ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005

2 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ 3 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΈΛΕΓΧΟΣ 3 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 4 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗ INTERNET ΤΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΑΙΤΙΕΣ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ INTERNET 9 ΓΝΩΣΗ ΕΝΝΟΙΑΣ "ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ" ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET ΜΕΣΩ ADSL ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ 18 ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ενημέρωση για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες Προτιμώμενοι τρόποι ενημέρωσης για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 24 3

4 Η "Ταυτότητα της μελέτης" Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή της χρήσης και της πρόθεσης χρήσης των ευρυζωνικών υπηρεσιών Χρονική διάρκεια της έρευνας πεδίου Η συλλογή των ερωτηματολογίων που αφορούν την έρευνα στον πληθυσμό έγινε από 3 έως 8 Σεπτεμβρίου Εξεταζόμενοι πληθυσμοί και τεχνική συλλογής δεδομένων Η έρευνα αφορά το σύνολο των κατοίκων του δήμου Αιγίου. Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με βάση τον Ποιοτικό Έλεγχο Συλλογής Στοιχείων (Π.Ε.Σ.Σ.) του Συνδέσμου Εταιρειών Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς (Σ.Ε.Δ.Ε.Α.) του οποίου η DATA RC είναι μέλος. Η δημοσίευση στοιχείων από την παρούσα έρευνα, θα πρέπει να γίνεται τηρώντας τον κώδικα δεοντολογίας της E.S.O.MA.R.. Σε διαφορετική περίπτωση η DATA R.C. θα επεμβαίνει προς αποκατάσταση της πραγματικότητας. Επεξεργασία στοιχείων Έλεγχος Την έρευνα πραγματοποίησαν 2 ερευνητές, 15% από αυτούς ελέγχθηκαν τηλεφωνικά από ειδικούς ελεγκτές για να υπάρχει η βεβαιότητα ότι οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν με βάση τις οδηγίες που δόθηκαν. Έλεγχος πραγματοποιήθηκε κατά τις παραλαβές των ερωτηματολογίων και τέλος στον ηλεκτρονικό υπολογιστή βάσει ειδικού προγράμματος. Η επεξεργασία των στοιχείων έγινε από την εταιρεία DATA R.C. με βάση το πρόγραμμα στατιστικών αναλύσεων SPSS. Σημειώσεις Όπου το άθροισμα των επιμέρους επιλογών δεν είναι 100%, είτε έχει γίνει στρογγυλοποίηση, είτε δεν συμπεριλαμβάνονται όσοι δεν απάντησαν στο ερώτημα. Όλα τα νούμερα στους πίνακες είναι ποσοστά επί τοις εκατό (%) [μόνη εξαίρεση οι ανοικτές ερωτήσεις και οι ερωτήσεις πολλαπλής απάντησης. 4

5 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος ΦΥΛΟ Απογραφή 2001 Άνδρες 52,00 49,44 Γυναίκες 48,00 50,56 100,0 Πίνακας 1. ΗΛΙΚΙΑ Απογραφή ,00 11, ,00 17, ,00 17, ,00 15, ,00 13, ,00 24,36 100,0 Πίνακας 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Έως απόφοιτος δημοτικού 26,00 Απόφοιτος γυμνασίου 16,00 Απόφοιτος λυκείου/ Τεχνικής σχολής 36,00 Απόφοιτος ΙΕΚ 2,00 Πτυχιούχος ΑΕΙ/ ΤΕΙ 18,00 Κάτοχος μεταπτυχιακού/ διδακτορικού 2,00 Πίνακας 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Οικιακά 20,00 Συνταξιούχος 8,00 Εργάτης/ αγρότης 8,00 Ιδιωτικός/ ελεύθερος επαγγελματίας 12,00 Δημόσιος υπάλληλος 26,00 Ιδιωτικός υπάλληλος 10,00 Άνεργος 2,00 Φοιτητής/ μαθητής 14,00 Πίνακας 4. 1 Το αποτέλεσμα είναι ενδεικτικό καθώς το δείγμα είναι μικρό 5

6 2. Αποτελέσματα 2.1. Χρήση Internet Από την ερώτηση: «Κάνετε χρήση Internet;» ΧΡΗΣΗ INTERNET ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ Ναι 32,0 Όχι 68,0 ΧΡΗΣΗ INTERNET Ναι 32,00 Όχι 68,00 Πίνακας 5. Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι σχεδόν ο ένας στους τρεις κατοίκους του δήμου Αιγίου κάνει χρήση Internet, είτε στο χώρο κατοικίας του είτε στην εργασία ή κάπου αλλού. Στον παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται το προφίλ των χρηστών Internet στο δήμο Αιγίου, όπως προέκυψε από την επεξεργασία του δείγματος 2. 2 Πρέπει να σημειωθεί ότι το προφίλ των χρηστών είναι ενδεικτικό, αφού το πλήθος τους δεν χαρακτηρίζεται επαρκές για την διεξαγωγή διασταυρώσεων [πλήθος χρηστών Internet: 16] 6

7 ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET 80 Χρήστες Internet Σύνολο δείγματος 70 68, ,75 43, ,5 36,0 37,5 37,5 31,25 31, ,0 26, ,0 22,0 20,0 12,5 12,5 18,0 6,25 16,0 10,0 16,0 6,25 18,0 6,25 20,0 8,0 8,0 6,25 12,0 18,75 10,0 14,0 0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 Άνδρες Γυναίκες Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου ΙΕΚ ΑΕΙ/ ΤΕΙ Μεταπτυχ Οικιακά Συνταξ. Εργάτης Ιδ/ ελ επαγγ Δημ υπάλλ 2,0 0,0 Ιδ υπάλλ Άνεργος Φοιτητής

8 % ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET Χρήστες Σύνολο Internet δείγματος Άνδρες 68,75 52,0 Γυναίκες 31,25 48, ,50 14, ,25 22, ,50 20, ,50 18, ,25 16, ,0 Έως απόφοιτος δημοτικού - 26,0 Απόφοιτος γυμνασίου - 16,0 Απόφοιτος λυκείου/ Τεχνικής σχολής 43,75 36,0 Απόφοιτος ΙΕΚ 6,25 2,0 Πτυχιούχος ΑΕΙ/ ΤΕΙ 43,75 18,0 Κάτοχος μεταπτυχιακού/ διδακτορικού 6,25 2,0 Οικιακά - 20,0 Συνταξιούχος - 8,0 Εργάτης/ αγρότης - 8,0 Ιδιωτικός/ ελεύθερος επαγγελματίας 6,25 12,0 Δημόσιος υπάλληλος 37,50 26,0 Ιδιωτικός υπάλληλος 18,75 10,0 Άνεργος - 2,0 Φοιτητής/ μαθητής 37,50 14,0 Πίνακας 6. Γίνεται φανερό ότι ο μέσος χρήστης Internet του δήμου Αιγίου είναι άνδρας, νεαρής ηλικίας (έως 34 ετών) και είναι απόφοιτος τουλάχιστον Λυκείου. Υψηλός είναι ο βαθμός χρήσης από τους φοιτητές και μαθητές καθώς και από τους υπαλλήλους. Πιο συγκεκριμένα, οι 7 στους 10 χρήστες είναι άνδρες και στην ίδια αναλογία, πρόκειται για άτομα ηλικίας έως 34 ετών. Σημαντικό είναι το εύρημα, ότι η συμμετοχή των φοιτητών στους χρήστες Internet υπερδιπλασιάζεται, σε σχέση με την συμμετοχή τους στο συνολικό δείγμα.

9 2.2. Τόπος χρήσης Internet Από την ερώτηση: «Πού κάνετε χρήση Internet;» ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET ,5 Στο σπίτι μου 18,8 Στο πανεπιστήμιο/ άλλη σχολή 12,5 12,5 Στην εργασία μου Net Cafe ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET Στο σπίτι μου 87,5 Στο πανεπιστήμιο/ άλλη σχολή 18,8 Στην εργασία μου 12,5 Net Cafe 12,5 Μέσος αριθμός τόπων πρόσβασης 1,31 Πίνακας 7. Κατά μέσο όρο, οι χρήστες Internet έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του διαδικτύου σε 1,31 μέρη. Το πιο δημοφιλές παρατηρείται ότι είναι η πρόσβαση από το σπίτι, αφού σχεδόν οι 9 στους 10 χρήστες έχουν την απαιτούμενη εγκατάσταση για σύνδεση στο Internet στην οικία τους. Λιγότεροι από 2 στους 10 (ποσοστό 18,8%) έχουν πρόσβαση από το Πανεπιστήμιο ή κάποια άλλη σχολή. Δεδομένου, όμως, ότι λιγότεροι από 4 στους 10 (ποσοστό 37,5%) εκ των χρηστών είναι φοιτητές ή μαθητές, η πρόσβαση στο Internet από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα κρίνεται περιορισμένη. Περιορισμένη κρίνεται και η πρόσβαση από τον χώρο εργασίας, αφού το 12,5% (από το 62,5% που είναι το ποσοστό των εργαζομένων) χρησιμοποιεί το διαδίκτυο στην εργασία του. Τέλος, το 12,5% έχει πρόσβαση στο internet από τα Net Café οι χρήστες αυτοί είναι στο σύνολό τους άνδρες φοιτητές. 9

10 2.3. Αιτίες μη χρήσης internet Από την ερώτηση: «Ποιος είναι ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο δεν κάνετε χρήση του internet;» ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET Δεν έχω Η/Υ στη δουλειά μου / στο σπίτι μου 8,0 Δεν γνωρίζω χειρισμό Η/Υ 6,0 Δεν έχω χρόνο 2,0 Λόγω κόστους 10,0 Δεν μου χρειάζ 42,0 ΑΙΤΙΕΣ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ Δεν μου χρειάζεται 42,0 Λόγω κόστους 10,0 Δεν έχω Η/Υ στη δουλειά μου / στο σπίτι μου 8,0 Δεν γνωρίζω χειρισμό Η/Υ 6,0 Δεν έχω χρόνο 2,0 Πίνακας 8. Οι ερωτώμενοι που δήλωσαν ότι δεν κάνουν χρήση Internet ρωτήθηκαν για το ποιος είναι ο κυριότερος λόγος για τον οποίον δεν το χρησιμοποιούν. Το 42% δηλώνει ότι δεν το βρίσκει χρήσιμο για την εργασία του ή για ψυχαγωγικούς/ ενημερωτικούς σκοπούς. Επιπλέον, ο ένας στους δέκα θεωρεί ότι είναι υψηλό το κόστος σύνδεσης. 10

11 2.4. Μελλοντική χρήση Internet Από την ερώτηση: «Πρόκειται στο άμεσο μέλλον να κάνετε χρήση του internet, είτε στο σπίτι είτε στην εργασία σας;» ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ INTERNET Ναι 2,94 Μάλλον Ναι 8,82 Μάλλον Όχι 11,76 Όχι 76,47 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ INTERNET Ναι 2,94 Μάλλον Ναι 8,82 Μάλλον Όχι 11,76 Όχι 76,47 Πίνακας 9. Μικρό είναι το ποσοστό των μελλοντικών χρηστών Internet, της τάξης του 11,76%. Το ποσοστό αυτό δεν έχει μεγάλες αποκλίσεις από το ποσοστό των μελλοντικών χρηστών σε όλη την Ελλάδα, όπως εμφανίζεται σε προηγούμενες έρευνες 3 προφίλ των μελλοντικών χρηστών 4. (ποσοστό 12%). Στη συνέχεια παρουσιάζεται το 3 Τηλεφωνική έρευνα της GfK Market Analysis σε πανελλαδική κάλυψη, το Μάιο Πρέπει να σημειωθεί ότι το προφίλ των μελλοντικών χρηστών είναι ενδεικτικό, αφού το πλήθος τους δεν χαρακτηρίζεται επαρκές για την διεξαγωγή διασταυρώσεων [μελλοντικοί χρήστες: 4] 11

12 ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET 80,0 75,0 Μελλοντικοί Χρήστες Internet Σύνολο δείγματος 70,0 60,0 50,0 52,0 50,0 50,0 48,0 40,0 36,0 30,0 20,0 10,0 25,0 25,0 25,0 22,0 20,0 14,0 18,0 16,0 25,0 10,0 26,0 16,0 25,0 18,0 20,0 25,0 25,0 8,0 8,0 12,0 26,0 25,0 10,0 25,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 Άνδρες Γυναίκες Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου ΙΕΚ ΑΕΙ/ ΤΕΙ Οικιακά Συνταξ. Εργάτης Ιδ./ελ. Επαγγ. 0,0 Δημ. Υπάλλ 2,0 0,0 Ιδ. Υπάλλ Άνεργος Φοιτητής

13 13

14 ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET % Χρήστες Internet Σύνολο δείγματος ΦΥΛΟ Άνδρες 50,00 52,00 Γυναίκες 50,00 48, ,00 14, ,00 22,00 ΗΛΙΚΙΑ ,00 20, ,00 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ , ,00 10,00 Έως απόφοιτος δημοτικού - 26,00 Απόφοιτος γυμνασίου - 16,00 Απόφοιτος λυκείου/ Τεχνικής σχολής 75,00 36,00 Πτυχιούχος ΑΕΙ/ ΤΕΙ 25,00 18,00 Οικιακά - 20,00 Συνταξιούχος - 8,00 Εργάτης/ αγρότης 25,00 8,00 Ιδιωτικός/ ελεύθερος επαγγελματίας 25,00 12,00 Δημόσιος υπάλληλος - 26,00 Ιδιωτικός υπάλληλος 25,00 10,00 Άνεργος - 2,00 Φοιτητής/ μαθητής 25,00 14,00 Πίνακας 10. Από τον παραπάνω πίνακα, παρατηρείται ότι μελλοντικοί χρήστες υπηρεσιών του διαδικτύου αποτελούν τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες. Επιπλέον, οι μελλοντικοί χρήστες είναι απόφοιτοι Λυκείου ή τεχνικής σχολής ή έχουν ανώτερη μόρφωση.

15 2.5. Γνώση έννοιας «Ευρυζωνική Πρόσβαση» και παροχής υπηρεσιών Internet μέσω ADSL Από τις ερωτήσεις ερώτηση: «Γνωρίζετε τι σημαίνει ευρυζωνική πρόσβαση στο Internet;»/ «Γνωρίζετε την παροχή υπηρεσιών internet μέσω σύνδεσης ADSL;» ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ "ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ" Ναι 6,0 Όχι 94,0 ΓΝΩΣΗ «ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ» Ναι 6,0 Όχι 94,0 Πίνακας 11. Πολύ μικρός εμφανίζεται ο βαθμός γνώσης της έννοιας «Ευρυζωνική πρόσβαση». Πιο συγκεκριμένα, μόλις το 6% των ερωτώμενων δηλώνει ότι γνωρίζει ότι η Ευρυζωνική πρόσβαση αφορά τις γρήγορες συνδέσεις στο διαδίκτυο, την δυνατότητα αδιάλειπτης χρήση εφαρμογών και υπηρεσιών σε εύρος ζώνης. σύνδεσης και την ΓΝΩΣΗ «ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ» ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ INTERNET % Χρήστες Internet Ναι 6,25 Όχι 93,75 Πίνακας 12. Στον παραπάνω πίνακα, παρουσιάζεται ο βαθμός γνώσης της «Ευρυζωνικής πρόσβασης» μεταξύ των χρηστών Internet. Παρατηρείται ότι οι χρήστες Internet δεν εμφανίζονται περισσότερο ενημερωμένοι από το σύνολο δημοτών του Αιγίου, αφού ο βαθμός γνώσης μεταξύ των χρηστών, είναι περίπου ίσος με αυτό του συνολικού βαθμού. [6,25% για τους χρήστες, έναντι 6% του συνολικού]. 15

16 ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ADSL Ναι 36,0 Όχι 64,0 ΓΝΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ADSL Ναι 36,0 Όχι 64,0 Πίνακας 13. Οι δημότες του Αιγίου ρωτήθηκαν για το αν γνωρίζουν την τεχνολογία ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) που χρησιμοποιείται για την Ευρυζωνική πρόσβαση. Ο βαθμός γνώσης της τεχνολογία ADSL είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή του βαθμού γνώσης της Ευρυζωνικής σύνδεσης. Πιο συγκεκριμένα, περισσότεροι από 1 στους 3 ερωτώμενους (ποσοστό 36%) γνωρίζουν για την παροχή υπηρεσιών Internet. Ο αυξημένος βαθμός γνώσης [συγκριτικά με τον βαθμό γνώσης της Ευρυζωνικής πρόσβασης] οφείλεται στην έντονη διαφημιστική καμπάνια η οποία διενεργείται από τις εταιρίες παροχής συνδέσεων ADSL. ΓΝΩΣΗ ADSL ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ INTERNET % Χρήστες Internet Ναι 68,75 Όχι 31,25 Πίνακας 14. Από τον παραπάνω πίνακα, παρέχεται η ένδειξη ότι οι χρήστες Internet είναι καλύτερα ενημερωμένοι σε ότι αφορά την τεχνολογία ADSL. Ο βαθμός γνώσης μεταξύ των χρηστών αυξάνεται στο 68,75%. 16

17 2.6. Βαθμός γνώσης διαφημιστικής καμπάνιας Από την ερώτηση: «Έχετε αντιληφθεί ότι διενεργείται διαφημιστική εκστρατεία για την ευρυζωνικότητα;» ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ADSL Ναι 18,0 Όχι 82,0 ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ Ναι 18,0 Όχι 82,0 Πίνακας 15. Η αναγνωρισιμότητα της διαφημιστικής καμπάνιας που διενεργείται για την προώθηση της ευρυζωνικότητας παρουσιάζεται μεγαλύτερη από την αναγνωρισμότητα αυτής κάθε αυτής της έννοιας. Το εν λόγω εύρημα οφείλεται μερικώς στο ότι μετά την υποβολή της σχετικής με το ADSL ερώτησης, οι ερωτώμενοι συνδέουν τις δύο έννοιες. Επομένως ο βαθμός γνώσης της καμπάνιας της ευρυζωνικότητας, συντίθεται τόσο από τον πραγματικό βαθμό γνώσης της προώθησης της υπηρεσίας όσο και από το βαθμό γνώσης της διαφημιστικής καμπάνιας για το ADSL. Σημαντικό είναι το εύρημα, ότι το 18% των ερωτώμενων γνωρίζει για την διαφημιστική καμπάνια που διενεργείται για την ευρυζωνικότητα. Το ποσοστό αυτό είναι τριπλάσιο από το βαθμό γνώσης της ευρυζωνικής πρόσβασης, εύρημα το οποίο παρέχει το συμπέρασμα ότι η διαφημιστική καμπάνια δεν έχει ισχυροποιήσει στην συνείδηση των πολιτών την έννοια της ευρυζωνικότητας. ΓΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ INTERNET % Χρήστες Internet Ναι 31,25 Όχι 68,75 Πίνακας

18 Από τον παραπάνω πίνακα, γίνεται σαφές ότι οι χρήστες του διαδικτύου έχουν αντιληφθεί σε μεγαλύτερο βαθμό την διαφημιστική καμπάνια που διενεργείται. Πιο συγκεκριμένα ο βαθμός γνώσης μεταξύ των χρηστών είναι 31,25%. 18

19 2.7. Βαθμός γνώσης εγκατάστασης χώρου επίδειξης Από την ερώτηση: «Γνωρίζετε ότι στην πρωτεύουσα του νομού σας έχει ή θα εγκατασταθεί χώρος επίδειξης αυτών των τεχνολογιών;» ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΟΡΟΥ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ Ναι 4,0 Όχι 96,0 ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ Ναι 4,00 Όχι 96,00 Πίνακας 17. Πολύ μικρός είναι και ο βαθμός γνώσης για την εγκατάσταση χώρου επίδειξης των τεχνολογιών ευρυζωνικότητας στην Πάτρα. Μόλις το 4% των ερωτώμενων δηλώνει ότι γνωρίζει ότι στην Πάτρα (στον μόλο Αγ. Νικολάου) έχει εγκατασταθεί περίπτερο επίδειξης ευρυζωνικών τεχνολογιών. 19

20 2.8. Βαθμός γνώσης διεξαγωγής συνεδρίων για την ευρυζωνικότητα Από την ερώτηση: «Γνωρίζετε ότι στην πρωτεύουσα του νομού σας έχουν ή πρόκειται να γίνουν συνέδρια για την ευρυζωνικότητα;» ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ Ναι 2,0 Όχι 98,0 ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ Ναι 2,00 Όχι 98,00 Πίνακας 18. Σε ότι αφορά την διεξαγωγή συνεδρίων για την ευρυζωνικότητα, ο βαθμός γνώσης είναι πολύ περιορισμένος. Μόλις το 2% δηλώνει ότι γνωρίζει για την διεξαγωγή των εν λόγω συνεδρίων, ενώ ο βαθμός γνώσης για τους χρήστες Internet αυξάνεται στο 6,25%. 20

21 2.9. Βαθμός γνώσης δικτυακού τόπου για την ενημέρωση σε θέματα ευρυζωνικότητας Από την ερώτηση: «Γνωρίζετε ότι υπάρχει δικτυακός τόπος για την ενημέρωση σε θέματα ευρυζωνικότητας (http://ru6.cti.gr/broadband/);» ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Ναι 6,0 Όχι 94,0 ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ Ναι 6,00 Όχι 94,00 Πίνακας 19. Ο βαθμός γνώσης του δικτυακού τόπου για την ενημέρωση σε θέματα ευρυζωνικότητας ανέρχεται στο 6%. Ο βαθμός αυτός μεταξύ των χρηστών Internet διπλασιάζεται και ανέρχεται στο 12,5%. 21

22 2.10. Βαθμός χρήσης ευρυζωνικού δικτύου Από τις ερωτήσεις: «Έχετε σύνδεση με Ευρυζωνικό δίκτυο;»/ «Πιστεύετε ότι σας διευκολύνει στην ανταγωνιστικότητα της εργασίας σας ή στη προσωπική σας εργασία;» ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ναι 18,75 Όχι 81,25 ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ % Χρήστες internet Ναι 18,75 Όχι 81,25 Πίνακας 20. Από τους χρήστες των υπηρεσιών Internet το 18,75% χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που προσφέρει η σύνδεση με ευρυζωνικό δίκτυο. Το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο από το αντίστοιχο της Πάτρας (ποσοστό 21%) 5. Το σύνολο των ερωτώμενων δήλωσε ότι οι υψηλές ταχύτητες πρόσβασης στο Internet και οι χρήση των εξελιγμένων υπηρεσιών που προσφέρονται, διευκολύνουν αρκετά στην ανταγωνιστικότητα της εργασίας τους ή την προσωπική τους εργασία. 5 Έρευνα της Data RC, Σεπτέμβριος 2005 Σημειώνεται ότι το προφίλ των χρηστών ευρυζωνικού δικτύου δεν ήταν εφικτό να βρεθεί λόγο μη επάρκειας δείγματος [αριθμός χρηστών ευρυζωνικών δικτύων: 3] 22

23 2.11. Ενημέρωση για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ενημέρωση για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες Από την ερώτηση: «Ενδιαφέρεστε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα για τις υπηρεσίες που προσφέρει η ευρυζωνικότητα;» ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Λίγο 6,0 Αρκετά 14,0 Πάρα πολύ 2,0 Καθόλου 78,0 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Καθόλου 78,00 Λίγο 6,00 Αρκετά 14,00 Πάρα πολύ 2,00 Πίνακας 21. Αρνητικοί φαίνεται να είναι οι δημότες του Αιγίου σε ότι αφορά το ενδιαφέρον τους να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες που προσφέρει η ευρυζωνικότητα. Περισσότεροι από 8 στους 10 ενδιαφέρονται λίγο έως καθόλου να ενημερωθούν αναλυτικά για την χρησιμότητα και τις ευκολίες της πρόσβασης στο Internet με ευρυζωνικό δίκτυο. % Χρήστες Internet Καθόλου 56,25 Λίγο 12,50 Αρκετά 31,25 Πάρα πολύ - Πίνακας 22. Αρνητικοί φαίνεται να είναι και οι χρήστες Internet σε ότι αφορά την αναλυτική ενημέρωση για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την ευρυζωνική πρόσβαση. Η αντίστοιχη αναλογία για αυτούς που ενδιαφέρονται λίγο έως καθόλου είναι λιγότεροι από 7 στους

24 Προτιμώμενοι τρόποι ενημέρωσης για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες Από την ερώτηση: «Πως προτιμάτε να ενημερωθείτε για την ευρυζωνικότητα;» ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 63,6 45, ,1 9,1 Τηλεόραση Εφημερίδες Ραδιόφωνο Μέσω Internet ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ Τηλεόραση 63,6 Εφημερίδες 45,5 Ραδιόφωνο 9,1 Μέσω Internet 9,1 Μέσος αριθμός αναφορών 1,27 Πίνακας 23. Η πλειονότητα (ποσοστό 63,6%) των δημοτών του Αιγίου που επιθυμεί να ενημερωθεί για τις υπηρεσίες που προσφέρει η ευρυζωνικότητα, προτιμά ως μέσο την τηλεόραση. Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο κατά 46,21% συγκριτικά με το ποσοστό των δημοτών της Πάτρας, για το συγκεκριμένο μέσο 6. Λιγότεροι από τους μισούς επιθυμούν να ενημερωθούν από την τηλεόραση, ενώ σε μικρότερα ποσοστά, λιγότεροι από 1 στους 10 αναφέρουν το ραδιόφωνο και μέσω Internet, από ενημερωτικές ιστοσελίδες. 6 Έρευνα Data RC Σεπτέμβριος

25 2.12. Λόγοι για την έναρξη χρήση ευρυζωνικού δικτύου Από την ερώτηση: «Ποιοι είναι οι λόγοι που θα σας έκαναν να χρησιμοποιήσετε ευρυζωνική σύνδεση;» ΛΟΓΟΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 70,0 60,0 60,0 50,0 40,0 30,0 32,0 20,0 14,0 14,0 10,0 0,0 Κανένας λόγος / Δε θα χρησιμοποιούσα Οι ταχύτητες σύνδεσης Οι παρεχόμενες υπηρεσίες Το προσιτό κόστος ΛΟΓΟΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ % Σύνολο Επί των ερωτώμενων που θα δείγματος χρησιμοποιούσαν Κανένας λόγος / Δε θα χρησιμοποιούσα 60,0 - Οι ταχύτητες σύνδεσης 32,0 80,0 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες 14,0 35,0 Το προσιτό κόστος 14,0 35,0 Μέσος αριθμός αναφορών ανά ερωτώμενο 1,50 Πίνακας 24. Οι 3 στους 5 από τους δημότες του Αιγίου δεν θεωρεί ότι η χρήση ευρυζωνικών δικτύων και κατ επέκταση Internet, θα βοηθήσει στην διευκόλυνση της προσωπικής τους εργασίας και γι αυτό απαντούν ότι για κανέναν λόγο δεν θα προχωρούσαν σε εγκατάσταση τεχνολογίας που θα επέτρεπε ευρυζωνική σύνδεση. Οι 8 στους 10, από αυτούς που απάντησαν κάποιον λόγο ο οποίος θα τους προδιέθετε θετικά σε εγκατάσταση της απαιτούμενης τεχνολογίας και την σύνδεση με ευρυζωνικό δίκτυο, θεωρούν ότι οι υψηλές ταχύτητες σύνδεσης είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Επιπλέον, με ίσα ποσοστά (35%) απαντούν ότι η ποιότητα και οι ευκολίες των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και το προσιτό κόστος θα τους επέτρεπαν να σκεφτούν πιο θετικά την σύνδεση με ευρυζωνικό δίκτυο. Σημειώνεται ότι οι ερωτώμενοι απάντησαν κατά μέσο όρο 1,5 λόγους οι οποίοι θα τους έκαναν να χρησιμοποιήσουν ευρυζωνική σύνδεση. 25

26 2.13. Ευρυζωνικές υπηρεσίες Από την ερώτηση: «Ποιες ευρυζωνικές υπηρεσίες θεωρείτε ελκυστικότερες;» ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γρήγορη μεταφορά αρχείων 28,0 Γρήγορη πρόσβαση στο web 26,0 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τηλεεργασία Διαδραστική Τηλεόραση Εικονοτηλεφωνία Τηλεεκπαίδευση Τηλεϊατρική 16,0 14,0 14,0 14,0 12,0 12,0 Δικτυακά Παιχνίδια Ηλεκτρονικό εμπόριο 8,0 8,0 Βιντεοδιάσκεψη - Τηλεδιάσκεψη 6,0 Βίντεο κατ' απαίτηση 2,0 ΔΑ 16,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γρήγορη μεταφορά αρχείων 28,0 Γρήγορη πρόσβαση στο web 26,0 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 16,0 Εικονοτηλεφωνία 14,0 Διαδραστική Τηλεόραση Τηλεόραση μέσω Internet 14,0 Τηλεεργασία 14,0 Τηλεϊατρική 12,0 Τηλεεκπαίδευση 12,0 Ηλεκτρονικό εμπόριο 8,0 Δικτυακά Παιχνίδια 8,0 Βιντεοδιάσκεψη Τηλεδιάσκεψη 6,0 Βίντεο κατ' απαίτηση 2,0 ΔΑ 16,0 Μέσος αριθμός αναφορών 1,72 Πίνακας 25. Κατά μέσο όρο οι ερωτώμενοι απάντησαν 1,72 υπηρεσίες τις οποίες τις θεωρούν ελκυστικές. 7 Το 28% των ερωτώμενων θεωρεί ότι η ελκυστικότερη υπηρεσία είναι η γρήγορη μεταφορά των αρχείων, ενώ το 26% την γρήγορη πρόσβαση στο web. 7 Σημειώνεται ότι οι ερωτώμενοι είχαν επιλογή να απαντήσουν μέχρι 3 απαντήσεις. 26

27 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ % Χρήστες Internet Σύνολο δείγματος Γρήγορη μεταφορά αρχείων 75,0 28,0 Γρήγορη πρόσβαση στο web 62,5 26,0 Εικονοτηλεφωνία 12,5 14,0 Διαδραστική Τηλεόραση 12,5 14,0 Τηλεεργασία 6,3 14,0 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 0,0 12,0 Τηλεϊατρική 6,3 12,0 Τηλεεκπαίδευση 6,3 12,0 Ηλεκτρονικό εμπόριο 18,8 8,0 Δικτυακά Παιχνίδια 18,8 8,0 Βιντεοδιάσκεψη - Τηλεδιάσκεψη 6,3 6,0 Βίντεο κατ' απαίτηση 6,3 2,0 ΔΑ - 16,0 Πίνακας 26. Οι χρήστες Internet θεωρούν σε πολύ μεγάλο βαθμό (οι 3 στους 4) ότι η ελκυστικότερη υπηρεσία είναι η γρήγορη μεταφορά αρχείων και η γρήγορη πρόσβαση στο web (σχεδόν 3 στους 5). Σε μεγαλύτερο βαθμό, συγκριτικά με το συνολικό δείγμα, θεωρούν ελκυστική υπηρεσία το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα δικτυακά παιχνίδια. 27

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡ. ΕΡΩΤΗΜ/ΓΙΟΥ:... ΗΜ/ΝΙΑ:... Καληµέρα/καλησπέρα σας, Ονοµάζοµαι...και είµαι συνεργάτης της Μentoring, µιας εταιρίας που διεξάγει έρευνες κοινής γνώµης. Αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογές 2009. Στάσεις απέναντι στη συμμετοχή του Κ. Σημίτη στις εκλογές ΣΚΑΪ. Σεπτέμβριος 2009. PI0985/ Διάγραμμα 1

Εκλογές 2009. Στάσεις απέναντι στη συμμετοχή του Κ. Σημίτη στις εκλογές ΣΚΑΪ. Σεπτέμβριος 2009. PI0985/ Διάγραμμα 1 Εκλογές 2009 Στάσεις απέναντι στη συμμετοχή του Κ. Σημίτη στις εκλογές ΣΚΑΪ Σεπτέμβριος 2009 PI0985/ Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις, αντιλήψεις & απόψεις των κατοίκων του Δήμου Κοζάνης απέναντι στις Ευρυζωνικές Υπηρεσίες

Στάσεις, αντιλήψεις & απόψεις των κατοίκων του Δήμου Κοζάνης απέναντι στις Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Στάσεις, αντιλήψεις & απόψεις των κατοίκων του Δήμου Κοζάνης απέναντι στις Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Οκτώβριος 2009 PI090 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής οικονομική κρίση και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Η διεθνής οικονομική κρίση και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα Η διεθνής οικονομική κρίση και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα Οκτώβριος 2008 0859/ Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα κοινης γνώμης στους επισκέπτες της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Έρευνα κοινης γνώμης στους επισκέπτες της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Έρευνα κοινης γνώμης στους επισκέπτες της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Σκοπός ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Καταγραφή και ανάλυση του προφίλ και των απόψεων των επισκεπτών της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ Δράμας Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη για τα τεκμήρια διαβίωσης & τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών

Γνώμη για τα τεκμήρια διαβίωσης & τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών Γνώμη για τα τεκμήρια διαβίωσης & τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών Δεκέμβριος 2008 0869 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015. για την

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015. για την Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015 για την Μάρτιος 2015 Μέλος Του ομίλου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork Του ΣΕΔΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος».

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Το ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής & το ρόλο της τηλεόρασης. Οκτώβριος 2013

Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής & το ρόλο της τηλεόρασης. Οκτώβριος 2013 Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής & το ρόλο της τηλεόρασης Οκτώβριος 2013 ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΟΥ Γ.Γ. ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, Ν.ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ Όπως ίσως γνωρίζετε ή έχετε ακούσει,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογικό Βαρόμετρο 2009

Οικολογικό Βαρόμετρο 2009 Οικολογικό Βαρόμετρο 009 Ειδικό θέμα: Στάσεις απέναντι στην πυρηνική ενέργεια Μάρτιος 009 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... 3 1. Βαθμός ενδιαφέροντος για τις Βουλευτικές Εκλογές στις Σεπτεμβρίου... 4 2. Για το αν η προσφυγή στις πρόωρες

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας-Κύπρου. Νοέμβριος 2014

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας-Κύπρου. Νοέμβριος 2014 Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας-Κύπρου Νοέμβριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication

Marketing Research Communication marc A.E. Marketing Research Communication Ιούλιος 2013 Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα - Τηλ: 210-88.46.852 - Fax: 210-88.46.853 - e-mail: info@gsevee.gr - website: www.imegsevee.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπιστοσύνη στους Θεσμούς, 2008

Εμπιστοσύνη στους Θεσμούς, 2008 Εμπιστοσύνη στους Θεσμούς, 2008 Αθήνα 17- Δεκεμβρίου 2008 0875/ Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: PUBLIC ISSUE(Α.Μ. ΕΣΡ: 8) Μέλος ESOMAR, WAPOR, ΣΕΔΕΑ / ΠΕΣΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ)

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008 Έκθεση Αποτελεσµάτων - Ιανουάριος 2009-1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) Περιεχόµενα Εισαγωγή / Σκοπός Μεθοδολογία Κύρια Ευρήµατα 2 Εισαγωγή /Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα»

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ταυτότητα Έρευνας...4 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ...8 2.1. Χρήση Η/Υ και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 212 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 211 ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς

Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς «Οπτική ίνα στο σπίτι - Fiber To The Home» Γιατί θέλουμε την Ελλάδα να είναι στην πρώτη γραμμή της νέας ψηφιακής εποχής να γίνουμε πρωτοπόροι Στόχος του Έργου «Οπτική Ίνα στο

Διαβάστε περισσότερα

Profile εφημερίδας & Στοιχεία Ερευνών Αναγνωσιμότητας

Profile εφημερίδας & Στοιχεία Ερευνών Αναγνωσιμότητας Profile εφημερίδας & Στοιχεία Ερευνών Αναγνωσιμότητας ΗΕΞΠΡΕΣ, παρέχει ολοκληρωμένη οικονομική και πολιτική ενημέρωση: Ελληνική & Ξένη Ειδησεογραφία Αρθρογραφία Σχολιασμός Έρευνες Αναλύσεις-Οικονομοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΜΙΝ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ανάθεση: ΕLΜΙΝ Hellenic Mining Enterprises S.A. Τύπος έρευνας: Ποσοτική έρευνα με Computer Assisted τηλεφωνικές συνεντεύξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Research-point 2014 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕ.Π.ΚΑ. Μάρτιος 2014

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Research-point 2014 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕ.Π.ΚΑ. Μάρτιος 2014 ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Research-point 2014 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕ.Π.ΚΑ Μάρτιος 2014 Η Ταυτότητα της έρευνας Μάρτιος 14 Τύπος έρευνας Περιοχή έρευνας Ποσοτική τηλεφωνική έρευνα με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό

Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό Έρευνα σε δείγµα 6000 ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Online Gambling: Αξιολόγηση Παρεχομένων Υπηρεσιών και Αναδυόμενες Τάσεις Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012 Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/7/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/7/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/7/2014 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΙΝΕ / ΓΣΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τη δραστική μείωση του εισοδήματος και της καταναλωτικής δύναμης των μισθωτών σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 Περιεχόμενα 1. Η ταυτότητα της έρευνας... 3 2. Οι περικοπές στη χρηματοδότηση των Δήμων και η θέση των Δημάρχων τι πιστεύουν οι πολίτες... 4 3. Σχέδιο Δήμων για οικονομική επιβίωση υπάρχει ή όχι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικές-Περιφερειακές Εκλογές 2010

Δημοτικές-Περιφερειακές Εκλογές 2010 Δημοτικές-Περιφερειακές Εκλογές 2010 Η επόμενη μέρα των εκλογών Παρουσίαση ΣΚΑΪ TV Κυριακή 14/11/2010 Απαγορεύεται η δημοσίευση πριν τις 19:00 (Ν.3603/2007) ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας ικανοποίησης για. Evaluation of a new product

Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας ικανοποίησης για. Evaluation of a new product MARKETING RESEARCH SERVICES Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας ικανοποίησης για Evaluation of a new product Αύγουστος 200 0304prs (KM/MK) Περιεχόμενα TO ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ APPENDIX 2 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211-120 2900 fax.: 211-120 2929 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.

Marketing Research Communication. Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211-120 2900 fax.: 211-120 2929 e-mail: info@marc.gr website: www.marc. Marketing Research Communication Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211-120 2900 fax.: 211-120 2929 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E.

Διαβάστε περισσότερα

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011)

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Φορέας υλοποίησης Παρατηρητήριο Απασχόλησης της Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας (Ε.ΓΕΩ.) Περίοδος συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΝΠΔΔ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 7/6/2012 1 Εισαγωγή Προσέγγιση του θέματος της επιστροφής στην ύπαιθρο μέσα από μια διπλή ματιά στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ. Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ. Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ KΩ Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ Μέλος Επιστημονικής Ομάδας Τουρισμού Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Το έργο... Η ετήσια τουριστική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ CAUSE RELATED MARKETING ALARM-CSE

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ CAUSE RELATED MARKETING ALARM-CSE ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ CAUSE RELATED MARKETING ALARM-CSE ρ. Γεώργιος Αυλωνίτης, Καθηγητής Μάρκετινγκ, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ρ. Πολίνα Παπασταθοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Μάρκετινγκ, Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Επιμέλεια ΓιάνηςΚυριόπουλος, ΔημήτρηςΖάβρας, ΕλευθερίαΚαραμπλή, Βασιλική Τσιάντου

Επιστημονική Επιμέλεια ΓιάνηςΚυριόπουλος, ΔημήτρηςΖάβρας, ΕλευθερίαΚαραμπλή, Βασιλική Τσιάντου Επιστημονική Επιμέλεια ΓιάνηςΚυριόπουλος, ΔημήτρηςΖάβρας, ΕλευθερίαΚαραμπλή, Βασιλική Τσιάντου Επωνυμία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ: 5 Επωνυμία εντολέα ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Σκοπός δημοσκόπησης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ.

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ. Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ. Δεκέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα

Διαβάστε περισσότερα

!"#"$%&'()*+,-.(( #$"(/"%-0($",(12345(6728(9:;9(( #$<-(=>'-.( 42-44, 161 21.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

!#$%&'()*+,-.(( #$(/%-0($,(12345(6728(9:;9(( #$<-(=>'-.( 42-44, 161 21.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. !"#"$%&'()*+,-.(( #$"(/"%-0($",(12345(6728(9:;9(( #$'-.( 42-44, 161 21.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr ?%#.@A@'(B(C$0D"E($

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 12 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ: Έτος 11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η έρευνα Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ HELLAS HEALTH IV

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ HELLAS HEALTH IV ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ HELLAS HEALTH IV 1 Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής Οκτώβριος 2011 Τύπος μελέτης: Ποσοτική έρευνα με προσωπικές συνεντεύξεις σε νοικοκυριά με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιστήμη των Υπολογιστών, ηπληροφορική

Η Επιστήμη των Υπολογιστών, ηπληροφορική Η Επιστήμη των Υπολογιστών, ηπληροφορική και οι απαντήσεις στα ερωτήματα σας Παρασκευή Ραυτοπούλου, ΕΕ ΙΠ Τμ. Ε&ΤΥ, Παν. Πελοποννήσου Ποια είναι τώρα αυτή; Τι έχω σπουδάσει; Τι δουλειά κάνω; Γιατί είμαι

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική πολιτική Πανελλαδική έρευνα γνώμης Έρευνα 25-28/05 Μάιος 2009 Μάιος

Πανελλαδική πολιτική Πανελλαδική έρευνα γνώμης Έρευνα 25-28/05 Μάιος 2009 Μάιος Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Μάιος 2009 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 25 έως και 28 Μαΐου 2009. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε την. ευρυζωνικότητα. Μπείτε. τροχιά... åôïò åõñõæùíéêüôçôáò

Γνωρίστε την. ευρυζωνικότητα. Μπείτε. τροχιά... åôïò åõñõæùíéêüôçôáò Γνωρίστε την ευρυζωνικότητα Μπείτε σε τροχιά... 2 7 åôïò åõñõæùíéêüôçôáò Ευρυζωνικότητα: Ο νέος τρόπος σύνδεσης στο ιαδίκτυο Η ευρυζωνική πρόσβαση αποτελεί το νέο τρόπο σύνδεσης στο Διαδίκτυο (internet)

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ο κ ι ο κ λ ο ο λ γ ο ι γ κ ι ό κ ό Βαρόμ ό ετρ τ ο ο 2 0 2 0 0 9 0 (Νο3) Μάρτιος 2009

Οι Ο κ ι ο κ λ ο ο λ γ ο ι γ κ ι ό κ ό Βαρόμ ό ετρ τ ο ο 2 0 2 0 0 9 0 (Νο3) Μάρτιος 2009 Οικολογικό Βαρόμετρο 09 (Νο3) Μάρτιος 09 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΝΟΥ Γ Α ΤΗΝ ΑΝΑ Υ ΩΣΗ ΣΥΣ ΕΥΑΣ ΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΝΟΥ Γ Α ΤΗΝ ΑΝΑ Υ ΩΣΗ ΣΥΣ ΕΥΑΣ ΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΝΟΥ Γ Α ΤΗΝ ΑΝΑ Υ ΩΣΗ ΣΥΣ ΕΥΑΣ ΩΝ Ταυτότητα Έρευνας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΣ: ALCO ΠΟΣΟΤΙΚΗ (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ) ΔΕΙΓΜΑ: 1000 ΑΤΟΜΑ, 30% ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ 70% ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 25-65

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Οκτώβριος 2014

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Οκτώβριος 2014 Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Οκτώβριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις απόψεις των. δόμηση

Έρευνα για τις απόψεις των. δόμηση Έρευνα για τις απόψεις των Ελλήνων πολιτών για την αυθαίρετη δόμηση Απρίλιος 2009 Ταυτότητα της έρευνας ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 20/3/2009 έως 27/3/2009 18 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Φεβρουάριος 2014 Η Ταυτότητα της έρευνας Τύπος έρευνας Περιοχή έρευνας Ποσοτική τηλεφωνική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και την

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5. Επωνυμία όνομα Εντολέα. Top Mage Advertising. Σκοπός δημοσκόπησης

Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5. Επωνυμία όνομα Εντολέα. Top Mage Advertising. Σκοπός δημοσκόπησης Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Top Mage Advertising Έρευνα για βαθμό ικανοποίησης των χρηστών της Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη. Ασθενείς με. Νοσήματα του Εντέρου. Αθήνα, Μάιος 2011. Ετοιμάστηκε για την:

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη. Ασθενείς με. Νοσήματα του Εντέρου. Αθήνα, Μάιος 2011. Ετοιμάστηκε για την: Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Ασθενείς με Νοσήματα του Εντέρου Ετοιμάστηκε για την: Αθήνα, Μάιος 2011 Ταυτότητα Έρευνας Μεθοδολογία: Κοινό-στόχος στόχος: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 Στην Ελλάδα η έρευνα για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 5 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1 Δεκεμβρίου 21 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με μειωμένους ρυθμούς συνεχίζεται η αύξηση κατά 2,3 στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και κατά 4,7 στην πρόσβαση στο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα Κ Ο Ι Ν Η Γ Ν Ω Μ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ : 2014 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα στοιχεία που προκύπτουν από την γενική απογραφή πληθυσµού σε σχέση µε το ίδρυµα αποφοίτησης και τον τίτλο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication

Marketing Research Communication marc A.E. Marketing Research Communication ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ) ΕΝΤΟΛΕΑΣ IME ΓΣΕΒΕΕ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Το σύνολο των μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Νοέμβριος 2014

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Νοέμβριος 2014 Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Νοέμβριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ιαρκής έρευνα παρακολούθησης σε ηµερήσια βάση ΣΕΙΡΑ Α.1 Εβδοµαδιαία µερίδια τηλεθέασης τηλεοπτικών σταθµών W50 ΚΥΜΑ 150 Αποτελέσµατα εβδοµάδας

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας»

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας» Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ../../.. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ:../../.. ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Διαφήμισης 2013

Τιμοκατάλογος Διαφήμισης 2013 Τιμοκατάλογος Διαφήμισης 2013 Περιεχόμενα Γνωρίστε το MusicHeaven 2 Διαφήμιση στην Κεντρική Σελίδα 5 Διαφήμιση στο FORUM 6 Διαφήμιση στο e-περιοδικό 7 Διαφήμιση στις Αγγελίες 8 Διαφήμιση σε όλο το MusicHeaven

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης Μάιος 2015 Ταυτότητα Έρευνας Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα «ΤΟ ΠΑΡΟΝ». Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 5 έως 7 Μαΐου 2015. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς

Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς Διευθυντής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πρόεδρος Τμήματος Στατιστικής 15 Νοεμβρίου 2008 Έρευνα Καταναλωτών για την Κτηματαγορά Νοέμβριος 2008 Περιεχόμενα ΘΕΜΑ Η ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

CONSUMER SURVEY. Serial number

CONSUMER SURVEY. Serial number CONSUMER SURVEY Serial number INTRO. Καλημέρα/καλησπέρα σας. Ονομάζομαι..., και αντιπροσωπεύω την εταιρεία RAI, μια ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών, που παίρνει τη γνώμη του κοινού, πάνω σε διάφορα θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ AΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σπουδές, Απασχόληση & Εργασιακή Ένταξη

ΕΡΕΥΝΑ AΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σπουδές, Απασχόληση & Εργασιακή Ένταξη ΕΡΕΥΝΑ AΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σπουδές, Απασχόληση & Εργασιακή Ένταξη Ποσοτική Έρευνα με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων Μάιος Σεπτέμβριος 2009 Τμήμα Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Ονοματεπώνυμο: Ευελπίδου Μαριάννα-Γεωργία Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Η Τελευταία Είδηση. Η Μεγαλύτερη Δημοσκόπηση που έγινε ποτέ στην Ελλάδα

Η Τελευταία Είδηση. Η Μεγαλύτερη Δημοσκόπηση που έγινε ποτέ στην Ελλάδα Πανελλαδική Έρευνα Συμμετείχαν πάνω από 6.000 άτομα 2 Περιεχόμενα Ταυτότητα της Έρευνας 4 Έρευνα Ευρωβαρόμετρου: «Ποια είναι τα δύο πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή;»

Διαβάστε περισσότερα

Βαρόµετρο της για τον ΣΚΑΪ και την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 4-5 Ιουνίου 2007

Βαρόµετρο της για τον ΣΚΑΪ και την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 4-5 Ιουνίου 2007 Βαρόµετροτης γιατονσκαϊκαιτηνκαθημερινη 4-5 Ιουνίου 2007 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PUBLIC ISSUE/ VPRC Μέλος του ΣΕ ΕΑ, της ESOMAR και της WAPOR ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: www.electionwatch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2008

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2008 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2008 Στην Ελλάδα η έρευνα για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 4 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΪ TV. Φεβρουάριος 2009

ΣΚΑΪ TV. Φεβρουάριος 2009 Έρευνα για τον Ασωπό ΣΚΑΪ TV Φεβρουάριος 009 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ): Έτος 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ): Έτος 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 28 Ιανουαρίου 21 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Παραμένουν επιφυλακτικοί οι Έλληνες στην πραγματοποίηση ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα

Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα Μάιος 2008 PI0823 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα