Συμβολή του επιστημονικού προσωπικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμβολή του επιστημονικού προσωπικού"

Transcript

1 Συμβολή του επιστημονικού προσωπικού Δρ Βασιλική Γκούμα, Δασολόγος - Μετεωρολόγος Συμμετείχα ως τεχνικός σύμβουλος στη μελέτη Αποκατάστασης του Αρχαιολογικού και ευρύτερου Τοπίου της Ολυμπίας και ειδικότερα σε θέματα κλίματος και μετεωρολογικών συνθηκών σε σχέση με την αποκατάσταση της βλάστησης και με τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. Η περιοχή μελέτης, εκτός από τμήμα του ευρύτερου φυσικού χώρου, έχει την ιδιαιτερότητα να είναι ένας ιερός τόπος, από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Στην περίπτωση της πυρκαγιάς της Ολυμπίας, όπως και στις υπόλοιπες πυρκαγιές του θέρους του 2007, οι ακραίες κλιματικές και μετεωρολογικές συνθήκες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο μέγεθος της καταστροφής που συντελέστηκε. Για τους λόγους αυτούς, η εμπλοκή μου στη μελέτη αποτέλεσε σημαντική εμπειρία. Δρ Ασημίνα Σκουτέρη, Δασολόγος Οικονομολόγος Περιβάλλοντος Απασχολήθηκα στη σύνταξη της μελέτης Τεχνικού Συμβούλου για την Αποκατάσταση του Αρχαιολογικού και Ευρύτερου Τοπίου της Ολυμπίας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου έτους και ειδικότερα στην κατάρτιση του οικονομικού προϋπολογισμού των φυτοκομικών αναδασωτικών εργασιών. Θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μου δόθηκε η μοναδική ευκαιρία να προσφέρω κι εγώ στην αποκατάσταση αυτού του παγκόσμιας σημασίας χώρου. Η αποκτηθείσα εμπειρία μου ήταν μεγάλη. Κώστας Ιωαννίδης, Δασολόγος Κατά την εμπλοκή μου στη μελέτη του Τεχνικού Συμβούλου ανέλαβα τη συγγραφή της παραγράφου Περιποίηση αναβλαστημάτων, του κεφαλαίου Μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις και ήμουν μέλος ομάδων συγγραφής στις ενότητες βελτιωτικές παρεμβάσεις στη διασωθείσα βλάστηση (καθαρισμοί, κλάδεμα, άρδευση, βιολίπανση), βελτιωτικές παρεμβάσεις στις δενδρώδεις καλλιέργειες γεωργικού ενδιαφέροντος και προμήθεια πολλαπλασιαστικού υλικού και φύτευση δένδρων και θάμνων. Συμμετείχα στην επίβλεψη και στο συντονισμό των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων σύμφωνα με τη μελέτη κατασκευής τους. Έλαβα μέρος στην επίβλεψη και στο συντονισμό των έργων φύτευσης (επιλογή σημείων φύτευσης, διασπορά των διαφόρων φυτικών ειδών στο χώρο, επίβλεψη ανοίγματος λάκκων, επίβλεψη της χαμηλής φύτευσης κ.ά.) που αφορούσαν το υποέργο Γενικές Φυτεύσεις και ήμουν μέλος της προσωρινής και οριστικής επιτροπής παραλαβής του συγκεκριμένου υποέργου. Η συμμετοχή μου τόσο στη συγγραφή της μελέτης Αποκατάσταση του Αρχαιολογικού και Ευρύτερου Αρχαιολογικού Τοπίου της Ολυμπίας όσο και στην υλοποίηση τμήματός της (εκτέλεση μέρους αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων και φυτοκομικών εργασιών), ήταν μια μοναδική ευκαιρία συνεργασίας με τους περισσότερους επιστήμονες του Ινστιτούτου αλλά και εξωτερικούς συνεργάτες από τους οποίους διδάχτηκα πολλά. Με την εμπλοκή μου σε ένα πρωτόγνωρο έργο εμπλούτισα τις επιστημονικές μου γνώσεις τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Γιώργος Μάντακας, DSPU, Δασολόγος Επιστημονικά Υπεύθυνος των υποέργων Υδροσπορά και Τοποθέτηση Γεωϋφάσματος. Συμμετείχα στη σύνταξή της Μελέτης του Τεχνικού Συμβούλου για την προμήθεια πολλαπλασιαστικού υλικού και τις υδροσπορές, και ως υπεύθυνος της ομάδας σύνταξης για την αισθητική των έργων αποκατάστασης. Συμμετείχα στην επίβλεψη και επιστασία των αντιδιαβρωτικών αντιπλημμυρικών έργων και στην εκτέλεση των άμεσων και κατεπειγουσών φυτοκομικών εργασιών. Ως επιστημονικά υπεύθυνος των υποέργων Τοποθέτηση Γεωϋφάσματος και Υδροσπορά είχα την ευθύνη και το συντονισμό της επίβλεψης και επιστασίας των εν λόγω υποέργων. Επίσης, για τα δύο συγκεκριμένα υποέργα συμμετείχα στον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών τους, στην κατάρτιση του προϋπολογισμού τους, στη διαδικασία προκήρυξης πρόσκλησης ενδιαφέροντος, στην αξιολόγηση των προσφορών, στη σύνταξη συμβάσεών τους και στην παραλαβή τους.

2 Συμβολή του επιστημονικού προσωπικού Η συμμετοχή μου στο έργο αυτό αποτελεί σημαντική εμπειρία τόσο για την εξαιρετική σημασία του όσο και για την έκβασή του, συνυπολογίζοντας και την αγαστή συνεργασία μου με άλλους επιστήμονες ειδικούς σε διάφορα επιμέρους αντικείμενα της δασολογικής επιστήμης αλλά και με ανθρώπους της πράξης. Παρά τις μεγάλες πιέσεις, αφενός λόγω της ιδιαίτερης προβολής που είχε το έργο αυτό και αφετέρου λόγω του πολύ περιορισμένου χρόνου, το σημαντικό αυτό έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία ως αποτέλεσμα της έντασης των προσπαθειών όλων των συμμετεχόντων στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των εργασιών, οι οποίοι με διάθεση για προσφορά και χωρίς να υπολογίζουν ωράρια, ανταποκρίθηκαν με αίσθηση ευθύνης στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Τέλος, η αποκτειθείσα εμπειρία για μένα συνίσταται στην κατασκευή αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων αλλά και στη δυνατότητα συνεργασίας με κατάλληλη οργάνωση και συντονισμό των διαφορετικών εργασιών μέσα σε πολύ πιεστικό χρονοδιάγραμμα, χωρίς μείωση των απαιτήσεων ως προς την ποιότητα. Αθανάσιος Μπουρλέτσικας, MSc, Δασολόγος Η προσπάθεια για την Αποκατάσταση του Αρχαιολογικού και Ευρύτερου Τοπίου της Ολυμπίας που ανέλαβε το Ινστιτούτο μας μετά από την πυρκαγιά της 26 ης Αυγούστου ήταν πολυεπίπεδη και πολυποίκιλη. Κάπως παρόμοια υπήρξε και η δική μου συμμετοχή συμβολή στην προσπάθεια αυτή με καθήκοντα που μου ανατέθηκαν είτε σε εφαρμογή των επιστημονικών μου γνώσεων είτε σε επίπεδο διοικητικό. Έτσι για: Τη μελέτη του Τεχνικού Συμβούλου Συμμετείχα στην ομάδα εργασίας του κεφαλαίου Αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναλαμβάνοντας τη συγγραφή του υποκεφαλαίου Διάταξη και πυκνότητα των κορμοδεμάτων και του κεφαλαίου Κοπή και απομάκρυνση καμένων δέντρων και θάμνων. Ως επικεφαλής της ομάδας εργασίας ανέλαβα τη συγγραφή των κεφαλαίων Βελτιώσεις και επεκτάσεις των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων και Εκτίμηση των υδρολογικών και μετεωρολογικών συνθηκών στο χώρο μελέτης παρελθόντων ετών για το σχεδιασμό θωράκισης της Αρχαίας Ολυμπίας από πλημμύρες. Την κατασκευή των αντιδιαβρωτικών αντιπλημμυρικών έργων Συμμετείχα στη συντακτική ομάδα της Μελέτης κατασκευής αντιδιαβρωτικών αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή της Αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας και των χώρων της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. Σε εφαρμογή της παραπάνω μελέτης, επέβλεψα στο σύνολό της την κατασκευή των έργων αυτών καθώς και τις πρώτες διορθωτικές παρεμβάσεις που κρίθηκαν αναγκαίες μετά τις βροχές του φθινοπώρου. Ως ειδικός επιστήμονας ο οποίος λειτουργούσε ως σύνδεσμος μεταξύ Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΘΙΑΓΕ και του Ινστιτούτου συνεργάστηκα με το νομικό και το οικονομικό τμήμα της Κ.Υ. για την ετοιμασία των συμβάσεων με τους ιδιώτες και τους Δασικούς Συνεταιρισμούς που κατασκεύασαν τα έργα, με συμβολή μου στον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών του αντικειμένου του κάθε υποέργου και στην όσο το δυνατό γρηγορότερη αποπληρωμή τους. Την κατασκευή των φυτοκομικών έργων Από τη θέση μου στην Κ.Υ. του ΕΘΙΑΓΕ συμμετείχα στη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος των έξι υποέργων του έργου Εκτέλεση των άμεσων και κατεπειγουσών φυτοκομικών εργασιών και στη σύνταξη των συμβάσεων των αντίστοιχων υποέργων με τους υπεργολάβους. Επέβλεψα τις φυτοκομικές εργασίες του υποέργου Γενικές Φυτεύσεις και ήμουν μέλος της επιτροπής παραλαβής του συγκεκριμένου υποέργου για το ΕΘΙΑΓΕ. Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τη μεγάλη μου χαρά για τη συμμετοχή μου σε μια τέτοιας μορφής και ιδιαιτερότητας τιτάνια προσπάθεια, η οποία έγινε μέσα σε έναν εξαιρετικής σημασίας και παγκόσμιας εμβέλειας ιστορικό και αρχαιολογικό χώρο, και εκπληρώθηκε κατά ένα μεγάλο βαθμό σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατά τον ιδανικότερο τρόπο (σύμφωνα με τις καταθέσεις έγκριτων επιστημονικών ομάδων του εξωτερικού αλλά και της Ελλάδας). Η συνεργασία μου με ένα πλήθος ανθρώπων τόσο διαφορετικών μεταξύ τους (πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, ερευνητές, δασολόγοι, γεωπόνοι, αρχαιολόγοι, νομικοί, εργολάβοι, διοικητικοί υπάλληλοι, δασεργάτες, υλοτόμοι κ.ά.) υπήρξε ιδανική, ακόμα και μέσα από τις διαφωνίες μας, γιατί επιδιώκαμε το ακατόρθωτο. Ειδικότερα όμως, θα ήθελα να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συναδέλφους μου, οι οποίοι μη υπολογίζοντας οικογένειες, ωράρια, αργίες, σωματική και ψυχολογική κούραση βοήθησαν στην επίτευξη αυτού του μικρού θαύματος. Μακάρι η Πολιτεία να συνεχίσει να έχει την ίδια διάθεση για την πραγματοποίηση αντίστοιχων έργων και σε άλλες περιοχές ήσσονος σημασίας.

3 του ΙΜΔΟ & ΤΔΠ ΕΘΙΑΓΕ 22 / 23 Μανταλένα Μπαρδουνιώτη, Γεωπόνος Η εμπλοκή μου σε αυτό το τεράστιο έργο, μου χάρισε τη σημαντική και πρωτόγνωρη εμπειρία να συμμετέχω σε όλα τα στάδια πραγματοποίησής του : Στη σύλληψη, το σχεδιασμό, τη σύνταξη και την επιστημονική επιμέλεια της Μελέτης Τεχνικού Συμβούλου για την Αποκατάσταση του Αρχαιολογικού και Ευρύτερου Τοπίου της Ολυμπίας. Σε όλες τις φάσεις υλοποίησης των έξι υποέργων (Προμήθεια φυτευτικού υλικού, Γενικές Φυτεύσεις, Ειδικές Φυτεύσεις, Συντήρηση-Λίπανση, Υδροσπορά, Προμήθεια και Τοποθέτηση Γεωϋφάσματος) του έργου Εκτέλεση των άμεσων και κατεπειγουσών φυτοκομικών εργασιών. Και τέλος, στην επίβλεψη και την επιστασία εκτέλεσης των εργασιών πεδίου (για το υποέργο Ειδικές Φυτεύσεις). Ο συνδυασμός της συλλογικής ενασχόλησης σε ένα έργο τέτοιας σπουδαιότητας, σε έναν τέτοιο τόπο και με τέτοια αποτελέσματα, μου δημιούργησε αισθήματα αισιοδοξίας για τη μελλοντική μου δραστηριότητα στο Ινστιτούτο. Κωνσταντίνος Καούκης, Δασοπόνος Ο Νομός Ηλείας (που τυγχάνει να είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα μου) τον Αύγουστο του 2007 επλήγη από μία από τις χειρότερες πυρκαγιές που έχουν συμβεί στη χώρα μας από τη σύσταση του εληνικού κράτους, αφήνοντας πίσω της πολλούς νεκρούς (64 άτομα) αλλά και τεράστιες καταστροφές στο δασικό, φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, αγγίζοντας μάλιστα και την πολιτιστική κληρονομιά που άφησαν οι πρόγονοί μας. Σε μια τέτοια καταστροφή ήταν αδύνατο να μείνω αμέτοχος από λόγους αρχής, αλλά και ηθικής τάξης. Έτσι όταν προτάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Ινστιτούτο μας η ανάληψη της Τεχνικής Μελέτης Αποκατάστασης του Αρχαιολογικού και Ευρύτερου Τοπίου της Ολυμπίας, δήλωσα ότι θα συμμετάσχω όπως μπορούσα, έχοντας τις γνώσεις από το γνωστικό αντικείμενό μου, αλλά και τις αποκτηθείσες εμπειρίες από τη συμμετοχή μου στα ερευνητικά προγράμματα της Δασικής Υδρολογίας κατά τα 12 χρόνια της εργασίας μου στο Ινστιτούτο. Όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό του Ινστιτούτου μας (ερευνητές, επιστημονικό, τεχνολογικό προσωπικό αλλά και προσωπικό διοικητικής υποστήριξης), έδωσε ό,τι καλύτερο διέθετε σε επιστημονική γνώση και εμπειρία, καθώς και όλη την ψυχή του, χωρίς να σκεφθεί τη σωματική κούραση ή τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης. Έτσι συμμετείχα στη συγγραφή κεφαλαίων της τεχνικής μελέτης (Αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα - Εκτίμηση της διάβρωσης του εδάφους και των μεταβολών της γεωμορφολογίας του Κρόνιου λόφου - Βελτιώσεις και επεκτάσεις των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων - Εκτίμηση των υδρολογικών και μετεωρολογικών συνθηκών στο χώρο μελέτης παρελθόντων ετών για το σχεδιασμό θωράκισης της Αρχαίας Ολυμπίας από πλημμύρες- Κοπή και απομάκρυνση καμένων δέντρων και θάμνων), στην κατασκευή των αντιδιαβρωτικών- αντιπλημμυρικών, στη σύνταξη της οικονομικής μελέτης αυτών και τέλος στην παρακολούθηση των εργασιών για τη σταθεροποίηση των εδαφώνπρανών με την τοποθέτηση γεωϋφάσματος. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι το έργο αυτό μου έδωσε την ευκαιρία να εφαρμόσω τα αποτελέσματα των ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιήθηκαν αυτά τα χρόνια στο Ινστιτούτο μας και ειδικότερα στον τομέα Δασικής Υδρολογίας, αλλά να συνδυάσω και την εμπειρία που είχα αποκτήσει κατά την περίοδο που εργάσθηκα στη Δασική Υπηρεσία, σε συνδυασμό πάντα με τις γνώσεις μου από τη δασοπονία και τις γνώσεις που απέκτησα κατά τη φοίτησή μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που παρακολούθησα και αφορούσε στη Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Τέλος, μου δόθηκε η ευκαιρία να συνεργαστώ και να ανταλλάξω απόψεις με πολλούς συναδέλφους, επιστήμονες όχι μόνο του δικού μου κλάδου αλλά και άλλων.

4 Συμβολή του επιστημονικού προσωπικού Μαρία Βουλαλά, Δασολόγος Στο έργο Αποκατάστασης του Τοπίου της Ολυμπίας όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό του Ινστιτούτου μας (ερευνητές, επιστημονικό και τεχνολογικό δυναμικό καθώς και προσωπικό διοικητικής υποστήριξης ), έδωσαν όλον τους τον εαυτό ο καθένας στον τομέα του, μην υπολογίζοντας ώρες εργασίας, κόπο, αντίξοες καιρικές συνθήκες, για να φέρουν σε πέρας αυτό το τεράστιο έργο. Η δική μου συμμετοχή συνέβαλε στην πιστή τήρηση της μελέτης στις φυτοκομικές εργασίες. Στις περιοχές ευθύνης που μου ανατέθηκαν στο πεδίο των εργασιών, επέβλεπα τις εργασίες, έδινα τις απαραίτητες οδηγίες για το είδος του φυτευτικού υλικού και την αρχιτεκτονική δομή του χώρου (συνδυασμός ειδών φυτευτικός σύνδεσμος, τήρηση αρχών και κανόνων φύτευσης, ανάμιξη εδάφους-λιπάσματος-φυτοχώματος κ.λπ.). Αυτό το έργο μου έδωσε την ευκαιρία να συνδυάσω την πολύχρονη εμπειρία μου στη Δασική Υπηρεσία και τις γνώσεις μου από τη δασολογική επιστήμη. Ακόμη μου έδωσε την ευκαιρία να συνεργαστώ και να ανταλλάξω απόψεις με πολλούς ερευνητές, συναδέλφους επιστήμονες του δικού μου επιστημονικού κλάδου και όχι μόνο, με καθηγητές Πανεπιστημίων αλλά και με ανθρώπους της πράξης στο ύπαιθρο. Θεόδωρος Κρητικός, Δασολόγος Στη κορυφή της Σαμακιάς, Μάρτιος, Εικόνες Ένας τόπος ιερός Η Δύναμη της Δημιουργίας Απλώνει πινελιές, χρώματα, ήχους, ευωδιές Προσπαθήσαμε με σεβασμό και αγάπη, να βοηθήσουμε, τις πληγές να επουλώσει. Όχι πως μας έχει ανάγκη, αλλά Να βάλουμε και τη δική μας πινελιά, σε ένα πίνακα, Με την ελπίδα και την ευχή να συνεχίσει Κι εμείς απλά να λέμε Ήμουν κι εγώ, εκεί. Νικόλαος Προύτσος, MSc, Γεωπόνος Διαχείριση Περιβάλλοντος Συμμετείχα στις Φυτοκομικές εργασίες και ειδικότερα επίβλεψη φυτεύσεων, τη διαχείριση φυτευτικού υλικού, την παρακολούθηση και επίβλεψη εργασιών συντήρησης και λιπάνσεων. Η υψηλή ποιότητα επιστημονικού δυναμικού πολλών και διαφορετικών ειδικοτήτων, η συνεχής και ενεργός συμμετοχή σε όλες τις φάσεις υλοποίησης των έργων, η άμεση και επιτόπου επίλυση-διόρθωση προβλημάτων που προέκυπταν και η καλή διάθεση για συνεργασία ήταν τα βασικά συστατικά για την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων στην Αρχαία Ολυμπία. Η υπέρβαση ωραρίων, αργιών ακόμα και των φυσικών αντοχών του προσωπικού του Ινστιτούτου, ενάντια στο χρόνο, τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και σε όσους θεωρούσαν αδύνατη την υλοποίηση του έργου, δείχνει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θεώρησαν την ολοκλήρωση των έργων προσωπικό τους στοίχημα που έπρεπε να κερδηθεί χωρίς καθυστερήσεις ή ποιοτικές εκπτώσεις και με πλήρη σεβασμό στις ιστορικές, αρχαιολογικές και περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες της περιοχής. Αποτέλεσμα της όλης προσπάθειας ήταν η άρτια εικόνα της χώρας μας κατά την τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας και κυρίως η παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές Ελλήνων που θα μπορούν να απολαμβάνουν ένα αναπλασμένο φυσικό οικοσύστημα όμοιο στη σύστασή του με αυτό των προγόνων μας πριν 2000 χρόνια. Γι αυτούς τους λόγους θεωρώ εαυτόν τυχερό που συμμετείχα σε μια τέτοια προσπάθεια και περήφανο για το τελικό αποτέλεσμα, ενώ εύχομαι η πολύτιμη εμπειρία που αποκτήθηκε να αξιοποιηθεί για καινούργιες δράσεις του Ινστιτούτου και του ΕΘΙΑΓΕ σε άλλες ελληνικές περιοχές που έχουν ανάγκη αντίστοιχων παρεμβάσεων. Στέφανος Δόσης, ΜΑ, Δασολόγος Landscape Management Εργάζομαι στο ΙΜΔΟ&ΤΔΠ, σε πρόγραμμα που αφορά την τυποποίηση και τη μεθοδολογία διαχείρισης των Δασικών Καυσίμων στην Αττική. Το Ινστιτούτο μου έχει δώσει τη δυνατότητα να εργαστώ σε θέματα που

5 του ΙΜΔΟ & ΤΔΠ ΕΘΙΑΓΕ 24 / 25 αφορούν την έρευνα, σε τομείς όπως η ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος και η διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων, αλλά και να συμμετέχω σε έργα της πράξης όπως αυτό της αποκατάστασης τοπίου. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του έργου Αποκατάσταση του Αρχαιολογικού και Ευρύτερου Τοπίου της Ολυμπίας συμμετείχα στις φυτοκομικές εργασίες και ιδιαίτερα στην επίβλεψη των φυτεύσεων και στην εφαρμογή των γεωϋφασμάτων. Η ένταξή μου σε μία ομάδα ερευνητών διαφορετικών αντικειμένων, που εργάστηκαν με ένα κοινό στόχο, κάτω από ένα κλίμα άψογης συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων, μου προσέφερε μία μοναδική επαγγελματική εμπειρία τόσο από πλευράς γνώσεων όσο και από πλευράς διαχείρισης έργων τέτοιου μεγέθους. Τα στενά χρονικά όρια που είχαν αρχικά τεθεί, δε στάθηκαν εμπόδιο για την επιτυχή έκβαση του έργου, το οποίο μας εκπροσώπησε επάξια στην τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας, αλλά και θα συνεχίσει να αποτελεί ένα στολίδι για τη σημαντική αυτή περιοχή που επλήγη τόσο βάναυσα από τις τελευταίες καταστροφικές πυρκαγιές. Το ΙΜΔΟ & ΤΔΠ απέδειξε ότι έχει το δυναμικό και την τεχνογνωσία για να αντεπεξέλθει εξίσου καλά σε έργα της πράξης, όπως και σε ερευνητικά έργα, εφαρμόζοντας συγχρόνως καινοτομικές και πρωτοποριακές μεθόδους κάτω από μία ομπρέλα συνεργασίας, ορθής διοίκησης και πολυεπιστημονικότητας. Αθηνά Καρπή, MSc, Δασοπόνος Είχα την τύχη να εργασθώ στην Ολυμπία για λίγες ημέρες, στην έναρξη υλοποίησης των φυτοκομικών εργασιών του έργου. Παρότι το χρονικό διάστημα ενασχόλησής μου ήταν μικρό, η εμπειρία που αποκόμισα ήταν σημαντική. Το ουσιαστικότερο στοιχείο εμπειρίας και γνώσης ήταν η συνεργασία μου τόσο με το επιστημονικό προσωπικό του ΕΘΙΑΓΕ (ερευνητές, εξωτερικοί συνεργάτες, ειδικοί επιστήμονες) στο πεδίο, όσο και με το εργατικό προσωπικό για την πραγματοποίηση των εργασιών. Λειτουργώντας ως ενδιάμεσος κρίκος, κατάλαβα τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται θεωρία και πράξη στην πραγματοποίηση μιας μελέτης. Θεωρώ ότι η μελέτη αποκατάστασης του τοπίου της Αρχαίας Ολυμπίας είναι ένα πρωτοπόρο έργο και χαίρομαι που είχα τη δυνατότητα να συμμετέχω στην υλοποίησή του. Μιχάλης Ξανθάκης, MSc, Δασολόγος Συμμετείχα στα φυτοκομικά έργα και ειδικότερα στη εμβαδομέτρηση των περιοχών εφαρμογής υδροσποράς με τη βοήθεια Συστήματος Προσδιοριμού Θέσης (GPS) και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Επίσης, βοήθησα στην κατασκευή των χαρτών της τελικής μελέτης. Από την εμπλοκή μου στα έργα αποκατάστασης απέκτησα εμπειρία στον υπολογισμό και στην εμβαδομέτρηση περιοχών, με μεγάλη ακρίβεια τόσο σε προβολικό επίπεδο όσο και στο χώρο, με τη βοήθεια ορθοφωτογραφιών και ειδικού λογισμικού. Επίσης, απέκτησα εμπειρία στην κατασκευή χαρτών σε γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών. Δρ Γιώργος Μπρόφας, τ. Τακτικός Ερευνητής του ΕΘΙΑΓΕ Σύμβουλος των υποέργων Υδροσπορά και Τοποθέτηση Γεωϋφάσματος Συμμετείχα στη σύνταξη Μελέτης του Τεχνικού Συμβούλου για την προμήθεια πολλαπλασιαστικού υλικού και τις υδροσπορές και την οπτική προσαρμογή των έργων αποκατάστασης στο τοπίο. Επίσης συμμετείχα συνεπικουρικά, με την ιδιότητα του συμβούλου, στην Επίβλεψη και Επιστασία των υποέργων της υδροσποράς και της τοποθέτησης γεωϋφάσματος λόγω της πολύχρονης εμπειρίας μου σε ανάλογα έργα. Όπως κάθε έργο έτσι και η συμμετοχή μου σ αυτό αποτελεί σημαντική εμπειρία για μένα, ιδιαίτερα μάλιστα λόγω της επέκτασης της εφαρμογής των τεχνικών της υδροσποράς και του γεωϋφάσματος στην αποκατάσταση καμένων εκτάσεων και μάλιστα πολιτιστικού ενδιαφέροντος, πέρα από την αποκατάσταση εξορυκτικών εκμεταλλεύσεων στα οποία έχω ασχοληθεί για αρκετά χρόνια.

6 Κώστας Κασσιός, Καθηγητής ΕΜΠ, Αρχιτέκτων Τοπίου Δασολόγος Όταν σε καλούν να συνεργαστείς για την αποκατάσταση του κατεστραμμένου από τις πυρκαγιές τοπίου είναι πάντα μια ειδική και μοναδική αποστολή αφού τα αποτελέσματα των παρεμβάσεών σου θα είναι ορατά και υπαρκτά για πάρα πολλά χρόνια. Όταν όμως το Τοπίο αυτό δεν είναι ένα οποιοδήποτε Τοπίο στον ελλαδικό χώρο αλλά είναι το μοναδικό τοπίο της Αρχαίας Ολυμπίας τότε οι συνθήκες αλλάζουν. Η ευθύνη της αποκατάστασης και του σχεδιασμού δεν μπορεί να είναι ούτε ατομική αλλά ούτε και συντεχνιακή. Αποτελεί ίσως μια από τις μοναδικές περιπτώσεις μελετών και έργων όπου η διεπιστημονική συνεργασία και ο αμοιβαίος τρόπος ανταλλαγής και αποδοχής απόψεων έπρεπε να έχει την πλήρη συμφωνία του τρόπου υλοποίησης του έργου. Η ομάδα μελέτης και υλοποίησης του έργου της αποκατάστασης του κατεστραμμένου τοπίου της Αρχαίας Ολυμπίας μέσα στα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια που της δόθηκαν και κατά τρόπο ασυνήθη για τα ελληνικά δεδομένα κατόρθωσε να μελετήσει, σχεδιάσει και υλοποιήσει το έργο αυτό με ικανοποιητικό τρόπο και αποτελέσματα. Το Τοπίο της Αρχαίας Ολυμπίας δεν ήταν δυνατόν μετά την ολοκληρωτική καταστροφή που οι πυρκαγιές του 2007 προξένησαν να επανέλθει ως δια μαγείας στην προτεραία του κατάσταση, ειδικότερα για την περίοδο της τελετής της Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας με τον Κρόνιο Λόφο να είναι καλυμμένος ξανά με τα αιωνόβια πεύκα του και τις ρεματιές να'χουν τις ιτιές τους καταπράσινες και τις κουτσουπιές να είναι ολάνθιστες. Ήταν όμως δυνατόν ο Κρόνιος Λόφος με τα νέα δεδομένα να πάρει μια νέα φυσιογραφική μορφή και από ένας άλλος πευκόφυτος Λόφος που ήταν να γίνει τώρα μετά την απομάκρυνση των καμένων δένδρων ένα γεωμορφολογικό γλυπτό με την κορφή του να δεσπόζει και να κυριαρχεί πάνω από τον Αρχαιολογικό Χώρο. Η επιλογή κατ' αρχήν της Υδροσποράς ως τεχνικής εγκατάστασης βλάστησης για τα πλέον δυσπροσπέλαστα και ευδιάβρωτα τμήματά του αποτέλεσε κοινό τόπο συμφωνίας των ειδικών Δασολόγων, Βοτανικών, Αρχιτεκτόνων Τοπίου αλλά προπάντων των εχόντων το άγρυπνο μάτι του ελέγχου της ιστορίας, των αρχαιοτήτων, του τοπίου, της αισθητικής αλλά και το αίσθημα και συναίσθημα της διαφύλαξης της συνέχειας στην Αρχαία Ολυμπία, των Αρχαιολόγων. Η επιλογή των ειδών των θάμνων και δένδρων προς εγκατάσταση τόσο στον Κρόνιο Λόφο όσο και στις υπόλοιπες θέσεις του Αρχαιολογικού Χώρου της Ολυμπίας, έγινε με αυστηρά οικολογικά, ιστορικά αλλά και αισθητικά κριτήρια. Η πυκνότητα των φυτεύσεων, ο συνδυασμός των ειδών, η διαδοχή τους και η κατά χώρο εγκατάστασή τους έγινε με βάση τις αρχές σχεδιασμού του τοπίου, του μικροανάγλυφου, της αναμενόμενης τελικής εικόνας μετά την ανάπτυξη και ωριμότητα των φυτών, τους μελλοντικούς κινδύνους πυρκαγιών, της ανάγκης μικρού κόστους συντήρησης αλλά και της ασφάλειας των πολυάριθμων επισκεπτών που κινούνται στο χώρο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Στο χώρο του Μνημείου του Pierre de Goubertin, η επιλογή και εγκατάσταση των ορθόκλαδων μεγάλου ύψους κυπαρισσιών έγινε με κριτήριο τη διατήρηση της Μνήμης του παλαιού τοπίου με κυρίαρχη πρόσληψη στο τέλος του διαδρόμου του μνημείου του Goubertin, ενώ στους περιβάλλοντες λοφίσκους φυτά της τοπικής χλωρίδας πλαισιώνουν το μνημειακό αυτό χώρο. Ο αύλειος χώρος του Μουσείου της Αρχαίας Ολυμπίας, που και αυτός είχε ολοσχερώς καταστραφεί, δέχθηκε έναν επιτυχή σχεδιασμό και κατασκευή με την εγκατάσταση χλοοτάπητα, ώστε το άγριο απ τις φωτιές τοπίο να ημερέψει αλλά και τα εκατομμύρια των επισκεπτών όταν διέρχονται να έχουν μια μοναδική ευκαιρία να βλέπουν και να μυρίζονται τα ελληνικά αρωματικά ντόπια φυτά που με επιτυχία κάλυψαν τους χώρους εκεί που τα παλαιά πρέμνα των δένδρων που κόπηκαν δημιουργούσαν επιφανειακές ανωμαλίες. Φυτεύτηκαν στον ελεύθερο χώρο μεγάλου μεγέθους δένδρα όπως, ελιές, κυπαρίσσια, κουτσουπιές, κουκουναριές αλλά και φλαμουριές, πλατάνια, δάφνες του Απόλλωνα και πικροδάφνες, που έτσι ξαναδημιούργησαν την ελπίδα της αναζωογόνησης του Αρχαιολογικού Τοπίου στο χώρο του Μουσείου, φυτά που με τη σκιά και το χρώμα τους θα προσφέρουν στον παγκόσμιο πληθυσμό των επισκεπτών ξανά τη μοναδική εμπειρία ιστορικής συνέχειας αυτής του Ολυμπιακού τοπίου. Με το έργο που επιτελέσθηκε στην Αρχαία Ολυμπία μέσα σε χρόνους ασυνήθιστους για τα ελληνικά δεδομένα, με την επιτυχία της τελετής της Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας, το έργο αυτό θεμελίωσε μια σοβαρή οικολογική ελπίδα αναβάθμισης του Τοπίου της Αρχαίας Ολυμπίας. Ακόμα σε πλαίσια πολλαπλής και πολυεπίπεδης συνεργασίας με κύριο Συντονιστή το Υπουργείο Πολιτισμού, οι Διεπιστημονικοί Φορείς (Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης κ.λπ.) και αυτοί της οικονομικής υποστήριξης Κρατικοί Φορείς αλλά και Δωρητές έφεραν σε επιτυχές πέρας ένα έργο που το άμεσο μέλλον θα δείξει τη σημασία και σοβαρότητά του και που αξίζει της προσοχής και αναγνώρισης όλων για μελλοντικές ανάλογες δράσεις στον τόπο μας.

Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία. µετά την πυρκαγιά της 26ης Αυγούστου 2007:

Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία. µετά την πυρκαγιά της 26ης Αυγούστου 2007: ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ινστιτούτο Μεσογειακών ασικών Οικοσυστηµάτων & Τεχνολογίας ασικών Προϊόντων (Ι.Μ..Ο. & T..Π.) Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου

Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου Δ/ΝΣΗ:Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 10 Τ.Κ.18900 ΤΗΛ:2104640271 FAX:2104644020 Αθήνα 08/02/2010 ΠΡΟΣ:1) την ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κ.Τ.Μπιρμπίλη

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της Βιβλιοθήκης του Ι.Μ.Δ.Ο.&Τ.Δ.Π

Παρουσίαση της Βιβλιοθήκης του Ι.Μ.Δ.Ο.&Τ.Δ.Π Παρουσίαση της Βιβλιοθήκης του Ι.Μ.Δ.Ο.&Τ.Δ.Π Δανάη Παναγιωτοπούλου Βιβλιοθηκονόμος MSc. Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης Ι.Μ.Δ.Ο.&Τ.Δ.Π. e-mail: pada@fria.gr Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Πάρνηθα κάποτε... hol.gr -

Η Πάρνηθα κάποτε... hol.gr - Η Πάρνηθα κάποτε... Λ. Θρακομακεδόνων 131, 136 72 Αχαρνές Τηλ.. 210 2435333-210 2445226, Fax: : 210 2445226 e-mail: parnitha@hol.gr 28.06.2007 Λ. Θρακομακεδόνων 131, 136 72 Αχαρνές Τηλ.. 210 2435333-210

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Αναστασία Στρατηγέα. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Αναστασία Στρατηγέα. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Θ. Δ. Ζάγκα Καθηγητή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Τομέας Δασικής Παραγωγής-Προστασίας Δασών-

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 NAT/GR/ PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης.

LIFE07 NAT/GR/ PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης. LIFE07 NAT/GR/000286 PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης www.parnonaslife.gr Δρ. Πέτρος Κακούρος petros@ekby.gr Η πυρκαγιά Η θέση της πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE AND PURE

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE AND PURE ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE + PURE ΕΝΥΔΡΕΙΟ CRETAQUARIUM-ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012 Αγαπητοί φίλοι και φίλες καλησπέρα Θα ήθελα να συγχαρώ τους οργανωτές της σημερινής εκδήλωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Κυριακή 18 Μαρτίου 2012, ώρα 11:00 ενδροφύτευση - Τριάδι Θέρµης ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012, ώρα 18:00 ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ - Αίθουσα Τελετών Σχολή ασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩN ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα 4 Ιουνίου 2008, το

Διαβάστε περισσότερα

Δομή σεμιναρίου. Ενότητα 1: Σχεδιασμός Τοπίου

Δομή σεμιναρίου. Ενότητα 1: Σχεδιασμός Τοπίου Το agronomist.gr ανακοινώνει τη διεξαγωγή ενός νέου μοναδικού σεμιναρίου που εστιάζει στις πρακτικές που εφαρμόζονται στη σύγχρονη και καθημερινή διαχείριση των εξωτερικών χώρων από τους επαγγελματίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ 2010-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΘ Ημερομηνία 01/07/2013 «ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) Το 2015 θεωρείται μια πολύ σημαντική χρονιά για τα δάση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς τουλάχιστον τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ης ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος. 70 0 Δημοτικό Σχολείο Νομού Αττικής Αθήνας Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ: Πρόληψη & καταστολή

ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ: Πρόληψη & καταστολή ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ: Πρόληψη & καταστολή Νικόλαος Γρηγοριάδης, Πρόεδρος Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας ( Δασολόγος-Ερευνητής), Δρ.Δασοκομίας-Οικολογίας - Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσ-νίκης/ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ημερίδας «Σχολικές επισκέψεις σε μουσεία στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» 19 Ιανουαρίου 2013, Ξενοδοχείο Τιτάνια, Αθήνα

Αξιολόγηση ημερίδας «Σχολικές επισκέψεις σε μουσεία στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» 19 Ιανουαρίου 2013, Ξενοδοχείο Τιτάνια, Αθήνα Αξιολόγηση ημερίδας «Σχολικές επισκέψεις σε μουσεία στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» 19 Ιανουαρίου 2013, Ξενοδοχείο Τιτάνια, Αθήνα Πήραμε 32 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. 1. Τα δρώμενα της ημερίδας

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και σύγχρονες τάσεις (αειφορικής) διαχείρισης των δασών

Αειφορία και σύγχρονες τάσεις (αειφορικής) διαχείρισης των δασών ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘΙΑΓΕ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αειφορία και σύγχρονες τάσεις (αειφορικής) διαχείρισης των δασών ρ. Σ. Γκατζογιάννης, Τακτικός ερευνητής Ι Ε/ ΕΘΙΑΓΕ 1. Το σύστηµα αξιών

Διαβάστε περισσότερα

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου KENTΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έντυπο Παρακολούθησης/ Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: Γεώργιος Αναστ. Καραντούνιας Καθηγητής Υδραυλικών Έργων ΓΠΑ

Εισήγηση: Γεώργιος Αναστ. Καραντούνιας Καθηγητής Υδραυλικών Έργων ΓΠΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΣΩΝ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Εισήγηση: Γεώργιος Αναστ. Καραντούνιας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ρ. Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο πολυλειτουργικός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ιδίως των μεταλλείων και λατομείων)

Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ιδίως των μεταλλείων και λατομείων) Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ιδίως των μεταλλείων και λατομείων) Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έννοια του όρου αποκατάσταση Ο προσδιορισμός μιας έννοιας, το περιεχόμενο της και η δυναμική που

Διαβάστε περισσότερα

Αναδάσωση. Εισαγωγή. Το δάσος. Η φωτιά. Αναδάσωση: φυσική ή τεχνητή;

Αναδάσωση. Εισαγωγή. Το δάσος. Η φωτιά. Αναδάσωση: φυσική ή τεχνητή; Αναδάσωση. Αναδάσωση: φυσική ή τεχνητή; Εισαγωγή Το δάσος Τα δάση δεν αποτελούν απλώς ένα σύνολο δένδρων και θάµνων, αλλά πλούσια οικοσυστήµατα µε πολλά είδη φυτών και ζώων, που αλληλοσυνδέονται µε πολύπλοκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 1. Ενίσχυση της ελκυστικότητας του αγροτικού χώρου μέσω βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλη Κικίλια κατά την παρουσίαση του απολογισμού της αντιπυρικής περιόδου 2014

Χαιρετισμός Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλη Κικίλια κατά την παρουσίαση του απολογισμού της αντιπυρικής περιόδου 2014 Χαιρετισμός Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλη Κικίλια κατά την παρουσίαση του απολογισμού της αντιπυρικής περιόδου 2014 Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ξεκινήσει κανείς μία ομιλία.

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη. με τον Καθηγητή κ. Αθανάσιο Ζηλιασκόπουλο. Διευθυντή του Εργαστηρίου Βελτιστοποίησης Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,

Συνέντευξη. με τον Καθηγητή κ. Αθανάσιο Ζηλιασκόπουλο. Διευθυντή του Εργαστηρίου Βελτιστοποίησης Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Συνέντευξη με τον Καθηγητή κ. Αθανάσιο Ζηλιασκόπουλο Διευθυντή του Εργαστηρίου Βελτιστοποίησης Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στην κα Εύα Σεμερτζάκη, συντάκτρια του περιοδικού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Πληροφορηθήκαμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Βιότοπος Η φύση στην αυλή μας

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Βιότοπος Η φύση στην αυλή μας Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βιότοπος ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ Περιβαλλοντική οργάνωση για τη διατήρηση της άγριας ζωής και την ορθή διαχείριση των ορεινών οικοσυστημάτων& του φυσικού περιβάλλοντος ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ 18 Sunday Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΠΑΕΙ ΤΑ ΕΣΜΑ ΤΗΣ Ίσως είναι το πιο αναγνωρίσιμο μνημείο παγκοσμίως, συνυφασμένο με τη δημοκρατία που γεννήθηκε και ζει(;) σε αυτήν τη χώρα. Και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ. 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ. 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ Αξιότιμε κύριε πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, Θέλω κατ αρχάς να σας ευχαριστήσω θερμά για την ευγενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Ο Πρόεδρος του Φορέα. Λ. Καμπάνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Ο Πρόεδρος του Φορέα. Λ. Καμπάνης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανάπτυξης Κοινωφελών Έργων, φορέας υλοποίησης του έργου της αναδάσωσης καμένης δασικής έκτασης Αγ.Μαρίνας Ν. Μάκρης του Πεντελικού όρους, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε

Διαβάστε περισσότερα

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Σχολική χρονιά 2013-2014 αγρινό: Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό και ενδημικό είδος στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

πρέπει να εκπονηθούν προκαταρτικά σχέδια φύτευσης, να γίνει επιλογή των φυτικών ειδών και να πραγµατοποιηθεί

πρέπει να εκπονηθούν προκαταρτικά σχέδια φύτευσης, να γίνει επιλογή των φυτικών ειδών και να πραγµατοποιηθεί 5. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 5.1 Ειδικότερη Ισχύουσα Νοµοθεσία (1) Ν 86/96 «περί ασικού Κώδικος» (2) Ν 998/79 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (3) υπ αρ Γνωµ. 380/81 του ΣτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικός Τόμος Εργασιών Περιγραφή Πιλοτικού Προγράμματος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συλλογικός Τόμος Εργασιών Περιγραφή Πιλοτικού Προγράμματος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιγραφή Πιλοτικού Προγράμματος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Μητροπολίτη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου... 9 Δημάρχου Αριστοτέλη... 10 Προέδρου Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου Ιερισσού... 11 Σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

«Ψηφιοποίηση Μουσείου Ελιάς Βουβών Καινοτόμες τεχνολογίες στην υπηρεσία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς»

«Ψηφιοποίηση Μουσείου Ελιάς Βουβών Καινοτόμες τεχνολογίες στην υπηρεσία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς» «Ψηφιοποίηση Μουσείου Ελιάς Βουβών Καινοτόμες τεχνολογίες στην υπηρεσία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς» Από την πρώτη στιγμή που ανατέθηκε από το Δήμο Κολυμβαρίου το έργο της ψηφιοποίησης του Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγεγραμμένη καύση και αντίπυρ: Επιστημονική τεκμηρίωση

Προδιαγεγραμμένη καύση και αντίπυρ: Επιστημονική τεκμηρίωση Προδιαγεγραμμένη καύση και αντίπυρ: Επιστημονική τεκμηρίωση Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων e-mail: gxnrtc@fria.gr Το

Διαβάστε περισσότερα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Η Αγροδασοπονία στα Πλαίσια της Νέας ΚΑΠ 2014 2020 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο αποκατάστασης του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας μετά τις πυρκαγιές του 2007

Το έργο αποκατάστασης του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας μετά τις πυρκαγιές του 2007 Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος Το έργο αποκατάστασης του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας μετά τις πυρκαγιές του 2007

Διαβάστε περισσότερα

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου KENTΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έντυπο Παρακολούθησης/ Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Δομή της παρουσίασης.

Δομή της παρουσίασης. Το μέλλον των δασών Δομή της παρουσίασης. Γιατί καίγονται τα δάση μας; Πως καίγονται τα δάση μας; Καίγονται όλα τα δάση μας; Ζημιά ή καταστροφή; Γιατί τόσο συχνά; Φυσική ή τεχνητή αποκατάσταση; Γιατί γιγαντώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργασιών. «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργασιών. «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργασιών «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 Μαΐου 2013 Αρ. Πρωτ. 702 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αθήνα, 2 Μαΐου 2013 Αρ. Πρωτ. 702 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τομέας Προστασίας Δασών Εργαστήριο Δασικών Πυρκαγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΡΥΓΧΩΤΟΥ ΣΚΑΘΑΡΙΟΥ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ»

«ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ» ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 15-10-2012 Ημερ. Λήξης: π.χ. 16-10-12 Σύνολο ωρών: 150 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2008 Ερευνητικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος 70 Ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας ( Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Πως δημιουργήθηκε η ιδέα και ξεκίνησε η δημιουργία του συνεταιρισμού παραγωγών Φραγκόσυκων και εναλλακτικών καλλιεργειών,

Διαβάστε περισσότερα

Θερινό σχολείο στην Πρέσπα «Διαχείριση Δασολιβαδικών Οικοσυστημάτων» 27 Ιουνίου - 1 Ιουλίου

Θερινό σχολείο στην Πρέσπα «Διαχείριση Δασολιβαδικών Οικοσυστημάτων» 27 Ιουνίου - 1 Ιουλίου 27 Ιουνίου - 1 Ιουλίου Η Ελλάδα αποτελεί το μοναδικό κράτος μέλος της Ε.E. όπου εμφανίζεται ο τύπος οικοτόπου *9562 Ελληνικά Δάση Αρκεύθου ο οποίος έχει καταγραφεί μόνο στην Πρέσπα. Η ιδιαιτερότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Δασοτεχνική Διευθέτηση των Ορεινών Λεκανών Απορροής στην Ευρύτερη Περιοχή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης

Δασοτεχνική Διευθέτηση των Ορεινών Λεκανών Απορροής στην Ευρύτερη Περιοχή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Π.Κ.Μ. Δασοτεχνική Διευθέτηση των Ορεινών Λεκανών Απορροής στην Ευρύτερη Περιοχή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης Κυριάκος Ανδρεάδης - Δασολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ 2010-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΘ Ημερομηνία 28/02/2015 2/38 «ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια από τους εκπαιδευόμενους στην Πρώτη Θερινή Ακαδημία Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτών (καλοκαίρι 2016)

Σχόλια από τους εκπαιδευόμενους στην Πρώτη Θερινή Ακαδημία Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτών (καλοκαίρι 2016) ΘΕΜΑ: «Θερινή Ακαδημία Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτών» Μυτιλήνη, 6 Ιουνίου 2017 Το νησί της Σκύρου κατακτά και κατακτιέται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και μπαίνει στην λίστα με τις ελάχιστες περιοχές εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Εισαγωγή Στη σημερινή παρουσίαση εξετάζεται και αναλύεται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ Κυρίες και Κύριοι, Είναι μοιραίο, όταν ακολουθείς ως ομιλητής τους συγκεκριμένους σπουδαίους προλαλήσαντες να πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Δάση & Πυρκαγιές: αναζητείται ελπίδα

Δάση & Πυρκαγιές: αναζητείται ελπίδα Δάση & Πυρκαγιές: αναζητείται ελπίδα Ανθρωπογενείς επιδράσεις Κλιματική αλλαγή Μεταβολές πυρικών καθεστώτων Κώστας Δ. Καλαμποκίδης Καθηγητής Παν. Αιγαίου Περίγραμμα 1.0 Δασικά Οικοσυστήματα: επαναπροσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης προληπτικού σχεδιασμού αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών μετά την πυρκαγιά 3 ο Συμμετοχικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ»

Περίληψη ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ» Περίληψη «ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΣΙΚΑΚΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΩΣ ΠΟΠ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΕΓKΡΙΘΕΝ ΉΔΗ ΑΡΝΑΚΙ, ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ» Prof. Goulas Panagiotis ΈΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΕΛΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Επιτροπή Αγωγής Υγείας

ΔΙΑΝΕΛΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Επιτροπή Αγωγής Υγείας ΔΙΑΝΕΛΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Επιτροπή Αγωγής Υγείας Σχολική Χρονιά 2009-2010 Γενική Επιμέλεια: Λύτρας Νικόλαος ΒΔ. Χατζηπαναγή Ελένη ΒΔ. Παναγή Εύη Καθ. Οικ. Οικ. Ράπτη Βικτώρια ΣΕΑ. Στόχος Επιτροπής Η

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές διαδρομές στα ίχνη του παρελθόντος, αναζητώντας ένα βιώσιμο μέλλον. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου

Περιβαλλοντικές διαδρομές στα ίχνη του παρελθόντος, αναζητώντας ένα βιώσιμο μέλλον. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου Περιβαλλοντικές διαδρομές στα ίχνη του παρελθόντος, αναζητώντας ένα βιώσιμο μέλλον Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

12-13-14 Μαρτίου 2010 Εκθεσιακό Κέντρο ΟΛΠ Πειραιάς

12-13-14 Μαρτίου 2010 Εκθεσιακό Κέντρο ΟΛΠ Πειραιάς Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς Συνέδριο Ελαιοκομίας Το μεγάλο ετήσιο ραντεβού της ελαιοκομίας 12-13-14 Μαρτίου 2010 Εκθεσιακό Κέντρο ΟΛΠ Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

Τα Έργα Αποκατάστασης του Αρχαιολογικού και Ευρύτερου Τοπίου της Ολυμπίας

Τα Έργα Αποκατάστασης του Αρχαιολογικού και Ευρύτερου Τοπίου της Ολυμπίας Τα Έργα Αποκατάστασης του Αρχαιολογικού και Ευρύτερου Τοπίου της Ολυμπίας Τα Έργα Αποκατάστασης του Αρχαιολογικού και Ευρύτερου Τοπίου της Ολυμπίας ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ KAI ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2008 Ερευνητικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος 70 Ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας ( Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ: ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ, ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ Στην Μύρινα σήμερα Νοεμβρίου 2011 και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΑΝΝΟΣ - ΠΥΡΚΑΓΙΑ 30/7/2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πυρκαγιά της 30/7/2012 στην περιοχή Βιάννου καθώς και αυτή που την ακολούθησε σχεδόν αμέσως στην περιοχή της Ιεράπετρας είχαν σαν αποτέλεσμα τεράστιες καταστροφές

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian)

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian) ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας «Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας» Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Εθνικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση» για τον αντίκτυπο του Προγράμματος στην Κύπρο

Αποτελέσματα Έρευνας Εθνικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση» για τον αντίκτυπο του Προγράμματος στην Κύπρο Αποτελέσματα Έρευνας Εθνικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση» για τον αντίκτυπο του Προγράμματος στην Κύπρο Η έρευνα αυτή διεξήχθη από την Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προστετευόμενα μέρη της Unesco στην Ελλάδα: πολιτιστική κληρονομιά του σήμερα... ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2009 Η UNESCO (United Nations Educational and Cultural Organization)

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού

Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού Ηράκλειο, Τρίτη 28/04/2009 Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού Κυρίες και κύριοι, Αισθάνομαι και αισθανόμαστε όλοι ιδιαίτερη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό-Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρείου και Μουσείο Μεταλλείας- Μεταλλουργίας Λαυρείου

Τεχνολογικό-Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρείου και Μουσείο Μεταλλείας- Μεταλλουργίας Λαυρείου Τεχνολογικό-Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρείου και Μουσείο Μεταλλείας- Μεταλλουργίας Λαυρείου Γιώργος Ν. Δερμάτης, Δρ. Ιστορίας, μέλος της Επιστ. Επιτρ. του ΜΜΜΛ (ΕΜΠ και ΥΠΠΟΤ), Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής Το

Διαβάστε περισσότερα

Θέατρο Τ 7η Το αρχαίο Θέατρο και οι σύγχρονοι Λαρισαίοι των ρόλων μεταξύ των μαθητών αποφασίστηκε το χρονοδιάγραμμα των γυρισμάτων. Λίγο πριν το γύρισμα της κάθε σκηνής, λαμβάνονταν αποφάσεις για τα πλάνα

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες Υπηρεσίες Περιβαλλοντολογικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Καινοτόμες Υπηρεσίες Περιβαλλοντολογικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Καινοτόμες Υπηρεσίες Περιβαλλοντολογικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Νέες θέσεις Συνεργασίας για Νέους Επιστήμονες ως Επιστημονικοί Διαγνώστες (Cleaning Advisors) Green Services: Διάγνωση περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση καμένων περιοχών

Αποκατάσταση καμένων περιοχών Αποκατάσταση καμένων περιοχών Δρ Γεώργιος Λυριντζής, Διατελέσας Τακτικός Ερευνητής του ΕΘΙΑΓΕ Δρ Γεώργιος Μπαλούτσος, Διατελέσας Τακτικός Ερευνητής του ΕΘΙΑΓΕ Δρ Γεώργιος Καρέτσος, Εντεταλμένος Ερευνητής,

Διαβάστε περισσότερα

2013-2014. Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.

2013-2014. Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. 2013-2014 Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. Βαδίζοντας μαζί για δημιουργία και επικοινωνία Γραφείο Εναλλακτικών Δράσεων Επανένταξης Νέος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός και Προβολή των Ψηφιακών Συλλογών της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

Συντονισμός και Προβολή των Ψηφιακών Συλλογών της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας econtentplus Συντονισμός και Προβολή των Ψηφιακών Συλλογών της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟ στην EUROPEANA Μεταξία Τσιποπούλου, ρ.φ. Υπουργείο Πολιτισμού ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων Αθήνα, 9

Διαβάστε περισσότερα

Αυτορρύθμιση στις αγροτικές περιοχές/ύπαιθρος

Αυτορρύθμιση στις αγροτικές περιοχές/ύπαιθρος Αυτορρύθμιση στις αγροτικές περιοχές/ύπαιθρος Πώς μπορεί να καλυφθεί η απουσία του κράτους; Κρίνα Μπελεάν Δικηγόρος ΔΣ Χανίων Περιβαλλοντολόγος, MSc Στην Ελλάδα, οι κατ εξοχήν αγροτικές περιοχές καταλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια Αναρρυθμιστικού Έργου Αγίας Βαρβάρας Σάββατο, 28 Μαρτίου Χαιρετισμός Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. κ. Τάκη Αθανασόπουλου

Εγκαίνια Αναρρυθμιστικού Έργου Αγίας Βαρβάρας Σάββατο, 28 Μαρτίου Χαιρετισμός Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. κ. Τάκη Αθανασόπουλου 1 Εγκαίνια Αναρρυθμιστικού Έργου Αγίας Βαρβάρας Σάββατο, 28 Μαρτίου 2009 Χαιρετισμός Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. κ. Τάκη Αθανασόπουλου Σεβασμιότατε, Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι εκπρόσωποι

Διαβάστε περισσότερα

Χωρίς πανικό, με λογική και θέληση, θα πρέπει από τώρα να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση των

Χωρίς πανικό, με λογική και θέληση, θα πρέπει από τώρα να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση των Χωρίς πανικό, με λογική και θέληση, θα πρέπει από τώρα να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προβλημάτων που κατά πάσα πιθανότητα θα δημιουργηθούν,

Διαβάστε περισσότερα

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria Το Έργο Υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Βουλγαρία 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ Χαρίκλεια Μαλαμή ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, Σ. Βενιζέλου 49-51, Λυκόβρυση Αττικής 14153 Περίληψη Η συνήθης στρατηγική των μεγάλων επιχειρήσεων σήμερα έχει οδηγήσει και τον κλάδο της τσιμεντοβιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

«Τα ιστορικά-πολιτιστικά χαρακτηριστικά του Λαυρείου και προτάσεις για την ανάδειξή τους»

«Τα ιστορικά-πολιτιστικά χαρακτηριστικά του Λαυρείου και προτάσεις για την ανάδειξή τους» «Τα ιστορικά-πολιτιστικά χαρακτηριστικά του Λαυρείου και προτάσεις για την ανάδειξή τους» Γιώργος Ν. Δερμάτης, Δρ. Ιστορίας-Κώστας Γ. Μάνθος, MSc Αρχιτέκτων Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής Λαύρειο, 14 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακολούθηση των δασών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής

Η παρακολούθηση των δασών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής Η παρακολούθηση των δασών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής Γιώργος Πουλής, Δασολόγος M.Sc. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων Διάρθρωση της παρουσίασης Σχεδιασμός ενός προγράμματος παρακολούθησης Η

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Πειραιώς 211, Ταύρος Σάββατο, 23 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης Το Βυζαντινό Κάστρο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ. Χάρτης σημείων αξιολόγησης πράξης ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ. Χάρτης σημείων αξιολόγησης πράξης ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ «Κεντρική δράση» και α/α «01», της πράξης με τίτλο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Μεσολογγίου» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» με κωδικό ΟΠΣ 383566 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Χάρτης σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Χαρακτηριστικό Παράδειγµα της Πολιτιστικής Πολιτικής της Ελλάδας Γενικές Αρχές: Α. Η πολιτιστική πολιτική της χώρας µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι δράσεις πληροφόρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του έργου LIFE PINUS

Οι δράσεις πληροφόρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του έργου LIFE PINUS Οι δράσεις πληροφόρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του έργου LIFE PINUS Συνάντηση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου LIFE PINUS Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού Σπάρτη 15 Μαΐου 2013 Οι δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σχέδιο Εργασίας με θέμα:«θαλασσα» Υπεύθυνες δασκάλες: Τάπα Σοφία Σαραλιώτη Έφη 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το θέμα «θάλασσα» πραγματοποιήθηκε από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΙΛΤΕ No 70. Αγωνιζόμαστε και αισιοδοξούμε για το εφάπαξ

ΣΥΙΛΤΕ No 70. Αγωνιζόμαστε και αισιοδοξούμε για το εφάπαξ ΣΥΙΛΤΕ No 70. Αγωνιζόμαστε και αισιοδοξούμε για το εφάπαξ Αγαπητοί συνάδελφοι, Νιώθουμε υποχρέωσή μας να σας παρουσιάζουμε βήμα-βήμα τις ενέργειες του Συλλόγου μας σχετικά με το πιο σημαντικό, πλέον, θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗ Η ΣΤΗΡΙΞΗ δραστηριοποιείται στον χώρο της μελέτης, επίβλεψης και διαχείρισης ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ έργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Πολιτικού Μηχανικού, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα εφαρμογών. Οι επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BIG FOOT. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ n 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BIG FOOT. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ n 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BIG FOOT ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ n 2 Συμμετοχική Χαρτογράφηση διαβούλευση με τις τοπικές κοινότητες Διαγενεακή προσέγγιση μάθησης μεθοδολογία για την προσέγγιση Παρουσίαση κοινότητας περιοχή Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Albin Eser Καθηγητής Πανεπιστημίου Freiburg Γερμανίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Albin Eser Καθηγητής Πανεπιστημίου Freiburg Γερμανίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ κατά τη διαμόρφωση του δικαίου περιβάλλοντος δεν θα εκλαμβάνεται πια ο άνθρωπος μόνον ως σφετεριστής της φύσης και του περιβάλλοντος αλλά επίσης ως τμήμα και ως μέλος της και συνεπώς κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό ερώτημα: Η εξέλιξη της τεχνολογίας της φωτογραφίας μέσω διαδοχικών απεικονίσεων της Ακρόπολης.

Ερευνητικό ερώτημα: Η εξέλιξη της τεχνολογίας της φωτογραφίας μέσω διαδοχικών απεικονίσεων της Ακρόπολης. Περιγραφή της ερευνητικής εργασίας Βασικοί σκοποί της έρευνας: Η οικοδόμηση γνώσεων όσον αφορά στη λειτουργία των φωτογραφικών τεχνικών (αναλογικών ψηφιακών) διερευνώντας το θέμα κάτω από το πρίσμα των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Πράσινο φως για τη σωτηρία των δασών. Παγκόσµιο έτος ασών το 2011 και η Ελλάδα ξεκινά την κύρωση των δασικών χαρτών της.

ΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Πράσινο φως για τη σωτηρία των δασών. Παγκόσµιο έτος ασών το 2011 και η Ελλάδα ξεκινά την κύρωση των δασικών χαρτών της. ΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Πράσινο φως για τη σωτηρία των δασών Παγκόσµιο έτος ασών το 2011 και η Ελλάδα ξεκινά την κύρωση των δασικών χαρτών της. Η Πολιτεία αναγνωρίζοντας τη σηµαντική εµπειρία και την τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα