Σύγκριση συστημάτων της τηλεεκπαίδευσης στη Ρωσία και στην Ελλάδα και Στατιστικές μελέτες.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύγκριση συστημάτων της τηλεεκπαίδευσης στη Ρωσία και στην Ελλάδα και Στατιστικές μελέτες."

Transcript

1 Σύγκριση συστημάτων της τηλεεκπαίδευσης στη Ρωσία και στην Ελλάδα και Στατιστικές μελέτες. Συλλογή των αποτελεσμάτων και επεξεργασία τους. Δημιουργία βάσης δεδομένων για τις δύο χώρες ξεχωριστά (Ρωσία/Ελλάδα). Δημιουργία των ερωτηματολογίων για τις χώρες (Ρωσία/Ελλάδα). Καταχώριση των εγγράφων (στο σύνολο τους 250) στις δύο φόρμες για κάθε χώρα ξεχωριστά.

2 Σύγκριση συστημάτων της τηλεεκπαίδευσης στη Ρωσία και στην Ελλάδα και Στατιστικές μελέτες. Δημιουργία των ερωτημάτων (queries). Συλλογή των αποτελεσμάτων και επεξεργασία και παρουσιασή τους.

3 Σύγκριση συστημάτων της τηλεεκπαίδευσης στη Ρωσία και στην Ελλάδα και Στατιστικές μελέτες. Συνέντευξη από τους: Πιλαβίδου Λαρίσα Δόκιμος Διδάκτωρ των Χημικών Επιστημών (πόλη Ζελενογράντ, περιοχή Μόσχας, Ρωσία). Εγκόρωφ Ανατόλιος - Δόκιμος Διδάκτωρ των Ιστορικών Επιστημών ( πόλη Μόσχα, Ρωσία). Καλλίρης Γεώργιος-Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, Λέκτορας ΑΠΘ, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ, Καθηγητής στο Ε.Α.Π.

4 Σύγκριση συστημάτων της τηλεεκπαίδευσης στη Ρωσία και στην Ελλάδα και Στατιστικές μελέτες. Στόχος της μελέτης: αξιολόγηση της κατάστασης της τηλεεκπαίδευσης στη Ρωσία και στην Ελλάδα καθώς και η σύγκριση τους.

5 Σύγκριση συστημάτων της τηλεεκπαίδευσης στη Ρωσία και στην Ελλάδα και Στατιστικές μελέτες. Έγινε η στατιστική μελέτη των ομάδων του δείγματος των 250 ανθρώπων στην Ρωσία και στην Ελλάδα αντίστοιχα (στο σύνολο 500 άτομα). Ρωσία Ελλάδα Σύνολο; Ελλάδα; 250 Σύνολο; Ρωσία; 250

6 Δημογραφικά στοιχεία το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή οικονομική κατάσταση, περιοχή διαμονής, ο χαρακτήρας της επαγγελματικής απασχόλησης, εκπαίδευση και εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο, γνώσεις ξένων γλωσσών.

7 Σύγκριση συστημάτων της τηλεεκπαίδευσης στη Ρωσία και στην Ελλάδα και Στατιστικές μελέτες. Η ανάλυση της έρευνας πραγματοποιείται σε 3 στάδια. Στο πρώτο στάδιο περιγράφεται ο δημογραφικός χαρακτήρας του δείγματος σε κάθε χώρα, που αποτελεί τους παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω.

8 Σύγκριση συστημάτων της τηλεεκπαίδευσης στη Ρωσία και στην Ελλάδα και Στατιστικές μελέτες. Στο δεύτερο στάδιο γίνεται ανάπτυξη ανάλυσης, συγχώνευση και σύγκριση των αποτελεσμάτων στη Ρωσία και την Ελλάδα που κατά συνέπεια προέκυψαν από τους πίνακες και τα γραφήματα, που δημιουργήθηκαν βάση του ερωτηματολογίου. Επίσης, αντιπαρατίθενται και συγκρίνονται τα αποτελέσματα της έρευνας στις δύο χώρες. Στο τρίτο τελευταίο στάδιο διατυπώνονται τα συμπεράσματα της έρευνας.

9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ο στόχος της 1ης ερώτησης είναι η μελέτη της αξιολόγησης της σημασίας της τηλεεκπαίδευσης για σήμερα. Η ερώτηση παρουσιάζει την κλίμακα της αξιολόγησης (από 1 έως 10 όπου 10 είναι ο μέγιστος βαθμός της αξιολόγησης). Για την διευκόλυνση της ανάλυσης των απαντήσεων η κλίμακα διαχωρίζεται σε τρεις κατηγορίες απαντήσεων: α) από 1 έως 3 (όχι πολύ σημαντική), β) από 4 έως 6 (σχετικά σημαντική), γ) από 7 έως 10 (ιδιαίτερα σημαντική).

10 Γράφημα 1. Αξιολόγηση της σημασίας της τηλεεκπαίδευσης στη Ρωσία. 30% 25% 20% 15% 10% Άνδρες Γυναίκες 5% 0% Όχι πολύ σημαντική Σχετικά σημαντική Ιδιαίτερα σημαντική Άνδρες 5% 26% 18% Γυναίκες 5% 24% 21%

11 Γράφημα 1. Αξιολόγηση της σημασίας της τηλεεκπαίδευσης στην Ελλάδα. 35% 30% 25% 20% 15% Άνδρες Γυναίκ ες 10% 5% 0% Όχι πολύ σημαντική Σχετικά σημαντική Ιδιαίτερα σημαντική Άνδρες 2% 13% 20% Γυναίκ ες 8% 22% 34%

12 Γράφημα 1.2 Παρουσιάζει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της σημασίας της τηλεεκπαίδευσης στη Ρωσία ανάλογα με την ηλικία των ερωτηθέντων. 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% Ηλικίας μέχρι 20 χρονών Ηλικίας απ ό χρονών Ηλικίας απ ό χρονών Ηλικίας π άνω απ ό 40 χρονών 4% 2% 0% Όχι πολύ σημαντική Σχετικά σημαντική Ιδιαίτερα σημαντική Ηλικίας μέχρι 20 χρονών 3% 20% 15% Ηλικίας απ ό χρονών 3% 18% 18% Ηλικίας απ ό χρονών 2% 11% 6% Ηλικίας π άνω απ ό 40 χρονών 2% 2% 0%

13 Γράφημα 1.2 Παρουσιάζει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της σημασίας της τηλεεκπαίδευσης στην Ελλάδα ανάλογα με την ηλικία των ερωτηθέντων. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Ηλικίας μέχρι 20 χρονών Ηλικίας από χρονών Ηλικίας από χρονών Ηλικίας πάνω από 40 χρονών 0% Όχι πολύ σημαντική Σχετικά σημαντική Ιδιαίτερα σημαντική Ηλικίας μέχρι 20 χρονών 6% 16% 22% Ηλικίας από χρονών 5% 18% 30% Ηλικίας από χρονών 0% 1% 1% Ηλικίας πάνω από 40 χρονών 0% 0% 1%

14 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ο στόχος της 2ης ερώτησης του ερωτηματολογίου είναι να ερευνήσουμε πως οι ερωτηθέντες στον έντυπο αξιολόγησης χρησιμοποιούν προσωπικά τις διάφορες μορφές της τηλεεκπαίδευσης (καθορίζοντας το χρονικό διάστημα: α) συχνά, β) αραιά, γ) πολύ σπάνια, δ) καθόλου).

15 Γράφημα Καθορισμός της συχνότητας χρήσης των διαφόρων μορφών της τηλεεκπαίδευσης από τους ερωτηθέντες στη Ρωσία στο προσωπικό επίπεδο ανάλογα με την οικονομική κατάσταση τους. 50% Κατώτερη οικονομική κατάσταση Μεσαία οικονομική κατάσταση Ανώτερη οικονομική κατάσταση 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Συχνά Αραιά Πολύ σπάνια Καθόλου Κατώτερη οικονομική κατάσταση 0% 30% 30% 41% Μεσαία οικονομική κατάσταση 18% 38% 23% 21% Ανώτερη οικονομική κατάσταση 50% 0% 38% 13%

16 Γράφημα Καθορισμός της συχνότητας χρήσης των διαφόρων μορφών της τηλεεκπαίδευσης από τους ερωτηθέντες στη Ελλάδα στο προσωπικό επίπεδο ανάλογα με την οικονομική κατάσταση τους. 50% 45% Κατώτερη οικονομική κατάσταση Μεσαία οικονομική κατάσταση Ανώτερη οικονομική κατάσταση 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Συχνά Αραιά Πολύ σπάνια Καθόλου Κατώτερη οικονομική κατάσταση 23% 23% 15% 38% Μεσαία οικονομική κατάσταση 10% 21% 21% 48% Ανώτερη οικονομική κατάσταση 26% 9% 17% 48%

17 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Η 5η ερώτηση έχει σχέση με το πόσο σημαντικό παράγοντα θεωρούν οι ερωτηθέντες την έλλειψη προσωπικής επικοινωνίας με τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς στα συστήματα της τηλεεκπαίδευσης. Η ερώτηση παρουσιάζει την κλίμακα αξιολόγησης (από 1 έως 10 όπου 10 είναι ο μέγιστος βαθμός αξιολόγησης). Για την διευκόλυνση της ανάλυσης των απαντήσεων η κλίμακα διαχωρίζεται σε τρεις κατηγορίες απαντήσεων: α) από 1 έως 3 (όχι πολύ σημαντικό), β) από 4 έως 6 (σχετικά σημαντικό), γ) από 7 έως 10 (ιδιαίτερα σημαντικό).

18 Γράφημα 5.1 Αξιολόγηση κατά πόσο είναι σημαντικός ο παράγοντας της έλλειψης προσωπικής επικοινωνίας με τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς στα συστήματα της τηλεεκπαίδευσης στη Ρωσία. 30% 25% 20% 15% Άνδρες Γυναίκες 10% 5% 0% Όχι πολύ σημαντικό Σχετικά σημαντικό Ιδιαίτερα σημαντικό Άνδρες 4% 16% 28% Γυναίκες 7% 16% 28%

19 Γράφημα 5.1 Αξιολόγηση κατά πόσο είναι σημαντικός ο παράγοντας της έλλειψης προσωπικής επικοινωνίας με τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς στα συστήματα της τηλεεκπαίδευσης στην Ελλάδα. 60% 50% 40% 30% Άνδρες Γυναίκες 20% 10% 0% Όχι π ολύ σημαντικό Σχετικά σημαντικό Ιδιαίτερα σημαντικό Άνδρες 2% 8% 26% Γυναίκες 2% 7% 55%

20 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ο στόχος της 9ης ερώτησης είναι η εξακρίβωση του βαθμού της εμπιστοσύνης των ερωτηθέντων για τα αποτελέσματα εξετάσεων μέσω του διαδικτύου.

21 Γράφημα 9.1 Αξιολόγηση του βαθμού της εμπιστοσύνης για τα αποτελέσματα των εξετάσεων μέσω του διαδικτύου από τους ερωτηθέντες στη Ρωσία. 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% Καθόλου Σχετικά Ικανοπ οιητικά Απ όλυτα 2% 0% Άνδρες Γυναίκες Καθόλου 6% 10% Σχετικά 17% 18% Ικανοπ οιητικά 17% 18% Απ όλυτα 8% 5%

22 Γράφημα 9.1 Αξιολόγηση του βαθμού της εμπιστοσύνης για τα αποτελέσματα των εξετάσεων μέσω του διαδικτύου από τους ερωτηθέντες στην Ελλάδα. 30% 25% 20% 15% 10% Καθόλου Σχετικά Ικανοπ οιητικά Απ όλυτα 5% 0% Άνδρες Γυναίκες Καθόλου 6% 9% Σχετικά 12% 16% Ικανοπ οιητικά 14% 26% Απ όλυτα 3% 14%

23 Γράφημα 9.5 Αξιολόγηση του βαθμού της εμπιστοσύνης για τα αποτελέσματα των εξετάσεων μέσω του διαδικτύου από τους ερωτηθέντες στη Ρωσία ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο τους. 18% 16% Πρωτοβάθμια εκπ αίδευση Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΙΕΚ ή άλλη μετά το Λύκειο εκπαίδευση Τριτοβάθμιας εκπ αίδευσης ΑΕΙ-ΤΕΙ Μεταπτυχιακές σπουδές 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Καθόλου Σχετικά Ικανοπ οιητικά Απ όλυτα Πρωτοβάθμια εκπ αίδευση 0% 0% 0% 0% Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 7% 10% 12% 4% ΙΕΚ ή άλλη μετά το Λύκειο εκπ αίδευση 3% 6% 2% 1% Τριτοβάθμιας εκπ αίδευσης ΑΕΙ-ΤΕΙ 5% 16% 17% 9% Μεταπτυχιακές σπουδές 1% 2% 4% 0%

24 Γράφημα 9.5 Αξιολόγηση του βαθμού της εμπιστοσύνης για τα αποτελέσματα των εξετάσεων μέσω του διαδικτύου από τους ερωτηθέντες στην Ελλάδα ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο τους. 30% Πρωτοβάθμια εκπ αίδευση Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΙΕΚ ή άλλη μετά το Λύκειο εκπαίδευση Τριτοβάθμιας εκπ αίδευσης ΑΕΙ-ΤΕΙ Μεταπτυχιακές σπουδές 25% 20% 15% 10% 5% 0% Καθόλου Σχετικά Ικανοπ οιητικά Απ όλυτα Πρωτοβάθμια εκπ αίδευση 1% 1% 2% 1% Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 4% 4% 11% 7% ΙΕΚ ή άλλη μετά το Λύκειο εκπ αίδευση 0% 1% 1% 1% Τριτοβάθμιας εκπ αίδευσης ΑΕΙ-ΤΕΙ 10% 22% 25% 8% Μεταπτυχιακές σπουδές 0% 0% 1% 0%

25 Γράφημα 9.6 Αξιολόγηση του βαθμού της εμπιστοσύνης για τα αποτελέσματα των εξετάσεων μέσω του διαδικτύου από τους ερωτηθέντες στη Ρωσία ανάλογα με τη σχέση τους με την πληροφορική. 20% Είχαν σχέση με π ληροφορική Σχετικά με την π ληροφορική Δεν είχαν σχέση με την π ληροφορική 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Καθόλου Σχετικά Ικανοπ οιητικά Απ όλυτα Είχαν σχέση με π ληροφορική 7% 6% 2% 7% Σχετικά με την π ληροφορική 5% 15% 13% 1% Δεν είχαν σχέση με την π ληροφορική 5% 13% 19% 6%

26 Γράφημα 9.6 Αξιολόγηση του βαθμού της εμπιστοσύνης για τα αποτελέσματα των εξετάσεων μέσω του διαδικτύου από τους ερωτηθέντες στην Ελλάδα ανάλογα με τη σχέση τους με την πληροφορική. 25% Είχαν σχέση με π ληροφορική Σχετικά με την π ληροφορική Δεν είχαν σχέση με την π ληροφορική 20% 15% 10% 5% 0% Καθόλου Σχετικά Ικανοπ οιητικά Απ όλυτα Είχαν σχέση με π ληροφορική 11% 16% 22% 12% Σχετικά με την π ληροφορική 3% 4% 8% 2% Δεν είχαν σχέση με την π ληροφορική 1% 8% 10% 3%

27 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Η 10η ερώτηση έχει σχέση με το κατά πόσο αισθάνονται ανασφαλείς οι ερωτηθέντες στην χρησιμοποίηση της τηλεεκπαίδευσης. Η ερώτηση παρουσιάζει την κλίμακα αξιολόγησης (από 1 έως10 όπου 10 είναι ο μέγιστος βαθμός αξιολόγησης). Για την διευκόλυνση της ανάλυσης των απαντήσεων η κλίμακα διαχωρίζεται σε πέντε κατηγορίες απαντήσεων με επιλογές: α) από 1 έως 2 (καθόλου), β) από 3 έως 4 (σχετικά), γ) από 5 έως 6 (όχι ιδιαίτερα), δ) από 7 έως 8 (αρκετά), ε) από 9 έως 10 (δυσκολεύομαι πολύ). Επίσης υπάρχει μια επιπλέον επιλογή απάντησης που είναι εκτός κλίμακας αξιολόγησης και ακούγεται εξής: (δυσκολεύομαι να απαντήσω).

28 Γράφημα 10.1 Παρουσιάζει τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση το κατά πόσο αισθάνονται ανασφαλείς οι ερωτηθέντες στη Ρωσία στη χρησιμοποίηση της τηλεεκπαίδευσης. 18% 16% 14% 12% Άνδρες Γυναίκες 10% 8% 6% 4% 2% 0% Καθόλου Σχετικά Όχι ιδιαίτερα Αρκετά Δυσκολεύομαι π ολύ Δυσκολεύομαι να απ αντήσω Άνδρες 8% 10% 16% 10% 4% 1% Γυναίκες 7% 10% 16% 12% 4% 2%

29 Γράφημα 10.1 Παρουσιάζει τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση το κατά πόσο αισθάνονται ανασφαλείς οι ερωτηθέντες στην Ελλάδα στη χρησιμοποίηση της τηλεεκπαίδευσης. 35% 30% Άνδρες Γυναίκες 25% 20% 15% 10% 5% 0% Καθόλου Σχετικά Όχι ιδιαίτερα Αρκετά Δυσκολεύομαι π ολύ Δυσκολεύομαι να απ αντήσω Άνδρες 6% 4% 18% 6% 2% 0% Γυναίκες 8% 5% 32% 9% 5% 5%

30 Γράφημα Παρουσιάζει τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση το κατά πόσο αισθάνονται ανασφαλείς οι ερωτηθέντες στη Ρωσία στη χρησιμοποίηση της τηλεεκπαίδευσης, ανάλογα με το επίπεδο τους στις γνώσεις των ξένων γλωσσών (αγγλικά). 14% Καθόλου ή αρχάριου Μέτριο Ικανοπ οιητικό(επ ίπ εδο Low er) Πολύ καλό (επ ίπ εδο Proficiency) 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Καθόλου Σχετικά Όχι ιδιαίτερα Αρκετά Δυσκολεύομαι π ολύ Δυσκολεύομαι να απ αντήσω Καθόλου ή αρχάριου 1% 3% 2% 1% 1% 1% Μέτριο 4% 8% 12% 10% 3% 0% Ικανοπ οιητικό(επ ίπ εδο Low er) 4% 4% 11% 6% 2% 1% Πολύ καλό (επ ίπ εδο Proficiency) 2% 1% 3% 4% 1% 0%

31 Γράφημα Παρουσιάζει τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση το κατά πόσο αισθάνονται ανασφαλείς οι ερωτηθέντες στην Ελλάδα στη χρησιμοποίηση της τηλεεκπαίδευσης, ανάλογα με το επίπεδο τους στις γνώσεις των ξένων γλωσσών (αγγλικά). 25% Καθόλου ή αρχάριου Μέτριο Ικανοπ οιητικό(επ ίπ εδο Low er) Πολύ καλό (επ ίπ εδο Proficiency) 20% 15% 10% 5% 0% Καθόλου Σχετικά Όχι ιδιαίτερα Αρκετά Δυσκολεύομαι π ολύ Δυσκολεύομαι να απ αντήσω Καθόλου ή αρχάριου 1% 1% 5% 2% 1% 2% Μέτριο 6% 3% 16% 6% 2% 3% Ικανοπ οιητικό(επ ίπ εδο Low er) 6% 4% 24% 4% 2% 0% Πολύ καλό (επ ίπ εδο Proficiency) 1% 1% 3% 1% 0% 0%

32 Γράφημα Παρουσιάζει τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση το κατά πόσο αισθάνονται ανασφαλείς οι ερωτηθέντες στη Ρωσία στη χρησιμοποίηση της τηλεεκπαίδευσης, ανάλογα με το επίπεδο τους στις γνώσεις των ξένων γλωσσών (άλλη ξένη γλώσσα). 2% 2% Καθόλου ή αρχάριου Μέτριο Ικανοπ οιητικό(επ ίπ εδο Low er) Πολύ καλό (επ ίπ εδο Proficiency) 2% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% Καθόλου Σχετικά Όχι ιδιαίτερα Αρκετά Δυσκολεύομαι π ολύ Δυσκολεύομαι να απ αντήσω Καθόλου ή αρχάριου 0% 0% 2% 1% 0% 1% Μέτριο 2% 2% 2% 1% 0% 0% Ικανοπ οιητικό(επ ίπ εδο Low er) 1% 1% 1% 1% 0% 0% Πολύ καλό (επ ίπ εδο Proficiency) 0% 0% 0% 0% 0% 0%

33 Γράφημα Παρουσιάζει τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση το κατά πόσο αισθάνονται ανασφαλείς οι ερωτηθέντες στην Ελλάδα στη χρησιμοποίηση της τηλεεκπαίδευσης, ανάλογα με το επίπεδο τους στις γνώσεις των ξένων γλωσσών (άλλη ξένη γλώσσα). 5% 4% Καθόλου ή αρχάριου Μέτριο Ικανοπ οιητικό(επ ίπ εδο Low er) Πολύ καλό (επ ίπ εδο Proficiency) 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% Καθόλου Σχετικά Όχι ιδιαίτερα Αρκετά Δυσκολεύομαι π ολύ Δυσκολεύομαι να απ αντήσω Καθόλου ή αρχάριου 1% 0% 2% 0% 0% 0% Μέτριο 0% 1% 4% 1% 0% 0% Ικανοπ οιητικό(επ ίπ εδο Low er) 0% 0% 4% 1% 0% 0% Πολύ καλό (επ ίπ εδο Proficiency) 1% 0% 1% 0% 0% 0%

34 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Η 12η ερώτηση που αφορά στη χρησιμότητα της διατύπωσης των αποριών εντός τάξης από τους ερωτηθέντες των δύο χωρών, συνδέεται με την ερώτηση 1η «αξιολογήστε τη σημασία της τηλεεκπαίδευσης σήμερα». Σκοπός, η αξιολόγηση της σημασίας της τηλεεκπαίδευσης από τους ερωτηθέντες της Ρωσίας και της Ελλάδας σε σχέση με το κατά πόσο σημαντική για αυτούς είναι η διατύπωση των αποριών εντός τάξης.

35 Γράφημα 12.1 Αξιολόγηση της σημασίας της τηλεεκπαίδευσης από τους ερωτηθέντες στη Ρωσία σε σχέση με το κατά πόσο σημαντική για αυτούς είναι η διατύπωση των αποριών εντός τάξης. 25% 20% Απορίες στην τάξη Σπ άνια χρήσιμη Χρήσιμη Πολύ σημαντική 15% 10% 5% 0% Όχι πολύ σημαντική Σχετικά σημαντική Ιδιαίτερα σημαντική Σπ άνια χρήσιμη 2% 14% 24% Χρήσιμη 5% 11% 5% Πολύ σημαντική 2% 25% 10%

36 Γράφημα 12.1 Αξιολόγηση της σημασίας της τηλεεκπαίδευσης από τους ερωτηθέντες στην Ελλάδα σε σχέση με το κατά πόσο σημαντική για αυτούς είναι η διατύπωση των αποριών εντός τάξης. 40% 35% Απορίες στην τάξη Σπ άνια χρήσιμη Χρήσιμη Πολύ σημαντική 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Όχι π ολύ σημαντική Σχετικά σημαντική Ιδιαίτερα σημαντική Σπ άνια χρήσιμη 0% 2% 4% Χρήσιμη 2% 12% 12% Πολύ σημαντική 9% 21% 38%

37 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Η 13η ερώτηση: «η προσαρμογή του προγράμματος μου έτσι ώστε να παρακολουθώ συστηματικά με φυσική παρουσία στον χώρο κάποιου εκπαιδευτικού φορέα είναι: ιδιαίτερα εύκολη, σχετικά εύκολη, σχετικά δύσκολη ή ιδιαίτερα δύσκολη» και αναφέρεται στους ερωτηθέντες των δύο χωρών, συνδέεται με την ερώτηση 1η «αξιολογήστε τη σημασία της τηλεεκπαίδευσης σήμερα» με στόχο την αξιολόγηση της σημασίας της τηλεεκπαίδευσης από τους ερωτηθέντες της Ρωσίας και της Ελλάδας σε σχέση με το κατά πόσο είναι εύκολη η προσαρμογή του προγράμματος τους.

38 Γράφημα 13.1 Αξιολόγηση της σημασίας της τηλεεκπαίδευσης από τους ερωτηθέντες στη Ρωσία σε σχέση με το κατά πόσο είναι εύκολη η προσαρμογή του προγράμματος τους. 25% 20% 15% 10% Όχι π ολύ σημαντική Σχετικά σημαντική Ιδιαίτερα σημαντική 5% 0% Ιδιαίτερα εύκολη Σχετικά εύκολη Σχετικά δύσκολη Δύσκολη Ιδιαίτερα δύσκολη Όχι πολύ σημαντική 1% 3% 2% 2% 2% Σχετικά σημαντική 5% 24% 14% 7% 2% Ιδιαίτερα σημαντική 4% 12% 15% 6% 2%

39 Γράφημα 13.1 Αξιολόγηση της σημασίας της τηλεεκπαίδευσης από τους ερωτηθέντες στην Ελλάδα σε σχέση με το κατά πόσο είναι εύκολη η προσαρμογή του προγράμματος τους. 25% 20% 15% 10% 5% Όχι πολύ σημαντική Σχετικά σημαντική Ιδιαίτερα σημαντική 0% Ιδιαίτερα εύκολη Σχετικά εύκολη Σχετικά δύσκολη Δύσκολη Ιδιαίτερα δύσκολη Όχι πολύ σημαντική 1% 5% 1% 1% 3% Σχετικά σημαντική 2% 13% 14% 3% 4% Ιδιαίτερα σημαντική 7% 22% 19% 1% 5%

40 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Η 13η ερώτηση που είναι εξής: «η προσαρμογή του προγράμματος μου έτσι ώστε να παρακολουθώ συστηματικά με φυσική παρουσία στον χώρο κάποιου εκπαιδευτικού φορέα είναι: ιδιαίτερα εύκολη, σχετικά εύκολη, σχετικά δύσκολη ή ιδιαίτερα δύσκολη» και αναφέρεται στους ερωτηθέντες των δύο χωρών, συνδέεται με την ερώτηση 3η «θεωρείτε εσείς ότι η χρησιμοποίηση της τηλεεκπαίδευσης σας δίνει την δυνατότητα να κερδίζεται χρόνο» με στόχο την αξιολόγηση της τηλεεκπαίδευσης ως προς την παροχή της δυνατότητας κέρδους χρόνου από τους ερωτηθέντες της Ρωσίας και της Ελλάδας σε σχέση με το κατά πόσο είναι εύκολη η προσαρμογή του προγράμματος τους.

41 Γράφημα 13.2 Αξιολόγηση της σημασίας της τηλεεκπαίδευσης από τους ερωτηθέντες στη Ρωσία σε σχέση με το κατά πόσο είναι εύκολη η προσαρμογή του προγράμματος τους. 30% ΝΑΙ ΌΧΙ Δυσκολεύομαι να απ αντήσω 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ιδιαίτερα εύκολη Σχετικά εύκολη Σχετικά δύσκολη Δύσκολη Ιδιαίτερα δύσκολη ΝΑΙ 7% 27% 16% 9% 4% ΌΧΙ 2% 4% 4% 2% 1% Δυσκολεύομαι να απ αντήσω 1% 8% 10% 4% 1%

42 Γράφημα 13.2 Αξιολόγηση της σημασίας της τηλεεκπαίδευσης από τους ερωτηθέντες στην Ελλάδα σε σχέση με το κατά πόσο είναι εύκολη η προσαρμογή του προγράμματος τους. 30% ΝΑΙ ΌΧΙ Δυσκολεύομαι να απ αντήσω 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ιδιαίτερα εύκολη Σχετικά εύκολη Σχετικά δύσκολη Δύσκολη Ιδιαίτερα δύσκολη ΝΑΙ 6% 28% 19% 4% 5% ΌΧΙ 0% 4% 3% 0% 3% Δυσκολεύομαι να απ αντήσω 3% 8% 11% 1% 3%

43 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Η 14η ερώτηση έχει ως στόχο τη διαπίστωση του τρόπου της έκφρασης των ερωτηθέντων των δύο χωρών.

44 Γράφημα 14.1 Παρουσιάζει τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση του τρόπου έκφρασης των ερωτηθέντων στη Ρωσία. Γυναίκες Προφορικά Γραπ τά Άνδρες 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Άνδρες Γυναίκες Προφορικά 23% 22% Γραπ τά 26% 29%

45 Γράφημα 14.1 Παρουσιάζει τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση του τρόπου έκφρασης των ερωτηθέντων στην Ελλάδα. Γυναίκες Προφορικά Γραπ τά Άνδρες 0% 10% 20% 30% 40% 50% Άνδρες Γυναίκες Προφορικά 16% 23% Γραπ τά 19% 42%

46 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Η 14η ερώτηση που προφέρετε ως εξής: «εκφράζεστε καλύτερα: γραπτά ή προφορικά» και αναφέρεται στους ερωτηθέντες των δύο χωρών, συνδέεται με την ερώτηση 1η «αξιολογήστε τη σημασία της τηλεεκπαίδευσης σήμερα» με στόχο την αξιολόγηση της σημασίας της τηλεεκπαίδευσης από τους ερωτηθέντες της Ρωσίας και της Ελλάδας.

47 Γράφημα 14.3 Παρουσιάζει τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση του τρόπου έκφρασης των ερωτηθέντων στη Ρωσία. Ιδιαίτερα σημαντική Σχετικά σημαντική Όχι π ολύ σημαντική Προφορικά Γραπ τά 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Όχι π ολύ σημαντική Σχετικά σημαντική Ιδιαίτερα σημαντική Προφορικά 5% 24% 16% Γραπ τά 5% 26% 24%

48 Γράφημα 14.3 Παρουσιάζει τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση του τρόπου έκφρασης των ερωτηθέντων στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα σημαντική Σχετικά σημαντική Όχι πολύ σημαντική Προφορικά Γραπ τά 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Όχι πολύ σημαντική Σχετικά σημαντική Ιδιαίτερα σημαντική Προφορικά 5% 12% 23% Γραπ τά 6% 24% 31%

49 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Η ερώτηση 15η του ερωτηματολογίου: «Ποια νομίζεται ότι θα είναι η μορφή πανεπιστημίων που πιθανότατα θα επικρατήσει τα επόμενα 10 χρόνια» στη Ρωσία και στην Ελλάδα αντίστοιχα.

50 Γενικό Συμπέρασμα. Τα αποτελέσματα της έρευνας γενικώς επιβεβαιώνουν το εξής: Στη Ρωσία δημιουργήθηκε ένα Κρατικό Πρόγραμμα για την εξέλιξη και ένταξη της τηλεεκπαίδευσης στην εκπαίδευση του πληθυσμού της χώρας. Κάτι παρόμοιο υπάρχει και στην Ελλάδα και προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

51 Γενικό Συμπέρασμα. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων στη Ρωσία και στην Ελλάδα αξιολόγησε τη σημασία της τηλεεκπαίδευσης ως ιδιαίτερα σημαντική και προσωπικά χρησιμοποιούν τις διάφορες μορφές της εκπαίδευσης από απόσταση.

52 Γενικό Συμπέρασμα. Στις δύο χώρες ισότιμα αξιολογούν το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικής επικοινωνίας με συμμαθητές και εκπαιδευτικούς στα συστήματα της τηλεεκπαίδευσης. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων των δύο χωρών έχουν δικό τους προσωπικό Η/Υ. Γενικώς για τους ερωτηθέντες και των δύο χωρών η χρησιμοποίηση του internet είναι οικονομικά προσιτή.

53 Γενικό Συμπέρασμα. Στη Ρωσία πιο συχνά χρησιμοποιούν τις διάφορες μεθόδους τηλεεκπαίδευσης στο σπίτι και στην εργασία, αντίθετα στην Ελλάδα χρησιμοποιούν συχνότερα στα σχολεία, στα ΑΕΙ-ΤΕΙ και στα internet-café. Αντίθετα από τα αποτελέσματα στη Ρωσία, στην Ελλάδα έδειξε ότι μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων πιστεύουν απόλυτα στα αποτελέσματα των εξετάσεων μέσω διαδικτύου.

54 Γενικό Συμπέρασμα. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων και των δύο χωρών σημείωσε ότι αισθάνονται ανασφαλείς σε κάποιο βαθμό στη χρησιμοποίηση της τηλεεκπαίδευσης αλλά όχι ιδιαίτερα.

55 Γενικό Συμπέρασμα. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (88% στη Ρωσία) και (93% στην Ελλάδα) σε κάποιο βαθμό κατέχουν την αγγλική γλώσσα. Είναι πολύ σημαντικό, επειδή η βάση της αγγλικής γλώσσας αποτελεί ενωτικό κρίκο στο σύστημα της τηλεεκπαίδευσης. Δυστυχώς δεν είναι τόσο σημαντικό το ποσοστό των ερωτηθέντων και στις δύο χώρες που ξέρουν και τη δεύτερη ξένη γλώσσα (στη Ρωσία -16 %, στην Ελλάδα -19 %).

56 Γενικό Συμπέρασμα. Ερωτηθέντες στην Ελλάδα βλέπουν στο μέλλον την ανάπτυξη της τηλεεκπαίδευσης στη χώρα τους παράλληλα με την εξέλιξη της ανάπτυξης της εκπαίδευσης από απόσταση στην Ευρώπη. Στη Ρωσία το μέλλον της τηλεεκπαίδευσης εμπλέκουν περισσότερο με την εμβάθυνση στα παραδοσιακά έθιμα.

57 Προτάσεις. Δημιουργία και εφαρμογή μιας βάσης του ενιαίου συστήματος της τηλεεκπαίδευσης με μορφή του Ανοικτού Έλληνο-Ρωσικού Πανεπιστημίου της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Κοινή μελλοντική συνεργασία στα εκπαιδευτικά ζητήματα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Οργανωτική Επιτροπή

Προς την Οργανωτική Επιτροπή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμες Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Σταμούλου Αναστασία-Διονυσία 7ο Λύκειο Καλλιθέας Α4

Σταμούλου Αναστασία-Διονυσία 7ο Λύκειο Καλλιθέας Α4 Σταμούλου Αναστασία-Διονυσία 7ο Λύκειο Καλλιθέας Α4 Ευχαριστίες Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αποδώσω τις ευχαριστίες μου σε όσους βοήθησαν με τον τρόπο τους στην εκπόνηση αυτής της εργασίας. Αρχικά, θα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2005 Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ"... 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ... 3 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΑΠ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΑΠ Μάρτιος 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΑΠ Η παρούσα έκθεση είναι μια αποτύπωση του «προφίλ» των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Α & Β τάξεις στα 800 ολοήμερα Δημοτικά σχολεία με αναμορφωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Το υπουργείο μας. Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο

Το υπουργείο μας. Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο Αθήνα 29 Το υπουργείο μας Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο Χρήστος Τριπόδης Αναστάσιος Χριστάκης Παναγιώτα Γ. Ψυχογιού Νικόλαος Τριπόδης Αθήνα 29 Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο Συγγραφείς:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας

Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Μαρία Ξέστερου Λέκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Παναγιώτης Καλογεράκης Ερευνητής Αθανάσιος Κατσής Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΔΗΓΟΥΣ Χαράλαμπος Σουρής Επιβλέπων: Γιώργος Γιαννής,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ξένες Γλώσσες Τμήματα: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής & Ιταλικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Μ ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Μ ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η Χ Ρ Η Σ Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α Π Ο Τ Ο Υ Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο Υ Σ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» Απρίλιος 2006 1 Πίνακας Περιεχοµένων: 1. Τεχνική περιγραφή...3 1.1. Η "Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Αρ. Ε.01-05-01 Αρ. Έκδοσης: 1. Κωδικός Ενδιαφερόμενου: 1. ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 1 Όνομα. 2 Επώνυμο. 3 Τόπος κατοικίας.

Κωδ. Αρ. Ε.01-05-01 Αρ. Έκδοσης: 1. Κωδικός Ενδιαφερόμενου: 1. ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 1 Όνομα. 2 Επώνυμο. 3 Τόπος κατοικίας. Κωδικός Ενδιαφερόμενου: 1. ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 Όνομα 2 Επώνυμο 3 Τόπος κατοικίας 4 Αριθμός ΑΦΜ 5 Αριθμός ελτίου Ταυτότητας 6 Φύλο 7 Ηλικία 8 Υπηκοότητα 9 Εθνικότητα 10 Τηλέφωνο 11 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΤΡΩΜΕ» ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΥΣ

«ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΤΡΩΜΕ» ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΥΣ «ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΤΡΩΜΕ» Ομάδα εργαστηρίου: Γκιούρας Νικόλαος Κιρκιτζιώτη Γεωργία Κόνσουλα Λουκία Κουρκουμέλη Σοφία Μπόρας Δημήτριος Πορφυλλίδου Ευθυμία Χαϊνά Βαρβάρα Χαραλαμπίδου Ανατολή ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία-Φιλοσοφία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 13/5/2013 1/7/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους.

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Γ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εδώ, σας παρακαλούμε να μας πείτε ορισμένα στοιχεία για τον εαυτό σας και το παιδί σας. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ και τα κίνητρα συμμετοχής των εκπαιδευομένων στο Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών

Το προφίλ και τα κίνητρα συμμετοχής των εκπαιδευομένων στο Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Το προφίλ και τα κίνητρα συμμετοχής των εκπαιδευομένων στο Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Μάθημα: ΟΙΚ207 Σύνολο ερωτηματολογίων: 32 1. Έτος Σπουδών: 1ο έτος 12 2ο έτος 2 3ο έτος 3 4ο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικό Πολύκεντρο ΑΔΕΔΥ

Κοινωνικό Πολύκεντρο ΑΔΕΔΥ Κοινωνικό Πολύκεντρο ΑΔΕΔΥ ΚΙΝΗΤΡΑ & ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ Σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας στα επιμορφωτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013-21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Το ερωτηματολόγιο...

Το ερωτηματολόγιο... 1 Η έρευνά μας... Έλαβε μέρος στο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ κατά το χειμερινό εξάμηνο 2012-2013 στο τμήμα Αυτοματισμού Έγινε σε εθελοντική - ανώνυμη βάση από τους φοιτητές. Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε κατά την 8 η

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Μάρτιος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου Cyprus Gender Research Centre

Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου Cyprus Gender Research Centre 3. Ψήφος σε γυναίκα υποψήφια: Το µισό σχεδόν δείγµα των ερωτηθέντων (46,) ψήφισε γυναίκα, κυρίως γιατί τις θεωρεί αξιόλογες υποψήφιες (89,7), γιατί ήθελαν να στηρίξουν και γυναίκες (83,8) και γιατί θεωρούν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα»

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» «Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Στούμπου Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Χ. Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Α.ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΔΗΣ Μάθημα: ΟΙΚ107 Σύνολο ερωτηματολογίων: 38 Τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 30/10/2012 4/1/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ» Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΑΤΣΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Αγόρι 390 (51.25%) 360 (43.11%) 750 Κορίτσι 371 (48.75%) 475 (56.89%) (100%) 835 (100%) 1596

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Αγόρι 390 (51.25%) 360 (43.11%) 750 Κορίτσι 371 (48.75%) 475 (56.89%) (100%) 835 (100%) 1596 ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Α. Γενικά στοιχεία. Όπως φαίνεται παραπάνω, το 4.55% των ερωτηθέντων μαθητών πηγαίνουν στο Γυμνάσιο ενώ 47.48% αυτών φοιτούν στο Λύκειο ( για το 11.97% των μαθητών του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Ν ΑΥΠΑΚΤΟΥ. Πίνακας Περιεχοµένων:

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Ν ΑΥΠΑΚΤΟΥ. Πίνακας Περιεχοµένων: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η Χ Ρ Η Σ Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α Π Ο Τ Ο Υ Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο Υ Σ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Μάιος 2006 Πίνακας Περιεχοµένων: 1 1. Τεχνική περιγραφή...3 1.1. Η "Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του Προγράμματος Τηλεϊατρικής Vodafone

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του Προγράμματος Τηλεϊατρικής Vodafone Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του Προγράμματος Τηλεϊατρικής Vodafone Ερωτηματολόγιο προς Εξεταζόμενους Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εργαστήριο ISEB lab Ερευνητές Γιώργος Ευθυμιάδης, Γιάννης Νικολαΐδης Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Κ.ΜΑΥΡΙΔΗΣ Μάθημα: ΜΑΕ816 Σύνολο ερωτηματολογίων: 40 Τίτλος: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Μικτή επιμόρφωση εκπαιδευτικών με την υποστήριξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Μαθημάτων Μάθησης (ΟΣΔΜΜ) MOODLE - LAMS

Μικτή επιμόρφωση εκπαιδευτικών με την υποστήριξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Μαθημάτων Μάθησης (ΟΣΔΜΜ) MOODLE - LAMS Μικτή επιμόρφωση εκπαιδευτικών με την υποστήριξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Μαθημάτων Μάθησης (ΟΣΔΜΜ) MOODLE - LAMS Δρ. Σπυρίδων Παπαδάκης Δρ. Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής, Δ/ντής ΠΕΚ Πάτρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αναγκών των φοιτητών από μια Συμβουλευτική Υπηρεσία. Αποτελέσματα έρευνας στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θράκης

Διερεύνηση των αναγκών των φοιτητών από μια Συμβουλευτική Υπηρεσία. Αποτελέσματα έρευνας στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θράκης Διερεύνηση των αναγκών των φοιτητών από μια Συμβουλευτική Υπηρεσία. Αποτελέσματα έρευνας στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θράκης Γ. Ευσταθίου*, Κ. Ευθυμίου** & Α. Καλαντζή Azizi* *Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών & επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών που εκπροσωπούν εργαζόµενους στο ηµόσιο

Έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών & επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών που εκπροσωπούν εργαζόµενους στο ηµόσιο Έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών & επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών που εκπροσωπούν εργαζόµενους στο ηµόσιο Οδηγίες στη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου: 1. Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδες Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας Ψυχαγωγία Ενημέρωση

Ιστοσελίδες Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας Ψυχαγωγία Ενημέρωση FACEBOOK Ιστοσελίδες Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας Ψυχαγωγία Ενημέρωση Η εξέλιξη του facebook. 1. Ποιο είναι το ποσοστό χρήσης του facebook. 2. Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται. 3. Πόσος χρόνος αφιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τοπογράφοι Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ιάγραµµα1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - 1 Τύπος και µέθοδος: Περιοχή: Πληθυσµός: Ποσοτική

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010 ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Φεβρουάριος 2010 Α.Π.Θ Ιδρυματικά Υπεύθυνη Βαβάτση Χριστάκη Νόρμα, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής. Επιμέλεια/ Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

σπίτι ή στην εργασία: Για ποιο λόγο θα

σπίτι ή στην εργασία: Για ποιο λόγο θα Persona: Φωτογραφία: Φοιτητής μεταπτυχιακού προγράμματος στο Πανεπιστήμιο για το οποίο κάνουμε το Case Study. Επίπλαστο Κωνσταντίνος Μελάς Ονοματεπώνυμο: Προσωπικά και Τεχνικά στοιχεία Δημογραφικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ναυπηγική έρευνα και καινοτομία στο ΕΜΠ Η επόμενη γενιά ναυπηγών

Ναυπηγική έρευνα και καινοτομία στο ΕΜΠ Η επόμενη γενιά ναυπηγών 2 0 1 2 Ναυπηγική έρευνα και καινοτομία στο ΕΜΠ Η επόμενη γενιά ναυπηγών ISSN 1106-7152 ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η επόμενη γενιά ναυπηγών Του δρος Θάνου Πάλλη και της Αιμιλίας Παπαχρήστου Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για το Κοινωνικό Κεφάλαιο

Έρευνα για το Κοινωνικό Κεφάλαιο Έρευνα για το Κοινωνικό Κεφάλαιο 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταυτότητα της έρευνας ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/09/2012 έως 21/10/2012 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 18 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΑ 4.532 ΑΤΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/11/2014 Αρ. Πρωτ.: 2218 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα 28/11/2014 Αρ. Πρωτ.: 2218 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 28/11/2014 Αρ. Πρωτ.: 2218 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.), προκηρύσσει την πλήρωση 1 (μίας) θέσης υπαλλήλου με γνώσεις λογιστικής για τα κεντρικά γραφεία της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος.

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ, ΔΠΘ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΖΕΚΑΚΗ, ΑΠΘ Α ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 201 6-2017 2 ο παραδοτέο Περιεχόμενο 1. Εισαγωγή: το θέμα και η σημασία του, η σημασία διερεύνησης του

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΣΑ ΠΑΤΡΑΣ»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΣΑ ΠΑΤΡΑΣ» Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΣΑ ΠΑΤΡΑΣ» Τόπος Υποβολής των Αιτήσεων: DATA RC Μέλος της ΑΣ T: 2610 622027 Βαλτετσίου 1 & Μαιζώνος, ΤΚ 26223 Πάτρα Πληροφορίες: Δημήτρης Κουτσόπουλος ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. στο Σχέδιο Δράσης. «Στήριξη ανέργων περιφερειακής ενότητας Ηλείας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση»

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. στο Σχέδιο Δράσης. «Στήριξη ανέργων περιφερειακής ενότητας Ηλείας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση» ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο Σχέδιο Δράσης «Στήριξη ανέργων περιφερειακής ενότητας Ηλείας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση αποδοχής και αναστολών σε μαθησιακές εμπειρίες εισαγωγής στελεχών και υπαλλήλων επιλεγμένων

Διαφοροποίηση αποδοχής και αναστολών σε μαθησιακές εμπειρίες εισαγωγής στελεχών και υπαλλήλων επιλεγμένων Διαφοροποίηση αποδοχής και αναστολών σε μαθησιακές εμπειρίες εισαγωγής στελεχών και υπαλλήλων επιλεγμένων υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα της περιοχής μείζονος Θεσσαλονίκης στα δεδομένα Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HIV /AIDS ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: 656 ΑΤΟΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: / 2016 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HIV /AIDS ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: 656 ΑΤΟΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: / 2016 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HIV /AIDS ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: 656 ΑΤΟΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 09-12 / 2016 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ Περιεχόμενα Παρουσίασης Βασικά Στοιχεία της Έρευνας Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση συμμετοχής. στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

Αίτηση συμμετοχής. στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Αριθμ. Πρωτ. Αίτησης (συμπληρώνεται από το Φορέα) Αίτηση συμμετοχής στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα»

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ταυτότητα Έρευνας...4 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ...8 2.1. Χρήση Η/Υ και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Καποδιστρίου 96, 262 24 ΠΑΤΡΑ Τηλ.: 2613012630, Fax:2610315498 E-mail: info@apasxolisi-ellada.gr http://www.apasxolisi-ellada.gr ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι εμπιστευτικό και αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΔΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΔΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Μάθημα: ΟΙΚ709 Σύνολο ερωτηματολογίων: 22 1. Έτος Σπουδών: 1ο έτος 0 2ο έτος 0 3ο έτος 0 4ο

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

«Αναπτυξιακή Σύμπραξη: Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων»

«Αναπτυξιακή Σύμπραξη: Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων» «Αναπτυξιακή Σύμπραξη: Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων» Στοιχεία Επικοινωνίας Διεύθυνση: Βαλτετσίου 1 & Μαιζώνος, 26223, Πάτρα e-mail: info@datarc.gr Τηλέφωνο/FAX: 2611100200/2610240902

Διαβάστε περισσότερα

I. Εισαγωγή. II. Μεθοδολογία

I. Εισαγωγή. II. Μεθοδολογία I. Εισαγωγή Στο κείµενο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της πρωτογενούς έρευνας, στο πλαίσιο του έργου «Πρόκληση» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «EQUAL», σε αντιπροσωπευτικό δείγµα 1.386 ατόµων µε αναπηρία.

Διαβάστε περισσότερα

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ( ). Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ). ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος και κατόπιν αναλύονται τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία ανηλίκων και ενηλίκων χωριστά.

Ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος και κατόπιν αναλύονται τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία ανηλίκων και ενηλίκων χωριστά. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Γενικό Λύκειο Βαλτινού Τρικάλων ως εµπλεκόµενο σχολείο στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα Comenius Regio, που υλοποιείται µεταξύ φορέων και οργανισµών των Τρικάλων (Ελλάδα) και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα