ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. Βασιλική Χατζηπέτρου. Τελειόφοιτη Τµήµατος ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήµιο Πειραιώς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. Βασιλική Χατζηπέτρου. Τελειόφοιτη Τµήµατος ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήµιο Πειραιώς"

Transcript

1 ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ Βασιλική Χατζηπέτρου Τελειόφοιτη Τµήµατος ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήµιο Πειραιώς ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή σελ. 1 Ορισµοί σελ. 2 Οι Καταβολές σελ.3 Τα ίκτυα σελ. 5 Η Εξάπλωση σελ. 8 Καταπολέµηση σελ. 10 Επίλογος σελ. 12 Βιβλιογραφία σελ. 15 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Απόψεις που υποστηρίζουν ότι το οργανωµένο έγκληµα στα Βαλκάνια αποτελεί ένα σχετικά καινούριο φαινόµενο και ότι οι οργανωµένες εγκληµατικές οµάδες συνιστούν ξεχωριστές αντί-κοινωνικές οντότητες, οι οποίες στερούνται νοµιµότητας, διατρέχουν τον κίνδυνο της υποτίµησης τόσο της κλίµακας όσο και της ίδια στης φύσης του οργανωµένου εγκλήµατος στην περιοχή. 1 Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέµου, η διασυνοριακή οργανωµένη εγκληµατική δραστηριότητα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ανήλθε σε πρωτοφανή επίπεδα. Αυτή, ωστόσο, η εξέλιξη δεν κατέστη έκδηλη σε όλα τα µετα-κοµµουνιστικά κράτη της Ανατολικής Ευρώπης. Οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και της Βαλτικής διατήρησαν τον αποτελεσµατικό έλεγχο των συνόρων τους µέσα σε ένα σχετικά περιορισµένο χρονικό διάστηµα, κυρίως λόγω της εγγύτητας τους µε την υτική Ευρώπη και, εν µέρει, λόγω της οµαλής µεταρρυθµιστικής διαδικασίας στον πολιτικό και οικονοµικό τοµέα. Εν αντιθέσει, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο µετα-κοµµουνιστικός µετασχηµατισµός χαρακτηρίσθηκε από τις βίαιες συγκρούσεις στα υτικά Βαλκάνια. Ο κατακερµατισµός της Γιουγκοσλαβίας του Τίτο δεν οδήγησε µόνο στην εθνοκάθαρση αλλά και στην αποδυνάµωση των ήδη υπαρχουσών κρατικών δοµών, οι οποίες καθίστατο πλέον ανίκανες να ελέγξουν τα σύνορά τους. 2 Η σχέση µεταξύ των όσων εκτυλίχθηκαν στην πρώην Γιουγκοσλαβία και του υπό εξέταση φαινοµένου στα Βαλκάνια ήταν ιδιαιτέρως εµφανής κατά την διάρκεια των εµπορικών αποκλεισµών, τους οποίους επέβαλλε ο Ο.Η.Ε. στα κράτη που αναδύθηκαν από την κατάρρευση της Οµοσπονδιακής Γιουγκοσλαβίας. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να σκιαγραφήσει και να αποκρυπτογραφήσει την σύνδεση ανάµεσα στην διαδικασία διάλυσης της 1 Sappho Xenakis, The Challenge of Organised Crime to State Sovereignty in the Balkans: A Historical Approach 2 Marko Hajdinjak, Smuggling in Southeast Europe: The Yugoslav Wars and the Development of Regional Criminal Networks in the Balkans, Center for the Study of Democracy,

4 πρώην Γιουγκοσλαβίας και την ανάπτυξη του διασυνοριακού οργανωµένου εγκλήµατος στην ευρύτερη περιοχή. ΟΡΙΣΜΟΙ Ενώ σε ακαδηµαϊκό επίπεδο αποτελούν πρόβληµα, οι ορισµοί, όταν µεταφράζονται σε νοµοθεσία, έχουν συνέπειες στην καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος. Ακαδηµαϊκοί, δικαστικές και αστυνοµικές αρχές επιµένουν να διαφωνούν ως προς τον ορισµό του διασυνοριακού οργανωµένου εγκλήµατος. 3 Σε µια απόπειρα να αναδείξουµε τις πιθανές συνέπειες των ποικίλλων διαφορετικών ορισµών, θεωρείται επιβεβληµένη η αναφορά τρεις τουλάχιστον εξ αυτών. Σύµφωνα µε την Σύµβαση για το ιασυνοριακό Οργανωµένο Έγκληµα του Ο.Η.Ε., «µία οµάδα τριών ή περισσοτέρων ατόµων, η οποία υπάρχει για µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο και λειτουργεί µε σκοπό την διάπραξη ενός ή περισσοτέρων σοβαρών εγκληµάτων ή ενεργειών προσβλητικών σύµφωνα µε την Σύµβαση, ούτως ώστε να επιτύχει, άµεσα ή έµµεσα, χρηµατικό ή άλλου είδους υλικό κέρδος» 4, αποτελεί σώµα οργανωµένου εγκλήµατος. Το γεγονός ότι η Σύµβαση υιοθέτησε έναν γενικευµένο ορισµό για να περιγράψει το οργανωµένο έγκληµα οφείλεται στο ευρέως αποδεκτό γεγονός ότι το φαινόµενο εξελίσσεται µε εξαιρετικά γρήγορο ρυθµό και, εποµένως, ένας περισσότερο περιοριστικός ορισµός δε θα ήταν applicable σε πιθανές µελλοντικές, διαφορετικού είδους εκδοχές οργανωµένης εγκληµατικής δραστηριότητας. 5 3 Alessandro Politi, The Threat of Organized Crime in the Balkans, Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 1, No. 2, May 2001, pp Καθώς η µετάφραση είναι ελεύθερη και πρόκειται για νοµικό έγγραφο, κρίνεται σκόπιµη η παράθεσή αυτού στην αρχική µορφή του: a structured group of three or more persons existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences established in accordance with the Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit.. Article 1, UN Convention Against Transnational Organized Crime, 15 November UN Office for Drug Control and Crime Prevention, 5 Sappho Xenakis, The Challenge of Organized Crime to State Sovereignty in the Balkans: A Historical Approach 4

5 Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσυπογράψει τον παραπάνω ορισµό στο Παλέρµο αλλά έχει επίσης θέσει κατά καιρούς δικούς τους ορισµούς, ως προϊόν ad hoc επιτροπών της. 6 Η κάθε νέα ή παλαιά απόπειρα λεκτικού προσδιορισµού του φαινοµένου προσθέτει νέα στοιχεία και χαρακτηριστικά στο τελευταίο. Σύµφωνα µε το FBI, το οργανωµένο έγκληµα ορίζεται ως «ένας αυτόδιαιωνιζόµενος, δοµηµένος και πειθαρχηµένος συνεταιρισµός ατόµων ή οµάδων, οι οποίοι λειτουργούν µαζί µε σκοπό χρηµατικά ή εµπορικά κέρδη, ολοκληρωτικά ή εν µέρει µε παράνοµα µέσα, ενώ προστατεύουν τις δραστηριότητες τους µέσω της διαφθοράς.». 7 Αυτές οι προφανώς σηµαντικές διαφορές οδηγούν σε διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις του προβλήµατος οι οποίες, αναπόφευκτα, αποτελούν εµπόδιο για την όποια συνεργασία µε σκοπό την καταπολέµησή του. Σε κάθε περίπτωση, η πλειοψηφία των ειδηµόνων συµφωνεί ως προς τα ακόλουθα τέσσερα στοιχεία του οργανωµένου εγκλήµατος: α) την ύπαρξη µίας οργανωµένης, σταθερής ιεραρχίας, β) την αποφορά κέρδους µέσω του εγκλήµατος, γ) την χρήση δύναµης και εκφοβισµού, δ) την χρήση της διαφθοράς ως µέσου για την διατήρηση της ατιµωρησίας. 8 Ένας επιπλέον διαχωρισµός που πρέπει να γίνει, ώστε η µελέτη του φαινοµένου να καταστεί χρήσιµη και για την καταπολέµησή του, είναι αυτός µεταξύ του παράνοµου και του «νόµιµου» οργανωµένου εγκλήµατος καθώς και των γκρι ζωνών µεταξύ αυτών. Ο όρος «νόµιµο» χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει το έγκληµα που είναι περιστασιακό ή και αναπόφευκτο λόγω συνθηκών. Επιπρόσθετα, στην προσπάθεια µας να κατανοήσουµε το 6 Report on the Situation of Organized Crime in the EU, Ad Hoc Group on Organized Crime (1993) 7 Alessandro Politi, The Threat of Organized Crime in the Balkans, Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 1, No. 2, May 2001, pp Alessandro Politi, The Threat of Organized Crime in the Balkans, Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 1, No. 2, May 2001, pp

6 οργανωµένο έγκληµα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, πρέπει να λάβουµε υπ όψη µας το πολιτισµικό προφίλ των κοινωνικών δοµών της περιοχής. 9 ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Ο πόλεµος στην πρώην Γιουγκοσλαβία καθώς επίσης και το καθεστώς εµπάργκο, υπό του οποίου τέθηκαν οι εµπόλεµες πλευρές, επέφεραν την κατακόρυφη ανάπτυξη του οργανωµένου εγκλήµατος και, κυρίως, του λαθρεµπορίου όπλων και του εµπορίου λευκής σαρκός και ναρκωτικών ουσιών. Η ανάπτυξη αυτή έδωσε µε την σειρά της µία νέα ώθηση στην εξάπλωση της διαφθοράς. Το ήδη πρόσφορο για την άνθηση της διαφθοράς έδαφος, θεµελιωµένο στις µαύρες πτυχές του σοσιαλιστικού συστήµατος, µεταµορφώθηκε σε ένα από τα πλέον σηµαντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η περιοχή επί του παρόντος. Με δεδοµένο τις επιδιώξεις και τους χειρισµούς της τότε κεντρικής κυβέρνησης του Βελιγραδίου καθώς και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των αποσχιστικών τάσεων των κρατών που συνιστούσαν την πρώην Γιουγκοσλαβία, η σύγκρουση µεταξύ των τελευταίων µε την πρώτη ήταν µάλλον αναπόφευκτη. Με πρόσχηµα την προστασία της εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας, οι ηγεσίες των αποσχισθέντων κρατών έπρεπε να οργανώσουν και να εξοπλίσουν τα νεότευκτα «εθνικά» στρατεύµατα µέσω της µίας και µοναδικής διόδου: της παράνοµης, χρησιµοποιώντας είτε υπάρχοντα είτε νεοδηµιουργηθέντα κανάλια λαθρεµπορίου. Αρχηγοί κοµµάτων, υψηλόβαθµοι αξιωµατούχοι του Γιουγκοσλαβικού στρατού και των µυστικών υπηρεσιών συµµετείχαν ενεργά σε αυτό το δαιδαλώδες σύστηµα παρανοµίας, εξασφαλίζοντας του την σταθερότητα. Το σύστηµα αυτό ήταν δοµηµένο τόσο κάθετα, ξεκινώντας από τον όποιο πολιτικό ηγέτη και καταλήγοντας στον κατ ουσία λαθρέµπορο, όσο και οριζόντια, περιλαµβάνοντας µία ολόκληρη αλυσίδα 9 Forum on New Security Issues: Shared Interests and Values Between Southeastern Europe and the Transatlantic Community FONSI, Summary of Major Discussion Points and Policy Recommendations Made at the Workshop by Ekavi Athanassopoulou, ELIAMEP 6

7 διαφορετικών καναλιών, η οποία ένωνε τα κοινά συµφέροντα των πολιτικών ελίτ σε όλες τις µετα-γιουγκοσλαβικές δηµοκρατίες. 10 Παρά ταύτα, θεωρείται κατανοητό ότι οι Γιουγκοσλαβικές συγκρούσεις και οι διαπλεκόµενες πολιτικο-εθνικές σκοπιµότητες δεν αποτελούν τον µοναδικό παράγοντα δηµιουργίας και εξάπλωσης της περιφερειακής εγκληµατικής υποδοµής, η οποία βασίζεται σε µόνιµα κανάλια λαθρεµπορίου και διαφθορά του συστήµατος. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο επιπλέον παράγοντες οι οποίοι συνεισέφεραν σηµαντικά στην όλη διαδικασία: α) η απελευθέρωση της διακίνησης των αγαθών και των προσώπων και η άρση της βίζα και των άλλων περιορισµών στην περιοχή και, β) τα εθνικά σύνορα κατά την δωδεκαετή αυτή περίοδο αποτελούσαν τον µεγαλύτερο µηχανισµό αναδιανοµής του εθνικού πλούτου. 11 Σαφέστατα, οφείλουµε να προσθέσουµε στα προαναφερθέντα την ευρύτερη γεωγραφική θέση της περιοχής. Τα Βαλκάνια ανέκαθεν αποτελούσαν το σηµείο εισόδου της Ασιατικής ηρωίνης στην Ευρωπαϊκή αγορά, το κέντρο διανοµής της Νοτιοαµερικανικής κοκαΐνης, η µείζονος σηµασίας χερσαία διαδροµή για τους χιλιάδες λαθροµετανάστες οι οποίοι προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη καθώς και ένα από τα σηµαντικότερα παρακλάδια του Ευρωπαϊκού λαθρεµπορίου καπνού. Όλες αυτές οι διαφορετικές όψεις αναδεικνύουν µία πρακτικά απύθµενη πηγή διαφθοράς, η οποία εστιάζεται κυρίως στην αστυνοµία των συνόρων και τις τελωνειακές αρχές καθώς και στην δικαστική αρχή και την δηµόσια διοίκηση. 12 ΤΑ ΙΚΤΥΑ Τα δίκτυα οργανωµένου εγκλήµατος στην Νοτιοανατολική Ευρώπη αναπτύχθηκαν κατά τα κάτωθι αναφερόµενα τρία µοτίβα: 10 Anti-Corruption in Southeast Europe: First Steps and Policies, Southeast European Legal Development Initiative, 11 Όπ. παρ. 12 Όπ. παρ. 7

8 Α. Στην Κροατία και την Βοσνία-Ερζεγοβίνη το λαθρεµπόριο, κυρίως όπλων, οργανώθηκε από την δηµοκρατικές κυβερνήσεις µε σκοπό την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας των δύο κρατών. Αντίτυπο του φαινοµένου παρατηρήθηκε αργότερα και στο Κόσοβο, υπό την εποπτεία των Αλβανών πολιτικών ηγετών του Κοσόβου. 13 Η ανάπτυξη καναλιών λαθρεµπορίου στις προαναφερθείσες περιοχές επηρεάστηκε από συγκεκριµένες συνθήκες, οι οποίες ήταν ανύπαρκτες στις άλλες πρώην Γιουγκοσλαβικές δηµοκρατίες και, ακόµη περισσότερο, σε άλλες χώρες σε στάδιο µετάβασης. Ο πόλεµος αυτός, στον οποίο τα αντίστοιχα νεότευκτα στρατεύµατα, αντιµετώπιζαν έναν καθ όλα υπερέχων στρατό, συνεισέφερε τα µέγιστα στην δηµιουργία ενός κοινωνικο-πολιτικού περιβάλλοντος, εντός του οποίου το λαθρεµπόριο δεν εθεωρείτο επιβλαβές για τα συµφέροντα της Κροατίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και του Κοσόβου. Αντίθετα, το λαθρεµπόριο εθεωρείτο ζωτικής σηµασίας παράγοντας για την επιβίωση αυτών. 14 Μετά την διενέργεια των πρώτων πολυκοµµατικών εκλογών στην Κροατία τον Μάιο του 1990 και την άνοδο στην εξουσία της αντι-κοµµουνιστικής Κροατικής ηµοκρατικής Κοινότητας (HDZ), η οποία είχε θέσει ως προτεραιότητα στην πολιτική της ατζέντα την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας στης Κροατίας, εγέρθηκαν οι κατοικούµενες από Σέρβους περιοχές της χώρας, στις οποίες οι τελευταίοι αρνούνταν να αναγνωρίσουν τη νέα Κροατική κυβέρνηση. Οι πρώτοι οιωνοί ήταν δυσάρεστοι, δείχνοντας το αναπόφευκτο δεν προβλεπόταν «βελούδινο διαζύγιο» για την Γιουγκοσλαβία. Σύµφωνα µε το στρατιωτικό δόγµα της Σοσιαλιστικής Γιουγκοσλαβίας, εκτός από τον Στρατό του Λαού της Ενωµένης Γιουγκοσλαβίας (JNA), κάθε 13 Όπ. παρ. 14 Marko Hajdinjak, Smuggling in Southeast Europe: The Yugoslav Wars and the Development of Regional Criminal Networks in the Balkans, Center for the Study of Democracy,

9 Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία διατηρούσε µία δική της στρατιωτική δύναµη, σαφώς µικρότερου µεγέθους, για την προστασία και υπεράσπιση της εδαφικής της ακεραιότητας. Μετά την ρήξη µε το Βελιγράδι, οι Κροατικές αρχές έσπευσαν να µετατρέψουν την δική τους περιφερειακή δύναµη σε κανονικό στράτευµα. Με εντολή του Βελιγραδίου, µονάδες του Γιουγκοσλαβικού Στρατού την αφόπλισαν, κατάσχοντας όλο τον εξοπλισµό της. Επαγωγικά, η δηµιουργία και ανάπτυξη δικτύων για την παράνοµη εισαγωγή όπλων προς εξοπλισµό του νεοδηµιουργηθέντος Κροατικού στρατεύµατος εθεωρείτο από τις Κροατικές αρχές απαραίτητο βήµα για την πραγµάτωση της επιθυµητής απόσχισης και ανεξαρτητοποίησης της Κροατίας. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο στην Κροατία τέτοιου είδους πράξεις και πολιτικές δεν θεωρούνται εγκληµατικές αλλά, τουναντίον, απαραίτητες για την δόµηση του κράτους. 15 Η ανάπτυξη λαθραίων µονοπατιών στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη ακολούθησε πορεία ανάλογη και παρεµφερή µε αυτή της Κροατίας. Νικητές των πρώτων πολυκοµµατικών εκλογών αναδείχθηκαν τα τρία εθνικιστικά κόµµατα, εκπροσωπώντας τις ειρηνικά µέχρι τότε συνυπάρχουσες πληθυσµιακές οµάδες την Σερβική, την Κροατική και την Μουσουλµανική. Σχηµάτισαν προσωρινή κυβέρνηση, εντός της οποίας παρουσιάστηκαν τριβές ως προς τη µελλοντική υπόσταση της χώρας. Η αυξανόµενη ανασφάλεια και η προοπτική της διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας προσέφεραν το πρόσφορο έδαφος για το παράνοµο και προσοδοφόρο λαθρεµπόριο όπλων. 16 Στο Κόσοβο, το εµπόριο όπλων ήταν άρρηκτα συνδεδεµένο µε το εµπόριο ναρκωτικών. Οι Αλβανοί του Κοσόβου συµµετείχαν ενεργά στο Ευρωπαϊκό εµπόριο ναρκωτικών για δεκαετίες. Από το 1994, και ιδιαίτερα µετά την Συµφωνία του Dayton, η οποία αγνόησε πλήρως το θέµα του Κοσόβου, οι Αλβανοί Κοσοβάροι στράφηκαν στην ένοπλη αντίσταση. Εµβάσµατα Αλβανών 15 Όπ. παρ. 16 Όπ. παρ. 9

10 που εργάζονταν στο εξωτερικό και κέρδη από το εµπόριο ναρκωτικών αποτέλεσαν την κύρια πηγή χρηµατοδότησης του Αλβανικού Απελευθερωτικού Στρατού (UCK). Β. Στην Οµοσπονδιακή ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο), οι ηγεσία ήταν επίσης άµεσα αναµεµειγµένη µε την παράνοµη εισαγωγή πετρελαίου, όπλων και άλλων αγαθών. Σε αντίθεση µε τις άλλες δηµοκρατίες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, η Σερβία και το Μαυροβούνιο δεν είχαν ανάγκη εισαγωγής όπλων καθώς κληρονόµησαν την µερίδα του λέοντος από το οπλοστάσιο του Ενωµένου Γιουγκοσλαβικού Στρατού. Λόγω της ανάµειξης τους και του αδιαµφισβήτητου ρόλου τους στον πόλεµο της Κροατίας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, η Σερβία και το Μαυροβούνιο τέθηκαν υπό διεθνείς περιορισµούς από το Συµβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., το Ωστόσο, έχοντας στην κατοχή τους την εύφορη περιοχή της Βοϊβοντίνα, η µόνη έλλειψη που αντιµετώπιζαν η Σερβία και το Μαυροβούνιο και η οποία έγινε έκδηλη υπό το καθεστώς εµπάργκο ήταν αυτή του πετρελαίου. Οι σερβικές στρατιωτικές θέσεις στην Βοσνία- Ερζεγοβίνη εξαρτώνταν κυρίως σε λαθραίο πετρέλαιο, χωρίς το οποίο θα είχαν σαφέστατα βρεθεί σε αδιέξοδο. Τα σερβικά δίκτυα λαθρεµπορίου οργανώθηκαν και αναπτύχθηκαν ως καρπός της συνεργασίας µεταξύ των διοικητικών αρχών της χώρας, των υπηρεσιών ασφαλείας και του εγκληµατικού υποκόσµου. Εγκαθιδρύθηκαν για να παρακάµψουν τους διεθνείς περιορισµούς και µε αυτή την µορφή έδιναν την εντύπωση εξυπηρέτησης των εθνικών και κρατικών συµφερόντων. Πραγµατικά, το λαθρεµπόριο αποτελούσε πηγή δηµοσίων, κατά µία έννοια, εσόδων τα οποία χρηµατοδοτούσαν πληθώρα κρατικών υπηρεσιών καθώς και, υπεράνω όλων, το κυβερνών καθεστώς το οποίο διατηρούσε έναν διόλου ευκαταφρόνητο αριθµό ιδιωτικών τραπεζικών λογαριασµών στο εξωτερικό Anti-Corruption in Southeast Europe: First Steps and Policies, Southeast European Legal Development Initiative, 10

11 Γ. Οι χώρες της ΝΑΕ οι οποίες παρά το ότι δεν ενεπλάκησαν στον πόλεµο, ούτε βρέθηκαν σε κατάσταση εµπάργκο, επηρεάστηκαν και από τα δύο. Η εγγύτητα µε την ένοπλη ζώνη καθώς και οι ευρείες πιθανότητες που προσέφερε το καθεστώς των περιορισµών σε άτοµα υψηλά ιστάµενα επιτάχυναν την προς την ανάπτυξη της παρανοµίας πορεία της πρώην Γιουγκοσλαβικής ηµοκρατίας της Μακεδονίας, της Αλβανίας, της Ρουµανίας και της Βουλγαρίας τόσο σε επίπεδο οργανωµένου εγκλήµατος όσο και σε επίπεδο διαφθοράς. 18 Η πρώην Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία της Μακεδονίας ήταν άµεσα αναµεµειγµένη µε το λαθρεµπόριο όπλων κατά την διάρκεια του πολέµου στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη και ένας από τους πλέον ενεργούς παραβάτες των περιορισµών του Ο.Η.Ε. στην βόρεια πρώην Γιουγκοσλαβία. Το λαθρεµπόριο πετρελαίου στην ίδια περιοχή βρισκόταν υπό την σκέπη των Αλβανών πρώην πρακτόρων των τότε µυστικών υπηρεσιών, οι οποίοι συνεργάζονταν στενά σε «επιχειρηµατικό» επίπεδο µε το ιταλικό οργανωµένο έγκληµα. Το ίδιο δίκτυο αργότερα επεκτάθηκε στο εµπόριο λευκής σαρκός µε κατεύθυνση την Ελλάδα καθώς και στο εµπόριο ναρκωτικών και λαθροµεταναστών. Ακολουθώντας το παράδειγµα των γειτόνων της, η Ρουµανία συµµετείχε ενεργά στο λαθρεµπόριο πετρελαίου προς την Σερβία καθώς και στο λαθρεµπόριο όπλων προς όλες τις εµπλεκόµενες στον πόλεµο πλευρές. Εν τέλει, υπάρχουν υποψίες και για ανάµειξη της Βουλγαρίας στο λαθρεµπόριο όπλων και ναρκωτικών και φαρµακευτικών ουσιών. Ωστόσο, δεν υφίστανται αποδείξεις καθώς η όποια εγκληµατική δραστηριότητα αυτής της φύσεως ελεγχόταν από τις πρώην µυστικές υπηρεσίες του σοσιαλιστικού καθεστώτος. 19 Η πρώην Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία της Μακεδονίας, η Αλβανία, η Ρουµανία και η Βουλγαρία είχαν να αντιµετωπίσουν, όπως ήταν αναµενόµενο, ιδιαίτερες και πολυάριθµες δυσκολίες κατά την µετάβασή τους προς την οικονοµία της 18 Όπ. παρ. 19 Όπ. παρ. 11

12 αγοράς. Οι ταχείες αλλαγές στο πολιτικό και οικονοµικό προσκήνιο, η αυξανόµενη ανεργία και η επίσης αυξανόµενη δυσαναλογία µεταξύ αµοιβών και τιµών οδήγησε µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού στην γκρίζα οικονοµία και την µαύρη αγορά. Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ Τα δίκτυα διασυνοριακού εγκλήµατος, τα οποία δηµιουργήθηκαν ηµι-επίσηµα µε την επίγνωση και συχνά µε την συµµετοχή υψηλόβαθµων αξιωµατούχων, σύντοµα «ιδιωτικοποιήθηκαν» από µεµονωµένα άτοµα ή οµάδες στενά συνδεδεµένες µε τις κυβερνούσες ελίτ. Η διαδικασία αυτή της «ιδιωτικοποίησης» βρισκόταν ήδη εν εξελίξει το 1992 σε όλη σχεδόν την περιοχή και ολοκληρώθηκε κατά ένα µεγάλο ποσοστό µέχρι το 1995 (εξαιρουµένου βέβαια του Κοσόβου). Κατά την ίδια περίοδο, τα κανάλια τα οποία αρχικά δηµιουργήθηκαν για το λαθρεµπόριο κυρίως όπλων και πετρελαίου επεκτάθηκαν, περιλαµβάνοντας ναρκωτικά, κλεµµένα οχήµατα, τσιγάρα, αλκοόλ και άλλα αγαθά. Οι απαρχές του σταθερά αναπτυσσόµενου Βαλκανικού εµπορίου λευκής σαρκός, µπορούν να ανιχνευθούν στην περίοδο και στην ιδιαιτέρως επικερδή επιχείρηση της «βοήθειας» των προσφύγων, οι οποίοι δραπέτευαν από τις ζώνες του πολέµου αναζητώντας την ασφάλεια. 20 Το διασυνοριακό οργανωµένο έγκληµα και η διαφθορά είναι φαινόµενα αλληλένδετα. Σε µία απόπειρα κατηγοριοποίησης των διαφορετικών µορφών του πρώτου καταλήγει κανείς στις κάτωθι συνοπτικά αναφερόµενες κατηγορίες λαθρεµπορίου: Μαζικό λαθρεµπόριο ( the suitcase trade ) Λαθρεµπόριο φορολογούµενων ειδών Λαθρεµπόριο παράνοµων φαρµακευτικών / ναρκωτικών ουσιών Εµπόριο ανθρώπων 20 Όπ. παρ. 12

13 Εµπόριο λαθροµεταναστών Εµπόριο γυναικών και κοριτσιών για την έκδοσή αυτών / µαστροπεία Σε συνδυασµό µε τις προαναφερθείσες και ως απόρροια µιας ανάλογης προσπάθειας περιληπτικής αναφοράς, παρατίθενται οι διαφορετικοί τρόποι εκδήλωσης του φαινοµένου της διαφθοράς: ιαφθορά των τελωνειακών αρχών µε στόχο την επιτάχυνση µιας συγκεκριµένης διαδικασίας, συµπεριλαµβανοµένης της έκδοσης των απαιτούµενων εγγράφων, προς όφελος του επιχειρηµατία ή της οργάνωσης. ιαφθορά αξιωµατούχων µε σκοπό τον κάλυψη παραβάσεων της νοµοθεσίας σχετικά µε την εισαγωγή αγαθών και των εσωτερικών κανονισµών. Συµµετοχή των συνοριακών και τελωνειακών αρχών στην σύσταση και λειτουργία καναλιών λαθρεµπορίου κατά µήκος των συνόρων. Το οργανωµένο έγκληµα στο σύνολό του, έτσι όπως αυτό αναδύθηκε και εξελίχθηκε µέσα από τον πόλεµο της Γιουγκοσλαβίας, καθώς και η διαφθορά που το συνοδεύει, επηρέασαν όλα τα κράτη της περιοχής, είτε ως µέρος της επίτευξης της κρατικής ανεξαρτησίας είτε ως κατάχρηση των ευκαιριών που επέφεραν οι διεθνείς περιορισµοί. Σε κάθε περίπτωση, επέδρασαν σηµαντικά στην διαδικασία µετάβασης των κρατών αυτών. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ «Η πάταξη της διαφθοράς είναι σαν τις κονταροµαχίες στους ανεµόµυλους του ον Κιχώτη µόνο που δεν υπάρχουν ανεµόµυλοι.». Αυτή η δήλωση ενός έµπειρου τοπικού πολιτικού αντικατοπτρίζει τον διαδεδοµένο σκεπτικισµό 13

14 σχετικά µε την µάχη κατά της Βαλκάνια. 21 διαφθοράς ο οποίος είναι κυρίαρχος στα Παρά τις εκτενείς διεθνείς προσπάθειες µε σκοπό την πάταξη της διαφθοράς στην περιοχή, η πρόοδος που παρατηρείται είναι εξαιρετικά περιορισµένη. Οι διεθνείς παράγοντες επικεντρώθηκαν σε ποικιλία πρωτοβουλιών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι Συµφωνίες Σταθεροποίησης και Σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση προώθησε σχετικές πρωτοβουλίες µέσω του Προγράµµατος Κοινοτικής Βοήθειας για την Ανοικοδόµηση, Ανάπτυξη και Σταθεροποίηση (Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilization Programme). Άλλα προγράµµατα πάταξης της διαφθοράς προωθήθηκαν και πραγµατοποιήθηκαν µέσω της Southeast Europe Partnership on Accountancy, η οποία χρηµατοδοτήθηκε από τον Οργανισµό για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη, της USAID United States Agency For International Development καθώς και του Συµφώνου Σταθερότητας για την Νοτιοανατολική Ευρώπη. 22 Προγράµµατα του Συµβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισµού για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη συνέχισαν την δράση τους σε όλη την επικράτεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι πρωτοβουλίες αυτές χρησίµευσαν ως εργαλεία προετοιµασίας για την είσοδο των κρατών της περιοχής στις Ευρωατλαντικές δοµές. 23 Οι διεθνείς παράγοντες ασκούν µεγίστης σηµασίας επιρροή στα εσωτερικά πολιτικά δρώµενα στην Αλβανία, την Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία, την Σερβία και το Μαυροβούνιο, την πρώην Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία της Μακεδονίας και την Ρουµανία µέσω των µηχανισµών της Πρωτοβουλίας κατά της ιαφθοράς του Συµφώνου Σταθερότητας (Stability Pact Anti-corruption 21 «Μεταβατική διαφθορά» στα Βαλκάνια: Αναζητώντας µια λύση», Balkan Times, 21/02/ Dejan Jovic, Southeast Europe, Global Corruption Report 2003, Transparency International 14

15 Initiative - SPAI). 24 Η κάµψη της διαφθοράς στα διεθνή σύνορα αποτελεί επίσης έναν από τους στόχους του Trade and Transport Facilitation Programme, το οποίο είναι καρπός της συνεργασίας µεταξύ των εθνικών κυβερνήσεων, της Παγκόσµιας Τράπεζας, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διεθνείς φορείς επίσης στηρίζουν ενεργά συγκεκριµένα εθνικά προγράµµατα κατά της διαφθοράς. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι στην Βοσνία Ερζεγοβίνη, όπου η διεθνής κοινότητα διατηρεί την κυρίως ευθύνη για το εσωτερικό πολιτικό προσκήνιο, το τµήµα κατά της απάτης του Γραφείου του Ύπατου Αντιπροσώπου έχει πραγµατοποιήσει σειρά πρωτοβουλιών κατά της δωροδοκίας. Κατά τον εναρκτήριο λόγο του τον Μάιο του 2002, ο νέος Ύπατος Αντιπρόσωπος, Λόρδος Ashdown, έκανε γνωστή την πρόθεση του να καταπολεµήσει την διαφθορά και παραδέχθηκε ότι «η αντίληψη της εγκληµατικότητας και της διαφθοράς ενδυναµώνονται». 25 Αναφορικά µε το οργανωµένο έγκληµα, σε σχέση µε το οποίο η διαφθορά θα µπορούσε να χαρακτηριστεί το οξυγόνο µέσα στο οποίο το πρώτο αναπνέει και αναπτύσσεται, δείγµατα προόδου θα µπορούσαν να διακριθούν µετά την τουλάχιστον µία αλλαγή κυβέρνησης στα υπό εξέταση κράτη. Αξιόλογες αλλά όχι ικανοποιητικές χαρακτηρίζονται οι πρωτοβουλίες των νέων κυβερνήσεων. Όσον αφορά τις διεθνείς απόπειρες για την καταπολέµηση της οργανωµένης εγκληµατικής δραστηριότητας στην περιοχή, το πλέον σηµαντικό επίτευγµα µετά τις πολιτικές αλλαγές είναι η ουσιαστική συνεργασία των εθνικών κυβερνήσεων µε τους διεθνείς οργανισµούς σε µία ενορχηστρωµένη 24 «Το SPAI δηµιουργήθηκε στο Σαράγιεβο τον Φεβρουάριο του 2000 µε σκοπό την υποστήριξη και τον συντονισµό των δραστηριοτήτων κατά της διαφθοράς εκ µέρους των κυβερνήσεων, των ΜΚΟ και των διεθνών οργανισµών. Τους πρώτους 18 µήνες ασχολήθηκε µε διαδικασίες παρακολούθησης (monitoring). Έκτοτε, προώθησε πολιτικές προτάσεις καθώς και την υλοποίηση τους. Ανάµεσα στους συµµετέχοντες στην πρωτοβουλία διακρίνονται το Συµβούλιο της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυβέρνηση των ΗΠΑ, ο ΟΟΣΑ και η Παγκόσµια Τράπεζα.», SPAI Newsletter 2, no. 14, 2001, Επίσης βλ. SPAI Strategy and Action Plan For 2002 and Beyond 25 Dejan Jovic, Southeast Europe, Global Corruption Report 2003, Transparency International Επίσης Επίσης βλ. Paddy Ashdown, Corruption and Crime are the worst legacy, 9 April 2003, Press Office, Office of the High Representative 15

16 προσπάθεια για την κάµψη και, εν τέλει, εξάλειψη του λαθρεµπορίου στα Βαλκάνια. Μία από τις πλέον σηµαίνουσες συνεισφορές ήταν η ανάπτυξη των βοηθητικών τελωνειακών αποστολών (customs assistance missions) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αλβανία, την Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία και το Κόσοβο. Ο Οργανισµός για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) είναι επίσης εξαιρετικά ενεργός στην περιοχή, κυρίως δε στην καταπολέµηση του εµπορίου λευκής σαρκός. Επιτυχώς έχει συµβάλει και το Σύµφωνο Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στα πλαίσια του προαναφερθέντος, εκτός από τα πολυάριθµα έργα συνολικού ύψους σχεδόν 6 δις. δολαρίων, ενδεικτικά αναφέρουµε τις διµερείς εµπορικές συµφωνίες µεταξύ των κρατών της περιοχής. 26 Επιπρόσθετα, η Πρωτοβουλία για Συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Southeast European Cooperative Initiative SECI), στην οποία συµµετέχουν η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η πγ Μ, η Μολδαβία, η Ρουµανία, η Σλοβενία και η Τουρκία, ενθαρρύνει τις απόπειρες περιφερειακής συνεργασίας µε στόχο την ολοκλήρωση της ΝΑΕ στο Ευρωατλαντικό οικοδόµηµα. 27 Τέλος, ενδεικτικά αναφέρεται η Southeast European Legal Development Initiative SELDI, η οποία είναι µία προσπάθεια ηγετικών µη κερδοσκοπικών οργανισµών, κυβερνητικών εκπροσώπων, ενδοκυβερνητικών θεσµών και ειδικών από τις χώρες της ΝΑΕ, επικεντρωµένη στην οικοδόµηση ενός συνασπισµού µεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα για τη νοµική και θεσµική ανάπτυξη στην περιοχή Marko Hajdinjak, Smuggling in Southeast Europe: The Yugoslav Wars and the Development of Regional Criminal Networks in the Balkans, Center for the Study of Democracy, Όπ. παρ. 28 Όπ. παρ. 16

17 ΕΠΙΛΟΓΟΣ Ο πόλεµος στην πρώην Γιουγκοσλαβία επέδρασε καταλυτικά στην ανάπτυξη του διασυνοριακού οργανωµένου εγκλήµατος και την διάδοση της διαφθοράς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η «κληρονοµιά» των κοµµουνιστικών καθεστώτων, η αιφνίδια και πλήρης απελευθέρωση του διασυνοριακού εµπορίου άνευ των ανάλογων ρυθµίσεων, το γεγονός ότι λόγω του µικρού µεγέθους των εθνικών οικονοµιών τα σύνορα µετεξελίχθηκαν στον κυρίως µηχανισµό ανακατανοµής του εθνικού πλούτου καθώς και η γεωγραφική θέση της περιοχής συνεισέφεραν σηµαντικά σε αυτή την εξέλιξη. 29 Σε αρχικό στάδιο, κυρίως το λαθρεµπόριο και, εν συνεχεία, οι άλλες επιµέρους εγκληµατικές δραστηριότητες θεωρούνταν απαραίτητες για την προώθηση του εθνικού συµφέροντος και εποµένως, νόµιµες. Εξαιτίας της αντίληψης αυτής, η διαχωριστική γραµµή µεταξύ «εθνικών ηρώων» και «εγκληµατιών» ήταν και, εν µέρει, παραµένει δυσδιάκριτη. 30 Στην συνέχεια, τα δίκτυα αυτά λαθρεµπορίου τα οποία οργανώθηκαν ηµιεπίσηµα και µε την γνώση, αν όχι µε την συµµετοχή, των υψηλόβαθµων κρατικών αξιωµατούχων, «ιδιωτικοποιήθηκαν» από δοµές στενά συνδεδεµένες µε τις πολιτικές ελίτ. Απόρροια ήταν η εξάπλωση του φαινοµένου. Σαν συνέχεια της αλυσίδας, το γενικευµένο πλέον φαινόµενο άρχισε να υπονοµεύει αισθητά την οµαλή λειτουργία των κρατών. Με δεδοµένο, ωστόσο, τις κοινωνικο-πολιτικές ταραχές εξαιτίας του πολέµου οι οποίες δεν επέτρεπαν καθεστωτικές αλλαγές, η όποια προσπάθεια αντιµετώπισης της οργανωµένης εγκληµατικής δραστηριότητας έµοιαζε ουτοπική. Στην 29 Marko Hajdinjak, Smuggling in Southeast Europe: The Yugoslav Wars and the Development of Regional Criminal Networks in the Balkans, Center for the Study of Democracy, Όπ. παρ 17

18 περίπτωση δε, που γινόταν κάποια απόπειρα ήταν αναµενόµενα αναποτελεσµατική. Ως αποτέλεσµα της διεθνούς πίεσης κυρίως αλλά και άλλων πολιτικών εξελίξεων στην περιοχή, οι εθνικές κυβερνήσεις των κρατών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αναγκάστηκαν, από το 2000, να εµπλακούν σε µία συντονισµένη προσπάθεια µε σκοπό την πάταξη της διαφθοράς και του οργανωµένου εγκλήµατος. Η συνεργασία σε διµερές, περιφερειακό αλλά και διεθνές επίπεδο αξιολογείται θετικά καθώς αποδεικνύει ότι οι εθνικές κυβερνήσεις συνειδητοποίησαν πως κανένα κράτος δεν µπορεί αποτελεσµατικά να αντιµετωπίσει και να εξαλείψει τα δύο υπό εξέταση αλληλένδετα φαινόµενα σε αυτή την κλίµακα. Το λαθρεµπόριο και οι άλλες µορφές οργανωµένου εγκλήµατος καθώς και η διαφθορά που τα διέπει, συµπεριλαµβάνονται στα πλέον σηµαντικά εµπόδια προς την µετάβαση στην δηµοκρατία και την οικονοµία της αγοράς, παρακωλύοντας πολιτικές, οικονοµικές και νοµικές µεταρρυθµίσεις. Ωστόσο, ο πλέον σηµαντικός πολιτικός παράγοντας στο πρόσφατο βαλκανικό γίγνεσθαι παραµένει ο σκληροπυρηνικός εθνικισµός. Η δολοφονία του Σέρβου πρωθυπουργού Zoran Djindjic τον περασµένο Μάρτιο καθώς και τα πρόσφατα εκλογικά αποτελέσµατα στην Κροατία και την Σερβία-Μαυροβούνιο συνηγορούν υπέρ αυτής της άποψης. Προσεγγίζοντας την δολοφονία Djindjic (αποκλειστικά ως γεγονός και αποφεύγοντας την αξιολόγηση του µεταρρυθµιστικού έργου του τελευταίου), η εξήγηση που προωθήθηκε στα µέσα µαζικής επικοινωνίας ήταν αυτή του οργανωµένου εγκλήµατος. Η αξιοπιστία του επιχειρήµατος τίθεται υπό αµφισβήτηση µε δεδοµένο την εµπλοκή του ίδιου του Djindjic µε την Μαφία κατά την διάρκεια της καριέρας του ενώ επίσης υποστηρίζεται ότι το κόµµα του στηριζόταν στο λαθρεµπόριο καπνού ως πηγή χρηµατοδότησης. 31 Σχετικά µε την πρόσφατη εκλογική διαδικασία, ενδεικτική είναι η, έστω και συµβολική, επανεµφάνιση των 31 Pettifer James, The Death of Zoran Djindjic A Time for Realism, 23 March 2003, Occasional Brief No 97, Conflict Studies Research Centre, Defence Academy of the United Kingdom 18

19 Milosevic και Seselij στο εκλογικό προσκήνιο της χώρας καθώς επίσης και το αποτέλεσµα της εκλογικής διαδικασίας τόσο στη Σερβία-Μαυροβούνιο όσο και στην Κροατία (ανάδειξη των εθνικιστικών δυνάµεων). Εν κατακλείδι, το οργανωµένο έγκληµα και η διαφθορά στα Βαλκάνια, έτσι όπως ευδοκίµησαν µέσα από τις ταραχώδεις εξελίξεις των τελευταίων 15 ετών στην περιοχή, λειτούργησαν και συνεχίζουν να λειτουργούν καταλυτικά παρεµποδίζοντας την οµαλή µετάβαση των κρατών αυτών προς την δηµοκρατία και την οικονοµία της αγοράς και, κατ επέκταση, την ολοκλήρωσή τους στις ευρωατλαντικές δοµές. Η καταπολέµηση του φαινοµένου στο σύνολό του κρίνεται απαραίτητη, µε την ενορχηστρωµένη σύµπραξη όλων των παραγόντων - διεθνών, περιφερειακών και εσωτερικών θεµελιωµένη πάνω στην γνώση του ταραχώδους παρελθόντος της περιοχής και την κατανόηση του αµφίσηµου παρόντος της. 19

20 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ελληνική: «Αλβανία και Σερβία-Μαυροβούνιο καταδικάζουν το οργανωµένο έγκληµα», 14/02/2003, Southeast European Times «Βαλκανικά Μέσα και Οργανωµένο Έγκληµα: Πραγµατεύονται την Κοινοτοπία των Πολέµων Ενοχοποίησης», 16/06/2003, Southeast European Times «Είναι το οργανωµένο έγκληµα ένα βαλκανικό πρόβληµα;», Southeast European Times «Έκθεση συνιστά συνέχιση της διεθνούς εµπλοκής στα Βαλκάνια», 09/12/2002, Southeast European Times «Η Σερβία-Μαυροβούνιο λαµβάνει διεθνή στήριξη για την πάταξη του οργανωµένου εγκλήµατος», 31/10/2003, Southeast European Times «Μεταβατική διαφθορά» στα Βαλκάνια: Αναζητώντας µια λύση», 21/02/2002, Southeast European Times «Νέος γιουγκοσλαβικός νόµος αντιµετωπίζει το θέµα της διακίνησης γυναικών», 10/05/2002, Southeast European Times «Το Οργανωµένο Έγκληµα της Σερβίας έρχεται επιτέλους αντιµέτωπο µε τη ικαιοσύνη», 02/10/2003, Southeast European Times Ξενόγλωσση: Anti-Corruption in Southeast Europe: First Steps and Policies, Southeast European Legal Development Initiative SELDI, Ashdown Paddy, Corruption and Crime are the worst legacy, 09 April 2003, Press Office, Office of the High Representative, Balkan horror at Djindjic death, BBC NEWS, 13/03/2003, Corruption, Contraband, and Organized Crime in Southeast Europe, Center for the Study of Democracy,

21 EU targets Balkan Crime, BBC NEWS, 21/06/2003, Forum on New Security Issues: Shared Interests and Values Between Southeastern Europe and the Transatlantic Community FONSI, Summary of Major Discussion Points and Policy Recommendations Made at the Workshop by Ekavi Athanassopoulou, ELIAMEP Full Text: Serbian Statement on Djindjic Killing, 12/03/2003, Hajdinjak Marko, Smuggling in Southeast Europe The Yugoslav Wars and the Development of Regional Criminal Networks in the Balkans, Center for the Study of Democracy, 2002 Jovic Dejan, Southeast Europe, Global Corruption Report 2003, Transparency International London Hosts Conference on Organised Crime in Southeast Europe, 25/11/02, Southeast European Times Macedonia s Public Secret: How Corruption Drags the Country Down, 14 August 2002, ICG Balkan Report No 133, International Crisis Group Minchev Ognyan, Corruption and Organized Crime in Southeastern Europe: A Paradigm of Social Change Revisited, Southeast European and Black Sea Studies, Vol.2, Number 1, January 2002 Naegele Jolyon, Balkans: Nine Leaders Stress Regional Cooperation in Belgrade, RFE/RL, 9 April 2003 Organised Crime in Southeast Europe, Central European and Eastern Adriatic Research Group, Research & Analytical Papers, Foreign and Commonwealth Office London, November 2002 Pettifer James, The Death of Zoran Djindjic A Time for Realism, 23 March 2003, Occasional Brief No 97, Conflict Studies Research Centre, Defence Academy of the United Kingdom Politi Alessandro, The Threat of Organized Crime in the Balkans, Southeast European and Black Sea Studies, Vol.1, Number 2, May 2001 Report on the Situation of Organized Crime in the EU, Ad Hoc Group on Organized Crime (1993) Serbian Media in shock, BBC NEWS, 13/03/2003, 21

22 Serbian Government will continue the fight against organized crime, 12 March 2003, Skulrak S. Robin, Crime, Corruption and Endangerment of Bosnia s Statehood Smith, Finn, Depth of Corruption Surfacing in Yugoslavia, October 22, 2000, SPAI Strategy and Action Plan For 2002 and Beyond, Stability Pact Anti- Corruption Initiative The London Statement, Lancaster House Ministerial Conference, London, 25 November 2002 UN Convention Against Transnational Organized Crime, 15 November UN Office for Drug Control and Crime Prevention, Xenakis Sappho, The Challenge of Organized Crime to State Sovereignty in the Balkans: A Historical Approach Επίσης χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία και links των κάτωθι ιστοσελίδων και think tanks: SEE Online Transparency International Crime and Corruption Watch Human Rights Watch Institute for War and Peace Reporting Transnational Organized Crime International Association for the Study of Organized Crime (IASOC) Global Organized Crime 22

23 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ελληνική: «Αλβανία και Σερβία-Μαυροβούνιο καταδικάζουν το οργανωµένο έγκληµα», 14/02/2003, Southeast European Times «Βαλκανικά Μέσα και Οργανωµένο Έγκληµα: Πραγµατεύονται την Κοινοτοπία των Πολέµων Ενοχοποίησης», 16/06/2003, Southeast European Times «Είναι το οργανωµένο έγκληµα ένα βαλκανικό πρόβληµα;», Southeast European Times «Έκθεση συνιστά συνέχιση της διεθνούς εµπλοκής στα Βαλκάνια», 09/12/2002, Southeast European Times «Η Σερβία-Μαυροβούνιο λαµβάνει διεθνή στήριξη για την πάταξη του οργανωµένου εγκλήµατος», 31/10/2003, Southeast European Times «Μεταβατική διαφθορά» στα Βαλκάνια: Αναζητώντας µια λύση», 21/02/2002, Southeast European Times «Νέος γιουγκοσλαβικός νόµος αντιµετωπίζει το θέµα της διακίνησης γυναικών», 10/05/2002, Southeast European Times «Το Οργανωµένο Έγκληµα της Σερβίας έρχεται επιτέλους αντιµέτωπο µε τη ικαιοσύνη», 02/10/2003, Southeast European Times Ξενόγλωσση: Anti-Corruption in Southeast Europe: First Steps and Policies, Southeast European Legal Development Initiative SELDI, Ashdown Paddy, Corruption and Crime are the worst legacy, 09 April 2003, Press Office, Office of the High Representative, Balkan horror at Djindjic death, BBC NEWS, 13/03/2003, Corruption, Contraband, and Organized Crime in Southeast Europe, Center for the Study of Democracy,

24 EU targets Balkan Crime, BBC NEWS, 21/06/2003, Full Text: Serbian Statement on Djindjic Killing, 12/03/2003, Hajdinjak Marko, Smuggling in Southeast Europe The Yugoslav Wars and the Development of Regional Criminal Networks in the Balkans, Center for the Study of Democracy, 2002 Jovic Dejan, Southeast Europe, Global Corruption Report 2003, Transparency International London Hosts Conference on Organised Crime in Southeast Europe, 25/11/02, Southeast European Times Macedonia s Public Secret: How Corruption Drags the Country Down, 14 August 2002, ICG Balkan Report No 133, International Crisis Group Minchev Ognyan, Corruption and Organized Crime in Southeastern Europe: A Paradigm of Social Change Revisited, Southeast European and Black Sea Studies, Vol.2, Number 1, January 2002 Naegele Jolyon, Balkans: Nine Leaders Stress Regional Cooperation in Belgrade, RFE/RL, 9 April 2003 Organised Crime in Southeast Europe, Central European and Eastern Adriatic Research Group, Research & Analytical Papers, Foreign and Commonwealth Office London, November 2002 Pettifer James, The Death of Zoran Djindjic A Time for Realism, 23 March 2003, Occasional Brief No 97, Conflict Studies Research Centre, Defence Academy of the United Kingdom Politi Alessandro, The Threat of Organized Crime in the Balkans, Southeast European and Black Sea Studies, Vol.1, Number 2, May 2001 Serbian Media in shock, BBC NEWS, 13/03/2003, Serbian Government will continue the fight against organized crime, 12 March 2003, Skulrak S. Robin, Crime, Corruption and Endangerment of Bosnia s Statehood Smith, Finn, Depth of Corruption Surfacing in Yugoslavia, October 22, 2000, 24

25 SPAI Strategy and Action Plan For 2002 and Beyond, Stability Pact Anti- Corruption Initiative The London Statement, Lancaster House Ministerial Conference, London, 25 November 2002 UN Convention Against Transnational Organized Crime, 15 November UN Office for Drug Control and Crime Prevention, Xenakis Sappho, The Challenge of Organized Crime to State Sovereignty in the Balkans: A Historical Approach Επίσης χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία και links των κάτωθι ιστοσελίδων και think tanks: SEE Online Transparency International Crime and Corruption Watch Human Rights Watch Institute for War and Peace Reporting Transnational Organized Crime International Association for the Study of Organized Crime (IASOC) Global Organized Crime Center for Democracy and Reconciliation in SEE Foreign Policy Association 25

THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION

THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION Professor Angelos Kotios Albania, November 2013 1 Αντικείμενο παρουσίασης Χαρακτηριστικά της περιοχής Λόγοι για την καθυστέρηση στην ενσωμάτωση τω

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης

Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης Ψήφισµα Συνδιάσκεψης 17.6 Συνδ. 17.6 Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ότι η διαφθορά

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη Διεθνείς Οργανισμοί Περιεχόμενα Σελ.3 Τι είναι διεθνής οργανισμός; Σελ.4 Κατηγορίες διεθνών οργανισμών Σελ.5-6 Σημαντικότεροι Διεθνείς Οργανισμοί Σελ.7 Τι είναι Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Σελ.8-11 Μ.Κ.Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2012 COM(2012) 581 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΜΠΒ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Καλημέρα σας. Αξιότιμοι Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Με μεγάλη χαρά το Ελληνικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ υποδέχεται σήμερα, στην Πρώτη Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά δημόσια μηνύματα

Βασικά δημόσια μηνύματα Παγκόσμια Ημέρα (συν. 1) Κατά του Καπνίσματος_31.05.2015 (W.H.O.) «Εξάλειψη του παράνομου εμπορίου των προϊόντων καπνού» (Stop illicit trade of tobacco products) Κάθε έτος, στις 31 Μάΐου, ο Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

15516/14 ΔΠ/γπ 1 DG D 1C

15516/14 ΔΠ/γπ 1 DG D 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15516/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 14633/14 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ENFOPOL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0055/30. Τροπολογία. Louis Aliot εξ ονόματος της Ομάδας ENF

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0055/30. Τροπολογία. Louis Aliot εξ ονόματος της Ομάδας ENF 7.6.2017 A8-0055/30 30 Αιτιολογική σκέψη B B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταρρυθμίσεις και οι προετοιμασίες για την προσχώρηση παρεμποδίζονται από την πολιτική πόλωση, τη βαθιά αμοιβαία καχυποψία και την

Διαβάστε περισσότερα

«Η διεθνής αστυνομική συνεργασία στην αντιμετώπιση της σύγχρονης εγκληματικής κινητικότητας»

«Η διεθνής αστυνομική συνεργασία στην αντιμετώπιση της σύγχρονης εγκληματικής κινητικότητας» ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «Η διεθνής αστυνομική συνεργασία στην αντιμετώπιση της σύγχρονης εγκληματικής κινητικότητας» Ταξίαρχος Αχιλλέας Λ. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερική Ασφάλεια ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Εσωτερική Ασφάλεια ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Εσωτερική Ασφάλεια ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Ο καθένας χρειάζεται να νιώθει ασφάλεια στην καθηµερινή του ζωή. Αν και οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν έχουν ζήσει πόλεµο εδώ και

Διαβάστε περισσότερα

Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη «Η Ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ Εμπειρίες από την εισδοχή άλλων Βαλκανικών κρατών»

Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη «Η Ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ Εμπειρίες από την εισδοχή άλλων Βαλκανικών κρατών» ΟΜΙΛΙΑ Βουλευτή β Αθηνών, πρώην Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη Στο συνέδριο του ΚΕΠΠ με θέμα: «Η Ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ Εμπειρίες από την εισδοχή άλλων Βαλκανικών κρατών» Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στο συνέδριο "Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές" (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Ομιλία στο συνέδριο Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Ομιλία στο συνέδριο "Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές" (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0101(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0101(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2015/0101(NLE) 6.4.2016 *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο του Δικτύου Συνεργασίας για την Πολιτική των Ναρκωτικών στην ΝΑ Ευρώπη

Ενημερωτικό Φυλλάδιο του Δικτύου Συνεργασίας για την Πολιτική των Ναρκωτικών στην ΝΑ Ευρώπη Ενημερωτικό Φυλλάδιο του Δικτύου Συνεργασίας για την Πολιτική των Ναρκωτικών στην ΝΑ Ευρώπη NR. 2 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ * Η Οργάνωση Πρωτοβουλία για την Υγεία υλοποίησε το Πρόγραμμα "Πολιτική Ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΑ-ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΤΕΛΑ-ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ-ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Οι κρίσεις δημιουργούν απρόβλεπτες καταστάσεις οι οποίες εξελίσσονται ραγδαία και απαιτούν αποφάσεις προκειμένου οι επιπτώσεις τους να μην επεκταθούν ταχύτατα. Κάθε κρίση απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετά από δέκα χρόνια διαπραγµατεύσεις και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης (12-13 εκεµβρίου 2002), η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει

Διαβάστε περισσότερα

Τα Δυτικά Βαλκάνια. Νομική βάση. Στόχοι. Ιστορικό. Μέσα

Τα Δυτικά Βαλκάνια. Νομική βάση. Στόχοι. Ιστορικό. Μέσα Τα Δυτικά Βαλκάνια Η ΕΕ έχει αναπτύξει μια πολιτική για τη στήριξη της βαθμιαίας ενσωμάτωσης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ένωση. Την 1η Ιουλίου 2013 η Κροατία υπήρξε η πρώτη από τις επτά χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ GRE ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Αυστρία, Βέλγιο, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Δανία,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Δυτικά Βαλκάνια. Νομική βάση. Στόχοι. Γενικό πλαίσιο. Μέσα

Τα Δυτικά Βαλκάνια. Νομική βάση. Στόχοι. Γενικό πλαίσιο. Μέσα Τα Δυτικά Βαλκάνια Η ΕΕ έχει αναπτύξει πολιτική στήριξης της βαθμιαίας ενσωμάτωσης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ένωση. Την 1η Ιουλίου 2013 η Κροατία υπήρξε η πρώτη από τις επτά χώρες που έγινε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούν ένα αποτελεσματικό όχημα για την προώθηση της ανάπτυξης και της ευημερίας, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Αποτελούν ένα αποτελεσματικό όχημα για την προώθηση της ανάπτυξης και της ευημερίας, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ & ΕΒΕΑ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ProCredit Group event: Ιnternational B2B event ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 9.5.16. «Η επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινό ανακοινωθέν των «28» και της Τουρκίας μετά τη Σύνοδο Κορυφής έχει ως εξής:

Το κοινό ανακοινωθέν των «28» και της Τουρκίας μετά τη Σύνοδο Κορυφής έχει ως εξής: Το κοινό ανακοινωθέν των «28» και της Τουρκίας μετά τη Σύνοδο Κορυφής έχει ως εξής: 1.Μετά τη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό Νταβούτογλου, οι αρχηγοί των κρατών της ΕΕ και των κυβερνήσεων αναφέρθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ Μη κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης (Λευκορωσία) ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Βαλέτα, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Μεσογείου 1. Χαιρετίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

10137/17 ΠΜ/μκ 1 DG C 1

10137/17 ΠΜ/μκ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10137/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία ΑΝΥΠΕΞ κ. Δημήτρη Δρούτσα σε Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: «Νοτιοανατολική Ευρώπη: Κρίση & Προοπτικές»

Ομιλία ΑΝΥΠΕΞ κ. Δημήτρη Δρούτσα σε Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: «Νοτιοανατολική Ευρώπη: Κρίση & Προοπτικές» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ Ομιλία ΑΝΥΠΕΞ κ. Δημήτρη Δρούτσα σε Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: «Νοτιοανατολική Ευρώπη: Κρίση & Προοπτικές» Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2009 Εξοχότατοι,

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΟΣ Ν. ΚΟΝΣΟΛΑΣ Βουλευτής Ν. Δωδεκανήσου ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΜΑΝΟΣ Ν. ΚΟΝΣΟΛΑΣ Βουλευτής Ν. Δωδεκανήσου ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΝΟΣ Ν. ΚΟΝΣΟΛΑΣ Βουλευτής Ν. Δωδεκανήσου ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-30 Νοεμβρίου 2016 5o ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ (5th Arab-Hellenic Economic Forum) 3 η Συνεδρία: Επενδυτικές Ευκαιρίες στα

Διαβάστε περισσότερα

«Ζούµε, επιτρέψτε µου την έκφραση, σε µια δύσκολη εποχή. Σε µια εποχή και σ ένα περιβάλλον ρευστό και πολύπλοκο.

«Ζούµε, επιτρέψτε µου την έκφραση, σε µια δύσκολη εποχή. Σε µια εποχή και σ ένα περιβάλλον ρευστό και πολύπλοκο. Χαιρετισµός Αρχηγού Ελληνικής Αστυνοµίας στο 5ο Ετήσιο Συνέδριο για την άµυνα και την ασφάλεια «EXPOSEC DEFENSEWORLD» (Τετάρτη 3 Μαΐου 2017 / Λέσχη Αξιωµατικών Ενόπλων υνάµεων) «Ζούµε, επιτρέψτε µου την

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Εισαγωγή 3 Ι. Το εξωτερικό εµπόριο: εκρηκτική άνοδος 5 Οι εξαγωγές στις δύο τελευταίες δεκαετίες 5 Νοτιοανατολική Ευρώπη 7 Χώρες Κεντρικής Ευρώπης 8 Βαλτικές Χώρες 8 Χώρες της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ ΕΜΠΑΡΓΚΟ:18.30 Αθήνα, 8-9-2008 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ Η σηµερινή εκδήλωση που οργανώνει το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ "

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ 1911-1913" Κεφάλαιο 5 Ο χάρτης των Βαλκανίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΙΝΑ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ

Η ΚΙΝΑ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Η ΚΙΝΑ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΧΟΥΧΛΙΑ ΜΑΡΘΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΙΝΑΣ Προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχειακές συλλογές του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας

Οι αρχειακές συλλογές του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας Οι αρχειακές συλλογές του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας B. Αρχειακές συλλογές που προέρχονται από ιδιωτικά αρχεία (DEP) και πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ CBC04. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ CBC04. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ CBC04. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ Ονομασία δείκτη Κωδικός Ορισμός Τυπική Μορφή Μονάδες Μέτρησης Χωρική Αναφορά Συχνότητα Μέτρησης Σκοπιμότητα Στόχοι πολιτικής Προδιαγραφές Δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (σελ )

Κεφάλαιο 3. Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (σελ ) Ιστορία ΣΤ τάξης 5 η ενότητα «Η Ελλάδα στον 20 ο αιώνα» 1 Κεφάλαιο 3 Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (σελ. 186 189) Οι προσδοκίες, που καλλιέργησε στους υπόδουλους χριστιανικούς λαούς το κίνηµα των Νεοτούρκων το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΩΣ ΤΟ 1941 100 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015.

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11133/15 ASIM 65 COWEB 75 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10833/15

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ

Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Νοµικό Τµήµα Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, 11 2 2004 Υπό : Ευσταθίας Αγγελοπούλου ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL σχετικά με τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL σχετικά με τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 14.2.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 σχετικά με τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG

Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Μ. Π. Σ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG Το Πρόγραµµα INTERREG Ελλάδα Π.Γ..Μακεδονίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρατική Συμπαράταξη ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημοκρατική Συμπαράταξη ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αθήνα 19/2/2016 Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε 1. Το "μεταναστευτικό-προσφυγικό" είναι ένα μείζον και κρίσιμο Ευρωπαϊκό και Διεθνές πρόβλημα γιατί γεννήθηκε, κλιμακώνεται και κορυφώνεται σε συνδυασμό με γεωπολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

15413/16 ΠΜ/γπ 1 DGD 1C

15413/16 ΠΜ/γπ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15413/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 8 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Η συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποίησε τις προηγούμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και δημιούργησε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

μεγάλο ποσοστό των οποίων εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με περιορισμένης διάρκειας συμβόλαια και σε επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης.

μεγάλο ποσοστό των οποίων εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με περιορισμένης διάρκειας συμβόλαια και σε επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης. Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κας Σωτηρούλας Χαραλάμπους, στο Συνέδριο της Κυπριακής Προεδρίας με θέμα «Εξαλείφοντας το Χάσμα Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών: Καλές Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικές πηγές για καινοτόμες πρωτοβουλίες. Sources of funding for innovative initiatives

Χρηματοδοτικές πηγές για καινοτόμες πρωτοβουλίες. Sources of funding for innovative initiatives Χρηματοδοτικές πηγές για καινοτόμες πρωτοβουλίες Sources of funding for innovative initiatives Εισηγητής: Σπύρος Βασιλειάδης Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Πως χρηματοδοτούνται τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς λόγος για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε, πολιτικά, αυτό το ζήτηµα;

Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς λόγος για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε, πολιτικά, αυτό το ζήτηµα; ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς λόγος για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε, πολιτικά, αυτό το ζήτηµα; 23 9 7 6 Πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2041(INI) 24.9.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

13268/16 ΓΕΧ/μκρ 1 DGD 1C

13268/16 ΓΕΧ/μκρ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13268/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 13 Οκτωβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος 1. Ο κοινοβουλευτισµός είναι η µορφή πολιτικής εκπροσώπησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός Α.Ε. Παρατηρητήριο: Μεταφορικές υποδοµές στα Βαλκάνια και ίκτυο-πυρήνας, Σεπτ. 2005

Εγνατία Οδός Α.Ε. Παρατηρητήριο: Μεταφορικές υποδοµές στα Βαλκάνια και ίκτυο-πυρήνας, Σεπτ. 2005 Την παρούσα έκθεση σύνταξε και επιµελήθηκε ο επιστηµονικός συνεργάτης του Παρατηρητηρίου, Μανόλης Τρανός, Μηχανικός Χωροταξίας-Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τα περιεχόµενα και οι τυχόν απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

10. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 10. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Σύμφωνα με την παράγραφο (ι) του Διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2011, με το οποίο διορίστηκα, εμπίπτει στους όρους εντολής μου η υποβολή «εισηγήσεων για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Ελευθεριών και ικαιωµάτων των Πολιτών, ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 8 Μαΐου 2001 PE 302.228/14-21 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 14-21 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ Eva Klamt (PE 302.228)

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

8654/17 ΔΛ/γπ 1 DGD 1C

8654/17 ΔΛ/γπ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2017 (OR. en) 8654/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία αριθ. προηγ. εγγρ.: 8420/2/17 REV 2 Θέμα: COSI 85 ENFOPOL 203 CRIMORG 90 ENFOCUSTOM 109

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ ΟΣΗ... 19 ΜΕΡΟΣ Ι ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Κεφάλαιο 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Επενδυτικό σχέδιο 3. Βασικές έννοιες και ορισµοί

Το Επενδυτικό σχέδιο 3. Βασικές έννοιες και ορισµοί ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I Διδάσκων: Δρ. Κ. Αραβώσης Το Επενδυτικό σχέδιο 3. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 11: Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7.6.2008 C 141/27 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2008 Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος: πολυετή σχέδια συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσια Ασφάλεια. Δρ Ιωάννης Χάψος Research Fellow in Maritime Security CTPSR Coventry University

Θαλάσσια Ασφάλεια. Δρ Ιωάννης Χάψος Research Fellow in Maritime Security CTPSR Coventry University Θαλάσσια Ασφάλεια Δρ Ιωάννης Χάψος Research Fellow in Maritime Security CTPSR Coventry University «Ανάπτυξη από τη Θάλασσα - Μια Ευρωπαϊκή Θαλάσσια Πολιτική για την Ελλάδα» Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ, ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΕΙΡΗΝΗ, ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΙΡΗΝΗ, ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ Γενικές πληροφορίες για την έρευνα κοινής γνώµης Την πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή αυτής της έρευνας είχε το Κέντρο για τη ηµοκρατία και τη Συµφιλίωση στη Νοτιοανατολική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - MMWD Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Γεράσιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

L 101/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 101/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 101/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.4.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Απριλίου 2009 για τη σύσταση του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού με

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακάτω ομάδα κεφαλαίων εξετάζει τους μηχανισμούς της κυβέρνησης και τις διαδικασίες μέσω των οποίων διαμορφώνεται και εφαρμόζεται η δημόσια

Η παρακάτω ομάδα κεφαλαίων εξετάζει τους μηχανισμούς της κυβέρνησης και τις διαδικασίες μέσω των οποίων διαμορφώνεται και εφαρμόζεται η δημόσια Χρήση του Βιβλίου Η πολιτική, από τη φύση της, είναι ένας τομέας επικάλυψης και διασύνδεσης. Το υλικό λοιπόν που συναντάται στο βιβλίο αυτό ανθίσταται πεισματικά στην τμηματοποίηση, κάτι που αποτελεί και

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις με πρόσθετη αξία που θα προωθηθούν στη βάση πάντα της αρχής της επικουρικότητας, όπως ορίζεται άλλωστε και στη Συνθήκη.

Δράσεις με πρόσθετη αξία που θα προωθηθούν στη βάση πάντα της αρχής της επικουρικότητας, όπως ορίζεται άλλωστε και στη Συνθήκη. Πέμπτη, 25/10/2012 Ομιλία του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη κατά την εναρκτήρια τελετή του 11 ου Ευρωπαϊκού Φόρουμ Τουρισμού 2012, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» Σας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση και Προσφυγική Κρίση Προσλήψεις και Στρατηγικές

Ευρωπαϊκή Ένωση και Προσφυγική Κρίση Προσλήψεις και Στρατηγικές Ευρωπαϊκή Ένωση και Προσφυγική Κρίση Προσλήψεις και Στρατηγικές Ρόδος 15 Απριλίου 2016 Παναγιώτης Τσάκωνας Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2001-2010: Αριθμός παράνομων/παράτυπων μεταναστών από Βόρεια Αφρικής & Μέση

Διαβάστε περισσότερα

11245/16 ΔΙ/μκρ 1 DGC 1

11245/16 ΔΙ/μκρ 1 DGC 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11245/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 18 Ιουλίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

15412/16 ΔΙ/ακι 1 DGD 1C

15412/16 ΔΙ/ακι 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15412/16 ENFOPOL 484 ENV 791 ENFOCUSTOM 235 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Η Eurojust υπέβαλε την ετήσια έκθεση για το 2016 (έγγρ. 7971/17) στις 31 Μαρτίου 2017.

Η Eurojust υπέβαλε την ετήσια έκθεση για το 2016 (έγγρ. 7971/17) στις 31 Μαρτίου 2017. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2017 (OR. en) 9602/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 9451/1/17 REV 1 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου COPEN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟς ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: ΤΙ ΘΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ; Αντώνιος Κάργας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής

ΠΡΟς ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: ΤΙ ΘΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ; Αντώνιος Κάργας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΠΡΟς ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: ΤΙ ΘΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ; Αντώνιος Κάργας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΕ.ΜΕ.Α.- ΗΜΕΡΙΔΑ ISEC BALLISTICS

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΕ.ΜΕ.Α.- ΗΜΕΡΙΔΑ ISEC BALLISTICS ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΕ.ΜΕ.Α.- ΗΜΕΡΙΔΑ ISEC BALLISTICS Το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) είναι επιστημονικός, ερευνητικός και συμβουλευτικός φορέας με σκοπό τη διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση Εργασίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Τ.Θ. 1591, 54006, Θεσσαλονίκη, Τηλέφωνα 2310 891479 Φάξ 2310891331

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση Εργασίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Τ.Θ. 1591, 54006, Θεσσαλονίκη, Τηλέφωνα 2310 891479 Φάξ 2310891331 BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Διεύθυνση Εργασίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Τ.Θ. 1591, 54006, Θεσσαλονίκη, Τηλέφωνα 2310 891479 Φάξ 2310891331 Ηλ. Ταχυδρομείο fbellou@uom.gr και fbellou@uom.edu.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Του Ιωάννη Μ. Νομικού

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Του Ιωάννη Μ. Νομικού ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Του Ιωάννη Μ. Νομικού (Πρόεδρος στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Μελετών (RIEAS) Copyright: Research Institute for European

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)

Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Η ΕΕ επιδιώκει την προώθηση της ασφάλειας, της ειρήνης, της διεθνούς συνεργασίας, της

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014

Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014 Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014 Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΣΕΒΕ ιδρύθηκε το 1975, ως σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους συνδέσμους επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

CSR and Sustainability. Katerina Katsouli CSR & Sustainability Director Grant Thornton Greece

CSR and Sustainability. Katerina Katsouli CSR & Sustainability Director Grant Thornton Greece CSR and Sustainability Katerina Katsouli CSR & Sustainability Director Grant Thornton Greece Ποιοι είμαστε Με πάνω από 42.000 ανθρώπους σε περισσότερες από 140 χώρες, είμαστε ένας πραγματικά παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία και ο σηµαντικός ρόλος της Υ..Α.Σ. (Υπηρεσία ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας)

ιεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία και ο σηµαντικός ρόλος της Υ..Α.Σ. (Υπηρεσία ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας) ιεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία και ο σηµαντικός ρόλος της Υ..Α.Σ. (Υπηρεσία ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας) Η Ελλάδα διαθέτει 15ετή εµπειρία στη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία. Είναι επίσηµο µέλος της

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική βοήθεια που έχει δώσει η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα

Τεχνική βοήθεια που έχει δώσει η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα Τεχνική βοήθεια που έχει δώσει η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα Φεβρουάριος 2014 Μάιος 2014 Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα 1 Τομείς δραστηριότητας της ΟΔΕ 1. Επιτάχυνση έργων της Πολιτικής για τη Συνοχή 2. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΣ 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ..Α.Σ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Π Ε Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Συνδιοργάνωση Ημερίδας Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 30.4.2014 JOIN(2014) 17 final ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή:

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή: Κυρίες και Κύριοι, Το σημερινό συνέδριο, λίγες μόνο εβδομάδες μετά την επιτυχή έκβαση της παγκόσμιας συνδιάσκεψης για την κλιματική αλλαγή στο Μαρόκο, αλλά και υπό το πρίσμα της αβεβαιότητας που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

«Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων»

«Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων» «Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων» Ημερίδα: «Το Δικαίωμα στην Εργασία και η καταπολέμηση των διακρίσεων: Η σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

Η άποψή σας για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020

Η άποψή σας για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Επιτροπή των Περιφερειών Διαβούλευση Η άποψή σας για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 Βασικές διαπιστώσεις, αξιολόγηση και επιπτώσεις στην πολιτική Μάιος 2010 ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η οικονομική ανασυγκρότηση της νοτιοανατολικής Ευρώπης,

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα