Το Εθνικό Κτηµατολόγιο ως θεµέλιο και για την ολοκληρωµένη απογραφή, προστασία κι αξιοποίηση της ηµόσιας Ακίνητης Περιουσίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Εθνικό Κτηµατολόγιο ως θεµέλιο και για την ολοκληρωµένη απογραφή, προστασία κι αξιοποίηση της ηµόσιας Ακίνητης Περιουσίας"

Transcript

1 Το Εθνικό Κτηµατολόγιο ως θεµέλιο και για την ολοκληρωµένη απογραφή, προστασία κι αξιοποίηση της ηµόσιας Ακίνητης Περιουσίας. Ρόκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Περίληψη Στην εργασία αυτή (το πρώτο µέρος της οποίας στηρίζεται κυρίως στο υλικό της εισήγησής µου στην ηµερίδα του Τ.Ε.Ε. για τη ηµόσια Περιουσία (8.2.84) και διατηρεί και σήµερα ακέραια την επικαιρότητα και σηµασία του), αναλύονται η φύση, οι διαδικασίες προέλευσης κι ο χαρακτήρας της ηµόσιας Ακίνητης Περιουσίας στην Ελλάδα και προσδιορίζονται τα βασικά ποσοτικά και ποιοτικά µεγέθη της, τα οποία πρέπει να είναι γνωστά µε αξιόπιστο, ακριβή κι ολοκληρωµένο τρόπο, ώστε να µπορεί αυτή ν' αξιοποιηθεί µε το βέλτιστο τρόπο σ' εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στη συνέχεια παρουσιάζεται µια σύντοµη κριτική αποτίµηση των προσπαθειών που αναλήφθηκαν µέχρι σήµερα απ' το ηµόσιο για την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του και τεκµηριώνεται η αντικειµενικά τότε προσδοκώµενη και σήµερα επιβεβαιωµένη απ' τα πράγµατα αναποτελεσµατικότητά τους για το µεγαλύτερο τµήµα της. Υποστηρίζεται η αναγκαιότητα του Εθνικού Κτηµατολογίου για την αποκάλυψη του µέγιστου και µη γνωστού τµήµατος της ηµόσιας Ακίνητης Περιουσίας και τη συνακόλουθη δηµιουργία των αντικειµενικών προϋποθέσεων αξιοποίησής της, στο πλαίσιο του ηµοκρατικού Προγράµµατος Οικονοµικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης. Τέλος, παρουσιάζονται για πρώτη φορά: (α) οι προσπάθειες για ορθολογική και συντονισµένη δράση στο πεδίο της αξιοποίησης των δηµοσίων κτηµάτων της Κτηµατικής Εταιρείας του ηµοσίου (Απόφαση.Σ. ΚΕ 134 της ) και (β) το Σχέδιο Νόµου για την δηµιουργία Κτηµατικού Οργανισµού του ηµοσίου, ως ενιαίου φορέα αξιοποίησης των διαχειριζοµένων από επιµέρους φορείς των δηµοσίων κτηµάτων των οποίων για διάφορους λόγους έχουν την ευθύνη, και διατυπώνονται συνοπτικά ορισµένα σχετικά συµπεράσµατα και προτάσεις. 1. Εισαγωγή Οι κατά καιρούς επιστηµονικές συζητήσεις και διαµάχες, οι πολιτικοί ανταγωνισµοί µέσα κι έξω απ' το Κοινοβούλιο, η σχετική κοινωνική κριτική, η καθηµερινή ζωή, αλλά και οι σχετικές επιστηµονοτεχνικές εκδηλώσεις για τη ηµόσια Ακίνητη Περιουσία στερούνται αντικειµενικά σε µεγάλο βαθµό, όχι µόνο την αξιοπιστία της συγκεκριµένης γνωστής "υλικής βάσης" (που θα εξασφάλιζε και για τα ηµόσια Κτήµατα η ύπαρξη και τήρηση του Εθνικού Κτηµατολογίου), αλλά ακόµη και το κοινό επίπεδο αναφοράς και συντονισµού σε θεσµικό, οργανωτικό, διοικητικό και λειτουργικό επίπεδο, σε ότι αφορά τη φύση, την έκταση, την προέλευση και το χαρακτήρα της ακίνητης περιουσίας του ηµοσίου. Μεθοδολογικά, λοιπόν, επιβάλλεται να επιχειρήσουµε µια πρώτη προσέγγιση ορισµού της "υλικής βάσης" των ηµοσίων Κτηµάτων του τόπου µας, για την ταυτότητα, τη διοίκηση, τη διαχείριση, τη διάθεση, την εκποίηση και την προστασία των οποίων, απ' τη σύσταση του Ελληνικού κράτους µέχρι το 1980, και πέρα απ' τις * Ο.Ρόκος είναι Καθηγηής του Ε.Μ.Πολυτεχνείου και του Ι.Π.Α. του Παντείου Πανεπιστηµίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών.

2 σχετικές συνταγµατικές αναφορές και τους σχετικούς κώδικες, ψηφίσθηκαν και/ή δηµοσιεύθηκαν (1), (2), (3) περί τους: Νόµοι και διατάγµατα, αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, αποφάσεις του Αρείου Πάγου, γνωµοδοτήσεις του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, - 90 αποφάσεις Εφετείων, αποφάσεις Πρωτοδικείων, - 50 αποφάσεις Στρατοδικείων, Πληµµελειοδικείων και Ειρηνοδικείων και - 40 γνωµοδοτήσεις εισαγγελιών. Ο καταιγισµός αυτός, νοµοθετικών ρυθµίσεων κι ερµηνειών, απογράφει αξιόπιστα, απ' τη µια µεριά, τη γενικότερη πολυδιάστατη σηµασία των ηµοσίων Κτηµάτων σ' εθνικό, οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο, στις συγκεκριµένες συνθήκες εξέλιξης του κοινωνικού σχηµατισµού και εξαρτηµένης ανάπτυξης του τόπου µας, κι απ' την άλλη, την αναπόφευκτη πολυπλοκότητα αλλά και τη σύγχυση και τις αντιφάσεις τις οποίες αντικειµενικά συνεπάγεται και για την ακίνητη περιουσία του ηµοσίου, η συνειδητή επιλογή της άρχουσας τάξης να µην προωθήσει για εκατόν εξήντα χρόνια το θεσµό του Εθνικού Κτηµατολογίου στην Ελλάδα (1), (4) που θα διασφάλιζε τουλάχιστον, όχι µόνο το να ξέρουµε σήµερα για τι µιλάµε, αλλά και το να κατοχυρώσουµε και να περιφρουρήσουµε στο µεταξύ από τις καταπατήσεις, τον πολυτιµότερο εθνικό µας πόρο: τη ηµόσια Γη. 2. Φύση, ιαδικασίες Προέλευσης και Χαρακτήρας της ηµόσιας (Ακίνητης) Περιουσίας Στη ηµόσια (Ακίνητη) Περιουσία ανήκουν: (α) Τα εκτός συναλλαγής ηµόσια Κοινόχρηστα Κτήµατα ("τα ελευθέρως και αενάως ρέοντα ύδατα, οι οδοί, οι πλατείες, οι αιγιαλοί, οι λιµένες και όρµοι, αι όχθαι πλευσίµων ποταµών, αι µεγάλαι λίµναι και αι όχθαι αυτών" Αρθρα 966 και 967 Α.Κ.), η παραλία (Α.Ν. 2344/1940), τα άλση και οι κήποι (Ν ). (β) Τα εκτός συναλλαγής ηµόσια Κτήµατα που εξυπηρετούν δηµόσιους, δηµοτικούς, κοινοτικούς, ή θρησκευτικούς σκοπούς (στέγαση δηµοσίων υπηρεσιών, στρατώνες, στάδια, σχολεία, βιβλιοθήκες κ.λ.π.). (γ) Η αιγιαλίτις ζώνη (Α.Ν. 230/1936) και η Υφαλοκρηπίδα ("Ν /72" µε το οποίο κυρώθηκε η σχετική σύµβαση της Γενεύης της ), οι οποίες διατελούν υπό την κυριαρχία (κι όχι κυριότητα) του κράτους και (δ) Η ιδιωτική ακίνητη περιουσία του κράτους. Βασική πηγή προέλευσης ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας του κράτους ήταν οι Εθνικές Γαίες (1) (που µετά την απελευθέρωση κάλυπταν περίπου στρέµµατα στο σύνολο στρεµµάτων του Ελληνικού Κράτους), στις οποίες σταδιακά προστέθηκαν, οι Εθνικές Θεσσαλικές Γαίες και οι Γαίες των Νέων Χωρών κατά διαδοχή απ' το Τουρκικό ηµόσιο, τα Βακούφικα, τα Ανταλλάξιµα, (Κτήµατα που περιήλθαν στο ηµόσιο κατά την ανταλλαγή πληθυσµών σύµφωνα µε τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, Νόµος 4793/1930 και Α.Ν. 1909/1939), οι εγκαταλειφθείσες εχθρικές περιουσίες κατά και µετά τους δύο παγκόσµιους πολέµους, και τα ακίνητα κτήµατα των διαλελυµένων µονών (Β ). Στην ιδιωτική ακίνητη περιουσία του κράτους ανήκουν τα άση, τα Λατοµεία, τα Μεταλλεία, οι Αλυκές, οι Ιαµατικές Πηγές, τα Ιχθυοτροφεία και οι Ιχθυόσκαλες, οι Λιµνοθάλασσες και τα εγκαταλειµµένα από τους ιδιοκτήτες τους και µη 2

3 διαχειριζόµενα απ' αυτούς ή αντιπροσώπους τους κτήµατα µετά από µια δεκαετία (Α.Ν. 1539/38) κι ακόµη, τα Αδέσποτα κτήµατα (που µε τη νοµή τους έχει το ηµόσιο). Σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, αρµοδιότητα για τα ακίνητα του δηµοσίου έχουν: (α) Η ιεύθυνση ηµοσίων Κτηµάτων και Ανταλλαξίµων Μουσουλµανικών Κτηµάτων ( ΑΜΚ), του Υπουργείου Οικονοµικών (και µετά το 1979 για τη διοίκηση κι αξιοποίησή τους η Κ.Ε..), και ακόµη, (β) (γ) Η ιεύθυνση Εγγείου Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Γεωργίας και Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας (Ταµείο Εθνικής Αµύνης (ΤΕΘΑ), Ταµείο Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ), ΤΑΑ), για όσα απ' τα ακίνητα που διαχειρίζονται δεν εκχωρούν για διοίκηση κι αξιοποίηση στην Κτηµατική Εταιρία του ηµοσίου αντίστοιχα. 3. Η πολιτική για τα ηµόσια Κτήµατα µέχρι το 1981 Μέσα απ' τις αιτιολογικές εκθέσεις, τις συζητήσεις στη Βουλή και τα κείµενα των Νόµων για την Ακίνητη Περιουσία του ηµοσίου, και µε δοσµένη την έλλειψη του Εθνικού Κτηµατολογίου, τα ποσοτικά και ποιοτικά µεγέθη, που αφορούν τα ηµόσια Κτήµατα εµφανίζονται µονίµως: αποσπασµατικά, παραδειγµατικά ή στατιστικά, περισσότερο για να εικονογραφήσουν µια άποψη ή να εντυπωσιάσουν, και φανερά ποτέ για να τεκµηριώσουν µια συστηµατική και προγραµµατισµένη πολιτική αξιοποίησής τους για το κοινό συµφέρον. Το Κράτος µέχρι το 1981: (α) παραχωρεί, προνοµιακά στο Στέµµα (στην περίοδο της Βασιλευοµένης ηµοκρατίας) και τους εµπόρους της διασποράς, εκχωρεί δωρεάν (ή µε ευτελές τίµηµα και δόσεις που δεν θα πληρωθούν ίσως ποτέ) τα ηµόσια Κτήµατα, ή ανέχεται την καταπάτησή τους, κυρίως απ' τους µεγαλογαιοκτήµονες προεστούς (1) (Νόµος "Περί Προικοδοτήσεως των Ελληνικών Οικογενειών" του 1835, Νόµος ΡΜΘ "Περί Συνοικισµών" του 1866, Νόµος ΥΛΑ "Περί ιανοµής και ιαθέσεως της Εθνικής Γης" του 1871 κ.λ.π.), (β) διανέµει τις εθνικές γαίες, αλλά µε µεθοδευµένη φειδώ, στους ακτήµονες (προκρίνοντας πάντα τους "κατέχοντες" Νόµος ΥΛΑ), µε στόχο την εξασφάλιση της µέγιστης κοινωνικής ισορροπίας µε την ελάχιστη παραχώρηση γης, µυθοποιώντας ιδεολογικά και κοινωνικά την ιδιοκτησία κι αναγορεύοντάς την σε εργαλείο κοµµατικής εξουσίασης, (γ) ασκεί εκδικητικά την πολιτική της άρχουσας τάξης σε περιόδους κοινωνικής σύγκρουσης, δηµεύοντας την ακίνητη περιουσία των αντιπάλων της, (Νόµος 509/1947, Ψήφισµα Μ.16/ , "Συντακτική Πράξις Η" 1968 της δικτατορίας), (δ) ολοκληρώνει την εξάρτηση της χώρας, µε παραχωρήσεις ακινήτων του ηµοσίου, ΝΠ για εκτέλεση έργων τουριστικής ανάπτυξης ("Συντακτική Πράξις ("Α.Ν. 522 της "), (ε) απελευθερώνει συνειδητά την διασπάθιση των δηµοσίων κτηµάτων, µέσα απ' την συνολική του πολιτική για τη Γη, την ηµόσια Ακίνητη Περιουσία και το Εθνικό Κτηµατολόγιο. Ο ενδιαφερόµενος µελετητής µπορεί να παρακολουθήσει την τύχη, των αγνώστου ουσιαστικά ταυτότητας, θέσης και µεγέθους ηµοσίων Κτηµάτων, µέσα απ' το συνολικό υλικό των σχετικών νόµων που ενδεικτικά κι επιλεκτικά παρατίθενται σ' αυτή τη θέση, και να διεισδύσει στη διαλεχτική σχέση των κυρίαρχων επιλογών της 3

4 άρχουσας τάξης για την "ανάπτυξη", µε τη θέση της για την ιδιοκτησία στη γη και τα ηµόσια Κτήµατα. ιάταγµα "Περί των εν τω Βασιλείω Μοναστηρίων" ιάταγµα 17/ "Περί ιδιωτικών δασών" Νόµος "Περί διακρίσεως Κτηµάτων" Νόµος ΚΘ 31/ "Περί βοσκησίµων Γαιών" Νόµος ΥΛΑ 1871 "Περί διανοµής και διαθέσεως της εθνικής γης" Νόµος ΠΜ "Περί εισαγωγής της Ελληνικής Νοµοθεσίας εις τα άρτι προσαρτηθείσας Θεσσαλικάς και Ηπειρωτικάς επαρχίας" Νόµος ΑΡΠ "Περί κοινοτήτων των Νοµών Λαρίσης και Αρτης" Νόµος ΑΣΜΖ "Περί παραχωρήσεως εθνικών, επισκοπικών, ή εις διαλυµένας µονάς ανηκόντων γηπέδων και κτηρίων" Νόµος ΓΨΛ 1910 "Περί... των νόµων περί διαθέσεως... των Εθνικών Γαιών" Νόµος ΓΦΚ "Περί Μεταλλείων" Νόµος ΝΖ 10/ "Περί συστάσεως ήµων και Κοινοτήτων" Νόµος / "Περί των εν ταις Ν.Χώραις κοινοτικών Γαιών" Νόµος "Περί ιαµατικών πηγών" Νόµος "Περί εξακριβώσεως και διαχειρίσεως των περιουσιών και πόρων των εν ταις Νέαις Χώραις από Τουρκοκρατίας Χριστιανικών Κοινοτήτων" Ν.. 17/7-16/ "Περί σχεδίων πόλεων, κωµών και συνοικισµών του κράτους και οικοδοµών αυτών" Ν.. 26/ "Περί συστάσεως Αεροπορικής Αµύνης" Νόµος / "Περί συστάσεως Ταµείου Εθνικής Αµύνης" Ν.. 11/ "Περί διοικήσεως ηµοσίων Κτηµάτων" Ν "Περί διοικήσεως ηµοσίων Κτηµάτων" Νόµος / "Περί διοικήσεως ηµοσίων Κτηµάτων" Αν.Νόµος "Περί καθορισµού αιγιαλίτιδος ζώνης της Ελλάδος" Αν.Νόµος / "Περί Παραχωρήσεως ηµοσίων και Κοινοτικών δασικών εκτάσεων δια σκοπούς γεωργικούς και δενδροκοµικής εκµεταλλεύσεως" Αν.Νόµος "Περί αναγνωρίσεως της κυριότητας και των εχόντων εµπράγµατα δικαιώµατα επί των αναγκαστικώς απαλλοτριωθέντων κτηµάτων δι' αστικήν εγκατάστασιν προσφύγων" Αν.Νόµος "Περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών εις παραµεθορίους παρακτίους περιοχάς κ.λ.π." Αν.Νόµος / "Περί προστασίας των ηµοσίων Κτηµάτων" Αν.Νόµος / "Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της περί διοικήσεως ηµοσίων Κτηµάτων Νοµοθεσίας" Αν.Νόµος / "Περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων" Αν.Νόµος "Περί διαχειρίσεως των εντός των απαγορευµένων Ζωνών των Αµυντικών Περιοχών ηµοσίων Κτηµάτων" Αν.Νόµος "Περί αναλήψεως υπό του κράτους της διαχειρίσεως των εν Ελλάδι κτηµάτων των ανταλλαγέντων Μουσουλµάνων" Αν.Νόµος / "Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του Α.Ν. 1539/1938 περί προστασίας των δηµοσίων κτηµάτων" Αν.Νόµος / "Αστικός Κώδιξ" Αν.Νόµος / "Περί Αιγιαλού και Παραλίας" Κ.. 28/ "Περί κωδικοποιήσεως της νοµοθεσίας περί αποκαταστάσεως κτηνοτρόφων" Αν.Νόµος "Περί µέτρων ασφαλείας του κράτους του πολιτεύµατος, του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών" 4

5 Ψήφισµα Μ 16/ "Περί δηµεύσεως των περιουσιών των συµµετεχόντων εις τον συµµοριακόν αγώνα" Α.Ν "Περί συµπληρώσεως του Ν.. 180/1946 περί τουριστικών τόπων οργανώσεως και διοικήσεως αυτών" Β "Περί του τρόπου προσωρινής ρυθµίσεως ζητηµάτων αφορόντων εις την διάθεσιν δηµευοµένων ακινήτων των συµµετεχόντων εις τον συµµοριακόν αγώνα" Ν "Περί Εχθρικών Περιουσιών" Β "Αγροτικός Κώδιξ" Ν / "Περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως κτηµάτων προς αποκατάστασιν ακτηµόνων καλλιεργητών και κτηνοτρόφων" Νόµος "Περί παραχωρήσεως παραλιακών χώρων προς εγκατάστασιν αλλοδαπών επιχειρήσεων υγρών καυσίµων" Β.. 4/ "Περί κανονισµού λειτουργίας του Οργανισµού Ακινήτου Περιουσίας του ηµοσίου εν ωδεκανήσω" Ν / "Περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού" Ν / "Περί τροποποιήσεως συµπληρώσεως και καταργήσεως της κειµένης νοµοθεσίας περί διαχειρίσεως της ανταλλαξίµου περιουσίας" Β.. 1/ "Περί συστάσεως παρ' εκάστη Νοµαρχία Επιτροπής ηµοσίων Κτηµάτων" Νόµος / "Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί προστασίας και οικήσεως των δηµοσίων κτηµάτων κειµένων διατάξεων ως και των διεπουσών τον εν ωδεκανήσω Οργανισµός ν.2100/1952 κ.λ.π." Ν "Περί ιδρύσεως Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων" Β "Περί συστάσεως Οικονοµικών Εφοριών ηµοσίων Κτηµάτων Αθηνών Θεσσαλονίκης" Β "Περί κωδικοποίησεως διατάξεων περί λαϊκής κατοικίας" "Συντακτική Πράξις Η" 11/ "Περί στερήσεως ιθαγενείας των αντεθνικώς δρώντων και δηµεύσεως της περιουσίας των" "Συντακτική Πράξις Κ" 1968 "Περί παραχωρήσεως ακινήτων του ηµοσίου, ΝΠ προς εκτέλεσιν έργων τουριστικής αναπτύξεως" "Αν.Νόµος 522" της "Περί παραχωρήσεως προς εκµετάλλευσιν θαλασσίων περιοχών και άλλων τινών συναφών διατάξεων" "Ν " " ασικός Κώδιξ" "Ν " "Αλιευτικός Κώδιξ" "Ν " "Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Γενεύη... περί της υφαλοκρηπίδος" "Ν " "Περί Μεταλλευτικού Κώδικος" (τροποποίηση µε Ν. 274/1976) Ν "Περί φύλλου καταγραφής, µητρώου ιδιοκτησίας... δασικών εκτάσεων" Νόµος "Περί εκµεταλλεύσεως λατοµείων" Νόµος "Περί συστάσεως Κτηµατικής Εταιρείας του ηµοσίου" Νόµος "Περί προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων" Μια συνολική παρατήρηση, που µπορούµε από πρώτη θεώρηση να διατυπώσουµε, είναι ότι το Κράτος-Ιδιοκτήτης, απαλλοτρίωσε στην άρχουσα τάξη, την εξάρτηση και την κοµµατική σκοπιµότητα, τα ιδιοκτησιακά του δικαιώµατα στα ηµόσια Κτήµατα, απόφυγε συνειδητά να τα ασκήσει χάριν του δηµόσιου συµφέροντος, ως ώφειλε, και σε συνέπεια µ' αυτά, επέλεξε, το να µη γνωρίζει και να µην παρακολουθεί µε αξιόπιστο ακριβή κι ολοκληρωµένο τρόπο, µετρητικά και ποιοτικά, την ακίνητη περιουσία του ηµοσίου. 5

6 Γιατί η αξιοποίηση χάριν του δηµόσιου συµφέροντος σ' εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο της ακίνητης περιουσίας του, προϋποθέτει ηµοκρατικό Προγραµµατισµό, σύµµετρης, αυτοδύναµης κι αποκεντρωµένης ανάπτυξης και πολιτική αρµονικής κι ολοκληρωµένης αξιοποίησης των φυσικών κι ανθρώπινων διαθεσίµων του τόπου. Κι αυτή η πολιτική, προϋπέθετε και προϋποθέτει την συνειδητή απ' το κράτος, τα κόµµατα αλλά και τους πολίτες επιλογή ίδρυσης, σύνταξης και τήρησης του Εθνικού Κτηµατολογίου µε τη σηµερινή του αντίληψη (1), ακόµη και για την απογραφή, χαρτογράφηση, προστασία κι ορθολογική και συντονισµένη αξιοποίηση των ηµοσίων Κτηµάτων. 4. Συνοπτική αποτίµηση οριακών ρυθµίσεων για τα ηµόσια Κτήµατα Οι Αν.Νόµοι 1539 και 1540 του 1938 για την Προστασία και τη ιοίκηση των ηµοσίων Κτηµάτων αντίστοιχα προσφέρονται χαρακτηριστικά για τεκµηρίωση των θέσεων που υποστηρίχθηκαν παραπάνω. Έτσι, την υποκρισία της Μεταξικής δικτατορίας, διαλεχτικά δεµένη µε το αφελές, ατελέσφορο, διαπιστωτικό ευχολόγιο των τεχνοκρατών της που καταλογίζει στους κακούς ιδιώτες µόνο την ευθύνη της άρχουσας τάξης, βλέπουµε ανάγλυφα τόσο στο παρακάτω απόσπασµα της Αιτιολογικής Έκθεσης του Α.Ν. 1539/1938 "Περί Προστασίας των ηµοσίων Κτηµάτων": "Η ακίνητος ιδιοκτησία του κράτους απετέλεσεν ανέκαθεν αντικείµενο καταπατήσεων και απέβη ατυχώς πηγή αδικαιολόγητου πλουτισµού κακόπιστων ιδιωτών. Το πλείστον µέρος των ακινήτων κτηµάτων του ηµοσίου βρίσκεται ήδη εις χείραν ιδιωτών είτε κατεχόντων απλώς, παρανόµως και άνευ ουδενός τίτλου τα δηµόσια ταύτα κτήµατα, είτε και ευρισκοµένων εν δίκαις µετά του ηµοσίου περί της κυριότητας των κτηµάτων τούτων, αίτινες δίκαι εκκρεµούσι επί πολλά έτη, είτε τέλος και επιτυχόντων όπως εκδοθώσιν υπέρ αυτών τελεσίδικοι και αµετάκλητοι αποφάσεις εκδικάζουσαι εις αυτούς την κυριότητα κτηµάτων άτινα αναµφισβητήτως ανήκον εις το ηµόσιον. Είναι προφανές ότι η κατάστασις αυτή και τεράστιας ζηµίας του ηµοσίου αποβαίνει πρόξενος και εκθέτει το Κράτος, εµφανίζουσα αυτό ως ανίκανο να προστατεύσει τα συµφέροντά του. Αι αρµόδιαι υπηρεσίαι αµύνονται, κατά το εφικτόν, κατά της τοιαύτης διαρπαγής της κρατικής περιουσίας, αλλ' η τοιαύτη άµυνα αποβαίνει ατελέσφορος δια τους κάτωθι δύο κυρίως λόγους: (α) ιότι λόγω του µη καταρτισµού µέχρι σήµερον του ακριβούς κτηµατολογίου, πολλά των δηµοσίων κτηµάτων είναι άγνωστα εις το δηµόσιον, άλλα δε πάλιν τούτων, κατεχόµενα αυθαιρέτως υπό ιδιωτών είναι αδύνατον να διεκδικηθώσιν επιτυχώς υπό του ηµοσίου λόγω ελλείψεως οργανώσεων της αρµοδίας υπηρεσίας και του αδυνάτου - υπό τας κρατούσας συνθήκας - της ενεργείας των απαιτουµένων προπαρασκευαστικών της εγέρσεως αγωγής εργασιών, ήτοι της επιτοπίου εφαρµογής των τίτλων, του κατακερµατισµού διαγραµµάτων, εµφαινόντων την ανήκουσαν τω ηµοσίων έκτασιν κ.λ.π....", όσο και στην αιτιολογική έκθεση του Α.Ν. 1540/1938 "Περί ηµοσίων Κτηµάτων" που ακολουθεί: "Εις υποβαλλόµενον προς την Υµετέραν Μεγαλειότητα έτερον σχέδιον Αναγκαστικού Νόµου "Περί προστασίας των ηµοσίων κτηµάτων" εκτίθεται εν γενικαίς γραµµαίς η κατάστασις, ήτις κυριαρχεί σήµερον εις τα ακίνητα 6

7 κτήµατα του ηµοσίου. Πλήρης αναρχία κρατεί επί του σπουδαιοτάτου δια το ηµόσιον αντικειµένου τούτου, πολλά των δηµοσίων κτηµάτων είναι άγνωστα εις την αρµοδίαν υπηρεσίαν, άλλα τούτων κατέχονται παρανόµως υπό ιδιωτών, διεκδικούντων ταύτα ως ίδια επί τη βάσει ψευδών τίτλων, συνεχίζεται δ'όσηµέραι η διαρπαγή αύτη της κρατικής περιουσίας, επί προφανή µειώσει του κρατικού γοήτρου και επί µεγίστη ζηµία των συµφερόντων του ηµοσίου. Η κατάστασις αύτη, θλιβερά από πάσης απόψεως, οφείλεται προς τοις άλλοις και εις την έλλειψιν οργανώσεως της αρµοδίας επί των δηµοσίων κτηµάτων υπηρεσίας και την έλλειψιν επαρκούς και κατάλληλου προσωπικού, άνευ των οποίων είναι αδύνατος ο καταρτισµός πλήρους και λεπτοµερούς κτηµατολογίου των ανηκόντων εις το ηµόσιον κτηµάτων, δι' ου και µόνον θέλει εξασφαλισθεί η προστασία της κρατικής περιουσίας. Εξ άλλου, η εν τη πράξει εφαρµογή της κειµένης νοµοθείσας περί διοικήσεως των δηµοσίων κτηµάτων, περί στεγάσεων των δηµοσίων υπηρεσιών κ.λ.π., κατέδειξε την ανάγκην διαφόρων τροποποιήσεων και συµπληρώσεων αυτής, προς µείζονα εξασφάλισιν των συµφερόντων του ηµοσίου και προς επίλυσιν διαφόρων αµφισβητουµένων ζητηµάτων". Σαράντα περίπου χρόνια αργότερα, µε το Π.. 636/77 (Οργανισµός Υπουργείου Οικονοµικών), η πολιτική έκφραση της άρχουσας τάξης, ενώ ήδη έχει ή πρόκειται να δροµολογήσει ευκαιριακά, δήθεν κτηµατολόγια (αµπελουργικό, ελαιουργικό, δασικό), εµποδίζει αντικειµενικά, για άλλη µια φορά, τη δηµιουργία των ουσιαστικών προϋποθέσεων για το ξεκίνηµα του άκρως απαραίτητου, Εθνικού Κτηµατολογίου (το οποίο θα αποκάλυπτε και την άγνωστη και συντριπτικά µεγαλύτερη ακίνητη περιουσία του δηµοσίου), κι αναθέτει µεταξύ άλλων ως αρµοδιότητα, στο Τµήµα Κτηµατολογίου ηµοσίων Κτηµάτων και Προστασίας Αιγιαλού: - την Κτηµατογράφηση και Οροσήµανση των δηµοσίων κτηµάτων όλης της χώρας, - την εφαρµογή τίτλων και διεκδικούµενων απ' το ηµόσιο ακινήτων, - τη συνδροµή στο έργο τη ΑΜΚ µε την εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών, και - τη διενέργεια ελέγχων για προστασία του αιγιαλού. Η ατελής συγκρότηση, η στελέχωση, ο εξοπλισµός η δοµή και λειτουργία του Τµήµατος αυτού, σε συνδυασµό µε το κολοσσιαίο αντικείµενο, αλλά και τη συνειδητά λαθεµένη µέθοδο προσέγγισής του, (χωρίς δηλαδή Εθνικό Κτηµατολόγιο), περιθωριοποιούν και µηδενίζουν τις οποιεσδήποτε καλές προθέσεις των εργαζοµένων και συντηρούν το πρόβληµα µέχρι και το 1979 που έρχεται η σειρά της Κτηµατικής Εταιρείας του ηµοσίου. Στην εισηγητική έκθεση του Νόµου 973 του 1979 "Περί συστάσεως Κτηµατικής Εταιρείας του ηµοσίου", η πολιτική βούληση της άρχουσας τάξης επιβεβαιώνει για άλλη µια φορά τις πανθοµολογούµενες στην ιστορική εξέλιξή της διαπιστώσεις και ξανακάνει συνειδητά το ίδιο λάθος, να αναθέσει δηλαδή σε µια πολυτελούς δοµής επιχείρησης (5), να αναζητήσει και να κτηµατογραφήσει ερήµην και πάλι του Εθνικού Κτηµατολογίου τα γνωστά (;) κι όλο πιο πολύ καταπατηµένα όσο περνάει ο καιρός ηµόσια Κτήµατα. Πιο συγκεκριµένα, η εισηγητική έκθεση του Ν.973/1979 λέει: "Είναι γνωστόν ότι παρά τα κατά καιρούς ληφθέντα µέτρα, σοβαρόν µέρος της ιδιωτικής ακινήτου περιουσίας του δηµοσίου παραµένει άγνωστον ή καταπατείται από τρίτους... 7

8 Πρώτον έργον της προτεινοµένης Κτηµατικής Εταιρείας του ηµοσίου είναι η αναζήτησις, διαπίστωσις, καταγραφή και κτηµατογράφησις, όλων των ακινήτων του ηµοσίου ανεξαρτήτως του φορέως εις τον οποίον υπάγονται". Το σχετικό όµως άρθρο του Νόµου 973/1979 που υλοποιεί, υποτίθεται, την παραπάνω πολιτική βούληση βρίσκει µια πολλή πρωτότυπη µέθοδο και πάλι υποκατάστασης του Εθνικού Κτηµατολογίου µε "εκθέσεις" προς τον Υπουργό: "Η εταιρεία υποβάλλει εις τον Υπουργόν Οικονοµικών εκθέσεις δι' ων υποδεικνύει την ύπαρξιν ακινήτων του ηµοσίου, µη καταγεγραµµένων εις τα βιβλία του, ή κατεχοµένων παρανόµως υπό τρίτων και συνεργάζεται µετά των αρµοδίων υπηρεσιών δια την ανεύρεσιν, την καταγραφήν και την προστασίαν των ακινήτων του ηµοσίου". 5. Όψεις της πολιτικής για τα ηµόσια Κτήµατα µετά το 1981 Οι κοινωνικές δυνάµεις, που βρέθηκαν απ' το 1981 ως το 1989 στην εξουσία, σύµφωνα µε τις αρχές και τις προγραµµατικές τους εξελίξεις είχαν δεσµευθεί απ' το 1974 ως το 1981 κοινωνικά, επιστηµονικά και πολιτικά να προωθήσουν και να υλοποιήσουν µιαν άλλη πολιτική Γης και για τη ηµόσια Ακίνητη Περιουσία. Μια πολιτική που ήθελε το Εθνικό Κτηµατολόγιο στη σύγχρονη Πολυδιάστατη, Ολοκληρωµένη Αναπτυξιακή του µορφή, ως αξιόπιστο θεµέλιο γνώστης της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας της χώρας µας των σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων, αλληλεπιδράσεων και των τάσεων µεταβολής τους δια µέσου του χρόνου, αλλά κι ως αποτελεσµατικό εργαλείο διαρθρωτικού αναπτυξιακού µετασχηµατισµού τους. Ύστερα από µια µακριά περίοδο αµήχανης αναµονής που κράτησε 5 ολόκληρα χρόνια, στη διάρκεια των οποίων εκφράστηκαν ποικιλότροπα εσωτερικές πολιτικοιδεολογικές αντιθέσεις στο χώρο του κόµµατος της εξουσίας, (οι οποίες όµως είχαν στην ουσία τις ρίζες τους, στις αντιφατικές, συγκεχυµένες αλλά και συχνά συντεχνιακές "προσωπικές πολιτικές" Υπουργών των Κυβερνήσεων του, που απείχαν πολύ απ' τις προγραµµατικές θέσεις του), προωθήθηκε στην Εθνική Αντιπροσωπεία, ψηφίστηκε και ισχύει απ' τις 19 Σεπτεµβρίου του 1986 ο Νόµος 1647/86 "Οργανισµός Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ) και άλλες διατάξεις". Ο Νόµος αυτός αποτέλεσε ένα πρώτο, θετικό αλλά άτολµο κι ανολοκλήρωτο βήµα στην κατεύθυνση θεσµοθέτησης, σύνταξης, τήρησης κι ενηµέρωσης του Εθνικού Κτηµατολογίου, σε µια µορφή η οποία θα µπορούσε "δυνάµει" να στηρίξει και µιαν αξιόπιστη πολιτική για τα ηµόσια Κτήµατα. Οι εγγενείς αδυναµίες του (6), (7) όµως απετέλεσαν όπως είχε προβλεφθεί έγκαιρα, τροχοπέδη στο πεδίο υλοποίησης των στόχων του. Στο µεταξύ στην ίδια περίοδο και κάτω απ' τις ίδιες συνθήκες στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για ορθολογική και συντονισµένη δράση στο πεδίο της αξιοποίησης των ηµοσίων Κτηµάτων της ΚΕ, (στις δεδοµένες, µερικές κι αποσπασµατικής φύσης θεσµικές της δυνατότητες), θα πρέπει να σηµειώσουµε την οµόφωνη απόφαση 134 της του ιοικητικού της Συµβουλίου, για την "Γενική Πολιτική και τις ιαδικασίες Αξιοποίησης των ηµοσίων Κτηµάτων για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς σκοπούς". Η απόφαση αυτή την οποία εισηγήθηκε ο υπογράφων ως Πρόεδρος τότε της ΚΕ εφαρµόσθηκε µ' επιτυχία κι εφαρµόζεται µέχρι σήµερα µε οριακές τροποποιήσεις και θα ήταν ενδιαφέρουσα µια αναλυτική και πολυδιάστατη, διεπιστηµονική διερεύνηση των οριακών έστω αποτελεσµάτων της σ' επίπεδο τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. 8

9 Αναλυτικότερα η Απόφαση 134/ του.σ. της ΚΕ έχει ως εξής: "Στο πλαίσιο του Κυβερνητικού Προγράµµατος το.σ. της Κ.Ε.. εγκρίνει κατά πλήρη προτεραιότητα την παραχώρηση χρήσης δηµοσίων κτηµάτων σε δηµόσιες Υπηρεσίες, σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και σε Αγροτοβιοµηχανικούς Συνεταιρισµούς, λόγω του κοινωνικού κι ευρύτερα αναπτυξιακού τους χαρακτήρα. Ειδικότερα: Α. Προκειµένου να αποφασίζει σχετικά µε το.σ. της Κ.Ε.. για παραχώρηση της χρήσης ηµοσίων Κτηµάτων σε δηµόσιες Υπηρεσίες, στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή σε αγροτοβιοµηχανικούς συνεταιρισµούς, κάθε ήµος και Κοινότητα και η Νοµαρχία αντίστοιχα (για τις δηµόσιες Υπηρεσίες και τους αγροτοβιοµηχανικούς συνεταιρισµούς), θα πρέπει να συνοδεύουν τις προτάσεις τους προς την Κ.Ε.. µε τα παρακάτω στοιχεία. 1. Πλήρη αναλυτικό και ακριβή κατάλογο, των, στο συγκεκριµένο δήµο ή κοινότητα (στην περιοχή του οποίου ζητείται η παραχώρηση χρήσης δηµόσιας γης), ακινήτων, κοινοτικών, κοινόχρηστων, µοναστηριακών κι εκκλησιαστικών ακινήτων, των τυχόν ακινήτων Εθνικών Κληροδοτηµάτων, αλλά και των δηµοσίων κτηµάτων, για τα οποία έχει ο ήµος ή η Κοινότητα, ή η Νοµαρχία, οποιασδήποτε φύσης πληροφορία, η καταγραφή, σχετικά µε τη θέση, την έκταση, τη χρήση, την τρέχουσα αξία, τον φορέα που τα διαχειρίζεται (δηµόσιο, δήµος κληροδότηµα, Ν.Π... ή κ.α.) και την τυχόν αυθαίρετη κατοχή ή χρήση τους. 2. Αναλυτική παρουσίαση (ειδικότερα για τους ήµους ή Κοινότητες), (α) του τρόπου µε τον οποίο χρησιµοποιούνται, αξιοποιήθηκαν ή προτίθεται ο ήµος ή η Κοινότητα ν' αξιοποιήσει τα υπάρχοντα ΗΜΟΤΙΚΑ ή (β) ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ακίνητα, και των τυχόν προβληµάτων που εµπόδισαν ή εµποδίζουν την αξιοποίηση αυτή. 3. Συγκεκριµένη και τεκµηριωµένη πρόταση για τον τρόπο αξιοποίησης των δηµοσίων κτηµάτων, των οποίων ζητείται η παραχώρηση χρήσης. Η πρόταση αυτή, θα µπορεί να συζητηθεί στο.σ. της Κ.Ε.., στο βαθµό που είναι απόλυτα συγκεκριµένη και σύµφωνη µε τις παρακάτω βασικές αρχές του Προγράµµατος Κυβερνητικής Πολιτικής το οποίο υλοποιεί η Κ.Ε..: "Η χρήση δηµοσίου κτήµατος παραχωρείται σε ηµόσια Υπηρεσία, σε Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή αγροτοβιοµηχανικό συνεταιρισµό, αποκλειστικά και µόνο: ι) εφόσον εντάσσεται και είναι σύµφωνη µε τις χρήσεις του σχεδίου πολεοδοµικής ανασυγκρότησης που έχει εγκριθεί ή θα εγκριθεί, και δεν προορίζεται για ικανοποίηση µελλοντικών αναγκών σε Εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, ιι) εφόσον η αξιοποίησή του καλύπτει µια απ' τις παρακάτω ανάγκες: α) δηµιουργίας οργανωµένων χώρων πρασίνου και γενικότερα χώρων αναψυχής κοινής χρήσης και κοινωνικού τουρισµού, β) δηµιουργίας δηµοτικών ή κοινοτικών καταστηµάτων, κτιρίων και χώρων πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών χρήσεων (προστασίας των παιδιών και ειδικότερα αυτών που χρήζουν ειδικής αγωγής και της τρίτης ηλικίας), µε ταυτόχρονη µέριµνα εγκατάλειψης ενοικιαζοµένων σχετικών κτιρίων, γ) ανάπτυξης δηµοτικών ή κοινοτικών (ή και µε συµµετοχή ή συνεργασία µε την Κ.Ε.. και συνεταιρισµούς), παραγωγικών πρωτοβουλιών ή και 9

10 βιώσιµων, συµπληρωµατικών προς την ιδιωτική πρωτοβουλία επιχειρήσεων, δ) υλοποίησης δηµοτικών ή κοινοτικών προγραµµάτων, µελέτης, ανέγερσης και µίσθωσης, δηµοτικών ή κοινοτικών κατοικιών και κτιρίων, µε στόχο την κάλυψη των αναγκών των δηµοτών και των δηµοσίων υπηρεσιών, αλλά και τον επηρεασµό των τιµών των ενοικίων, ε) υλοποίησης κάθε φύσης αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που προωθούν το ξαναζωντάνεµα της υπαίθρου, την ανασυγκρότηση του κοινωνικού ιστού των πόλεων, την βελτίωση της ποιότητας ζωής, την ανάπτυξη κοινωνικών λειτουργιών και χρήσεων, τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στην περιφέρεια, την υλοποίηση κι ανάπτυξη νέων συλλογικών συµµετοχικών κοινωνικών και παραγωγικών σχέσεων, στ) προώθησης οµαδικών συνεταιριστικών καλλιεργειών από το σύνολο των αποδεδειγµένα ακτηµόνων αυτοκαλλιεργητών δηµοτών, κατά προτεραιότητα, αλλά και των µικροκαλλιεργητών, και στήριξης αγροτοβιοµηχανικών συνεταιρισµών, ζ) στήριξης προγραµµάτων εσωτερικού και κοινωνικού χειµερινού τουρισµού". Για τις περιπτώσεις (γ), (δ), (ε), (στ) και (ζ) η Κ.Ε.. θα προσδιορίσει µε νεώτερη απόφασή της τις ειδικότερες προδιαγραφές για τα απαιτούµενα στοιχεία τεκµηρίωσης των σχετικών αιτήσεων. 4. Τεκµηρίωση: (α) τεχνικοοικονοµική και κοινωνική, της σκοπιµότητας της συγκεκριµένης (β) αξιοποίησης της χρήσης του δηµοσίου κτήµατος, και της οικονοµικής δυνατότητας της ηµόσιας Υπηρεσίας, του ήµου ή της Κοινότητας και του Αγροτοβιοµηχανικού Συνεταιρισµού, να καλύψει τις υπόλοιπες δαπάνες που απαιτεί η αξιοποίηση αυτή. Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο θα πρέπει να ιεραρχεί στην κάθε πρότασή του, τις προτεραιότητες τυχόν ανταγωνιστικών αιτηµάτων ηµοσίων Υπηρεσιών, ήµων ή Κοινοτήτων, και Αγροτοβιοµηχανικών Συνεταιρισµών σε Νοµαρχιακό επίπεδο και να φροντίζει ώστε η παραγωγική αξιοποίηση των δηµοσίων κτηµάτων ήµων ή Κοινοτήτων που διαθέτουν δηµόσια γη στην περιοχή τους, να αποφέρει παράλληλα πόρους στη Νοµαρχία, τόσο για την ικανοποίηση παρόµοιων αναγκών όσο και για στήριξη ανάλογων αναπτυξιακών και κοινωνικών προγραµµάτων και στους δήµους ή κοινότητες που δεν διαθέτουν στην περιοχή τους δηµόσια ή δηµοτικά και κοινοτικά κτήµατα. Εφόσον το.σ. της Κ.Ε.. διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, θα παραχωρεί τη χρήση του δηµόσιου κτήµατος στη ηµόσια Υπηρεσία, τον Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή τον αγροτοβιοµηχανικό συνεταιρισµό, για ορισµένο χρονικό διάστηµα, µέσα στο οποίο θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί η διαδικασία και τα έργα αξιοποίησής του. Μετά τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης του έργου αξιοποίησης του ηµόσιου Κτήµατος, το.σ. της Κ.Ε.. θα παραχωρεί οριστικά την χρήση του στη ηµόσια Υπηρεσία, το ήµο ή την Κοινότητα, ή τον αγροτοβιοµηχανικό συνεταιρισµό αντίστοιχα. Με την παραπάνω διαφανή αντικειµενική και ενιαία διαδικασία εξασφαλίζεται: - ότι η Κ.Ε.. θα αντιµετωπίζει άµεσα κάθε συγκροτηµένη, συστηµατική και τεκµηριωµένη πρόταση ηµόσιας Υπηρεσίας, ήµου ή Κοινότητας, ή αγροτοβιοµηχανικού συνεταιρισµού για αξιοποίηση των ηµοσίων Κτηµάτων, 10

11 - ότι θα αποφεύγονται πλέον οι ατέρµονες γραφειοκρατικές κι ετεροβαρείς διαδικασίες, αλλά και οι αντιφατικές πολλές φορές κι ατεκµηρίωτες αποφάσεις, - ότι θα κατοχυρώνεται η υπευθυνότητα των προτάσεων, αλλά και η αξιοπιστία της υλοποίησής τους και - ότι θα προστατεύονται τα γνωστά δηµόσια κτήµατα, αλλά και θα αποκαλύπτονται νέα, άγνωστα µέχρι σήµερα, µε την ενεργητική συµµετοχή και το ενδιαφέρον των ηµοσίων Υπηρεσιών, των Ο.Τ.Α., και των Αγροτοβιοµηχανικών Συνεταιρισµών, οι οποίοι έχουν πλέον αντικειµενικά κάθε λόγο να συµβάλουν στη βέλτιστη αξιοποίηση των δηµοσίων κτηµάτων για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς σκοπούς. Β. Προκειµένου να εξεταστεί από την Κ.Ε.. η δυνατότητα και πάντα µόνο µετά από δηµοπρασία, εκποίησης, ή µίσθωσης σε ιδιώτη έκτασης του δηµοσίου, θα πρέπει να υπάρχουν µετά από σχετική έρευνα, τεκµηριωµένες αποφάσεις του αρµόδιου ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου και του Νοµαρχιακού Συµβουλίου: α. ότι το δηµόσιο αυτό κτήµα δεν είναι κατά προτεραιότητα, Τοπικού, Περιφερειακού ή Εθνικού αντίστοιχα ενδιαφέροντος και σηµασίας, για το ήµο ή Κοινότητα, τη Νοµαρχία, ή τη ηµόσια Υπηρεσία, β. ότι δεν παρέχει, αντικειµενικά, (λόγω µεγέθους, µορφής, σχέσης του µε το περιβάλλον (π.χ. δεν γειτνιάζει µε άλλα δηµόσια κτήµατα), και λοιπών ποιοτικών χαρακτηριστικών) τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη κοινωνικών χρήσεων και λειτουργιών ή για προώθηση συµµετοχικών και συλλογικών χρήσεων, γ. ότι δεν εκκρεµεί από τη Νοµαρχία, από Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από Αγροτοβιοµηχανικό Συνεταιρισµό, ή από άλλη ηµόσια Υπηρεσία, αίτηση για προσφορότερη αξιοποίησή του, και δ. ότι συνηγορούν, για την µε δηµοπρασία εκποίηση ή µίσθωσή της, αναφέροντας αναλυτικά τους λόγους για την πρόταση τους αυτή. Έτσι: (1) όλες οι αιτήσεις ιδιωτών για εκποίηση ή µίσθωση συγκεκριµένου και πλήρως και µε στοιχεία (µετρητικά και ποιοτικά) προσδιορισµένου δηµοσίου κτήµατος, θα πρέπει να υποβάλλονται στον αντίστοιχο ήµο ή Κοινότητα και να κοινοποιούνται στη Νοµαρχία και στην Κ.Ε.. (2) Μετά την συζήτηση τους από το ηµοτικό ή Κοινοτικό και το Νοµαρχιακό Συµβούλιο και τις σχετικές αποφάσεις τους, ο Νοµάρχης προωθεί στην Κ.Ε.. µέσα σε δύο µήνες από την υποβολή του αιτήµατος, την τελική πρόταση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου, µόνο εφ' όσον είναι θετική, µαζί µε τις σχετικές βεβαιώσεις και τα λοιπά στοιχεία, µέσα στα οποία θα συµπεριλαµβάνεται και η εκτίµηση της αγοραίας ή µισθωτικής αξίας του δηµοσίου κτήµατος, ως βάσης εκκίνησης της διαδικασίας δηµοπρασίας. (3) Σε αντίθετη περίπτωση, ο Νοµάρχης απαντά αρνητικά στον ενδιαφερόµενο ιδιώτη και προωθεί στην Κ.Ε.., τεκµηριωµένη, στο πλαίσιο του Κυβερνητικού προγράµµατος, πρόταση, για αξιοποίηση του συγκεκριµένου δηµοσίου κτήµατος, από δηµόσια υπηρεσία, από τον αντίστοιχο Ο.Τ.Α., ή από αγροτοβιοµηχανικό συνεταιρισµό, οι οποίοι, άλλωστε, µε βάση την πάγια αυτή απόφαση του.σ. της Κ.Ε.., έχουν πάντα, λόγω του κοινωνικού τους χαρακτήρα, την πρώτη προτεραιότητα στη δυνατότητα αξιοποίησης της χρήσης δηµοσίων κτηµάτων. Ιδιώτης στον οποίο ο Νοµάρχης έχει απαντήσει αρνητικά, δικαιούται σε ένα µήνα απ' την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, να υποβάλει στην Κ.Ε.. 11

12 αίτηση να επανεξεταστεί το αίτηµά του, επισυνάπτοντας όλα τα κατά την κρίση του απαραίτητα στοιχεία. (4) Οι Νοµάρχες της χώρας στους οποίους µε ευθύνη του Προέδρου της Κ.Ε.., κοινοποιείται και µε συνεργασία τους προωθείται, η υλοποίηση της απόφασης αυτής, παρακαλούνται να κάνουν έγκαιρα όλες τις απαραίτητες ενέργειες για συστηµατική ενηµέρωση και πληροφόρηση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου, των ηµάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων και των ηµοτικών και Κοινοτικών Συµβουλίων των Νοµών της χώρας, για τις διαδικασίες, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προτεραιότητες παραχώρησης χρήσης δηµοσίων κτηµάτων και να προωθούν προς την Κ.Ε.. πλήρως τεκµηριωµένες τις σχετικές προτάσεις τους στην κατεύθυνση υλοποίησης του Κυβερνητικού Προγράµµατος αλλά κι ενίσχυσης των ειδικότερων αναπτυξιακών επιλογών του πενταετούς προγράµµατος σε νοµαρχιακό επίπεδο. Ενώ η απόφαση 134/ του.σ. της Κ.Ε.. παρήγαγε και παράγει αποτελέσµατα µε σαφή αναπτυξιακό χαρακτήρα στο πεδίο αξιοποίησης των ηµοσίων Κτηµάτων τα οποία η ίδια διαχειρίζεται, µια άλλη προσπάθεια προώθησης µιας ριζοσπαστικής αλλαγής του θεσµικού της πλαισίου, στην κατεύθυνση συγκρότησης ενός Κτηµατικού Οργανισµού του ηµοσίου, ως ενιαίου φορέα αξιοποίησης όλων των διαχειριζόµενων από επιµέρους φορείς του ηµοσίων Κτηµάτων, για τους ίδιους πολιτικούς και άλλους λόγους οι οποίοι αναφέρθηκαν και προηγουµένως δεν έγινε δυνατό να τελεσφορήσει. Κι αυτό γιατί το κείµενο του σχετικού Νοµοσχεδίου υπογραµµένο έγκαιρα από τον τότε Υπουργό Οικονοµικών, υπογράφηκε απ' τον Υπουργό της Εθνικής Οικονοµίας την ηµέρα της παραίτησής του µε αυτονόητο αποτέλεσµα την µη κατάθεσή του στη Βουλή. Επειδή η φιλοσοφία της πρότασης του νοµοσχεδίου αυτού εναρµονίζεται, τόσο µε τη φιλοσοφία του Σύγχρονου Ολοκληρωµένου Εθνικού Κτηµατολογίου (1) (7) όσο και µε εκείνη της απόφασης 134/ , την οποία και διευρύνει αποφασιστικά, κρίνεται σκόπιµο, για τον ενδιαφερόµενο µελετητή, να παρατεθεί εδώ αυτούσια, όπως είχε στην αρχική της µορφή υποβληθεί απ' τον υπογράφοντα µε την ιδιότητα τότε του Προέδρου της Κ.Ε.. στον αρµόδιο Υπουργό Οικονοµικών. Θέµατα ιοίκησης ιαχείρισης Αξιοποίησης και Προστασίας των ηµοσίων Κτηµάτων 1. Αντικαθίσταται το άρθρο 1 του Ν. 973/79 ως εξής: α) "Συνίσταται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία Κτηµατικός Οργανισµός ηµοσίου (Κ.Ο..) µε έδρα την Αθήνα. Ο Οργανισµός τελεί υπό την εποπτεία του κράτους που ασκείται από τον Υπουργό Οικονοµικών". 2. Αντικαθίσταται το άρθρο (2) του Ν. 973/79 ως εξής: "Σκοπός του Κτηµατικού Οργανισµού του ηµοσίου είναι: (α) Η συστηµατικά ενηµερούµενη κτηµατολογική καταγραφή στα πλαίσια, και σύµφωνα µε τις Τεχνικές προδιαγραφές του Εθνικού Κτηµατολογίου του συνόλου των πάσης φύσης και προέλευσης δηµοσίων κτηµάτων που υπάγονται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία στην αρµοδιότητα των Υπουργείων Οικονοµικών, Γεωργίας και Εθνικής Άµυνας, όπως και κάθε άλλου δηµόσιου κτήµατος της επικράτειας, που υπάγεται στην αρµοδιότητα άλλου φορέα του δηµόσιου Τοµέα ή περιέρχεται στο 12

13 δηµόσιο µε απαλλοτρίωση, αγορά, δωρεά, ανταλλαγή και της εκκλησιαστικής και µοναστηριακής περιουσίας. (β) Η διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και προστασία αυτών των δηµοσίων, κτηµάτων, εκτός εκείνων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και Γεωργίας, που εξαιρούνται µε κοινή απόφαση του αρµόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών. (γ) Η συµβολή στη χάραξη της Πολιτικής Γης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. (δ) Ο σχεδιασµός, η µελέτη, η επίβλεψη και ο έλεγχος υλοποίησης προγραµµάτων αξιοποίησης των κατάλληλων δηµοσίων κτηµάτων: Ι. Για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των ηµοσίων πολιτικών ή στρατιωτικών υπηρεσιών. ΙΙ. Για την, στα πλαίσια της Κυβερνητικής Πολιτικής, προώθηση και στήριξη βιώσιµων συλλογικών, συνεταιριστικών, οµαδικών, δηµοτικών, κοινοτικών ή µικτών παραγωγικών επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών µε στόχο την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, την βελτίωση της ποιότητας ζωής, τη δηµιουργία προϋποθέσεων για ενίσχυση και υποδοµή πολιτιστικών, µορφωτικών και γενικότερα κοινωνικών λειτουργιών µε συµµετοχή πάντα των αντίστοιχων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Κ.Ο.. ΙΙΙ. Για την κατασκευή έργων υποδοµής και ανάπτυξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. IV. Για την στήριξη της υλοποίησης και τήρησης του Εθνικού Κτηµατολογίου. (ε) Η δηµιουργία των προϋποθέσεων για τη σύνταξη του Εθνικού Κτηµατολογίου και ειδικότερα η οργάνωση της διοικητικής δοµής και λειτουργίας, η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, ο σχεδιασµός προγράµµατος εργασιών και προµηθειών, η κατανοµή εργασιών στις υφιστάµενες σήµερα υπηρεσίες ανάλογα µε το δυναµικό και τον εξοπλισµό τους. (στ) Η δηµιουργία Τράπεζας Γης, η πώληση, η αγορά και η ανταλλαγή ακινήτων, για την υλοποίηση των σκοπών της. (ζ) Η εκπόνηση κι εκτέλεση προγραµµάτων στέγασης δηµοσίων υπηρεσιών και η συµµετοχή στην εκπόνηση κι εκτέλεση προγραµµάτων στέγασης συνεταιριστικών συνεργατικών, δηµοτικοσυνεταιριστικών και πανεπιστηµιακών φορέων. (η) Η ανάληψη κάθε φύσης πρωτοβουλιών τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και κάθε προγράµµατος µελέτης ή έργου που αναθέτει στον Κ.Ο.. φορέας του δηµόσιου τοµέα. (θ) Η χαρτογράφηση της χώρας. (ι) Η σύνταξη και τήρηση του ενιαίου Κτηµατολογίου της Ελλάδας. (κ) Η σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς του ηµοσίου διερεύνηση, απογραφή και χαρτογράφηση των Φυσικών ιαθεσίµων της χώρας. (λ) Η δηµιουργία κτηµατολογικού συστήµατος πληροφοριών γης και περιβάλλοντος. Προς εκπλήρωση του σκοπού του ο Κ.Ο.. δοµείται και λειτουργεί σε κεντρική και περιφερειακές υπηρεσίες στην έδρα κάθε νοµαρχίας. Τα της οργάνωσης και διοίκησης των υπηρεσιών του Κ.Ο.., καθώς επίσης και το αντικείµενο και οι αρµοδιότητές τους, ρυθµίζονται µε απόφαση του ιοικητικού του Συµβουλίου, που εγκρίνεται απ' τον Υπουργό Οικονοµικών. 13

14 3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του Ν. 973/79 αντικαθίσταται ως εξής: "1. Με την έναρξη της ισχύος του Νόµου αυτού όλα τα δηµόσια κτήµατα, εκτός εκείνων που εξαιρούνται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, περιέρχονται αυτοδίκαια στην αρµοδιότητα του Κ.Ο.., ως προς τη διοίκηση, τη διαχείριση και την, σε συνεργασία µε τα αρµόδια Υπουργεία, αξιοποίησή τους στα πλαίσια υλοποίησης του Κυβερνητικού Προγράµµατος. Μέσα σε προθεσµία δύο µηνών περιέρχονται στον Κ.Ο.. όλα τα σχετικά αρχεία, φάκελοι, κτηµατολογικές απογραφές και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο που διαθέτει το κάθε Υπουργείο και Ν.Π... για όλα τα δηµόσια κτήµατα". 4. Η παράγραφος 2 του Ν. 973/79 αντικαθίσταται ως εξής: "2. Με την έναρξη ισχύος του Νόµου αυτού η αρµοδιότητα προστασίας των δηµοσίων κτηµάτων περιέρχεται στον Κτηµατικό Οργανισµό του ηµοσίου και ασκείται σύµφωνα µε τους όρους ειδικού κανονισµού που εκδίδεται µε απόφαση του.σ. του Κ.Ο.. και εγκρίνεται απ' τον Υπουργό Οικονοµικών. Για την προστασία των ηµοσίων κτηµάτων ουσιαστική συµµετοχή κι ευθύνη έχουν οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μέχρι την έκδοση και κύρωση του ειδικού κανονισµού προστασίας των δηµοσίων κτηµάτων, την αρµοδιότητα αυτή ασκούν οι αρµόδιες, σύµφωνα µε τις ισχύουσες την διατάξεις, υπηρεσίες στο πλαίσιο γενικών οδηγιών του Κ.Ο..". 5. Η παράγραφος 13 του άρθρου 9 του Ν.1160/81 και οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 13 του Ν. 973/79 αντικαθίστανται ως εξής αντίστοιχα: (Ι) "Ο Κ.Ο.. διοικείται από εννιαµελές ιοικητικό Συµβούλιο που συγκροτείται µε Π µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών. Στα µέλη του.σ. του Κ.Ο.. περιλαµβάνονται: (α) 2 Καθηγητές ΑΕΙ, τµηµάτων σχετικών µε το Κτηµατολόγιο, τη Χαρτογραφία και την Πολιτική Γης, που επιλέγονται απ' τον Υπουργό Οικονοµικών από κατάλογο ειδικών καθηγητών που προτείνουν τα τµήµατα αυτά, (β) 1 Καθηγητής ΑΕΙ νοµικού τµήµατος που επιλέγεται µε την παραπάνω διαδικασία, (γ) 1 εκπρόσωπος του Υπουργού Οικονοµικών, (δ) 1 εκπρόσωπος του Υπουργού Γεωργίας, (ε) 1 εκπρόσωπος του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος, (στ) 1 εκπρόσωπος της ΚΕ ΚΕ, (ζ) 2 επιστήµονες µε ειδική πείρα σε θέµατα διοίκησης, διαχείρισης, αξιοποίησης και προστασίας δηµοσίων κτηµάτων που επιλέγονται από τον Υπουργό Οικονοµικών. (ΙΙ) Με το ίδιο Π.. ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος και τρία αναπληρωµατικά µέλη του.σ. του Κ.Ο.. στα οποία ανατίθενται ειδικά καθήκοντα µε πρόταση του Προέδρου και απόφαση του.σ. Χρέη Γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος του Κ.Ο.. (ΙΙΙ) Η θητεία του.σ. της Κ.Ο.. και των αναπληρωµατικών µελών του ορίζεται τετραετής και µπορεί να ανανεώνεται. Σε περίπτωση κένωσης θέσης τακτικού ή αναπληρωµατικού µέλους του.σ. προ της λήξης της θητείας του, η θέση πληρούται για τον υπόλοιπο χρόνο µε Π. (IV) Στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τα µέλη, τα αναπληρωµατικά µέλη και τον Γραµµατέα του Σ καταβάλλεται αποζηµίωση που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. 14

15 (V) Με αποφάσεις του το.σ., µετά από πρόταση του Προέδρου του, ανατίθενται ειδικές ευθύνες κι αρµοδιότητες στον Αντιπρόεδρο και σε µέλη του Σ του Κ.Ο.. 6. Το άρθρο 16 του Ν. 973/79 αντικαθίσταται ως εξής: "1. Των υπηρεσιών του Κ.Ο.. προΐσταται ιευθυντής-συντονιστής ειδικός επιστήµονας µε τεκµηριωµένη εµπειρία στην περιοχή κτηµατολογικής απογραφής, διοίκησης, διαχείρισης, αξιοποίησης και προστασίας των δηµοσίων κτηµάτων και Κτηµατολογικών Συστηµάτων Πληροφοριών Γης, ο οποίος προσλαµβάνεται µε απόφαση του.σ. του Κ.Ο.., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονοµικών, και στην οποία καθορίζονται οι αποδοχές και η διάρκεια της θητείας του που µπορεί να ανανεώνεται µε τον ίδιο τρόπο για ίσο χρόνο. 2. Ο ιευθυντής-συντονιστής ασκεί τις αρµοδιότητες που του αναθέτει το.σ. της Κ.Ο..". 7. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 19 του Ν. 973/79 αντικαθίστανται ως εξής: "1. Συνίσταται Γνωµοδοτικό Συµβούλιο του Κ.Ο.. έργο του οποίου είναι η γνωµοδότηση σε θέµατα αρµοδιότητάς του. 2. Το Γ.Σ. αποτελείται από 4 µέλη του ΕΠ ΑΕΙ ειδικοτήτων συναφών προς την Πολιτική Γης και το έργο του Κ.Ο.. γενικότερα, που επιλέγονται απ' τον Υπουργό Οικονοµικών από καταλόγους που προτείνουν τα ΑΕΙ, από έναν εκπρόσωπο του ΤΕΕ, του ΓΕΩΤΕΕ, του Οικονοµικού Επιστηµονικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, του ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, της ΠΑΣΕΓΕΣ, της ΓΣΕΕ, του ΚΕΠΕ, του ΕΚΚΕ, της ΕΠΟΣ και του Συλλόγου Εργαζοµένων του Κ.Ο.. Στο Γ.Σ. προεδρεύει εκπρόσωπος του.σ. του Κ.Ο.. που ορίζεται απ' αυτό" Όπου στο Νόµο 973/79 αναφέρεται η "Κτηµατική Εταιρεία ηµοσίου" ή "Εταιρεία", αντικαθίσταται µε "Κτηµατικό Οργανισµό ηµοσίου". 2. Μέχρι τη δηµοσίευση στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης του ιατάγµατος για τη συγκρότηση του.σ. του Κ.Ο.. όλες τις αρµοδιότητές του ασκεί το.σ. της ΚΕ. 9. Θέµατα προσωπικού ΚΟ, Πολιτική Γης και Εθνικών Κληροδοτηµάτων (1) Με την έναρξη ισχύος του Νόµου αυτού είναι δυνατή, µε αίτησή τους κι απόφαση του.σ. του Κ.Ο.., που εγκρίνεται απ' τον Υπουργό Οικονοµικών και τον συναρµόδιο κάθε φορά Υπουργό, η ένταξη στον ΚΟ υπαλλήλων κάθε ειδικότητας και κατηγορίας των Υπηρεσιών των Υπουργείων και Ν.Π... που είχαν την αρµοδιότητα κτηµατολογικών απογραφών, διοίκησης, διαχείρισης και προστασίας των πάσης φύσης χρήσης και προέλευσης ηµοσίων Κτηµάτων. (2) Είναι επίσης δυνατή µε αίτησή τους κι απόφαση του Σ που εγκρίνεται απ' τον Υπουργό Οικονοµικών και τον συναρµόδιο κάθε φορά Υπουργό, η απόσπασή τους στον ΚΟ για µια τριετία που µπορεί να ανανεώνεται µε νέα αίτησή τους σύµφωνα µε την ίδια διαδικασία. Οι υπάλληλοι αυτοί εντάσσονται λειτουργικά στον ΚΟ και στελεχώνουν την κεντρική και τις περιφερειακές υπηρεσιακές του, διατηρώντας όλα τα δικαιώµατά τους, υπηρεσιακής και µισθολογικής ανέλιξης της προηγούµενης θέσης τους, και δικαιούµενοι επιπλέον να συµµετέχουν στα ειδικά προγράµµατα εργασιών που αποφασίζει το.σ. του ΚΟ. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών και του συναρµόδιου κάθε φορά Υπουργού περιέρχονται στον ΚΟ οι πόροι, τα όργανα και ο 15

16 σχετικός εξοπλισµός που αναλογεί στο έργο το οποίο αναλαµβάνει, µε την ένταξη κι απόσπαση των παραπάνω υπαλλήλων. (3) Με κοινή απόφαση του ΥΧΟΠ και του Υπουργού Οικονοµικών συγκροτείται Συντονιστικό Συµβούλιο Χάραξης Πολιτικής Γης κι Αξιοποίησης της ηµόσιας, ηµοτικής και Κοινοτικής Γης, και συντονισµού και ελέγχου υλοποίησής της σε Εθνικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο. Στο Συµβούλιο αυτό στο οποίο προεδρεύουν κοινός εκπρόσωπος των Υπουργών ΧΟΠ και Οικονοµικών, συµµετέχουν από ένας εκπρόσωπος των Υπουργείων Οικονοµικών, Χωροταξίας Οικισµού και Περιβάλλοντος, Εσωτερικών, Γεωργίας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και ηµοσίων Έργων, ο Πρόεδρος της ΚΕ ΚΕ, ο Πρόεδρος του ΚΟ, και οι Πρόεδροι του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, του Οικονοµικού Επιστηµονικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, του ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της ΠΑΣΕΓΕΣ. Στο Συµβούλιο επίσης συµµετέχουν και 4 Πρόεδροι Τµηµάτων ΑΕΙ εκ των πλέον οικείων στα γνωστικά πεδία Πολιτικής Γης και Ανάπτυξης, που ορίζονται µε την ίδια απόφαση. Έργο του Συµβουλίου αυτού είναι: (Ι) ο καθορισµός των κριτηρίων και προδιαγραφών και η επεξεργασία σχετικών νοµοθετικών ρυθµίσεων και δεσµών µέτρων, για την χάραξη ενιαίας πολιτικής γης και χρήσης, κι αξιοποίησης των ηµοσίων, ηµοτικών και Κοινοτικών κτηµάτων, και των ακινήτων των Εθνικών Κληροδοτηµάτων, στην κατεύθυνση σύµµετρης, περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, στήριξης συµµετοχικών συνεταιριστικών κι οµαδικών παραγωγικών και κοινωνικών χρήσεων γης, κι εξισορρόπησης των ανισοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο που οφείλονται σε έλλειψη δηµόσιων, δηµοτικών ή κοινοτικών κτηµάτων σε τοπικό επίπεδο. (ΙΙ) ο συντονισµός των σχετικών υπηρεσιών των Υπουργείων και Φορέων του ηµοσίου τοµέα, κι ο έλεγχος υλοποίησης των σχετικών νόµων και δεσµών µέτρων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. (ΙΙΙ) η διατύπωση προτάσεων και η παροχή συµβουλών στην Κυβέρνηση, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους Συνεταιρισµούς και τις ηµοτικοσυνεταιριστικές και Κοινοτικοσυνεταιριστικές επιχειρήσεις σε κάθε θέµα Πολιτικής Γης. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται τα της λειτουργίας και διοικητικής και επιστηµονικής εξυπηρέτησης του Συντονιστικού Συµβουλίου Πολιτικής Γης και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. (4) Με την έναρξη ισχύος του Νόµου αυτού ενοποιείται, ενιαιοποιείται και συντονίζεται η πολιτική αξιοποίησης των εθνικών Κληροδοτηµάτων στα πλαίσια της βούλησης των διαθετών, αλλά και των κατευθύνσεων που χαράζει µε τις αποφάσεις του το Συντονιστικό Συµβούλιο Πολιτικής Γης από την ίδρυσή του. Προς το σκοπό αυτό συγκροτείται Συντονιστικό Συµβούλιο Εθνικών Κληροδοτηµάτων (ΣΣΕΚ), υπό την Προεδρία του Υπουργού Οικονοµικών ή εκπροσώπου του στο οποίο συµµετέχουν από ένας εκπρόσωπος των κατά τον κανονισµό της Βουλής αναγνωρισµένων κοµµάτων, τα µέλη του Συντονιστικού 16

17 Συµβουλίου Πολιτικής Γης, και από ένας ειδικά εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος των ιοικητικών Συµβουλίων των Εθνικών Κληροδοτηµάτων. Το Σ.Σ.Ε.Κ. συνέρχεται τακτικά µια φορά το χρόνο κι έκτακτα µετά από απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών κι αποφασίζει τις γενικές κατευθύνσεις µέσα στις οποίες πρέπει να κινούνται και να συντονίζονται οι δραστηριότητες και οι αποφάσεις των ιοικήσεων των Εθνικών Κληροδοτηµάτων, ώστε, πάντοτε µέσα στα πλαίσια της βούλησης των διαθετών, να βελτιστοποιείται η απόφασή τους για το Έθνος και το κοινωνικό σύνολο. Κάθε απόφαση.σ. κληροδοτήµατος για εκποίηση, εκχώρηση, παραχώρηση, µίσθωση κι αξιοποίηση ακινήτων του, θα πρέπει να εντάσσεται στο Πλαίσιο Πολιτικής Γης και να ακολουθεί ανοιχτές, δηµόσιες, διαφανείς διαδικασίες, ανάλογες µ' αυτές που ακολουθούνται για τα ηµόσια Κτήµατα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται οι λοιπές αρµοδιότητες, του ΣΣΕΚ, τα της λειτουργίας, διοικητικής κι επιστηµονικής του εξυπηρέτησης και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. (5) Αυθαίρετοι κάτοχοι δηµοσίων κτηµάτων πάσης φύσης και προέλευσης, οι οποίοι τα κατάτµησαν και τα εµπορεύθηκαν ως οικόπεδα ή αγροτεµάχια ή τα νέµονται οι ίδιοι, υποχρεούνται να καταβάλουν στον Κτηµατικό Οργανισµό του ηµοσίου ακέραιο τα τίµηµα εξαγοράς τους, όπως αυτό θα καθορισθεί από το.σ. του ΚΟ, µετά από εκτίµηση ειδικής επιτροπής, που αυτό ορίζει, αποτελούµενης από τρεις καθηγητές Πολυτεχνικών Σχολών ειδικούς σε θέµατα Κτηµατολογίου, Χρήσεων και Αξιών Γης. Οι υποχρεούµενοι σε εξαγορά των ως άνω ηµοσίων Κτηµάτων οφείλουν µέσα σε δύο µήνες από την έναρξη της ισχύος του Νόµου αυτού να υποβάλουν στο ΚΟ την αίτηση για καθορισµό του τιµήµατος εξαγοράς των απ' αυτούς αυθαίρετα κατεχοµένων δηµοσίων κτηµάτων, προσδιορίζοντας τη θέση και την έκτασή τους. Όσοι υποβάλλουν εµπρόθεσµα τις αιτήσεις τους συνοδευόµενες από αξιόπιστα στοιχεία για τα δηµόσια κτήµατα, τα οποία αυθαίρετα κατέχουν, δικαιούνται έκπτωσης 20% στο συνολικό ποσό του τιµήµατος εξαγοράς, που θα καθορίσει το Σ του ΚΟ και τµηµατικής καταβολής του σε 4 εξαµηνιαίες δόσεις. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η δίµηνη προθεσµία κινείται αυτεπάγγελτα, µε πρόταση των αντίστοιχων ηµοτικών και Κοινοτικών Συµβουλίων από τους Νοµάρχες, η διαδικασία βεβαίωσης των σχετικών χρεών µε επιπλέον πρόστιµο 50%, στα αντίστοιχα δηµόσια Ταµεία, µετά από πραγµατογνωµοσύνη που διενεργείται µε µέριµνα του ΚΟ και καθορισµό από το ιοικητικό του Συµβούλιο του ποσού του τιµήµατος εξαγοράς κατά περίπτωση. Τα χρηµατικά ποσά των τιµηµάτων εξαγοράς των ως άνω δηµοσίων κτηµάτων και των σχετικών προστίµων κατατίθενται σε ειδικό λογαριασµό του ΚΟ και περιέρχονται κατά 1/3 στον ΚΟ, κατά 1/3 στον Προϋπολογισµό της αντίστοιχης Νοµαρχίας, ως κεφάλαιο σύµµετρης ανάπτυξης δήµων και κοινοτήτων του Νοµού που δεν διαθέτουν ή διαθέτουν µικρή ακίνητη περιουσία και κατά το 1/3 στο ήµο ή την Κοινότητα στην έκταση της οποίας βρίσκονται τα αυθαίρετα κατεχόµενα δηµόσια κτήµατα, και χρησιµοποιούνται για υποστήριξη συµµετοχικών, συνεταιριστικών και οµαδικών παραγωγικών πρωτοβουλιών ανάπτυξης και δηµοτικών ή κοινοτικών παραγωγικών και πολιτιστικών έργων. Οι σχετικές λεπτοµέρειες εφαρµογής της διάταξης αυτής καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. 17

18 (6) Η Τράπεζα Παρακαταθηκών και ανείων δανειοδοτεί προγράµµατα ανέγερσης δηµοτικών και κοινοτικών κατοικιών προς µίσθωση, από δηµοτικές-κοινοτικές ή δηµο-συνεταιριστικές επιχειρήσεις, σε ηµόσια Κτήµατα των οποίων παραχωρείται η χρήση από τον Κ.Ο.. στους ήµους και Κοινότητες, εφ' όσον αυτά σέβονται τις χρήσεις και τους όρους δόµησης των εγκεκριµένων πολεοδοµικών σχεδίων, εφ' όσον τεκµηριώνουν µε επάρκεια ότι καλύπτουν διαπιστωµένες ανάγκες στέγασης των δηµοτών κι εφ' όσον ο Κ.Ο.. πιστοποιεί ότι µε τη µίσθωση των κατοικιών αυτών αντιµετωπίζεται µε κοινωνικά κριτήρια το στεγαστικό πρόβληµα κι επηρεάζονται γενικότερα προς όφελος των δηµοτών οι τιµές των ενοικίων στην πόλη. Επίσης η Τράπεζα Παρακαταθηκών και ανείων δανειοδοτεί µετά από πρόταση του.σ. του Κ.Ο.. ήµους και Κοινότητες για ανέγερση κτιρίων και εκτέλεση έργων που προωθούν την σύµµετρη τοπική ανάπτυξη, την βελτίωση της ποιότητας ζωής, και των κοινωνικών λειτουργιών και που στηρίζουν δηµοτικές και συλλογικές-συµµετοχικές παραγωγικές πρωτοβουλίες. Οι διαδικασίες κι οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της διάταξης αυτής ορίζονται µε απόφαση του Κ.Ο.. που εγκρίνεται απ' τον Υπουργό Οικονοµικών. Σηµείωση: Οι κάθε φύσης αναφορές στον ρόλο του Κ.Ο.. σχετικά µε την σύνταξη του Εθνικού Κτηµατολογίου και ιδιαίτερα τα 2 (ι) (κ) (λ) του σχεδίου αυτού, αλλά και άλλες διατάξεις που επιχειρούν να εναρµονίσουν τις δραστηριότητες του ΚΟ µε προδιαγραφές, πρόγραµµα και στόχους του Ολοκληρωµένου Αναπτυξιακού Εθνικού Κτηµατολογίου, αποδεικνύουν µε τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τις τεράστιες εσωκυβερνητικές αντιθέσεις στα πεδία του Κτηµατολογίου και της Πολιτικής Γης και ηµοσίων Κτηµάτων στην περίοδο Ενώ δηλ. το καθ' ύλην αρµόδιο Υπουργείο Χωροταξίας Οικισµού και Περιβάλλοντος, αρνείται το 1984 να προωθήσει το Σ.Ν. για τον ΟΚΧΕ (που εισηγήθηκε το 1978 οµόφωνα προς όλα τα κόµµατα της Βουλής το Τ.Ε.Ε. και το οποίο εν τούτοις, το κυβερνητικό πλέον -το κόµµα, ως αξιωµατική αντιπολίτευση είχε καταθέσει στη Βουλή το 1979), το Υπουργείο Οικονοµικών, θέλοντας να τηρήσει τις προγραµµατικές δηλώσεις της κυβέρνησης και πρόγραµµα κυβερνητικής πολιτικής για να αντιµετωπίσει ορθολογικά τα ζητήµατα της αρµοδιότητάς του σχετικά µε τα ηµόσια Κτήµατα, επιχειρεί να πιέσει την κυβέρνηση ή/και να υπερκεράσει το αρµόδιο Υπουργείο το οποίο αδρανεί ή έχει άλλες προτεραιότητες παίρνοντας την νοµοθετική πρωτοβουλία, η οποία όµως βέβαια δεν τελεσφόρησε για τους λόγους που προαναφέραµε. 6. Συµπεράσµατα - Προτάσεις Σήµερα, 170 περίπου χρόνια από την έναρξη του αγώνα για την συγκρότηση του ελεύθερου ελληνικού κράτους και παρά τις ασταµάτητες κι αλλεπάλληλες προσπάθειες (1) για την συνειδητοποίηση της αξίας, τη θεσµοθέτηση και την σύνταξη, τήρηση κι ενηµέρωση του Εθνικού Κτηµατολογίου ως βασικής προϋπόθεσης τεχνικού, νοµικού, οικονοµικού και κοινωνικού εκσυγχρονισµού της χώρας, αλλά κι ως θεµελιώδους σηµασίας υποδοµής, τόσο της αναπτυξιακής διαδικασίας, όσο και µιας αξιόπιστης πολιτικής γης κι απογραφής, προστασίας και συντονισµένης κι ορθολογικής αξιοποίησης και διαχείρισης των δηµοσίων κτηµάτων, δεν διαφαίνεται δυστυχώς ορατή προοπτική επιτυχίας. Μέσα απ' τη διαδικασία ανάλυσης τόσο των προσπαθειών αυτών και της φιλοσοφίας τους, (η οποία ήταν πάντα συνάρτηση των γενικότερων πολιτικών, οικονοµικών, και 18

19 κοινωνικών συνθηκών αλλά και των αναγκών της χώρας όπως αυτές γινόταν κάθε φορά κατανοητές απ' τις δυνάµεις που βρισκόταν στην εξουσία), όσο και του πρωτογενούς υλικού του κειµένου αυτού, αλλά και άλλων σχετικών δηµοσιεύσεων (δες πρόταση.ρ. για την Εθνική Επιτροπή Πολιτικής Γης και Τηλεπισκόπησης (8) ), ο ενδιαφερόµενος µελετητής µπορεί να προσεγγίσει µε ολοκληρωµένο τρόπο όλες τις διαστάσεις των σχετικών θεµάτων και να βοηθηθεί να φθάσει µε τα δικά του µεθοδολογικά εργαλεία, απ' την ειδικότερη επιστηµονική του οπτική, σε συµπεράσµατα και προτάσεις για τα συγκεκριµένα "µέτρα" και τις "δράσεις" που πρέπει να αναληφθούν σε θεσµικό, πολιτικό, και οργανωτικοδιοικητικό επίπεδο στα πεδία του Κτηµατολογίου και της Πολιτικής Γης και ιαχείρισης της ηµόσιας Ακίνητης Περιουσίας. Τα νέα οξύτατα και πιεστικά καθολικά προβλήµατα της ποιότητας ζωής, της "ανάπτυξης" και του περιβάλλοντος σε πλανητικό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς επίσης και οι ειδικότερες επιπτώσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στις ιδιαίτερες (γεωµορφολογικά, εγγειοδιαρθρωτικά, ιδιοκτησιακά κ.λ.π.) συνθήκες της χώρας, (οι οποίες καταλυτικά επηρεάζουν τη χάραξη και άσκηση Πολιτικής Γης και για τα ηµόσια Κτήµατα στη χώρα µας), αποτελούν ουσιαστικής σηµασίας παραµέτρους προς συνεκτίµηση. 7. Βιβλιογραφία ηµ. Ρόκος : "Κτηµατολόγιο και Αναδασµός, Πολιτική Γης". Εκδ. Μαυροµµάτη ΕΠΕ, Αθήνα 1981, σελ. 273, και Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, Υπουργείο Οικονοµικών - ιεύθυνσις ηµοσίων Κτηµάτων : "Κωδικοποίησις περί ιοικήσεως και ιαχειρίσεως των ηµοσίων Κτηµάτων αρµοδιότητος Υπουργείου Οικονοµικών". Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, Αθήνα 1970, σελ Ευαγγ. Φ. ωρής: "Τα ηµόσια Κτήµατα, ιοίκησις, ιαχείρισις, ιάθεσις, Εκποίησις, Προστασία", Τόµος Α, εκδ. Αφοί Π.Σάκκουλα, Αθήνα 1980, σελ ηµ. Ρόκος : "Η ιδιοκτησία γης και οι αντιλήψεις για το Εθνικό Κτηµατολόγιο". Εισήγηση στο Η' Πανελλήνιο Συνέδριο Αρχιτεκτόνων, Τόµος Εισηγήσεων και Πρακτικά, Αθήνα, Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας και ηµ. Ρόκος : "Κριτική για Σ.Ν. περί Κτηµατικής Εταιρείας του ηµοσίου". Το "Βήµα" και άλλες εφηµερίδες της περιόδου (1979) προώθησης και ψήφισης του σχετικού Νοµοσχεδίου. ηµ. Ρόκος : "Οι Προοπτικές του Ελληνικού Κτηµατολογίου. Μια απόπειρα διαλεχτικής προσέγγισης", Επιστηµονική Συνάντηση: "Οι προοπτικές του Ελληνικού Κτηµατολογίου" Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1986, Πρακτικά, Έκδοση Τ.Ε.Ε., σελ , Αθήνα 1986 και αναδηµοσίευση "Ενηµερωτικό Φυλλάδιο Συλλόγου ιπλ. Αγρ.Τοπ.Μηχανικών Β.Ελλάδος τ.11, Θεσσαλονίκη ηµ. Ρόκος : "Ολοκληρωµένο Αναπτυξιακό Κτηµατολόγιο. Οι εξελίξεις σε θεσµικό επίπεδο στην Ελλάδα και το διεθνή χώρο", Επιστηµονική Συνάντηση: "Οι προοπτικές του Ελληνικού Κτηµατολογίου" Ε.Μ.Π., Αθήνα 1986, Πρακτικά, Έκδοση Τ.Ε.Ε., σελ , Αθήνα ηµ. Ρόκος, Στ.Γκιόκας, Β.Καραθανάση, Ι.Σπυράκος : "Προϋποθέσεις και πολιτική ανάπτυξης της Φωτοερµηνείας - Τηλεπισκόπησης στην Ελλάδα. Εκπαιδευτική κι Ερευνητική Πραγµατικότητα, Προβλήµατα και Προοπτικές", Συνέδριο, "Σύγχρονες Εφαρµογές της Τηλεπισκόπησης", Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1988, (Πρακτικά υπό δηµοσίευση). Αθήνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους» Προς το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 15 Ιουνίου 2005 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Ι. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.Σ./ΣΕΠ ΙΙ. ΕΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. (Ενεκρίθη από το.σ./σεπ στη συνεδρίαση της 16.11.1994)

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας ΠΡΟΣ Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας Χρηματοδότηση Ολοκλήρωσης Έργων Υποδομής σε περιοχή Οικοδομικού Συνεταιρισμού Τα έργα υποδομής που δεν έχουν ολοκληρωθεί σε περιοχή που εντάχθηκε σε σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545.

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545. ΚΕΦΑΛΑΙO 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ., αφορά µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικά εργαστήρια, επιχειρήσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις Εισηγητική Έκθεση επί του προεδρικού διατάγµατος «Ίδρυση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 10/Φ68/6812/1993 Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή παράταση άδειας εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών, διαδικασία καταθέσεως, ανανεώσεως, καταπτώσεως εγγυητικών επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989),

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989), Θεόδωρος Π. Φορτσάκης Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ικηγόρος στον Άρειο Πάγο Μητροπόλεως 38, 10563 Αθήνα, τηλ. +30 210 32 18 900, φαξ +30 210 32 18 933, e-mail thfortsakis@fdmalaw.com

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Διεθνής Ομοσπονδία τοπογράφων (FIG): Το Κτηματολόγιο είναι ένα ενήμερο Σύστημα Πληροφοριών Γης βασισμένο στα γεωτεμάχια, που περιέχει μια καταγραφή των δικαιωμάτων στη γη. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Βασ.Σοφίας 15, 10674 Αθήνα Θέμα : ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" : Σχέση με το χωροταξικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. (Εγκρίθηκε από το Δ.Σ./ΣΕΠ στη συνεδρίαση της 16.11.1994) Περιεχόμενα Ι. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Δ.Σ./ΣΕΠ... 3 ΑΡΘΡΟ 1 ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΥΠ ΟΨΙΝ: 1. κ. ηµάρχου & Προέδρου Οικονοµικής Επιτροπή 2. /νση Οικ/κου-Τµηµα Λογιστηρίου

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΥΠ ΟΨΙΝ: 1. κ. ηµάρχου & Προέδρου Οικονοµικής Επιτροπή 2. /νση Οικ/κου-Τµηµα Λογιστηρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟ Αγ. Στέφανος: 20.2.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 5124 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: IΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-δικηγόρος Ταχ. /νση : Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29 Τηλ:2132030600

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΜΠ-ΕΛΚΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κωλύµατα, ασυµβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού συµβουλίου δηµοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του Ν.

ΘΕΜΑ: Κωλύµατα, ασυµβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού συµβουλίου δηµοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. /ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ.Πρωτ: οικ. 43254 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓ.ΚΑΙ ΛΕΙΤ.ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ. ΠΡΟΣ. Ι Ρ. & ΕΠΙΧ. Ταχ. /νση:σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για:

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για: Αθήνα, 11.09.2014 Αρ. Αριθµ. Πρωτ.:14995 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προς: Π.Α. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526, Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 6971570-582- 543 Fax: 210 6971501 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Δικηγορικό Γραφείο Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 2014. Προς τον Σύλλογο οικιστών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Δικηγορικό Γραφείο Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 2014. Προς τον Σύλλογο οικιστών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Δικηγορικό Γραφείο Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 2014 Πολυχρόνη Θωμόπουλου Χαρ. Τρικούπη 41 Τηλ. 210-3808079 Κιν. 6972056324 Φαξ 210-3828958 Προς τον Σύλλογο οικιστών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΦΙΔΝΕΣ Απάντηση σε ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία Έκθεσης: 27-3-2014 ΑΒΚ Ν/Α, Ακίνητα Λάρισας Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Φορέας Ακινήτου: Δικηγορική Εταιρεία: Συντάξαντες Δικηγόροι: Έξι οικόπεδα στο

Διαβάστε περισσότερα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα 24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα Θέµα: Αδυναµία άσκησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 189/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι) του 2001 145(Ι) του 2001. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 3 η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης (ΕΦ ) του ήµου Αθηναίων Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ - ΗΚΕΘ - ------------------------------------- Έδρα : Πλ. Ι. Μεταξά ΕΠΑΝΟΜΗ Επανοµή 25/05/2012 ΑΦΜ : 997567943 ΟΥ : Καλαµαριάς Αρ. πρωτ.: 325 Τ.Κ. : 57500 ΕΠΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Α.1 Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Ν.Π.Δ.Δ.: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)»

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας Τηλ. Fax : : Μητροπόλεως 55 Κακαφίκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας ΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΣΩΣΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ Η πορεία της κτηματογράφησης μέχρι σήμερα 1995-1999 Ξεκινά πιλοτικά η κτηματογράφηση σε 340 προ- -Καποδιστριακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες: Ν. Μανέτας Τηλέφωνο : 210 2125574 Fax : 210 5236592

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες: Ν. Μανέτας Τηλέφωνο : 210 2125574 Fax : 210 5236592 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 / 12 / 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 320732/17009 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ Κ.Π.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ρυθμίσεις κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Ορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ρυθμίσεις κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ρυθμίσεις κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου θεωρούνται ως: α) Αστικά, τα ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε σχέδιο πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12.5.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 16457 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η Μ Ε Ρ Ι Α

ΤΕΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η Μ Ε Ρ Ι Α ΤΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ιεύθυνση Επαγγελµατικής ραστηριότητας Τµήµα Επαγγελµατικής Ανάπτυξης Γραφείο ΓΟΚ & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου Η Μ Ε Ρ Ι Α ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 233 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 204 20030828 Τέθηκε σε ισχύ: 28.08.2003 Ηµ.Υπογραφής: 26.08.2003 Προστασία και αρωγή στα θύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την Επιστηµονική Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα http://www.eee.demokritos.gr/ Προτάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (A 268)». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ.Αποφ.:24/2013 Αριθ. Πρωτ.: 1501 ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Ιορδάνης Λουίζος αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚ ΟΣΕΩΣ Α ΕΙΩΝ ΟΜΗΣΗΣ, ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011 Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 30881 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Όπως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ» ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.) 2200/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Τύπος Αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 167/2015

Διαβάστε περισσότερα

Πύλου (υφιστάμενη μαρίνα και τμήματος του Λιμένα Πύλου)».

Πύλου (υφιστάμενη μαρίνα και τμήματος του Λιμένα Πύλου)». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTER PLAN), ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟ Αγ. Στέφανος: 23.5.13 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟ Αγ. Στέφανος: 23.5.13 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟ Αγ. Στέφανος: 23.5.13 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: IΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-δικηγόρος Ταχ. /νση : Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29 Τηλ:2132030600 FAX:2132030630

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 8 / 1 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΤΜΗΜΑ : Ταχ. /νση : Τηλέφωνο : Φαξ : Ηλεκ/κό Ταχ. : Ιστοσελίδα : ηµάρχου Πλ. Ελευθερίας 1 Τ.Κ. 851 00 - ΡΟ ΟΣ 2241361387

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

5. Συνολική πρόταση ΤΑΑ για την α επιλογή

5. Συνολική πρόταση ΤΑΑ για την α επιλογή 1. Γενικές Αρχές 155 2. Εναλλακτικές Επιλογές για το ΤΑΑ 162 3. Απαιτούµενες ιαδικασίες 168 ΠΕ 4: ιερεύνηση προοπτικής δηµιουργίας Ταµείου Αστικής Ανάπτυξης και Αξιολόγηση της Σκοπιµότητας 5. Συνολική

Διαβάστε περισσότερα