GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA"

Transcript

1 Fenis finalmente casa finally home 60,5x60,5 (24"x24"). 45x45 (18"x18"). 30x45 (12"x18"). 30x30 (12"x12") GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA Full-body coloured porcelain stoneware Grès cérame coloré dans la masse In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug Gres porcelánico coloreado en masa Γκρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας Окрашенный по всей толщине керамогранит

2 100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

3 ,5x60,5 (24"x24"). 45x45 (18"x18"). 30x45 (12"x18"). 30x30 (12"x12") Ci siamo lasciati ispirare da una rara e particolare tipologia di cotto toscano, che richiama aspetti estetici sia della pietra che del cemento. Ed ecco Fenis, una collezione dal carattere versatile che entra in sintonia con diversi stili dell interior design. La graica leggera ma ricca nei particolari, le cinque tonalità neutre e i quattro formati rendono Fenis lo sfondo ideale per assecondare numerose soluzioni d arredo e interpretare qualsiasi idea progettuale For this ofering, we drew inspiration from an unusual kind of Tuscan cotto, whose appearance combines features of both stone and concrete. We are proud to bring you Fenis, a versatile collection that its in efortlessly with a range of interior design styles. The subtle yet detailed design, the ive neutral shades, and the four sizes available make Fenis the perfect backdrop for endless interiors and the ideal way to express any design idea. Nous nous sommes laissé inspirer par un type rare et particulier de cotto toscan, qui rappelle les aspects esthétiques de la pierre et du béton. Voici Fenis, une collection au caractère polyvalent en harmonie avec diférents styles de l interior design. Grâce au graphisme léger mais riche en détails, aux cinq tonalités neutres et aux quatre formats, Fenis est le fond idéal pour répondre à de nombreuses solutions de décoration et interpréter toute idée conceptuelle. Wir ließen uns von einer seltenen und besonderen Art des toskanischen Cottos inspirieren, die sowohl an das äußere Aussehen des Steins als auch an Zement erinnert. Hier ist Fenis, eine Kollektion mit einem vielseitigen Charakter, die mit unterschiedlichen Stilen des Innendesigns in Einklang ist. Die leichte, aber reiche Graphik der Einzelheiten, die fünf neutralen Farbtöne und die vier Formate machen aus Fenis den idealen Untergrund zur Unterstützung zahlreicher Einrichtungslösungen und Interpretation jeglicher Planungsidee. Nos hemos dejado inspirar por un raro y particular tipo de cotto toscano, que evoca aspectos estéticos tanto de la piedra como del cemento. Y he aquí Fenis, una colección del carácter versátil que entra en sintonía con diferentes estilos del diseño de interiores. La gráica ligera, más rica en los detalles, las cinco tonalidades neutras y sus cuatro formatos hacen de Fenis el fondo ideal para formular numerosas soluciones de ornamentación e interpretar cualquier posible idea proyectual. Εμπνευσθήκαμε από μία σπάνια και ιδιαίτερη τυπολογία cotto Τοσκάνης, που ανακαλεί την αισθητική εμφάνιση της πέτρας και του τσιμέντου. Έρχεται η Fenis, μία συλλογή με ευέλικτο χαρακτήρα που εναρμονίζεται με διάφορα στυλ interior design. Τα ανάλαφρα, αλλά πλούσια σε λεπτομέρειες γραφικά, οι πέντε ουδέτερες αποχρώσεις και τα τέσσερα μεγέθη καθιστούν τη συλλογή Fenis ιδανικό φόντο για την ικανοποίηση πολυάριθμων διακοσμητικών λύσεων και την ερμηνεία κάθε σχεδιαστικής ιδέας. Источником вдохновения при создании коллекции послужил редкий и особенный вариант тосканской неглазурованной плитки котто, вид которой напоминает как характеристики камня, так и цемента. Так появилась на свет универсальная коллекция Fenis, отлично сочетающаяся с разными стилями в дизайне интерьеров. Легкое, но богатое деталями графическое оформление, ассортимент из пяти нейтральных цветов и четырех форматов делают Fenis идеальным средством для создания многочисленных решений обустройства и для реализации любого проектного замысла. 一 种 珍 贵 稀 有 的 托 斯 卡 纳 陶 土 帮 助 了 我 们 的 灵 感, 它 折 射 了 石 头 和 水 泥 的 美 学 要 素 这 就 是 Fenis, 特 质 多 样 的 系 列, 它 和 内 饰 的 不 同 风 格 能 和 谐 一 体 轻 盈 的 图 案 富 有 特 色, 五 种 中 性 的 颜 色 和 四 种 尺 寸 使 Fenis 成 为 完 美 的 背 景, 以 适 应 多 种 设 计 方 案 并 阐 释 各 类 设 计 理 念 4. FENIS 5. FENIS

4 60,5x60,5. 24 x24 45x x18 30x x18 30x x12 6. FENIS 7. FENIS

5 60,5x60,5. 24 x24 45x x18 30x45. 12"x18" 30x30. 12"x12" Riv./Wall: Mosaico 30x x12 Wallpaper Macramè Moderno Pearl Marchio AVA by LA FABBRICA 8. FENIS 9. FENIS

6 60,5x60,5. 24 x24 45x x18 30x45. 12"x18" 30x30. 12"x12" Riv./Wall: Mosaico 30x x12 Wallpaper Macramè Moderno Pearl Marchio AVA by LA FABBRICA 10. FENIS 11. FENIS

7 13. FENIS 12. FENIS 45x x18 30x x12

8 45x45. 18"x18" 30x30. 12"x12" 14. FENIS 15. FENIS

9 60,5x60,5. 24"x24" 45x45. 18"x18" 30x45. 12"x18" 30x30. 12"x12" 16. FENIS 17. FENIS

10 60,5x60,5. 24 x FENIS 19. FENIS

11 60,5x60,5. 24 x FENIS 21. FENIS

12 60,5x60,5. 24 x24 Riv./Wall: Wallpaper Milano Natural Marchio 23. FENIS 22. FENIS AVA by LA FABBRICA

13 25. FENIS 24. FENIS 45x x18 30x x18 30x x12

14 Pav. 45x x18 30x x18 30x x12 Riv. Mosaico 30x x12 30x x FENIS 27. FENIS

15 29. FENIS 28. FENIS 45x x18 30x x18 30x x12

16 45x45. 18"x18" 30x45. 12"x18" 30x30. 12"x12" 30. FENIS 31. FENIS

17 Fenis 60,5x60,5 (24"x24"). 45x45 (18"x18"). 30x45 (12"x18"). 30x30 (12"x12") GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. Gres porcelánico coloreado en masa Γκρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας. Окрашенный по всей толщине керамогранит * Codice prezzo per modulo a 2 e 3 formati (tutti i formati tranne il 60,5x60,5). Price code for modular unit with 2 or 3 sizes (all sizes except 60.5x60.5). Code prix pour module à 2 et 3 formats (tous les formats sauf 60,5x60,5). Preiscode pro Modul mit 2 und 3 Formaten (alle Formate außer das Format 60,5x60,5). Código precio por módulo de 2 y 3 formatos (todos los formatos excepto el 60,5x60,5). Κωδικός τιμής για στοιχείο 2 και 3 μεγεθών (όλα τα μεγέθη εκτός από 60,5x60,5). Код цены для модуля из 2 и 3 форматов (на любой формат, кроме 60,5x60,5). ** Codice prezzo per modulo a 4 formati. Price code for modular unit with 4 sizes. Code prix pour module à 4 formats. Preiscode pro Modul mit 4 Formaten. Código precio por módulo de 4 formatos. Κωδικός τιμής για στοιχείο 4 μεγεθών. Код цены для модуля из 4 форматов. Grande varietà nelle graiche per un pavimento o rivestimento sempre vario a efetto naturale : formato 60,5x60,5 ino a 22 graiche diferenti. formato 45x45 ino a 44 graiche diferenti. formato 30x45 ino a 50 graiche diferenti. formato 30x30 ino a 84 graiche diferenti. The collection is available in a wide variety of graphics for varied loor or wall solutions with a natural efect: Format 60,5x60,5 up to 22 diferent graphics. Format 45x45 up to 44 diferent graphics. Format 30x45up to 50 diferent graphics. Format 30x30 up to 84 diferent graphics. Grande variété des graphiques pour un carrelage de sol ou un revêtement mural toujours diférent et un efet naturel : Format 60,5x60,5 jusqu à 22 graphiques diférentes. Format 45x45 jusqu à 44 graphiques diférentes. Format 30x45 jusqu à 50 graphiques diférentes. Format 30x30 jusqu à 84 graphiques diférentes. Große Vielfalt der Graphiken für einen ständig unterschiedlichen Boden- oder Wandbelag mit natürlichem Efekt: Format 60,5x60,5 bis zu 22 unterschiedliche Graphiken. Format 45x45 bis zu 44 unterschiedliche Graphiken. Format 30x45 bis zu 50 unterschiedliche Graphiken. Format 30x30 bis zu 84 unterschiedliche Graphiken. Gran variedad en las gráicas para un pavimento o revestimiento siempre diferente de efecto natural : Formato 60,5x60,5 hasta 22 gráicas diferentes. Formato 45x45 hasta 44 gráicas diferentes. Formato 30x45 hasta 50 gráicas diferentes. Formato 30x30 hasta 84 gráicas diferentes. Μεγάλη ποικιλία στα γραφικά για ένα πάντα ποικιλόμορφο πάτωμα ή επένδυση με φυσικό αποτέλεσμα: μέγεθος 60,5x60,5 μέχρι 22 διαφορετικά γραφικά. μέγεθος 45x45 μέχρι 44 διαφορετικά γραφικά. μέγεθος 30x45 μέχρι 50 διαφορετικά γραφικά. μέγεθος 30x30 μέχρι 84 διαφορετικά γραφικά. Предлагается большое разнообразие рисунков для укладки всегда меняющегося пола или облицовки с натуральным эффектом: формат 60,5x60,5 имеет вплоть до 22 разных графических оформлений. формат 45x45 имеет вплоть до 44 разных графических оформлений. формат 30x45 имеет вплоть до 50 разных графических оформлений. формат 30x30 имеет вплоть до 84 разных графических оформлений. NATURALE. Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Φυσικό. Натуральный. SPESSORE. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Πάχος. Толщина. 10,5mm. * G10 * * G15 ALBA * G10 * * G15 BOVET * G10 * * G15 CHANTILLY * G10 * * G15 EXILLES * * * G10 G15 ROCHER B Alba 60,5x60,5. 24 x24 Nat. B Bovet 60,5x60,5. 24 x24 Nat. B Chantilly 60,5x60,5. 24 x24 Nat. B Exilles 60,5x60,5. 24 x24 Nat. B Rocher 60,5x60,5. 24 x24 Nat. Shade Spectrum V1 Low V2 Moderate Alba. Bovet. Chantilly. V3 High B Alba 45x x18 Nat. B Bovet 45x x18 Nat. B Chantilly 45x x18 Nat. B Exilles 45x x18 Nat. B Rocher 45x x18 Nat. Exilles. Rocher. V4 Random Coefficient of friction ANSI A 137.1: 2012 WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION DCOF > 0,42 B Alba 30x x18 Nat. B Bovet 30x x18 Nat. B Chantilly 30x x18 Nat. B Exilles 30x x18 Nat. B Rocher 30x x18 Nat. 32. FENIS B Alba 30x x12 Nat. B Bovet 30x x12 Nat. B Chantilly 30x x12 Nat. B Exilles 30x x12 Nat. B Rocher 30x x12 Nat. 33. FENIS

18 Fenis MOSAICO SPACCATELLA 30x30 (12 x12 ) GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. Gres porcelánico coloreado en masa Γκρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας. Окрашенный по всей толщине керамогранит NATURALE. Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Φυσικό. Натуральный. SPESSORE. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Πάχος. Толщина. 10,5mm. B Alba 30x x12 Nat. B Bovet 30x x12 Nat. B Chantilly 30x x12 Nat. Shade Spectrum V1 Low B Exilles 30x x12 Nat. B Rocher 30x x12 Nat. V2 Moderate PEZZI SPECIALI Trims. Pièces speciales. Formstücke. Piezas especiales. Ειδικα τεμαχια. Специалрные элементы. Riv./Wall: Mosaico Rocher 30x x FENIS Alba. Bovet. Chantilly. V3 Exilles. Rocher. V4 High Random Coefficient of friction ANSI A 137.1: 2012 WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION DCOF > 0,42 Torello per gradino 4,5x30-1 3/4 x12 V Alba Bovet Chantilly Exilles Rocher Torello angolare per gradino 4,5x30-1 3/4 x Alba Bovet Chantilly Exilles Rocher Battiscopa V134 9,5x60,5. 3 3/4 x24 Nat Alba Bovet Chantilly Exilles Rocher 6 12 V310 3 Imballi Package. Emballage. Verpackung. Embalajes. Συσκευασίες. Упаковка. FORMATO cm. Size PZ. X SCAT. Pieces x Box MQ. X SCAT. Sqm x Box KG X SCAT. Weight x Box SCAT. X PAL. Boxes x Pal. EUROPALLET 80x120 cm MQ. X PAL. Sqm x Pal. KG X PAL. Cm. h Pal. Weight x Pal. 60,5x60,5 3 1,10 22, , x45 6 1,22 25, , x45 8 1,08 22, , x ,17 24, , Mosaico 30x30 6 0,54 11, , Battiscopa 9,5x60, ,40 Torello per gradino 4,5x30 6 3,0 Torello per angolare gradino 4,5x30 3 3,0 35. FENIS

19 Fenis CONSIGLI PER LA POSA Laying recommendations. Conseils de pose. Empfehlungen zu Verlegung. Consejos para la colocacion. Συμβουλές για την τοποθέτηση. Рекомендации по укладке. NATURALE. Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Φυσικό. Натуральный. SPESSORE. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Πάχος. Толщина. 10,5mm. Shade Spectrum V1 Low V2 Moderate Alba. Bovet. Chantilly. V3 Exilles. Rocher. V4 High Random A B C D 30x45 45x45 48% 36% 30x30 16% 45x45 69,2% 30x30 30,8% 45x45 39,1 % 30x30 30x45 34,8 % 26,1 % 60,5x60,5 39,4% 45x45 30x45 21,8% 29,0% 30x30 9,8% I formati 30x45, 45x45, 30x30 e 60,5x60,5 sono stati ottimizzati per la posa modulare riportata in igura che rappresenta l unico modulo a 4 formati realizzabile. The 30x45, 45x45, 30x30 and 60.5x60.5 sizes have been optimised for the modular laying shown in the igure, which shows the only 4-size design that can be produced. Les formats 30x45, 45x45, 30x30 et 60,5x60,5 ont été optimisés pour la pose modulaire indiquée dans la igure qui représente le seul module à 4 formats réalisable. Die Formate 30x45, 45x45, 30x30 und 60,5x60,5 wurden für die modulare, in der Abbildung gezeigten Verlegung optimiert, welche das einzige mit 4 Formaten realisierbare Modul darstellt. Los formatos 30 x 45, 45 x 45, 30 x 30 y 60,5 x 60,5 han sido optimizados para la colocación modular ilustrada en la igura, que representa el único módulo de 4 formatos realizable. Τα μεγέθη 30x45, 45x45, 30x30 και 60,5x60,5 έχουν βελτιστοποιηθεί για την αρθρωτή τοποθέτηση όπως φαίνεται στην εικόνα που απεικονίζει το μόνο στοιχείο 4 μεγεθών που μπορεί να υλοποιηθεί. Форматы 30x45, 45x45, 30x30 и 60,5x60,5 оптимизированы для модульной укладки, показанной на рисунке, которая является единственным возможным модулем из 4 форматов. ATTENZIONE - ATTENTION - WARNUNG CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO 36. FENIS Coefficient of friction ANSI A 137.1: 2012 WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION DCOF > 0,42 1/2 Max 1/5 NO! OK! Si consiglia di mantenere una fuga di 3 mm per la posa. We recommend you keep a 3 mm joint when laying. Il est recommandé de maintenir un joint de 3 mm pour la pose. Se aconseja mantener una junta de 3 mm para la colocación Es wird geraten, eine Fuge von 3 mm bei der Verlegung einzuhalten. Συνιστάται να αφήνετε αρμό 3 mm για την τοποθέτηση Рекомендуем оставить шов 3 мм при укладке. Product Certiication. Certiication de produit. Produkt Zertiizierungen. Certiicaciones de producto. Πιστοποίηση. Цертификациа. 100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY 37. FENIS

20 CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features. Caracteristiques Techniques. Technische Eigenschaften. Caracteristicas Tecnicas. Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Технические Характеристики GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA ISO G - BIa (E 0,5%) UNI EN G -. FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE. GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE. IN DER MASSE GEFÄRBTES FEINSTEINZEUG. GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA. ΓΚΡΕ ΠΟΡΣΕΛΆΝΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΌ ΟΛΙΚΉΣ ΜΆΖΑΣ. ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ КЕРАМОГРАНИТ - ISO G - BIa (E 0,5%) UNI EN G - CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT CARACTERISTICA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤЕΡИСΤИΚА METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D ESSAI TESTVERFAHREN PRUEBA ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ СТΑНДАРТ ИСПЬІТАНИЙ VALORE PRESCRITTO GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEHENER WERT ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ТРЕбУОМОВ ЗНВЧЕНИЕ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS - DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣТΑΣЕΩΝ ПРОСТРАНСТВЕННЬІЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH - LONGUER ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE LARGURA Y LARQUEZA - ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ - ДЛИНАИШИРИНА SPESSORE THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ΠΑΧΟΣ - TOЛЩИНА RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES - RECTITUDE DES BORDS - RECHTECKIGKEIT DER ECKEN ORTOGONALIDAD DE LAS ESQUINAS - ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΜΩΝ - ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬГРАНИ ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITE - RECHTWINKLIGKEIT ORTOGONALIDAD ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΤΗΤΑ - ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬ PLANARITÀ PLANARITY - PLANARITE - EBENHEIT - PLANEIDAD - ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑ - ЛИНЕЙНОСТЬ ISO NATURALE RETTIFICATO LAPPAT0/ RETTIFICATO ± 0,5 % ± 0,3 % ± 0,1 % ± 0,1 % ± 5 % ± 4 % ± 4 % ± 4 % ± 0,5 % ± 0,3 % ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,6 % ± 0,3 % ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,5 % ± 0,3 % ± 0,3 % ± 0,1 % ASSORBIMENTO D ACQUA WATER ABSORBTION - ABSORTION D EAU - WASSERAUFNAHME - ABSORCIÓN DE AGUA ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΡΟΥ - ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS - RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΨΗ - ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST ESFUERZO DE ROTURA - ΤΑΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΘΡΑΥΣΗΣ - CTOЙКОСТЬ НА ИЗГИБ DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE E CARICO DI ROTTURA DETERMINATION OF BREAKING MODULUS AND MODULUS OF RUPTURE DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE À LA FLEXION ET À LA CHARGE DE RUPTURE BESTIMMUNG DER BIEGEFESTIGKEIT UND DER BRUCHLASTBESTÄNDIGKEIT DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A FLEXIÓN Y CARGA DE ROTURA ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΣΕ ΦΟΡΤΙΟ ΣΠΑΣΙΜΑΤΟΣ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ НА ИЗГИБ И РАЗРУШАЮЩЕЙ НАГРУЗКИ RESISTENZA ALLA ABRASIONE DELLA SUPERFICIE DI PIASTRELLE SMALTATE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES - RÉSISTANCE À L ABRASION DE LA SURFACE DES CARREAUX ÉMAILLÉS - WIDERSTAND GEGEN ABRIEB DER OBERFLÄCHE DER GLASIERTEN FLIESEN - ИTOЙ КOCТЬ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКИ К ПОВЕРІНОСТНОМУ ИСТИРАНИЮ ИСТИРАНИЮ COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ZZKOЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОВОГО ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE - RÉSISTANCE AUX TRÉSAILLURES HAARRISSE - RESISTENCIA AL QUARTEADO ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΣΧΙΣΜΕΣ - СТОЙКООТЬ К ОбРΑЗОВΑНИЮРΑ ПЯТЕН ISO ,5 % 0,02 % ISO UNI EN 1339:2005 / COR ANNEX F 35 N/mm² = 356 Kg/cm² SPESSORE - THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE - ESPESOR - ΠΑΧΟΣ - TOЛЩИНА 7,5 mm: min N < 7,5 mm: min. 700 N SPESSORE - THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE - ESPESOR - ΠΑΧΟΣ - TOЛЩИНА 20 mm SPESSORE 10 mm SPESSORE 11 mm SPESSORE 12 mm > 35 N/mm² SPESSORE 20 mm 64,5 N/mm² SPESSORE 4 mm SPESSORE 10 mm SPESSORE 11 mm SPESSORE 12 mm SPESSORE 20 mm SPESSORE 20 mm ISO ISO METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 7x10-6 C -1 ISO > 700 N > 1300 N N CLASSE U11 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A CHOQUE TÉRMICO ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΟΚ - YCTOЙЧИВОСТЬ К TEMПЕPATУPHЫM ПEРEПAДAM ISO METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ RESISTENTI RESISTANT - RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG - RESISTE ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ - УСТОЙЧИВЬІ RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTAENDIGKET - RESISTENCIA AL HIELO ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ - MOPO3OCTOЙКOCТЬ ISO RICHIESTA ALWAYS TESTED - EXIGEE NOTWENDIG - PEDIDO ΖΗΤΗΣΗ - ТРЕБОВАНИЯ NON GELIVI FROST PROOF - NON GELIFS FROSTSICHER - NO EXIGIDO ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΑ - HE ЗАМОРАЖИВАЮТСЯ RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - XИМИЧЕСКАЯ yстойчивость PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM.PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO DOMÉSTICO Y CON ADITIVOS PARA PISCINA ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ БЬІТОВЫЕ XИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ДЛЯ БАССЕЙНОВ min. GB min. GB ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION ÁCIDOS Y ÁLCALIS EN BAJA CONCENTRACIÓN ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЁЛОЧИ ISO DA GLA, GLB A ULC FROM GLA, GLB TO ULC DE GLA, GLB A ULC VON GLA, GLB BIS ULC, ΑΠΟ GLA (ΓΚΛΑ), GLB (ΓΚΛΜΠ) ΕΩΣ ULC (ΟΥΛΚ) ОТ GLA,GLB ДО ULC DA GLA, GLB A ULC FROM GLA, GLB TO ULC DE GLA, GLB A ULC VON GLA, GLB BIS ULC, ΑΠΟ GLA (ΓΚΛΑ), GLB (ΓΚΛΜΠ) ΕΩΣ ULC (ΟΥΛΚ) ОТ GLA,GLB ДО ULC ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION - ÁCIDOS Y ÁLCALIS EN ALTA CONCENTRACIÓN ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - BЫСОКОКОHЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЁЛОЧИ METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LAS MANCHAS ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΛΕΚΈΔΕΣ - YСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ ISO METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ min. 4 STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITE DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTECHTHEIT DER FARBEN - ESTABILIDAD DE LOS COLORES ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΦΩΣ - УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА DIN NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISEN KEINE SICHTBAREN FARBABWEICHUNGEN AUF NO DEBEN PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR APRECIABLES ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ HE ДОЛЖНЫИМЕТЬ ЗАМЕТНЫХРАЗЛИЧИЙВ ЦВETE CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE ΣΥΜΒΑΤΟ СООТВЕТСТВУЕТ

21 LUXURYSURFACES omniadvert.it La Fabbrica S.p.A Via Emilia Ponente, Castel Bolognese (RA) Italy Tel Fax DAFIN GROUP Scarica l App per ipad Download the App for ipad Follow us

PIETRA LAVICA. imballi Package. Emballage. Verpackung. Embalajes. Συσκευασίες. Упаковка 100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY. 06.gryphea. 18.

PIETRA LAVICA. imballi Package. Emballage. Verpackung. Embalajes. Συσκευασίες. Упаковка 100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY. 06.gryphea. 18. PIETRA LAVICA caratteristiche tecniche Technical Features. Caracteristiques Techniques. Technische Eigenschaften. Caracteristicas Tecnicas. Τεχνικά Χαρακτηριστικά. íöïçàóöëäàö ïapaktepàctàkà CARATTERISTICA

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

www.eozia.fr Tarif professionnel HT de référence 2015

www.eozia.fr Tarif professionnel HT de référence 2015 52 www.eozia.fr professionnel HT de référence 2015 professionnel HT en Euros de référence HT au 22015 janvier 2013 www.eozia.fr smiso.com 53 RUBAFLEX RU Manchon isolant pour chauffage, climatisation et

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

solid Design & Manufacturing

solid Design & Manufacturing από το σχεδιασμό... from design...... στην υλοποίηση... to implementation μελέτη και σχεδιασμός / research and design παραγωγή / production ποικιλία χρωμάτων / variety of colours εφαρμογή / applications

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX 22142045 MODERN GREEK A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO A: LENGUA Y LITERATURA

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

301.474.170 301.474.131 301.474.4 301.474.160 301.474.190 636

301.474.170 301.474.131 301.474.4 301.474.160 301.474.190 636 301.474 301.474.170 301.474.131 301.474.4 301.474.160 301.474.190 636 ΣΩΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΛΑΒΙΔΑΣ 360 360 Rotating clamp unit ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΙΔΑ ΠΙΡΟΥΝΙΩΝ 360 360 Rotating fork clamp ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

KRUNO - >«i`êlþ K RUNO

KRUNO - >«i`êlþ K RUNO KRUNO art. 74 CR 7301 Miscelatore vasca con duplex, doccia idromassaggio Bath mixer with shower set, massage shower Mitigeur bain douche avec garniture, douche hydromassage ΥΔΡΟΑΝΑΜΙΚΤΗΡ ΛΟΥΤΗΡΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή Οι μικροί μαθητές κάτω από την Ευλογία και τη Χάρη της εκκλησίας στον Αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2013 2014. Όμορφα πρόσωπα, χαρούμενα,

Διαβάστε περισσότερα

MAX. art. 32 CR 1300 Miscelatore doccia incasso Built-in shower mixer Mitigeur douche à encastrer ΥΔΡΟΑΝΑΜΙΚΤΗΡ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ

MAX. art. 32 CR 1300 Miscelatore doccia incasso Built-in shower mixer Mitigeur douche à encastrer ΥΔΡΟΑΝΑΜΙΚΤΗΡ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ art. 32 CR 1000 Miscelatore vasca con duplex Bath mixer with shower set Mitigeur bain douche avec garniture ΥΔΡΟΑΝΑΜΙΚΤΗΡ ΛΟΥΤΗΡΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΙΟΝΗΣΤΗΡΑ ΧΕΙΡΟΣ art. 32 CR 1010 Miscelatore vasca

Διαβάστε περισσότερα

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit 13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit The P.R.O. Tri Sprint Suit features our Transfer Repel fabric which is hydrodynamic perfect for short distance races such as sprint or Olympic but can also be worn over

Διαβάστε περισσότερα

Efecto Microcemento. Colores. Efectos. by Osaka

Efecto Microcemento. Colores. Efectos. by Osaka Efecto Microcemento Colores & Efectos by Osaka 8Kg Efecto Microcemento neutro EFECTO MICROCEMENTO ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗ Κατάλληλη επίστρωση για μπάνια και κουζίνες όταν εφαρμόζεται το κερί αφού

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

SUBLIME COLOURS ΕΝΤΟΝΗ ΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ

SUBLIME COLOURS ΕΝΤΟΝΗ ΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ SUBLIME COLOURS ΕΝΤΟΝΗ ΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ Πολύ ευέλικτο προϊόν ως έγχρωμο φόντο, σε συνδυασμό με διακοσμητικά τελειώματα όπως το Damasco, Perlescente, Madreperla, Efecto Oxido, Efecto Perlando, Efecto Microcemento.

Διαβάστε περισσότερα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Ge m i n i 6 il nuovo operatore compatto e leggero η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Porte Gemini 6 Operatore a movimento lineare per porte automatiche a scorrimento orizzontale. Leggero, robusto

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCTOS PARA PERSONALIZAR / PRODUCTES PER PERSONALITZAR PRODUCTS TO PERSONALIZE / PRODUITS POUR PERSONNALISER ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ

PRODUCTOS PARA PERSONALIZAR / PRODUCTES PER PERSONALITZAR PRODUCTS TO PERSONALIZE / PRODUITS POUR PERSONNALISER ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ 11 DECORACIÓN PERSONALIZADA Le ofrecemos la posibilidad de personalizar sus productos: Simplemente debe enviarnos su logotipo original o escoger entre una de nuestras tipografías, decidir el tipo de producto

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη GK9380 Ελληνικα Πρώτη Έκδοση Μάιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Asciugatutto in purissima cellulosa,

Asciugatutto in purissima cellulosa, Asciugatutto Asciugatutto in purissima cellulosa, Towels in very pure cellulose, Essuie-tout en cellulose très pure, Löschpapier aus sehr rein zellulose, مناش ورقية لملطبخ جبودة السليلوز اخلالص πολτο,

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ZOOM Modern LE Ds lamp of cold light with a 5X magni - fication. The intensity of light can be adjusted. Its articulated arm eases the movement

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M06/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN May / mai / mayo 2006 MODERN GREEK / GREC

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη M12AD M52AD GK9559 Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

SPECIFICATIONS. PRODUCT NAME: AC COB15W LED module (3120) General Customer MODEL NAME: CUSTOMER P/N: DATE: 2015-09-10

SPECIFICATIONS. PRODUCT NAME: AC COB15W LED module (3120) General Customer MODEL NAME: CUSTOMER P/N: DATE: 2015-09-10 SPECIFICATIONS PRODUCT NAME: AC COB5W LED module (320) CUSTOMER: General Customer MODEL NAME: CUSTOMER P/N: DATE: 205-09-0 APT Electronics Ltd. CUSTOMER Prepared by Checked by Approved by Approved by He

Διαβάστε περισσότερα

PP-R Pipes & Fittings Technical Catalogue

PP-R Pipes & Fittings Technical Catalogue Product Range with Drawings PP-R Pipes & Fittings Technical Catalogue In accordance with the requirments of our customers polypropylene (PPR) pipes and fittings are produced in grey, green and white colors,

Διαβάστε περισσότερα

- >«i`êlþ MARGOT T MARGO

- >«i`êlþ MARGOT T MARGO art. 26 0610 00 Gruppo vasca esterno con flex e doccia External bath mixer with flex and shower Mélangeur bain douche extérieur avec flexible et douchette ΥΔΡΟΑΝΑΜΙΚΤΗΡ retro ΛΟΥΤΗΡΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ, ΠΛΗΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Pipes Σωλήνες. HYDROPAL PE80 - PΕ100 Σωληνάκια LDPE - PVC PVC Σωλήνες Μάνικες GEOPAL (Σωλήνας Θερμοκηπίου)

Pipes Σωλήνες. HYDROPAL PE80 - PΕ100 Σωληνάκια LDPE - PVC PVC Σωλήνες Μάνικες GEOPAL (Σωλήνας Θερμοκηπίου) Pipes 0 Σωλήνες Pipes HDPE LDPE HYDROPAL PE80 PE Microtubes LDPE PV PV Pipes Layflats GEOPAL (Greenhouse Hose) Σωλήνες HDPE LDPE HYDROPAL PE80 PΕ Σωληνάκια LDPE PV PV Σωλήνες Μάνικες GEOPAL (Σωλήνας Θερμοκηπίου)

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC Metallized Polyester Film Capacitor Type: ECQE(F) Non-inductive construction using metallized Polyester film with flame retardant epoxy resin coating Features Self-healing property Excellent electrical

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ» Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: A4569 Aριθµός CAS: 112926-00-8 Αριθµός ΕC: 231-545-4 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές Προιόντος

Προδιαγραφές Προιόντος Προδιαγραφές Προιόντος ιαδικασία Ανάπτυξης Ιδέας Εντολή Αποστολής Αναγνώριση Αναγκών πελάτη Επιθυµητές Προδιαγραφές ηµιουργία Ιδέας Προιόντος Επιλογή Ιδεών Προιόντων οκιµή Ιδέας Προιόντος Ορισµός Τελικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ ΑΛΙΚΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich Montageanleitung/Construction Manual GIGANT 120 Fräsbild Art. Nr. K051 a=h x 0,7 im Längsholz Bauzugelassene Holzbauverbindung im Hirnholz 26,5 ±0,25 40 +2-0 h a + 47 Schraubenbild im Längsholz Schraubenbild

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: 135571 Aριθµός CAS: 112926-00-8 Αριθµός ΕC: 231-545-4 Αριθµούς καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Beauty accessories & tools Catalogue. Bούρτσες Brushes

Beauty accessories & tools Catalogue. Bούρτσες Brushes Beauty accessories & tools Catalogue Τεχνικά χαρακτηριστικά - Technical Specifications Οι βούρτσες Tek παράγονται εξ ολοκλήρου στην Ιταλία από χέρια εξειδικευµένου προσωπικού µε τα ποιο απαιτητικά κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

FERRITES FERRITES' NOTES RAW MATERIAL SPECIFICATION (RMS)

FERRITES FERRITES' NOTES RAW MATERIAL SPECIFICATION (RMS) FERRITES' NOTES RW MTERIL SPEIFITION (RMS) Property Unit Pratical Frequency Range MHz Initial Permeability urie Temperature Specific Gravity g/cm 3 Loss Factor @ FREQUENY -6 MHz Temp. oef. of Initial Permeability

Διαβάστε περισσότερα

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is Volume of a Cuboid The formula for the volume of a cuboid is Volume = length x breadth x height V = l x b x h Example Work out the volume of this cuboid 10 cm 15 cm V = l x b x h V = 15 x 6 x 10 V = 900cm³

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΜΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΜΔΡΚΟΤΡΗ ΠΔΣΡΙΓΗ ΓΡΑΜΜΟΤ 22 ΒΡΙΛΗΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: Σ.Θ. 63 855 15 203 ΒΡΙΛΗΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΣΗΛ :210 68 40 160 ΚΙΝΗΣΟ : 6944 32

ΔΡΜΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΜΔΡΚΟΤΡΗ ΠΔΣΡΙΓΗ ΓΡΑΜΜΟΤ 22 ΒΡΙΛΗΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: Σ.Θ. 63 855 15 203 ΒΡΙΛΗΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΣΗΛ :210 68 40 160 ΚΙΝΗΣΟ : 6944 32 ΔΡΜΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΜΔΡΚΟΤΡΗ ΠΔΣΡΙΓΗ ΓΡΑΜΜΟΤ 22 ΒΡΙΛΗΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: Σ.Θ. 63 855 15 203 ΒΡΙΛΗΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΣΗΛ :210 68 40 160 ΚΙΝΗΣΟ : 6944 32 30 40 FAX :210 68 40 166 e-mail :merkourisp@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ / ΒΑLCONIES

ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ / ΒΑLCONIES ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ / ΒΑLCONIES Σφιγκτήρες Κρυστάλλων Glass Clamps INAL PATENT TEST CERTIFICATE ΣΦIΓΚΤΗΡΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ / GLASS CLAMPS Ρυθμιζόμενο πάχος σύσφιξης 16mm-24mm / Adjustable clamping thickness 16mm-24mm

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

Chilisin Electronics Singapore Pte Ltd

Chilisin Electronics Singapore Pte Ltd hilisin Electronics ingapore Pte Ltd High urrent hip Beads, PBY eries Feature: Our MD High urrent hips Beads is specially designed to with tand large urrents while providing a means of EMI/RFI attenuation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-04-03-00 08 Υδραυλικά Έργα 04 Τεχνικά Έργα από Άοπλο και Οπλισµένο Σκυρόδεµα 03 Κατασκευές από σκυρόδεµα µε αυξηµένες απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Ομπρέλες με πατενταρισμένο αντιανεμικό σύστημα. ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 2 ΤΥΠΩΝ 110 (Ø 220 cm) και 137 (Ø 275 cm)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Ομπρέλες με πατενταρισμένο αντιανεμικό σύστημα. ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 2 ΤΥΠΩΝ 110 (Ø 220 cm) και 137 (Ø 275 cm) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 2 ΤΥΠΩΝ 110 (Ø 220 cm) και 137 (Ø 275 cm) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΛΑΡΟ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ 8 ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 25 x 50 cm ΒΑΡΟΥΣ 11

Διαβάστε περισσότερα

Materiali per l Impronta Impression Materials Αποτυπωτικά Υλικά Matieraux pour Empreintes Materiales para Impresiones Dentales

Materiali per l Impronta Impression Materials Αποτυπωτικά Υλικά Matieraux pour Empreintes Materiales para Impresiones Dentales Via Cà Mignola Nuova, 1699 45021 Badia Polesine Rovigo (Italy) +39 0425 51628-0425 590587 Fax +39 0425 590156 www.ruthinium.it info@ruthinium.it Materiali per l Impronta Impression Materials Αποτυπωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Üretim standartlar I Production Standards : Kalite Kontrol I Quality Control

Üretim standartlar I Production Standards : Kalite Kontrol I Quality Control Malzeme Kalitesi I Material Quality DIN 700 / DIN : St, St 7 EN 00 : S 9, S JR, S J0, S J ASTM A : Gr A, Gr B SI (ASTM A 79) : Gr A, Gr B EN 07- (TS EN 07-) : P 9 TR/TR, P T!/TR, P TR/TR EN 07- (TS EN

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων

Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων Α. Σιδηροπούλου 1, M. Βραχνάκης 2, Γ. Φωτιάδης 3 και Δ. Μπούσμπουρας 4 1 Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Τ.Θ. 286, Α.Π.Θ., Τ.Κ. 54124,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ / CODE CT-100 ΚΩΔ / CODE CT-110 ΚΩΔ / CODE CT-111

ΚΩΔ / CODE CT-100 ΚΩΔ / CODE CT-110 ΚΩΔ / CODE CT-111 8 9 ΚΩΔ / CODE CT-100 ΛΟΥΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (οριζόντια) Ο ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΛΕΓΕΤΑΙ 5 Κ-STYLE ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 1.00μ 1.50μ 2.00μ2.50μ 3.00μ 3.50μ 4.00μ 4.50μ 5.00μ 5.50μ 6.00μ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application Page: 1/11 Range of Application Page: 2/11 Index 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION 450KG... 4 TECHNICAL SPECIFICATION 630KG... 5 TECHNICAL SPECIFICATION 1000KG... 6 TECHNICAL SPECIFICATION 1200KG...

Διαβάστε περισσότερα

Monsieur Pierre Fabre Président Fondateur

Monsieur Pierre Fabre Président Fondateur Les Laboratoires Pierre Fabre, second groupe pharmaceutique indépendant francais, ont réalisé un chiffre d affaires de près de 2 milliards d euros en 2012, don t 54% à l international. Leurs activités

Διαβάστε περισσότερα

Πόμολα Πόρτας Door Handles

Πόμολα Πόρτας Door Handles 2016 κατάλογοςcatalogue Πόμολα + Λαβές Επίπλων Furniture Handles + Knobs Κρεμάστρες Hangers Πόμολα Πόρτας Door Handles Κλειδαριές Locks Αξεσουάρ Accessories 2016 H CONSET ιδρύθηκε πριν από 15 χρόνια και

Διαβάστε περισσότερα

Fixed spherical bearing KF 32 N/mm 2 Dimensions and weights acc. to German approval

Fixed spherical bearing KF 32 N/mm 2 Dimensions and weights acc. to German approval Fixed spherical bearing KF 32 N/mm 2 Höga Kusten Bron, Sweden Permissible concrete pressure = 32 N/mm 2 type of load H D u D o weight bearing V kn mm mm mm kg KF 1 1000 112 300 300 66 KF 2 2000 116 370

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τρίπολη, 17/07/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: Φ. 16/4/4/Β/2908 ΛΘ EΦOPEIA ΠPOΪΣTOPIKΩN KAI KΛAΣIKΩN APXAIOTHTΩN

Διαβάστε περισσότερα

Indoor wireless headphones

Indoor wireless headphones Register your product nd get support t www.philips.com/welcome Indoor wireless hedphones SHC8535 SHC8575 EL Εγχειρίδιο χρήσης SHC8535 SHC8535 A b B c d b e f c C D E F E F G b H I 1 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Ημερομηνία αναθεώρησης 01/08/2014 Aναθεώρηση 3 Ημερομηνία αντικατάστασης 01/08/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ MASTER INTERIOR CLEANING ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΜΟΤΣΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ, ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus

Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus , 542, id.a69 X 3 Σg Nouvelles surfaces d'énergie potentielle

Διαβάστε περισσότερα

Integrali doppi: esercizi svolti

Integrali doppi: esercizi svolti Integrali doppi: esercizi svolti Gli esercizi contrassegnati con il simbolo * presentano un grado di difficoltà maggiore. Esercizio. Calcolare i seguenti integrali doppi sugli insiemi specificati: a) +

Διαβάστε περισσότερα

Group 30. Contents.

Group 30. Contents. Group 30 Contents Pump type Page Pump type Page Pump type Page 30A(C)...X002H 4 30A(C)...X013H 5 30A(C)...X068H 6 30A(C)...X068HU 7 30A(C)...X136H 8 30A(C)...X136Y 9 30A(C)...X146H 10 30A(C)...X160H 11

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ 69 Φεβρουάριος 2011 Περιεχόμενα Η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια στην εδραίωση της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας της Ελβετίας σ. 1 Οι νέες ισορροπίες στην Ασία και Μ. Ανατολή Η ινδοϊστραηλινή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης Εγχειρίδιο οδηγιών Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης Πίνακας περιεχομένων 1. Χρονοθερμοστάτης 02911 3 2. Πεδίο εφαρμογής 3 3. Εγκατάσταση 3 4. Συνδέσεις 4 4.1 Σύνδεση ρελέ 4

Διαβάστε περισσότερα

AL 590 AL 220 AL 250

AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 Φανταστείτε μια πόρτα..την έχουμε! Σύστημα ALUMINCO 590 Θερμομονωτικό Σύστημα για κύριες εισόδους, υψηλή θερμομόνωση στεγάνωση και ασφάλεια. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αδιάρρηκτος ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q IB MODERN GREEK B STANDARD LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 7 May 2007 (morning) Lundi 7 mai 2007 (matin) Lunes 7 de mayo de 2007 (mañana)

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα Property Επίδοση Performance Μέθοδος Method δοκιμής. Class Α1 Κατηγορία Α1. Βησσαρίων Ζαρκάδας Vissarion Zarkadas

Ιδιότητα Property Επίδοση Performance Μέθοδος Method δοκιμής. Class Α1 Κατηγορία Α1. Βησσαρίων Ζαρκάδας Vissarion Zarkadas ΕΝ 1341: 2001 ΕΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ: 2013 ΑΡ.ΔΗΛΩΣΗΣ: 01/2013 ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με το παράρτημα III Κανονισμού (EU) Νο.305/2011 DECLARATION OF PERFORMANCE According to Annex III of Regulation (EU) No.305/2011

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Τμήμα Αξιοποίηςησ Φυςικών Πόρων και Γεωργικήσ Μηχανικήσ

Γεωπονικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Τμήμα Αξιοποίηςησ Φυςικών Πόρων και Γεωργικήσ Μηχανικήσ Γεωπονικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Τμήμα Αξιοποίηςησ Φυςικών Πόρων και Γεωργικήσ Μηχανικήσ Εργαςτήριο Γεωργικών Καταςκευών ΠΜΣ Ενεργειακά Συςτήματα και Ανανεώςιμεσ Πηγέσ Ενέργειασ Διδακτορική διατριβή Καιιηέξγεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας: Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων Εργαστήριο: Σχεδιομελέτης και κατεργασιών

Τομέας: Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων Εργαστήριο: Σχεδιομελέτης και κατεργασιών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας: Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων Εργαστήριο: Σχεδιομελέτης και κατεργασιών ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός Αθήνα 1995 Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος του Κέντρου (τώρα Ινστιτούτου) Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

Baumacol. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων για τις εργασίες κόλλησης πλακιδίων

Baumacol. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων για τις εργασίες κόλλησης πλακιδίων Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων για τις εργασίες κόλλησης πλακιδίων Για όλα τα είδη πλακιδίων και τα συνήθη υποστρώματα Όλα τα απαραίτητα προϊόντα μαζί Ποιότητα υψηλής αξίας ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Baumacol Fliese

Διαβάστε περισσότερα

SEN TRONIC AG 3-2 7 0 0 7 A 3 57 3 3 AB 93 :, C,! D 0 7 % 0 7 3 3 93 : 3 A 5 93 :

SEN TRONIC AG 3-2 7 0 0 7 A 3 57 3 3 AB 93 :, C,! D 0 7 % 0 7 3 3 93 : 3 A 5 93 : # 3-270 07A35733 AB93:,C,!D 07% 0733 93: 3A593:!"#$%% &%&''()*%'+,-. &%&''(/*%'+0. 1*23 '4# 54/%6%7%53 *323 %7 77# %%3#% 8908/"/*55 :1$;/ = 7?@ > 7= 7 %! "$!"#$%&#%'(%%)*#$%&#%'(%#++#,-."/-0-1222"/-0-1

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών Ιnfo Point περιόδου Απριλίου-Μαΐου 2015. Στο διάστημα αυτό συμπληρώθηκαν 140 ερωτηματολόγια, τα οποία αντιστοιχούν σε

Διαβάστε περισσότερα

Return Line Filters. Return Line Filters Type RTF10/25. C Technology. Filtration. Product Description. Technical Data. Options and Accessories

Return Line Filters. Return Line Filters Type RTF10/25. C Technology. Filtration. Product Description. Technical Data. Options and Accessories Return Line Filters Return Line Filters Type RTF1/25 Product Description Technical Data Options and Accessories Construction Materials Valve Clogging Indicators Port Connection Flow Rating Operating Pressure

Διαβάστε περισσότερα

35-50 1969 ΑΝΘΕΜΙΟ ΜΕ ΛΟΥΛΟΥΔΙ

35-50 1969 ΑΝΘΕΜΙΟ ΜΕ ΛΟΥΛΟΥΔΙ 52. Ακροκέραμα 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1956 Ακροκέραμο γωνιακό παραθύρου νεοκλασικού αριστερό. Ύψος 20εκ. 240-280 1957 Ακροκέραμο μετωπικό παραθύρου νεοκλασικού.διαστ.

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application Page: 1/9 Range of Application Page: 2/9 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE... 5 Plan view... 5 THROUGH CAR... 6 Plan view... 6 GENERAL SECTION

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ Security Steel Doors

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ Security Steel Doors ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ Security Steel Doors Πόρτες εξωτερικής χρήσης / Exterior doors ΘΟΡΥΒΟΣ / NOISE ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ / ΤΕMP ΔΙΑΡΗΞΗ/ BURGLARY ΑΝΕΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ / WIND 34 (-1; -2)dB 1,7 W/(m2.K) RC2 KLASSE 2 BRUNA

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΧΩΣ Φ.Π.Α. TAXES NOT INCLUDED IN THE PRICES ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ TRANSPORT COSTS ARE IN CHARGE OF THE CUSTOMER

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΧΩΣ Φ.Π.Α. TAXES NOT INCLUDED IN THE PRICES ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ TRANSPORT COSTS ARE IN CHARGE OF THE CUSTOMER ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΣΩ INTERNET KAI ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. PRICES ARE ONLY VIA INTERNET AND NOT IN THE STORE. Οι πάγκοι κουζίνας κατασκευάζονται με την τεχνολογία postforming, εξασφαλίζοντας πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Accu-Guard II. SMD Thin-Film Fuse ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Accu-Guard II. SMD Thin-Film Fuse ELECTRICAL SPECIFICATIONS Accu-Guard II is a version of Accu-Guard fuses for a wider range of current and voltage ratings. Con struct ed on alumina substrates, Accu-Guard II fuses display superior electrical, mechanical and en

Διαβάστε περισσότερα