ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ. Καλαϊτζαντωνάκη Σταυρούλα Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια της Σχολής ΜΗΠΕΡ Δικηγόρος ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ. Καλαϊτζαντωνάκη Σταυρούλα Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια της Σχολής ΜΗΠΕΡ Δικηγόρος ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο Δικαίου του Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Διακυβέρνησης. ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Καλαϊτζαντωνάκη Σταυρούλα Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια της Σχολής ΜΗΠΕΡ Δικηγόρος

2 ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ = ΣΥΜΦΩΝΙΑ μεταξύ δύο επιμέρους προσώπων δεσμευτικό περιεχόμενο γεννά στα επιμέρους πρόσωπα δικαιώματα και υποχρεώσεις π.χ. Ο Α συμφωνεί με τον Β την ενοικίαση μίας κατοικίας

3 ΕΝΝΟΙΑ 574 Α.Κ. «Με τη σύμβαση της μίσθωσης πράγματος ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση να παραχωρήσει στο μ ι σ θ ω τ ή τη χρήση του π ράγματος για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση και ο μισθωτής να καταβάλλει το συμφωνημένο μίσθωμα»

4 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΚΙΣΘΩΤΗΣ: πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) εμπράγματο δεσμό με το πράγμα παραχωρεί τη χρήση του πράγματος στον μισθωτή ΜΙΣΘΩΤΗΣ: πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) παραχωρείται η χρήση του πράγματος

5 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟ ΜΙΣΘΙΟ: Πράγμα = ενσώματο αντικείμενο κινητό ή ακίνητο (άρθρ. 947 Α.Κ.) η χρήση του οποίου παραχωρείται από τον εκμισθωτή στο μισθωτή Το ΜΙΣΘΩΜΑ: το αντάλλαγμα του Μισθωτή προς τον Εκμισθωτή για την παραχώρηση της χρήσης του μισθίου Συνήθως συνομολογείται σε χρήματα Το ύψος του επαφίεται στη συμφωνία των μερών

6 Σύμβαση Μίσθωσης Συνήθως καταρτίζεται εγγράφως ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Τα στοιχεία των επιμέρους προσώπων (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ και ΑΦΜ) Συνοπτική αλλά επαρκή περιγραφή του μισθίου Χρονική διάρκεια της μίσθωσης Προσδιορισμός της χρήσης του μισθίου Το ύψος του μισθώματος Υπογραφές των μερών

7 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ Αστικές Μισθώσεις o Αστικός Κώδικας ( Α.Κ.) Επαγγελματικές Εμπορικές Μισθώσεις o Π.Δ. 34/1995, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα Οι διατάξεις περί μισθώσεων του Α.Κ. : στην πλειοψηφία τους διατάξεις ΕΝΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η συμφωνία των μερών υπερισχύει των κανόνων δικαίου

8 ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΙΣΘΩΣΗ Βασικό Στοιχείο διαφοροποίησης Το ΜΙΣΘΙΟ Αποκλειστικά ακίνητο Το Πράσινο Κτίριο (Green Building)

9 ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ δεν υπάρχει κάποιος κοινά αποδεκτός ορισμός Κτίριο (Ν.4122/2013) κατασκευή στεγασμένη με τοίχους, που προορίζεται για τη διαμονή ανθρώπων (π.χ. κατοικίες) την άσκηση κάποιου επαγγέλματος (π.χ. γραφεία, καταστήματα) την αποθήκευση ή την τοποθέτηση πραγμάτων (πχ. αποθήκες, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων) Βασικό Χαρακτηριστικό: η κατανάλωση ενέργειας (φωτισμός, θέρμανση, ψύξη, παραγωγή ζεστού νερού, λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών κλπ)

10 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ Η κατασκευή, η χωροθέτηση, ο σχεδιασμός, η λειτουργία και η συντήρησή τους, συνάδουν με τις αρχές τις βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης και διακρίνονται για τις μειωμένες επιπτώσεις τους στο περιβάλλον Βιοκλιματικός σχεδιασμός Βιοκλιματική αρχιτεκτονική Χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον Εγκατάσταση αποδοτικότερων ηλεκτρομηχανικών συστημάτων (προϋποθέτει άριστη ποιότητα του σχετικού εξοπλισμού) ΕΠΙΔΙΩΞΗ: η ελαχιστοποίηση των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου

11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΝΕΡΟ, ΥΛΙΚΑ (κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης) ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΌΜΩΣ: Υψηλό κόστος κατασκευής

12 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Μικρότερη κατανάλωση Ενέργειας Εξοικονόμηση φυσικών πόρων Μείωση κόστους λειτουργίας Μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και αερίων του θερμοκηπίου Βελτίωση ποιότητας ζωής των ενοίκων Προστασία των επόμενων γενεών στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας

13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Όχι ιδιαίτερη απομάκρυνση από το περιεχόμενο μίας κοινής μισθωτικής σχέσης Διαφοροποίηση Οι όροι της πράσινης μίσθωσης θα διέπονται από την αρχή της αειφορίας και θα κινούνται στο πλαίσιο των επιταγών της βιώσιμης ανάπτυξης Προσδιορισμός των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των Πράσινων Κτιρίων, ο βαθμός της ενεργειακής τους απόδοσης και οι επιδιωκόμενοι ενεργειακοί τους στόχοι Απαγόρευση μείωσης του βαθμού ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου Οι τυχόν μεταβολές στο μίσθιο θα συνάδουν απόλυτα με τους περιβαλλοντικούς στόχους της μίσθωσης

14 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΣΘΩΤΗ μείωση του κόστους λειτουργίας του κτιρίου καλύτερη ποιότητα εσωτερικού χώρου ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ Ικανοποιημένοι ενοικιαστές ομαλή εξέλιξη της μισθωτικής σχέσης Υποκείμενο προνομίων και οικονομικών ενισχύσεων Ενίσχυση φήμης εκμισθωτή προσέλκυση οικονομικά ισχυρών ενοικιαστών που επιδιώκουν να ενισχύσουν την φιλοπεριβαλλοντική τους εικόνα και να προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη π.χ. φορείς του δημοσίου, περιβαλλοντικοί οργανισμοί και κόμματα Μείωση του κόστους συντήρησης παράταση της διάρκειας ζωής των τεχνολογικών συστημάτων

15 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικά των κτιρίων υψηλής ενεργειακής απόδοσης Ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους Μείωση του κόστους λειτουργίας τους Διαμόρφωση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μερών στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων των πράσινων κτιρίων Κοινή επιδίωξη των μερών η βιώσιμη ανάπτυξη και η δράση στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας ομαλή εξέλιξη της μισθωτικής σχέσης

16 ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κτιριακός Τομέας: ένας από τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας παγκοσμίως Στην ΕΕ 40% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης 40% των συνολικών εκπομπών του CO 2 o Η παραγωγή CO 2 ενός χώρου 16 τμ αντιστοιχεί στην ετήσια παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου ενός μέσου αυτοκινήτου Στην Ελλάδα 36% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης ( ) > 43% στις εκπομπές CO 2 ετησίως

17 Βασικές αιτίες: α) παλαιότητα των υφιστάμενων κατασκευών β) η συμπεριφορά των ενοίκων (αλόγιστη κατανάλωση ενέργειας) Η κατανάλωση ενέργειας Κατανάλωση φυσικών πόρων (πετρέλαιο, φυσ. αέριο κλπ) Επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος εκπομπή CO2 Οικονομική επιβάρυνση των ενοίκων Ανάγκη μείωσης του ποσοστού κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια Πράσινα Κτίρια και Πράσινες Μισθώσεις: μείωση έως και 30% στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

18 ΚΤΙΡΙΑΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ελληνικά Κτίρια: ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΑ ΑΙΤΙΕΣ Παλαιότητα: το 93,2% των κτιρίων κατασκευάστηκαν πριν το 1986 Απουσία σχετικού νομοθετικού πλαισίου o ο κανονισμός θερμομόνωσης εισήχθη το 1979 και κατά την πρώτη δεκαετία εφαρμογής του η πλειοψηφία των κτιρίων εξακολουθούσε να μην είναι σωστά μονωμένα Η έλλειψη σχετικής τεχνογνωσίας στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας

19 ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Ε.Ε. ΟΞΥΤΑΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Tο 2009 το 53,9 % της ενέργειας της ΕΕ προερχόταν από εισαγόμενες πηγές και κυρίως από χώρες εκτός των ορίων της Ένωσης, με κυρίαρχο ενεργειακό τροφοδότη τη Ρωσία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ = ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ + ΠΟΛΙΤΙΚΗ Μείωση Ενεργειακής Εξάρτησης: Μείωση της καταναλώμενης ενέργειας Πράσινα Κτίρια και Πράσινες Μισθώσεις

20 ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βασικότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα: αύξηση του ποσοστού CO 2 στην ατμόσφαιρα o CO 2 : ένα από τα βασικότερα στοιχεία του φαινομένου του θερμοκηπίου

21 ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Τα αέρια του φ.θ. παγιδεύουν μερικά την ακτινοβολούμενη θερμότητα που η γη εκπέμπει μετά την παραλαβή της ηλιακής ενέργειας από τον ήλιο

22 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Βαθμιαία αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κλιματική αλλαγή Λιώσιμο των Πάγων στους πόλους Άνοδος στη στάθμη της θάλασσας Ακραία καιρικά φαινόμενα Μετάδοση ασθενειών Περιβαλλοντικοί πρόσφυγες Πολλαπλές επιπτώσεις και στην κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα του ανθρώπου Ειδικά για τη χώρα μας: : o μείωση των θερινών βροχοπτώσεων έως και 40% o μέση θερμοκρασία κατά το μήνα Ιούλιο 40 C Αναγκαία η μείωση των εκπομπών CO 2 Πράσινες Μισθώσεις και Πράσινα Κτίρια

23 ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Εποχή της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης: εξοικονόμηση ενέργειας = εξοικονόμηση χρημάτων Επίσης Μείωση των δημοσίων δαπανών Απελευθέρωση δημοσίων πόρων για άλλους σκοπούς (π.χ. Παιδεία, Δημόσια Υγεία) Μειωμένο κόστος λειτουργίας Πράσινων Κτιρίων Νέες θέσεις Εργασίας (Κατασκευαστικός Τομέας, Τομέας Παραγωγής Υλικών, Αρχιτεκτονική, Μηχανολογία, Ενεργειακοί Επιθεωρητές κλπ) Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας

24 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ: Α. Οδηγία 2002/91 βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων της ΕΕ ορθολογικότερη χρήση ενέργειας μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του κτιρίου η χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο με το Ν.3661/2008 που πρόβλεπε μέτρα μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια Β. Οδηγία 2010/31 αντικατέστησε την Οδηγία 2002/91 υποχρεώνει τα κράτη-μέλη στη λήψη μέτρων (π.χ. ανακαινίσεις δημοσίων κτιρίων, η υποχρέωση εξοικονόμησης ενέργειας για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και οι ενεργειακοί έλεγχοι για όλες τις μεγάλες εταιρείες) ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο με τον Ν. 4122/2013 (Νόμος για Ενεργειακή Απόδοση) Γ. Οδηγία 2012/27 για την ενεργειακή απόδοση και την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ, 2010/30/ΕΚ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8 και 2006/32 ΕΚ Δ. Οδηγία 2013/12 τροποποιείται η ως άνω Οδηγία με αριθμό 2012/27 Δεν έχουν εισαχθεί ακόμα στο Ελληνικό Δίκαιο

25 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Απουσία ειδικού νομοθετικού πλαισίου Εναρμόνιση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Σύνταγμα: Αρθ. 24 «Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους» Αρθ. 2 «ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας». Αρθ. 5 παρ.1 για την προστασία της προσωπικότητας Αστικός Κώδικας Διατάξεις περί Μισθώσεων Το άρθρο 57 Α.Κ. (Δικαίωμα στην Προσωπικότητα)

26 Σχέση Διατάξεων Δημόσιας Τάξης και Ενδοτικού Δικαίου ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Εισάγονται διατάξεις δημόσιας τάξης στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου, και ειδικότερα στο πεδίο των μισθώσεων, που παραδοσιακά ανήκει στο Ενδοτικό Δίκαιο

27 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ) πιστοποιητικό του Υ.Π.Ε.Κ.Α. αποτυπώνεται ο βαθμός ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου εκδίδεται από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή, αφού προηγηθεί η διαδικασία της Ενεργειακής Επιθεώρησης Ποτέ εκδίδεται: μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής κάποιου νέου κτιρίου μετά από την ολοκλήρωση ριζικής ανακαίνισης ενός κτιρίου κατά την πώληση και τη μίσθωση κτιρίου (από τον Ιανουάριο του 2011) Εξαιρούνται : μνημεία τόποι λατρείας κτίρια με επιφάνειά μικρότερη των 50 τμ. (όχι από ) οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οι βιοτεχνίες και τα εργαστήρια τα προσωρινής χρήσης κτίρια, των οποίων η διάρκεια χρήσης, σύμφωνα με το σχεδιασμό τους, δεν υπερβαίνει τα 2 έτη

28 Κατάταξη κτιρίου σε μία ενεργειακή κατηγορία Συνολικά 9 κατηγορίες ενεργειακής ταξινόμησης από Α+ μέχρι Η Η έκδοσή του είναι υποχρεωτική και δεν μπορεί να αποκλειστεί με συμφωνία των μερών

29

30 Πράσινη Μίσθωση και Εμπορικές Επιχειρήσεις Χαμηλό κόστος λειτουργίας o Εκτιμάται ότι σε ένα πράσινο κτίριο συντελείται 30% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με τα συμβατικά κτίρια μεγιστοποίηση κέρδους Καλύτερη ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού αύξηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης Βελτιωμένο φιλοπεριβαλλοντικό προφίλ ενίσχυση φήμης προσέλκυση πελατείας

31 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σημαντικά οφέλη στην οικονομία, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής Πράσινη Μίσθωση: όχι αυτοτελή κατηγορία μίσθωσης Η απουσία ειδικού Νομικού Πλαισίου για τις Πράσινες Μισθώσεις θα μπορέσει αρχικά να καλυφθεί από την εναρμόνιση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, τις διατάξεις του Συντάγματος και του ΑΚ o ΟΜΩΣ βαθμιαία ενδέχεται να προκύψει ανάγκη θεσμοθέτησης ενός ειδικότερου νομοθετικού πλαισίου για τις Πράσινες Μισθώσεις Πρόκληση για το Δίκαιο η εξισορρόπηση των αντιτιθέμενων συμφερόντων εκμισθωτή και μισθωτή ο πρώτος επωμίζεται το υψηλό κόστος κατασκευής του Πράσινου Κτιρίου και αναζητά απόσβεση των κεφαλαίων του ο δεύτερος αναζητά κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης με χαμηλό μίσθωμα

32 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δημιουργία ειδικότερου νομοθετικού πλαισίου για τις Πράσινες Μισθώσεις Αναγκαία η παροχή κινήτρων για α) κατασκευή πράσινων κτιρίων β) ανακαίνιση των υφιστάμενων κτιρίων Οικονομική ενίσχυση επιχορηγήσεις (π.χ. προγράμματα χρηματοδότησης εξοικονομώ κατ οίκον) δάνεια με ευνοϊκούς όρους (χαμηλό επιτόκιο, εγγύηση του Δημοσίου) Φορολογικές ελαφρύνσεις

33 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 Σημείωση: Το παρόν αποτελεί σύγγραμμα του 2004, και δεν έχει επικαιροποιηθεί με την νομοθεσία που έχει θεσπιστεί από τότε μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε τον οδικό χάρτη 2, ο οποίος έχει ως στόχο την επίτευξη µιας οικονοµίας χαµηλών εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΜΧ) Θεόδωρος Στέφου Οι κατοικίες αντιπροσωπεύουν το 73% των ελληνικών κτιρίων, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Οικοδομική Υπηρεσία. Από

Διαβάστε περισσότερα

SWOT για τον ελληνικό χώρο»

SWOT για τον ελληνικό χώρο» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ. «ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος: «Οικονομική Προσέγγιση στην Περιβαλλοντική Διαχείριση» «Πόλεις και Πράσινες Στέγες: Μία Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Οκτώβριος 2007 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr Εισαγωγή Ο κτιριακός

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά τηςριθ, 5 Φεβρουαρίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ...3 3. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ Ανάλυση της Ευφροσύνης Αθαν. Καράµπαµπα, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ Αθήνα, Οκτώβριος 2007 Το πρώτο µέτρο στη χώρα µας για εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ 30 ΠΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΛΑ Α Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα Έκθεση εκπονήθηκε, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, από ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός & περιεχόμενα Σκοπός του Νόμου είναι η καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ενθάρρυνσης της

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. με αγγλικό τίτλο: HELLENIC ASSOCIATION OF EXPANDED POLYSTYRENE (ΗEPSΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα