ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005

2 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ 3 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΈΛΕΓΧΟΣ 3 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 4 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗ INTERNET ΤΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΑΙΤΙΕΣ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ INTERNET 9 ΓΝΩΣΗ ΕΝΝΟΙΑΣ "ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ" ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET ΜΕΣΩ ADSL ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ 18 ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ενημέρωση για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες Προτιμώμενοι τρόποι ενημέρωσης για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 24 3

4 Η "Ταυτότητα της μελέτης" Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή της χρήσης και της πρόθεσης χρήσης των ευρυζωνικών υπηρεσιών Χρονική διάρκεια της έρευνας πεδίου Η συλλογή των ερωτηματολογίων που αφορούν την έρευνα στον πληθυσμό έγινε από 3 έως 8 Σεπτεμβρίου Εξεταζόμενοι πληθυσμοί και τεχνική συλλογής δεδομένων Η έρευνα αφορά το σύνολο των κατοίκων του δήμου Αιγίου. Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με βάση τον Ποιοτικό Έλεγχο Συλλογής Στοιχείων (Π.Ε.Σ.Σ.) του Συνδέσμου Εταιρειών Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς (Σ.Ε.Δ.Ε.Α.) του οποίου η DATA RC είναι μέλος. Η δημοσίευση στοιχείων από την παρούσα έρευνα, θα πρέπει να γίνεται τηρώντας τον κώδικα δεοντολογίας της E.S.O.MA.R.. Σε διαφορετική περίπτωση η DATA R.C. θα επεμβαίνει προς αποκατάσταση της πραγματικότητας. Επεξεργασία στοιχείων Έλεγχος Την έρευνα πραγματοποίησαν 2 ερευνητές, 15% από αυτούς ελέγχθηκαν τηλεφωνικά από ειδικούς ελεγκτές για να υπάρχει η βεβαιότητα ότι οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν με βάση τις οδηγίες που δόθηκαν. Έλεγχος πραγματοποιήθηκε κατά τις παραλαβές των ερωτηματολογίων και τέλος στον ηλεκτρονικό υπολογιστή βάσει ειδικού προγράμματος. Η επεξεργασία των στοιχείων έγινε από την εταιρεία DATA R.C. με βάση το πρόγραμμα στατιστικών αναλύσεων SPSS. Σημειώσεις Όπου το άθροισμα των επιμέρους επιλογών δεν είναι 100%, είτε έχει γίνει στρογγυλοποίηση, είτε δεν συμπεριλαμβάνονται όσοι δεν απάντησαν στο ερώτημα. Όλα τα νούμερα στους πίνακες είναι ποσοστά επί τοις εκατό (%) [μόνη εξαίρεση οι ανοικτές ερωτήσεις και οι ερωτήσεις πολλαπλής απάντησης. 4

5 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος ΦΥΛΟ Απογραφή 2001 Άνδρες 52,00 49,44 Γυναίκες 48,00 50,56 100,0 Πίνακας 1. ΗΛΙΚΙΑ Απογραφή ,00 11, ,00 17, ,00 17, ,00 15, ,00 13, ,00 24,36 100,0 Πίνακας 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Έως απόφοιτος δημοτικού 26,00 Απόφοιτος γυμνασίου 16,00 Απόφοιτος λυκείου/ Τεχνικής σχολής 36,00 Απόφοιτος ΙΕΚ 2,00 Πτυχιούχος ΑΕΙ/ ΤΕΙ 18,00 Κάτοχος μεταπτυχιακού/ διδακτορικού 2,00 Πίνακας 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Οικιακά 20,00 Συνταξιούχος 8,00 Εργάτης/ αγρότης 8,00 Ιδιωτικός/ ελεύθερος επαγγελματίας 12,00 Δημόσιος υπάλληλος 26,00 Ιδιωτικός υπάλληλος 10,00 Άνεργος 2,00 Φοιτητής/ μαθητής 14,00 Πίνακας 4. 1 Το αποτέλεσμα είναι ενδεικτικό καθώς το δείγμα είναι μικρό 5

6 2. Αποτελέσματα 2.1. Χρήση Internet Από την ερώτηση: «Κάνετε χρήση Internet;» ΧΡΗΣΗ INTERNET ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ Ναι 32,0 Όχι 68,0 ΧΡΗΣΗ INTERNET Ναι 32,00 Όχι 68,00 Πίνακας 5. Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι σχεδόν ο ένας στους τρεις κατοίκους του δήμου Αιγίου κάνει χρήση Internet, είτε στο χώρο κατοικίας του είτε στην εργασία ή κάπου αλλού. Στον παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται το προφίλ των χρηστών Internet στο δήμο Αιγίου, όπως προέκυψε από την επεξεργασία του δείγματος 2. 2 Πρέπει να σημειωθεί ότι το προφίλ των χρηστών είναι ενδεικτικό, αφού το πλήθος τους δεν χαρακτηρίζεται επαρκές για την διεξαγωγή διασταυρώσεων [πλήθος χρηστών Internet: 16] 6

7 ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET 80 Χρήστες Internet Σύνολο δείγματος 70 68, ,75 43, ,5 36,0 37,5 37,5 31,25 31, ,0 26, ,0 22,0 20,0 12,5 12,5 18,0 6,25 16,0 10,0 16,0 6,25 18,0 6,25 20,0 8,0 8,0 6,25 12,0 18,75 10,0 14,0 0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 Άνδρες Γυναίκες Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου ΙΕΚ ΑΕΙ/ ΤΕΙ Μεταπτυχ Οικιακά Συνταξ. Εργάτης Ιδ/ ελ επαγγ Δημ υπάλλ 2,0 0,0 Ιδ υπάλλ Άνεργος Φοιτητής

8 % ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET Χρήστες Σύνολο Internet δείγματος Άνδρες 68,75 52,0 Γυναίκες 31,25 48, ,50 14, ,25 22, ,50 20, ,50 18, ,25 16, ,0 Έως απόφοιτος δημοτικού - 26,0 Απόφοιτος γυμνασίου - 16,0 Απόφοιτος λυκείου/ Τεχνικής σχολής 43,75 36,0 Απόφοιτος ΙΕΚ 6,25 2,0 Πτυχιούχος ΑΕΙ/ ΤΕΙ 43,75 18,0 Κάτοχος μεταπτυχιακού/ διδακτορικού 6,25 2,0 Οικιακά - 20,0 Συνταξιούχος - 8,0 Εργάτης/ αγρότης - 8,0 Ιδιωτικός/ ελεύθερος επαγγελματίας 6,25 12,0 Δημόσιος υπάλληλος 37,50 26,0 Ιδιωτικός υπάλληλος 18,75 10,0 Άνεργος - 2,0 Φοιτητής/ μαθητής 37,50 14,0 Πίνακας 6. Γίνεται φανερό ότι ο μέσος χρήστης Internet του δήμου Αιγίου είναι άνδρας, νεαρής ηλικίας (έως 34 ετών) και είναι απόφοιτος τουλάχιστον Λυκείου. Υψηλός είναι ο βαθμός χρήσης από τους φοιτητές και μαθητές καθώς και από τους υπαλλήλους. Πιο συγκεκριμένα, οι 7 στους 10 χρήστες είναι άνδρες και στην ίδια αναλογία, πρόκειται για άτομα ηλικίας έως 34 ετών. Σημαντικό είναι το εύρημα, ότι η συμμετοχή των φοιτητών στους χρήστες Internet υπερδιπλασιάζεται, σε σχέση με την συμμετοχή τους στο συνολικό δείγμα.

9 2.2. Τόπος χρήσης Internet Από την ερώτηση: «Πού κάνετε χρήση Internet;» ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET ,5 Στο σπίτι μου 18,8 Στο πανεπιστήμιο/ άλλη σχολή 12,5 12,5 Στην εργασία μου Net Cafe ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET Στο σπίτι μου 87,5 Στο πανεπιστήμιο/ άλλη σχολή 18,8 Στην εργασία μου 12,5 Net Cafe 12,5 Μέσος αριθμός τόπων πρόσβασης 1,31 Πίνακας 7. Κατά μέσο όρο, οι χρήστες Internet έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του διαδικτύου σε 1,31 μέρη. Το πιο δημοφιλές παρατηρείται ότι είναι η πρόσβαση από το σπίτι, αφού σχεδόν οι 9 στους 10 χρήστες έχουν την απαιτούμενη εγκατάσταση για σύνδεση στο Internet στην οικία τους. Λιγότεροι από 2 στους 10 (ποσοστό 18,8%) έχουν πρόσβαση από το Πανεπιστήμιο ή κάποια άλλη σχολή. Δεδομένου, όμως, ότι λιγότεροι από 4 στους 10 (ποσοστό 37,5%) εκ των χρηστών είναι φοιτητές ή μαθητές, η πρόσβαση στο Internet από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα κρίνεται περιορισμένη. Περιορισμένη κρίνεται και η πρόσβαση από τον χώρο εργασίας, αφού το 12,5% (από το 62,5% που είναι το ποσοστό των εργαζομένων) χρησιμοποιεί το διαδίκτυο στην εργασία του. Τέλος, το 12,5% έχει πρόσβαση στο internet από τα Net Café οι χρήστες αυτοί είναι στο σύνολό τους άνδρες φοιτητές. 9

10 2.3. Αιτίες μη χρήσης internet Από την ερώτηση: «Ποιος είναι ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο δεν κάνετε χρήση του internet;» ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET Δεν έχω Η/Υ στη δουλειά μου / στο σπίτι μου 8,0 Δεν γνωρίζω χειρισμό Η/Υ 6,0 Δεν έχω χρόνο 2,0 Λόγω κόστους 10,0 Δεν μου χρειάζ 42,0 ΑΙΤΙΕΣ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ Δεν μου χρειάζεται 42,0 Λόγω κόστους 10,0 Δεν έχω Η/Υ στη δουλειά μου / στο σπίτι μου 8,0 Δεν γνωρίζω χειρισμό Η/Υ 6,0 Δεν έχω χρόνο 2,0 Πίνακας 8. Οι ερωτώμενοι που δήλωσαν ότι δεν κάνουν χρήση Internet ρωτήθηκαν για το ποιος είναι ο κυριότερος λόγος για τον οποίον δεν το χρησιμοποιούν. Το 42% δηλώνει ότι δεν το βρίσκει χρήσιμο για την εργασία του ή για ψυχαγωγικούς/ ενημερωτικούς σκοπούς. Επιπλέον, ο ένας στους δέκα θεωρεί ότι είναι υψηλό το κόστος σύνδεσης. 10

11 2.4. Μελλοντική χρήση Internet Από την ερώτηση: «Πρόκειται στο άμεσο μέλλον να κάνετε χρήση του internet, είτε στο σπίτι είτε στην εργασία σας;» ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ INTERNET Ναι 2,94 Μάλλον Ναι 8,82 Μάλλον Όχι 11,76 Όχι 76,47 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ INTERNET Ναι 2,94 Μάλλον Ναι 8,82 Μάλλον Όχι 11,76 Όχι 76,47 Πίνακας 9. Μικρό είναι το ποσοστό των μελλοντικών χρηστών Internet, της τάξης του 11,76%. Το ποσοστό αυτό δεν έχει μεγάλες αποκλίσεις από το ποσοστό των μελλοντικών χρηστών σε όλη την Ελλάδα, όπως εμφανίζεται σε προηγούμενες έρευνες 3 προφίλ των μελλοντικών χρηστών 4. (ποσοστό 12%). Στη συνέχεια παρουσιάζεται το 3 Τηλεφωνική έρευνα της GfK Market Analysis σε πανελλαδική κάλυψη, το Μάιο Πρέπει να σημειωθεί ότι το προφίλ των μελλοντικών χρηστών είναι ενδεικτικό, αφού το πλήθος τους δεν χαρακτηρίζεται επαρκές για την διεξαγωγή διασταυρώσεων [μελλοντικοί χρήστες: 4] 11

12 ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET 80,0 75,0 Μελλοντικοί Χρήστες Internet Σύνολο δείγματος 70,0 60,0 50,0 52,0 50,0 50,0 48,0 40,0 36,0 30,0 20,0 10,0 25,0 25,0 25,0 22,0 20,0 14,0 18,0 16,0 25,0 10,0 26,0 16,0 25,0 18,0 20,0 25,0 25,0 8,0 8,0 12,0 26,0 25,0 10,0 25,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 Άνδρες Γυναίκες Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου ΙΕΚ ΑΕΙ/ ΤΕΙ Οικιακά Συνταξ. Εργάτης Ιδ./ελ. Επαγγ. 0,0 Δημ. Υπάλλ 2,0 0,0 Ιδ. Υπάλλ Άνεργος Φοιτητής

13 13

14 ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET % Χρήστες Internet Σύνολο δείγματος ΦΥΛΟ Άνδρες 50,00 52,00 Γυναίκες 50,00 48, ,00 14, ,00 22,00 ΗΛΙΚΙΑ ,00 20, ,00 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ , ,00 10,00 Έως απόφοιτος δημοτικού - 26,00 Απόφοιτος γυμνασίου - 16,00 Απόφοιτος λυκείου/ Τεχνικής σχολής 75,00 36,00 Πτυχιούχος ΑΕΙ/ ΤΕΙ 25,00 18,00 Οικιακά - 20,00 Συνταξιούχος - 8,00 Εργάτης/ αγρότης 25,00 8,00 Ιδιωτικός/ ελεύθερος επαγγελματίας 25,00 12,00 Δημόσιος υπάλληλος - 26,00 Ιδιωτικός υπάλληλος 25,00 10,00 Άνεργος - 2,00 Φοιτητής/ μαθητής 25,00 14,00 Πίνακας 10. Από τον παραπάνω πίνακα, παρατηρείται ότι μελλοντικοί χρήστες υπηρεσιών του διαδικτύου αποτελούν τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες. Επιπλέον, οι μελλοντικοί χρήστες είναι απόφοιτοι Λυκείου ή τεχνικής σχολής ή έχουν ανώτερη μόρφωση.

15 2.5. Γνώση έννοιας «Ευρυζωνική Πρόσβαση» και παροχής υπηρεσιών Internet μέσω ADSL Από τις ερωτήσεις ερώτηση: «Γνωρίζετε τι σημαίνει ευρυζωνική πρόσβαση στο Internet;»/ «Γνωρίζετε την παροχή υπηρεσιών internet μέσω σύνδεσης ADSL;» ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ "ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ" Ναι 6,0 Όχι 94,0 ΓΝΩΣΗ «ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ» Ναι 6,0 Όχι 94,0 Πίνακας 11. Πολύ μικρός εμφανίζεται ο βαθμός γνώσης της έννοιας «Ευρυζωνική πρόσβαση». Πιο συγκεκριμένα, μόλις το 6% των ερωτώμενων δηλώνει ότι γνωρίζει ότι η Ευρυζωνική πρόσβαση αφορά τις γρήγορες συνδέσεις στο διαδίκτυο, την δυνατότητα αδιάλειπτης χρήση εφαρμογών και υπηρεσιών σε εύρος ζώνης. σύνδεσης και την ΓΝΩΣΗ «ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ» ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ INTERNET % Χρήστες Internet Ναι 6,25 Όχι 93,75 Πίνακας 12. Στον παραπάνω πίνακα, παρουσιάζεται ο βαθμός γνώσης της «Ευρυζωνικής πρόσβασης» μεταξύ των χρηστών Internet. Παρατηρείται ότι οι χρήστες Internet δεν εμφανίζονται περισσότερο ενημερωμένοι από το σύνολο δημοτών του Αιγίου, αφού ο βαθμός γνώσης μεταξύ των χρηστών, είναι περίπου ίσος με αυτό του συνολικού βαθμού. [6,25% για τους χρήστες, έναντι 6% του συνολικού]. 15

16 ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ADSL Ναι 36,0 Όχι 64,0 ΓΝΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ADSL Ναι 36,0 Όχι 64,0 Πίνακας 13. Οι δημότες του Αιγίου ρωτήθηκαν για το αν γνωρίζουν την τεχνολογία ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) που χρησιμοποιείται για την Ευρυζωνική πρόσβαση. Ο βαθμός γνώσης της τεχνολογία ADSL είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή του βαθμού γνώσης της Ευρυζωνικής σύνδεσης. Πιο συγκεκριμένα, περισσότεροι από 1 στους 3 ερωτώμενους (ποσοστό 36%) γνωρίζουν για την παροχή υπηρεσιών Internet. Ο αυξημένος βαθμός γνώσης [συγκριτικά με τον βαθμό γνώσης της Ευρυζωνικής πρόσβασης] οφείλεται στην έντονη διαφημιστική καμπάνια η οποία διενεργείται από τις εταιρίες παροχής συνδέσεων ADSL. ΓΝΩΣΗ ADSL ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ INTERNET % Χρήστες Internet Ναι 68,75 Όχι 31,25 Πίνακας 14. Από τον παραπάνω πίνακα, παρέχεται η ένδειξη ότι οι χρήστες Internet είναι καλύτερα ενημερωμένοι σε ότι αφορά την τεχνολογία ADSL. Ο βαθμός γνώσης μεταξύ των χρηστών αυξάνεται στο 68,75%. 16

17 2.6. Βαθμός γνώσης διαφημιστικής καμπάνιας Από την ερώτηση: «Έχετε αντιληφθεί ότι διενεργείται διαφημιστική εκστρατεία για την ευρυζωνικότητα;» ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ADSL Ναι 18,0 Όχι 82,0 ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ Ναι 18,0 Όχι 82,0 Πίνακας 15. Η αναγνωρισιμότητα της διαφημιστικής καμπάνιας που διενεργείται για την προώθηση της ευρυζωνικότητας παρουσιάζεται μεγαλύτερη από την αναγνωρισμότητα αυτής κάθε αυτής της έννοιας. Το εν λόγω εύρημα οφείλεται μερικώς στο ότι μετά την υποβολή της σχετικής με το ADSL ερώτησης, οι ερωτώμενοι συνδέουν τις δύο έννοιες. Επομένως ο βαθμός γνώσης της καμπάνιας της ευρυζωνικότητας, συντίθεται τόσο από τον πραγματικό βαθμό γνώσης της προώθησης της υπηρεσίας όσο και από το βαθμό γνώσης της διαφημιστικής καμπάνιας για το ADSL. Σημαντικό είναι το εύρημα, ότι το 18% των ερωτώμενων γνωρίζει για την διαφημιστική καμπάνια που διενεργείται για την ευρυζωνικότητα. Το ποσοστό αυτό είναι τριπλάσιο από το βαθμό γνώσης της ευρυζωνικής πρόσβασης, εύρημα το οποίο παρέχει το συμπέρασμα ότι η διαφημιστική καμπάνια δεν έχει ισχυροποιήσει στην συνείδηση των πολιτών την έννοια της ευρυζωνικότητας. ΓΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ INTERNET % Χρήστες Internet Ναι 31,25 Όχι 68,75 Πίνακας

18 Από τον παραπάνω πίνακα, γίνεται σαφές ότι οι χρήστες του διαδικτύου έχουν αντιληφθεί σε μεγαλύτερο βαθμό την διαφημιστική καμπάνια που διενεργείται. Πιο συγκεκριμένα ο βαθμός γνώσης μεταξύ των χρηστών είναι 31,25%. 18

19 2.7. Βαθμός γνώσης εγκατάστασης χώρου επίδειξης Από την ερώτηση: «Γνωρίζετε ότι στην πρωτεύουσα του νομού σας έχει ή θα εγκατασταθεί χώρος επίδειξης αυτών των τεχνολογιών;» ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΟΡΟΥ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ Ναι 4,0 Όχι 96,0 ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ Ναι 4,00 Όχι 96,00 Πίνακας 17. Πολύ μικρός είναι και ο βαθμός γνώσης για την εγκατάσταση χώρου επίδειξης των τεχνολογιών ευρυζωνικότητας στην Πάτρα. Μόλις το 4% των ερωτώμενων δηλώνει ότι γνωρίζει ότι στην Πάτρα (στον μόλο Αγ. Νικολάου) έχει εγκατασταθεί περίπτερο επίδειξης ευρυζωνικών τεχνολογιών. 19

20 2.8. Βαθμός γνώσης διεξαγωγής συνεδρίων για την ευρυζωνικότητα Από την ερώτηση: «Γνωρίζετε ότι στην πρωτεύουσα του νομού σας έχουν ή πρόκειται να γίνουν συνέδρια για την ευρυζωνικότητα;» ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ Ναι 2,0 Όχι 98,0 ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ Ναι 2,00 Όχι 98,00 Πίνακας 18. Σε ότι αφορά την διεξαγωγή συνεδρίων για την ευρυζωνικότητα, ο βαθμός γνώσης είναι πολύ περιορισμένος. Μόλις το 2% δηλώνει ότι γνωρίζει για την διεξαγωγή των εν λόγω συνεδρίων, ενώ ο βαθμός γνώσης για τους χρήστες Internet αυξάνεται στο 6,25%. 20

21 2.9. Βαθμός γνώσης δικτυακού τόπου για την ενημέρωση σε θέματα ευρυζωνικότητας Από την ερώτηση: «Γνωρίζετε ότι υπάρχει δικτυακός τόπος για την ενημέρωση σε θέματα ευρυζωνικότητας ( ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Ναι 6,0 Όχι 94,0 ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ Ναι 6,00 Όχι 94,00 Πίνακας 19. Ο βαθμός γνώσης του δικτυακού τόπου για την ενημέρωση σε θέματα ευρυζωνικότητας ανέρχεται στο 6%. Ο βαθμός αυτός μεταξύ των χρηστών Internet διπλασιάζεται και ανέρχεται στο 12,5%. 21

22 2.10. Βαθμός χρήσης ευρυζωνικού δικτύου Από τις ερωτήσεις: «Έχετε σύνδεση με Ευρυζωνικό δίκτυο;»/ «Πιστεύετε ότι σας διευκολύνει στην ανταγωνιστικότητα της εργασίας σας ή στη προσωπική σας εργασία;» ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ναι 18,75 Όχι 81,25 ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ % Χρήστες internet Ναι 18,75 Όχι 81,25 Πίνακας 20. Από τους χρήστες των υπηρεσιών Internet το 18,75% χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που προσφέρει η σύνδεση με ευρυζωνικό δίκτυο. Το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο από το αντίστοιχο της Πάτρας (ποσοστό 21%) 5. Το σύνολο των ερωτώμενων δήλωσε ότι οι υψηλές ταχύτητες πρόσβασης στο Internet και οι χρήση των εξελιγμένων υπηρεσιών που προσφέρονται, διευκολύνουν αρκετά στην ανταγωνιστικότητα της εργασίας τους ή την προσωπική τους εργασία. 5 Έρευνα της Data RC, Σεπτέμβριος 2005 Σημειώνεται ότι το προφίλ των χρηστών ευρυζωνικού δικτύου δεν ήταν εφικτό να βρεθεί λόγο μη επάρκειας δείγματος [αριθμός χρηστών ευρυζωνικών δικτύων: 3] 22

23 2.11. Ενημέρωση για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ενημέρωση για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες Από την ερώτηση: «Ενδιαφέρεστε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα για τις υπηρεσίες που προσφέρει η ευρυζωνικότητα;» ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Λίγο 6,0 Αρκετά 14,0 Πάρα πολύ 2,0 Καθόλου 78,0 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Καθόλου 78,00 Λίγο 6,00 Αρκετά 14,00 Πάρα πολύ 2,00 Πίνακας 21. Αρνητικοί φαίνεται να είναι οι δημότες του Αιγίου σε ότι αφορά το ενδιαφέρον τους να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες που προσφέρει η ευρυζωνικότητα. Περισσότεροι από 8 στους 10 ενδιαφέρονται λίγο έως καθόλου να ενημερωθούν αναλυτικά για την χρησιμότητα και τις ευκολίες της πρόσβασης στο Internet με ευρυζωνικό δίκτυο. % Χρήστες Internet Καθόλου 56,25 Λίγο 12,50 Αρκετά 31,25 Πάρα πολύ - Πίνακας 22. Αρνητικοί φαίνεται να είναι και οι χρήστες Internet σε ότι αφορά την αναλυτική ενημέρωση για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την ευρυζωνική πρόσβαση. Η αντίστοιχη αναλογία για αυτούς που ενδιαφέρονται λίγο έως καθόλου είναι λιγότεροι από 7 στους

24 Προτιμώμενοι τρόποι ενημέρωσης για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες Από την ερώτηση: «Πως προτιμάτε να ενημερωθείτε για την ευρυζωνικότητα;» ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 63,6 45, ,1 9,1 Τηλεόραση Εφημερίδες Ραδιόφωνο Μέσω Internet ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ Τηλεόραση 63,6 Εφημερίδες 45,5 Ραδιόφωνο 9,1 Μέσω Internet 9,1 Μέσος αριθμός αναφορών 1,27 Πίνακας 23. Η πλειονότητα (ποσοστό 63,6%) των δημοτών του Αιγίου που επιθυμεί να ενημερωθεί για τις υπηρεσίες που προσφέρει η ευρυζωνικότητα, προτιμά ως μέσο την τηλεόραση. Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο κατά 46,21% συγκριτικά με το ποσοστό των δημοτών της Πάτρας, για το συγκεκριμένο μέσο 6. Λιγότεροι από τους μισούς επιθυμούν να ενημερωθούν από την τηλεόραση, ενώ σε μικρότερα ποσοστά, λιγότεροι από 1 στους 10 αναφέρουν το ραδιόφωνο και μέσω Internet, από ενημερωτικές ιστοσελίδες. 6 Έρευνα Data RC Σεπτέμβριος

25 2.12. Λόγοι για την έναρξη χρήση ευρυζωνικού δικτύου Από την ερώτηση: «Ποιοι είναι οι λόγοι που θα σας έκαναν να χρησιμοποιήσετε ευρυζωνική σύνδεση;» ΛΟΓΟΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 70,0 60,0 60,0 50,0 40,0 30,0 32,0 20,0 14,0 14,0 10,0 0,0 Κανένας λόγος / Δε θα χρησιμοποιούσα Οι ταχύτητες σύνδεσης Οι παρεχόμενες υπηρεσίες Το προσιτό κόστος ΛΟΓΟΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ % Σύνολο Επί των ερωτώμενων που θα δείγματος χρησιμοποιούσαν Κανένας λόγος / Δε θα χρησιμοποιούσα 60,0 - Οι ταχύτητες σύνδεσης 32,0 80,0 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες 14,0 35,0 Το προσιτό κόστος 14,0 35,0 Μέσος αριθμός αναφορών ανά ερωτώμενο 1,50 Πίνακας 24. Οι 3 στους 5 από τους δημότες του Αιγίου δεν θεωρεί ότι η χρήση ευρυζωνικών δικτύων και κατ επέκταση Internet, θα βοηθήσει στην διευκόλυνση της προσωπικής τους εργασίας και γι αυτό απαντούν ότι για κανέναν λόγο δεν θα προχωρούσαν σε εγκατάσταση τεχνολογίας που θα επέτρεπε ευρυζωνική σύνδεση. Οι 8 στους 10, από αυτούς που απάντησαν κάποιον λόγο ο οποίος θα τους προδιέθετε θετικά σε εγκατάσταση της απαιτούμενης τεχνολογίας και την σύνδεση με ευρυζωνικό δίκτυο, θεωρούν ότι οι υψηλές ταχύτητες σύνδεσης είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Επιπλέον, με ίσα ποσοστά (35%) απαντούν ότι η ποιότητα και οι ευκολίες των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και το προσιτό κόστος θα τους επέτρεπαν να σκεφτούν πιο θετικά την σύνδεση με ευρυζωνικό δίκτυο. Σημειώνεται ότι οι ερωτώμενοι απάντησαν κατά μέσο όρο 1,5 λόγους οι οποίοι θα τους έκαναν να χρησιμοποιήσουν ευρυζωνική σύνδεση. 25

26 2.13. Ευρυζωνικές υπηρεσίες Από την ερώτηση: «Ποιες ευρυζωνικές υπηρεσίες θεωρείτε ελκυστικότερες;» ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γρήγορη μεταφορά αρχείων 28,0 Γρήγορη πρόσβαση στο web 26,0 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τηλεεργασία Διαδραστική Τηλεόραση Εικονοτηλεφωνία Τηλεεκπαίδευση Τηλεϊατρική 16,0 14,0 14,0 14,0 12,0 12,0 Δικτυακά Παιχνίδια Ηλεκτρονικό εμπόριο 8,0 8,0 Βιντεοδιάσκεψη - Τηλεδιάσκεψη 6,0 Βίντεο κατ' απαίτηση 2,0 ΔΑ 16,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γρήγορη μεταφορά αρχείων 28,0 Γρήγορη πρόσβαση στο web 26,0 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 16,0 Εικονοτηλεφωνία 14,0 Διαδραστική Τηλεόραση Τηλεόραση μέσω Internet 14,0 Τηλεεργασία 14,0 Τηλεϊατρική 12,0 Τηλεεκπαίδευση 12,0 Ηλεκτρονικό εμπόριο 8,0 Δικτυακά Παιχνίδια 8,0 Βιντεοδιάσκεψη Τηλεδιάσκεψη 6,0 Βίντεο κατ' απαίτηση 2,0 ΔΑ 16,0 Μέσος αριθμός αναφορών 1,72 Πίνακας 25. Κατά μέσο όρο οι ερωτώμενοι απάντησαν 1,72 υπηρεσίες τις οποίες τις θεωρούν ελκυστικές. 7 Το 28% των ερωτώμενων θεωρεί ότι η ελκυστικότερη υπηρεσία είναι η γρήγορη μεταφορά των αρχείων, ενώ το 26% την γρήγορη πρόσβαση στο web. 7 Σημειώνεται ότι οι ερωτώμενοι είχαν επιλογή να απαντήσουν μέχρι 3 απαντήσεις. 26

27 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ % Χρήστες Internet Σύνολο δείγματος Γρήγορη μεταφορά αρχείων 75,0 28,0 Γρήγορη πρόσβαση στο web 62,5 26,0 Εικονοτηλεφωνία 12,5 14,0 Διαδραστική Τηλεόραση 12,5 14,0 Τηλεεργασία 6,3 14,0 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 0,0 12,0 Τηλεϊατρική 6,3 12,0 Τηλεεκπαίδευση 6,3 12,0 Ηλεκτρονικό εμπόριο 18,8 8,0 Δικτυακά Παιχνίδια 18,8 8,0 Βιντεοδιάσκεψη - Τηλεδιάσκεψη 6,3 6,0 Βίντεο κατ' απαίτηση 6,3 2,0 ΔΑ - 16,0 Πίνακας 26. Οι χρήστες Internet θεωρούν σε πολύ μεγάλο βαθμό (οι 3 στους 4) ότι η ελκυστικότερη υπηρεσία είναι η γρήγορη μεταφορά αρχείων και η γρήγορη πρόσβαση στο web (σχεδόν 3 στους 5). Σε μεγαλύτερο βαθμό, συγκριτικά με το συνολικό δείγμα, θεωρούν ελκυστική υπηρεσία το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα δικτυακά παιχνίδια. 27

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2005 Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ"... 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ... 3 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Ν ΑΥΠΑΚΤΟΥ. Πίνακας Περιεχοµένων:

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Ν ΑΥΠΑΚΤΟΥ. Πίνακας Περιεχοµένων: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η Χ Ρ Η Σ Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α Π Ο Τ Ο Υ Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο Υ Σ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Μάιος 2006 Πίνακας Περιεχοµένων: 1 1. Τεχνική περιγραφή...3 1.1. Η "Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Μ ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Μ ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η Χ Ρ Η Σ Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α Π Ο Τ Ο Υ Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο Υ Σ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» Απρίλιος 2006 1 Πίνακας Περιεχοµένων: 1. Τεχνική περιγραφή...3 1.1. Η "Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα γνώμης στην Περιφέρεια Αττικής

Έρευνα γνώμης στην Περιφέρεια Αττικής Έρευνα γνώμης στην Περιφέρεια Αττικής RASS Consultancy Services S.A. Πειραιάς, Μάιος 2019 Συλλογή δεδομένων 6-8/5/19 1 Ταυτότητα της έρευνας Γεωγραφική κατανομή δείγματος Δημογραφικά χαρακτηριστικά Συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 PCO CONVIN ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 3 ΣΕΛ. 4 ΣΕΛ. 6 ΣΕΛ. 16 ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ιάγραµµα1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - 1 Τύπος και µέθοδος: Περιοχή: Πληθυσµός: Ποσοτική

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα γνώμης στην Περιφέρεια Αττικής

Έρευνα γνώμης στην Περιφέρεια Αττικής Έρευνα γνώμης στην Περιφέρεια Αττικής RASS Consultancy Services S.A. Πειραιάς, Απρίλιος 2019 Συλλογή δεδομένων 15-17/4/19 1 Ταυτότητα της έρευνας Γεωγραφική κατανομή δείγματος Δημογραφικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡ. ΕΡΩΤΗΜ/ΓΙΟΥ:... ΗΜ/ΝΙΑ:... Καληµέρα/καλησπέρα σας, Ονοµάζοµαι...και είµαι συνεργάτης της Μentoring, µιας εταιρίας που διεξάγει έρευνες κοινής γνώµης. Αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Νοέμβριος 2018

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Νοέμβριος 2018 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Νοέμβριος 2018 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα «ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ». Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 29 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 2018. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις απέναντι στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού Αττικής. Έρευνα κοινής γνώμης στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Πρωτευούσης

Στάσεις απέναντι στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού Αττικής. Έρευνα κοινής γνώμης στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Πρωτευούσης Στάσεις απέναντι στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού Αττικής Έρευνα κοινής γνώμης στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Πρωτευούσης Φεβρουάριος 206 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις απέναντι στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού Αττικής

Στάσεις απέναντι στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού Αττικής Στάσεις απέναντι στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού Αττικής Έρευνα κοινής γνώμης στην περιοχή των ΚαλλικρατικώνΔήμων Αλίμου, Γλυφάδας, Αργυρούπολης-Ελληνικού Φεβρουάριος 06

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

RASS Consultancy Services S.A. Πειραιάς, Ιούλιος Πανελλαδική έρευνα γνώμης

RASS Consultancy Services S.A. Πειραιάς, Ιούλιος Πανελλαδική έρευνα γνώμης RASS Consultancy Services S.A. Πειραιάς, Ιούλιος 2019 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ταυτότητα της έρευνας Γεωγραφική κατανομή δείγματος Δημογραφικά χαρακτηριστικά 1-4/7/2019 2 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση:

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013-21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Οκτώβριος 2018

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Οκτώβριος 2018 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Οκτώβριος 2018 Ταυτότητα της έρευνας Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Τηλεοπτικός σταθμός «ACTION 24». Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 15 έως 18 Οκτωβρίου 2018. Τύπος έρευνας:

Διαβάστε περισσότερα

για λογαριασμό του pelop.gr www.datarc.gr

για λογαριασμό του pelop.gr www.datarc.gr για λογαριασμό του pelop.gr www.datarc.gr Ταυτότητα της έρευνας ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία DATA R.C. για λογαριασμό του pelop.gr. Α.Μ. ΕΠΙΧ. ΔΗΜΟΣΚΠΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Η ΙΑ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ιάγραµµα1 ΧΡΗΣΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ιάγραµµα 2 ΧΡΗΣΗ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ 2002 Χρησιµοποιείτε το Ίντερνετ;

Διαβάστε περισσότερα

RASS Consultancy Services S.A. Πειραιάς, Ιούνιος Πανελλαδική έρευνα γνώμης

RASS Consultancy Services S.A. Πειραιάς, Ιούνιος Πανελλαδική έρευνα γνώμης RASS Consultancy Services S.A. Πειραιάς, Ιούνιος 2019 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ταυτότητα της έρευνας Γεωγραφική κατανομή δείγματος Δημογραφικά χαρακτηριστικά 24 27/6/2019 2 Ταυτότητα της έρευνας Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

RASS Consultancy Services S.A. Πειραιάς, Ιούνιος Πανελλαδική έρευνα γνώμης

RASS Consultancy Services S.A. Πειραιάς, Ιούνιος Πανελλαδική έρευνα γνώμης RASS Consultancy Services S.A. Πειραιάς, Ιούνιος 2019 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ταυτότητα της έρευνας Γεωγραφική κατανομή δείγματος Δημογραφικά χαρακτηριστικά 24 27/6/2019 2 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας. Μάιος 2016

Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας. Μάιος 2016 Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Μάιος 2016 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την aboutpeople. ΔΕΙΓΜΑ ΜΕΓΕΘΟΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 523 άνδρες & γυναίκες, 18 και άνω. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 18-20

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα για το φαινόμενο του Σεισμού»

«Έρευνα για το φαινόμενο του Σεισμού» «Έρευνα για το φαινόμενο του Σεισμού» Πειραιάς, Μάρτιος 2018 1 Ταυτότητα της έρευνας Γεωγραφική κατανομή δείγματος Δημογραφικά χαρακτηριστικά 2 Ταυτότητα της έρευνας Είδος έρευνας: Πληθυσμός έρευνας: Ποσοτική

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 30/10/2012 4/1/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Οκτώβριος 2018

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Οκτώβριος 2018 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Οκτώβριος 2018 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Τηλεοπτικός σταθμός «ACTION 24». Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 15 έως 18 Οκτωβρίου 2018. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ. για την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ. για την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ για την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2014 Απρίλιος 2014 Η Ταυτότητα της έρευνας Τύπος έρευνας Ποσοτική έρευνα μέσω προσωπικών συνεντεύξεων Περιοχή έρευνας Δήμος Θεσσαλονίκης Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για το πρόγραμμα WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούλιος 2013

Έρευνα για το πρόγραμμα WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούλιος 2013 Έρευνα για το πρόγραμμα «Καλύτερη ζωή» WWF ΕΛΛΑΣ Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας Ιούλιος 2013 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του Προγράμματος Τηλεϊατρικής Vodafone

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του Προγράμματος Τηλεϊατρικής Vodafone Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του Προγράμματος Τηλεϊατρικής Vodafone Ερωτηματολόγιο προς Εξεταζόμενους Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εργαστήριο ISEB lab Ερευνητές Γιώργος Ευθυμιάδης, Γιάννης Νικολαΐδης Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

RASS Consultancy Services S.A. Πειραιάς, Μάρτιος Πανελλαδική έρευνα γνώμης

RASS Consultancy Services S.A. Πειραιάς, Μάρτιος Πανελλαδική έρευνα γνώμης RASS Consultancy Services S.A. Πειραιάς, Μάρτιος 2019 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ταυτότητα της έρευνας Γεωγραφική κατανομή δείγματος Δημογραφικά χαρακτηριστικά 26 28/3/2019 2 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εικόνας & Αντίληψης για τις Ουσίες, τη Χρήση Ουσιών και τους Χρήστες

Έρευνα Εικόνας & Αντίληψης για τις Ουσίες, τη Χρήση Ουσιών και τους Χρήστες Έρευνα Εικόνας & Αντίληψης για τις Ουσίες, τη Χρήση Ουσιών και τους Χρήστες Σεπτέμβριος 2015 Report Αποτελεσμάτων Η ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Τύπος Έρευνας: Περιοχή Έρευνας Μέθοδος Δειγματοληψίας:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης για τις γυναίκες στην πολιτική

Πανελλαδική έρευνα γνώμης για τις γυναίκες στην πολιτική Πανελλαδική έρευνα γνώμης για τις γυναίκες στην πολιτική ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μάρτιος 2007 1 Ταυτότητα της έρευνας Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 5 έως και 6 Μαρτίου 2007. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Ιανουάριος 2019

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Ιανουάριος 2019 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιανουάριος 2019 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: www.in.gr Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 21 έως 24 Ιανουαρίου 2019. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών συνεντεύξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 12 και 13 Μαρτίου ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 12 και 13 Μαρτίου ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 12 και 13 Μαρτίου 2017 1.109 ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου As an ESOMAR Member, I comply with the ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practice ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας Ταυτότητα της έρευνας Α Επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ Β Επωνυμία του εντολέα: Η εφημερίδα «Το Ποντίκι». Γ Σκοπός της δημοσκόπησης: Έρευνα κοινής γνώμης για τις

Διαβάστε περισσότερα

Η ετήσια έρευνα της Public Issue. για τους Θεσμούς

Η ετήσια έρευνα της Public Issue. για τους Θεσμούς Η ετήσια έρευνα της Public Issue για τους Θεσμούς Δείκτες εμπιστοσύνης 2007-2014 Οκτώβριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για το πρόγραμμα «Καλύτερη ζωή» WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούνιος 2014

Έρευνα για το πρόγραμμα «Καλύτερη ζωή» WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούνιος 2014 Έρευνα για το πρόγραμμα «Καλύτερη ζωή» WWF ΕΛΛΑΣ Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας Ιούνιος 204 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες μαθητών Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες μαθητών Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες μαθητών Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε μαθητές Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών Βορείου Ελλάδος Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα επικαιρότητας

Θέματα επικαιρότητας ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Θέματα επικαιρότητας ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρ Έ ε ρ υνα α γ ια α τ ο τ Δ ημό μ σιο Χρ Χ έ ρ ος Ιανουάριος 2009

Έρ Έ ε ρ υνα α γ ια α τ ο τ Δ ημό μ σιο Χρ Χ έ ρ ος Ιανουάριος 2009 Έρευνα για το Δημόσιο Χρέος Ιανουάριος 2009 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Το Κίνημα των Αγανακτισμένων Πολιτών

Το Κίνημα των Αγανακτισμένων Πολιτών Το Κίνημα των Αγανακτισμένων Πολιτών Έρευνα κοινής γνώμης για τις νέες μορφές της κοινωνικής κινητοποίησης Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ΣΚΑΪ Ιούνιος 2011 www.publicissue.gr/ Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Οκτώβριος Οκτώ 200 βριος 2007 Έρευνα 23-24/10

Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Οκτώβριος Οκτώ 200 βριος 2007 Έρευνα 23-24/10 Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Οκτώβριος 2007 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 23 έως και 24 Οκτωβρίου 2007. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ:

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ: - Παρουσία του Γ. Παπανδρέου στην ΔΕΘ - Πρόθεση ψήφου για τις Εθνικές Εκλογές της 4 ης Οκτωβρίου 29 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων MEGA 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 29 MEGA TV GREEK

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 120

Πολιτικό Βαρόμετρο 120 Πολιτικό Βαρόμετρο 120 Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στο ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων & του κατοχικού δανείου Μάιος 2013 1. ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 13/5/2013 1/7/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ:

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ: - Παρουσία του Κ. Καραμανλή στην ΔΕΘ - Πρόθεση ψήφου για τις Εθνικές Εκλογές της 4 ης Οκτωβρίου 9 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων MEGA 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 9 MEGA TV GREEK PUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τη Θεσσαλονίκη T - point (Thessaloniki s point)

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τη Θεσσαλονίκη T - point (Thessaloniki s point) ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για τη Θεσσαλονίκη T - point (Thessaloniki s point) Σεπτέμβριος 2013 Η Ταυτότητα της έρευνας Τύπος έρευνας Περιοχή έρευνας Ποσοτική τηλεφωνική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Flash Βαρόμετρο Νο141

Flash Βαρόμετρο Νο141 Flash Βαρόμετρο Νο141 Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση & το τραπεζικό σύστημα ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Νοέμβριος 2008 0840 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ PUBLIC OPINION ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας...

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Νοέμβρι Νοέμβρ ος 200 ιος 2007 Έρευνα 30/10 1/11

Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Νοέμβρι Νοέμβρ ος 200 ιος 2007 Έρευνα 30/10 1/11 Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Νοέμβριος 2007 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 30 Οκτωβρίου έως και 1 Νοεμβρίου 2007. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Προωθητικές Ενέργειες & Προσφορές

Προωθητικές Ενέργειες & Προσφορές Προωθητικές Ενέργειες & Προσφορές Βαθμός επίδρασης προωθητικών Ενεργειών στην επιλογή S/M Τρόποι Ενημέρωσης για Προσφορές Δημοφιλέστερα είδη Προσφορών Γνώση Προϊόντων σε προσφορά & Τιμών 1 Προωθητικές

Διαβάστε περισσότερα

Δημοψήφισμα της 5 ης Ιουλίου Κύμα: 30/6-2/7/2015

Δημοψήφισμα της 5 ης Ιουλίου Κύμα: 30/6-2/7/2015 Δημοψήφισμα της 5 ης Ιουλίου 2015 Κύμα: 30/6-2/7/2015 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ 21, 22, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ 21, 22, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ 21, 22, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 7 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας σελ. 3 1. Άποψη για το αν υπάρχει κίνδυνος διάσπασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Αποτελέσματα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Αποτελέσματα ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Αποτελέσματα Σεπτέμβριος 2015 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκαν από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ). ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Μάρτιος 2010 Μάρτιος Έρευνα 15-19/03

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Μάρτιος 2010 Μάρτιος Έρευνα 15-19/03 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Μάρτιος 2010 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 15 έως και 1 9 Μαρτίου 2010. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΘΕΤΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ KAVALAEXPO 2015

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΘΕΤΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ KAVALAEXPO 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΘΕΤΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ KAVALAEXPO 2015 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΟΓΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ (Μηχανικός Βιομηχανικής Πληροφορικής) 1 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε, στους χώρους της έκθεσης, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα επικαιρότητας

Θέματα επικαιρότητας ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Θέματα επικαιρότητας ΜΑΙΟΣ 2014 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 2014 1 Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΪ/ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Προεκλογικό Βαρόμετρο 1 ο Κύμα. Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, άτομα, 11-13/05/2009

ΣΚΑΪ/ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Προεκλογικό Βαρόμετρο 1 ο Κύμα. Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, άτομα, 11-13/05/2009 ΣΚΑΪ/ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ευρωεκλογές 2009 Προεκλογικό Βαρόμετρο 1 ο Κύμα Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, 1.001 άτομα, 11-13/05/2009 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. 846853 www.imegsevee.gr info@imegsevee.gr

Marketing Research Communication. 846853 www.imegsevee.gr info@imegsevee.gr Marketing Research Communication ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ Αριστοτέλους 46, 104 33, Αθήνα Τηλ.. 210 88468528 6852, Fax.. 210 88468538 846853 www.imegsevee.gr info@imegsevee.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΣ 214 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΗΜΟΣ PUBLIC OPINION ΑΘΗΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 214 1 GREEK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας...

Διαβάστε περισσότερα

Οι κοινωνικές αντιδράσεις για τα νέα οικονομικά μέτρα

Οι κοινωνικές αντιδράσεις για τα νέα οικονομικά μέτρα Οι κοινωνικές αντιδράσεις για τα νέα οικονομικά μέτρα Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 2010032 / Διάγραμμα 1 Μάιος 2010 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογές 2009. Στάσεις απέναντι στη συμμετοχή του Κ. Σημίτη στις εκλογές ΣΚΑΪ. Σεπτέμβριος 2009. PI0985/ Διάγραμμα 1

Εκλογές 2009. Στάσεις απέναντι στη συμμετοχή του Κ. Σημίτη στις εκλογές ΣΚΑΪ. Σεπτέμβριος 2009. PI0985/ Διάγραμμα 1 Εκλογές 2009 Στάσεις απέναντι στη συμμετοχή του Κ. Σημίτη στις εκλογές ΣΚΑΪ Σεπτέμβριος 2009 PI0985/ Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα για τα θέματα της επικαιρότητας. Σεπτέμβριος 2012

Πανελλαδική έρευνα για τα θέματα της επικαιρότητας. Σεπτέμβριος 2012 Πανελλαδική έρευνα για τα θέματα της επικαιρότητας Σεπτέμβριος 0 Η ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα «Επενδυτής». Τύπος Έρευνας: Τηλεφωνική Έρευνα για τα Θέματα της Επικαιρότητας. Περιοχή Έρευνας:

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση συστημάτων της τηλεεκπαίδευσης στη Ρωσία και στην Ελλάδα και Στατιστικές μελέτες.

Σύγκριση συστημάτων της τηλεεκπαίδευσης στη Ρωσία και στην Ελλάδα και Στατιστικές μελέτες. Σύγκριση συστημάτων της τηλεεκπαίδευσης στη Ρωσία και στην Ελλάδα και Στατιστικές μελέτες. Συλλογή των αποτελεσμάτων και επεξεργασία τους. Δημιουργία βάσης δεδομένων για τις δύο χώρες ξεχωριστά (Ρωσία/Ελλάδα).

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας. Μάρτιος 2016

Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας. Μάρτιος 2016 Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Μάρτιος 2016 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την aboutpeople. ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΔΕΙΓΜΑ ΜΕΓΕΘΟΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VouliWatch 403 γυναίκες, 18 έως 55. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Flash Βαρόμετρο No 142

Flash Βαρόμετρο No 142 Flash Βαρόμετρο No 142 Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στα πρόσφατα γεγονότα ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δεκέμβριος 2008 0840 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Μάρτιος 2018

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Μάρτιος 2018 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Μάρτιος 2018 Περιεχόμενα 1. Ταυτότητα της έρευνας 3 2. Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος 5 3. Γενικές ερωτήσεις 9 4. Υπόθεση ονομασίας Σκοπίων 17 5. Κεντροαριστερά 25 6. Πρωθυπουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΪ/ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Κυλιόμενο Προεκλογικό Βαρόμετρο. 3 ο Κύμα. Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, άτομα, 18-20/05/2009

ΣΚΑΪ/ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Κυλιόμενο Προεκλογικό Βαρόμετρο. 3 ο Κύμα. Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, άτομα, 18-20/05/2009 ΣΚΑΪ/ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ευρωεκλογές 7 ης Ιουνίου 2009 Κυλιόμενο Προεκλογικό Βαρόμετρο 3 ο Κύμα Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, 1.001 άτομα, 18-20/05/2009 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Φεβρουάριος Φεβρου 2009 άριος Έρευνα 23-26/2

Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Φεβρουάριος Φεβρου 2009 άριος Έρευνα 23-26/2 Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Φεβρουάριος 2009 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 23 έως και 26 Φεβρουαρίου 2009. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο. Στάσεις απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ. Απρίλιος 2016

Πολιτικό Βαρόμετρο. Στάσεις απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ. Απρίλιος 2016 Πολιτικό Βαρόμετρο 155 Στάσεις απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤO ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ PUBLIC ISSUE Νο155-016 Η τακτική μηνιαία πολιτική έρευνα της Public Issue πραγματοποιείται από το

Διαβάστε περισσότερα

Οι κοινωνικές αξίες των Ελλήνων σήμερα

Οι κοινωνικές αξίες των Ελλήνων σήμερα Οι κοινωνικές αξίες των Ελλήνων σήμερα Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Νοέμβριος 2009 PI09118/ΚΑ1309/ Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Εισαγωγή Ταυτότητα έρευνας Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας Τηλεφωνικές Συνεντεύξεων με τη μέθοδο Computer Aided Telephone Interviews (C.A.T.I.) βάσει δομημένου ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα κοινης γνώμης στους επισκέπτες της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Έρευνα κοινης γνώμης στους επισκέπτες της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Έρευνα κοινης γνώμης στους επισκέπτες της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Σκοπός ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Καταγραφή και ανάλυση του προφίλ και των απόψεων των επισκεπτών της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ Δράμας Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Ανάλυση Αποτελεσμάτων Ερωτηματολογίου Αποφοίτων του Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. (Π.Ε.Γ.Α.) Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Φεβρουάριος 2018

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Φεβρουάριος 2018 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Φεβρουάριος 2018 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα «ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ» Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 20 έως 22 Φεβρουαρίου 2018. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα και ο Κόσμος 2018

Η Ελλάδα και ο Κόσμος 2018 Η Ελλάδα και ο Κόσμος 018 Έρευνα κοινής ς για την εξωτερική πολιτική Ελλάδα & Κύπρος Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: PUBLIC ISSUE(Α.Μ. ΕΣΡ: 8) Μέλος ΣΕΔΕΑ, ΠΕΣΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Ποσοτική έρευνα, με

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Νοέμβρι Νοέμβρ ος 200 ιος 2007 Έρευνα 1 2/11

Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Νοέμβρι Νοέμβρ ος 200 ιος 2007 Έρευνα 1 2/11 Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Νοέμβριος 2007 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 1 έως και 2 Νοεμβρίου 2007. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

(δειγματοληπτικό σφάλμα ± 2, 5 % ).

(δειγματοληπτικό σφάλμα ± 2, 5 % ). Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Σεπτέμβριος 2008 1 Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Ταυτότητα της έρευνας Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 16 έως και 18 Σεπτεμβρίου 2008. Τύπος έρευνας: Tηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 9 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αύξηση 6,5% στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και 11% στην

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμες Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα Έρευνας. Η Έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Opinion Poll Ε.Π.Ε Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ. 49.

Ταυτότητα Έρευνας. Η Έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Opinion Poll Ε.Π.Ε Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ. 49. Ταυτότητα Έρευνας Η Έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Opinion Poll Ε.Π.Ε Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ. 49. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Ηλικίας άνω των 18, με δικαίωμα ψήφου ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: 1.010 νοικοκυριά ΧΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Έρευνα 29-30/03

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Έρευνα 29-30/03 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Μάρτιος 2010 1 Ανάθεση: Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Ταυτότητα της έρευνας Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 29 έως και 30 Μαρτίου 2010. Τύπος έρευνας: Tηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ «ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ" 2007 2013 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ «ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2007 2013 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Σύμβαση : Παροχής Υπηρεσιών για το έργο : «ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ" 2007 2013 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Βασιλειάδης Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΣ 214 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ GREEK PUBLIC OPINION ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 214 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα