ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005

2 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ 3 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΈΛΕΓΧΟΣ 3 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 4 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗ INTERNET ΤΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΑΙΤΙΕΣ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ INTERNET 9 ΓΝΩΣΗ ΕΝΝΟΙΑΣ "ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ" ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET ΜΕΣΩ ADSL ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ 18 ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ενημέρωση για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες Προτιμώμενοι τρόποι ενημέρωσης για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 24 3

4 Η "Ταυτότητα της μελέτης" Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή της χρήσης και της πρόθεσης χρήσης των ευρυζωνικών υπηρεσιών Χρονική διάρκεια της έρευνας πεδίου Η συλλογή των ερωτηματολογίων που αφορούν την έρευνα στον πληθυσμό έγινε από 3 έως 8 Σεπτεμβρίου Εξεταζόμενοι πληθυσμοί και τεχνική συλλογής δεδομένων Η έρευνα αφορά το σύνολο των κατοίκων του δήμου Αιγίου. Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με βάση τον Ποιοτικό Έλεγχο Συλλογής Στοιχείων (Π.Ε.Σ.Σ.) του Συνδέσμου Εταιρειών Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς (Σ.Ε.Δ.Ε.Α.) του οποίου η DATA RC είναι μέλος. Η δημοσίευση στοιχείων από την παρούσα έρευνα, θα πρέπει να γίνεται τηρώντας τον κώδικα δεοντολογίας της E.S.O.MA.R.. Σε διαφορετική περίπτωση η DATA R.C. θα επεμβαίνει προς αποκατάσταση της πραγματικότητας. Επεξεργασία στοιχείων Έλεγχος Την έρευνα πραγματοποίησαν 2 ερευνητές, 15% από αυτούς ελέγχθηκαν τηλεφωνικά από ειδικούς ελεγκτές για να υπάρχει η βεβαιότητα ότι οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν με βάση τις οδηγίες που δόθηκαν. Έλεγχος πραγματοποιήθηκε κατά τις παραλαβές των ερωτηματολογίων και τέλος στον ηλεκτρονικό υπολογιστή βάσει ειδικού προγράμματος. Η επεξεργασία των στοιχείων έγινε από την εταιρεία DATA R.C. με βάση το πρόγραμμα στατιστικών αναλύσεων SPSS. Σημειώσεις Όπου το άθροισμα των επιμέρους επιλογών δεν είναι 100%, είτε έχει γίνει στρογγυλοποίηση, είτε δεν συμπεριλαμβάνονται όσοι δεν απάντησαν στο ερώτημα. Όλα τα νούμερα στους πίνακες είναι ποσοστά επί τοις εκατό (%) [μόνη εξαίρεση οι ανοικτές ερωτήσεις και οι ερωτήσεις πολλαπλής απάντησης. 4

5 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος ΦΥΛΟ Απογραφή 2001 Άνδρες 52,00 49,44 Γυναίκες 48,00 50,56 100,0 Πίνακας 1. ΗΛΙΚΙΑ Απογραφή ,00 11, ,00 17, ,00 17, ,00 15, ,00 13, ,00 24,36 100,0 Πίνακας 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Έως απόφοιτος δημοτικού 26,00 Απόφοιτος γυμνασίου 16,00 Απόφοιτος λυκείου/ Τεχνικής σχολής 36,00 Απόφοιτος ΙΕΚ 2,00 Πτυχιούχος ΑΕΙ/ ΤΕΙ 18,00 Κάτοχος μεταπτυχιακού/ διδακτορικού 2,00 Πίνακας 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Οικιακά 20,00 Συνταξιούχος 8,00 Εργάτης/ αγρότης 8,00 Ιδιωτικός/ ελεύθερος επαγγελματίας 12,00 Δημόσιος υπάλληλος 26,00 Ιδιωτικός υπάλληλος 10,00 Άνεργος 2,00 Φοιτητής/ μαθητής 14,00 Πίνακας 4. 1 Το αποτέλεσμα είναι ενδεικτικό καθώς το δείγμα είναι μικρό 5

6 2. Αποτελέσματα 2.1. Χρήση Internet Από την ερώτηση: «Κάνετε χρήση Internet;» ΧΡΗΣΗ INTERNET ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ Ναι 32,0 Όχι 68,0 ΧΡΗΣΗ INTERNET Ναι 32,00 Όχι 68,00 Πίνακας 5. Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι σχεδόν ο ένας στους τρεις κατοίκους του δήμου Αιγίου κάνει χρήση Internet, είτε στο χώρο κατοικίας του είτε στην εργασία ή κάπου αλλού. Στον παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται το προφίλ των χρηστών Internet στο δήμο Αιγίου, όπως προέκυψε από την επεξεργασία του δείγματος 2. 2 Πρέπει να σημειωθεί ότι το προφίλ των χρηστών είναι ενδεικτικό, αφού το πλήθος τους δεν χαρακτηρίζεται επαρκές για την διεξαγωγή διασταυρώσεων [πλήθος χρηστών Internet: 16] 6

7 ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET 80 Χρήστες Internet Σύνολο δείγματος 70 68, ,75 43, ,5 36,0 37,5 37,5 31,25 31, ,0 26, ,0 22,0 20,0 12,5 12,5 18,0 6,25 16,0 10,0 16,0 6,25 18,0 6,25 20,0 8,0 8,0 6,25 12,0 18,75 10,0 14,0 0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 Άνδρες Γυναίκες Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου ΙΕΚ ΑΕΙ/ ΤΕΙ Μεταπτυχ Οικιακά Συνταξ. Εργάτης Ιδ/ ελ επαγγ Δημ υπάλλ 2,0 0,0 Ιδ υπάλλ Άνεργος Φοιτητής

8 % ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET Χρήστες Σύνολο Internet δείγματος Άνδρες 68,75 52,0 Γυναίκες 31,25 48, ,50 14, ,25 22, ,50 20, ,50 18, ,25 16, ,0 Έως απόφοιτος δημοτικού - 26,0 Απόφοιτος γυμνασίου - 16,0 Απόφοιτος λυκείου/ Τεχνικής σχολής 43,75 36,0 Απόφοιτος ΙΕΚ 6,25 2,0 Πτυχιούχος ΑΕΙ/ ΤΕΙ 43,75 18,0 Κάτοχος μεταπτυχιακού/ διδακτορικού 6,25 2,0 Οικιακά - 20,0 Συνταξιούχος - 8,0 Εργάτης/ αγρότης - 8,0 Ιδιωτικός/ ελεύθερος επαγγελματίας 6,25 12,0 Δημόσιος υπάλληλος 37,50 26,0 Ιδιωτικός υπάλληλος 18,75 10,0 Άνεργος - 2,0 Φοιτητής/ μαθητής 37,50 14,0 Πίνακας 6. Γίνεται φανερό ότι ο μέσος χρήστης Internet του δήμου Αιγίου είναι άνδρας, νεαρής ηλικίας (έως 34 ετών) και είναι απόφοιτος τουλάχιστον Λυκείου. Υψηλός είναι ο βαθμός χρήσης από τους φοιτητές και μαθητές καθώς και από τους υπαλλήλους. Πιο συγκεκριμένα, οι 7 στους 10 χρήστες είναι άνδρες και στην ίδια αναλογία, πρόκειται για άτομα ηλικίας έως 34 ετών. Σημαντικό είναι το εύρημα, ότι η συμμετοχή των φοιτητών στους χρήστες Internet υπερδιπλασιάζεται, σε σχέση με την συμμετοχή τους στο συνολικό δείγμα.

9 2.2. Τόπος χρήσης Internet Από την ερώτηση: «Πού κάνετε χρήση Internet;» ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET ,5 Στο σπίτι μου 18,8 Στο πανεπιστήμιο/ άλλη σχολή 12,5 12,5 Στην εργασία μου Net Cafe ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET Στο σπίτι μου 87,5 Στο πανεπιστήμιο/ άλλη σχολή 18,8 Στην εργασία μου 12,5 Net Cafe 12,5 Μέσος αριθμός τόπων πρόσβασης 1,31 Πίνακας 7. Κατά μέσο όρο, οι χρήστες Internet έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του διαδικτύου σε 1,31 μέρη. Το πιο δημοφιλές παρατηρείται ότι είναι η πρόσβαση από το σπίτι, αφού σχεδόν οι 9 στους 10 χρήστες έχουν την απαιτούμενη εγκατάσταση για σύνδεση στο Internet στην οικία τους. Λιγότεροι από 2 στους 10 (ποσοστό 18,8%) έχουν πρόσβαση από το Πανεπιστήμιο ή κάποια άλλη σχολή. Δεδομένου, όμως, ότι λιγότεροι από 4 στους 10 (ποσοστό 37,5%) εκ των χρηστών είναι φοιτητές ή μαθητές, η πρόσβαση στο Internet από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα κρίνεται περιορισμένη. Περιορισμένη κρίνεται και η πρόσβαση από τον χώρο εργασίας, αφού το 12,5% (από το 62,5% που είναι το ποσοστό των εργαζομένων) χρησιμοποιεί το διαδίκτυο στην εργασία του. Τέλος, το 12,5% έχει πρόσβαση στο internet από τα Net Café οι χρήστες αυτοί είναι στο σύνολό τους άνδρες φοιτητές. 9

10 2.3. Αιτίες μη χρήσης internet Από την ερώτηση: «Ποιος είναι ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο δεν κάνετε χρήση του internet;» ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET Δεν έχω Η/Υ στη δουλειά μου / στο σπίτι μου 8,0 Δεν γνωρίζω χειρισμό Η/Υ 6,0 Δεν έχω χρόνο 2,0 Λόγω κόστους 10,0 Δεν μου χρειάζ 42,0 ΑΙΤΙΕΣ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ Δεν μου χρειάζεται 42,0 Λόγω κόστους 10,0 Δεν έχω Η/Υ στη δουλειά μου / στο σπίτι μου 8,0 Δεν γνωρίζω χειρισμό Η/Υ 6,0 Δεν έχω χρόνο 2,0 Πίνακας 8. Οι ερωτώμενοι που δήλωσαν ότι δεν κάνουν χρήση Internet ρωτήθηκαν για το ποιος είναι ο κυριότερος λόγος για τον οποίον δεν το χρησιμοποιούν. Το 42% δηλώνει ότι δεν το βρίσκει χρήσιμο για την εργασία του ή για ψυχαγωγικούς/ ενημερωτικούς σκοπούς. Επιπλέον, ο ένας στους δέκα θεωρεί ότι είναι υψηλό το κόστος σύνδεσης. 10

11 2.4. Μελλοντική χρήση Internet Από την ερώτηση: «Πρόκειται στο άμεσο μέλλον να κάνετε χρήση του internet, είτε στο σπίτι είτε στην εργασία σας;» ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ INTERNET Ναι 2,94 Μάλλον Ναι 8,82 Μάλλον Όχι 11,76 Όχι 76,47 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ INTERNET Ναι 2,94 Μάλλον Ναι 8,82 Μάλλον Όχι 11,76 Όχι 76,47 Πίνακας 9. Μικρό είναι το ποσοστό των μελλοντικών χρηστών Internet, της τάξης του 11,76%. Το ποσοστό αυτό δεν έχει μεγάλες αποκλίσεις από το ποσοστό των μελλοντικών χρηστών σε όλη την Ελλάδα, όπως εμφανίζεται σε προηγούμενες έρευνες 3 προφίλ των μελλοντικών χρηστών 4. (ποσοστό 12%). Στη συνέχεια παρουσιάζεται το 3 Τηλεφωνική έρευνα της GfK Market Analysis σε πανελλαδική κάλυψη, το Μάιο Πρέπει να σημειωθεί ότι το προφίλ των μελλοντικών χρηστών είναι ενδεικτικό, αφού το πλήθος τους δεν χαρακτηρίζεται επαρκές για την διεξαγωγή διασταυρώσεων [μελλοντικοί χρήστες: 4] 11

12 ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET 80,0 75,0 Μελλοντικοί Χρήστες Internet Σύνολο δείγματος 70,0 60,0 50,0 52,0 50,0 50,0 48,0 40,0 36,0 30,0 20,0 10,0 25,0 25,0 25,0 22,0 20,0 14,0 18,0 16,0 25,0 10,0 26,0 16,0 25,0 18,0 20,0 25,0 25,0 8,0 8,0 12,0 26,0 25,0 10,0 25,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 Άνδρες Γυναίκες Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου ΙΕΚ ΑΕΙ/ ΤΕΙ Οικιακά Συνταξ. Εργάτης Ιδ./ελ. Επαγγ. 0,0 Δημ. Υπάλλ 2,0 0,0 Ιδ. Υπάλλ Άνεργος Φοιτητής

13 13

14 ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET % Χρήστες Internet Σύνολο δείγματος ΦΥΛΟ Άνδρες 50,00 52,00 Γυναίκες 50,00 48, ,00 14, ,00 22,00 ΗΛΙΚΙΑ ,00 20, ,00 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ , ,00 10,00 Έως απόφοιτος δημοτικού - 26,00 Απόφοιτος γυμνασίου - 16,00 Απόφοιτος λυκείου/ Τεχνικής σχολής 75,00 36,00 Πτυχιούχος ΑΕΙ/ ΤΕΙ 25,00 18,00 Οικιακά - 20,00 Συνταξιούχος - 8,00 Εργάτης/ αγρότης 25,00 8,00 Ιδιωτικός/ ελεύθερος επαγγελματίας 25,00 12,00 Δημόσιος υπάλληλος - 26,00 Ιδιωτικός υπάλληλος 25,00 10,00 Άνεργος - 2,00 Φοιτητής/ μαθητής 25,00 14,00 Πίνακας 10. Από τον παραπάνω πίνακα, παρατηρείται ότι μελλοντικοί χρήστες υπηρεσιών του διαδικτύου αποτελούν τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες. Επιπλέον, οι μελλοντικοί χρήστες είναι απόφοιτοι Λυκείου ή τεχνικής σχολής ή έχουν ανώτερη μόρφωση.

15 2.5. Γνώση έννοιας «Ευρυζωνική Πρόσβαση» και παροχής υπηρεσιών Internet μέσω ADSL Από τις ερωτήσεις ερώτηση: «Γνωρίζετε τι σημαίνει ευρυζωνική πρόσβαση στο Internet;»/ «Γνωρίζετε την παροχή υπηρεσιών internet μέσω σύνδεσης ADSL;» ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ "ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ" Ναι 6,0 Όχι 94,0 ΓΝΩΣΗ «ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ» Ναι 6,0 Όχι 94,0 Πίνακας 11. Πολύ μικρός εμφανίζεται ο βαθμός γνώσης της έννοιας «Ευρυζωνική πρόσβαση». Πιο συγκεκριμένα, μόλις το 6% των ερωτώμενων δηλώνει ότι γνωρίζει ότι η Ευρυζωνική πρόσβαση αφορά τις γρήγορες συνδέσεις στο διαδίκτυο, την δυνατότητα αδιάλειπτης χρήση εφαρμογών και υπηρεσιών σε εύρος ζώνης. σύνδεσης και την ΓΝΩΣΗ «ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ» ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ INTERNET % Χρήστες Internet Ναι 6,25 Όχι 93,75 Πίνακας 12. Στον παραπάνω πίνακα, παρουσιάζεται ο βαθμός γνώσης της «Ευρυζωνικής πρόσβασης» μεταξύ των χρηστών Internet. Παρατηρείται ότι οι χρήστες Internet δεν εμφανίζονται περισσότερο ενημερωμένοι από το σύνολο δημοτών του Αιγίου, αφού ο βαθμός γνώσης μεταξύ των χρηστών, είναι περίπου ίσος με αυτό του συνολικού βαθμού. [6,25% για τους χρήστες, έναντι 6% του συνολικού]. 15

16 ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ADSL Ναι 36,0 Όχι 64,0 ΓΝΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ADSL Ναι 36,0 Όχι 64,0 Πίνακας 13. Οι δημότες του Αιγίου ρωτήθηκαν για το αν γνωρίζουν την τεχνολογία ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) που χρησιμοποιείται για την Ευρυζωνική πρόσβαση. Ο βαθμός γνώσης της τεχνολογία ADSL είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή του βαθμού γνώσης της Ευρυζωνικής σύνδεσης. Πιο συγκεκριμένα, περισσότεροι από 1 στους 3 ερωτώμενους (ποσοστό 36%) γνωρίζουν για την παροχή υπηρεσιών Internet. Ο αυξημένος βαθμός γνώσης [συγκριτικά με τον βαθμό γνώσης της Ευρυζωνικής πρόσβασης] οφείλεται στην έντονη διαφημιστική καμπάνια η οποία διενεργείται από τις εταιρίες παροχής συνδέσεων ADSL. ΓΝΩΣΗ ADSL ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ INTERNET % Χρήστες Internet Ναι 68,75 Όχι 31,25 Πίνακας 14. Από τον παραπάνω πίνακα, παρέχεται η ένδειξη ότι οι χρήστες Internet είναι καλύτερα ενημερωμένοι σε ότι αφορά την τεχνολογία ADSL. Ο βαθμός γνώσης μεταξύ των χρηστών αυξάνεται στο 68,75%. 16

17 2.6. Βαθμός γνώσης διαφημιστικής καμπάνιας Από την ερώτηση: «Έχετε αντιληφθεί ότι διενεργείται διαφημιστική εκστρατεία για την ευρυζωνικότητα;» ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ADSL Ναι 18,0 Όχι 82,0 ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ Ναι 18,0 Όχι 82,0 Πίνακας 15. Η αναγνωρισιμότητα της διαφημιστικής καμπάνιας που διενεργείται για την προώθηση της ευρυζωνικότητας παρουσιάζεται μεγαλύτερη από την αναγνωρισμότητα αυτής κάθε αυτής της έννοιας. Το εν λόγω εύρημα οφείλεται μερικώς στο ότι μετά την υποβολή της σχετικής με το ADSL ερώτησης, οι ερωτώμενοι συνδέουν τις δύο έννοιες. Επομένως ο βαθμός γνώσης της καμπάνιας της ευρυζωνικότητας, συντίθεται τόσο από τον πραγματικό βαθμό γνώσης της προώθησης της υπηρεσίας όσο και από το βαθμό γνώσης της διαφημιστικής καμπάνιας για το ADSL. Σημαντικό είναι το εύρημα, ότι το 18% των ερωτώμενων γνωρίζει για την διαφημιστική καμπάνια που διενεργείται για την ευρυζωνικότητα. Το ποσοστό αυτό είναι τριπλάσιο από το βαθμό γνώσης της ευρυζωνικής πρόσβασης, εύρημα το οποίο παρέχει το συμπέρασμα ότι η διαφημιστική καμπάνια δεν έχει ισχυροποιήσει στην συνείδηση των πολιτών την έννοια της ευρυζωνικότητας. ΓΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ INTERNET % Χρήστες Internet Ναι 31,25 Όχι 68,75 Πίνακας

18 Από τον παραπάνω πίνακα, γίνεται σαφές ότι οι χρήστες του διαδικτύου έχουν αντιληφθεί σε μεγαλύτερο βαθμό την διαφημιστική καμπάνια που διενεργείται. Πιο συγκεκριμένα ο βαθμός γνώσης μεταξύ των χρηστών είναι 31,25%. 18

19 2.7. Βαθμός γνώσης εγκατάστασης χώρου επίδειξης Από την ερώτηση: «Γνωρίζετε ότι στην πρωτεύουσα του νομού σας έχει ή θα εγκατασταθεί χώρος επίδειξης αυτών των τεχνολογιών;» ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΟΡΟΥ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ Ναι 4,0 Όχι 96,0 ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ Ναι 4,00 Όχι 96,00 Πίνακας 17. Πολύ μικρός είναι και ο βαθμός γνώσης για την εγκατάσταση χώρου επίδειξης των τεχνολογιών ευρυζωνικότητας στην Πάτρα. Μόλις το 4% των ερωτώμενων δηλώνει ότι γνωρίζει ότι στην Πάτρα (στον μόλο Αγ. Νικολάου) έχει εγκατασταθεί περίπτερο επίδειξης ευρυζωνικών τεχνολογιών. 19

20 2.8. Βαθμός γνώσης διεξαγωγής συνεδρίων για την ευρυζωνικότητα Από την ερώτηση: «Γνωρίζετε ότι στην πρωτεύουσα του νομού σας έχουν ή πρόκειται να γίνουν συνέδρια για την ευρυζωνικότητα;» ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ Ναι 2,0 Όχι 98,0 ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ Ναι 2,00 Όχι 98,00 Πίνακας 18. Σε ότι αφορά την διεξαγωγή συνεδρίων για την ευρυζωνικότητα, ο βαθμός γνώσης είναι πολύ περιορισμένος. Μόλις το 2% δηλώνει ότι γνωρίζει για την διεξαγωγή των εν λόγω συνεδρίων, ενώ ο βαθμός γνώσης για τους χρήστες Internet αυξάνεται στο 6,25%. 20

21 2.9. Βαθμός γνώσης δικτυακού τόπου για την ενημέρωση σε θέματα ευρυζωνικότητας Από την ερώτηση: «Γνωρίζετε ότι υπάρχει δικτυακός τόπος για την ενημέρωση σε θέματα ευρυζωνικότητας (http://ru6.cti.gr/broadband/);» ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Ναι 6,0 Όχι 94,0 ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ Ναι 6,00 Όχι 94,00 Πίνακας 19. Ο βαθμός γνώσης του δικτυακού τόπου για την ενημέρωση σε θέματα ευρυζωνικότητας ανέρχεται στο 6%. Ο βαθμός αυτός μεταξύ των χρηστών Internet διπλασιάζεται και ανέρχεται στο 12,5%. 21

22 2.10. Βαθμός χρήσης ευρυζωνικού δικτύου Από τις ερωτήσεις: «Έχετε σύνδεση με Ευρυζωνικό δίκτυο;»/ «Πιστεύετε ότι σας διευκολύνει στην ανταγωνιστικότητα της εργασίας σας ή στη προσωπική σας εργασία;» ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ναι 18,75 Όχι 81,25 ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ % Χρήστες internet Ναι 18,75 Όχι 81,25 Πίνακας 20. Από τους χρήστες των υπηρεσιών Internet το 18,75% χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που προσφέρει η σύνδεση με ευρυζωνικό δίκτυο. Το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο από το αντίστοιχο της Πάτρας (ποσοστό 21%) 5. Το σύνολο των ερωτώμενων δήλωσε ότι οι υψηλές ταχύτητες πρόσβασης στο Internet και οι χρήση των εξελιγμένων υπηρεσιών που προσφέρονται, διευκολύνουν αρκετά στην ανταγωνιστικότητα της εργασίας τους ή την προσωπική τους εργασία. 5 Έρευνα της Data RC, Σεπτέμβριος 2005 Σημειώνεται ότι το προφίλ των χρηστών ευρυζωνικού δικτύου δεν ήταν εφικτό να βρεθεί λόγο μη επάρκειας δείγματος [αριθμός χρηστών ευρυζωνικών δικτύων: 3] 22

23 2.11. Ενημέρωση για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ενημέρωση για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες Από την ερώτηση: «Ενδιαφέρεστε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα για τις υπηρεσίες που προσφέρει η ευρυζωνικότητα;» ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Λίγο 6,0 Αρκετά 14,0 Πάρα πολύ 2,0 Καθόλου 78,0 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Καθόλου 78,00 Λίγο 6,00 Αρκετά 14,00 Πάρα πολύ 2,00 Πίνακας 21. Αρνητικοί φαίνεται να είναι οι δημότες του Αιγίου σε ότι αφορά το ενδιαφέρον τους να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες που προσφέρει η ευρυζωνικότητα. Περισσότεροι από 8 στους 10 ενδιαφέρονται λίγο έως καθόλου να ενημερωθούν αναλυτικά για την χρησιμότητα και τις ευκολίες της πρόσβασης στο Internet με ευρυζωνικό δίκτυο. % Χρήστες Internet Καθόλου 56,25 Λίγο 12,50 Αρκετά 31,25 Πάρα πολύ - Πίνακας 22. Αρνητικοί φαίνεται να είναι και οι χρήστες Internet σε ότι αφορά την αναλυτική ενημέρωση για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την ευρυζωνική πρόσβαση. Η αντίστοιχη αναλογία για αυτούς που ενδιαφέρονται λίγο έως καθόλου είναι λιγότεροι από 7 στους

24 Προτιμώμενοι τρόποι ενημέρωσης για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες Από την ερώτηση: «Πως προτιμάτε να ενημερωθείτε για την ευρυζωνικότητα;» ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 63,6 45, ,1 9,1 Τηλεόραση Εφημερίδες Ραδιόφωνο Μέσω Internet ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ Τηλεόραση 63,6 Εφημερίδες 45,5 Ραδιόφωνο 9,1 Μέσω Internet 9,1 Μέσος αριθμός αναφορών 1,27 Πίνακας 23. Η πλειονότητα (ποσοστό 63,6%) των δημοτών του Αιγίου που επιθυμεί να ενημερωθεί για τις υπηρεσίες που προσφέρει η ευρυζωνικότητα, προτιμά ως μέσο την τηλεόραση. Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο κατά 46,21% συγκριτικά με το ποσοστό των δημοτών της Πάτρας, για το συγκεκριμένο μέσο 6. Λιγότεροι από τους μισούς επιθυμούν να ενημερωθούν από την τηλεόραση, ενώ σε μικρότερα ποσοστά, λιγότεροι από 1 στους 10 αναφέρουν το ραδιόφωνο και μέσω Internet, από ενημερωτικές ιστοσελίδες. 6 Έρευνα Data RC Σεπτέμβριος

25 2.12. Λόγοι για την έναρξη χρήση ευρυζωνικού δικτύου Από την ερώτηση: «Ποιοι είναι οι λόγοι που θα σας έκαναν να χρησιμοποιήσετε ευρυζωνική σύνδεση;» ΛΟΓΟΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 70,0 60,0 60,0 50,0 40,0 30,0 32,0 20,0 14,0 14,0 10,0 0,0 Κανένας λόγος / Δε θα χρησιμοποιούσα Οι ταχύτητες σύνδεσης Οι παρεχόμενες υπηρεσίες Το προσιτό κόστος ΛΟΓΟΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ % Σύνολο Επί των ερωτώμενων που θα δείγματος χρησιμοποιούσαν Κανένας λόγος / Δε θα χρησιμοποιούσα 60,0 - Οι ταχύτητες σύνδεσης 32,0 80,0 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες 14,0 35,0 Το προσιτό κόστος 14,0 35,0 Μέσος αριθμός αναφορών ανά ερωτώμενο 1,50 Πίνακας 24. Οι 3 στους 5 από τους δημότες του Αιγίου δεν θεωρεί ότι η χρήση ευρυζωνικών δικτύων και κατ επέκταση Internet, θα βοηθήσει στην διευκόλυνση της προσωπικής τους εργασίας και γι αυτό απαντούν ότι για κανέναν λόγο δεν θα προχωρούσαν σε εγκατάσταση τεχνολογίας που θα επέτρεπε ευρυζωνική σύνδεση. Οι 8 στους 10, από αυτούς που απάντησαν κάποιον λόγο ο οποίος θα τους προδιέθετε θετικά σε εγκατάσταση της απαιτούμενης τεχνολογίας και την σύνδεση με ευρυζωνικό δίκτυο, θεωρούν ότι οι υψηλές ταχύτητες σύνδεσης είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Επιπλέον, με ίσα ποσοστά (35%) απαντούν ότι η ποιότητα και οι ευκολίες των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και το προσιτό κόστος θα τους επέτρεπαν να σκεφτούν πιο θετικά την σύνδεση με ευρυζωνικό δίκτυο. Σημειώνεται ότι οι ερωτώμενοι απάντησαν κατά μέσο όρο 1,5 λόγους οι οποίοι θα τους έκαναν να χρησιμοποιήσουν ευρυζωνική σύνδεση. 25

26 2.13. Ευρυζωνικές υπηρεσίες Από την ερώτηση: «Ποιες ευρυζωνικές υπηρεσίες θεωρείτε ελκυστικότερες;» ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γρήγορη μεταφορά αρχείων 28,0 Γρήγορη πρόσβαση στο web 26,0 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τηλεεργασία Διαδραστική Τηλεόραση Εικονοτηλεφωνία Τηλεεκπαίδευση Τηλεϊατρική 16,0 14,0 14,0 14,0 12,0 12,0 Δικτυακά Παιχνίδια Ηλεκτρονικό εμπόριο 8,0 8,0 Βιντεοδιάσκεψη - Τηλεδιάσκεψη 6,0 Βίντεο κατ' απαίτηση 2,0 ΔΑ 16,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γρήγορη μεταφορά αρχείων 28,0 Γρήγορη πρόσβαση στο web 26,0 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 16,0 Εικονοτηλεφωνία 14,0 Διαδραστική Τηλεόραση Τηλεόραση μέσω Internet 14,0 Τηλεεργασία 14,0 Τηλεϊατρική 12,0 Τηλεεκπαίδευση 12,0 Ηλεκτρονικό εμπόριο 8,0 Δικτυακά Παιχνίδια 8,0 Βιντεοδιάσκεψη Τηλεδιάσκεψη 6,0 Βίντεο κατ' απαίτηση 2,0 ΔΑ 16,0 Μέσος αριθμός αναφορών 1,72 Πίνακας 25. Κατά μέσο όρο οι ερωτώμενοι απάντησαν 1,72 υπηρεσίες τις οποίες τις θεωρούν ελκυστικές. 7 Το 28% των ερωτώμενων θεωρεί ότι η ελκυστικότερη υπηρεσία είναι η γρήγορη μεταφορά των αρχείων, ενώ το 26% την γρήγορη πρόσβαση στο web. 7 Σημειώνεται ότι οι ερωτώμενοι είχαν επιλογή να απαντήσουν μέχρι 3 απαντήσεις. 26

27 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ % Χρήστες Internet Σύνολο δείγματος Γρήγορη μεταφορά αρχείων 75,0 28,0 Γρήγορη πρόσβαση στο web 62,5 26,0 Εικονοτηλεφωνία 12,5 14,0 Διαδραστική Τηλεόραση 12,5 14,0 Τηλεεργασία 6,3 14,0 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 0,0 12,0 Τηλεϊατρική 6,3 12,0 Τηλεεκπαίδευση 6,3 12,0 Ηλεκτρονικό εμπόριο 18,8 8,0 Δικτυακά Παιχνίδια 18,8 8,0 Βιντεοδιάσκεψη - Τηλεδιάσκεψη 6,3 6,0 Βίντεο κατ' απαίτηση 6,3 2,0 ΔΑ - 16,0 Πίνακας 26. Οι χρήστες Internet θεωρούν σε πολύ μεγάλο βαθμό (οι 3 στους 4) ότι η ελκυστικότερη υπηρεσία είναι η γρήγορη μεταφορά αρχείων και η γρήγορη πρόσβαση στο web (σχεδόν 3 στους 5). Σε μεγαλύτερο βαθμό, συγκριτικά με το συνολικό δείγμα, θεωρούν ελκυστική υπηρεσία το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα δικτυακά παιχνίδια. 27

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2005 Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ"... 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ... 3 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡ. ΕΡΩΤΗΜ/ΓΙΟΥ:... ΗΜ/ΝΙΑ:... Καληµέρα/καλησπέρα σας, Ονοµάζοµαι...και είµαι συνεργάτης της Μentoring, µιας εταιρίας που διεξάγει έρευνες κοινής γνώµης. Αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 PCO CONVIN ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 3 ΣΕΛ. 4 ΣΕΛ. 6 ΣΕΛ. 16 ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

για λογαριασμό του pelop.gr www.datarc.gr

για λογαριασμό του pelop.gr www.datarc.gr για λογαριασμό του pelop.gr www.datarc.gr Ταυτότητα της έρευνας ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία DATA R.C. για λογαριασμό του pelop.gr. Α.Μ. ΕΠΙΧ. ΔΗΜΟΣΚΠΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013-21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για το πρόγραμμα WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούλιος 2013

Έρευνα για το πρόγραμμα WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούλιος 2013 Έρευνα για το πρόγραμμα «Καλύτερη ζωή» WWF ΕΛΛΑΣ Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας Ιούλιος 2013 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ετήσια έρευνα της Public Issue. για τους Θεσμούς

Η ετήσια έρευνα της Public Issue. για τους Θεσμούς Η ετήσια έρευνα της Public Issue για τους Θεσμούς Δείκτες εμπιστοσύνης 2007-2014 Οκτώβριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για το πρόγραμμα «Καλύτερη ζωή» WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούνιος 2014

Έρευνα για το πρόγραμμα «Καλύτερη ζωή» WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούνιος 2014 Έρευνα για το πρόγραμμα «Καλύτερη ζωή» WWF ΕΛΛΑΣ Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας Ιούνιος 204 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας Ταυτότητα της έρευνας Α Επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ Β Επωνυμία του εντολέα: Η εφημερίδα «Το Ποντίκι». Γ Σκοπός της δημοσκόπησης: Έρευνα κοινής γνώμης για τις

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες μαθητών Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες μαθητών Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες μαθητών Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε μαθητές Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών Βορείου Ελλάδος Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 120

Πολιτικό Βαρόμετρο 120 Πολιτικό Βαρόμετρο 120 Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στο ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων & του κατοχικού δανείου Μάιος 2013 1. ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Εισαγωγή Ταυτότητα έρευνας Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας Τηλεφωνικές Συνεντεύξεων με τη μέθοδο Computer Aided Telephone Interviews (C.A.T.I.) βάσει δομημένου ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ. για την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ. για την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ για την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2014 Απρίλιος 2014 Η Ταυτότητα της έρευνας Τύπος έρευνας Ποσοτική έρευνα μέσω προσωπικών συνεντεύξεων Περιοχή έρευνας Δήμος Θεσσαλονίκης Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ PUBLIC OPINION ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας...

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 13/5/2013 1/7/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα επικαιρότητας

Θέματα επικαιρότητας ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Θέματα επικαιρότητας ΜΑΙΟΣ 2014 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 2014 1 Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. 846853 www.imegsevee.gr info@imegsevee.gr

Marketing Research Communication. 846853 www.imegsevee.gr info@imegsevee.gr Marketing Research Communication ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ Αριστοτέλους 46, 104 33, Αθήνα Τηλ.. 210 88468528 6852, Fax.. 210 88468538 846853 www.imegsevee.gr info@imegsevee.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι κοινωνικές αντιδράσεις για τα νέα οικονομικά μέτρα

Οι κοινωνικές αντιδράσεις για τα νέα οικονομικά μέτρα Οι κοινωνικές αντιδράσεις για τα νέα οικονομικά μέτρα Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 2010032 / Διάγραμμα 1 Μάιος 2010 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έρ Έ ε ρ υνα α γ ια α τ ο τ Δ ημό μ σιο Χρ Χ έ ρ ος Ιανουάριος 2009

Έρ Έ ε ρ υνα α γ ια α τ ο τ Δ ημό μ σιο Χρ Χ έ ρ ος Ιανουάριος 2009 Έρευνα για το Δημόσιο Χρέος Ιανουάριος 2009 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ «ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ" 2007 2013 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ «ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2007 2013 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Σύμβαση : Παροχής Υπηρεσιών για το έργο : «ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ" 2007 2013 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Βασιλειάδης Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογές 2009. Στάσεις απέναντι στη συμμετοχή του Κ. Σημίτη στις εκλογές ΣΚΑΪ. Σεπτέμβριος 2009. PI0985/ Διάγραμμα 1

Εκλογές 2009. Στάσεις απέναντι στη συμμετοχή του Κ. Σημίτη στις εκλογές ΣΚΑΪ. Σεπτέμβριος 2009. PI0985/ Διάγραμμα 1 Εκλογές 2009 Στάσεις απέναντι στη συμμετοχή του Κ. Σημίτη στις εκλογές ΣΚΑΪ Σεπτέμβριος 2009 PI0985/ Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity. Παράθυρο στη γνώση Ευρυζωνικότητα για όλους Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.gr 0101011011101010000000010101010101 010000101010000101010101010101011111111111010101010101010000001010101010101011111111111110101010101010

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις, αντιλήψεις & απόψεις των κατοίκων του Δήμου Κοζάνης απέναντι στις Ευρυζωνικές Υπηρεσίες

Στάσεις, αντιλήψεις & απόψεις των κατοίκων του Δήμου Κοζάνης απέναντι στις Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Στάσεις, αντιλήψεις & απόψεις των κατοίκων του Δήμου Κοζάνης απέναντι στις Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Οκτώβριος 2009 PI090 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα κοινης γνώμης στους επισκέπτες της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Έρευνα κοινης γνώμης στους επισκέπτες της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Έρευνα κοινης γνώμης στους επισκέπτες της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Σκοπός ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Καταγραφή και ανάλυση του προφίλ και των απόψεων των επισκεπτών της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ Δράμας Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015. για την

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015. για την Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015 για την Μάρτιος 2015 Μέλος Του ομίλου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork Του ΣΕΔΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Έξι μήνες διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ

Έξι μήνες διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Έξι μήνες διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Συγκριτική αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου πριν & μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου 2009 Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Μάρτιος 2010 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για το πρόγραμμα WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούνιος 2014

Έρευνα για το πρόγραμμα WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούνιος 2014 Έρευνα για το πρόγραμμα «Καλύτερη ζωή» WWF ΕΛΛΑΣ Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας Ιούνιος 0 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας GREEK PUBLIC OPINION Ταυτότητα της έρευνας Α Επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 86 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 21-937419-1, ΦΑΞ: 21-9374192 Email: gpo-ae@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα»

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» «Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Στούμπου Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Χ. Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

για λογαριασμό της εφημερίδας 11 Ιουλίου 2013 www.datarc.gr

για λογαριασμό της εφημερίδας 11 Ιουλίου 2013 www.datarc.gr για λογαριασμό της εφημερίδας 11 Ιουλίου 2013 www.datarc.gr Ταυτότητα της έρευνας ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Α.Μ. ΕΠΙΧ. ΔΗΜΟΣΚΠΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Ε.Σ.Ρ.: 2 ΣΚΟΠΟΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ - ΜΕΘΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδρομητική Έρευνα Crisis Monitor 4 ο Κύμα. Απρίλιος 2012

Συνδρομητική Έρευνα Crisis Monitor 4 ο Κύμα. Απρίλιος 2012 Συνδρομητική Έρευνα Crisis Monitor ο Κύμα Απρίλιος 0 Η Ταυτότητα της Έρευνας Τύπος έρευνας: Δεκαπενθήμερη Συνδρομητική Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τα Θέματα της Επικαιρότητας. Περιοχή έρευνας: Πανελλαδική.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι κοινωνικές αξίες των Ελλήνων σήμερα

Οι κοινωνικές αξίες των Ελλήνων σήμερα Οι κοινωνικές αξίες των Ελλήνων σήμερα Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Νοέμβριος 2009 PI09118/ΚΑ1309/ Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 119

Πολιτικό Βαρόμετρο 119 Πολιτικό Βαρόμετρο 119 Οι στάσεις των Ελλήνων πολιτών απέναντι στην Ευρώπη & τη Γερμανία Απρίλιος 2013 1. ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ & ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Τι γνώμη έχετε για την

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος».

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Το ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Έλληνες απέναντι στη Μετανάστευση

Οι Έλληνες απέναντι στη Μετανάστευση Οι Έλληνες απέναντι στη Μετανάστευση Στάσεις απέναντι στη μετανάστευση και το νέο νομοθετικό πλαίσιο Μεταβολές 2008-2010 Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ιανουάριος 2010 PI2010006

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2011

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2011 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2011 Π.2.1.3.α: Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2012

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2012 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2012 Π.2.2.3.α: Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής & το ρόλο της τηλεόρασης. Οκτώβριος 2013

Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής & το ρόλο της τηλεόρασης. Οκτώβριος 2013 Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής & το ρόλο της τηλεόρασης Οκτώβριος 2013 ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΟΥ Γ.Γ. ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, Ν.ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ Όπως ίσως γνωρίζετε ή έχετε ακούσει,

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη για τα τεκμήρια διαβίωσης & τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών

Γνώμη για τα τεκμήρια διαβίωσης & τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών Γνώμη για τα τεκμήρια διαβίωσης & τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών Δεκέμβριος 2008 0869 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Στάση Καταναλωτικού Κοινού απέναντι στο Πράσινο Marketing»

«Στάση Καταναλωτικού Κοινού απέναντι στο Πράσινο Marketing» «Στάση Καταναλωτικού Κοινού απέναντι στο Πράσινο Marketing» Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης Καθηγητής Μάρκετινγκ Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών «Στάση καταναλωτικού κοινού απέναντι στο Green Marketing»-Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για την εφαρμογή του νόμου για την προστασία του κοινού από το παθητικό κάπνισμα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για την εφαρμογή του νόμου για την προστασία του κοινού από το παθητικό κάπνισμα ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για την εφαρμογή του νόμου για την προστασία του κοινού από το παθητικό κάπνισμα Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Η εξέλιξη των εισοδημάτων των μισθωτών

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Η εξέλιξη των εισοδημάτων των μισθωτών ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η έρευνα είχε ως στόχο την αποτύπωση των τάσεων κατανάλωσης των μισθωτών στην Ελλάδα, την καταγραφή της διαχρονικής τους εξέλιξης, τη γνώση των γενικότερων κριτηρίων που ορίζουν την

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς συνεργασίες: Η RASS συνεργάζεται με την αμερικανική εταιρεία ερευνών Zogby International.

Διεθνείς συνεργασίες: Η RASS συνεργάζεται με την αμερικανική εταιρεία ερευνών Zogby International. EXIT POLL Εκλογές 2007 Επικράτεια Ταυτότητα της έρευνας Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη την 16 η Σεπτεμβρίου 2007. Τύπος έρευνας: Έρευνα προσωπικών συνεντεύξεων σε εκλογείς κατά την έξοδο από την κάλπη.

Διαβάστε περισσότερα

T -point (Thessaloniki s point)

T -point (Thessaloniki s point) ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για τη Θεσσαλονίκη T -point (Thessaloniki s point) Σεπτέµβριος 2014 Η Ταυτότητα της έρευνας Τύπος έρευνας Ποσοτική τηλεφωνική έρευνα µε τη χρήση δοµηµένου ερωτηµατολογίου και την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Flash Βαρόμετρο No 144

Flash Βαρόμετρο No 144 Flash Βαρόμετρο No Α) Η ακτινογραφία των Ελλήνων πολιτικών αρχηγών σήμερα Β) Το πρόβλημα της ηγεσίας & το προφίλ του ηγέτη: Σύγκριση Καραμανλή - Παπανδρέου ΣΚΑΪ TV Φεβρουάριος 009 0908 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής οικονομική κρίση και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Η διεθνής οικονομική κρίση και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα Η διεθνής οικονομική κρίση και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα Οκτώβριος 2008 0859/ Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Research-point 2014 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕ.Π.ΚΑ. Μάρτιος 2014

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Research-point 2014 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕ.Π.ΚΑ. Μάρτιος 2014 ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Research-point 2014 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕ.Π.ΚΑ Μάρτιος 2014 Η Ταυτότητα της έρευνας Μάρτιος 14 Τύπος έρευνας Περιοχή έρευνας Ποσοτική τηλεφωνική έρευνα με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική κρίση & η σεξουαλική υγεία των νέων

Η οικονομική κρίση & η σεξουαλική υγεία των νέων Public Opinion Strategies Communication Η οικονομική κρίση & η σεξουαλική υγεία των νέων Member of Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... σελ. 3 1. Βαθμός αισιοδοξίας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011)

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Φορέας υλοποίησης Παρατηρητήριο Απασχόλησης της Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας (Ε.ΓΕΩ.) Περίοδος συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Χανιά -2011 1 1. Εισαγωγή Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η προώθηση αειφόρων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης με παράδειγμα το Ελαιόλαδο, στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας-Κύπρου. Νοέμβριος 2014

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας-Κύπρου. Νοέμβριος 2014 Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας-Κύπρου Νοέμβριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικός Αύγουστος 2013

Αγροτικός Αύγουστος 2013 Αγροτικός Αύγουστος 2013 Εμπορικό & Βιομηχανικό Ταυτότητα Έρευνας Είδος έρευνας Ποσοτική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου Χρονική διάρκεια Παρασκευή 26 Ιουλίου - Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Αποτελέσματα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Αποτελέσματα ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Αποτελέσματα Αύγουστος 2015 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκαν από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ). ΕΝΤΟΛΕΑΣ ALPHA TV. ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1.006

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική Έρευνα Γνώμης Ευρωεκλογές 2014

Πανελλαδική Έρευνα Γνώμης Ευρωεκλογές 2014 Πανελλαδική Έρευνα Γνώμης Ευρωεκλογές 2014 Μάιος 2014 Ταυτότητα Έρευνας Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Action 24. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 29 Απριλίου έως και 2 Μαΐου 2014. Τύπος έρευνας:

Διαβάστε περισσότερα

Έρε ρ υ ε ν υ α γ ια τ α τ ν έ ν α έ μέτ έ ρ τ α κ α κ τά τ τ ο τ υ ο υ κα κ πνίσμ σ α μ το τ ς ο Ιούνιος 2009

Έρε ρ υ ε ν υ α γ ια τ α τ ν έ ν α έ μέτ έ ρ τ α κ α κ τά τ τ ο τ υ ο υ κα κ πνίσμ σ α μ το τ ς ο Ιούνιος 2009 Έρευνα για τα νέα μέτρα κατά του καπνίσματος Ιούνιος 2009 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication

Marketing Research Communication marc A.E. Marketing Research Communication Ιούλιος 2013 Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα - Τηλ: 210-88.46.852 - Fax: 210-88.46.853 - e-mail: info@gsevee.gr - website: www.imegsevee.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. Έρευνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς

Marketing Research Communication. Έρευνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Marketing Research Communication Η αγορά του ψωμιού Έρευνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Παρουσίαση Έρευνας Φεβρουάριος 2013 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211-120 2900 fax.: 211-120 2929 e-mail: info@marc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 114

Πολιτικό Βαρόμετρο 114 Πολιτικό Βαρόμετρο 114 Νοέμβριος 2012 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1ΗΥΠΕΡΨΗΦΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΕΙΧΕ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ Σχετικά με τα νέα μέτρα που σχεδιάζει να πάρει η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/7/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/7/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/7/2014 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΙΝΕ / ΓΣΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τη δραστική μείωση του εισοδήματος και της καταναλωτικής δύναμης των μισθωτών σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών & επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών που εκπροσωπούν εργαζόµενους στο ηµόσιο

Έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών & επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών που εκπροσωπούν εργαζόµενους στο ηµόσιο Έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών & επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών που εκπροσωπούν εργαζόµενους στο ηµόσιο Οδηγίες στη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου: 1. Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογικό Βαρόμετρο 2009

Οικολογικό Βαρόμετρο 2009 Οικολογικό Βαρόμετρο 009 Ειδικό θέμα: Στάσεις απέναντι στην πυρηνική ενέργεια Μάρτιος 009 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... 3 1. Βαθμός ενδιαφέροντος για τις Βουλευτικές Εκλογές στις Σεπτεμβρίου... 4 2. Για το αν η προσφυγή στις πρόωρες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 106

Πολιτικό Βαρόμετρο 106 Πολιτικό Βαρόμετρο 106 Μάιος 2012 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Συνηθίζετε να παρακολουθείτε στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στις εφημερίδες, ή στο ίντερνετ ειδήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα