Λυγίστε τα δέµατα πριν τα ανοίξετε για να είναι πιο εύκολος ο διαχωρισµός των ασφαλτικών κεραµιδιών.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λυγίστε τα δέµατα πριν τα ανοίξετε για να είναι πιο εύκολος ο διαχωρισµός των ασφαλτικών κεραµιδιών."

Transcript

1 IKO Setting the Standard Ο ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η ΙΚΟ δεν αναλαµβάνει ευθύνη για διαρροές που οφείλονται σε λανθασµένη εφαρµογή ή αστοχία στη σωστή προετοιµασία της επιφάνειας της στέγης. Τα ασφαλτικά κεραµίδια δεν πρέπει να τοποθετούνται κατ ευθείαν επάνω στη θερµοµόνωση. Πρέπει να υπάρχει αεριζόµενη στρώση αέρα µεταξύ της θερµοµόνωσης και της επιφάνειας που θα καρφωθούν τα ασφαλτικά κεραµίδια. εν πρέπει να αναµιγνύονται ασφαλτικά κεραµίδια διαφορετικής ηµεροµηνίας παραγωγής ή κωδικοί στην ίδια επιφάνεια στέγης. Οι διαφορετικές αποχρώσεις των ασφαλτικών κεραµιδιών είναι φυσιολογικές και δεν είναι ελάττωµα. Κατά την τοποθέτηση τα ασφαλτικά κεραµίδια πρέπει να αναµιγνύονται τυχαία από διαφορετικά δέµατα και να τοποθετούνται κατά πλάτος και διαγωνίως στην οροφή προκειµένου να µην είναι έντονες οι διαφορετικές αποχρώσεις. Μη στοιβάζετε τα κεραµίδια στην οροφή. Μην αφαιρείτε την ταινία από την πίσω πλευρά των ασφαλτικών κεραµιδιών. Υπάρχει για λόγους συσκευασίας και όχι για σφράγιση. Αντίθετα, το φιλµ στην πίσω πλευρά των ασφαλτικών κεραµιδιών τύπου ArmourShield, DiamantShield, και Bibershield πρέπει να αποµακρύνεται κατά την τοποθέτηση. Η σφραγιστική ταινία που υπάρχει στα ασφαλτικά κεραµίδια θα ενεργοποιηθεί όταν εκτεθεί στην ηλιακή θερµότητα. Η σφράγιση κατά την τοποθέτηση είναι απαραίτητη σε ψυχρές καιρικές συνθήκες ή µεγάλες κλίσεις της στέγης. Συνθετικά κονιάµατα πρέπει να είναι αποδεκτά από την ΙΚΟ προκειµένου να είναι δυνατή η εφαρµογή τους µε τα ασφαλτικά κεραµίδια ΙΚΟ. Λυγίστε τα δέµατα πριν τα ανοίξετε για να είναι πιο εύκολος ο διαχωρισµός των ασφαλτικών κεραµιδιών. Προσοχή: Σε περιόδους ηλιοφάνειας µε υψηλές θερµοκρασίες, αποφεύγετε να περπατάτε στην επιφάνεια των κεραµιδιών προς τον ήλιο προκειµένου να αποφύγετε µόνιµα σηµάδια. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ Ασφαλτικά Κεραµίδια: Επιλογή από περίπου 60 τύπους και χρώµατα ασφαλτικών κεραµιδιών της ΙΚΟ οξειδωµένης ασφάλτου µε οπλισµό υαλοϋφάσµατος και ψηφίδες τροποποιηµένης ασφάλτου. Υπόστρωµα: ( εν είναι όλα απαραίτητα βλέπε οδηγίες) 1

2 ΙΚΟ Armourbase 30, µια µεµβράνη οξειδωµένης ασφάλτου 3,0 mm µε οπλισµό υαλοϋφάσµατος. ΙΚΟ Armourbase 15, µια µεµβράνη οξειδωµένης ασφάλτου 1,5 mm µε οπλισµό υαλοϋφάσµατος. ΙΚΟ ArmourGard Ice & Water Protector, αυτοκόλλητο ρολό από ασφαλτική µεµβράνη τροποποιηµένη µε SBS. Επικαλύψεις Εσωτερικών Γωνιών (Ντερέδων) για τη Μέθοδο Ανοικτών Εσωτερικών Γωνιών: IKO Bi-Armour Valley: Ασφαλτική µεµβράνη ΑΡΡ 4,3 mm συµβατή µε τα χρώµατα των ασφαλτικών κεραµιδιών ή των µεταλλικών απολήξεων. Νεροσταλάκτες: Μεταλλικοί νεροσταλάκτες για κεκλιµένα και οριζόντια αετώµατα. Στηρίξεις: Γαλβανισµένα καρφιά µήκους 25 mm και διαµέτρου κεφαλής 10 mm. Η διάµετρος τους πρέπει να είναι 3 mm και να είναι αιχµηρά. Τα ασφαλτικά κεραµίδια τύπου Cambridge καθώς και οι στηρίξεις των ακµών και οι κορφιάδες απαιτούν καρφιά µήκους 30 mm. Συνθετικό Τσιµέντο: IKO Shingle Stick ή άλλο αποδεκτό συνθετικό τσιµέντο. Εξαερισµοί: Αρκετοί εξαερισµοί ώστε να ικανοποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις εξαερισµού. (Ζητήστε το σχετικό Έντυπο Εξαερισµού από την ΙΚΟ ή τον προµηθευτή σας.) ΟΡΟΛΟΓΙΑ Σχήµα 1α 1. Εκτεθειµένη περιοχή 2. Κεφαλή του ασφαλτικού κεραµιδιού 3. Εγκοπές 4. Αυτοσφραγιζόµενη ταινία 5. Ελεύθερο τµήµα Σχήµα 1β. 1. Κεκλιµένο αέτωµα 2. Αέτωµα-µέτωπο-κεντρί 3. Γραµµή απορροής ή ντερές ή λούκι ή µισγάγκιο 4. Ράχη ή µαχιάς 5. Κορφή ή κορφιάς 2

3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙ ΙΩΝ Ι. Στέγες Τα ασφαλτικά κεραµίδια µπορούν να λειτουργήσουν για κλίσεις στέγης που περιλαµβάνονται στα όρια του παρακάτω πίνακα. Τα ασφαλτικά κεραµίδια δεν πρέπει να τοποθετούνται σε στέγες µε κλίσεις εκτός των ορίων που προδιαγράφονται. Κάποιες χώρες µπορεί να έχουν διαφορετικούς κανονισµούς. Ελέγξτε τους τοπικούς κανονισµούς. ΙΙ. Μαχιάδες και Κορφιάδες Μια καλή προσέγγιση είναι να προµηθεύεστε % επιπλέον υλικό (εξαρτάται από τις λεπτοµέρειες της στέγης) για την επικάλυψη των µαχιάδων, των κορφιάδων και των αρχικών στρώσεων. Όταν τοποθετούνται ασφαλτικά κεραµίδια Victorian ή Cambridge να προµηθεύεστε ορθογώνια ασφαλτικά κεραµίδια αντίστοιχων χρωµατισµών για την κάλυψη των µαχιάδων και των κορφιάδων. Για τον τύπο ασφαλτικού κεραµιδιού Dynasty να προµηθεύεστε Dynasty hips and ridges. Τύπος Ασφαλτικού Κεραµιδιού Κλίση Στέγης Εκτεθειµένο µήκος Επικάλυψη στέγης/ έµα ±kg/m 2 Παράδειγµα: Τύπος κεραµιδιού Κλίση στέγης Επιφάνεια στέγης Υπολογισµός : : : : Κλίση Στέγης m 2 /δέµα δέµα ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΕΓΗΣ Ι. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ Η επιφάνεια της στέγης πρέπει να είναι οµαλή, στεγνή και σταθερή. Η επιφάνεια της στέγης πρέπει να είναι κατασκευασµένη από καλής ποιότητας µοριοσανίδες, σανίδες ή άλλα πάνελ επικάλυψης. Οι ξύλινες σανίδες µπορούν να έχουν µέγιστο πλάτος 15 cm. Όλα τα προϊόντα ξύλου πρέπει να είναι σωστά εγκλιµατισµένα κα σε παρόµοιες συνθήκες υγρασίας. Η τοποθέτηση της επικάλυψης πρέπει να γίνεται µε κλιµακωτό τρόπο και σωστή στερέωση. Η αποτυχία χρήσης του κατάλληλου υλικού επικάλυψης µε το οποίο θα κατασκευαστεί µια συµπαγής επιφάνεια στέγης µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα µετακινήσεις της στέγης που θα προκαλέσουν καταστροφή των ασφαλτικών κεραµιδιών. ΙΙ. ΑΕΡΙΣΜΟΣ Είναι απαραίτητο να υπάρχει επαρκής αερισµός της στέγης ώστε να αποµακρύνεται από τη στέγη η θερµότητα και η υγρασία. Εποµένως ο αέρας πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κυκλοφορεί ελεύθερα από το αέτωµα στον κορφιά. Για κλίσεις η ελάχιστη καθαρή επιφάνεια αερισµού είναι 33 cm 2, για η ελάχιστη 3

4 καθαρή επιφάνεια αερισµού είναι 16 cm 2 για κάθε 1 cm 2 θερµοµονωµένης επιφάνειας στέγης (Ρ), πάντα ισοκατανεµηµένη µεταξύ του αετώµατος και του κορφιά. (Για επιπλέον πληροφορίες αναζητήστε το έντυπο αερισµού ΙΚΟ). ΙΙΙ. ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ Τοποθετήστε το υπόστρωµα όσο πιο επίπεδα γίνεται ώστε να µην προκληθούν ανωµαλίες στην επιφάνεια των ασφαλτικών κεραµιδιών. Η τοποθέτηση του υποστρώµατος γίνεται παράλληλα στον κορφιά. Κλίσεις Εναλλακτική (ή Εκδοχή) 1: Συστήνεται η πλήρης επικάλυψη της επιφάνειας της στέγης µε το ΙΚΟ ArmourGard Ice and Water Protector ή µε κάποιο παρόµοιο ασφαλτόπανο τροποποιηµένο µε SBS το οποίο θα σφραγίσει την επιφάνεια. Οι επικαλύψεις στα άκρα των ασφαλτοπάνων πρέπει να είναι 15 cm και οι οριζόντιες επικαλύψεις 8 cm. Εναλλακτική 2: Χρησιµοποιείται το Armourbase 15 ή άλλο ασφαλτόπανο παρόµοιας βάσης, προκειµένου να κατασκευαστεί διπλή στρώση υποστρώµατος στην επιφάνεια της στέγης. Κόβεται και τοποθετείται ένα αρχικό κοµµάτι ασφαλτόπανου πλάτους 50 cm και ακολουθεί η τοποθέτηση των υπόλοιπων ασφαλτοπάνων µε οριζόντιες επικαλύψεις 50 cm και επικαλύψεις στα άκρα 30 cm. Κλίσεις Η συνολική επιφάνεια της στέγης πρέπει να καλύπτεται µε το Armourbase 15 ή κάποιο αποδεκτό υπόστρωµα µίας στρώσης. Το υπόστρωµα πρέπει να τοποθετείται παράλληλα προς τον κορφιά της στέγης µε 5 cm οριζόντιες επικαλύψεις και 10 cm στα άκρα. Το υπόστρωµα τοποθετείται στη στέγη µε τα απαραίτητα καρφιά ώστε να µη µετακινείται. Κλίσεις εν απαιτείται υπόστρωµα. Στην περίπτωση αυτή µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο οι τύποι ασφαλτικών κεραµιδιών ArmourShield, DiamantShield και BiberShield. ΙV. ΜΙΣΓΑΓΚΙΑ Ή ΛΟΥΚΙΑ Για την τοποθέτηση των ασφαλτικών κεραµιδιών στα µισγάγκια µπορούν να εφαρµοστούν δύο µέθοδοι, είτε η µέθοδος του «ανοικτού» µισγάγκιου, είτε του «πλεκτού» ή «κλειστού» µισγάγκιου. Προετοιµασία για «Ανοικτό» Μισγάγκιο Η επιφάνεια του µισγάγκιου καλύπτεται από υπόστρωµα Armourbase 30 (1) πλάτους 1 m. Οι κάθετες επικαλύψεις πρέπει να είναι 30 cm και να σφραγίζονται (2). Τα άκρα του υποστρώµατος της επιφάνειας της στέγης πρέπει να επικαλύπτουν το µισγάγκιο κατά 15 cm (3). Η τελική επιφάνεια του µισγάγκιου γίνεται µε την τοποθέτηση του IKO Bi-Armour Valley µε 4

5 µεταλλική διατοµή επάνω στο υπόστρωµα µέσα στο µισγάγκιο (4). Το Bi- Armour Valley καρφώνεται ανά 45 cm σε απόσταση 2,5 cm από την ακµή. Αν δεν µπορεί να αποφευχθεί η επικάλυψη, πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 cm και να σφραγίζεται ή να κολλιέται µε φλόγιστρο (5). Η µεταλλική διατοµή πρέπει να καρφώνεται ανά 25 cm και οι επικαλύψεις πρέπει να είναι 30 cm και να σφραγίζονται. Προετοιµασία για «Πλεκτό» ή «Κλειστό» Μισγάγκιο Η επιφάνεια προετοιµάζεται µε µία στρώση IKO ArmourGard Ice and Water Protector µε 30 cm επικαλύψεις. Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί µία στρώση Armourbase 30 (ή παρόµοιο) καρφωµένη σε απόσταση 2,5 cm από την ακµή. Οι επικαλύψεις πρέπει να είναι 30 cm και σφραγισµένες. V. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΕΤΩΜΑΤΩΝ Σε κλίµατα όπου η µέση θερµοκρασία του Ιανουαρίου είναι -1 C τα αετώµατα πρέπει να προστατεύονται από το φράξιµο λόγω παγετού το οποίο µπορεί να αναγκάσει το νερό να µπει στη στέγη κάτω από τα ασφαλτικά κεραµίδια. Τοποθετείται το IKO ArmourGard Ice and Water Protector από τα αετώµατα µέχρι τουλάχιστον 60 cm µετά το κατακόρυφο επίπεδο του εσωτερικού τοίχου. Χρησιµοποιούνται επικαλύψεις 8 cm οριζοντίως και 15 cm στα άκρα. Εναλλακτικά χρησιµοποιείται το Armourbase 30 και δηµιουργείται µία διπλή επικάλυψη υποστρώµατος στα αετώµατα. Κόβεται και τοποθετείται ένα αρχικό κοµµάτι πλάτους 50 cm και ακολουθεί η τοποθέτηση των υπόλοιπων ασφαλτοπάνων στερεωµένων µε 50 cm οριζόντιες επικαλύψεις και 30 cm επικαλύψεις των άκρων σε απόσταση 60 cm µετά το κατακόρυφο επίπεδο του εσωτερικού τοίχου. VI. ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ ΚΕΚΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΕΤΩΜΑΤΩΝ Οι απολήξεις των κεκλιµένων και των οριζόντιων αετωµάτων της οροφής πρέπει να είναι κατασκευασµένες από γαλβανισµένο µεταλλικό φύλλο το οποίο επεκτείνεται τουλάχιστον 8 cm από την ακµή και κάµπτεται στην κάθετη επιφάνεια. Οι απολήξεις στα κεκλιµένα αετώµατα εφαρµόζονται επάνω στο υπόστρωµα (4) και κάτω από το υπόστρωµα στα οριζόντια αετώµατα. VII. Ο ΗΓΟΙ Οι οδηγοί είναι ορατές γραµµές που βοηθούν στην οριζόντια και κατακόρυφη ευθυγράµµιση των ασφαλτικών κεραµιδιών. Επίσης βοηθούν στην ευθυγράµµιση τους στις δύο πλευρές των καµινάδων και άλλων προεξοχών. Οι οριζόντιοι οδηγοί χαράζονται κάθε 4 ή 5 στρώσεις (1) ενώ ένας κατακόρυφος οδηγός (2) πρέπει να χαράζεται σε µεγάλες λωρίδες στο κέντρο της επιφάνειας της στρώσης. Τα ασφαλτικά κεραµίδια τοποθετούνται αριστερά και δεξιά του οδηγού. Οι οδηγοί πρέπει να θεωρούνται βοηθητικές γραµµές και όχι γραµµές τοποθέτησης. 5

6 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙ ΙΩΝ Ι. ΚΑΡΦΩΜΑ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ Η κατάλληλη στερέωση είναι απαραίτητη για µια σωστή στέγη. Τα καρφιά καρφώνονται κατακόρυφα έτσι ώστε η κεφαλή τους να εφάπτεται στην επιφάνεια των ασφαλτικών κεραµιδιών αλλά να µην εισέρχονται στο πάχος του ασφαλτικού κεραµιδιού. Το κάρφωµα γίνεται πάντα 2,5 cm επάνω από την εγκοπή και 2,5 cm από κάθε άκρη. Σηµειώστε ότι για τοποθέτηση σε µεγάλες κλίσεις (>60 ) ή περιοχές µε ισχυρούς ανέµους απαιτούνται επιπλέον καρφιά και σφράγισµα µε IKO Shingle Stick όπως φαίνεται στο σχήµα 6b ΙΙ. Κατά τη διάρκεια τοποθέτησης σε κρύες καιρικές συνθήκες πρέπει επιπλέον να προστίθεται συνθετικό τσιµέντο µε τον ίδιο τρόπο. Στις περιοχές µε ισχυρούς ανέµους τα ελεύθερα τµήµατα των κεραµιδιών πρέπει να σταθεροποιούνται µε κονίαµα τουλάχιστον στις πρώτες πέντε επάνω σειρές της στέγης. Το συνθετικό τσιµέντο πρέπει να εφαρµόζεται σε ποσότητες όχι µεγαλύτερες από 25 mm σε διάµετρο και να χρησιµοποιείται σε αφθονία. ΛΩΡΙ Α ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Η λωρίδα εκκίνησης προετοιµάζεται µε κόψιµο των ελεύθερων τµηµάτων των κεραµιδιών στο ίδιο µήκος για όλη τη λωρίδα. Η στερέωση της λωρίδας εκκίνησης γίνεται µε στερέωση µισού ασφαλτικού κεραµιδιού ώστε να µη συµπίπτουν οι αρµοί της στρώσης εκκίνησης µε αυτούς της πρώτης στρώσης ασφαλτικών κεραµιδιών. Η λωρίδα εκκίνησης πρέπει να προεξέχει από το οριζόντιο αέτωµα 6-10 mm καθώς και από τα κεκλιµένα αετώµατα όπου είναι δυνατόν (3). Για τους τύπους Dynasty και Cambridge χρησιµοποιείστε ορθογώνια κεραµίδια. ΠΡΩΤΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Πρώτη στρώση (4): Η πρώτη στρώση ξεκινάει µε ολόκληρο ασφαλτικό κεραµίδι σε επαφή µε τη λωρίδα εκκίνησης στα κεκλιµένα και οριζόντια αετώµατα. Το κάρφωµα συνεχίζεται κατά µήκος της οροφής µε ολόκληρα ασφαλτικά κεραµίδια. εύτερη στρώση (5): Κόβεται µισό ελεύθερο τµήµα ενός ασφαλτικού κεραµιδιού και αρχίζει η διάστρωση της δεύτερης στρώσης από το άκρο του κεκλιµένου αετώµατος. Το ασφαλτικό κεραµίδι καρφώνεται έτσι ώστε το κάτω µέρος των ελεύθερων τµηµάτων των κεραµιδιών να είναι σε επαφή µε το επάνω µέρος του ελεύθερου τµήµατος των κεραµιδιών της πρώτης στρώσης. (Το παραπάνω µήκος διαµορφώνεται ανάλογα µε τις κλίσεις των στεγών όπου διαφοροποιούνται τα µήκη των εκτεθειµένων τµηµάτων. Τρίτη και επόµενες στρώσεις (6): Η διάστρωση της τρίτης στρώσης ξεκινάει µε ασφαλτικό κεραµίδι από το οποίο έχει κοπεί ένα πλήρες ελεύθερο τµήµα. Για κάθε επόµενη στρώση κόβεται µισό ελεύθερο τµήµα. Για µέγιστη προστασία από το ανεµοβρόχι, τα 6

7 ασφαλτικά κεραµίδια σφραγίζονται στα άκρα των κεκλιµένων αετωµάτων µε συνθετικό τσιµέντο. Προσοχή: Όταν διαστρώνονται ασφαλτικά κεραµίδια Cambridge ή Dynasty, κόβονται 25, 50, 75, cm αντίστοιχα από το αριστερό άκρο του πρώτου κεραµιδιού της δεύτερης (5), της τρίτης (6), της τέταρτης (7), στρώσης. ΙΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙ ΙΩΝ ΣΕ ΜΙΣΓΑΓΚΙΑ Μέθοδος «Ανοικτού» Μισγάγκιου Χαράζονται δύο οδηγοί από τον κορφιά στα αετώµατα σε απόσταση 15 cm µεταξύ τους στον κορφιά, η οποία αυξάνεται κατά 1 cm ανά µέτρο απόστασης προς το αέτωµα. Κόβονται τα ασφαλτικά κεραµίδια της στέγης σύµφωνα µε τους οδηγούς αυτούς καθώς και ένα τριγωνικό κοµµάτι 5 cm από την επάνω γωνία µε σκοπό να κατευθύνεται το νερό προς το µισγάγκιο (2). Τα άκρα των ασφαλτικών κεραµιδιών προς το µισγάγκιο στερεώνονται µε µία ταινία IKO Shingle Stick 5 cm (3) και καρφώνονται σε απόσταση 5 cm από τον οδηγό. Μέθοδος «Πλεκτού» Μισγάγκιου Τα ασφαλτικά κεραµίδια διαστρώνονται και στην ακµή της γωνίας των δύο επιφανειών. Το τελευταίο κεραµίδι πρέπει να προεξέχει τουλάχιστον 30 cm στην άλλη πλευρά της γωνίας (1) στερεωµένο µε ένα επιπλέον καρφί στην επάνω γωνία του ασφαλτικού κεραµιδιού (2). Τα ασφαλτικά κεραµίδια πιέζονται µέσα στο µισγάγκιο πριν το κάρφωµα. εν καρφώνονται σε απόσταση 15 cm από την ακµή της γωνίας του µισγάγκιου. Μέθοδος «Κλειστού» Μισγάγκιου για κλίσεις 23 Για καλύτερη απόδοση: Η διάστρωση αρχίζει στις επιφάνειες της στέγης µε µικρότερη κλίση ή χαµηλό ύψος. Η λωρίδα εκκίνησης ΠΡΕΠΕΙ να είναι «πλεγµένη» (1) (να εκτείνεται +25 cm στο άλλο επίπεδο του µισγάγκιου). εν καρφώνεται σε απόσταση 15 cm από την ακµή της γωνίας του µισγάγκιου. Καρφώνεται ένα επιπλέον καρφί (2) στο τέλος κάθε ασφαλτικού κεραµιδιού που εκτείνεται στην άλλη πλευρά του µισγάγκιου. Μετά τη διάστρωση αυτού του επιπέδου της στέγης χαράζουµε έναν οδηγό (3) 5 cm από την ακµή του µισγάγκιου προς το επίπεδο που θα καλυφθεί. Στη συνέχεια διασταυρώνονται τα ασφαλτικά κεραµίδια στο δεύτερο επίπεδο, κόβονται σύµφωνα µε τον οδηγό καθώς και ένα τρίγωνο (4) 5 cm από την επάνω γωνία µε σκοπό να κατευθύνεται το νερό προς το µισγάγκιο. Τα άκρα των ασφαλτικών κεραµιδιών προς το µισγάγκιο στερεώνονται µε µία ταινία IKO Shingle Stick 5cm. ΙΙΙ. ΜΑΧΙΑ ΕΣ και ΚΟΡΦΙΑ ΕΣ Το ύψος των τελευταίων στρώσεων ασφαλτικών κεραµιδιών ρυθµίζεται έτσι ώστε το κάλυµµα του κορφιά να καλύψει επαρκώς τα επάνω τµήµατα των κεραµιδιών και στις δύο πλευρές του κορφιά. Τα ορθογώνια ασφαλτικά κεραµίδια ή αυτά σε σχήµα διαµαντιού αποχωρίζονται στη συνέχεια της ευθείας των εγκοπών, σε λωρίδες. (ArmourShield: (A) είναι το ορατό τµήµα, (Β) είναι το καλυµµένο τµήµα). 7

8 Τα ασφαλτικά κεραµίδια στους κορφιάδες και µαχιάδες διαστρώνονται σε διπλή στρώση µε λύγισµα δύο τεµαχίων µαζί επάνω στον κορφιά ή τον µαχιά. Σε χαµηλές θερµοκρασίες τα ασφαλτικά κεραµίδια θερµαίνονται πριν το λύγισµα. Καρφώνονται 16 cm από το άκρο του ελεύθερου τµήµατος και 25 cm από κάθε πλευρά (3). Η τοποθέτηση αρχίζει από το άκρο του κορφιά που είναι αντίθετο προς την κατεύθυνση των επικρατούντων ανέµων. IV. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Καµινάδες Κατακόρυφος Τοίχος 8

Ασφαλτικά κεραμίδια SHINGLAS. Οδηγίες τοποθέτησης

Ασφαλτικά κεραμίδια SHINGLAS. Οδηγίες τοποθέτησης Ασφαλτικά κεραμίδια SHINGLAS Οδηγίες τοποθέτησης Πίνακας περιεχομένων Γενικές οδηγίες τοποθέτησης των ασφαλτικών κεραμιδιών 1. Υλικά που απαιτούνται 2. Βασικοί ορισμοί 3. Κόστος κατασκευής Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

1100. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 1101. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

1100. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 1101. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 1101.1 Ορισµοί Πεδίο εφαρµογής 1100. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 1101. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ α. Το παρόν άρθρο αφορά στην τοποθέτηση ή/και κατασκευή των θερµοµονώσεων δαπέδων, δωµάτων και κατακόρυφων επιφανειών κτιρίων, καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

1100. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 1101. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

1100. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 1101. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 1101.1 Ορισμοί Πεδίο εφαρμογής 1100. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 1101. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ α. Το παρόν άρθρο αφορά στην τοποθέτηση ή/και κατασκευή των θερμομονώσεων δαπέδων, δωμάτων και κατακόρυφων επιφανειών κτιρίων, καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

1000.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΛΙΘΟ ΟΜΕΣ (ΒΛ. ΓΤΣΥ, ΑΡΘΡΟ 1001)

1000.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΛΙΘΟ ΟΜΕΣ (ΒΛ. ΓΤΣΥ, ΑΡΘΡΟ 1001) 1000.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΛΙΘΟ ΟΜΕΣ (ΒΛ. ΓΤΣΥ, ΑΡΘΡΟ 1001) 1000.1.1 Γενικά (1) Το παρόν κεφάλαιο καλύπτει εργασίες τοιχοποιιών από οπτόπλινθους, τσιµεντόλιθους, υαλότουβλα, πυρότουβλα, εργασίες λιθοδοµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Τ.Π.1 Οπτοπλινθοδομές. Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας υλικών και οι κανόνες έντεχνης κατασκευής μη φερόντων τοίχων με τεχνητά λιθοσώματα μικρού μεγέθους από ψημένη άργιλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 03-05-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 03-05-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 03-05-01-00 03 οµικές εργασίες κτιρίων 05 Επιστεγάσεις - πλαγιοκαλύψεις 01 Επικεραµώσεις στεγών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1 Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνίτης Μονωτής Σελίδα 1 Τεχνίτης Μονωτής Τεχνίτης Μονωτής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΤΕΓΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο χαλκός χάρη στις εξαιρετικές φυσικές του ιδιότητες και τα σημαντικά πλεονεκτήματα που διαθέτει θεωρείται από τα ιδανικότερα υλικά στις αρχιτεκτονικές εφαρμογές με βασικότερη εφαρμογή του στην

Διαβάστε περισσότερα

1020. ΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ - ΣΤΕΓΕΣ 1021. ΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ

1020. ΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ - ΣΤΕΓΕΣ 1021. ΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ 1021.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1020. ΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ - ΣΤΕΓΕΣ 1021. ΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ α. Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για τη δομική ξυλεία και περιλαμβάνει κάθε κατασκευή από ξύλο ή παράγωγα

Διαβάστε περισσότερα

1120. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1121. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

1120. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1121. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1121.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 1120. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1121. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ α. Το παρόν άρθρο αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωµάτων (θυρών και παραθύρων) από αλουµίνιο καθώς

Διαβάστε περισσότερα

1040. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ 1041. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ

1040. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ 1041. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ 1041.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1040. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ 1041. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ α. Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος καλύπτει εργασίες ψευδοροφών και ειδικότερα: - ψευδοροφές ασφαλείας από διάτρητη γαλβανισμένη

Διαβάστε περισσότερα

RAPID CLIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Τα προϊόντα LinkWerks παράγονται σύμφωνα με την άδεια των βιομηχανικών δαπέδων, της

RAPID CLIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Τα προϊόντα LinkWerks παράγονται σύμφωνα με την άδεια των βιομηχανικών δαπέδων, της RAPID CLIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αυτό το έγγραφο παρέχει τις οδηγίες εγκατάστασης για πλακίδια και σανίδες LinkWerks. Τα προϊόντα LinkWerks παράγονται σύμφωνα με την άδεια των βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Προσόψεις. Sto AG. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης StoTherm Classic Οδηγός εφαρμογής - τοποθέτησης. Χτίζουμε με συνείδηση.

Προσόψεις. Sto AG. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης StoTherm Classic Οδηγός εφαρμογής - τοποθέτησης. Χτίζουμε με συνείδηση. Sto AG Προσόψεις Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης StoTherm Classic Οδηγός εφαρμογής - τοποθέτησης Χτίζουμε με συνείδηση. Περιεχόμενα Πληροφορίες συστήματος Δομή Συστήματος Περιγραφή Συστήματος 0 Βάση οικοδομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1. Το Ξύλο 1.1 Γενικά Το ξύλο, ένα από τα παλαιότερα οικοδοµικά υλικά, ήταν το πρώτο που χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή κουφωµάτων, δεδοµένου

Διαβάστε περισσότερα

380. ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ. - πατητά επιχρίσµατα - ασφαλτικές επαλείψεις - στρώσεις ασφαλτόπανου - στρώσεις ειδικών µεµβρανών. 380.1 Πεδίο εφαρµογής Ορισµοί

380. ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ. - πατητά επιχρίσµατα - ασφαλτικές επαλείψεις - στρώσεις ασφαλτόπανου - στρώσεις ειδικών µεµβρανών. 380.1 Πεδίο εφαρµογής Ορισµοί 380.1 Πεδίο εφαρµογής Ορισµοί (α) 380. ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος περιλαµβάνει τις εργασίες στεγάνωσης έργων πολιτικού µηχανικού, όπως οχετών, τοίχων αντιστήριξης, φρεατίων, γεφυρών, υπογείων

Διαβάστε περισσότερα

Dow - Λύσεις δόμησης. Ανεστραμμένη θερμομόνωση δώματος 100% HCFC-free

Dow - Λύσεις δόμησης. Ανεστραμμένη θερμομόνωση δώματος 100% HCFC-free Dow - Λύσεις δόμησης Ανεστραμμένη θερμομόνωση δώματος 100% HCFC-free 43 Το ενημερωτικό αυτό κεφάλαιο περιγράφει τη θερμομόνωση δωμάτων με χρήση των μονωτικών υλικών μπλε εξηλασμένης πολυστερίνης STYROFOAM

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC μέσω των προϊόντων της στην πορεία κατασκευής ενός κτιρίου από τα θεμέλια μέχρι και την οροφή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα 1. Υπόγειο 1 2. Στεγάνωση υπογείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΛΙΜΑΚΕΣ-ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Δρ Λάμπρος Λάιος Δρ Γεώργιος Σκρουμπέλος Από τους φοιτητές : Δεδούσης Παναγίωτης

Διαβάστε περισσότερα

Προσόψεις. Sto AG. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης StoTherm Classic Οδηγός εφαρμογής - τοποθέτησης. Χτίζουμε με συνείδηση.

Προσόψεις. Sto AG. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης StoTherm Classic Οδηγός εφαρμογής - τοποθέτησης. Χτίζουμε με συνείδηση. Sto AG Προσόψεις Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης StoTherm Classic Οδηγός εφαρμογής - τοποθέτησης Χτίζουμε με συνείδηση. Περιεχόμενα Πληροφορίες συστήματος 4 Δομή Συστήματος 4 Περιγραφή Συστήματος Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης για τα δάπεδα της Egger με το σύστημα UNI fit!

Οδηγίες τοποθέτησης για τα δάπεδα της Egger με το σύστημα UNI fit! Οδηγίες τοποθέτησης για τα δάπεδα της Egger με το σύστημα UNI fit! ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΕΛΈΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΕΛΈΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑΣ Τα δάπεδα laminate της EGGER κατασκευάζονται με υψηλή ακρίβεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης για δάπεδα laminate aqua + της Egger σε υγρούς χώρους με το σύστημα χωρίς κόλλα UNI fit!

Οδηγίες τοποθέτησης για δάπεδα laminate aqua + της Egger σε υγρούς χώρους με το σύστημα χωρίς κόλλα UNI fit! Οδηγίες τοποθέτησης για δάπεδα laminate aqua + της Egger σε υγρούς χώρους με το σύστημα χωρίς κόλλα UNI fit! ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΟΥ ΧΩΡΟΥ/ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΕΛΈΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑΣ/ΥΠΟΣΤΡΏΜΑΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΟΥ ΧΩΡΟΥ Χώροι με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελ. 1 από 95 ΓΕΝΙΚΑ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις υπόψη κατασκευές του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε: - Τους όρους, τα σχέδια, τα τεύχη και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-03 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-03 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 03-06-02-03 03 οµικές εργασίες κτιρίων 06 Τοιχοδοµές 02 Θερµοµονώσεις 03 Θερµοµονώσεις κεραµοσκεπών στεγών Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και οδηγίες συστηµάτων εξωτερικών θερµοµονώσεων µε διογκωµένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισµένα οργανικά επιχρίσµατα ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Interplast S.A.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Interplast S.A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Interplast S.A. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα τεχνική περιγραφή, αφορά την εγκατάσταση του οριζοντίου συστήµατος ενδοδαπέδιας θέρµανσης Interplast S.A. Συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

1120. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1121. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

1120. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1121. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1121.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1120. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1121. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ α. Το παρόν άρθρο αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων (θυρών και παραθύρων) από αλουμίνιο καθώς

Διαβάστε περισσότερα

1060. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1061. ΓΕΝΙΚΑ

1060. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1061. ΓΕΝΙΚΑ 1061.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1061.1.1 Πεδίο Εφαρμογής 1060. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1061. ΓΕΝΙΚΑ α. Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος καλύπτει τους γενικούς όρους και απαιτήσεις για τις εργασίες επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ. IQia ATTE

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ. IQia ATTE ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ IQia ATTE Τηλ.: 26710 25935, 6944 627387 E-mail: info@iqia.gr www:iqia.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ 3 2 ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ClimaPLUS. Οδηγός εφαρµογής. Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

ClimaPLUS. Οδηγός εφαρµογής. Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Οδηγός εφαρµογής Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Το ClimaPlus είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα