ΗΥ 232 Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών. Διάλεξη 13. Εξαιρέσεις και Διακοπές (Exceptions and Interrupts)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΥ 232 Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών. Διάλεξη 13. Εξαιρέσεις και Διακοπές (Exceptions and Interrupts)"

Transcript

1 ΗΥ 232 Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Διάλεξη 13 Εξαιρέσεις και Διακοπές (Exceptions and Interrupts) Νίκος Μπέλλας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Οργάνωση και Σχεδίαση Υπoλογιστών (HY232) 1

2 Γιατί χρειάζονται interrupts σε ένα υπολογιστικό σύστημα; Τα μοντέρνα λειτουργικά συστήματα (Operating Systems, OS) χρονο-προγραμματίζουν (schedule) διεργασίες χρησιμοποιώντας pre-emption: Κάθε φορά που ένας υπολογιστής θέλει να τρέξει δύο προγράμματα Α και Β, το λειτουργικό σύστημα περιοδικά μεταφέρει τον έλεγχο από το ένα στο άλλο. Πιο συγκεκριμένα, το λειτουργικό: Σταματάει το πρόγραμμα Α Μεταφέρει τα δεδομένα των καταχωρητών στην κύρια μνήμη Μεταφέρει τα δεδομένα του Β από την κύρια μνήμη στους καταχωρητές Ξεκινάει τον πρόγραμμα Β Πως σταματάει ένα λειτουργικό σύστημα το πρόγραμμα Α; Απάντηση: Χρησιμοποιεί ένα interrupt. 2

3 Προγραμματισμός Ι/Ο, Interrupts, Exceptions (Διακοπές και Εξαιρέσεις) Οι περισσότερες αιτήσεις για I/O γίνονται από το λογισμικό για να γίνουν μεταφορές δεδομένων μεταξύ Ι/O περιφερειακών και της κύριας μνήμης Οι δύο πιο συνηθισμένοι τρόποι επικοινωνίας με εξωτερικές συσκευές είναι: Memory-mapped I/O Isolated I/O Οι πιο συνηθισμένοι μέθοδοι για να προγραμματίσουμε την μεταφορά δεδομένων μεταξύ κύριας μνήμης και I/O περιφερειακών: Interrupt-driven I/O Programmed I/O Η χρήση Interrupt-driven I/O δημιουργεί την ανάγκη να συζητήσουμε: Διακοπές (Interrupts) Εξαιρέσεις (Exceptions) 3

4 Επικοινωνία με περιφερειακές συσκευές Περιφερειακές συσκευές όπως το πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη, κάρτα δικτύου κλπ. θεωρούνται από τoν επεξεργαστή σαν μνήμες. Ο επεξεργαστής μπορεί να τις διαβάσει ή να γράψει σε αυτές όπως ακριβώς κάνει και σε οποιαδήποτε μνήμη Στο παράδειγμα, η κάρτα γραφικών μπορεί να προσπελαστεί μέσω των διευθύνσεων 3B0-3BB, 3C0-3DF και A0000-BFFFF. Αυτές οι διευθύνσεις μπορούν να προσπελαστούν με δύο τρόπους: Memory-mapped I/O Isolated I/O 4

5 Memory-mapped I/O Σύμφωνα με το μοντέλο memory-mapped I/O, ο χώρος διευθύνσεων της μνήμης διαιρείται σε 2 τμήματα: Ένα τμήμα που αναφέρεται στην φυσική κύρια μνήμη Ένα τμήμα που αναφέρεται σε περιφερειακές συσκευές. Για παράδειγμα, ο παλιός Apple IIe είχε 16-bit χώρο διευθύνσεων και μπορούσε να προσπελάσει 64 KB κύριας μνήμης. Οι διευθύνσεις C000-CFFF χρησιμοποιούνταν για να προσπελασθούν οι περιφερειακές συσκευές. Η διεύθυνση C010 αναφέρεται στο πληκτρολόγιο ενώ η C030 αναφέρεται στo ηχείο. Μερικές σε περιφερειακές συσκευές χρειάζονται πολλαπλές θέσεις μνήμης Memory I/O Memory FFFF D000 C

6 Προγραμματισμός memory-mapped I/O Control Address Data CPU Memory Hard disks CD-ROM Network Display Για να γράψει σε μια περιφερειακή συσκευή, η CPU στέλνει πρώτα την διεύθυνση που αντιστοιχεί στην συσκευή στον Δίαυλο Διευθύνσεων (Address Bus). Ταυτόχρονα, στέλνει και τα δεδομένα στο Δίαυλο Δεδομένων (Data Bus). Για παράδειγμα, για να γράψουμε 0xΑΒΑΒ στο ηχείο, η CPU θέτει Address Bus = 0xC030, Data Bus = 0xΑΒΑΒ Aπό την πλευρά της, κάθε περιφερειακή συσκευή παρακολουθεί το Address Bus για να διαπιστώσει εάν είναι ο παραλήπτης μιας προσπέλασης. Το ηχείο αποκρίνεται σε μια εγγραφή μόνο όταν η τιμή C030 εμφανίζεται στο Address Bus. 6

7 Isolated I/O Σε αντιδιαστολή με την προηγούμενη μέθοδο, το isolated I/O, υποστηρίζει διαφορετικούς χώρους διευθύνσεων για την κύρια μνήμη και τις περιφερειακές συσκευές. Ειδικές εντολές assembly χρησιμοποιούνται για την προσπέλαση αυτή. H αρχιτεκτονική 8086 έχει 32-bit χώρο διευθύνσεων: Η εντολή MOV χρησιμοποιείται για την προσπέλαση της κύριας μνήμης RAM. Οι ειδικές εντολές IN και OUT για την προσπέλαση ενός ξεχωριστού 64KB χώρου περιφερειακών συσκευών. Η διεύθυνση 0000FFFF μπορεί να αντιστοιχεί είτε στην κύρια μνήμη είτε σε κάποια περιφερειακή συσκευή Main memory I/O devices FFFFFFFF FFFF

8 Μεταφορά Δεδομένων από Περιφερειακές Συσκευές με Polling O επεξεργαστής κάνει αίτηση για δεδομένα και περιμένει μέχρι η Not ready περιφερειακή συσκευή να είναι έτοιμη CPU waits να διαβάσει ή να γράψει τα δεδομένα for device Για μεταφορά μεγάλου όγκου δεδομένων, αυτή η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί πολλές φορές Αυτό δεν είναι και πολύ έξυπνη προσέγγιση Εάν η περιφερειακή συσκευή είναι αργή σε σχέση με τον επεξεργαστή, ο επεξεργαστής περιμένει πολύ ώρα. Ο επεξεργαστής μπλοκάρει περιμένοντας μην μπορώντας να κάνει τίποτε άλλο No CPU sends read request to device CPU reads word from device CPU writes word to main memory Done? Ready Yes 8

9 Polling Ο συνεχής έλεγχος για να ελέγξουμε εάν κάτι έχει λάβει χώρα ονομάζεται polling Δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να χρησιμοποιήσετε την CPU. H CPU μπλοκάρει σε ένα while (1) loop ελέγχοντας συνεχώς εάν η περιφερειακή συσκευή είναι έτοιμη να διαβάσει ή να στείλει δεδομένα. Σκεφτείτε να θέλατε να ελέγξετε εάν έχουν βγει ιατρικά αποτελέσματα από εξετάσεις που έχετε κάνει Me to polling θα παίρνατε τηλ. τον γιατρό κάθε 1-2 λεπτά. Μια καλύτερη ιδέα ήταν να σας τηλεφωνούσε ο γιατρός όταν τα αποτελέσματα ήταν έτοιμα Not ready CPU sends read request to device CPU waits for device Ready 9

10 Interrupt-driven I/O Χρησιμοποιώντας διακοπές (interrupts) λύνουμε το πρόβλημα τις μη-αποδοτικής χρήσης του επεξεργαστή Μετά την αίτηση σε μια συσκευή, ο επεξεργαστής μπορεί να συνεχίσει ελεύθερα με άλλες εργασίες. Η συσκευή διακόπτει τον επεξεργαστή όταν τα δεδομένα είναι έτοιμα. Η μεταφορά δεδομένων μπορεί να γίνει πάλι από τον επεξεργαστή memcpy() Μπορεί όμως να γίνει και με την χρήση DMA (Direct Memory Access) Υλικό αυτόματης μεταφοράς δεδομένων μεταξύ Ι/O και μνήμης No CPU sends read request to device CPU does other stuff... CPU receives interrupt CPU reads word from device CPU writes word to main memory Done? Yes 10

11 Διακοπές - Interrupts Οι διακοπές (Interrupts) είναι γεγονότα που συμβαίνουν εκτός του επεξεργαστή και χρειάζονται την προσοχή του. Περιφερειακές συσκευές που χρειάζονται να επικοινωνήσουν με τον επεξεργαστή δημιουργούν interrupts Timers (χρονομέτρες) είναι συσκευές που ειδοποιούν ότι έχει περάσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι διακοπές είναι φυσιολογικές λειτουργίες του συστήματος Δεν είναι λάθη Όλες οι διακοπές είναι εξυπηρετήσιμες και η κανονική ροή του προγράμματος συνεχίζει μετά την εξυπηρέτηση της διακοπής Το λειτουργικό σύστημα είναι υπεύθυνο για την εξυπηρέτηση της διακοπής 11

12 Εξαιρέσεις (Exceptions) Oι εξαιρέσεις (exceptions) είναι συνήθως λάθη κατά την διάρκεια εκτέλεσης ενός προγράμματος από τον επεξεργαστή Ο επεξεργαστής προσπαθεί να εκτελέσει μια εντολή με μη-έγκυρο opcode. Overflow σε μια αριθμητική πράξη ή διαίρεση με το 0. Μια εντολή load ή store δεν μπορεί να ολοκληρωθεί γιατί η διεύθυνση που προσπαθεί να προσπελάσει δεν είναι στην μνήμη αλλά στον σκληρό δίσκο Εικονική μνήμη (virtual memory) Θα επανέλθουμε σε αυτό αργότερα. Υπάρχουν δύο πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης των εξαιρέσεων Εάν το λάθος ΔΕΝ είναι επανορθώσιμο, το λειτουργικό σύστημα τερματίζει το πρόγραμμα. Εάν το λάθος είναι επανορθώσιμο το λειτουργικό σύστημα ή το ίδιο το πρόγραμμα μπορεί να διορθώσει την κατάσταση. 12

13 Παράδειγμα εξαίρεσης: Προσομοίωση εντολών (Instruction emulation) Πολλές φορές σύνολα εντολών επεκτείνονται με νέες εντολές Πχ. MMX, SSE, SSE2, για τις εντολές 80x86 της Intel Προγράμματα που χρησιμοποιούν αυτές τις νέες εντολές δεν μπορούν να εκτελεσθούν σε παλαιότερους επεξεργαστές Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Πρόβλημα forward compatibility. Ειδικό software προσομοίωσης εντολών χρησιμοποιείται για την εκτέλεση τέτοιων εντολών σε παλαιότερους επεξεργαστές. Kernel Decode inst in software; Perform its functionality Return from exception User Execute Application Illegal opcode exception Execute Application 13

14 Διακοπές και εξαιρέσεις στον ΜΙPS Σημαντικότεροι καταχωρητές του συνεπεξεργαστή 0: Register name Register # Usage $badvaddr 8 address at which erroneous memory reference occurred $status 12 interrupt enable and kernel/user bits $cause 13 exception type and pending interrupts $epc 14 address of instruction that caused exception (or that was executing when interrupt occurred) Εντολές μεταφοράς δεδομένων από και προς το συνεπεξεργαστή 0: mfc0 $s0,$epc $s0 = $epc mtc0 $s0,$epc $epc = $s0 lwc0 $epc,100($s1) $epc = Mem[$s1+100] swc0 $epc,100($s1) Mem[$s1+100] = $epc Εισαγωγή στους Η/Υ (HY134) 14

15 Διακοπές και εξαιρέσεις στον ΜΙPS Status register (6 hard - 2 soft) Cause register (6 hard - 2 soft) Εισαγωγή στους Η/Υ (HY134) 15

16 Διακοπές και εξαιρέσεις Διακόπτουν την κανονική ροή εκτέλεσης του προγράμματος και εκτελούν άλμα σε μια διαδικασία χειρισμού εξαίρεσης (exception handler), η οποία βρίσκεται στο χώρο του λειτουργικού συστήματος (kernel) και όχι στο χώρο του χρήστη (user) Βήματα που εκτελούνται από το hardware όταν προκληθεί μια εξαίρεση/διακοπή: Αποθήκευση του PC στον καταχωρητή $epc (ενδεχομένως και της λανθασμένης διεύθυνσης αναφοράς στον καταχωρητή $badvaddr). Για παράδειγμα, εάν η εντολή lw $s0, 0($sp) δημιούργησε μιά εξαίρεση, τότε $badvaddr 0($sp) Καταγραφή του κωδικού εξαίρεσης στον καταχωρητή $cause Γενική απενεργοποίηση των διακοπών και ανάθεση kernel/user λειτουργίας σε kernel mode στον καταχωρητή $status Εκκένωση του pipeline (flush) από την εντολή που δημιούργησε την εξαίρεση και όλες τις επόμενες εντολές. Άλμα στη δεκαεξαδική διεύθυνση 0x όπου βρίσκεται ο exception handler Εισαγωγή στους Η/Υ (HY134) 16

17 Διακοπές και εξαιρέσεις Βήματα που εκτελούνται από το λειτουργικό σύστημα όταν προκληθεί μια εξαίρεση/διακοπή: Ανάγνωση του καταχωρητή $cause για προσδιορισμό του κωδικού εξαίρεσης Άλμα σε μια ρουτίνα του λειτουργικού συστήματος ανάλογα με τον κωδικό εξαίρεσης (πιθανόν με τη βοήθεια ενός jump address table) Χειρισμός εξαίρεσης (ή εξυπηρέτηση της συσκευής που προκάλεσε διακοπή) Επιστροφή στη ρουτίνα του exception handler Eντολή eret (exception return) για επιστροφή στο πρόγραμμα του χρήστη - εφόσον δεν χρειάστηκε αυτό να τερματίσει κατά το χειρισμό της εξαίρεσης - η οποία βασικά εκτελεί: mfc0 $k0,$epc addi $k0,$k0,4 jr $k0 Εντολή break n προκαλεί εξαίρεση με τον κωδικό n Εισαγωγή στους Η/Υ (HY134) 17

18 Εξαιρέσεις και Αρχιτεκτονική Διοχέτευσης Η εντολή που δημιούργησε την εξαίρεση θα πρέπει να εκκενωθεί (flushed) και μαζί με αυτήν όλες οι μεταγενέστερες εντολές που έχουν μπει στο pipeline. H εκτέλεση θα πρέπει να συνεχιστεί με την ρουτίνα εξυπηρέτησης εξαίρεσης (handler routine) από μια προκαθορισμένη διεύθυνση μνήμης Εάν η ρουτίνα εξυπηρέτησης καθορίσει ότι το κανονικό πρόγραμμα μπορεί να συνεχίσει εκεί που διακόπηκε, τότε Κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις και επιστρέφει Αλλιώς τερματίζει το πρόγραμμα και κάνει report το λάθος και τα αίτιά του Τι αλλαγές απαιτούνται από την μικρο-αρχιτεκτονική του επεξεργαστή μας για να εξυπηρετήσουμε εξαιρέσεις; Οργάνωση και Σχεδίαση Η/Υ (HY232) 18

19 Εξαιρέσεις και μικρο-αρχιτεκτονική Η αντιμετώπιση των εξαιρέσεων είναι όμοια με την αντιμετώπιση control και data hazards που έχουμε ήδη περιγράψει. Ας θεωρήσουμε ένα παράδειγμα πρόσθεσης με υπερχείλιση που δημιουργεί εξαίρεση στο στάδιο EX του pipeline. add $1, $2, $1 Τι πρέπει να γίνει σε αυτήν την περίπτωση; H εντολή add πρέπει να γίνει nop για να μην μεταφερθεί η λανθασμένη τιμή του $1 στους καταχωρητές και στις υπόλοιπες εντολές. Όλες οι εντολές πριν την add θα πρέπει να τερματιστούν κανονικά Όλες οι εντολές μετά την add και η ίδια η add θα πρέπει να γίνουν flush από το pipeline (δηλ. nops) Ή μικρο-αρχιτεκτονική θα πρέπει να θέσει τους καταχωρητές Cause και EPC με τις κατάλληλες τιμές Η ρουτίνα εξυπηρέτησης εξαίρεσης (handler) θα πρέπει να αρχίζει να εκτελείται Οργάνωση και Σχεδίαση Η/Υ (HY232) 19

20 Παράδειγμα εξαίρεσης Η εντολή add δημιουργεί εξαίρεση υπερχείλισης 40 sub $11, $2, $4 44 and $12, $2, $5 48 or $13, $2, $6 4C add $1, $2, $1 50 slt $15, $6, $7 54 lw $16, 50($7) Handler routine sw $25, 1000($0) sw $26, 1004($0) Οργάνωση και Σχεδίαση Η/Υ (HY232) 20

21 η standard διεύθυνση του handler Παράδειγμα εξαίρεσης (I) Extra πολυπλέκτες για να θέτουμε 0 τα σήματα ελέγχου (flush) στο στάδιο ΕΧ και στο στάδιο ID. Καταχωρητής EPC που παίρνει την τιμή PC+4 όταν γίνει εξαίρεση Οργάνωση και Σχεδίαση Η/Υ (HY232) 21

22 Παράδειγμα εξαίρεσης (II) Οργάνωση και Σχεδίαση Η/Υ (HY232) 22

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 5ο Συστήματα Εισόδου - Εξόδου (INPUT/OUTPUT) 1 6.1 I/O Υλικό To Ι/Ο σύστημα αποτελεί ένα πολύ μεγάλο τμήμα ενός Λ.Σ. Συνήθως "διευθύνει" όλες τις συσκευές I/O (π.χ. δίσκους,

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Συστήματα Εισόδου/Εξόδου (I/O --- Input/Output)

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Συστήματα Εισόδου/Εξόδου (I/O --- Input/Output) Λειτουργικά Συστήματα Ι Συστήματα Εισόδου/Εξόδου (I/O --- Input/Output) I/O Hardware (Υλικό Ε/Ε) Το σύστημα Ι/Ο αποτελεί ένα πολύ μεγάλο τμήμα ενός Λ.Σ. Συνήθως "διευθύνει" όλες τις συσκευές I/O (π.χ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράμματος 2.4 Αριθμητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία με άλλες συσκευές 2.6 Άλλες αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΙΩΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture)

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture) Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture) Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών Βασικές Πηγές: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: μια Δομημένη Προσέγγιση, Α. Tanenbaum, Vrije

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με

Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με Πολυμέσα (Multimedia) Ο υπολογιστής πολυμέσων (multimedia

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Αριθμός bit δίαυλου δεδομένων (Data Bus) Αριθμός bit δίαυλου διευθύνσεων (Address Bus) Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (Clock Frequency) Τύποι εντολών Αριθμητική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήματα 3.1 Η εξέλιξη των λειτουργικών συστημάτων 3.2 Αρχιτεκτονική λειτουργικών συστημάτων 3.3 Συντονισμός των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 3.4 Χειρισμός ανταγωνισμού μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 7: Πρόγνωση διακλαδώσεων. Εξαρτήσεις και εκτέλεση εκτός σειράς. Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Κεφάλαιο 3 Οργάνωση και Λειτουργία Επεξεργαστών Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να περιγράψει την εσωτερική οργάνωση των υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Πτυχιακή Εργασία Συγκριτική Δοκιμή Λειτουργικού Συστήματος Windows Server 2008 με Server Ανοιχτού Κώδικα (Ubuntu Server) σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 62

Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 62 Περιεχόμενα Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 62 5 Ομάδα Γενικές Γνώσεις Εισαγωγή στην Πληροφορική Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης 1 ου μαθήματος Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Ποια η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι Μικροεπεξεργαστής 8085, Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι Μικροεπεξεργαστής 8085, Εργαστηριακές Ασκήσεις ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι Μικροεπεξεργαστής 8085, Εργαστηριακές Ασκήσεις Δρ. Τοπάλης Ευάγγελος (Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Υπολογιστών) Δρ.Κεραμίδας Γεώργιος (Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

2. Τεχνολογία επεξεργαστών

2. Τεχνολογία επεξεργαστών Κεφάλαιο 2: Τεχνολογία επεξεργαστών 21 2. Τεχνολογία επεξεργαστών 2.1 Επιλογές στη σχεδίαση επεξεργαστών Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (Central Processing Unit CPU) ή επεξεργαστής αποτελεί την καρδιά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 11: Ένας απλός Υπολογιστής: Datapath & Εντολές Πράξεων

Εργαστήριο 11: Ένας απλός Υπολογιστής: Datapath & Εντολές Πράξεων 1 of 10 ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση Φθινόπωρο 2007 Τμ. Επ. Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Εργαστήριο 11: Ένας απλός Υπολογιστής: Datapath & Εντολές Πράξεων 17-20 Δεκεμβρίου 2007 Στο τελευταίο αυτό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εκπαιδευτικό Σύστηµα BGC-8088 ρ. Σπύρος Α. Καζαρλής Επίκουρος Καθηγητής Σέρρες, Σεπτέµβριος 2004 1 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 11ο μάθημα: Είσοδος- Εξοδος (Ε/Ε)

ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 11ο μάθημα: Είσοδος- Εξοδος (Ε/Ε) ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 11ο μάθημα: Είσοδος- Εξοδος (Ε/Ε) Αρης Ευθυμίου Συσκευές Ε/Ε Μεγάλη ποικιλία πολλές φορές είναι αυτές που «πουλάνε» το μηχάνημα: π.χ. Nintendo wii, (πρώτο) iphone Βασική ταξινόμηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ρ Ζαφείριος Καραΐσκος ΤΕΙ Λάρισας 2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 1.1 Εννοιες και ορισµοί οργάνωσης αρχείων...3 1.2 Συσκευές Ι/Ο...4 1.3 ίσκοι...5 2. Βασικό σύστηµα αρχείων...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Παράλληλη εκτέλεση και Λ.Σ. Προκλήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι)

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) (η κεντρική μονάδα επεξεργασίας) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Επισκόπηση Λ.Σ. Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz, Galvin

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2014-15 Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου (συσκευές και ) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Διασυνδετικοί : Αναλαμβάνουν την

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 (Κεφάλαιο 5) Συντρέχων Προγραμματισμός

Ενότητα 4 (Κεφάλαιο 5) Συντρέχων Προγραμματισμός ΕΠΛ222: Λειτουργικά Συστήματα (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Operating Systems: Internals and Design Principles, 8/E, William Stallings) Ενότητα 4 (Κεφάλαιο 5) Συντρέχων Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική-ΙI Ενότητα 1 :

Αρχιτεκτονική-ΙI Ενότητα 1 : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Αρχιτεκτονική-ΙI Ενότητα 1 : Υλικό του 8086 Ιωάννης Έλληνας Τμήμα Η/ΥΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Γ. Αλεξίου, Ν. Πετρέλλης / Εκδόσεις Κλειδάριθμος Έδρα: Στουρνάρη 27Β Αθήνα 106 82

Copyright 2012 Γ. Αλεξίου, Ν. Πετρέλλης / Εκδόσεις Κλειδάριθμος Έδρα: Στουρνάρη 27Β Αθήνα 106 82 Τίτλος: Μικροεπεξεργαστές και σχεδιασμός μικροϋπολογιστικών συστημάτων Copyright 2012 Γ. Αλεξίου, Ν. Πετρέλλης / Εκδόσεις Κλειδάριθμος Έδρα: Στουρνάρη 27Β Αθήνα 106 82 Κεντρική Διάθεση: Δομοκού 4, Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης PCI μόντεμ

Εγχειρίδιο χρήσης PCI μόντεμ Εγχειρίδιο χρήσης PCI μόντεμ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΉ... 1 ΤΙ ΧΡΕΙΆΖΕΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΤΟ ΦΑΞ-ΜΌΝΤΕΜ... 1 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ PCI ΦΑΞ-ΜΌΝΤΕΜ... 2 WINDOWS 95/98/ME/2000/XP... 2 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΏΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20

Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20 Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20 Υλικολογικό (firmware) Υπάρχει επίσης και το υλικολογικό (firmware) που είναι ένα σύνολο από μικροπρογράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης PCI μόντεμ

Εγχειρίδιο χρήσης PCI μόντεμ Εγχειρίδιο χρήσης PCI μόντεμ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΉ... 3 ΤΙ ΧΡΕΙΆΖΕΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΤΟ ΦΑΞ-ΜΌΝΤΕΜ... 3 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ PCI ΦΑΞ-ΜΌΝΤΕΜ... 4 WINDOWS 95/98/ME/2000... 4 WINDOWS NT 4.0... 4 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα