ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005

2 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ 3 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΈΛΕΓΧΟΣ 3 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 4 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗ INTERNET ΤΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΑΙΤΙΕΣ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ INTERNET 9 ΓΝΩΣΗ ΕΝΝΟΙΑΣ "ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ" ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET ΜΕΣΩ ADSL ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ 18 ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ενημέρωση για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες Προτιμώμενοι τρόποι ενημέρωσης για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 24 3

4 Η "Ταυτότητα της μελέτης" Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή της χρήσης και της πρόθεσης χρήσης των ευρυζωνικών υπηρεσιών Χρονική διάρκεια της έρευνας πεδίου Η συλλογή των ερωτηματολογίων που αφορούν την έρευνα στον πληθυσμό έγινε από 3 έως 8 Σεπτεμβρίου Εξεταζόμενοι πληθυσμοί και τεχνική συλλογής δεδομένων Η έρευνα αφορά το σύνολο των κατοίκων του δήμου Αιγίου. Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με βάση τον Ποιοτικό Έλεγχο Συλλογής Στοιχείων (Π.Ε.Σ.Σ.) του Συνδέσμου Εταιρειών Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς (Σ.Ε.Δ.Ε.Α.) του οποίου η DATA RC είναι μέλος. Η δημοσίευση στοιχείων από την παρούσα έρευνα, θα πρέπει να γίνεται τηρώντας τον κώδικα δεοντολογίας της E.S.O.MA.R.. Σε διαφορετική περίπτωση η DATA R.C. θα επεμβαίνει προς αποκατάσταση της πραγματικότητας. Επεξεργασία στοιχείων Έλεγχος Την έρευνα πραγματοποίησαν 2 ερευνητές, 15% από αυτούς ελέγχθηκαν τηλεφωνικά από ειδικούς ελεγκτές για να υπάρχει η βεβαιότητα ότι οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν με βάση τις οδηγίες που δόθηκαν. Έλεγχος πραγματοποιήθηκε κατά τις παραλαβές των ερωτηματολογίων και τέλος στον ηλεκτρονικό υπολογιστή βάσει ειδικού προγράμματος. Η επεξεργασία των στοιχείων έγινε από την εταιρεία DATA R.C. με βάση το πρόγραμμα στατιστικών αναλύσεων SPSS. Σημειώσεις Όπου το άθροισμα των επιμέρους επιλογών δεν είναι 100%, είτε έχει γίνει στρογγυλοποίηση, είτε δεν συμπεριλαμβάνονται όσοι δεν απάντησαν στο ερώτημα. Όλα τα νούμερα στους πίνακες είναι ποσοστά επί τοις εκατό (%) [μόνη εξαίρεση οι ανοικτές ερωτήσεις και οι ερωτήσεις πολλαπλής απάντησης. 4

5 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος ΦΥΛΟ Απογραφή 2001 Άνδρες 52,00 49,44 Γυναίκες 48,00 50,56 100,0 Πίνακας 1. ΗΛΙΚΙΑ Απογραφή ,00 11, ,00 17, ,00 17, ,00 15, ,00 13, ,00 24,36 100,0 Πίνακας 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Έως απόφοιτος δημοτικού 26,00 Απόφοιτος γυμνασίου 16,00 Απόφοιτος λυκείου/ Τεχνικής σχολής 36,00 Απόφοιτος ΙΕΚ 2,00 Πτυχιούχος ΑΕΙ/ ΤΕΙ 18,00 Κάτοχος μεταπτυχιακού/ διδακτορικού 2,00 Πίνακας 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Οικιακά 20,00 Συνταξιούχος 8,00 Εργάτης/ αγρότης 8,00 Ιδιωτικός/ ελεύθερος επαγγελματίας 12,00 Δημόσιος υπάλληλος 26,00 Ιδιωτικός υπάλληλος 10,00 Άνεργος 2,00 Φοιτητής/ μαθητής 14,00 Πίνακας 4. 1 Το αποτέλεσμα είναι ενδεικτικό καθώς το δείγμα είναι μικρό 5

6 2. Αποτελέσματα 2.1. Χρήση Internet Από την ερώτηση: «Κάνετε χρήση Internet;» ΧΡΗΣΗ INTERNET ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ Ναι 32,0 Όχι 68,0 ΧΡΗΣΗ INTERNET Ναι 32,00 Όχι 68,00 Πίνακας 5. Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι σχεδόν ο ένας στους τρεις κατοίκους του δήμου Αιγίου κάνει χρήση Internet, είτε στο χώρο κατοικίας του είτε στην εργασία ή κάπου αλλού. Στον παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται το προφίλ των χρηστών Internet στο δήμο Αιγίου, όπως προέκυψε από την επεξεργασία του δείγματος 2. 2 Πρέπει να σημειωθεί ότι το προφίλ των χρηστών είναι ενδεικτικό, αφού το πλήθος τους δεν χαρακτηρίζεται επαρκές για την διεξαγωγή διασταυρώσεων [πλήθος χρηστών Internet: 16] 6

7 ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET 80 Χρήστες Internet Σύνολο δείγματος 70 68, ,75 43, ,5 36,0 37,5 37,5 31,25 31, ,0 26, ,0 22,0 20,0 12,5 12,5 18,0 6,25 16,0 10,0 16,0 6,25 18,0 6,25 20,0 8,0 8,0 6,25 12,0 18,75 10,0 14,0 0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 Άνδρες Γυναίκες Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου ΙΕΚ ΑΕΙ/ ΤΕΙ Μεταπτυχ Οικιακά Συνταξ. Εργάτης Ιδ/ ελ επαγγ Δημ υπάλλ 2,0 0,0 Ιδ υπάλλ Άνεργος Φοιτητής

8 % ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET Χρήστες Σύνολο Internet δείγματος Άνδρες 68,75 52,0 Γυναίκες 31,25 48, ,50 14, ,25 22, ,50 20, ,50 18, ,25 16, ,0 Έως απόφοιτος δημοτικού - 26,0 Απόφοιτος γυμνασίου - 16,0 Απόφοιτος λυκείου/ Τεχνικής σχολής 43,75 36,0 Απόφοιτος ΙΕΚ 6,25 2,0 Πτυχιούχος ΑΕΙ/ ΤΕΙ 43,75 18,0 Κάτοχος μεταπτυχιακού/ διδακτορικού 6,25 2,0 Οικιακά - 20,0 Συνταξιούχος - 8,0 Εργάτης/ αγρότης - 8,0 Ιδιωτικός/ ελεύθερος επαγγελματίας 6,25 12,0 Δημόσιος υπάλληλος 37,50 26,0 Ιδιωτικός υπάλληλος 18,75 10,0 Άνεργος - 2,0 Φοιτητής/ μαθητής 37,50 14,0 Πίνακας 6. Γίνεται φανερό ότι ο μέσος χρήστης Internet του δήμου Αιγίου είναι άνδρας, νεαρής ηλικίας (έως 34 ετών) και είναι απόφοιτος τουλάχιστον Λυκείου. Υψηλός είναι ο βαθμός χρήσης από τους φοιτητές και μαθητές καθώς και από τους υπαλλήλους. Πιο συγκεκριμένα, οι 7 στους 10 χρήστες είναι άνδρες και στην ίδια αναλογία, πρόκειται για άτομα ηλικίας έως 34 ετών. Σημαντικό είναι το εύρημα, ότι η συμμετοχή των φοιτητών στους χρήστες Internet υπερδιπλασιάζεται, σε σχέση με την συμμετοχή τους στο συνολικό δείγμα.

9 2.2. Τόπος χρήσης Internet Από την ερώτηση: «Πού κάνετε χρήση Internet;» ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET ,5 Στο σπίτι μου 18,8 Στο πανεπιστήμιο/ άλλη σχολή 12,5 12,5 Στην εργασία μου Net Cafe ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET Στο σπίτι μου 87,5 Στο πανεπιστήμιο/ άλλη σχολή 18,8 Στην εργασία μου 12,5 Net Cafe 12,5 Μέσος αριθμός τόπων πρόσβασης 1,31 Πίνακας 7. Κατά μέσο όρο, οι χρήστες Internet έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του διαδικτύου σε 1,31 μέρη. Το πιο δημοφιλές παρατηρείται ότι είναι η πρόσβαση από το σπίτι, αφού σχεδόν οι 9 στους 10 χρήστες έχουν την απαιτούμενη εγκατάσταση για σύνδεση στο Internet στην οικία τους. Λιγότεροι από 2 στους 10 (ποσοστό 18,8%) έχουν πρόσβαση από το Πανεπιστήμιο ή κάποια άλλη σχολή. Δεδομένου, όμως, ότι λιγότεροι από 4 στους 10 (ποσοστό 37,5%) εκ των χρηστών είναι φοιτητές ή μαθητές, η πρόσβαση στο Internet από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα κρίνεται περιορισμένη. Περιορισμένη κρίνεται και η πρόσβαση από τον χώρο εργασίας, αφού το 12,5% (από το 62,5% που είναι το ποσοστό των εργαζομένων) χρησιμοποιεί το διαδίκτυο στην εργασία του. Τέλος, το 12,5% έχει πρόσβαση στο internet από τα Net Café οι χρήστες αυτοί είναι στο σύνολό τους άνδρες φοιτητές. 9

10 2.3. Αιτίες μη χρήσης internet Από την ερώτηση: «Ποιος είναι ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο δεν κάνετε χρήση του internet;» ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET Δεν έχω Η/Υ στη δουλειά μου / στο σπίτι μου 8,0 Δεν γνωρίζω χειρισμό Η/Υ 6,0 Δεν έχω χρόνο 2,0 Λόγω κόστους 10,0 Δεν μου χρειάζ 42,0 ΑΙΤΙΕΣ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ Δεν μου χρειάζεται 42,0 Λόγω κόστους 10,0 Δεν έχω Η/Υ στη δουλειά μου / στο σπίτι μου 8,0 Δεν γνωρίζω χειρισμό Η/Υ 6,0 Δεν έχω χρόνο 2,0 Πίνακας 8. Οι ερωτώμενοι που δήλωσαν ότι δεν κάνουν χρήση Internet ρωτήθηκαν για το ποιος είναι ο κυριότερος λόγος για τον οποίον δεν το χρησιμοποιούν. Το 42% δηλώνει ότι δεν το βρίσκει χρήσιμο για την εργασία του ή για ψυχαγωγικούς/ ενημερωτικούς σκοπούς. Επιπλέον, ο ένας στους δέκα θεωρεί ότι είναι υψηλό το κόστος σύνδεσης. 10

11 2.4. Μελλοντική χρήση Internet Από την ερώτηση: «Πρόκειται στο άμεσο μέλλον να κάνετε χρήση του internet, είτε στο σπίτι είτε στην εργασία σας;» ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ INTERNET Ναι 2,94 Μάλλον Ναι 8,82 Μάλλον Όχι 11,76 Όχι 76,47 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ INTERNET Ναι 2,94 Μάλλον Ναι 8,82 Μάλλον Όχι 11,76 Όχι 76,47 Πίνακας 9. Μικρό είναι το ποσοστό των μελλοντικών χρηστών Internet, της τάξης του 11,76%. Το ποσοστό αυτό δεν έχει μεγάλες αποκλίσεις από το ποσοστό των μελλοντικών χρηστών σε όλη την Ελλάδα, όπως εμφανίζεται σε προηγούμενες έρευνες 3 προφίλ των μελλοντικών χρηστών 4. (ποσοστό 12%). Στη συνέχεια παρουσιάζεται το 3 Τηλεφωνική έρευνα της GfK Market Analysis σε πανελλαδική κάλυψη, το Μάιο Πρέπει να σημειωθεί ότι το προφίλ των μελλοντικών χρηστών είναι ενδεικτικό, αφού το πλήθος τους δεν χαρακτηρίζεται επαρκές για την διεξαγωγή διασταυρώσεων [μελλοντικοί χρήστες: 4] 11

12 ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET 80,0 75,0 Μελλοντικοί Χρήστες Internet Σύνολο δείγματος 70,0 60,0 50,0 52,0 50,0 50,0 48,0 40,0 36,0 30,0 20,0 10,0 25,0 25,0 25,0 22,0 20,0 14,0 18,0 16,0 25,0 10,0 26,0 16,0 25,0 18,0 20,0 25,0 25,0 8,0 8,0 12,0 26,0 25,0 10,0 25,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 Άνδρες Γυναίκες Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου ΙΕΚ ΑΕΙ/ ΤΕΙ Οικιακά Συνταξ. Εργάτης Ιδ./ελ. Επαγγ. 0,0 Δημ. Υπάλλ 2,0 0,0 Ιδ. Υπάλλ Άνεργος Φοιτητής

13 13

14 ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET % Χρήστες Internet Σύνολο δείγματος ΦΥΛΟ Άνδρες 50,00 52,00 Γυναίκες 50,00 48, ,00 14, ,00 22,00 ΗΛΙΚΙΑ ,00 20, ,00 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ , ,00 10,00 Έως απόφοιτος δημοτικού - 26,00 Απόφοιτος γυμνασίου - 16,00 Απόφοιτος λυκείου/ Τεχνικής σχολής 75,00 36,00 Πτυχιούχος ΑΕΙ/ ΤΕΙ 25,00 18,00 Οικιακά - 20,00 Συνταξιούχος - 8,00 Εργάτης/ αγρότης 25,00 8,00 Ιδιωτικός/ ελεύθερος επαγγελματίας 25,00 12,00 Δημόσιος υπάλληλος - 26,00 Ιδιωτικός υπάλληλος 25,00 10,00 Άνεργος - 2,00 Φοιτητής/ μαθητής 25,00 14,00 Πίνακας 10. Από τον παραπάνω πίνακα, παρατηρείται ότι μελλοντικοί χρήστες υπηρεσιών του διαδικτύου αποτελούν τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες. Επιπλέον, οι μελλοντικοί χρήστες είναι απόφοιτοι Λυκείου ή τεχνικής σχολής ή έχουν ανώτερη μόρφωση.

15 2.5. Γνώση έννοιας «Ευρυζωνική Πρόσβαση» και παροχής υπηρεσιών Internet μέσω ADSL Από τις ερωτήσεις ερώτηση: «Γνωρίζετε τι σημαίνει ευρυζωνική πρόσβαση στο Internet;»/ «Γνωρίζετε την παροχή υπηρεσιών internet μέσω σύνδεσης ADSL;» ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ "ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ" Ναι 6,0 Όχι 94,0 ΓΝΩΣΗ «ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ» Ναι 6,0 Όχι 94,0 Πίνακας 11. Πολύ μικρός εμφανίζεται ο βαθμός γνώσης της έννοιας «Ευρυζωνική πρόσβαση». Πιο συγκεκριμένα, μόλις το 6% των ερωτώμενων δηλώνει ότι γνωρίζει ότι η Ευρυζωνική πρόσβαση αφορά τις γρήγορες συνδέσεις στο διαδίκτυο, την δυνατότητα αδιάλειπτης χρήση εφαρμογών και υπηρεσιών σε εύρος ζώνης. σύνδεσης και την ΓΝΩΣΗ «ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ» ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ INTERNET % Χρήστες Internet Ναι 6,25 Όχι 93,75 Πίνακας 12. Στον παραπάνω πίνακα, παρουσιάζεται ο βαθμός γνώσης της «Ευρυζωνικής πρόσβασης» μεταξύ των χρηστών Internet. Παρατηρείται ότι οι χρήστες Internet δεν εμφανίζονται περισσότερο ενημερωμένοι από το σύνολο δημοτών του Αιγίου, αφού ο βαθμός γνώσης μεταξύ των χρηστών, είναι περίπου ίσος με αυτό του συνολικού βαθμού. [6,25% για τους χρήστες, έναντι 6% του συνολικού]. 15

16 ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ADSL Ναι 36,0 Όχι 64,0 ΓΝΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ADSL Ναι 36,0 Όχι 64,0 Πίνακας 13. Οι δημότες του Αιγίου ρωτήθηκαν για το αν γνωρίζουν την τεχνολογία ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) που χρησιμοποιείται για την Ευρυζωνική πρόσβαση. Ο βαθμός γνώσης της τεχνολογία ADSL είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή του βαθμού γνώσης της Ευρυζωνικής σύνδεσης. Πιο συγκεκριμένα, περισσότεροι από 1 στους 3 ερωτώμενους (ποσοστό 36%) γνωρίζουν για την παροχή υπηρεσιών Internet. Ο αυξημένος βαθμός γνώσης [συγκριτικά με τον βαθμό γνώσης της Ευρυζωνικής πρόσβασης] οφείλεται στην έντονη διαφημιστική καμπάνια η οποία διενεργείται από τις εταιρίες παροχής συνδέσεων ADSL. ΓΝΩΣΗ ADSL ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ INTERNET % Χρήστες Internet Ναι 68,75 Όχι 31,25 Πίνακας 14. Από τον παραπάνω πίνακα, παρέχεται η ένδειξη ότι οι χρήστες Internet είναι καλύτερα ενημερωμένοι σε ότι αφορά την τεχνολογία ADSL. Ο βαθμός γνώσης μεταξύ των χρηστών αυξάνεται στο 68,75%. 16

17 2.6. Βαθμός γνώσης διαφημιστικής καμπάνιας Από την ερώτηση: «Έχετε αντιληφθεί ότι διενεργείται διαφημιστική εκστρατεία για την ευρυζωνικότητα;» ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ADSL Ναι 18,0 Όχι 82,0 ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ Ναι 18,0 Όχι 82,0 Πίνακας 15. Η αναγνωρισιμότητα της διαφημιστικής καμπάνιας που διενεργείται για την προώθηση της ευρυζωνικότητας παρουσιάζεται μεγαλύτερη από την αναγνωρισμότητα αυτής κάθε αυτής της έννοιας. Το εν λόγω εύρημα οφείλεται μερικώς στο ότι μετά την υποβολή της σχετικής με το ADSL ερώτησης, οι ερωτώμενοι συνδέουν τις δύο έννοιες. Επομένως ο βαθμός γνώσης της καμπάνιας της ευρυζωνικότητας, συντίθεται τόσο από τον πραγματικό βαθμό γνώσης της προώθησης της υπηρεσίας όσο και από το βαθμό γνώσης της διαφημιστικής καμπάνιας για το ADSL. Σημαντικό είναι το εύρημα, ότι το 18% των ερωτώμενων γνωρίζει για την διαφημιστική καμπάνια που διενεργείται για την ευρυζωνικότητα. Το ποσοστό αυτό είναι τριπλάσιο από το βαθμό γνώσης της ευρυζωνικής πρόσβασης, εύρημα το οποίο παρέχει το συμπέρασμα ότι η διαφημιστική καμπάνια δεν έχει ισχυροποιήσει στην συνείδηση των πολιτών την έννοια της ευρυζωνικότητας. ΓΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ INTERNET % Χρήστες Internet Ναι 31,25 Όχι 68,75 Πίνακας

18 Από τον παραπάνω πίνακα, γίνεται σαφές ότι οι χρήστες του διαδικτύου έχουν αντιληφθεί σε μεγαλύτερο βαθμό την διαφημιστική καμπάνια που διενεργείται. Πιο συγκεκριμένα ο βαθμός γνώσης μεταξύ των χρηστών είναι 31,25%. 18

19 2.7. Βαθμός γνώσης εγκατάστασης χώρου επίδειξης Από την ερώτηση: «Γνωρίζετε ότι στην πρωτεύουσα του νομού σας έχει ή θα εγκατασταθεί χώρος επίδειξης αυτών των τεχνολογιών;» ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΟΡΟΥ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ Ναι 4,0 Όχι 96,0 ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ Ναι 4,00 Όχι 96,00 Πίνακας 17. Πολύ μικρός είναι και ο βαθμός γνώσης για την εγκατάσταση χώρου επίδειξης των τεχνολογιών ευρυζωνικότητας στην Πάτρα. Μόλις το 4% των ερωτώμενων δηλώνει ότι γνωρίζει ότι στην Πάτρα (στον μόλο Αγ. Νικολάου) έχει εγκατασταθεί περίπτερο επίδειξης ευρυζωνικών τεχνολογιών. 19

20 2.8. Βαθμός γνώσης διεξαγωγής συνεδρίων για την ευρυζωνικότητα Από την ερώτηση: «Γνωρίζετε ότι στην πρωτεύουσα του νομού σας έχουν ή πρόκειται να γίνουν συνέδρια για την ευρυζωνικότητα;» ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ Ναι 2,0 Όχι 98,0 ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ Ναι 2,00 Όχι 98,00 Πίνακας 18. Σε ότι αφορά την διεξαγωγή συνεδρίων για την ευρυζωνικότητα, ο βαθμός γνώσης είναι πολύ περιορισμένος. Μόλις το 2% δηλώνει ότι γνωρίζει για την διεξαγωγή των εν λόγω συνεδρίων, ενώ ο βαθμός γνώσης για τους χρήστες Internet αυξάνεται στο 6,25%. 20

21 2.9. Βαθμός γνώσης δικτυακού τόπου για την ενημέρωση σε θέματα ευρυζωνικότητας Από την ερώτηση: «Γνωρίζετε ότι υπάρχει δικτυακός τόπος για την ενημέρωση σε θέματα ευρυζωνικότητας (http://ru6.cti.gr/broadband/);» ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Ναι 6,0 Όχι 94,0 ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ Ναι 6,00 Όχι 94,00 Πίνακας 19. Ο βαθμός γνώσης του δικτυακού τόπου για την ενημέρωση σε θέματα ευρυζωνικότητας ανέρχεται στο 6%. Ο βαθμός αυτός μεταξύ των χρηστών Internet διπλασιάζεται και ανέρχεται στο 12,5%. 21

22 2.10. Βαθμός χρήσης ευρυζωνικού δικτύου Από τις ερωτήσεις: «Έχετε σύνδεση με Ευρυζωνικό δίκτυο;»/ «Πιστεύετε ότι σας διευκολύνει στην ανταγωνιστικότητα της εργασίας σας ή στη προσωπική σας εργασία;» ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ναι 18,75 Όχι 81,25 ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ % Χρήστες internet Ναι 18,75 Όχι 81,25 Πίνακας 20. Από τους χρήστες των υπηρεσιών Internet το 18,75% χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που προσφέρει η σύνδεση με ευρυζωνικό δίκτυο. Το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο από το αντίστοιχο της Πάτρας (ποσοστό 21%) 5. Το σύνολο των ερωτώμενων δήλωσε ότι οι υψηλές ταχύτητες πρόσβασης στο Internet και οι χρήση των εξελιγμένων υπηρεσιών που προσφέρονται, διευκολύνουν αρκετά στην ανταγωνιστικότητα της εργασίας τους ή την προσωπική τους εργασία. 5 Έρευνα της Data RC, Σεπτέμβριος 2005 Σημειώνεται ότι το προφίλ των χρηστών ευρυζωνικού δικτύου δεν ήταν εφικτό να βρεθεί λόγο μη επάρκειας δείγματος [αριθμός χρηστών ευρυζωνικών δικτύων: 3] 22

23 2.11. Ενημέρωση για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ενημέρωση για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες Από την ερώτηση: «Ενδιαφέρεστε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα για τις υπηρεσίες που προσφέρει η ευρυζωνικότητα;» ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Λίγο 6,0 Αρκετά 14,0 Πάρα πολύ 2,0 Καθόλου 78,0 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Καθόλου 78,00 Λίγο 6,00 Αρκετά 14,00 Πάρα πολύ 2,00 Πίνακας 21. Αρνητικοί φαίνεται να είναι οι δημότες του Αιγίου σε ότι αφορά το ενδιαφέρον τους να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες που προσφέρει η ευρυζωνικότητα. Περισσότεροι από 8 στους 10 ενδιαφέρονται λίγο έως καθόλου να ενημερωθούν αναλυτικά για την χρησιμότητα και τις ευκολίες της πρόσβασης στο Internet με ευρυζωνικό δίκτυο. % Χρήστες Internet Καθόλου 56,25 Λίγο 12,50 Αρκετά 31,25 Πάρα πολύ - Πίνακας 22. Αρνητικοί φαίνεται να είναι και οι χρήστες Internet σε ότι αφορά την αναλυτική ενημέρωση για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την ευρυζωνική πρόσβαση. Η αντίστοιχη αναλογία για αυτούς που ενδιαφέρονται λίγο έως καθόλου είναι λιγότεροι από 7 στους

24 Προτιμώμενοι τρόποι ενημέρωσης για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες Από την ερώτηση: «Πως προτιμάτε να ενημερωθείτε για την ευρυζωνικότητα;» ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 63,6 45, ,1 9,1 Τηλεόραση Εφημερίδες Ραδιόφωνο Μέσω Internet ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ Τηλεόραση 63,6 Εφημερίδες 45,5 Ραδιόφωνο 9,1 Μέσω Internet 9,1 Μέσος αριθμός αναφορών 1,27 Πίνακας 23. Η πλειονότητα (ποσοστό 63,6%) των δημοτών του Αιγίου που επιθυμεί να ενημερωθεί για τις υπηρεσίες που προσφέρει η ευρυζωνικότητα, προτιμά ως μέσο την τηλεόραση. Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο κατά 46,21% συγκριτικά με το ποσοστό των δημοτών της Πάτρας, για το συγκεκριμένο μέσο 6. Λιγότεροι από τους μισούς επιθυμούν να ενημερωθούν από την τηλεόραση, ενώ σε μικρότερα ποσοστά, λιγότεροι από 1 στους 10 αναφέρουν το ραδιόφωνο και μέσω Internet, από ενημερωτικές ιστοσελίδες. 6 Έρευνα Data RC Σεπτέμβριος

25 2.12. Λόγοι για την έναρξη χρήση ευρυζωνικού δικτύου Από την ερώτηση: «Ποιοι είναι οι λόγοι που θα σας έκαναν να χρησιμοποιήσετε ευρυζωνική σύνδεση;» ΛΟΓΟΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 70,0 60,0 60,0 50,0 40,0 30,0 32,0 20,0 14,0 14,0 10,0 0,0 Κανένας λόγος / Δε θα χρησιμοποιούσα Οι ταχύτητες σύνδεσης Οι παρεχόμενες υπηρεσίες Το προσιτό κόστος ΛΟΓΟΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ % Σύνολο Επί των ερωτώμενων που θα δείγματος χρησιμοποιούσαν Κανένας λόγος / Δε θα χρησιμοποιούσα 60,0 - Οι ταχύτητες σύνδεσης 32,0 80,0 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες 14,0 35,0 Το προσιτό κόστος 14,0 35,0 Μέσος αριθμός αναφορών ανά ερωτώμενο 1,50 Πίνακας 24. Οι 3 στους 5 από τους δημότες του Αιγίου δεν θεωρεί ότι η χρήση ευρυζωνικών δικτύων και κατ επέκταση Internet, θα βοηθήσει στην διευκόλυνση της προσωπικής τους εργασίας και γι αυτό απαντούν ότι για κανέναν λόγο δεν θα προχωρούσαν σε εγκατάσταση τεχνολογίας που θα επέτρεπε ευρυζωνική σύνδεση. Οι 8 στους 10, από αυτούς που απάντησαν κάποιον λόγο ο οποίος θα τους προδιέθετε θετικά σε εγκατάσταση της απαιτούμενης τεχνολογίας και την σύνδεση με ευρυζωνικό δίκτυο, θεωρούν ότι οι υψηλές ταχύτητες σύνδεσης είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Επιπλέον, με ίσα ποσοστά (35%) απαντούν ότι η ποιότητα και οι ευκολίες των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και το προσιτό κόστος θα τους επέτρεπαν να σκεφτούν πιο θετικά την σύνδεση με ευρυζωνικό δίκτυο. Σημειώνεται ότι οι ερωτώμενοι απάντησαν κατά μέσο όρο 1,5 λόγους οι οποίοι θα τους έκαναν να χρησιμοποιήσουν ευρυζωνική σύνδεση. 25

26 2.13. Ευρυζωνικές υπηρεσίες Από την ερώτηση: «Ποιες ευρυζωνικές υπηρεσίες θεωρείτε ελκυστικότερες;» ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γρήγορη μεταφορά αρχείων 28,0 Γρήγορη πρόσβαση στο web 26,0 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τηλεεργασία Διαδραστική Τηλεόραση Εικονοτηλεφωνία Τηλεεκπαίδευση Τηλεϊατρική 16,0 14,0 14,0 14,0 12,0 12,0 Δικτυακά Παιχνίδια Ηλεκτρονικό εμπόριο 8,0 8,0 Βιντεοδιάσκεψη - Τηλεδιάσκεψη 6,0 Βίντεο κατ' απαίτηση 2,0 ΔΑ 16,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γρήγορη μεταφορά αρχείων 28,0 Γρήγορη πρόσβαση στο web 26,0 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 16,0 Εικονοτηλεφωνία 14,0 Διαδραστική Τηλεόραση Τηλεόραση μέσω Internet 14,0 Τηλεεργασία 14,0 Τηλεϊατρική 12,0 Τηλεεκπαίδευση 12,0 Ηλεκτρονικό εμπόριο 8,0 Δικτυακά Παιχνίδια 8,0 Βιντεοδιάσκεψη Τηλεδιάσκεψη 6,0 Βίντεο κατ' απαίτηση 2,0 ΔΑ 16,0 Μέσος αριθμός αναφορών 1,72 Πίνακας 25. Κατά μέσο όρο οι ερωτώμενοι απάντησαν 1,72 υπηρεσίες τις οποίες τις θεωρούν ελκυστικές. 7 Το 28% των ερωτώμενων θεωρεί ότι η ελκυστικότερη υπηρεσία είναι η γρήγορη μεταφορά των αρχείων, ενώ το 26% την γρήγορη πρόσβαση στο web. 7 Σημειώνεται ότι οι ερωτώμενοι είχαν επιλογή να απαντήσουν μέχρι 3 απαντήσεις. 26

27 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ % Χρήστες Internet Σύνολο δείγματος Γρήγορη μεταφορά αρχείων 75,0 28,0 Γρήγορη πρόσβαση στο web 62,5 26,0 Εικονοτηλεφωνία 12,5 14,0 Διαδραστική Τηλεόραση 12,5 14,0 Τηλεεργασία 6,3 14,0 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 0,0 12,0 Τηλεϊατρική 6,3 12,0 Τηλεεκπαίδευση 6,3 12,0 Ηλεκτρονικό εμπόριο 18,8 8,0 Δικτυακά Παιχνίδια 18,8 8,0 Βιντεοδιάσκεψη - Τηλεδιάσκεψη 6,3 6,0 Βίντεο κατ' απαίτηση 6,3 2,0 ΔΑ - 16,0 Πίνακας 26. Οι χρήστες Internet θεωρούν σε πολύ μεγάλο βαθμό (οι 3 στους 4) ότι η ελκυστικότερη υπηρεσία είναι η γρήγορη μεταφορά αρχείων και η γρήγορη πρόσβαση στο web (σχεδόν 3 στους 5). Σε μεγαλύτερο βαθμό, συγκριτικά με το συνολικό δείγμα, θεωρούν ελκυστική υπηρεσία το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα δικτυακά παιχνίδια. 27

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα «Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα» Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, 105 59, Αθήνα Τηλ.: +302103313080, Fax: +302103313086 URL: http://www.observatory.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο στην Κύπρο 2010 Τελική έκθεση

Το διαδίκτυο στην Κύπρο 2010 Τελική έκθεση World Internet Project Cyprus Το διαδίκτυο στην Κύπρο 2010 Τελική έκθεση Νίκος Δεμερτζής Βασίλης Γιαλαμάς Βάια Δουδάκη Ελένη Α. Κύζα Χριστόφορος Κυριακίδης Λάμπρος Λαμπρινός Δήμητρα Λ. Μηλιώνη Διονύσης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ.

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ. Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ. Δεκέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση. Έρευνα για την ανάπτυξη & διείσδυση υπηρεσιών ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης Πολιτών & Επιχειρήσεων

Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση. Έρευνα για την ανάπτυξη & διείσδυση υπηρεσιών ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης Πολιτών & Επιχειρήσεων Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Έρευνα για την ανάπτυξη & διείσδυση υπηρεσιών ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης Πολιτών & Επιχειρήσεων Σεπτέμβριος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σκοπός της έρευνας... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ «ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ" 2007 2013 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ «ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2007 2013 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Σύμβαση : Παροχής Υπηρεσιών για το έργο : «ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ" 2007 2013 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Βασιλειάδης Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Φεβρουάριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Γ [Συμπεράσματα] 1 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων:

Πίνακας Περιεχοµένων: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΟ ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ» ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ιεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 60, 26221 Πάτρα Τηλέφωνο: 2610 622 027 E mail:

Διαβάστε περισσότερα

Π1.1.1: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΡΟΙΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. 2 η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ Οκτώβριος 2007

Π1.1.1: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΡΟΙΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. 2 η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ Οκτώβριος 2007 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Υποέργο 1: Μελέτες ζήτησης, δικτυακός τόπος, γραμμή βοήθειας και προώθηση ευρυζωνικότητας Π1.1.1: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΡΟΙΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα 5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, αποτελεί κινητήριο μοχλό ανάπτυξης κάθε χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα»

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ταυτότητα Έρευνας...4 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ...8 2.1. Χρήση Η/Υ και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Εμπειρική έρευνα για τη μελέτη της άποψης των φοιτητών Λογιστικής για την προοπτική της επαγγελματικής τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ :ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΒΡΑΝΤΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ :ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΒΡΑΝΤΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet

Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Transversal Programme Key Activity 3 ICT Δίκτυα WP2 Έρευνες προσφοράς και ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «ημιουργία και Λειτουργία Γραφείου ιασύνδεσης ΠΣΕ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Γραφείο ιασύνδεσης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος» ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Πληροφορικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Πληροφορικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Πληροφορικής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Πληροφορικής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. α Σύνολο 23. β. Σε κάθε ηλικιακή οµάδα. 27. 6. Συχνότητα χρήσης του internet.. 25 7. Χρονική διάρκεια σύνδεσης α. Σύνολο...

Περιεχόµενα. α Σύνολο 23. β. Σε κάθε ηλικιακή οµάδα. 27. 6. Συχνότητα χρήσης του internet.. 25 7. Χρονική διάρκεια σύνδεσης α. Σύνολο... 2008 Οnline έρευνα για τη χρήση του ιαδικτύου Υπό την αιγίδα Με τη συνεργασία Περιεχόµενα 1. Χαρακτηριστικά έρευνας.. 4 α. Εισαγωγή 4 β. Μεθοδολογία..7 γ. Χορηγία...7 2. Τα βασικά συµπεράσµατα της έρευνας.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Απο-Τιμώντας το Νερό

Αποτελέσματα Έρευνας Απο-Τιμώντας το Νερό Μαμάη 3 Α, 144, Αθήνα Tel./Fax: 21-8228795 E-mail: info@medsos.gr Website: www.medsos.gr \ Αποτελέσματα Έρευνας Απο-Τιμώντας το Νερό Αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε το σε 11 μεγάλα αστικά κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ 1998 Περιεχόμενα Ταυτότητα της έρευνας...2 Γενικά.3 1. Εκπαιδευτικό επίπεδο...7 2. Αίτια εγκατάλειψης του σχολείου..11

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 212 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 211 ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ. Έτους 2011

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ. Έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εκπόνηση της εργασίας αυτής αφορά την αξιολόγηση των ιστοσελίδων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Περιληπτικά μπορούμε να αναφέρουμε πως πρόκειται να διεξάγουμε μια έρευνα γνώμης σχετικά με το πώς αξιολογούν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ομάδα Έρευνας Αγγελική Λούμου, Επίκουρος Καθηγήτρια Σοφία Αγριοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΝΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διπλωματική εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΝΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Διπλωματική εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΝΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ονοματεπώνυμο: Τσιτσιλώνη Μαριάννα Επιβλέπων: Γρηγορούδης Ευάγγελος Χανιά 2010 Ευχαριστίες Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡ. ΕΡΩΤΗΜ/ΓΙΟΥ:... ΗΜ/ΝΙΑ:... Καληµέρα/καλησπέρα σας, Ονοµάζοµαι...και είµαι συνεργάτης της Μentoring, µιας εταιρίας που διεξάγει έρευνες κοινής γνώµης. Αυτές

Διαβάστε περισσότερα