GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA"

Transcript

1 Fenis finalmente casa finally home 60,5x60,5 (24"x24"). 45x45 (18"x18"). 30x45 (12"x18"). 30x30 (12"x12") GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA Full-body coloured porcelain stoneware Grès cérame coloré dans la masse In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug Gres porcelánico coloreado en masa Γκρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας Окрашенный по всей толщине керамогранит

2 100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

3 ,5x60,5 (24"x24"). 45x45 (18"x18"). 30x45 (12"x18"). 30x30 (12"x12") Ci siamo lasciati ispirare da una rara e particolare tipologia di cotto toscano, che richiama aspetti estetici sia della pietra che del cemento. Ed ecco Fenis, una collezione dal carattere versatile che entra in sintonia con diversi stili dell interior design. La graica leggera ma ricca nei particolari, le cinque tonalità neutre e i quattro formati rendono Fenis lo sfondo ideale per assecondare numerose soluzioni d arredo e interpretare qualsiasi idea progettuale For this ofering, we drew inspiration from an unusual kind of Tuscan cotto, whose appearance combines features of both stone and concrete. We are proud to bring you Fenis, a versatile collection that its in efortlessly with a range of interior design styles. The subtle yet detailed design, the ive neutral shades, and the four sizes available make Fenis the perfect backdrop for endless interiors and the ideal way to express any design idea. Nous nous sommes laissé inspirer par un type rare et particulier de cotto toscan, qui rappelle les aspects esthétiques de la pierre et du béton. Voici Fenis, une collection au caractère polyvalent en harmonie avec diférents styles de l interior design. Grâce au graphisme léger mais riche en détails, aux cinq tonalités neutres et aux quatre formats, Fenis est le fond idéal pour répondre à de nombreuses solutions de décoration et interpréter toute idée conceptuelle. Wir ließen uns von einer seltenen und besonderen Art des toskanischen Cottos inspirieren, die sowohl an das äußere Aussehen des Steins als auch an Zement erinnert. Hier ist Fenis, eine Kollektion mit einem vielseitigen Charakter, die mit unterschiedlichen Stilen des Innendesigns in Einklang ist. Die leichte, aber reiche Graphik der Einzelheiten, die fünf neutralen Farbtöne und die vier Formate machen aus Fenis den idealen Untergrund zur Unterstützung zahlreicher Einrichtungslösungen und Interpretation jeglicher Planungsidee. Nos hemos dejado inspirar por un raro y particular tipo de cotto toscano, que evoca aspectos estéticos tanto de la piedra como del cemento. Y he aquí Fenis, una colección del carácter versátil que entra en sintonía con diferentes estilos del diseño de interiores. La gráica ligera, más rica en los detalles, las cinco tonalidades neutras y sus cuatro formatos hacen de Fenis el fondo ideal para formular numerosas soluciones de ornamentación e interpretar cualquier posible idea proyectual. Εμπνευσθήκαμε από μία σπάνια και ιδιαίτερη τυπολογία cotto Τοσκάνης, που ανακαλεί την αισθητική εμφάνιση της πέτρας και του τσιμέντου. Έρχεται η Fenis, μία συλλογή με ευέλικτο χαρακτήρα που εναρμονίζεται με διάφορα στυλ interior design. Τα ανάλαφρα, αλλά πλούσια σε λεπτομέρειες γραφικά, οι πέντε ουδέτερες αποχρώσεις και τα τέσσερα μεγέθη καθιστούν τη συλλογή Fenis ιδανικό φόντο για την ικανοποίηση πολυάριθμων διακοσμητικών λύσεων και την ερμηνεία κάθε σχεδιαστικής ιδέας. Источником вдохновения при создании коллекции послужил редкий и особенный вариант тосканской неглазурованной плитки котто, вид которой напоминает как характеристики камня, так и цемента. Так появилась на свет универсальная коллекция Fenis, отлично сочетающаяся с разными стилями в дизайне интерьеров. Легкое, но богатое деталями графическое оформление, ассортимент из пяти нейтральных цветов и четырех форматов делают Fenis идеальным средством для создания многочисленных решений обустройства и для реализации любого проектного замысла. 一 种 珍 贵 稀 有 的 托 斯 卡 纳 陶 土 帮 助 了 我 们 的 灵 感, 它 折 射 了 石 头 和 水 泥 的 美 学 要 素 这 就 是 Fenis, 特 质 多 样 的 系 列, 它 和 内 饰 的 不 同 风 格 能 和 谐 一 体 轻 盈 的 图 案 富 有 特 色, 五 种 中 性 的 颜 色 和 四 种 尺 寸 使 Fenis 成 为 完 美 的 背 景, 以 适 应 多 种 设 计 方 案 并 阐 释 各 类 设 计 理 念 4. FENIS 5. FENIS

4 60,5x60,5. 24 x24 45x x18 30x x18 30x x12 6. FENIS 7. FENIS

5 60,5x60,5. 24 x24 45x x18 30x45. 12"x18" 30x30. 12"x12" Riv./Wall: Mosaico 30x x12 Wallpaper Macramè Moderno Pearl Marchio AVA by LA FABBRICA 8. FENIS 9. FENIS

6 60,5x60,5. 24 x24 45x x18 30x45. 12"x18" 30x30. 12"x12" Riv./Wall: Mosaico 30x x12 Wallpaper Macramè Moderno Pearl Marchio AVA by LA FABBRICA 10. FENIS 11. FENIS

7 13. FENIS 12. FENIS 45x x18 30x x12

8 45x45. 18"x18" 30x30. 12"x12" 14. FENIS 15. FENIS

9 60,5x60,5. 24"x24" 45x45. 18"x18" 30x45. 12"x18" 30x30. 12"x12" 16. FENIS 17. FENIS

10 60,5x60,5. 24 x FENIS 19. FENIS

11 60,5x60,5. 24 x FENIS 21. FENIS

12 60,5x60,5. 24 x24 Riv./Wall: Wallpaper Milano Natural Marchio 23. FENIS 22. FENIS AVA by LA FABBRICA

13 25. FENIS 24. FENIS 45x x18 30x x18 30x x12

14 Pav. 45x x18 30x x18 30x x12 Riv. Mosaico 30x x12 30x x FENIS 27. FENIS

15 29. FENIS 28. FENIS 45x x18 30x x18 30x x12

16 45x45. 18"x18" 30x45. 12"x18" 30x30. 12"x12" 30. FENIS 31. FENIS

17 Fenis 60,5x60,5 (24"x24"). 45x45 (18"x18"). 30x45 (12"x18"). 30x30 (12"x12") GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. Gres porcelánico coloreado en masa Γκρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας. Окрашенный по всей толщине керамогранит * Codice prezzo per modulo a 2 e 3 formati (tutti i formati tranne il 60,5x60,5). Price code for modular unit with 2 or 3 sizes (all sizes except 60.5x60.5). Code prix pour module à 2 et 3 formats (tous les formats sauf 60,5x60,5). Preiscode pro Modul mit 2 und 3 Formaten (alle Formate außer das Format 60,5x60,5). Código precio por módulo de 2 y 3 formatos (todos los formatos excepto el 60,5x60,5). Κωδικός τιμής για στοιχείο 2 και 3 μεγεθών (όλα τα μεγέθη εκτός από 60,5x60,5). Код цены для модуля из 2 и 3 форматов (на любой формат, кроме 60,5x60,5). ** Codice prezzo per modulo a 4 formati. Price code for modular unit with 4 sizes. Code prix pour module à 4 formats. Preiscode pro Modul mit 4 Formaten. Código precio por módulo de 4 formatos. Κωδικός τιμής για στοιχείο 4 μεγεθών. Код цены для модуля из 4 форматов. Grande varietà nelle graiche per un pavimento o rivestimento sempre vario a efetto naturale : formato 60,5x60,5 ino a 22 graiche diferenti. formato 45x45 ino a 44 graiche diferenti. formato 30x45 ino a 50 graiche diferenti. formato 30x30 ino a 84 graiche diferenti. The collection is available in a wide variety of graphics for varied loor or wall solutions with a natural efect: Format 60,5x60,5 up to 22 diferent graphics. Format 45x45 up to 44 diferent graphics. Format 30x45up to 50 diferent graphics. Format 30x30 up to 84 diferent graphics. Grande variété des graphiques pour un carrelage de sol ou un revêtement mural toujours diférent et un efet naturel : Format 60,5x60,5 jusqu à 22 graphiques diférentes. Format 45x45 jusqu à 44 graphiques diférentes. Format 30x45 jusqu à 50 graphiques diférentes. Format 30x30 jusqu à 84 graphiques diférentes. Große Vielfalt der Graphiken für einen ständig unterschiedlichen Boden- oder Wandbelag mit natürlichem Efekt: Format 60,5x60,5 bis zu 22 unterschiedliche Graphiken. Format 45x45 bis zu 44 unterschiedliche Graphiken. Format 30x45 bis zu 50 unterschiedliche Graphiken. Format 30x30 bis zu 84 unterschiedliche Graphiken. Gran variedad en las gráicas para un pavimento o revestimiento siempre diferente de efecto natural : Formato 60,5x60,5 hasta 22 gráicas diferentes. Formato 45x45 hasta 44 gráicas diferentes. Formato 30x45 hasta 50 gráicas diferentes. Formato 30x30 hasta 84 gráicas diferentes. Μεγάλη ποικιλία στα γραφικά για ένα πάντα ποικιλόμορφο πάτωμα ή επένδυση με φυσικό αποτέλεσμα: μέγεθος 60,5x60,5 μέχρι 22 διαφορετικά γραφικά. μέγεθος 45x45 μέχρι 44 διαφορετικά γραφικά. μέγεθος 30x45 μέχρι 50 διαφορετικά γραφικά. μέγεθος 30x30 μέχρι 84 διαφορετικά γραφικά. Предлагается большое разнообразие рисунков для укладки всегда меняющегося пола или облицовки с натуральным эффектом: формат 60,5x60,5 имеет вплоть до 22 разных графических оформлений. формат 45x45 имеет вплоть до 44 разных графических оформлений. формат 30x45 имеет вплоть до 50 разных графических оформлений. формат 30x30 имеет вплоть до 84 разных графических оформлений. NATURALE. Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Φυσικό. Натуральный. SPESSORE. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Πάχος. Толщина. 10,5mm. * G10 * * G15 ALBA * G10 * * G15 BOVET * G10 * * G15 CHANTILLY * G10 * * G15 EXILLES * * * G10 G15 ROCHER B Alba 60,5x60,5. 24 x24 Nat. B Bovet 60,5x60,5. 24 x24 Nat. B Chantilly 60,5x60,5. 24 x24 Nat. B Exilles 60,5x60,5. 24 x24 Nat. B Rocher 60,5x60,5. 24 x24 Nat. Shade Spectrum V1 Low V2 Moderate Alba. Bovet. Chantilly. V3 High B Alba 45x x18 Nat. B Bovet 45x x18 Nat. B Chantilly 45x x18 Nat. B Exilles 45x x18 Nat. B Rocher 45x x18 Nat. Exilles. Rocher. V4 Random Coefficient of friction ANSI A 137.1: 2012 WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION DCOF > 0,42 B Alba 30x x18 Nat. B Bovet 30x x18 Nat. B Chantilly 30x x18 Nat. B Exilles 30x x18 Nat. B Rocher 30x x18 Nat. 32. FENIS B Alba 30x x12 Nat. B Bovet 30x x12 Nat. B Chantilly 30x x12 Nat. B Exilles 30x x12 Nat. B Rocher 30x x12 Nat. 33. FENIS

18 Fenis MOSAICO SPACCATELLA 30x30 (12 x12 ) GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. Gres porcelánico coloreado en masa Γκρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας. Окрашенный по всей толщине керамогранит NATURALE. Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Φυσικό. Натуральный. SPESSORE. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Πάχος. Толщина. 10,5mm. B Alba 30x x12 Nat. B Bovet 30x x12 Nat. B Chantilly 30x x12 Nat. Shade Spectrum V1 Low B Exilles 30x x12 Nat. B Rocher 30x x12 Nat. V2 Moderate PEZZI SPECIALI Trims. Pièces speciales. Formstücke. Piezas especiales. Ειδικα τεμαχια. Специалрные элементы. Riv./Wall: Mosaico Rocher 30x x FENIS Alba. Bovet. Chantilly. V3 Exilles. Rocher. V4 High Random Coefficient of friction ANSI A 137.1: 2012 WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION DCOF > 0,42 Torello per gradino 4,5x30-1 3/4 x12 V Alba Bovet Chantilly Exilles Rocher Torello angolare per gradino 4,5x30-1 3/4 x Alba Bovet Chantilly Exilles Rocher Battiscopa V134 9,5x60,5. 3 3/4 x24 Nat Alba Bovet Chantilly Exilles Rocher 6 12 V310 3 Imballi Package. Emballage. Verpackung. Embalajes. Συσκευασίες. Упаковка. FORMATO cm. Size PZ. X SCAT. Pieces x Box MQ. X SCAT. Sqm x Box KG X SCAT. Weight x Box SCAT. X PAL. Boxes x Pal. EUROPALLET 80x120 cm MQ. X PAL. Sqm x Pal. KG X PAL. Cm. h Pal. Weight x Pal. 60,5x60,5 3 1,10 22, , x45 6 1,22 25, , x45 8 1,08 22, , x ,17 24, , Mosaico 30x30 6 0,54 11, , Battiscopa 9,5x60, ,40 Torello per gradino 4,5x30 6 3,0 Torello per angolare gradino 4,5x30 3 3,0 35. FENIS

19 Fenis CONSIGLI PER LA POSA Laying recommendations. Conseils de pose. Empfehlungen zu Verlegung. Consejos para la colocacion. Συμβουλές για την τοποθέτηση. Рекомендации по укладке. NATURALE. Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Φυσικό. Натуральный. SPESSORE. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Πάχος. Толщина. 10,5mm. Shade Spectrum V1 Low V2 Moderate Alba. Bovet. Chantilly. V3 Exilles. Rocher. V4 High Random A B C D 30x45 45x45 48% 36% 30x30 16% 45x45 69,2% 30x30 30,8% 45x45 39,1 % 30x30 30x45 34,8 % 26,1 % 60,5x60,5 39,4% 45x45 30x45 21,8% 29,0% 30x30 9,8% I formati 30x45, 45x45, 30x30 e 60,5x60,5 sono stati ottimizzati per la posa modulare riportata in igura che rappresenta l unico modulo a 4 formati realizzabile. The 30x45, 45x45, 30x30 and 60.5x60.5 sizes have been optimised for the modular laying shown in the igure, which shows the only 4-size design that can be produced. Les formats 30x45, 45x45, 30x30 et 60,5x60,5 ont été optimisés pour la pose modulaire indiquée dans la igure qui représente le seul module à 4 formats réalisable. Die Formate 30x45, 45x45, 30x30 und 60,5x60,5 wurden für die modulare, in der Abbildung gezeigten Verlegung optimiert, welche das einzige mit 4 Formaten realisierbare Modul darstellt. Los formatos 30 x 45, 45 x 45, 30 x 30 y 60,5 x 60,5 han sido optimizados para la colocación modular ilustrada en la igura, que representa el único módulo de 4 formatos realizable. Τα μεγέθη 30x45, 45x45, 30x30 και 60,5x60,5 έχουν βελτιστοποιηθεί για την αρθρωτή τοποθέτηση όπως φαίνεται στην εικόνα που απεικονίζει το μόνο στοιχείο 4 μεγεθών που μπορεί να υλοποιηθεί. Форматы 30x45, 45x45, 30x30 и 60,5x60,5 оптимизированы для модульной укладки, показанной на рисунке, которая является единственным возможным модулем из 4 форматов. ATTENZIONE - ATTENTION - WARNUNG CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO 36. FENIS Coefficient of friction ANSI A 137.1: 2012 WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION DCOF > 0,42 1/2 Max 1/5 NO! OK! Si consiglia di mantenere una fuga di 3 mm per la posa. We recommend you keep a 3 mm joint when laying. Il est recommandé de maintenir un joint de 3 mm pour la pose. Se aconseja mantener una junta de 3 mm para la colocación Es wird geraten, eine Fuge von 3 mm bei der Verlegung einzuhalten. Συνιστάται να αφήνετε αρμό 3 mm για την τοποθέτηση Рекомендуем оставить шов 3 мм при укладке. Product Certiication. Certiication de produit. Produkt Zertiizierungen. Certiicaciones de producto. Πιστοποίηση. Цертификациа. 100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY 37. FENIS

20 CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features. Caracteristiques Techniques. Technische Eigenschaften. Caracteristicas Tecnicas. Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Технические Характеристики GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA ISO G - BIa (E 0,5%) UNI EN G -. FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE. GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE. IN DER MASSE GEFÄRBTES FEINSTEINZEUG. GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA. ΓΚΡΕ ΠΟΡΣΕΛΆΝΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΌ ΟΛΙΚΉΣ ΜΆΖΑΣ. ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ КЕРАМОГРАНИТ - ISO G - BIa (E 0,5%) UNI EN G - CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT CARACTERISTICA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤЕΡИСΤИΚА METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D ESSAI TESTVERFAHREN PRUEBA ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ СТΑНДАРТ ИСПЬІТАНИЙ VALORE PRESCRITTO GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEHENER WERT ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ТРЕбУОМОВ ЗНВЧЕНИЕ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS - DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣТΑΣЕΩΝ ПРОСТРАНСТВЕННЬІЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH - LONGUER ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE LARGURA Y LARQUEZA - ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ - ДЛИНАИШИРИНА SPESSORE THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ΠΑΧΟΣ - TOЛЩИНА RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES - RECTITUDE DES BORDS - RECHTECKIGKEIT DER ECKEN ORTOGONALIDAD DE LAS ESQUINAS - ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΜΩΝ - ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬГРАНИ ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITE - RECHTWINKLIGKEIT ORTOGONALIDAD ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΤΗΤΑ - ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬ PLANARITÀ PLANARITY - PLANARITE - EBENHEIT - PLANEIDAD - ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑ - ЛИНЕЙНОСТЬ ISO NATURALE RETTIFICATO LAPPAT0/ RETTIFICATO ± 0,5 % ± 0,3 % ± 0,1 % ± 0,1 % ± 5 % ± 4 % ± 4 % ± 4 % ± 0,5 % ± 0,3 % ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,6 % ± 0,3 % ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,5 % ± 0,3 % ± 0,3 % ± 0,1 % ASSORBIMENTO D ACQUA WATER ABSORBTION - ABSORTION D EAU - WASSERAUFNAHME - ABSORCIÓN DE AGUA ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΡΟΥ - ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS - RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΨΗ - ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST ESFUERZO DE ROTURA - ΤΑΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΘΡΑΥΣΗΣ - CTOЙКОСТЬ НА ИЗГИБ DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE E CARICO DI ROTTURA DETERMINATION OF BREAKING MODULUS AND MODULUS OF RUPTURE DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE À LA FLEXION ET À LA CHARGE DE RUPTURE BESTIMMUNG DER BIEGEFESTIGKEIT UND DER BRUCHLASTBESTÄNDIGKEIT DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A FLEXIÓN Y CARGA DE ROTURA ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΣΕ ΦΟΡΤΙΟ ΣΠΑΣΙΜΑΤΟΣ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ НА ИЗГИБ И РАЗРУШАЮЩЕЙ НАГРУЗКИ RESISTENZA ALLA ABRASIONE DELLA SUPERFICIE DI PIASTRELLE SMALTATE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES - RÉSISTANCE À L ABRASION DE LA SURFACE DES CARREAUX ÉMAILLÉS - WIDERSTAND GEGEN ABRIEB DER OBERFLÄCHE DER GLASIERTEN FLIESEN - ИTOЙ КOCТЬ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКИ К ПОВЕРІНОСТНОМУ ИСТИРАНИЮ ИСТИРАНИЮ COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ZZKOЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОВОГО ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE - RÉSISTANCE AUX TRÉSAILLURES HAARRISSE - RESISTENCIA AL QUARTEADO ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΣΧΙΣΜΕΣ - СТОЙКООТЬ К ОбРΑЗОВΑНИЮРΑ ПЯТЕН ISO ,5 % 0,02 % ISO UNI EN 1339:2005 / COR ANNEX F 35 N/mm² = 356 Kg/cm² SPESSORE - THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE - ESPESOR - ΠΑΧΟΣ - TOЛЩИНА 7,5 mm: min N < 7,5 mm: min. 700 N SPESSORE - THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE - ESPESOR - ΠΑΧΟΣ - TOЛЩИНА 20 mm SPESSORE 10 mm SPESSORE 11 mm SPESSORE 12 mm > 35 N/mm² SPESSORE 20 mm 64,5 N/mm² SPESSORE 4 mm SPESSORE 10 mm SPESSORE 11 mm SPESSORE 12 mm SPESSORE 20 mm SPESSORE 20 mm ISO ISO METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 7x10-6 C -1 ISO > 700 N > 1300 N N CLASSE U11 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A CHOQUE TÉRMICO ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΟΚ - YCTOЙЧИВОСТЬ К TEMПЕPATУPHЫM ПEРEПAДAM ISO METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ RESISTENTI RESISTANT - RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG - RESISTE ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ - УСТОЙЧИВЬІ RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTAENDIGKET - RESISTENCIA AL HIELO ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ - MOPO3OCTOЙКOCТЬ ISO RICHIESTA ALWAYS TESTED - EXIGEE NOTWENDIG - PEDIDO ΖΗΤΗΣΗ - ТРЕБОВАНИЯ NON GELIVI FROST PROOF - NON GELIFS FROSTSICHER - NO EXIGIDO ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΑ - HE ЗАМОРАЖИВАЮТСЯ RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - XИМИЧЕСКАЯ yстойчивость PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM.PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO DOMÉSTICO Y CON ADITIVOS PARA PISCINA ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ БЬІТОВЫЕ XИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ДЛЯ БАССЕЙНОВ min. GB min. GB ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION ÁCIDOS Y ÁLCALIS EN BAJA CONCENTRACIÓN ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЁЛОЧИ ISO DA GLA, GLB A ULC FROM GLA, GLB TO ULC DE GLA, GLB A ULC VON GLA, GLB BIS ULC, ΑΠΟ GLA (ΓΚΛΑ), GLB (ΓΚΛΜΠ) ΕΩΣ ULC (ΟΥΛΚ) ОТ GLA,GLB ДО ULC DA GLA, GLB A ULC FROM GLA, GLB TO ULC DE GLA, GLB A ULC VON GLA, GLB BIS ULC, ΑΠΟ GLA (ΓΚΛΑ), GLB (ΓΚΛΜΠ) ΕΩΣ ULC (ΟΥΛΚ) ОТ GLA,GLB ДО ULC ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION - ÁCIDOS Y ÁLCALIS EN ALTA CONCENTRACIÓN ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - BЫСОКОКОHЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЁЛОЧИ METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LAS MANCHAS ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΛΕΚΈΔΕΣ - YСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ ISO METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ min. 4 STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITE DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTECHTHEIT DER FARBEN - ESTABILIDAD DE LOS COLORES ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΦΩΣ - УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА DIN NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISEN KEINE SICHTBAREN FARBABWEICHUNGEN AUF NO DEBEN PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR APRECIABLES ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ HE ДОЛЖНЫИМЕТЬ ЗАМЕТНЫХРАЗЛИЧИЙВ ЦВETE CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE ΣΥΜΒΑΤΟ СООТВЕТСТВУЕТ

21 LUXURYSURFACES omniadvert.it La Fabbrica S.p.A Via Emilia Ponente, Castel Bolognese (RA) Italy Tel Fax DAFIN GROUP Scarica l App per ipad Download the App for ipad Follow us

L'architet tura è una scultura abitata. Constantin Brâncusi

L'architet tura è una scultura abitata. Constantin Brâncusi L'architet tura è una scultura abitata. Constantin Brâncusi i q u a r z i L'architettura è la volontà dell'epoca tradotta nello spazio. Ludwig Mies Van der Rohe Architecture translates the desires of an

Διαβάστε περισσότερα

PIETRA LAVICA. imballi Package. Emballage. Verpackung. Embalajes. Συσκευασίες. Упаковка 100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY. 06.gryphea. 18.

PIETRA LAVICA. imballi Package. Emballage. Verpackung. Embalajes. Συσκευασίες. Упаковка 100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY. 06.gryphea. 18. PIETRA LAVICA caratteristiche tecniche Technical Features. Caracteristiques Techniques. Technische Eigenschaften. Caracteristicas Tecnicas. Τεχνικά Χαρακτηριστικά. íöïçàóöëäàö ïapaktepàctàkà CARATTERISTICA

Διαβάστε περισσότερα

Lignum. LARIX 24x96,2 16x96,2 12x96,2. Decoro ALTHEA LARIX 16x96,2.

Lignum. LARIX 24x96,2 16x96,2 12x96,2. Decoro ALTHEA LARIX 16x96,2. pag. 5 LIGNUM Un affascinante ricchezza d espressione questa è la natura: la sua bellezza, la varietà nelle sue forme, l armonia nei suoi colori. La necessità di salvaguardarla e la voglia di ispirarsi

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

www.eozia.fr Tarif professionnel HT de référence 2015

www.eozia.fr Tarif professionnel HT de référence 2015 52 www.eozia.fr professionnel HT de référence 2015 professionnel HT en Euros de référence HT au 22015 janvier 2013 www.eozia.fr smiso.com 53 RUBAFLEX RU Manchon isolant pour chauffage, climatisation et

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER

PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER - 2007 PROFILCO UNIVERSAL ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ Η εταιρεία μας τηρώντας το σύστημα ISO 9001, διενεργεί έλεγχο στα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Efecto Perlado. Colores. Efectos. by Osaka

Efecto Perlado. Colores. Efectos. by Osaka Efecto Perlado Colores & Efectos by Osaka 2 EFECTO PERLADO Τεχνοτροπία με βάση την άμμο με χρυσή και ασημή πέρλα. Πολύ γρήγορη εφαρμογή, με μια στρώση χρώματος. Έτοιμο να χρησιμοποιηθεί η χρωματίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

solid Design & Manufacturing

solid Design & Manufacturing από το σχεδιασμό... from design...... στην υλοποίηση... to implementation μελέτη και σχεδιασμός / research and design παραγωγή / production ποικιλία χρωμάτων / variety of colours εφαρμογή / applications

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

APPLICAZIONE APPLICATION APPLICATION. Sublime Colours 2,5L (10-12m2/L) Madreperla 2,5L (27m2)

APPLICAZIONE APPLICATION APPLICATION. Sublime Colours 2,5L (10-12m2/L) Madreperla 2,5L (27m2) MADREPERLA 2,5L Μοντέρνα διακόσμηση με περλε αποχρώσεις, μπορεί να εφαρμοστεί με απλό ρολό, παλετινα και το φινίρισμα το δίνει η εύκαμπτη πλαστική σπάτουλα ή με ψεκασμό (με χρήση πιστολίου). Η τεχνοτροπία

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX 22142045 MODERN GREEK A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO A: LENGUA Y LITERATURA

Διαβάστε περισσότερα

Metal Oxide Leaded Film Resistor

Metal Oxide Leaded Film Resistor Features -Excellent Long-Time stability -High surge / overload capability -Wide resistance range : 0.1Ω~22MΩ -Controlled temperature coefficient -Resistance standard tolerance: ±5% (consult factory for

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

301.474.170 301.474.131 301.474.4 301.474.160 301.474.190 636

301.474.170 301.474.131 301.474.4 301.474.160 301.474.190 636 301.474 301.474.170 301.474.131 301.474.4 301.474.160 301.474.190 636 ΣΩΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΛΑΒΙΔΑΣ 360 360 Rotating clamp unit ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΙΔΑ ΠΙΡΟΥΝΙΩΝ 360 360 Rotating fork clamp ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

art art art

art art art art. 33 0800 00 Gruppo lavello a muro, leva clinica Wall sink mixer with clinical lever Mélangeur évier mural, manette clinique ΥΔΡΟΑΝΑΜΙΚΤΗΡ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΜΕ ΜΑΚΡΥΕΣ ΛΑΒΕΣ ΑΓΚΩΝΟΣ art. 33 0802 00 Rubinetto

Διαβάστε περισσότερα

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα

Carbon Film Leaded Resistor

Carbon Film Leaded Resistor Features -The most economic industrial investment -Standard tolerance: +/-5% (available +/-2%) -Excellent long term stability -Termination: Standard solder-plated copper lead Applications -Telecommunication

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

KRUNO - >«i`êlþ K RUNO

KRUNO - >«i`êlþ K RUNO KRUNO art. 74 CR 7301 Miscelatore vasca con duplex, doccia idromassaggio Bath mixer with shower set, massage shower Mitigeur bain douche avec garniture, douche hydromassage ΥΔΡΟΑΝΑΜΙΚΤΗΡ ΛΟΥΤΗΡΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

MAX. art. 32 CR 1300 Miscelatore doccia incasso Built-in shower mixer Mitigeur douche à encastrer ΥΔΡΟΑΝΑΜΙΚΤΗΡ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ

MAX. art. 32 CR 1300 Miscelatore doccia incasso Built-in shower mixer Mitigeur douche à encastrer ΥΔΡΟΑΝΑΜΙΚΤΗΡ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ art. 32 CR 1000 Miscelatore vasca con duplex Bath mixer with shower set Mitigeur bain douche avec garniture ΥΔΡΟΑΝΑΜΙΚΤΗΡ ΛΟΥΤΗΡΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΙΟΝΗΣΤΗΡΑ ΧΕΙΡΟΣ art. 32 CR 1010 Miscelatore vasca

Διαβάστε περισσότερα

Technical Data for Profiles. α ( C) = 250 N/mm 2 (36,000 lb./in. 2 ) = 200 N/mm 2 (29,000 lb./in 2 ) A 5 = 10% A 10 = 8%

Technical Data for Profiles. α ( C) = 250 N/mm 2 (36,000 lb./in. 2 ) = 200 N/mm 2 (29,000 lb./in 2 ) A 5 = 10% A 10 = 8% 91 500 201 0/11 Aluminum raming Linear Motion and Assembly Technologies 1 Section : Engineering Data and Speciications Technical Data or Proiles Metric U.S. Equivalent Material designation according to

Διαβάστε περισσότερα

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater.

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater. Low Impedance, For Switching Power Supplies Low impedance and high reliability withstanding 5000 hours load life at +05 C (3000 / 2000 hours for smaller case sizes as specified below). Capacitance ranges

Διαβάστε περισσότερα

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of Product: Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520 official distributor of Current Sensing Chip Resistor (SMDL Series) 1. Features -3 Watts

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή Οι μικροί μαθητές κάτω από την Ευλογία και τη Χάρη της εκκλησίας στον Αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2013 2014. Όμορφα πρόσωπα, χαρούμενα,

Διαβάστε περισσότερα

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit 13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit The P.R.O. Tri Sprint Suit features our Transfer Repel fabric which is hydrodynamic perfect for short distance races such as sprint or Olympic but can also be worn over

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

SUBLIME COLOURS ΕΝΤΟΝΗ ΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ

SUBLIME COLOURS ΕΝΤΟΝΗ ΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ SUBLIME COLOURS ΕΝΤΟΝΗ ΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ Πολύ ευέλικτο προϊόν ως έγχρωμο φόντο, σε συνδυασμό με διακοσμητικά τελειώματα όπως το Damasco, Perlescente, Madreperla, Efecto Oxido, Efecto Perlando, Efecto Microcemento.

Διαβάστε περισσότερα

1.575 GHz GPS Ceramic Chip Antenna Ground cleared under antenna, clearance area 4.00 x 4.25 mm / 6.25 mm. Pulse Part Number: W3011 / W3011A

1.575 GHz GPS Ceramic Chip Antenna Ground cleared under antenna, clearance area 4.00 x 4.25 mm / 6.25 mm. Pulse Part Number: W3011 / W3011A W0 Datasheet version. ceramic antenna. (09/08).575 GHz Ceramic Chip Antenna Ground cleared under antenna, clearance area x 4.5 mm / 6.5 mm. Pulse Part Number: W0 / W0A Features - Omni directional radiation

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Ge m i n i 6 il nuovo operatore compatto e leggero η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Porte Gemini 6 Operatore a movimento lineare per porte automatiche a scorrimento orizzontale. Leggero, robusto

Διαβάστε περισσότερα

Asciugatutto in purissima cellulosa,

Asciugatutto in purissima cellulosa, Asciugatutto Asciugatutto in purissima cellulosa, Towels in very pure cellulose, Essuie-tout en cellulose très pure, Löschpapier aus sehr rein zellulose, مناش ورقية لملطبخ جبودة السليلوز اخلالص πολτο,

Διαβάστε περισσότερα

Χαμηλές Βιβλιοθήκες Low Cabinets

Χαμηλές Βιβλιοθήκες Low Cabinets Δελτίο Χαρακτηριστικών Είδους Item Data Sheet Χαμηλές Βιβλιοθήκες Low Cabinets Χαμηλές Βιβλιοθήκες (Μπουφέ) από πλαίσια μελαμίνης σε διάφορα χρώματα επιλογής, επενδυμένα με PVC. Ο σκελετός και η πλάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ INTERNAL CORNER SIZES

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ INTERNAL CORNER SIZES ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ 90 90 INTERNAL CORNER SIZES ΟΠΤΙΚΗ PERSPECTIVE ΠΑΝΩ ΟΨΗ TOP VIEW ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΑΦΙΩΝ SHELF DIMENSIONS T1 ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ (1) MAXIMUM LOADING CAPACITIES (1) ΤΥΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCTOS PARA PERSONALIZAR / PRODUCTES PER PERSONALITZAR PRODUCTS TO PERSONALIZE / PRODUITS POUR PERSONNALISER ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ

PRODUCTOS PARA PERSONALIZAR / PRODUCTES PER PERSONALITZAR PRODUCTS TO PERSONALIZE / PRODUITS POUR PERSONNALISER ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ 11 DECORACIÓN PERSONALIZADA Le ofrecemos la posibilidad de personalizar sus productos: Simplemente debe enviarnos su logotipo original o escoger entre una de nuestras tipografías, decidir el tipo de producto

Διαβάστε περισσότερα

Data Sheet High Reliability Glass Epoxy Multi-layer Materials (High Tg & Low CTE type) Laminate R-1755V Prepreg R-1650V

Data Sheet High Reliability Glass Epoxy Multi-layer Materials (High Tg & Low CTE type) Laminate R-1755V Prepreg R-1650V Data Sheet High Reliability Glass Epoxy Multi-layer Materials (High Tg & Low CTE type) Laminate R-1755V Prepreg R-1650V Nov. 2015 No.15111336 Specification / Laminate R-1755V No.; 15111336-1 Property Units

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ZOOM Modern LE Ds lamp of cold light with a 5X magni - fication. The intensity of light can be adjusted. Its articulated arm eases the movement

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη GK9380 Ελληνικα Πρώτη Έκδοση Μάιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Efecto Microcemento. Colores. Efectos. by Osaka

Efecto Microcemento. Colores. Efectos. by Osaka Efecto Microcemento Colores & Efectos by Osaka 8Kg Efecto Microcemento neutro EFECTO MICROCEMENTO ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗ Κατάλληλη επίστρωση για μπάνια και κουζίνες όταν εφαρμόζεται το κερί αφού

Διαβάστε περισσότερα

GB PT ES IT GR. La linea Lifestyle sono pavimenti in legno che presentano la giusta bilancia del pavimento e dell arredamento moderno.

GB PT ES IT GR. La linea Lifestyle sono pavimenti in legno che presentano la giusta bilancia del pavimento e dell arredamento moderno. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Lifestyle is

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12 Fakultät Informatik Institut für Angewandte Informatik, Professur Technische Informationssysteme MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη M12AD M52AD GK9559 Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

SPECIFICATIONS. PRODUCT NAME: AC COB15W LED module (3120) General Customer MODEL NAME: CUSTOMER P/N: DATE: 2015-09-10

SPECIFICATIONS. PRODUCT NAME: AC COB15W LED module (3120) General Customer MODEL NAME: CUSTOMER P/N: DATE: 2015-09-10 SPECIFICATIONS PRODUCT NAME: AC COB5W LED module (320) CUSTOMER: General Customer MODEL NAME: CUSTOMER P/N: DATE: 205-09-0 APT Electronics Ltd. CUSTOMER Prepared by Checked by Approved by Approved by He

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

PP-R Pipes & Fittings Technical Catalogue

PP-R Pipes & Fittings Technical Catalogue Product Range with Drawings PP-R Pipes & Fittings Technical Catalogue In accordance with the requirments of our customers polypropylene (PPR) pipes and fittings are produced in grey, green and white colors,

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

- >«i`êlþ MARGOT T MARGO

- >«i`êlþ MARGOT T MARGO art. 26 0610 00 Gruppo vasca esterno con flex e doccia External bath mixer with flex and shower Mélangeur bain douche extérieur avec flexible et douchette ΥΔΡΟΑΝΑΜΙΚΤΗΡ retro ΛΟΥΤΗΡΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ, ΠΛΗΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Interference Suppression Capacitor

Interference Suppression Capacitor MOLDED BOX CONSTRUCTION, SUPPRESSION CAPACITOR, RADIAL LEAD FEATURES UL, CSA, VDE, CQC, CE, ENEC APPROVALS X2 SAFETY CAP CLASSIFICATION FOR USE IN ACROSS-THE-LINE APPLICATIONS METALLIZED POLYPROPYLENE

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Electrical Specifications at T AMB =25 C DC VOLTS (V) MAXIMUM POWER (dbm) DYNAMIC RANGE IP3 (dbm) (db) Output (1 db Comp.) at 2 f U. Typ.

Electrical Specifications at T AMB =25 C DC VOLTS (V) MAXIMUM POWER (dbm) DYNAMIC RANGE IP3 (dbm) (db) Output (1 db Comp.) at 2 f U. Typ. Surface Mount Monolithic Amplifiers High Directivity, 50Ω, 0.5 to 5.9 GHz Features 3V & 5V operation micro-miniature size.1"x.1" no external biasing circuit required internal DC blocking at RF input &

Διαβάστε περισσότερα

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC Metallized Polyester Film Capacitor Type: ECQE(F) Non-inductive construction using metallized Polyester film with flame retardant epoxy resin coating Features Self-healing property Excellent electrical

Διαβάστε περισσότερα

Polymer PTC Resettable Fuse: KMC Series

Polymer PTC Resettable Fuse: KMC Series Features 1. RoHS & Halogen-Free (HF) compliant 2. IA size: 0603, 0805, 1206, 1812 3. Hold current ratings from 0.05 to 3A 4. Voltage ratings from 6V computer and electronic applications to 60V 5. Small

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ» Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Vacuum Pad Standard Type

Vacuum Pad Standard Type Quickfitting Type Vacuum Pad Vacuum Pad tandard Type Features ntistatic rubber low resistance type is made up of carbonadded butadiene and its surface resistance become less than 00Ω. The surface resistance

Διαβάστε περισσότερα

extravaganza extravaganza

extravaganza extravaganza Co l l e c t i o n E x t r av ag an z a extravaganza VI extravaganza 1 2 3 I nuovi lavabi d arredo, sono caratterizzati da un elegante piletta in ceramica. Elminando la consueta iletta di scarico, il

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth / WLAN / WiFi Ceramic Chip Antenna Ground cleared under antenna, clearance area 4.00 x 4.25/6.25 mm. Pulse Part Number W3008, W3008C

Bluetooth / WLAN / WiFi Ceramic Chip Antenna Ground cleared under antenna, clearance area 4.00 x 4.25/6.25 mm. Pulse Part Number W3008, W3008C W8 Datasheet version.7. ceramic antenna. (/) Ground cleared under antenna, clearance area 4. x 4.5/6.5 mm. Pulse Part Number W8, W8C Features - Omni directional radiation - Low profile - Compact size W

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: A4569 Aριθµός CAS: 112926-00-8 Αριθµός ΕC: 231-545-4 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές Προιόντος

Προδιαγραφές Προιόντος Προδιαγραφές Προιόντος ιαδικασία Ανάπτυξης Ιδέας Εντολή Αποστολής Αναγνώριση Αναγκών πελάτη Επιθυµητές Προδιαγραφές ηµιουργία Ιδέας Προιόντος Επιλογή Ιδεών Προιόντων οκιµή Ιδέας Προιόντος Ορισµός Τελικών

Διαβάστε περισσότερα

Innovative advertising tools for successful brand & event performance 100 % OUTDOOR 100 % PRINTABLE. heavy relax equipment

Innovative advertising tools for successful brand & event performance 100 % OUTDOOR 100 % PRINTABLE.  heavy relax equipment brand & design by 100 % OUTDOOR 100 % PRINTABLE all weather Ποια είναι τα οφέλη σας με DAZsit; Έχετε ένα μέσο διαφήμισης με ατομικό branding και υψηλό αποτέλεσμα συμπάθειας. Είτε αποκλειστικό για τη δική

Διαβάστε περισσότερα

TEMA 6.- BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS IV: ÁCIDOS NUCLEICOS

TEMA 6.- BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS IV: ÁCIDOS NUCLEICOS TEMA 6.- BIMLÉCULAS RGÁNICAS IV: ÁCIDS NUCLEICS A.- Características generales de los Ácidos Nucleicos B.- Nucleótidos y derivados nucleotídicos El esqueleto covalente de los ácidos nucleicos: el enlace

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ ΑΛΙΚΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Pipes Σωλήνες. HYDROPAL PE80 - PΕ100 Σωληνάκια LDPE - PVC PVC Σωλήνες Μάνικες GEOPAL (Σωλήνας Θερμοκηπίου)

Pipes Σωλήνες. HYDROPAL PE80 - PΕ100 Σωληνάκια LDPE - PVC PVC Σωλήνες Μάνικες GEOPAL (Σωλήνας Θερμοκηπίου) Pipes 0 Σωλήνες Pipes HDPE LDPE HYDROPAL PE80 PE Microtubes LDPE PV PV Pipes Layflats GEOPAL (Greenhouse Hose) Σωλήνες HDPE LDPE HYDROPAL PE80 PΕ Σωληνάκια LDPE PV PV Σωλήνες Μάνικες GEOPAL (Σωλήνας Θερμοκηπίου)

Διαβάστε περισσότερα

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich Montageanleitung/Construction Manual GIGANT 120 Fräsbild Art. Nr. K051 a=h x 0,7 im Längsholz Bauzugelassene Holzbauverbindung im Hirnholz 26,5 ±0,25 40 +2-0 h a + 47 Schraubenbild im Längsholz Schraubenbild

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

GAUGE BLOCKS. Grade 0 Tolerance for the variation in length. Limit deviation of length. ± 0.25μm. 0.14μm ±0.80μm. ± 1.90μm. ± 0.40μm. ± 1.

GAUGE BLOCKS. Grade 0 Tolerance for the variation in length. Limit deviation of length. ± 0.25μm. 0.14μm ±0.80μm. ± 1.90μm. ± 0.40μm. ± 1. GAUGE BLOCKS Accuracy according to ISO650 Nominal length (mm) Limit deviation of length Grade 0 Tolerance for the variation in length Grade Grade Grade Grade 2 Limit deviations of Tolerance for the Limit

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Beauty accessories & tools Catalogue. Bούρτσες Brushes

Beauty accessories & tools Catalogue. Bούρτσες Brushes Beauty accessories & tools Catalogue Τεχνικά χαρακτηριστικά - Technical Specifications Οι βούρτσες Tek παράγονται εξ ολοκλήρου στην Ιταλία από χέρια εξειδικευµένου προσωπικού µε τα ποιο απαιτητικά κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: 135571 Aριθµός CAS: 112926-00-8 Αριθµός ΕC: 231-545-4 Αριθµούς καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors FEATURES CYLINDRICAL V-CHIP CONSTRUCTION LOW COST, GENERAL PURPOSE, 2000 HOURS AT 85 O C NEW EXPANDED CV RANGE (up to 6800µF) ANTI-SOLVENT (2 MINUTES) DESIGNED FOR AUTOMATIC MOUNTING AND REFLOW SOLDERING

Διαβάστε περισσότερα

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is Volume of a Cuboid The formula for the volume of a cuboid is Volume = length x breadth x height V = l x b x h Example Work out the volume of this cuboid 10 cm 15 cm V = l x b x h V = 15 x 6 x 10 V = 900cm³

Διαβάστε περισσότερα

FERRITES FERRITES' NOTES RAW MATERIAL SPECIFICATION (RMS)

FERRITES FERRITES' NOTES RAW MATERIAL SPECIFICATION (RMS) FERRITES' NOTES RW MTERIL SPEIFITION (RMS) Property Unit Pratical Frequency Range MHz Initial Permeability urie Temperature Specific Gravity g/cm 3 Loss Factor @ FREQUENY -6 MHz Temp. oef. of Initial Permeability

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Metal Film Leaded Precision Resistor

Metal Film Leaded Precision Resistor Features Excellent overall stability Very tight tolerance down to ±0.05% Extremely low TCR down to ±5 PPM/ C High power rating up to 3 Watts Excellent ohmic contact Construction Applications Telecommunication

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi Giuseppe Rosolini da un università ligure Non è quella in La teoria ingenua degli insiemi Ma è questa: La teoria ingenua degli insiemi { < 3} è

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Melf Carbon Film Resistor MMC Series

Melf Carbon Film Resistor MMC Series Melf Resistor Melf Carbon Film Resistor MMC Series Coating color: Beige Features - Tolerance up to ±2%. - Wide resistance range:1ω to 10MΩ. Type Dimension TYPE L D C S 0102 2.00±0.10 1.30±0.10 0.55±0.10

Διαβάστε περισσότερα

Aluminum Capacitors C, Tubular, Radial Lead

Aluminum Capacitors C, Tubular, Radial Lead Aluminum Capacitors + 105 C, Tubular, Radial Lead FEATURES Wide temperature range Radial design in two and three lead configuration Ideal SMPS output filter PERFORMANCE CHARACTERISTICS Operating Temperature:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΜΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΜΔΡΚΟΤΡΗ ΠΔΣΡΙΓΗ ΓΡΑΜΜΟΤ 22 ΒΡΙΛΗΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: Σ.Θ. 63 855 15 203 ΒΡΙΛΗΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΣΗΛ :210 68 40 160 ΚΙΝΗΣΟ : 6944 32

ΔΡΜΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΜΔΡΚΟΤΡΗ ΠΔΣΡΙΓΗ ΓΡΑΜΜΟΤ 22 ΒΡΙΛΗΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: Σ.Θ. 63 855 15 203 ΒΡΙΛΗΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΣΗΛ :210 68 40 160 ΚΙΝΗΣΟ : 6944 32 ΔΡΜΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΜΔΡΚΟΤΡΗ ΠΔΣΡΙΓΗ ΓΡΑΜΜΟΤ 22 ΒΡΙΛΗΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: Σ.Θ. 63 855 15 203 ΒΡΙΛΗΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΣΗΛ :210 68 40 160 ΚΙΝΗΣΟ : 6944 32 30 40 FAX :210 68 40 166 e-mail :merkourisp@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ / ΒΑLCONIES

ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ / ΒΑLCONIES ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ / ΒΑLCONIES Σφιγκτήρες Κρυστάλλων Glass Clamps INAL PATENT TEST CERTIFICATE ΣΦIΓΚΤΗΡΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ / GLASS CLAMPS Ρυθμιζόμενο πάχος σύσφιξης 16mm-24mm / Adjustable clamping thickness 16mm-24mm

Διαβάστε περισσότερα

X-TERMO. art. 31 CR art. 31 CR 0989

X-TERMO. art. 31 CR art. 31 CR 0989 art. 31 CR 0976 Miscelatore termostatico doccia con duplex, doccia minimal Thermostatic shower mixer with shower set, minimal shower Mitigeur thermostatique douche avec garniture, douche minimale art.

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

Gresintex Dalmine Sirci PVC-U - PEAD. Accessories.

Gresintex Dalmine Sirci PVC-U - PEAD. Accessories. PVC-U - PEAD Raccordi in PVC-U e in PEAD corrigato per fognatura ed edilizia PVC-U and HDPE fittings for sewage and building industry Accessories Gresintex www.sirci.it Gresintex Raccordi in PVC-U per

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa TRIGONOMETRIA. Calcular las razones trigonométricas de 0º, º y 60º. Para calcular las razones trigonométricas de º, nos ayudamos de un triángulo rectángulo isósceles como el de la figura. cateto opuesto

Διαβάστε περισσότερα