ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. Βασιλική Χατζηπέτρου. Τελειόφοιτη Τµήµατος ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήµιο Πειραιώς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. Βασιλική Χατζηπέτρου. Τελειόφοιτη Τµήµατος ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήµιο Πειραιώς"

Transcript

1 ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ Βασιλική Χατζηπέτρου Τελειόφοιτη Τµήµατος ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήµιο Πειραιώς ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή σελ. 1 Ορισµοί σελ. 2 Οι Καταβολές σελ.3 Τα ίκτυα σελ. 5 Η Εξάπλωση σελ. 8 Καταπολέµηση σελ. 10 Επίλογος σελ. 12 Βιβλιογραφία σελ. 15 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Απόψεις που υποστηρίζουν ότι το οργανωµένο έγκληµα στα Βαλκάνια αποτελεί ένα σχετικά καινούριο φαινόµενο και ότι οι οργανωµένες εγκληµατικές οµάδες συνιστούν ξεχωριστές αντί-κοινωνικές οντότητες, οι οποίες στερούνται νοµιµότητας, διατρέχουν τον κίνδυνο της υποτίµησης τόσο της κλίµακας όσο και της ίδια στης φύσης του οργανωµένου εγκλήµατος στην περιοχή. 1 Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέµου, η διασυνοριακή οργανωµένη εγκληµατική δραστηριότητα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ανήλθε σε πρωτοφανή επίπεδα. Αυτή, ωστόσο, η εξέλιξη δεν κατέστη έκδηλη σε όλα τα µετα-κοµµουνιστικά κράτη της Ανατολικής Ευρώπης. Οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και της Βαλτικής διατήρησαν τον αποτελεσµατικό έλεγχο των συνόρων τους µέσα σε ένα σχετικά περιορισµένο χρονικό διάστηµα, κυρίως λόγω της εγγύτητας τους µε την υτική Ευρώπη και, εν µέρει, λόγω της οµαλής µεταρρυθµιστικής διαδικασίας στον πολιτικό και οικονοµικό τοµέα. Εν αντιθέσει, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο µετα-κοµµουνιστικός µετασχηµατισµός χαρακτηρίσθηκε από τις βίαιες συγκρούσεις στα υτικά Βαλκάνια. Ο κατακερµατισµός της Γιουγκοσλαβίας του Τίτο δεν οδήγησε µόνο στην εθνοκάθαρση αλλά και στην αποδυνάµωση των ήδη υπαρχουσών κρατικών δοµών, οι οποίες καθίστατο πλέον ανίκανες να ελέγξουν τα σύνορά τους. 2 Η σχέση µεταξύ των όσων εκτυλίχθηκαν στην πρώην Γιουγκοσλαβία και του υπό εξέταση φαινοµένου στα Βαλκάνια ήταν ιδιαιτέρως εµφανής κατά την διάρκεια των εµπορικών αποκλεισµών, τους οποίους επέβαλλε ο Ο.Η.Ε. στα κράτη που αναδύθηκαν από την κατάρρευση της Οµοσπονδιακής Γιουγκοσλαβίας. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να σκιαγραφήσει και να αποκρυπτογραφήσει την σύνδεση ανάµεσα στην διαδικασία διάλυσης της 1 Sappho Xenakis, The Challenge of Organised Crime to State Sovereignty in the Balkans: A Historical Approach 2 Marko Hajdinjak, Smuggling in Southeast Europe: The Yugoslav Wars and the Development of Regional Criminal Networks in the Balkans, Center for the Study of Democracy,

4 πρώην Γιουγκοσλαβίας και την ανάπτυξη του διασυνοριακού οργανωµένου εγκλήµατος στην ευρύτερη περιοχή. ΟΡΙΣΜΟΙ Ενώ σε ακαδηµαϊκό επίπεδο αποτελούν πρόβληµα, οι ορισµοί, όταν µεταφράζονται σε νοµοθεσία, έχουν συνέπειες στην καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος. Ακαδηµαϊκοί, δικαστικές και αστυνοµικές αρχές επιµένουν να διαφωνούν ως προς τον ορισµό του διασυνοριακού οργανωµένου εγκλήµατος. 3 Σε µια απόπειρα να αναδείξουµε τις πιθανές συνέπειες των ποικίλλων διαφορετικών ορισµών, θεωρείται επιβεβληµένη η αναφορά τρεις τουλάχιστον εξ αυτών. Σύµφωνα µε την Σύµβαση για το ιασυνοριακό Οργανωµένο Έγκληµα του Ο.Η.Ε., «µία οµάδα τριών ή περισσοτέρων ατόµων, η οποία υπάρχει για µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο και λειτουργεί µε σκοπό την διάπραξη ενός ή περισσοτέρων σοβαρών εγκληµάτων ή ενεργειών προσβλητικών σύµφωνα µε την Σύµβαση, ούτως ώστε να επιτύχει, άµεσα ή έµµεσα, χρηµατικό ή άλλου είδους υλικό κέρδος» 4, αποτελεί σώµα οργανωµένου εγκλήµατος. Το γεγονός ότι η Σύµβαση υιοθέτησε έναν γενικευµένο ορισµό για να περιγράψει το οργανωµένο έγκληµα οφείλεται στο ευρέως αποδεκτό γεγονός ότι το φαινόµενο εξελίσσεται µε εξαιρετικά γρήγορο ρυθµό και, εποµένως, ένας περισσότερο περιοριστικός ορισµός δε θα ήταν applicable σε πιθανές µελλοντικές, διαφορετικού είδους εκδοχές οργανωµένης εγκληµατικής δραστηριότητας. 5 3 Alessandro Politi, The Threat of Organized Crime in the Balkans, Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 1, No. 2, May 2001, pp Καθώς η µετάφραση είναι ελεύθερη και πρόκειται για νοµικό έγγραφο, κρίνεται σκόπιµη η παράθεσή αυτού στην αρχική µορφή του: a structured group of three or more persons existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences established in accordance with the Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit.. Article 1, UN Convention Against Transnational Organized Crime, 15 November UN Office for Drug Control and Crime Prevention, 5 Sappho Xenakis, The Challenge of Organized Crime to State Sovereignty in the Balkans: A Historical Approach 4

5 Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσυπογράψει τον παραπάνω ορισµό στο Παλέρµο αλλά έχει επίσης θέσει κατά καιρούς δικούς τους ορισµούς, ως προϊόν ad hoc επιτροπών της. 6 Η κάθε νέα ή παλαιά απόπειρα λεκτικού προσδιορισµού του φαινοµένου προσθέτει νέα στοιχεία και χαρακτηριστικά στο τελευταίο. Σύµφωνα µε το FBI, το οργανωµένο έγκληµα ορίζεται ως «ένας αυτόδιαιωνιζόµενος, δοµηµένος και πειθαρχηµένος συνεταιρισµός ατόµων ή οµάδων, οι οποίοι λειτουργούν µαζί µε σκοπό χρηµατικά ή εµπορικά κέρδη, ολοκληρωτικά ή εν µέρει µε παράνοµα µέσα, ενώ προστατεύουν τις δραστηριότητες τους µέσω της διαφθοράς.». 7 Αυτές οι προφανώς σηµαντικές διαφορές οδηγούν σε διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις του προβλήµατος οι οποίες, αναπόφευκτα, αποτελούν εµπόδιο για την όποια συνεργασία µε σκοπό την καταπολέµησή του. Σε κάθε περίπτωση, η πλειοψηφία των ειδηµόνων συµφωνεί ως προς τα ακόλουθα τέσσερα στοιχεία του οργανωµένου εγκλήµατος: α) την ύπαρξη µίας οργανωµένης, σταθερής ιεραρχίας, β) την αποφορά κέρδους µέσω του εγκλήµατος, γ) την χρήση δύναµης και εκφοβισµού, δ) την χρήση της διαφθοράς ως µέσου για την διατήρηση της ατιµωρησίας. 8 Ένας επιπλέον διαχωρισµός που πρέπει να γίνει, ώστε η µελέτη του φαινοµένου να καταστεί χρήσιµη και για την καταπολέµησή του, είναι αυτός µεταξύ του παράνοµου και του «νόµιµου» οργανωµένου εγκλήµατος καθώς και των γκρι ζωνών µεταξύ αυτών. Ο όρος «νόµιµο» χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει το έγκληµα που είναι περιστασιακό ή και αναπόφευκτο λόγω συνθηκών. Επιπρόσθετα, στην προσπάθεια µας να κατανοήσουµε το 6 Report on the Situation of Organized Crime in the EU, Ad Hoc Group on Organized Crime (1993) 7 Alessandro Politi, The Threat of Organized Crime in the Balkans, Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 1, No. 2, May 2001, pp Alessandro Politi, The Threat of Organized Crime in the Balkans, Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 1, No. 2, May 2001, pp

6 οργανωµένο έγκληµα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, πρέπει να λάβουµε υπ όψη µας το πολιτισµικό προφίλ των κοινωνικών δοµών της περιοχής. 9 ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Ο πόλεµος στην πρώην Γιουγκοσλαβία καθώς επίσης και το καθεστώς εµπάργκο, υπό του οποίου τέθηκαν οι εµπόλεµες πλευρές, επέφεραν την κατακόρυφη ανάπτυξη του οργανωµένου εγκλήµατος και, κυρίως, του λαθρεµπορίου όπλων και του εµπορίου λευκής σαρκός και ναρκωτικών ουσιών. Η ανάπτυξη αυτή έδωσε µε την σειρά της µία νέα ώθηση στην εξάπλωση της διαφθοράς. Το ήδη πρόσφορο για την άνθηση της διαφθοράς έδαφος, θεµελιωµένο στις µαύρες πτυχές του σοσιαλιστικού συστήµατος, µεταµορφώθηκε σε ένα από τα πλέον σηµαντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η περιοχή επί του παρόντος. Με δεδοµένο τις επιδιώξεις και τους χειρισµούς της τότε κεντρικής κυβέρνησης του Βελιγραδίου καθώς και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των αποσχιστικών τάσεων των κρατών που συνιστούσαν την πρώην Γιουγκοσλαβία, η σύγκρουση µεταξύ των τελευταίων µε την πρώτη ήταν µάλλον αναπόφευκτη. Με πρόσχηµα την προστασία της εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας, οι ηγεσίες των αποσχισθέντων κρατών έπρεπε να οργανώσουν και να εξοπλίσουν τα νεότευκτα «εθνικά» στρατεύµατα µέσω της µίας και µοναδικής διόδου: της παράνοµης, χρησιµοποιώντας είτε υπάρχοντα είτε νεοδηµιουργηθέντα κανάλια λαθρεµπορίου. Αρχηγοί κοµµάτων, υψηλόβαθµοι αξιωµατούχοι του Γιουγκοσλαβικού στρατού και των µυστικών υπηρεσιών συµµετείχαν ενεργά σε αυτό το δαιδαλώδες σύστηµα παρανοµίας, εξασφαλίζοντας του την σταθερότητα. Το σύστηµα αυτό ήταν δοµηµένο τόσο κάθετα, ξεκινώντας από τον όποιο πολιτικό ηγέτη και καταλήγοντας στον κατ ουσία λαθρέµπορο, όσο και οριζόντια, περιλαµβάνοντας µία ολόκληρη αλυσίδα 9 Forum on New Security Issues: Shared Interests and Values Between Southeastern Europe and the Transatlantic Community FONSI, Summary of Major Discussion Points and Policy Recommendations Made at the Workshop by Ekavi Athanassopoulou, ELIAMEP 6

7 διαφορετικών καναλιών, η οποία ένωνε τα κοινά συµφέροντα των πολιτικών ελίτ σε όλες τις µετα-γιουγκοσλαβικές δηµοκρατίες. 10 Παρά ταύτα, θεωρείται κατανοητό ότι οι Γιουγκοσλαβικές συγκρούσεις και οι διαπλεκόµενες πολιτικο-εθνικές σκοπιµότητες δεν αποτελούν τον µοναδικό παράγοντα δηµιουργίας και εξάπλωσης της περιφερειακής εγκληµατικής υποδοµής, η οποία βασίζεται σε µόνιµα κανάλια λαθρεµπορίου και διαφθορά του συστήµατος. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο επιπλέον παράγοντες οι οποίοι συνεισέφεραν σηµαντικά στην όλη διαδικασία: α) η απελευθέρωση της διακίνησης των αγαθών και των προσώπων και η άρση της βίζα και των άλλων περιορισµών στην περιοχή και, β) τα εθνικά σύνορα κατά την δωδεκαετή αυτή περίοδο αποτελούσαν τον µεγαλύτερο µηχανισµό αναδιανοµής του εθνικού πλούτου. 11 Σαφέστατα, οφείλουµε να προσθέσουµε στα προαναφερθέντα την ευρύτερη γεωγραφική θέση της περιοχής. Τα Βαλκάνια ανέκαθεν αποτελούσαν το σηµείο εισόδου της Ασιατικής ηρωίνης στην Ευρωπαϊκή αγορά, το κέντρο διανοµής της Νοτιοαµερικανικής κοκαΐνης, η µείζονος σηµασίας χερσαία διαδροµή για τους χιλιάδες λαθροµετανάστες οι οποίοι προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη καθώς και ένα από τα σηµαντικότερα παρακλάδια του Ευρωπαϊκού λαθρεµπορίου καπνού. Όλες αυτές οι διαφορετικές όψεις αναδεικνύουν µία πρακτικά απύθµενη πηγή διαφθοράς, η οποία εστιάζεται κυρίως στην αστυνοµία των συνόρων και τις τελωνειακές αρχές καθώς και στην δικαστική αρχή και την δηµόσια διοίκηση. 12 ΤΑ ΙΚΤΥΑ Τα δίκτυα οργανωµένου εγκλήµατος στην Νοτιοανατολική Ευρώπη αναπτύχθηκαν κατά τα κάτωθι αναφερόµενα τρία µοτίβα: 10 Anti-Corruption in Southeast Europe: First Steps and Policies, Southeast European Legal Development Initiative, 11 Όπ. παρ. 12 Όπ. παρ. 7

8 Α. Στην Κροατία και την Βοσνία-Ερζεγοβίνη το λαθρεµπόριο, κυρίως όπλων, οργανώθηκε από την δηµοκρατικές κυβερνήσεις µε σκοπό την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας των δύο κρατών. Αντίτυπο του φαινοµένου παρατηρήθηκε αργότερα και στο Κόσοβο, υπό την εποπτεία των Αλβανών πολιτικών ηγετών του Κοσόβου. 13 Η ανάπτυξη καναλιών λαθρεµπορίου στις προαναφερθείσες περιοχές επηρεάστηκε από συγκεκριµένες συνθήκες, οι οποίες ήταν ανύπαρκτες στις άλλες πρώην Γιουγκοσλαβικές δηµοκρατίες και, ακόµη περισσότερο, σε άλλες χώρες σε στάδιο µετάβασης. Ο πόλεµος αυτός, στον οποίο τα αντίστοιχα νεότευκτα στρατεύµατα, αντιµετώπιζαν έναν καθ όλα υπερέχων στρατό, συνεισέφερε τα µέγιστα στην δηµιουργία ενός κοινωνικο-πολιτικού περιβάλλοντος, εντός του οποίου το λαθρεµπόριο δεν εθεωρείτο επιβλαβές για τα συµφέροντα της Κροατίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και του Κοσόβου. Αντίθετα, το λαθρεµπόριο εθεωρείτο ζωτικής σηµασίας παράγοντας για την επιβίωση αυτών. 14 Μετά την διενέργεια των πρώτων πολυκοµµατικών εκλογών στην Κροατία τον Μάιο του 1990 και την άνοδο στην εξουσία της αντι-κοµµουνιστικής Κροατικής ηµοκρατικής Κοινότητας (HDZ), η οποία είχε θέσει ως προτεραιότητα στην πολιτική της ατζέντα την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας στης Κροατίας, εγέρθηκαν οι κατοικούµενες από Σέρβους περιοχές της χώρας, στις οποίες οι τελευταίοι αρνούνταν να αναγνωρίσουν τη νέα Κροατική κυβέρνηση. Οι πρώτοι οιωνοί ήταν δυσάρεστοι, δείχνοντας το αναπόφευκτο δεν προβλεπόταν «βελούδινο διαζύγιο» για την Γιουγκοσλαβία. Σύµφωνα µε το στρατιωτικό δόγµα της Σοσιαλιστικής Γιουγκοσλαβίας, εκτός από τον Στρατό του Λαού της Ενωµένης Γιουγκοσλαβίας (JNA), κάθε 13 Όπ. παρ. 14 Marko Hajdinjak, Smuggling in Southeast Europe: The Yugoslav Wars and the Development of Regional Criminal Networks in the Balkans, Center for the Study of Democracy,

9 Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία διατηρούσε µία δική της στρατιωτική δύναµη, σαφώς µικρότερου µεγέθους, για την προστασία και υπεράσπιση της εδαφικής της ακεραιότητας. Μετά την ρήξη µε το Βελιγράδι, οι Κροατικές αρχές έσπευσαν να µετατρέψουν την δική τους περιφερειακή δύναµη σε κανονικό στράτευµα. Με εντολή του Βελιγραδίου, µονάδες του Γιουγκοσλαβικού Στρατού την αφόπλισαν, κατάσχοντας όλο τον εξοπλισµό της. Επαγωγικά, η δηµιουργία και ανάπτυξη δικτύων για την παράνοµη εισαγωγή όπλων προς εξοπλισµό του νεοδηµιουργηθέντος Κροατικού στρατεύµατος εθεωρείτο από τις Κροατικές αρχές απαραίτητο βήµα για την πραγµάτωση της επιθυµητής απόσχισης και ανεξαρτητοποίησης της Κροατίας. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο στην Κροατία τέτοιου είδους πράξεις και πολιτικές δεν θεωρούνται εγκληµατικές αλλά, τουναντίον, απαραίτητες για την δόµηση του κράτους. 15 Η ανάπτυξη λαθραίων µονοπατιών στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη ακολούθησε πορεία ανάλογη και παρεµφερή µε αυτή της Κροατίας. Νικητές των πρώτων πολυκοµµατικών εκλογών αναδείχθηκαν τα τρία εθνικιστικά κόµµατα, εκπροσωπώντας τις ειρηνικά µέχρι τότε συνυπάρχουσες πληθυσµιακές οµάδες την Σερβική, την Κροατική και την Μουσουλµανική. Σχηµάτισαν προσωρινή κυβέρνηση, εντός της οποίας παρουσιάστηκαν τριβές ως προς τη µελλοντική υπόσταση της χώρας. Η αυξανόµενη ανασφάλεια και η προοπτική της διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας προσέφεραν το πρόσφορο έδαφος για το παράνοµο και προσοδοφόρο λαθρεµπόριο όπλων. 16 Στο Κόσοβο, το εµπόριο όπλων ήταν άρρηκτα συνδεδεµένο µε το εµπόριο ναρκωτικών. Οι Αλβανοί του Κοσόβου συµµετείχαν ενεργά στο Ευρωπαϊκό εµπόριο ναρκωτικών για δεκαετίες. Από το 1994, και ιδιαίτερα µετά την Συµφωνία του Dayton, η οποία αγνόησε πλήρως το θέµα του Κοσόβου, οι Αλβανοί Κοσοβάροι στράφηκαν στην ένοπλη αντίσταση. Εµβάσµατα Αλβανών 15 Όπ. παρ. 16 Όπ. παρ. 9

10 που εργάζονταν στο εξωτερικό και κέρδη από το εµπόριο ναρκωτικών αποτέλεσαν την κύρια πηγή χρηµατοδότησης του Αλβανικού Απελευθερωτικού Στρατού (UCK). Β. Στην Οµοσπονδιακή ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο), οι ηγεσία ήταν επίσης άµεσα αναµεµειγµένη µε την παράνοµη εισαγωγή πετρελαίου, όπλων και άλλων αγαθών. Σε αντίθεση µε τις άλλες δηµοκρατίες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, η Σερβία και το Μαυροβούνιο δεν είχαν ανάγκη εισαγωγής όπλων καθώς κληρονόµησαν την µερίδα του λέοντος από το οπλοστάσιο του Ενωµένου Γιουγκοσλαβικού Στρατού. Λόγω της ανάµειξης τους και του αδιαµφισβήτητου ρόλου τους στον πόλεµο της Κροατίας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, η Σερβία και το Μαυροβούνιο τέθηκαν υπό διεθνείς περιορισµούς από το Συµβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., το Ωστόσο, έχοντας στην κατοχή τους την εύφορη περιοχή της Βοϊβοντίνα, η µόνη έλλειψη που αντιµετώπιζαν η Σερβία και το Μαυροβούνιο και η οποία έγινε έκδηλη υπό το καθεστώς εµπάργκο ήταν αυτή του πετρελαίου. Οι σερβικές στρατιωτικές θέσεις στην Βοσνία- Ερζεγοβίνη εξαρτώνταν κυρίως σε λαθραίο πετρέλαιο, χωρίς το οποίο θα είχαν σαφέστατα βρεθεί σε αδιέξοδο. Τα σερβικά δίκτυα λαθρεµπορίου οργανώθηκαν και αναπτύχθηκαν ως καρπός της συνεργασίας µεταξύ των διοικητικών αρχών της χώρας, των υπηρεσιών ασφαλείας και του εγκληµατικού υποκόσµου. Εγκαθιδρύθηκαν για να παρακάµψουν τους διεθνείς περιορισµούς και µε αυτή την µορφή έδιναν την εντύπωση εξυπηρέτησης των εθνικών και κρατικών συµφερόντων. Πραγµατικά, το λαθρεµπόριο αποτελούσε πηγή δηµοσίων, κατά µία έννοια, εσόδων τα οποία χρηµατοδοτούσαν πληθώρα κρατικών υπηρεσιών καθώς και, υπεράνω όλων, το κυβερνών καθεστώς το οποίο διατηρούσε έναν διόλου ευκαταφρόνητο αριθµό ιδιωτικών τραπεζικών λογαριασµών στο εξωτερικό Anti-Corruption in Southeast Europe: First Steps and Policies, Southeast European Legal Development Initiative, 10

11 Γ. Οι χώρες της ΝΑΕ οι οποίες παρά το ότι δεν ενεπλάκησαν στον πόλεµο, ούτε βρέθηκαν σε κατάσταση εµπάργκο, επηρεάστηκαν και από τα δύο. Η εγγύτητα µε την ένοπλη ζώνη καθώς και οι ευρείες πιθανότητες που προσέφερε το καθεστώς των περιορισµών σε άτοµα υψηλά ιστάµενα επιτάχυναν την προς την ανάπτυξη της παρανοµίας πορεία της πρώην Γιουγκοσλαβικής ηµοκρατίας της Μακεδονίας, της Αλβανίας, της Ρουµανίας και της Βουλγαρίας τόσο σε επίπεδο οργανωµένου εγκλήµατος όσο και σε επίπεδο διαφθοράς. 18 Η πρώην Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία της Μακεδονίας ήταν άµεσα αναµεµειγµένη µε το λαθρεµπόριο όπλων κατά την διάρκεια του πολέµου στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη και ένας από τους πλέον ενεργούς παραβάτες των περιορισµών του Ο.Η.Ε. στην βόρεια πρώην Γιουγκοσλαβία. Το λαθρεµπόριο πετρελαίου στην ίδια περιοχή βρισκόταν υπό την σκέπη των Αλβανών πρώην πρακτόρων των τότε µυστικών υπηρεσιών, οι οποίοι συνεργάζονταν στενά σε «επιχειρηµατικό» επίπεδο µε το ιταλικό οργανωµένο έγκληµα. Το ίδιο δίκτυο αργότερα επεκτάθηκε στο εµπόριο λευκής σαρκός µε κατεύθυνση την Ελλάδα καθώς και στο εµπόριο ναρκωτικών και λαθροµεταναστών. Ακολουθώντας το παράδειγµα των γειτόνων της, η Ρουµανία συµµετείχε ενεργά στο λαθρεµπόριο πετρελαίου προς την Σερβία καθώς και στο λαθρεµπόριο όπλων προς όλες τις εµπλεκόµενες στον πόλεµο πλευρές. Εν τέλει, υπάρχουν υποψίες και για ανάµειξη της Βουλγαρίας στο λαθρεµπόριο όπλων και ναρκωτικών και φαρµακευτικών ουσιών. Ωστόσο, δεν υφίστανται αποδείξεις καθώς η όποια εγκληµατική δραστηριότητα αυτής της φύσεως ελεγχόταν από τις πρώην µυστικές υπηρεσίες του σοσιαλιστικού καθεστώτος. 19 Η πρώην Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία της Μακεδονίας, η Αλβανία, η Ρουµανία και η Βουλγαρία είχαν να αντιµετωπίσουν, όπως ήταν αναµενόµενο, ιδιαίτερες και πολυάριθµες δυσκολίες κατά την µετάβασή τους προς την οικονοµία της 18 Όπ. παρ. 19 Όπ. παρ. 11

12 αγοράς. Οι ταχείες αλλαγές στο πολιτικό και οικονοµικό προσκήνιο, η αυξανόµενη ανεργία και η επίσης αυξανόµενη δυσαναλογία µεταξύ αµοιβών και τιµών οδήγησε µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού στην γκρίζα οικονοµία και την µαύρη αγορά. Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ Τα δίκτυα διασυνοριακού εγκλήµατος, τα οποία δηµιουργήθηκαν ηµι-επίσηµα µε την επίγνωση και συχνά µε την συµµετοχή υψηλόβαθµων αξιωµατούχων, σύντοµα «ιδιωτικοποιήθηκαν» από µεµονωµένα άτοµα ή οµάδες στενά συνδεδεµένες µε τις κυβερνούσες ελίτ. Η διαδικασία αυτή της «ιδιωτικοποίησης» βρισκόταν ήδη εν εξελίξει το 1992 σε όλη σχεδόν την περιοχή και ολοκληρώθηκε κατά ένα µεγάλο ποσοστό µέχρι το 1995 (εξαιρουµένου βέβαια του Κοσόβου). Κατά την ίδια περίοδο, τα κανάλια τα οποία αρχικά δηµιουργήθηκαν για το λαθρεµπόριο κυρίως όπλων και πετρελαίου επεκτάθηκαν, περιλαµβάνοντας ναρκωτικά, κλεµµένα οχήµατα, τσιγάρα, αλκοόλ και άλλα αγαθά. Οι απαρχές του σταθερά αναπτυσσόµενου Βαλκανικού εµπορίου λευκής σαρκός, µπορούν να ανιχνευθούν στην περίοδο και στην ιδιαιτέρως επικερδή επιχείρηση της «βοήθειας» των προσφύγων, οι οποίοι δραπέτευαν από τις ζώνες του πολέµου αναζητώντας την ασφάλεια. 20 Το διασυνοριακό οργανωµένο έγκληµα και η διαφθορά είναι φαινόµενα αλληλένδετα. Σε µία απόπειρα κατηγοριοποίησης των διαφορετικών µορφών του πρώτου καταλήγει κανείς στις κάτωθι συνοπτικά αναφερόµενες κατηγορίες λαθρεµπορίου: Μαζικό λαθρεµπόριο ( the suitcase trade ) Λαθρεµπόριο φορολογούµενων ειδών Λαθρεµπόριο παράνοµων φαρµακευτικών / ναρκωτικών ουσιών Εµπόριο ανθρώπων 20 Όπ. παρ. 12

13 Εµπόριο λαθροµεταναστών Εµπόριο γυναικών και κοριτσιών για την έκδοσή αυτών / µαστροπεία Σε συνδυασµό µε τις προαναφερθείσες και ως απόρροια µιας ανάλογης προσπάθειας περιληπτικής αναφοράς, παρατίθενται οι διαφορετικοί τρόποι εκδήλωσης του φαινοµένου της διαφθοράς: ιαφθορά των τελωνειακών αρχών µε στόχο την επιτάχυνση µιας συγκεκριµένης διαδικασίας, συµπεριλαµβανοµένης της έκδοσης των απαιτούµενων εγγράφων, προς όφελος του επιχειρηµατία ή της οργάνωσης. ιαφθορά αξιωµατούχων µε σκοπό τον κάλυψη παραβάσεων της νοµοθεσίας σχετικά µε την εισαγωγή αγαθών και των εσωτερικών κανονισµών. Συµµετοχή των συνοριακών και τελωνειακών αρχών στην σύσταση και λειτουργία καναλιών λαθρεµπορίου κατά µήκος των συνόρων. Το οργανωµένο έγκληµα στο σύνολό του, έτσι όπως αυτό αναδύθηκε και εξελίχθηκε µέσα από τον πόλεµο της Γιουγκοσλαβίας, καθώς και η διαφθορά που το συνοδεύει, επηρέασαν όλα τα κράτη της περιοχής, είτε ως µέρος της επίτευξης της κρατικής ανεξαρτησίας είτε ως κατάχρηση των ευκαιριών που επέφεραν οι διεθνείς περιορισµοί. Σε κάθε περίπτωση, επέδρασαν σηµαντικά στην διαδικασία µετάβασης των κρατών αυτών. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ «Η πάταξη της διαφθοράς είναι σαν τις κονταροµαχίες στους ανεµόµυλους του ον Κιχώτη µόνο που δεν υπάρχουν ανεµόµυλοι.». Αυτή η δήλωση ενός έµπειρου τοπικού πολιτικού αντικατοπτρίζει τον διαδεδοµένο σκεπτικισµό 13

14 σχετικά µε την µάχη κατά της Βαλκάνια. 21 διαφθοράς ο οποίος είναι κυρίαρχος στα Παρά τις εκτενείς διεθνείς προσπάθειες µε σκοπό την πάταξη της διαφθοράς στην περιοχή, η πρόοδος που παρατηρείται είναι εξαιρετικά περιορισµένη. Οι διεθνείς παράγοντες επικεντρώθηκαν σε ποικιλία πρωτοβουλιών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι Συµφωνίες Σταθεροποίησης και Σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση προώθησε σχετικές πρωτοβουλίες µέσω του Προγράµµατος Κοινοτικής Βοήθειας για την Ανοικοδόµηση, Ανάπτυξη και Σταθεροποίηση (Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilization Programme). Άλλα προγράµµατα πάταξης της διαφθοράς προωθήθηκαν και πραγµατοποιήθηκαν µέσω της Southeast Europe Partnership on Accountancy, η οποία χρηµατοδοτήθηκε από τον Οργανισµό για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη, της USAID United States Agency For International Development καθώς και του Συµφώνου Σταθερότητας για την Νοτιοανατολική Ευρώπη. 22 Προγράµµατα του Συµβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισµού για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη συνέχισαν την δράση τους σε όλη την επικράτεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι πρωτοβουλίες αυτές χρησίµευσαν ως εργαλεία προετοιµασίας για την είσοδο των κρατών της περιοχής στις Ευρωατλαντικές δοµές. 23 Οι διεθνείς παράγοντες ασκούν µεγίστης σηµασίας επιρροή στα εσωτερικά πολιτικά δρώµενα στην Αλβανία, την Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία, την Σερβία και το Μαυροβούνιο, την πρώην Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία της Μακεδονίας και την Ρουµανία µέσω των µηχανισµών της Πρωτοβουλίας κατά της ιαφθοράς του Συµφώνου Σταθερότητας (Stability Pact Anti-corruption 21 «Μεταβατική διαφθορά» στα Βαλκάνια: Αναζητώντας µια λύση», Balkan Times, 21/02/ Dejan Jovic, Southeast Europe, Global Corruption Report 2003, Transparency International 14

15 Initiative - SPAI). 24 Η κάµψη της διαφθοράς στα διεθνή σύνορα αποτελεί επίσης έναν από τους στόχους του Trade and Transport Facilitation Programme, το οποίο είναι καρπός της συνεργασίας µεταξύ των εθνικών κυβερνήσεων, της Παγκόσµιας Τράπεζας, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διεθνείς φορείς επίσης στηρίζουν ενεργά συγκεκριµένα εθνικά προγράµµατα κατά της διαφθοράς. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι στην Βοσνία Ερζεγοβίνη, όπου η διεθνής κοινότητα διατηρεί την κυρίως ευθύνη για το εσωτερικό πολιτικό προσκήνιο, το τµήµα κατά της απάτης του Γραφείου του Ύπατου Αντιπροσώπου έχει πραγµατοποιήσει σειρά πρωτοβουλιών κατά της δωροδοκίας. Κατά τον εναρκτήριο λόγο του τον Μάιο του 2002, ο νέος Ύπατος Αντιπρόσωπος, Λόρδος Ashdown, έκανε γνωστή την πρόθεση του να καταπολεµήσει την διαφθορά και παραδέχθηκε ότι «η αντίληψη της εγκληµατικότητας και της διαφθοράς ενδυναµώνονται». 25 Αναφορικά µε το οργανωµένο έγκληµα, σε σχέση µε το οποίο η διαφθορά θα µπορούσε να χαρακτηριστεί το οξυγόνο µέσα στο οποίο το πρώτο αναπνέει και αναπτύσσεται, δείγµατα προόδου θα µπορούσαν να διακριθούν µετά την τουλάχιστον µία αλλαγή κυβέρνησης στα υπό εξέταση κράτη. Αξιόλογες αλλά όχι ικανοποιητικές χαρακτηρίζονται οι πρωτοβουλίες των νέων κυβερνήσεων. Όσον αφορά τις διεθνείς απόπειρες για την καταπολέµηση της οργανωµένης εγκληµατικής δραστηριότητας στην περιοχή, το πλέον σηµαντικό επίτευγµα µετά τις πολιτικές αλλαγές είναι η ουσιαστική συνεργασία των εθνικών κυβερνήσεων µε τους διεθνείς οργανισµούς σε µία ενορχηστρωµένη 24 «Το SPAI δηµιουργήθηκε στο Σαράγιεβο τον Φεβρουάριο του 2000 µε σκοπό την υποστήριξη και τον συντονισµό των δραστηριοτήτων κατά της διαφθοράς εκ µέρους των κυβερνήσεων, των ΜΚΟ και των διεθνών οργανισµών. Τους πρώτους 18 µήνες ασχολήθηκε µε διαδικασίες παρακολούθησης (monitoring). Έκτοτε, προώθησε πολιτικές προτάσεις καθώς και την υλοποίηση τους. Ανάµεσα στους συµµετέχοντες στην πρωτοβουλία διακρίνονται το Συµβούλιο της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυβέρνηση των ΗΠΑ, ο ΟΟΣΑ και η Παγκόσµια Τράπεζα.», SPAI Newsletter 2, no. 14, 2001, Επίσης βλ. SPAI Strategy and Action Plan For 2002 and Beyond 25 Dejan Jovic, Southeast Europe, Global Corruption Report 2003, Transparency International Επίσης Επίσης βλ. Paddy Ashdown, Corruption and Crime are the worst legacy, 9 April 2003, Press Office, Office of the High Representative 15

16 προσπάθεια για την κάµψη και, εν τέλει, εξάλειψη του λαθρεµπορίου στα Βαλκάνια. Μία από τις πλέον σηµαίνουσες συνεισφορές ήταν η ανάπτυξη των βοηθητικών τελωνειακών αποστολών (customs assistance missions) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αλβανία, την Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία και το Κόσοβο. Ο Οργανισµός για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) είναι επίσης εξαιρετικά ενεργός στην περιοχή, κυρίως δε στην καταπολέµηση του εµπορίου λευκής σαρκός. Επιτυχώς έχει συµβάλει και το Σύµφωνο Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στα πλαίσια του προαναφερθέντος, εκτός από τα πολυάριθµα έργα συνολικού ύψους σχεδόν 6 δις. δολαρίων, ενδεικτικά αναφέρουµε τις διµερείς εµπορικές συµφωνίες µεταξύ των κρατών της περιοχής. 26 Επιπρόσθετα, η Πρωτοβουλία για Συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Southeast European Cooperative Initiative SECI), στην οποία συµµετέχουν η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η πγ Μ, η Μολδαβία, η Ρουµανία, η Σλοβενία και η Τουρκία, ενθαρρύνει τις απόπειρες περιφερειακής συνεργασίας µε στόχο την ολοκλήρωση της ΝΑΕ στο Ευρωατλαντικό οικοδόµηµα. 27 Τέλος, ενδεικτικά αναφέρεται η Southeast European Legal Development Initiative SELDI, η οποία είναι µία προσπάθεια ηγετικών µη κερδοσκοπικών οργανισµών, κυβερνητικών εκπροσώπων, ενδοκυβερνητικών θεσµών και ειδικών από τις χώρες της ΝΑΕ, επικεντρωµένη στην οικοδόµηση ενός συνασπισµού µεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα για τη νοµική και θεσµική ανάπτυξη στην περιοχή Marko Hajdinjak, Smuggling in Southeast Europe: The Yugoslav Wars and the Development of Regional Criminal Networks in the Balkans, Center for the Study of Democracy, Όπ. παρ. 28 Όπ. παρ. 16

17 ΕΠΙΛΟΓΟΣ Ο πόλεµος στην πρώην Γιουγκοσλαβία επέδρασε καταλυτικά στην ανάπτυξη του διασυνοριακού οργανωµένου εγκλήµατος και την διάδοση της διαφθοράς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η «κληρονοµιά» των κοµµουνιστικών καθεστώτων, η αιφνίδια και πλήρης απελευθέρωση του διασυνοριακού εµπορίου άνευ των ανάλογων ρυθµίσεων, το γεγονός ότι λόγω του µικρού µεγέθους των εθνικών οικονοµιών τα σύνορα µετεξελίχθηκαν στον κυρίως µηχανισµό ανακατανοµής του εθνικού πλούτου καθώς και η γεωγραφική θέση της περιοχής συνεισέφεραν σηµαντικά σε αυτή την εξέλιξη. 29 Σε αρχικό στάδιο, κυρίως το λαθρεµπόριο και, εν συνεχεία, οι άλλες επιµέρους εγκληµατικές δραστηριότητες θεωρούνταν απαραίτητες για την προώθηση του εθνικού συµφέροντος και εποµένως, νόµιµες. Εξαιτίας της αντίληψης αυτής, η διαχωριστική γραµµή µεταξύ «εθνικών ηρώων» και «εγκληµατιών» ήταν και, εν µέρει, παραµένει δυσδιάκριτη. 30 Στην συνέχεια, τα δίκτυα αυτά λαθρεµπορίου τα οποία οργανώθηκαν ηµιεπίσηµα και µε την γνώση, αν όχι µε την συµµετοχή, των υψηλόβαθµων κρατικών αξιωµατούχων, «ιδιωτικοποιήθηκαν» από δοµές στενά συνδεδεµένες µε τις πολιτικές ελίτ. Απόρροια ήταν η εξάπλωση του φαινοµένου. Σαν συνέχεια της αλυσίδας, το γενικευµένο πλέον φαινόµενο άρχισε να υπονοµεύει αισθητά την οµαλή λειτουργία των κρατών. Με δεδοµένο, ωστόσο, τις κοινωνικο-πολιτικές ταραχές εξαιτίας του πολέµου οι οποίες δεν επέτρεπαν καθεστωτικές αλλαγές, η όποια προσπάθεια αντιµετώπισης της οργανωµένης εγκληµατικής δραστηριότητας έµοιαζε ουτοπική. Στην 29 Marko Hajdinjak, Smuggling in Southeast Europe: The Yugoslav Wars and the Development of Regional Criminal Networks in the Balkans, Center for the Study of Democracy, Όπ. παρ 17

18 περίπτωση δε, που γινόταν κάποια απόπειρα ήταν αναµενόµενα αναποτελεσµατική. Ως αποτέλεσµα της διεθνούς πίεσης κυρίως αλλά και άλλων πολιτικών εξελίξεων στην περιοχή, οι εθνικές κυβερνήσεις των κρατών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αναγκάστηκαν, από το 2000, να εµπλακούν σε µία συντονισµένη προσπάθεια µε σκοπό την πάταξη της διαφθοράς και του οργανωµένου εγκλήµατος. Η συνεργασία σε διµερές, περιφερειακό αλλά και διεθνές επίπεδο αξιολογείται θετικά καθώς αποδεικνύει ότι οι εθνικές κυβερνήσεις συνειδητοποίησαν πως κανένα κράτος δεν µπορεί αποτελεσµατικά να αντιµετωπίσει και να εξαλείψει τα δύο υπό εξέταση αλληλένδετα φαινόµενα σε αυτή την κλίµακα. Το λαθρεµπόριο και οι άλλες µορφές οργανωµένου εγκλήµατος καθώς και η διαφθορά που τα διέπει, συµπεριλαµβάνονται στα πλέον σηµαντικά εµπόδια προς την µετάβαση στην δηµοκρατία και την οικονοµία της αγοράς, παρακωλύοντας πολιτικές, οικονοµικές και νοµικές µεταρρυθµίσεις. Ωστόσο, ο πλέον σηµαντικός πολιτικός παράγοντας στο πρόσφατο βαλκανικό γίγνεσθαι παραµένει ο σκληροπυρηνικός εθνικισµός. Η δολοφονία του Σέρβου πρωθυπουργού Zoran Djindjic τον περασµένο Μάρτιο καθώς και τα πρόσφατα εκλογικά αποτελέσµατα στην Κροατία και την Σερβία-Μαυροβούνιο συνηγορούν υπέρ αυτής της άποψης. Προσεγγίζοντας την δολοφονία Djindjic (αποκλειστικά ως γεγονός και αποφεύγοντας την αξιολόγηση του µεταρρυθµιστικού έργου του τελευταίου), η εξήγηση που προωθήθηκε στα µέσα µαζικής επικοινωνίας ήταν αυτή του οργανωµένου εγκλήµατος. Η αξιοπιστία του επιχειρήµατος τίθεται υπό αµφισβήτηση µε δεδοµένο την εµπλοκή του ίδιου του Djindjic µε την Μαφία κατά την διάρκεια της καριέρας του ενώ επίσης υποστηρίζεται ότι το κόµµα του στηριζόταν στο λαθρεµπόριο καπνού ως πηγή χρηµατοδότησης. 31 Σχετικά µε την πρόσφατη εκλογική διαδικασία, ενδεικτική είναι η, έστω και συµβολική, επανεµφάνιση των 31 Pettifer James, The Death of Zoran Djindjic A Time for Realism, 23 March 2003, Occasional Brief No 97, Conflict Studies Research Centre, Defence Academy of the United Kingdom 18

19 Milosevic και Seselij στο εκλογικό προσκήνιο της χώρας καθώς επίσης και το αποτέλεσµα της εκλογικής διαδικασίας τόσο στη Σερβία-Μαυροβούνιο όσο και στην Κροατία (ανάδειξη των εθνικιστικών δυνάµεων). Εν κατακλείδι, το οργανωµένο έγκληµα και η διαφθορά στα Βαλκάνια, έτσι όπως ευδοκίµησαν µέσα από τις ταραχώδεις εξελίξεις των τελευταίων 15 ετών στην περιοχή, λειτούργησαν και συνεχίζουν να λειτουργούν καταλυτικά παρεµποδίζοντας την οµαλή µετάβαση των κρατών αυτών προς την δηµοκρατία και την οικονοµία της αγοράς και, κατ επέκταση, την ολοκλήρωσή τους στις ευρωατλαντικές δοµές. Η καταπολέµηση του φαινοµένου στο σύνολό του κρίνεται απαραίτητη, µε την ενορχηστρωµένη σύµπραξη όλων των παραγόντων - διεθνών, περιφερειακών και εσωτερικών θεµελιωµένη πάνω στην γνώση του ταραχώδους παρελθόντος της περιοχής και την κατανόηση του αµφίσηµου παρόντος της. 19

20 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ελληνική: «Αλβανία και Σερβία-Μαυροβούνιο καταδικάζουν το οργανωµένο έγκληµα», 14/02/2003, Southeast European Times «Βαλκανικά Μέσα και Οργανωµένο Έγκληµα: Πραγµατεύονται την Κοινοτοπία των Πολέµων Ενοχοποίησης», 16/06/2003, Southeast European Times «Είναι το οργανωµένο έγκληµα ένα βαλκανικό πρόβληµα;», Southeast European Times «Έκθεση συνιστά συνέχιση της διεθνούς εµπλοκής στα Βαλκάνια», 09/12/2002, Southeast European Times «Η Σερβία-Μαυροβούνιο λαµβάνει διεθνή στήριξη για την πάταξη του οργανωµένου εγκλήµατος», 31/10/2003, Southeast European Times «Μεταβατική διαφθορά» στα Βαλκάνια: Αναζητώντας µια λύση», 21/02/2002, Southeast European Times «Νέος γιουγκοσλαβικός νόµος αντιµετωπίζει το θέµα της διακίνησης γυναικών», 10/05/2002, Southeast European Times «Το Οργανωµένο Έγκληµα της Σερβίας έρχεται επιτέλους αντιµέτωπο µε τη ικαιοσύνη», 02/10/2003, Southeast European Times Ξενόγλωσση: Anti-Corruption in Southeast Europe: First Steps and Policies, Southeast European Legal Development Initiative SELDI, Ashdown Paddy, Corruption and Crime are the worst legacy, 09 April 2003, Press Office, Office of the High Representative, Balkan horror at Djindjic death, BBC NEWS, 13/03/2003, Corruption, Contraband, and Organized Crime in Southeast Europe, Center for the Study of Democracy,

21 EU targets Balkan Crime, BBC NEWS, 21/06/2003, Forum on New Security Issues: Shared Interests and Values Between Southeastern Europe and the Transatlantic Community FONSI, Summary of Major Discussion Points and Policy Recommendations Made at the Workshop by Ekavi Athanassopoulou, ELIAMEP Full Text: Serbian Statement on Djindjic Killing, 12/03/2003, Hajdinjak Marko, Smuggling in Southeast Europe The Yugoslav Wars and the Development of Regional Criminal Networks in the Balkans, Center for the Study of Democracy, 2002 Jovic Dejan, Southeast Europe, Global Corruption Report 2003, Transparency International London Hosts Conference on Organised Crime in Southeast Europe, 25/11/02, Southeast European Times Macedonia s Public Secret: How Corruption Drags the Country Down, 14 August 2002, ICG Balkan Report No 133, International Crisis Group Minchev Ognyan, Corruption and Organized Crime in Southeastern Europe: A Paradigm of Social Change Revisited, Southeast European and Black Sea Studies, Vol.2, Number 1, January 2002 Naegele Jolyon, Balkans: Nine Leaders Stress Regional Cooperation in Belgrade, RFE/RL, 9 April 2003 Organised Crime in Southeast Europe, Central European and Eastern Adriatic Research Group, Research & Analytical Papers, Foreign and Commonwealth Office London, November 2002 Pettifer James, The Death of Zoran Djindjic A Time for Realism, 23 March 2003, Occasional Brief No 97, Conflict Studies Research Centre, Defence Academy of the United Kingdom Politi Alessandro, The Threat of Organized Crime in the Balkans, Southeast European and Black Sea Studies, Vol.1, Number 2, May 2001 Report on the Situation of Organized Crime in the EU, Ad Hoc Group on Organized Crime (1993) Serbian Media in shock, BBC NEWS, 13/03/2003, 21

22 Serbian Government will continue the fight against organized crime, 12 March 2003, Skulrak S. Robin, Crime, Corruption and Endangerment of Bosnia s Statehood Smith, Finn, Depth of Corruption Surfacing in Yugoslavia, October 22, 2000, SPAI Strategy and Action Plan For 2002 and Beyond, Stability Pact Anti- Corruption Initiative The London Statement, Lancaster House Ministerial Conference, London, 25 November 2002 UN Convention Against Transnational Organized Crime, 15 November UN Office for Drug Control and Crime Prevention, Xenakis Sappho, The Challenge of Organized Crime to State Sovereignty in the Balkans: A Historical Approach Επίσης χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία και links των κάτωθι ιστοσελίδων και think tanks: SEE Online Transparency International Crime and Corruption Watch Human Rights Watch Institute for War and Peace Reporting Transnational Organized Crime International Association for the Study of Organized Crime (IASOC) Global Organized Crime 22

23 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ελληνική: «Αλβανία και Σερβία-Μαυροβούνιο καταδικάζουν το οργανωµένο έγκληµα», 14/02/2003, Southeast European Times «Βαλκανικά Μέσα και Οργανωµένο Έγκληµα: Πραγµατεύονται την Κοινοτοπία των Πολέµων Ενοχοποίησης», 16/06/2003, Southeast European Times «Είναι το οργανωµένο έγκληµα ένα βαλκανικό πρόβληµα;», Southeast European Times «Έκθεση συνιστά συνέχιση της διεθνούς εµπλοκής στα Βαλκάνια», 09/12/2002, Southeast European Times «Η Σερβία-Μαυροβούνιο λαµβάνει διεθνή στήριξη για την πάταξη του οργανωµένου εγκλήµατος», 31/10/2003, Southeast European Times «Μεταβατική διαφθορά» στα Βαλκάνια: Αναζητώντας µια λύση», 21/02/2002, Southeast European Times «Νέος γιουγκοσλαβικός νόµος αντιµετωπίζει το θέµα της διακίνησης γυναικών», 10/05/2002, Southeast European Times «Το Οργανωµένο Έγκληµα της Σερβίας έρχεται επιτέλους αντιµέτωπο µε τη ικαιοσύνη», 02/10/2003, Southeast European Times Ξενόγλωσση: Anti-Corruption in Southeast Europe: First Steps and Policies, Southeast European Legal Development Initiative SELDI, Ashdown Paddy, Corruption and Crime are the worst legacy, 09 April 2003, Press Office, Office of the High Representative, Balkan horror at Djindjic death, BBC NEWS, 13/03/2003, Corruption, Contraband, and Organized Crime in Southeast Europe, Center for the Study of Democracy,

24 EU targets Balkan Crime, BBC NEWS, 21/06/2003, Full Text: Serbian Statement on Djindjic Killing, 12/03/2003, Hajdinjak Marko, Smuggling in Southeast Europe The Yugoslav Wars and the Development of Regional Criminal Networks in the Balkans, Center for the Study of Democracy, 2002 Jovic Dejan, Southeast Europe, Global Corruption Report 2003, Transparency International London Hosts Conference on Organised Crime in Southeast Europe, 25/11/02, Southeast European Times Macedonia s Public Secret: How Corruption Drags the Country Down, 14 August 2002, ICG Balkan Report No 133, International Crisis Group Minchev Ognyan, Corruption and Organized Crime in Southeastern Europe: A Paradigm of Social Change Revisited, Southeast European and Black Sea Studies, Vol.2, Number 1, January 2002 Naegele Jolyon, Balkans: Nine Leaders Stress Regional Cooperation in Belgrade, RFE/RL, 9 April 2003 Organised Crime in Southeast Europe, Central European and Eastern Adriatic Research Group, Research & Analytical Papers, Foreign and Commonwealth Office London, November 2002 Pettifer James, The Death of Zoran Djindjic A Time for Realism, 23 March 2003, Occasional Brief No 97, Conflict Studies Research Centre, Defence Academy of the United Kingdom Politi Alessandro, The Threat of Organized Crime in the Balkans, Southeast European and Black Sea Studies, Vol.1, Number 2, May 2001 Serbian Media in shock, BBC NEWS, 13/03/2003, Serbian Government will continue the fight against organized crime, 12 March 2003, Skulrak S. Robin, Crime, Corruption and Endangerment of Bosnia s Statehood Smith, Finn, Depth of Corruption Surfacing in Yugoslavia, October 22, 2000, 24

25 SPAI Strategy and Action Plan For 2002 and Beyond, Stability Pact Anti- Corruption Initiative The London Statement, Lancaster House Ministerial Conference, London, 25 November 2002 UN Convention Against Transnational Organized Crime, 15 November UN Office for Drug Control and Crime Prevention, Xenakis Sappho, The Challenge of Organized Crime to State Sovereignty in the Balkans: A Historical Approach Επίσης χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία και links των κάτωθι ιστοσελίδων και think tanks: SEE Online Transparency International Crime and Corruption Watch Human Rights Watch Institute for War and Peace Reporting Transnational Organized Crime International Association for the Study of Organized Crime (IASOC) Global Organized Crime Center for Democracy and Reconciliation in SEE Foreign Policy Association 25

THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION

THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION Professor Angelos Kotios Albania, November 2013 1 Αντικείμενο παρουσίασης Χαρακτηριστικά της περιοχής Λόγοι για την καθυστέρηση στην ενσωμάτωση τω

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη Διεθνείς Οργανισμοί Περιεχόμενα Σελ.3 Τι είναι διεθνής οργανισμός; Σελ.4 Κατηγορίες διεθνών οργανισμών Σελ.5-6 Σημαντικότεροι Διεθνείς Οργανισμοί Σελ.7 Τι είναι Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Σελ.8-11 Μ.Κ.Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Καλημέρα σας. Αξιότιμοι Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Με μεγάλη χαρά το Ελληνικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ υποδέχεται σήμερα, στην Πρώτη Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερική Ασφάλεια ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Εσωτερική Ασφάλεια ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Εσωτερική Ασφάλεια ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Ο καθένας χρειάζεται να νιώθει ασφάλεια στην καθηµερινή του ζωή. Αν και οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν έχουν ζήσει πόλεµο εδώ και

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

«Η διεθνής αστυνομική συνεργασία στην αντιμετώπιση της σύγχρονης εγκληματικής κινητικότητας»

«Η διεθνής αστυνομική συνεργασία στην αντιμετώπιση της σύγχρονης εγκληματικής κινητικότητας» ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «Η διεθνής αστυνομική συνεργασία στην αντιμετώπιση της σύγχρονης εγκληματικής κινητικότητας» Ταξίαρχος Αχιλλέας Λ. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο του Δικτύου Συνεργασίας για την Πολιτική των Ναρκωτικών στην ΝΑ Ευρώπη

Ενημερωτικό Φυλλάδιο του Δικτύου Συνεργασίας για την Πολιτική των Ναρκωτικών στην ΝΑ Ευρώπη Ενημερωτικό Φυλλάδιο του Δικτύου Συνεργασίας για την Πολιτική των Ναρκωτικών στην ΝΑ Ευρώπη NR. 2 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ * Η Οργάνωση Πρωτοβουλία για την Υγεία υλοποίησε το Πρόγραμμα "Πολιτική Ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετά από δέκα χρόνια διαπραγµατεύσεις και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης (12-13 εκεµβρίου 2002), η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 11: Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΩΣ ΤΟ 1941 100 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία και ο σηµαντικός ρόλος της Υ..Α.Σ. (Υπηρεσία ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας)

ιεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία και ο σηµαντικός ρόλος της Υ..Α.Σ. (Υπηρεσία ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας) ιεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία και ο σηµαντικός ρόλος της Υ..Α.Σ. (Υπηρεσία ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας) Η Ελλάδα διαθέτει 15ετή εµπειρία στη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία. Είναι επίσηµο µέλος της

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Του Ιωάννη Μ. Νομικού

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Του Ιωάννη Μ. Νομικού ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Του Ιωάννη Μ. Νομικού (Πρόεδρος στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Μελετών (RIEAS) Copyright: Research Institute for European

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση Εργασίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Τ.Θ. 1591, 54006, Θεσσαλονίκη, Τηλέφωνα 2310 891479 Φάξ 2310891331

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση Εργασίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Τ.Θ. 1591, 54006, Θεσσαλονίκη, Τηλέφωνα 2310 891479 Φάξ 2310891331 BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Διεύθυνση Εργασίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Τ.Θ. 1591, 54006, Θεσσαλονίκη, Τηλέφωνα 2310 891479 Φάξ 2310891331 Ηλ. Ταχυδρομείο fbellou@uom.gr και fbellou@uom.edu.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος 1. Ο κοινοβουλευτισµός είναι η µορφή πολιτικής εκπροσώπησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς λόγος για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε, πολιτικά, αυτό το ζήτηµα;

Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς λόγος για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε, πολιτικά, αυτό το ζήτηµα; ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς λόγος για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε, πολιτικά, αυτό το ζήτηµα; 23 9 7 6 Πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - MMWD Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Γεράσιμος

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ, ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΕΙΡΗΝΗ, ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΙΡΗΝΗ, ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ Γενικές πληροφορίες για την έρευνα κοινής γνώµης Την πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή αυτής της έρευνας είχε το Κέντρο για τη ηµοκρατία και τη Συµφιλίωση στη Νοτιοανατολική

Διαβάστε περισσότερα

Λαθρεμπόριο Καπνού: Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας

Λαθρεμπόριο Καπνού: Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας Restart Λαθρεμπόριο Καπνού: Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας Γιάννης Αθανασιάδης τής Χρημ/κών& Τελωνειακών Θεμάτων Νοέμβριος 2015, Θεσσ κλάδος των καπνικών στην ελληνική οικονομία θαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014

Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014 Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014 Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΣΕΒΕ ιδρύθηκε το 1975, ως σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους συνδέσμους επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση, «Συνωμοσία του Άλλου» (Alien Conspiracy) και «Οργανωμένο Έγκλημα» στην Ελλάδα. Γιώργος Απ. Αντωνόπουλος

Μετανάστευση, «Συνωμοσία του Άλλου» (Alien Conspiracy) και «Οργανωμένο Έγκλημα» στην Ελλάδα. Γιώργος Απ. Αντωνόπουλος Μετανάστευση, «Συνωμοσία του Άλλου» (Alien Conspiracy) και «Οργανωμένο Έγκλημα» στην Ελλάδα Γιώργος Απ. Αντωνόπουλος Αθήνα, 30/05/2011 I. Αρχές Συνωμοσίας του Άλλου Το «Οργανωμένο Έγκλημα» είναι εισαγόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αξίες ΤΙΤΑΝ. «Τα βασικά πιστεύω της επιχείρησης που καθορίζουν την συμπεριφορά της και τον τρόπο λειτουργίας της» Ακεραιότητα. Γνώση.

Αξίες ΤΙΤΑΝ. «Τα βασικά πιστεύω της επιχείρησης που καθορίζουν την συμπεριφορά της και τον τρόπο λειτουργίας της» Ακεραιότητα. Γνώση. Κυρίαρχος Στόχος Να αναπτυχθούμε ως πολυπεριφερειακή εταιρία, η οποία υπολογίζεται ως ανεξάρτητη δύναμη στην παγκόσμια αγορά των δομικών υλικών και συνδυάζει την επιχειρηματική ικανότητα και ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 θεμα: Ιστορικη Εξελιξη Αγωγης και Προαγωγης Υγειας. Η προαγωγη υγειας είναι συνδεδεμενη με τις αλλαγες που

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπολίτευση στη µετεµφυλιακή Ελλάδα,

Η αντιπολίτευση στη µετεµφυλιακή Ελλάδα, Βασιλική Π. Μεσθανέως Η αντιπολίτευση στη µετεµφυλιακή Ελλάδα, 1949-1963 Πρόλογος Nικηφόρος ιαµαντούρος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 15 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 21 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 49 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός Α.Ε. Παρατηρητήριο: Μεταφορικές υποδοµές στα Βαλκάνια και ίκτυο-πυρήνας, Σεπτ. 2005

Εγνατία Οδός Α.Ε. Παρατηρητήριο: Μεταφορικές υποδοµές στα Βαλκάνια και ίκτυο-πυρήνας, Σεπτ. 2005 Την παρούσα έκθεση σύνταξε και επιµελήθηκε ο επιστηµονικός συνεργάτης του Παρατηρητηρίου, Μανόλης Τρανός, Μηχανικός Χωροταξίας-Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τα περιεχόµενα και οι τυχόν απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 2014 Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο: 1.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην πολιτική ζωή της Κύπρου 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Την 29 Μαρτίου 2010, δημιουργείται η Ομάδα ίκυκλης Αστυνόμευσης ( Ι.ΑΣ) στην Αθήνα με 3000 αστυνομικούς. Αρχικά εφαρμόστηκε σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΡΡΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ ΟΣΗ... 19 ΜΕΡΟΣ Ι ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Κεφάλαιο 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία στη ΝΑ Ευρώπη: Τα σημαντικότερα προβλήματα των ΜΜΕ όπως αναδεικνύονται από το έργο FINNO

Η καινοτομία στη ΝΑ Ευρώπη: Τα σημαντικότερα προβλήματα των ΜΜΕ όπως αναδεικνύονται από το έργο FINNO Mechanism for fostering innovation in South East Europe FINNO: Ένα εργαλείο προώθησης της καινοτομίας στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης Η καινοτομία στη ΝΑ Ευρώπη: Τα σημαντικότερα προβλήματα των ΜΜΕ όπως αναδεικνύονται

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Ανάπτυξη στη Δημοκρατία της Σερβίας - Επιχειρηματικό Συμφέρον και Προστασία του Περιβάλλοντος

Επιστήμη και Ανάπτυξη στη Δημοκρατία της Σερβίας - Επιχειρηματικό Συμφέρον και Προστασία του Περιβάλλοντος Επιστήμη και Ανάπτυξη στη Δημοκρατία της Σερβίας - Επιχειρηματικό Συμφέρον και Προστασία του Περιβάλλοντος Καθηγητής Slobodan Unkovic Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας, τ. Πρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece Τι είναι το Global Compact H μεγαλύτερη, παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Τάσος Τζήκας Πρόεδρος ΔΣ 23 Απριλίου 2013 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ F E D E R A T I O N O F H E L L E N I C I C T E N T E R P R I S E S D I G I T A L E U R O P E,

Διαβάστε περισσότερα

international commitment 65 Countries

international commitment 65 Countries 3 international commitment 65 Countries 1500 4 the open data policy 13 Districts 350 Municipalities introduce solid policy implement for all 7 Regional Administratio ns Central Governm ent Public Entities,

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας είναι η συνέχεια στόχων και στρατηγικών επιλογών στη βάση των πολιτικών αντιλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΣ. ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2014

ΚΥΠΡΟΣ. ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2014 ΚΥΠΡΟΣ ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2014 ΦΩΤΟ: Κάτια Χριστοδούλου 1974-2014 ΚΥΠΡΟΣ ΑΚΟΜΑ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ, ΑΚΟΜΑ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΗ Τα αποτελέσματα της στρατιωτικής εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974

Διαβάστε περισσότερα

Αντρος Καπαρδής, Ph.D (Camb.) Καθηγητής Τμήμα Νομικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ANDREAS KAPARDIS ALL RIGHTS RESERVED

Αντρος Καπαρδής, Ph.D (Camb.) Καθηγητής Τμήμα Νομικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ANDREAS KAPARDIS ALL RIGHTS RESERVED Αντρος Καπαρδής, Ph.D (Camb.) Καθηγητής Τμήμα Νομικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΜΕΣΟΝ, ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΚΑΜΝΕΙΣ ΜΕΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΛΕΙΣ ΚΥΡΙΕ ΑΛΛΑ ΕΝ ΚΥΠΡΟΣ ΔΑΜΑΙ- ΕΝ ΑΛΛΑΣΣΕΙ ΤΙΠΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η διεύρυνση της Ένωσης

Η διεύρυνση της Ένωσης Η διεύρυνση της Ένωσης Την 1η Ιουλίου 2013, η Κροατία έγινε το 28ο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ένταξη της Κροατίας, μετά την Ρουμανία και την Βουλγαρία που προσχώρησαν την 1η Ιανουαρίου 2007,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΟΣΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η υπεροχή του σιδηρόδροµου σε ταχύτητα, οικονοµία, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια κλπ. έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Erklärungen Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας Τα µέρη δηλώνουν ότι κατά την εφαρµογή των

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην εκδήλωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος διευκρινιστικού υλικού..................................... 18 Πρόλογος....................................................... 27 Ευχαριστίες......................................................

Διαβάστε περισσότερα

1. Ελληνικό Σχέδιο για την Οικονομική Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ) 2. Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών Πανευρωπαϊκοί Άξονες X, IV και IX

1. Ελληνικό Σχέδιο για την Οικονομική Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ) 2. Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών Πανευρωπαϊκοί Άξονες X, IV και IX ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ στη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Πέτρο Μολυβιάτη Αθήνα, 17 Μαρτίου 2004 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελ. 1. Ελληνικό Σχέδιο για την Οικονομική Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ) 2.

Διαβάστε περισσότερα

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική»

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» 3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON PARK 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ 1 Αγαπητέ κύριε

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ & ΧΩΡΕΣ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ & ΧΩΡΕΣ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ & ΧΩΡΕΣ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» Εισήγηση: Σταμάτης Μηλίγγος Εμπειρογνώμων, Πρεσβευτής Α, Δ/ντής ΥΔΑΣ - 3 Μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις του αιώνα που μόλις ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός. 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ. Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός. 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ. Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Σχετίζονται με τους σκοπούς και την αποστολή του οργανισμού. Αναφέρονται στη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ HUMAN RIGHTS DEFENCE CENTRE

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ HUMAN RIGHTS DEFENCE CENTRE ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ HUMAN RIGHTS DEFENCE CENTRE Το ΚΕΠΑΔ είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο. Ιδρύθηκε το 1998 (αρ. 3362/1998 Πρωτ. Αθηνών) με σκοπό την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα

Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Παραχώρηση (Franchising) Αν. Καθηγητής Μπακούρος Ιωάννης e-mail: ylb@uowm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Τίρανα, Αλβανία 19/20 Ιανουαρίου 2004

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Τίρανα, Αλβανία 19/20 Ιανουαρίου 2004 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Σύμφωνο Σταθερότητας για τη Νοτιο-ανατολική Ευρώπη Ομάδα Δράσης για την Εμπορία Ανθρώπων Η Καταπολέμηση της Εμπορίας Παιδιών στην Ευρώπη Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Αξιολόγηση και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Αξιολόγηση και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Αξιολόγηση και προτάσεις πολιτικής Επανεξετάζοντας τις Πολιτικές για τα Μέσα Ενημέρωσης στην Ευρώπη: Η Αξία των Ελεύθερων και Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Είναι γεγονός ότι τις πρόσφατες περιόδους ο επιχειρηματικός κόσμος αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο, μέσα από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO 1 Οικονομικός Φορέας Ορισμός: Πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Κοινότητα, το οποίο στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων συμμετέχει

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Μελετών Ασφάλειας. Βασίλειος Γκρίζης Αστυνομικός Διευθυντής. Διευθυντής ΚΕ.ΜΕ.Α.

Κέντρο Μελετών Ασφάλειας. Βασίλειος Γκρίζης Αστυνομικός Διευθυντής. Διευθυντής ΚΕ.ΜΕ.Α. Κέντρο Μελετών Ασφάλειας Βασίλειος Γκρίζης Αστυνομικός Διευθυντής Διευθυντής ΚΕ.ΜΕ.Α. Θεσμικό Πλαίσιο Το ΚΕ.ΜΕ.Α. ιδρύθηκε (Ν. 3387/2005, όπως τροπ. και ισχύει) με σκοπό: τη διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Η Unilever είναι μία από τις κορυφαίες προμηθέυτριες εταιρείες στον κόσμο, που μεταφέρουν με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ NOMOΣ: 3520/2006 ΦΕΚ: Α 274/22.12.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την Ανακοίνωση Υπ.Εξωτ. Φ.0544/Μ.5848/ΑΣ.46/2007

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable Aggregates Resource Management SARMα

Sustainable Aggregates Resource Management SARMα Sustainable Aggregates Resource Management SARMα Βιώσιμη Διαχείριση Αδρανών Υλικών Καθηγητής Αγιουτάντης Ζαχαρίας Επιστημονικός υπεύθυνος Έργου Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Η ΕΕ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Βασικά θέματα προς συζήτηση:

ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Η ΕΕ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Η ΕΕ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Τι είναι η διεθνής περιφερειακή συνεργασία και ποια η εξέλιξη του φαινομένου; Μορφές Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των παραγόντων που προσδιορίζουν την επιχειρηµατική επιλογή καριέρας. Η περίπτωση του Έλληνα επιχειρηµατία. ρ. Α. Σαχινίδης, Λ. ηµητρακοπούλου, Ε. Μεταλίδου, Μ. Χανιώτη 2 ΣκοπόςτηςΈρευνας Η

Διαβάστε περισσότερα

Base Erosion Profit Shifting BEPS. (transparency).

Base Erosion Profit Shifting BEPS. (transparency). Τεκµηρίωση Ενδοοµιλικών Συναλλαγών ιεθνείς εξελίξεις Vs Ελληνικής πρακτικής 20 Απριλίου 2015 Έφη Αδαµίδου Partner, Επικεφαλής Υπηρεσιών Τεκµηρίωσης Ενδοοµιλικών Συναλλαγών KPMG Base Erosion Profit Shifting

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗΤΗΣΔΗΜΟΣΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2012? Α. Μανιτάκης. Ανοιχτή συζήτηση «Διοικητική μεταρρύθμιση εν μέσω κρίσης» ΕΛΙΑΜΕΠ 28/1/2014

ΗΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗΤΗΣΔΗΜΟΣΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2012? Α. Μανιτάκης. Ανοιχτή συζήτηση «Διοικητική μεταρρύθμιση εν μέσω κρίσης» ΕΛΙΑΜΕΠ 28/1/2014 ΗΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗΤΗΣΔΗΜΟΣΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2012? Α. Μανιτάκης Ανοιχτή συζήτηση «Διοικητική μεταρρύθμιση εν μέσω κρίσης» ΕΛΙΑΜΕΠ 28/1/2014 ΓΙΑ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ, ΔΙΚΑΙΟ, ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟ ΚΑΙ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUI) με θέμα Μετανάστευση και κοινωνική ένταξη στις πρωτεύουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Βαλκανικά σύμμεικτα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Υπεύθυνος: Μέλη: Καθ. Παρασκευή Νάσκου Περράκη Καθ. Φώτιος Σιώκης Καθ. Κυριάκος Κεντρωτής Λέκτ. Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Ένταξη της Κλιµατικής Γνώσης στη ιαµόρφωση Πολιτικής

Ένταξη της Κλιµατικής Γνώσης στη ιαµόρφωση Πολιτικής Ένταξη της Κλιµατικής Γνώσης στη ιαµόρφωση Πολιτικής Τ Ο Ι Κ Τ Υ Ο O R I E N T G A T E Το πρόγραµµα OrientGate αποσκοπεί να συντονίσει τις προσπάθειες προσαρµογής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΝAΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές Οικονομική διπλωματία και οικονομική κρίση Στόχοι, στρατηγική, συγκρότηση & οργάνωση της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας Επιπτώσεις οικονομικής κρίσης στις εξαγωγές Βασικά προβλήματα Χρήστος Φαρμάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 22 Ιανουαρίου, 2014 Σύνολο σελίδων: 8 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 COM(2015) 452 final 2015/0211 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση ενωσιακού κοινού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

WIDER Green Growing of SMEs:

WIDER Green Growing of SMEs: WIDER Green Growing of SMEs: Πράσινη Ανάπτυξη των ΜΜΕ: Καινοτομία και Ανάπτυξη στον Τομέα της Ενέργειας στην Περιοχή της Μεσογείου Μαρία Τσαρμποπούλου Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση. µεταξύ. Επιχειρήσεων & Κοινωνίας

Η αλληλεπίδραση. µεταξύ. Επιχειρήσεων & Κοινωνίας Η αλληλεπίδραση µεταξύ Επιχειρήσεων & Κοινωνίας Μάρτιος 2013 Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΕΚΕ Τονίζει H σηµερινή παγκόσµια οικονοµική κρίση οφείλεται στην έλλειψη διαφάνειας, λογοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα