Ἀντιφωνητὴς. Ἡ ἐπανεξαφάνιση τῆς Θράκης. Ἀµερικανοϊσραηλινό Κογκρέσο. Ἀντώνης Φωστιέρης, «Πολύτιµη Λήθη» Κόντρα στόν µονόδροµο!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἀντιφωνητὴς. Ἡ ἐπανεξαφάνιση τῆς Θράκης. Ἀµερικανοϊσραηλινό Κογκρέσο. Ἀντώνης Φωστιέρης, «Πολύτιµη Λήθη» Κόντρα στόν µονόδροµο!"

Transcript

1 Ἀντιφωνητὴς Ἕνα κλαδὶ γερὸ εἶναι τὸ ποίηµα Ποὺ δένω πότε πότε ἐκεῖ τὴν κούνια µου Νὰ αὶωροῦµαι πάνω ἀπό τὸ µαῦρο. Α. ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΕΤΟΣ 9ο / ΑΡ. Φ. 212 / ΤΙΜΗ 1 Νέα σχολικά ἐγχειρίδια «ἱστορίας» Ἡ ἐπανεξαφάνιση τῆς Θράκης Γιά τό δυσώνυµο, νεοταξίτικης ἰδεολογίας, ἐγχειρίδιο Ἱστορίας τῆς 6ης ηµοτικοῦ, πού διδάσκεται ἀπό φέτος στά σχολεῖα τῆς πατρίδας µας, ἔχουν «Ἡ σφαγή τῆς Σαµοθράκης», Ζάν Μπαπτίστ Βενσόν ἤδη γραφτεῖ πολλά (βλ. καί σελίδα 6). έν ὑπάρχει πλέον Ἕλληνας, σεβόµενος τόν ἑαυτό του καί τήν ἀλήθεια, πού νά γνώρισε τό κατόρθωµα τῆς ψευδοεκσυγχρονιστικῆς παρέας Ρεπούση καί CIA καί νά µήν ἔφριξε. Ὡστόσο ἀπό τίς ἀντιδράσεις λείπει (ναί, καί πάλι!), ὡς µή ὤφειλε, ἡ θρακική συνιστώσα. Πᾶνε χρόνια τώρα πού ἡ θρακική αὐτοσυνειδησία ἔχει κάνει τά πρῶτα της βήµατα καί διεκδικεῖ - ἀποσπασµατικά, ἔστω - µιάν ἐλάχιστη µνεία τοῦ τόπου καί τῶν προγόνων µας στά σχολικά βιβλία ἱστορίας (καί ὄχι µόνο). Κάποια βασικά πράγµατα ἔχουν ἐπιτευχθεῖ καί ἡ χρόνια ἀποσιώπηση τῆς ἑλληνικῆς παρουσίας πέραν τοῦ ἑλλαδικοῦ κρατιδίου, στή Θράκη ἐν προκειµένῳ, τείνει νά περιοριστεῖ Ἀµερικανοϊσραηλινό Κογκρέσο Στή νέα σύνθεση, τήν 110η, τοῦ Ἀµερικανικοῦ Κογκρέσου, πού ἀνέλαβε ἀπό τήν , οἱ συσχετισµοί ὑπέρ τοῦ Ἰσραήλ ἔχουν ἀκόµη περισσότερο ἐνισχυθεῖ (ναί, εἶναι δυνατόν!). Δέν εἶναι µόνο τό ρεκόρ τῶν µελῶν του πού ἀναδείχτηκαν στίς πρόσφατες ἐκλογές καί πού ἀνήκουν στό ἑβραϊκό θρήσκευµα. Εἶναι καί ἡ πραγµατική κατάληψη πού κάνανε σέ ὅλες τίς ἐπιτροπές τοῦ νοµοθετικοῦ αὐτοῦ σώµατος, οἱ ὁποῖες σχετίζονται µέ τό ρατσιστικό µόρφωµα στό ὁποῖο ἀναφέρονται καί ὅπου δηλώνουν, πρωτίστως, νοµιµοφροσύνη. Ἕξι νέα πρόσωπα προστέθηκαν στά 37 προηγούµενα (!) καί ὁ γνωστός, ἀπόλυτος ἔλεγχος δέν χρειάζεται πιά παρά µόνο συντονισµό. Μέ τόν ἀρχισιωνιστή (βλ. καί Counterpunch ) Τόµ Λάντος πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς Διεθνῶν Σχέσεων, τόν Γκάρι Ἄκερµαν (χαρακτηρισµένο στίς ΗΠΑ ὡς «ἀντίχριστο») πρόεδρο τῆς Ὑποεπιτροπῆς γιά τήν Μέση Ἀνατολή, τήν Νίτα (Μέλνικωφ) Λόουϊ πρόεδρο τῆς ὑποεπιτροπῆς κατανοµῆς ἐπιχειρήσεων στό (βοηθούσης βεβαίως καί τῆς γνωστῆς ἔξωθεν ἐπιβουλῆς). Ἔτσι, τό Ἀναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδῶν πού ὑπογράφηκε στίς ἀπό τόν τότε Ὑπουργό Παιδείας Π. Εὐθυµίου, προέβλεπε στούς διδακτικούς στόχους τοῦ βιβλίου νά δοθεῖ ἡ δυνατότητα στούς 12χρονους Ἕλληνες «νά ἐκτιµήσουν τή συµβολή τοῦ ἑλληνισµοῦ τῶν περιοχῶν τῆς Θράκης καί τῆς Μικρασίας στήν ἀνάπτυξη τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους». Μάλιστα µιλοῦσε γιά µιά θεµατική ἑνότητα µέ τόν τίτλο «Ἡ Θράκη, ἡ Μικρά Ἀσία καί ὁ Πόντος, κέντρα τοῦ Ἑλληνισµοῦ». Ἦταν µία µικρή νίκη τοῦ προσφυγικοῦ καί µονίµως παραµεληµένου ἀπό τό ἀθηναϊκό κέντρο Ἑλληνισµοῦ. Συνέχεια στή σελίδα 4 Ἄκερµαν: Πέρυσι ἦταν στούς 22 πού καταψήφισαν τήν προστασία τῶν χριστουγεννιάτικων συµβόλων καί παραδόσεων! ἐξωτερικό, τόν Τζό Λίµπερµαν ἐπικεφαλῆς τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Γερουσίας γιά τήν Ἐσωτερική Ἀσφάλεια καί τίς Κυβερνητικές Ὑποθέσεις, τήν Μπάρµπαρα Λέβι Μπόξερ στήν Ὑποεπιτροπή Μέσης Ἀνατολῆς, καί τόν Ράµ Ἐµµάνουελ (ἰσραηλινῆς ὑπηκοότητας καί ἐθελοντής σέ στρατιωτική βάση τοῦ Ἰσραήλ κατά τόν 1ο Πόλεµο τοῦ Κόλπου) πρόεδρο τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁµάδας τῶν Δηµοκρατικῶν, ὅλα δείχνουν ὑπό ἔλεγχο (µέ τήν...κακή ἔννοια). Ὅσο γιά τή νέα πρόεδρο τοῦ Σώµατος, Νάνσυ Πελόζι, τά µέλη τοῦ ἰσραηλινοῦ λόµπυ εἶχαν νά ποῦν τά καλύτερα λόγια γιά τήν ἐνεργό στάση της σέ ὅσα τούς ἐνδιαφέρουν... Ἀντώνης Φωστιέρης, «Πολύτιµη Λήθη» Δηλώνουµε τόν ἀποτροπιασµό µας γιά τήν ἄνανδρη ἐπίθεση µέ ρουκέτα πού δέχθηκε µιά ἀθώα, ἀνυπεράσπιστη Πρεσβεία στήν Ἀθήνα ἀπό κάποια ἀνθρωπόµορφα κτήνη. Πρόκειται γιά ἐπίθεση ἐνάντια στήν ἐλευθερία, τήν δηµοκρατία, τήν ἀγορά καί.. καί... καί ἄλλων. Καταδικάζουµε µετά βδελυγµίας τήν ἐνέργεια αὐτή πού προσβάλλει τό κοινό περί ΔΙΚΑΙΟΥ αἴσθη- µα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἄς σηµειωθεῖ ὅτι στίς καίριες θέσεις πού προαναφέρθηκαν (Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν Σχέσεων, Ὑποεπιτροπή Μέσης Ἀνατολῆς) µέχρι τώρα βρίσκονταν οἱ Richard Lugar καί Lincoln Chafee, πού κρίθηκαν «χλιαροί» ἔναντι τῶν ἰσραηλινῶν ὑποθέσεων καί ὡς ἐκ τούτου ἀντικαταστάθηκαν. Ἄν λοιπόν λάβει κανείς ὑπ ὄψιν τά ψηφίσµατα τοῦ προηγούµενου ἤδη Κογκρέσου καί τίς ἐπί τά χείρῳ ἀλλαγές πού ἐπῆλθαν, µποροῦµε νά µιλᾶµε (καί κατά τήν Jerusalem Post!) γιά ἕνα νοµοθετικό σῶµα περισσότερο φιλοϊσραηλινό κι ἀπό τήν Πρεσβεία τοῦ ἑβραϊκοῦ κράτους! Ἔνδειξη µιᾶς κάποιας ἀντίδρασης στήν τραγική κατάσταση πού ἔχει διαµορφωθεῖ, ἀποτελεῖ τό νοµοσχέδιο πού προβλέπει νά ἀπαγορευτεῖ στούς λοµπίστες νά συνοδεύουν µέλη τοῦ Σώµατος σέ ταξίδια στό ἐξωτερικό. Εἶναι γνωστό πώς τό ἰσραηλινό λόµπυ κάθε χρόνο χρηµατοδοτεῖ ταξίδια µελῶν τοῦ Κογκρέσου στό Ἰσραήλ σέ ἀριθµούς...τριψήφιους, µέ τά γνωστά ἀποτελέσµατα. Πρόκειται λοιπόν γιά µία σχεδόν φωτογραφική διάταξη πού ἐπιχειρεῖ νά βάλει ἕνα µέτρο σ αὐτήν τήν καταθλιπτική κυριαρχία, τηρώντας κάποια προσχήµατα. Κάτι σάν ἀσπιρίνη γιά τόν καρκίνο... Ὁ «Ἀντιφωνητής» καὶ ὁ Σύνδεσµος Φιλολόγων ν. Ροδόπης παρουσιάζουν τὴν Κυριακή, 21/1/2007 (ὥρα 19:30, Ἐµποροβιοµηχανικό Ἐπιµελητήριο Ροδόπης) στὸ κοινὸ τῆς Κοµοτηνῆς τὸν βραβευµένο ποιητή (καὶ ἐκδότη τῆς «Λέξης») Ἀντώνη Φωστιέρη, µέ ἀφορµή τὴν τελευταία του ποιητικὴ συλλογή «Π ο λ ύ τ ι µ η Λήθη» (ἐκδόσεις Καστανιώτη). Τὸν ποιητή καί τό ἔργο του παρουσιάζουν ἡ σχολική Σύµβουλος Φιλολόγων κ. Σοφία Σταµούλη, ἡ πρόεδρος τοῦ Συνδέσµου Φιλολόγων Ροδόπης κ. Δώρα Κάσσα καὶ ὁ φιλόλογος καὶ συνεργάτης τοῦ «Α» Γιάννης Στρούµπας. Π ο ι ή µ α τ α ἀπό τὴν Πολύτιµη Λήθη ἀπαγγέλλει ὁ ἴδιος ὁ ποιητής. Σᾶς προσκαλοῦµε λοιπόν τό βράδυ τῆς ἐρχόµενης Κυριακῆς νὰ µᾶς «ζεστάνετε» µὲ τὴν παρουσία σας, ἡ ὁποία θὰ δείξει ὅτι ὑπάρχει ἀκόµη καὶ στὶς µέρες µας ρόλος (καὶ κοινό) γιὰ τὴν ποίηση. Κόντρα στόν µονόδροµο! Κι ἐνῷ στήν Ἑλλάδα παλεύουµε γιά τήν «ἀπελευθέρωση» τῆς ἀγορᾶς (ὥστε νά εἴµαστε µετά ἐµεῖς ἰσόβιοι δέσµιοί της) ξεπουλώντας τήν δηµόσια περιουσία, ἀλλοῦ πᾶνε... κόντρα στόν πολιτικοοικονοµικό µονόδροµο: Ὁ Oὗγκο Τσάβες, πού ἐπανεκλέχτηκε πρόσφατα µέ πανηγυρικό τρόπο στή Βενεζουέλα καί ἔκλεισε τίς προγραµ- µατικές του δηλώσεις µέ τό σύνθηµα «Πατρίδα καί Σοσιαλισµός!», ἀνακοίνωσε τήν πρόθεσή του νά περιστείλει τήν ἐξουσία τῆς εντρικῆς τράπεζας καί νά ἐθνικοποιήσει δύο µεγάλες ἑταιρεῖες κοινῆς ὠφέλειας τῆς χώρας πού τό 1991, στά πλαίσια τῶν ἐκεῖ ἰδιωτικοποιήσεων, εἶχαν πουληθεῖ σέ Ἀµερικάνους: τήν τηλεπικοινωνιακή CANTV καί τήν ἑταιρεία ἠλεκτρισµοῦ Electricidad de Caracas. Μετά ἀπό µία τέτοια σοβαρή παραβίαση τοῦ ΚΟΚ (Κώδικα Οἰκονοµικῆς Καθυποταγῆς), ὅπου νἄναι θἄρχεται καί ἡ κλήση. Τό ΔΝΤ θἄναι πού θά τήν κόψει; Ἡ NSA, ἡ CIA, ἄλλος; Θά σᾶς γελάσω...

2 2 ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ Οἱ Πόντιοι στὶς ΗΠΑ καὶ ἡ πόλη Ὑψηλάντης Φάνης Μαλκίδης Οἱ ΗΠΑ ἀποτελοῦν ἕνα σηµαντικὸ σταθµὸ τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου οἱ ὁποῖοι κατέφυγαν ἐκεῖ µετὰ τὴ βίαιη ἐκδίωξή τους ἀπὸ ὀθωµανικὸ κράτος. Τὸ µνηµεῖο γιὰ τὴ γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου στὴ Φιλαδέλφεια, εἶναι µία ἐνδεικτικὴ περίπτωση, ἀλλὰ ὄχι ἡ µοναδική. Οἱ Πόντιοι τῶν ΗΠΑ ἤδη καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τέλεσης τῆς γενοκτονίας συνέβαλαν στὴ γνωστοποίηση καὶ τὴ διεθνοποίηση τοῦ ἐγκλήµατος. Ἀπὸ τὸ Akton Ohio ὁ Μιλτιάδης Τσακιρίδης ἀπευθύνθηκε στὶς στὸν Λεωνίδα Ἰασωνίδη, στὴν Κωνσταντινούπολη, γιὰ νὰ τοὺς βοηθήσει ἠθικά, ὥστε νὰ ἱδρύσουν ἕνα σωµατεῖο ποὺ νὰ ἀγωνίζεται «ὑπὲρ τῶν δυστυχούντων Ποντίων»: «Μετὰ µεγίστου ἐνδιαφέροντος παρακολουθῶµεν οἱ Πόντιοι ἀπὸ µακρὰν τὰ καθ ἑκάστην ἐκτελώµενα ἐν τῇ πατρίδι εἰς βάρος τῶν ἀγαπητῶν µας. Δὲν δυνάµεθα νὰ ζωγραφίσωµεν τὴν θλιβερὰν ἡµῶν λύπην διὰ τὴν συµφοράν τοῦ ἀγαπητοῦ µας Πόντου καὶ τῶν ὁµοφύλων ἡµῶν ὑπάρξεων οἵτινες ἔπεσαν εἴτε θὰ πέσουν ὑπὸ τὴν αἱµοχαρὴ µάχαιραν τοῦ βαρβάρου. Πολὺ φρικτόν, φρικτόν...» (1). Ἀκόµη θὰ πρέπει νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι στὶς 20 Νοεµβρίου 1921, µὲ τὴν πρωτοβουλία φιλελλήνων βουλευτῶν καὶ γερουσιαστῶν ἔγινε στὴ Νέα Ὑόρκη συλλαλητήριο γιὰ τὶς σφαγὲς τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου. Στὸ συλλαλητήριο «ἀποτελούµενον ἐκ χιλιάδων Ἀµερικανῶν καὶ Ἑλλήνων, ὡµίλησαν ἕξ γερουσιασταὶ καὶ καθηγηταὶ Πανεπιστηµίου, ἐξιστορήσαντες ἐν πάσῃ λεπτοµερεία καὶ ἐπὶ τῇ βάσει ἐπισήµων ἐκθέσεων, τὰ φρικιαστικὰ γεγονότα τοῦ Πόντου, τάς σφαγάς, τοὺς διωγµούς, µετατοπισµούς, ἐρηµώσεις, ἐκβιασµοὺς παρθένων καὶ νέων. Ἐκ µέρους τῶν Ποντίων ὡµίλησεν ὁ δηµοσιογράφος κ. Χριστοφορίδης. Ἡ ἰατρὸς κ. Νόστον, αὐτόπτης µάρτυς τῶν γεγονότων τῆς Κερασοῦντος, ἀφηγήθη τραγικάς λεπτοµερείας, αἱ ὁποῖαι προεκάλεσαν ρίγη φρίκης µεταξὺ τοῦ πλήθους, ἡ ἰδία δὲ ἠναγκάσθη νὰ διακόψη τὸν λόγον µὴ δυνηθείσα λόγῳ τῆς συγκινήσεως νὰ ἐξακολουθήση, εἰ µὴ µόνον ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν ἀναφωνούσα: «Ἄχ, ἐκεῖνα τὰ καϋµένα τὰ παιδάκια!» Τὸ συνταχθὲν µετὰ τὸ συλλαλητήριον ψήφισµα ἐστάλη εἰς τὸν πρόεδρον κ. Χάρδιγκ, τὸν ὑπουργὸν τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Χιούγκ πρόεδρον τῆς Διασκέψεως ἐπὶ τοῦ ἀφοπλισµοῦ, ἐπιτροπὴ δὲ ἐκλεγείσα καὶ ἔχουσα ἐπὶ κεφαλῆς τὸν διαπρεπὴ Πόντιον κ. Σάββαν Κεχαγιάν, µετέβη εἰς Οὐασιγκτώνα διὰ νὰ ἐπιδώση αὐτοπροσώπως τὸ ψήφισµα εἰς τὸν κ. Χάρδιγκ, προβῆ δὲ καὶ εἰς ἄλλας ἐνεργείας». (2) Τὸ ψήφισµα τὸ ὁποῖο παραδόθηκε στὸν πρόεδρο τῶν ΗΠΑ, σὲ πολλὰ µέλη τοῦ Κοινοβουλίου ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες ἐξέχουσες προσωπικότητες περιέγραφε τὴν τραγικὴ κατάσταση στὸν Πόντο καὶ ἐκλιπαροῦσε τὴν κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ νὰ ἐπέµβη γιὰ νὰ σταµατήσει ἡ συνεχιζόµενη γενοκτονία. Τὸ θέµα τῶν κεµαλικῶν ἀγριοτήτων σὲ βάρος τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου συζητήθηκε διεξοδικὰ καὶ στὴ συνεδρίαση τῆς Γερουσίας τῶν Ἡνωµένων Πολιτειῶν, στὶς 22 Δεκεµβρίου O Γερουσιαστὴς Hon. William H. King, ἀφοῦ ἀνέπτυξε τὸ θέµα τοῦ ἀφανισµοῦ τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου, κατέθεσε στὸ προεδρεῖο τὴν πολυσέλιδη εἰσήγησή του, ἡ ὁποία δηµοσιεύτηκε τὸ 1922 καὶ µὲ ντοκουµέντα ἀπέδειξε ὅτι στόχος τόσο τῶν Νεότουρκων ὅσο καὶ τῶν Κεµαλικῶν ἦταν ἡ τουρκοποίηση τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Τὴν ἴδια περίοδο δυὸ µεγάλοι Ἀµερικανοί διπλωµάτες, οἱ George Horton καὶ Henry Morgenthau, ἀναδείκνυαν τὸ ζήτηµα ποικιλοτρόπως. Σήµερα, θὰ ἦταν ἀσφαλῶς πολὺ σηµαντικὸ νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι οἱ Ἕλληνες τῶν ΗΠΑ ἔχουν πετύχει τὴν ἀναγνώριση τῆς γενοκτονίας ἀπὸ Κυβερνῆτες, πολιτειακὲς Βουλὲς καὶ Γερουσίες καὶ εἰσήγαγαν τὴ διδασκαλία τῆς γενοκτονίας στὰ σχολεῖα τοῦ Ἰλλινόις. Ὡστόσο ἔχει σηµασία νὰ ἀναφερθεῖ ἡ µεγάλη αὐτὴ παράδοση φιλελληνισµοῦ καὶ φιλοπόντιων θεσµῶν στὶς ΗΠΑ, ἀφοῦ στὸ µήνυµα τοῦ τότε προέδρου τῶν ΗΠΑ Μονρόε ( ) ἐκφραζόταν µία ἰσχυρὴ ἐλπίδα γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Αὐτὴ ἦταν ἡ περίοδος ποὺ δόθηκαν στὶς νέες πόλεις τὰ ἑλληνικὰ ὀνόµατα, ὅπως Ἀθήνα καὶ Μακεδονία στὸ Ὀχάιο, Ἑλλάδα στὴ Νέα Ὑόρκη καὶ Ὑψηλάντη στὸ Μίτσιγκαν. Ἡ πόλη ἱδρύθηκε τὸ 1823 γιὰ νὰ τιµηθεῖ ὁ Ἀρχιστράτηγος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης Δηµήτριος Ὑψηλάντης καὶ γενικότερα ἡ οἰκογένεια Ὑψηλάντη. Ἡ πόλη ἔχει ἀδελφοποιηθεῖ µὲ τὸ Ναύπλιο, τὴν πόλη ὅπου πέθανε ὁ Δηµήτριος Ὑψηλάντης τὸ 1832 καὶ ἡ δήµαρχος τῆς πόλης Dr. Cheryl Farmer παρήλασε τὴν 25η Μαρτίου τοῦ 2004 στὴν Νέα Ὑόρκη καὶ ἡγήθηκε τοῦ Ποντιακοῦ ἀγήµατος, κρατώντας τὴν Ἑλληνικὴ σηµαία πάνω στὸ ἅρµα τοῦ συλλόγου Κοµνηνοὶ τῆς Νέας Ὑόρκης. Ἔτσι ὁ Πόντος εἶναι παρὼν σήµερα στὶς ΗΠΑ µὲ τὴν πόλη Ὑψηλάντης, τιµώντας τοὺς Πόντιους ἀρχηγοὺς τῆς ἀπελευθέρωσής µας, τιµώντας τὰ ἰδανικὰ καὶ τὸν ἀγώνα γιὰ ἀπελευθέρωση καὶ δηµοκρατία, καὶ εἶναι παρὼν ἀκόµη µὲ τὸν Προµηθέα, τοὺς Ἀργοναῦτες, τὸν Ἰάσωνα, τὶς Ἀµαζόνές, ὡς ὀνόµατα ἀµερικανῶν πολιτῶν. Ὁ Πόντος ἦταν πρότυπο ἁρµονικῶν σχέσεων ἀνάµεσα στὸ φυσικό, καὶ ἀνθρώπίνο τοπίο καὶ ἀπὸ αὐτὸ ἐµπνεύστηκαν πολλοὶ στὶς ΗΠΑ. Αὐτὴ ἡ ἁρµονία διαταράχθηκε ὅµως βίαια ἀπὸ τοὺς Νεότουρκους καὶ τοὺς κεµαλικοὺς καὶ δολοφονήθηκε. Ὁ Πόντος εἶναι σήµερα ἐρείπια ἐκκλησιῶν, µοναστηριῶν, παλατιῶν, κατοικιῶν, ἐκπαιδευτηρίων, χωριῶν, πόλεων, κάστρων ποὺ ἀπετέλεσαν δηµιουργήµατα τοῦ παγκόσµιου πολιτισµοῦ. Στὸν Πόντο ἐκτὸς ἀπὸ ἀνθρώπους δολοφονοῦσαν καὶ µνηµεῖα. Μέσα σὲ αὐτὰ τὰ ἐρείπια συναντᾶς σήµερα τοὺς τελευταίους φύλακες, τοὺς ἀπόγονους αὐτοῦ τοῦ πολιτισµοῦ οἱ ὁποῖοι ὁµιλοῦν τὴν πλησιέστερη πρὸς τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ ὁµιλούµενη σήµερα γλῶσσα. Ἡ περίοδος ὅµως αὐτὴ τελειώνει. Τώρα ἡ µνήµη, ἡ ἀλήθεια, δηλαδὴ ἡ µὴ λήθη, εἶναι στὸ προσκήνιο καὶ οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ θεσµοὶ τῶν ΗΠΑ ἀπέδειξαν ὅτι αὐτὴ µπορεῖ νὰ κερδίσει τὴ βία, τὶς διώξεις, τὸ ψέµµα καὶ τὴν ἄρνηση τέλεσης τοῦ µαζικοῦ ἐγκλήµατος. Ἡ πόλη Ὑψηλάντης εἶναι τὸ σύµβολο αὐτῆς τῆς προσπάθειας ποὺ βρίσκεται στὴν ἀρχή, ἔχει λίγους ἀλλὰ ἐκλεκτοὺς καρπούς. Οἱ δολοφόνοι νόµισαν ὅτι ἔλυσαν τὸ Ποντιακὸ ζήτηµα διὰ τῆς σφαγῆς. Ὁ Πόντος ὅµως δὲν ἐξαφανίστηκε. Ἡ πόλη Ὑψηλάντης εἶναι ἕνα δεῖγµα ὅτι ὁ Πόντος ὑπάρχει, ὅπως ὑπάρχει ἡ µνήµη καὶ ἡ συνέχεια, τά ἑκατοµµύρια τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου σὲ ὅλον τὸν πλανήτη. Σηµειώσεις (1) Φωτιάδης Κ. Ἡ γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου, τ. 3. Θεσσαλονίκη, σ.189 (2) Ἀνώνυµος, «Συλλαλητήριον ἐν N. Ὑόρκῃ διά τάς σφαγάς τοῦ Πόντου. Ψήφισµα πρός τόν Xάρδιγκ», ἐφηµ. Nέα Ἡµέρα, Tεργέστη ( ). Ἐπικοινωνοῦµε Ἀπό τόν ζωγράφο κ. Ι. Δηµητράτο (Κέρκυρα), λάβαµε τήν κάτωθι ἐπιστολή: «Ὁ Σαντάµ λοιπόν ἤθελε δέν ἤθελε, ἡρωποιήθηκε διά τοῦ θανάτου του ἀπό τήν ἀµερικανική πολιτική ποὺ προσπάθησε κάπως νά ξεπλύνει τά κρίµατά της ἐπί τοῦ τραγικοῦ Ἰράκ. Τά σχόλια πού ἀκολούθησαν ἦταν µόνο ἀρνητικά καί ἅπαντες οἱ σχολιαστές «ξέχασαν» νά ἀναφέρουν ὅτι ἱστορικά ἦταν ὁ ΠΡΩΤΟΣ ἡγέτης πού ἀµφισβήτησε τήν πρωτοκαθεδρία τοῦ δολαρίου στίς συναλλαγές του µέ τό πετρέλαιο, ζητώντας καί εὐρώ. Ἔτσι, µέσα σέ µισό χρόνο εἶχε ζηµιώσει τήν ἀµερικανική οἰκονοµία δολάρια, ἐνέργεια πού ὤθησε τήν Ἀµερική καί τήν παρέα της στήν εἰσβολή. Τά περί ὅπλων µαζικῆς καταστροφῆς ἀποτελοῦν γελοῖα µυθεύµατα. Τώρα στή θέση του συνεχίζει ἡ Ρωσία, ἡ Κίνα, ἡ Βενεζουέλα καί τό Ἰράν. Τό δολάριο βάλλεται πλέον ΟΡΙΣΤΙΚΑ καί δι αὐτοῦ οἱ ΗΠΑ. Ποῦ θά ὁδηγήσει αὐτό; Θά δοῦµε καί ψυχραιµία νά ἔχουµε. Ὅλα ἔχουν ἀρχή καί τέλος σ αὐτή τή µίζερη ζωή µας.» Ὁ κ. Ἀθανάσιος Παπατζίµας ἀπό τή Θεσσαλονίκη µᾶς γράφει: «Ὡρισµένοι δηµοσιο-γραφικοί ἀναλυταί εἰρωνεύονται µέ ἀποτροπιασµό, πανικό καί φρίκη τήν προοπτική τοῦ νά γίνουµε Ἰσραήλ ἀπό ἀµυντικῆς ἀπόψεως. Ναί, µακάριες ἀθηναϊκές γραφῖδες, ἐµεῖς οἱ ἑλληνόφρονες ἀκρῖτες βορρειοελλαδῖτες Μακεδόνες πιστεύουµε ὅτι µόνον µέ ἰσραηλινή ἀποφασιστικότητα εἶναι δυνατόν νά προασπίσουµε τήν πατρίδα µας, τήν µονίµως ἐξορισµένη Ἑλληνίδα Ἀνατολή. Ἄς µείνουν ὅµως ἥσυχοι οἱ ἀποχαυνωµένοι πολυπολιτισµικοί / διαπολιτισµικοί θαµῶνες τοῦ Κολωνακίου καί τῆς παραλιακῆς : δέν θά ἐµποδίσουµε κανέναν νά γίνῃ λικνιζόµενο κορδακιζόµενο χανουµάκι...» Ὁ κ. Γιῶργος Μανδῖκος (Ἀθήνα), τοῦ ὁποίου τό νεοεκδοθέν βιβλίο θά παρουσιάσουµε στό ἑπόµενο φῦλλο µας, µᾶς κοινοποίησε τόσο τήν προφορική του κριτική γιά τό βιβλίο τοῦ Μανώλη Γλέζου, ὅσο καί τήν δηµοσιευµένη κριτική τοῦ Στ. Ἀβδούλου, πού συνοψίζεται στά κατωτέρω: «...Τό πάθος τοῦ Μανώλη ν ἀποδείξει τήν καθολικότητα τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστασης, µιά ἀποκλειστικά δική του αὐθαίρετη θεώρηση τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστασης, τόν ξεστράτισε. Καί µέ µεγάλη λύπη διαπίστωσα ὅτι οὔτε τήν πραγµατική ἱστορία τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστασης ἔγραψε, οὔτε µέ τήν ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας ἀσχολήθηκε. Τό ΕΑΜ, ἡ σπονδυλική στήλη, ἡ ψυχή τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστασης, ὁ αἱµοδότης αὐτοῦ τοῦ ἀγώνα καί ὁ κύριος δηµιουργός τοῦ Ἀντιστασιακοῦ ἔπους περιθωριοποιήθηκε. Ἀντίθετα, ἀνέβηκε πολύ ψηλά ὁ πήχυς τῆς ἀντιστασιακῆς προσφορᾶς ὀργανώσεων πού καί οἱ ἴδιες δέν εἶχαν τολµήσει νά ἰσχυριστοῦν. Οἱ πλαστογράφοι, οἱ συκοφάντες, οἱ διαστρεβλωτές τῆς Ἐθνικῆς ΕΑΜικῆς Ἀντίστασης ἄς κοιµοῦνται ἥσυχοι, ὑπῆρξε ἀφάνταστα διακριτικός ἀπέναντί της. (...) Ἑνωτική προσπάθεια δέν σηµαίνει ἀπεµπόληση πασίδηλων ἱστορικῶν γεγονότων. Ἡ ἱστορική ἔρευνα ἀπορρίπτει συµβιβασµούς καί σκοπιµότητες. Ἀκριβολογεῖ.» Ἐµεῖς ἁπλῶς θυµίζουµε ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Μ. Γλέζος τονίζει ἐξ ἀρχῆς καί τόν στόχο τῆς συγγραφῆς καί τίς δυσκολίες της, καλώντας µας νά πᾶµε τό ἔργο του παραπέρα. Ἄλλωστε ἀναµένονται ἄλλοι 2 τόµοι... Ὁ κ. Τάσος Γούλας (Γερµανία), πού δέν µᾶς ξεχνάει οὔτε... µέρα, σηµειώνει: «Ἀγαπητέ «Ἀντιφωνητή», ἡ παρακάτω εἴδηση ἀποτελεῖ ἀπόδειξη ἑλληνοτουρκικῆς προσέγγισης, εἰδικά σέ περιπτώσεις ὅπου κάποιες ἀποφάσεις λαµβάνονται βάσει τοῦ γνωστοῦ µας ἑλληνικοῦ παραδείγµατος ἐρήµην τῶν ἐνδιαφεροµένων, δηλαδή ὡσεί παρόντες, µέ ἀπατηλές ταυτοπροσωπίες: Πολλές ἑκατοντάδες Τοῦρκοι µαθητές Σχολῆς ὁδηγῶν ἐκπροσωπήθηκαν ὡσεί παρόντες ἀπό συναυτουργούς γιά νά ἀποφύγουν τό «στρές» τῶν ἐξετάσεων γιά ἄδεια ὁδήγησης. Στόν δῆµο Σανλιουρφά τῆς ΝΑ Μικρᾶς Ἀσίας τόν Δεκέµβριο ἀποκαλύφθηκε πώς 600 ἀπό τούς συνολικά 2200 ὑποψήφιους ἦταν ἐφοδιασµένοι µέ πλαστά δικαιολογητικά. Τό Ὑπουργεῖο διέταξε προανακρίσεις...» Εὐχαριστοῦµε τόν κ. Σαράντο Καργάκο (Ἀθήνα) γιά τά νεοεκδοθέντα κείµενά του περί παιδείας (καί γιά τήν ἀφιέρωσή τους), τόν κ. Θανάση Μουσόπουλο (Ξάνθη) γιά τήν ἐργασία του σχετικά µέ τόν Κώστα Θρακιώτη, τίς ἐκδόσεις «Θρακικός Οἰωνός» (Ἀλεξανδρούπολη) γιά τό βιβλίο «Συνωµοσία στίς εἰκαστικές τέχνες». Εὐχαριστίες ὀφείλουµε ἐπίσης σέ ὅσους µᾶς προβάλλουν διαρκῶς στά ἔντυπά τους («Χρονικά» Γρεβενῶν κ.ἀ.), ὅσους δωρίζουν συνδροµές τοῦ «Α» (!!!) σέ φίλους καί γνωστούς (Γεωργιάδης Κυριάκος ἀπό Σέρρες), ὅσους δέν κουράζονται νά µᾶς συστήνουν (Ρίζος Ἀνδρέας ἀπό τή Σύρο), ὅσους µᾶς θυµήθηκαν γιά τίς εὐχές τῶν ἡµερῶν, γραπτές ἤ προφορικές. Καλή χρονιά σέ ὅλους! Ἀφήσαµε γιά τό ἑπόµενο φῦλλο µας τήν ἀπαντητική ἐπιστολή τοῦ Ἀρχιµανδρίτη Σωφρόνιου Γκουτζίνη σχετικά µέ τό ἄρθρο τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα τό σχετικό µέ τό Πατριαρχεῖο καί τόν οἰκουµενισµό. Τό θέµα εἶναι πολύ εὐαίσθητο καί ἀµφιλεγόµενο, γι αὐτό χρειάζεται ἐπαρκής χῶρος (ἴσως καί χρόνος...). Πάντως ὁ «Ἀντιφωνητής» µᾶλλον δέν προσφέρεται γιά µακρόσυρτο διάλογο σέ θέµατα πανελλαδικῆς σηµασίας. Ἀ ν τ ι φ ω ν η τ ή ς Δεκαπενθήµερο Πανθρακικό Ἔντυπο Γνώµης Διεύθυνση: Κ. Καραθεοδωρῆ 15, , Κοµοτηνή Τηλέφωνο: Τηλεοµοιότυπο: Ἠλ. διεύθυνση: Κωδικός 1380 Ἔκδοση τοῦ σωµατείου ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ Ὑπεύθυνος κατά τόν νόµο: Καραΐσκος Κώστας Συντάσσεται ἀπό ἐπιτροπή Ἐκτύπωση: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. Ἐτήσια συνδροµή: Ἰδιωτῶν 25 Ἐξωτερικοῦ, συλλόγων, ὀργανισµῶν, κλπ: 50 Ἀριθµοί λογαριασµῶν: EUROBANK ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 779/

3 ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ Ἀνα-γνώσεις Ἡ Ἀριστερά καί ὁ λῦκος Ὁ καθηγητής Ἐγκληµατολογίας Γιάννης Πανούσης στόν «Κόσµο τοῦ Ἐπενδυτῆ» ( ) γιά τά ἀριστερά ἀδιέξοδα σήµερα: «Ἡ Ἀριστερά σίγουρα δέν εἶναι ὑπεύθυνη γιά ὅσα γίνονται ἀπό τίς φιλελεύθερες ἤ σοσιαλδηµοκρατικές κυβερνήσεις. Εἶναι ὅµως συνυπεύθυνη γιά ὅσα δέν γίνονται. Ἡ Ἀριστερά δέν ἔχει ὡς ἱστορικό ρόλο µόνο νά ὁρίζει «τί εἶναι κοινωνική δικαιοσύνη», «τί εἶναι συµµετοχική δηµοκρατία», «τί εἶναι λαϊκή κυριαρχία». Ὀφείλει καί νά διακρίνεται ἀπό τό τολµηρό (ἀκόµα κι ἀπό τό παράτολµο καί σέ κάθε περίπτωση ἀνιδιοτελές καί µεγάθυµο ἅλµα πάνω ἀπό τίς δικές της ἀγκυλώσεις, προκειµένου ν ἀπελευθερώσει - ἐδῶ καί τώρα - τήν πάσχουσα σιωπηρή πλειοψηφία τῶν ἀδύναµων (εἴτε ψηφίζει εἴτε ὄχι ἀριστερά κόµµατα). Πάνω σ αὐτό τό ζήτηµα κρίνεται καί λογοδοτεῖ ἡ Ἀριστερά. Πόσους κατάφερε ν ἀπελευθερώσει, σέ πόσους ἔδωσε νέες προοπτικές ζωῆς, πόσους διέσωσε ἐνῷ κινδύνευαν. Αὐτός ὁ ἀπολογισµός πραγµατικῆς δράσης µπορεῖ νά µήν ἐπιστρέφει ἄµεσα καί ἀµέσως ὡς ψῆφος ἐκλογική, καλλιεργεῖ ὅµως τό ἀναγκαῖο κλῖµα ἐµπιστοσύνης προκειµένου οἱ πολῖτες νά ξανασκεφτοῦν νά κοιτάξουν πρός τ ἀριστερά. (...) Κι ἀναρωτιέµαι: Ποιό εἶναι ἄραγε σήµερα τό πραγµατικό καί ὑλοποιήσιµο ὅραµα τῆς Ἀριστερᾶς; - Νά µήν τρώει ὁ λῦκος τά παιδιά του (µανιακός καπιταλισµός); - Νά µήν τρώει ὁ λῦκος τούς ἄλλους λύκους (ἐνδοϊµπεριαλιστικές συγκρούσεις); - Νά µήν τρώει ὁ λῦκος τά πρόβατα (ἐκµετάλλευση τοῦ λαοῦ); - Νά µήν τρώγονται τά πρόβατα µεταξύ τους (φτωχοί στρεφόµενοι κατά φτωχῶν); - Νά ἀλλάξουµε βοσκό (ὁ δικοµµατισµός νά γίνει τρικοµµατισµός); - Νά ἀλλάξουµε µαντρί (νέοι διεθνεῖς προστάτες); - Νά ἀλλάξουµε τή φύση τοῦ λύκου καί τῶν προβάτων (ἐπαναστατική προοπτική); Καί ὅλα αὐτά πῶς, πότε, µέ ποιά µέσα, µέ ποιούς συµµάχους; Μέχρι ν ἀποφασίσουν τά ἀριστερά κόµµατα γιά ὅλα αὐτά (ἐπί τῆς οὐσίας καί ὄχι θεωρητικά) καί ἐάν µέχρι τότε ἔχουν ἀποµείνει ἀκόµα πρόβατα πρός σφαγή ἤ αὐτοθυσία, διαπιστώνουµε ὅτι ἔχει ἤδη δηµιουργηθεῖ µία ἄλλη σκόρπια ἀλλά ἔντιµη καί συνεπής ἀριστεροσύνη, ἡ ὁποία ζεῖ καί ἀναπνέει ἔξω ἀπό τά κόµµατα (καί δέν ἐννοῶ βέβαια τήν ἐξωκοινοβουλευτική Ἀριστερά). Ἄν αὐτούς τούς δικούς της δέν µπορεῖ νά πείσει ἡ Ἀριστερά νά γυρίσουν νά συστρατευτοῦν, πῶς φιλοδοξεῖ νά κινητοποιήσει τούς πολίτες τῶν λοιπῶν προοδευτικῶν/ἀριστερῶν χώρων; Μήπως βαφτίσανε πάλι τίς εύχές τους πολιτικό σχέδιο;...» Γιορτές... Ὁ Νίκος Ξυδάκης στήν «Καθηµερινή» (6-1) γιά τίς µέρες πού µόλις περάσανε: «Ποῦ πήγατε; Δηλαδή, ποῦ νὰ πήγαµε; Νά... βουνό, νησί, κάπου ἔξω... Ὄχι, πουθενὰ δὲν πήγαµε! Ἐπαναλάµβανε µονότονα ἐπὶ τρεῖς ἑβδοµάδες ὅτι δὲν πάει πουθενά. Κλονίστηκε. Κόντεψε νὰ πιστέψει ὅτι κάτι δὲν κάνει σωστά, κάτι ἀνάρµοστο πολιτιστικὰ καὶ κοινωνικά. Πρόσθετε βέβαια τὴ δικαιολογία, κάπως ἄτονα, ὅτι, νά, τέτοιες µέρες καλύτερα εἶναι σπίτι, οἰκογενειακά, µὲ τοὺς φίλους, ἀλλὰ ὅλο καὶ λιγότερο ἀκουγόταν πειστικός. Ὑποψιαζόταν ὅτι τὸν κοιτοῦσαν συγκαταβατικά, σχεδὸν µὲ λύπηση. Τὴν τελευταία βδοµάδα ἀπαντοῦσε ἀόριστα, ἄφηνε νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι κάτι κανονίζεται γιὰ κάπου... Εὐτυχῶς, φίλοι, κουµπάροι καὶ γείτονες, κάτι µπέρµπον, κάτι µοσχάτα σπουµάντε, κάτι µουσικοῦλες, κάπως τὸν γλίτωσαν ἀπ τὴν ἀναγγελθείσα κατάθλιψη τῶν ἑορτῶν στὸ σπίτι. Ἔ, καὶ τὰ καφενεῖα! Σµηνουργοῦσαν τὰ Ἑλληνόπουλα στὰ καφενεῖα, µὲ ψώνια στὶς τσάντες, µὲ κονιὰκ τριάρια, µὲ δροσερὴ φλυαρία, ἐπισκοπώντας τὸν Γκρασιάν καὶ τὸν Μακιαβέλι, κυκλοφορώντας καινούργιους Ντίλαν καὶ Οὐελµπὲκ σὲ φίλους παλαιοὺς καὶ καινούργιους, σὲ πεζοδρόµια φωτεινά, µὲ καιρὸ σκανδαλιστικὰ µὴ χειµωνιάτικο. Ἰδοὺ οἱ γιορτές: τὸ βουητὸ στὶς φωλιὲς τῶν καφενείων τυλίγει καὶ σµίγει, ἐµπεδώνει γιὰ λίγο τὸν χρόνο τῆς σχόλης, προσφέρει µία φυσαλίδα βραδύτητας. Τὸ πιὸ πολύτιµο δῶρο: ἡ σχόλη, ἡ βραδύτης. Ἀπὸ καναπὲ σὲ τραπέζι, κι ἀπὸ καφενεῖο σὲ µπάρ. Καὶ στὴν ἄκρη ἑνὸς µώλου, ν ἀγναντεύεις νησιὰ στὰ σύννεφα, νὰ ρουφᾶς ἁρµύρα. Χαµένοι σὲ παρέες καὶ σπίτια, στὸν ἡµιδιαφανὴ µικρόκοσµο τῶν ἀστῶν, παρατηροῦµε ἑαυτοὺς στὰ πρόσωπα τῶν φίλων, τῶν ὁµόγλωσσων καὶ ὁµόθυµων. Δὲν µᾶς ἀρέσουν ὅλα ὁ χρόνος ποὺ ἀσπρίζει καὶ σφραγίζει, τὸ βάρος τοῦ χρόνου, οἱ παραξενιὲς ποὺ σωρεύονται, ὁ µικροαστισµὸς ποὺ τρυπώνει σὰν γλίτσα στὰ κενά, οἱ δρόµοι ποὺ τραβᾶνε ἀλλοῦ. Καὶ µᾶς ἀρέσουν ἄλλα ἡ ἐν µέτρῳ προβλεψιµότητα, ὁ µοιραζόµενος αὐτοσαρκασµός, ἡ ἤρεµη ἀποδοχή, ὁ κοινὸς ὄγκος αὐτονοήτων. Ἡ βραδύτης φέρνει µαζὶ της διαύγεια, ὄχι πάντα ἡδονική προφταίνεις νὰ δεῖς τώρα, νὰ καθρεφτιστεῖς, νὰ ψαύσεις δυσάρεστες ρυτίδες. Οἱ ἄνθρωποι, οἱ βίοι, σαλεύουν διάφανοι στὰ πάµφωτα σαλόνια, στοὺς πεζόδροµους τῶν καφενείων, στὶς πληθωρικὲς τραπεζαρίες. Σὲ slow motion ὅλα φαίνονται πιὸ καθαρά. Τὴν πρώτη βραδιά του νέου χρόνου ἀνοίγει τυχαῖα ἡ τηλεόραση. Πίστες, µπουζούκια, ντάνς, ἁγιοβασίληδες µὲ σκί, ἁγιοβασίληδες σὲ SUV, ξέσαλα σὲ µπάρες καὶ τραπέζια, Ἀράχωβα, Σαλονίκη καὶ Λάρισα, «περνᾶτε καλά;», «ἔτσι τὸ πᾶµε ὥς τὸ πρωί, ὅλη τὴ χρονιά», ὁ καλλιτέχνης Νίκος Βέρτης ἀναπτύσσει σχέδια σὲ κοριτσόπουλα ποὺ τὸν ἀποθεώνουν, ἡ καλλιτέχνις Χριστίνα Κωλέτσα φιλοσοφεῖ γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸν Kaϊrό, ἡ δηµώδης Ἐφη Θώδη ἀνακαινίζει τὴν ντίσκο, ἐπιφανεῖς τῆς κοινωνίας καὶ τοῦ πολιτισµοῦ φέρνουν γυροβολιές, παλαµακίζουν σὲ τηλερεβεγιόν, ἡ κληρονόµος Πάρις Χίλτον τὰ µπλέκει µὲ γόνο Νιάρχο καὶ φωνάζει γιὰ κουµπάρα τὴν Μπρίτνεϊ Σπίαρς... Ρέ, τί γίνεται! Se ti kosmo zoume? Κι ἐσὺ µακάριος, ἡµιδιαφανής, νὰ καθρεφτίζεσαι σὲ ὁµόσταβλους καὶ νὰ ἀποστάζεις µικροκαηµοὺς καὶ µικροδιαψεύσεις... Se ti kosmo zeis kako-moiri?...» Ἐπιχειρεῖν καί ὑποχειρεῖν Ὁ Γ. Δαράτος στήν «Ἐλευθεροτυπία» (12/1) γιά ἕνα ἀµφιλεγόµενο ρεκόρ µας: «Tὸ ἐπιχειρηµατικό πνεῦµα ἤ δαιµόνιο φαίνεται νὰ διακατέχει τοὺς Nεοέλληνες πολύ περισσότερο ἀπό τοὺς ἄλλους λαούς τῆς Kοινότητας, σύµφωνα µὲ µελέτη τῶν ἐµπορικῶν σχολῶν τῆς Λουβέν καὶ τῆς Γάνδης ποὺ δηµοσίευσε ἡ βελγική «Σουάρ». Σύµφωνα µὲ τὴ µελέτη, οἱ Ἕλληνες εἶναι οἱ πιὸ ἐνθουσιώδεις, ἀφοῦ χαρακτηρίζονται ἀπό τὸ πιό ἔντονο ἐπιχειρηµατικό πνεῦµα (7,9% τοῦ ἐνεργοῦ πληθυσµοῦ), τοὺς ἀκολουθοῦν οἱ Tσέχοι (7,8%), οἱ Ἰρλανδοί (7,2%) καὶ οἱ Ἱσπανοί (7,1%). Ἀντίθετα, οἱ Bέλγοι δὲν δείχνουν καµµιά διάθεση νὰ ἀναλάβουν ἐπιχειρηµατικούς κινδύνους, ἀφοῦ µόλις τὸ 2,7% τοῦ ἐνεργοῦ πληθυσµοῦ αὐτῆς τῆς χώρας εἶναι διατεθειµένο νὰ βουτήξει στὴν... κρύα θάλασσα τῆς ἐπιχειρηµατικῆς περιπέτειας. Tὸ ἴδιο ὑποτονικοί ἐµφανίζονται καὶ οἱ Σουηδοί (3,3%), οἱ Ἰταλοί (3,5%), οἱ Γερµανοί (4,1%) καὶ οἱ Γάλλοι (4,2%). Ἡ ἴδια ἔρευνα δείχνει ὅτι τὸ ἐπιχειρηµατικό πνεῦµα µειώνεται συνεχῶς τὰ τελευταῖα χρόνια ὄχι µόνο στὴν Eὐρώπη, ἀλλά καὶ στὶς HΠΑ.» Στόχος: ΙΡΑΝ! Καθώς ἡ ἀγγλοσαξωνική ἀντεπίθεση στίς ΗΠΑ κατά τῶν νεοσυντηρητικῶν - ὑπερσιωνιστικῶν κύκλων συνεχίζεται, ἐµεῖς ἐξακολουθοῦµε νά σᾶς πληροφοροῦµε γιά τήν ἐξέλιξη αὐτῆς τῆς τόσο καθοριστικῆς µάχης πού κανένας ἄλλος δέν τολµάει (ἤ δέν ξέρει) νά παρουσιάσει ὡς ἔχει. Τό νέο ἐπεισόδιο λοιπόν ἔχει πρωταγωνιστικό πρόσωπο τόν Σκότ Ρίττερ, πρώην κορυφαῖο στέλεχος τῶν ἐπιθεωρητῶν ὅπλων τοῦ ΟΗΕ στό Ἰράκ ( ). Ὁ 45χρονος Ρίττερ, γνωστός γιά τήν ἀφοσίωσή τους στήν Ἀµερική καί τίς Ἔνοπλες υνάµεις της, κατάγεται ἀπό οἰκογένεια στρατιωτικῶν, ὑπηρέτησε στούς Πεζοναῦτες καί ὑπῆρξε ἀξιω- µατικός πληροφοριῶν. Συµµετεῖχε ἐπί Κλίντον στίς ἐπιθεωρήσεις ὅπλων τοῦ ΟΗΕ στό Ἰράκ, συνήθως ὡς ἐπικεφαλῆς καί τό 1998 παραιτήθηκε καταγγέλοντας τήν «ὑποχωρητικότητα» τῶν ΗΠΑ καί τίς προσπάθειες τῆς CIA νά διαβρώσει τό σῶµα τῶν ἐπιθεωρητῶν. Πάντοτε κατά τοῦ πολέµου, τάχθηκε ἐναντίον τῶν πολεµοχαρῶν κραυγῶν τῆς κυβέρνησης Μπούς, προειδοποιώντας γιά τό ρίσκο πού σήµαινε µιά εἰσβολή στό Ἰράκ καί ἀναλαµβάνοντας πρωτοβουλίες γιά µιά συνεννόηση πού θά ἀπέτρεπε τήν προαποφασισµένη ἐπιδροµή. Καί δύο φορές τά τελευταῖα χρόνια προειδοποίησε ὅτι ὁ Μπούς ζήτησε µυστικά ἀπό τό Πεντάγωνο πλήρη ἑτοιµότητα προκειµένου νά εἶναι ἐφικτό ἕνα πλῆγµα κατά τοῦ Ἰράν (Ὀκτώβριος 2004, Ἰούνιος 2005). Τό τίµηµα τό πλήρωσε ἤδη: Κατηγορήθηκε ὅτι «ψάρευε» ἀνήλικες στό ιαδίκτυο καί ἀφοῦ διασύρθηκε τελικά ἀπαλλάχτηκε. Κι ὅταν γύρισε ἕνα ντοκυµαντέρ µέ τίτλο «Ἡ ἀλήθεια γιά τήν UNSCOM καί τόν ἀφοπλισµό τοῦ Ἰράκ», κατηγορήθηκε πώς πῆρε δολάρια ἀπό Ἰρακινό ἐπιχειρηµατία γιά τόν σκοπό αὐτό (κατηγορία πού ἀπέκρουσε µέ ὀργή). Στό νέο του βιλίο (Τarget: Iran) ὁ Ρίττερ τά γράφει χῦµα γιά τά πραγµατικά ἀφεντικά καί γιά κείνους πού προωθοῦν τόν πόλεµο στήν Οὐάσινγκτον: Μιλᾶ γιά τόν τρόπο µέ τόν ὁποῖο τό πυρηνικό πρόγραµµα τοῦ Ἰράν εἶναι ἁπλῶς ἡ ἀφορµή γιά µιά ἀπόπειρα ἀλλαγῆς καθεστῶτος στήν Τεχεράνη: «Ἡ κυβέρνηση Μπούς µέ ἐπαρκή βοήθεια τῆς ἰσραηλινῆς κυβέρνησης καί τοῦ φιλοϊσραηλινοῦ λόµπυ ἔχει πετύχει νά ἀξιοποιήσει τήν ἄγνοια τοῦ ἀµερικανικοῦ λαοῦ γιά τήν πυρηνική τεχνολογία καί τά πυρηνικά ὅπλα καί νά θρέψει τόν φόβο ὥστε τό ἀµερικανικό κοινό νά ἔχει λίγο πολύ προγραµµατιστεῖ νά ἀποδεχθεῖ τήν «ἀνάγκη» στρατιωτικῆς σύγκρουσης µέ ἕνα πυρηνικό Ἰράν». Ὁ Σκότ δέν µασάει τά λόγια του: «Ἄς µήν ὑπάρχει ἀµφιβολία. Ἄν γίνει πόλεµος ΗΠΑ- Die Linke: Ἀποτάσσονται τόν φιλορατσισµό Τό Γερµανικό Κόµµα τῆς Ἀριστερᾶς (καί τοῦ Ὄσκαρ Λαφονταίν) σέ πρόσφατη σύνοδό του ἐπέκρινε µέ σφοδρότητα τόν τουρκικῆς καταγωγῆς Χακκί Κεσκίν (στή φωτογραφία), ἐκ τῶν κορυφαίων µελῶν του, πού ἀρνεῖται τήν Ἀρµενική Γενοκτονία. Διαβεβαίωσε πώς ἡ γραµµή τοῦ κόµµατος παραµένει σταθερή στή θέση πώς «ἡ Ἀρµενική Γενοκτονία δέν εἶναι συζητήσιµο ἱστορικό γεγονός» καί πώς καλύπτεται ἀπόλυτα ἀπό τό ψήφισµα τοῦ Γερµανικοῦ Κοινοβουλίου τοῦ Βεβαίως αὐτό δέν πτόησε τόν κ. Κεσκίν, ὁ Ἰράν, θά εἶναι ἕνας πόλεµος κατασκευασµένος στό Ἰσραήλ καί πουθενά άλλοῦ». Πιό κάτω ἀναφέρεται στήν πασίγνωστη χρήση τοῦ «Ὁλοκαυτώµατος» καί τοῦ «ἀντισηµιτισµοῦ», ὅπως συµφέρει τό ἑβραϊκό κράτος καί λέει πώς «πρόκειται γιά µιά ἀηδιαστική, βαθειά ἐνοχλητική τάση πού πρέπει νά τερµατισθεῖ» Στίς δηλώσεις του ὁ Ρίττερ εἶναι ἐπίσης ὠµός: Εἶναι τό Ἰσραήλ πού σπρώχνει τήν κυβέρνηση Μπούς κατά τοῦ Ἰράν καί τό ἰσραηλινό λόµπυ χαφιεδίζει ἀσύστολα, ἐπεµβαίνοντας ἐνίοτε σέ ζητήµατα ἐσωτερικά τῶν ΗΠΑ, ζητᾶ δέ νά καταχωρηθεῖ ἡ πανίσχυρη American Israel Public Affairs Committee ὡς ξένος πράκτορας! Ἠδη πρίν δυό χρόνια σέ συνέντευξή του στό ἰσραηλινό Ynet δήλωνε ὅτι οἱ µυστικές ὑπηρεσίες τοῦ Ἰσραήλ µεγέθυναν τόν κίνδυνο πού ἀντιπροσώπευε τό Ἰράκ τοῦ Σαντάµ, προκειµένου νά βάλουν στόν πόλεµο τίς ΗΠΑ καί τή Βρετανία. Σήµερα ἰσχυρίζεται πώς γίνεται ἀκριβῶς τό ἴδιο µέ τό Ἰράν, τό ὁποῖο δέν εἶναι κοντά στήν ἀπόκτηση πυρηνικῶν ὅπλων καί ἡ ἁπλή συµµόρφωσή του µέ τή Συνθήκη Μή ιάδοσης ἀρκεῖ. Λέει πώς κι ἄν ἀκόµη ἔφτιαχνε πυρηνικά ὅπλα τό Ἰράν, εἶναι θέµα 5 ἑβδοµάδων ἡ καταστροφή τους ἀπό τίς ΗΠΑ, ἄρα καµµία προληπτική ἐνέργεια δέν ἔχει νόηµα. Τά γνωρίζει αὐτά ὁ Μπούς ἀλλά πιέζεται ἀπό τό Ἰσραήλ καί τούς συµµάχους του στίς ΗΠΑ, ἐπιδιώκοντας ἀλλαγή καθεστῶτος στήν Τεχεράνη. Ἡ εὐρωπαϊκή πρωτοβουλία λοιπόν γιά διπλωµατική διαµεσολάβηση γίνεται γιά νά καλύψει τίς παραβιάσεις τοῦ διεθνοῦς δικαίου ἀπό τήν πλευρά τῶν ΗΠΑ κι ὄχι τῶν Ἰρανῶν. Κάπως ἠπιότερος ἀλλά στό ἴδιο µῆκος κύµατος καί ὁ καθηγητής ιεθνοῦς ικαίου Francis A. Boyle στό νέο του βιβλίο (Destroying World Order: U.S. Imperialism in the Middle East Before and After September 11th) τονίζει τήν νεοσυντηρητική εὐθύνη γιά τίς ἐξελίξεις καί λέει ξεκάθαρα πώς «οἱ Ἰσραηλινοί καί τό Πεντάγωνο προσχεδίασαν τούς πολέµους σέ Ἀφγανιστάν καί Ἰράκ». Θά ἔχουµε - σίγουρα - συνέχεια! ὁποῖος συνέχισε νά ὑπερασπίζεται τήν ἄποψή του, συνδέοντάς την µάλιστα µέ κείνην τοῦ ἀντιπροέδρου τοῦ κόµµατος, Μπόντο Ραµέλωφ. ὁ Ραµέλωφ ἔχει δηλώσει ὅτι ἀπό τό νά ἐπικεντρώνουµε τήν προσοχή µας στό Ἀρµενικό εἶναι προτιµότερο νά βλέπουµε τά βάσανα τῶν τουρκικῶν πληθυσµῶν στή διάρκεια τοῦ Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου. Ἡ ἀρµένικη ἀντίδραση ἐκδηλώθηκε διά τοῦ διευθυντῆ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἀρµενικῆς Ὁµοσπονδίας, Λωράν Λελεκιάν, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τήν ἱκανοποίησή του γιά τήν ἐπαναβεβαιωµένη γραµµή τοῦ γερµανικοῦ κόµµατος ἀλλά ἐπεσήµανε καί τήν τουρκική λαθροχειρία πού ἐπιχειρεῖται: Νά ἐξισωθεῖ ὁ πόνος ὅλων τῶν λαῶν πού βρέθηκαν σέ ἐµπόλεµη κατάσταση στή διάρκεια τοῦ Α Παγκοσµίου Πολέµου µέ τήν περίπτωση τῆς σχεδιασµένης, συστηµατικῆς καί βάρβαρης ἐκστρατείας τῶν Ὀθωµανῶν νά ἐξαφανίσουν τόν ἀρµενικό πληθυσµό. Ἐµεῖς ἐπισηµαίνουµε τήν ταύτιση καί τῶν ἀριστερῶν Τούρκων τῆς Γερµανίας µέ τήν κεµαλική γραµµή - γιά νά µήν ἔχουµε τίποτε ψευδαισθήσεις σχετικά µέ τήν µειονοτική πολιτική ἔκφραση στήν ἑλληνική Θράκη.

4 4 ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ ΥΓΕΙΑ: Ἀπόλυτη ἀνυπαρξία πολιτικῆς Τὸ πρόβληµα µὲ τὰ ἀτελείωτα ὡράρια ἐργασίας τῶν γιατρῶν στὴν Ἑλλάδα καὶ ὄχι µόνο, εἶναι γνωστὸ ἀπὸ τὸ Τότε ἐκδόθηκε τὸ πρῶτο Προεδρικὸ Διάταγµα κατ ἐφαρµογὴν ὁδηγίας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης γιὰ ἀνώτατο χρόνο τὶς 48 ὦρες ἑβδοµαδιαίως γιὰ τοὺς εἰδικούς. Τὸ 2005 ἀκολούθησε τὸ δεύτερο γιὰ 58 ὦρες ἑβδοµαδιαίως γιὰ τοὺς εἰδικευόµενους. Τὸ Ἐλεγκτικὸ Συνέδριο ἀποφάσισε στὰ µέσα τοῦ 2006 τὴν ἐφαρµογὴ τῶν Προεδρικῶν Διαταγµάτων ἀπὸ 1/1/2007. Καµµία ὑπερωρία δὲν θὰ πληρωνόταν ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα. Λυπήθηκε ἄραγε ἡ ΕΕ µερικοὺς «προνοµιούχους» ἐργαζόµενους καὶ µόνη ἔβγαλε τὰ µάτια της δηµιουργώντας προβλή- µατα στὰ Συστήµατα Ὑγείας τῶν µελῶν της; Μᾶλλον οἱ χαρτογιακάδες εἶχαν ὑπόψιν τους σοβαρὲς µελέτες ἀπὸ τὸν πολιτισµένο κόσµο ποὺ ἔδειχναν ὅτι, οἱ ἐργαζόµενοι στοὺς ὁποίους ἐµπιστευότανε τὸ πολυτιµότερο ἀγαθὸ ἦταν καὶ κεῖνοι ἀνθρώπινα ὄντα ποὺ κουραζότανε! Καὶ ὅταν κουραζότανε, ἔκαναν λάθη ποὺ στοιχίζανε. Μερικὲς φορὲς πολὺ ἀκριβά. Ἡ κατάσταση στὸ ἐνταῦθα κρατίδιο, ὁριακή. Τόσο ἡ σηµιτικὴ κυρίως - ὅσο καὶ ἡ καραµανλικὴ ἐκδοχὴ τῆς Δεξιᾶς διέπρεψαν καὶ σ αὐτὸν τὸν τοµέα. Ἐξέθρεψαν ἕναν κυριολεκτικὰ τροµακτικὸ σὲ µέγεθος ἰδιωτικὸ τοµέα Ὑγείας, ὑπερδιπλάσιο τοῦ µέσου εὐρωπαϊκοῦ ὅρου (48% ἔναντι 24% γιὰ παράδειγµα τῆς µητρόπολης τοῦ καπιταλισµοῦ Μεγάλης Βρετανίας) µὲ ἀνοδικὲς µάλιστα τάσεις (βλ. Marfin κλπ). Στὴν Ἀθήνα µὲ συγκεντρωµένο τὸν µισὸ πληθυσµὸ τῆς χώρας, δὲν νοεῖται µεσοαστικὴ καὶ πάνω οἰκογένεια ποὺ νὰ ἀπευθύνεται ἑκουσίως σὲ δηµόσια Νοσοκοµεῖα καὶ ὄχι στὸ «Ἰατρικὸ Ἀθηνῶν», «Παλαιοῦ Φαλήρου», «Ὑγεία», «Metropolitan», «Εὐρωκλινική», «Μητέρα», «Ἰασῶ» καὶ πάει λέγοντας. Στὴν Θεσσαλονίκη ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ἕνα ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρον σεµινάριο Ἱστορίας καὶ Διπλωµατίας διοργάνωσε (13/14 Ἰανουαρίου 2007) τὸ Ἵδρυµα Θρακικῆς Τέχνης καὶ Παράδοσης στὸν χῶρο τοῦ Ἱδρύµατος στὴν Ξάνθη. Οἱ εἰσηγήσεις στὸ σεµινάριο πραγµατοποιήθηκαν ἀπό τοὺς Ἄγγελο Συρίγο, νοµικό, λέκτορα Διεθνοῦς Δικαίου στὸ Πάντειο Πανεπιστήµιο καὶ Φάνη Μαλκίδη, Διδάκτορα Κοινωνικῶν καὶ Πολιτικῶν Ἐπιστηµῶν, Λέκτορα τοῦ τµήµατος Γλώσσας, Φιλολογίας καὶ Πολιτισµοῦ µὲ τὴν χρόνια ἐνδογενὴ µειονεξία της, στὸ «Διαβαλκανικό», «Γένεσις», «Ἅγιο Λουκᾶ». Εἶναι αὐτονόητο ὅτι τὸ σύστηµα γιὰ νὰ λειτουργεῖ καὶ νὰ παράγει κέρδη, προϋποθέτει τὴν ἀπαξίωση τοῦ δηµόσιου τοµέα ὑγείας. Ὁλοκληρωτικὴ ἀπουσία πρωτοβάθµιας φροντίδας ὑγείας, σοβαρότατες ἐλλείψεις σὲ προσωπικὸ καὶ ὑποδοµές, ἄθλια ἀµοιβόµενους γιατροὺς ποὺ δουλεύουν ἄπειρες ὧρες σὲ κακὲς συχνὰ συνθῆκες µὲ συµπεφωνηµένο ὑπονοού- µενο τὴν σιωπηρὴ ἀνοχὴ τοῦ ἐκτεταµένου χρηµατισµοῦ ὅσων τὸ ἐπιδιώκουν, ἀλόγιστες σπατάλες, ἀδιαφανεῖς διαδικασίες προµηθειῶν. Ἡ ἀκριβὴς περιγραφὴ τοῦ σηµερινοῦ Ἐθνικοῦ Συστήµατος Ὑγείας δηλαδή, παραδοµένου στὴν ἀπόλυτη ἐγκατάλειψη καὶ παρακµή. Καὶ τί ἔκαναν γιὰ τὰ ἄπειρα, διαρκῶς συσσωρευόµενα, προβλήµατα τόσο ὁ πιὸ πετυχηµένος ἐπικοινωνιακά - τέως Ὑπουργὸς (σηµερινὸς Δήµαρχος) ὅσο καὶ ὁ ἀνεκδιήγητος διάδοχος µάγος τῆς ἐπικοινωνίας ἐπίσης, τρία χρόνια τώρα; Μείωσαν τὸν ἀριθµὸ τῶν ΔΥΠΕ καὶ ρύθµισαν νοµοθετικὰ τὴν ἀναστολὴ ἐφαρµογῆς τῶν Προεδρικῶν Διαταγµάτων γιὰ ἕνα χρόνο!!! Ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Τὸ κολοσσιαῖο ἔργο τους, τὸ ὁποῖο συµποσοῦται περίπου στὸ ἀπόλυτο µηδὲν, δὲν ἀφήνει καµµία ἀµφιβολία καὶ στὸν πιὸ καλοπροαίρετο τελικά: Σχεδιασµένη πολιτικὴ τους εἶναι ἡ ἀπόλυτη ἀνυπαρξία πολιτικῆς! Παρευξείνιων Χωρῶν (ΔΠΘ), περιελάµβαναν δὲ τὶς ἑξῆς ἑνότητες: «Οἱ ἑλληνοτουρκικές σχέσεις: Ἐπισκόπηση τῶν ἐξελίξεων στὶς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις ἀπό τὴ σύλληψη Ὀτζαλάν µέχρι σήµερα», «Τὰ Βαλκάνια καὶ ὁ Παρευξείνιος χῶρος κατά τὴ διάρκεια καὶ µετά τὸν Ψυχρὸ Πόλεµο». Τὸ σεµινάριο παρακολούθησαν πολλοί πολίτες τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ γνωρίσουν γενικότερα καὶ εἰδικότερα ζητήµατα ποὺ ἀφοροῦν τὶς δύο παραπάνω θεµατικές ἑνότητες καὶ νὰ ἀνταλλάξουν ἀπόψεις στὴ συζήτηση ποὺ ἀκολούθησε. Σ χ ό λ ι α π τ ε ρ ό ε ν τ α Διαβάζοντας κανείς τά στατιστικά στοιχεῖα τῆς Περιφέρειάς µας, σίγουρα δέν µπορεῖ νά νιώθει ἱκανοποίηση ἤ αἰσιοδοξία. Παρά τόν γνωστό ἐξωραϊσµό καί τήν πάντα ἐπιδιωκόµενη λογιστική εὐφορία, ἡ δεινή πραγµατικότητα δέν µπορεῖ νά κρυφτεῖ: Ἐπισήµως, λοιπόν, τὸ περιφερειακό κατά κεφαλήν ΑΕΠ ἀνέρχεται στὸ 74,8% τοῦ ἐθνικοῦ µέσου ὅρου. Λαµβάνοντας δέ ὡς µέτρο σύγκρισης τὸ κατά κεφαλήν ΑΕΠ σὲ µονάδες ἀγοραστικῆς δύναµης στὴν Εὐρώπη τῶν 25 (προσοχή, τῶν 25: µέ Σλοβενίες, Τσεχίες, Οὑγγαρίες κτλ µέσα!), τὰ στοιχεῖα εἶναι ἀκόµη πιὸ ἀπογοητευτικά (62,4%)! Κι ὅλα τοῦτα µετά ἀπό τρία κοινοτικά πακέτα, µετά ἀπό τρεῖς ἀναπτυξιακούς νόµους, µετά ἀπό τρεῖς ἐκσυγχρονιστικές τετραετίες, µετά ἀπό ἄπειρες θριαµβολογίες γιά «ἀνάπτυξη», «πρόοδο» καί ἄλλα τινά παραδοξολογήµατα καί τῶν δύο κοµµάτων ἐξουσίας... Κατά καιρούς βλέπουµε στόν τοπικό Τῦπο διάφορους γιατρούς - τοῦ ΕΣΥ, τοῦ Πανεπιστηµίου µά καί ἰδιῶτες - νά προβάλονται µέ τρόπο ἔµµεσο ἤ καί ἄµεσο, γιά ψύλλου πήδηµα. Ἀντιθέτως, περιπτώσεις στίς ὁποῖες ἡ Τετάρτη Ἐξουσία θά ἔπρεπε νά ἐπιληφθεῖ γιά νά προστατέψει τήν κοινωνία (δηµοσιοποιώντας λ.χ. κάποια καραµπινάτη ἀπάτη ἤ ἕνα ἐγκληµατικό ἰατρικό λάθος) περνᾶνε στήν ἀπόλυτη σιωπή, ἀκόµη κι ἄν πρόκειται γιά κατά συρροήν ὀλίσθηµα. Μέσα στό κλῖµα αὐτό, πού ἐνισχύεται ἀπό τήν ἄγνοια τοῦ κοινοῦ, οἱ µέν ἁρπάχτρες καί οἱ δῆθεν βασιλεύουν, ἐνῶ οἱ ἐπαρκεῖς καί οἱ φιλότιµοι ἐξαφανίζονται. Ἄς ποῦµε λοιπόν ἔµεῖς ἕναν καλό λόγο γιά τό Νεφρολογικό Τµῆµα στό Νοσοκοµεῖο Κοµοτηνῆς, πού ὄχι µόνο ἐξυπηρετεῖ ἄψογα τόσα χρόνια τούς ἀσθενεῖς τῆς περιοχῆς ἀλλά προοδεύει καί... διαδικτυακά. Ἡ ἱστοσελίδα του (www.renalkomotini.gr) εἶναι καλοστηµένη καί λειτουργική, µέ πλῆθος πληροφοριῶν γιά τήν κλινική µά καί γιά τήν νεφρολογία γενικότερα (ἐκδόσεις, δραστηριότητες, συνδέσεις...). Εἰδικά τά «Ἐνδιαφέροντα Θέµατα γιά µή γιατρούς» εἶναι µία πολύ καλή ἰδέα, ἄξια συγχαρητηρίων. Μέχρι τώρα τό νοµαρχιακό συµβούλιο Ροδόπης δέν εἶχε νά ἐπιδείξει καµµία ἐνασχόληση µέ θέµατα πολιτισµοῦ - ἐκτός ἀπό τίς γενναῖες χρηµατοδοτήσεις του σέ σχέδια µειονοτικοῦ ἐνδιαφέροντος (π.χ. «πολιτιστικό κέντρο Μ. Δουκάτου»). Ἀκούσαµε τόν νοµάρχη κ. Γιαννακίδη νά µιλᾶ γιά τό ἐνδιαφέρον του σχετικά µέ τόν πολιτισµό καί γιά τό (ὑπαρκτό) πλεονέκτηµα τῆς πολιτισµικῆς διαφορετικότητας στήν Ροδόπη πού µπορεῖ καί πρέπει νά ἀξιοποιηθεῖ - κι ὥς ἐδῶ συµφωνοῦµε. Τό θέµα εἶναι πόση διαφορετικότητα βλέπουν µέσα στόν µουσουλµανικό πληθυσµό οἱ µειονοτικοί του σύµβουλοι, π.χ. ἡ κ. Σιµπέλ πού θά προΐσταται; Ἀποδέχονται τήν ὕπαρξη ποµακικῆς καί τσιγγάνικης παράδοσης; Κι ἄν ὄχι, µέ δεδοµένη τήν σύνθεση τοῦ συµβουλίου καί τήν ἐξάρτηση µελῶν του ἀπό τήν προξενική εὔνοια, πῶς θά µπορεῖ νά κινηθεῖ ἀξιοπρεπῶς ὁ Γ. Πεταλωτής πού ἀνέλαβε τόν συγκεκριµένο τοµέα; Θά χρηµατοδοτεῖ µόνο κάποιες δράσεις καί φορεῖς; Θά ἐξαφανιστοῦν ὅλοι οἱ ἄλλοι; Δύσκολα τά πράγµατα, Γιῶργο... Νέα σχολικά ἐγχειρίδια ἱστορίας Ἡ ἐπανεξαφάνιση τῆς Θράκης Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα Τί συνέβη ὅµως τελικά; Ἦρθε ἡ παρέα τῶν συγγραφέων τοῦ ἀνωτέρω ἀθλίου βιβλίου, µέ ἐφόδιο τά εὐρωπαϊκά κονδύλια καί τίς κατευθυντήριες κατά τοῦ «ἐθνοκεντρισµοῦ» καί διέλυσε τό πᾶν! έν θά ἐπεκταθοῦµε στόν ἐντοπισµό τῶν ἄπειρων ἀθλιοτήτων, ἀφοῦ αὐτό ἔχει γίνει µέ τρόπο µεθοδικό καί πλήρη ἀπό ἄλλους (βλέπε καί τελευταῖο ΑΡ ΗΝ). Θά µείνουµε µονάχα στό γεγονός ὅτι ἡ συγγραφική ὁµάδα γράφοντας ἐκεῖ πού ξέρετε, τόσο τήν ἀνειληµµένη της ὑποχρέωση νά ἀκολουθήσει τό Ἀναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδῶν, ὅσο καί ὅλους ἐµᾶς, δέν χαράµισε οὔτε µία γραµµή, οὔτε µία λέξη γιά τή Θράκη*, οὔτε κἄν σέ... χάρτη! Σέ µία ἐπεξήγηση µονάχα τῆς Συνθήκης τοῦ Νεϊγί ἀναφέρει τήν παραχώρηση τῆς υτικῆς Θράκης ἀπό τήν Βουλγαρία στήν Ἑλλάδα καί στή σελίδα 104, κάτω ἀπό µιά φωτογραφία «Ἑλλήνων προσφύγων πού ἐγκαταλείπουν τήν Ἀνατολική Θράκη» ὑπάρχει πίνακας προσφύγων µέ µνεία στούς Θρακιῶτες πρόσφυγες (µόνο τῆς τελευταίας περιόδου). Καί πῶς παρακάτω (σελ. 107) τό βιβλίο µιλάει γιά τήν Αὔρα Θεοδωροπούλου, ἀγωνίστρια τοῦ γυναικείου κινήµατος ἀπό τήν Ἀδριανούπολη; Ξέρουν τά παιδιά ποῦ πέφτει αὐτή ἡ Ἀδριανούπολη; Ποιοί ζοῦσαν ἐκεῖ; Καί ποιοί ζοῦσαν στίς Σαράντα Ἐκκλησιές, στή Ραιδεστό, στήν Αἶνο, στήν Ἀγχίαλο, στήν Φιλιππούπολη, στήν Μεσηµβρία, στή Στενήµαχο; Πῶς βρέθηκαν ἐκεῖ οἱ παπποῦδες καί οἱ γιαγιάδες µας; Πῶς ἐπιβίωσαν οἱ πληθυσµοί αὐτοί σέ κράτος ἐχθρικό ὅσο οἱ ὁµογενεῖς τους χαίρονταν τήν ἐλεύθερη ζωή στήν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα; Πῶς ἄντεξαν 600 χρόνια σκλαβιᾶς δίπλα στήν πρωτεύουσα τῶν ἐπικυρίαρχων Ὀθωµανῶν; Πῶς τά ἔβγαλαν πέρα στόν διµέτωπο ἀγώνα τῶν τελευταίων δεκαετιῶν πρίν τήν ἀπελευθέρωση; Σιωπή, ἀπόλυτη καί προσβλητική. Τό πρόβληµα δέν τό ἔχει ἡ συγγραφική ὁµάδα πού ἔκανε τή δουλειά γιά τήν ὁποία ἐτάχθη. Οὔτε καί ἡ σηµερινὴ πολιτική ἡγεσία τοῦ ΥΠΕΠΘ, πού κρύβεται πίσω ἀπό τήν ἔγκριση τῶν προκατόχων της καί τήν ἀναµονή τῶν λαϊκῶν ἀντιδράσεων. Τό ἔχουµε ὅλοι ἐµεῖς, ὡς ἄνθρωποι, ὡς Ἕλληνες καί ὡς Θρακιῶτες, πού παρακολουθοῦµε παθητικά τίς ἐξελίξεις, τὸν τερατώδη ἐκτροχιασµό τῆς ἐκπαίδευσης τῶν παιδιῶν µας καί δέν δηλώνουµε κἄν τήν δυσαρέσκειά µας. Ἐµεῖς πάντως, στόν «Ἀντιφωνητή», θά ἀναλάβουµε µία πρωτοβουλία στήν αὐτονόητη κατεύθυνση, καί ὅσοι ζωντανοί ἄς συνδράµουν. * Μιλᾶµε γιά ἐπιλογή κι ὄχι ἀναγκαία περικοπή: Στό ἴδιο βιβλίο µία ὁλόκληρη σελίδα ἀφιερώνεται στή διώρυγα τῆς Κορίνθου καί ἄλλη µία στά... ἀθηναϊκά καφενεῖα τῆς ἐποχῆς τοῦ Τρικούπη! ΝΙΚΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ - Τα τριάντα φιλιά του ήλιου ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΑΝΙΔΗ, Θερμοπυλών καί Πλάτωνος 11, Ξάνθη τηλ. & τ/o: ,

5 ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ ΜΕΤΡΑ (ΜΑΛΛΟΝ) ΣΩΣΤΑ... Μέσα ἀπό τόν παραµορφωτικό φακό τῶν ἀθηναϊκῶν ΜΜΕ (καί τά ΟΛια ΝΕΑ) µάθαµε γιά τά µέτρα πού ἑτοιµάζει ἡ Κυβέρνηση γιά τήν µουσουλµανική µειονότητα τῆς Θράκης: Ὑπαλληλοποίηση ἰµάµηδων, ρύθµιση βακουφικῶν θεµάτων, ἀπόδοση ἰθαγενειῶν. Πρόκειται γιά µέτρα πού - ἄσχετα µέ τόν χαρακτηρισµό «προεκλογικά» πού δίνει ἡ ἄσχετη δηµοσιογράφος - εἶναι οὐσιαστικά καί ἄν τηρηθοῦν τά στοιχειώδη θά πρόκειται γιά κινήσεις πρός τήν σωστή κατεύθυνση. Ἐξηγούµαστε: - Τό θέµα τῶν ἰµάµηδων. Εἶναι γνωστό ὅτι οἱ ἰµάµηδες πού πρόσκεινται στούς µουφτήδες (Ξάνθης καί Κοµοτηνῆς) εἶναι ὄχι µόνον αὐτοί πού µεταφέρουν τό πνεῦµα τῆς θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ῆ ς ἡγεσίας τους στόν λαό ἀλλά καί κεῖνοι πού, καθώς χαίρουν µεγάλης ἐκτίµησης στόν ἁπλό κόσµο, Μ. Τζεµαλί, ὁ συνετός καί ἀδιαµφισβήτητος µουφτής Κοµοτηνῆς περνᾶνε µέσα στό τζαµί πολλά (καί ποικίλα...) µηνύ- µατα στούς πιστούς. Ἄν λοιπόν σέ µιά περιφέρεια ἔχεις ἕναν τέτοιον µηχανισµό πού τόν ἐλέγχει διά µισθοδοτικῶν καταστάσεων µία ξένη, ἐχθρική χώρα, τό πρόβληµα εἶναι µεγάλο. Τί γίνεται λοιπόν; Ἀκόµη κι ἄν ὁ µουφτής διάκειται φιλικά πρός τήν νοµιµότητα, πῶς µπορεῖ νά διαχυθεῖ αὐτό στή βάση; Ἐλπίζουµε ὅτι ἡ νοµοθετική ρύθµιση πού ἐπίκειται ἐπιχειρεῖ νά λύσει τό πρόβληµα αὐτό. - Τό θέµα τῶν διαχειριστικῶν ἐπιτροπῶν τῆς βακουφικῆς περιουσίας. Ἡ ρύθµιση τῶν χρεῶν τους πρός τό Ἑλληνικό ηµόσιο εἶναι µία ἀκόµη γενναιόδωρη κίνηση πού ἐπιβεβαιώνει τίς ἀγαθές προθέσεις τῆς Πολιτείας. Ἡ µελέτη, ὡστόσο, ἑνός τρόπου ἐκλογῆς τῶν διαχειριστικῶν ἐπιτροπῶν θέλουµε νά πιστεύουµε ὅτι δέν θά ἐπιβεβαιώσει τήν «ἀγαθότητά» µας µέ τήν... ἄλλη ἔννοια. Τό τί ἀκριβῶς ἐννοεῖ ἡ µειονοτική ἡγεσία µέ τίς κραυγές της γιά «ἐκλογές» τό ἀπέδειξε τίς προάλλες στήν πράξη µέ τήν θεατρική παράσταση «Ὁ νέος ψευδοµουφτής Ξάνθης». Καί κάτι ἀκόµη πού κανείς δέν ἀναφέρει συνήθως: Γιατί µιλᾶµε σχεδόν ἀποκλειστικά γιά τήν βακουφική περιουσία στή Ροδόπη; Ποιός ξεπούλησε τήν ἀντίστοιχη τῆς Ξάνθης; Μήπως ἦταν ὁ ἐκλεκτός τῆς Ἄγκυρας, πού ἔκανε (κι αὐτός) τόν τουρκισµό ἐπάγγελµα, ἄκρως ξεκούραστο καί προσοδοφόρο; - Τό θέµα τῶν ἰθαγενειῶν. Καλῶς ἀπεδόθησαν οἱ ἰθαγένειες στούς 61 µουσουλµάνους πού τῆν εἶχαν στερηθεῖ στό παρελθόν καί συνέχιζαν νά ζοῦν στόν τόπο µας. Ἦταν ἕνα θέµα τόσο ἀνθρωπιστικό, ὅσο καί στοιχειώδους ἔννοµης τάξης. Ἀπό κεῖ καί πέρα ὅµως, κάθε συζήτηση γιά τίς τοῦ ἐξωτερικοῦ (καί τῶν πολλαπλάσιων συγγενῶν καί ἀπογόνων τους!) πρέπει νά θεωρεῖται πέραν τῆς πιό κόκκινης γραµµῆς. Ἄν θέλουν κάποιοι νά παραδώσουν τόν τόπο στόν ἔλεγχο τῆς Τουρκίας, ἄς τό κάνουν εὐθέως. Ἀναµένουµε. Γκιούλ µπαξές «Ἡ Ἑλλάς» Τόν τελευταῖο καιρό, κάθε φορά πού ἡ εὐρωπαϊκῆς προοπτικῆς γειτόνισσά µας ψάχνει νά βρεῖ ποῦ νά µᾶς πονέσει, ἐπαναλαµβάνει τό ἴδιο παραµύθι: τό «πρόβληµα» τῆς «τουρκικῆς µειονότητας στή Δυτική Θράκη». Κι ἀµέσως τά ἀθηναϊκά ΜΜΕ θυµοῦνται ὅτι πέρα ἀπό τίς γαλαζοπράσινες ρεµοῦλες, τίς λαϊφσταϊλίστικες γκλαµουριές καί τά ξέκωλα «περνᾶµε τέλεια», ὑπάρχει κάπου ἐκεῖ στόν βορρά µία µαύρη τρύπα στό φραπεδονιρβάνα µας. Κάτι πού ἀφήνει παγερά ἀδιάφορο τό 99% τῶν ἑλληνέζων κατοίκων ἀλλά καθώς ἡ ἑλληνοτουρκική κόντρα «παγώνει» γιά λίγο τό ζάπινγκ, µπορεῖ νά ἀξιοποιηθεῖ MRBικά. Χωρίς λοιπόν νά ἐξηγηθεῖ τό παραµικρό γιά τήν ἀληθινή κατάσταση, δίχως νά φωτιστεῖ ἡ ἐλάχιστη πλευρά τοῦ θέµατος, παρουσιάζεται ὁ κακός Γκιούλ καί ἕνας καλός Κουµουτσάκος νά τόν κατατροπώνει. Προσθέστε καί µερικές σοβαρές φωνές (Κ. Ἀγγελόπουλος, Στ. Λυγερός...) στά ἔντυπα Μέσα πού ἐλάχιστοι τίς ἀφουγκράζονται κι ὥς ἐκεῖ. Πᾶµε παρακάτω - κυριολεκτικά. Ὅσο γιά σᾶς πού διαβάζετε τόν «Α» (τό µόνο ἔντυπο τῆς Θράκης πού ἐνηµερώνει διαρκῶς καί συνδιαµορφώνει τίς ἐξελίξεις) ξέρετε ὅλοι καλά ποῦ πραγµατικά βρισκόµαστε. ΝΑΤΠΡΕΣ! Σχεδόν µιά δεκαετία µετά τήν ἔκδοση τῆς πρώτης ποµάκικης ἐφηµερίδας, τῆς «Ζαγάλισα» («Ἀγάπη») ἀπό τόν Ὀµέρ Χαµδή, ἐµφανίστηκε πρό ἡµερῶν ἡ διάδοχός της κατάσταση, µέ τήν προσπάθεια πού φέρει τό ὄνοµα «Νατπρές» («Ἐµπρός»). Ἕνα ταπεινό, ἀσπρόµαυρο, δισέλιδο πού προσπαθεῖ νά πεῖ τήν ἀλήθεια τῶν πραγµάτων, αὐτήν πού παλεύουν νά κρύψουν διά παντός µιά ντουζίνα τουρκόφωνα ἔντυπα καί αὐτήν πού γράφουν στά παλιότερα τῶν ὑποδηµάτων τους ἄλλα τόσα ἑλληνόφωνα. Νά γράψει - στά ἑλληνικά µά, κυρίως, στά ποµάκικα µέ τό λατινικό ἀλφάβητο - µερικά ἀπό τά νέα µά καί τά... παλιά τοῦ ὀρεινοῦ ὄγκου καί τοῦ γηγενοῦς, σλαβόφωνου πληθυσµοῦ του. Τήν εὐθύνη τῆς ἔκδοσης φέρει ὁ φίλος, Ποµάκος διανοούµενος, Σεµπαεδίν Καραχότζα ἀπό τό Προσήλιο τῆς Ξάνθης. Τοῦ εὐχόµαστε καλήν ἐπιτυχία καί τοῦ ὑποσχόµαστε κάθε δυνατή βοήθεια. Β. Δαλκαβούκης: Διδασκαλία της Πομακικής γλώσσας Όταν η επίσημη πολιτεία απουσιάζει, την πρωτοβουλία για τα στοιχειώδη αναλαμβάνουν οι ιδιώτες, με αποτελέσματα ενίοτε διόλου ευκαταφρόνητα. Την εμπειρία του λοιπόν από τα μαθήματα Πομακικής γλώσσας του ΠΑΚΕΘΡΑ μετέφερε σε ανακοίνωσή του σε πρόσφατο συνέδριο στή Φλώρινα ο εκπαιδευτικός Βασίλης Δαλκαβούκης, μαζί με μία γενικότερη προσέγγιση του θέματος. Ακολουθούν κάποια καίρια σημεία της εισήγησής του:...παρά την έμμεση αναγνώριση της γλωσσικής ιδιαιτερότητας των Πομάκων, η πολιτική του ελληνικού κράτους στάθηκε για δεκαετίες πολιτική εκτουρκισμού της μουσουλμανικής μειονότητας στο σύνολό της, τουλάχιστον μέχρι την πτώση της δικτατορίας. Η εξομάλυνση των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων από τη Μεταπολίτευση και μετά, η μετατόπιση του δόγματος της εξωτερικής πολιτικής από τον «από Βορράν κίνδυνο» στην «εξ Ανατολών απειλή» και, βέβαια, το ευρωπαϊκό πλαίσιο που απαιτεί σεβασμό και καλλιέργεια των περιφερειακών και μειονοτικών γλωσσών, ένα πλαίσιο που μετά το 1990 καλούνται να σεβαστούν, εκτός από την Ελλάδα, τόσο η Βουλγαρία (ως συνδεδεμένο κράτος μέλος) όσο και η Τουρκία (ως μία από τις προϋποθέσεις για τη σύνδεσή της με την Ε.Ε.), συνιστούν παράγοντες που επανατοποθέτησαν το ζήτημα της πομακικής και το επανέφεραν στο προσκήνιο, όχι βέβαια χωρίς τριβές ή αντιρρήσεις. Αν και υποστηρίζεται ότι το ελληνικό κράτος αποφεύγει να πάρει επίσημα θέση στο ζήτημα για να μη διαταράξει τις σχέσεις καλής γειτονίας με τη Βουλγαρία, στην πραγματικότητα οι σημαντικότερες αντιδράσεις στην αναγνώριση και καλλιέργεια της πομακικής προέρχονται από την Τουρκία, που διαβλέπει να διακυβεύεται ο επί δεκαετίες ενιαίος χαρακτήρας της μουσουλμανικής μειονότητας ως τουρκικής. (...) Εκεί, πάντως, που το εγχειρίδιο της πομακικής και τα μαθήματα είχαν καταλυτική συμβολή ήταν στο επίπεδο της διδακτικής και ψυχολογικής στήριξης τόσο των μαθητευόμενων εκπαιδευτικών όσο και των Πομάκων μαθητών τους στα σχολεία της ορεινής Ξάνθης. Ως μαθητευόμενοι της πομακικής κατανοήσαμε την προέλευση γραμματικών και συντακτικών λαθών που έκαναν οι μαθητές μας κατά τη χρήση της ελληνικής, λάθη που προέρχονταν από τη διαφορετική μορφοσυντακτική δομή της δικής τους γλώσσας. Ωστόσο ως ακόμη σημαντικότερο αποτέλεσμα αξιολογήσαμε την ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα σε ελληνόφωνους εκπαιδευτικούς και Πομάκους μαθητές, μια σχέση που συντελέστηκε από το ίδιο το γεγονός της διπλής μας ιδιότητας: από τη μια μεριά τους διδάσκαμε τη δική μας γλώσσα κι από την άλλη διδασκόμασταν τη δική τους. Αυτή η ιδιότητα αντέστρεφε τη σχέση μαθητή δασκάλου και την έκανε αμφίδρομη, ενώ επιπλέον έδινε το δικαίωμα στους μαθητές να αισθάνονται σημαντικοί, αφού ο δάσκαλος έμπαινε στον κόπο να διδαχτεί - αδιάφορο πώς - μια γλώσσα για την οποία η περιβάλλουσα κοινωνία προσπαθούσε να τους πείσει πως είναι άχρηστη. (...) Ωστόσο πριν καταλήξουμε σε ορισμένα συμπεράσματα, θα πρέπει, νομίζω, να αναφερθούμε σ ένα ζήτημα που μόνο υπαι-νικτικά αντιμετωπίζεται από το εγχειρίδιο, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ένα ακανθώδες θέμα προς συζήτηση στο πλαίσιο των σχέσεων μειονότητας πλειονότητας στη Θράκη. Θα μπορούσε το συγκεκριμένο εγχειρίδιο να αποτελέσει τη βάση για τη διαμόρφωση ενός άλλου, περισσότερο κατάλληλου, για τη διδασκαλία της πομακικής στους ίδιους του Πομάκους; Το ερώτημα είναι ασφαλώς υποθετικό, αλλά επειδή έμμεσα τίθεται όλο και πιο συχνά στο πλαίσιο της συζήτησης για τη σχολική αποτυχία των μειονοτικών μαθητών της Θράκης, είναι, νομίζω, χρήσιμο να διατυπώσουμε εδώ ορισμένες σκέψεις σχετικά με τα επίπεδα ή τις παραμέτρους του ζητήματος αυτού. Το πρώτο επίπεδο σχετίζεται με την πολιτική και νομική εκδοχή του θέματος: μπορεί από νομική άποψη να καθιερωθεί η πομακική ως μειονοτική γλώσσα της εκπαίδευσης ισότιμη με την τουρκική; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό συναρτάται ευθέως με την πολιτική βούληση τόσο των δύο κρατών και της Ε.Ε. όσο και της ίδιας της Κοινότητας των Πομάκων, οι οποίοι προς το παρόν φαίνεται να τηρούν στάση επιφυλακτική. Το δεύτερο επίπεδο είναι αυτό που αναφέρεται στην έννοια της «μητρικής γλώσσας» (...) Και για να κλείσουμε το ζήτημα - η έννοια της «μητρικής γλώσσας» συνδέεται στενά και με τις στρατηγικές επιβίωσης ενός πληθυσμού που ζει στο πλαίσιο ενός αλλόγλωσσου κυρίαρχου έθνους κράτους: πολύ συχνά η επιλογή μιας δίγλωσσης οικογέ νειας για τη «μητρική γλώσσα» του παιδιού είναι εκείνη του κυρίαρχου γλωσσικού μοντέλου, πρακτική που ακολουθείται όλο και πιο συνειδητά από τους Πομάκους, όπως δείχνουν τα εμπειρικά δεδομένα από την εκπαιδευτική κατάσταση στη Θράκη. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων Τέλος, μια 3η παράμετρος που εμπλέκεται στη συζήτηση για την εισαγωγή της πομακικής ως γλώσσας της μειονοτικής εκπαίδευσης είναι η αποτελεσματικότητα ή μη της ίδιας της μειονοτικής εκπαιδευτικής πολιτικής στο πλαίσιο της επίσημης διγλωσσίας (ελληνικά τουρκικά). Εδώ η συζήτηση στρέφεται αναγκαστικά στο πρόσφατο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων και την αποτελεσματικότητά του. Το ζήτημα, φυσικά, είναι τεράστιο για να εξαντληθεί εδώ, ωστόσο θα ήταν χρήσιμο να διατυπώσουμε ορισμένες σκέψεις με βάση κυρίως την εμπειρία των εκπαιδευτικών που κλήθηκαν να το εφαρμόσουν αλλά και τα θεωρητικά κείμενα που το πλαισιώνουν. Αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς, θα πρέπει να πούμε ότι διακρίνεται στην αποτίμησή τους μια διάθεση αμφιθυμίας: ενώ τονίζουν ως ιδιαίτερα θετικά στοιχεία τόσο τις προθέσεις του προγράμματος όσο και το εποπτικό υλικό, που τους διανεμήθηκε για εναλλακτική προς τα σχολικά εγχειρίδια χρήση, αλλά και την προσθήκη επιπλέον διδακτικού χρόνου, από την άλλη μεριά επισημαίνουν την αδυναμία του προγράμματος να διακρίνει ανάμεσα τους μειονοτικούς μαθητές εκείνους που μιλούν την τουρκική από εκείνους που μιλούν τις άλλες δύο γλώσσες (πομακική ρομά), επομένως να επικεντρώσει τη διδασκαλία της ελληνικής στα γλωσσικά και πολιτισμικά πρότυπα της κάθε ομάδας. Επιπλέον διαπιστώνουν την ανάγκη να διδαχτούν οι ίδιοι στοιχεία των μειονοτικών γλωσσών, έτσι ώστε όχι μόνο να αποκτήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους μαθητές τους, αλλά και να διευκολυνθούν στη διδασκαλία της ελληνικής με βάση το ήδη κατακτημένο γλωσσικό όργανο των μαθητών τους. Αλλά και οι εκδόσεις του προγράμματος προκαλούν ανάλογη αμφιθυμία. Ενώ πρόκειται για εξαιρετικές προσεγγίσεις κρίσιμων φαινομένων (όπως η διαπολιτισμικότητα, οι γλωσσικές ποικιλίες, οι ταυτότητες σε σχέση με τη σχολική πραγματικότητα, ο ρόλος της λογοτεχνίας σ ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον κλπ), που προέρχονται από καταξιωμένους Έλληνες πανεπιστημιακούς σε μια μορφή ευσύνοπτη και κατανοητή, ώστε να είναι προσβάσιμες από τον μέσο εκπαιδευτικό, στην πραγματικότητα αποφεύγουν να θίξουν την ουσία του ζητήματος που είναι η τριγλωσσία των Πομάκων μαθητών: για παράδειγμα, παρά τις επανειλημμένες αναφορές στην αναγκαιότητα της αποκατάστασης της μητρικής γλώσσας ως μέσου για την επιτυχία στην εκπαίδευση ως τέτοια γλώσσα αναγνωρίζεται μόνο η τουρκική ή, επιπλέον, παρά την ορθή επιχειρηματολογία σχετικά με το ότι «η επιθυμία για ανάγνωση μεταδίδεται μέσα από τις ανθρώπινες σχέσεις και ριζώνει στην εκτίμηση που έχει ο εν λόγω πολιτισμός στην ανάγνωση», παραλείπεται η διαπίστωση ότι η πομακική είναι μια προφορική γλώσσα, και επομένως η ανάγνωση στο σχολείο «και ο τρόπος που αντιμετωπίζεται μέσα σε αυτό αποτελεί, στα μάτια των δίγλωσσων μαθητών, το σύμβολο και την ενσάρκωση ενός άλλου πολιτισμού». Έτσι όμως ο οικείος πολιτισμός, δηλαδή η οικεία γλώσσα και εν προκειμένω η πομακική, παύει να αντιμετωπίζεται ως «το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι άνθρωποι προσλαμβάνουν τον κόσμο, νοηματοδοτούν την πραγματικότητα και οργανώνουν τη δράση τους». (...) Νομίζω πως καταδείχθηκε με σαφήνεια ότι τόσο τα μαθήματα όσο και το εγχειρίδιο αποσκοπούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας ιδιαίτερης ταυτότητας για τους Πομάκους της Θράκης, όχι κατ ανάγκη συγκρουσιακής με την εθνική ή τη μειονοτική που ήδη φέρουν, αλλά συμπληρωματικής: πρόκειται για μια ταυτότητα κατ αρχήν γλωσσική και επιπλέον πολιτισμική, δηλαδή μια ταυτότητα εν τέλει εθνοτική που «θα ήταν αναμενόμενο να υπάρχει ( ) στενά συνδεδεμένη με τη μητρική πομακική γλώσσα», όπως επισημαίνει ο Κ. Γεροβασιλείου, για να διαπιστώσει πως η ταυτότητα αυτή ήδη υφίσταται ως κώδικας τοπικής και κοινοτικής ενότητας. Το πιο ελπιδοφόρο, όμως, στοιχείο αυτής της απόπειρας (ας σημειωθεί ξανά εδώ ότι δεν είναι πρωτοβουλία μόνο μιας ελληνόφωνης ελίτ αλλά αποτέλεσμα ευρύτερης συνεργασίας ανάμεσα σε ελληνόφωνους και Πομάκους διανοούμενους) είναι ότι κρατά σαφείς αποστάσεις από μια παράλληλη προσπάθεια κατασκευής ταυτότητας για τους Πομάκους που εντάσσεται στο πλαίσιο της ελληνικής εθνικής ρητορικής.

6 6 ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ Ἡ Ἑλληνική Ἱστορία ὡς πολυπολιτισμικό ἐγχείρημα; Τοῦ ΚΩΝ/ΝΟΥ Π. ΡΩΜΑΝΟΥ, ἀν. καθ. Φιλοσοφίας (Πανεπιστήµιο τοῦ Αἰγαίου) Στὸ νέο βιβλίο Νεώτερης καὶ Σύγχρονης Ἱστορίας ΣΤ ηµοτικοῦ (χρηµατοδοτούµενο ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση), 136 σελίδων, ἡ καθαυτὸ ἱστορικὴ ἀφήγηση καταλαµβάνει ὄχι περισσότερο ἀπὸ τὸ 1/6 τοῦ βιβλίου, δηλαδὴ λιγότερο ἀπὸ 25 σελίδες! Ἀκόµα καὶ γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς πρωτοβάθµιας ἐκπαίδευσης ἡ ἔκταση τῆς ἱστορικῆς ἀφήγησης εἶναι ἀνεπαρκέστατη. Ἀντ αὐτῆς τὸ βιβλίο ἀναλώνεται σὲ ἀλλότρια, σὲ πληθωρικὴ εἰκονογράφηση, στατιστικὲς ταµπέλες καὶ «µικροϊστορίες», δηλαδὴ κατὰ τὸ δοκοῦν ἐπιλεγµένα στιγµιότυπα τῆς καθηµερινότητας περασµένων ἐποχῶν καὶ τῆς µαζικῆς κουλτούρας τοῦ σήµερα, ποὺ φιλοδοξοῦν, ὡς συλλογὴ θραυσµάτων, νὰ ὑποκαταστήσουν τὸ ἀποδοµηµένο «ἐθνικό» ἱστορικὸ ἀφήγηµα µέ µία δῆθεν ἀντικειµενικὴ καὶ ἐπιστηµονικὴ σύλληψη τῆς Ὁλότητας. Παρ ὅλο ποὺ ἡ συγκεκριµένη «tutti fruti» ἐκδοχὴ µετανεωτερικῆς ἱστοριογραφικῆς ἀντίληψης, ὅπως πρὸ πολλοῦ προέβλεψαν οἱ θεωρητικοὶ ἐπικριτές της, δὲν βρίσκει τὸν θεωρητικό της στόχο, ὅµως προσφέρει ὡς διδακτολογικὸ ἐργαλεῖο τῆς Νέας Τάξεως ἀνυπέρβλητα πλεονεκτήµατα: Ὁ προγραµµατικὸς κατακερµατισµὸς τῆς ἱστορίας σὲ «ἱστορίες» ἐπιτρέπει µία κατὰ βούλησιν εἰσαγωγὴ ἐπιλεγµένων παραδειγµάτων ποὺ φρονηµατίζουν τὸ παιδὶ πρὸς τὴν κατεύθυνση τοῦ «πολιτικὰ ὀρθοῦ» ὑπὸ τὴν σηµερινὴ ἀµερικανικὴ του ἔννοια (ποὺ συµπίπτει µὲ αὐτὴν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης). Ἡ «Νέα Ἱστορία» θέλει νὰ εἶναι Ἀγωγὴ τοῦ Πολίτη τῆς ὑπὸ κατασκευὴν µεταεθνικῆς «διαπολιτισµικῆς» συλλογικότητας στὴν ὁποία καλεῖται νὰ µεταλλαχθεῖ ἡ Ἑλλάδα. Ἡ κατάλληλη πρὸς τοῦτο θεµατολογία, ὅπως ἤδη ἔχει εἰσαχθεῖ στὸ βιβλίο, εἶναι ἡ ἑξῆς: Τὰ δικαιώµατα τοῦ ἀνθρώπου µὲ ἔµφαση στὰ δικαιώµατα τῶν γυναικῶν καὶ τῶν µειονοτήτων (ὁδηγία ὑπ ἀριθµ. 1283, 22 Ἰανουαρίου 1996 τοῦ Συµβουλίου τῆς Εὐρώπης). Οἱ ἀτοµικὲς ἐλευθερίες (µὲ ἔµφαση στὸ δικαίωµα κάθε ἀτόµου νὰ «ἀπαρνηθεῖ τὴν παράδοση ποὺ τοῦ ἐπιβάλλεται» (ὁδηγία 1283). Ἱστορία τῆς µετανάστευσης (τὸ παρὸν βιβλίο ἀρκεῖται στὴν ἑλληνικὴ µετανάστευση, ὅµως στὸν ὁρίζοντα τοῦ µέλλοντος εἶναι ἡ ἱστορία τῶν ἐθνοτικῶν µειονοτήτων ποὺ θὰ προκύψουν ἀπὸ τὴν ἐξελισσόµενη µετανάστευση πρὸς τὴν Ἑλλάδα). Ὁ σεβασµὸς τῆς «ἑτερότητας» (προϋπόθεση γιὰ τὴν «διαπολιτισµική» ἀνάδραση τῶν µεταναστῶν ἐπὶ τῶν Ἑλλήνων). Ἡ πολυπολιτισµικὴ δηµοκρατία. Ἡ θετικὴ ἀναθεώρηση τοῦ ἱστορικοῦ ρόλου τῆς ὀθωµανικῆς κυριαρχίας ἐπὶ τῆς Ἑλλάδος. Ὁ ἐκσυγχρονισµὸς ὡς ἱστορικὸ αἴτηµα (ἡ ἐντολὴ συγγραφῆς τοῦ βιβλίου δόθηκε ἐπὶ πρωθυπουργίας Σηµίτη). Τέλος ἡ ἀπάλειψη τῶν ἐθνικῶν, φυλετικῶν καὶ θρησκευτικῶν «προκαταλήψεων» (καὶ ἐδῶ ἡ ὁδηγία Ὑλοποιεῖται ἐκτὸς τῶν ἄλλων διὰ τῆς ἀποφυγῆς παρουσίασης τοῦ θετικοῦ ἢ ἀρνητικοῦ ἱστορικοῦ ρόλου τῆς ὀρθόδοξης θρησκευτικότητας, διὰ τῆς προγραµµατικῆς παραλείψεως πράξεων καὶ προτύπων θυσίας ἢ ἡρωισµοῦ καὶ διὰ τῆς συντοµογράφησης τῶν ἑλληνικῶν κυρίων ὀνοµάτων). Ὁ ξύλινος, ἀποστασιοπ ο ι η µ έ ν ο ς λόγος τῆς ἀ φ ή γ η σ η ς ἀ ν τ α ν α κ λ ᾶ τὴν µεταµον τ έ ρ ν α ἀντίληψη τῆς ἱστορίας ὡς «ἑτερότητας». Π ο υ θ ε ν ὰ µέσα ἀπὸ τὰ δρώµενα δὲν ἀναδύεται ἕνα «ἐµεῖς». Κάποιοι «Ἕλληνες» ἔκαναν ἐτοῦτο ἢ ἐκεῖνο, ἀλλὰ ποιοὶ ἀκριβῶς ἦσαν αὐτοὶ καὶ τί σχέση ἔχουν µὲ µένα, ἕνα διεθνικὸ πολίτη τοῦ σήµερα; Γιὰ νὰ ἀπαντήσω αὐτὰ τὰ ἐρωτήµατα θὰ πρέπει νὰ τολµήσω µία ἀτοµικὴ κατάδυση στὰ βάθη τῆς συλλογικῆς ἑλληνικῆς µνήµης. Ἐγχείρηµα δύσκολο καὶ προπαντὸς ὕποπτο, ἐφ ὅσον ἀντίκειται στὸ πολιτικὰ ὀρθὸ ὡς ἐθνοκεντρικό. Μήπως λοιπὸν εἶναι προτιµότερο νὰ ἀσκήσω τὸ θεσµοθετηµένο µου δικαίωµα ἀπάρνησης τοῦ συλλογικοῦ µου παρελθόντος, τὴν ἀρνησιπατρία, γιὰ νὰ ἐπιδοθῶ στὴν κατασκευὴ µιᾶς καθαρὰ παροντικῆς ταυτότητας ἀπὸ ὑλικὰ τοῦ πολυεθνοτικοῦ φολκλὸρ µὲ τὸ ὁποῖο συµβιώνω, ὅπως θέλει τὸ σχολεῖο; Καὶ ἀπὸ τὸν κυβερνοχῶρο, τὴ φαντασιακὴ κοινότητα στὴν ὁποία ἐνέχοµαι; Ἀλλά, θὰ πεῖ κανείς, ἂν ἡ ἱστορία µου, τέλος πάντων ὅση ἀπὸ αὐτὴν ἀφηγεῖται τὸ παρὸν βιβλίο, θέλει νὰ τηρεῖ ἀπὸ ἐµένα σήµερα τὴν ἀπόσταση µιᾶς ἑτερότητας, τότε ποιὸ εἶναι τὸ ὑποκείµενο αὐτῆς τῆς ἱστορίας; Ἡ ἀπάντηση σ αὐτὸ εἶναι ἀπροσδόκητη γιὰ ὅσους δὲν ἔχουν ἐξοικειωθεῖ µὲ τὴν αὐτοαναφορικότητα τῆς µεταµοντέρνας θεώρησης: µά, φυσικά, ἡ ἴδια ἡ ἱστορία! ηλαδὴ ἡ γνώση τῶν διαδικασιῶν ποὺ ὁδηγοῦν στὴ συγκρότηση τοῦ περιεχοµένου τῆς ἱστορίας. Ὅλη ἡ κατασκευὴ τοῦ βιβλίου εἶναι ἐργαστηριακή, διαπλάθει τὸν µαθητὴ ὡς ὑβρίδιο ἱστορικοῦ, ποὺ ἀσκεῖται στὴ χρήση τῶν ἱστορικῶν πηγῶν καὶ στὴ γνώση τῶν µεθόδων τῆς ἱστορίας. Ἡ λέξη - κλειδὶ ἐδῶ εἶναι «κριτικὴ σκέψη» ποὺ κατ ἀποκλειστικότητα ἐπιδίδεται στὴν ἀποδόµηση τῆς «γεγονοτολογικῆς ἱστορίας τῆς γενεαλογίας τοῦ ἔθνους», τῶν «προσωπικοτήτων καὶ τῶν ἡρώων ποὺ ἔδωσαν τὴ ζωή τους γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἔθνους». Ἀπὸ ἐδῶ προκύπτει, ὡς δηµοκρατικὸ αἴτηµα πρὸς τὸν µεταµοντέρνο ἱστορικό, ἡ ἐνασχόληση µὲ τοὺς κοινοὺς ἀνθρώπους καὶ τὴν καθηµερινὴ ζωή. Τὸ ὅτι πολλοὶ κοινοὶ ἀρχικὰ ἄνθρωποι ἀνεδείχθησαν σὲ ἥρωες ὅταν οἱ περιστάσεις τὸ ἀπαίτησαν, δὲν ἀλλάζει τίποτα, ἐφ ὅσον τὸ ζητούµενο τῆς προκείµενης περὶ δηµοκρατίας ἀντίληψης εἶναι νὰ ἀποκλείσει τὴν ἀριστεία, ἡ ὁποία δηµιουργεῖ θετικὰ πρὸς µίµησιν καὶ ταύτισιν πρότυπα, ποὺ συµπυκνώνουν µέσα τους τὶς ἀρετὲς καὶ τὰ πεπρωµένα µιᾶς συλλογικότητας, ἑνὸς λαοῦ. Πέραν αὐτῶν ἡ ἔννοια τῆς κριτικῆς ἱστορικῆς σκέψεως ἔχει συντµηθεῖ ἐδῶ ἀπὸ τὴ µεταµοντέρνα θεώρηση. Ἀποκλείει, π.χ., τὴν Φιλοσοφία τῆς Ἱστορίας ἑνὸς Dilthey, ἡ ὁποία βλέπει τὴν ἱστορία ὡς ἑρµηνευτικὴ τοῦ παρελθόντος -µὲ βάση τὴν ἐνσυναισθητικὴ κατανόηση- συντελεστική τῆς ἐµπρόθετης διαµόρφωσης τοῦ µέλλοντος. Τὴν ἱστορία ὡς µέσο αὐτογνωσίας καὶ φρονηµατισµοῦ. Ἀποκλείει καὶ τὴν σχετικὴ ἀντίληψη τοῦ Ἀλέξανδρου ελµούζου ποὺ θέλει τὴν ἱστορία ὄχι νὰ γίνεται, νὰ ἔρχεται ἀπ ἔξω, ἀλλὰ νὰ βγαίνει, νὰ πηγάζει «ἀπὸ µέσα µας», «µέσα δηλαδὴ ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ συνείδηση καὶ τὴν ἑλληνικὴ ψυχή». Καὶ ὅµως σ αὐτὲς τὶς ἀντιλήψεις ἑδράζονταν, µέχρι τὴν τωρινὴ νεοταξικὴ ἀλλαγὴ παραδείγµατος, τὰ ἀναλυτικὰ προγράµµατα ἱστορίας στὰ σχολεῖα τῆς Ἑλλάδος. Ἡ κριτικὴ ἀποδόµηση εἶναι ἕνα πριόνι ποὺ κόβει τὰ κλαδιὰ τῶν ἄλλων, ὄχι αὐτὸ πάνω στὸ ὁποῖο κάθεται ἡ ἴδια. Ἀποδοµεῖ τὴν ἐθνικὴ συλλογικὴ µνήµη γιὰ νὰ τὴν ὑποκαταστήσει ἀπὸ τοπικὲς ἱστορίες, ἀπὸ τὴν ἱστορία τοῦ ἀθλητισµοῦ, τὴν ἱστορία τῶν γυναικῶν, τῶν µειονοτήτων κ.λπ., οἱ ὁποῖες ὅµως µεθοδολογικὰ δὲν ἀµφισβητοῦνται. Ποιὸς µπορεῖ νὰ ἀποδείξει ὅτι ἡ ἔννοια π.χ. τοῦ κοινωνικοῦ φύλου (ἱστορία τῶν γυναικῶν) ἑδράζεται σὲ µιὰ ἐνύπαρκτη ταυτότητα, ἐνῶ οἱ ἔννοιες «ἔθνος» (ποὺ ἀντίκειται στὴν «παγκοσµιοποίηση») καὶ «κοινωνικὴ τάξη» (πού ἀντίκειται στὸν καπιταλισµό) εἶναι µῦθοι; Ἢ ὅτι τὸ σχολεῖο ὀφείλει νὰ προσχωρήσει στὸ µεταµοντέρνο πλαίσιο τοῦ «ἀξιακοῦ σχετικισµοῦ» καὶ ὄχι νὰ ἀντισταθεῖ διδάσκοντας τὴν ἀρετή; Ἤ ὅτι ὁ «πατριωτισµὸς τοῦ συντάγµατος» θὰ λειτουργήσει καλύτερα σὲ ἕνα γεωγραφικὸ πεδίο διαβίωσης ξένων ἀνάµεσά τους ἐθνοτήτων ἀπ ὅ,τι ὁ ἐθνικὸς πατριωτισµὸς σὲ µία κοινότητα µὲ κοινὴ γλῶσσα, ἱστορία καὶ θρησκεία; Ἤ ὅτι ἡ οἰκειοφοβία εἶναι προτιµότερη ἀπὸ τὴν ξενοφοβία; Ποῦ καὶ πῶς ἔχουν γίνει οἱ ὑπερκείµενες παραδοχὲς αὐτῶν ποὺ ἀναλαµβάνουν τὴν εὐθύνη τῆς πολυπολιτισµικῆς µετάλλαξης τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους στὸ ἐπίπεδο τῆς συνείδησης, ἀντικεί- µενο κριτικῆς ἐξέτασης δηµόσιου διαλόγου; Τὰ ἴδια ἰσχύουν γιὰ τὴ δηµογραφικὴ ἀλλοίωση τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, µέσω λαθροµετανάστευσης καὶ τοὺς ἀπολογητές της. Ἐκτὸς καὶ ἂν ὁ «ἀντιρατσισµὸς» ἀρκεῖ ὡς κριτικὴ ἀντιπαράθεση. Τὸ βιβλίο δικαιολογηµένα ἔχει γίνει ἀντικείµενο ἀρνητικῆς κριτικῆς ἀπό ἰδιῶτες καὶ ὀργανώσεις ποὺ ἐπισηµαίνουν σειρά σηµαντικῶν παραλείψεων παγκοίνως γνωστῶν ἱστορικῶν γεγονότων καὶ φυσιογνωµιῶν τὰ ὁποῖα ἀνήκουν στὸ κεκτηµένο τῆς κοινῆς ἑλληνικῆς ἱστορικῆς µας συνείδησης. Πέραν αὐτοῦ, τὸ βιβλίο ἐµπεριέχει ἕναν ἀριθµό ἑρµηνευτικῶν σχηµάτων καὶ λεκτικῶν διατυπώσεων ποὺ θέτουν ἐν ἀµφιβόλῳ ἱστορικά δίκαια τοῦ Ἑλληνισµοῦ, ἰδιαίτερα ἀπέναντι στὴν Ὀθωµανική δεσποτεία - ἡ ὑπεράσπιση τῶν ὁποίων ἀπό τοὺς προγόνους µας νοµιµοποιεῖ γιὰ τὸν δικό µας λαό σήµερα ὅπως καὶ παλαιότερα τὸ αἴσθηµα τῆς ἀξιοπρέπειας καὶ ὑπερηφάνειας. Ἡ ἱστορία µας συγκροτεῖ τὴν ἰδιοπροσωπία µας καὶ τὴν ἰδιότυπη συµβολή µας στὸν πλοῦτο τῆς πολιτιστικῆς κληρονοµιᾶς τῆς ἀνθρωπότητας. Ὅπως κάθε λαός, οἱ Ἕλληνες ὑπερασπιζόµεθα τὸ διαχρονικό µας πρόσωπο ὡς ἀναγκαία συνθήκη γιὰ τὸν ἰσότιµο διάλογο µὲ ἄλλους λαούς καὶ γιὰ τὴ δηµοκρατία. Γι αὐτούς τοὺς λόγους εἶναι ἐπιβεβληµένη ἡ ἄµεση ἀπόσυρση τοῦ περί οὗ ὁ λόγος βιβλίου Ἱστορίας ἀπό τὰ ἑλληνικά σχολεῖα. ( ηµοσιεύτηκε στό περιοδικό «Ρεσάλτο» τ. 12) ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ (Ο λόγος στον Υπουργό Πολιτισµού:) Παρευρισκόµαστε µε συγκίνηση στ αποκαλυπτήρια του Μνηµείου του Αγνώστου Καλλιτέχνη του Μνηµείου προς τιµή κάθε φιλότεχνου που πέτυχε µε τα καλλιτεχνικά του εργαλεία Να µας χαρίσει δώρο δωρικό τους ψαχνούς του προβληµατισµούς Να µας απογειώσει από σκέψεις επίπεδες σαν διαδρόµους προσγείωσης Να µας εισάγει σ ένα ξυπνητό όνειρο, µαγικό µες στην ανίατη κοιµισµένη αϋπνία µας Ν αφυπνίσει και ερωτικά συνάπτοντάς µας συµβόλαιο σεξουαλικής παρενόχλησης Να µας χαµογελάσει κρυπτικά µε το χαµόγελο της Τζοκόντας σµίγοντάς µας τα χείλη µιας αποσαφηνισµένης ασάφειας Να µας απαλλάξει από υποσχέσεις µίζερες σαν προγράµµατα ευρωπαϊκά υποτιθέµενης ανάπτυξης της εµπορικής ανταγωνιστικότητας ή της επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας Φωτογραφιζόµαστε µε συγκίνηση µπροστά στο Μνηµείο του Αγνώστου Καλλιτέχνη όλες οι Αρχές αφού Καλλιτέχνες για φωτογράφηση δεν υπάρχουν είναι Άγνωστοι. Έλα, µνηµειώδες Μνηµείο, πόζαρε κι εσύ στο φακό σαν τις αρχοµανείς µας άσπρες τρίχες που ποζάρουν τσιτωµένες στη µαύρη αντιδραστική βαφή. Γιάννης Στρούµπας Πουστιές τοῦ... Ἰώβ κατά τοῦ Προµηθέα! Εἶναι πιά νά τρελλαίνεσαι µὲ ὅσα συµβαίνουν στή χώρα µας καί κανείς δέν δίνει σηµασία, σὲ ὅ,τι κι ἄν ἀναφέρονται. Οὔτε κἄν στόν χῶρο τῆς ἐκπαίδευσης. Τό χαρακτηριστικό παράδειγµα τοῦ σχολικοῦ ἐγχειριδίου «Ἔκφραση - Ἔκθεση», τεῦχος Γ (γιά τήν Γ Λυκείου) πού ἀκολουθεῖ, εἶναι παραπάνω ἀπό εὔγλωττο. Μέχρι τό 2005, στὶς σελίδες τοῦ βιβλίου ὑπῆρχε ἕνα δισέλιδο ἀπόσπασµα ἀπό τὴν µελέτη τοῦ R. Livingston «Τό Ἑλληνικό πνεῦµα καὶ ἡ σηµασία του γιά µᾶς». Ἐκεῖ ὁ Ἄγγλος φιλόλογος συνέκρινε τόν Προµηθέα µέ τόν Ἰώβ καί κατέληγε, µεταξύ ἄλλων, στόν κοινό τόπο «συνολικά ὁ Ἑβραῖος ὑποτασσόταν στήν παράδοση, ἐνῷ ὁ Ἕλληνας εἶχε ἐµπιστοσύνη στόν ἑαυτό του καί στόν λόγο του». Συµπέρασµα στό ὁποῖο καταλήγει καί ὁ πιό ἀδαής ἀναγνώστης ὅταν ἀντιπαραβάλει τούς δύο ἀρχαίους πολιτισµούς καί τό πνεῦµα πού διακρίνει τίς γραπτές τους παραδόσεις. Ἔ, λοιπόν, ἔκτοτε τό βιβλίο κυκλοφορεῖ, δυό χρονιές τώρα, τό ἴδιο ἀκριβῶς, ἀλλά χωρίς τό συγκεκριµένο παράθεµα - καί µόνο! Καµµία ἐξήγηση, κανένας διάλογος, καµµία ἀνακοίνωση. Μάλιστα οἱ τυφλοπόντικες - λογοκριτές τῆς ἑλληνικῆς παιδείας ξέχασαν νά ἀφαιρέσουν τήν σχετική παραποµπή προηγούµενης σελίδας (225), ἡ ὁποία ἀ ν α φ έ ρ ε τ α ι κολακευτικά στό κείµενο πού ἀκολουθοῦσε καί ζητοῦσε νά ἐργαστοῦν οἱ µαθητές ἐπ αὐτοῦ πού τώρα πλέον ἔχει διαγραφεῖ! Ποιός ἀποφάσισε κι ἐκτέλεσε τήν ἱεροεξεταστική αὐτή ἐνέργεια; Μπορεῖ νά ἦταν κάποιος ἀπό τόν χῶρο τῆς Ἐκκλησί- Τό κοµµάτι γιά τό Ἑλληνικό πνεῦµα πού ἔχει πλέον ἀπαλειφεῖ! ας, ὅπως πιθανολόγησε πρό διµήνου ἡ «Ἐλευθεροτυπία»; Καµµιά Πρεσβεία µήπως; Ποιός µπορεῖ νά δώσει µία ἐξήγηση γιά µιά τέτοια πνευµατοκτόνα λαθροχειρία; Πόσες ἄλλες τέτοιες βρωµοδουλειές ἔχουν γίνει σέ σχολικά ἤ ἄλλα βιβλία, προληπτικά ἤ ἐκ τῶν ὑστέρων; Ποιός ἐν τέλει ἀποφασίζει στόν χῶρο τῆς ἑλληνικῆς ἐκπαίδευσης; Καί καλά γιά τούς ἰθύνοντες, πού µπορεῖ νά εἶναι ἀπό πουληµένοι µέχρι τενεκέδες. οἱ ἄλλοι; Ὅλοι ἐµεῖς, δηλαδή; Τόση ἀποχαύνωση πιά;!

7 ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ... Ποια είναι η λογική στην οποία υπακούουν οι αλλαγές; Ασφαλώς, κινούνται στο ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο του νεοφιλελευθερισμού και αποσκοπούν στο να αναδιαμορφώσουν το τοπίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τους όρους της ελεύθερης αγοράς. Κι αυτό, αφορά τόσο το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους όσο και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, την γνώση που παράγεται και αναπαράγεται μέσα σ αυτήν. Τα παραπάνω, όμως, γνωστά στους περισσότερους εντός κι εκτός των ακαδημαϊκών τειχών, δεν αρκούν για να αντιληφθούμε επαρκώς την κατάσταση και να εντοπίσουμε τους κινδύνους που ελλοχεύουν. Ας είμαστε ξεκάθαροι. Το ελληνικό πανεπιστήμιο βρίσκεται σε κρίση, ούτως ή άλλως, με ή χωρίς τις ταχυδακτυλουργίες των γιάπηδων - τεχνοκρατών της κυβέρνησης. Η τελευταία, αντιλαμβανόμενη αυτήν την πραγματικότητα, επιχειρεί μία έξοδο προς τα «δεξιά», προς την ελεύθερη αγορά. Στην προσπάθειά της συναντά αντιδράσεις, τόσο από τους φοιτητές όσο και από τους καθηγητές. Οι κινητοποιήσεις τους, όμως, παρόλο που επισημαίνουν τους πραγματικούς κινδύνους που ελλοχεύουν πίσω από τις νεοφιλελεύθερες αναδιαρθρώσεις, βρίσκονται ένα βήμα πίσω. Και τούτο συμβαίνει διότι αφ ενός δεν θίγουν το περιεχόμενο της παρούσας κρίσης και αφετέρου δεν διαθέτουν κάποια πειστική εναλλακτική πρόταση για την υπέρβασή της. Τα κατώτερα λαϊκά στρώματα, όμως, αντιμετωπίζουν ήδη πρόβλημα με το πανεπιστήμιο ως έχει, διότι τα τελευταία χρόνια, οι δαπάνες των νοικοκυριών για την εκπαίδευση έχουν εκτοξευτεί στα ύψη και πολλές από αυτές αφορούν το πανεπιστήμιο: δαπάνες για την εισαγωγή (φροντιστήρια) και δαπάνες για την φοίτηση (σίτιση, στέγαση κλπ). Η εικόνα του δημόσιου πανεπιστημίου έχει φθαρεί στην συνείδηση του κόσμου, και σ αυτό το επίπεδο (στο γεγονός δηλαδή πως στην σημερινή του μορφή το πανεπιστήμιο είναι ήδη κρατικό-ιδιωτικό) οι κινητοποιήσεις δεν κατάφεραν ν απαντήσουν. Όπως δεν έχουν καταφέρει ν απαντήσουν και στις άλλες πτυχές της κρίσης του σημερινού πανεπιστημίου: στην εξάντληση του παλιού, κρατικοδίαιτου μοντέλου, έτσι όπως εκφράζεται από την άνοδο συντεχνιών (καθηγητών και φοιτητών) που απομυζούν άμεσα και έμμεσα ό,τι παράγει και κυκλοφορεί στο πανεπιστήμιο (πτυχία, ερευνητικά προγράμματα, χρήματα, θέσεις, διασυνδέσεις και προβολή) στην άλογη μαζικοποίησή του, που έχει δημιουργήσει τμήματα δύο ταχυτήτων, μ εκείνα της περιφέρειας να βουλιάζουν σ ένα καθεστώς ασάφειας «Σαµοθράκη Ἱερά Νῆσος» τοῦ Γιώργου Λεκάκη Ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Ἐρωδιός» (τηλ ) τῆς Θεσσαλονίκης κυκλοφόρησε ἕνα πολυτελὲς λεύκωµα γιὰ τὴ νῆσο Σαµοθράκη, µὲ τίτλο «Σαµοθράκη - Ἱερὰ Νῆσος». Τὸ κείµενο καὶ οἱ φωτογραφίες ἀνήκουν στὸν συγγραφέα καὶ λαογράφο κ. Γιῶργο Λεκάκη, ὁ ὁποῖος µελέτησε τὴ «Δῆλο τοῦ Βορείου Αἰγαίου» ἐπὶ πενταετία. Τὸ λεύκωµα, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖται ἀπὸ 420 ἔγχρωµες σελίδες, διανθίζεται ἀπὸ περισσότερες ἀπὸ χίλιες φωτογραφίες. Ὅσον ἀφορᾶ τὸ κείµενο, ἐξετάζει τὴν νῆσο ἀπὸ τὴν προκατακλυσµιαία ἐποχὴ ἕως τὸ σήµερα, καὶ ἀπὸ ὅλες τὶς ἀπόψεις καὶ πλευρὲς (οἰκονοµική, περιηγητική, γεωµορφολογική, λαογραφική, κ.ἅ.). Στὰ 26 κεφάλαιά του θὰ βρεῖτε τὰ πάντα γιὰ τὴν Σαµοθράκη, ὅπως ἔκταση, θέση, συγκοινωνία, πληθυσµό, ἐτυµολογία, γεωµορφολογία, κλῖµα, ἱστορία, λαογραφία, πλοῦτος - οἰκονοµία (χλωρίδα, πανίδα, ὀρυκτά, πηγές, αἰολικὴ ἐνέργεια, πετρέλαιο, χαρτονοµίσµατα), καὶ ἐν τέλει ταξιδιωτικὴ περιήγηση ἀνὰ χωριό. Τὸ βιβλίο κλείνει µὲ ἕνα κεφάλαιο, ἀφιερωµένο στὴν νησίδα Ζουράφα, τὸ βορειοδυτικώτερο νησαῖο ἔδαφος τῆς σηµερινῆς ἑλληνικῆς γνωστικών αντικειμένων, υποβάθμισης και υποχρηματοδότησης στην απουσία της σύνδεσής του με τις ανάγκες της κοινωνίας και της εθνικής οικονομίας στην αμάθεια των απόφοιτών του, και τέλος, μα όχι ελάχιστο, την κρίση προτύπων παιδείας της ίδιας της κοινωνίας, η οποία εδώ και καιρό καλλιεργεί μία ατομικιστική, εργαλειακή και άκρως ανταγωνιστική λογική. Έχουμε να κάνουμε, δηλαδή, με μία διελκυστίνδα. Απ τη μία είμαστε αντιμέτωποι με μια επίθεση της αγοράς, που κοιτάει να προχωρήσει στη λογική των πανεπιστημίων - επιχειρήσεων, της υπερεξειδίκευσης, της παραγωγής υπερεξειδικευμένων αναλφάβητων, δίχως κριτική σκέψη, ιστορική μνήμη, άποψη και γενική παιδεία. Από την άλλη, έχουμε να κάνουμε μ ένα τρομακτικό αδιέξοδο που λειτουργεί σε βάρος της κοινωνίας και ιδιαίτερα των κατώτερων στρωμάτων. Και ο μόνος τρόπος να υπερβούμε αυτό το δίλημμα είναι να στηριχθούμε σε μία ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση που να προφυλάσσει ταυτοχρόνως το πανεπιστήμιο από την αγορά, αλλά και να διαθέτει κι ένα θετικό όραμα παιδείας για ένα πραγματικά δημόσιο πανεπιστήμιο. Μια εναλλακτική πρόταση Τι σημαίνει, όμως, πραγματικά δημόσιο πανεπιστήμιο; Ένα τέτοιο πανεπιστήμιο δεν αναπαράγει τις συνθήκες της αγοράς, ούτε αποτελεί εργαλείο στα χέρια της, χωρίς από την άλλη πλευρά να βρίσκεται σε συνθήκες απόλυτου ιδρυματισμού, αποκομμένο από τα προβλήματα και τις ανάγκες της χώρας του. Ένα τέτοιο πανεπιστήμιο, παίζει ενεργό ρόλο στην προσπάθεια για την οραματική ανασυγκρότηση της κοινωνίας και την υπέρβα ση των αδιεξόδων της. Κι αυτό για την ελληνική πραγματικότητα σημαίνει ιδρύματα που παράγουν τεχνογνωσία για την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας, ώστε ν απαντούν στον πα ρασιτισμό που κυριαρχεί στην χώρα αλλά και στο πρόβλημα της ανεργίας. Σημαίνει, επίσης, ιδρύματα που παράγουν πολίτες με υψηλή παιδεία, γιατί η εναλλακτική αντίληψη έχει κατανοήσει σε αντίθεση με τους γιάπηδες τεχνοκράτες ότι πολίτες με υψηλό επίπεδο και ευρύτητα γνώσεων, είναι από κάθε άποψη αποτελεσματικότεροι συμβάλλοντας ταυτοχρόνως στην υγεία και την πρόοδο της κοινωνίας: γιατί η υψηλή μόρφωση, εκ των πραγμάτων, σημαίνει λιγότερες πολιτικές και κοινωνικές ανισότητες. Μπορεί κάτι τέτοιο να επιτευχθεί; Σ αυτήν την ερώτηση λέμε ναι. Υπάρχουν εξ άλλου ζωντανά παραδείγματα στο παρόν, που μπορούν να μας εμπνεύσουν. Ακόμα και τα εκπαιδευτικά συστήματα χωρών όπως οι Σκανδιναβικές παίζουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση ενός εργατικού δυναμικού που στη συνέχεια διαμορφώνει την ίδια τη δομή της παραγωγής και όχι απλώς την αντανακλά παθητικά, όπως προτείνουν οι τυφλοί ἐπικρατείας. Τέλος, τὸ βιβλίο τεκµηριώνεται ἀπὸ 5 σελίδες βιβλιογραφία, ἐνῶ σὲ ὅλο τὸ κείµενο ὑπάρχουν περισσότερες ἀπὸ 700 ὑποσηµειώσεις - παραποµπές! Γιὰ ποιὸν λόγο νὰ διαβάσει καὶ νὰ ἐκτιµήσει κανεὶς αὐτὸ τὸ βιβλίο; Γιατί ἀναδεικνύει 20 µοναδικούς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους πρέπει κανεὶς νὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν ἱερὰ νῆσο: Τὸ ὑψηλότερο ὄρος τοῦ Αἰγαίου, τὸ Σάος Ὁ ὑψηλότερος καταρράκτης στὴν Ἑλλάδα, τὸ Κρεµαστὸ Νερό, ποὺ πέφτει ἀπὸ ὕψος 180 µ. οπαδοί της «σύνδεσης με την αγορά εργασίας». Ακόμα περισσότερο υπάρχει το παράδειγμα της Βενεζουέλας, όπου ξεκίνησε ένα πείραμα δημόσιου πανεπιστημίου που ξεπερνά τη λογική του κρατικοϊδιωτικού, της υπεργραφειοκρατικοποίησης και των συντεχνιών. Οι αρχές είναι απλές: - Υπάρχει μεγάλη πρόνοια στη μετάδοση της γενικής παιδείας, σε όλες τις σχολές, υπάρχουν «άξονες» ιστορίας, φιλολογίας, πολιτικής επιστήμης και φιλοσοφίας, τις οποίες παρακολουθούν όλοι ανεξαιρέτως οι φοιτητές. Γιατί στόχος της εκπαίδευσης είναι η παραγωγή ολοκληρωμένων ανθρώπων, πολιτών που συμμετέχουν ενεργητικά στα κοινά, στο πλαίσιο της συμμετοχικής δημοκρατίας που λειτουργεί εκεί. - Το πανεπιστήμιο έχει κοινοτικά χαρακτηριστικά. Αφ ενός εξαρτά τα προγράμματα σπουδών και την έρευνά του από τις τοπικές και εθνικές ανάγκες σε επίπεδο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό. Επίσης, δεν λειτουργεί σε καθεστώς πλήρους αυτονομίας από την υπόλοιπη κοινωνία. Η τελευταία συμμετέχει ποικιλοτρόπως στον σχεδιασμό των κατευθύνσεών του μέσα από συνδικαλιστικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες ενώσεις και κινήσεις πολιτών. - Το πανεπιστήμιο είναι δεμένο με τις άλλες κοινωνικές δραστηριότητες και από μίαν άλλη άποψη: δίνει ιδιαίτερο βάρος τόσο στην πρακτική των φοιτητών του (που αφορά σχεδόν το ½ της εκπαιδευτικής διαδικασίας) όσο και στην μετεκπαίδευση εργαζομένων. Έτσι συχνά συναντάς εργαζόμενους στα αμφιθέατρα και φοιτητές σε χώρους δουλειάς, να ανταλλάσσουν εμπειρία και γνώσεις μεταξύ τους. Αυτή η μέθοδος επιτυγχάνει στην πράξη καλύτερη κατάρτιση και αποφεύγει τη διαμόρφωση ανθρώπων που παράγουν και αναπαράγουν στείρα την γνώση, δίχως καμμία επαφή με το αντικείμενό τους. Τέλος, πρόκειται για ένα πραγματικά δημόσιο πανεπιστήμιο που δίνει κίνητρα παρακολούθησης στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, παρέχει δωρεάν συγγράμματά, σίτιση και στέγαση, διαθέτει υποδομές, εργαστήρια, βιβλιοθήκες κλπ. Στη χώρα μας, μπορούν να γίνουν βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση: Χρειάζεται να αυξηθούν οι πόροι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε αυτοί να προσεγγίζουν τον ευρωπαϊκό Ὁ πρῶτος (πέτρινος) χάρτης τοῦ κόσµου Ἡ πρώτη ἀναφορὰ τιάρας στὸν κόσµο, τὴν ὁποία ἐπῆραν οἱ πάπες ὡς ἐµβληµά τους Τὸ πρῶτο µεικτὸ ἱερατεῖο στὸν κόσµο καὶ τὸ πρῶτο ἱερατεῖο ποὺ ἐξίσωσε τὰ δυὸ φῦλα Ὁ καρπὸς πραούστι Ἡ πρώτη µπάλλα, σύγχρονου τύπου, στὸν κόσµο Ἡ πρώτη σύλληψη τῆς τριαδικότητος τοῦ θείου. (Τὴν πρώτη γραπτὴ σύλληψη τῆς τριαδικότητος ἔχουµε ἀπὸ τὸν Φερεκύδη, ἀπὸ τὴν Σύρο, διδάσκαλο τοῦ Πυθαγόρα: «Ζᾶς µὲν καὶ χρόνος ἦσαν ἀεὶ καὶ χθονίη»). Ἡ πρώτη χρήση τῆς λέξεως «ἄναξ» γιὰ τὸν τοπικὸ ἄρχοντα Τὸ µεγαλύτερο κυκλικὸ οἰκοδόµηµα τῆς ἀρχαιότητος Ἡ πρώτη χρήση τοῦ µαγνήτη στὴν ἰατρικὴ (µαγνητοθεραπεία) Ἡ πρώτη θεοποίηση τῆς Τύχης Ἡ πρώτη παραγωγὴ µπύρας Ἡ πρώτη ἐπεξεργασία δέρµατος µὲ στύψη Ἡ πρώτη ἐφεύρεση τοῦ νάρθηκος στὴν ἰατρική Ἡ πρώτη ἐφεύρεση τοῦ ἱππικοῦ Οἱ πρῶτοι ἅγιοι του κόσµου Ἡ πρώτη ἐφεύρεση τοῦ σωσιβίου, ἀπὸ τὸν Δάρδανο Ἡ µεγαλύτερη ὑποβρύχια ἠλεκτρικὴ σύνδεση νησιοῦ µὲ στεριὰ στὴν Ἑλλάδα Ἡ ἀρχαιοτέρα σωζόµενη χριστιανικὴ ἐκκλησία στὸν κόσµο Λεπτοµέρειες στὶς σελίδες τοῦ βιβλίου. μέσο όρο (πράγμα που θα σήμανε τουλάχιστον διπλασιασμό)* να καταρτισθεί ένα σύστημα αξιολόγησης που ν αποσκοπεί στην βελτίωση των πιο υποβαθμισμένων ιδρυμάτων της περιφέρειας ώστε να έναν υψηλό μέσο όρο ποιότητας* να αναδιαρθρωθούν τα γνωστικά αντικείμενα στις σχολές εκείνες που είναι ασαφή* να γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια (από κοινού με την κρατική στήριξη παραγωγικών εγχειρημάτων, συνεταιρισμών κλπ, στην οικονομία) να ευθυγραμμιστούν τα προγράμματα σπουδών με τις ανάγκες των τοπικών και της εθνικής οικονομίας, σε μια κατεύθυνση ανατροπής του παρασιτικού χαρακτήρα της χώρας* να καθιερωθούν άξονες γενικής παιδείας (ιστορία, φιλολογία, φιλοσοφία, κοινωνιολογία, πολιτική επιστήμη) για όλα τα τμήματα, σε μια προσπάθεια να καταπολεμηθεί η αμάθεια, το φαινόμενο υπερεξειδικευμένων αναλφάβητων και η μεταβολή των Ελλήνων σε ιδιώτες-καταναλωτές. Τέλος, σε ό,τι αφορά την πανεπιστημιακή διοίκηση, να εισαχθεί ο θεσμός της καθολικής ψηφοφορίας των φοιτητών, τουλάχιστον για την εκλογή πρυτάνεων αλλά και για την εκλογή των εκπροσώπων τους στην συνδιοίκηση, σε μια προσπάθεια να χτυπηθούν οι κλίκες καθηγητών και φοιτητών μεγαλοσυνδικαλιστών και οι πελατειακές σχέσεις. Πριν απ όλα, όμως, πρέπει να προκύψει μια αλλαγή στα μυαλά μας. Για τους κρατούντες, ο ρόλος της παιδείας είναι να αναπαράγει την υφιστάμενη κατάσταση και να προσαρμόζει τους νέους σ αυτήν. Εδώ, όμως, η κοινωνία παραπαίει μέσα στον παρασιτισμό, στο αξιακό μηδέν, την πνευματική μιζέρια, την εξαχρείωση των ανθρώπων της σε χυδαίους και ανώνυμους καταναλωτές, δίχως παρελθόν και μέλλον. Και αναπόφευκτα, η λογική της προσαρμογής, δεν μπορεί παρά να «εκπαιδεύει» εμάς τους νέους, να επιβιώνουμε μέσα στις συνθήκες αυτής της εξαχρείωσης. Και όσο, λοιπόν, η παιδεία ακολουθεί αυτό το μονοπάτι, τέκνο αυτής της άρρωστης κοινωνίας θ αποτελεί, και θα της μοιάζει. Γι αυτό και η ανασυγκρότησή του, πρέπει να ξεκινά από μία ευρύτερη λογική αποκόλλησής μας από το τέλμα ΑΡΔΗΝ - ΡΗΞΗ Μπινιές - Ὑπάρχει τό βουνίσιο τσάµικο, τό καµπίσιο... - Καµπίσιο ποιό εἶναι; - Αὐτό πού σέρνεται. - Δέν διαβάζω ποτέ ποιήµατα. - Σίγουρα δέν φταῖνε αὐτά! Τό ποῦ βάζεις τήν ψ...ή σου καί ποῦ δίνεις τή δραχµή σου νά τό σκέφτεσαι. Ἡ οἰκονοµία εἶναι σοβαρή ἐπιστήµη. Σιώπησε ὁ βάτραχος, πλήθυναν τά φίδια... Πολιτισµός εἶναι νά δηµιουργεῖς µέ τέχνη (βλ. παιδεία) πολίτες κι ὄχι καταναλωτές. Τίς µπίζνες τίς ἔχουν γιά νά τούς γεµίζει τήν τσέπη καί τόν πολιτισµό γιά νά τούς γυαλίζει τήν αἴγλη. Βλέπε Μέγαρο, Γιάννα κι ἄλλα οὐτιδανά. Ὑπάρχουν καί οἱ τοπικές ἀποµιµήσεις ὅλων αὐτῶν πού εἶναι ἀκοµα πιό γελοῖες! Δόν Σάντσο - VRiZΩ Ντου Γιακαµπόσο παύλα Βουλτσίδης SUMO FUNDO Μπαµπατζιάν

8 8 ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ Ἀντιφωνήµατα Πάντως θαρρῶ πώς µᾶλλον ἐκρίθησαν ἀσύµφοροι (γιά τούς δυτικούς). Τώρα πού ἡ Ζῆµενς µπῆκε στήν κατασκευή τοῦ νέου ἀντιδραστήρα, µᾶλλον ἔστρωσαν ὅλα. Καί ἡ Σουζούκι στὴν Τουρκία Τὸ µέλος τῆς Σουζούκι Ἀλῆ Σαβτζὶ δήλωσε πὼς µὲ τὸ Σχέδιο Ἀναγέννηση ἡ ἰαπωνικὴ ἑταιρία θὰ φτάσει στὸν µεγαλύτερο ἀριθµὸ πωλήσεων παγκοσµίως. Πρόσθεσε πὼς ἡ Σουζούκι στὰ πλαίσια τοῦ στόχου της γιὰ 5% τῶν πωλήσεων παγκοσµίως θὰ πραγµατοποιήσει νέες ἐπενδύσεις καὶ πὼς γιὰ αὐτὲς ποὺ θὰ γίνουν µετὰ τὸ 2010 ἡ πιὸ πιθανὴ ὑποψήφια χώρα εἶναι ἡ Τουρκία. ( , ἐφ. Χουριέτ) Αὐξήσεις... Οἱ συνταξιοῦχοι τῶν ταµείων SSK καὶ Bag- Kur (ΤΕΒΕ καὶ ΟΓΑ) θὰ πάρουν ἀπὸ τὸν Ἰανουάριο αὔξηση 5%. Σύµφωνα µὲ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐργασίας ἡ κατώτερη σύνταξη τοῦ µὲν πρώτου ταµείου θὰ εἶναι 527,16 τ.λ. (284 εὐρώ) καὶ τοῦ δεύτερου 457,20 τ.λ. (247 εὐρώ). Αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι ὑπάγονται στὸ Bag-Kur ἀλλὰ δούλευαν σὰν ἀγρότες θὰ παίρνουν κατώτατη σύνταξη 277,37 τ.λ. (150 εὐρώ) ( , ἐφ. Χουριέτ) Διανοµή δεκάευρων Χάος ἐπικράτησε στὸ Κὰρς κατὰ τὴ διανοµὴ τοῦ βοηθήµατος τῶν 20 τ.λ. (10,8 εὐρώ) στὶς 650 οἰκογένειες ποὺ ἀδυνατοῦσαν νὰ σφάξουν κουρµπάνι γιὰ τὸ Μπαϊράµ. Ὁ δήµαρχος Ναΐφ Ἀληµπέιογλου δήλωσε πὼς τέτοια εἰκόνα οὔτε στὴν Ἀφρικὴ δὲν ὑπάρχει. Τὴν πρώτη µέρα τοῦ µπαϊραµιοῦ εἶχαν µαζευτεῖ περὶ τὰ 650 ἄτοµα ἀπὸ τὶς 6 τὸ πρωὶ καὶ σὲ θερµοκρασία -25 ο ἔξω ἀπὸ τὸ δηµαρχεῖο. Στὴ διάρκεια τοῦ πατεῖς µε, πατῶ σε ὁ δήµαρχος δήλωσε πὼς ὅλοι θὰ πάρουν τὸ βοήθηµα καὶ µάλιστα πὼς στὸν τελευταῖο θὰ δώσει 100 τ.λ ( 54 εὐρώ). Τὴν κατάσταση χειροτέρεψε ἡ προσπάθεια κάποιων γυναικῶν νὰ παρακάµψουν τὴ σειρὰ πηδώντας µέσα στὴν αἴθουσα ἀπὸ τὰ παράθυρα. Ὁ δήµαρχος δήλωσε: Οἱ ἄνθρωποι στὴν πόλη µας εἶναι πολὺ φτωχοί. Κάθε µέρα ἔρχονται 500 ἄτοµα ποὺ ζητᾶνε δουλειά. Ἑκατοντάδες ἄλλοι ζητᾶνε βοήθηµα ἤ φαγητό. (3-1-07, ἐφ. Νετγκαζέτε) Τουρκοϊσλαµικός ἐθνικισµός Ὁ Ἐρντογάν ἐπ εὐκαιρία τοῦ Μπαϊραµιοῦ γέµισε κάθε δρόµο καὶ σοκκάκι µὲ ἀφίσες του. Τὸ πρόσωπο µπροστὰ στὴν ἡµισέλινο µὲ τὸ ἀστέρι ἀποτελεῖ µήνυµα ἰσχυροῦ ἐθνικισµοῦ. Τὸ µήνυµα αὐτὸ δείχνει πὼς θὰ ὑπάρξει ἄνοδος τοῦ ἐθνικισµοῦ καὶ ἔτσι θὰ διεξαχθοῦν οἱ ἐκλογές. Ὁ Ἐρντογάν θὰ προσπαθήσει νὰ προσποριστεῖ τὶς ἐθνικιστικὲς ψήφους ποὺ φαίνεται νὰ πηγαίνουν στὸ ΜΗΡ καὶ στὸ DYP. Ἄλλωστε δὲν ἔχει νὰ περιµένει τίποτε ἀπὸ τὶς ψήφους τοῦ CHP (Μπαϊκάλ). Ξέρει πὼς ἀκόµα καὶ ἂν ἔκανε τὸ κατὰ κεφαλὴν εἰσόδηµα $, τὴ χώρα πλῆρες µέλος τῆς Ε.Ε. καὶ µὲ µηδενικὴ ἀνεργία, πάλι δὲν θὰ ἔπαιρνε οὔτε ψῆφο ἀπὸ ἐκείνους. Γιαυτὸ ὁ Ἐρντογάν τρέχει πίσω ἀπὸ τὸν ἐθνικισµό. Ἀναρωτιέµαι ὅµως ἂν τόσος ἐθνικισµὸς θὰ εἶναι ἐπωφελὴς γιὰ τὴ χώρα. (3-1-07, ἐφ. Σαµπάχ) Ἀρµένικες πιέσεις Μετὰ ἀπὸ τὴν Ὁλλανδία καὶ σ ἄλλη χώρα Τοῦρκος βουλευτὴς πιέζεται ἀπὸ τὸ ἀρµενικὸ λόµπι. Ὁ συνασπισµὸς ποὺ κυβερνᾶ τὴν Γερµανία, καὶ συγκεκριµένα ὁ βουλευτὴς Κόνραντ Φρὸµ, ἀπευθυνόµενος στὴν ἡγεσία τοῦ PDS ἔκανε ἔκκληση νὰ συνεφέρουν τὸν Τοῦρκο βουλευτὴ Κεσκίν. Ὁ Φρὸµ δήλωσε: «Ὅποιος ἀρνεῖται τὴν γενοκτονία τοῦ 1915 διαπράτει ἀσέβεια ἔναντι τῆς µνήµης τῶν 2 ἑκ. ποὺ ἔχασαν τὴ ζωή τους. Ἐὰν ἕνας βουλευτὴς ἀρνεῖται αὐτὸ τὸ ἔγκληµα, αὐτὸ εἶναι ντροπή». Ὁ Κεσκὶν εἶπε τὸ νὰ µὲ πιέζουν νὰ ἀναγνωρίσω γενοκτονία ἀποτελεῖ ἀτιµία, διαπιστώνω κακοβουλία καὶ ἀντι τουρκισµό. (3-1-07, ἐφ. Σαµπάχ) Μ.Κ. Δέν φτάνει πού ρίξατε τή στρακαστρούκα στ ἀφεντικά, φωνάζετε κι ἀπό πάνω γιά τό FBI καί τίς κάµερες! Νά λέτε πάλι καλά πού δέν µᾶς βάφτισαν Ἀλκάιντα, νά µᾶς βοµβαρδίσουν κιόλας - βλέπε Σοµαλία... Μεῖζον θέµα ἔγινε ἡ πρωτοφανής στήριξη τοῦ γαλλοεβραϊκοῦ στοιχείου (CRIF κτλ) στήν ὑποψηφιότητα Σαρκοζί. Ἔτσι ἄρχισαν νά λένε καί γιά τήν ἀληθινή του (οὑγγροεβραϊκή) ρίζα καί (φιλοϊσραηλινή) πολιτική Ἰσραηλινοί ἀγόρασαν τό 10% τῆς ἔκτασης τῆς Σελήνης πού πουλήθηκε ἀπό τό 2000 κι ἀναµένουν τήν ἵδρυση βάσης τῆς ΝΑΣΑ (τό 2020) γιά νά µοσχοπουλήσουν! 6% αὐξήθηκε ὁ πληθυσµός τῶν Ἑβραίων ἐποίκων στήν Κατεχόµενη Δ. Ὄχθη (φτάνοντας τούς ) σ ἕναν χρόνο! Δέν φτάνει πού ἐγκληµατοῦν, τό διαφηµίζουν κιόλας! Sunday Times: Πυρηνικό χτύπηµα κατά τοῦ Ἰράν σχεδιάζει ἡ συµµορία τοῦ Τέλ Ἀβίβ. TIME: Ἀνατροπή Ἄσαντ ἑτοιµάζει ὁ Μπούς. Ὅλα γράφονται ἀλλά ποιός ἀσχολεῖται... Στίς πρῶτες δηλώσεις του ὁ νέος γ.γ. τοῦ ΟΗΕ ἐπιδοκίµασε τὸν ἀπαγχονισµό τοῦ Σαντάµ κι ἀνησύχησε (!) γιά τή Σοµαλία. Δέν µᾶς τά λέει καλά ὁ κυρ-μούν... Τούς τελευταίους µῆνες κάπου 50 Ἀµερικανοί σερβοβοσνιακῆς καταγωγῆς συνελήφθησαν ἀπό ἐνόπλους τῆς Ἐσωτερικῆς Ἀ- σφάλειας γιά «τίς ἄδειες παραµονῆς τους»: Ἔγραφαν πάνω «καταγωγή σερβική»... Οἱ µαζικότεροι φορεῖς τῆς Τουρκίας µέ τή συµπαράστασή τους στούς ἀπεργούς πείνας τῶν φυλακῶν, πέτυχαν τήν ἐπαναφορά τοῦ θέµατος στή δηµόσια ἀτζέντα! Κι ἐνῶ παγκοσµίως τό ἐλαιόλαδο σαρώνει, ΠΑΡΑΓΚΕΣ Λίγες σκέψεις σήµερα γιὰ ἕνα ἀπὸ τὰ ἐπίµαχα ζητήµατα τῶν ἡµερῶν, δηλαδὴ τὴ συζήτηση γιὰ τὸ ἄρθρο 16 καὶ τὴν προοπτική τῆς ἐν Ἑλλάδι ἵδρυσης ἰδιωτικῶν πανεπιστηµίων. Προοπτικὴ βεβαίως, τὴν ὁποία καὶ ἐµεῖς ἀποκηρύσσουµε, ὄχι ὅµως τόσο πολὺ γιὰ τοὺς λόγους ποὺ συνήθως προβάλλονται αὐτὲς τὶς ἡµέρες ἀπὸ τοὺς ἐπαγγελµατίες τοῦ συνδικαλιστικοῦ µας Τζουράσικ Πὰρκ ἢ τοὺς κοµµατικοδίαιτους ἐκπροσώπους τοῦ κατ εὐφηµισµὸν φοιτητικοῦ κινήµατος... Τὸ πρόβληµα µὲ ἄλλα λόγια δὲν νοµίζουµε ὅτι ἔγκειται τόσο στὸν συνταγµατικὸ (ἐν µέρει) ἀποχαρακτηρισµὸ τῆς Παιδείας ἀπὸ δηµόσια καὶ δωρεὰν ἢ στὸ ὅτι ἔτσι θὰ µποῦν ταξικοὶ φραγµοὶ στὸ ἀκαδηµαϊκὸ ὅραµα τῶν νεοελλήνων. Γιατί κατ ἀρχὰς γιὰ ποιοὺς ταξικοὺς φραγµοὺς µιλᾶµε, ποὺ νὰ µὴν εἶναι ἤδη πρὸ πολλοῦ δεδοµένοι; Τὰ παιδιὰ δηλαδὴ τῶν πλουσίων δὲν ἦταν πάντα σὲ πλεονεκτικότερη θέση ὅσον ἀφορᾶ τὴν πρόσβαση στὴν τριτοβάθµια ἐκπαίδευση καὶ θὰ βρεθοῦν τώρα; Ἢ µήπως ἡ πληρωµὴ διδάκτρων θὰ ἀποτελοῦσε πιὰ κάποιο τόσο ἐπιπρόσθετο ἄχθος γιὰ τὸν µέσο νεοέλληνα, ποὺ ἤδη πληρώνει ἕνα κάρο λεφτὰ γιὰ φροντιστήρια, ἰδιαίτερα, γλῶσσες, µουσικὲς καὶ ὅλα τὰ συµπαροµαρτούντα; Κι ἐπειδὴ πάλι πληρώνει ὅλα αὐτὰ τὰ λεφτά, τὸ πρόβληµα δὲν ἔγκειται τελικὰ οὔτε στὴν θεσµικὴ ἀφαίρεση ἀπὸ τὴ λέξη «παιδεία» τῶν ἐπιθετικῶν προσδιορισµῶν «δηµόσια» καὶ «δωρεάν», ἀπὸ τὴ στιγµὴ ποὺ ἐπὶ τῆς οὐσίας οἱ τελευταῖοι οὕτως ἢ ἄλλως ἀποτελοῦν ἀρίδηλη φενάκη. Γιατί µπορεῖ τυπικὰ ἡ ἐκπαίδευση νὰ εἶναι δηµόσια καὶ δωρεάν, ὅµως ὅλα τὰ προαναφερθέντα περιρρέοντα καὶ ἰδιωτικὰ εἶναι καὶ πανάκριβα καὶ φυσικὰ δυστυχῶς ἐδῶ καὶ πολὺ πλέον καιρὸ ἐντελῶς ἀναπόδραστα. Ἀπὸ τὴ στιγµὴ λοιπὸν ποὺ ἔτσι ἔχουν τὰ πράγµατα καὶ ἔτσι ἀκριβῶς θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ ἔχουν (καθὼς ἐκ τῶν ἄνω οὐδεὶς ἐπιθυµεῖ νὰ ἀλλάξουν καὶ ἐκ τῶν κάτω οὐδεµία σοβαρὴ ἀντίδραση φαίνεται ἱκανὴ νὰ ἀναπτυχθεῖ), δὲν ὑπάρχει οὐσιαστικὸς λόγος νὰ στήν Ἑλλάδα καί ἡ παραγωγή µειώθηκε 12% καί ἡ ΕΛΑΙΣ κινδυνεύει ἀπ τὴ διαχείριση τῆς (πολυεθνικῆς) ἰδιοκτήτριας Unilever. Mπανανία ἀ λα Γκρέκ. Ἄλλο, ἀπολύτως συναφές: Τή στιγµή πού οἱ Ἕλληνες ἐφοπλιστές κυριαρχοῦν διεθνῶς, ἡ Ψωροκώσταινα ψάχνει ποῦ νά ξεπουλήσει τά λιµάνια της: Σέ Κινέζoυς, Ἑλβετούς, Ἄραβες, Ἑβραίους, Δανούς, Γάλλους... Μόνο οἱ Ἑλληνέζοι ἔχουν ἀποκλειστεῖ. Κι ἄν καταδεχτεῖ κάποιος νά µᾶς ἀγοράσει (βλ. καί Ὀλυµπιακή Ἀεροπορία) ἀνοίγουµε καί σαµπάνιες. Τέτοια ἐθνική πολιτική! Ἱδρύεται τελικά ἡ Ἀγροφυλακή, µέ τούς ἐπιτυχόντες τοῦ «διαγωνισµοῦ» τοῦ 1993 (µ.χ). Προηγοῦντο βέβαια ἐκεῖνοι τοῦ 1893 ἀλλά δέν προτιµήθηκαν γιά τεχνικούς λόγους Διερρήγνυε τά ἱµάτιά του ὁ υἱός Κεδίκογλου στήν ὀθόνη: Ναί, ὑπηρέτησε ὡς φαντάρος στό Παρίσι ἀλλά δέν ἦταν ρουσφέτι. Τόν τσάκισαν οἱ εὐθῦνες, δέν ξέρετε ἐσεῖς Δηλαδή ὁ ἴδιος ἐκλιπαροῦσε, στεῖλτε µε στήν Παταγή, στήν Κορνοφωλιά, στόν Λαγό, τίποτε αὐτοί. Τόν ἔστειλαν ἀδιάβαστο στό Καρτιέ Λατέν. Μπράβο, µπράβο, σύντροφοι, πολύ ὡραία ἡ ἐπιχειρηµα-τολογία ὑπέρ τῆς δωρεάν δηµόσιας Παιδείας. Ξέρετε καί καµµιά χώρα νά τήν παρέχει; Πετυχηµένη ἡ ἐγχείρηση Μητσοτάκη. τόσο τό Ὠνάσειο, ὡς κτίριο καί ὡς ἵδρυµα, ὅσο καί οἱ γιατροί, οἱ νοσηλευτές καί οἱ νοσηλευό- µενοι χαίρουν ἄκρας ὑγείας. Μπῆκαν λοιπόν κι οἱ Βούλγαροι στήν ΕΕ, θυσιάζοντας (µεταξύ ἄλλων καί) 2 ἀντιδραστῆρες τοῦ Κοζλοντούι πού οἱ δυτικοί τούς ἔκριναν ἀνασφαλεῖς ὑποκρινόµαστε ἢ νὰ προβαίνουµε σὲ βλακώδεις στρουθοκαµηλισµούς. Ἂς ἐπικεντρωθοῦµε καλύτερα στὸ κυρίως ζητούµενο, ποὺ εἶναι ἡ ποιότητα τῆς παρεχόµενης γνώσης. Καὶ δυστυχῶς ἐκεῖ εἶναι ποὺ ἐντοπίζουµε κυρίως τὸ πρόβληµα. Καὶ τὸ ἐντοπίζουµε ἐκεῖ, ξεκαθαρίζοντας κατ ἀρχὰς ὅτι µὲ βάση τὰ σηµερινὰ δεδοµένα δὲν πιστεύουµε στὴν οἱαδήποτε πιθανότητα πραγµατικῆς βελτίωσης τῆς ὑπάρχουσας ἀλλοπρόσαλλης καὶ ἐκτρωµατικῆς δηµόσιας παιδείας. Ἀφ ἑνὸς οἱ δυὸ πρῶτες βαθµίδες, ποὺ ἐλέγχονται πλήρως ἀπὸ τὴν κρατικὴ πολιτική, εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ συνεχίσουν νὰ πορεύονται δίχως ἕρµα καὶ σκοπό, ὑποκείµενες στὴν (προφανὴ γιὰ µᾶς - κι ἂς φαντάζει θεωρία συνωµοσίας γιὰ κάποιους ἄλλους) ἐπιθυµία τῶν κυβερνήσεων γιὰ τὴν παραγωγὴ ἀποπροσανατολισµένων, κατ οὐσίαν ἀγραµµάτων καὶ συνεπῶς ἐλέγξιµων µαζῶν, ἐνῶ ἀφ ἑτέρου στὴν τρίτη βαθµίδα ὅ,τι καταστροφικὸ δὲν µπορεῖ νὰ κάνει τὸ κράτος, ἀναπληρώνεται ἐπαρκῶς ἀπὸ τὶς ἀτελείωτες ἀκαδηµαϊκὲς µιζοσυµµορίες ποὺ λυµαίνονται τὶς περισσότερες σχολὲς καὶ φυσικὰ µόνο γιὰ τὴν προαγωγὴ τῆς ἔρευνας καὶ τῆς γνώσης δὲν κόπτονται (ὡς προδήλως λ.χ. δεικνύει καὶ τὸ φαεινὸν παράδειγµα τῆς ἡµετέρας δηµοκριτείου ἀνθυποχωµατερῆς). Συνεπῶς, ἴσως καὶ νὰ µὴν ἔπρεπε νὰ ἔχουµε ἰδιαίτερο πρόβληµα µὲ τὸ νὰ ἱδρυθοῦν στὴν Ἑλλάδα καὶ µερικὰ ἰδιωτικὰ πανεπιστήµια, ἀρκεῖ νὰ ἦταν πραγµατικῆς κλάσης, γιατί ἔτσι θὰ προσέφεραν µία ἐναλλακτικὴ (ἔστω καὶ ἐπὶ πληρωµῇ) σοβαρὴ ἐκπαιδευτικὴ λύση δίπλα στὶς ἐλάχιστες καλὲς κρατικὲς σχολὲς ποὺ ὑπάρχουν αὐτὴ τὴ στιγµὴ στὴ χώρα, καὶ ἀφ ἑτέρου θὰ ἀνάγκαζαν καὶ τὶς ἀπειράριθµες λοιπὲς γελοῖες καὶ τρισάθλιες παράγκες ἢ νὰ κλείσουν ἢ νὰ προβοῦν ἐπιτέλους σὲ οὐσιαστικὴ ἀπόπειρα ἀναδόµησης προκειµένου νὰ ἀντέξουν στὸν ἀνταγωνισµό. Καὶ ἐννοοῦµε βεβαίως πλέον τὸν ἀνταγωνισµὸ στὴν ἐπιστηµονικὴ ἔρευνα καὶ ὄχι στὴ διαφθορά, τὴ µίζα καὶ τὴν ἁρπαχτή. Ἂν ἑποµένως ἔχουµε ἐνστάσεις γιὰ τὰ ἰδιωτικὰ πανεπιστήµια, εἶναι στὴν πραγµατικότητα κυρίως γιὰ ἄλλο λόγο: ἐπειδὴ ἁπλούστατα ξέρουµε καλὰ τὸν τόπο στὸν ὁποῖο ζοῦµε καὶ Kαλή ἡ συναίνεση στά δηµοτικά καί νοµαρχιακά συµβούλια ἀλλά ἔχει κι ἄλλες ἀναγνώσεις - καθώς πέρα ἀπό τίς παρατάξεις καί τίς ἰσορροπίες τους ὑπάρχει καί ὁ λαός Ὁ Ξάνθης Παντελεήµων κάνει τίς ἐπαφές τῆς Ἱερᾶς Συνόδου µέ τούς µουσουλµάνους (µετανάστες) τῶν Ἀθηνῶν. Σωστή ἐπιλογή πού εἴθε νά ἀποδώσει καρπούς γιά ὅλους Μία νέα ἐπένδυση πῆγε νά γίνει στήν ΒΙΠΕ Κοµοτηνῆς καί ἡ Περιφέρεια κινεῖται σέ slow motion. Νἄναι ἡ συνήθης γραφειοκρατία ἤ... τίποτε ἄλλα, ἐξ ἴσου συνήθη; Ἡ Καραχασάν νά σκίζεται (καί παρασκηνιακά!) γιά τόν τουρκισµό, πάει πολύ! Ρέ σύντροφοι, τί τήν ἀναδείξατε; Εἴχατε ξεµείνει ἀπό κεµαλιστές; Θά τήν µαζέψει κανείς; Θυµᾶστε πού γράφαµε γιά τήν ἐκδροµή τῶν µειονοτικῶν παρασχολείων (Κοράν Κουρσού) στήν Καλλίπολη µέ ἐπισκέψεις µονάχα σέ πολεµικά πλοῖα, µουσεῖα, ἡρῶα κλπ; Ἔ, φέτος τά Χριστούγεννα, µαθητές τῶν µειονοτικῶν σχολείων πῆγαν (µέσῳ Συµβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς) στήν Πόλη κι ἐπισκέφτηκαν µόνο ἕνα Μουσεῖο. Τό πολεµικό. Δικαιώνονται οἱ θιασῶτες τῆς ἑλληνοβουλγαρικῆς ὁδικῆς σύνδεσης: Ἦρθαν τά πρῶτα εὐρώ Βούλγαρων τουριστῶν. Θά µοῦ πεῖτε µά ἦταν πλαστά καί τούς συνέλαβαν... Ἔ, κάθε ἀρχή καί δύσκολα, ρέ µίζεροι! Εἶναι δυνατόν ὁ πρώην δήµαρχος θρακικῆς πρωτεύουσας νά ἔγινε σύµβουλος Τύπου ἄλλου, ἐλάσσονος δήµου στόν νοµό; Τόσο χαµηλά ἤ τόση ἀπόγνωση; Ποιές εἶναι οἱ ἀνησυχίες τῶν Ἑβριτῶν χωρικῶν ἀπό τό πεδίο βολῆς πού µνηµονεύει ὁ Γ. Ντόλιος στή Βουλή; Μιλᾶµε γιά βλήµατα ἀπεµπλουτισµένου οὐρανίου; εἴµαστε συνεπῶς περίπου σίγουροι ὅτι θὰ συµβεῖ καὶ ἐδῶ ὅ,τι καὶ µὲ τὰ ἰδιωτικὰ κανάλια, ποὺ ὑπετίθετο ὅτι θὰ ἔφερναν πλουραλισµὸ καὶ ποιότητα στὰ τηλεοπτικά µας δρώµενα καὶ πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι, µᾶς κατάντησαν νὰ ἀναπολοῦµε (καὶ δὴ µετὰ λάγνων ἐρωτικῶν στεναγµῶν) τὶς ἐποχὲς τῆς ΥΕΝΕ. Ἐπειδὴ ἐπίσης εἴµαστε περίπου σίγουροι γιὰ τὰ κεντράκια σπουδῶν καὶ τὰ κολλεγιάκια τῆς πυρκαγιᾶς ποὺ ἐν µίᾳ νυκτὶ θὰ ἀναβαπτιστοῦν σὲ πανεπιστήµια ἀναλόγως πρὸς τὶς ἄκρες τοῦ κάθε Ἀρχιµιζόπουλου ἢ τὶς προσβάσεις τοῦ ἐκασταχοῦ λαδοτυρεκπαιδεµπόρου στὰ παράκεντρα ἐξουσίας. Ἐπειδὴ ἀκόµη αὐτὲς τὶς λεκτικὲς ποµφόλυγες περὶ τοῦ «µὴ κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα» τῶν ἐν λόγῳ ἱδρυµάτων τὶς ἀκοῦµε ἐξολοκλήρου βερεσέ. Ἐπειδὴ µὲ ἄλλα λόγια δὲν χρειαζόµαστε καὶ νέα, φέροντα πανεπιστηµιακὴ ταµπέλα, πανάθλια ἰδιωτικὰ µαγαζάκια, ὅπου ἔσται ἁπλούστατα ἡ δευτέρα πλάνη χείρων τῆς πρώτης. Τὰ ἤδη ὑπάρχοντα ἀντίστοιχα κρατικά µᾶς φτάνουν καὶ µᾶς περισσεύουν Ἐννοεῖται ὅµως βεβαίως ὅτι οἱ δικές µας ἐνστάσεις οὐδεµία σηµασία ἔχουν ἐν τέλει. Ἡ πραγµατικότητα εἶναι ποὺ µετράει καὶ αὐτὴ δὲν προµηνύεται καθόλου εὐοίωνη, ἀφ ἑνὸς µὲ µία ἰδιωτικὴ ἐκπαίδευση ποὺ θὰ εἶναι περίπου ὅπως τὴν περιγράψαµε (ἴσως καὶ µὲ λίγες ἐξαιρέσεις, ποὺ ἁπλῶς φυσικὰ θὰ ἐπιβεβαιώνουν τὸν κανόνα) καὶ ἀφ ἑτέρου µὲ µία δηµόσια ἐκπαίδευση ποὺ θὰ διολισθαίνει συνεχῶς καὶ ποὺ θεωρητικὰ θὰ ἔχει ἐλπίδες ἀναβάθµισης, µόνο ἂν ὑπάρξουν µία µέρα µαζικὲς καὶ σαρωτικὲς ἀντιδράσεις ἀπ ὅλους µας. Ἐπειδὴ ὅµως (ἀπὸ τὴ µία) οἱ τελευταῖες προϋποθέτουν τὴν ἄρση τῆς βλακώδους µας ἰδιωτείας καὶ τὴν ἀφύπνιση ἀπὸ τὸν βαθὺ λήθαργο τοῦ ἀτοµικοῦ µας µικρόκοσµου καὶ ἐπειδὴ (ἀπὸ τὴν ἄλλη) αὐτὸ ποὺ διαβάζετε εἶναι ἀσφαλῶς ἕνα κείµενο προβληµατισµοῦ καὶ ὄχι ἐπιστηµονικῆς φαντασίας, µοιραῖα σᾶς ἀφήνω ἐδῶ, ἐν τῷ µέσῳ τῆς νυκτός, χωρὶς καµµία ἄλλη ροµαντικὴ καὶ χαζοχαρούµενη σκέψη γιὰ κάποιο ὑποθετικὸ ξηµέρωµα. Κυρίες καὶ κύριοι, καλή σας νύχτα Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων.

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. Η γλωσσική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΜΟΝΟΒΑ Κυριακάτικο Σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας του Χαρκόβου (Ουκρανία) Οι κοινωνικές αναταραχές του 20 ου αιώνα επηρέασαν και τις ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Στην ένταξη µε πάνε σαράντα κύµατα Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιηθήκαµε από τον Νοέµβριο µέχρι σήµερα ήταν τα Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι, το Ίλιον και οι Αχαρνές µε έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού

Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού 19 Ιανουαρίου 2006 Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού Εγκαίνια της έκθεσης «Τα μάρμαρα του Παρθενώνα» στην αίθουσα Schwanenhalle του Δημαρχείου της Φραγκφούρτης. Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης,

Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης, Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης, Εκδήλωση απονομής του Βραβείου για το 2014 στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο Ομιλία:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Β Δεύτερη διδακτική πρόταση Ημερολόγια Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά ή ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση»

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ (1879-1932), Είδα Εἶδα μία χώρα ξωτικιὰ στ ἀνήσυχο ὄνειρό μου: πόσ ὄμορφη δὲ

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων

Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων Στο εργαστήρι αυτό οι μαθητές καλούνται να παρουσιάσουν ένα θεατρικό διάλογο και να προβληματιστούν για τα κριτήρια επιλογής των αντιπροσώπων τους στα μαθητικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Àªª à π π π Àªµ À π ø ƒ ø

Àªª à π π π Àªµ À π ø ƒ ø Àª. π π π Àªµ À π - π 02-03-07 05:26 Page 1 Àªª à π π π Àªµ À π ø ƒ ø Είναι ωφέλιµη ή όχι η συµµετοχή εκπροσώπων των εργαζοµένων στα.σ.; Ùfi Ó apple ÓÙ ÛÔ Ó ÔÈ ÈÔÈÎ ÛÂÈ ÙˆÓ ÙÚ appleâ ÒÓ Î È fi È Ó Àƒ º

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο Β Πράσινο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ F-2-F Β (4 ος Γύρος 2008) Οδηγ. Προς ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: AN ΤO ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΡΑΣ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ GF1. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2014

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2014 ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 F: 210 32.48.644 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΑΝΕΠΑΦΗ!

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΑΝΕΠΑΦΗ! Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΑΝΕΠΑΦΗ! Με μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώσαμε πως πρόσφατα (Νοέμβριος 2011) διανεμήθηκε προς διδασκαλία, στα δημοτικά σχολεία της χώρας μας ένα καινούργιο βιβλίο γραμματικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική Υπάρχουν τριβές αλλά από ζήλο... Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ «Είμαι ικανοποιημένος από τη δεκαεννιάμηνη πορεία της κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου.

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΟΡΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (Βρυξέλλες 4/12/2013) Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού!

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Για πρώτη φορά την κεντρική πλατεία του Ορχομενού δεν στολίζει για τις γιορτές ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά ένα πραγματικά εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχύουμε τον σύλλογο μας...

Ενισχύουμε τον σύλλογο μας... Ενισχύουμε τον σύλλογο μας... Ποιοι είμαστε Το 520greeks.com αποτελείται από μια ομάδα ανθρώπων με επαγγελματισμό και όραμα για την ανάδειξη της «άλλης Ελλάδας» και στηρίζεται επιπλέον και σε έναν ισχυρό

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Κείμενο [Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων του κοινού συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

AMC Career Office. Ξεκίνα δυναµικά! Απογείωσε την Καριέρα σου! www.amc.edu.gr

AMC Career Office. Ξεκίνα δυναµικά! Απογείωσε την Καριέρα σου! www.amc.edu.gr AMC Career Office Ξεκίνα δυναµικά! Απογείωσε την Καριέρα σου! www.amc.edu.gr AMC Career Office: τι είναι; Οι πανεπιστημιακές σπουδές δεν είναι απλά θέμα απόκτησης ενός καλού πτυχίου, από ένα αξιόλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές. Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας «Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλητής: Κώστας Χριστοφορίδης, Πρόεδρος Συλλόγου Ιµβρίων Αναγόρευση κ. Μιχάλη Μαυρόπουλου σε Επίτιµο Πρόεδρο του Παναγιότατε, Αξιότιµοι Προσκεκληµένοι, Το δεύτερο πρόσωπο που θα τιµήσουµε σήµερα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Τράπεζας Θεμάτων ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΣ Μ.Μ.Ε

Κείμενα Τράπεζας Θεμάτων ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΣ Μ.Μ.Ε ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κείμενα Τράπεζας Θεμάτων ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΣ Μ.Μ.Ε 18251/18351/20220 [Η (παρα)πληροφόρηση στο Διαδίκτυο] 18234/18275/20215 [Ο εθισμός στην τηλεόραση]

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε τόσο άσχημη κατάσταση, όσο τον καιρό αυτόν. Ο λόγος;

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 31-1-2011 μ.χ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 31-1-2011 μ.χ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 31-1-2011 μ.χ. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΧΟΛΙΚΗ «ΕΟΡΤΗ» ΤΗΝ 31η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (ΗΜΕΡΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ) ΓΙΑ «ΑΝΑΛΗΨΗ» ΠΑΙΔΕΙΑΣ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1996: Η ΕΛΛΑΔΑ «ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΣΕ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ Στην Αττική οι Αρβανίτες κατοικούσαν στο μεγαλύτερο μέρος της υπαίθρου. Ουσιαστικά την ελληνική γλώσσα την διατηρήσαν οι κλειστές ελληνικές κοινωνίες των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ;

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; 1 Οµιλία Νίκου Αδαµόπουλου προέδρου σωµατείου εργαζοµένων στην ηµερίδα για την ανακύκλωση στο ήµο Νέας Ιωνίας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; Κύριε δήµαρχε, κτλ. Ευχαριστούµε που µας καλέσατε να

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

4os. σι λ α ν α γ ν ω Φ. ί α. «Μυστικοί πράκτορες, ενωθείτε!» ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ. Οκτώβριος 2014-Μάιος 2015. της Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού

4os. σι λ α ν α γ ν ω Φ. ί α. «Μυστικοί πράκτορες, ενωθείτε!» ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ. Οκτώβριος 2014-Μάιος 2015. της Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού 4os ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού Οκτώβριος 2014-Μάιος 2015 σι λ α ν α γ ν ω Φ ί α «Μυστικοί πράκτορες, ενωθείτε!» Οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνίδα επιχειρηματίας ΕΥΘΕΩΣ 01.04.2013

Η Ελληνίδα επιχειρηματίας ΕΥΘΕΩΣ 01.04.2013 Η Ελληνίδα επιχειρηματίας ΕΥΘΕΩΣ 01.04.2013 Πως ξεκινήσαμε Κοινή ιδέα που μας ενθουσίασε! Την αγκαλιάσαμε, την προχωρήσαμε Την σχεδιάσαμε, την υλοποιήσαμε Φθινόπωρο 2012, focusonline Confirmit Η ανταπόκριση

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Φιλία Προϋποθέσεις ορθής φιλίας: Σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου. Ειλικρίνεια και τιμιότητα. Κατανόηση προβλημάτων. Αλληλοβοήθεια. Κοινά ενδιαφέροντα.

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων. *ΗΗ παρούσα μορφή έχει ελεγχθεί από την Επιστημονική υπεύθυνη του Π.Σ.Λ. ρα Αφροδίτη Αθανασοπούλου

Σεμινάρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων. *ΗΗ παρούσα μορφή έχει ελεγχθεί από την Επιστημονική υπεύθυνη του Π.Σ.Λ. ρα Αφροδίτη Αθανασοπούλου Ηθική και Λογοτεχνία* Σεμινάρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων Σεπτέμβριος 2013 *ΗΗ παρούσα μορφή έχει ελεγχθεί από την Επιστημονική υπεύθυνη του Π.Σ.Λ. ρα Αφροδίτη Αθανασοπούλου 1 Λογοτεχνία σημαίνοναισθητικό

Διαβάστε περισσότερα

http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α.1 Α.1.1 Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! 11 βασικές θέσεις του Νίκου Δένδια, για τους πολίτες της Β Αθήνας Έχουμε ένα μεγάλο πατριωτικό καθήκον

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Στον Προσκοπισµό οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σειρά από εµπειρίες που συµβάλλουν στην φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κύριε Πρόεδρε, εκλεκτά μέλη της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας, αγαπητοί απόφοιτοι, κυρίες και κύριοι. Βρίσκομαι απόψε

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί επιστήµονες και κοινωνικοί λειτουργοί

Κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί επιστήµονες και κοινωνικοί λειτουργοί Κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί επιστήµονες και κοινωνικοί λειτουργοί Εισαγωγή Τα παραδείγµατα γυναικών επιστηµόνων, που ακολουθούν, επιλέχθηκαν µετά από έρευνα στο διαδίκτυο. Ο κατάλογος δεν είναι φυσικά πλήρης,

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα Τῆς κας Φώνης Παπαρηγοπούλου-Σκορίνη, Ἀναπλ. Καθηγ. Ἀστικοῦ Δικαίου, Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Μέσα και Ψηφιακή Τηλεόραση: νέες προοπτικές για καινοτόμο εκπαίδευση.

Νέα Μέσα και Ψηφιακή Τηλεόραση: νέες προοπτικές για καινοτόμο εκπαίδευση. Νέα Μέσα και Ψηφιακή Τηλεόραση: νέες προοπτικές για καινοτόμο εκπαίδευση. Ιωάννης Αντ. Παναγιωτόπουλος Γενικός Γραμματέας Μέσων Ενημέρωσης Κυρίες και κύριοι, Το 1970, ο μέσος όρος των αναλφάβητων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοχότατε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Έντιμε κ. Υπουργέ, Αγαπητοί βουλευτές, Αγαπητοί εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων, Αγαπητέ Δήμαρχε,

Εξοχότατε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Έντιμε κ. Υπουργέ, Αγαπητοί βουλευτές, Αγαπητοί εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων, Αγαπητέ Δήμαρχε, Εξοχότατε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Έντιμε κ. Υπουργέ, Αγαπητοί βουλευτές, Αγαπητοί εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων, Αγαπητέ Δήμαρχε, Εκλεκτοί προσκεκλημένοι Αγαπητοί Συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών στα πλαίσια της εκδήλωσης What s Next Κεφαλαιοποιώντας τον θετικό αντίκτυπο της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Washington 23 Μαρτίου 2010 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Αύγουστος 2014- Ιούλιος 2015

Απολογισμός Αύγουστος 2014- Ιούλιος 2015 Απολογισμός Αύγουστος 2014- Ιούλιος 2015 Περίληψη Οι Πράκτορες του Πλανήτη εκδίδουν τον πρώτο ετήσιο απολογισμός τους, για το σχολικό έτος Άυγουστος 2014 έως Ιούλιος 2015. Μετά την ίδρυση μας το 2009,

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία ΠΕΣΥ 4 Δεκεμβρίου 14, συνεδρίαση για απορρίμματα

Ομιλία ΠΕΣΥ 4 Δεκεμβρίου 14, συνεδρίαση για απορρίμματα Ομιλία ΠΕΣΥ 4 Δεκεμβρίου 14, συνεδρίαση για απορρίμματα Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, σε μια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική. Για ένα ζήτημα

Διαβάστε περισσότερα

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»*

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Η ΥΠΟΘΕΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ» 13 Αντί Εισαγωγής Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι το Μάιο του 2010, η Ελλάδα δέχτηκε μια πρωτοφανή χρηματοπιστωτική επίθεση, που οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός»

Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός» Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός» Η Αφροδίτη Βακάλη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και είναι εκπαιδευτικός. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2000 12 Η συγγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα της κοινής Γενικής Συνέλευσης των ακαδηµαϊκών Τµηµάτων της Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρία 23.9.2013)

Ψήφισµα της κοινής Γενικής Συνέλευσης των ακαδηµαϊκών Τµηµάτων της Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρία 23.9.2013) Αθήνα 24 Σεπτεµβρίου 2013 Ψήφισµα της κοινής Γενικής Συνέλευσης των ακαδηµαϊκών Τµηµάτων της Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρία 23.9.2013) Η κοινή Γενική συνέλευση των ακαδηµαϊκών Τµηµάτων της Σχολής Καλών

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική»

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» 3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON PARK 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ 1 Αγαπητέ κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Αυστραλία- Παγκόσµια πρωτοποριακή έρευνα Ελληνίδας για θεραπεία του αυτισµού µέσω θεάτρου

Αυστραλία- Παγκόσµια πρωτοποριακή έρευνα Ελληνίδας για θεραπεία του αυτισµού µέσω θεάτρου Αυστραλία- Παγκόσµια πρωτοποριακή έρευνα Ελληνίδας για θεραπεία του αυτισµού µέσω θεάτρου Η Χάρις Καρνέζη θυµάται τον εαυτό της µικρό κοριτσάκι να είναι µπροστά σε ένα καθρέφτη και να κλαίει! Δεν ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Φίλες και φίλοι, Συζητάμε σήμερα για την επιχειρηματικότητα σε μια χώρα και σε ένα περιβάλλον που ακόμη και τώρα παρά τα όσα έχουν συμβεί στην πράξη

Φίλες και φίλοι, Συζητάμε σήμερα για την επιχειρηματικότητα σε μια χώρα και σε ένα περιβάλλον που ακόμη και τώρα παρά τα όσα έχουν συμβεί στην πράξη Φίλες και φίλοι, Συζητάμε σήμερα για την επιχειρηματικότητα σε μια χώρα και σε ένα περιβάλλον που ακόμη και τώρα παρά τα όσα έχουν συμβεί στην πράξη την εχθρεύεται. Η γραφειοκρατία, η πολυνομία, η διαφθορά,

Διαβάστε περισσότερα