ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ Παυλής Βασίλης Γεωπόνος Διεύθυνση Αγρ. Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

2 A. Ορισμοί 1. Αμπελοοινική περίοδος: η περίοδος παραγωγής των προϊόντων που διέπονται από τον Καν. 479/08 η οποία αρχίζει την 1 η Αυγούστου κάθε έτους και λήγει στις 31 Ιουλίου του επόμενου έτους. 2. Νωπά σταφύλια: ο καρπός της αμπέλου που χρησιμοποιείται στην οινοποίηση, ώριμος ή ακόμα και ελαφρώς λιαστός και ο οποίος μπορεί να υποβληθεί σε έκθλιψη ή πίεση με τα συνήθη μέσα του οινοποιείου και να υποστεί μόνος του αλκοολική ζύμωση.

3 A. Ορισμοί 3. Οινολάσπη α) υπόλειμμα που συσσωρεύεται στα δοχεία που περιέχουν οίνο μετά τη ζύμωση, κατά την αποθήκευση ή μετά την επιτρεπόμενη επεξεργασία β) υπόλειμμα της διήθησης / φυγοκέντρησης του προϊόντος γ) υπόλειμμα που συσσωρεύεται στα δοχεία που περιέχουν γλεύκος σταφυλιών 4. Στέμφυλα σταφυλιών: υπόλειμμα από την πίεση νωπών σταφυλιών είτε έχει υποστεί ζύμωση είτε όχι

4 A. Ορισμοί 5. Αλκοολικός τίτλος: α) Αποκτημένος κατ όγκο αλκοολικός τίτλος β) Δυναμικός κατ όγκο αλκοολικός τίτλος 6. Οίνος: το προϊόν που παράγεται αποκλειστικά με πλήρη ή μερική αλκοολική ζύμωση νωπών σταφυλιών είτε έχουν υποστεί έκθλιψη είτε όχι ή γλεύκους σταφυλιών. 7. Νεαρός Οίνος: προϊόν του οποίου η αλκοολική ζύμωση δεν έχει περατωθεί και δεν έχει ακόμα διαχωριστεί από την οινολάσπη.

5 A. Ορισμοί 8. Δευτερίας Οίνος : το προϊόν που παράγεται : 1) με ζύμωση ακατέργαστων στεμφύλων σταφυλιών που έχουν εμβαπτιστεί σε νερό. 2)με έκπλυση στεμφύλων σταφυλιών που έχουν υποστεί ζύμωση 9. Γλεύκος σταφυλιών: υγρό προϊόν που παράγεται φυσικώς ή με φυσικές διεργασίες από νωπά σταφύλια. Αποκτημένος αλκοολικός τίτλος 1 % vol. 10. Γλεύκος σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση: είναι το προϊόν της ζύμωσης γλεύκους σταφυλιών, το οποίο έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ανώτερο από 1% vol.και κατώτερο από τα 3/5 του ολικού κατ όγκο αλκοολικού τίτλου του.

6 A. Ορισμοί 11. Συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών: το καραμελωμένο προϊόν που παράγεται με μερική αφυδάτωση γλεύκους (όχι με απευθείας θέρμανση) με brix όχι κατώτερο 50,9 %. 12. Συμπυκνωμένο ανακαθαρισμένο γλεύκος σταφυλιών: το υδαρές μη καραμελωμένο προϊόν, άχρωμο, μειωμένης οξύτητας με απομάκρυνση συστατικών με brix όχι κατώτερο 61,7 %.

7 B. Περιορισμοί υποχρεώσεις οινοποιών διάφοροι έλεγχοι Κανονισμοί 1. (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου 2. (ΕΚ) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής 3. (ΕΚ) αριθ. 436/2009 της Επιτροπής 4. (ΕΚ) αριθ. 606/2009 της Επιτροπής 5. (ΕΚ) αριθ. 607/2009 της Επιτροπής 6. (ΕΚ) αριθ. 702/2009 της Επιτροπής 7. (ΕΚ) αριθ. 491/2009 της Επιτροπής (Τροποποίηση του1234/07 που αφορά τα τρόφιμα)

8 B. Περιορισμοί υποχρεώσεις οινοποιών διάφοροι έλεγχοι 1. Άδεια λειτουργίας οινοποιείου ή απαλλαγής Απογραφικό δελτίο 2. Απαγορεύεται να εισαχθούν για παραγωγή οίνων τα νωπά σταφύλια, το γλεύκος σταφυλιών, ή μεμερικήζύμωση, το συμπυκνωμένο ή ανακαθαρισμένο γλεύκος καταγωγής Τρίτων Χωρών. 3. Από οινολάσπη ή στέμφυλα σταφυλιών δε μπορεί να παράγεται οίνος ή άλλο ποτό προς άμεση κατανάλωση εκτός από αλκοόλη αποστάγματα και οίνο δευτερίας. 4. Απαγορεύεται η ανάμειξη οίνων Κοινότητας με οίνους Τρίτων Χωρών. 5. Απαγορεύεται η υπερπίεση των σταφυλιών (ποιοτικό παρακράτημα).

9 B. Περιορισμοί υποχρεώσεις οινοποιών διάφοροι έλεγχοι 6. Η αύξηση αλκοολικού τίτλου των οίνων επιτρέπεται μόνο με προσθήκη συμπυκνωμένου γλεύκους ή ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους. 7. Με βάση τον Καν. 436/09 κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παράγει οίνο ή και γλεύκος υποβάλλει κάθε έτος στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης δηλώσεις παραγωγής οίνων συμπεριλαμβανομένης και της οινολάσπης καθώς και δηλώσεις αποθεμάτων μέχρι τις 31/7 κάθε έτους. Απαλλάσσονται όσοι οινοποιούν ποσότητα οίνου < 10 hl που προορίζεται για οικογενειακή κατανάλωση

10 B. Περιορισμοί υποχρεώσεις οινοποιών διάφοροι έλεγχοι 8. Με βάση τον Καν. 479/08 του Συμβουλίου και 436/09 της Επιτροπής κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει προβεί σε οινοποίηση έχει υποχρέωση να παραδίδει προς απόσταξη ή να αποσύρει υπό έλεγχο το σύνολο των υποπροϊόντων που προκύπτουν από την οινοποίηση (ποιοτικό παρακράτημα). 9. Με βάση τον Καν. 436/09 κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο διενεργείται μεταφορά αμπελοοινικών προϊόντων οφείλει να συντάξει συνοδευτικό έγγραφο που υπογράφεται από τον υπεύθυνο Γεωπόνο ελεγκτή της Δ/ νσης και να τηρεί τα απαιτούμενα από το νόμο βιβλία που θεωρούνται από την τοπική Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης.

11 B. Περιορισμοί υποχρεώσεις οινοποιών διάφοροι έλεγχοι 10. Σε περίπτωση εισαγωγής οινικών προϊόντων από Τρίτες Χώρες οι έλεγχοι διενεργούνται κατά τον εκτελωνισμό και πριν την κατάθεση της διασάφησης στο τελωνείο για ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση. Περιλαμβάνει έλεγχο και θεώρηση των συνοδευτικών εγγράφων μεταφοράς, έλεγχο της σήμανσης του προϊόντος λήψη αντιπροσωπευτικού δείγματος και άμεση ενημέρωση του τόπου παραλαβής υπογραφή συνοδευτικού αναγραφή στα βιβλία αποθήκης διακίνηση με νόμιμη σήμανση.

12 B. Περιορισμοί υποχρεώσεις οινοποιών διάφοροι έλεγχοι 11. Οι παραβάτες των διατάξεων της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας πέραν των διοικητικών και ποινικών κυρώσεων που προκύπτουν από την υπάρχουσα Νομοθεσία αποκλείονται και του ευεργετήματος των μέτρων που προβλέπονται στους κανονισμούς, όπως χορήγηση ταινιών ΟΠΑΠ ΟΠΕ, ΚΑ τοπικών οίνων, οριστική εγκατάλειψη αναδιάρθρωση αμπελώνων, ενιαία ενίσχυση κ.α.

13 B. Περιορισμοί υποχρεώσεις οινοποιών διάφοροι έλεγχοι 12. Απόσταξη υποπροϊόντων. Μπορεί να παρέχεται στήριξη για εθελοντική ή υποχρεωτική απόσταξη υποπροϊόντων οινοποίησης. 13. Μπορεί να παρέχεται στήριξη ως την 31 η Ιουλίου 2012 για εθελοντική ή υποχρεωτική απόσταξη αποθεμάτων οίνου την οποία αποφασίζουν τα κράτη μέλη ώστε να μειωθεί ή να εξαλειφθεί το πλεόνασμα. Η αλκοόλη που παράγεται χρησιμοποιείται για ενεργειακούς ή βιομηχανικούς σκοπούς.

14 B. Περιορισμοί υποχρεώσεις οινοποιών διάφοροι έλεγχοι 14. Υποχρεωτικές ενδείξεις (Κύρια ετικέτα) α) Η ονομασία της κατηγορίας του προϊόντος β) Για οίνους με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη αναφέρεται ο όρος αυτός γ) Ο αποκτημένος κατ όγκο αλκοολικός τίτλος και ο ονομαστικός όγκος (π.χ. 11 % vol, 0,75 l) δ) ένδειξη προέλευσης ε) ένδειξη του εμφιαλωτή στ) ένδειξη του εισαγωγέα σε περίπτωση εισαγόμενων οίνων ζ) περιέχει θειώδες(150mm/lt για ερυθρούς & 200mm/lt για λευκούς-ροζέ) η) αριθμός παρτίδας

15 B. Περιορισμοί υποχρεώσεις οινοποιών διάφοροι έλεγχοι 14 α Προαιρετικές ενδείξεις α) το έτος συγκομιδής β) Το όνομα μιας ή περισσότερων οινοπ. ποικιλιών αμπέλου γ) Ενδείξεις που αφορούν ορισμένες μεθόδους παραγωγής δ) Διάκριση που έχει απονεμηθεί 15. Περιέκτες - Πώματα (γυάλινες φιάλες, βαρέλια κτλ.) 16. Δειγματοληψίες (οίνοι στέμφυλα οινολάσπες ) απροειδοποίητα τα δείγματα προωθούνται στο Περιφερειακό Κέντρο (vol θειώδη οξύτητα - σάκχαρα)

16 B. Περιορισμοί υποχρεώσεις οινοποιών διάφοροι έλεγχοι 17.Διανομή και έλεγχος ταινιών για οίνους ΟΠΕ 18. Τοπικοί οίνοι : είναι περιγραφικό στοιχείο επιτραπέζιων οίνων με ένδειξη γεωγραφική περιοχή ή Νομό (προέγκριση ετικέτας - πάντα Κ.Α. εμφιάλωσης). Τοπικοί οίνοι 1) Επανομής, Ν. Μεσήμβριας (λευκοί, ερυθροί) 2) Πλαγιές Βερτίσκου, Θεσσαλονίκης (λευκοί, ερυθροί, ερυθρωποί)

17 Ρετσίνα Α. Ορισμός Η ονομασία ρετσίνα ή ρητινίτης οίνος είναι ονομασία κατά παράδοσιν χρησιμοποιούμενη για λευκούς και ροζέ ξηρούς οίνους παραγόμενους πατροπαραδότως μόνο στην Ελλάδα δια προσθήκης στο γλεύκος σταφυλής ρητίνης Πεύκης της Χαλεπίου.

18 Ρετσίνα Β. Περιγραφικά στοιχεία 1. Στην Ετικέτα εμφιαλωμένων ρητινιτών οίνων αναγράφονται α) η ένδειξη«ρετσίνα» ή «ρητινίτης οίνος» β) ηένδειξη«ονομασία κατά παράδοση» αμέσως κάτωθι της προηγούμενης ενδείξεως και με γράμματα όχι μεγαλύτερα αυτής.

19 Ρετσίνα Β. Περιγραφικά στοιχεία 2. Ρετσίνες που παράγονται στους Νομούς Αττικής - Βοιωτίας - Ευβοίας από τις ποικιλίες Σαββατιανό - Ροδίτη δύναται να συνοδεύεται από την ονομασία του τόπου καταγωγής του ρητινίτη οίνου με τα ίδια τυπογραφικά στοιχεία του αυτού χρώματος

20 Ρετσίνα Β. Περιγραφικά στοιχεία 3. Απαγορεύεται ηαναγραφή α) έτους παραγωγής β) σύνθετες εκφράσεις σχετικές με το χαρακτηρισμό της ποιότητας των οίνων γ) εκφράσεις δια των οποίων είναι δυνατό να δημιουργηθεί εσφαλμένη εντύπωση ότι ο ρητινίτης οίνος προέρχεται εκ καθορισμένης αμπελουργικής εκμεταλλεύσεως δ) όνομα ποικιλίας αμπέλου ε) η καταγωγή του οίνου πλην των προαναφερόμενων Νομών

21 Ρετσίνα Γ. Οινολογικέςουσίεςκαιαναλυτικοί χαρακτήρες 1. Για την παραγωγή ρετσίνας προστίθεται στο γλεύκος πριν τηνέναρξητηςζύμωσηςήκαικατάτηδιάρκειααυτήςκι εφόσον δεν έχει ζυμωθεί ποσότητα σακχάρων μεγαλύτερη του ενός τρίτου της αρχικά περιεχόμενης, ρητίνη Πεύκης σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από 1kg/100λιτρο γλεύκους % Αλκοολικός τίτλος 13,5 % vol 3. Απαγορεύεται ο με κάθ οιονδήποτε τρόπο αρωματισμός οίνων προς απόκτηση των χαρακτήρων της ρετσίνας (τιμωρία πρόστιμα κλπ). 4. Απαγορεύεται η ανάμιξη ρετσίνας με οίνους άλλου τύπου

22 Ευχαριστώ για την προσοχή σας

27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15

27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 436/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Μαΐου 2009 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

(5) Πρέπει επίσης να οριστεί επακριβώς ότι ο παρών κώδικας. (7) Σε εφαρμογή του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ)

(5) Πρέπει επίσης να οριστεί επακριβώς ότι ο παρών κώδικας. (7) Σε εφαρμογή του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) 15.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 423/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαΐου 2008 για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /9 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1091 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Ρετσίνα Μεσογείων (Αττικής) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1991R1601 EL 01.01.2007 006.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Ιουνίου 1991 για τη θέσπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Έλεγχος της επισήµανσης και της παρουσίασης των οίνων

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Έλεγχος της επισήµανσης και της παρουσίασης των οίνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Ταχ. /νση: Αχαρνών 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ε. Μπέλλου,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Έλεγχος της επισήµανσης και της παρουσίασης των οίνων

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Έλεγχος της επισήµανσης και της παρουσίασης των οίνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Ταχ. /νση: Αχαρνών 2,101 76 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ε. Μπέλλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Aθήνα, 23/8/2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 30/077/2131 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π.

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π. Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Απριλίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Απριλίου 2008 6.6.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 148/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /16 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1057 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Δράμα (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα: Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αποστολή Σχεδίου Επισήμου Ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου για το έτος 2013

ΘΕΜΑ : Αποστολή Σχεδίου Επισήμου Ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ & ΖΥΘΟΥ Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επισήμου Ελέγχου για το 2014. στους τομείς αρμοδιότητας. της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου

Σχέδιο Επισήμου Ελέγχου για το 2014. στους τομείς αρμοδιότητας. της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου Σχέδιο Επισήμου Ελέγχου για το 2014 στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου Αθήνα, 30 Ioυλίου 2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 212/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 212 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004

Διαβάστε περισσότερα

1ΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 24-26 Φεβρουαρίου 2015

1ΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 24-26 Φεβρουαρίου 2015 15ΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ & ΟΙΝΟΥ 1ΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24-26 Φεβρουαρίου 2015 H ΣYMMETOXH ΣAΣ ΣΤΟΝ 15ο ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΙΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ 1ο ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /18 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1059 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Χανιά (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα: Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση κύριων θεμάτων που απασχολούν την Comité Vins (Σεπτέμβριος- Δεκέμβριος 2011)

Παρουσίαση κύριων θεμάτων που απασχολούν την Comité Vins (Σεπτέμβριος- Δεκέμβριος 2011) 10 Ιανουαρίου 2012 Παρουσίαση κύριων θεμάτων που απασχολούν την Comité Vins (Σεπτέμβριος- Δεκέμβριος 2011) 1) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΑ ΟΙΝΟΥ 2014-2020 Η γενική κατεύθυνση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Θέµα: «Δυναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Θέµα: «Δυναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,02/04/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 286839 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί η εγκύκλιος του Υπουργείου.

Ακολουθεί η εγκύκλιος του Υπουργείου. Στάλθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής η νέα Εγκύκλιος για τους Ποικιλιακούς Οίνους. Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου σε συνέχεια της

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /20 Αριθμός πρωτοκόλλου: PDO-GR-A1573 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Νεμέα (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα: Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 04 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 30/077/1945

Αθήνα, 04 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 30/077/1945 Αθήνα, 04 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 30/077/1945 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2781 2 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμι ση της παρ. 5α του άρθρου 18

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 7 / 8 /2012 Α.Π.: 3795/ 85103

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 7 / 8 /2012 Α.Π.: 3795/ 85103 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /12 Αριθμός πρωτοκόλλου: PDO-GR-A1395 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Αμύνταιο (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

Transmission of an established geographical indication of spirit drinks

Transmission of an established geographical indication of spirit drinks Transmission of an established geographical indication of spirit drinks Σχέδιο - Τελευταία αποθήκευση στις 17/02/2015 14:00 από null I. ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1.Ονομασία και τύπος a. Ονομασία(-ες) προς καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /15 Αριθμός πρωτοκόλλου: PDO-GR-A1564 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Σάμος (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα: Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /11 Αριθμός πρωτοκόλλου: PDO-GR-A1048 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Μαυροδάφνη Πατρών (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Transmission of an established geographical indication of spirit drinks

Transmission of an established geographical indication of spirit drinks Transmission of an established geographical indication of spirit drinks Σχέδιο - Τελευταία αποθήκευση στις 19/02/2015 16:10 από null I. ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1.Ονομασία και τύπος a. Ονομασία(-ες) προς καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΜΗΝΙΚΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥτΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1985 8 Νοεμβρίου 1999 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου "Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: +30 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα