GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA"

Transcript

1 Fenis finalmente casa finally home 60,5x60,5 (24"x24"). 45x45 (18"x18"). 30x45 (12"x18"). 30x30 (12"x12") GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA Full-body coloured porcelain stoneware Grès cérame coloré dans la masse In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug Gres porcelánico coloreado en masa Γκρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας Окрашенный по всей толщине керамогранит

2 100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

3 ,5x60,5 (24"x24"). 45x45 (18"x18"). 30x45 (12"x18"). 30x30 (12"x12") Ci siamo lasciati ispirare da una rara e particolare tipologia di cotto toscano, che richiama aspetti estetici sia della pietra che del cemento. Ed ecco Fenis, una collezione dal carattere versatile che entra in sintonia con diversi stili dell interior design. La graica leggera ma ricca nei particolari, le cinque tonalità neutre e i quattro formati rendono Fenis lo sfondo ideale per assecondare numerose soluzioni d arredo e interpretare qualsiasi idea progettuale For this ofering, we drew inspiration from an unusual kind of Tuscan cotto, whose appearance combines features of both stone and concrete. We are proud to bring you Fenis, a versatile collection that its in efortlessly with a range of interior design styles. The subtle yet detailed design, the ive neutral shades, and the four sizes available make Fenis the perfect backdrop for endless interiors and the ideal way to express any design idea. Nous nous sommes laissé inspirer par un type rare et particulier de cotto toscan, qui rappelle les aspects esthétiques de la pierre et du béton. Voici Fenis, une collection au caractère polyvalent en harmonie avec diférents styles de l interior design. Grâce au graphisme léger mais riche en détails, aux cinq tonalités neutres et aux quatre formats, Fenis est le fond idéal pour répondre à de nombreuses solutions de décoration et interpréter toute idée conceptuelle. Wir ließen uns von einer seltenen und besonderen Art des toskanischen Cottos inspirieren, die sowohl an das äußere Aussehen des Steins als auch an Zement erinnert. Hier ist Fenis, eine Kollektion mit einem vielseitigen Charakter, die mit unterschiedlichen Stilen des Innendesigns in Einklang ist. Die leichte, aber reiche Graphik der Einzelheiten, die fünf neutralen Farbtöne und die vier Formate machen aus Fenis den idealen Untergrund zur Unterstützung zahlreicher Einrichtungslösungen und Interpretation jeglicher Planungsidee. Nos hemos dejado inspirar por un raro y particular tipo de cotto toscano, que evoca aspectos estéticos tanto de la piedra como del cemento. Y he aquí Fenis, una colección del carácter versátil que entra en sintonía con diferentes estilos del diseño de interiores. La gráica ligera, más rica en los detalles, las cinco tonalidades neutras y sus cuatro formatos hacen de Fenis el fondo ideal para formular numerosas soluciones de ornamentación e interpretar cualquier posible idea proyectual. Εμπνευσθήκαμε από μία σπάνια και ιδιαίτερη τυπολογία cotto Τοσκάνης, που ανακαλεί την αισθητική εμφάνιση της πέτρας και του τσιμέντου. Έρχεται η Fenis, μία συλλογή με ευέλικτο χαρακτήρα που εναρμονίζεται με διάφορα στυλ interior design. Τα ανάλαφρα, αλλά πλούσια σε λεπτομέρειες γραφικά, οι πέντε ουδέτερες αποχρώσεις και τα τέσσερα μεγέθη καθιστούν τη συλλογή Fenis ιδανικό φόντο για την ικανοποίηση πολυάριθμων διακοσμητικών λύσεων και την ερμηνεία κάθε σχεδιαστικής ιδέας. Источником вдохновения при создании коллекции послужил редкий и особенный вариант тосканской неглазурованной плитки котто, вид которой напоминает как характеристики камня, так и цемента. Так появилась на свет универсальная коллекция Fenis, отлично сочетающаяся с разными стилями в дизайне интерьеров. Легкое, но богатое деталями графическое оформление, ассортимент из пяти нейтральных цветов и четырех форматов делают Fenis идеальным средством для создания многочисленных решений обустройства и для реализации любого проектного замысла. 一 种 珍 贵 稀 有 的 托 斯 卡 纳 陶 土 帮 助 了 我 们 的 灵 感, 它 折 射 了 石 头 和 水 泥 的 美 学 要 素 这 就 是 Fenis, 特 质 多 样 的 系 列, 它 和 内 饰 的 不 同 风 格 能 和 谐 一 体 轻 盈 的 图 案 富 有 特 色, 五 种 中 性 的 颜 色 和 四 种 尺 寸 使 Fenis 成 为 完 美 的 背 景, 以 适 应 多 种 设 计 方 案 并 阐 释 各 类 设 计 理 念 4. FENIS 5. FENIS

4 60,5x60,5. 24 x24 45x x18 30x x18 30x x12 6. FENIS 7. FENIS

5 60,5x60,5. 24 x24 45x x18 30x45. 12"x18" 30x30. 12"x12" Riv./Wall: Mosaico 30x x12 Wallpaper Macramè Moderno Pearl Marchio AVA by LA FABBRICA 8. FENIS 9. FENIS

6 60,5x60,5. 24 x24 45x x18 30x45. 12"x18" 30x30. 12"x12" Riv./Wall: Mosaico 30x x12 Wallpaper Macramè Moderno Pearl Marchio AVA by LA FABBRICA 10. FENIS 11. FENIS

7 13. FENIS 12. FENIS 45x x18 30x x12

8 45x45. 18"x18" 30x30. 12"x12" 14. FENIS 15. FENIS

9 60,5x60,5. 24"x24" 45x45. 18"x18" 30x45. 12"x18" 30x30. 12"x12" 16. FENIS 17. FENIS

10 60,5x60,5. 24 x FENIS 19. FENIS

11 60,5x60,5. 24 x FENIS 21. FENIS

12 60,5x60,5. 24 x24 Riv./Wall: Wallpaper Milano Natural Marchio 23. FENIS 22. FENIS AVA by LA FABBRICA

13 25. FENIS 24. FENIS 45x x18 30x x18 30x x12

14 Pav. 45x x18 30x x18 30x x12 Riv. Mosaico 30x x12 30x x FENIS 27. FENIS

15 29. FENIS 28. FENIS 45x x18 30x x18 30x x12

16 45x45. 18"x18" 30x45. 12"x18" 30x30. 12"x12" 30. FENIS 31. FENIS

17 Fenis 60,5x60,5 (24"x24"). 45x45 (18"x18"). 30x45 (12"x18"). 30x30 (12"x12") GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. Gres porcelánico coloreado en masa Γκρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας. Окрашенный по всей толщине керамогранит * Codice prezzo per modulo a 2 e 3 formati (tutti i formati tranne il 60,5x60,5). Price code for modular unit with 2 or 3 sizes (all sizes except 60.5x60.5). Code prix pour module à 2 et 3 formats (tous les formats sauf 60,5x60,5). Preiscode pro Modul mit 2 und 3 Formaten (alle Formate außer das Format 60,5x60,5). Código precio por módulo de 2 y 3 formatos (todos los formatos excepto el 60,5x60,5). Κωδικός τιμής για στοιχείο 2 και 3 μεγεθών (όλα τα μεγέθη εκτός από 60,5x60,5). Код цены для модуля из 2 и 3 форматов (на любой формат, кроме 60,5x60,5). ** Codice prezzo per modulo a 4 formati. Price code for modular unit with 4 sizes. Code prix pour module à 4 formats. Preiscode pro Modul mit 4 Formaten. Código precio por módulo de 4 formatos. Κωδικός τιμής για στοιχείο 4 μεγεθών. Код цены для модуля из 4 форматов. Grande varietà nelle graiche per un pavimento o rivestimento sempre vario a efetto naturale : formato 60,5x60,5 ino a 22 graiche diferenti. formato 45x45 ino a 44 graiche diferenti. formato 30x45 ino a 50 graiche diferenti. formato 30x30 ino a 84 graiche diferenti. The collection is available in a wide variety of graphics for varied loor or wall solutions with a natural efect: Format 60,5x60,5 up to 22 diferent graphics. Format 45x45 up to 44 diferent graphics. Format 30x45up to 50 diferent graphics. Format 30x30 up to 84 diferent graphics. Grande variété des graphiques pour un carrelage de sol ou un revêtement mural toujours diférent et un efet naturel : Format 60,5x60,5 jusqu à 22 graphiques diférentes. Format 45x45 jusqu à 44 graphiques diférentes. Format 30x45 jusqu à 50 graphiques diférentes. Format 30x30 jusqu à 84 graphiques diférentes. Große Vielfalt der Graphiken für einen ständig unterschiedlichen Boden- oder Wandbelag mit natürlichem Efekt: Format 60,5x60,5 bis zu 22 unterschiedliche Graphiken. Format 45x45 bis zu 44 unterschiedliche Graphiken. Format 30x45 bis zu 50 unterschiedliche Graphiken. Format 30x30 bis zu 84 unterschiedliche Graphiken. Gran variedad en las gráicas para un pavimento o revestimiento siempre diferente de efecto natural : Formato 60,5x60,5 hasta 22 gráicas diferentes. Formato 45x45 hasta 44 gráicas diferentes. Formato 30x45 hasta 50 gráicas diferentes. Formato 30x30 hasta 84 gráicas diferentes. Μεγάλη ποικιλία στα γραφικά για ένα πάντα ποικιλόμορφο πάτωμα ή επένδυση με φυσικό αποτέλεσμα: μέγεθος 60,5x60,5 μέχρι 22 διαφορετικά γραφικά. μέγεθος 45x45 μέχρι 44 διαφορετικά γραφικά. μέγεθος 30x45 μέχρι 50 διαφορετικά γραφικά. μέγεθος 30x30 μέχρι 84 διαφορετικά γραφικά. Предлагается большое разнообразие рисунков для укладки всегда меняющегося пола или облицовки с натуральным эффектом: формат 60,5x60,5 имеет вплоть до 22 разных графических оформлений. формат 45x45 имеет вплоть до 44 разных графических оформлений. формат 30x45 имеет вплоть до 50 разных графических оформлений. формат 30x30 имеет вплоть до 84 разных графических оформлений. NATURALE. Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Φυσικό. Натуральный. SPESSORE. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Πάχος. Толщина. 10,5mm. * G10 * * G15 ALBA * G10 * * G15 BOVET * G10 * * G15 CHANTILLY * G10 * * G15 EXILLES * * * G10 G15 ROCHER B Alba 60,5x60,5. 24 x24 Nat. B Bovet 60,5x60,5. 24 x24 Nat. B Chantilly 60,5x60,5. 24 x24 Nat. B Exilles 60,5x60,5. 24 x24 Nat. B Rocher 60,5x60,5. 24 x24 Nat. Shade Spectrum V1 Low V2 Moderate Alba. Bovet. Chantilly. V3 High B Alba 45x x18 Nat. B Bovet 45x x18 Nat. B Chantilly 45x x18 Nat. B Exilles 45x x18 Nat. B Rocher 45x x18 Nat. Exilles. Rocher. V4 Random Coefficient of friction ANSI A 137.1: 2012 WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION DCOF > 0,42 B Alba 30x x18 Nat. B Bovet 30x x18 Nat. B Chantilly 30x x18 Nat. B Exilles 30x x18 Nat. B Rocher 30x x18 Nat. 32. FENIS B Alba 30x x12 Nat. B Bovet 30x x12 Nat. B Chantilly 30x x12 Nat. B Exilles 30x x12 Nat. B Rocher 30x x12 Nat. 33. FENIS

18 Fenis MOSAICO SPACCATELLA 30x30 (12 x12 ) GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. Gres porcelánico coloreado en masa Γκρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας. Окрашенный по всей толщине керамогранит NATURALE. Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Φυσικό. Натуральный. SPESSORE. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Πάχος. Толщина. 10,5mm. B Alba 30x x12 Nat. B Bovet 30x x12 Nat. B Chantilly 30x x12 Nat. Shade Spectrum V1 Low B Exilles 30x x12 Nat. B Rocher 30x x12 Nat. V2 Moderate PEZZI SPECIALI Trims. Pièces speciales. Formstücke. Piezas especiales. Ειδικα τεμαχια. Специалрные элементы. Riv./Wall: Mosaico Rocher 30x x FENIS Alba. Bovet. Chantilly. V3 Exilles. Rocher. V4 High Random Coefficient of friction ANSI A 137.1: 2012 WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION DCOF > 0,42 Torello per gradino 4,5x30-1 3/4 x12 V Alba Bovet Chantilly Exilles Rocher Torello angolare per gradino 4,5x30-1 3/4 x Alba Bovet Chantilly Exilles Rocher Battiscopa V134 9,5x60,5. 3 3/4 x24 Nat Alba Bovet Chantilly Exilles Rocher 6 12 V310 3 Imballi Package. Emballage. Verpackung. Embalajes. Συσκευασίες. Упаковка. FORMATO cm. Size PZ. X SCAT. Pieces x Box MQ. X SCAT. Sqm x Box KG X SCAT. Weight x Box SCAT. X PAL. Boxes x Pal. EUROPALLET 80x120 cm MQ. X PAL. Sqm x Pal. KG X PAL. Cm. h Pal. Weight x Pal. 60,5x60,5 3 1,10 22, , x45 6 1,22 25, , x45 8 1,08 22, , x ,17 24, , Mosaico 30x30 6 0,54 11, , Battiscopa 9,5x60, ,40 Torello per gradino 4,5x30 6 3,0 Torello per angolare gradino 4,5x30 3 3,0 35. FENIS

19 Fenis CONSIGLI PER LA POSA Laying recommendations. Conseils de pose. Empfehlungen zu Verlegung. Consejos para la colocacion. Συμβουλές για την τοποθέτηση. Рекомендации по укладке. NATURALE. Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Φυσικό. Натуральный. SPESSORE. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Πάχος. Толщина. 10,5mm. Shade Spectrum V1 Low V2 Moderate Alba. Bovet. Chantilly. V3 Exilles. Rocher. V4 High Random A B C D 30x45 45x45 48% 36% 30x30 16% 45x45 69,2% 30x30 30,8% 45x45 39,1 % 30x30 30x45 34,8 % 26,1 % 60,5x60,5 39,4% 45x45 30x45 21,8% 29,0% 30x30 9,8% I formati 30x45, 45x45, 30x30 e 60,5x60,5 sono stati ottimizzati per la posa modulare riportata in igura che rappresenta l unico modulo a 4 formati realizzabile. The 30x45, 45x45, 30x30 and 60.5x60.5 sizes have been optimised for the modular laying shown in the igure, which shows the only 4-size design that can be produced. Les formats 30x45, 45x45, 30x30 et 60,5x60,5 ont été optimisés pour la pose modulaire indiquée dans la igure qui représente le seul module à 4 formats réalisable. Die Formate 30x45, 45x45, 30x30 und 60,5x60,5 wurden für die modulare, in der Abbildung gezeigten Verlegung optimiert, welche das einzige mit 4 Formaten realisierbare Modul darstellt. Los formatos 30 x 45, 45 x 45, 30 x 30 y 60,5 x 60,5 han sido optimizados para la colocación modular ilustrada en la igura, que representa el único módulo de 4 formatos realizable. Τα μεγέθη 30x45, 45x45, 30x30 και 60,5x60,5 έχουν βελτιστοποιηθεί για την αρθρωτή τοποθέτηση όπως φαίνεται στην εικόνα που απεικονίζει το μόνο στοιχείο 4 μεγεθών που μπορεί να υλοποιηθεί. Форматы 30x45, 45x45, 30x30 и 60,5x60,5 оптимизированы для модульной укладки, показанной на рисунке, которая является единственным возможным модулем из 4 форматов. ATTENZIONE - ATTENTION - WARNUNG CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO 36. FENIS Coefficient of friction ANSI A 137.1: 2012 WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION DCOF > 0,42 1/2 Max 1/5 NO! OK! Si consiglia di mantenere una fuga di 3 mm per la posa. We recommend you keep a 3 mm joint when laying. Il est recommandé de maintenir un joint de 3 mm pour la pose. Se aconseja mantener una junta de 3 mm para la colocación Es wird geraten, eine Fuge von 3 mm bei der Verlegung einzuhalten. Συνιστάται να αφήνετε αρμό 3 mm για την τοποθέτηση Рекомендуем оставить шов 3 мм при укладке. Product Certiication. Certiication de produit. Produkt Zertiizierungen. Certiicaciones de producto. Πιστοποίηση. Цертификациа. 100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY 37. FENIS

20 CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features. Caracteristiques Techniques. Technische Eigenschaften. Caracteristicas Tecnicas. Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Технические Характеристики GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA ISO G - BIa (E 0,5%) UNI EN G -. FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE. GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE. IN DER MASSE GEFÄRBTES FEINSTEINZEUG. GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA. ΓΚΡΕ ΠΟΡΣΕΛΆΝΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΌ ΟΛΙΚΉΣ ΜΆΖΑΣ. ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ КЕРАМОГРАНИТ - ISO G - BIa (E 0,5%) UNI EN G - CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT CARACTERISTICA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤЕΡИСΤИΚА METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D ESSAI TESTVERFAHREN PRUEBA ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ СТΑНДАРТ ИСПЬІТАНИЙ VALORE PRESCRITTO GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEHENER WERT ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ТРЕбУОМОВ ЗНВЧЕНИЕ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS - DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣТΑΣЕΩΝ ПРОСТРАНСТВЕННЬІЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH - LONGUER ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE LARGURA Y LARQUEZA - ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ - ДЛИНАИШИРИНА SPESSORE THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ΠΑΧΟΣ - TOЛЩИНА RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES - RECTITUDE DES BORDS - RECHTECKIGKEIT DER ECKEN ORTOGONALIDAD DE LAS ESQUINAS - ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΜΩΝ - ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬГРАНИ ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITE - RECHTWINKLIGKEIT ORTOGONALIDAD ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΤΗΤΑ - ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬ PLANARITÀ PLANARITY - PLANARITE - EBENHEIT - PLANEIDAD - ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑ - ЛИНЕЙНОСТЬ ISO NATURALE RETTIFICATO LAPPAT0/ RETTIFICATO ± 0,5 % ± 0,3 % ± 0,1 % ± 0,1 % ± 5 % ± 4 % ± 4 % ± 4 % ± 0,5 % ± 0,3 % ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,6 % ± 0,3 % ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,5 % ± 0,3 % ± 0,3 % ± 0,1 % ASSORBIMENTO D ACQUA WATER ABSORBTION - ABSORTION D EAU - WASSERAUFNAHME - ABSORCIÓN DE AGUA ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΡΟΥ - ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS - RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΨΗ - ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST ESFUERZO DE ROTURA - ΤΑΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΘΡΑΥΣΗΣ - CTOЙКОСТЬ НА ИЗГИБ DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE E CARICO DI ROTTURA DETERMINATION OF BREAKING MODULUS AND MODULUS OF RUPTURE DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE À LA FLEXION ET À LA CHARGE DE RUPTURE BESTIMMUNG DER BIEGEFESTIGKEIT UND DER BRUCHLASTBESTÄNDIGKEIT DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A FLEXIÓN Y CARGA DE ROTURA ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΣΕ ΦΟΡΤΙΟ ΣΠΑΣΙΜΑΤΟΣ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ НА ИЗГИБ И РАЗРУШАЮЩЕЙ НАГРУЗКИ RESISTENZA ALLA ABRASIONE DELLA SUPERFICIE DI PIASTRELLE SMALTATE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES - RÉSISTANCE À L ABRASION DE LA SURFACE DES CARREAUX ÉMAILLÉS - WIDERSTAND GEGEN ABRIEB DER OBERFLÄCHE DER GLASIERTEN FLIESEN - ИTOЙ КOCТЬ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКИ К ПОВЕРІНОСТНОМУ ИСТИРАНИЮ ИСТИРАНИЮ COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ZZKOЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОВОГО ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE - RÉSISTANCE AUX TRÉSAILLURES HAARRISSE - RESISTENCIA AL QUARTEADO ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΣΧΙΣΜΕΣ - СТОЙКООТЬ К ОбРΑЗОВΑНИЮРΑ ПЯТЕН ISO ,5 % 0,02 % ISO UNI EN 1339:2005 / COR ANNEX F 35 N/mm² = 356 Kg/cm² SPESSORE - THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE - ESPESOR - ΠΑΧΟΣ - TOЛЩИНА 7,5 mm: min N < 7,5 mm: min. 700 N SPESSORE - THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE - ESPESOR - ΠΑΧΟΣ - TOЛЩИНА 20 mm SPESSORE 10 mm SPESSORE 11 mm SPESSORE 12 mm > 35 N/mm² SPESSORE 20 mm 64,5 N/mm² SPESSORE 4 mm SPESSORE 10 mm SPESSORE 11 mm SPESSORE 12 mm SPESSORE 20 mm SPESSORE 20 mm ISO ISO METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 7x10-6 C -1 ISO > 700 N > 1300 N N CLASSE U11 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A CHOQUE TÉRMICO ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΟΚ - YCTOЙЧИВОСТЬ К TEMПЕPATУPHЫM ПEРEПAДAM ISO METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ RESISTENTI RESISTANT - RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG - RESISTE ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ - УСТОЙЧИВЬІ RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTAENDIGKET - RESISTENCIA AL HIELO ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ - MOPO3OCTOЙКOCТЬ ISO RICHIESTA ALWAYS TESTED - EXIGEE NOTWENDIG - PEDIDO ΖΗΤΗΣΗ - ТРЕБОВАНИЯ NON GELIVI FROST PROOF - NON GELIFS FROSTSICHER - NO EXIGIDO ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΑ - HE ЗАМОРАЖИВАЮТСЯ RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - XИМИЧЕСКАЯ yстойчивость PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM.PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO DOMÉSTICO Y CON ADITIVOS PARA PISCINA ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ БЬІТОВЫЕ XИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ДЛЯ БАССЕЙНОВ min. GB min. GB ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION ÁCIDOS Y ÁLCALIS EN BAJA CONCENTRACIÓN ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЁЛОЧИ ISO DA GLA, GLB A ULC FROM GLA, GLB TO ULC DE GLA, GLB A ULC VON GLA, GLB BIS ULC, ΑΠΟ GLA (ΓΚΛΑ), GLB (ΓΚΛΜΠ) ΕΩΣ ULC (ΟΥΛΚ) ОТ GLA,GLB ДО ULC DA GLA, GLB A ULC FROM GLA, GLB TO ULC DE GLA, GLB A ULC VON GLA, GLB BIS ULC, ΑΠΟ GLA (ΓΚΛΑ), GLB (ΓΚΛΜΠ) ΕΩΣ ULC (ΟΥΛΚ) ОТ GLA,GLB ДО ULC ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION - ÁCIDOS Y ÁLCALIS EN ALTA CONCENTRACIÓN ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - BЫСОКОКОHЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЁЛОЧИ METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LAS MANCHAS ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΛΕΚΈΔΕΣ - YСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ ISO METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ min. 4 STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITE DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTECHTHEIT DER FARBEN - ESTABILIDAD DE LOS COLORES ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΦΩΣ - УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА DIN NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISEN KEINE SICHTBAREN FARBABWEICHUNGEN AUF NO DEBEN PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR APRECIABLES ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ HE ДОЛЖНЫИМЕТЬ ЗАМЕТНЫХРАЗЛИЧИЙВ ЦВETE CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE ΣΥΜΒΑΤΟ СООТВЕТСТВУЕТ

21 LUXURYSURFACES omniadvert.it La Fabbrica S.p.A Via Emilia Ponente, Castel Bolognese (RA) Italy Tel Fax DAFIN GROUP Scarica l App per ipad Download the App for ipad Follow us

Catalogo prodotti - Products catalogue - Catálogo de productos - Produits Catalogue - Κατάλογος προϊόντων - Produktkatalog

Catalogo prodotti - Products catalogue - Catálogo de productos - Produits Catalogue - Κατάλογος προϊόντων - Produktkatalog Catalogo prodotti - roducts catalogue - Catálogo de productos - roduits Catalogue - Κατάλογος προϊόντων - roduktkatalog Azienda - The Company - Empresa - La Maison - Επιχείρηση - Unternehmen pag. 2 >>

Διαβάστε περισσότερα

Cà D oro. Il tuo clima ideale in assoluto silenzio. Pf kw 1,11 7,56 Pt kw 1,69 9,73

Cà D oro. Il tuo clima ideale in assoluto silenzio. Pf kw 1,11 7,56 Pt kw 1,69 9,73 Cà D oro Il tuo clima ideale in assoluto silenzio. Pf kw 1,11 7,56 Pt kw 1,69 9,73 Your ideal climate in absolute silence. Ihr absolut laufruhiges Klima Le climat idéal, pour vous, dans un silence absolu.

Διαβάστε περισσότερα

lava & marble collection

lava & marble collection lava & marble collection La potenza di Suez + l'energia di un artista The power of Suez + the energy of an artist Die Kraft von Suez + die Energie eines Künstlers LA POTENCIA de Suez + la energía de un

Διαβάστε περισσότερα

Kalk-Buntfarbe Nr. 350

Kalk-Buntfarbe Nr. 350 Farbkarte Colour chart Nuancier Kleurenkaart Cartella colore Carta de colores Χρωματολόγιο SPECIAL EDITION COLOUR DESIGNER www.auro.com Kalk-Buntfarbe Nr. 350 Lime tinting base Peintures colorées à la

Διαβάστε περισσότερα

Colour Card. Leaders in yacht paint systems

Colour Card. Leaders in yacht paint systems Colour Card Leaders in yacht paint systems Veneziani Yachting firma i colori del mare Da oltre 145 anni, i colori Veneziani Yachting attraversano i mari di tutto il mondo. Una grande avventura iniziata

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni Instruction sheet

Istruzioni Instruction sheet Istruzioni Instruction sheet Comando piatto a due pulsanti basculanti con trasmettitore radio EnOcean (PTM 200) senza batterie, alimentazione fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare

Διαβάστε περισσότερα

Idea. Arké. Plana. Eikon 14136.120 19136.120 16603.120 20136.120

Idea. Arké. Plana. Eikon 14136.120 19136.120 16603.120 20136.120 lana Regolatore universale per lampade ad incandescenza 40-500 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CF dimmerabili 10-200 W, lampade ED dimmerabili 3-200 W, per alimentatori elettronici ED,

Διαβάστε περισσότερα

+ - 24 V 12 V. 01875Ta: 45 C max

+ - 24 V 12 V. 01875Ta: 45 C max limentatore elettronico 230 V~ 50 Hz con uscita multitensione per lampade a ED dimmerabili 12, dimmerabile con regolatori MTER universali. Uscita EV. Caratteristiche Tensione nominale di uscita: 12 ± 10%

Διαβάστε περισσότερα

Idea. Eikon. Arké. Plana

Idea. Eikon. Arké. Plana lana Regolatore universale per lampade ad incandescenza 40-500 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CF dimmerabili 10-200 W, lampade ED dimmerabili 3-200 W, per alimentatori elettronici ED,

Διαβάστε περισσότερα

MBT SLS LEC HSB. wegaconcept SLS. Wegaconcept. Self Learning Software. Multi Boiler Technology. Low Energy Consumption. High Safety Boiler

MBT SLS LEC HSB. wegaconcept SLS. Wegaconcept. Self Learning Software. Multi Boiler Technology. Low Energy Consumption. High Safety Boiler WEGACONCEPT SLS Self Learning Software MBT Multi Boiler Technology LEC Low Energy Consumption HSB High Safety Boiler SLS Self Learning Software wegaconcept wegaconcept Thanks to it s innovative software,

Διαβάστε περισσότερα

Type G6401. istruzioni per l uso operating instructions instrucciones de uso mode d emploi Bedienungsanleitung manual de instruções οδηγίες χρήσης

Type G6401. istruzioni per l uso operating instructions instrucciones de uso mode d emploi Bedienungsanleitung manual de instruções οδηγίες χρήσης MI000812 pagina 1 IT Styler professionale Professional hair styler Styler profesional Styler professionnel Professioneller Styler Styler profissional Επαγγελματικό Styler istruzioni per l uso operating

Διαβάστε περισσότερα

EV15/35, EV20/45, EV40/45, EV60/45, EV80/45, EV30/45, EV50/45, EV70/45

EV15/35, EV20/45, EV40/45, EV60/45, EV80/45, EV30/45, EV50/45, EV70/45 Manuale per il collegamento e l uso Connection and operating manual Manuel de raccordement et d utilisation Manual de instrucciones para la conexión y el uso Anschluss- und Bedienungsanleitung Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

PRESS RELEASE 18 February 2013 www.proinso.net

PRESS RELEASE 18 February 2013 www.proinso.net PRESS RELEASE PRESS RELEASE 18 February 2013 www.proinso.net PROINSO y MECASOLAR expondrán en GENERA 2013 sus experiencias y soluciones fotovoltaicas de autoconsumo PROINSO participa junto a MECASOLAR

Διαβάστε περισσότερα

MOMENTS mod. LIGHT60 - LIGHT120

MOMENTS mod. LIGHT60 - LIGHT120 MOMENTS mod. LIGHT60 - LIGHT120 MNULE D INSTLLZIONE, USO e MNUTENZIONE MNUL FOR USE, INSTLLTION and MINTENNE NOTIE D INSTLLTION, D UTILISTION et D ENTRETIEN INSTLLTIONS-, ETRIES- und WRTUNGSHNDUH MNUL

Διαβάστε περισσότερα

elise Elise, la cucina nuovamente classica Elise, a new interpretation of classic kitchen Elise, la cuisine nouveaument classique

elise Elise, la cucina nuovamente classica Elise, a new interpretation of classic kitchen Elise, la cuisine nouveaument classique elise Elise, la cucina nuovamente classica Elise, a new interpretation of classic kitchen Elise, la cuisine nouveaument classique elise Elise, η νεοκλασική κουζίνα Elise - новая классика кухни È tempo

Διαβάστε περισσότερα

Sommario. La Royal Frigo. Il sistema Qualità. Tech-nica Series. Vitru-tech Series. Big Store Series. Porte. Accessori. pagina 03. pagina 06.

Sommario. La Royal Frigo. Il sistema Qualità. Tech-nica Series. Vitru-tech Series. Big Store Series. Porte. Accessori. pagina 03. pagina 06. Sommario La Royal Frigo Il sistema Qualità Tech-nica Series Vitru-tech Series Big Store Series Porte Accessori pagina 03 pagina 06 pagina 08 pagina 14 pagina 15 pagina 23 pagina 41 La Royal Frigo L attività

Διαβάστε περισσότερα

La Royal Frigo. Dal 1980 in continua evoluzione

La Royal Frigo. Dal 1980 in continua evoluzione La Royal Frigo L attività industriale della Royal Frigo S.r.l. ha inizio ufficialmente nel 1980, ma la formazione specialistica settoriale risale a diversi decenni prima. Soci fondatori i fratelli Giammusso,

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCCIONES DE USO INSTRUCTION MANUAL INSTRUÇÕES DE USO MANUEL D UTILISATION INSTRUZIONI PER L USO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

INSTRUCCIONES DE USO INSTRUCTION MANUAL INSTRUÇÕES DE USO MANUEL D UTILISATION INSTRUZIONI PER L USO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ INSTRUCCIONES DE USO INSTRUCTION MANUAL INSTRUÇÕES DE USO MANUEL D UTILISATION INSTRUZIONI PER L USO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Modelo SENA Estimado cliente: ESP Queremos darle las gracias por haber elegido uno de

Διαβάστε περισσότερα

PRESS RELEASE 16th October 2012

PRESS RELEASE 16th October 2012 PRESS RELEASE 16th October 2012 www.mecasolar.com MECASOLAR suministrará seguidores para una planta solar de 1 MW con módulos de baja concentración en Cerdeña (Italia) Los seguidores solares MECASOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Protagonista Natural Naturel Φυσικότητα Естественный

Protagonista Natural Naturel Φυσικότητα Естественный HYDRA LINE Lyon s presents the new Hydra + Line. Versatile and modern kitchens that adapt to modern day living. An expert combination of advanced technological solutions and reputable wood. Lyon s presenta

Διαβάστε περισσότερα

VISTA FRONTALE E COLLEGAMENTI.

VISTA FRONTALE E COLLEGAMENTI. Termostato per domotica touch screen per controllo ON/OFF, PWM e PID della temperatura (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale,

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCCIONES DE USO INSTRUCTION MANUAL INSTRUÇÕES DE USO MANUEL D UTILISATION INSTRUZIONI PER L USO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

INSTRUCCIONES DE USO INSTRUCTION MANUAL INSTRUÇÕES DE USO MANUEL D UTILISATION INSTRUZIONI PER L USO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ INSTRUCCIONES DE USO INSTRUCTION MANUAL INSTRUÇÕES DE USO MANUEL D UTILISATION INSTRUZIONI PER L USO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. ALTEA Estimado cliente: ESP Queremos darle las gracias por haber elegido uno de

Διαβάστε περισσότερα

Colore perfetto, movimento di seta.

Colore perfetto, movimento di seta. SEWARD magazine8 Colore perfetto, movimento di seta. L innovativa Crema Colorante Nutriente senza ammoniaca: tutte le nuance riflessate coprono perfettamente i capelli bianchi senza essere miscelate con

Διαβάστε περισσότερα

AMPOULES LED WELTICO RAINBOW POWER 1600

AMPOULES LED WELTICO RAINBOW POWER 1600 63503 AMPOULES LED WELTICO Spécifications techniques : - Ampoule à LEDs couleurs de puissances de type PAR56. - Alimentation standard : 12 V AC. - Durée de vie (LED) :~ 25 000 heures. Modèle : 1600 lumens

Διαβάστε περισσότερα

PRESS CLIPPING 29 May 2013 www.mecasolar.com

PRESS CLIPPING 29 May 2013 www.mecasolar.com PRESS CLIPPING 29 May 2013 www.mecasolar.com MECASOLAR presenta su seguidor horizontal en la conferencia Solar Power México La cita, que celebra su II Edición y en la que MECASOLAR contará con stand propio,

Διαβάστε περισσότερα

Cavo Cat6. Spazio interno per il montaggio della telecamera L 100 x H 90 x l 275 mm

Cavo Cat6. Spazio interno per il montaggio della telecamera L 100 x H 90 x l 275 mm 391 835 LE04813AB-01CB-13W28 it Questa custodia per telecamera è prodotta in lega di alluminio stampata e verniciata. È dotata di un supporto di montaggio regolabile. Viene fornita in dotazione una scatola

Διαβάστε περισσότερα

BLACK SYSTEM 3010 DGT

BLACK SYSTEM 3010 DGT BLACK SYSTEM 3010 DGT Lampada al quarzo Quartz lamp Lampe au quartz Quarzlampe Lámpara de cuarzo Λυχνία χαλαζία I GB F D S GR 1 SOMMARIO Avvertenze generali Presentazione Descrizione Istruzioni d uso Cura

Διαβάστε περισσότερα

*può essere necessario l'adattatore di carico 01873 collegato in parallelo alla lampada.

*può essere necessario l'adattatore di carico 01873 collegato in parallelo alla lampada. lana Regolatore universale 230 V~ 50 Hz per lampade ad incandescenza 40-500 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CF dimmerabili 10-200 W, lampade ED dimmerabili 3-200 W, per alimentatori elettronici

Διαβάστε περισσότερα

Idea. Arké. Plana. Eikon

Idea. Arké. Plana. Eikon 0547 1697 Tres pulsadores basculantes con actuador para 1 persiana, con salida de relé A, a completar con tecla intercambiable 1 o módulos - 3 módulos. Dispositivo que se debe utilizar como tres pulsadores

Διαβάστε περισσότερα

VAGITEST. Dip-slide per lo screening delle infezioni urogenitali

VAGITEST. Dip-slide per lo screening delle infezioni urogenitali VAGITEST Dip-slide per lo screening delle infezioni urogenitali ITALIANO DESCRIZIONE VAGITEST è un sistema pronto per l uso con i terreni colturali fatti solidificare su un supporto plastico, per la ricerca

Διαβάστε περισσότερα