I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό"

Transcript

1 Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (σύµφωνα µε το άρθρο του ισχύοντος Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών) I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Τα ιοικητικά Συµβούλια των εταιρειών «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Πρώτη Απορροφώµενη») και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («εύτερη Απορροφώµενη»), (από κοινού «οι Απορροφώµενες Εταιρείες») αποφάσισαν στις από συνεδριάσεις τους τη συγχώνευση µε απορρόφηση τους από την «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («Απορροφώσα» ή «η Εταιρεία») σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 (παρ. 2) 77α και 78 του κ.ν. 2190/1920 και τις διατάξεις των άρθρων 1 5 του ν. 2166/1993 όπως ισχύουν (από κοινού οι τρεις εταιρείες αποκαλούνται «Συγχωνευόµενες Εταιρείες»). Ακολούθως, τα ιοικητικά Συµβούλια των Συγχωνευόµενων εταιρειών κατήρτισαν εγγράφως και σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου το από 15/10/2008 Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης ενώ στις κατήρτισαν την επεξηγηµατική έκθεση επί του Σχεδίου Σύµβασης συγχώνευσης. Περίληψη του Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης δηµοσιεύθηκε στον τύπο, στην εφηµερίδα «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» την 24 η Οκτωβρίου Η Έκθεση αποτίµησης του ανεξάρτητου Ελεγκτικού Οίκου «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χ.Α. (σηµείο ), της 15/10/2008, βρίσκεται στη διάθεση των µετόχων και του επενδυτικού κοινού. Η Έκθεση πιστοποίησης της λογιστικής αξίας κατά την των περιουσιακών στοιχείων των Απορροφώµενων εταιρειών από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Βασίλειο Καζά (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 13281) της Εταιρείας «GRANT THORNTON Ορκωτοί Ελεγκτές Σύµβουλοι Επιχειρήσεων», ο Ισολογισµός Μετασχηµατισµού της και τα λοιπά έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 73, παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, βρίσκονται στη διάθεση των µετόχων και του επενδυτικού κοινού. 1

2 II. Σύνοψη όρων Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης Τα σηµαντικότερα σηµεία του Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης έχουν ως εξής: 1. Η συγχώνευση συντελείται µε τις διατάξεις των άρθρων 68 (παρ. 2) 77α και 78 του κ.ν. 2190/1920 και τις διατάξεις των άρθρων 1 5 του ν. 2166/1993 όπως ισχύουν, συντάσσοντας έκαστη από τις Απορροφώµενες Εταιρείες Ισολογισµό Μετασχηµατισµού µε ηµεροµηνία Ειδικότερα η συγχώνευση διενεργείται µε ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόµενων Εταιρειών και τα περιουσιακά στοιχεία εκάστης των Απορροφώµενων Εταιρειών µεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισµού της Απορροφώσας Εταιρείας. 2. Το µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας ανέρχεται σε Ευρώ διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές, µετά ψήφου, άυλες µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,60 έκαστη. 3. Το µετοχικό κεφάλαιο της Πρώτης Απορροφώµενης ανέρχεται σε Ευρώ διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες, µετά ψήφου, άυλες µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 1,00 έκαστη. Η Απορροφώσα κατέχει µετοχές της Πρώτης Απορροφώµενης, ονοµαστικής αξίας Ευρώ 1,00 έκαστη, για τις οποίες δεν θα αυξηθεί το µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας, συνεπεία απόσβεσης, λόγω σύγχυσης, της αξίωσης λήψης µετοχών. 4. Για την απορρόφηση της SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν πραγµατοποιείται αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, δεδοµένου ότι η Απορροφώσα κατέχει το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας και το σύνολο των µετοχών της, µετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θα ακυρωθεί λόγω συγχύσεως. 5. Ως δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής των µετοχών της Πρώτης Απορροφώµενης Εταιρείας προς τις µετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας κρίνεται η ακόλουθη αριθµητική σχέση: α) Για τους Μετόχους της Πρώτης Απορροφώµενης Εταιρείας: Μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας που δικαιούνται έναντι Μετοχών της Πρώτης Απορροφώµενης Εταιρείας που κατέχουν: προς ή άλλως 0, προς 1, ήτοι οι µέτοχοι της Πρώτης Απορροφώµενης 2

3 Εταιρείας θα ανταλλάσσουν 1 κοινή, ανώνυµη, µετά ψήφου, άυλη µετοχή, ονοµαστικής αξίας Ευρώ 1 έκαστη, προς 0, κοινές ονοµαστικές, µετά ψήφου, άυλες µετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας, νέας ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,83 έκαστη. β) Για τους Μετόχους της Απορροφώσας Εταιρείας: Οι µέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας θα διατηρήσουν τον αυτό, ως και προ της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, αριθµό µετοχών, ήτοι µετοχές, νέας όµως ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,83 έκαστη. 6. Για τυχόν προκύπτοντα κλασµατικά υπόλοιπα δεν θα εκδοθούν τίτλοι, αλλά θα τακτοποιηθούν αυτά δυνάµει σχετικής απόφασης της οικείας Γενικής Συνέλευσης, κατ εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας, προτείνεται δε να αποφασίσει η εν λόγω γενική συνέλευση να εξουσιοδοτηθεί το ιοικητικό Συµβούλιο της Απορροφώσας Εταιρείας να αποφασίσει σχετικά. 7. Από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της παρούσας συγχώνευσης οι µετοχές που αναλογούν στους µετόχους της Πρώτης Απορροφώµενης Εταιρείας, παρέχουν σε αυτούς, το δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας Εταιρείας. 8. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων των Συγχωνευόµενων Εταιρειών, µαζί µε την οριστική Σύµβαση Συγχώνευσης η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση της αρµόδιας αρχής επί της συγχώνευσης, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 από έκαστη Συγχωνευόµενη Εταιρεία. 9. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης, έκαστη των Απορροφώµενων Εταιρειών λύεται, χωρίς να εκκαθαρίζεται, και οι µετοχές της ακυρώνονται, το δε σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) µεταβιβάζεται στην Απορροφώσα Εταιρεία, η οποία εφεξής υποκαθίσταται, λόγω οιονεί καθολικής διαδοχής, σε όλα τα δικαιώµατα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις των Απορροφώµενων Εταιριών, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 75 του κ.ν. 2190/1920. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα αυξηθεί α) κατά Ευρώ που αντιστοιχεί στο εισφερόµενο µετοχικό κεφάλαιο της Πρώτης Απορροφώµενης και β) κατά Ευρώ µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών υπέρ το άρτιο της Απορροφώσας για λόγους στρογγυλοποίησης της 3

4 ονοµαστικής αξίας. Επίσης θα προκύψει αλλαγή της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από Ευρώ 0,60 σε Ευρώ 0,83 έκαστη. Έτσι, το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, µετά τις ως άνω αυξήσεις, θα ανέλθει σε Ευρώ διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, νέας ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,83 έκαστη. III. Πληροφορίες για την αποτίµηση και τη σχέση ανταλλαγής των µετοχών 1. Μέθοδοι αποτίµησης παραδοχές Η προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης αντανακλά τις τιµές των µετοχών της Απορροφώσας και της Πρώτης Απορροφώµενης Εταιρείας οι οποίες ορίστηκαν στις Υποχρεωτικές ηµόσιες Προτάσεις που υποβληθήκαν προς τους Μετόχους των δύο Εταιρειών και ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο του Η προαναφερόµενη σχέση ανταλλαγής έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο και ειδικότερα από την ελεγκτική εταιρεία «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» η οποία ενήργησε για λογαριασµό της Απορροφώµενης σύµφωνα µε την ισχύουσα χρηµατιστηριακή νοµοθεσία (σηµείο του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών). Ειδικότερα, σύµφωνα µε την από 15 η Οκτωβρίου 2008 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της ελεγκτικής εταιρείας «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» Αντώνιου Προκοπίδη µε Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ , η οποία ήδη βρίσκεται στη διάθεση των µετόχων, οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν για την αποτίµηση της Απορροφώσας και της Πρώτης Απορροφώµενης είναι οι εξής: Προεξόφληση Ελεύθερων Ταµειακών Ροών (Discounted Free Cash Flows) Η µέθοδος αυτή εξισώνει την αξία µίας εταιρείας µε την παρούσα αξία των µελλοντικών ελεύθερων ταµειακών ροών που αναµένεται να προκύψουν από τη λειτουργία της. Οι εν λόγω ροές προεξοφλούνται µε το µέσο σταθµικό όρο του κόστους µετοχικού κεφαλαίου και του κόστους δανεισµού, αφού ληφθεί υπ όψιν η επίδραση της φορολογίας. Οι προβλέψεις που χρησιµοποιήθηκαν για την εφαρµογή της εν λόγω µεθόδου δόθηκαν από τις ιοικήσεις των Εταιρειών κι εξετάστηκαν για το εύλογό τους σε σχέση µε τα ιστορικά στοιχεία και την περιουσιακή κατάσταση των Εταιρειών, καθώς και το ανταγωνιστικό περιβάλλον και τις µελλοντικές προοπτικές του κλάδου στον οποίο αυτές δραστηριοποιούνται. είκτες Συγκρίσιµων Εταιρειών Η µέθοδος αυτή βασίζεται στην παραδοχή ότι η αξία µίας εταιρείας θα πρέπει να ισούται µε το ποσό που θα ήταν διατεθειµένοι να πληρώσουν για το µετοχικό της 4

5 κεφάλαιο καλώς πληροφορηµένοι και ορθολογικοί επενδυτές. Πιο συγκεκριµένα, η εκτίµηση της αξίας της κάθε Εταιρείας πραγµατοποιήθηκε µε βάση χρηµατιστηριακούς δείκτες οµοειδών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε Ελλάδα και εξωτερικό. Χρησιµοποιήθηκαν οι δείκτες: Τιµή Μετοχής / Καθαρά Κέρδη (P/E) Τιµή Μετοχής / Λογιστική Καθαρή Θέση (P/BV) Αξία Εταιρείας / Κύκλος Εργασιών (EV/S) Αξία Εταιρείας / Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EV/EBITDA), οι οποίοι προσδιορίστηκαν µε βάση τα στοιχεία των ενοποιηµένων Ισολογισµών των οµοειδών εταιρειών. Η Τιµή Μετοχής προσδιορίστηκε µε βάση τη µέση χρηµατιστηριακή τιµή εξαµήνου (27/3 26/9/2008) της µετοχής κάθε οµοειδούς εταιρείας. Χρηµατιστηριακή Αξία Η Χρηµατιστηριακή Αξία της Απορροφώσας Εταιρείας και της Πρώτης Απορροφώµενης Εταιρείας, προσδιορίστηκαν µε βάση το µέσο όρο των ηµερήσιων κεφαλαιοποιήσεων για διάφορα χρονικά διαστήµατα εντός των τελευταίων 12 µηνών (τρίµηνο, εξάµηνο, έτος). Σύµφωνα µε τον ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, οι µέθοδοι οι οποίες εφαρµόσθηκαν κρίνονται κατάλληλες για τη συγκεκριµένη περίπτωση, ενώ κατά την εφαρµογή των µεθόδων αυτών δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες δυσχέρειες ή δυσκολίες. 2. Εύρος Σχέσης Αξιών και Ανταλλαγής µετοχών Απορροφώσας & Πρώτης Απορροφώµενης Το εύρος της σχέσης αξιών που παρουσιάζεται παρακάτω προκύπτει από τη σύγκριση των αποτελεσµάτων που προέκυψαν στην έκθεση αποτίµησης. Αναλυτικότερα, συγκρίνονται το ελάχιστο και µέγιστο αποτέλεσµα της Πρώτης Απορροφώµενης µε τη µέση τιµή της Απορροφώσας. Λαµβάνοντας υπόψη το εύρος αξιών, προκύπτει το εύρος της σχέσης ανταλλαγής µεταξύ της Απορροφώσας και της Πρώτης Απορροφώµενης Εταιρείας. Σχετικά µε τη εύτερη Απορροφώµενη Εταιρεία, δεδοµένου ότι η Απορροφώσα κατέχει το 100% αυτής, δεν εκδίδονται νέες µετοχές και συνεπώς δεν υφίσταται εύρος σχέσης αξιών και ανταλλαγής. 5

6 Η σχέση αξιών που προκύπτει µεταξύ BLUE STAR Ν.Α.Ε. και ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ από την έκθεση αποτίµησης έχει ως κάτωθι: Εταιρεία Εύρος Σχέσης Αξιών Attica Blue Star Κατώτερη Απορροφώµενης / Μέση Απορροφώσας Ανώτερη Απορροφώµενης / Μέση Απορροφώσας Attica 100,0% 100,0% Blue Star 69,1% 75,2% Λαµβάνοντας υπόψη το εύρος αξιών του ανωτέρω πίνακα, το εύρος της σχέσης ανταλλαγής µετοχών που προκύπτει έχει ως ακολούθως: Εύρος Σχέσης Ανταλλαγής Μετοχών Attica Blue Star Εταιρεία Εύρος Σχέσης Ανταλλαγής Κατώτερη Ανώτερη Attica 1,000 1,000 Blue Star 0,686 0, Γνώµη επί της σχέσης ανταλλαγής Ο ανεξάρτητος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ήλεγξε το από Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προκειµένου να διαπιστώσει ότι η προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής των µετοχών είναι εύλογη και λογική. Η σχέση ανταλλαγής που αποφάσισαν τα ιοικητικά Συµβούλια των δύο εταιρειών και περιλαµβάνεται στο Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης, είναι η ακόλουθη: Μία (1) Μετοχή της Πρώτης Απορροφώµενης Εταιρείας µε 0, νέες µετοχές της Απορροφώσας Η ανωτέρω σχέση ανταλλαγής εµπίπτει στο εύρος της αντίστοιχης σχέσης ανταλλαγής των µετοχών που προέκυψε από την αποτίµηση των εταιριών και κρίθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ως εύλογη και λογική. IV. Εισήγηση Ενόψει των ανωτέρω και λαµβανοµένου υπόψη ότι η προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής των µετοχών είναι εύλογη και λογική, όπως επιβεβαιώνεται και από την έκθεση του 6

7 ελεγκτικού οίκου «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» καθώς και ότι οι απαιτούµενες για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων, όπως και η κατάρτιση του Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης διενεργήθηκαν σύµφωνα µε τις, κατά περίπτωση, εφαρµοστέες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 2166/1993, ως ισχύουν, το ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται και προτείνει στους κ.κ. Μετόχους όπως εγκρίνουν το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης συµπεριλαµβανόµενης κάθε άλλης ενέργειας, δήλωσης ή δικαιοπραξίας που απαιτείται για το σκοπό αυτό. ΑΘΗΝΑ, 06/11/2008 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 7

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Accountants & Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ κατ άρθρο 289 παρ. 5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (X.A.) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. Ακολούθως, µετά την ως άνω απόφαση, συντάχθηκαν και τέθηκαν υπόψη του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας :

ΕΚΘΕΣΗ. Ακολούθως, µετά την ως άνω απόφαση, συντάχθηκαν και τέθηκαν υπόψη του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας : ΕΚΘΕΣΗ κατ άρθρο 4.1.4.1.3. του ισχύοντος Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (X.A.) του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INTERFISH ΑΕ», Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («Η ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ή «Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ») ΛΟΓΩ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα.

Δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡΜΑΕ 50690/04/Β/01/62 (2012) ΑΡ.ΓΕΜΗ 068910403000 ΤΗΣ 07/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Της Έκτακτης Συνέλευσης των μετόχων ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» της 9 ης Δεκεμβρίου 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Της Έκτακτης Συνέλευσης των μετόχων ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» της 9 ης Δεκεμβρίου 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Της Έκτακτης Συνέλευσης των μετόχων ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» της 9 ης Δεκεμβρίου 2014 Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως 1. Έγκριση: α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (Σ.Σ.Σ) με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. της 24 ης Νοεμβρίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. της 24 ης Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. της 24 ης Νοεμβρίου 2014 Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως 1. Έγκριση: α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (Σ.Σ.Σ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» και την εισφορά του στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε. Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Έκθεση κατ άρθρο του Κανονισµού του Χ.Α. του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ», με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23166/06/Β/90/01 (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ.4 Ν.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ.4 Ν. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΤΕΜ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 69 ΠΑΡ.4 Ν. 2190/1920. Ο Πρόεδρος του. Συµβουλίου υποβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

(1.100.280.894,40+2.177.670.507,94=3.277.951.402,34)

(1.100.280.894,40+2.177.670.507,94=3.277.951.402,34) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ΕRGASIAS Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 σχετικά µε τη συγχώνευση µε απορρόφηση της Τράπεζας EFG

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Προς Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων αναφορικά με την αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Προς Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων αναφορικά με την

Διαβάστε περισσότερα

στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υπάγεται η συγκεκριμένη συναλλαγή, προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες:

στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υπάγεται η συγκεκριμένη συναλλαγή, προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες: Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές & Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι 20 Σεπτεμβρίου 2011 Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: +30 (210) 6781.100 Fax.: +30 (210) 6776.221

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 1. της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «LAFARGE BETON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «LAFARGE BETON», με αριθμό ΓΕΜΗ 236501000 και ΑΡ.Μ.ΑΕ 311/04/B/86/69/2011(στο

Διαβάστε περισσότερα

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε.

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ 2)ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 285901000

ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 285901000 ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 285901000 ΕΚΘΕΣΗ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωμοδότηση. κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού. του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σχετικά με την. Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση

Γνωμοδότηση. κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού. του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σχετικά με την. Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση Γνωμοδότηση κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Σχετικά με την Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση της ΕΤΕΜ Α.Ε. από την ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 2 Οκτωβρίου 2014 2 Οκτωβρίου 2014 Προς τo

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000 ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000 ΕΚΘΕΣΗ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία (πρώην «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία») ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2003-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.04.2005 ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.04.2005 ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.04.2005 ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.04.2005 ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ALTCOM ΑΕT ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.04.2005 ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα