Οδηγίες συναρμολόγησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες συναρμολόγησης"

Transcript

1 Οδηγίες συναρμολόγησης Αντλία θερμότητας αέρα/νερού ΝΕΟ Wolf Easy Connect System BWL-1-08 I BWL-1-10 I BWL-1-12 I BWL-1-14 I BWL-1-08 A BWL-1-10 A BWL-1-12 A BWL-1-14 A Wolf GmbH Postfach Mainburg Tel /74-0 Fax 08751/ Internet: WOLF Klima- und Heiztechnik GmbH Eduard-Haas-Str Linz Tel. 0732/ Internet: Art.-Nr _1010 BWL-1 GR.indd Υπόκειται σε τροποποιήσεις D AT

2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... Σελίδα Υποδείξεις, δομή και εξοπλισμός 1. Υποδείξεις ασφαλείας / Πρότυπα και προδιαγραφές Γενικές υποδείξεις Υποδείξεις για την αντλία θερμότητας Περιεχόμενο παράδοσης Δομή Χαρακτηριστικά εξοπλισμού Διαστάσεις BWL-1 I/A Τοποθέτηση 8. Μεταφορά και υποδείξεις τοποθέτησης Υποδείξεις τοποθέτησης /Γενικά Υποδείξεις τοποθέτησης / Αποστάσεις Υποδείξεις τοποθέτησης / Σχέδιο βάσης Υποδείξεις τοποθέτησης / Στρώσιμο συνδέσεων...17 Συναρμολόγηση της αντλίας θερμότητας 13. Συναρμολόγηση απορροής συμπυκνωμάτων σε εξωτερική τοποθέτηση Συναρμολόγηση του καλύμματος εξωτερικής συσκευής Συναρμολόγηση σύνδεσης θέρμανσης Εγκατάσταση, συναρμολόγηση εξαρτημάτων αεραγωγών 16. Εξαρτήματα συνδέσεων αεραγωγών Συνδέσεις αεραγωγών Υπολογισμός της αύξησης στροφών Παραδείγματα εγκατάστασης αεραγωγών Σταθεροί αεραγωγοί - Συναρμολόγηση Εύκαμπτοι αεραγωγοί - Συναρμολόγηση...43 Ηλεκτρική σύνδεση 22. Ηλεκτρική σύνδεση στο WPM Ηλεκτρική σύνδεση _1010 BWL-1 GR.indd

3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... Σελίδα Τεχνικά στοιχεία 24. Τεχνικά χαρακτηριστικά Στάθμη θορύβου Στάθμη θορύβου σε εξωτερική τοποθέτηση Στάθμη θορύβου σε εσωτερική τοποθέτηση Διαστασιολόγηση σημείου διπλής πηγής ενέργειας BWL-1-08 Ισχύς θέρμανσης, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, COP BWL-1-10 Ισχύς θέρμανσης, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, COP BWL-1-12 Ισχύς θέρμανσης, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, COP BWL-1-14 Ισχύς θέρμανσης, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, COP Καμπύλη απωλειών πίεσης θέρμανσης / Διαφορά πίεσης 7m/8m κυκλοφορητή Πληροφορίες 32. Καθαρισμός / Ανακύκλωση Έναρξη λειτουργίας / Βλάβη / Συντήρηση Σημειώσεις ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ _1010 BWL-1 GR.indd 3

4 1. Υποδείξεις ασφαλείας Πρότυπα και προδιαγραφές Υποδείξεις ασφαλείας Σε αυτή την περιγραφή για τις σημαντικές οδηγίες οι οποίες αφορούν στην προστασία των ατόμων και στην τεχνική ασφάλεια λειτουργίας χρησιμοποιούνται τα παρακάτω σύμβολα και σημάνσεις υποδείξεων: Χαρακτηρίζει οδηγία που πρέπει να τηρηθεί επακριβώς, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ή ο τραυματισμών ατόμων και να μην προκληθούν δυσλειτουργίες ή βλάβες στη συσκευή! Χαρακτηρίζει κίνδυνο από ηλεκτρική τάση στα ηλεκτρικά εξαρτήματα! Προσοχή Υπόδειξη σημαίνει τεχνική οδηγία που πρέπει να τηρήσετε προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές και δυσλειτουργίες στη συσκευή. Πρότυπα / Προδιαγραφές Η συσκευή και τα εξαρτήματα ρύθμισης πληρούν τους παρακάτω κανονισμούς: Κατευθυντήριες οδηγίες EG 2006/42/EG Κατευθυντήρια οδηγία περί μηχανών 2006/95/EG Κατευθυντήρια οδηγία περί χαμηλής τάσης 2004/108/EG Κατευθυντήρια οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας Πρότυπα EN EN 378 EN EN EN EN EN EN EN EN Εθνικά πρότυπα / Κατευθυντήριες οδηγίες DE: DIN 8901 BGR 500 Μέρος 2 CH: NEV (SR ) _1010 BWL-1 GR.indd

5 2. Γενικές υποδείξεις Στην εγκατάσταση, έναρξη λειτουργίας, συντήρηση, επισκευή πρέπει να ακολουθηθούν οι παρακάτω προδιαγραφές και κατευθυντήριες οδηγίες: Η τοποθέτηση, εγκατάσταση, ρύθμιση και έναρξη λειτουργίας της εγκατάσρασης της αντλίας θερμότητας πρέπει να γίνεται από έναν εξειδικευμένο εγκαταστάτη ακολουθώντας τις αντίστοιχες ισχύουσες νόμιμες προδιαγραφές, κανονισμούς, κατευθυντήριες οδηγίες και των οδηγιών συναρμολόγησης. Η κλίση των αντλιών θερμότητας κατά την μεταφορά δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 45. Εξαρτήματα και σωληνώσεις του ψυκτικού κυκλώματος, της θέρμανσης και της πηγής θερμότητας δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση να χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά. Η αντλία θερμότητας επιτρέπεται να λειτουργεί με πηγή θερμότητας μόνο τον εξωτερικό αέρα. Οι πλευρές που διέρχεται ο αέρας δεν επιτρέπονται να στενέψουν ή να κλειστούν. Για λόγους ασφαλείας δεν πρέπει να διακοπεί η παροχή ρεύματος της αντλίας θερμότητας και της μονάδας manager της αντλίας θερμότητας ακόμα καιεκτός της περιόδου θέρμανσης. Η συσκευή επιτρέπεται να ανοιχτεί μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Πριν το άνοιγμα της συσκευής πρέπει όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα να είναι εκτός τάσης. Εργασίες στο ψυκτικό κύκλωμα πρέπει να γίνονται μόνο από ειξιδικευμένο προσωπικό. Μετά το ξέπλυμα του συμπυκνωτή με χημικά καθαριστικά πρέπει να ουδετεροποιηθούνε τα υπολείμματα και να γίνει εντατικό ξέπλυμα με νερό. Γενικός διακόπτης συντήρησης Μην καθαρίζετε ποτέ την επιφάνεια της συσκευής με όξινα ή χλωριούχα καθαριστικά. Η αντλία θερμότητας πρέπει κατά την τοποθέτηση να εγκατασταθεί με ασφάλεια έτσι ώστε κατά την λειτουργία της να εξασφαλίζεται η σταθερότητα έναντι ολίσθησης. Η αντλία θερμότητας για εξωτερική τοποθέτηση επιτρέπεται να τοποθετείται μόνο σε εξωτερικό χώρο. Σε τοποθέτηση στην Αυστρία: Πρέπει να ακολουθηθούν οι προδιαγραφές του ÖVE καθώς και της τοπικής ΔΕΗ. Εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημία να αντικαθίστανται μόνο με γνήσια ανταλλακτικά της Wolf. Να χρησιμοποιούνται προδιαγραφόμενες ασφάλειες (βλέπε τεχνικά χαρακτηριστικά). Αν γίνουν τεχνικές τροποποιήσεις στους πίνακες ρυθμίσεων της Wolf τότε δεν αναλαμβάνουμε την εγγύηση για ζημίες που θα προκύψουν λόγω αυτών των τροποποιήσεων. Κίνδυνοι από ζημίες από νερό και δυσλειτουργίες από παγετό! Σε ενεργοποιημένη αντλία θερμότητας υπάρχει αυτόματη προστασία από παγετό! Προσοχή Η χρήση της αντλίας θερμότητας πρέπει να δηλωθεί στην τοπική ΔΕΗ _1010 BWL-1 GR.indd 5

6 3. Υποδείξεις για την αντλία θερμότητας Περιοχή εφαρμογής Τρόπος λειτουργίας αντλίας θερμότητας Η υψηλής απόδοσης αντλία θερμότητας αέρα/νερού για θερμοκρασίες θέρμανσης μέχρι 63 C και θερμοκρασία αέρα μέχρι -25 C έχει σχεδιασθεί αποκλειστικά για θέρμανση και παραγωγή ζ.ν.χ. Λαμβάνοντας υπόψη τα όρια εφαρμογής (βλέπε Τεχνικά χαρακτηριστικά ) η αντλία θερμότητας μπορεί να χρησιοποιηθεί σε νέες ή και σε παλιές εγκαταστάσεις θέρμανσης. Το ψυκτικό κύκλωμα είναι ερμητικά κλειστό. Η αντλία θερμότητας μετατρέπει την θερμότητα χαμηλής θερμοκρασίας που υπάρχει στον εξωτερικό αέρα σε θερμότητα υψηλής θερμοκρασίας. Για αυτό π αέρας αναρροφάται μέσω ενός αεραγωγού από τον ανεμιστήρα και οδηγείται στον εξατμιστή (1). Στον εξατμιστή υπάρχει το υγρό μέσο εργασίας το οποίο σε χαμηλή θερμοκρασία και χαμηλή πίεση βράζει και ατμοποιείται. Η απαιτούμενη ενέργεια για την ατμοποίηση αφαιρείται από τον αέρα ο οποίος ψύχεται. Ο αέρας εξάγεται από έναν δεύτερο αεραγωγό στο περιβάλλον. Το ατμοποιημένο μέσο εργασίας αναρροφάται από τον συμπιεστή (2) και συμπιέζεται σε μία ψηλότερη πίεση. Το συμπιεσμένο και σε αέρια κατάσταση μέσο εργασίας πιέζεται στον συμπυκνωτή (3) όπου σε ψηλή πίεση και ψηλή θερμοκρασία συμπυκνώνεται. Η θερμότητα συμπύκνωσης μεταφέρεται στο νερό της θέρμανσης του οποίου η θερμοκρασία αυξάνεται. Η μεταφερόμενη ενέργεια στο νερό θέρμανσης αντιστοιχεί στην ενέργεια που έχει απαχθεί από τον εξωτερικό αέρα συν του μικρού μέρους ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται για την συμπίεση. Η πίεση στον συμπυκνωτή και πριν από την εκτονωτική βαλβίδα (4) είναι ψηλή. Μέσω της εκτονωτικής βαλβίδας και ανάλογα με την θερμοκρασία η πίεση μειώνεται τόσο ώστε πίεση και θερμοκρασία να πέσουν. Ο ψυκτικός κύκλος ξεκινάει πάλι από την αρχή. 1. Εξατμιστής 2. Συμπιεστής 3. Συμπυκνωτής 4. Εκτονωτική βαλβίδα Προστασία παγετού Προσοχή Χρήση της θέρμανσης με αντλία θερμότητας για εξοικονόμηση ενέργειας Προσοχή Με την ενεργοποίηση της αντλίας θερμότητας υπάρχει αυτόματη προστασία της συσκευής από παγετό. Δεν επιτρέπεται η χρήση αντιψυκτικών υγρών. Αν χρειαστεί η εγκατάσταση πρέπει να εκκενωθεί. Κίνδυνος από νερό και δυσλειτουργία από παγετό! Με την απόφασή σας για την χρήση στην θέρμανσή σας της αντλίας θερμότητας συμβάλλεται στην προστασία του περιβάλλοντος με τις χαμηλότερες εκπομπές ρύπων και την αποδοτικότερη χρήση της πρωτογενούς ενέργειας. Για να λειτουργεί η θέρμανσή σας ακόμα πιο αποδοτικά δώστε προσοχή στα παρακάτω σημεία: Η θέρμανση με αντλία θερμότητας πρέπει να διαστασιολογηθεί με μεγάλη προσοχή και να εγκατασταθεί. Αποφύγετε περιττές υψηλές θερμοκρασίες προσαγωγής. Όσο χαμηλότερη θερμοκρασία προσαγωγής τόσο πιο αποδοτικά λειτουργεί η αντλία θερμότητας. Προσέξτε τη σωστή ρύθμιση του πίνακα ρυθμίσεων! Πριτιμήστε τον ελεγχόμενο αερισμό. Σε σχέση με μόνιμα ανακλινόμενα παράθυρα αυτή η χρήση αερισμού μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και τα κόστη! _1010 BWL-1 GR.indd

7 3. Υποδείξεις για την αντλία θερμότητας Επιπλέον χαρακτηριστικά εξοπλισμού Μποϊλερ ζ.ν.χ. Προσοχή Εγκατεστημένα στη συσκευή αισθητήρες για την μέτρηση της θερμοκρασίας προσαγωγής και επιστροφής του νερού θέρμανσης, αισθητήρες για την επιτήρηση της θερμοκρασίας της πηγής θερμότητας καθώς και των θερμοκρασιών στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου. Για την παραγωγή ζ.ν.χ. με την αντλία θερμότητας της Wolf χρειάζονται ειδικά μποϊλερ ζ.ν.χ. που μπορούν να επιλεγούν από το πρόγραμμα εξαρτημάτων της Wolf. Η επιφάνεια εναλλαγής θερμότητας στα μποϊλερ ζ.ν.χ. πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,25 m² ανά kw ισχύς της θέρμανσης. Επεξεργασία νερού Προσοχή Το VDI 2035 Φύλλο 1 δίνει συστάσεις για την αποφυγή δημιουργίας αλάτων στις εγκαταστάσεις θέρμανσης. Το Φύλλο 2 επεξεργάζεται την διάβρωση του νερού. Ειδικά κατά την ξήρανση του σοβά με την ηλεκτρική αντίσταση πρέπει να προσεχτεί ώστε η συνολική σκληρότητα να είναι μέσα στα όρια, γιατί ειδάλλως υπάρχει ο κίνδυνος αλάτων και μη λειτουργία της ηλεκτρικής αντίστασης. Η επιτρεπόμεη σκληρότητα νερού είναι 17 dh έως 250 λίτρα όγκου εγκατάστασης σε λειτουργία με ηλεκτρική αντίσταση. Σε εγκαταστάσεις με πολύ νερό ή σε αυτές που γίνεται αναπλήρωση νερού σε μεγάλες ποσότητες (π.χ. λόγω διαρροών) πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες τιμές. Επιτρεπόμενη σκληρότητα σε dh 250l Δεν απαιτείται επεξεργασία νερού Απαιτείται επεξεργασία νερού Λειτουργία χωρίς ηλεκτρική αντίσταση Λειτουργία με ηλεκτρική αντίσταση Όγκος εγκατάστασης σε l Στην υπέρβαση της καμπύλης ορίων πρέπει ένα μέρος του νερού της εγκατάστασης να επεξεργαστεί. Παράδειγμα: Συνολική σκληρότητα του πόσιμου νερού: 18 dh Όγκος εγκατάστασης: 500l δηλ. πρέπει να επεξεργαστούν τουλάχιστον 250l. Σκληρότητα νερού Η ρυθμισμένη θερμοκρασία του νερού στο μποϊλερ ζ.ν.χ. μπορεί να είναι πάνω από 60 C. Σε βραχύχρονη λειτουργία πάνω από 60 C πρέπει να γίνεται με εποπτεία για να εξασφαλίζετε η προστασία από εγκαύματα. Για μόνιμη λειτουργία πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα που να αποκλείουν την θερμοκρασία απομάστευσης πάνω από 60 C π.χ. θερμοστατική βαλβίδα. Για την προστασία έναντι αλάτων σε νερό με συνολική σκληρότητα πάνω από 15 dh (2,5 mol/m³) η θερμοκρασία ζ.ν.χ. μπορεί να ρυθμιστεί σε max. 50 C. Για συνολική σκληρότητα πάνω από 17 dh πρέπει για το ζ.ν.χ. να χρησιμοποιηθεί στο κρύο νερό μια επεξεργασία νερού για να μεγαλώσει ο χρόνος συντήρησης. Ακόμα και με σκληρότητα νερού κάτω από 17 dh μπορεί σε κάποιες περιοχές να υπάρχει κίνδυνος αλάτων και γι αυτό πρέπει να γίνει επεξεργασία νερού. Αν δεν τηρηθεί αυτό μπορεί να συγκεντρωθούν πρόωρα άλατα στη συσκευή και να μειωθεί η ικανότητα παραγωγήγς ζ.ν.χ. Ο υπεύθυνος εγκαταστάτης πρέπει πάντα να ελέγχει τα τοπικά δεδομένα. Προστασία διάβρωσης _1010 BWL-1 GR.indd Σπραϋ, διαλυτικά, χλωριούχα καθαριστικά και απορρυπαντικά, χρώματα, λάκες, κόλλες κλπ. δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ή να αποθηκεύονται στην αντλία θερμότητας ή στο περιβάλλον της (καθαρισμός κλπ.). Αυτά τα υλικά μπορεί κάτω από δυσμενείς συνθήκες να οδηγήσουν σε διάβρωση της αντλίας θερμότητας ή και στα εξαρτήματα της εγκατάστασης θέρμανσης. Καθαρίστε το κάλυμμα με ένα υγρό πανί και με μαλακά καθαριστικά χωρίς χλώριο. Στη συνέχεια στεγνώστε το αμέσως. 7

8 4. Περιεχόμενο παράδοσης Περιεχόμενο παράδοσης BWL-1-I Αντλία θερμότητας για εσωτερική τοποθέτηση Η εσωτερική συσκευή παραδίδεται κομπλέ συναρμολογημένη με καλύμματα πάνω σε παλέτα με έτοιμη καλωδίωση για σύνδεση (με καλώδια 6m) της αντλίας θερμότητας στη μονάδα manager της αντλίας θερμότητας WPM-1. Η μονάδα manager της αντλίας θερμότητας WPM-1 με τη μονάδα χειρισμού BM και σωλήνες σύνδεσης απαιτούνται σαν εξαρτήματα για την λειτουργία της αντλίας θερμότητας. Εσωτερική συσκευή. Πακέτο με καλώδια σύνδεσης και οδηγίες συναρμολόγησης. BWL-1-A Αντλία θερμότητας για εξωτερική τοποθέτηση - Εξωτερική συσκευή μερικώς με καλύμματα στη παλέτα 1 - Δύο καλύμματα εξόδου αέρα και ένα κάλυμμα εισόδου αέρα στη παλέτα 2 Παλέτα 1 Παλέτα 2 Ανακύκλωση συσκευασίας Φροντίστε για την ανακύκλωση της συσκευασίας της αντλίας θερμότητας καθώς και των συσκευασιών των εξαρτημάτων. Οι συσκευασίες συλλέγονται από τους πιστοποιημένους συνεργάτες ανακύκλωσης _1010 BWL-1 GR.indd

9 5. Δομή Δομή BWL-1 Ακτινικός ανεμιστήρας Αισθητήρας πίεσης θέρμανσης Θερμοστάτης ασφαλείας STB (ηλεκτρική αντίσταση) πίσω από το καπάκι Συμπυκνωτής Ηλεκτρική αντίσταση Αισθητήρας ροής Αισθητήρας προσαγωγής Κρουνοί πλήρωσηςεκκένωσης Αισθητήρας επιστροφής EC-μοτέρ ανεμιστήρα Θυρίδα επίσκεψης Αισθητήρας θερμοκρασίας πτερυγίων εναλλάκτη (πίσω από την θυρίδα επίσκεψης) Τετράοδη βαλβίδα Αισθητήρας θερμοκρασίας συμπίεσης ψυκτικού Συμπιεστής Scroll Πρεζοστάτης υψηλής πίεσης Πρεζοστάτης χαμηλής πίεσης Συλλέκτης Κουτί ακροδεκτών Πινακίδα τύπου Εξατμιστής Θυρίδα επίσκεψης Αισθητήρας θερμοκρασίας αναρρόφησης ψυκτικού Εκτονωτική βαλβίδα Ματάκι Ξηραντήρας Βαλβίδα Schrader Ασφάλεια μεταφοράς Αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα εισόδου Αντεπίστροφη Θέρμανση λεκάνης συμπυκνωμάτων _1010 BWL-1 GR.indd 9

10 6. Χαρακτηριστικά εξοπλισμού BWL-1-08,10,12,14 I BWL-1-08,10,12,14 A Αντλία θερμότητας αέρα/νερού BWL-1-08,10,12,14 Ακτινικός ανεμιστήρας EC - αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών, αθόρυβος, οικονομική λειτουργία,μεγάλη ισχύς Έξυπνη λειτουργία απόψυξης - Φυσική απόψυξη (σε εξωτερική θερμοκρασία > 7 C) - αν υπάρχει ανάγκη γίνεται αντιστροφή της διεργασίας Ενσωματωμένος θερμιδομετρητής - μέτρηση παροχής με προειδοποίηση - δυνατότητα διάγνωσης - δυνατή η ένδειξη ετήσιου αριθμού έργου JAZ, αν συνδεθεί ο μετρητής ρεύματος τη θύρα S0 στον WPM-1 Πλήρως ηλεκτρονική ρύθμιση κατ απαίτηση της ηλεκτρικής θέρμανσης - ρύθμιση ισχύος της ηλεκτρικής αντίστασης κατ απαίτηση από 1-6 kw (8 kw στο BWL-1-14) - Ρυθμιζόμενη κάλυψη του φορτίου αιχμής - Ρυθμιζόμενη σαν αναγκαστική λειτουργία και θέρμανση σοβά Συμπιεστής με διπλή απόσβεση ταλαντώσεων Καλύμματα με πλήρη θερμοηχομόνωση Ηχοαποσβεστικά ποδαράκια τοποθέτησης Στάθμη θορύβου 46 dba (π.χ. BWL-1-08-I στο χώρο σε 1m απόσταση) Στάθμη θορύβου 27 dba (π.χ. BWL-1-08-A έξω σε 10m απόσταση) Ηλεκτρονική έναρξη μαλακής λειτουργίας συμπυκνωτή Απόσβεση ταλαντώσεων της σωλήνωσης στη συσκευή (εύκαμπτοι ανοξείδωτοι σωλήνες) Αεραγωγοί εξόδου αέρα με σύνδεση κατ επιλογή αριστερά ή δεξιά Εύκαμπτοι αεραγωγοί αέρα εξόδου (εξαρτήματα) Μέγιστη ισορροπία χρήσης εξαρτημάτων στιη συσκευή εσωτερικής και εξωτερικής τοποθέτησης Γρήγορη, ασφαλή και απλή καλωδίωση Wolf Easy Connect System - 6m καλώδιο σύνδεσης με ειδικά φις του BWL-1 με το WPM-1 (14/21/30m καλώδια σύνδεσης σαν εξαρτήματα) Επιτηρητής πίεσης νερού θέρμανσης - ψηφιακή ένδειξη και προειδοποίηση Επιτήρηση φάσεων και στροφών πεδίου Δεν απαιτείται έλεγχος κατά EG 842/2006 (< 6kg ψυκτικό μέσο) _1010 BWL-1 GR.indd

11 7. Διαστάσεις BWL-1 I/A Διαστάσεις BWL-1 I/A BWL-1-A - εξωτερικής τοποθέτησης BWL-1-A - κάτοψη BWL-1-I - εσωτερικής τοποθέτησης BWL-1-I - κάτοψη Τύπος BWL-1-08-A BWL-1-10-A BWL-1-12-A BWL-1-14-A BWL-1-08-I BWL-1-10-I BWL-1-12-I BWL-1-14-I Συνολικό ύψος A mm Συνολικό πλάτος B mm Συνολικό βάθος C mm _1010 BWL-1 GR.indd 11

12 8. Μεταφορά και υποδείξεις τοποθέτησης Μεταφορά στον χώρο τοποθέτησης Για την αποφυγή ζημιών κατά την μεταφορά θα πρέπει η αντλία θερμότητας να μεταφέρεται σε συσκευασμένη κατάσταση πάνω στη παλέτα με ένα παλετοφόρο στη οριστική θέση τοποθέτησης. Μεταφορά με καροτσάκι μόνο σε συσκευασμένη κατάσταση! Προσοχή κίνδυνος ανατροπής! Η κλίση των αντλιών θερμότητας κατά την μεταφορά δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 45. Εξαρτήματα και ειδικά τα πλαστικά καλύμματα και σωληνώσεις του ψυκτικού κυκλώματος, της θέρμανσης δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση να χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά! Χρησιμοποιήστε για την μεταφορά μόνο το πλαίσιο! Λάβετε υπόψη σας το βάρος της αντλίας θερμότητας! Μεταφορά με ιμάντες (εξαρτήματα) Παράδειγμα μεταφοράς 1 Χρειάζονται 4 άτομα Παράδειγμα μεταφοράς 2 Χρειάζονται 4 άτομα _1010 BWL-1 GR.indd

13 8. Μεταφορά και υποδείξεις τοποθέτησης Βγάλτε τις λάμες ασφάλειας από την παλέτα μεταφοράς Σταυρόβιδες Στον χώρο τοποθέτησης βγάλτε την ασφάλεια μεταφοράς από τον συμπιεστή Βίδες ρύθμισης Με την βοήθεια των βιδών ρύθμισης τοποθετήστε την συσκευή οριζόντια και σφίξτε μετά το κόντρα περικόχλιο. 1: Βίδα ρύθμισης 2: Κόντρα περικόχλιο 1 2 Τα ποδαράκια τοποθέτησης είναι ήδη συναρμολογημένα. Αεραγωγοί για BWL-1-I - Πριν την τοποθέτηση της αντλίας θερμότητας για εσωτερική τοποθέτηση ίσως απαιτηθεί να στερεωθούν οι αεραγωγοί ήδη στον εξωτερικό τοίχο. Ανάλογα με τον τρόπο τοποθέτησης μπορεί η τοποθέτηση των αεραγωγών στην έξοδο του αέρα να γίνει και μετά την τοποθέτηση της συσκευής. Ο αεραγωγός εισόδου αέρα πρέπει να τοποθετηθεί στον εξωτερικό τοίχο ήδη πριν την τοποθέτηση της συσκευής. - Τοποθετήστε την αντλία θερμότητας αντίστοιχα με τις απαραίτητες αποστάσεις. Σπρώξτε τους αεραγωγούς προς την συσκευή και ελέγξτε τις ανοχές _1010 BWL-1 GR.indd 13

14 9. Υποδείξεις τοποθέτησης /Γενικά Τοποθέτηση: Παρακαλούμε να προσεχτούν κατά την τοποθέτηση της συσκευής οι παρακάτω υποδείξεις τοποθέτησης και οι ελάχιστες αποστάσεις! Η αντλία θερμότητας πρέπει να τοποθετηθεί πάνω σε ένα ανθεκτικό, σταθερό και οριζόντιο έδαφος. Σαν υλικό θεμελίωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν υλικά που ικανοποιούν αυτές τις απαιτήσεις (βάση από μπετόν, πλάκα κλπ.) Οι ακόλουθες αναλυτικές οδηγίες, ειδικά για την εξωτερική τοποθέτηση, πρέπει να ακολουθηθούν. Επειδή ο αέρας στην έξοδο είναι περίπου 8 K ψυχρότερος από την θερμοκρασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να υπολογίσετε οτι για συγκεκριμένες συνθήκες περιβάλλοντος θα δημιουργηθεί σ αυτή την περιοχή ένα στρώμα πάγου. Για αυτό τον λόγο θα πρέπει η συσκευή να τοποθετηθεί έτσι ώστε η έξοδος του αέρα δεν θα πρέπει να είναι σε πεζόδρομους! Σε τοποθέτηση σε χώρους με άτομα ή χώρους αναμονής οι οποίοι δεν είναι μηχανοστάσια πρέπει να εξασφαλιστεί ένας ελάχιστος όγκος χώρου αντίστοιχα με την ποσότητα πλήρωσης του ψυκτικού μέσου. Για το συγκεκριμένο ψυκτικό μέσο R407C ισχύει κατά το EN μια πρακτική τιμή ορίου 0,31kg/m³ ψυκτικό υγρό ανά κυβικό μέτρο χώρου. Τύπος Ποσότητα πλήρωσης Όγκος χώρου BWL-1-08 I 3,4 kg > 11,0m³ BWL-1-10 I 4,4 kg > 14,2m³ BWL-1-12 I 4,5 kg > 14,6m³ BWL-1-14 I 5,1 kg > 16,5m³ Συνιστούμενη τοποθέτηση: η συσκευή να είναι προσβάσιμη απ όλες τις πλευρές Είσοδος αέρα Ελάχιστες αποστάσεις Έξοδος αέρα Πλευρά service 0,8m Έξοδος αέρα Έξοδος αέρα Είσοδος αέρα Έξοδος αέρα Σπίτι Σπίτι _1010 BWL-1 GR.indd

15 10. Υποδείξεις τοποθέτησης / Αποστάσεις BWL-1 A - αποστάσεις που πρέπει να κρατηθούν από την βάση και το υπόστρωμα χαλικιού Η επιφάνεια στην περιοχή της εξόδου αέρα της αντλίας θερμότητας πρέπει να είναι υδροαπορροφητική. Η πλευρά χειρισμού της αντλίας θερμότητας πρέπει να είναι πάντα προσβάσιμη στον τεχνικό. Γύρω από την αντλία θερμότητας πρέπει να κρατηθούν οι ακόλουθες ελάχιστες αποστάσεις: >=1000 mm Βάση 970X740 mm >=1000 mm >=1000 mm Υπόστρωμα χαλικιού Υπόστρωμα χαλικιού >=1600 mm Είσοδος αέρα >=1600 mm >=1500 mm Έξοδος αέρα Έξοδος αέρα >=1500 mm >=1000 mm Πλευρά service _1010 BWL-1 GR.indd 15

16 11. Υποδείξεις τοποθέτησης / Σχέδιο βάσης BWL-1 A Σχέδιο βάσης Η αντλία θερμότητας πρέπει βασικά να είναι τοποθετημένη πάνω σε μία μόνιμη, επίπεδη, λεία και οριζόντια επιφάνεια. Συνίσταται η αντλία θερμότητας να τοποθετείται πάνω σε μία χυτή πλάκα μπετού ή πάνω σε πλάκες πεζοδρομίου, που είναι πάνω σε ένα υπόστρωμα προστασίας παγετού. Πλάκα βάσης από χυτό μπετόν ~ 10 cm πλάκα μπετόν (συμπιεσμένο χαλίκι 0-32/56 mm) min. 40 cm προστασία παγετού Άνοιγμα στη λαμαρίνα δαπέδου Κλείστε την μετά την συναρμολόγηση με αφρό πολυουρεθάνης Είσοδος αέρα 80 Ηλεκτρικό καλώδιο σε σωλήνα D70-100mm Έξοδος αέρα Απορροή (DN50) min.90cm βάθος (προστασία παγετού), στο ίδιο ύψος με την πλάκα βάσης Προσαγωγή/επιστροφή θέρμανσης (σωλήνωση από εγκαταστάτη min. 1¼, τέλος της σύνδεσης σωλήνα G1½, 60mm πάνω από την πλάκα μπετού). Αν χρειασθεί μπορεί ο ανοξείδωτος εύκαμπτος κυματοειδής σωλήνας να μειωθεί κατά 300mm Έξοδος αέρα 970 Πλευρά service _1010 BWL-1 GR.indd

17 Τοποθέτηση σύνδεσης προς την αντλία θερμότητας 12. Υποδείξεις τοποθέτησης / Στρώσιμο συνδέσεων Κρατήστε την ελάχιστη απόσταση από τον τοίχο 800 mm Επίπεδη χυτή πλάκα βάσης από ανθυγρό μπετόν με αρκετό χαλίκι για την προστασία παγετού σαν υπόστρωμα, με άνοιγμα για την διέλευση των σωλήνων (βλέπε σχέδιο βάσης) Υπόστρωμα χαλικιών κάτω Έξοδος αέρα Απορροή συμπυκνωμάτων DN50 Η πάνω ακμή στο επίπεδο της πλάκας βάσης (τοποθέτηση με κλίση) Κάτω από το βάθος παγετού (min.900mm) Σωλήνες θέρμανσης προσαγωγής και επιστροφής, σωλήνες min. 1¼ Άκρο σύνδεσης G 1 ½, 60mm πάνω από το άκρο της πλάκας βάσης Στεγανή διέλευση τοίχου Φυσικό έδαφος για την απορρόφηση του νερού Ηλεκτρικό καλώδιο σε σωλήνα min. Ø 70mm. Η άκρη του σωλήνα 60mm πάνω από το άκρο της πλάκας βάσης Προσοχή - Η απορροή συμπυκνωμάτων πρέπει να γίνει με κλίση προς μία αποχέτευση ή προς το φυσικό έδαφος για απορρόφηση. - Οι σωληνώσεις θέρμανσης προσαγωγής και επιστροφής πρέπει να είναι κατάλληλα μονωμένες και προστατευμένες από την υγρασία. Αν γίνει διακοπή ρεύματος για αρκετό διάστημα θα πρέπει για λόγους προστασίας από τον παγετό το κύκλωμα θέρμανσης να εκκενωθεί. - Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει να προσεχτεί ώστε οι σωληνώσεις να τοποθετηθούν έτσι ώστε να προστατεύονται από τον παγετό π.χ. κάτω από το βάθος παγετού δηλ. min. 900mm _1010 BWL-1 GR.indd 17

18 13. Συναρμολόγηση απορροής συμπυκνωμάτων σε εξωτερική τοποθέτηση Σύνδεση απορροής συμπυκνωμάτων Βγάλτε την μόνωση και απομακρύντε το καπάι. Ο σωλήνας απορροής συμπυκνωμάτων πρέπει να στρωθεί στη συσκευή έτσι ώστε να μην έρχεται σε επαφή με σωλήνες του ψυκτικού κυκλώματος. Πρέπει να εξασφαλιστεί η απορροή των συμπυκνωμάτων χωρίς να παγώσει. Ο σωλήνας απορροής συμπυκνωμάτων πρέπει να στρωθεί στη συσκευή κάθετα μέσω του ανοίγματος του πλαισίου της βάσης. Η απορροή συμπυκνωμάτων έχει τοποθετηθεί με μεγάλη κλίση _1010 BWL-1 GR.indd

19 14. Συναρμολόγηση του καλύμματος εξωτερικής συσκευής Κατάσταση παράδοσης Με τα καλύμματα Κάλυμμα εμπρός και πάνω (προσέξτε για το αριστερό ή δεξιό κάλυμμα) 1 Συναρμολογήστε τα καλύμματα 1 Βιδώστε τις βίδες _1010 BWL-1 GR.indd 19

20 14. Συναρμολόγηση του καλύμματος εξωτερικής συσκευής Κάλυμμα εμπρός και κάτω (προσέξτε για το αριστερό ή δεξιό κάλυμμα) 2 Κουμπώστε την πάνω πλευρά του κάτω καλύμματος Πατήστε το κάλυμμα μέχρι να κουμπώσει _1010 BWL-1 GR.indd

21 14. Συναρμολόγηση του καλύμματος εξωτερικής συσκευής Κρεμάστε το κάλυμμα εισόδου αέρα και στερεώστε το 3 Και στις δύο πλευρές συναρμολόγηση βίδας Ασφάλεια παιδιών _1010 BWL-1 GR.indd 21

22 14. Συναρμολόγηση του καλύμματος εξωτερικής συσκευής Συναρμολογήστε τα πλαϊνά καλύμματα αριστερά/δεξιά 4 Κεντράρτε τα πλαϊνά καλύμματα με το πάνω κάλυμμα Πάνω κουμπώστε τα κάτω από το πάνω κάλυμμα (προσέξτε για το αριστερό ή δεξιό κάλυμμα) και προσεχτικά περιστρέψτε προς τα κάτω τα πλαϊνά καλύμματα Βιδώστε τα πλαϊνά καλύμματα (προσέξτε για το αριστερό ή δεξιό κάλυμμα) 5 Οι βίδες είναι ήδη συναρμολογημένες και πρέπει πριν την συναμρολόγηση των πλαϊνών καλυμμάτων να ξεβιδωθούν _1010 BWL-1 GR.indd

23 14. Συναρμολόγηση του καλύμματος εξωτερικής συσκευής Συναρμολογήστε το κάτω κάλυμμα, βάζοντάς το κάτω από το πλαϊνό κάλυμμα 6 Περιστρέψτε το κάτω κάλυμμα προς τα κάτω μέχρι να κουμπώσει 6 Για την αποσυναρμολόγηση πατήστε την λάμα προς τα κάτω 6 Πατήστε το κάλυμμα μέχρι να κουμπώσει _1010 BWL-1 GR.indd 23

24 15. Συναρμολόγηση σύνδεσης θέρμανσης Υδραυλική σύνδεση Βαλβίδα υπερπίεσης Μποϊλερ αποθήκευσης Κυκλοφορητές Παραγωγή ζ.ν.χ. Μποϊλερ ζ.ν.χ. Αμμοκράτης Επεξεργασία νερού Η αντλία θερμότητας πρέπει να συνδέεται με το κύκλωμα θέρμανσης σύμφωνα με τις συνιστούμενες υδραυλικές εκδοχές (βλέπε υδραυλικά διαγράμματα στις οδηγίες της μονάδας manager της αντλίας θερμότητας, υποδείξεις στις οδηγίες σχεδιασμού της Wolf και στον ιστότοπο της Wolf). Στο κύκλωμα θέρμανσης πρέπει να συνδεθεί μια βαλβίδα ασφαλείας και ένα δοχείο διαστολής σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές για την εξασφάλιση της πίεσης (εξαρτήματα). Πρόσθετα πρέπει να προβλεφθούν για τοποθέτηση διατάξεις πλήρωσης/εκκένωσης, όργανα φραγής, αμμοκράτης και αντεπίστροφες. Αν ο εγκαταστάτης τοποθετήσει βαλβίδα υπερπίεσης τότε θα πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ώστε η διαφορά θερμοκρασίας προσαγωγής-επιστροφής να είναι < 5 K. Μια βαλβίδα υπερπίεσης δεν απαιτείται υποχρεωτικά γιατί η ροή εποπτεύεται μόνιμα. Αλλά πρέπει να προσεχτεί οτι σε διαφορές θερμοκρασίας > 11K η αντλία θερμότητας κλείνει άμεσα. Σε περιπτώσεις μερικής θέρμανσης (π.χ. θέρμανση μόνο του μπάνιου) πρέπει να προβλεφθεί βαλβίδα υπερπίεσης. Στην υδραυλική σύνδεση πρέπει να προβλεφθεί ένα δοχείο αποθήκευσης π.χ. CPM Αυτό εξασφαλίζει κατά την απόψυξη την συνέχεια στη θέρμανση και μεγαλύτερους χρόνους λειτουργίας. Επιλέξτε από το πρόγραμμα της Wolf έναν κυκλοφορητή θέρμανσης. Για τις BWL-1-08 και BWL-1-10 διατίθεται κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης Klasse A με 7m μανομετρικό ύψος. Οι BWL-1-12 και BWL-1-14 χρειάζονται την έκδοση με μανομετρικό 8m. Στην επιλογή του δοχείου αποθήκευσης CPM-1-70 ο κυκλοφορητής θέρμανσης είναι ήδη συναρμολογημένος. Ο κυκλοφορητής θέρμανσης πρέπει να τοποθετείται οπωσδήποτε στην επιστροφή για αποφευχθούν τα άλατα. Η παραγωγή ζ.ν.χ. γίνεται με τον κυκλοφορητή θέρμανσης και την χρήση τρίοδης βαλβίδας εναλλαγής ροής (εξάρτημα). Κατά την σύνδεση πρέπει να προσεχτεί ώστε η επιστροφή της παραγωγής ζ.ν.χ. να μην οδηγείται μέσα από το δοχείο αποθήκευσης. Ο πίνακας ρυθμίσεων δίνει προτεραιότητα στο ζ.ν.χ. αν δεν έχει οριστεί αλλιώς από χρονοπρόγραμμα. Στο δοχείο αποθήκευσης CPM-1-70 η τρίοδη βαλβίδα εναλλαγής ροής είναι ήδη συναρμολογημένη. Για την παραγωγή ζ.ν.χ. με τον κυκλοφορητή θέρμανσης χρειάζονται ειδικά μποϊλερ ζ.ν.χ. Η επιφάνεια εναλλαγής θερμότητας πρέπει να είναι τόσο μεγάλη ώστε η θερμική ισχύς της αντλίας θερμότητας με θερμοκρασία προσαγωγής <=55 C να μπορεί να μεταφερθεί με την μικρότερη δυνατή διαφορά θερμοκρασίας. Ο όγκος του μποϊλερ πρέπει να διαστασιολογηθεί έτσι ώστε ακόμα και κατά τον χρόνο φραγής από την ΔΕΗ να μπορεί να διατίθεται η απαιτούμενη ποσότητα ζ.ν.χ. Για την προστασία της αντλίας θερμότητας συνιστούμε την τοποθέτηση ενός αμμοκράτη στην επιστροφή της θέρμανσης. Η τοποθέτηση αμμοκράτη ή άλλων επεμβάσεων στην παροχή της βαλβίδας ασφαλείας δεν επιτρέπεται. βλέπε Υποδείξεις για την αντλία θερμότητας Υπολειπόμενο μανομετρικό BWL-1 Η εγκατάσταση θέρμανσης πρέπει να διαστασιολογηθεί έτσι ώστε το υπολειπόμενο μανομετρικό ύψος του κυκλοφορητή να μπορεί να κυκλοφορήσει την ονομαστική παροχής της θέρμανσης. Συσκευή Ονομαστική * παροχή νερού θέρμανσης l/h Υπολειπόμενο μανομετρικό ** mbar Πτώση πίεση τρίοδης βαλβίδας mbar Διαφορά θερμοκρασίας K BWL BWL BWL BWL * Ονομαστική παροχή κατά DIN EN ** Υπολειπόμενο μανομετρικό με κυκλοφορητές (χωρίς πτώση πίεσης της τρίοδης βαλβίδας) _1010 BWL-1 GR.indd

25 15. Συναρμολόγηση σύνδεσης θέρμανσης Σύνδεση στο σύστημα θέρμανσης BWL-1 I Στην αντλία θερμότητας υπάρχουν θερμομονωμένοι εύκαμπτοι κυματοειδής σωλήνες. Αυτοί μπορούν ανάλογα με την περίπτωση να οδηγηθούν προς τα έξω από την πίσω πλευρά της συσκευής αριστερά ή δεξιά. Για τον λόγο αυτό υπάρχουν προδιαμορφωμένα ανοίγματα στα καλύμματα τα οποία μπορούν κατά περίπτωση να κοπούν. Το πίσω κάλυμμα μπορεί για μια απλή συναρμολόγηση να βγει. Για να γίνει αυτό βγάλτε το κάλυμμα από τις λάμες στην κάτω πλευρά και περιστρέψτε το κάλυμμα προς τα πάνω. Ο σωλήνας απορροής συμπυκνωμάτων πρέπει να στρωθεί στη συσκευή έτσι ώστε να μην έρχεται σε επαφή με σωλήνες του ψυκτικού κυκλώματος. Πρέπει να εξασφαλιστεί η απορροή των συμπυκνωμάτων χωρίς να παγώσει. Άνοιγμα για σύνδεση συμπυκνωμάτων Άνοιγμα για καλώδιο ρεύματος Ανοίγματα για συνδέσεις θέρμανσης Σύνδεση στο σύστημα θέρμανσης BWL-1 A Στρώστε τις σωληνώσεις μέσω της λαμαρίνας δαπέδου. Ο ανοξείδωτος κυματοειδής σωλήνας αν χρειαστεί μπορεί να κοπεί. Βλέπε Κόψιμο σωλήνα σύνδεσης _1010 BWL-1 GR.indd 25

26 15. Συναρμολόγηση σύνδεσης θέρμανσης Κόψιμο σωλήνα σύνδεσης Nm _1010 BWL-1 GR.indd

27 15. Συναρμολόγηση σύνδεσης θέρμανσης Ξέπλυμα και εξαέρωση κυκλώματος θέρμανσης Στην πλευρά της θέρμανσης πρέπει να προσεχτούν τα παρακάτω σημεία: - Για να μην εισχωρήσουν στην αντλία θερμότητας ενδεχόμενες ακαθαρσίες της εγκατάστασης θέρμανσης και προκαλέσουν βλάβες, πρέπει πριν την σύνδεσης της αντλίας θερμότητας να γίνει καλό ξέπλυμα της εγκατάστασης θέρμανσης. - Στην πλευρά της σύνδεσης της αντλίας θερμότητας πρέπει να προβλεφθούν βάνες φραγής στην προσαγωγή και επιστροφή, για να μπορεί να γίνεται ένα ενδεχόμενο ξέπλυμα του συμπυκνωτή. Υπόδειξη: Υπάρχουν διάφορες διαμορφώσεις εγκαταστάσεων, βλέπε οδηγίες συναρμολόγησης της μονάδας manager της αντλίας θερμότητας WPM-1. Υδραυλικά διαγράμματα για λύσεις συστημάτων διατίθενται στην ιστοσελίδα της Wolf ή στις οδηγίες σχεδιασμού Υδραυλικές λύσεις _1010 BWL-1 GR.indd 27

28 Εξαρτήματα αεραγωγών σε έκδοση με θερμομόνωση και ηχομόνωση 16. Εξαρτήματα συνδέσεων αεραγωγών Γωνιακός αεραγωγός 90, DN 600 x 600 mm, για την έξοδο του αέρα από ελαφρομπετόν με υαλονήματα (GFB) με εσωτερική μόνωση από πετροβάμβακα, καλυμμένος με υαλόπανο, θερμοηχομονωμένος, ανθυγρός, Υπόδειξη: Κατάλληλος για την είσοδο του αέρα μόνο σε συνδυασμό με την συστολή εισόδου αέρα. L x B = 1150 x 750 mm, βάρος 20 kg Ίσιος αεραγωγός 600 x 600 mm για την έξοδο του αέρα από ελαφρομπετόν με υαλονήματα (GFB) με εσωτερική μόνωση από πετροβάμβακα, καλυμμένος με υαλόπανο, θερμοηχομονωμένος, ανθυγρός, Υπόδειξη: Κατάλληλος για την είσοδο του αέρα μόνο σε συνδυασμό με την συστολή εισόδου αέρα. L = 625 mm, βάρος 15 kg ή L = 1250 mm, βάρος 28 kg Συνδετήρας αεραγωγών (γύψινος) για την σύνδεση και κόλληση αεραγωγών από ελαφρομπετόν με υαλονήματα (GFB) B= 100 mm - 10 ρολά Ίσιος αεραγωγός για την είσοδο του αέρα άμεσα στη συσκευή, από ελαφρομπετόν με υαλονήματα (GFB) με εσωτερική μόνωση από πετροβάμβακα, καλυμμένος με υαλόπανο, θερμοηχομονωμένος, ανθυγρός, 1320 x 825 mm, L = 440 mm, βάρος 19 kg Αεραγωγός συστολή για την είσοδο του αέρα από 1320 x 825 mm σε 600 x 600 mm, για την είσοδο του αέρα άμεσα στη συσκευή, από ελαφρομπετόν με υαλονήματα (GFB) με εσωτερική μόνωση από πετροβάμβακα, καλυμμένος με υαλόπανο, θερμοηχομονωμένος, ανθυγρός, με διάταξη κατεύθυνσης στη ροή του αέρα L = 985 mm, βάρος 25 kg Εύκαμπτος αεραγωγός θερμοηχομονωμένος για την σύνδεση στην έξοδο του αέρα της αντλίας θερμότητας DN 630 mm με 30 mm πάχος τοιχώματος. Με προστασία από ατμούς με επιστρωμένο πολυεστερικό πλέγμα και προστασία από εξωτερικές συνθήκες, κατάλληλος για περιοχές θερμοκρασιών -20 C έως +40 C. Πυρασφάλεια κατά DIN 4102-B2, ή M1 Μήκος 3 m _1010 BWL-1 GR.indd

29 16. Εξαρτήματα συνδέσεων αεραγωγών Σετ στεγανοποιητικής ταινίας αεραγωγού για την είσοδο και έξοδο αέρα αποτελείται από: 1 στεγανοποιητική ταινία 20 x 5 mm, μήκος 10 m 1 στεγανοποιητική ταινία 50 x 3 mm, μήκος 20 m Σετ σύνδεσης εύκαμπτου αεραγωγού για την σύνδεση στην έξοδο του αέρα της αντλίας θερμότητας για την σύνδεση και σταθεροποίηση, απαιτείται όταν ο εύκαμπτος αεραγωγός είναι > 1 m! αποτελείται από: 2 ταινίες σταθεροποίησης, 2 ντίζες M8 (μήκος 1 m), Ταινία αεραγωγού πλάτους 50 mm, καθώς και υλικό σταθεροποίησης και συναρμολόγησης Πλαίσιο σύνδεσης εύκαμπτου αεραγωγού για την σύνδεση σε μία διέλευση τοίχου από τον εγκαταστάτη συμπεριλαμβανομένου υλικού στήριξης Τερματικό πλαίσιο αεραγωγού 600 x 600 mm για αεραγωγούς που έχουν κοπεί στο μήκος από τον εγκαταστάτη Προστατευτικό πλέγμα αεραγωγού 710 x 710 mm για τοποθέτηση συσκευής κάτω από το επίπεδο του φυσικού εδάφους Μέγεθος πλέγματος 12,7 mm, οπές 4 x 8 mm (να χρησιμοποιείται όταν το στόμιο του αεραγωγού είναι προστατευμένο από τον καιρό και τη βροχή) Προστατευτικό πλέγμα καιρού για τοποθέτηση συσκευής πάνω από το επίπεδο του φυσικού εδάφους για τοποθέτηση συσκευής κάτω από το επίπεδο του φυσικού εδάφους, αν απαιτείται προστασία από την βροχή. 600 x 600 mm, για έξοδο ή είσοδο αέρα με συστολή 1320 x 825 mm, για είσοδο αέρα χωρίς συστολή _1010 BWL-1 GR.indd 29

30 17. Συνδέσεις αεραγωγών Συνδέσεις αεραγωγών Για μια καλή λειτουργία των αντλιών θερμότητας αέρα/νερού για εσωτερική τοποθέτηση διατίθεται ένα πλήρες πρόγραμμα εξαρτημάτων και αεραγωγών. Οι αεραγωγοί από ελαφρύ μπετόν με υαλονήματα (GFB) είναι ήδη θερμοηχομονωμένοι και ελαττώνουν την εργασία εγκατάστασης. Οι αεραγωγοί πρέπει στα στόμιά τους να έχουν προστασία επαφής, προστατευτικό πλέγμα ή προστατευτικό πλέγμα καιρού από το πρόγραμμα εξαρτημάτων της Wolf, ώστε να μην δημιουργηθεί στραγγαλισμός της απαιτούμενης παροχής αέρα. Πάνω από το φυσικό έδαφος πρέπει να τοποθετηθούν προστατευτικά πλέγματα καιρού. Κάτω από το φυσικό έδαφος μπορούν να τοποθετηθούν προστατευτικά πλέγματα αν το φρεάτιο είναι προστατευμένο από τον καιρό και την βροχή. Εξωτερική πίεση: Η μέγιστη εξωτερική πίεση είναι 50 Pa. Δεν πρέπει να υπερβείτε αυτή την τιμή. Οι αεραγωγοί συνδέονται και στεγανοποιούνται με τους συνδετήρες αγωγών και την στεγανοποιητική ταινία. Πρόσθετα εξαρτήματα αεραγωγών είναι τα τερματικά πλαίσια, τα προστατευτικά πλέγματα και τα προστατευτικά πλέγματα καιρού, τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για ασφαλή εγκατάσταση. Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση: - Οικονομική τοποθέτηση με χρήση των γωνιακών αεραγωγών - Προνοήστε από την αρχή για τις διελεύσεις τοίχων - Επιλέξτε την τοποθέτηση σε σχέση με τον θόρυβο και τα συμπυκνώματα (υπνοδωμάτια, υγρασία αέρα) - Αεραγωγοί με θερμομόνωση - Οπωσδήποτε να χρησιμοποιηθούν μποϊλερ αποθήκευσης για την απόψυξη - Προσέξτε την βασική κατεύθυνση του αέρα - Χρησιμοποιήστε αποσβεστήρες στις συνδέσεις των κυκλωμάτων θέρμανσης με την αντλία θερμότητας - Μην βάζετε την έξοδο του αέρα σε πεζούλια ή πεζοδρόμια - Προστατέψτε τα ανοίγματα του αέρα από φυλλώματα και χιόνια - Προνοήστε για την απορροή των συμπυκνωμάτων Ελάχιστες διαστάσεις της ελεύθερης εσωτερικής διατομής Τύπος αντλίας θερμ. BWL-1-08/10/12/14 ελεύθερη εσωτερική διατομή στον αεραγωγό σε mm 550 x 550 mm Ελάχιστες διαστάσεις των ελεύθερων διατομών των φωταγωγών Τύπος αντλίας θερμ. BWL-1-08/10/12/14 Είσοδος/έξοδος αέρα 1000 x 600 mm (LxB) Ο φωταγωγός πρέπει να κατασκευασθεί με εύκολη ροή, όπου η ακτίνα πρέπει να είναι αντίστοιχη του πλάτους Β του φωταγωγού _1010 BWL-1 GR.indd

31 18. Υπολογισμός της αύξησης στροφών Υπολογισμός της αύξησης του αριθμού στροφών του ανεμιστήρα Στην περιοχή της προσαγωγής και της απαγωγής αέρα εμφανίζονται λόγω των παραγόντων των αεραγωγών και των προστατευτικών πλεγμάτων καιρού πτώσεις πίεσης, οι οποίες πρέπει να εξισορροπήσουν με την προσαρμογή του αριθμού στροφών του ανεμιστήρα στο manager WPM-1 της αντλίας θερμότητας. Η διόρθωση του αριθμού στροφών στο WPM-1 γίνεται με την παράμετρο WP063. Η υπολογιζόμενη τιμή στρογγυλοποιείται (%). BWL-1-08I BWL-1-10I Παροχή αέρα σε max. εξωτερική πίεση m 3 /h Αεραγωγός GFB συστολή εισόδου αέρα % 1,5 1,5 1320x825mm σε 600x600mm Γωνιακός αεραγωγός GFB 90 % 2,0 2,0 Ίσιος αεραγωγός GFB 600x600mm %/m 0,5 0,5 Εύκαμπτος αεραγωγός DN630 %/m 0,5 0,5 Γωνία 90 εύκαμπτου αεραγωγού DN630 %/m 2,0 2,0 Προστατευτικό πλέγμα καιρού εισόδου αέρα με % 0,5 0,5 αεραγωγό 1320x825mm Προστατευτικό πλέγμα καιρού εισόδου αέρα 600x600mm % 3,0 3,0 Προστατευτικό πλέγμα καιρού εξόδου αέρα 600x600mm % 2,0 2,0 Προστατευτικό πλέγμα πουλιών (ελεύθερη διατομή % 0,5 0,5 >80%) 710x710mm Έλεγχος/τιμή διόρθωσης για εσωτερική τοποθέτηση % -3,0-3,0 BWL-1-12I BWL-1-14I Παροχή αέρα σε max. εξωτερική πίεση m 3 /h Αεραγωγός GFB συστολή εισόδου αέρα % 2,0 2,5 1320x825mm σε 600x600mm Γωνιακός αεραγωγός GFB 90 % 2,0 2,5 Ίσιος αεραγωγός GFB 600x600mm %/m 0,5 0,5 Εύκαμπτος αεραγωγός DN630 %/m 0,5 0,5 Γωνία 90 εύκαμπτου αεραγωγού DN630 %/m 2,0 2,5 Προστατευτικό πλέγμα καιρού εισόδου αέρα με % 1,0 1,5 αεραγωγό 1320x825mm Προστατευτικό πλέγμα καιρού εισόδου αέρα 600x600mm % 3,5 4,0 Προστατευτικό πλέγμα καιρού εξόδου αέρα 600x600mm % 2,0 2,5 Προστατευτικό πλέγμα πουλιών (ελεύθερη διατομή % 1 1 >80%) 710x710mm Έλεγχος/τιμή διόρθωσης για εσωτερική τοποθέτηση % -3,0-3,0 Υπολογισμός παραδείγματος BWL-1-08 I Γωνιακή τοποθέτηση Ίσιος αεραγωγός GFB 600x600mm μήκους 2 m +1,0 % Προστατευτικό πλέγμα καιρού εισόδου αέρα με αεραγωγό +0,5 % 1320x825mm Προστατευτικό πλέγμα καιρού εξόδου αέρα 600x600mm +2,0 % Έλεγχος/τιμή διόρθωσης για εσωτερική τοποθέτηση -3,0 % Συνολική αύξηση ελέγχου αριθμού στροφών +0,5 % Άρα διόρθωση παραμέτρου WP063 +1,0 % _1010 BWL-1 GR.indd 31

32 19. Παραδείγματα εγκατάστασης αεραγωγών BWL-1-08/10/12/14 Γωνιακή τοποθέτηση πάνω από το φυσικό έδαφος Τοίχος Ύψος από το δάπεδο Προστατευτικό πλέγμα καιρού 1350 x 870 mm 1 = Προσαγωγή θέρμανσης 2 = Επιστροφή θέρμανσης 3 = Απορροή συμπυκνωμάτων Ίσιος αεραγωγός 1320x825 mm Τοίχος Ίσιος αεραγωγός 600x600 mm Προστατευτικό πλέγμα καιρού 600 x 600 mm Απόσταση service μπρος min mm πλάϊ min. 400 mm _1010 BWL-1 GR.indd

33 19. Παραδείγματα εγκατάστασης αεραγωγών BWL-1-08/10/12/14 Μακριά ίσια τοποθέτηση πάνω από το φυσικό έδαφος Προστατευτικό πλέγμα καιρού 1350 x 870 mm Ίσιος αεραγωγός 1320x825 mm Τοίχος Ίσιος αεραγωγός 1250x600x600 mm (LxBxH) Απόσταση service μπρος min mm πλάϊ min. 400 mm Γωνιακός αεραγωγός x600 mm Ύψος από το δάπεδο Προστατευτικό πλέγμα καιρού 600 x 600 mm 1 = Προσαγωγή θέρμανσης 2 = Επιστροφή θέρμανσης 3 = Απορροή συμπυκνωμάτων _1010 BWL-1 GR.indd 33

34 19. Παραδείγματα εγκατάστασης αεραγωγών BWL-1-08/10/12/14 Κοντή ίσια τοποθέτηση πάνω από το φυσικό έδαφος Προστατευτικό πλέγμα καιρού 1350 x 870 mm Ίσιος αεραγωγός 1320x825 mm Τοίχος Γωιακος αεραγωγος x600 mm Απόσταση service μπρος min mm πλάϊ min. 400 mm Τεχνητός διαχωρισμός αέρα Ύψος >500mm πάνω από την επάνω ακμή του φρεατίου εισόδου αέρα Προστατευτικό πλέγμα καιρού 600 x 600 mm 1 = Προσαγωγή θέρμανσης 2 = Επιστροφή θέρμανσης 3 = Απορροή συμπυκνωμάτων _1010 BWL-1 GR.indd

35 19. Παραδείγματα εγκατάστασης αεραγωγών BWL-1-08/10/12/14 Γωνιακή τοποθέτηση κάτω από το φυσικό έδαφος Προστατευτικό πλέγμα 710 x 710 mm Ίσιος αεραγωγός 600x600 mm Απόσταση service μπρος min mm πλάϊ min. 400 mm B R R = B Ύψος από το έδαφος B R Συστολή εισόδου αέρα 1320x825 σε 600x600 mm 1 = Προσαγωγή θέρμανσης 2 = Επιστροφή θέρμανσης 3 = Απορροή συμπυκνωμάτων Τοίχος Φωταγωγός Τοίχος Συστολή εισόδου αέρα 1320x825 σε 600x600 mm Φωταγωγός Απορροή ομβρίων Προστατευτικό πλέγμα 710 x 710 mm Φωταγωγός Φωταγωγός _1010 BWL-1 GR.indd 35

36 19. Παραδείγματα εγκατάστασης αεραγωγών BWL-1-08/10/12/14 Κοντή ίσια τοποθέτηση κάτω από το φυσικό έδαφος Προστατευτικό πλέγμα 710 x 710 mm Τεχνητός διαχωρισμός αέρα Ύψος >1000mm πάνω από την επάνω ακμή του φωταγωγού R = B Απορροή ομβρίων Φωταγωγός Φωταγωγός Ύψος από το έδαφος Τεχνητός διαχωρισμός αέρα Ύψος >1000mm πάνω από την επάνω ακμή του φωταγωγού Προστατευτικό πλέγμα 710 x 710 mm Τοίχος Συστολή εισόδου αέρα 1320x825 σε 600x600 mm Γωιακος αεραγωγος x600 mm Απόσταση service μπρος min mm πλάϊ min. 400 mm Φωταγωγός B R Συστολή εισόδου αέρα 1320x825 σε 600x600 mm 1 = Προσαγωγή θέρμανσης 2 = Επιστροφή θέρμανσης 3 = Απορροή συμπυκνωμάτων _1010 BWL-1 GR.indd

37 19. Παραδείγματα εγκατάστασης αεραγωγών BWL-1-08/10/12/14 Μακριά ίσια τοποθέτηση κάτω από το φυσικό έδαφος Προστατευτικό πλέγμα 710 x 710 mm Φωταγωγός Διέλευση τοίχου 650x650 mm B R R = B Απορροή ομβρίων Ύψος από το έδαφος Φωταγωγός Φωταγωγός Προστατευτικό πλέγμα 710 x 710 mm Τοίχος Συστολή εισόδου αέρα 1320x825 σε 600x600 mm Ίσιος αεραγωγός 1250x600x600 mm (LxBxH) Γωιακος αεραγωγος x600 mm Απόσταση service μπρος min mm πλάϊ min. 400 mm Συστολή εισόδου αέρα 1320x825 σε 600x600 mm 1 = Προσαγωγή θέρμανσης 2 = Επιστροφή θέρμανσης 3 = Απορροή συμπυκνωμάτων _1010 BWL-1 GR.indd 37

38 19. Παραδείγματα εγκατάστασης αεραγωγών BWL-1-08/10/12/14 Ίσια τοποθέτηση κάτω από το φυσικό έδαφος με εύκαμπτο αεραγωγό Προστατευτικό πλέγμα 710 x 710 mm Τεχνητός διαχωρισμός αέρα Ύψος >1000mm πάνω από την επάνω ακμή του φωταγωγού Φωταγωγός B R = B R Απορροή ομβρίων Ύψος από το έδαφος Τεχνητός διαχωρισμός αέρα κάτω από το φυσικό έδαφος: Ύψος >1000mm πάνω από την επάνω ακμή του φωταγωγού Τεχνητός διαχωρισμός αέρα πάνω από το φυσικό έδαφος: Ύψος >500mm πάνω από την επάνω ακμή του φρεατίου εισόδου αέρα Φωταγωγός Φωταγωγός Προστατευτικό πλέγμα 710 x 710 mm Μόνωση από εγκαταστάτη Τοίχος Συστολή εισόδου αέρα 1320x825 σε 600x600 mm Πλαίσιο σύνδεσης αεραγωγού για διέλευση τοίχου Εύκαμπτος αεραγωγός DN 630 μήκος max. 3m Απόσταση service μπρος min mm πλάϊ min. 400 mm Σετ σύνδεσης με ταινία σύνδεσης Συστολή εισόδου αέρα 1320x825 σε 600x600 mm 1 = Προσαγωγή θέρμανσης 2 = Επιστροφή θέρμανσης 3 = Απορροή συμπυκνωμάτων _1010 BWL-1 GR.indd

39 19. Παραδείγματα εγκατάστασης αεραγωγών BWL-1-08/10/12/14 Γωνιακή τοποθέτηση κάτω από το φυσικό έδαφος με εύκαμπτο αεραγωγό Φωταγωγός Φωταγωγός Φωταγωγός B B R R = B Μόνωση από εγκαταστάτη Φωταγωγός R Συστολή εισόδου αέρα 1320x825 σε 600x600 mm Τοίχος Προστατευτικό πλέγμα 710 x 710 mm Τοίχος Συστολή εισόδου αέρα 1320x825 σε 600x600 mm Απόσταση service μπρος min mm πλάϊ min. 400 mm Απορροή ομβρίων Ύψος από το έδαφος Προστατευτικό πλέγμα 710 x 710 mm Πλαίσιο σύνδεσης αεραγωγού για διέλευση τοίχου 1 = Προσαγωγή θέρμανσης 2 = Επιστροφή θέρμανσης 3 = Απορροή συμπυκνωμάτων Εύκαμπτος αεραγωγός DN 630 μήκος max. 3m _1010 BWL-1 GR.indd 39

40 20. Σταθεροί αεραγωγοί - Συναρμολόγηση Η αντλία θερμότητας επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο με συνδεδεμένους αεραγωγούς και παροχή εξωτερικού αέρα σαν πηγή θερμότητας. Οι αεραγωγοί πρέπει να καταλήγουν έξω και δεν πρέπει να στενεύουν ή να κλείνονται. Οι αεραγωγοί της Wolf είναι από ελαφρομπετόν με υαλονήματα (GFB). Κατά την σύνδεσή τους με την αντλία θερμότητας πρέπει να προσέξετε ώστε να τερματίζουν 0,5 cm μετωπικά από την είσοδο και έξοδο αέρα (μόνωση ήχου και ταλαντώσεων). Η μόνωση μεταξύ αντλίας θερμότητας και αεραγωγού γίνεται με την στεγανοποιητική ταινία. Οι αεραγωγοί πρέπει να συναρμολογούνται ανάλογα με την περίπτωση με τις ακόλουθα σχέδια τοποθέτησης και αν χρειαστεί μπορούν να κοπούν. Οι αεραγωγοί λόγω στατικής αντοχής πρέπει να εισχρούν στον τοίχο τουλάχιστον 15 cm και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν διέλευση τοίχου. Γωνίες και προεκτάσεις αεραγωγών πρέπει να στερεώνονται με τσέρκι ή οδηγούς συναρμολόγησης στην οροφή του χώρου τοποθέτησης. Συναρμολόγηση στεγανοποιητικής ταινίας μετωπικά στους αεραγωγούς. Κάθετες στεγανοποιητικές ταινίες: Κολλήστε την στεγανοποιητική ταινία μετωπικά στον αεραγωγό (κάθετες πλευρές) από πάνω προς τα κάτω και κόψτε τις. Οριζόντιες στεγανοποιητικές ταινίες: Κόψτε τις οριζόντιες στεγανοποιητικές ταινίες από πριν στην διάσταση X. Η τοποθέτηση στο μέτωπο των αεραγωγών γίνεται από την μέση της επιφάνειας προς τις εξωτερικές πλευρές μέχρι περίπου 50 mm από τις κάθετες στεγανοποιητικές ταινίες. Κατόπιν: A) αριστερά και δεξιά κόψτε τις άκρες και B) τερματίστε τις άκρες στις κάθετες στεγανοποιητικές ταινίες. Αν υπάρχει ακόμα μήκος πατήστε το για να κολλήσει και να δημιουργηθεί στεγανότητα. Οριζόντια 1.στεγανοποιητική ταινία Κάθετη 1.στεγανοποιητική ταινία Αεραγωγός ca. 50 mm Κάθετη ταινία B A Οριζόντια ταινία (αριστερό άκρο) Διάσταση X = LW (άνοιγμα) + 20 mm _1010 BWL-1 GR.indd

41 20. Σταθεροί αεραγωγοί - Συναρμολόγηση Συναρμολόγηση αεραγωγού της εξόδου αέρα με την αντλία θερμότητας Στεγανοποιητική ταινία (περιμετρικά) 2.Στεγανοποιητική ταινία (μετωπικά) Αεραγωγός Σπρώξτε τον αεραγωγό πάνω από τη 2. στεγανοποιητική ταινία και πιέστε ελαφρώς στη 1. στεγανοποιητική ταινία 3. 1.Στεγανοποιητική ταινία τυλίξτε κομπλέ με 2 στρώσεις μονωτική ταινία Η ταινία πρέπει να ακουμπήσει στεγανά στο πλαίσιο της αντλίας θερμότητας, κολλήστε στεγανά και χωρίς ψυκτική γέφυρα 2.Στεγανοποιητική ταινία Συναρμολόγηση αεραγωγού της εισόδου αέρα με την αντλία θερμότητας 1.Στεγανοποιητική ταινία (30x30 mm) Πιέστε ελαφρώς τον αεραγωγό στη 1. στεγανοποιητική ταινία 3. 1.Στεγανοποιητική ταινία τυλίξτε κομπλέ με 2 στρώσεις μονωτική ταινία Η ταινία πρέπει να ακουμπήσει στεγανά στο πλαίσιο της αντλίας θερμότητας, κολλήστε στεγανά και χωρίς ψυκτική γέφυρα _1010 BWL-1 GR.indd 41

42 20. Σταθεροί αεραγωγοί - Συναρμολόγηση Συναρμολόγηση αεραγωγού της εξόδου αέρα με την αντλία θερμότητας Κολλήστε στο πλαίσιο σύνδεσης αεραγωγού του πλαϊνού καλύμματος με στεγανοποιητική ταινία (20x5mm) περιμετρικά Κολλήστε στο πλαίσιο σύνδεσης του αεραγωγού με στεγανοποιητική ταινία (50x5mm) περιμετρικά Η αντλία θερμότητας έχει περιστραφεί κατά 90 ο Παρουσίαση με κολλημένες την στεγανοποιητική ταινία (50x5mm) και την στεγανοποιητική ταινία (20x5mm) 5. Σπρώξτε τον αεραγωγό πάνω από τη στεγανοποιητική ταινία (50x5mm) και πιέστε ελαφρώς στη στεγανοποιητική ταινία (20x5mm) προς την αντλία θερμότητας. Κολλήστε με 2 στρώσεις στεγανοποιητικής ταινίας (50x3mm) όπως φαίνεται στην παρουσίαση την μετάβαση μεταξύ αεραγωγού και πλαϊνού καλύμματος. Κολλήστε στεγανά και χωρίς ψυκτική γέφυρα _1010 BWL-1 GR.indd

43 21. Εύκαμπτοι αεραγωγοί - Συναρμολόγηση Εναλλακτικά διατίθεται ένας εύκαμπτος αεραγωγός σαν εξάρτημα ο οποίος μπορεί να συναρμολογηθεί στο πλαίσιο σύνδεσης εξόδου αέρα της αντλίας θερμότητας. Για την συναρμολόγηση πρέπει να σπρωχτεί προς τα πίσω η μονωτική ταινία στον αγωγό και το εσωτερικό φιλμ να κολληθεί περιμετρικά στο πλαίσιο σύνδεσης με την ταινία του αεραγωγού. Στη συνέχεια τραβήξτε το εξωτερικό φιλμ προς τα μέσα και διπλώστε το. Μετά κολλήστε το σετ πλαισίου σύνδεσης περιμετρικά με την ταινία αεραγωγού. Το πλαίσιο σύνδεσης από το πρόγραμμα εξαρτημάτων για διέλευση τοίχου συναρμολογείται με τον ίδιο τρόπο με τον εύκαμπτο αεραγωγό. Η ταινία αεραγωγού διατίθεται με το σετ σύνδεσης για τον εύκαμπτο αεραγωγό (εξάρτημα). Συναρμολόγηση σετ σύνδεσης για εύκαμπτο αεραγωγό: Βάλτε τις ταινίες σταθεροποίησης γύρω από τον αεραγωγό και κρεμάστε τις με τις ντίζες. Συναρμολογήστε τις ταινίες σταθεροποίησης σε απόσταση περίπου 0,8 έως 1 m από την αντλία θερμότητας ή από την διέλευση του τοίχου. Η απόσταση μεταξύ των ταινιών σταθεροποίησης επιτρέπεται να είναι το μέγιστο 1 m για να έχεται σίγουρη την διέλευση του αέρα. Συναρμολογήστε τον εύκαμπτο αεραγωγό χωρίς τσακίσματα και γωνίες καμπυλότητας > 0,5 m. Πολύ μικρές γωνίες καμπυλότητας μειώνουν την απόδοση της αντλίας θερμότητας Οι αεραγωγοί πρέπει να καταλήγουν στο κέντρο της εισόδου αέρα της αντλίας θερμότητας. Στην έξοδο αέρα το κέντρο καθορίζεται από το πλαίσιο σύνδεσης εξόδου αέρα της αντλίας θερμότητας. Για την ηχομόνωση πρέπει να υπάρχει μια στεγανοποιητική ταινία (βλέπε εξαρτήματα) μεταξύ του αεραγωγού και του πλαισίου σύνδεσης και σε περίπτωση καταστροφής της πρέπει να αντικατασταθεί. Με κολλημένες τις στεγανοποιητικές ταινίες μετωπικά στον αεραγωγό οδηγήστε τον προς την αντλία θερμότητας. Στη συνέχεια κάντε την σύνδεση προς την διέλευση του τοίχου. Γεμίστε τα κενά μεταξύ αεραγωγού και τοίχου με αφρό πολυουρεθάνης. Συναρμολόγηση σε φωταγωγούς: Όταν ο αεραγωγός δεν χρησιομοποιείται σαν διέλευση τοίχου τότε το κενό μεταξύ τερματισμού του αεραγωγού και της εξωτερικής πλευράς του τοίχου πρέπει να στεγανοποιηθεί με μονωτικό υλικό ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία. Τοποθετήστε προστατευτικό πλέγμα καιρού στην εξωτερική πλευρά του τοίχου. Συναρμολόγηση πάνω από το φυσικό έδαφος: Για να έχουμε καλή απορροή των νερών της βροχής πρέπει η μόνωση στην κάτω πλευρά της διέλευσης του τοίχου να έχει κλίση προς τα έξω. Όταν ο αεραγωγός τερματίζει κάτω από το φυσικό έδαφος τότε πρέπει το προστατευτικό πλέγμα του αεραγωγού να τοποθετηθεί στην εξωτερική πλευρά του τοίχου. Για την στεγανοποίηση της εισόδου και εξόδου αέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η στεγανοποιητική ταινία αεραγωγού από το πρόγραμμα εξαρτημάτων της Wolf. Για να αποφευχθούν υγροποιήσεις και ζημία στα τοιχώματα του αεραγωγού πρέπει στην ένωση με την αντλία θερμότητας να κολληθεί η μονωτική ταινία πάνω από την στεγανοποιητική ταινία και μέχρι το κέλυφος της αντλίας θερμότητας _1010 BWL-1 GR.indd 43

44 22. Ηλεκτρική σύνδεση στο WPM-1 Γενικές υποδείξεις Στην εγκατάσταση / έναρξη λειτουργίας πρέπει να ακολουθηθούν οι παρακάτω προδιαγραφές και κατευθυντήριες οδηγίες: Η εγκατάσταση επιτρέπεται να γίνεται μόνο από αδειούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες. Στην εγκατάσταση και στις ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να ακολουθηθούν οι προδιαγραφές ασφαλείας της ΕΕ και του ΤΕΕ καθώς και οι προδιαγραφές της ΔΕΗ. Προσοχή: Πριν την απομάκρυνση του καλύμματος κλείστε τον διακόπτη λειτουργίας. Στις κλέμμες της ηλεκτρικής παροχής ακόμα και με κλειστό τον διακόπτη υπάρχει τάση. Σε τοποθέτηση στην Αυστρία: Πρέπει να ακολουθηθούν οι προδιαγραφές του ÖVE καθώς και της τοπικής ΔΕΗ. Ηλεκτρική σύνδεση της BWL-1 στο WPM-1 (Wolf Easy Connect System) Η ηλεκτρική σύνδεση της αντλίας θερμότητας αέρα/νερού BWL-1 στη μονάδα manager της αντλίας θερμότητας WPM-1 πρέπει να γίνεται με το αντίστοιχο σετ καλωδίων WPM-1 / BWL-1-I/-A (έτοιμο για σύνδεση και διατιθέμενα σε διάφορα μήκη) και σύμφωνα με το διάγραμμα σύνδεσης της BWL-1. - Ξεβιδώστε τις σταυρόβιδες και βγάλτε το καπάκι από την μονάδα ελέγχου. - Τα καλώδια περάστε τα από τα προβλεπόμενα ανοίγματα και συνδέστε τα στους κωδικοποιημένους ακροδέκτες. - Μετά την επιτυχή σύνδεση των καλωδίων ξαναβάλτε το καπάκι της μονάδας ελέγχου. Υπόδειξη: Λεπτομέρειες για την ηλεκτρική σύνδεση της μονάδας manager της αντλίας θερμότητας WPM-1 υπάρχουν στις οδηγίες συναρμολόγησης της μονάδας manager της αντλίας θερμότητας WPM _1010 BWL-1 GR.indd

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Αντλία θερμότητας μίγματος νερού/νερού Συσκευή compact Εσωτερικής τοποθέτησης ΝΕΟ Wolf Easy Connect System BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16 Wolf GmbH Postfach 1380 84048

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Αντλίες θερμότητας Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2 Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Νερού/νερού Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα συστοιχίας 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 614 080 (2011/02) GR Επισκόπηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλής απόδοσης ηλιακοί συλλέκτες TopSon F3-1 / CFK-1 / TopSon F3-Q σελίδα 2. Σετ συναρμολόγησης για πάνω σε στέγη με κλασσικά κεραμίδια CRK σελίδα 6

Υψηλής απόδοσης ηλιακοί συλλέκτες TopSon F3-1 / CFK-1 / TopSon F3-Q σελίδα 2. Σετ συναρμολόγησης για πάνω σε στέγη με κλασσικά κεραμίδια CRK σελίδα 6 Ηλιοθερμία / μποϊλερ Υψηλής απόδοσης ηλιακοί συλλέκτες TopSon F3-1 / CFK-1 / TopSon F3-Q σελίδα 2 Σετ σύνδεσης TopSon F3-1 / CFK-1 / TopSon F3-Q σελίδα 2 Σετ συναρμολόγησης για πάνω σε στέγη με κλασσικά

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter. Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T. 8-16 kw

Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter. Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T. 8-16 kw Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T 8-16 kw 1 Δύο εσωτερικά μηχανήματα Bosch HMAWS8-16 B-S / HMAWS8-16E-S Frigolight για συνδυασμό με υπάρχον λέβητα Frigocomfort με ενσωματωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΚ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΚ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ Οι αντλίες θερμότητας για πισίνες της ADTHERM μπορούν να ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό καταναλωτή. Μπορούν να θερμάνουν από μία μικρή οικιακή πισίνα μέχρι μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH WZH Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση Οι αντλίες θερµότητας WZH είναι κατάλληλες για γεωθερµικές εφαρµογές µε υδρογεώτρηση ή µε κατακόρυφους γήινους εναλλάκτες. Τα µηχανήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. Λέβητες kombi

Οδηγίες λειτουργίας. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. Λέβητες kombi Οδηγίες λειτουργίας Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-11 CGB-20 CGB-24 CGB-35 CGB-50 CGB-75 CGB-100 CGB-K-20 CGB-K-24 CGB-K40-35 Λέβητες kombi Λέβητες kombi Λέβητες kombi Wolf GmbH Postfach 1380

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς Vitodens 100-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου ή υγραερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Για θέματα σχετικά με την έκταση ισχύος και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203

Κεφάλαιο 9. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203 Αντλία Θερμότητας αέρα-νερού Split type inverter Κεφάλαιο 9 Logatherm- Αντλίες θερμότητας Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. 205

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης. Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW

Οδηγός Εγκατάστασης. Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW Οδηγός Εγκατάστασης Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW Περιεχόμενα Προειδοποιήσεις Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικές παρατηρήσεις Προετοιμασία Υλικά και εργαλεία Εγκατάσταση Ορισμός επιφανειών για την

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ Η τοποθέτηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Montageanleitung Solarspeicher SEM-2 Seite 2-8. Assembly Instructions Solar tank SEM-2 Page 10-16

Montageanleitung Solarspeicher SEM-2 Seite 2-8. Assembly Instructions Solar tank SEM-2 Page 10-16 D GB IT ES FR BE NL BE DK PL HU SK CZ Montageanleitung Solarspeicher Seite 2-8 Assembly Instructions Solar tank Page 10-16 Istruzioni di montaggio Bollitore solare Pagina 18-24 Instrucciones de montaje

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ 1) Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από το τριπολικό φίς του καυστήρα. 2) Αφαιρέστε το κάλυμμα του καυστήρα ξεβιδώνοντας τις τέσσερις λαμαρινόβιδες. 3)Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240 Γενικά Αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα νερού Aquasnap, Μοντέλο: 30 RA. Ονομαστική ψυκτική απόδοση: από 40 250 kw. Γενική Περιγραφή Μονάδος Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Οδηγίες λειτουργίας. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Οδηγίες λειτουργίας Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ. 311. Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ.

Κεφάλαιο 13. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ. 311. Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. Logatherm WPL - Αντλία Θερμότητας αέρα-νερού Κεφάλαιο 3 Logatherm- Αντλίες θερμότητας Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ. 3 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. 34 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ 1 Αυτορυθμιζόμενες θερμαντικές ταινίες Διατηρούν την θερμοκρασία στην επιφάνεια σωληνώσεων και δοχείων αντισταθμίζοντας τις απώλειες θερμότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-35 CGB-50 CGB-K40-35 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Λέβητες kombi Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100 Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 2-πλός F100 Κωδ. παρ. : 2042 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 3-πλός (1+2) F100 Κωδ. παρ. : 2043 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 1 Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης Condens 2000 W Αναμένεται Νοέμβριο του 2015 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης Για φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Σωληνώσεις 2. Εισαγωγή 2.1-2.3. Σωλήνες SS-flex 2.4-2.7. Σωλήνες Meibes Inoflex 2.8-2.9. Εξαρτήματα Meibes FixLock 2.10-2.12

Σωληνώσεις 2. Εισαγωγή 2.1-2.3. Σωλήνες SS-flex 2.4-2.7. Σωλήνες Meibes Inoflex 2.8-2.9. Εξαρτήματα Meibes FixLock 2.10-2.12 Σωληνώσεις / Περιεχόμενα Σωληνώσεις 2 Εισαγωγή 2.1-2.3 Σωλήνες SS-flex 2.4-2.7 Σωλήνες Meibes Inoflex 2.8-2.9 Εξαρτήματα Meibes FixLock 2.10-2.12 Εξαρτήματα Meibes Επίπεδης Στεγανοποίησης 2.13-2.15 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ χρόνια γραπτή εγγύηση

από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ χρόνια γραπτή εγγύηση από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ 5 χρόνια γραπτή εγγύηση 0617 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι λέβητες COSMO είναι χυτοσιδηροί, διαιρούμενοι και αποτελούνται από στοιχεία (φέτες) που συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους. Διατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Σειρά HERO Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Με τεχνολογία all DC inverter οι αντλίες θερμότητας της σειράς αυτής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού, με υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Σκευών, ηλεκτρικών συσκευών, µηχανηµάτων κλιµατισµού (Τοπικές κλιµατιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TC 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός εφαρμογής 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Yutaki S80 Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80 o C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 o C. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν.

Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν. Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν. Οι αντλίες θερμότητας αέρα-νερού της σειράς KK της ADTHERM παρέχουν το επιθυμητό θερμικό ή ψυκτικό αποτέλεσμα στο χώρο σας, κάτω από

Διαβάστε περισσότερα

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη 5 V Σφίξτε το περικόχλιο () τόσο, ώστε ο δακτύλιος στεγάνωσης () να εφάπτεται πλήρως στη στέγη. Η βάση στήριξης πρέπει να είναι βιδωµένη µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Δροσισμός Τι είναι το σύστημα TriAqua? Εξαρτήματα συστήματος TriAqua Τεχνικές προδιαγραφές Εύρος Λειτουργίας Λειτουργία Ζεστού Νερού Χρήσης Οφέλη του συστήματος TriAqua Αντλία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-11 CGB-20 CGB-K-20 CGB-24 CGB-K-24 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Λέβητες kombi Λέβητες θέρμανσης Λέβητες kombi Wolf

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-TWU 4 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Τεχνικές οδηγίες για τα προϊόν 3 2 Ασφάλεια 3 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Jet WJ. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Jet WJ. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Jet WJ GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Χαρακτηριστικά του προϊόντος 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να δοθούν στις σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα επιστραφεί.

2. ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να δοθούν στις σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 03 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C.

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C. Φύλλο στοιχείων: Wilo- Καμπύλη H/m,8,6 v,1,2,3,4,5 Wilo-Star Z NOVA 1~23 V - Rp ½ m/s Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης (σύμφ. VDI 235) Πόσιμο νερό και νερό για

Διαβάστε περισσότερα

ComfortLine Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση για σύνδεση σε καπνοδόχο αέρα/καυσαερίων ή σε αεραγωγό/καπναγωγό CGB-11/20/24

ComfortLine Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση για σύνδεση σε καπνοδόχο αέρα/καυσαερίων ή σε αεραγωγό/καπναγωγό CGB-11/20/24 Ομάδες έκπτωσης: Επίτοιχοι λέβητες αερίου = 07 ComfortLine Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση για σύνδεση σε καπνοδόχο αέρα/καυσαερίων ή σε αεραγωγό/καπναγωγό CGB-11/20/24 Τύπος CGB 11 20

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης 1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης Λειτουργία συμβατικών λεβήτων Είσοδος καυσίμου = 100 % Θερμοκρασία καυσαερίων μεταξύ 140 έως 180 Celsius Λανθάνουσα θερμότητα = 10.2% Λανθάνουσα θερμότητα 10.2 % Προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 Κεφάλαιο 2 Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου / αερίου 86-1200 kw GE315 86-230 kw Σελ. 38 GE515 201-510 kw Σελ. 41 GE615 511-1.200 kw Σελ. 44 35 36 Επιδαπέδιοι

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση!

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εγγύηση 5 χρόνια Δοχείων ΖΝΧ & Αποθήκευσης ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 80L 2000L o Μονής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ www.huema.de Περιεχομενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ... 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ... 5 ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ... 5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΟΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ημερίδα REQUEST2ACTION, 26 Φεβρουαρίου 215 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Απαιτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA Επίτοιχοι λέβητες αερίου RNNOV BNOV RNNOV ON Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K PP SUPR K PP ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ RNNOV RinNOV είναι η νέα σειρά BS επίτοιχων λεβήτων αερίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης για

Διαβάστε περισσότερα

Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της

Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της Για οικιακές και βιοµηχανικές εφαρµογές Φίλτρο προστασίας µε αναστροφή ροής Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της σειράς PROFI, είναι φίλτρα πλέγµατος για συστήµατα πόσιµου νερού. Με την κατοχυρωµένη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ» Τεύχος 1389 Απρίλιος 2005 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιώτη Φαντάκη Μέρος 2 ο. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΠΟΪΛΕΡ Υπάρχουν μπόϊλερ διπλής και τριπλής ενέργειας. Τα μπόϊλερ διπλής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Excel Ex 205 Carbon Film

Excel Ex 205 Carbon Film Excel Ex 205 Carbon Film ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΕ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 17ο χλμ. Π.Ε.Ο Θεσσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου, Τ.Κ. 57003 Τηλ.: 2310778955-6, 2310722028 Email: megi@protopsaltis.gr, website: www.agmrecruit.com

Διαβάστε περισσότερα

COSMOSUN ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS ΕΥΡΩ ΤΥΠΟΣ BOILER ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. 08H10815 80 1x1.50 1,50 1,00 x 1,50 450 x 900 480,00 -

COSMOSUN ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS ΕΥΡΩ ΤΥΠΟΣ BOILER ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. 08H10815 80 1x1.50 1,50 1,00 x 1,50 450 x 900 480,00 - ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS 08H10815 80 1x1.50 1,50 1,00 x 1,50 450 x 900 480,00-08H11220 120 1x1.89 1,89 1,23 x 1,50 500 x 1050 600,00 640,00 - Εξωτερικό περίβλημα από βαρέως τύπου ναυπηγικό αλουμίνιο.

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

VITOROND 100. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010

VITOROND 100. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010 VITOROND 100 Χυτοσιδηροί λέβητες χαμηλών θερμοκρασιών ισχύος : 22 έως 120 kw Λέβητας πετρελαίου / αερίου από μαντέμι υψηλής ποιότητας για χαμηλές θερμοκρασίες με κάτω όριο 40 ο C. Πραγματικός βαθμός απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε [ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ]

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε [ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ] 2014 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε [ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ] Αγαπητέ πελάτες! Σας παρακαλούμε όπως διαβάσετε με προσοχή τις πιο κάτω οδηγίες οι οποίες έχουν ως σκοπό την ασφαλή εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΧΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ µε σύνδεση για αεραγωγό µε η χωρίς συµπληρωµατικό εσωτερικό εναλλάκτη BWP300LW /BWP300 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ MULTIPEX Σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο PE-Xc

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ MULTIPEX Σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο PE-Xc ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ MULTIPEX Σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο PE-Xc 1. Σωλήνας θέρμανσης δαπέδου MULTIPEX Σωλήνας MULTIPEX PE - Xc 17 2 Πέντε στρωμάτων με φράγμα οξυγόνου και προστασία φράγματος Αντοχή σε

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/15-07-2003 «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 - Μέρος Α. Logalux & Flamco. SU 200/5E Σελ. 103. SU 300 - SU 400/5 Σελ. 104. SU 500 - SU 1000 Σελ. 106. SM 200/5 Σελ.

Κεφάλαιο 7 - Μέρος Α. Logalux & Flamco. SU 200/5E Σελ. 103. SU 300 - SU 400/5 Σελ. 104. SU 500 - SU 1000 Σελ. 106. SM 200/5 Σελ. Logalux SM 400/5E Κεφάλαιο 7 - Μέρος Α Logalux & Flamco Θερμαντήρες νερού χρήσης / Boiler SU 200/5E Σελ. 103 SU 300 - SU 400/5 Σελ. 104 SU 500 - SU 1000 Σελ. 106 SM 200/5 Σελ. 108 SM 290/5 - SM 400/5E

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες σχεδιασμού και συναρμολόγησης

Οδηγίες σχεδιασμού και συναρμολόγησης Οδηγίες σχεδιασμού και συναρμολόγησης Χυτοσιδηρός λέβητας MK-1 Οι οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού του πίνακα ρυθμίσεων βρίσκονται στη συσκευασία του πίνακα ρυθμίσεων Wolf GmbH Postfach 1380 84048

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ/ ΝΠΙΔ) καλεί τους ενδιαφερόμενους συντηρητές

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση-Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση-Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, 18.05.2015 Α.Π.: Δ.β./271/143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΤΕΧΝ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

Schüco Ηλιακοί Σταθμοί STE 110 MF 7, MF 7 HE, MF 11 HE

Schüco Ηλιακοί Σταθμοί STE 110 MF 7, MF 7 HE, MF 11 HE Schüco Ηλιακοί Σταθμοί STE 110 MF 7, MF 7 HE, MF 11 HE Βελτιστοποιημένοι για υψηλές αποδόσεις Πράσινη Τεχνολογία για το Γαλάζιο Πλανήτη Καθαρή Ενέργεια από Ηλιακά συστήματα και Κουφώματα 2 Schüco Ηλιακοί

Διαβάστε περισσότερα