Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ Λάρισα, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΘΕΣΣΛΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤ ΛΡΙΣΣ ριθµ. πρωτ: ΟΙΚ /ΝΣΗ ΜΕΤΦΟΡΩΝ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση : 8 ο χιλ. Ε. Ο. Λάρισας-Τρικάλων Προς : ποδέκτες Π.. Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Ναλµπάντης πόστολος Τηλέφωνο : Fax : ΘΕΜ : Καθορισµός αριθµού Μικτών Κλιµακίων Ελέγχου Οχηµάτων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και ονοµαστικός πίνακας υπαλλήλων αρµόδιων υπηρεσιών που µπορούν να συµµετέχουν σε αυτά για το έτος Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΡΧΗΣ ΘΕΣΣΛΙΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Των άρθρων 3, 113, 114, 160, 186 και 282 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/10) «Νέα ρχιτεκτονική της υτοδιοίκησης και της ποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης.». 2. Τον αριθµ. 129/2010 (Φ.Ε.Κ. 222/10 τ. ) Οργανισµός λειτουργίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 3. Το Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 131 / ). 4. To άρθρο 1 του N. 3446/2006 (Φ.Ε.Κ. 49/2006 τ. ) «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχηµάτων Ρυθµίσεις για τις επιβατικές µεταφορές και άλλες διατάξεις». 5. Την αριθµ. Φ2/55009/4626/00 (Φ.Ε.Κ. 1028/2000 τ.β ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/30/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2000 σχετικά µε τον οδικό τεχνικό έλεγχο των οχηµάτων επαγγελµατικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Κοινότητα», όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ.35359/4508/10 κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 40Β / ). 6. Το αρ. 4595/ έγγραφο του Γενικού ιευθυντή Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Θεσσαλίας. 7. Το αριθµ. πρωτ. 2501/35/8-α/ έγγραφο του Τµήµατος Τροχαίας Λάρισας.

2 8. Το αριθµ. πρωτ. 2501/35/1-α/ έγγραφο του στυνοµικού Τµήµατος Περιφέρειας. 9. Το αριθµ. πρωτ. 2507/21/13-δ / έγγραφο του τµήµατος Τροχαίας υτοκινητοδρόµων. 10. Το αριθµ. πρωτ. 2505/3/32-α/ έγγραφο του στυνοµικού Τµήµατος Φαρσάλων. 11. Το αριθµ. πρωτ. 2501/35/5-α/ έγγραφο του στυνοµικού Τµήµατος Τυρνάβου. 12. Το αριθµ. πρωτ. 1016/20/410-α/ έγγραφο του στυνοµικού Τµήµατος γιάς. 13. Το αριθµ. πρωτ. 1016/12/42-α/ έγγραφο του στυνοµικού Τµήµατος Ελασσόνας. 14. Το αριθµ. πρωτ. 1016/12/51-α/ έγγραφο του Τµήµατος Τροχαίας Ελασσόνας. 15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη που βαρύνει τις πιστώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε βάρος του φορέα: 073 και ΚΕ: Την ανάγκη καθορισµού του αριθµού των Μικτών Κλιµακίων Ελέγχου που θα συγκροτηθούν καθώς και την σύνταξη ονοµαστικού πίνακα υπαλλήλων που νοµιµοποιούνται να µετάσχουν ως µέλη των Μ.Κ.Ε. αποφασίζουµε : 1. Καθορίζουµε τους παρακάτω πίνακες υπαλλήλων της /νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, των στυνοµικών οργάνων και υπαλλήλων άλλων υπηρεσιών της Π.Ε. Λάρισας από τους οποίους θα συγκροτούνται τα Μικτά Κλιµάκια Ελέγχου για το ΠΙΝΚΣ ΥΠΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΦΟΡΩΝ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΛΡΙΣΣ / ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛ ΟΣ..Τ. ΒΘΜΟΣ 1 ΠΠ ΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ ΜΗΧΝΙΚΩΝ AH ΕΣΠΟΙΝ 2 ΖΧΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ /ΚΟΥ Ι ΟΙΚ/ΚΟΥ 3 ΠΤΕΡΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΖΧΡΙΣ ΠΕ /ΚΟΥ Ρ Ε ΟΙΚ/ΚΟΥ 4 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ /ΚΟΥ Χ Ε ΕΥΤΥΧΙ ΟΙΚ/ΚΟΥ 5 ΝΛΜΠΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ /ΚΟΥ Ε Ε ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ 6 ΝΙΚΟΛΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΤΕ /ΚΟΥ Ι ΣΤ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ ΟΙΚ/ΚΟΥ 7 ΠΠΣΤΕΡΓΙΟΥ ΛΕΞ/Ν ΡΟΣ ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Κ Γ

3 ΣΩΤΗΡΙΟΣ 8 ΤΝΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΝΣΤΣΙΟΣ Ε /ΚΟΥ Χ Γ 9 ΜΠΓΚΣ ΜΙΧΗΛ ΘΩΜΣ Ε ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ Χ Γ 10 ΠΠΝΙΚΟΛΟΥ ΡΙΣΤΕΙ ΗΣ Ε ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ Φ Γ ΚΩΝ/ΝΟΣ 11 ΣΩΤΗΡΛΗΣ ΗΛΙΣ Ε ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ Χ Γ ΠΟΣΤΟΛΟΣ 12 ΚΥΡΙΤΣΚΣ ΕΥΣΤΘΙΟΣ Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ Β Β ΘΝΣΙΟΣ 13 ΠΝΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ζ Β ΗΜΗΤΡΙΟΣ 14 ΡΜΠΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η Γ ΚΩΝ/ΝΟΣ 15 ΜΚΡΙ ΟΥ ΙΩΝΝΗΣ Ε /ΚΟΥ Μ Γ ΦΡΟ ΙΤΗ 16 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΦΝΩ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε /ΚΟΥ- Ι Γ 17 ΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε /ΚΟΥ - Τ Γ ΙΩΝΝ 18 ΤΣΙΝΟΥΛΗ ΒΪ ΠΗΛΕΣ Ε /ΚΟΥ - Λ ΧΜΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ε /ΚΟΥ - Μ ΜΠΡΜΠΟΥΤΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε /ΚΟΥ - Σ ΚΛΕΟΝΙΚΗ 21 ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΒΣΙΛΕΙΟΣ Ε /ΚΟΥ - Μ Ε 22 ΚΡΒΕΝΤΖΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε Ο ΗΓΩΝ Ι Ε ΧΙΛΛΕΣ 23 ΕΛΗ ΗΜΟΥ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΤΩΝ Μ Γ Β. ΠΙΝΚΣ ΥΠΛΛΗΛΩΝ ΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΡΙΣΣ / ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΠΤΡΩΝΥΜΟ Τ ΚΛ ΟΣ/Β ΘΜΟΣ 1 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΝΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ζ ΤΕ ΜΗΧ. Ι Χ /Γ 2 ΠΛΙΤΣΙΚΣ ΒΣΙΛΕΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΣ Ρ Ε Ο ΗΓΩΝ/Ε 3 ΘΝΣΙΟΥ ΛΚΙΒΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ Ε Ο ΗΓΩΝ/Ε 4 ΤΣΙΡΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ Ι Ε Ο ΗΓ./ΣΤ 5 ΠΠΠ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι Ε ΙΟΙΚ- ΓΡ./ 6 ΚΡ ΗΜΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΕΞΝ ΡΟΣ Ζ Ε Ο ΗΓΩΝ/Ε 7 ΚΡΛΗΣ ΒΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ Ρ Ε Ο ΗΓΩΝ Ι Χ/ 8 ΜΠΡΙΣΤΙΚΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ Ε Ο ΗΓΩΝ/Ε 9 ΚΤΣΟΓΙΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΣ Σ Ε Ο ΗΓΩΝ/Β 10 ΓΚΝ ΧΡΥΣΦΕΝΙ ΙΩΝΝΗΣ Κ Ε ΙΟΙΚ/ΚΟΥ 11 ΠΠ ΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ζ ΠΕ ΙΟΙΚ /ΟΙΚΟΝ. 12 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ Ε ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

4 13 ΜΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ζ ΤΕ ΤΕΧΝ.ΤΡ/Ε 14 ΣΓΝΗΣ ΒΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ Η Ε ΤΕΧ./ΟΧΗΜ 15 ΖΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Β ΤΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ 16 ΣΚΕΛΡΗΣ ΜΙΧΗΛ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Π Ε ΙΟΙΚ/ΚΟΥ 17 ΛΥΓΟΥΡ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Η ΤΕ ΝΟΣ/ΚΗΣ 18 Ν ΡΕΟΥ ΜΛΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ Η Ε ΙΟΙΚ- ΓΡ./Ε Γ. ΠΙΝΚΣ ΥΠΛΛΗΛΩΝ ΤΡΟΧΙΣ ΚΙ ΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΤΩΝ Π.Ε ΛΡΙΣΣ / ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΠΤΡ/ΜΟ ΓΜ ΒΘΜΟΣ ΤΜΗΜ ΤΡΟΧΙΣ ΛΡΙΣΣ 1 ΚΦΕΤΖΗΣ ΣΕΡΦΕΙΜ ΛΜΠΡΟΣ ΣΤΥΝ. 2 ΒΟΥΡΛΚΗ ΘΝΣΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΥΝ.Β 3 ΣΡΙΓΚΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΥΝ.Β 4 ΤΣΙΚΝΙΚΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΝ.Β 5 ΧΙ Σ ΝΤΩΝΙΟΣ ΣΕΡΦΕΙΜ ΥΠΣΤ. 6 ΓΚΟΥΜΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΥΠΣΤ. Β 7 ΒΙΤΣΗΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΥΠΣΤ. Β 8 ΛΜΠΡΟΥ ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΗΛΙΣ ΥΠΣΤ. Β 9 ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΝΘ/ΜΟΣ 10 ΚΡΥΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝ ΙΩΝΝΗΣ ΝΘ/ΜΟΣ 11 ΠΠΘΕΟΧΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΩΜΣ ΝΘ/ΜΟΣ 12 ΡΗΓΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΝΣΙΟΣ ΝΘ/ΜΟΣ 13 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΖΗΣΗΣ ΒΣΙΛΕΙΟΣ ΝΘ/ΜΟΣ 14 ΓΙΝΝΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΝΣΙΟΣ ΡΧ/ΚΣ 15 ΠΝΤΖΗΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΩΜΣ ΡΧ/ΚΣ 16 ΠΣΧΛΚΗ ΜΡΙ ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ ΡΧ/ΚΣ 17 ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΡΧ/ΚΣ 18 ΣΜΝΤΟΠΟΥΛΟ ΛΕΞΝ ΡΟΣ ΘΩΜΣ ΡΧ/ΚΣ Σ 19 ΤΣΙΝΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΧ/ΚΣ 20 ΤΖΙΚΣ ΙΩΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΧ/ΚΣ 21 ΚΡΙΒΟΣ ΣΤΥΛΙΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΧ/ΚΣ Β 22 ΜΠΛΙΝΙΤΗΣ ΛΕΞΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΧ/ΚΣ Β 23 ΒΛΩΡΣ ΘΝΣΙΟΣ ΓΘΟΚΛΗΣ ΡΧ/ΚΣ Β 24 ΒΛΙΚΟΣ Ν ΡΕΣ ΙΩΝΝΗΣ ΡΧ/ΚΣ Β 25 ΖΙΩΓΣ ΒΡΜ ΘΝΣΙΟΣ ΡΧ/ΚΣ Β 26 ΖΙΩΓΣ ΣΤΕΡΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΡΧ/ΚΣ Β 27 ΚΛΙΚΟΥ Σ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΣ ΡΧ/ΚΣ Β 28 ΜΓΓΟΥΦΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΧ/ΚΣ Β 29 ΣΜΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΧ/ΚΣ Β 30 ΣΜΟΥΡΗΣ ΒΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΡΧ/ΚΣ Β 31 ΓΚΓΚΡΣ ΣΤΥΛΙΝΟΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΠΡΧ/ΚΣ Β 32 ΓΟΥΛΙΤΣΣ ΒΣΙΛΕΙΟΣ ΘΝΣΙΟΣ ΥΠΡΧ/ΚΣ 33 ΚΟΥΤΟΥΚΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΡΧ/ΚΣ 34 ΛΙΚΟΥΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΛΜΠΟΣ ΥΠΡΧ/ΚΣ 35 ΜΠΛΜΩΤΗΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΥΠΡΧ/ΚΣ Β 36 ΜΠΟΤΟΥΛΣ ΙΩΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΥΠΡΧ/ΚΣ Β

5 37 ΣΤΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΡΧ/ΚΣ 38 ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΥ ΜΡΙΚ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ/ΚΣ ΤΜΗΜ ΤΡΟΧΙΣ ΛΡΙΣΣ - ΟΕΠΤ 1 ΓΡΦΙΩΤΗΣ ΠΡΣΚΕΥΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΝΘ/ΜΟΣ 2 ΤΡΚΛΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ/ΚΣ 3 ΖΙΩΓΣ ΘΝΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΧ/ΚΣ 4 ΚΕΛΤΣΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ ΡΧ/ΚΣ 5 ΜΠΛΜΠΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΥΠΡΧ/ΚΣ 6 ΤΣΙΠΛΙΚΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΥΠΡΧ/ΚΣ 7 ΚΥΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΕΡΙΟΣ ΡΧ/ΚΣ 8 ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΛΕΞΝ ΡΟΣ ΒΣΙΛΕΙΟΣ ΡΧ/ΚΣ 9 ΝΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΝΙΚΟΛΟΣ ΥΠΡΧ/ΚΣ 10 ΤΖΗΜΣ ΒΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΡΙΟΣ ΥΠΡΧ/ΚΣ 11 ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΧΡΟΚΟΠΟΣ ΥΠΡΧ/ΚΣ ΤΜΗΜ ΤΡΟΧΙΣ ΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΩΝ 1 ΜΠΣΛΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΘΝΣΙΟΣ ΥΠΣΤ. Β 2 ΚΝΤΡΙΝΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΘΩΜΣ ΝΘ/ΜΟΣ 3 ΝΟΥΣΙΟΣ ΒΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΝΘ/ΜΟΣ 4 ΧΡΙΣΗΣ ΗΛΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΘ/ΜΟΣ 5 ΒΛΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΘ/ΜΟΣ 6 ΘΕΟΥ ΓΛΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΘ/ΜΟΣ 7 ΤΣΝΚΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΣΙΛΕΙΟΣ ΡΧ/ΚΣ 8 ΘΕΟΧΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΡΧ/ΚΣ 9 ΜΗΤΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΧ/ΚΣ 10 ΚΡΥΩΤΗΣ ΛΕΞ/ΡΟΣ ΘΝΣΙΟΣ ΡΧ/ΚΣ 11 ΕΥΓΓΕΛΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΒΣΙΛΕΙΟΣ ΡΧ/ΚΣ 12 ΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΡΧ/ΚΣ 13 ΕΥΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΡΧ/ΚΣ 14 ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΧ/ΚΣ 15 ΖΦΕΙΡΗΣ ΘΩΜΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΧ/ΚΣ 16 ΜΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΝΣΙΟΣ ΡΧ/ΚΣ 17 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΧ/ΚΣ 18 ΖΗΣΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΡΧ/ΚΣ 19 ΚΟΝΤΟΓΙΝΝΗΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΡΧ/ΚΣ 20 ΛΦΖΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΡΧ/ΚΣ 21 ΝΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΛΟΣ ΡΧ/ΚΣ 22 ΣΚΟΜΠΣ ΣΤΕΡΙΟΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΡΧ/ΚΣ 23 ΤΣΙΚΛΟΣ ΒΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΧ/ΚΣ 24 ΣΤΤΗΡΗΣ ΗΛΙΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΠΡΧ/ΚΣ 25 ΠΠΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΝΘΗΣ ΣΤ/ΚΣ 26 ΣΛΤΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΣΤ/ΚΣ 27 ΣΪΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΡΧ/ΚΣ ΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ / ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΠΤΡΩ/ΜΟ ΓΜ ΒΘΜΟΣ 1 ΖΜΠΟΥΝΗΣ ΠΝΤΕΛΗΣ ΧΙΛΛΕΣ ΝΘ/ΜΟΣ 2 ΜΠΓΚΣ ΙΩΝΝΗΣ ΛΖΡΟΣ ΡΧ/ΚΣ 3 ΚΩΣΤΟΥΛΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΡΧ/ΚΣ ΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜ ΦΡΣΛΩΝ / ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΠΤΡΩ/ΜΟ ΓΜ ΒΘΜΟΣ 1 ΦΣΟΥΛΣ ΛΕΞΝ ΡΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΡΧ/ΚΣ

6 2 ΛΙΠΗΣ ΒΗΣΣΡΙΩΝ ΒΙΟΣ ΥΠΡΧ/ΚΣ ΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜ ΤΥΡΝΒΟΥ / ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΠΤΡΩΝΥΜΟ ΓΜ ΒΘΜΟΣ 1 ΚΛΥΒ ΒΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΣ ΝΘΥΠ/ΜΟΣ 2 ΤΣΚΝΚΗ ΒΣΙΛΙΚΗ ΝΤΩΝΙΟΣ ΝΘΥΠ/ΜΟΣ 3 ΤΣΜΟΥΡΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΣΙΛΕΙΟΣ ΡΧ/ΚΣ 4 ΓΙΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΝΗ ΙΩΝΝΗΣ ΡΧ/ΚΣ 5 ΚΡΜΗΤΣΙΟΣ ΠΕΡΙΚ- ΗΜΗΤ ΘΝΣΙΟΣ ΡΧ/ΚΣ 6 ΝΤΒΡΟΥΚΣ ΙΩΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΧ/ΚΣ 7 ΤΡΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΧ/ΚΣ 8 ΠΕΡΙΦΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΧ/ΚΣ 9 ΤΟΛΗΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΧ/ΚΣ 10 ΓΚΝΤΖΩΡΣ ΙΩΝΝΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΡΧ/ΚΣ 11 ΡΡΡΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΗΛ ΡΧ/ΚΣ 12 ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΧ/ΚΣ 13 ΚΩΣΤΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΧ/ΚΣ 14 ΣΚΟΡΦΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΒΣΙΛΕΙΟΣ ΡΧ/ΚΣ 15 ΠΠΡΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΧ/ΚΣ 16 ΜΗΤΣΟΓΛΟΥ ΠΡΣΚΕΥΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΧ/ΚΣ 17 ΤΣΙΡΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΧ/ΚΣ 18 ΜΠΡΟΖΙΟΥΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΧ/ΚΣ 19 ΚΟΥΤΡΣ ΙΩΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΧ/ΚΣ 20 ΣΙΦΟΓΙΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΠΡΧ/ΚΣ 21 ΜΡΚΟΥΛΗΣ ΒΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΣ ΥΠΡΧ/ΚΣ 22 ΣΠΥΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΥΠΡΧ/ΚΣ 23 ΜΙΧΟΣ ΘΩΜΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΥΠΡΧ/ΚΣ 24 ΝΓΝΩΣΤΟΥ ΗΛΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΡΧ/ΚΣ 25 ΖΜΠΡΣ ΗΛΙΣ ΘΝΣΙΟΣ ΥΠΡΧ/ΚΣ 26 ΚΟΥΚΟΥΛΡΙΝΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΥΠΡΧ/ΚΣ 27 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΠΡΧ/ΚΣ 28 ΓΙΟΚΥΡΙΚΙΩΤΗΣ ΒΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΥΠΡΧ/ΚΣ 29 ΚΜΒΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΜΙΧΗΛ ΥΠΡΧ/ΚΣ 30 ΤΣΟΥΠΟΥ ΜΡΙ ΝΙΚΗΤΣ ΣΤ/ΚΣ 31 ΚΩΣΤΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤ/ΚΣ 32 ΜΠΛΤ ΙΜΙΛΙ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤ/ΚΣ 33 ΡΗΓΣ ΣΤΕΡΙΟΣ ΘΕΟΧΡΗΣ ΣΤ/ΚΣ

7 ΤΜΗΜ ΤΡΟΧΙΣ ΕΛΣΣΟΝΣ / ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΠΤΡΩΝΥΜΟ ΓΜ ΒΘΜΟΣ 1 ΒΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΡΚΛΗΣ Υ/Β 2 ΗΜΟΥΛΣ ΣΤΕΡΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΘ. 3 ΣΥΜΕΩΝΙ ΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΡΛΜΠΟΣ ΡΧΙΦ/ΚΣ 4 ΚΥΡΙΛΛΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΡΧΙΦ/ΚΣ 5 ΠΙΠΙΛΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΧΙΦ/ΚΣ 6 ΠΝΓΙΩΤΟΥ ΝΤΩΝΙ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ε.Φ. ΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜ ΓΙΣ / ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΠΤΡΩΝΥΜΟ ΓΜ ΒΘΜΟΣ 1 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΝΟΣ ΘΩΜΣ ΣΤΥΝ.Β 2 Λ Σ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΝΘ/ΜΟΣ. 3 ΚΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΝΘ/ΜΟΣ. 4 ΚΟΥΛΙΟΥΜΠΣ Ν ΡΕΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΝΘ/ΜΟΣ. 5 ΚΛΦΤΗΣ ΒΣΙΛΕΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΧ/ΚΣ 6 ΓΕΡΟΓΙΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΧ/ΚΣ 7 ΒΛΧΟΓΙΝΝΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΘΩΜΣ ΡΧ/ΚΣ 8 ΤΣΚΝΚΗΣ ΜΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΧ/ΚΣ 9 ΤΣΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΧ/ΚΣ 10 ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΝΣΙΟΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΡΧ/ΚΣ 11 ΧΛ ΟΥΠΗΣ ΘΝΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΧ/ΚΣ 12 ΘΕΟΣ ΠΝΤΕ/ΜΩΝ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΡΧ/ΚΣ 13 ΓΤΣΙΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΧ/ΚΣ 14 ΤΖΙΟΥΡΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΧ/ΚΣ 15 ΧΤΖΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΝΣΙΟΣ ΡΧ/ΚΣ 16 ΠΠΜΡΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΧ/ΚΣ 17 ΜΠΟΥΡΓΖΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΥΠΡΧ/ΚΣ 18 ΤΓΚ ΡΓΥΡΩ ΠΝΟΣ ΥΠΡΧ/ΚΣ 19 ΝΤΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΙ. ΦΡ. 20 ΚΡΚΩΣΤΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΠΡΧ/ΚΣ 21 ΜΠΟΥΤΛΣ ΒΗΣΣΡΙΩΝ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΥΠΡΧ/ΚΣ 22 ΤΣΙΡ ΧΡΙΚΛΕΙ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΥΠΡΧ/ΚΣ 23 ΜΟΣΧΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΙΩΝΝΗΣ Ε.Φ 24 ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΣ ΒΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ Ε.Φ ΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜ ΕΛΣΣΟΝΣ / ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΠΤΡΩΝΥΜΟ ΓΜ ΒΘΜΟΣ 1 ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΟΥ ΙΩΝΝΗΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΧΙΦ/ΚΣ 2 ΠΠΧΤΖΗΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΡΧΙΦ/ΚΣ 2. Καθορίζουµε ως ανώτατο όριο συγκροτούµενων επιτροπών Μ.Κ.Ε. οχηµάτων για το έτος 2015 τις Η συγκρότηση κάθε Μικτού Κλιµακίου Ελέγχου θα γίνεται µε έγγραφη απόφαση του προσώπου που έχει την εν λόγω αρµοδιότητα ως εξής: - To 1ο και 2ο µέλος του Μ.Κ.Ε. θα επιλέγεται από τους υπαλλήλους του πίνακα. - Το 3ο µέλος του Μ.Κ.Ε. θα επιλέγεται από τους υπαλλήλους του πίνακα Β.

8 - Το 4ο µέλος του Μ.Κ.Ε. θα επιλέγεται από τους στυνοµικούς των υπολοίπων πινάκων του παραπάνω τµήµατος Γ. Στην προαναφερόµενη απόφαση θα καθορίζεται επίσης για κάθε Μ.Κ.Ε. ο επικεφαλής αυτού, η ηµεροµηνία και ο τόπος ελέγχου. 4. Έργο κάθε Μ.Κ.Ε. είναι o έλεγχος της νοµιµότητας και ασφάλειας της κυκλοφορίας, των εκποµπών καυσαερίων, όλων των οχηµάτων ελληνικών και αλλοδαπών που κυκλοφορούν στην χώρα µας καθώς και της νοµιµότητας της διενέργειας µεταφοράς µ αυτά, καθώς επίσης και η επιβολή διοικητικών κυρώσεων όπως αυτές καθορίζονται µε το Ν. 3446/2006 (Φ.Ε.Κ. 49 / ), ως επίσης και ο οδικός τεχνικός έλεγχος οχηµάτων σύµφωνα µε την υπ αριθµ. Φ2/55009/4626/00 κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1028Β / ) όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ.35359/4508/10 κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 40Β / ). 5. Η απόφαση ισχύει µέχρι Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΡΧΗΣ ΘΕΣΣΛΙΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΓΟΡΣΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 118 4 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 Ταχ. /νση : Πλ. Ελευθερίας 3

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Ξενοφώντος 15 Α, 105 57 ΑΘΗΝΑ e-mail : eye-ypepth@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Πληροφορίες: Ε. Γκαρέτσου Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Πληροφορίες : Α.Τσαρούχα Β.Λαρίση Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Τ.Κ. 101 92 Αθήνα Τηλ. : 210 69 65 895

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2442 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Τροποποίηση άδειας λειτουργίας.... 2 Χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΩ96-2ΔΛ 13/1/2014

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΩ96-2ΔΛ 13/1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 2/2014 ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Ξηρακιάς Ηλίας ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Σιδερόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 11-4-2014 Αριθµ. Πρωτ: 412 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΘΕΜΑ 16 ο : Εισήγηση σχετικά µε τη Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 261 17 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4313 Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 58 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ' αριθ. Φ. 700/95/82967/Σ.415/31 7 2012 απόφασης των Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 21 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμ βάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1154 6 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου....

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2026 20 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση της Ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος των ΝΠΔΔ Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 10 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση και διόρθωση της υπ αριθμ. 6997/146/ 30.1.2008 (ΦΕΚ 147/τ.Β/30.1.2008)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΟΜΗ ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Μονάδα Β1 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ-

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 380/5792 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝ ΡΩ

Διαβάστε περισσότερα