ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Διαχείριση πολιτισμικής κληρονομιάς. Μουσειολογία Ι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Διαχείριση πολιτισμικής κληρονομιάς. Μουσειολογία Ι"

Transcript

1 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Μουσειολογία Ι Στόχος του μαθήματος είναι να καθορισθεί το περιεχόμενο της επιστήμης αυτής και να παρουσιαστούν οι σύγχρονες μουσειολογικές θεωρίες μέσα από τις ιστορικές, κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες που τις διαμορφώνουν. Να εξετασθεί η ιστορία των μουσείων στην Ευρώπη κα στην Ελλάδα. Να αναλυθεί η ιστορικότητα της ερμηνείας και η πολυσημία των μουσειακών αντικειμένων. Να προταθούν τρόποι για την καλύτερη επικοινωνία του μουσείου με την κοινωνία και να δοθεί έμφαση στον εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό ρόλο που αυτό καλείται να διαδραματίσει. Να παρουσιαστούν κριτικά οι προβληματισμοί και οι αναζητήσεις της σύγχρονης Μουσειοπαιδαγωγικής. Θα περιλαμβάνει εισαγωγή στην έννοια της φιλοσοφίας του «συλλέγειν» και ιστορική αναδρομή στη λειτουργία των μουσείων, στα διαφορετικά είδη και τις ιδιαιτερότητές τους. Αναλύονται βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας των σύγχρονων μουσείων, οι διαφορετικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται μέσα στο σύστημα των μουσείων και οι διαφορετικές ειδικότητες που συμβάλλουν στην πραγμάτωση του έργου του μουσείου, θέματα διαχείρισης μουσείων. Έμφαση θα δοθεί στη σημασία των συλλογών, των αντικειμένων και της ερμηνείας τους, στην οργάνωση εκθέσεων και τον σχεδιασμό νέων μουσείων και ιδιαίτερα στη σχέση του μουσείου με την κοινωνία μέσα από δραστηριότητες για την εκπλήρωση του εκπαιδευτικού του ρόλου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξοικείωση με το αντικείμενο του μαθήματος θα αποτελέσουν οι επισκέψεις μουσείων της Ολυμπίας Ίλιδας Πάτρας, η επιτόπου ανάλυση των μουσειολογικών ιδιαιτεροτήτων και η κριτική προσέγγιση των μουσειολογικών επιλογών. Παράλληλα στο πλαίσιο των μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν ασκήσεις μουσειολογικών προτάσεων σε διαφορετικούς τομείς της μουσειακής εργασίας με παραδείγματα από μουσεία της πόλης. Διαχείριση πολιτισμικής κληρονομιάς Η έννοια της πολιτισμικής κληρονομιάς διαμορφώθηκε στη δεκαετία του 70 και από τότε διαρκώς επεκτείνεται για να καλύψει χώρους, τεχνικές και καλλιτεχνήματα όλο και πιο σύγχρονα και καθημερινά. Οι πολιτικές που αναπτύσσονται γύρω από την πολιτισμική κληρονομιά απορρέουν από τις συνδυασμένες δράσεις του κράτους, των τοπικών κοινωνιών και του κοινού. Η διάσωση και η συντήρηση της μαρτυρίας του παρελθόντος συνεπάγονται μια σειρά κριτηρίων επιλογής που ορίζονται από την αποδοχή της επικρατούσας πολιτισμικής ταυτότητας. Στο πλαίσιο του μαθήματος διερευνώνται έννοιες όπως λαϊκή τέχνη και παράδοση, πολιτισμική δράση, δημόσιες πολιτικές της πολιτισμικής κληρονομιάς, συλλογές κράτος ιδιώτες, πολιτισμικός τουρισμός και περιβάλλον, κ.ά. Εισαγωγή στις πολιτισμικές σπουδές Το μάθημα έχει στόχο να προσφέρει γνώσεις και κριτική αντίληψη γύρω από τις πολιτισμικές αναζητήσεις και εκδηλώσεις που αναπτύχθηκαν στις διαδοχικές περιόδους της ελληνικής ιστορίας (αρχαίας, μεσαιωνικής και νεότερης), αναδεικνύοντας τη συνάφεια των πολιτισμικών διεργασιών με τις ιστορικές και κοινωνικές συνιστώσες. Συνδυάζει τη μελέτη της πνευματικής ζωής (λογοτεχνία, φιλοσοφία, επιστήμες) και των τεχνών (εικαστικές τέχνες, θέατρο, μουσική, κινηματογράφος κ.ά.) και ενθαρρύνει τη συνεξέταση των πολιτισμικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στον ελληνικό χώρο με το ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς. Οι κύριες έννοιες που θα αναλυθούν είναι: πολιτισμός, κουλτούρα, μαζική τέχνη, υψηλή τέχνη, νεωτερικότητα, μεταμοντερνισμός, πολυπολιτισμικότητα. Θα καθοριστεί η θεωρία και η μέθοδος επιστημών που εντάσσονται στις πολιτισμικές σπουδές: της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Εθνολογία-γραφίας, Λαογραφίας, του Υλικού Πολιτισμού.

2 Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ Γενική εισαγωγή στις βασικές έννοιες και τη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εφαρμογών Πληροφορικής. Παρουσιάζονται οι βασικές συνιστώσες των σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων: υλικό, λογισμικό, λειτουργικά συστήματα, δεδομένα, πακέτα λογισμικού, δίκτυα. Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος συνοδεύεται από εργαστήρια στα οποία οι φοιτητές εισάγονται στη χρήση του λειτουργικού συστήματος MS Windows καθώς και στη χρήση διαφορετικών εφαρμογών πληροφορικής (εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου, λογισμικό παρουσιάσεων και σχεδίασης, εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πρόσβασης στον παγκόσμιο ιστό). Πηγές στη Μουσειολογία Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει και να εφοδιάσει τους πρωτοετείς φοιτητές του τμήματος με βασικές γενικές και ειδικές βιβλιογραφίες, με ορολογίες, καθώς και με διαδικτυακές διευθύνσεις που αφορούν στο επιστημονικό πεδίο της Μουσειολογίας. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τη χρήση Βιβλιοθηκών, Αρχείων, και κυρίως με τη χρήση του Διαδικτύου και των δυνατοτήτων που αυτό παρέχει (μηχανές αναζήτησης, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικά περιοδικά, forum, newsletter, ιστοσελίδες μουσείων- παρουσίαση και περιήγηση-, εικονικά μουσεία). Θα μάθουν να συντάσσουν εργασίες σύμφωνα με την επιστημονική δεοντολογία, να αναζητούν και να χειρίζονται κατάλληλα έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές. Μέσα από το Διαδίκτυο οι φοιτητές θα γνωρίσουν φορείς που διαχειρίζονται ή σχετίζονται με μεγάλες μουσειακές συλλογές. Μέσα από τη μελέτη, τη σύγκριση και την αξιολόγηση των ιστοσελίδων επιδιώκεται η απόκτηση γνώσεων για τις διαφορετικές κατηγορίες μουσείων, την ταυτότητα και τη λειτουργία τους, τον τρόπο που αυτοπροβάλλονται, τις υπηρεσίες που παρέχουν και τα κοινωνικά αιτήματα στα οποία ανταποκρίνονται. Στους παιδαγωγικούς στόχους του μαθήματος συγκαταλέγονται και η ανάπτυξη κριτικής ικανότητας και αισθητικής. Το μάθημα θα αποτελείται από θεωρητικό και πρακτικό μέρος (με ανάληψη εργασιών). Ιστορία της Τέχνης Ι Μέθοδοι προσέγγισης, βασικές έννοιες και όροι. Η διδασκαλία του μαθήματος έχει ως στόχο να αποκτήσουν οι φοιτητές μια συγκροτημένη εικόνα των αρχών, των μεθόδων και των στόχων της Ιστορίας της Τέχνης, της σχέσης της, τελικά, με την ιστορία. Kύριο αντικείμενο της διδασκαλίας είναι οι βασικές μεθοδολογικές κατευθύνσεις της Ιστορίας της Τέχνης από την Αναγέννηση έως τον 20ο αιώνα, και υποστηρίζεται από συγκεκριμένα, κάθε φορά, παραδείγματα κειμένων και εικόνων (Giorgio Vasari και στιλιστικήτεχνοτροπική μέθοδος, Jacob Burckhardt και πολιτισμική ιστορία, Erwin Panofsky και Εικονογραφική/ Εικονολογική μέθοδος, Κοινωνιολογικές μέθοδοι, Σημειολογία, Στρουκτουραλισμός και Μεταδομισμός, Ψυχαναλυτικές και Φεμινιστικές προσεγγίσεις). Παράλληλα, σε κάθε μάθημα επισημαίνεται η σχέση κάθε μεθοδολογικής προσέγγισης με την ιστορία και την τέχνη της εποχής, κατά την οποία εμφανίστηκε (Aναγέννηση, Μπαρόκ, Kλασικισμός, Iμπρεσιονισμός και Μετεμπρεσιονισμός, Kυβισμός κα), ενώ αναλύονται, επίσης, οι βασικές έννοιες και όροι, που κάθε μέθοδος εισήγαγε στο λόγο του ιστορικού τέχνης (στυλ και επιδράσεις, ψευδαισθησιακή αναπαράσταση, νατουραλισμός, σύνθεση, προοπτική, sfumato, chiaroscuro, disegno, εικονογραφικό πρότυπο, τεκμηρίωση και τεχνικές ειδημοσύνης, κυκλικό βιολογικό μοντέλο εξέλιξης, έννοια προόδου, Διαφωτισμός και ορθολογισμός, ιδεαλισμός, ιδεολογία κα). Το μάθημα Ιστορία Τέχνης Ι (Η Μοντέρνα Τέχνη κι ο 19ος Αιώνας), θέτει τις βάσεις, μέσα από τη μελέτη κι ανάλυση της κοινωνικής διάστασης της τέχνης και της εσωτερικής δομής του έργου μερικών από τους πρωταγωνιστές της καλλιτεχνικής και κοινωνικής ανανέωσης της τέχνης, για την κατανόηση της ιστορικής κατηγορίας του σύγχρονου έργου, της κοινωνικής προβολής της εμπειρίας του και του γνωστικού πλαισίου παραγωγής της σημασίας, της εικαστικής πρακτικής και γλώσσας. Η συγκριτική αντιπαράθεση βίωσης και πρόσληψης του σύγχρονου έργου τέχνης ανοίγει την προοπτική μέσα στη ιστορία της τέχνης και του πολιτισμού, για τη κατανόηση της τομής που φέρει την τέχνη του 19ου αιώνα αντιμέτωπη με τις ρίξεις που εξειδικεύουν την καλλιτεχνική πράξη και διευρύνουν τον πολιτισμικό ορίζοντα του έργου και συμμετέχουν στη

3 γνώση και την αντίληψη του 20ου αιώνα και του σύγχρονου κόσμου. Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές Έννοια "Iστορία", στάδια εξέλιξης της ιστορικής επιστήμης από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας, κατηγορίες ιστοριογραφίας (πολιτική, στρατιωτική, ποσοτική), διαφορά Θουκυδίδη- Πλουτάρχου, ιστορία και βιογραφία, σχολές των ιστορικών σπουδών το 19ο και 20ο αιώνα (θετικισμός, γαλλική σχολήπεριοδικό Annales, βρετανική μαρξιστική σχολή, οικονομική και κοινωνική ιστορία, κλπ). Σχέσεις της ιστορίας με τις άλλες κοινωνικές επιστήμες και τα κατά καιρούς θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα που προέκυψαν από αυτές. Προαιρετικό Α Εξαμήνου Ιστορία Ι Θα εξεταστεί η περίοδος από το 1789 ως το 1939 και επομένως οι σημαντικότερες πτυχές της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ιστορίας της Ευρώπης από τη Γαλλική Επανάσταση ως την έκρηξη του Β Παγκοσμίου Πολέμου: δημιουργία και ανάπτυξη ευρωπαϊκών πόλεων, μεταφορά από την ύπαιθρο στις πόλεις, αφύπνιση της δυτικής Χριστιανοσύνης. Β ΕΞΑΜΗΝΟ Μουσειολογία ΙΙ Το μάθημα αυτό θα εστιάσει στα θεωρητικά ζητήματα της μουσειολογίας που αποτελούν τη βάση της μουσειακής πρακτικής. Θα εξετασθεί η φύση, το νόημα και οι αλληλεπιδράσεις του τριγώνου «αντικείμενα - μουσεία συλλογές» και του κάθε τμήματός του χωριστά, ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείται και δομείται το μουσειακό αρχείο, οι πολλαπλές ερμηνευτικές προσεγγίσεις που δέχεται ένα αντικείμενο και πώς αυτές οδηγούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες εκθέσεων, μουσείων και προγραμμάτων επικοινωνίας. Θα εξετασθούν οι ψυχολογικοί και κοινωνικοί ρόλοι για τους οποίους οι άνθρωποι συλλέγουν και η φύση των συλλογών, η επίδρασή τους στη δημιουργία των μουσείων, η διαδικασία της μουσειακής επιμέλειας και οι αφηγήσεις που αυτή παράγει. Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να προσφέρει τα θεωρητικά εφόδια που θα οδηγήσουν σε ουσιαστικότερη μουσειακή πρακτική. Από τα κείμενα στα εκθέματα Το μάθημα έχει στόχο να μελετήσει κειμενικούς τρόπους περιγραφικής απόδοσης αντικειμένων/μνημείων. Θα παρουσιάζονται κείμενα ιστοριογραφικά (Ησιόδου), περιηγητικά (Παυσανία), χρονικά και λαογραφικά, που σχολιάζουν έργα τέχνης, εικονίζουν μνημεία, περιγράφουν αρχαιολογικούς τόπους. Θα ακολουθεί σχολιασμός τους δεδομένου ότι η συγγραφή τους είτε στην αρχαιότητα είτε στον 16ο και 18ο αιώνα τα καθιστά ως πολύτιμες πηγές για περασμένες συνήθειες και έθιμα ακόμα και για μνημεία και αρχαιολογικούς τόπους που σήμερα έχουν εξαφανιστεί ή έχουν πάθει σοβαρές καταστροφές. Η ενασχόληση με αυτά είναι και ένας πρακτικός τρόπος προκειμένου οι φοιτητές να εξοικειωθούν με τη διαχρονική περιγραφή της πολιτισμικής μας κληρονομιάς τόσο από έλληνες όσο από ξένους και να κατανοήσουν τη βαρύτητά της στη σύσταση της εθνικής ταυτότητας. Το μάθημα θα πραγματοποιείται, κυρίως, με εισηγήσεις που θα προετοιμάζουν οι φοιτητές παρουσιάζοντας κάποιο από τα προαναφερόμενα κείμενα. Επικοινωνιακές πολιτικές του σύγχρονου μουσείου I Αντικείμενο του μαθήματος είναι η επικοινωνιακή διάσταση του σύγχρονου μουσείου, η οργάνωση της επικοινωνιακής πολιτικής και η σημασία των δημοσίων σχέσεων. Θα αναλυθούν οι μορφές εξωτερικής επικοινωνίας με διαφορετικές ομάδες κοινού, με συνεργαζόμενα ιδρύματα και φορείς, καθώς και τα διαφορετικά είδη της άμεσης και έμμεσης επικοινωνίας. Επιπλέον σημαντική θεωρείται η προσέγγιση των μορφών εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ των διαφορετικών ειδικοτήτων και των διαφορετικών τμημάτων του μουσείου. H σημασία της έρευνας κοινού και της αξιολόγησης των μουσειακών δραστηριοτήτων θα αναλυθεί θεωρητικά και θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα παραδείγματα από την πράξη, ώστε να γίνει κατανοητή η συμβολή τους στην οργάνωση επικοινωνιακών ρυθμίσεων. Σχετικά με την επικοινωνιακή πολιτική των ελληνικών

4 μουσείων θα γίνει επεξεργασία δημοσιευμάτων στον τύπο και στα υπόλοιπα MME. Παράλληλα επιτόπια ερευνητική δραστηριότητα σε μουσεία της Ολυμπίας Ιλιδας, Πάτρας θα στοχεύει στην ανάλυση των μορφών επικοινωνίας που εφαρμόζουν και στη έρευνα προτάσεων που αφορούν τον σχεδιασμό της επικοινωνιακής τους πολιτικής. Ψηφιακές βάσεις δεδομένων στην μουσειολογία Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις θεμελιώδεις έννοιες που είναι απαραίτητες για το σχεδιασμό, τη χρήση και την υλοποίηση συστημάτων βάσεων δεδομένων. Παρουσιάζονται οι τεχνικές εννοιολογικής μοντελοποίησης, που χρησιμοποιούνται στα συστήματα βάσεων με έμφαση στο μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων (ΟΣ). Γίνεται εκτενής αναφορά στο σχεσιακό μοντέλο δεδομένων και στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων και παρουσιάζεται η SQL σαν γλώσσα χειρισμού δεδομένων. Περιγράφονται, επίσης, οι φυσικές δομές αρχείων και οι φυσικές μέθοδοι προσπέλασης, που χρησιμοποιούνται στα συστήματα βάσεων δεδομένων. Τέλος, παρουσιάζονται οι δυνατότητες, που παρέχονται από τα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων με παράλληλη χρήση εμπορικών Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ). Ιστορία της Τέχνης ΙΙ Το μάθημα αποτελεί φυσική συνέχεια της Ιστορίας της Τέχνης Ι. Αποτελεί εισαγωγή στη Μοντέρνα Τέχνη και παρουσιάζει, μέσα από τη συγκριτική μελέτη και ανάλυση σημαντικών έργων της ζωγραφικής και της γλυπτικής, τα ιστορικά και κοινωνικά πλαίσια του ιμπρεσιονισμού, τις εννοιολογικές δομές της σύλληψης του έργου τέχνης και τις αισθητικές,κοινωνικές, γνωσιολογικές και πολιτικές διαδικασίες παραγωγής και πράξης του καλλιτεχνικού έργου στην τομή του 19ου και 20ου αιώνα. Η παραδειγματική σύλληψη και οργάνωση των κυριότερων έργων του 19ου αιώνα στη ζωγραφική και γλυπτική δεν περιορίζονται στην κατηγορία των αριστουργημάτων της τέχνης, αλλά συνιστούν δημόσιο λόγο, ιστορικές αλληγορίες και νοητικά εργαλεία, εγκυκλοπαιδικές συμπυκνώσεις και υπαρξιακές μεταφορές, εννοιολογικές συλλήψεις και πρωτότυπες καλλιτεχνικές κατασκευές που επιτρέπουν την προβολή της σημασίας στο χρόνο και την αναδιοργάνωση του χώρου της γνώσης, της ευαισθησίας, της κοινωνίας και της ζωής. Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας Η εισαγωγή αποσκοπεί στην εξοικείωση των πρωτοετών φοιτητών με βασικές αρχές και μεθόδους της τρέχουσας αρχαιολογικής θεωρίας και πράξης. Παρουσιάζεται η θεωρία της επιστήμης από την άποψη της ιστορίας των ανακαλύψεων έως τη σημερινή διάκριση σε Παραδοσιακή Aρχαιολογία και Νέα. Τονίζονται τα αλλεπάλληλα ρεύματα σκέψης του 19ου αι. (ανθρωπολογία, κοινωνιολογία, οικονομικές θεωρήσεις, ψυχολογία), αλλά και του 20ου (λειτουργισμός/διαδικασία, στρουκτουραλισμός, συμβολισμός ή μεταδιαδικαστικές προσεγγίσεις - Μαρξισμός, Νέο- Μαρξισμός, Φεμινισμός, Kριτική Θεωρία, τέλος Γνωστική Aρχαιολογία). Aναδεικνύεται η συμβολή των θετικών επιστημών στην ενίσχυση των κατ εξοχήν αρχαιολογικών εργαλείων (τυπολογία, στρωματογραφία, χρονολόγηση), αλλά και ο ρόλος των διεπιστημονικών προσεγγίσεων (π.χ. εθνοαρχαιολογία, πειραματική αρχαιολογία) στην κατανόηση του παρελθόντος. Επιλεκτική παρουσίαση μελετών (οικιστική εγκατάσταση, χώρος, τοπίο, συμβολισμός, τέχνη, θρησκεία, πολιτισμικά δάνεια). Προαιρετικό Β Εξαμήνου Ιστορία ΙΙ Θα εξετάζει την περίοδο από τα μέσα του 19ου ως το τέλος του 20ου αιώνα με τους παρακάτω θεματικούς άξονες: ενοποίηση της Γερμανίας και της Ιταλίας, ευρωπαϊκός ιμπρεαλισμός, Α Παγκόσμιος Πόλεμος και παρακμή της ευρωπαϊκής ηγεμονίας, Ρωσική Επανάσταση και συγκρότηση του σοβιετικού κράτους, Συνθήκη των Βερσαλλιών, διεθνής οικονομική κρίση του 1929, κρίση του κοινοβουλευτισμού και κατάληψη της εξουσίας από τον φασισμό και τον εθνικοσοσιαλισμό, «Λαϊκό Μέτωπο» στην Γαλλία, Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος, Β Παγκόσμιος Πόλεμος, κατάρρευση της αποικιοκρατίας και κατάλυση της ευρωπαϊκής ηγεμονίας, από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες στην Ευρωπαϊκή

5 Ένωση, Ψυχρός Πόλεμος και ανταγωνισμός των Υπερδυνάμεων, διάλυση της ΕΣΣΔ και κατάλυση του διπολικού συστήματος διεθνών σχέσεων. Γ Εξάμηνο Διαχείριση Μουσειακών Συλλογών Το μάθημα εξετάζει τη θεωρία και πρακτική που σχετίζεται με τη διαχείριση αντικειμένων και συλλογών εντός του μουσείου. Βασικά ζητήματα είναι ο σχεδιασμός της συλλεκτικής στρατηγικής ενός μουσείου και οι πρακτικές εφαρμογές της, η τεκμηρίωση των συλλογών, η έρευνα και η μετάδοση γνώσης για τις συλλογές, η ασφάλεια των μουσειακών συλλογών, θέματα μεταφοράς και αποθήκευσής τους, αλλά και το ζήτημα της πρόσβασης σε αυτές. Εξετάζονται, επίσης, η εθνική νομοθεσία και οι διεθνείς συμβάσεις που διέπουν θέματα δημιουργίας και διαχείρισης συλλογών, καθώς και η ηθική διάσταση του θέματος και οι ευθύνες των ανθρώπων που εργάζονται σε μουσειακούς οργανισμούς. Σχεδιασμός & οργάνωση εκθέσεων Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με όλα τα στάδια μελέτης για την σχεδίαση και οργάνωση εκθέσεων, με τη διαμόρφωση των εκθεσιακών χώρων και με επιμέρους ειδικά ζητήματα. Η καλή γνώση του υλικού και των αναγκών συντήρησής του, ο χώρος με τις ιδιαιτερότητές του, το φωτισμό και τη θερμοκρασία, τα οικονομικά δεδομένα αλλά και τα μηνύματα που θέλει να περάσει ο φορέας που επιμελείται της έκθεσης και φυσικά το κοινό στο οποίο απευθύνεται είναι μερικοί από τους παράγοντες που πρέπει να λάβει υπόψη του ο σχεδιαστής προτού χρησιμοποιήσει τη φαντασία και τη δημιουργικότητά του για να φτιάξει το σενάριο της έκθεσης. Βασικά σημεία του μαθήματος είναι η διερεύνηση εκείνων των στοιχείων που θα οδηγήσουν στη διαμόρφωση της κεντρικής ιδέας της έκθεσης (σύλληψη ιδέας-εκθεσιακού σεναρίου) και στην οργάνωση του υλικού και του φακέλου της έκθεσης. Αναλύονται τρόποι διαμόρφωσης του χώρου, αλλά και τρόποι σχεδιασμού και παραγωγής ερμηνευτικών μέσων-στρατηγικές προβολής. Παράλληλα επισημαίνονται οι παράμετροι στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, αλλά και η σημασία της καλής έρευνας του κοινού και της αξιολόγησης σε όλα τα στάδια οργάνωσης της έκθεσης. Οι παιδαγωγικοί στόχοι των θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων που αφορούν στον σχεδιασμό και την οργάνωση μιας έκθεσης αναφέρονται στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων (σχέση με μουσείο-πελάτη, καλή αντίληψη των αναγκών του πελάτη και του κοινού, μεσολαβητική σχέση και συνεργασία με διαφορετικών επιστημονικών/ επαγγελματικών πεδίων άτομα, ομαδική εργασία, αλλά και σε θέση αρχηγού ομάδας). Επίσης εστιάζονται στην ανάπτυξη των σχεδιαστικών και καλλιτεχνικών δεξιοτήτων, στη δυνατότητα εργασίας εντός αυστηρά σύντομων χρονικών ορίων, στην προσαρμοστικότητα σε διαφορετικούς χώρους εργασίας, στη δημιουργικότητα και την οργανωτικότητα. Ως προς τις γνώσεις το συγκεκριμένο μάθημα επιδιώκει την οργάνωση και τον συνδυασμό διαφόρων σχεδιαστικών γνώσεων, τη μοντελοποίηση της πληροφορίας, τη σεναριογραφία, γνώσεις ζητημάτων μεθοδολογίας για τη συγγραφή κειμένου συνοδευτικού της έκθεσης, ζητήματα περιεχομένου, ύφους δομής, μορφής. Παρουσιάζονται οι ιδιαιτερότητες και οι εναλλακτικές λοιπού εκθεσιακού υλικού- μη κειμενικού και θίγονται βασικά ζητήματα παραγωγής. Βασικές εικαστικές αρχές Βασικές αρχές σχεδίου εσωτερικού αλλά και εξωτερικού/ ανοιχτού χώρου, αρχές αρχιτεκτονικής τοπίου. Βασικές αρχές φωτογραφίας. Σχεδίαση με Η/Υ I Το AutoCAD 2000 είναι σχεδιαστικό πακέτο µε ευρεία χρήση στον τεχνικό χώρο. Έτσι στο εργαστήριο γίνεται µια προσπάθεια γνωριµίας των σπουδαστών µε το πρόγραµµα,τη λογική σχεδιασµού και της λειτουργίας των εντολών σχεδιασµού του προγράµµατος. Γίνεται µια εµπεριστατωµένη ανάλυση των εντολών σχεδιασµού (οµάδες εντολών draw, modify, dimension) του προγράµµατος, των απαιτουµένων ρυθµίσεων του σχεδίου (snap, osnap, Layers κλπ) και όλων των βοηθητικών εντολών (insert, plot κλπ) που θα χρησιµεύσουν στους σπουδαστές στην όποια απαίτηση σχεδίου.

6 Μέθοδοι και Τεχνικές Διατήρησης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς Παρουσιάζονται οι απειλές που δέχεται σήμερα η υλική πολιτισμική κληρονομιά και αναφέρονται οι σύγχρονες μέθόδοι και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση της. Στο πρώτο μέρος, περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση της υλικής πολιτισμικής κληρονομιάς στην Ελλάδα και αναλύονται οι σημαντικότερες σύγχρονες απειλές για την υλική πολιτισμική κληρονομιά σε παγκόσμιο επίπεδο (π.χ. ρύπανση ή βιολογικής προέλευσης απειλές). Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται οι μέθοδοι και τεχνικές διατήρησης μη στεγασμένων μνημείων (π.χ. ρύπανση των μαρμάρινων μνημείων κλπ.). Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται οι μέθοδοι και τεχνικές διατήρησης των μουσειακών συλλογών (π.χ. συλλογές από ύφασμα, από χαρτί, από μέταλλο, από πέτρα, από ξύλο, από πηλό, από δέρμα, από γυαλί κλπ.) Ελληνική Ιστορία Πρωταρχικά θα γίνει μια αναλυτική επισκόπηση στα ομηρικά χρόνια, στη γένεση της πόλης, στον αποικιακό ελληνισμό και στην πολιτική και κοινωνική οργάνωση της Σπάρτης και της Αθήνας ως τα τέλη του 6ου αιώνα. Στη συνέχεια οι θεματικές που επιλέγονται θα εξετάζονται συγκριτικά υπό το πρίσμα των ευρωπαϊκών και παγκόσμιων εξελίξεων. Όσον αφορά στον Βυζαντινό Κόσμο οι κύριες θεματικές ενασχόλησης θα είναι οι πολιτειακοί και πολιτικοί θεσμοί, η επίδραση του χώρου στην ιστορική πορεία, οι οικονομικές ενότητες και κοινωνικές ομάδες, η στρατιωτική οργάνωση, η πνευματική και μοναστική ζωή, καθώς και ζητήματα αυτοκρατορικής ιδεολογίας και συλλογικών ταυτοτήτων στον βυζαντινό κόσμο. Στον ελληνιστικό κόσμο οι θεματικές θα αναφέρονται στο φαινόμενο της ελληνιστικής μοναρχίας, στη δομή και την οργάνωση των ελληνιστικών κρατών. Το πολιτικό, κοινωνικό, θρησκευτικό και πολιτισμικό περιβάλλον του λατινοκρατούμενου ελληνικού χώρου θα είναι ο επόμενος σταθμός. Κατόπιν οι θεσμοί του Νέου Ελληνισμού την περίοδο της Οθωμανικής Κυριαρχίας, η ένταξη της Ελλάδας στο σύστημα κυριαρχίας των Μεγάλων Δυνάμεων κλ.π. Όσον αφορά τον 20ο αιώνα ιδιαίτερη μνεία θα γίνει στην εμπλοκή της Ελλάδας στους δύο παγκόσμιους πολέμους, στη Μικρασιατική Καταστροφή, στις παλινορθώσεις της Δημοκρατίας, στους εμφυλίους, στο Κυπριακό και στην ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Δ Εξάμηνο Οργάνωση πληροφορίας - Τεκμηρίωση εκθεσιακού υλικού Εισαγωγή σε έννοιες της Πληροφορικής για τα Μουσεία (Museum Informatics). Ερμηνεύονται έννοιες όπως αυτές των «δεδομένων» και της «πληροφορίας», του «περιεχομένου» και της «αναπαράστασης» της πληροφορίας και μελετώνται τρόποι δόμησής της και μοντέλα ταξινόμησης. Επιπλέον, αναλύονται οι ιδιαιτερότητες του εκθεσιακού υλικού, αποδομείται η πληροφορία και ανασυντίθεται ως καταλληλότερη για το εκάστοτε κοινό και συμβατή με την ιδέα που προβάλλει η έκθεση. Το μάθημα περιλαμβάνει και πρακτική άσκηση με εφαρμογή στην κειμενική τεκμηρίωση. Μουσειοπαιδαγωγική Ι Εξετάζεται ο εκπαιδευτικός ρόλος του μουσείου διαχρονικά, καθώς και ο ιδιαίτερος εκπαιδευτικός χαρακτήρας του και η σημασία του για τη σύγχρονη μουσειολογία. Παράλληλα, προσδιορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της μάθησης στο μουσείο, των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα αντικείμενα, οι χώροι αλλά και το ίδιο το μουσείο ως μορφωτικό ίδρυμα. Θεωρίες μάθησης και επικοινωνίας, στοιχεία από την πολιτισμική παιδαγωγική, την οπτικοακουστική εκπαίδευση, τη διδακτική της τέχνης και της ιστορίας εξετάζονται στο βαθμό που αποτελούν καθοριστικές παραμέτρους της μουσειακής εκπαίδευσης. Άλλα ζητήματα που εξετάζονται είναι οι ιδιαιτερότητες ανάλογα με τα ηλικιακά και άλλα δημογραφικά χαρακτηριστικά των αποδεκτών, αλλά και η σημασία και συμβολή της αξιολόγησης στην οργάνωση του εκπαιδευτικού χαρακτήρα του μουσείου. Νομικό καθεστώς για τον Πολιτισμό Στόχος της διδασκαλίας είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις γενικές αρχές και τις κυριότερες επιμέρους

7 διατάξεις που ρυθμίζουν τα βασικά θέματα λειτουργίας και διαχείρισης των μονάδων διατήρησης των αγαθών πολιτισμού, όπως η Aρχαιολογική Υπηρεσία, τα Μουσεία (κρατικά και μη) και άλλοι αντίστοιχοι φορείς. Θα διδαχθεί, επίσης, και ο τρόπος πληροφόρησης από τις οικείες πηγές της νομοθεσίας. Εξετάζονται, τέλος, και οι νομοθετικές προϋποθέσεις που ρυθμίζουν τα της εύρεσης, νόμιμης κατοχής, εμπορίας και διακίνησης των κατ' ιδίαν πολιτιστικών αγαθών Σχεδίαση με Η/Υ ΙΙ Εκμάθηση σχεδιαστικού πακέτου για τρισδιάστατο χώρο. Μετατροπή ενός αντικειμένου 3D.Εικονίδιο συντεταγμένων (ucs).μορφές του εικονιδίου συντεταγμένων και δημιουργία συστήματος συντεταγμένων.εντολή 3DViews-δημιουργία αξονομετρικών όψεων.εντολή hide-κρύψιμο κρυφών γραμμών.εντολή shade-σκίαση σε 3D μοντελο.εντολη 3d dynamic view- Αξονομετρικές και προοπτικές όψεις,εντολή 3D Orbit-Περιστροφή τρισδιάστατου αντικειμένου στο χωρο.σχεδιαση επιφανειακών μοντέλων και επεξεργασία στερεών μοντελων.συγκριση επιφανειακών και στερεών μοντέλων. Προληπτική συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Γίνεται μία ιστορική αναδρομή στον τομέα της επιστήμης των μουσείων. Το Μουσείο ως θεσμός στο χώρο και στο χρόνο, ως κέντρο έρευνας, τεκμηρίωσης και συντήρησης, φύλακας της πολιτιστικής κληρονομιάς των λαών, συμβολή στην εκπαίδευση και πολιτιστική καλλιέργεια, το μέλλον της μουσειολογίας στη θεωρία και στην πράξη. Δίνεται μία γενική εικόνα των εννοιών και των μεθόδων της μουσειακής έρευνας, της συντήρησης και της παρουσίασης των εκθεμάτων. Επίσης αναλύονται πρακτικοί τρόποι προφύλαξης των μουσειακών αντικειμένων και του ανασκαφικού υλικού, όπως επιδράσεις του μουσειακού περιβάλλοντος από τον φωτισμό, την υγρασία, τη θερμοκρασία, τους ατμοσφαιρικούς ρύπους, τους ήχους και οι βασικές αρχές για την προληπτική συντήρηση αρχαιολογικών αντικειμένων στο χώρο των ανασκαφών. Ε Εξάμηνο Σχεδιασμός εκθέσεων I Γενικές αρχές παρουσίασης και επικοινωνίας, τύποι εκθέσεων, συντήρηση εκθεμάτων, διαδικασία ανάπτυξης έκθεσης, σχεδιασμός εκθέσεων, περιγραφή εκθεμάτων, νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία των μουσειακών εκθέσεων. Η μουσειακή έρευνα από τη σκοπιά του διευθυντή μουσείου, με έμφαση στην αντίληψη και ανάπτυξη του εκθέματος, τεχνικές έρευνας και πηγές ενημέρωσης. Η μουσειακή έρευνα από τη μεριά του σχεδιαστή της μουσειακής έκθεσης (συνεργασία σε ομάδα, τεκμηρίωση σχεδιασμού και προδιαγραφές). Ανάλυση απαιτήσεων και Σεναριογραφία. Γνώση υλικών, επιλογή ερμηνευτικών μέσων και τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση. Γνώση θεμάτων κανονισμών υγιεινής, ασφάλειας, αλλά και χορήγησης αδειών. Διοίκηση Μουσείων και Πολιτιστικών Οργανισμών Τα μουσεία, αν και εξ ορισμού μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, είναι σύνθετοι πολιτιστικοί φορείς με μεγάλες ανάγκες διοίκησης και διαχείρισης, τεχνικών και μέσων προώθησης που άπτονται των σύγχρονων εταιρειών. Καθώς ο ανταγωνισμός με άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες αυξάνεται και οι οικονομικοί πόροι που διατίθενται για τον πολιτισμό παραμένουν σταθεροί, τα μουσεία και οι συναφείς οργανισμοί πρέπει να αναπτύξουν στρατηγικές οργάνωσης, συγκρότησης, αναζήτησης χρηματοδότησης, μάρκετινγκ και απασχόλησης, που θα τους επιτρέψουν να προσελκύσουν νέο κοινό και να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα προς την επίτευξη του ρόλου τους. Ψηφιακές Εφαρμογές για την Προβολή Εκθεμάτων Στόχος του μαθήματος είναι να αναλύσει τις λειτουργίες της ερμηνείας και της ανάδειξης των μουσειακών συλλογών και να εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους μπορούν αυτές να υποβοηθηθούν από τις ψηφιακές εφαρμογές. Το μάθημα θα εξετάσει τους σύνθετους παράγοντες που επηρεάζουν την ερμηνεία των εκθεμάτων σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο και τις διαφορετικές προσεγγίσεις που μπορούν να υιοθετηθούν σε μία

8 έκθεση. Θα μελετήσει μία ποικιλία από διαφορετικές εφαρμογές νέων τεχνολογιών από πολιτιστικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού (σταθμούς πολυμέσων, online εκθέσεις, εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, φορητούς οδηγούς, διαδραστικά περιβάλλοντα, ηλεκτρονικές εκδόσεις, κ.λπ.) και θα αναφερθεί στη διαδικασία της αξιολόγησης και της έρευνας των επισκεπτών/χρηστών και τα σχετικά μεθοδολογικά ζητήματα που αυτές θέτουν. Με αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές θα μπορέσουν να σχηματίσουν μία γενική εποπτεία των διαφορετικών κατηγοριών ψηφιακών εφαρμογών για την προβολή εκθεμάτων, αλλά και θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν συστηματικά τις δυνατότητες και τις αδυναμίες κάθε εφαρμογής χρησιμοποιώντας κατάλληλα κριτήρια.. Παράλληλα, το μάθημα θα εξετάσει ευρύτερα ζητήματα μουσειακής επικοινωνίας και τους τρόπους με τους οποίους οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν την ταυτότητα των πολιτιστικών οργανισμών και θέτουν σε νέα βάση τη σχέση μεταξύ μουσείου-αντικειμένωνεπισκεπτών. Μουσειοπαιδαγωγική II Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των μουσείων που απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους και με όλα τα στάδια πραγματοποίησης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (μελέτη, σχεδιασμός, οργάνωση, προβολή, διεξαγωγή, αξιολόγηση). Θα αναλυθούν τα στοιχεία που προσδιορίζουν το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς υλοποίησής τους. Θα εξετασθούν οι μέθοδοι βιωματικής προσέγγισης που εφαρμόζονται σε μουσειοπαιδαγωγικές δραστηριότητες και αποτελούν βασικές εκπαιδευτικές διαδικασίες δημιουργικής προσέγγισης των μουσειακών εκθεμάτων. H μελέτη μουσειακών συλλογών της Oλυμπίας, με βάση κριτήρια της εκπαιδευτικής τους αξιοποίησης, θα οδηγήσει στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα απευθύνονται σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες -νήπια, μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου- με αντίστοιχες διαφοροποιήσεις στα περιεχόμενα, στη στοχοθεσία και τη μεθοδολογία. Επισκόπηση της Ελληνικής Τέχνης & Οργάνωση τρόπων προβολής της Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν το θεωρητικό πλαίσιο της ελληνικής τέχνης στις διάφορες εποχές από την Προϊστορία και την Κλασική εποχή μέχρι το Βυζάντιο και τη Νεότερη τέχνη. Να αποκτήσουν τα εργαλεία ανάλυσης και προσέγγισης των βασικών κατηγοριών των έργων τέχνης ανά περίοδο. Να προσεγγίσουν τον προβληματισμό και τη διαλεκτική που ακολουθεί η εξέλιξη της τέχνης στον ελλαδικό γεωγραφικό χώρο διαχρονικά. Να ξεδιαλύνουν τις συνέχειες και τις ασυνέχειες που διαγράφονται μέσα από την τέχνη στην πολιτισμική εξέλιξη της Ελλάδας. Φυλλάδια εργασίας: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων βασισμένων στη μυθολογική θεματολογία της ελληνικής τέχνης. Σχεδιασμοί εκθέσεων με κριτήριο τη θεματολογία άλλοτε σε συγχρονικό και άλλοτε σε διαχρονικό πλαίσιο. ΣΤ Εξάμηνο Συστήματα τεκμηρίωσης μουσειακών συλλογών Η φύση των συλλογών, προσέγγιση στην υλιστική κουλτούρα, στρατηγικές έκθεσης, πηγές εύρεσης συλλογών, ηθική για τις συλλογές και τις εκθέσεις, απόκτηση και αποθήκευση πληροφοριών για το περιβάλλον, αρχειοθέτηση, μηχανογράφηση μουσείων, επίδραση των νέων τεχνολογιών, βιβλιοθήκες και ευχέρεια αναζήτησης. Επικοινωνιακές πολιτικές του σύγχρονου μουσείου II Σε συνέχεια του πρώτου μέρους του μαθήματος από το Β Εξάμηνο θα έχουμε την ευκαιρία να εκβαθύνουμε στην οργάνωση της επικοινωνιακής πολιτικής ενός σύγχρονου μουσείου. Ο θεσμός των Χορηγιών, ο ρόλος του Μάρκετινγκ, οι Νέες Τεχνολογίες και οι εφαρμογές τους (Δικτυακοί τόποι ελληνικών και ξένων μουσείων, η χρήση της κινούμενης εικόνας και του βίντεο, πολυμέσα και διαχείριση της πληροφορίας) θα είναι θέματα που θα μας απασχολήσουν τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο. Και σε αυτό το μάθημα θα αναλύσουμε δημοσιεύματα

9 από τον τύπο και γενικότερα από τα ΜΜΕ σχετικά με τα μουσεία, τις δραστηριότητές τους και πως παρουσιάζονται. Θα εστιάσουμε στη σημασία ενός communication plan και πως το οργανώνουμε και το διαχειριζόμαστε. Θα προσπαθήσουμε μεταξύ άλλων να μπούμε στο ρόλο του υπευθύνου επικοινωνίας ενός μουσείου και θα επιχειρήσουμε να προσομοιώσουμε όλες εκείνες τις δραστηριότητες που η σημερινή πραγματικότητα απαιτεί για να επικοινωνήσει ουσιαστικά ένα σύγχρονο μουσείο. Τεχνολογία Υπερμέσων Το μάθημα εξετάζει διάφορες τεχνολογίες υπερμέσων και καθοδηγεί τους φοιτητές στην πλοήγηση (navigation) στο διαδίκτυο. Παρουσιάζεται η ιστορία των υπερκειμένων και υπερμέσων, καθώς και οι αρχιτεκτονικές ενσωμάτωσης υπηρεσιών σε αυτά και η αξιοποίησή τους από διάφορους οργανισμούς. Μελετούνται ζητήματα όπως ιστορικό υπερκειμένουυπερμέσων, πεδία υπερμέσων, μοντέλα υπερμέσων και δομικά στοιχεία, υπηρεσίες υπερμέσων, συστήματα υπερμέσων και αρχιτεκτονικές, ενσωμάτωση υπηρεσιών υπερμέσων σε βάσεις δεδομένων και εφαρμογές υπερμέσων (μουσεία, διερευνητική μάθηση, λογοτεχνία κ.α.). Γίνεται εισαγωγή στις γλώσσες SGML, HTML και την οικογένεια XML (XML, XSL, XLink, XPointer). Οικονομία της Διαχείρισης των Πολιτισμικών Αγαθών Το μάθημα εξετάζει την παράμετρο της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, και ιδιαίτερα των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων της Ελλάδας ως πηγής εσόδων. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται οι φορείς διαχείρισης των πολιτιστικών πόρων και οι πηγές εσόδων (εισιτήρια, πωλητήρια, κυλικεία, χρήσεις μνημείων και αρχαιολογικών χώρων για την παρουσίαση πολιτιστικών εκδηλώσεων, χρήση του διαδικτύου στην προαγωγή των πολιτιστικών αγαθών κ.ά.), αναλύονται η πολιτική του κράτους, των φορέων, των πολιτιστικών οργανισμών, το νομοθετικό πλαίσιο και τα θέματα δεοντολογίας, εξετάζονται τα οφέλη και οι αρνητικές επιπτώσεις από την οικονομική αξιοποίηση, η ανάπτυξη νέων τρόπων προσέλκυσης του κοινού στα μνημεία. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αξιοποίηση των πόρων (εθνικών, κοινοτικών και ιδιωτικών) για την προστασία και την ανάδειξη του μνημειακού πλούτου. Αρχιτεκτονική και Μνημειακή Τοπογραφία Με τον όρο «τοπογραφία» αποδίδονται οι συνιστώσες της μελέτης της ιστορίας της αρχιτεκτονικής ιστορικού οικοδομήματος. Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές ποια είναι τα στοιχεία που θα πρέπει να ερευνήσουν, να γνωρίσουν και να κατανοήσουν προκειμένου να αποτιμήσουν τα αρχιτεκτονικά έργα και μνημεία.παρουσιάζεται η επιστημονική μέθοδος της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής με τα τρία στάδιά της: - την τεκμηρίωση, που επιτυγχάνεται με τη δημιουργία και συλλογή στοιχείων από το αρχιτεκτονικό έργο και τα σωζόμενα τμήματά του - την έρευνα, που επιτυγχάνεται με την επεξεργασία του τεκμηριωμένου υλικού, και - τη διατύπωση των συμπερασμάτων. Αναλύονται τα στοιχεία που πρέπει να καταγραφούν και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την απόδοση της «τοπογραφίας» ιστορικού οικοδομήματος: - το ιστορικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο - τα πολεοδομικά δεδομένα - η αποτύπωση - η τυπολογία - η μορφολογία και ρυθμολογία (ή οι μορφές και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία) - τα υλικά και οι τρόποι δομής. Παρουσιάζονται παραδείγματα από την «τοπογραφία» ιστορικού οικοδομήματος π.χ. εκκλησιαστικού μνημείου. Γραφικά Οι φοιτητές εισάγονται σε ζητήματα σχετικά με την ψηφιοποίηση, δημιουργία και επεξεργασία γραφικών για έντυπα, πολυμέσα και online παρουσιάσεις. Με το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές έχουν μια σφαιρική άποψη σχετικά με τις τελευταίες μεθόδους και τεχνικές επεξεργασίας γραφικών. Το θέμα εξετάζεται τόσο από θεωρητική όσο και από πρακτική πλευρά, ώστε τελικά οι φοιτητές να αποκτήσουν γνώση θεμελιωμένη με παραδείγματα, τα οποία βοηθούν στην καλύτερη αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης. Το μάθημα αποσκοπεί

10 παράλληλα στην αύξηση της δημιουργικότητας και την ενδυνάμωση της παραγωγικότητας με τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων. Το μάθημα εμβαθύνει στην προγενέστερη γνώση πάνω στη γραφιστική για τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, τα πολυμέσα και το διαδίκτυο. Έμφαση δίνεται στις αισθητικές παραμέτρους και στο συνδυασμό των γραφικών στοιχείων με το περιεχόμενο της κινούμενης ή στατικής εικόνας πάνω σε μια οθόνη. Εξετάζονται τεχνικές animation, η παραγωγή τίτλων και πινάκων και η δημιουργία σελίδων με έμφαση στο αισθητικό αποτέλεσμα που προκύπτει από την εκάστοτε χρήση του χρώματος, της μορφής, του σχήματος και της κίνησης. Ζ Εξάμηνο Σχεδιασμός Εκθέσεων ΙΙ Το μάθημα παρακολουθεί αναλυτικά τα βήματα της υλοποίησης μιας έκθεσης. Αξιολόγηση/αποτίμηση τεχνικών εφαρμογών σε εκθέσεις και συστηματοποίηση εμπειρικών δεδομένων. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με θέματα χειρισμού παραγγελιών και με τεχνικούς όρους συναφών επαγγελματικών ομάδων. Κάνουν έρευνα αγοράς σε υλικά και αναλαμβάνουν να ερμηνεύσουν αντικείμενα και να τα εντάξουν σε συγκεκριμένου τύπου εκθέσεις. Επιτηρούν την κατασκευή εγκαταστάσεων, αλλά οργανώνουν και την προβολή της δουλειάς τους σε έντυπο ή σε ιστοσελίδα. Οργανώνουν και εμπλουτίζουν το portfolio τους. Ψηφιακά Περιβάλλοντα Διεπαφής Το μάθημα στοχεύει στην παρουσίαση και ανάλυση των πολυμεσικών εφαρμογών στον τομέα του εκθεσιακού σχεδιασμού. Αρχικά, οι φοιτητές εξοικειώνονται με τη χρήση και λειτουργία κατασκευών που επιτρέπουν τη μετατροπή των αναλογικών σημάτων σε ψηφιακά και αντίστροφα, με σκοπό τη δημιουργία διαδραστικών «εικονικών» περιβαλλόντων. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται εναλλακτικοί τρόποι πολιτιστικής αναπαράστασης με έμφαση στη διαδραστική συνεργασία διαφορετικών τεχνολογικών συστημάτων σε «πραγματικούς» χώρους. Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος συμπληρώνεται με την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε επιμέρους εφαρμογές. Δημιουργία και Ανάπτυξη Νέων Μουσείων Η δημιουργία νέων μουσείων ή η αναδιάρθρωση παλαιότερων προσπαθειών αποτελεί μια τάση που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μεγάλη διάδοση στον ελληνικό χώρο. Στο μάθημα δίνονται οι βασικές κατευθύνσεις στους φοιτητές για το σχεδιασμό, τη δημιουργία και την ανάπτυξη νέων μουσείων. Το μάθημα συνδυάζει αρχές μουσειολογίας, μουσειοπαιδαγωγικής, τη χρήση νέων τεχνολογιών, με πρακτικά ζητήματα συνεργασίας με πολλές ειδικότητες, διαχείρισης κεφαλαίων, αναζήτησης χρηματοδότησης, κ.ά. Διαχείριση συλλογών ΙΙ Παράγοντες που προκαλούν φθορές στα αντικείμενα των μουσείων, ανίχνευση προβλημάτων, καταμέτρηση παραγόντων του περιβάλλοντος, τρόποι αποφυγής φθορών, σχεδιασμός αποθηκών, προφύλαξη από φυσικές φθορές, σχεδιασμός καταστροφών, σχεδιασμός εργαστηρίων για συντήρηση, ο ρόλος της συντήρησης και ευθύνες. Γλώσσα-εργαλείο πολιτισμού τεκμηρίωσης Στόχος του μαθήματος είναι να εξεταστεί η συμβολή της γλώσσας στη μεταβίβαση των πολιτισμικών στοιχείων. Να γνωστοποιηθούν τα στάδια εξέλιξης της ελληνικής γραφής, οι συνισταμένες στη δημιουργία διαλέκτων και ιδιωμάτων και η σημασία τους στη διαμόρφωση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Να σχολιαστούν παραδείγματα από έγγραφα, παπύρους, ιερατικά βιβλία και συγγράμματα φιλολόγων και γραμματικών που συνιστούν μάρτυρες του τρόπου με τον οποίο η καθιέρωση της γραφής, η διάδοσή της, η επίδραση της στον προφορικό λόγο καθώς και οι μετεξελίξεις της επηρεάζουν την πολιτισμική συνείδηση. Να πιστοποιηθεί ο χαρακτήρας της γλώσσας ως γλώσσα των συναλλαγών (lingua franca) και συγχρόνως ως γλώσσα πολιτισμική (Kultursprache). Να σχολιαστούν οι εποχές κατά τις οποίες η γλώσσα θα γίνει το πρόσφορο εργαλείο για πολιτισμικές επιβολές (π.χ. αττικισμός αρχαϊσμός).

11 Εικόνες-πηγές τεκμηρίωσης πολιτισμού Η χρήση εικόνων και εικονικών αναπαραστάσεων πρωτογενούς πηγής ως τεκμηριωτικού υλικού στην υλοποίηση εκθεσιακών σεναρίων. Αναπτύσσονται οι ιδιαιτερότητες διαφόρων κατηγοριών εικονικού υλικού και οι ανάγκες συντήρησης και προβολής του, καθώς και μεθοδολογικά ζητήματα μελέτης, ερμηνείας και αξιοποίησης του περιεχομένου της πληροφορίας- οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με πληθώρα κατηγοριών εικονικών αναπαραστάσεων και αναλαμβάνουν εργασίες δημιουργικής αποδόμησης της πληροφορίας του περιεχομένου του εικονικού υλικού, αλλά και ευφάνταστης προβολής της στο πλαίσιο σχεδίασης μιας έκθεσης. Προαιρετικά Μαθήματα Ιστορική Μνήμη Το μάθημα θα εξελλίσεται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο θα έχει ως στόχο να αναδείξει και να γνωστοποιήσει τις κύριες ιδέες/ιδεολογίες/ιδεοληψίες που ανά εποχές υιοθετήθηκαν προκειμένου να ταξινομηθούν, να περιγραφούν, να συντηρηθούν και να εκτεθούν στοιχεία της πολιτισμικής μας κληρονομιάς (πχ. το ιδεολόγημα πίσω από την καθιέρωση του όρου Βυζαντινός, η ελληνική απάντηση πίσω από το πολιτιστικό σοκ που προκάλεσε η θεωρία του Φαλμεράυερ, η προβολή του Θεόφιλου και του Μακρυγιάννη από το Σεφέρη κ.ά.). Στο δεύτερο πιο πρακτικό επίπεδο θα αναφέρεται στην ιστορία δημιουργίας των υπαρχόντων μνημειακών συλλογών, λαογραφικών αρχείων, παραδοσιακών μουσικών συλλογών και θα περιγράφει το ρόλο τους στη συγκρότηση της συλλογικής μνήμης. Το τελευταίο επίπεδο έρχεται ως αρωγός προκειμένου οι φοιτητές να τεκμηριώσουν το μέγεθος της υποκειμενικότητας στην απόδοση της ιστορικής μνήμη. Τους εξοικειώνει με τη μακροχρόνια επιτόπια έρευνα και τη συμμετοχική παρατήρηση και τους καθιστά περισσότερο φανερή την εμπλοκή πολιτισμικών παραμέτρων στην απόφαση υλικό που σχετίζεται με την ιστορία ενός τόπου να ανήκει στους υπάρχοντες μουσειακούς εκθεσιακούς χώρους. Παλαιογραφία-Κωδικολογία Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία και η εξοικείωση των φοιτητών με την Ελληνική γραφή κατά την Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή περίοδο μέσω της μελέτης Ελληνικών χειρογράφων κωδίκων και εγγράφων. Θα παρουσιασθούν: α) Έκταση και όρια της Παλαιογραφίας, Κωδικολογίας και Διπλωματικής. β) Υλικά και όργανα γραφής. γ) Μεγαλογράμματη Ελληνική γραφή. δ) Μικρογράμματη Ελληνική γραφή. ε) Συντομογραφίες, Σύμβολα, Συμπλέγματα. στ) Περιγραφή εσωτερικών και εξωτερικών γνωρισμάτων των κωδίκων και των εγγράφων. ζ) Αρχές και μέθοδοι μεταγραφής κειμένου από ομοιότυπα κωδίκων και εγγράφων. Μουσειακή εκπαίδευση Στόχος του μαθήματος Μουσειακή Εκπαίδευση είναι: Η έννοια του "συλλέγειν", ιστορική διαδρομή και μεταμοντέρνα προοπτική. Διοργάνωση εκθέσεων (σχεδιασμός, προετοιμασία, υλοποίηση). Προφορική Ιστορία και η συμβολή της στη διοργάνωση εκθέσεων. Επεξηγηματικά κείμενα και οι κανόνες συγγραφής τους. Μέθοδοι έρευνας κοινού (πριν από την έκθεση, κατά τη διάρκεια της έκθεσης και μετά την έκθεση). Μέθοδοι αξιολόγησης της επικοινωνιακής και της εκπαιδευτικής πολιτικής του μουσείου με συγκεκριμένες εφαρμογές σε μελέτες περίπτωσης. Αξιοποίηση των γνώσεων των φοιτητών/φοιτητριών στη διοργάνωση μιας έκθεσης και στη σύνταξη του συνοδευτικού ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού. Η ταυτότητα του Μουσειολόγου και οι σύγχρονες τάσεις της Μουσειολογίας. Μαθηματικά Βασικές υπολογιστικές γνώσεις. Οι φοιτητές προέρχονται από θεωρητική κατεύθυνση και αρκετά από τα μαθήματα απαιτούν αναπτυγμένες υπολογιστικές ικανότητες. Άλλωστε στη μετέπειτα εργασία τους κρίνεται απαραίτητη γνώση (βλ. κυρίως στον σχεδιασμό και την οργάνωση εκθέσεων). Πρακτική Άσκηση Σκοπός της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών του Τμήματος Μουσειολογίας Μουσειογραφίας και

12 Σχεδιασμού Εκθέσεων του ΤΕΙ Πάτρας - Παράρτημα Πύργος είναι να εξασκηθούν στους κατάλληλους εργασιακούς χώρους έτσι ώστε να είναι σε θέση : 1. Στην οργάνωση Μουσείων (διαχείριση, επικοινωνία, ψηφιακές και εικονικές εφαρμογές) 2. Στη καταγραφή, προβολή και διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς 3. Στην πολιτιστική αναπαράσταση (performing arts & practices) 4. Στην οργάνωση και διαχείριση αναλογικών και ψηφιακών διαδραστικών εκθέσεων (interactive exhibitions), δράσεων (events) και εκδηλώσεων (festivals) 5. Στον πολιτιστικό σχεδιασμό (cultural design Η Δυτική Ελλάδα διαθέτει την απαραίτητη υποδομή, Μουσεία, Πινακοθήκες, Εκθέσεις Τέχνης, Πολιτιστικούς Οργανισμούς, Φορείς και Επιχειρήσεις που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον πολιτισμό και τις νέες τεχνολογίες, Εταιρείες παραγωγής πολυμέσων με έμφαση στην προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς, που αποδέχονται την πρόσληψη για πρακτική άσκηση των τελειόφοιτων κατά το 8ο εξάμηνο. Επιπλέον μεγάλο τμήμα αυτών μπορεί να απορροφήσει τους αποφοίτους.

13

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Αντικείμενο του ισχύοντος προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ' Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ( Εικαστική και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α ( Τ. Ε. Ι. ) Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ Μ Η Μ Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015 Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές και αποδίδονται για να διευκολύνουν τους μαθητές να κατανοήσουν το σύνολο του διαγωνίσματος και απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιληπτική Απόδοση Κειμένων ΑΣΚΗΣΗ: Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου που ακολουθεί σε μία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων. (Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools. Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης

WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools. Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης Ευαγγελία Καβακλή Το ερευνητικό πρόγραµµα WebDance υλοποιείται µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Μαθήματα 1 ου έτους ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 4 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Μαθήματα 1 ου έτους ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 4 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-2014 Μαθήματα 1 ου έτους Μαθήματα 1 ου εξαμήνου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 4 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 2 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσειακά περιβάλλοντα (κύκλος Α )»

Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσειακά περιβάλλοντα (κύκλος Α )» Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσειακά περιβάλλοντα (κύκλος Α )» Διοργάνωση Συνδιοργάνωση Συνεργαζόμενοι φορείς Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου ΘΕΜΑ: Τριτοβάθμια εκπαίδευση και Επαγγελματική αποκατάσταση Επιμέρους θέμα: Καλλιτεχνικές σπουδές στη ζωγραφική στο θέατρο στη μουσική και επαγγελματική αποκατάσταση ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Health Management

Master of Science in Health Management Master of Science in Health Management Το Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα υλοποιείται από το Διεθνές Τηλεματικό Πανεπιστήμιο UNINETTUNO με σκοπό να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σε υψηλά στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού) Δρ. Μανόλης Αλεξάκης Συντονιστής Γραφείου Βρυξελλών Αθήνα 10-11 Οκτωβρίου 2014 Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Πειραιώς 211, Ταύρος Σάββατο, 23 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας οργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων. Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ για τα ακ. έτη 2014-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ για τα ακ. έτη 2014-2017 6 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ για τα ακ. έτη 2014-2017 Σ Χ Ο Λ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν 1. ΕΠΟ: Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, 5 CFU 1. prof. Paola Maria Minucci (6 ιδακτικές ώρες): 1 CFU Α ΜΕΡΟΣ, 0,5 CFU (In data da stabilire) ιδακτική της νεοελληνικής ποίησης 1: Ανάλυση του κειµένου Β ΜΕΡΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» Αριθμ. Πρωτ.: 707/23-7-2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» Κατευθύνσεις : 1. Αρχειονομία 2. Βιβλιοθηκονομία 3. Μουσειολογία

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) Δράσης KA1 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία Πράξης: Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση

Κατηγορία Πράξης: Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση Κατηγορία Πράξης: Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση 1. Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου του έργου Το αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου συνοψίζεται: στη σχεδίαση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 Η ΚΘ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και η Επιστημονική Ομάδα των Ανασκαφών Αυγής οργανώνουν για πέμπτη χρονιά εκπαιδευτικές δράσεις με αφορμή

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Άνθρωποι του Κάτω Κόσµου: ιδεολογίες και πολιτικές διακρίσεων, αποκλεισµού και διώξεων στη σύγχρονη εποχή. Ιστορικό ανθολόγιο και εκπαιδευτικός οδηγός. People of the Underworld: ideologies

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ELAICH - Educational linkage approach in cultural heritage 23 & 24 Φεβρουαρίου 2010 Moonrise 23/6/2005, Cape

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου»

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στασίνου 36, Γραφ. 102, Στρόβολος 2003 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ: 22378101- Φαξ:22379122 cms@cms.org.cy, www.cms.org.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς

Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας Ακαδημαϊκό Έτος: 2014-15 Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς Κωδικός: Ψ4607 Περίληψη του εργαστηρίου Η Αλκοολογία

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Μαρία Οικονόμου (Πανεπιστήμιο Γλασκώβης & Πανεπιστήμιο Αιγαίου) Λευκωσία, 14 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη»

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» Κεφάλαιο: Μινωϊκός πολιτισµός (Ιστορία Γ ηµοτικού) Ενότητες: Το ανάκτορο της Κνωσού Καθηµερινή ζωή των Μινωϊτών Η τέχνη των Μινωϊτών 2. Εµπλεκόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού 1.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό. Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού 1.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό. Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα για αναγνωρισμένης Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας. είμαστε όμως ίσοι. και άξιοι να μας σέβονται. Στέφανος Τόκα Δ τάξη

Είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας. είμαστε όμως ίσοι. και άξιοι να μας σέβονται. Στέφανος Τόκα Δ τάξη Είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας είμαστε όμως ίσοι Στέφανος Τόκα Δ τάξη και άξιοι να μας σέβονται Ζήτημα: Διαφορετικότητα Μάθημα: Εικαστική Αγωγή Θεματικές Περιοχές: -Tαυτότητα -Πολιτισμός της Εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, που πλαισιώνουν τις Μόνιμες Συλλογές του, για τη σχολική χρονιά 2014-2015 (διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 5. PERIEXOMENA/2012:4. TEXNIKHS 8/2/12 11:03 PM Page 120 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.................................................................................. 5 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα