ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ /406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Τ/οµοιότυπο: Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ /406 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Ηλ. /νση: ΘΕΜΑ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ Μετά την ισχύ του Ν.3212/2003 θεωρούµε σκόπιµο να επιχειρηθεί µία κατηγοριοποίηση και διάκριση κατά περίπτωση των διατάξεων για την εισφορά σε γη, όπως ισχύουν στην κείµενη νοµοθεσία. 1.Α. Εισφορά σε γη περιοχών Α κατοικίας (άρθρο 8, παρ. 4 του N. 1337/1983, άρθρο 20 παρ.1 του Ν. 2508/1997) Οι ιδιοκτησίες που περιλαµβάνονται σε περιοχές που πολεοδοµούνται για πρώτη φορά, υποχρεούνται να συµµετάσχουν µε εισφορά σε γη για τη δηµιουργία των απαραίτητων κοινόχρηστων χώρων και γενικά την ικανοποίηση κοινωφελών χρήσεων και σκοπών. Η εισφορά σε γη αποτελείται από ποσοστό επιφάνειας κάθε ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόµησή της, το οποίο υπολογίζεται κατά τον ακόλουθο τρόπο: α. τµήµα ιδιοκτησίας: µέχρι 250 τ.µ. ποσοστό 10% β. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από 250 τ.µ. µέχρι 500 τ.µ. ποσοστό 20% γ. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από 500 τ.µ. µέχρι τ.µ. ποσοστό 30% δ. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από τ.µ. µέχρι τ.µ. ποσοστό 40% ε. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από τ.µ. ποσοστό 50% µε την επιφύλαξη της περίπτωσης (στ), στ. για αυτοτελείς ιδιοκτησίες µεγαλύτερες των τ.µ. που ανήκουν σε έναν ιδιοκτήτη, για το τµήµα τους πάνω από τ.µ. ποσοστό 60%. Τα παραπάνω εφαρµόζονται και σε ιδιοκτησίες εξ αδιαιρέτου κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας που αντιστοιχεί σε έκταση γης µεγαλύτερη από τ.µ. 1

2 1.Β. Εισφορά σε γη ιδιοκτησιών ειδικά για τις χρήσεις του από Π. /τος.(φεκ 166 /1987) (άρθρο 23, παρ. 3 του Ν. 2300/1995) Η εισφορά σε γη ιδιοκτησιών ειδικά για τις χρήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 5, 6 και 7 του από ιατάγµατος (µη οχλούσα βιοµηχανία-βιοτεχνία, Βιοµηχανικό και Βιοτεχνικό Πάρκο, οχλούσα βιοµηχανία βιοτεχνία, χονδρεµπόριο) υπολογίζεται κατά τον ακόλουθο τρόπο : α. τµήµα ιδιοκτησίας: µέχρι τ.µ. ποσοστό 20% β. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από τ.µ. µέχρι τ.µ. ποσοστό 30% γ. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από τ.µ. ποσοστό 40% Για τη πολεοδοµική µελέτη περιοχής που προορίζεται για µια από τις παραπάνω χρήσεις, η οποία δεν είχε εγκριθεί µέχρι την και το οικείο δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο είχε γνωµοδοτήσει πριν τη (ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν. 2300/1995), είναι δυνατή η εφαρµογή των διατάξεων που ίσχυαν πριν την ανωτέρω ηµεροµηνία ( ) για την υποχρέωση των ιδιοκτησιών σε εισφορά σε γη, εφόσον γνωµοδοτήσει σχετικά το οικείο δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο, δηλαδή των ποσοστών της περίπτωσης 1.Α. (άρθρο 20, παρ. 6 του Ν. 2508/1997). 1.Γ. Εισφορά σε γη ιδιοκτησιών που παραχωρήθηκαν σε πρόσφυγες (άρθρο 12, παρ. 4 του Ν. 1647/1986) Ιδιοκτησίες που παραχωρήθηκαν σε πρόσφυγες για αγροτική αποκατάσταση από την Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων ή σύµφωνα µε τις διατάξεις της αγροτικής νοµοθεσίας, όταν εντάσσονται στο σχέδιο πόλης µε τις διατάξεις του Α Κεφαλαίου του Ν. 1337/1983, υπόκεινται σε υποχρέωση εισφοράς σε γη µειωµένη κατά το ήµισυ των εισφορών που προβλέπονται από τα ποσοστά που ορίζονται στις παραγράφους 1.Α. και 1.Β. της παρούσης (περιοχές Α κατοικίας και περιοχές χρήσεων του από /τος) και µέχρι τµήµατος ιδιοκτησίας τ.µ. Η ρύθµιση αυτή αφορά µόνο στις ιδιοκτησίες ή τµήµατά τους στις οποίες κατά τη σύνταξη της πράξης εφαρµογής του σχεδίου ανήκουν κατά κυριότητα στον αρχικό δικαιούχο, τη σύζυγό του, τους κατιόντες και τους συζύγους τους και τους αδελφούς τους, µε οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο και αν αποκτήθηκε η έκταση από αυτούς. 2. Κατ εξαίρεση εφαρµογή προϊσχυουσών διατάξεων δηλαδή παρ.1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 1337/83 (άρθρο 25, παρ. 8 του Ν. 2508/1997) Μετά την ισχύ του Ν. 2508/1997, σε εκκρεµείς διαδικασίες πολεοδόµησης που διέπονται από τον Ν. 1337/1983, και µόνον, εξακολουθεί να ισχύει η διάκριση πυκνοδοµηµένων, αραιοδοµηµένων και αδόµητων περιοχών, και συνεπώς ως προς τις υποχρεώσεις των ιδιοκτησιών έχουν εφαρµογή οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 8 του Ν. 1337/1983 Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 2

3 Στην περίπτωση αυτή, για τον προσδιορισµό των υποχρεώσεων των ιδιοκτησιών που βρίσκονται σε πυκνοδοµηµένες ζώνες, για τη δηµιουργία κοινοχρήστων χώρων εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. /τος της και του άρθρου 6 του Ν.5269/1931 (σύνταξη πράξης αναλογισµού). Τα παραπάνω ισχύουν µε την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 43 του Ν. 1337/1983 (δυνατότητα υπαγωγής στο καθεστώς εισφορών). Επιγραµµατικά, οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 8 του Ν. 1337/1983 ορίζουν τα παρακάτω: 1. Οι ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε πυκνοδοµηµένες ζώνες και εντάσσονται στο σχέδιο, συµµετέχουν µε υποχρεώσεις που υπολογίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. /τος της (σύνταξη πράξης αναλογισµού) και του άρθρου 6 του Ν. 5269/ Ειδικότερα, για τις ιδιοκτησίες µε εµβαδόν µεγαλύτερο από 500 τ.µ., οι υποχρεώσεις (αυτοαποζηµίωση και αποζηµίωση τρίτων) καθώς και τα δικαιώµατα (αποζηµίωση από τρίτους) που προκύπτουν από την εφαρµογή των προηγούµενων διατάξεων, συγκρίνονται µε το εµβαδόν που προκύπτει από την εφαρµογή των ποσοστών της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1337/1983 και εάν αυτό είναι µεγαλύτερο, η ιδιοκτησία αυτή υποχρεούται να εισφέρει την επί πλέον έκταση. Στην περίπτωση αυτή η αποζηµίωση από τρίτους καταβάλλεται στο δήµο. Εάν αυτό είναι µικρότερο, τότε οι υποχρεώσεις της ιδιοκτησίας είναι αυτές που προκύπτουν από την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου (πράξη αναλογισµού). Εκκρεµ είς διαδικασίες πολεοδόµ ησης για την εφαρµογή των παραπάνω νοούνται: (άρθρο 7, παρ. 1 και άρθρο 4, παρ. 11 του Ν. 2508/1997) Εκκρεµής διαδικασία πολεοδόµησης, για την εφαρµογή των παραπάνω, υφίσταται εάν µέχρι την έχει εγκριθεί το Γ.Π.Σ. η το Ρ.Σ. ή δεν έχουν εγκριθεί, αλλά έχει δηµοσιευτεί η απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε. µε την οποία κινείται η διαδικασία για την σύνταξή τους. Επίσης, σε περίπτωση που η διαδικασία κινήθηκε µε πρωτοβουλία του ήµου ή της Κοινότητας, εκκρεµής θεωρείται εάν µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία έχει γνωµοδοτήσει το ηµοτικό ή Κοινοτικό συµβούλιο. Επίσης, εάν µέχρι αυτή την ηµεροµηνία ( ) έχει εγκριθεί η Πολεοδοµική Μελέτη, ή δεν έχει εγκριθεί αλλά έχει γνωµοδοτήσει το οικείο ηµοτικό Συµβούλιο ή έχει παρέλθει άπρακτη η τρίµηνη προθεσµία. Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 3

4 3. Εισφορά σε γη σε περιοχές Β κατοικίας (άρθρο 6 του Π.. 16/ ΦΕΚ 416/1985) Οι ιδιοκτησίες που περιλαµβάνονται σε περιοχές δεύτερης (Β) κατοικίας, υποχρεούνται να συµµετάσχουν µε εισφορά σε γη, σύµφωνα µε τα ποσοστά που καθορίζονται στο άρθρο 6 του Π (ΦΕΚ 416/1985). ηλαδή: α. τµήµα ιδιοκτησίας: µέχρι 250 τ.µ. ποσοστό 5% β. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από 250 τ.µ. µέχρι 500 τ.µ. ποσοστό 10% γ. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από 500 τ.µ. µέχρι τ.µ. ποσοστό 15% δ. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από τ.µ. µέχρι τ.µ. ποσοστό 30% ε. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από τ.µ. ποσοστό 50% µε την επιφύλαξη της περίπτωσης (στ), στ. για αυτοτελείς ιδιοκτησίες µεγαλύτερες των τ.µ., για το τµήµα τους πάνω από τ.µ. ποσοστό 60%. Τα παραπάνω εφαρµόζονται και σε ιδιοκτησίες εξ αδιαιρέτου κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας που αντιστοιχεί σε έκταση γης µεγαλύτερη από τ.µ. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1337/ Α. Εισφορά σε γη σε οικισµούς µέχρι 2000 κατοίκους. 4.α.1 Εκτός ορίων οικισµ ών (άρθρο 20, παρ. 2β του Ν. 2508/1997) Ιδιοκτησίες που εντάσσονται σε Πολεοδοµικό Σχέδιο και βρίσκονται εκτός των ορίων των οικισµών συµµετέχουν µε εισφορά σε γη στη δηµιουργία των απαραίτητων κοινόχρηστων χώρων και γενικά στην ικανοποίηση κοινωφελών χρήσεων και σκοπών. Κατά κανόνα, οι ιδιοκτησίες που εντάσσονται στο πολεοδοµικό σχέδιο και βρίσκονται εκτός των ορίων του οικισµού µε πληθυσµό µέχρι δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους κατά το άρθρο 19 του Ν. 2508/1997, είτε οι οικισµοί αυτοί εντάσσονται σε ΓΠΣ είτε σε ΣΧΟΟΑΠ, µη συµπεριλαµβανοµένων των οικισµών της περιπτώσεως α της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π (ΦΕΚ 414 /1985), δηλαδή των περιαστικών οικισµών που αποτελούν ενιαίο σύνολο µε αστικά ή ηµιαστικά κέντρα και περιέχονται σε ΓΠΣ, υποχρεούνται να συµµετάσχουν µε εισφορά σε γη σύµφωνα µε τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο 20 παρ. 2β του Ν. 2508/1997, δηλαδή: α. τµήµα ιδιοκτησίας: µέχρι 250 τ.µ. ποσοστό 5% β. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από 250 τ.µ. µέχρι 500 τ.µ. ποσοστό 10% γ. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από 500 τ.µ. µέχρι τ.µ. ποσοστό 15% δ. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από τ.µ. µέχρι τ.µ. ποσοστό 25% ε. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από τ.µ. µέχρι τ.µ. ποσοστό 30% στ. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από τ.µ. ποσοστό 40% Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 4

5 Οι ρυθµίσεις της ανωτέρω περίπτωσης εφαρµόζονται σε ιδιοκτησίες που βρίσκονται εκτός ορίων οικισµών, των οποίων η προκήρυξη ανάθεσης της µελέτης πολεοδόµησής τους αρχίζει µετά την ύνανται, µε απόφαση του αρµόδιου για την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης οργάνου, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, οι παραπάνω ιδιοκτησίες να υπαχθούν στις εισφορές της περίπτωσης 1.Α. της εγκυκλίου αυτής, δηλαδή της παρ. 4, του άρθρου 8 του Ν. 1337/ α.2. Εκτός ορίων οικισµ ών (άρθρο 5, παρ. 2 του από Π. /τος (ΦΕΚ 414 /1985) και άρθρο 20, παρ. 5 του Ν. 2508/1997) Κατά κανόνα, σε ιδιοκτησίες που βρίσκονται εκτός ορίων οικισµών, των οποίων η προκήρυξη ανάθεσης της µελέτης πολεοδόµησής τους έγινε πριν την (ηµεροµηνία ισχύος του Ν. 2508/1997) εφαρµόζονται τα ποσοστά της παρ. 2 του άρθρου 5 του από Π. /τος, ως εξής: α. τµήµα ιδιοκτησίας: µέχρι 250 τ.µ. ποσοστό 5% β. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από 250 τ.µ. µέχρι τ.µ. ποσοστό 10% γ. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από τ.µ. µέχρι τ.µ. ποσοστό 15% δ. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από τ.µ. µέχρι τ.µ. ποσοστό 20% ε. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από τ.µ. µέχρι τ.µ. ποσοστό 25% στ. τµήµα ιδιοκτησίας: πάνω από τ.µ. ποσοστό 30% ύνανται, µε απόφαση του αρµόδιου για την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης οργάνου, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, οι παραπάνω ιδιοκτησίες να υπαχθούν στις εισφορές είτε της περίπτωσης 4.α.1. είτε της περίπτωσης 1.Α. της εγκυκλίου αυτής. Επισηµαίνεται ότι για τον υπολογισµό της εισφοράς εκτός ορίων οικισµών κάτω των κατοίκων (εφαρµογή της περίπτωσης 4.α.2.), ως εµβαδά ιδιοκτησιών λαµβάνονται αυτά που περιγράφονται στην παρακάτω παράγραφο Α2 (Εµβαδά ιδιοκτησιών για τον υπολογισµό εισφορών γης). 4.Β. Εντός ορίων οικισµών (άρθρο 19 παρ. 4 του Ν. 2508/97 και άρθρο 5 παρ.6 του Π. /τος ) β1. Κατά κανόνα, οι ιδιοκτησίες που βρίσκονται εντός των ορίων των οικισµών που καθορίστηκαν µε το Π. /µα της (ΦΕΚ 181 /1985) και εντάσσονται σε πολεοδοµικό σχέδιο υποχρεούνται να συµµετάσχουν στη δηµιουργία των κοινόχρηστων χώρων που προβλέπονται από την πολεοδοµική µελέτη. Για το ποσοστό συµµετοχής, τη διαδικασία προσδιορισµού και τον τρόπο βεβαίωσης, εφαρµόζονται οι διατάξεις περί σύνταξης πράξης αναλογισµού (άρθρα 32 έως 39 του Ν. /τος «περί σχεδίων πόλεων», του άρθρου 6 του Ν. 5269/1931 και των εκτελεστικών τους διαταγµάτων όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν). Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 5

6 β2. ύνανται, οι παραπάνω ιδιοκτησίες µε απόφαση του αρµόδιου για την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης οργάνου, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, να υπάγονται στις περιπτώσεις εισφορών 4.α.1 και 1.Α. της παρούσης εγκυκλίου. (Η δυνατότητα αυτή παρέχεται µε το άρθρο 20 παρ. 5 του Ν. 2508/1997 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 27 παρ.13 του Ν. 2831/2000). Επίσης, µε τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 6 του από Π. /τος (ΦΕΚ 414/85) παρέχεται η δυνατότητα οι ιδιοκτησίες αυτές να υπαχθούν στις εισφορές της περίπτωσης 4.α.2 της εγκυκλίου αυτής, εφόσον η προκήρυξη ανάθεσης της πολεοδοµικής µελέτης έχει αρχίσει πριν την Εισφορά σε γη ιδιοκτησιών που βρίσκονται µέσα στα όρια των Βιοµηχανικών και Βιοτεχνικών Περιοχών (ΒΕ.ΠΕ) του ν. 2545/97 (ΦΕΚ 254/ /97) Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που βρίσκονται µέσα στα όρια της ΒΕ.ΠΕ και εντάσσονται στο πολεοδοµικό σχέδιο οφείλουν να συµµετάσχουν για τη δηµιουργία των κοινόχρηστων χώρων µε εισφορά σε γη που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 2545/1997. Η διαδικασία ορίζεται µε την απόφαση µε αρ. Φ.1.2/43030/1641/98 (ΦΕΚ 1292Β/1998) 6. Εισφορά ιδιοκτησιών που εµπίπτουν στην παρ.10 του άρθρου 8 του Ν. 1337/1983 Για ιδιοκτησίες που ανήκουν στη διαχείριση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, στον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και τη ηµόσια Επιχείρηση Πολεοδόµησης και Στέγασης ( ΕΠΟΣ) και προορίζονται για εφαρµογή στεγαστικών προγραµµάτων αυτών, για το τµήµα τους πάνω από τ.µ. ορίζεται ποσοστό εισφοράς γης 40%, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των ποσοστών της περίπτωσης 1.Α. της εγκυκλίου αυτής. 7. Εισφορά ιδιοκτησιών που βρίσκονται σε περιοχή του άρθρου 15 του ν. 2508/97 (πολεοδοµική αναµόρφωση προβληµατικών περιοχών.) Η εισφορά σε γη των ιδιοκτησιών που βρίσκονται σε περιοχές του άρθρου 15 του Ν.2508/1997 υπολογίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 5 του άρθρου αυτού. Το άρθρο 15 του ν. 2508/97 αντικατέστησε το άρθρο 13 του ν. 1337/83. Στις προϋφιστάµενες διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1337/1983, υπάγονται περιοχές για τις οποίες εκκρεµούν οι διαδικασίες έγκρισης Πολεοδοµικής Μελέτης αναµόρφωσης, εφόσον µέχρι την (έναρξη ισχύος του Ν. 2508/1997) έχει γνωµοδοτήσει το οικείο δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο ή έχει παρέλθει άπρακτη η σχετική προθεσµία. Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 6

7 ύναται, µε απόφαση του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου η πολεοδοµική µελέτη να εγκριθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2508/ Εισφορά ιδιοκτησιών που εντάσσονται σε σχέδιο πόλης µετά την ακύρωση για τυπικούς λόγους του σχεδίου πού ίσχυε παλαιότερα. (άρθρο 43 παρ.12 του Ν. 1337/1983 και άρθρο 31 του Ν. 3164/2003 ΦΕΚ 176Α και άρθρο 7 παρ. 5 του Π. τος 16/ ΦΕΚ 416/85). Σε περιοχές που εντάσσονται στο σχέδιο και που ίσχυε παλαιότερα εγκεκριµένο σχέδιο πόλης και ακυρώθηκε για τυπικούς λόγους, έχουν εφαρµογή για τον υπολογισµό της εισφοράς σε γη τα οριζόµενα της περίπτωσης 7 της παρούσης εγκυκλίου, µόνο εφόσον προταθεί από τον οικείο Ο.Τ.Α., µε σχετική Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του. Αντιστοίχως, για τις περιοχές της Παραθεριστικής (Β ) κατοικίας (ΦΕΚ 416Β/1985) τα οριζόµενα της παρ. 5 του άρθρου 7 του Π. /τος 16/ Με το άρθρο 11 παρ. 5 του νόµου 3212/2003, εισάγεται για πρώτη φορά η υποχρέωση εισφοράς σε γη για ιδιοκτησίες στις οποίες είχε επιβληθεί αναγκαστική ρυµοτοµική απαλλοτρίωση µε την αρχική ένταξη στο σχέδιο πόλης και στις οποίες, σε συµµόρφωση προς τις αποφάσεις των αρµόδιων δικαστηρίων, η αναγκαστική αυτή απαλλοτρίωση αίρεται. Ως αναγκαστική ρυµοτοµική απαλλοτρίωση θεωρείται ο χαρακτηρισµός του χώρου ως κοινοχρήστου και όχι ως κοινωφελούς, και θα πρέπει να έχει θεσµοθετηθεί µε την έγκριση του σχεδίου και όχι µε µεταγενέστερες τροποποιήσεις του. Οι δικαστικές αποφάσεις είναι είτε αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 11 παρ. 4 του Ν. 2882/2001 και βεβαιώνουν την άπρακτη παρέλευση του 18µήνου από την έκδοση της δικαστικής απόφασης καθορισµού τιµής µονάδας είτε αυτές που βεβαιώνουν την άρση της απαλλοτρίωσης λόγω παρέλευσης του ευλόγου χρόνου και παραπέµπουν το θέµα στη ιοίκηση. Η υποχρέωση αυτή προβλέπεται µε την παρ. ε που προστίθεται στο άρθρο 20 του Ν. 2508/1997, και υπολογίζεται σύµφωνα µε τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο αυτό. Η εισφορά υπολογίζεται και επιβάλλεται µε την πράξη τροποποίησης του ρυµοτοµικού σχεδίου και αποτελεί ποσοστό της επιφάνειας της ιδιοκτησίας όπως υφίσταται κατά το χρόνο της τροποποίησης, και διατίθεται ολόκληρη υποχρεωτικά για τη δηµιουργία κοινοχρήστων χώρων που θεσµοθετούνται µε την τροποποίηση αυτή. Το µέγεθος της εισφοράς µνηµονεύεται και απεικονίζεται ως θέση στην πράξη τροποποίησης, είναι αυτοδίκαια εισφερόµενο, τίθεται σε κοινή χρήση µετά τη Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 7

8 δηµοσίευση της πράξης και δεν απαιτείται σύνταξη της πράξης εφαρµογής που προβλέπεται στο άρθρο 12 του Ν. 1337/1983. Εάν µε την τροποποίηση του σχεδίου, επιβάλλεται για λόγους πολεοδοµικούς η δηµιουργία κοινόχρηστου χώρου µεγαλύτερου αυτού της εισφοράς σε γη, συντάσσεται πράξη αναλογισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. /τος της και του Ν. 5269/1931 (ΦΕΚ 274Α) για το επιπλέον τµήµα. Αν η ύπαρξη οικοδοµής εµποδίζει την διάθεση της εισφοράς, κατά την κρίση της υπηρεσίας, µετατρέπεται σε ισάξια χρηµατική συµµετοχή. Ο προσδιορισµός της αξίας για την πραγµατοποίηση της µετατροπής γίνεται από το αρµόδιο δικαστήριο (N. 2882/2001) ΕΜΒΑ Α Ι ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΗΣ Α.1 Κατά κανόνα, ως εµβαδά ιδιοκτησιών για τον υπολογισµό της συµµετοχής σε γη λαµβάνονται τα εµβαδά που είχαν οι ιδιοκτησίες στις Αυτό συµβαίνει στην εφαρµογή των περιπτώσεων 1, 2, 3, και 4.α.1 Επίσης, για την εφαρµογή των παραπάνω περιπτώσεων (1, 2, 3 και 4.α.1) της παρούσας εγκυκλίου, ως ιδιοκτησία νοείται το άθροισµα των ιδιοκτησιών γης κάθε ιδιοκτήτη που περιλαµβάνονται στα όρια της περιοχής που πρόκειται να ενταχθεί, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη της πολεοδοµικής ενότητας. Κατ εξαίρεση, όταν τµήµατα της πολεοδοµικής ενότητας υπάγονται σε καθεστώς διαφορετικών υποχρεώσεων εισφορών, το παραπάνω άθροισµα µπορεί να αναφέρεται στα τµήµατα της πολεοδοµικής ενότητας µε το ίδιο καθεστώς εισφορών. (άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 3127/2003) Σε περίπτωση εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας τα ποσοστά εισφοράς γης εφαρµόζονται στο εµβαδόν που αντιστοιχεί στο ιδανικό µερίδιο κάθε συνιδιοκτήτη όπως έχει διαµορφωθεί µέχρι την Α.2 Σε περίπτωση εφαρµογής της παρ. 4.α.2 για τον υπολογισµό της εισφοράς, ως εµβαδά ιδιοκτησιών λαµβάνονται αυτά που είχαν οι ιδιοκτησίες πριν την πολεοδόµησή τους, δηλαδή κατά το χρόνο έγκρισης της πολεοδοµικής µελέτης, (β) δεν λαµβάνεται υπόψη το άθροισµα των ιδιοκτησιών γης ενός και του αυτού ιδιοκτήτη αλλά µεµονωµένα κάθε ιδιοκτησία και (γ) σε περίπτωση συνιδιοκτησίας η εισφορά υπολογίζεται µε βάση τη συνολική ιδιοκτησία. Τα παραπάνω ερµηνεύτηκαν µε την Γνωµοδότηση 849/1989 που έγινε αποδεκτή µε την Εγκύκλιο 83/1989 (αρ. πρωτ.71597/9667/89) Κατ εξαίρεση, στις παραπάνω περιπτώσεις, τα ποσοστά εισφοράς σε γη εφαρµόζονται στο εµβαδόν που αντιστοιχεί στο ιδανικό µερίδιο κάθε συνιδιοκτήτη ή σε αυτοτελές οικόπεδο που δηµιουργήθηκε µετά την αν η κτήση τους επήλθε από επαγωγή κληρονοµιάς µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης σε Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 8

9 ΦΕΚ της πολεοδοµικής µελέτης (προσθήκη µε το άρθρο 27, παρ. 7 του Ν.2831/2000 στην παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 1337/1983). Β. Σε περίπτωση που η συµµετοχή σε γη πρέπει να ληφθεί από µη ρυµοτοµούµενο τµήµα ιδιοκτησίας αλλά κατά την κρίση της αρχής το τµήµα γης που πρόκειται να αποτελέσει αντικείµενο εισφοράς δεν είναι αξιοποιήσιµο πολεοδοµικά ή η αφαίρεσή του είναι φανερά επιζήµια για την ιδιοκτησία, µπορεί να µετατρέπεται σε ισάξια χρηµατική συµµετοχή που διατίθεται αποκλειστικά για τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων και κοινωφελών χρήσεων και σκοπών. Επισηµαίνεται ότι µε την παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 3212/2003, εισάγεται νέος τρόπος καθορισµού της αξίας των τµηµάτων που µετατρέπονται σε ισάξια χρηµατική συµµετοχή. ηλαδή, η αξία καθορίζεται από το αρµόδιο δικαστήριο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2882/2001, σε κάθε περίπτωση, και όχι µε τις διατάξεις του Π. /τος 5/1986. Τα ποσά από την µετατροπή αυτή διατίθενται αποκλειστικά για την αποζηµίωση ρυµοτοµούµενων τµηµάτων ιδιοκτησιών της ίδιας περιοχής. ιευκρινίζεται ότι η διάταξη αυτή, εφόσον ορίζει ότι η µετατροπή υπολογίζεται κατ αξία µε δικαστική απόφαση, εφαρµόζεται και στην περίπτωση του Π. /τος της (ΦΕΚ 416 /85) «Πολεοδόµηση περιοχών δεύτερης κατοικίας µέσα στις ΖΟΕ» και του Π. /τος της (ΦΕΚ 414/ /85) «Πολεοδόµηση και επέκταση οικισµών της χώρας µέχρι κατοίκους», εφόσον αφορά τον υπολογισµό της αξίας του ιδίου πράγµατος (δηλαδή, την µετατροπή του µη αξιοποιήσιµου πολεοδοµικά εδαφικού τµήµατος σε ισάξια χρηµατική συµµετοχή, είτε το τµήµα αυτό βρίσκεται σε περιοχή Α κατοικίας, είτε σε περιοχή Β κατοικίας είτε σε περιοχή οικισµών). Στην περίπτωση εφαρµογής της διάταξης αυτής και για την επιτάχυνση της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης της εισφοράς, συνιστάται ο αρµόδιος ήµος να µεριµνά για την κίνηση της διαδικασίας καθορισµού τιµής µονάδας για την µετατροπή αυτή, αµέσως µετά την κύρωση της πράξης εφαρµογής, συνολικά για την περιοχή. Επισηµαίνεται επίσης, ότι η διάταξη αυτή ισχύει για όλες τις περιπτώσεις πράξεων εφαρµογής, είτε αυτές κυρώνονται µετά την ισχύ του Ν. 3212/2003, είτε έχουν κυρωθεί µέχρι τότε αλλά δεν έχουν εκδοθεί τα πρακτικά της επιτροπής του Π. /τος 5/1986 µέχρι την Όπου µέχρι την έχουν εκδοθεί τα σχετικά πρακτικά, αυτά ισχύουν και εφαρµόζονται. Με την απόφαση 10315/2335/98/ (ΦΕΚ 272 ) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων ορίζονται όροι και προϋποθέσεις για την µετατροπή αυτή. Γ. Οι ιδιοκτησίες που ανήκουν στο ήµο, σε ΟΤΑ ή σε κρατικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κατά το µέρος που από την πολεοδοµική µελέτη προορίζονται για τη δηµιουργία κοινωφελών χώρων της αρµοδιότητας του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 9

10 δηµοσίου φορέα στον οποίο ανήκουν ή διατίθενται για τους ίδιους σκοπούς µε ανταλλαγή, παραχώρηση ή άλλο τρόπο µεταξύ των αντίστοιχων φορέων, θεωρούνται αυτοδίκαια εισφερόµενες για το σκοπό που προορίζονται και δεν υπόκεινται κατά το µέρος αυτό σε άλλη εισφορά της.. Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι στεγαστικών προγραµµάτων µέσα στις ιδιοκτησίες των δηµοσίων φορέων της προηγούµενης παραγράφου που το ποσοστό που καταλαµβάνουν µνηµονεύεται στο /γµα έγκρισης της πολεοδοµικής µελέτης θεωρούνται αυτοδίκαια συνεισφερόµενοι, περιέχονται αυτοδίκαια στους οικείους σύµφωνα µε τον προορισµό τους φορείς και συµψηφίζονται στην εισφορά σε γη της αντίστοιχης ιδιοκτησίας, όπως η εισφορά αυτή προκύπτει µε την εφαρµογή των ποσοστών της παρούσας εγκυκλίου, υπολογιζόµενων µόνο για το εµβαδόν της ιδιοκτησίας αυτής. Επισηµαίνεται ότι µε το Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308Α/2003) εισάγονται περιληπτικά οι παρακάτω ρυθµίσεις σχετικά µε τις πράξεις εφαρµογής και όπου κριθεί απαραίτητο, θα δοθούν µελλοντικά αναλυτικές οδηγίες. 1. Με την παρ. 1 του άρθρου 11 αντικαταστάθηκε η περίπτωση ε της παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν. 1337/1983. Σύµφωνα µε την διάταξη αυτή, δίνεται η δυνατότητα σε εξαιρετικές περιπτώσεις η ιοίκηση να ανακαλεί την πράξη εφαρµογής εν όλω ή εν µέρει για λόγους νοµιµότητας ή για πλάνη περί τη πράγµατα που αποδεικνύεται από νεώτερα στοιχεία ή από στοιχεία που δεν ήταν γνωστά κατά την κύρωση της πράξης ή από τελεσίδικη δικαστική απόφαση. 2. Με την παρ. 2 του άρθρου 11 αντικαθίσταται το εδάφιο α της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.1337/1983, και εισάγεται νέος τρόπος καθορισµού της αξίας για τον υπολογισµό της εισφοράς σε χρήµα. Για το συγκεκριµένο θέµα, αναλυτικότερες οδηγίες δίδονται µε την εγκύκλιο 31 (αρ. πρωτ.: ΤΕ/β/οικ.10888/405/ ) 3. Με την παρ. 3 του άρθρου 11 προστίθεται νέα παρ. 13 στο άρθρου 12 του Ν.1337/1983 σχετικά µε τον προσδιορισµό της αξίας των τµηµάτων που µετατρέπονται σε χρηµατική εισφορά όπως αναλυτικότερα παρουσιάστηκε στην παραπάνω παράγραφο Β. 4. Με την παρ. 4 του άρθρου 11 προστίθεται εδάφιο στην παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 1337/1983 σύµφωνα µε το οποίο σε περίπτωση που οικόπεδο του άρθρου 25 αποµειώνεται λόγω αφαίρεσης της οφειλόµενης εισφοράς σε γη, εξακολουθεί να εµπίπτει στο άρθρο αυτό, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του όσον αφορά τις διαστάσεις του. 5. Με την παρ. 5 του άρθρου 11 εισήχθησαν οι διατάξεις περί επιβολής εισφοράς σε γη, στις περιπτώσεις άρσης της επιβληθείσας µε το ρυµοτοµικό σχέδιο αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, όπως αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 9 της παρούσης. Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10

11 6. Με την παρ. 6 του άρθρου 11 τροποποιήθηκε η παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.5269/1931 καταργώντας την ελάφρυνση κατά τον υπολογισµό των υποχρεώσεων ιδιοκτησιών που συµµετέχουν λόγω του Ν. 5269/1931 σε πράξη αναλογισµού, λόγω ύπαρξης πρασιάς. ηλαδή, ενώ µε τις προϊσχύουσες διατάξεις κάθε οικόπεδο που συµµετείχε σε πράξη αναλογισµού είχε µέγιστη επιβάρυνση το ήµισυ του εµβαδού του εναποµένοντος οικοπέδου αφαιρούµενης της πρασιάς, µετά την ισχύ του Ν. 3212/2003, δεν αφαιρείται πλέον η πρασιά. Ο ιευθυντής Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 11

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 269 24 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4315 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ Η πράξη αναλογισµού αποτελεί µέρος της διαδικασίας απαλλοτρίωσης των τµηµάτων οικοπέδων, που ρυµοτοµούνται µε την εφαρµογή του ισχύοντος ρυµοτοµικού σχεδίου, που

Διαβάστε περισσότερα

: : :. 4178/2013 « .» ( 174 ). . - 1. - 2. -

: : :. 4178/2013 «    .» ( 174 ). . - 1. -  2. - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5025 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 159 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4280 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμη ση Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑ (ΠΡΟΣΘΕΤΗ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ από ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ Από την όλη

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3

Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3 Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1 Ορισµοί 1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΝΘ, 21 Δεκεµβρίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3028 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 153 20020628 Τέθηκε σε ισχύ: 28.06.2002 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο 2. Ορισµοί. 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την παρ.1 του άρθρου 37 του Π.. 334/00, ΦΕΚ 279 Α, ορίζεται ότι: "Οι διατάξεις του Ν.1418/1984 όπως ισχύει και των κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4092 Κύρωση της από 6 Σεπτεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθε τικού Περιεχομένου «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ».

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μεσογείων & Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο 2: «Οδηγός συγχωνεύσεων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και πρότυποι Οργανισµοί Εσωτερικής Υ- πηρεσίας Ν.Π...

Υποέργο 2: «Οδηγός συγχωνεύσεων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και πρότυποι Οργανισµοί Εσωτερικής Υ- πηρεσίας Ν.Π... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Οδηγοί συγχωνεύσεων των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου και των Επιχειρήσεων των ήµων Β έκδοση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας Τμήμα: Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Γραφείο: Αδειοδοτήσεων Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ii. iii. iv. Όχι, δεν υπάρχει δυνατότητα κατάργησης δήλωσης.

ii. iii. iv. Όχι, δεν υπάρχει δυνατότητα κατάργησης δήλωσης. 655. Σε περίπτωση αυθαίρετου στάβλου ο οποίος δεν έχει οικοδομική άδεια, έχουμε καταθέσει αίτηση εξαίρεσης από την κατεδάφιση στην ΠΕΧΩ (σαν προϋφιστάμενο του 2003), η οποία όμως δεν έχει εκδοθεί και πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜAΤΑ Α, Ταχ. /νση :Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)»

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14-11 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. Π.: Φ Α' 9.2/24461/1124 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Τµήµα Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. /ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα