Οδηγός Εκπαιδευτικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός Εκπαιδευτικού"

Transcript

1 Μία γέφυρα ανάμεσα στην έρευνα στη Σύγχρονη Φυσική και την επιχειρηματικότητα στη νανοτεχνολογία Οδηγός Εκπαιδευτικού Έκδοση 1η ΤΟ εργο Quantum Spin-Off χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος LLP Comenius ( LLP BE-COMENIUS-CMP). Miriam Herrmann & Renaat Frans (2014)

2 Quantum Spin-Off 2 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή Λίγα λόγια για το Quantum Spin-Off Δομή των κεφαλαίων Επίσκεπτοντας τον Νανοκόσμο Ετυμολογία του όρου Νάνο (Nano) Κατανοώντας τη νανοκλίμακα Η νανοκλίμακα στην καθημερινή ζωή Μαθησιακοί Σταθμοί: Κβαντική Φυσική Νέες έννοιες για την κατανόηση του κόσμου Μαθησιακοί Σταθμοί στη Νανοτεχνολογία Δημοσιεύσεις στο χώρο της Νανοεπιστήμης Επιλογή των άρθρων Μέθοδος για Μελέτη Νανοεταιρίες Το επιχειρηματικό μοντέλο Canvas Καθιερώνοντας Επικοινωνία των Μαθητών με τους Νανοερευνητές και τις Νανοεπιχειρήσεις 10 8 Φυλλάδιο και παρουσίαση Αξιολόγηση Παράρτημα Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) Under the following terms: Attribution You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. NonCommercial You may not use the material for commercial purposes. You can: Share copy and redistribute the material in any medium or format Adapt remix, transform, and build upon the material The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms. Η βιβλιογραφική αναφορά του παρόντος: Herrmann M. & Frans R. (2014). Quantum SpinOff Teacher Guidelines. Center for Science and Technology Education, University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland (FHNW) & Centre for Subject Matter Teaching, KHLim Katholieke Hogeschool Limburg, Diepenbeek, Belgium

3 Quantum Spin-Off 3 1 Εισαγωγή Το έργο Quantum Spin-Off ασχολείται με την περιοχή της νανοεπιστήμης. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τους εκπαιδευτικούς που παρουσιάζονται σε αυτό το έγγραφο έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου από 10 εταίρους από 4 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Ελβετία, Ελλάδα και Εσθονία). 1.1 Λίγα λόγια για το Quantum Spin-Off Στόχος του έργου: Να φέρει σε επαφή μαθητές σχολείων με ερευνητές καθώς και εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της νανοτεχνολογίας και της νανοεπιστήμης. Σε ποιούς απευθύνεται: Μαθητές Λυκείου Τεχνολογικής και Θετικής κατεύθυνσης ή άλλοι μαθητές οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον για τη Φυσική ή τη Χημεία. Επισκέψεις εκτός σχολείου: Οι μαθητές κατά τη διάρκεια της ενασχόλησής τους στο Quantum Spin- Off θα επισκεφθούν ένα εργαστήριο έρευνας στη νανοεπιστήμη και μία επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της νανοτεχνολογίας. Γνώσεις Κβαντομηχανικής: Οι μαθητές εργάζονται και μελετούν «σταθμούς μάθησης» αφιερωμένους στην Κβαντομηχανική. Μελέτη Επιστημονικών άρθρων: Οι μαθητές επεξεργάζονται επιστημονικές δημοσιεύσεις στο χώρο της νανοεπιστήμης και νανοτεχνολογίας και επικοινωνούν διαδικτυακά με τους ερευνητές ώστε να θέσουν ερωτήσεις και να λύσουν τις απορείες τους. Δημιουργία εικονικής spinoff εταιρίας: Βασοζόμενοι στην έρευνα που θα διεξάγουν στο χώρο της νανοτεχνολογίας, οι μαθητές θα κληθούν να δημιουργησουν μία εικονική spinoff εταιρία παρουσιάζοντας ένα υποδειγματικό επιχειρηματικό μοντέλο. Φυλλάδιο και παρουσίαση: Οι μαθητές ετοιμάζουν ένα φυλλάδιο το οποίο θα αποτελέσει τη βάση της τελικής τους παρουσίασης. 1.2 Δομή των κεφαλαίων Η δομή των κεφαλαίων που ακολουθούν: 1. Μαθησιακός Στόχος 2. Ενότητες δραστηριοτήτων 3. Υλικά 4. Διδακτικά ζητήματα 5. Δραστηριότητες για εκπαιδευτικούς και μαθητές 6. Ασκήσεις για εκπαιδευτικούς (εκπαίδευση και επιμόρφωση) Οι ξεκάθαροι μαθησιακοί στόχοι, οι οποίοι αναφέρονται στην αρχή του κάθε κεφαλαίου συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των δραστηριοτήτων που ακολουθούν, ενώ μπορούν να μετασχηματιστούν και ως δεξιοτήτες. Η σειρά δραστηριοτήτων προσφέρει μία ολοκληρωμένη πρόταση για το κατάλληλο χρονικό σημείο που πρέπει να παρουσιαστεί το κάθε θέμα σε κάθε ενότητα και τα οποία παρουσιάζονται και αναλυόνται στα υλικά. Τα διδακτικά ζητήματα

4 Quantum Spin-Off 4 συνδέονται με αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών με μία σειρά συγκεκριμένων προτάσεων, οι οποίες βοηθούν στη σύνδεση μεταξύ γνώσης και πράξης με τις προτεινόμενες ασκήσεις για εκπαιδευτικούς. 2 Επίσκεπτοντας τον Νανοκόσμο 2.1 Ετυμολογία του όρου Νάνο (Nano) Μαθησιακός Στόχος: Να εξηγηθεί ο όρος νάνο (nano) Αλληλουχία: Εισαγωγή (Ενότητα 1) Δραστηριότητες για εκπαιδευτικούς: Νανο είναι ένα ελληνικό πρόθεμα που σημαίνει ένα «δισεκατομμυριοστό» (ένα δισεκατομμυριοστό ενός μέτρου είναι η μονάδα μέτρησης στον τομέα της νανοτεχνολογίας). Ένα άτομο είναι μικρότερο ενός νανομέτρου, αλλά ένα μόριο μπορεί να είναι μεγαλύτερο αυτού του μεγέθους. Ένα νανόµετρο (nm) ισούται µε ένα δισεκατοµµυριοστό του µέτρου, είναι δηλαδή δεκάδες χιλιάδες φορές µικρότερο από το πάχος µιας ανθρώπινης τρίχας 2.2 Κατανοώντας τη νανοκλίμακα Μαθησιακός Στόχος: Να αναπτυχθεί μία πρώτη αίσθηση του νανοκόσμου Ενότητες δραστηριοτήτων: Εισαγωγή [Ενότητα 1] Υλικό: Ο νανόκοσμος αποτελεί μία αφηρημένη περιοχή για τους μαθητές καθώς τα νανοϋλικά είναι πολύ μικρά σε μέγεθος και οι διαδικασίες που πραγματοποιούνται δεν μπορούν να μελετηθούν με απευθείας παρατήρηση. Η έλλειψη της διαίσθησης κατά τη μελέτη του νανόκοσμου κάνει αναγκαία την εκπαίδευση των μαθητών για την κατανόηση των εννοιών του νανόκοσμου. Η απτική αναπαράσταση θα ήταν ιδανική για την καλύτερη κατανόηση από τους μαθητές, ειδικά κατά την χρησιμοποίηση του μικροσκοπίου. Εναλλακτικά, η παρουσίαση συγκρίσεων μπορεί να συμβάλλει στην κατανόηση της νανοκλίμακας από τους μαθητές (π.χ..ένα νανόµετρο (nm) ισούται µε ένα δισεκατοµµυριοστό του µέτρου, είναι δηλαδή δεκάδες χιλιάδες φορές µικρότερο από το πάχος µιας ανθρώπινης τρίχας). Χαρακτηριστικό παράδειγμα εποπτικού υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι το βίντεο Powers of 10 που μπορεί να βρεθεί εδώ (http://www.powersof10.com/film) Δραστηριότητες για μαθητές: Αναπτύξτε τη δική σας ιδέα για να παραστήσετε τη νανοκλίμακα. Η ιδέα σας θα πρέπει να είναι απλή και να μπορεί να παρουσιαστεί σε 5 λεπτά μπροστά στην τάξη. Ασκήσεις για εκπαιδευτικούς (εκπαίδευση και επιμόρφωση):. Ποιές βασικές ερωτήσεις μπορείτε να κάνετε στους μαθητές μετά την παρακολούθηση του βίντεο Powers of Ten ; Η αναζήτηση της απάντησης στην κεντρική ερώτηση θα οδηγήσει τους μαθητές στην κατάκτηση του ακόλουθου μαθησιακού στόχου:... αναπτύσσοντας μία καλή αίσθηση της νανοκλίμακας. 2.3 Η νανοκλίμακα στην καθημερινή ζωή Μαθησιακός Στόχος: Να συνδέσει νέα γνώση (ικανότητες) με την καθημερινή ζωή (μαθησιακή θεωρία κονστρουκτιβισμού)

5 Quantum Spin-Off 5 Ενότητες δραστηριοτήτων: Εισαγωγή (Ενότητα 1) ή επιμόρφωση εκπαιδευτικών (συμμετοχή στην Spin-up Day) Διδακτικά ζητήματα: Οι μαθητές, στην πλειοψηφία τους, δεν έχουν εμπειρίες από το νανόκοσμο. Στο ξεκίνημα της διδακτικής αλληλουχίας η νανοτεχνολογία πρέπει να συνδεθεί με την καθημερινή ζωή των μαθητών. Αυτή η σύνδεση με τις καθημερινές εμπειρίες των μαθητών βοηθά σημαντικά στο να προκαλέσουν ενδιαφέρον στη νανοεπιστήμες και τη νανοτεχνολογία. Η προτεινόμενη διδακτική προσέγγιση ενισχύεται ακόμη περισσότερο από τη σύνδεση της νέας γνώσης για το νανόκοσμο με προηγούμενη γνώση που έχουν οι μαθητές. Μαθητικές δραστηριότητες: Προϊόντα νανοτεχνολογίας παρουσιάζονται στους μαθητές. Οι ίδιοι οι μαθητές επιλέγουν ποιά συγκεκριμένα νανοχαρακτηριστικά παρουθσιάζονται σε κάθε προϊόν. Αυτοκαθαριζόμενες επιφάνειες όπως, γυαλιά για σκι, σπρέι για καθρέπτες, φύλλα λωτού Η αντιμικροβιακή δράση του νανο-ασημιού σε ρούχα, ασημένιο νόμισμα στο γάλα (στο παρελθόν ασημένια νομίσματα τοποθετούνταν μέσα στο γάλα για να επιμηκύνουν τη ζωή του Βελτιωμένες ιδιότητες υλικών οι οποίες οφείλονται σε νανοσωλήνες άνθρακα όπως, ρακέτα τέννις, σκελετός ποδηλάτου Συμπεριφορά νανοσωματιδίων στην επιφάνεια υλικών όπως στα ιριδίζουσα φτερά του σκαθαριού, μαργαριτάρια, το κάτω μέρος των ποδιών συγκεκριμένων σαυρών (gecko) Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να παίξετε ένα παιχνίδι εύρεσης νανο-αντικειμένων σε ένα δωμάτιο: Εργασία για το σπίτι: Οι μαθητές φέρνουν νανοπροϊόντα τα οποία έχουν βρει στο σπίτι τους. (Εναλλακτικά μπορεί και ο δάσκαλος να φέρει τα προϊόντα στην τάξη) Δραστηριότητες για εκπαιδευτικούς (επιμόρφωση): Τα αντικείμενα καθημερινής χρήσης αποτελούν κατάλληλη αφετηρία για δραστηριότητες στην τάξη βοηθώντας τους μαθητές να οικοδομήσουν νέα γνώση βασιζόμενοι σε υπάρχουσες εμπειρίες με νανοπροϊόντα. Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει μία σύντομη δραστηριότητα στα νανοπροϊόντα τα οποία γνωρίζουν οι μαθητές. Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης ο εκπαιδευτικός δοκιμάζει τη δραστηριότητα, ενώ οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί προσφέρουν τη γνώμη τους στις παρακάτω κατηγορίες: κινητοποίηση των μαθητών σύνδεση με την καθημερινή ζωή πρωτοτυπία της ιδέας 3 Μαθησιακοί Σταθμοί: Κβαντική Φυσική Νέες έννοιες για την κατανόηση του κόσμου Μαθησιακός στόχος: Να εξηγήσει τη μοναδική συμπεριφορά των υλικών στη νανοκλίμακα Ενότητες δραστηριοτήτων: 5 μαθησιακοί σταθμοί στην κβαντική φυσική (Ενότητες 2-8). Ανάλογα με το χρόνο ο οποίος είναι διαθέσιμος στους εκπαιδευτικούς μπορεί να γίνει επιλογή συγκεκριμένων

6 Quantum Spin-Off 6 ενοτήτων από κάθε εκπαιδευτικό (πχ. Σταθμός Ι με νούμερο 1&2, Σταθμός ΙΙ, Σταθμός ΙΙΙ χωρίς ηλεκτρομαγνητικά πεδία, Σταθμός ΙV με νούμερα 1&2) Περιεχόμενα: Μία «νέα» Φυσική είναι αναγκαία για την κατανόηση του νανόκοσμου. Μέσα στην τάξη, οι νανοεπιστήμες συνδέονται με υπάρχουσες επιστημονικές έννοιες, υπογραμμίζοντας και τονίζοντας όμως πάντα τη μοναδική συμπεριφορά των υλικών στη νανοκλίμακα. Δραστηριότητες για μαθητές: Οι μαθητές δουλεύουν στους 5 μαθησιακούς σταθμούς ΜΕΡΟΣ 1: ΓΙΑΤΙ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ; Μαθησιακός Σταθμός Ι: Ανεξήγητα φαινόμενα; Μαθησιακός Σταθμός ΙΙ: Τι είναι φως; Μαθησιακός Σταθμός ΙΙΙ: Η κυματική φύση του φωτός: Τι είδους κύμα είναι το φως; Μαθησιακός Σταθμός IV: Διπλή φύση του φωτός Κβάντικη φύση του φωτός Μαθησιακός Σταθμός V: Εξηγώντας το το φάσμα εκπομπής του υδρογόνου με την κβαντική μηχανική Είναι εξαιρετικά σημαντικό να επισημανθεί πως κάθε μαθησιακός σταθμός ασχολείται με φαινόμενα τα οποία δεν μπορούν να εξηγηθούν απο την κλασική Φυσική, όπως το πείραμα διπλής σχισμής το οποίο δε μπορεί να αναλυθεί με βάση την κλασική θεωρία ή οι διακριτές γραμμές εκπομπής των στοιχείων, οι οποίες δεν μπορούν να εξηγηθούν χρησιμοποιώντας το κλασικό μοντέλο του ατόμου του Rutherford. Η αδυναμία των κλασικών θεωριών να αναλύσουν αυτά τα φαινόμενα αναπόφευκτα οδήγησε σε μια νέα αντίληψη για τη φύση. Η ενασχόληση στον Μαθησιακό Σταθμό V θα επιτρέψει στους μαθητές να υπολογίσουν τη συχνότητα των μηκών κύματος του φάσματος εκπομπής του υδρογόνου (με ακρίβεια μεγαλύτερη από τρία δεκαδικά ψηφία) δουλεύοντας με το κβαντικό μοντέλο του Γάλλου Φυσικού Louis De Broglie. Ο De Broglie εμπνεόμενος από τις αρμονίες της μουσικής θεωρίας ανέπτυξε το μοντέλο το οποίο αποτελεί το διδακτικό ανάλογο του Σταθμού V. Για κάποιους μαθητές ο συγκεκριμένος Μαθησιακός Σταθμός μπορεί να παρουσιάσει δυσκολίες, παρόλα αυτά αν επιμείνουν μπορούν να κατανοήσουν πως μία επιστημονική θεωρία μπορεί να αναπτυχθεί ώστε να εξηγήσει τον κόσμο γύρω μας. Εάν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος οι μαθητές θα δουλέψουν στους 5 Μαθησιακούς Σταθμούς του μέρους 3 που ακολουθεί. ΜΕΡΟΣ 3: ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. Μελέτη του διακριτού φάσματος εκπομπής των στοιχείων 2. Μέτρηση της σταθεράς Planck χρησιμοποιώντας LED 3. Μελετώντας το φαινόμενο της περίθλασης χρησιμοποιώντας μια τρίχα 4. Περίθλαση ηλεκτρονίων χρησιμοποιώντας κρυσταλλικό άνθρακα

7 Quantum Spin-Off 7 Δραστηριότητες για τους εκπαιδευτικούς: Τι συνιστά τα πλεονεκτήματα της μεθοδικής-διδακτικής ιδέας για να εργαστούν οι μαθητές σε ένα θέμα με Μαθησιακούς Σταθμούς; Ποιος είναι ο ρόλος του δασκάλου ενώ οι μαθητές εργάζονται με τους Σταθμούς στην τάξη; 4 Μαθησιακοί Σταθμοί στη Νανοτεχνολογία Μαθησιακός Στόχος: Πρακτική εφαρμογή των κβαντικών εννοιών στην τεχνολογία. Ενότητες δραστηριοτήτων: Ενότητες 9-10 Οι Μαθησιακοί Σταθμοί που σχτίζονται με την τεχνολογία βασίζονται σε κβαντομηχανικές ιδιότητες. Περιεχόμενο: Νανοτεχνολογία: Η τεχνολογία αποτελεί το μέσο με το οποίο οι άνθρωποι μπορούν και διαμορφώνουν το περιβάλλον τους σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Η νανοτεχνολογία περιλαμβάνει τις περιοχές της βιοιατρικής (πχ. διάγνωστικες μέθοδοι), νανοηλεκτρονικής (πχ. μικρά transistors) και των νλεων υλικών (πχ. υπερυδρόφοβες επιφάνειες). Νανοέρευνα: Η επιτυχία των Φυσικών Επιστημών βασίζεται στο γεγονός ότι οι συνεπείς επεξηγήσεις οι οποίες επιτρέπουν προβλέψεις μπορούν να προκύψουν με τη βοήθεια των επιστημονικών θεωριών οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε συγκεκριμένα φαινόμενα με τους επιστημονικούς νόμους να περιγράφουν τις συνδέσεις μεταξύ των παρατηρήσιμων φαινομένων. Οι νανοεπιστήμες (νανοέρευνα) ορίζονται ως μία διεπιστημονική περιοχή που συνδυάζει Φυσική, Χημεία, Βιολογία και επιστήμη υλικών για αντικείμενα στη νανοκλίμακα Διαθεματικότητα: Η διαθεματικότητα είναι σύμφυτη με τις νανοεπιστήμες και τη νανοτεχνολογία. Νανοερευνητές και νανοτεχνολόγοι συνεργάζονται στενά για να εξασφαλίσουν την επιστημονική πρόοδο. Το Quantum SpinOff είναι σχεδιασμένο ώστε να προβάλλει και να προωθεί τη διαθεματικότητα μέσω: Της νανοεπιστήμης (επιστημονικά άρθρα και πατέντες σε διαθεματικές μελέτες) Της νανοτεχνολογίας (εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας με τη μορφή της τεχνολογίας) Των οικονομικών πτυχών που υπεισέρχονται στην ίδρυση μιας εικονικής νανοεταιρεία (Business Model Canvas) Δραστηριότητες για μαθητές: οι μαθητές εργάζονται στους Μαθησιακούς Σταθμούς του μέρους 2: κβαντικές ιδιότητες και κβαντική τεχνολογία ΜΕΡΟΣ 2: ΚΒΑΝΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μαθησιακός Σταθμός VI: Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο και οι εφαρμογές του Μαθησιακός Σταθμός VΙI: Το spin και οι εφαρμογές του Σταθμός VΙΙI: Ημιαγωγοί

8 Quantum Spin-Off 8 Σταθμός ΙΧ: Φαινόμενο σύραγγας Μαθησιακός Σταθμός Χ: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Οι Μαθησιακοί Σταθμοί που περιλαμβάνει το μέρος 2 ξεκαθαρίζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι έννοιες της κβαντικής που παρουσιάζονται στους 5 πρώτους Σταθμούς (μέρος 1) εφαρμόζονται σε τεχνολογίες και προϊόντα της καθημερινότητας. Χωρίς νέα ευρήματα μας στον τομέα της κβαντικής φυσικής, δεν θα υπήρχαν τα ηλεκτρονικά, οι ηλιακοί συλλέκτες, οι μαγνητικοί τομογράφοι ή οι νανοεπιφάνειες. Με αυτό τον τρόπο η νέα προοπτική για τη φύση βρίσκεται στο επίκεντρο σχεδόν σε όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες. Ακόμη και η ίδια η ζωή (π.χ. φωτοσύνθεση) βασίζεται στις κβαντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ του φωτός και της ύλης. Ως εκ τούτου, αυτό που ξεκίνησε ως μια ειδική περίπτωση της «Φυσικής των μικρών πραγμάτων» μπορεί πραγματικά να βρεθεί στο επίκεντρο των πάντων. Η Μαθησιακός Σταθμός X ο οποίος αφορά την κβαντική τεχνολογία σχεδιάστηκε αποκλειστικά για κάθε χώρα από τους εταίρους του έργου και προσαρμόστηκε στο χώρο της έρευνας των οργανισμών που εμπλέκονται σε αυτό. 5 Δημοσιεύσεις στο χώρο της Νανοεπιστήμης 5.1 Επιλογή των άρθρων Μαθησιακός Στόχος: Οι δημοσιεύσεις επιλέγονται με τέτοιο τρόπο ώστε να καταρρίπτουν τα στερεότυπα για την ενασχόληση και των δύο φύλων στην επιστήμη και την έρευνα. Ενότητες δραστηριοτήτων: Εργασία με επιστημονικά άρθρα [Ενότητες 11-14] Βιβλιογραφία: Υπάρχει μια συγκεκριμένη επιλογή επιστημονικών δημοσιεύσεων για κάθε χώρα. Υλικό: Τα κορίτσια ενδιαφέρονται για τις νέες τεχνολογίες εάν τις αναγνωρίσουν ως ωφέλιμες για την κοινωνία. Τα κορίτσια ενδιαφέρονται ιδιαιτέρως για διαθεματικά ζητήματα όπως: ηλεκτρονικά στον κλάδο της υγείας βιοϊατρικές εφαρμογές όπως οι διαγνωστικές μέθοδοι τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, όπως οι ηλιακοί συλλέκτες Ιδανικά, οι μαθητές θα εργαστούν με την πρωτότυπη έκδοση των άρθρων (στα Αγγλικά) και με μία απλουστευμένη δημοσίευση στη μητρική τους γλώσσα η οποία ασχολείται με το ίδιο θέμα. Με αυτό τον τρόπο το εμπόδιο της γλώσσας δεν είναι τόσο σημαντικό και το εξειδικευμένο περιεχόμενο παρέχονται σύμφωνα με το επίπεδο των μαθητών. 5.2 Μέθοδος για Μελέτη Μαθησιακός Στόχος: Να εφαμοστεί η μέθοδος SQ3R. Ενότητες δραστηριοτήτων: Μελέτη της επιστημονικής δημοσίευσης Δραστηριότητες για τους μαθητές: Να εφαρμόσουν την μέθοδο SQ3R.

9 Quantum Spin-Off 9 Να σχηματίσουν μία συνολική άποψη για ολόκληρο το κείμενο, να διαβάσουν τις επικεφαλίδες και να μελετήσουν τα σχήματα και τους πίνακες με τις λεζάντες τους. Να μετασχηματίσουν τις επικεφαλίδες σε ερωτήσεις. Όσο μελετούν το κείμενο: επισημαίνουν σημαντικές λέξεις-κλειδιά και φράσεις χρησιμοποιώντας χρωματιστούς μαρκαδόρους (αν χρειαστεί, με περισσότερα από ένα χρώματα) μεταφράζουν αγγλικές λέξεις που δεν μεταφράζονται με τη βοήθεια ενός λεξικού αποσαφυνίζουν τεχνικούς όρους με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, του διαδικτύου και των ερευνητών ρωτούν τον καθηγητή τους ή τους ερευνητές ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο Να φτάσουν σε συμπεράσματα (με τη μορφή σημειώσεων, εννοιολογικών ή νοητικών χαρτών) Να σκεφτούν πιθανές εφαρμογές των ερευνητικών αποτελεσμάτων Να σκεφτούν πώς θα μπορούσαν τα αποτελέσματα της έρευνας να χρησιμοποιηθούν σε μία νανοεικονική εταιρεία; 6 Νανοεταιρίες Το επιχειρηματικό μοντέλο Canvas Μαθησιακός Στόχος: Να ιδρύσουν μία εικονική νανοεταιρία. Τα ερευνητικά ευρήματα από τις επιστημονικές δημοσιεύσεις χρησιμοποιούνται για την ίδρυση της εταιρίας. Ενότητες δραστηριοτήτων: Το επιχειρηματικό μοντέλο Canvas (The Business Model Canvas) [Ενότητες 15-16] Περιεχόμενα: Εισαγωγή: Ιστορία ίδρυσης μίας νανοεταιρίας (πχ. Nanosurf AG στην Ελβετία). Η ιστορία μιλά για 3 φοιτητές Φυσικής οι οποίοι ίδρυσαν μια εταιρία βασιζόμενοι στη νανοέρευνα που πραγματοποιούσαν στα φοιτητικά τους χρόνια. Οι δύο σύνδεσμοι που ακολουθούν παρέχουν μία σύντομη εξήγηση του επιχειρηματικού μοντέλου Canvas Ένα επιχειρηματικό μοντέλο αποτελείται από τα ακόλουθα: Τους παραγωγούς (βασικοί εταίροι, βασικές δραστηριότητες, βασικοί πόροι) Το προϊόν Τους πελάτες (πελατειακές σχέσεις, τμήματα πελατών, τα κανάλια διανομής) Το κόστος και τις αποδόσεις κέρδους Δραστηριότητες για τους μαθητές: Πώς τα ερευνητικά ευρήματα της βιβλιογραφίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δημιουργία νέας τεχνολογίας;

10 Quantum Spin-Off 10 Πώς μία εταιρία μπορεί να προωθήσει αυτή τη νέα τεχνολογία; Απαντήστε στην ερώτηση χρησιμοποιώντας το επιχειρηματικό μοντέλο (The Business Model Canvas). Το πρότυπο του επιχειρηματικού μοντέλου Canvas μπορεί να μεγενθυθεί σε ένα χαρτί Α3 στο οποίο θα αποτυπωθούν οι ιδέες των μαθητών κάτω από τις παραπάνω 4 κατηγορίες του επιχειρηματικού μοντέλου. Δραστηριότητες για τους εκπαιδευτικούς: Ποιές μέθοδοι υπάρχουν για να διευκολυνθεί η συζήτηση και η συνεργασία των μαθητών για την παραγωγή ιδεών οι οποίες θα αποτυπωθούν στο επιχειρηματικό μοντέλο; Δώστε συγκεκριμένες προτάσεις. 7 Καθιερώνοντας Επικοινωνία των Μαθητών με τους Νανοερευνητές και τις Νανοεπιχειρήσεις Μαθησιακός Στόχος: Να καθιερώθει επικοινωνία των μαθητών με τους νανοερευνητές και τις νανοεπιχειρήσεις. Ενότητες δραστηριοτήτων: Επίσκεψη των μαθητών σε εργαστήριο νανοέρευνας (spin-up day) και σε νανοεπιχείρηση (spin-off day) Για να εξασφαλιστεί η επιτυχία των επισκέψεων εκτός σχολείου (νανοεργαστήριο και νανοεπιχείρηση), ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να προετοιμάσει και να παρουσιάσει την επίσκεψη μέσα στην τάξη. Με ποιό τρόπο μπορεί να η επίσκεψη να συνδεθεί με το Quantum SpinOff; Εργασία στον Μαθησιακό Σταθμό Χ (πρακτική εφαρμογή των εννοιών από τη κβαντική φυσική στην τεχνολογία Οι μαθητές εργάζονται πάνω σε ερωτήματα που έχουν θέσει οι νανοεπιστήμονες Μετά την επίσκεψη, οι μαθητές κρατούν επαφή με τους νανοεπιστήμονες και τις επιχειρήσεις μέσω (οι μαθητές θέτουν ερωτήσεις σε σχέση με τη βιβλιογραφία και τη χρήση ερευνητικών ευρημάτων στη δημιουργία μίας επιχείρησης (spin-off company) Δραστηριότητες για μαθητές: Εισαγωγικές ερωτήσεις προς τους ερευνητές μέσα στην τάξη : Θα μπορούσατε να μας πείτε για την καριέρα σας και τη δουλειά που κάνετε στο εργαστήριο; Τι σας συναρπάζει στις νανοεπιστήμες; Για ποιό λόγο συμμετέχετε στο Quantum SpinOff; Στο τέλος της επίσκεψης: Πώς θα περιγράφατε την επίσκεψη των μαθητών στο εργαστήριο; Ερωτήσεις για τους μαθητές: Ποιές είναι οι προσδοκίες σας πριν την επίσκεψη στο εργαστήριο; Ποιές ερωτήσεις θα θέλατε να κάνετε στον ερευνητή; Στο τέλος της επίσκεψης: Τι μάθατε σήμερα για τη δουλειά των ερευνητών; Δραστηριότητες για τους εκπαιδευτικούς: Επισκέψεις στο εργαστήριο και την επιχείρηση.

11 Quantum Spin-Off 11 Με ποιό τρόπο μπορούν οι εκπαιδευτικοί να μεσολαβήσουν μεταξύ μαθητών και ερευνητών ώστε να διευκολύνουν την επικοινωνία; Οδηγίες για την επικοινωνία με τους ερευνητές και τις επιχειρήσεις: Αναζητήστε εργαστήρια και επιχειρήσεις, αν είναι δυνατόν κοντά στο σχολείο (δείτε τη λίστα στο τέλος του παρόντος) Ο εκπαιδευτικός επικοινωνεί με τους ερευνητές: Οι ερευνητές και οι επιχειρηματίες πρέπει να ενημερωθούν για τις γνώσεις και τις ανάγκες των μαθητών. Η ενημέρωση αυτή πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις τεχνικές γνώσεις των μαθητών καθώς και τις δυνατότητες που υπάρχουν ώστε να συνδεθεί η επίσκεψη των μαθητών με την καθημερινότητά τους. Ένας φυσικός παρουσιάζει το βιογραφικό του και τους λόγους που τον οδήγησαν στο να επιλέξει τις νανοεπιστήμες. Ένας επιχειρηματίας παρουσιάζει την ιστορία πίσω από την ίδρυση της επιχείρησής του, αναφέροντας τα χαρακτηριστικά μίας επιτυχημένης επιχειρηματικής προσπάθειας. Προετοιμασία για την επίσκεψη: Πρόγραμμα, παρουσίαση του στόχου της επίσκεψης, προετοιμασία των ερωτήσεων για τους ερευνητές και τους επιχειρηματίες από τους μαθητές Επίσκεψη: Ιδανικά, οι μαθητές να συμμετέχουν ενεργά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης: Ρωτώντας και απαντώντας σε ερωτήσεις (πχ. σε σχέση με τις ανακαλύψεις που συμβαίνουν στο εργαστήριο) Διεξάγοντας το δικό τους πείραμα ή καταγράφουν την επίδειξη ενός πειράματος Κρατώντας σημειώσεις κατά τη διάρκεια της παρουσίασης Καταγράφοντας την επίσκεψη μέσω φωτογραφιών και σημειώσεων Επικοινωνία με τους ερευνητές (μετά την επίσκεψη): Με ποιό τρόπο μπορεί να ρυθμιστεί ο αριθμός των για την επικοινωνία μαθητών ερευνητών; Με ποιό τρόπο μπορεί ο εκπαιδευτικός να ελέγξει την επικοινωνία ώστε οι μαθητές να μη στέλνουν υπερβολικό αριθμό στους ερευνητές; Καθορίζοντας έναν μέγιστο αριθμό (σύμφωνα με προηγούμενη εμπειρία, οι μαθητές γράφουν μάλλον αρκετά s προς τους ερευνητές) Παρουσιάζοντας τον κατάλληλο τρόπο επικοινωνίας με τους ερευνητές (πχ. χαιρετισμοί, ευχαριστίες) Καταγράφοντας την επικοινωνία με τους ερευνητές (πχ. δημιουργία λίστας με ερωτήσεις και απαντήσεις) Εκτός από , ερευνητές και φοιτητές μπορούν επίσης να επικοινωνούν μέσω Skype (ή άλλο τρόπο που μπορεί να κανονιστεί κατά την επίσκεψη του ερευνητή στο σχολείο). Το επιχειρηματικό μοντέλο Canvas (μετά την επίσκεψη στην επιχείρηση): Οι μαθητές μπορούν να συμπληρώσουν ένα υπόδειγμα του επιχειρηματικού μοντέλου Canvas κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τους στην επιχείρηση με τη βοήθεια ενός από τους επιχειρηματίες (δείτε Κεφάλαιο 6: Νανο επιχειρήσεις Το επιχειρηματικό μοντέλο Canvas).

12 Quantum Spin-Off 12 8 Φυλλάδιο και παρουσίαση Μαθησιακός Στόχος: Η δημιουργία ενός φυλλαδίου και η παρουσίαση της εικονικής επιχείρησης για την ημέρα spin-off (spin-off day) [Ενότητες 17-18] Για το φυλλάδιο: Παράδειγμα Η δομή του φυλλαδίου μπορεί να ακολουθεί τον παρακάτω πίνακα περιεχομένων 1. Εισαγωγή 2. Ερευνητικά ευρήματα από τη βιβλιογραφία 3. Τεχνολογική εφαρμογή των ερευνητικών ευρημάτων 4. Ιδρύοντας μία επιχείρηση spin-off 5. Μεταφορά των ερευνητικών ευρημάτων σε μία επιχείρηση spin-off (πχ. Αντίκτυπο στην κοινωνία, επόμενα βήματα, ανάλυση των πλεονεκτημάτων και των ρίσκων) 6. Παράρτημα: καταγραφή των ερωτήσεων για τους ερευνητές και τις αντίστοιχες απαντήσεις Κριτήρια αξιολόγησης φυλλαδίου: επιστημονική/τεχνική ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα, σχεδιασμός / διάταξη Παρουσίαση: Χρήση προγράμματος παρουσίασης (πχ. PowerPoint, Prezi) Διαθέσιμος Χρόνος: 20 λεπτά, 5 επιπλέον λεπτά για ερωτήσεις 9 Αξιολόγηση Μαθησιακός Στόχος: Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδρομής για τους μαθητές Ενδεικτική Ερώτηση: Τι αποκομίσατε/μάθατε από τη συμμετοχή σας στο έργο Quantum SpinOff; (Η απάντηση μπορεί να ζητηθεί είτε προφορικά μέσα στην τάξη, είτε γραπτά σαν εργασία)

13 Quantum Spin-Off 13 Παράρτημα α Ενδεικτική Βιβιλιογραφία Elworthy, A. (2004). Constructivist theory of learning. Interaction, 18(2), 28. Fallon, G. (2013). Forging school-scientist partnerships: A case of easier said than done? Journal of Science Education and Technology 22(2), Jones, M.G. et al. (2013). Nanotechnology and Nanoscale Science: Educational challenges. International Journal of Science Education, 35(9), Kumar, D.D. (2007). Nanoscale science and technology in teaching. Australian journal of Education in Chemistry, 68, β Εργασία στο εργαστήριο Θα συμπεριληφθεί στην επόμενη έκδοση του οδηγού γ Εργαλεία ΤΠΕ Οι παρακάτω ιστοσελίδες παρέχουν χρήσιμα εργαλεία ΤΠΕ τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν τη δουλειά των μαθητών: (πλατφόρμα για τη νανοτεχνολογία, στα Αγγλικά) (πείραμα: γραφένιο και μπαταρίες, φύλλα γραφενίου και κολλητικές ταινίες) δ Στοιχεία Επικοινωνίας Εργαστηρίων και Επιχειρήσεων Παρακάτω θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των ερευνητικών εργαστηρίων στον τομέα των Νανοεπιστημών και καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των επιχειρήσεων στον τομέα της Νανοτεχνολογίας. Με τη βοήθεια του καταλόγου αυτού, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να φέρουν σχολικές τάξεις σε άμεση επαφή με τους ερευνητές και τους επιχειρηματίες. Ίδρυμα Επικοινωνία Περιοχή ενδιαφέροντος Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών Τηλ Φωτονική για Νανο-εφαρμογές Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) Τηλ Νανοηλεκτονική, Φυσικη Πολυμερών, Επιστήμη των Υλικών

14 Quantum Spin-Off 14 Εταιρία/ Τοποθεσία Επικοινωνία Περιοχή ενδιαφέροντος NanoPhos SA Tel: Tropical-Nano Tel: Ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία χημικών προϊόντων για τον καθαρισμό και την προστασία των επιφανειών και προϊόντων νανοτεχνολογίας. Ανάπτυξη και παρασκευή νανοϋλικών Glonatech Tel: Nanothinx Tel: Nanotypos Τel: Λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες για την κατασκευή υλικών νανοτεχνολογίας νανοσωλήνες άνθρακα (CNTs) οπτικές συσκευές, φωτονικές εφαρμογές, βιοτεχνολογία, συγκομιδή ενέργειας οργανικών ηλεκτρονικών εφαρμογών

Οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς

Οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς Γέφυρα μεταξύ της έρευνας στη σύγχρονη φυσική και της επιχειρηματικότητας στον τομέα της νανοτεχνολογίας Οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς Έκδοση 1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: www.scientix.eu Το Quantum Spin-Off χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Δικτύωση της έρευνας στη σύγχρονη φυσική με επιχειρήσεις στον τομέα της νανοτεχνολογίας. Κβαντική Φυσική

Δικτύωση της έρευνας στη σύγχρονη φυσική με επιχειρήσεις στον τομέα της νανοτεχνολογίας. Κβαντική Φυσική Δικτύωση της έρευνας στη σύγχρονη φυσική με επιχειρήσεις στον τομέα της νανοτεχνολογίας Κβαντική Φυσική Η φυσική των πολύ μικρών στοιχείων με τις μεγάλες εφαρμογές Μέρος 2 Κβαντικές Ιδιότητες και Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου)

Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου) Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου) Ηλικίες: Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Χρόνος: Μέγεθος ομάδας: 8 ενήλικες Καμία 15 λεπτά για τη βασική δραστηριότητα, περισσότερο για τις επεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΟΥΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΟΥΝ NTSE - Nano Technology Science Education Project No: 511787-LLP-1-2010-1-TR-KA3-KA3MP ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΟΥΝ Περιεχόμενα 1. Πρόλογος για τους

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς καθηγητές φυσικών επιστημών

Ερωτηματολόγιο προς καθηγητές φυσικών επιστημών NTSE - Nano Technology Science Education Project No: 511787-LLP-1-2010-1-TR-KA3-KA3MP Ερωτηματολόγιο προς καθηγητές φυσικών επιστημών 1. Ποια θέματα στον τομέα των φυσικών επιστημών θεωρείτε ότι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1 ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1. Επιλογή θέματος. 2. Καταιγισμός ιδεών - διαθεματικές διασυνδέσεις. 3. Έρευνα πηγών - αναδιαμόρφωση ιδεών. 4. Καθοδηγητικά ερωτήματα. 5. Οργάνωση μαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντοφυσική. 3 ο Μέρος : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΡΙΟΤΗΤΕΣ. Διακριτά Φάσματα Εκπομπής. Η φυσική των πολύ μικρών στοιχείων με τις μεγάλες εφαρμογές

Κβαντοφυσική. 3 ο Μέρος : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΡΙΟΤΗΤΕΣ. Διακριτά Φάσματα Εκπομπής. Η φυσική των πολύ μικρών στοιχείων με τις μεγάλες εφαρμογές Κβαντοφυσική Η φυσική των πολύ μικρών στοιχείων με τις μεγάλες εφαρμογές 3 ο Μέρος : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΡΙΟΤΗΤΕΣ Διακριτά Φάσματα Εκπομπής Το Quantum Spin-Off χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το

Διαβάστε περισσότερα

R e 34Se 18Ar 6C 1H Tricks in chemistry"

R e 34Se 18Ar 6C 1H Tricks in chemistry Τι είδους Νανοτεχνολογία θέλουμε; Οι μαθητές του 6ου Γυμνασίου Ηρακλείου απαντούν με ένα βίντεο στα πλαίσια Πανευρωπαϊκού Μαθητικού Διαγωνισμού και κατακτούν την 3η θέση! Η νανοτεχνολογία βρίσκεται σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες Θεωρίας Ώρες Ασκήσης Διδακτικές μονάδες ECTS A Υ 3 1 4 6 Διδάσκουσα Ε. Καλδούδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Δραστηριότητα : Εύρεση του πάχους μιας ανθρώπινης τρίχας χρησιμοποιώντας την περίθλαση του φωτός. Κβαντοφυσική

Πρακτική Δραστηριότητα : Εύρεση του πάχους μιας ανθρώπινης τρίχας χρησιμοποιώντας την περίθλαση του φωτός. Κβαντοφυσική 1 Κβαντοφυσική Η φυσική των πολύ μικρών στοιχείων με τις μεγάλες εφαρμογές 3 ο Μέρος : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΡΙΟΤΗΤΕΣ Εύρεση του πάχους μιας ανθρώπινης τρίχας χρησιμοποιώντας την περίθλαση του φωτός Το Quantum

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education «Πράσινη» Θέρμανση Μετάφραση-επιμέλεια: Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8: Εισαγωγή στη Διδακτική - Διδακτικές Τεχνικές Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Διδασκαλία τη Χημείας Με Νέες Τεχνολογίες Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση Γεώργιος Ξεντές

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΡΙΟΤΗΤΕΣ

: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΡΙΟΤΗΤΕΣ 1 Κβαντοφυσική Η φυσική των πολύ μικρών στοιχείων με τις μεγάλες εφαρμογές 3 ο Μέρος : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΡΙΟΤΗΤΕΣ Μέτρηση της Σταθεράς του Planck με LEDs Το Quantum Spin-Off χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντοφυσική. 3 ο Μέρος : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΡΙΟΤΗΤΕΣ. Περίθλαση Ηλεκτρονίων. Η φυσική των πολύ μικρών στοιχείων με τις μεγάλες εφαρμογές

Κβαντοφυσική. 3 ο Μέρος : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΡΙΟΤΗΤΕΣ. Περίθλαση Ηλεκτρονίων. Η φυσική των πολύ μικρών στοιχείων με τις μεγάλες εφαρμογές 1 Κβαντοφυσική Η φυσική των πολύ μικρών στοιχείων με τις μεγάλες εφαρμογές 3 ο Μέρος : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΡΙΟΤΗΤΕΣ Περίθλαση Ηλεκτρονίων Το Quantum Spin-Off χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Γέφυρα μεταξύ της έρευνας στη σύγχρονη φυσική και της επιχειρηματικότητας στον τομέα της νανοτεχνολογίας. Κβαντοφυσική

Γέφυρα μεταξύ της έρευνας στη σύγχρονη φυσική και της επιχειρηματικότητας στον τομέα της νανοτεχνολογίας. Κβαντοφυσική Γέφυρα μεταξύ της έρευνας στη σύγχρονη φυσική και της επιχειρηματικότητας στον τομέα της νανοτεχνολογίας Κβαντοφυσική Η φυσική των πολύ μικρών στοιχείων με τις μεγάλες εφαρμογές ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: www.scientix.eu

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Γέφυρα μεταξύ της έρευνας στη σύγχρονη φυσική και της επιχειρηματικότητας στον τομέα της νανοτεχνολογίας. Κβαντική Φυσική

Γέφυρα μεταξύ της έρευνας στη σύγχρονη φυσική και της επιχειρηματικότητας στον τομέα της νανοτεχνολογίας. Κβαντική Φυσική Γέφυρα μεταξύ της έρευνας στη σύγχρονη φυσική και της επιχειρηματικότητας στον τομέα της νανοτεχνολογίας Κβαντική Φυσική Η φυσική των πολύ μικρών στοιχείων με τις μεγάλες εφαρμογές Μέρος 2 ΚΒΑΝΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

ΤΟ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ 682 ΤΟ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ Παπαχρήστου Βασίλειος Χημικός, MSc στη διδακτική της Χημείας vasipa@in.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παρόν CD-Rom αποτελείται από τέσσερις ενότητες: Η πρώτη ενότητα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών www.materials.uoc.gr Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις του 21 ου αιώνα με προηγμένα υλικά Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (TETY) Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΌΣ ΣΤΑΘΜΌΣ IV: ΔΥΑΔΙΚΌΤΗΤΑ ΚΎΜΑΤΟΣ-ΣΩΜΑΤΙΔΊΟΥ 39

ΜΑΘΗΣΙΑΚΌΣ ΣΤΑΘΜΌΣ IV: ΔΥΑΔΙΚΌΤΗΤΑ ΚΎΜΑΤΟΣ-ΣΩΜΑΤΙΔΊΟΥ 39 38 ΜΑΘΗΣΙΑΚΌΣ ΣΤΑΘΜΌΣ IV: ΔΥΑΔΙΚΌΤΗΤΑ ΚΎΜΑΤΟΣ-ΣΩΜΑΤΙΔΊΟΥ 39 1 το πείραμα της διπλής σχισμής με φως χαμηλής έντασης 39 2 Η κβαντική θεωρία του φωτός και της ύλης 41 2.α Ηλεκτρομαγνητικά κύματα και τα ενεργειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΝΟΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΝΑΝΟΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ NTSE - Nan Technlgy Science Educatin Prject N: 511787-LLP-1-2010-1-TR-KA3-KA3MP ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑΝΟΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Εικονικό εργαστήριο: http://vlab.ntse-nantech.eu/nanvirtuallab/ 1 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια εικονική αναπαράσταση της γνωστικής δομής ενός ατόμου σε ένα συγκεκριμένο θέμα, όπως αυτό την οικοδομεί.

Είναι μια εικονική αναπαράσταση της γνωστικής δομής ενός ατόμου σε ένα συγκεκριμένο θέμα, όπως αυτό την οικοδομεί. Διδακτικά εργαλεία Στρατηγικές Διδασκαλίας Κική Μακρή, kmakri@geo.auth.gr Κατασκευή Εννοιολογικού Χάρτη/Χάρτη Ιδεών Είναι μια εικονική αναπαράσταση της γνωστικής δομής ενός ατόμου σε ένα συγκεκριμένο θέμα,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ Ανάπτυξη ιστολογίου Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση συνεχών γραμμικών φασμάτων εκπομπής με το Φασματοσκόπιο

Παρατήρηση συνεχών γραμμικών φασμάτων εκπομπής με το Φασματοσκόπιο 1 Εργαστηριακή Διδασκαλία των Φυσικών εργασιών στα Γενικά Λύκεια Περίοδος 006 007 Φυσική Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Ενδεικτική προσέγγιση της εργαστηριακή δραστηριότητας : Παρατήρηση συνεχών γραμμικών

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΝΕΟ βιβλιο_layout 1 23/9/2016 4:25 μμ Page 7 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος... 13 Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕφαλαιΟ 1 Διαθεματικότητα και η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης 1.1. Ενιαιοποιημένα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 93Κ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις Ent-teach Κεφάλαιο 2 Αναγνώριση ευκαιριών Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα στοχεύει να βοηθήσει τους

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου 2 3 Εισαγωγή για τον εκπαιδευτή του προσωπικού Εάν διαβάζετε το παρόν έγγραφο, υποθέτουµε ότι θα θέλατε να επιµορφώσετε τα µέλη του προσωπικού ενός σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» E ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Νανοτεχνολογία ΧΑΡΙΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2013 14

Νανοτεχνολογία ΧΑΡΙΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2013 14 Νανοτεχνολογία 1.Ορισμός της Νανοτεχνολογίας 2.Πότε έκανε την εμφάνιση της; 3.Τα επιτευγματά της 4.Σε τι ωφελει την ανθρωπότητα 5.Που τη συναντάμε στη φύση 6.Κριτικές 7.Τι περιμένουμε απο την εξέλιξη της

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ. E-mail: gtsigaridas@teilam.gr

ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ. E-mail: gtsigaridas@teilam.gr ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ E-mail: gtsigaridas@teilam.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΟΛΟΕΝΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΛΕΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Τεχνολογία Γ! τάξης γυμνασίου Οργάνωση και προγραμματισμός μεθόδου «ΕΡΕΥΝΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Προβληματισμοί στο ξεκίνημα της χρονιάς. Η υποδομή του σχολείου μου πως μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές

Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1. 1 ΤΙΤΛΟΣ Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές 1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ιστορία, ΤΠΕ, Γεωγραφία, Νεοελληνική Γλώσσα 1.3 ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας, είναι ο συνδυασµός και η επέκταση δύο επιτυχηµένων πρωτοβουλιών της έ

Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας, είναι ο συνδυασµός και η επέκταση δύο επιτυχηµένων πρωτοβουλιών της έ ΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΜΠΛΑΚΕΙΤΕ ΩΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1 η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 17 23 Νοεµβρίου, 2008 Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός LinkedIn. «10 συμβουλές επέκτασης της επιχείρησης σας, χρησιμοποιώντας το LinkedIn» Provided to you by

Οδηγός LinkedIn. «10 συμβουλές επέκτασης της επιχείρησης σας, χρησιμοποιώντας το LinkedIn» Provided to you by Οδηγός LinkedIn «10 συμβουλές επέκτασης της επιχείρησης σας, χρησιμοποιώντας το LinkedIn» Provided to you by 2 Οδηγός Linkedin, πώς να βοηθήσετε την επιχείρηση σας χρησιμοποιώντας το Ο ποιο κάτω οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του φωτός σαν παραμύθι

Η ιστορία του φωτός σαν παραμύθι Η ιστορία του φωτός σαν παραμύθι περιγραφή της δράσης Χρήστος Γκοτζαρίδης Φυσικός ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Μικρή Περιγραφή: Οι μαθητές θα παρακολουθήσουν μία ιστορία, για την εξέλιξη των

Διαβάστε περισσότερα

INTERactive EDucation & Be YourSelf. Be IN Business. Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας. και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα

INTERactive EDucation & Be YourSelf. Be IN Business. Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας. και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα INTERactive EDucation & Be YourSelf Be IN Business Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας για σπουδαστές και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα τους! Η INTERactive EDucation σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο γύρος του ίππου (Συνοδευτική της δραστηριότητας «Ο ξεναγός»)

Ο γύρος του ίππου (Συνοδευτική της δραστηριότητας «Ο ξεναγός») Ο γύρος του ίππου (Συνοδευτική της δραστηριότητας «Ο ξεναγός») Ηλικίες: Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Χρόνος: Μέγεθος ομάδας: 8 ενήλικες Καμία 50-60 λεπτά από 1 άτομο και πάνω Εστίαση Γράφοι, Αναπαράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών ΤΜΗΜΑ Οικονομικών Επιστημών ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕ87 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 25 Απριλίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Πυκνότητα και καταστάσεις ύλης

Πυκνότητα και καταστάσεις ύλης Πυκνότητα και καταστάσεις ύλης Εισαγωγικός τομέας και προκαταρτική φάση Μικρή Περιγραφή: Οι μαθητές θα μετρήσουν τη μάζα και τον όγκο διαφόρων υλικών, θα υπολογίσουν την πυκνότητά τους και θα παρατηρήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ

Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ Διαθεματικότητα -Ιδανικό της ολιστικής γνώσης -Διασυνδέσεις με νόημα μεταξύ γνωστικών περιοχών -Μελέτη σύνθετων ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Κατασκευάζοντας ένα Μοντέλο Φουλερενίου Θέματα: ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Κατασκευάζοντας ένα Μοντέλο Φουλερενίου

Τίτλος: ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Κατασκευάζοντας ένα Μοντέλο Φουλερενίου Θέματα: ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Κατασκευάζοντας ένα Μοντέλο Φουλερενίου Τίτλος: ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Κατασκευάζοντας ένα Μοντέλο Φουλερενίου Θέματα: ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Κατασκευάζοντας ένα Μοντέλο Φουλερενίου Χρόνος: 90 λεπτά (2 μαθήματα) Ηλικία: Α' Λυκείου 15 16 χρονών Διαφοροποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PH

Α. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PH Α. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PH Γενικά: Το παρακάτω σχέδιο μαθήματος προσεγγίζει την έννοια του ρη, τη σημασία που αυτό έχει για την καθημερινή μας ζωή, ενώ επίσης γίνεται και παρουσίαση μιας εργαστηριακής άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΟΜΑΔΑ Λ Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τι είναι η βιοπληροφορική; Αποκαλείται ο επιστημονικός κλάδος ο οποίος προέκυψε από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς

Οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς Γέφυρα μεταξύ της έρευνας στη σύγχρονη φυσική και της επιχειρηματικότητας στον τομέα της νανοτεχνολογίας Οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς Έκδοση 2 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: www.scientix.eu Το Quantum Spin-Off χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης.

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Έκθεση για την Εκπαιδευτική Επίσκεψη στον Ναό του Επίκουρου Απόλλωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Κρατική παρέμβαση στην αγορά - Επιβολή i) ανώτατων τιμών και ii) κατώτατων τιμών

Κρατική παρέμβαση στην αγορά - Επιβολή i) ανώτατων τιμών και ii) κατώτατων τιμών Κρατική παρέμβαση στην αγορά - Επιβολή i) ανώτατων τιμών και ii) κατώτατων τιμών Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες Δημιουργός: Γιώργος Παπαβασιλείου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα-βήμα η δράση! Από πλευράς διοργανωτών παρέχεται υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς μέσω:

Βήμα-βήμα η δράση! Από πλευράς διοργανωτών παρέχεται υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς μέσω: Βήμα-βήμα η δράση! Η δράση ξεκινά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος που υποβάλλουν για το σχολείο τους οι εκπαιδευτικοί. Ένας τουλάχιστον εκπαιδευτικός ανά σχολείο είναι υπεύθυνος για το συντονισμό των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Κων/νος Στεφανίδης Σχολικός Σύμβουλος Πειραιά kstef2001@yahoo.gr Νικόλαος Στεφανίδης Φοιτητής ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

«Βελτίωση των ικανοτήτων των μαθητών μέσω των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων: το παράδειγμα του etwinning» Ειρήνη Πατεράκη Ελληνική ΕΥΥ etwinning

«Βελτίωση των ικανοτήτων των μαθητών μέσω των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων: το παράδειγμα του etwinning» Ειρήνη Πατεράκη Ελληνική ΕΥΥ etwinning «Βελτίωση των ικανοτήτων των μαθητών μέσω των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων: το παράδειγμα του etwinning» Ειρήνη Πατεράκη Ελληνική ΕΥΥ etwinning 1 Τι λένε οι ίδιοι οι μαθητές; https://youtu.be/o80ibphzbf4 2

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Μαθηματικά A Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ DNA (ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ)

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ DNA (ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ) ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ DNA (ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ) Ι) ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Οι μαθητές θα πρέπει : Να γνωρίζουν ποιο μόριο είναι ο φορέας της γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ Παγωτό στο Δρόμο Ent-teach Κεφάλαιο 6 Διαχείριση Έργου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ Παγωτό στο Δρόμο Ent-teach Κεφάλαιο 6 Διαχείριση Έργου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ Παγωτό στο Δρόμο Ent-teach Κεφάλαιο 6 Διαχείριση Έργου Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Στην εργασία που ακολουθεί, οι μαθητές θα πρέπει να οργανώσουν εβδομάδα πώλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ»

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚΕ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Σάββατο, 25

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα Δραστηριότητας L1 - Εύκολες L2 - Μέτριες L3 - Δύσκολες. Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος. Κατασκευή Ιστοεξερεύν ησης.

Φύλλα Δραστηριότητας L1 - Εύκολες L2 - Μέτριες L3 - Δύσκολες. Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος. Κατασκευή Ιστοεξερεύν ησης. Μέρος: Θέμα: Μέρος Α: Τεχνολογίες αιχμής, επικαιροποίηση και ανανέωση γνώσεων Πληροφορικής Σύγχρονες τεχνολογίες λογισμικού Φύλλα Δραστηριότητας L1 - Εύκολες L2 - Μέτριες L3 - Δύσκολες Κωδικός Τίτλος Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN Module 5: Μαθησιακή Συµβουλευτική Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Μαρία Στρατογιαννάκου Βάσια Γαρταγάνη Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Ε.Κοκκώνη Ητεχνολογίακηανάπτυξητου παιδιού Τα παιδιά χρειάζονται τη διαμεσολάβηση νοητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

Νανο-τεχνολογία. Νανο-Επιστήμη. Προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω

Νανο-τεχνολογία. Νανο-Επιστήμη. Προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω Νανο-τεχνολογία Ο σχεδιασμός, ο χαρακτηρισμός, η παραγωγή και η εφαρμογή των δομών, συσκευών και συστημάτων, ελέγχοντας τη μορφή και το μέγεθος σε κλίμακα νανόμετρου Νανο-Επιστήμη Η μελέτη των φαινομένων

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch

Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα