Οδηγός Εκπαιδευτικού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός Εκπαιδευτικού"

Transcript

1 Μία γέφυρα ανάμεσα στην έρευνα στη Σύγχρονη Φυσική και την επιχειρηματικότητα στη νανοτεχνολογία Οδηγός Εκπαιδευτικού Έκδοση 1η ΤΟ εργο Quantum Spin-Off χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος LLP Comenius ( LLP BE-COMENIUS-CMP). Miriam Herrmann & Renaat Frans (2014)

2 Quantum Spin-Off 2 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή Λίγα λόγια για το Quantum Spin-Off Δομή των κεφαλαίων Επίσκεπτοντας τον Νανοκόσμο Ετυμολογία του όρου Νάνο (Nano) Κατανοώντας τη νανοκλίμακα Η νανοκλίμακα στην καθημερινή ζωή Μαθησιακοί Σταθμοί: Κβαντική Φυσική Νέες έννοιες για την κατανόηση του κόσμου Μαθησιακοί Σταθμοί στη Νανοτεχνολογία Δημοσιεύσεις στο χώρο της Νανοεπιστήμης Επιλογή των άρθρων Μέθοδος για Μελέτη Νανοεταιρίες Το επιχειρηματικό μοντέλο Canvas Καθιερώνοντας Επικοινωνία των Μαθητών με τους Νανοερευνητές και τις Νανοεπιχειρήσεις 10 8 Φυλλάδιο και παρουσίαση Αξιολόγηση Παράρτημα Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) Under the following terms: Attribution You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. NonCommercial You may not use the material for commercial purposes. You can: Share copy and redistribute the material in any medium or format Adapt remix, transform, and build upon the material The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms. Η βιβλιογραφική αναφορά του παρόντος: Herrmann M. & Frans R. (2014). Quantum SpinOff Teacher Guidelines. Center for Science and Technology Education, University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland (FHNW) & Centre for Subject Matter Teaching, KHLim Katholieke Hogeschool Limburg, Diepenbeek, Belgium

3 Quantum Spin-Off 3 1 Εισαγωγή Το έργο Quantum Spin-Off ασχολείται με την περιοχή της νανοεπιστήμης. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τους εκπαιδευτικούς που παρουσιάζονται σε αυτό το έγγραφο έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου από 10 εταίρους από 4 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Ελβετία, Ελλάδα και Εσθονία). 1.1 Λίγα λόγια για το Quantum Spin-Off Στόχος του έργου: Να φέρει σε επαφή μαθητές σχολείων με ερευνητές καθώς και εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της νανοτεχνολογίας και της νανοεπιστήμης. Σε ποιούς απευθύνεται: Μαθητές Λυκείου Τεχνολογικής και Θετικής κατεύθυνσης ή άλλοι μαθητές οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον για τη Φυσική ή τη Χημεία. Επισκέψεις εκτός σχολείου: Οι μαθητές κατά τη διάρκεια της ενασχόλησής τους στο Quantum Spin- Off θα επισκεφθούν ένα εργαστήριο έρευνας στη νανοεπιστήμη και μία επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της νανοτεχνολογίας. Γνώσεις Κβαντομηχανικής: Οι μαθητές εργάζονται και μελετούν «σταθμούς μάθησης» αφιερωμένους στην Κβαντομηχανική. Μελέτη Επιστημονικών άρθρων: Οι μαθητές επεξεργάζονται επιστημονικές δημοσιεύσεις στο χώρο της νανοεπιστήμης και νανοτεχνολογίας και επικοινωνούν διαδικτυακά με τους ερευνητές ώστε να θέσουν ερωτήσεις και να λύσουν τις απορείες τους. Δημιουργία εικονικής spinoff εταιρίας: Βασοζόμενοι στην έρευνα που θα διεξάγουν στο χώρο της νανοτεχνολογίας, οι μαθητές θα κληθούν να δημιουργησουν μία εικονική spinoff εταιρία παρουσιάζοντας ένα υποδειγματικό επιχειρηματικό μοντέλο. Φυλλάδιο και παρουσίαση: Οι μαθητές ετοιμάζουν ένα φυλλάδιο το οποίο θα αποτελέσει τη βάση της τελικής τους παρουσίασης. 1.2 Δομή των κεφαλαίων Η δομή των κεφαλαίων που ακολουθούν: 1. Μαθησιακός Στόχος 2. Ενότητες δραστηριοτήτων 3. Υλικά 4. Διδακτικά ζητήματα 5. Δραστηριότητες για εκπαιδευτικούς και μαθητές 6. Ασκήσεις για εκπαιδευτικούς (εκπαίδευση και επιμόρφωση) Οι ξεκάθαροι μαθησιακοί στόχοι, οι οποίοι αναφέρονται στην αρχή του κάθε κεφαλαίου συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των δραστηριοτήτων που ακολουθούν, ενώ μπορούν να μετασχηματιστούν και ως δεξιοτήτες. Η σειρά δραστηριοτήτων προσφέρει μία ολοκληρωμένη πρόταση για το κατάλληλο χρονικό σημείο που πρέπει να παρουσιαστεί το κάθε θέμα σε κάθε ενότητα και τα οποία παρουσιάζονται και αναλυόνται στα υλικά. Τα διδακτικά ζητήματα

4 Quantum Spin-Off 4 συνδέονται με αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών με μία σειρά συγκεκριμένων προτάσεων, οι οποίες βοηθούν στη σύνδεση μεταξύ γνώσης και πράξης με τις προτεινόμενες ασκήσεις για εκπαιδευτικούς. 2 Επίσκεπτοντας τον Νανοκόσμο 2.1 Ετυμολογία του όρου Νάνο (Nano) Μαθησιακός Στόχος: Να εξηγηθεί ο όρος νάνο (nano) Αλληλουχία: Εισαγωγή (Ενότητα 1) Δραστηριότητες για εκπαιδευτικούς: Νανο είναι ένα ελληνικό πρόθεμα που σημαίνει ένα «δισεκατομμυριοστό» (ένα δισεκατομμυριοστό ενός μέτρου είναι η μονάδα μέτρησης στον τομέα της νανοτεχνολογίας). Ένα άτομο είναι μικρότερο ενός νανομέτρου, αλλά ένα μόριο μπορεί να είναι μεγαλύτερο αυτού του μεγέθους. Ένα νανόµετρο (nm) ισούται µε ένα δισεκατοµµυριοστό του µέτρου, είναι δηλαδή δεκάδες χιλιάδες φορές µικρότερο από το πάχος µιας ανθρώπινης τρίχας 2.2 Κατανοώντας τη νανοκλίμακα Μαθησιακός Στόχος: Να αναπτυχθεί μία πρώτη αίσθηση του νανοκόσμου Ενότητες δραστηριοτήτων: Εισαγωγή [Ενότητα 1] Υλικό: Ο νανόκοσμος αποτελεί μία αφηρημένη περιοχή για τους μαθητές καθώς τα νανοϋλικά είναι πολύ μικρά σε μέγεθος και οι διαδικασίες που πραγματοποιούνται δεν μπορούν να μελετηθούν με απευθείας παρατήρηση. Η έλλειψη της διαίσθησης κατά τη μελέτη του νανόκοσμου κάνει αναγκαία την εκπαίδευση των μαθητών για την κατανόηση των εννοιών του νανόκοσμου. Η απτική αναπαράσταση θα ήταν ιδανική για την καλύτερη κατανόηση από τους μαθητές, ειδικά κατά την χρησιμοποίηση του μικροσκοπίου. Εναλλακτικά, η παρουσίαση συγκρίσεων μπορεί να συμβάλλει στην κατανόηση της νανοκλίμακας από τους μαθητές (π.χ..ένα νανόµετρο (nm) ισούται µε ένα δισεκατοµµυριοστό του µέτρου, είναι δηλαδή δεκάδες χιλιάδες φορές µικρότερο από το πάχος µιας ανθρώπινης τρίχας). Χαρακτηριστικό παράδειγμα εποπτικού υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι το βίντεο Powers of 10 που μπορεί να βρεθεί εδώ (http://www.powersof10.com/film) Δραστηριότητες για μαθητές: Αναπτύξτε τη δική σας ιδέα για να παραστήσετε τη νανοκλίμακα. Η ιδέα σας θα πρέπει να είναι απλή και να μπορεί να παρουσιαστεί σε 5 λεπτά μπροστά στην τάξη. Ασκήσεις για εκπαιδευτικούς (εκπαίδευση και επιμόρφωση):. Ποιές βασικές ερωτήσεις μπορείτε να κάνετε στους μαθητές μετά την παρακολούθηση του βίντεο Powers of Ten ; Η αναζήτηση της απάντησης στην κεντρική ερώτηση θα οδηγήσει τους μαθητές στην κατάκτηση του ακόλουθου μαθησιακού στόχου:... αναπτύσσοντας μία καλή αίσθηση της νανοκλίμακας. 2.3 Η νανοκλίμακα στην καθημερινή ζωή Μαθησιακός Στόχος: Να συνδέσει νέα γνώση (ικανότητες) με την καθημερινή ζωή (μαθησιακή θεωρία κονστρουκτιβισμού)

5 Quantum Spin-Off 5 Ενότητες δραστηριοτήτων: Εισαγωγή (Ενότητα 1) ή επιμόρφωση εκπαιδευτικών (συμμετοχή στην Spin-up Day) Διδακτικά ζητήματα: Οι μαθητές, στην πλειοψηφία τους, δεν έχουν εμπειρίες από το νανόκοσμο. Στο ξεκίνημα της διδακτικής αλληλουχίας η νανοτεχνολογία πρέπει να συνδεθεί με την καθημερινή ζωή των μαθητών. Αυτή η σύνδεση με τις καθημερινές εμπειρίες των μαθητών βοηθά σημαντικά στο να προκαλέσουν ενδιαφέρον στη νανοεπιστήμες και τη νανοτεχνολογία. Η προτεινόμενη διδακτική προσέγγιση ενισχύεται ακόμη περισσότερο από τη σύνδεση της νέας γνώσης για το νανόκοσμο με προηγούμενη γνώση που έχουν οι μαθητές. Μαθητικές δραστηριότητες: Προϊόντα νανοτεχνολογίας παρουσιάζονται στους μαθητές. Οι ίδιοι οι μαθητές επιλέγουν ποιά συγκεκριμένα νανοχαρακτηριστικά παρουθσιάζονται σε κάθε προϊόν. Αυτοκαθαριζόμενες επιφάνειες όπως, γυαλιά για σκι, σπρέι για καθρέπτες, φύλλα λωτού Η αντιμικροβιακή δράση του νανο-ασημιού σε ρούχα, ασημένιο νόμισμα στο γάλα (στο παρελθόν ασημένια νομίσματα τοποθετούνταν μέσα στο γάλα για να επιμηκύνουν τη ζωή του Βελτιωμένες ιδιότητες υλικών οι οποίες οφείλονται σε νανοσωλήνες άνθρακα όπως, ρακέτα τέννις, σκελετός ποδηλάτου Συμπεριφορά νανοσωματιδίων στην επιφάνεια υλικών όπως στα ιριδίζουσα φτερά του σκαθαριού, μαργαριτάρια, το κάτω μέρος των ποδιών συγκεκριμένων σαυρών (gecko) Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να παίξετε ένα παιχνίδι εύρεσης νανο-αντικειμένων σε ένα δωμάτιο: Εργασία για το σπίτι: Οι μαθητές φέρνουν νανοπροϊόντα τα οποία έχουν βρει στο σπίτι τους. (Εναλλακτικά μπορεί και ο δάσκαλος να φέρει τα προϊόντα στην τάξη) Δραστηριότητες για εκπαιδευτικούς (επιμόρφωση): Τα αντικείμενα καθημερινής χρήσης αποτελούν κατάλληλη αφετηρία για δραστηριότητες στην τάξη βοηθώντας τους μαθητές να οικοδομήσουν νέα γνώση βασιζόμενοι σε υπάρχουσες εμπειρίες με νανοπροϊόντα. Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει μία σύντομη δραστηριότητα στα νανοπροϊόντα τα οποία γνωρίζουν οι μαθητές. Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης ο εκπαιδευτικός δοκιμάζει τη δραστηριότητα, ενώ οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί προσφέρουν τη γνώμη τους στις παρακάτω κατηγορίες: κινητοποίηση των μαθητών σύνδεση με την καθημερινή ζωή πρωτοτυπία της ιδέας 3 Μαθησιακοί Σταθμοί: Κβαντική Φυσική Νέες έννοιες για την κατανόηση του κόσμου Μαθησιακός στόχος: Να εξηγήσει τη μοναδική συμπεριφορά των υλικών στη νανοκλίμακα Ενότητες δραστηριοτήτων: 5 μαθησιακοί σταθμοί στην κβαντική φυσική (Ενότητες 2-8). Ανάλογα με το χρόνο ο οποίος είναι διαθέσιμος στους εκπαιδευτικούς μπορεί να γίνει επιλογή συγκεκριμένων

6 Quantum Spin-Off 6 ενοτήτων από κάθε εκπαιδευτικό (πχ. Σταθμός Ι με νούμερο 1&2, Σταθμός ΙΙ, Σταθμός ΙΙΙ χωρίς ηλεκτρομαγνητικά πεδία, Σταθμός ΙV με νούμερα 1&2) Περιεχόμενα: Μία «νέα» Φυσική είναι αναγκαία για την κατανόηση του νανόκοσμου. Μέσα στην τάξη, οι νανοεπιστήμες συνδέονται με υπάρχουσες επιστημονικές έννοιες, υπογραμμίζοντας και τονίζοντας όμως πάντα τη μοναδική συμπεριφορά των υλικών στη νανοκλίμακα. Δραστηριότητες για μαθητές: Οι μαθητές δουλεύουν στους 5 μαθησιακούς σταθμούς ΜΕΡΟΣ 1: ΓΙΑΤΙ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ; Μαθησιακός Σταθμός Ι: Ανεξήγητα φαινόμενα; Μαθησιακός Σταθμός ΙΙ: Τι είναι φως; Μαθησιακός Σταθμός ΙΙΙ: Η κυματική φύση του φωτός: Τι είδους κύμα είναι το φως; Μαθησιακός Σταθμός IV: Διπλή φύση του φωτός Κβάντικη φύση του φωτός Μαθησιακός Σταθμός V: Εξηγώντας το το φάσμα εκπομπής του υδρογόνου με την κβαντική μηχανική Είναι εξαιρετικά σημαντικό να επισημανθεί πως κάθε μαθησιακός σταθμός ασχολείται με φαινόμενα τα οποία δεν μπορούν να εξηγηθούν απο την κλασική Φυσική, όπως το πείραμα διπλής σχισμής το οποίο δε μπορεί να αναλυθεί με βάση την κλασική θεωρία ή οι διακριτές γραμμές εκπομπής των στοιχείων, οι οποίες δεν μπορούν να εξηγηθούν χρησιμοποιώντας το κλασικό μοντέλο του ατόμου του Rutherford. Η αδυναμία των κλασικών θεωριών να αναλύσουν αυτά τα φαινόμενα αναπόφευκτα οδήγησε σε μια νέα αντίληψη για τη φύση. Η ενασχόληση στον Μαθησιακό Σταθμό V θα επιτρέψει στους μαθητές να υπολογίσουν τη συχνότητα των μηκών κύματος του φάσματος εκπομπής του υδρογόνου (με ακρίβεια μεγαλύτερη από τρία δεκαδικά ψηφία) δουλεύοντας με το κβαντικό μοντέλο του Γάλλου Φυσικού Louis De Broglie. Ο De Broglie εμπνεόμενος από τις αρμονίες της μουσικής θεωρίας ανέπτυξε το μοντέλο το οποίο αποτελεί το διδακτικό ανάλογο του Σταθμού V. Για κάποιους μαθητές ο συγκεκριμένος Μαθησιακός Σταθμός μπορεί να παρουσιάσει δυσκολίες, παρόλα αυτά αν επιμείνουν μπορούν να κατανοήσουν πως μία επιστημονική θεωρία μπορεί να αναπτυχθεί ώστε να εξηγήσει τον κόσμο γύρω μας. Εάν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος οι μαθητές θα δουλέψουν στους 5 Μαθησιακούς Σταθμούς του μέρους 3 που ακολουθεί. ΜΕΡΟΣ 3: ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. Μελέτη του διακριτού φάσματος εκπομπής των στοιχείων 2. Μέτρηση της σταθεράς Planck χρησιμοποιώντας LED 3. Μελετώντας το φαινόμενο της περίθλασης χρησιμοποιώντας μια τρίχα 4. Περίθλαση ηλεκτρονίων χρησιμοποιώντας κρυσταλλικό άνθρακα

7 Quantum Spin-Off 7 Δραστηριότητες για τους εκπαιδευτικούς: Τι συνιστά τα πλεονεκτήματα της μεθοδικής-διδακτικής ιδέας για να εργαστούν οι μαθητές σε ένα θέμα με Μαθησιακούς Σταθμούς; Ποιος είναι ο ρόλος του δασκάλου ενώ οι μαθητές εργάζονται με τους Σταθμούς στην τάξη; 4 Μαθησιακοί Σταθμοί στη Νανοτεχνολογία Μαθησιακός Στόχος: Πρακτική εφαρμογή των κβαντικών εννοιών στην τεχνολογία. Ενότητες δραστηριοτήτων: Ενότητες 9-10 Οι Μαθησιακοί Σταθμοί που σχτίζονται με την τεχνολογία βασίζονται σε κβαντομηχανικές ιδιότητες. Περιεχόμενο: Νανοτεχνολογία: Η τεχνολογία αποτελεί το μέσο με το οποίο οι άνθρωποι μπορούν και διαμορφώνουν το περιβάλλον τους σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Η νανοτεχνολογία περιλαμβάνει τις περιοχές της βιοιατρικής (πχ. διάγνωστικες μέθοδοι), νανοηλεκτρονικής (πχ. μικρά transistors) και των νλεων υλικών (πχ. υπερυδρόφοβες επιφάνειες). Νανοέρευνα: Η επιτυχία των Φυσικών Επιστημών βασίζεται στο γεγονός ότι οι συνεπείς επεξηγήσεις οι οποίες επιτρέπουν προβλέψεις μπορούν να προκύψουν με τη βοήθεια των επιστημονικών θεωριών οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε συγκεκριμένα φαινόμενα με τους επιστημονικούς νόμους να περιγράφουν τις συνδέσεις μεταξύ των παρατηρήσιμων φαινομένων. Οι νανοεπιστήμες (νανοέρευνα) ορίζονται ως μία διεπιστημονική περιοχή που συνδυάζει Φυσική, Χημεία, Βιολογία και επιστήμη υλικών για αντικείμενα στη νανοκλίμακα Διαθεματικότητα: Η διαθεματικότητα είναι σύμφυτη με τις νανοεπιστήμες και τη νανοτεχνολογία. Νανοερευνητές και νανοτεχνολόγοι συνεργάζονται στενά για να εξασφαλίσουν την επιστημονική πρόοδο. Το Quantum SpinOff είναι σχεδιασμένο ώστε να προβάλλει και να προωθεί τη διαθεματικότητα μέσω: Της νανοεπιστήμης (επιστημονικά άρθρα και πατέντες σε διαθεματικές μελέτες) Της νανοτεχνολογίας (εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας με τη μορφή της τεχνολογίας) Των οικονομικών πτυχών που υπεισέρχονται στην ίδρυση μιας εικονικής νανοεταιρεία (Business Model Canvas) Δραστηριότητες για μαθητές: οι μαθητές εργάζονται στους Μαθησιακούς Σταθμούς του μέρους 2: κβαντικές ιδιότητες και κβαντική τεχνολογία ΜΕΡΟΣ 2: ΚΒΑΝΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μαθησιακός Σταθμός VI: Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο και οι εφαρμογές του Μαθησιακός Σταθμός VΙI: Το spin και οι εφαρμογές του Σταθμός VΙΙI: Ημιαγωγοί

8 Quantum Spin-Off 8 Σταθμός ΙΧ: Φαινόμενο σύραγγας Μαθησιακός Σταθμός Χ: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Οι Μαθησιακοί Σταθμοί που περιλαμβάνει το μέρος 2 ξεκαθαρίζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι έννοιες της κβαντικής που παρουσιάζονται στους 5 πρώτους Σταθμούς (μέρος 1) εφαρμόζονται σε τεχνολογίες και προϊόντα της καθημερινότητας. Χωρίς νέα ευρήματα μας στον τομέα της κβαντικής φυσικής, δεν θα υπήρχαν τα ηλεκτρονικά, οι ηλιακοί συλλέκτες, οι μαγνητικοί τομογράφοι ή οι νανοεπιφάνειες. Με αυτό τον τρόπο η νέα προοπτική για τη φύση βρίσκεται στο επίκεντρο σχεδόν σε όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες. Ακόμη και η ίδια η ζωή (π.χ. φωτοσύνθεση) βασίζεται στις κβαντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ του φωτός και της ύλης. Ως εκ τούτου, αυτό που ξεκίνησε ως μια ειδική περίπτωση της «Φυσικής των μικρών πραγμάτων» μπορεί πραγματικά να βρεθεί στο επίκεντρο των πάντων. Η Μαθησιακός Σταθμός X ο οποίος αφορά την κβαντική τεχνολογία σχεδιάστηκε αποκλειστικά για κάθε χώρα από τους εταίρους του έργου και προσαρμόστηκε στο χώρο της έρευνας των οργανισμών που εμπλέκονται σε αυτό. 5 Δημοσιεύσεις στο χώρο της Νανοεπιστήμης 5.1 Επιλογή των άρθρων Μαθησιακός Στόχος: Οι δημοσιεύσεις επιλέγονται με τέτοιο τρόπο ώστε να καταρρίπτουν τα στερεότυπα για την ενασχόληση και των δύο φύλων στην επιστήμη και την έρευνα. Ενότητες δραστηριοτήτων: Εργασία με επιστημονικά άρθρα [Ενότητες 11-14] Βιβλιογραφία: Υπάρχει μια συγκεκριμένη επιλογή επιστημονικών δημοσιεύσεων για κάθε χώρα. Υλικό: Τα κορίτσια ενδιαφέρονται για τις νέες τεχνολογίες εάν τις αναγνωρίσουν ως ωφέλιμες για την κοινωνία. Τα κορίτσια ενδιαφέρονται ιδιαιτέρως για διαθεματικά ζητήματα όπως: ηλεκτρονικά στον κλάδο της υγείας βιοϊατρικές εφαρμογές όπως οι διαγνωστικές μέθοδοι τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, όπως οι ηλιακοί συλλέκτες Ιδανικά, οι μαθητές θα εργαστούν με την πρωτότυπη έκδοση των άρθρων (στα Αγγλικά) και με μία απλουστευμένη δημοσίευση στη μητρική τους γλώσσα η οποία ασχολείται με το ίδιο θέμα. Με αυτό τον τρόπο το εμπόδιο της γλώσσας δεν είναι τόσο σημαντικό και το εξειδικευμένο περιεχόμενο παρέχονται σύμφωνα με το επίπεδο των μαθητών. 5.2 Μέθοδος για Μελέτη Μαθησιακός Στόχος: Να εφαμοστεί η μέθοδος SQ3R. Ενότητες δραστηριοτήτων: Μελέτη της επιστημονικής δημοσίευσης Δραστηριότητες για τους μαθητές: Να εφαρμόσουν την μέθοδο SQ3R.

9 Quantum Spin-Off 9 Να σχηματίσουν μία συνολική άποψη για ολόκληρο το κείμενο, να διαβάσουν τις επικεφαλίδες και να μελετήσουν τα σχήματα και τους πίνακες με τις λεζάντες τους. Να μετασχηματίσουν τις επικεφαλίδες σε ερωτήσεις. Όσο μελετούν το κείμενο: επισημαίνουν σημαντικές λέξεις-κλειδιά και φράσεις χρησιμοποιώντας χρωματιστούς μαρκαδόρους (αν χρειαστεί, με περισσότερα από ένα χρώματα) μεταφράζουν αγγλικές λέξεις που δεν μεταφράζονται με τη βοήθεια ενός λεξικού αποσαφυνίζουν τεχνικούς όρους με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, του διαδικτύου και των ερευνητών ρωτούν τον καθηγητή τους ή τους ερευνητές ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο Να φτάσουν σε συμπεράσματα (με τη μορφή σημειώσεων, εννοιολογικών ή νοητικών χαρτών) Να σκεφτούν πιθανές εφαρμογές των ερευνητικών αποτελεσμάτων Να σκεφτούν πώς θα μπορούσαν τα αποτελέσματα της έρευνας να χρησιμοποιηθούν σε μία νανοεικονική εταιρεία; 6 Νανοεταιρίες Το επιχειρηματικό μοντέλο Canvas Μαθησιακός Στόχος: Να ιδρύσουν μία εικονική νανοεταιρία. Τα ερευνητικά ευρήματα από τις επιστημονικές δημοσιεύσεις χρησιμοποιούνται για την ίδρυση της εταιρίας. Ενότητες δραστηριοτήτων: Το επιχειρηματικό μοντέλο Canvas (The Business Model Canvas) [Ενότητες 15-16] Περιεχόμενα: Εισαγωγή: Ιστορία ίδρυσης μίας νανοεταιρίας (πχ. Nanosurf AG στην Ελβετία). Η ιστορία μιλά για 3 φοιτητές Φυσικής οι οποίοι ίδρυσαν μια εταιρία βασιζόμενοι στη νανοέρευνα που πραγματοποιούσαν στα φοιτητικά τους χρόνια. Οι δύο σύνδεσμοι που ακολουθούν παρέχουν μία σύντομη εξήγηση του επιχειρηματικού μοντέλου Canvas Ένα επιχειρηματικό μοντέλο αποτελείται από τα ακόλουθα: Τους παραγωγούς (βασικοί εταίροι, βασικές δραστηριότητες, βασικοί πόροι) Το προϊόν Τους πελάτες (πελατειακές σχέσεις, τμήματα πελατών, τα κανάλια διανομής) Το κόστος και τις αποδόσεις κέρδους Δραστηριότητες για τους μαθητές: Πώς τα ερευνητικά ευρήματα της βιβλιογραφίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δημιουργία νέας τεχνολογίας;

10 Quantum Spin-Off 10 Πώς μία εταιρία μπορεί να προωθήσει αυτή τη νέα τεχνολογία; Απαντήστε στην ερώτηση χρησιμοποιώντας το επιχειρηματικό μοντέλο (The Business Model Canvas). Το πρότυπο του επιχειρηματικού μοντέλου Canvas μπορεί να μεγενθυθεί σε ένα χαρτί Α3 στο οποίο θα αποτυπωθούν οι ιδέες των μαθητών κάτω από τις παραπάνω 4 κατηγορίες του επιχειρηματικού μοντέλου. Δραστηριότητες για τους εκπαιδευτικούς: Ποιές μέθοδοι υπάρχουν για να διευκολυνθεί η συζήτηση και η συνεργασία των μαθητών για την παραγωγή ιδεών οι οποίες θα αποτυπωθούν στο επιχειρηματικό μοντέλο; Δώστε συγκεκριμένες προτάσεις. 7 Καθιερώνοντας Επικοινωνία των Μαθητών με τους Νανοερευνητές και τις Νανοεπιχειρήσεις Μαθησιακός Στόχος: Να καθιερώθει επικοινωνία των μαθητών με τους νανοερευνητές και τις νανοεπιχειρήσεις. Ενότητες δραστηριοτήτων: Επίσκεψη των μαθητών σε εργαστήριο νανοέρευνας (spin-up day) και σε νανοεπιχείρηση (spin-off day) Για να εξασφαλιστεί η επιτυχία των επισκέψεων εκτός σχολείου (νανοεργαστήριο και νανοεπιχείρηση), ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να προετοιμάσει και να παρουσιάσει την επίσκεψη μέσα στην τάξη. Με ποιό τρόπο μπορεί να η επίσκεψη να συνδεθεί με το Quantum SpinOff; Εργασία στον Μαθησιακό Σταθμό Χ (πρακτική εφαρμογή των εννοιών από τη κβαντική φυσική στην τεχνολογία Οι μαθητές εργάζονται πάνω σε ερωτήματα που έχουν θέσει οι νανοεπιστήμονες Μετά την επίσκεψη, οι μαθητές κρατούν επαφή με τους νανοεπιστήμονες και τις επιχειρήσεις μέσω (οι μαθητές θέτουν ερωτήσεις σε σχέση με τη βιβλιογραφία και τη χρήση ερευνητικών ευρημάτων στη δημιουργία μίας επιχείρησης (spin-off company) Δραστηριότητες για μαθητές: Εισαγωγικές ερωτήσεις προς τους ερευνητές μέσα στην τάξη : Θα μπορούσατε να μας πείτε για την καριέρα σας και τη δουλειά που κάνετε στο εργαστήριο; Τι σας συναρπάζει στις νανοεπιστήμες; Για ποιό λόγο συμμετέχετε στο Quantum SpinOff; Στο τέλος της επίσκεψης: Πώς θα περιγράφατε την επίσκεψη των μαθητών στο εργαστήριο; Ερωτήσεις για τους μαθητές: Ποιές είναι οι προσδοκίες σας πριν την επίσκεψη στο εργαστήριο; Ποιές ερωτήσεις θα θέλατε να κάνετε στον ερευνητή; Στο τέλος της επίσκεψης: Τι μάθατε σήμερα για τη δουλειά των ερευνητών; Δραστηριότητες για τους εκπαιδευτικούς: Επισκέψεις στο εργαστήριο και την επιχείρηση.

11 Quantum Spin-Off 11 Με ποιό τρόπο μπορούν οι εκπαιδευτικοί να μεσολαβήσουν μεταξύ μαθητών και ερευνητών ώστε να διευκολύνουν την επικοινωνία; Οδηγίες για την επικοινωνία με τους ερευνητές και τις επιχειρήσεις: Αναζητήστε εργαστήρια και επιχειρήσεις, αν είναι δυνατόν κοντά στο σχολείο (δείτε τη λίστα στο τέλος του παρόντος) Ο εκπαιδευτικός επικοινωνεί με τους ερευνητές: Οι ερευνητές και οι επιχειρηματίες πρέπει να ενημερωθούν για τις γνώσεις και τις ανάγκες των μαθητών. Η ενημέρωση αυτή πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις τεχνικές γνώσεις των μαθητών καθώς και τις δυνατότητες που υπάρχουν ώστε να συνδεθεί η επίσκεψη των μαθητών με την καθημερινότητά τους. Ένας φυσικός παρουσιάζει το βιογραφικό του και τους λόγους που τον οδήγησαν στο να επιλέξει τις νανοεπιστήμες. Ένας επιχειρηματίας παρουσιάζει την ιστορία πίσω από την ίδρυση της επιχείρησής του, αναφέροντας τα χαρακτηριστικά μίας επιτυχημένης επιχειρηματικής προσπάθειας. Προετοιμασία για την επίσκεψη: Πρόγραμμα, παρουσίαση του στόχου της επίσκεψης, προετοιμασία των ερωτήσεων για τους ερευνητές και τους επιχειρηματίες από τους μαθητές Επίσκεψη: Ιδανικά, οι μαθητές να συμμετέχουν ενεργά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης: Ρωτώντας και απαντώντας σε ερωτήσεις (πχ. σε σχέση με τις ανακαλύψεις που συμβαίνουν στο εργαστήριο) Διεξάγοντας το δικό τους πείραμα ή καταγράφουν την επίδειξη ενός πειράματος Κρατώντας σημειώσεις κατά τη διάρκεια της παρουσίασης Καταγράφοντας την επίσκεψη μέσω φωτογραφιών και σημειώσεων Επικοινωνία με τους ερευνητές (μετά την επίσκεψη): Με ποιό τρόπο μπορεί να ρυθμιστεί ο αριθμός των για την επικοινωνία μαθητών ερευνητών; Με ποιό τρόπο μπορεί ο εκπαιδευτικός να ελέγξει την επικοινωνία ώστε οι μαθητές να μη στέλνουν υπερβολικό αριθμό στους ερευνητές; Καθορίζοντας έναν μέγιστο αριθμό (σύμφωνα με προηγούμενη εμπειρία, οι μαθητές γράφουν μάλλον αρκετά s προς τους ερευνητές) Παρουσιάζοντας τον κατάλληλο τρόπο επικοινωνίας με τους ερευνητές (πχ. χαιρετισμοί, ευχαριστίες) Καταγράφοντας την επικοινωνία με τους ερευνητές (πχ. δημιουργία λίστας με ερωτήσεις και απαντήσεις) Εκτός από , ερευνητές και φοιτητές μπορούν επίσης να επικοινωνούν μέσω Skype (ή άλλο τρόπο που μπορεί να κανονιστεί κατά την επίσκεψη του ερευνητή στο σχολείο). Το επιχειρηματικό μοντέλο Canvas (μετά την επίσκεψη στην επιχείρηση): Οι μαθητές μπορούν να συμπληρώσουν ένα υπόδειγμα του επιχειρηματικού μοντέλου Canvas κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τους στην επιχείρηση με τη βοήθεια ενός από τους επιχειρηματίες (δείτε Κεφάλαιο 6: Νανο επιχειρήσεις Το επιχειρηματικό μοντέλο Canvas).

12 Quantum Spin-Off 12 8 Φυλλάδιο και παρουσίαση Μαθησιακός Στόχος: Η δημιουργία ενός φυλλαδίου και η παρουσίαση της εικονικής επιχείρησης για την ημέρα spin-off (spin-off day) [Ενότητες 17-18] Για το φυλλάδιο: Παράδειγμα Η δομή του φυλλαδίου μπορεί να ακολουθεί τον παρακάτω πίνακα περιεχομένων 1. Εισαγωγή 2. Ερευνητικά ευρήματα από τη βιβλιογραφία 3. Τεχνολογική εφαρμογή των ερευνητικών ευρημάτων 4. Ιδρύοντας μία επιχείρηση spin-off 5. Μεταφορά των ερευνητικών ευρημάτων σε μία επιχείρηση spin-off (πχ. Αντίκτυπο στην κοινωνία, επόμενα βήματα, ανάλυση των πλεονεκτημάτων και των ρίσκων) 6. Παράρτημα: καταγραφή των ερωτήσεων για τους ερευνητές και τις αντίστοιχες απαντήσεις Κριτήρια αξιολόγησης φυλλαδίου: επιστημονική/τεχνική ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα, σχεδιασμός / διάταξη Παρουσίαση: Χρήση προγράμματος παρουσίασης (πχ. PowerPoint, Prezi) Διαθέσιμος Χρόνος: 20 λεπτά, 5 επιπλέον λεπτά για ερωτήσεις 9 Αξιολόγηση Μαθησιακός Στόχος: Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδρομής για τους μαθητές Ενδεικτική Ερώτηση: Τι αποκομίσατε/μάθατε από τη συμμετοχή σας στο έργο Quantum SpinOff; (Η απάντηση μπορεί να ζητηθεί είτε προφορικά μέσα στην τάξη, είτε γραπτά σαν εργασία)

13 Quantum Spin-Off 13 Παράρτημα α Ενδεικτική Βιβιλιογραφία Elworthy, A. (2004). Constructivist theory of learning. Interaction, 18(2), 28. Fallon, G. (2013). Forging school-scientist partnerships: A case of easier said than done? Journal of Science Education and Technology 22(2), Jones, M.G. et al. (2013). Nanotechnology and Nanoscale Science: Educational challenges. International Journal of Science Education, 35(9), Kumar, D.D. (2007). Nanoscale science and technology in teaching. Australian journal of Education in Chemistry, 68, β Εργασία στο εργαστήριο Θα συμπεριληφθεί στην επόμενη έκδοση του οδηγού γ Εργαλεία ΤΠΕ Οι παρακάτω ιστοσελίδες παρέχουν χρήσιμα εργαλεία ΤΠΕ τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν τη δουλειά των μαθητών: (πλατφόρμα για τη νανοτεχνολογία, στα Αγγλικά) (πείραμα: γραφένιο και μπαταρίες, φύλλα γραφενίου και κολλητικές ταινίες) δ Στοιχεία Επικοινωνίας Εργαστηρίων και Επιχειρήσεων Παρακάτω θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των ερευνητικών εργαστηρίων στον τομέα των Νανοεπιστημών και καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των επιχειρήσεων στον τομέα της Νανοτεχνολογίας. Με τη βοήθεια του καταλόγου αυτού, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να φέρουν σχολικές τάξεις σε άμεση επαφή με τους ερευνητές και τους επιχειρηματίες. Ίδρυμα Επικοινωνία Περιοχή ενδιαφέροντος Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών Τηλ Φωτονική για Νανο-εφαρμογές Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) Τηλ Νανοηλεκτονική, Φυσικη Πολυμερών, Επιστήμη των Υλικών

14 Quantum Spin-Off 14 Εταιρία/ Τοποθεσία Επικοινωνία Περιοχή ενδιαφέροντος NanoPhos SA Tel: Tropical-Nano Tel: Ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία χημικών προϊόντων για τον καθαρισμό και την προστασία των επιφανειών και προϊόντων νανοτεχνολογίας. Ανάπτυξη και παρασκευή νανοϋλικών Glonatech Tel: Nanothinx Tel: Nanotypos Τel: Λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες για την κατασκευή υλικών νανοτεχνολογίας νανοσωλήνες άνθρακα (CNTs) οπτικές συσκευές, φωτονικές εφαρμογές, βιοτεχνολογία, συγκομιδή ενέργειας οργανικών ηλεκτρονικών εφαρμογών

Οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς

Οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς Γέφυρα μεταξύ της έρευνας στη σύγχρονη φυσική και της επιχειρηματικότητας στον τομέα της νανοτεχνολογίας Οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς Έκδοση 1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: www.scientix.eu Το Quantum Spin-Off χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Δικτύωση της έρευνας στη σύγχρονη φυσική με επιχειρήσεις στον τομέα της νανοτεχνολογίας. Κβαντική Φυσική

Δικτύωση της έρευνας στη σύγχρονη φυσική με επιχειρήσεις στον τομέα της νανοτεχνολογίας. Κβαντική Φυσική Δικτύωση της έρευνας στη σύγχρονη φυσική με επιχειρήσεις στον τομέα της νανοτεχνολογίας Κβαντική Φυσική Η φυσική των πολύ μικρών στοιχείων με τις μεγάλες εφαρμογές Μέρος 2 Κβαντικές Ιδιότητες και Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου)

Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου) Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου) Ηλικίες: Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Χρόνος: Μέγεθος ομάδας: 8 ενήλικες Καμία 15 λεπτά για τη βασική δραστηριότητα, περισσότερο για τις επεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΟΥΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΟΥΝ NTSE - Nano Technology Science Education Project No: 511787-LLP-1-2010-1-TR-KA3-KA3MP ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΟΥΝ Περιεχόμενα 1. Πρόλογος για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1 ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1. Επιλογή θέματος. 2. Καταιγισμός ιδεών - διαθεματικές διασυνδέσεις. 3. Έρευνα πηγών - αναδιαμόρφωση ιδεών. 4. Καθοδηγητικά ερωτήματα. 5. Οργάνωση μαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

R e 34Se 18Ar 6C 1H Tricks in chemistry"

R e 34Se 18Ar 6C 1H Tricks in chemistry Τι είδους Νανοτεχνολογία θέλουμε; Οι μαθητές του 6ου Γυμνασίου Ηρακλείου απαντούν με ένα βίντεο στα πλαίσια Πανευρωπαϊκού Μαθητικού Διαγωνισμού και κατακτούν την 3η θέση! Η νανοτεχνολογία βρίσκεται σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες Θεωρίας Ώρες Ασκήσης Διδακτικές μονάδες ECTS A Υ 3 1 4 6 Διδάσκουσα Ε. Καλδούδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Δραστηριότητα : Εύρεση του πάχους μιας ανθρώπινης τρίχας χρησιμοποιώντας την περίθλαση του φωτός. Κβαντοφυσική

Πρακτική Δραστηριότητα : Εύρεση του πάχους μιας ανθρώπινης τρίχας χρησιμοποιώντας την περίθλαση του φωτός. Κβαντοφυσική 1 Κβαντοφυσική Η φυσική των πολύ μικρών στοιχείων με τις μεγάλες εφαρμογές 3 ο Μέρος : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΡΙΟΤΗΤΕΣ Εύρεση του πάχους μιας ανθρώπινης τρίχας χρησιμοποιώντας την περίθλαση του φωτός Το Quantum

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education «Πράσινη» Θέρμανση Μετάφραση-επιμέλεια: Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς καθηγητές φυσικών επιστημών

Ερωτηματολόγιο προς καθηγητές φυσικών επιστημών NTSE - Nano Technology Science Education Project No: 511787-LLP-1-2010-1-TR-KA3-KA3MP Ερωτηματολόγιο προς καθηγητές φυσικών επιστημών 1. Ποια θέματα στον τομέα των φυσικών επιστημών θεωρείτε ότι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντοφυσική. 3 ο Μέρος : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΡΙΟΤΗΤΕΣ. Διακριτά Φάσματα Εκπομπής. Η φυσική των πολύ μικρών στοιχείων με τις μεγάλες εφαρμογές

Κβαντοφυσική. 3 ο Μέρος : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΡΙΟΤΗΤΕΣ. Διακριτά Φάσματα Εκπομπής. Η φυσική των πολύ μικρών στοιχείων με τις μεγάλες εφαρμογές Κβαντοφυσική Η φυσική των πολύ μικρών στοιχείων με τις μεγάλες εφαρμογές 3 ο Μέρος : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΡΙΟΤΗΤΕΣ Διακριτά Φάσματα Εκπομπής Το Quantum Spin-Off χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Πληροφορικής. Προϊόντα και Υπηρεσίες.

Αγορά Πληροφορικής. Προϊόντα και Υπηρεσίες. Αγορά Πληροφορικής. Προϊόντα και Υπηρεσίες. Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8: Εισαγωγή στη Διδακτική - Διδακτικές Τεχνικές Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Διδασκαλία τη Χημείας Με Νέες Τεχνολογίες Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση Γεώργιος Ξεντές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναστοχασμός ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ(A): Ντουσάκης Νικόλαος ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Μελέτη της ατμόσφαιρας ενός άγνωστου αστέρα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντοφυσική. 3 ο Μέρος : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΡΙΟΤΗΤΕΣ. Περίθλαση Ηλεκτρονίων. Η φυσική των πολύ μικρών στοιχείων με τις μεγάλες εφαρμογές

Κβαντοφυσική. 3 ο Μέρος : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΡΙΟΤΗΤΕΣ. Περίθλαση Ηλεκτρονίων. Η φυσική των πολύ μικρών στοιχείων με τις μεγάλες εφαρμογές 1 Κβαντοφυσική Η φυσική των πολύ μικρών στοιχείων με τις μεγάλες εφαρμογές 3 ο Μέρος : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΡΙΟΤΗΤΕΣ Περίθλαση Ηλεκτρονίων Το Quantum Spin-Off χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσιών και Τεχνολογιών Cloud Ελλάδα

Υπηρεσιών και Τεχνολογιών Cloud Ελλάδα IN-CLOUD INNOVATION IN THE CLOUD BRIDGING UNIVERSITIES AND BUSINESSES Project Number: 2015-1-IT01-KA202-004733 Υπηρεσιών και Τεχνολογιών Cloud Ελλάδα Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου: Με την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

O7: Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών O7-A1: Αναπτύσσοντας εργαλεία για το Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών

O7: Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών O7-A1: Αναπτύσσοντας εργαλεία για το Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών O7: Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών O7-A1: Αναπτύσσοντας εργαλεία για το Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών Prepared by University Paderborn 30/11/2015 Project name: Project acronym: Project number:

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία) 21/03/2017. Διδάσκουσα: Αδαμαντία Κ. Σπανακά

Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία) 21/03/2017. Διδάσκουσα: Αδαμαντία Κ. Σπανακά Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία) 21/03/2017 Διδάσκουσα: Αδαμαντία Κ. Σπανακά (madspa@otenet.gr) ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ MOOC Μαζικό: παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής μεγάλου αριθμού φοιτητών από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΡΙΟΤΗΤΕΣ

: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΡΙΟΤΗΤΕΣ 1 Κβαντοφυσική Η φυσική των πολύ μικρών στοιχείων με τις μεγάλες εφαρμογές 3 ο Μέρος : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΡΙΟΤΗΤΕΣ Μέτρηση της Σταθεράς του Planck με LEDs Το Quantum Spin-Off χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ.

ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. ΤΙΤΛΟΣ: H ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΤΑΞΗ: Γ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣ: 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Διδασκαλίας 9/10/2017

Οργάνωση Διδασκαλίας 9/10/2017 Οργάνωση Διδασκαλίας 9/10/2017 Σχεδιασμός Μάθησης (Learning Design) Σε ποιον; Τι; Με ποιο τρόπο; Σχεδιασμός Μάθησης Γενικά Υπάρχουσα Γνώση Μεθοδολογία Περιεχόμενο Παράδοση (Delivery) Επιθυμητή Γνώση Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα της Τεχνολογία ευκαιρία μεταγνωστικής ανάπτυξης

Το μάθημα της Τεχνολογία ευκαιρία μεταγνωστικής ανάπτυξης Το μάθημα της Τεχνολογία ευκαιρία μεταγνωστικής ανάπτυξης Χρυσούλα Λαλαζήση Σχολική Σύμβουλος Δ/μιας Eκπ/σης Αρχιτεκτόνων-Πολιτικών Μηχανικών και Τοπογράφων Μηχανικών chrlalazisi@gmail.com Πως μαθαίνουμε;

Διαβάστε περισσότερα

Γέφυρα μεταξύ της έρευνας στη σύγχρονη φυσική και της επιχειρηματικότητας στον τομέα της νανοτεχνολογίας. Κβαντική Φυσική

Γέφυρα μεταξύ της έρευνας στη σύγχρονη φυσική και της επιχειρηματικότητας στον τομέα της νανοτεχνολογίας. Κβαντική Φυσική Γέφυρα μεταξύ της έρευνας στη σύγχρονη φυσική και της επιχειρηματικότητας στον τομέα της νανοτεχνολογίας Κβαντική Φυσική Η φυσική των πολύ μικρών στοιχείων με τις μεγάλες εφαρμογές Μέρος 2 ΚΒΑΝΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνητική μάθηση We are researchers, let us do research! (Elbers and Streefland, 2000)

Διερευνητική μάθηση We are researchers, let us do research! (Elbers and Streefland, 2000) Διερευνητική μάθηση We are researchers, let us do research! (Elbers and Streefland, 2000) Πρόκειται για την έρευνα που διεξάγουν οι επιστήμονες. Είναι μια πολύπλοκη δραστηριότητα που απαιτεί ειδικό ακριβό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» E ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύτρια: Ελένη Παπαϊωάννου

Εκπαιδεύτρια: Ελένη Παπαϊωάννου Εκπαιδεύτρια: Ελένη Παπαϊωάννου Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων Ο αποτελεσματικός εκπαιδευτής ενηλίκων Διάλειμμα Αποτελεσματική προετοιμασία μαθήματος στην ενήλικη εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Γέφυρα μεταξύ της έρευνας στη σύγχρονη φυσική και της επιχειρηματικότητας στον τομέα της νανοτεχνολογίας. Κβαντοφυσική

Γέφυρα μεταξύ της έρευνας στη σύγχρονη φυσική και της επιχειρηματικότητας στον τομέα της νανοτεχνολογίας. Κβαντοφυσική Γέφυρα μεταξύ της έρευνας στη σύγχρονη φυσική και της επιχειρηματικότητας στον τομέα της νανοτεχνολογίας Κβαντοφυσική Η φυσική των πολύ μικρών στοιχείων με τις μεγάλες εφαρμογές ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: www.scientix.eu

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική Φυσική. Η Φυσική των ηλεκτρονίων και των ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων.

Ατομική Φυσική. Η Φυσική των ηλεκτρονίων και των ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων. Ατομική Φυσική Η Φυσική των ηλεκτρονίων και των ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων. Μικρόκοσμος Κβαντική Φυσική Σωματιδιακή φύση του φωτός (γενικότερα της ακτινοβολίας) Κυματική φύση των ηλεκτρονίων (γενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Διδακτικοί Στόχοι. Α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο:

Περίληψη. Διδακτικοί Στόχοι. Α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Περίληψη Προτείνεται ένα διδακτικό σενάριο για το μάθημα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Γ Γυμνασίου με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, συγκεκριμένα με το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών www.materials.uoc.gr Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις του 21 ου αιώνα με προηγμένα υλικά Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (TETY) Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Π.Ε.Σ.) ΠΡΑΓΑ 25-29/1/2016

ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Π.Ε.Σ.) ΠΡΑΓΑ 25-29/1/2016 ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Π.Ε.Σ.) ΠΡΑΓΑ 25-29/1/2016 ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Βασικός σκοπός ήταν η απόκτηση νέων και εμβάθυνση ήδη γνωστών τεχνικών για την πρόληψη της μαθητικής διαρροής.

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ: ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΝ/ΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ:... ΤΜΗΜΑ:

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ: ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΝ/ΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ:... ΤΜΗΜΑ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ: ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΝ/ΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ:... ΤΜΗΜΑ: Β ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ ΕΙΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 00/00/2017 ΟΝ/ΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: ΜΑΘΗΜΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός video Ένας εναλλακτικός τρόπος αξιολόγησης μαθητών στη Φυσική

ιαγωνισμός video Ένας εναλλακτικός τρόπος αξιολόγησης μαθητών στη Φυσική ιαγωνισμός video Ένας εναλλακτικός τρόπος αξιολόγησης μαθητών στη Φυσική ΟΜΑ Α ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σοφία Αναστασιάδου,ΠΕ04.01(MSc) 1ο Γυμνάσιο Ξάνθης ΞΑΝΘΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ Ανάπτυξη ιστολογίου Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 1ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 1ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναστοχασμός ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 1ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ(A) : Βαρβιτσιώτης Ιωάννης ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Ελεύθερη πτώση επιτάχυνση της βαρύτητας g ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΤΥ 303 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ Ι ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Salinity Project: Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό

Salinity Project: Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό Salinity Project: Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό Μέτρηση της Αλατότητας σε θάλασσες τις Αττικής Ε. Θαρουνιάτη ΠΕ03, Ε. Κοντογούλα ΠΕ04 & ΠΕ32, Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα με Λ.Τ. Περιγραφή της Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός LinkedIn. «10 συμβουλές επέκτασης της επιχείρησης σας, χρησιμοποιώντας το LinkedIn» Provided to you by

Οδηγός LinkedIn. «10 συμβουλές επέκτασης της επιχείρησης σας, χρησιμοποιώντας το LinkedIn» Provided to you by Οδηγός LinkedIn «10 συμβουλές επέκτασης της επιχείρησης σας, χρησιμοποιώντας το LinkedIn» Provided to you by 2 Οδηγός Linkedin, πώς να βοηθήσετε την επιχείρηση σας χρησιμοποιώντας το Ο ποιο κάτω οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT Η διεξαγωγή σχεδίων εργασίας στο σύγχρονο σχολείο, προβάλλει ως αναγκαιότητα, για την ανάπτυξη της κριτικής και δηµιουργικής σκέψης των µαθητών, καθώς και όλων εκείνων των ιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας να εκπαιδεύω: συμβουλές προς τους βιβλιοθηκονόμους εκπαιδευτές

Μαθαίνοντας να εκπαιδεύω: συμβουλές προς τους βιβλιοθηκονόμους εκπαιδευτές Μαθαίνοντας να εκπαιδεύω: συμβουλές προς τους βιβλιοθηκονόμους εκπαιδευτές Μάριος Μπαλατζάρας Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΠΘ, Κεντρική Βιβλιοθήκη mbal@lib.uth.gr Βόλος, 12 Δεκεμβρίου, 2008 Univ of

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας τα ανθρώπινα δικαιώματά μας

Κάνοντας τα ανθρώπινα δικαιώματά μας PUZZLE Developing easy to read formats for people with intellectual disabilities Erasmus+ KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Κάνοντας τα ανθρώπινα δικαιώματά μας πιο κατανοητά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου 2 3 Εισαγωγή για τον εκπαιδευτή του προσωπικού Εάν διαβάζετε το παρόν έγγραφο, υποθέτουµε ότι θα θέλατε να επιµορφώσετε τα µέλη του προσωπικού ενός σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα PROFILES ανακοινώνει τη δυνατότητα δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο δεύτερο κύκλο βιωματικών εργαστηρίων (2012-2013) με θέμα το σχεδιασμό και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού

Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης kliapis@sch.gr 1 Ο Ρόλος του εκπαιδευτικού Αξιολογεί την αρχική μαθηματική κατάσταση κάθε παιδιού, ομαδοποιεί τα παιδιά σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΝΕΟ βιβλιο_layout 1 23/9/2016 4:25 μμ Page 7 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος... 13 Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕφαλαιΟ 1 Διαθεματικότητα και η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης 1.1. Ενιαιοποιημένα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Τεχνολογία Γ! τάξης γυμνασίου Οργάνωση και προγραμματισμός μεθόδου «ΕΡΕΥΝΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Προβληματισμοί στο ξεκίνημα της χρονιάς. Η υποδομή του σχολείου μου πως μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Στερεότυπα φύλου στις επαγγελματικές επιλογές των νέων γυναικών

Στερεότυπα φύλου στις επαγγελματικές επιλογές των νέων γυναικών Στερεότυπα φύλου στις επαγγελματικές επιλογές των νέων γυναικών Τ Ο Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Ι Ο Π Ρ Ο ς Ω Π Ο Τ Η ς Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α ς ς Τ Ο Ν. Κ Ι Λ Κ Ι ς Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 8 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ. E-mail: gtsigaridas@teilam.gr

ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ. E-mail: gtsigaridas@teilam.gr ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ E-mail: gtsigaridas@teilam.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΟΛΟΕΝΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΛΕΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΝΟΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΝΑΝΟΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ NTSE - Nan Technlgy Science Educatin Prject N: 511787-LLP-1-2010-1-TR-KA3-KA3MP ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑΝΟΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Εικονικό εργαστήριο: http://vlab.ntse-nantech.eu/nanvirtuallab/ 1 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Αξιότιμε κύριε, Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Αξιότιμη κυρία, Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη κυρία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 1. Γονείς δημογραφικά στοιχεία, φύλο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο ψυχολογικοί παράγοντες (συστολή, αρν. εμπειρίες, αδεξιότητα) προσδοκίες, στάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της ένταξης των αλλαγών των ιδιοτήτων των υλικών σωμάτων σε επίπεδο νανοκλίμακας στο Γυμνάσιο

Διερεύνηση της ένταξης των αλλαγών των ιδιοτήτων των υλικών σωμάτων σε επίπεδο νανοκλίμακας στο Γυμνάσιο Διερεύνηση της ένταξης των αλλαγών των ιδιοτήτων των υλικών σωμάτων σε επίπεδο νανοκλίμακας στο Γυμνάσιο Περίληψη Στην παρούσα εργασία διερευνάται η δυνατότητα ένταξης των αλλαγών των ιδιοτήτων των υλικών

Διαβάστε περισσότερα

INTERactive EDucation & Be YourSelf. Be IN Business. Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας. και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα

INTERactive EDucation & Be YourSelf. Be IN Business. Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας. και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα INTERactive EDucation & Be YourSelf Be IN Business Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας για σπουδαστές και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα τους! Η INTERactive EDucation σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση συνεχών γραμμικών φασμάτων εκπομπής με το Φασματοσκόπιο

Παρατήρηση συνεχών γραμμικών φασμάτων εκπομπής με το Φασματοσκόπιο 1 Εργαστηριακή Διδασκαλία των Φυσικών εργασιών στα Γενικά Λύκεια Περίοδος 006 007 Φυσική Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Ενδεικτική προσέγγιση της εργαστηριακή δραστηριότητας : Παρατήρηση συνεχών γραμμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

ΤΟ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ 682 ΤΟ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ Παπαχρήστου Βασίλειος Χημικός, MSc στη διδακτική της Χημείας vasipa@in.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παρόν CD-Rom αποτελείται από τέσσερις ενότητες: Η πρώτη ενότητα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΌΣ ΣΤΑΘΜΌΣ IV: ΔΥΑΔΙΚΌΤΗΤΑ ΚΎΜΑΤΟΣ-ΣΩΜΑΤΙΔΊΟΥ 39

ΜΑΘΗΣΙΑΚΌΣ ΣΤΑΘΜΌΣ IV: ΔΥΑΔΙΚΌΤΗΤΑ ΚΎΜΑΤΟΣ-ΣΩΜΑΤΙΔΊΟΥ 39 38 ΜΑΘΗΣΙΑΚΌΣ ΣΤΑΘΜΌΣ IV: ΔΥΑΔΙΚΌΤΗΤΑ ΚΎΜΑΤΟΣ-ΣΩΜΑΤΙΔΊΟΥ 39 1 το πείραμα της διπλής σχισμής με φως χαμηλής έντασης 39 2 Η κβαντική θεωρία του φωτός και της ύλης 41 2.α Ηλεκτρομαγνητικά κύματα και τα ενεργειακά

Διαβάστε περισσότερα

«Ανακαλύπτοντας τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της Επαρχίας Ελασσόνας»- Μια διδακτική προσέγγιση

«Ανακαλύπτοντας τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της Επαρχίας Ελασσόνας»- Μια διδακτική προσέγγιση «Ανακαλύπτοντας τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της Επαρχίας Ελασσόνας»- Μια διδακτική προσέγγιση Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Σχολική Σύμβουλος 6 ης Περιφέρειας Π.Ε. ν. Λάρισας Ελασσόνα, 7 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του φωτός σαν παραμύθι

Η ιστορία του φωτός σαν παραμύθι Η ιστορία του φωτός σαν παραμύθι περιγραφή της δράσης Χρήστος Γκοτζαρίδης Φυσικός ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Μικρή Περιγραφή: Οι μαθητές θα παρακολουθήσουν μία ιστορία, για την εξέλιξη των

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις δομές δεδομένων Στοίβα και Ουρά με τη βοήθεια του Scratch

Εισαγωγή στις δομές δεδομένων Στοίβα και Ουρά με τη βοήθεια του Scratch Εισαγωγή στις δομές δεδομένων Στοίβα και Ουρά με τη βοήθεια του Scratch Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα-βήμα η δράση! Από πλευράς διοργανωτών παρέχεται υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς μέσω:

Βήμα-βήμα η δράση! Από πλευράς διοργανωτών παρέχεται υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς μέσω: Βήμα-βήμα η δράση! Η δράση ξεκινά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος που υποβάλλουν για το σχολείο τους οι εκπαιδευτικοί. Ένας τουλάχιστον εκπαιδευτικός ανά σχολείο είναι υπεύθυνος για το συντονισμό των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Φυσικός, M.Ed. Εκπαιδευτικός-Συγγραφέας

ΑΡΗΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Φυσικός, M.Ed. Εκπαιδευτικός-Συγγραφέας ΑΡΗΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Φυσικός, M.Ed. Εκπαιδευτικός-Συγγραφέας Ομιλία με θέμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Εκδήλωση αριστούχων μαθητών: Οι μαθητές συναντούν τη Φυσική και η Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ: Βασικε ς πληροφορι ες

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ: Βασικε ς πληροφορι ες ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ: Βασικες πληροφοριες Πέτρος Γαλάνης Δρ. ΕΚΠΑ, Δάσκαλος Ε.Α. (ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δ Αθήνας) Τι είναι η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ); Ο όρος «Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος» (ΔΑΦ)

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθήστε τη ΕΗ. Ένα µικρό νησί απέχει 4 χιλιόµετρα από την ακτή και πρόκειται να συνδεθεί µε τον υποσταθµό της ΕΗ που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα.

Βοηθήστε τη ΕΗ. Ένα µικρό νησί απέχει 4 χιλιόµετρα από την ακτή και πρόκειται να συνδεθεί µε τον υποσταθµό της ΕΗ που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα. Γιώργος Μαντζώλας ΠΕ03 Βοηθήστε τη ΕΗ Η προβληµατική της Εκπαιδευτικής ραστηριότητας Η επίλυση προβλήµατος δεν είναι η άµεση απόκριση σε ένα ερέθισµα, αλλά ένας πολύπλοκος µηχανισµός στον οποίο εµπλέκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις Ent-teach Κεφάλαιο 2 Αναγνώριση ευκαιριών Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα στοχεύει να βοηθήσει τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 2016-2017 Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 3ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 3ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναστοχασμός ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 3ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ(A) : ΛΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : «Παράγοντες που επηρεάζουν την ενζυμική δραστικότητα» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 25 Απριλίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου

Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου Βασίλειος Κωτούλας vaskotoulas@sch.gr h=p://dipe.kar.sch.gr/grss Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου Η Δομή της εισήγησης 1 2 3 Δυο λόγια για Στόχοι των Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PH

Α. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PH Α. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PH Γενικά: Το παρακάτω σχέδιο μαθήματος προσεγγίζει την έννοια του ρη, τη σημασία που αυτό έχει για την καθημερινή μας ζωή, ενώ επίσης γίνεται και παρουσίαση μιας εργαστηριακής άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες υποβολής προτάσεων για την εξασφάλιση παροχής Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, ενσωματωμένου στο Πρόγραμμα Σπουδών

Οδηγίες υποβολής προτάσεων για την εξασφάλιση παροχής Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, ενσωματωμένου στο Πρόγραμμα Σπουδών Οδηγίες υποβολής προτάσεων για την εξασφάλιση παροχής Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, ενσωματωμένου στο Πρόγραμμα Σπουδών Βασικά βήματα: α. Ηλεκτρονική υποβολή σχεδίου πρότασης προς

Διαβάστε περισσότερα

Energy Tutors (GR) Γενικές Πληροφορίες

Energy Tutors (GR) Γενικές Πληροφορίες Energy Tutors (GR) Γενικές Πληροφορίες Περίληψη Οι μαθητές ενός σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οργάνωσαν μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την υπεύθυνη χρήση των πόρων μας, για μαθητές δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Νανοτεχνολογία ΧΑΡΙΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2013 14

Νανοτεχνολογία ΧΑΡΙΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2013 14 Νανοτεχνολογία 1.Ορισμός της Νανοτεχνολογίας 2.Πότε έκανε την εμφάνιση της; 3.Τα επιτευγματά της 4.Σε τι ωφελει την ανθρωπότητα 5.Που τη συναντάμε στη φύση 6.Κριτικές 7.Τι περιμένουμε απο την εξέλιξη της

Διαβάστε περισσότερα