Οδηγίες συναρμολόγησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες συναρμολόγησης"

Transcript

1 Οδηγίες συναρμολόγησης Αντλία θερμότητας μίγματος νερού/νερού Συσκευή compact Εσωτερικής τοποθέτησης ΝΕΟ Wolf Easy Connect System BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16 Wolf GmbH Postfach Mainburg Tel /74-0 Fax 08751/ Internet: WOLF Klima- und Heiztechnik GmbH Eduard-Haas-Str Linz Tel. 0732/ Internet: _0810 BWS-1 GR.indd Υπόκειται σε τροποποιήσεις D AT

2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... Σελίδα Υποδείξεις, δομή και εξοπλισμός 1. Υποδείξεις ασφαλείας / Πρότυπα και προδιαγραφές Γενικές υποδείξεις Υποδείξεις για την αντλία θερμότητας Περιεχόμενο παράδοσης / Ανακύκλωση Χαρακτηριστικά εξοπλισμού Δομή Διαστάσεις Τοποθέτηση και συναρμολόγηση 8. Μεταφορά και υποδείξεις τοποθέτησης Συναρμολόγηση καλύμματος Συναρμολόγηση κυκλώματος μίγματος νερού Εξαέρωση κυκλώματος μίγματος νερού Συναρμολόγηση κυκλώματος θέρμανσης + κυκλώματος ζ.ν.χ Συναρμολόγηση σύνδεσης νερού θέρμανσης...20 Ηλεκτρική σύνδεση 14. Ηλεκτρική σύνδεση στο WPM Ηλεκτρική σύνδεση...23 Τεχνικά στοιχεία 16. Τεχνικά χαρακτηριστικά Ισχύς θέρμανσης, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, COP - BWS Ισχύς θέρμανσης, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, COP - BWS Ισχύς θέρμανσης, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, COP - BWS Ισχύς θέρμανσης, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, COP - BWS Ισχύς θέρμανσης, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, COP - BWS Υπολειπόμενη πίεση - BWS-1-06 έως BWS _0810 BWS-1 GR.indd

3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... Σελίδα Πληροφορίες 23. Έναρξη λειτουργίας, καθαρισμός, βλάβη, ανακύκλωση...31 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ _0810 BWS-1 GR.indd 3

4 1. Υποδείξεις ασφαλείας Πρότυπα και προδιαγραφές Υποδείξεις ασφαλείας Σε αυτή την περιγραφή για τις σημαντικές οδηγίες οι οποίες αφορούν στην προστασία των ατόμων και στην τεχνική ασφάλεια λειτουργίας χρησιμοποιούνται τα παρακάτω σύμβολα και σημάνσεις υποδείξεων: Χαρακτηρίζει οδηγία που πρέπει να τηρηθεί επακριβώς, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ή ο τραυματισμών ατόμων και να μην προκληθούν δυσλειτουργίες ή βλάβες στη συσκευή! Χαρακτηρίζει κίνδυνο από ηλεκτρική τάση στα ηλεκτρικά εξαρτήματα! Προσοχή Υπόδειξη σημαίνει τεχνική οδηγία που πρέπει να τηρήσετε προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές και δυσλειτουργίες στη συσκευή. Πρότυπα / Προδιαγραφές Η συσκευή και τα εξαρτήματα ρύθμισης πληρούν τους παρακάτω κανονισμούς: Κατευθυντήριες οδηγίες EG 2006/42/EG Κατευθυντήρια οδηγία περί μηχανών 2006/95/EG Κατευθυντήρια οδηγία περί χαμηλής τάσης 2004/108/EG Κατευθυντήρια οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας Πρότυπα EN EN 378 EN EN EN EN EN EN EN EN Εθνικά πρότυπα / Κατευθυντήριες οδηγίες DE: DIN 8901 BGR 500 Μέρος 2 CH: NEV (SR ) _0810 BWS-1 GR.indd

5 2. Γενικές υποδείξεις Στην εγκατάσταση, έναρξη λειτουργίας, συντήρηση, επισκευή πρέπει να ακολουθηθούν οι παρακάτω προδιαγραφές και κατευθυντήριες οδηγίες: Η τοποθέτηση, εγκατάσταση, ρύθμιση και έναρξη λειτουργίας της εγκατάσρασης της αντλίας θερμότητας πρέπει να γίνεται από έναν εξειδικευμένο εγκαταστάτη ακολουθώντας τις αντίστοιχες ισχύουσες νόμιμες προδιαγραφές, κανονισμούς, κατευθυντήριες οδηγίες και των οδηγιών συναρμολόγησης. Η κλίση των αντλιών θερμότητας κατά την μεταφορά δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 45. Εξαρτήματα και σωληνώσεις του ψυκτικού κυκλώματος, της θέρμανσης και της πηγής θερμότητας δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση να χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά. Για λόγους ασφαλείας δεν πρέπει να διακοπεί η παροχή ρεύματος της αντλίας θερμότητας και της μονάδας manager της αντλίας θερμότητας ακόμα καιεκτός της περιόδου θέρμανσης. Η συσκευή επιτρέπεται να ανοιχτεί μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Πριν το άνοιγμα της συσκευής πρέπει όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα να είναι εκτός τάσης. Εργασίες στο ψυκτικό κύκλωμα πρέπει να γίνονται μόνο από ειξιδικευμένο προσωπικό. Μετά το ξέπλυμα του συμπυκνωτή με χημικά καθαριστικά πρέπει να ουδετεροποιηθούνε τα υπολείμματα και να γίνει εντατικό ξέπλυμα με νερό. Μην καθαρίζετε ποτέ την επιφάνεια της συσκευής με όξινα ή χλωριούχα καθαριστικά. Η αντλία θερμότητας πρέπει κατά την τοποθέτηση να εγκατασταθεί με ασφάλεια έτσι ώστε κατά την λειτουργία της να εξασφαλίζεται η σταθερότητα έναντι ολίσθησης. Να τοποθετείται μόνο σε στεγνούς χώρους - τύπος προστασίας IP 20 (δεν παρέχεται προστασία έναντι νερού). Σε τοποθέτηση στην Αυστρία: Πρέπει να ακολουθηθούν οι προδιαγραφές του ÖVE καθώς και της τοπικής ΔΕΗ. Εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημία να αντικαθίστανται μόνο με γνήσια ανταλλακτικά της Wolf. Να χρησιμοποιούνται προδιαγραφόμενες ασφάλειες (βλέπε τεχνικά χαρακτηριστικά). Αν γίνουν τεχνικές τροποποιήσεις στους πίνακες ρυθμίσεων της Wolf τότε δεν αναλαμβάνουμε την εγγύηση για ζημίες που θα προκύψουν λόγω αυτών των τροποποιήσεων. Κίνδυνοι από ζημίες από νερό και δυσλειτουργίες από παγετό! Σε ενεργοποιημένη αντλία θερμότητας υπάρχει αυτόματη προστασία από παγετό! Προσοχή Η χρήση της αντλίας θερμότητας πρέπει να δηλωθεί στην τοπική ΔΕΗ _0810 BWS-1 GR.indd 5

6 3. Υποδείξεις για την αντλία θερμότητας Περιοχή εφαρμογής Τρόπος λειτουργίας της αντλίας θερμότητας Η υψηλής απόδοσης αντλία θερμότητας μίγματος νερού/νερού έχει σχεδιασθεί αποκλειστικά για την θέρμανση νερού θέρμανσης και ζ.ν.χ. Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς ορίων εφαρμογής (βλέπε τεχνικά χαρακτηριστικά ) η αντλία θερμότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νέες ή παλιές εγκαταστάσεις θέρμανσης. Η αντλία θερμότητας μετατρέπει την ενέργεια του εδάφους με χαμηλή θερμοκρασία σε θερμότητα υψηλής θερμοκρασίας. Χρησιμοποιείται μίγμα νερού (διάλυμα νερού με αντιψυκτικό υγρό) το οποίο διοχετεύεται μέσα από το κύκλωμα των σωληνώσεων στο έδαφος και οδηγείται στο εξατμιστή (1) της αντλίας θερμότητας. Στον εξατμιστή βρίσκεται το μέσο εργασίας το οποίο σε χαμηλή θερμοκρασία και χαμηλή πίεση βράζει και ατμοποιείται. Η απαιτούμενη θερμότητα ατμοποίησης απάγεται από το μίγμα νερού. Το ατμοποιημένο μέσο εργασίας αναρροφάται από τον συμπιεστή (2) και παρέχεται με μεγαλύτερη πίεση. Το συμπιεσμένο σε αέρια μορφή μέσο εργασίας συμπιέζεται στον συμπυκνωτή (3) όπου σε μεγάλη πίεση και θερμοκρασία συμπυκνώνεται. Η θερμότητα συμπύκνωσης μεταφέρεται στο νερό θέρμανσης του οποίου η θερμοκρασία αυξάνεται. Η ενέργεια που έχει μεταφερθεί στο νερό θέρμανσης αντιστοιχεί στην ενέργεια που έχει απαχθεί από το μίγμα νερού συν του μικρού ποσοστού ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για την συμπίεση. Η πίεση στον συμπυκνωτή και πριν την εκτονωτική βαλβίδα (4) είναι υψηλή. Μέσω της εκτονωτικής βαλβίδας και ανάλογα με την θερμοκρασία μειώνεται η πίεση, έτσι ώστε η πίεση και η θερμοκρασία να πέσουν. Ο κύκλος της διεργασίας ξεκινάει πάλι από την αρχή. 1. Εξατμιστής 2. Συμπιεστής 3. Συμπυκνωτής 4. Εκτονωτική βαλβίδα Προστασία παγετού Προσοχή Χρήση της θέρμανσης με αντλία θερμότητας για εξοικονόμηση ενέργειας Προσοχή Με την ενεργοποίηση της αντλίας θερμότητας υπάρχει αυτόματη προστασία της συσκευής από παγετό. Δεν επιτρέπεται η χρήση αντιψυκτικών υγρών. Αν χρειαστεί η εγκατάσταση πρέπει να εκκενωθεί. Κίνδυνος από νερό και δυσλειτουργία από παγετό! Με την απόφασή σας για την χρήση στην θέρμανσή σας της αντλίας θερμότητας συμβάλλεται στην προστασία του περιβάλλοντος με τις χαμηλότερες εκπομπές ρύπων και την αποδοτικότερη χρήση της πρωτογενούς ενέργειας. Για να λειτουργεί η θέρμανσή σας ακόμα πιο αποδοτικά δώστε προσοχή στα παρακάτω σημεία: Η θέρμανση με αντλία θερμότητας πρέπει να διαστασιολογηθεί με μεγάλη προσοχή και να εγκατασταθεί. Αποφύγετε περιττές υψηλές θερμοκρασίες προσαγωγής. Όσο χαμηλότερη θερμοκρασία προσαγωγής τόσο πιο αποδοτικά λειτουργεί η αντλία θερμότητας. Προσέξτε τη σωστή ρύθμιση του πίνακα ρυθμίσεων! Πριτιμήστε τον ελεγχόμενο αερισμό. Σε σχέση με μόνιμα ανακλινόμενα παράθυρα αυτή η χρήση αερισμού μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και τα κόστη! _0810 BWS-1 GR.indd

7 3. Υποδείξεις για την αντλία θερμότητας Επιπλέον χαρακτηριστικά εξοπλισμού Μποϊλερ ζ.ν.χ. Προσοχή Εγκατεστημένα στη συσκευή αισθητήρες για την μέτρηση της θερμοκρασίας προσαγωγής και επιστροφής του νερού θέρμανσης, αισθητήρες για την επιτήρηση της θερμοκρασίας της πηγής θερμότητας καθώς και των θερμοκρασιών στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου. Για την παραγωγή ζ.ν.χ. με την αντλία θερμότητας της Wolf χρειάζονται ειδικά μποϊλερ ζ.ν.χ. που μπορούν να επιλεγούν από το πρόγραμμα εξαρτημάτων της Wolf. Η επιφάνεια εναλλαγής θερμότητας στα μποϊλερ ζ.ν.χ. πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,25 m² ανά kw ισχύς της θέρμανσης. Επεξεργασία νερού Προσοχή Το VDI 2035 Φύλλο 1 δίνει συστάσεις για την αποφυγή δημιουργίας αλάτων στις εγκαταστάσεις θέρμανσης. Το Φύλλο 2 επεξεργάζεται την διάβρωση του νερού. Ειδικά κατά την ξήρανση του σοβά με την ηλεκτρική αντίσταση πρέπει να προσεχτεί ώστε η συνολική σκληρότητα να είναι μέσα στα όρια, γιατί ειδάλλως υπάρχει ο κίνδυνος αλάτων και μη λειτουργία της ηλεκτρικής αντίστασης. Η επιτρεπόμεη σκληρότητα νερού είναι 17 dh έως 250 λίτρα όγκου εγκατάστασης σε λειτουργία με ηλεκτρική αντίσταση. Συνιστούμε μια τιμή του ph του νερού θέρμανσης ακόμα και σε μικτές εγκαταστάσεις από διαφορετικά υλικά μεταξύ 6,5 και 9,0. Σε εγκαταστάσεις με πολύ νερό ή σε αυτές που γίνεται αναπλήρωση νερού σε μεγάλες ποσότητες (π.χ. λόγω διαρροών) πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες τιμές. Επιτρεπόμενη σκληρότητα σε dh 250l Δεν απαιτείται επεξεργασία νερού Απαιτείται επεξεργασία νερού Λειτουργία χωρίς ηλεκτρική αντίσταση Λειτουργία με ηλεκτρική αντίσταση Όγκος εγκατάστασης σε l Στην υπέρβαση της καμπύλης ορίων πρέπει ένα μέρος του νερού της εγκατάστασης να επεξεργαστεί. Παράδειγμα: Συνολική σκληρότητα του πόσιμου νερού: 18 dh Όγκος εγκατάστασης: 500l δηλ. πρέπει να επεξεργαστούν τουλάχιστον 250l. Σκληρότητα νερού Η ρυθμισμένη θερμοκρασία του νερού στο μποϊλερ ζ.ν.χ. μπορεί να είναι πάνω από 60 C. Σε βραχύχρονη λειτουργία πάνω από 60 C πρέπει να γίνεται με εποπτεία για να εξασφαλίζετε η προστασία από εγκαύματα. Για μόνιμη λειτουργία πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα που να αποκλείουν την θερμοκρασία απομάστευσης πάνω από 60 C π.χ. θερμοστατική βαλβίδα. Για την προστασία έναντι αλάτων σε νερό με συνολική σκληρότητα πάνω από 15 dh (2,5 mol/m³) η θερμοκρασία ζ.ν.χ. μπορεί να ρυθμιστεί σε max. 50 C. Για συνολική σκληρότητα πάνω από 17 dh πρέπει για το ζ.ν.χ. να χρησιμοποιηθεί στο κρύο νερό μια επεξεργασία νερού για να μεγαλώσει ο χρόνος συντήρησης. Ακόμα και με σκληρότητα νερού κάτω από 17 dh μπορεί σε κάποιες περιοχές να υπάρχει κίνδυνος αλάτων και γι αυτό πρέπει να γίνει επεξεργασία νερού. Αν δεν τηρηθεί αυτό μπορεί να συγκεντρωθούν πρόωρα άλατα στη συσκευή και να μειωθεί η ικανότητα παραγωγήγς ζ.ν.χ. Ο υπεύθυνος εγκαταστάτης πρέπει πάντα να ελέγχει τα τοπικά δεδομένα. Προστασία διάβρωσης Σπραϋ, διαλυτικά, χλωριούχα καθαριστικά και απορρυπαντικά, χρώματα, λάκες, κόλλες κλπ. δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ή να αποθηκεύονται στην αντλία θερμότητας ή στο περιβάλλον της (καθαρισμός κλπ.). Αυτά τα υλικά μπορεί κάτω από δυσμενείς συνθήκες να οδηγήσουν σε διάβρωση της αντλίας θερμότητας ή και στα εξαρτήματα της εγκατάστασης θέρμανσης. Καθαρίστε το κάλυμμα με ένα υγρό πανί και με μαλακά καθαριστικά χωρίς χλώριο. Στη συνέχεια στεγνώστε το αμέσως _0810 BWS-1 GR.indd 7

8 4. Περιεχόμενο παράδοσης Περιεχόμενο παράδοσης - Υψηλής απόδοσης αντλία θερμότητας πάνω σε παλέττα - 2 σετ ασφαλείας - Καλώδιο σύνδεσης με το WPM-1 - Οδηγίες συναρμολόγησης Επιπλέον χαρακτηριστικά εξοπλισμού Εγκατεστημένα στη συσκευή αισθητήρες για την μέτρηση της θερμοκρασίας προσαγωγής και επιστροφής του νερού θέρμανσης, αισθητήρες για την επιτήρηση της θερμοκρασίας της πηγής θερμότητας καθώς και των θερμοκρασιών στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου. Αιαθητήρες πίεσης στο κύκλωμα θέρμανσης και μίγματος νερού για την επιτήρηση. Αιαθητήρας πίεσης μίγματος νερού Προσοχή Στο κύκλωμα του μίγματος νερού είναι εγκατεστημένος ένας αναλογικός αισθητήρας πίεσης. Σε περίπτωση πτώσης πίεσης στο κύκλωμα του μίγματος νερού κάτω από 0,5 bar ακολουθεί κλείσιμο λόγω βλάβης της αντλίας θερμότητας και η ένδειξη μιας βλάβης, κωδικός βλάβης 106 Βλάβη πίεσης κυκλώματος μίγματος νερού στην οθόνη της μονάδας manager της αντλίας θερμότητας WPM-1. Εξαρτήματα απαραίτητα για την λειτουργία - Μονάδα manager αντλίας θερμότητας WPM-1 με μονάδα χειρισμού BM - Δοχεία διαστολής για το κύκλωμα θέρμανσης και το κύκλωμα μίγματος νερού Μεταφορά με ιμάντες (σαν εξάρτημα παραδοτέο) Ανακύκλωση συσκευασίας Φροντίστε ώστε η συσκευασία της αντλίας θερμότητας καθώς και των χρησιμοποιούμενων εξαρτημάτων να ανακυκλωθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες ανακύκλωσης _0810 BWS-1 GR.indd

9 5. Χαρακτηριστικά εξοπλισμού BWS-1-06,08,10,12,16 Αντλία θερμότητας μίγματος νερού/νερού BWS-1-06,08,10,12,16 Δυνατή η λειτουργία μονής πηγής ενέργειας Ψυκτικό μέσο R407C Ενσωματωμένος θερμιδομετρητής - μέτρηση παροχής με προειδοποίηση (η συσκευή κλείνει κάτω από την ελάχιστη παροχή > 11Κ διαφορά θερμοκρασίας) - δυνατότητα διάγνωσης - δυνατή η ένδειξη ετήσιου αριθμού έργου JAZ, αν συνδεθεί ο μετρητής ρεύματος τη θύρα S0 στον WPM-1 Ενσωματωμένος υψηλής απόδοσης κυκλοφορητής θέρμανσης (κλάση A) Ενσωματωμένος υψηλής απόδοσης κυκλοφορητής μίγματος νερού (κλάση A) Πλήρως ηλεκτρονική ρύθμιση κατ απαίτηση της ηλεκτρικής θέρμανσης - ρύθμιση ισχύος της ηλεκτρικής αντίστασης κατ απαίτηση από 1-6 kw - Ρυθμιζόμενη κάλυψη του φορτίου αιχμής - Ρυθμιζόμενη σαν αναγκαστική λειτουργία και θέρμανση σοβά Συμπιεστής με διπλή απόσβεση ταλαντώσεων Καλύμματα με πλήρη θερμοηχομόνωση Ηχοαποσβεστικά ποδαράκια τοποθέτησης Ηλεκτρονική έναρξη μαλακής λειτουργίας συμπυκνωτή (08/10/12/16 kw) Στάθμη θορύβου dba (στο χώρο σε 1m απόσταση) Απόσβεση θορύβου των υδραυλικών ήδη μέσα στη συσκευή Απόσβεση ταλαντώσεων της υδραυλικής σωλήνωσης στη συσκευή Ενσωματωμένη τρίοδη βαλβίδα εναλλαγής ροής για ζ.ν.χ. Σετ ασφαλείας με μόνωση για τα κυκλώματα θέρμανσης και μίγματος νερού Άνετη θέση συντήρησης του κουτιού ελέγχου και χειρισμού Γρήγορη, ασφαλή και απλή καλωδίωση - 4m καλώδιο σύνδεσης με ειδικά φις της αντλίας θερμότητας BWS-1 με τη μονάδα manager WPM-1 Επιτηρητές πίεσης νερού θέρμανσης και μίγματος νερού (σε κάποιες περιοχές απαιτείται) - ψηφιακή ένδειξη και προειδοποίηση Επιτήρηση φάσεων και στροφών πεδίου _0810 BWS-1 GR.indd 9

10 6. Δομή Θερμοκρασία αερίου αναρρόφησης Σετ ασφαλείας κυκλώματος θέρμανσης Αισθητήρας πίεσης κυκλώματος θέρμανσης Αισθητήρας θερμοκρασίας κυκλώματος θέρμανσης μίγματος Τρίοδη βαλβίδα εναλλαγής θέρμανση-ζ.ν.χ. Πρεζοστάτης υψηλής πίεσης Ηλεκτρική αντίσταση Συμπυκνωτής Αισθητήρας ροής Κυκλοφορητής κυκλώματος θέρμανσης Συμπιεστής Scroll Βάνα πλήρωσης-εκκένωσης κυκλώματος θέρμανσης Σετ ασφαλείας κυκλώματος μίγματος νερού Πρεζοστάτης χαμηλής πίεσης Αισθητήρας θερμοκρασίας εισόδου μίγματος νερού Αισθητήρας πίεσης μίγματος νερού Θερμοκρασία θερμού αερίου Εξατμιστής Ματάκι Κυκλοφορητής κυκλώματος μίγματος νερού Εκτονωτική βαλβίδα Βάνα πλήρωσης-εκκένωσης κυκλώματος μίγματος νερού _0810 BWS-1 GR.indd

11 7. Διαστάσεις Διαστάσεις BWS-1 Είσοδος μίγματος νερού Έξοδος μίγματος νερού Προσαγωγή θέρμανσης Επιστροφή θέρμανσης Επιστροφή ζ.ν.χ. Προσαγωγή ζ.ν.χ. Μεμονωμένη συσκευή Τύπος BWS-1-06/08/10/12/16 Ύψος A mm 740 Πλάτος B mm 600 Βάθος C mm 650 Κεντρική μονάδα Τύπος BWS-1-06/08/10 Συνολικό ύψος με CEW D mm 1998 Ύψος σετ ασφαλείας E mm _0810 BWS-1 GR.indd 11

12 8. Μεταφορά και υποδείξεις τοποθέτησης Μεταφορά στη θέση τοποθέτησης Για την αποφυγή ζημιών κατά την μεταφορά πρέπει η αντλία θερμότητας να μεταφερθεί με την συσκευασία πάνω στην παλέτα με έναν παλετοφόρο στην τελική θέση τοποθέτησης. Η μεταφορά με παλετοφόρο να γίνεται μόνο με την συσκευασία! Προσοχή κίνδυνος ανατροπής! Μεταφορά με καροτσάκι Τοποθετήστε τη συσκευή με το πλαϊ ή με απομάκρυνση του εμπρόσθιου καλύμματος πάνω στο καροτσάκι και μεταφέρτε την στη θέση τοποθέτησης. Συνιστούμε μόνο την αριστερή πλευρά της συσκευής. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά με καροτσάκι από την δεξιά πλευρά. Ασφαλίστε την αντλία θερμότητας στο καροτσάκι κατά της ολίσθησης! Για την αποφυγή ζημιών της συσκευής δεν επιτρέπεται η κλίση της αντλίας θερμότητας κατά την μεταφορά να υπερβαίνει το μέγιστο τις 45! Τα εξαρτήματα καθώς και οι σωληνώσεις του ψυκτικού κύκλου στην πλευρά της θέρμανσης και στην πλευρά της πηγής θερμότητας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την μεταφορά! Προσέξτε το βάρος της αντλίας θερμότητας! Προσοχή Χρησιμοποιήστε τους ιμάντες μεταφοράς σαν βοήθεια για την μεταφορά (γρηγορότερη μεταφορά) - εξάρτημα της Wolf. Ασφάλεια ποδαρακίου Αφαιρέστε την ασφάλεια μεταφοράς από την παλέτα μεταφοράς με ένα σταυροκατσάβιδο. Ανασηκώστε την συσκευή από την παλέτα με την βοήθεια τουλάχιστον 2 ατόμων. Σταυρωτή βίδα Ποδαράκι _0810 BWS-1 GR.indd

13 8. Μεταφορά και υποδείξεις τοποθέτησης Βίδες για τη ρύθμιση θέσης Μέσω των τεσσάρων βιδών ρύθμισης θέσης ρυθμίστε την συσκευή σε οριζόντια θέση και αφαλίστε με το βίδωμα των κόντρα παξιμαδιών. 1: Βίδα ρύθμισης 2: Κόντρα παξιμάδι 1 2 Τα ποδαράκια είναι ήδη συναρμολογημένα. Στη θέση τοποθέτησης αφαιρέστε την ασφάλεια μεταφοράς στον συμπιεστή Πριν την έναρξη λειτουργίας πρέπει να απομακρυνθεί η ασφάλεια μεταφοράς στον συμπιεστή. Ασφάλεια μεταφοράς Ελάχιστες αποστάσεις προς οροφή/τοίχο Οροφή Τοίχος 200 mm Τοίχος 500 mm Τοίχος 400 mm Τοίχος Τοίχος 2300 mm 800 mm Αποστάσεις service _0810 BWS-1 GR.indd 13

14 9. Συναρμολόγηση καλύμματος Ξεβιδώστε τις βίδες στο εμπρόσθιο κάλυμμα Βγάλτε το εμπρόσθιο κάλυμμα Τραβήξτε προς τα εμπρός και βγάλτε το επάνω κάλυμμα Ξεκρεμάστε το κουτί ελέγχου και κρεμάστε το σε θέση συντήρησης στη πλαϊνή λαμαρίνα του καλύμματος _0810 BWS-1 GR.indd

15 10. Συναρμολόγηση κυκλώματος μίγματος νερού Πηγή θερμότητας Η σύνδεση της πηγής θερμότητας (μίγματος νερού) βρίσκεται στην πίσω πλευρά. Ο σωλήνας υπερχείλισης πρέπει να οδηγηθεί από την ενσωματωμένη βαλβίδα ασφαλείας σε ένα δοχείο συλλογής. Σετ ασφαλείας κυκλώματος μίγματος νερού Σετ ασφαλείας κυκλώματος ζ.ν.χ./θέρμανσης Προσαγωγή ζ.ν.χ. Επιστροφή ζ.ν.χ. Επιστροφή θέρμανσης Προσαγωγή θέρμανσης Έξοδος μίγματος νερού Είσοδος μίγματος νερού Πλήρωση της εγκατάστασης Προσοχή Η πλήρωση της εγκατάστασης πρέπει να γίνει με τα παρακάτω βήματα: 1. Πριν την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης πρέπει όλο το σύστημα να ελεγχθεί σε στεγανότητα με 4,5 bar. Το σετ ασφαλείας πρέπει να συναρμολογηθεί μετά τον έλεγχο πίεσης γιατί η βαλβίδα ασφαλείας ανοίγει στα 3.0 bar! Αισθητήρας πίεσης μίγματος νερού Υπολειπόμενη πίεση Προσοχή 2. Κάντε καλό ξέπλυμα των μεμονωμένων κυκλωμάτων των οριζόντιων ή κάθετων συλλεκτών. Το ξέπλυμα θα πρέπει να γίνεται μέσω ενός ανοιχτού δοχείου. 3. Πριν την πλήρωση των οριζόντιων ή κάθετων συλλεκτών πρέπει να γίνει καλή ανάμιξη του μίγματος νερού. Μετρήστε την συγκέντρωση αντιψυκτικής προστασίας: 25% αντιψυκτικό + 75% νερό (προστασία παγετού μέχρι περίπου -13 C) 4. Πληρώστε και ξεπλύντε μέχρι να μην υπάρχει αέρας στο σύστημα. Ρύθμιση της πίεσης λειτουργίας περίπου στο 1 bar. Στο κύκλωμα του μίγματος νερού είναι εγκατεστημένος ένας αναλογικός αισθητήρας πίεσης. Σε περίπτωση πτώσης πίεσης στο κύκλωμα του μίγματος νερού κάτω από 0,5 bar ακολουθεί κλείσιμο λόγω βλάβης της αντλίας θερμότητας και η ένδειξη μιας βλάβης, κωδικός βλάβης 106 Βλάβη πίεσης κυκλώματος μίγματος νερού στην οθόνη της μονάδας manager της αντλίας θερμότητας WPM-1. Οι διατομές και το μήκος των σωλήνων της πηγής θερμότητας πρέπει να διαστασιολογηθεί έτσι ώστε η υπολειπόμενη πίεση του ενσωματωμένου κυκλοφορητή μίγματος νερού να εξασφαλίζει τουλάχιστον την απαιτούμενη παροχή μίγματος νερού: Συσκευή Παροχή μίγματος νερού Υπολειπόμενη πίεση Διαφορά θερμοκρασίας* BWS l/h 480 mbar 4K BWS l/h 440 mbar 4K BWS l/h 410 mbar 4K BWS l/h 550 mbar 4K BWS l/h 540 mbar 4K * μετρημένο στους 0 C θερμοκρασία μίγματος νερού Δοχεία διαστολής για κύκλωμα μίγματος νερού Συνιστούμε τα παρακάτω δοχεία διαστολής κυκλώματος μίγματος νερού (προπίεση 0,5 bar). BWS λίτρα BWS λίτρα BWS λίτρα BWS λίτρα BWS λίτρα _0810 BWS-1 GR.indd 15

16 11. Εξαέρωση κυκλώματος μίγματος νερού Εξαέρωση κυκλώματος μίγματος νερού Στο ψηλότερο σημείο της προσαγωγής του κυκλώματος μίγματος νερού (είσοδος πηγής θερμότητας) πρέπει να τοποθετηθεί ένα εξαεριστικό. Η εξαέρωση γίνεται αυτόματα μέσω του ενσωματωμένου εξαεριστικού στο σετ ασφαλείας στην έξοδο του μίγματος νερού της συσκευής. Επιπρόσθετα υπάρχει στην είσοδο του μίγματος νερού ένα χειροκίνητο εξαεριστικό. Χειροκίνητο εξαεριστικό στην είσοδο του μίγματος νερού Συναρμολογήστε το σετ ασφαλείας του κυκλώματος μίγματος νερού όπως στο κύκλωμα θέρμανσης Χειροκίνητο εξαεριστικό στην είσοδο του μίγματος νερού Βάνα πλήρωσης και εκκένωσης κυκλώματος μίγματος νερού _0810 BWS-1 GR.indd

17 12. Συναρμολόγηση κυκλώματος θέρμανσης + κυκλώματος ζ.ν.χ. Σύνδεση νερού θέρμανσης Η σύνδεση της θέρμανσης και η σύνδεση για μποϊλερ ζ.ν.χ. βρίσκεται στην πίσω πλευρά της συσκευής. Σετ ασφαλείας κυκλώματος μίγματος νερού Σετ ασφαλείας κυκλώματος ζ.ν.χ/θέρμανσης Προσαγωγή ζ.ν.χ. Επιστροφή ζ.ν.χ. Επιστροφή θέρμανσης Προσαγωγή θέρμανσης Έξοδος μίγματος νερού Είσοδος μίγματος νερού Υπολειπόμενη πίεση Συσκευή Ονομαστική παροχή νερού θέρμανσης Υπολειπόμενη πίεση Διαφορά θερμοκρασίας BWS l/h 580 mbar 5K BWS l/h 510 mbar 5K BWS l/h 450 mbar 5K BWS l/h 480 mbar 5K BWS l/h 440 mbar 5K Για το κύκλωμα θέρμανσης πρέπει να προσεχτούν τα παρακάτω σημεία: Για να μην δημιουργήσουν οι ενδεχόμενες ακαθαρσίες στο σύστημα θέρμανσης βλάβες στην αντλία θερμότητας πρέπει το σύστημα θέρμανσης πριν την σύνδεση της αντλίας θερμότητας να ξεπλυθεί καλά. - Στην πλευρά της αντλίας θερμότητας πρέπει να τοποθετηθούν βάνες διακοπής στην προσαγωγή και επιστροφή έτσι ώστε αν χρειαστεί να μπορεί να γίνει ξέπλυμα του συμπυκνωτή. - Η εγκατάσταση θέρμανσης πρέπει να διαστασιολογηθεί έτσι ώστε η υπολειπόμενη πίεση του ενσωματωμένου κυκλοφορητή να εξασφαλίζει την ονομαστική παροχή νερού θέρμανσης. - Το δοχείο διαστολής του κυκλώματος θέρμανσης πρέπει να εγκατασταθεί από τον εγκαταστάτη (εξάρτημα). - Τοποθετείστε στην επιστροφή της θέρμανσης έναν αμμοκράτη. Ρύθμιση της βαλβίδας υπερπίεσης: Αν ο εγκαταστάτης τοποθετήσει μία βαλβίδα υπερπίεσης πρέπει αυτή να ρυθμιστεί έτσι ώστε η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ προσαγωγής και επιστροφής να είναι < 10 K. Βασικά δεν απαιτείται βαλβίδα υπερπίεσης καθώς η παροχή ελέγχεται μόνιμα. Σε διαφορά θερμοκρασίας > 11K η αντλία θερμότητας απενεργοποιείται _0810 BWS-1 GR.indd 17

18 Συναρμολόγηση με γερμανικό κλειδί 12. Συναρμολόγηση κυκλώματος θέρμανσης + κυκλώματος ζ.ν.χ. Συναρμολόγηση σετ ασφαλείας ζ.ν.χ. / κυκλώματος θέρμανσης στην επιστροφή Συναρμολόγηση μόνωσης σετ ασφαλείας _0810 BWS-1 GR.indd

19 12. Συναρμολόγηση κυκλώματος θέρμανσης + κυκλώματος ζ.ν.χ. Εξαέρωση της συσκευής Στο ψηλότερο σημείο της προσαγωγής του κυκλώματος θέρμανσης πρέπει να τοποθετηθεί ένα εξαεριστικό. Η εξαέρωση γίνεται αυτόματα μέσω του ενσωματωμένου εξαεριστικού στο σετ ασφαλείας στην επιστροφή του ζ.ν.χ. της συσκευής. Επιπρόσθετα υπάρχει στην προσαγωγή και επιστροφή της θέρμανσης και στην προσαγωγή του ζ.ν.χ. ένα χειροκίνητο εξαεριστικό. Αυτόματο εξαεριστικό στην επιστροφή του ζ.ν.χ. Προσαγωγή θέρμανσης Βάνα πλήρωσης και εκκένωσης κυκλώματος θέρμανσης _0810 BWS-1 GR.indd 19

20 13. Συναρμολόγηση σύνδεσης νερού θέρμανσης Υδραυλική σύνδεση Μποϊλερ αποθήκευσης Η αντλία θερμότητας πρέπει να συνδεθεί στο κύκλωμα θέρμανσης σύμφωνα με τα συνιστούμενα υδραυλικά διαγράμματα (βλέπε υδραυλικά διαγράμματα στις οδηγίες της μονάδας manager αντλίας θερμότητας WPM-1, στην ιστοσελίδα της Wolf και στις οδηγίες σχεδιασμού υδραυλικών διαγραμμάτων της Wolf). Το κύκλωμα θέρμανσης πρέπει να ασφαλίζεται σύμφωνα και με τις ισχύουσες προδιαγραφές για την πίεση με μια βαλβίδα ασφαλείας και ένα δοχείο διαστολής. Επίσης πρέπει να τοποθετηθούν διατάξεις πλήρωσης και εκκένωσης, διακοπής και αντεπίστροφες βαλβίδες. Στις αντλίες θερμότητας μίγματος νερού/νερού με αποκλειστικά ενδοδαπέδια θέρμανση μπορεί κατά κανόνα να παραληφθεί το μποϊλερ αποθήκευσης. Σε εγκαταστάσεις θέρμανσης με σώματα, ρύθμιση μεμονωμένων χώρων (θερμοστατικοί διακόπτες), πολλών κυκλωμάτων θέρμανσης ή αντλία θερμότητας αέρα/νερού, το μποϊλερ αποθήκευσης είναι απαραίτητο! Η διαστασιολόγηση πρέπει να γίνει τόσο μεγάλη ώστε η αντλία θερμότητας να δουλεύει περίπου 20 λεπτά με μηδέν θερμικό φορτίο. Αν πρέπει να αποθηκευτεί η ποσότητα ενέργειας που αντιστοιχεί στους χρόνους φραγής από την ΔΕΗ (άσχετο με τα συστήματα θέρμανσης δαπέδου) τότε πρέπει ο όγκος του μποϊλερ αποθήκευσης να αυξηθεί ανάλογα με την διάρκεια και την περιοδικότητα του χρόνου φραγής. Κυκλοφορητές Οι κυκλοφορητές μίγματος νερού και θέρμανσης είναι υψηλής απόδοσης κλάσης Α και είναι ενσωματωμένοι στο BWS-1. Παραγωγή ζ.ν.χ. Στο BWS-1 είναι ενσωματωμένη μια τρίοδη βαλβίδα εναλλαγής ροής. Στην πίσω πλευρά της αντλίας θερμότητας υπάρχουν αναμονές σύνδεσης για ένα μποϊλερ ζ.ν.χ. Μποϊλερ ζ.ν.χ. Αμμοκράτης Για την παραγωγή ζ.ν.χ. με τον κυκλοφορητή θέρμανσης χρειάζονται ειδικά μποϊλερ ζ.ν.χ. Η επιφάνεια εναλλαγής θερμότητας πρέπει να είναι τόσο μεγάλη ώστε η θερμική ισχύς της αντλίας θερμότητας με θερμοκρασία προσαγωγής <=55 C να μπορεί να μεταφερθεί με την μικρότερη δυνατή διαφορά θερμοκρασίας. Ο όγκος του μποϊλερ πρέπει να διαστασιολογηθεί έτσι ώστε ακόμα και κατά τον χρόνο φραγής από την ΔΕΗ να μπορεί να διατίθεται η απαιτούμενη ποσότητα ζ.ν.χ. Για την προστασία της αντλίας θερμότητας συνιστούμε την τοποθέτηση ενός αμμοκράτη στην επιστροφή της συσκευής. Η τοποθέτηση αμμοκράτη ή άλλων επεμβάσεων στην παροχή της βαλβίδας ασφαλείας δεν επιτρέπεται. Επεξεργασία νερού Προσοχή Το VDI 2035 Φύλλο 1 δίνει συστάσεις για την αποφυγή δημιουργίας πέτρας στις εγκαταστάσεις θέρμανσης. Το Φύλλο 2 επεξεργάζεται την διάβρωση από το νερό. Ειδικά στην ξήρανση του σοβά μέσω ηλεκτρικής αντίστασης πρέπει να προσεχτεί ώστε η επιτρεπόμενη συνολική σκληρότητα να τηρείται γιατί υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας αλάτων και ζημία στην ηλεκτρική αντίσταση. Η επιτρεπόμενη σκληρότητα του νερού είναι 17 dh έως 250 λίτρα όγκου της εγκατάστασης σε λειτουργία με ηλεκτρική αντίσταση _0810 BWS-1 GR.indd

21 14. Ηλεκτρική σύνδεση στο WPM-1 Σε εγκαταστάσεις με πολύ νερό ή σε αυτές που γίνεται αναπλήρωση νερού σε μεγάλες ποσότητες (π.χ. λόγω διαρροών) πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες τιμές. Επιτρεπόμενη σκληρότητα σε dh 250l Δεν απαιτείται επεξεργασία νερού Απαιτείται επεξεργασία νερού Λειτουργία χωρίς ηλεκτρική αντίσταση Λειτουργία με ηλεκτρική αντίσταση Όγκος εγκατάστασης σε l Στην υπέρβαση της καμπύλης ορίων πρέπει ένα μέρος του νερού της εγκατάστασης να επεξεργαστεί. Παράδειγμα: Συνολική σκληρότητα του πόσιμου νερού: 18 dh Όγκος εγκατάστασης: 500l δηλ. πρέπει να επεξεργαστούν τουλάχιστον 250l. Γενικές υποδείξεις Στην εγκατάσταση / έναρξη λειτουργίας πρέπει να ακολουθηθούν οι παρακάτω προδιαγραφές και κατευθυντήριες οδηγίες: Η εγκατάσταση επιτρέπεται να γίνεται μόνο από αδειούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες. Στην εγκατάσταση και στις ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να ακολουθηθούν οι προδιαγραφές ασφαλείας της ΕΕ και του ΤΕΕ καθώς και οι προδιαγραφές της ΔΕΗ. Προσοχή: Πριν την απομάκρυνση του καλύμματος κλείστε τον διακόπτη λειτουργίας. Στις κλέμμες της ηλεκτρικής παροχής ακόμα και με κλειστό τον διακόπτη υπάρχει τάση. Σε τοποθέτηση στην Αυστρία: Πρέπει να ακολουθηθούν οι προδιαγραφές του ÖVE καθώς και της τοπικής ΔΕΗ. Σιγουρέψτε το δεξιόστροφο πεδίο! Σε λειτουργία με λάθος φορά περιστροφής του συμπιεστή μπορεί να προκληθούν ζημίες στον συμπιεστή. Ηλεκτρική σύνδεση BWS-1 στο WPM-1 (Wolf Easy Connect System) Η ηλεκτρική σύνδεση της αντλίας θερμότητας μίγματος νερού/νερού BWS-1 στη μονάδα manager της αντλίας θερμότητας WPM-1 πρέπει να γίνεται με το ενσωματωμένο σετ καλωδίων 4m σύμφωνα με το διάγραμμα σύνδεσης του BWS-1. Το σετ καλωδίων βρίσκεται σταθερά συνδεδεμένο στην πίσω πλευρά του BWS-1. Είναι έτοιμο για την σύνδεση στη μονάδα manager της αντλίας θερμότητας WPM-1. Λεπτομέρειες για την ηλεκτρική σύνδεση βρίσκονται στις οδηγίες χειρισμού και συναρμολόγησης της μονάδας manager της αντλίας θερμότητας WPM _0810 BWS-1 GR.indd 21

22 14. Ηλεκτρική σύνδεση στο WPM-1 Ηλεκτρική σύνδεση BWS-1 με WPM-1 Μονάδα manager αντλίας θερμότητας WPM-1 1X Μονάδα ελέγχου αντλίας θερμότητας X11 2X10 HCM K T1 Q1 Γενικός διακόπτης συντήρησης 3 Τρίοδη βαλβίδα εναλλαγής θέρμανση/ ζ.ν.χ. (3WUV HZ/WW) 24V AC (εξωτερική βαλβίδα αλλαγής επιστροφής προαιρετικά) Wolf Easy Connect System Σετ καλωδίων WPM-1 - BWS-1 4m (παραδίδεται, έτοιμο για κούμπωμα, δεν είναι δυνατή η αλλαγή ) Q20 * GTS HPM Alarm F21 K29 Q10.1 Q10.2 Supply * Q20 για BWS K20 για BWS _0810 BWS-1 GR.indd

23 15. Ηλεκτρική σύνδεση Σύνδεση δικτύου Σύνδεση συμπιεστή 400V/50Hz Σύνδεση ηλεκτρικής θέρμανση 400V/50Hz Μονάδα ελέγχου 230V/50Hz Φραγή από ΔΕΗ Θύρα S0 Συνδέσεις εγκατάστασης προγραμματιζόμενη είσοδος E1 προγραμματιζόμενη έξοδος A1 κυκλοφορητής ανάμιξης MKP θερμοστάτης μέγιστης. θερμοκρασίας ανάμιξης MaxTh εξωτερικός αισθητήρας AF μοτέρ ανάμιξης MM θύρα εισόδου ebus προγραμματιζόμενη έξοδος A2 επιστροφή δοχείου συλλογής SAF κυκλοφορητής θέρμανσης HKP τρίοδη βαλβίδα εναλλαγής ροής θέρμανσης/ζ.ν.χ. 3 WUV HZ/WW WPM-1 Wolf Easy Connect System Σετ καλωδίων WPM-1 - BWS-1 4m (παραδίδεται, έτοιμο για κούμπωμα, δεν είναι δυνατή η αλλαγή ) SPF (Αισθητήρας μποϊλερ) Αντλία θερμότητας μίγματος νερού/νερού BWS-1 CEW _0810 BWS-1 GR.indd 23

24 16. Τεχνικά χαρακτηριστικά Τεχνικά χαρακτηριστικά BWS-1 ΤΥΠΟΣ BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16 Θερμική ισχύς/ COP B0/W35 κατά EN255 kw / - 6,3 / 5,0 8,7 / 5,0 11,1 / 5,0 12,3 / 4,9 17,4 / 4,8 B0/W35 κατά EN14511 kw / - 5,9 / 4,7 8,4 / 4,7 10,8 / 4,7 12,0 / 4,7 16,8 / 4,6 B0/W55 κατά EN14511 kw / - 5,3 / 2,8 7,4 / 2,8 9,2 / 2,9 10,5 / 2,8 15,8 / 2,8 B5/W35 κατά EN14511 kw / - 6,9 / 5,3 9,7 / 5,4 12,3 / 5,4 13,8 / 5,3 19,9 / 5,3 B-5/W45 κατά EN14511 kw / - 4,8 / 3,1 6,8 / 3,2 8,6 / 3,1 9,7 / 3,1 14,7 / 3,2 Συνολικό ύψος A mm Συνολικό πλάτος B mm Συνολικό βάθος C mm Προσαγωγή/επιστροφή θέρμανσης, προσαγωγή/ επιστροφή ζ.ν.χ., εισαγωγή/εξαγωγή μίγματος νερού G (AG) 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ Στάθμη ισχύος θορύβου db(a) Μέτρηση στάθμης θορύβου σε απόσταση 1m γύρω από την αντλία θερμότητας (στο χώρο) db(a) Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας νερού θέρμανσης C +20 έως έως έως έως έως +63 Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας μίγματος νερού C -5 έως έως έως έως έως +20 Τύπος ψυκτικού μέσου / ποσότητα πλήρωσης (ψυκτικός κύκλος ερμητικά κλειστός) -/kg R407C / 1,8 R407C / 2,0 R407C / 2,25 R407C / 2,8 R407C / 3,1 Μέγιστη πίεση λειτουργίας ψυκτικού κύκλου bar Λάδι ψυκτικού μέσου FV50S FV50S FV50S FV50S FV50S Ελάχιστη παροχή νερού θέρμανσης (10K) / 550 / 1000 / 700 / 1440 / 900 / 1850 / 1000 / 2050 / 1450 / 2900 / l/h ονομαστική (5K) / μέγιστη (4K) Υπολειπόμενη πίεση σε ΔΤ 5K mbar Τρίοδη βαλβίδα εναλλαγής ροής για κύκλωμα φόρτισης ζ.ν.χ. ενσωματωμένη ενσωματωμένη ενσωματωμένη ενσωματωμένη ενσωματωμένη Υψηλής απόδοσης κυκλοφορητής κυκλώματος θέρμανσης Wilo Tec RS 25/7 Wilo Tec RS 25/7 Wilo Tec RS 25/7 Wilo Stratos Para 25/1-8 Wilo Stratos Para 25/1-8 Ελάχιστη παροχή μίγματος νερού (5K) / ονομαστική (4K) / μέγιστη (3K) Υπολειπόμενη πίεση σε ΔΤ 4K (30% μίγμα νερού / 0 C) Ελάχιστη συγκέντρωση μίγματος νερού / προστασία παγετού Υψηλής απόδοσης κυκλοφορητής κυκλώματος μίγματος νερού l/h 900 / 1100 / / 1550 / / 2000 / / 2200 / / 3050 / 4070 mbar % / C 25 / / / / / -13 Wilo Stratos Para 25/1-7 Wilo Stratos Para 25/1-7 Wilo Stratos Para 25/1-7 Wilo Stratos Para 25/1-8 Wilo Stratos Para 25/1-8 Ισχύς ηλεκτρικής θέρμανσης 3 φάσεις 400V KW 1 έως 6 1 έως 6 1 έως 6 1 έως 6 1 έως 6 Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος ηλεκτρικής θέρμανσης A 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 Μέγιστο ρεύμα συμπιεστή μέσα στα όρια εφαρμογής A 4 5,2 6,9 7,5 11 Κατανάλωση ισχύος / κατανάλωση ρεύματος/cos kw / φ σε B0/W35 A / - 1,3 / 2,3 / 0,75 1,8 / 3,2 / 0,80 2,3 / 4,3 / 0,76 2,6 / 4,6 / 0,75 3,7 / 7 / 0,75 Κατανάλωση ισχύος του κυκλοφορητή θέρμανσης σε ονομαστική παροχή W Κατανάλωση ισχύος του κυκλοφορητή μίγματος νερού σε ονομαστική παροχή W Ρεύμα εκκίνησης άμεσο / μαλακή εκκίνηση A 27/- -/21 -/26 -/31 -/39 Μέγιστος αριθμός εκκινήσεων συμπιεστή 1/h Τυπική κατανάλωση ισχύος BWS-1 σε standby LP (Low Power) W 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 Τύπος προστασίας IP IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 Βάρος kg Ηλεκτρική σύνδεση / Ασφάλεια (κλείσιμο όλων των πόλων) Συμπιεστής 3~ PE / 400VAC / 50Hz / 10A/C Ηλεκτρική θέρμανση 3~ PE / 400VAC / 50Hz / 10A/B Τάση μονάδας ελέγχου 1~ NPE / 230VAC / 50Hz / 10A/B Τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτό τον πίνακα ισχύουν για έναν καθαρό εναλλάκτη θερμότητας 3~ PE / 400VAC / 50Hz / 16 A/C _0810 BWS-1 GR.indd

25 17. Ισχύς θέρμανσης, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, COP - BWS-1-06 Ισχύς θέρμανσης Ισχύς θέρμανσης kw Προσαγωγή 35 C Προσαγωγή 45 C Προσαγωγή 55 C Θερμοκρασία μίγματος νερού ( C) Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος kw Προσαγωγή 55 C Προσαγωγή 45 C Προσαγωγή 35 C Θερμοκρασία μίγματος νερού ( C) COP COP Προσαγωγή 35 C Προσαγωγή 45 C Προσαγωγή 55 C Θερμοκρασία μίγματος νερού ( C) _0810 BWS-1 GR.indd 25

26 18. Ισχύς θέρμανσης, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, COP - BWS-1-08 Ισχύς θέρμανσης Ισχύς θέρμανσης kw Προσαγωγή 35 C Προσαγωγή 45 C Προσαγωγή 55 C Θερμοκρασία μίγματος νερού ( C) Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος kw Προσαγωγή 55 C Προσαγωγή 45 C Προσαγωγή 35 C COP COP Θερμοκρασία μίγματος νερού ( C) Προσαγωγή 35 C Προσαγωγή 45 C Προσαγωγή 55 C Θερμοκρασία μίγματος νερού ( C) _0810 BWS-1 GR.indd

27 19. Ισχύς θέρμανσης, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, COP - BWS-1-10 Ισχύς θέρμανσης Ισχύς θέρμανσης kw Προσαγωγή 35 C Προσαγωγή 55 C Προσαγωγή 45 C Θερμοκρασία μίγματος νερού ( C) Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος kw Προσαγωγή 55 C Προσαγωγή 45 C Προσαγωγή 35 C Θερμοκρασία μίγματος νερού ( C) COP COP Προσαγωγή 35 C Προσαγωγή 45 C Προσαγωγή 55 C Θερμοκρασία μίγματος νερού ( C) _0810 BWS-1 GR.indd 27

28 20. Ισχύς θέρμανσης, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, COP - BWS-1-12 Ισχύς θέρμανσης Ισχύς θέρμανσης kw Προσαγωγή 35 C Προσαγωγή 55 C Προσαγωγή 45 C Θερμοκρασία μίγματος νερού ( C) Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος kw Προσαγωγή 55 C Προσαγωγή 45 C Προσαγωγή 35 C COP COP Θερμοκρασία μίγματος νερού ( C) Προσαγωγή 35 C Προσαγωγή 45 C Προσαγωγή 55 C Θερμοκρασία μίγματος νερού ( C) _0810 BWS-1 GR.indd

29 21. Ισχύς θέρμανσης, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, COP - BWS-1-16 Ισχύς θέρμανσης Ισχύς θέρμανσης kw Προσαγωγή 35 C Προσαγωγή 55 C Προσαγωγή 45 C Θερμοκρασία μίγματος νερού ( C) Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος kw Προσαγωγή 55 C Προσαγωγή 45 C Προσαγωγή 35 C Θερμοκρασία μίγματος νερού ( C) COP COP Προσαγωγή 35 C Προσαγωγή 45 C Προσαγωγή 55 C Θερμοκρασία μίγματος νερού ( C) _0810 BWS-1 GR.indd 29

30 Υπολειπόμενο μανομετρικό θέρμανσης 22. Υπολειπόμενη πίεση - BWS-1-06 έως BWS-1-16 Υπολειπόμενη πίεση mbar Υπολειπόμενη πίεση mbar Υπολειπόμενο μανομετρικό μίγματος νερού για 0 C θερμοκρασία μίγματος νερού Παροχή m³/h Υπόδειξη: Αν η θερμοκρασία του μίγματος νερού πέσει στους 0 C πέφτει η υπολειπόμενη πίεση κατά 20% περίπου. Παροχή m³/h _0810 BWS-1 GR.indd

31 23. Έναρξη λειτουργίας, καθαρισμός, βλάβη Έναρξη λειτουργίας Για μια καλή λειτουργία συνιστούμε η έναρξη λειτουργίας να γίνεται από συνεργείο της Wolf! Σε κάθε συσκευή υπάρχει μια κατάσταση ελέγχου έναρξης λειτουργίας. Τα βασικά κριτήρια είναι: - Έγινε η τοποθέτηση και η συναρμολόγηση σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης; - Είναι ο χώρος τοποθέτησης αρκετά μεγάλος (εξαρτάται από την ποσότητα ψυτκικού μέσου); - Όλες οι σωληνώσεις της πηγής θερμότητας είναι μονωμένες; - Έγιναν όλες οι ηλεκτρικές και υδραυλικές συνδέσεις; - Έχει εξασφαλιστεί το δεξιόστροφο πεδίο της παροχής ρεύματος; - Είναι ανοιχτές όλες οι διατάξεις διακοπής στο κύκλωμα θέρμανσης; - Είναι ανοιχτές όλες οι διατάξεις διακοπής στο κύκλωμα πηγής θερμότητας; - Έγινε ξέπλυμα σε όλα τα κυκλώματα θέρμανσης και έχουν εξαεριστεί; - Έχει εγκατασταθεί η μονάδα manager της αντλίας θερμότητας WPM-1 σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης; - Πριν την έναρξη λειτουργίας πρέπει να γίνει δοκιμαστική λειτουργία του κυκλοφορητή. - Έχει αποσυνδεθεί η μη αναγκαία ενσωματωμένη τρίοδη βαλβίδα εναλλαγής ροής; - Έχουν απομακρυνθεί όλες οι ασφάλειες μεταφοράς; - Έχει γίνει ο έλεγχος της συγκέντρωσης για προστασία παγετού, η πίεση της εγκατάστασης και η λειτουργία του δοχείου διαστολής στο κύκλωμα μίγματος νερού; Καθαρισμός κυκλώματος θέρμανσης Το οξυγόνο μπορεί να προκαλέσει στο κύκλωμα θέρμανσης διάβρωση (σκουριά) ειδικά σε χαλύβδινες σωληνώσεις. Η σκουριά περνάει μέσω βαλβίδων, κυκλοφορητών ή πλαστικών σωλήνων στο κύκλωμα θέρμανσης. Γι αυτό ειδικά σε ολοκληρωμένη σωλήνωση να γίνεται εγκατάσταση με φράγμα οξυγόνου. Έλεγχος κυκλώματος μίγματος νερού Έλεγχος της πίεσης της εγκατάστασης, της συγκέντρωσης για προστασία παγετού στα κυκλώματα κάθετων συλλεκτών και στην λειτουργία του δοχείου διαστολής του μίγματος νερού. Καθαρισμός / φροντίδα Ο καθαρισμός της συσκευής μπορεί να γίνει με ένα υγρό πανί και με συνηθισμένα καθαριστικά. Μην καθαρίζετε ποτέ την επιφάνεια της συσκευής με όξινα ή χλωριούχα καθαριστικά. Ανακύκλωση Πριν την απεγκατάσταση της αντλίας θερμότητας πρέπει να βγεί εκτός τάσης. Περιβαλλοντικές απαιτήσεις σε σχέση με την ανάκτηση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση υλικών και εξαρτημάτων πρέπει να ακολουθηθούν σύμφωνα με τα πρότυπα. Πρέπει να δωθεί ειδική προσοχή στην ανακύκλωση του ψυκτικού μέσου, της πλακέτας ελέγχου και του λαδιού του ψυκτικού μέσου! Βλάβη / αναζήτηση λάθους Σε περίπτωση βλάβης μπορεί να γίνει ανάγνωση της αιτίας μέσω της μονάδας manager της αντλίας θερμότητας WPM-1. Για λεπτομερέστερες υποδείξεις για την διάγνωση και αποκατάσταση της βλάβης βλέπε τις οδηγίες της μονάδας manager της αντλίας θερμότητας. Συντήρηση Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EG 842/2006 συνιστάται ένας έλεγχος στεγανότητας στο κύκλωμα του ψυκτικού κυκλώματος. Μία τακτική, περιοδική συντήρηση κάθε 2 χρόνια από εξειδικευμένο προσωπικό αυξάνει την ασφάλεια λειτουργίας, την ενεργειακή απόδοση και την διάρκεια ζωής της εγκατάστασης της αντλίας θερμότητας _0810 BWS-1 GR.indd 31

32 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (κατά DIN EN ISO/IEC ) Αριθμός: Εκδότης: Διεύθυνση: Προϊόν: Wolf GmbH Industriestraße 1, D Mainburg Αντλία θερμότητας μίγματος νερού/νερού BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16 Το παραπάνω περιγραφόμενο προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ακόλουθων εγγράφων: EN 349 EN 378 DIN EN EN /-2-40 EN EN EN /-6-3 EN /-3-3 Σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται στις ακόλουθες κατευθυντήριες οδηγίες 2006/95/EG Κατευθυντήρια οδηγία χαμηλής τάσης 2004/108/EG Κατευθυντήρια οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας το προϊόν θα σημανθεί όπως παρακάτω: Mainburg, την Gerdewan Jacobs Τεχνική Διεύθυνση i.v. Klaus Grabmaier Έγκριση προϊόντων

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Αντλίες θερμότητας Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2 Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Νερού/νερού Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 1 Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης Condens 2000 W Αναμένεται Νοέμβριο του 2015 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης Για φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH WZH Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση Οι αντλίες θερµότητας WZH είναι κατάλληλες για γεωθερµικές εφαρµογές µε υδρογεώτρηση ή µε κατακόρυφους γήινους εναλλάκτες. Τα µηχανήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ. 311. Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ.

Κεφάλαιο 13. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ. 311. Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. Logatherm WPL - Αντλία Θερμότητας αέρα-νερού Κεφάλαιο 3 Logatherm- Αντλίες θερμότητας Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ. 3 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. 34 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 0

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Σειρά HERO Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Με τεχνολογία all DC inverter οι αντλίες θερμότητας της σειράς αυτής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού, με υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter. Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T. 8-16 kw

Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter. Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T. 8-16 kw Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T 8-16 kw 1 Δύο εσωτερικά μηχανήματα Bosch HMAWS8-16 B-S / HMAWS8-16E-S Frigolight για συνδυασμό με υπάρχον λέβητα Frigocomfort με ενσωματωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Oικιακή Θέρμανση Yutaki

Oικιακή Θέρμανση Yutaki Oικιακή Θέρμανση Yutaki Hitachi Europe Ltd 2 Περιεχόμενα 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 5. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7. ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Montageanleitung Solarspeicher SEM-2 Seite 2-8. Assembly Instructions Solar tank SEM-2 Page 10-16

Montageanleitung Solarspeicher SEM-2 Seite 2-8. Assembly Instructions Solar tank SEM-2 Page 10-16 D GB IT ES FR BE NL BE DK PL HU SK CZ Montageanleitung Solarspeicher Seite 2-8 Assembly Instructions Solar tank Page 10-16 Istruzioni di montaggio Bollitore solare Pagina 18-24 Instrucciones de montaje

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΚ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΚ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ Οι αντλίες θερμότητας για πισίνες της ADTHERM μπορούν να ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό καταναλωτή. Μπορούν να θερμάνουν από μία μικρή οικιακή πισίνα μέχρι μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

Schüco Ηλιακοί Σταθμοί STE 110 MF 7, MF 7 HE, MF 11 HE

Schüco Ηλιακοί Σταθμοί STE 110 MF 7, MF 7 HE, MF 11 HE Schüco Ηλιακοί Σταθμοί STE 110 MF 7, MF 7 HE, MF 11 HE Βελτιστοποιημένοι για υψηλές αποδόσεις Πράσινη Τεχνολογία για το Γαλάζιο Πλανήτη Καθαρή Ενέργεια από Ηλιακά συστήματα και Κουφώματα 2 Schüco Ηλιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα ΓΚΑΜΑ DELFIS ταξίδι στην τεχνολογία Λέβητες Ενσωματωμένα συστήματα GR DELFIS Condensing Επίτοιχος λέβητας συμπυκνωμάτων με προανάμιξη και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού Ύψος 700 mm Μήκος 400 mm Βάθος

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλής απόδοσης ηλιακοί συλλέκτες TopSon F3-1 / CFK-1 / TopSon F3-Q σελίδα 2. Σετ συναρμολόγησης για πάνω σε στέγη με κλασσικά κεραμίδια CRK σελίδα 6

Υψηλής απόδοσης ηλιακοί συλλέκτες TopSon F3-1 / CFK-1 / TopSon F3-Q σελίδα 2. Σετ συναρμολόγησης για πάνω σε στέγη με κλασσικά κεραμίδια CRK σελίδα 6 Ηλιοθερμία / μποϊλερ Υψηλής απόδοσης ηλιακοί συλλέκτες TopSon F3-1 / CFK-1 / TopSon F3-Q σελίδα 2 Σετ σύνδεσης TopSon F3-1 / CFK-1 / TopSon F3-Q σελίδα 2 Σετ συναρμολόγησης για πάνω σε στέγη με κλασσικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ημερίδα REQUEST2ACTION, 26 Φεβρουαρίου 215 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Απαιτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240 Γενικά Αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα νερού Aquasnap, Μοντέλο: 30 RA. Ονομαστική ψυκτική απόδοση: από 40 250 kw. Γενική Περιγραφή Μονάδος Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-35 CGB-50 CGB-K40-35 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Λέβητες kombi Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν.

Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν. Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν. Οι αντλίες θερμότητας αέρα-νερού της σειράς KK της ADTHERM παρέχουν το επιθυμητό θερμικό ή ψυκτικό αποτέλεσμα στο χώρο σας, κάτω από

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού -M Χαρακτηριστικά και Ωφέλη Η Hitachi σας παρουσιάζει τη νέα αντλία θερμότητας Yutaki, που αποτελεί μία ιδανική λύση για θέρμανση σύγχρονων κατοικιών. Ενσωματώνει χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ Η τοποθέτηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Δροσισμός Τι είναι το σύστημα TriAqua? Εξαρτήματα συστήματος TriAqua Τεχνικές προδιαγραφές Εύρος Λειτουργίας Λειτουργία Ζεστού Νερού Χρήσης Οφέλη του συστήματος TriAqua Αντλία

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013 Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Κωδικός Περιγραφή Τιµή ( ) Υδραυλικό συγκρότηµα Κιτ Υδραυλικής Σύνδεσης (Ηλιακός Σταθµός) FlowBox SOLAR 8010 FBS 8010E ελέγχου µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ComfortLine Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση για σύνδεση σε καπνοδόχο αέρα/καυσαερίων ή σε αεραγωγό/καπναγωγό CGB-11/20/24

ComfortLine Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση για σύνδεση σε καπνοδόχο αέρα/καυσαερίων ή σε αεραγωγό/καπναγωγό CGB-11/20/24 Ομάδες έκπτωσης: Επίτοιχοι λέβητες αερίου = 07 ComfortLine Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση για σύνδεση σε καπνοδόχο αέρα/καυσαερίων ή σε αεραγωγό/καπναγωγό CGB-11/20/24 Τύπος CGB 11 20

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. Λέβητες kombi

Οδηγίες λειτουργίας. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. Λέβητες kombi Οδηγίες λειτουργίας Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-11 CGB-20 CGB-24 CGB-35 CGB-50 CGB-75 CGB-100 CGB-K-20 CGB-K-24 CGB-K40-35 Λέβητες kombi Λέβητες kombi Λέβητες kombi Wolf GmbH Postfach 1380

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203

Κεφάλαιο 9. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203 Αντλία Θερμότητας αέρα-νερού Split type inverter Κεφάλαιο 9 Logatherm- Αντλίες θερμότητας Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. 205

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ MULTIPEX Σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο PE-Xc

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ MULTIPEX Σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο PE-Xc ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ MULTIPEX Σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο PE-Xc 1. Σωλήνας θέρμανσης δαπέδου MULTIPEX Σωλήνας MULTIPEX PE - Xc 17 2 Πέντε στρωμάτων με φράγμα οξυγόνου και προστασία φράγματος Αντοχή σε

Διαβάστε περισσότερα

YUTAKI-M RHUE A(V)HN-HM. Θερμοστάτης χώρου RHUE A(V)HN-HM

YUTAKI-M RHUE A(V)HN-HM. Θερμοστάτης χώρου RHUE A(V)HN-HM 1 1 1 -M Χαρακτηριστικά και Οφέλη Η Hitachi σας παρουσιάζει τη νέα αντλία θερμότητας Yutaki,που αποτελεί μία ιδανική λύση για θέρμανση κατοικιών Ενσωματώνει χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα, που την καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Είδος κατασκευής Εγκατάσταση παροχής νερού με αυτοαναρρόφηση Χρήση Τροφοδοσία νερού Άρδευση με καταιονισμό Άρδευση κανονική και ελεγχόμενης διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς.

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς. GR Vela compact m a d e i n I ta ly Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Μ ή κ ο ς Ύ ψ ο ς Β ά θ ο ς 400 700 250 mm mm mm ΛΕΒΗΤΕΣ C 126-01 Επίτοιχος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να δοθούν στις σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα επιστραφεί.

2. ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να δοθούν στις σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ 10 12 7 9 4 3 2 6 11 1 5 1. Εξωτερική μονάδα 7. Προσαγωγή ζεστού νερού χρήσης 8. Χειριστήριο ελέγχου με τον εβδομαδιαίο προγραμματιστή 3. Δοχείο ζεστού νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C.

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C. Φύλλο στοιχείων: Wilo- Καμπύλη H/m,8,6 v,1,2,3,4,5 Wilo-Star Z NOVA 1~23 V - Rp ½ m/s Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης (σύμφ. VDI 235) Πόσιμο νερό και νερό για

Διαβάστε περισσότερα

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw.

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw. ΣΥΜΒΑΤ Ι ΚΟΙ ΛΕ ΒΗΤ Ε Σ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ALIXIA S Ο Alixia περικλείει στην απλότητά του όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά για άψογη λειτουργία εξασφαλίζοντας αξιόπιστες, πρακτικές και σίγουρες

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA Επίτοιχοι λέβητες αερίου RNNOV BNOV RNNOV ON Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K PP SUPR K PP ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ RNNOV RinNOV είναι η νέα σειρά BS επίτοιχων λεβήτων αερίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Yutaki S80 Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80 o C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 o C. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Οδηγίες λειτουργίας. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Οδηγίες λειτουργίας Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.:

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς Vitodens 100-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου ή υγραερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Για θέματα σχετικά με την έκταση ισχύος και

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 SWBΗ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ (ΕΩΣ 85 ο C) Αντλία θερμότητας αέρα-νερού ecoplus SWBH, υψηλών θερμοκρασιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Θέρμανση AGENDA. Υπολογιστής Εξοικονόμησης Ενέργειας & Btu Calculator Ερωτήσεις

Οικονομική Θέρμανση AGENDA. Υπολογιστής Εξοικονόμησης Ενέργειας & Btu Calculator Ερωτήσεις Οικονομική Θέρμανση Οικονομική Θέρμανση AGENDA Οικονομική Θέρμανση Υπολογιστής Εξοικονόμησης Ενέργειας & Btu Calculator Ερωτήσεις Αντλίες Θερμότητας DC Inverter Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα

Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα Μάιος 2013 Περιεχόμενα Condens 3000 W ZWB 28-3 C Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπίκνωσης 28-42 kw Condens 7000 W ZSBR 28-3 A Condens 7000 W ZWBR 35-3 A 1 Condens

Διαβάστε περισσότερα

30RB/RQ. Γρήγορη εγκατάσταση Αποδοτικότερη Λειτουργία

30RB/RQ. Γρήγορη εγκατάσταση Αποδοτικότερη Λειτουργία 30RB/RQ Αερόψυκτοι Ψύκτες Νερού και Αντλίες Θερμότητας ψυκτικής ισχύος 17-33 kw Γρήγορη εγκατάσταση Αποδοτικότερη Λειτουργία Η μεγαλύτερη εικόνα Η αποστολή της Carrier είναι να συμβάλλει στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ.: 3507111. Κωδ.: 3507110. Κωδ.: 3507112. Κωδ. 3024206. Κωδ. 3024166. Πλαίσιο εδάφους για 200-2 HF CNA 300 HF ELETTROSOL

Κωδ.: 3507111. Κωδ.: 3507110. Κωδ.: 3507112. Κωδ. 3024206. Κωδ. 3024166. Πλαίσιο εδάφους για 200-2 HF CNA 300 HF ELETTROSOL Λίστα εξαρτημάτων Συλλέκτης Kairos VN 2.2 Κωδ. 3020041 Δοχείο CNA 150 HF ARISTON Κωδ. 3507104 Δοχείο CNA 200 HF ARISTON Κωδ. 3507105 Δοχείο CNA 300 HF ARISTON Κωδ. 3507106 Δοχείο CNA 150 HF ELETOSOL Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TC 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός εφαρμογής 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη!

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! Αντλίες Θερμότητος Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! ; ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ klima-therm; Για να έχετε ζεστό ή δροσερό σπίτι όλο το 24ωρο χειμώνα - καλοκαίρι! Για να έχετε πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας. Κατάλογος 2011-2012. Οικονομία μέχρι την τελευταία σταγόνα!

Αντλίες θερμότητας. Κατάλογος 2011-2012. Οικονομία μέχρι την τελευταία σταγόνα! Αντλίες θερμότητας Κατάλογος 2011-2012 Οικονομία μέχρι την τελευταία σταγόνα! Αντλίες θερμότητας Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες μιας κατοικίας για εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων, αποδοτική θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

S003 SOLAR MODULE WITH DELIVERY AND RETURN CONNECTIONS

S003 SOLAR MODULE WITH DELIVERY AND RETURN CONNECTIONS ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Το υδραυλικό κιτ S003 εφαρμόζεται σε συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας και περιλαμβάνει όλα τα βασικά υδραυλικά εξαρτήματα που απαιτούνται για τη σύνδεση των ηλιακών συλλεκτών με το μπόίλερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Α.ΡΟΜΠΟΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2132010131-130 Αθήνα 26/10/2012 Αρ.Πρωτ.ΕΣΔΥ/οικ.1942

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Εκτός από τις οδηγίες στα φυλλάδια που συνοδεύουν τις αντλίες και τους ηλεκτρικούς πίνακες που αποτελούν τα αντλητικά συγκροτήµατα της WILO πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Nέα Μοντέλα & Παραλαβές στις ίδιες ανταγωνιστικές τιμές

Nέα Μοντέλα & Παραλαβές στις ίδιες ανταγωνιστικές τιμές Nέα Μοντέλα & Παραλαβές στις ίδιες ανταγωνιστικές τιμές Νέα Μοντέλα Τοίχου! E2VI Eτοιμοπαράδοτα 10/04 Eτοιμοπαράδοτα Β2VΙ ++ Hμικεντρικές Μονάδες Ντουλάπες εμφανούς τύπου ON/OFF & Όλα τα μοντέλα ετοιμοπαράδοτα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχιοι ηλεκτρικοί λέβητες

Επιτοίχιοι ηλεκτρικοί λέβητες Επιτοίχιοι ηλεκτρικοί λέβητες GRP24.7 GRP18.7 GRP15.7 GRP12.7 GRP09.7 ebloc Σειρά 7 DOCID 0603EBL7GR Αναθεώρηση 1.0 Οκτωβρίου 2010 2010 EKOPAN D.M. d.o.o. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ» Τεύχος 1389 Απρίλιος 2005 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιώτη Φαντάκη Μέρος 2 ο. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΠΟΪΛΕΡ Υπάρχουν μπόϊλερ διπλής και τριπλής ενέργειας. Τα μπόϊλερ διπλής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Chillers & Fan Coil Units

Chillers & Fan Coil Units Chillers & Fan Coil Units ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012 YOUR CONDITIONS! H 1916,,..,.., 3. προσφέρει υψηλή ενεργειακή κλάση, εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων, πετυχαίνοντας ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις με χαμηλή κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-11 CGB-20 CGB-K-20 CGB-24 CGB-K-24 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Λέβητες kombi Λέβητες θέρμανσης Λέβητες kombi Wolf

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ 1 Διακόπτουν,ανοίγουν ή ρυθμίζουν την παροχή ενός σωλήνα q Τοποθετούνται σε όλα τα δίκτυα, κλάδους, σε θερμαντικά σώματα.. q 2 3 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Επιτρέπουν την κίνηση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΕΝΟΥ Μοντέλα : SG-150, SG-180, SG-210, SG-260

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΕΝΟΥ Μοντέλα : SG-150, SG-180, SG-210, SG-260 ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΕΝΟΥ Μοντέλα : SG-150, SG-180, SG-210, SG-260 Μεγαλύτερη απόδοση. Μικρότερη επιφάνεια κάλυψης. Χωρίς συντήρηση, χωρίς αντιψυκτικά Αντοχή µέχρι µείον 40 C. Δεξαµενή 2,5mm επισµαλτωµένη

Διαβάστε περισσότερα

από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ χρόνια γραπτή εγγύηση

από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ χρόνια γραπτή εγγύηση από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ 5 χρόνια γραπτή εγγύηση 0617 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι λέβητες COSMO είναι χυτοσιδηροί, διαιρούμενοι και αποτελούνται από στοιχεία (φέτες) που συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους. Διατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρή τεχνολογία. Καθαρός σχεδιασμός και πρακτικός πίνακας ελέγχου με οθόνη Power save (εξοικονόμησης ενέργειας) !DEA AR 23 !

Καθαρή τεχνολογία. Καθαρός σχεδιασμός και πρακτικός πίνακας ελέγχου με οθόνη Power save (εξοικονόμησης ενέργειας) !DEA AR 23 ! ΑΠΛΑ...ΜΟΝΑΔΙΚΟ Καθαρή τεχνολογία Καθαρός σχεδιασμός και πρακτικός πίνακας ελέγχου με οθόνη Power save (εξοικονόμησης ενέργειας) Η ιδέα του!dea γεννήθηκε από τρεις βασικές σκέψεις: Μέγιστη ευκολία στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ZEAS

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ZEAS ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ZEAS Σ υ μ π υ κ ν ω τ ι κ έ ς μ ο ν ά δ ε ς ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς ψ ύ ξ η ς»» Επαγγελματική ψύξη χαμηλών και μεσαίων θερμοκρασιών»» Υψηλή ενεργειακή απόδοση»» Χαμηλά επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Σκευών, ηλεκτρικών συσκευών, µηχανηµάτων κλιµατισµού (Τοπικές κλιµατιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ/ ΝΠΙΔ) καλεί τους ενδιαφερόμενους συντηρητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Format DGT Metropolis DGT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Format DGT Metropolis DGT ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ Format DGT Metropolis DGT Ο μικρός λέβητας με τις μεγάλες αποδόσεις Οι Format DGT και Metropolis DGT είναι επίτοιχοι λέβητες, οι οποίοι χάρη στις μειωμένες διαστάσεις τους, αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά συστήματα παραγωγής φρέσκου ζεστού νερού και υποβοήθησης θέρμανσης

Ηλιακά συστήματα παραγωγής φρέσκου ζεστού νερού και υποβοήθησης θέρμανσης Theros Heat RK2 Ηλιακά συστήματα παραγωγής φρέσκου ζεστού νερού και υποβοήθησης θέρμανσης Τα συστήματα Heat προορίζονται για κατοικίες και μικρά κτήρια. Η ηλιακή ενέργεια αποθηκεύεται σε δοχείο αδράνειας

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Jet WJ. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Jet WJ. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Jet WJ GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Χαρακτηριστικά του προϊόντος 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

για ένα πιο πράσινο αύριο HEATING SYSTEMS Συστήματα αντλιών θερμότητας αέρα-νερού

για ένα πιο πράσινο αύριο HEATING SYSTEMS Συστήματα αντλιών θερμότητας αέρα-νερού για ένα πιο πράσινο αύριο HETING SYSTEMS Συστήματα αντλιών θερμότητας αέρανερού Π Όλα σε ένα & μικρών διαστάσεων Τηλεχειριστήριο Το μικρό συνολικά μέγεθος συμβάλλει στην ευκολία μεταφοράς, εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Logamatic. Logamatic 2101 / 2109 Σελ. 73. Logamatic 2107 / 2107M Σελ. 74. Logamatic 4212 / 4211 Σελ. 77. Logamatic 4321 / 4322 Σελ.

Κεφάλαιο 5. Logamatic. Logamatic 2101 / 2109 Σελ. 73. Logamatic 2107 / 2107M Σελ. 74. Logamatic 4212 / 4211 Σελ. 77. Logamatic 4321 / 4322 Σελ. Logamatic 4211 Κεφάλαιο 5 Logamatic Πίνακες ελέγχου και αυτοματισμοί Logamatic 2101 / 2109 Σελ. 73 Logamatic 2107 / 2107M Σελ. 74 Logamatic 4212 / 4211 Σελ. 77 Logamatic 4321 / 4322 Σελ. 80 Logamatic 4121

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες σχεδιασμού και συναρμολόγησης

Οδηγίες σχεδιασμού και συναρμολόγησης Οδηγίες σχεδιασμού και συναρμολόγησης Χυτοσιδηρός λέβητας MK-1 Οι οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού του πίνακα ρυθμίσεων βρίσκονται στη συσκευασία του πίνακα ρυθμίσεων Wolf GmbH Postfach 1380 84048

Διαβάστε περισσότερα

BRAVA ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

BRAVA ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ BRAVA ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ BRAVA: ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Οι λέβητες Brava Slim και Brava One είναι λέβητες «νέας γενιάς», ιδιαιτέρως μικρών διαστάσεων που τους καθιστούν ιδανικούς

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής για κλειστά συστήματα θέρμανσης και ψύξης με πίεση λειτουργίας 3 bar και χρώμα ασημί (VIESSMANN): - N 25 με χωρητικότητα 25 lt,

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-TWU 4 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Τεχνικές οδηγίες για τα προϊόν 3 2 Ασφάλεια 3 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα