ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΕΡΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΕΡΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΕΡΙΟΥ π. Χρίστος Βούργιας Σωτηρούλα Βούργια

2 Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

3 Πώς προέκυψε η ιδέα 21 Ος αιώνας Ο αιώνας της τεχνολογικής επανάστασης Η.Υ. μαθητή Ο πολυδύναμος βοηθός του εκπαιδευτικού και του Κύρια επιδίωξη μέσα από την προσπάθεια για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση είναι η εξοικείωση με τον Η.Υ. και η εποικοδομητική χρήση του. Υπό έμφαση στόχος της σχολικής μας μονάδας είναι η δημιουργία ενός ευχάριστου, ελκυστικού και ενδιαφέροντος περιβάλλοντος μάθησης. Έμφαση από τη σχολική μονάδα για ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων της συνεργασίας, της επικοινωνίας, της δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης με την εξοικείωση και χρήση διαφόρων προγραμμάτων στον Η.Υ.

4 Σχολείο: Β Δημοτικό Τσερίου Τμήμα: Στ τάξη Αρ. Μαθητών: 34 Ονόματα εκπαιδευτικών: π. Χρίστος Βούργιας Σωτηρούλα Βούργια Μάθημα / Ενότητα: Διαθεματική προσέγγιση μέσα από τα μαθήματα των Ελληνικών, των Μαθηματικών, της Ιστορίας, της Γεωγραφίας, της Τέχνης, της Μουσικής και της Γυμναστικής.

5 Περιγραφή πρότασης Παιδαγωγική προσέγγιση/μεθοδολογία Αφορμή: Αναβάθμιση κοινότητας Τσερίου σε Δήμο Ορισμός θέματος προς μελέτη: «Εμείς και η κοινότητά μας» Επιμέρους θέματα: Ο εαυτός μας-εγώ και οι φίλοι μου Το σπίτι και η γειτονιά μου Η τάξη και το σχολείο μου Η κοινότητά μου

6 Χορήγηση προκαταρκτικού ερωτηματολογίου για σφυγμομέτρηση απόψεων των παιδιών Κύριο ερώτημα: Πώς θα ήθελαν να γίνεται το μάθημά τους ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο δημιουργικό και πιο ενδιαφέρον ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

7 Με την ολοκλήρωση της εργασίας τα παιδιά αναμένεται: Να γνωρίσουν τον εαυτό τους, το σχολείο τους, τη γειτονιά τους, καθώς και σημαντικά στοιχεία για την κοινότητά τους. Να σέβονται και να διαφυλάττουν την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους. Να συνεργάζονται με συμμαθητές τους για έρευνα, συλλογή και ταξινόμηση πληροφοριών με σκοπό την υλοποίηση του project μας. Να βιώσουν τη χαρά της δημιουργίας με τη βοήθεια προγραμμάτων του Η.Υ. Να αναγνωρίσουν τη μεγάλη αξία του Η.Υ. στην εκπαίδευση αλλά και στη ζωή γενικότερα. Να φροντίζουν για την καθαριότητα και τη διαφύλαξη του Η.Υ. Να προβαίνουν στη σωστή χρήση του διαδικτύου για έρευνα (χρονικά πλαίσια, πρόσβαση μόνο σε ιστοσελίδες με μορφωτικό, ψυχαγωγικό υλικό). Να μην αποκαλύπτουν προσωπικά δεδομένα ή κωδικούς πρόσβασης σε κανένα. Να εξοικειωθούν με τη χρήση διαφόρων εργαλείων, λογισμικών και προγραμμάτων για έρευνα, εμπέδωση και αξιολόγηση. Να διοχετεύουν σε ηλεκτρονική μορφή πληροφορίες για την εργασία τους, στους συμμαθητές και στους δασκάλους τους, μέσω . Να επικοινωνούν σε ζωντανή σύνδεση με μαθητές των εταίρων μας στο πρόγραμμα Comenius, μέσω Skype.

8 Ο εαυτός μας εγώ και οι φίλοι μου Δημιουργία ασπίδας (καταγωγή, φίλοι, ενδιαφέροντα) Δημιουργία προεκλογικής αφίσας Διαχωρισμός σε ομάδες (κριτήρια οι φίλοι και τα κοινά ενδιαφέροντα) Ετοιμασία ολιγόλεπτης παρουσίασης προς τους συμμαθητές τους (προβολή φιλίας και ενδιαφερόντων μέσα από χορό, μουσική, παιγνίδι και κίνηση) φιλμάκια

9 Το σπίτι και η γειτονιά μου Παρουσίαση σπιτιού και γειτονιάς με διάφορους τρόπους σε κείμενο (Word, P.P.) σε σχεδιάγραμμα (σε χαρτί ή και με τη βοήθεια του προγράμματος Google Earth) σε σχέδιο (σε χαρτί ή στο πρόγραμμα Paint) σε τρισδιάστατη κατασκευή σε φωτογραφίες ( και στο πρόγραμμα AutoCollage), σε φιλμάκια (στο πρόγραμμα Windows Live Movie Maker).

10 Η τάξη μου και το σχολείο μου Περιγραφή τάξης σε κείμενο (word, p.p.) Επεξεργασία προσωπικών φωτογραφιών και δημιουργία ομαδικής (AutoCollage) Κατασκευή γραφικών παραστάσεων για την καταγωγή και τα επαγγέλματα των γονιών τους (Excel) Προβολή αιθουσών και κοινόχρηστων χώρων του σχολείου (Kidspiration)

11 ΕΝΤΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΟΣ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ ΙΔΕΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Συνάντηση με γονείς για εξασφάλιση απαιτούμενης έγκρισης Συμβόλαιο σωστής χρήσης του Η.Υ. στο σπίτι και στο σχολείο Οδηγός ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου

12 Η κοινότητά μου Επιμέρους θέματα: Ιστορία: Από το παρελθόν στο μέλλον Εκπαίδευση: Παλαιά και Νέα Σχολεία Εκκλησίες Ευαγές Ίδρυμα: Πολυδύναμο Κέντρο Αναπτυξιακά Έργα κατά την τελευταία δεκαετία Αρδευτικά Έργα Προσωπικότητες Μνημεία Πολιτισμός Ήθη και Έθιμα

13 Ταυτόχρονη καταγραφή των προτεινόμενων θεμάτων στον Η.Υ. με τη βοήθεια του προγράμματος Kidspiration 3 και προβολή τους μέσω του διαδραστικού πίνακα. Διαχωρισμός σε ομάδες των 4-5 με τη χρήση του προγράμματος Random Name Picker (Classtools.net) Κριτήριο «Γειτονία;» ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η πολύπλευρη και σε βάθος μελέτη του θέματος της κάθε ομάδας με τη χρήση του προσωπικού φορητού Η.Υ. και των δυνατοτήτων που αυτό παρέχει.

14 Επισκέψεις Συνεντεύξεις Επιστολές Word Χριστουγεννιάτικη κάρτα P.P. Αφίσες AutoCollage Σελιδοδείκτες με ημερολόγιο του 2012 Word Μονοσέλιδα ημερολόγια του 2012 Picture Collage Maker Pro Πολυσέλιδο ημερολόγιο τοίχου του 2012 Publisher Δημοσίευση για τη δημιουργία του ημερολογίου στην εφημερίδα του Δήμου Τσερίου Publisher, PDF Φιλμάκι με την αξιοποίηση του πολυσέλιδου ημερολογίου Snipping Tool, Movie Maker Φιλμάκι με την αξιοποίηση ζωγραφιών Snipping Tool, Movie Maker Φιλμάκι με φωτογραφίες και σκηνές από τα διάφορα στάδια εργασίας στις ομάδες από την έναρξη ως τη λήξη του προγράμματος Movie Maker

15

16 Παιγνίδια: Α) Μονόπολη Word,Excel Β) Αντιστοίχιση P.P., Word, ActivInspire Γ) Ντόμινο Word, ActivInspire Δ) Σταυρόλεξα EclipseCrossword E) Puzzle Classtools.net, Jigsaw Diagram Στ) Ερωτήσεις πολλαπλής εκλογής Multiple-Mouse Mischief Οδηγός τοπικής συνείδησης Hamburger, Classtools.net Πρόσκληση για την εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας Publisher

17 Άκρως ικανοποιητική η εξοικείωση με τον Η.Υ.,η χρήση του και η αξιοποίησή του στη μαθησιακή διαδικασία Ενθουσιασμός και έκδηλο ενδιαφέρον από μέρους των παιδιών Μεγιστοποίηση ενδιαφέροντος των παιδιών με αποτέλεσμα την ενεργό συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο της εργασίας στην τάξη Πολύ ενθαρρυντικές και οι απόψεις των γονιών Τα παιδιά ήταν προσηλωμένα σε αυτό που έκαναν Ο ρυθμός εργασίας τους είχε βελτιωθεί Ανέπτυξαν θετική στάση και συμπεριφορά για το σχολείο ΥΠΕΡΜΑΧΟΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

18 Καινοτομία: Η χρήση και αξιοποίηση του προσωπικού φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή στο σχολείο και στο σπίτι. Πρόσθετη αξία Τ.Π.Ε. Επικοινωνία μέσω Διαδικτυακή εικοινωνία ήχου και εικόνας μέσω Skype Ανατροφοδότηση μέσα από παιγνίδια με τη βοήθεια προγραμμάτων και εργαλείων του Η.Υ. Δυνατότητα για ηλεκτρονική φύλαξη και επεξεργασία δεδομένων. Διάχυση: Παρουσίαση της όλης εργασίας στην κοινότητα σε ειδική εκδήλωση,στις 16 Μαρτίου. Ανάρτηση εργασίας στην ιστοσελίδα του σχολείου και του Δήμου Τσερίου. Παρουσίαση της εργασίας στην εφημερίδα του Δήμου. Παρουσίαση της εργασίας σε συνεδρία του προσωπικού του σχολείου.

19 Προγραμματίζεται η δημιουργία πλατφόρμας κλειστού κυκλώματος-με κωδικούς που θα έχουν μόνο τα ίδια τα παιδιά. Έτσι, θα μπορούν να εισέρχονται στο δίκτυο για ενημέρωση και μελέτη των εργασιών και των άλλων ομάδων, μα κυρίως θα έχουν τη δυνατότητα για επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη στο δίκτυο. Ως εκ τούτου, θα μελετούν, θα μαθαίνουν, θα επικοινωνούν, θα σχολιάζουν και θα συνεργάζονται με τον πιο εποικοδομητικό τρόπο.

20

Μεσαιωνικά κάστρα Λεμεσού και Πάφου

Μεσαιωνικά κάστρα Λεμεσού και Πάφου ΙΓ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (Κ.Β ) Μεσαιωνικά κάστρα Λεμεσού και Πάφου Δρ. Παύλος Ρήγας Χριστιάνα Λιασίδου Εισαγωγή Πώς προέκυψε η ιδέα ενότητα Κατοικία / Γλώσσα ενότητα Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Διαδίκτυο και συνεργατική μάθηση. Συνεργασία σχολείων, μαθητών για την εκπόνηση εργασιών με τη χρήση του Διαδικτύου, στο πλαίσιο προγράμματος etwinning.

Διαβάστε περισσότερα

Το να δημιουργείς είναι σαν να ζεις δυο φορές. Albert Camus, 1913-1960, Γάλλος συγγραφέας, Νόμπελ 1957

Το να δημιουργείς είναι σαν να ζεις δυο φορές. Albert Camus, 1913-1960, Γάλλος συγγραφέας, Νόμπελ 1957 Το να δημιουργείς είναι σαν να ζεις δυο φορές. Albert Camus, 1913-1960, Γάλλος συγγραφέας, Νόμπελ 1957 Μαρία Δημητρίου-Νεοφύτου Γ Ιδαλίου 2012 Γενική περιγραφή Γ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου. Τάξη : Ε Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (25 και 26 Σεπτεμβρίου 2012) Τα σχέδια δράσης που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικτυακός ιαγωνισµός ΕΕΕΠ- ΤΠΕ «Μοιραστείτε & κερδίστε» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ιαδικτυακός ιαγωνισµός ΕΕΕΠ- ΤΠΕ «Μοιραστείτε & κερδίστε» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ιαδικτυακός ιαγωνισµός ΕΕΕΠ- ΤΠΕ «Μοιραστείτε & κερδίστε» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A. Γενικά στοιχεία Τίτλος Εργασίας: Το µητροπολιτικό ηµοτικό Σχολείο στο ηµητρίτσι Βισαλτίας Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

«Το φθινόπωρο μέσα από έργα τέχνης»

«Το φθινόπωρο μέσα από έργα τέχνης» «Το φθινόπωρο μέσα από έργα τέχνης» Θεοδωρίδου Άννα 1, Μυλωνάκη Γεωργία 2, Ορούτζογλου Δήμητρα 3, Καμάρη Ελένη 4, Κολικίδου-Κυριακίδου Ελένη 5 Νηπιαγωγός, Νηπιαγωγείου Ωραίου Ξάνθης anna70theo@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Mediterranean School Magazine Practicing English Language and even more Ένα διαδικτυακό περιοδικό που ενώνει μαθητές, καθηγητές και σχολεία της Ευρώπης Τσιόπτσιας Δημήτριος 1, Πάσσα Μαρία 2, Γκαλένης Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ, ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ, ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ, ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χριστίνα Νομικού ΠΕ 70 Αμαλία Ταπραντζή ΠΕ 70 Ουρανία Σωτηρίου ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό Πρόγραμμα etwinning στο πλαίσιο του μαθήματος των Γερμανικών

Πολιτιστικό Πρόγραμμα etwinning στο πλαίσιο του μαθήματος των Γερμανικών Πολιτιστικό Πρόγραμμα etwinning στο πλαίσιο του μαθήματος των Γερμανικών Χατζηγιώση Μαρία Εκπαιδευτικός Γερμανικής Γλώσσας, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας xgiosi@otenet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 465 ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Γιατράκος Ιωάννης Καθηγητής Δ.Ε. Πληροφορικός E-mail: iwdes@in.gr

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σχεδιάζοντας Δραστηριότητες με την αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ταξιδεύοντας στις Αιγές της Μακεδονίας για τους βασιλικούς

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Παλάσκα, Φιλόλογος, Επιµορφώτρια Β επιπέδου στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, mpalask@sch.gr

Μαρία Παλάσκα, Φιλόλογος, Επιµορφώτρια Β επιπέδου στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, mpalask@sch.gr «Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο µάθηµα της Ιστορίας: γιατί και πώς». Μαρία Παλάσκα, Φιλόλογος, Επιµορφώτρια Β επιπέδου στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, mpalask@sch.gr.. ιδάσκοντας Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι 20-7 - 2010 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ. 12 / 879 / 88413 /Γ1 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι 20-7 - 2010 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ. 12 / 879 / 88413 /Γ1 Α Π Ο Φ Α Σ Η 1 Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στο μάθημα της Ιστορίας Δ Δημοτικού: Διδακτικό σενάριο «Περί Κλέους»

Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στο μάθημα της Ιστορίας Δ Δημοτικού: Διδακτικό σενάριο «Περί Κλέους» Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στο μάθημα της Ιστορίας Δ Δημοτικού: Διδακτικό σενάριο «Περί Κλέους» Γιαζιτζίδου Σοφία 1, Αρχοντή Χριστίνα 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ 70, 19o & 20o ΔΣ Ευόσμου Θεσσαλονίκης sgiazitz@edlit.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Το δικό μου ταξίδι ή Τα παπούτσια που έβγαλαν ρίζες

ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Το δικό μου ταξίδι ή Τα παπούτσια που έβγαλαν ρίζες ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 6ο Νηπιαγωγείο Περαίας Το δικό μου ταξίδι ή Τα παπούτσια που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ξανθή Αλμπανάκη, ΠΕ 01 Θεολόγος ΣΧΟΛΕΙΟ Πειραματικό Λύκειο Πανεπ ιστημίου Μακεδονίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 22-7-2015 1. Συνοπ τική π εριγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργώντας πολυτροπικά κείμενα στο νηπιαγωγείο»

«Δημιουργώντας πολυτροπικά κείμενα στο νηπιαγωγείο» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Δημιουργώντας πολυτροπικά κείμενα στο νηπιαγωγείο» Χριστόγερου Κατερίνα 1, Πέζαρου Πηνελόπη 2, Αρμενιάκου Κων/να 3 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

«Εξερευνώντας το κάστρο του Μυστρά»: Μία διδακτική προσέγγιση για μαθητές Ε και Στ Δημοτικού

«Εξερευνώντας το κάστρο του Μυστρά»: Μία διδακτική προσέγγιση για μαθητές Ε και Στ Δημοτικού «Εξερευνώντας το κάστρο του Μυστρά»: Μία διδακτική προσέγγιση για μαθητές Ε και Στ Δημοτικού Α. Βουδούρη 1, Α. Μπούρας 1, Ε. Τριανταφύλλου 2, Α. Κοντοσώρου 3 1 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Πληροφορική μέσα από ένα project ανταλλαγής πολιτιστικών στοιχείων

Διδάσκοντας Πληροφορική μέσα από ένα project ανταλλαγής πολιτιστικών στοιχείων Διδάσκοντας Πληροφορική μέσα από ένα project ανταλλαγής πολιτιστικών στοιχείων Κατερίνα Τσίτα 1, Γεράσιμος Πολυμέρης 2 katetsita@yahoo.gr, gpolymeris@sch.gr 1 Καθηγήτρια Πληροφορικής, Διπλ. Ηλεκτρ. Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κεφάλαιο

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κεφάλαιο 2.1. Παραδείγματα θεμάτων ενταγμένων στον κύκλο «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες» Σχόλιο: Οι τίτλοι που ακολουθούν είτε υλοποιήθηκαν από σχολεία της χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η διαφοροποίηση της διδασκαλίας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η διαφοροποίηση της διδασκαλίας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η διαφοροποίηση της διδασκαλίας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Βασικές αρχές της ΠΕ/ΕΑΑ που ευνοούν την ομαδοσυνεργατική μέθοδο και τη

Διαβάστε περισσότερα

«Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις»

«Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις» «Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις» Δρ Φ. Κουλοχέρη Εκπαιδευτικός Αγγλικής vanikuloheri@yahoo.co.uk Περίληψη Στο πλαίσιο της δράσης Teachers

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας. είμαστε όμως ίσοι. και άξιοι να μας σέβονται. Στέφανος Τόκα Δ τάξη

Είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας. είμαστε όμως ίσοι. και άξιοι να μας σέβονται. Στέφανος Τόκα Δ τάξη Είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας είμαστε όμως ίσοι Στέφανος Τόκα Δ τάξη και άξιοι να μας σέβονται Ζήτημα: Διαφορετικότητα Μάθημα: Εικαστική Αγωγή Θεματικές Περιοχές: -Tαυτότητα -Πολιτισμός της Εικόνας

Διαβάστε περισσότερα