15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002726707 2015-04-24"

Transcript

1 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. ιεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Tαχ. Κώδικας: Θεσσαλονίκη Πληροφορίες Α.Κουρτέση Τηλ. : 2313/ Fax : 2313/ Ε-mail : Θεσσαλονίκη, Αρ.Πρωτ Θέµα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προµήθεια υγειονοµικού υλικού για τον εξοπλισµό των Ασθενοφόρων Οχηµάτων των Κέντρων Υγείας εποπτείας της 4 ης.υ.πε. Μακεδονίας και Θράκης». Σας γνωρίζουµε ότι η υπηρεσία µας σε συνέχεια της υπ αριθµ. 538/ (Α Α: 7ΚΓΧΟΡ1Ο-ΣΤΨ) Απόφασης του ιοικητή της 4 ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης σχετικά µε την ανάληψη δέσµευσης πίστωσης και της υπ αριθµ. 573/ (Α Α: 6Υ7ΛΟΡ1Ο- 4ΘΟ), προτίθεται να προχωρήσει στη σύναψη σύµβασης µε τη διαδικασία της έρευνας και αγοράς µε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη συλλογή τριών τουλάχιστον κλειστών προσφορών, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας, για την προµήθεια υγειονοµικού υλικού για τον εξοπλισµό των Ασθενοφόρων Οχηµάτων των Κέντρων Υγείας εποπτείας της 4 ης.υ.πε. Μακεδονίας και Θράκης, και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Εφόσον η εταιρεία σας ενδιαφέρεται, παρακαλούµε να καταθέσετε προσφορά, σύµφωνα µε την υπ αρίθµ. 11/ επισυναπτόµενη Πρόσκληση Ενδιαφέροντος της υπηρεσίας µας. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ της 4 ης Yγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ Σελίδα 1 από 16

2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ µε αριθµ. 11/ Για την προµήθεια υγειονοµικού υλικού για τα είκοσι ένα (21) Ασθενοφόρα Οχήµατα των Μονάδων Υγείας (πρώην Κέντρων Υγείας) εποπτείας της 4 ης.υ.πε. Μακεδονίας και Θράκης 15PROC ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1) ιαδικασία που επιλέχθηκε για τη σύναψη της σύµβασης: ιαδικασία της έρευνας και αγοράς µε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και µε τη συλλογή κλειστών προσφορών σύµφωνα µε το άρθρο 2 12 εδάφιο (δ) του Ν.2286/95. 2) Τύπος σύµβασης : Σύµβαση µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή. 3) Περιγραφή διαγωνισµού: Η προµήθεια αφορά τον υγειονοµικό εξοπλισµό των είκοσι ενός (21) Ασθενοφόρων µε τα αναφερόµενα είδη στον κατωτέρω πίνακα. 4) Συνολική Προϋπολογισθείσα απάνη : δώδεκα χιλιάδες διακόσια εξήντα εφτά ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτά (12.267,68 )µε Φ.Π.Α. 5) Προθεσµία υποβολής προσφορών: Μέχρι την Τετάρτη και ώρα 14:00 µ.µ., στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4 ης.υ.πε. Μακεδονίας και Θράκης. 6) Ηµεροµηνία ιενέργειας: Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ., στα Γραφεία της 4 ης.υ.πε. Μακεδονίας και Θράκης. 7) Προθεσµία παραλαβής της πρόσκλησης: ηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της 4 ης.υ.πε. Μακεδονίας και Θράκης (www.4ype.gr) 8) Γλώσσα στην οποία πρέπει να συνταχθούν οι αιτήσεις: Ελληνική 9) Πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή προσφοράς: α) Κάθε προσφορά υποβάλλεται, µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: ΠΡΟΣΦΟΡΑ Αναθέτουσα Αρχή : 4 η.υ.πε. Μακεδονίας και Θράκης ιακήρυξη No: 11/ Για την επιλογή αναδόχου: «Για το έργο της προµήθειας υγειονοµικού υλικού για τον εξοπλισµό των είκοσι ενός (21) Ασθενοφόρων Οχηµάτων των Κέντρων Υγείας εποπτείας της 4 ης.υ.πε. Μακεδονίας και Θράκης» Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού : Πέµπτη Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος) : επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, αριθµός τηλεµοιοτυπίας (fax), ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ) «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ β) Μέσα στο φάκελο τοποθετείται η προσφορά σας για την προµήθεια των αναφερόµενων στον παρακάτω πίνακα ειδών. Προκειµένου να είναι δυνατή η σύγκριση των τιµών, ο πίνακας των προσφερόµενων ειδών θα πρέπει να έχει την κάτωθι µορφή. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προµήθειας ή για ορισµένα µόνο από τα ζητούµενα είδη, διευκρινίζετε δε ρητά ότι οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας του είδους ή των ειδών της ως άνω προµήθειας. Προσφορές για µέρος της ζητούµενης ποσότητας του κάθε είδους δεν γίνονται δεκτές. 10) Ο ανάδοχος της προµήθειας έχει την υποχρέωση παράδοσης των ειδών στο Γραφείο ιαχείρισης του Γ.Ν. Καβάλας. Σελίδα 2 από 16

3 α/α ΕΙ Η ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 800 GR ΓΑΝΤΙΑ LATEX M (κουτί) ΓΑΝΤΙΑ LATEX L (κουτί) ΠΟΣΟΤΗΤΑ για ένα (1) Ασθενοφόρο ΠΟΣΟΤΗΤΑ για είκοσι ένα (21) Ασθενοφόρα Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΕΙ ΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α % 3,00 126,00 154, % 3,80 79,80 98, % 3,80 79,80 98,15 4 ΓΑΝΤΙΑ ΣΑΓΡΕ % 1,00 42,00 51, ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ % 0,58 73,08 89, % 9,00 189,00 213,57 7 ΟΞΥΖΕΝΕ % 3,30 69,30 85,24 8 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ % 12,00 252,00 284,76 9 BETADINE ,50% 1,65 34,65 36, ΓΑΖΕΣ ΠΑΚΕΤΩΝ 10Χ10 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ FUCIDIN (1box x 10cloth x 10cm) ΣΕΝΤΟΝΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ % 3,00 63,00 71, % 12, , , ,50% 5,82 244,44 260, % 3,30 138,60 170,48 14 ΣΤΙΚ ΑΜΜΩΝΙΑΣ % 1,50 31,50 38,75 15 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΕΜΕΤΟΥ % 0,49 102,90 126,57 16 ΝΕΦΡΟΕΙ Η ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ % 0,30 31,50 38,75 17 ΕΠΙ ΕΣΜΟΙ 12cm % 0,55 34,65 39,15 18 ΕΠΙ ΕΣΜΟΙ 10 cm % 0,50 31,50 35,60 19 ΕΠΙ ΕΣΜΟΙ 8 cm % 0,40 25,20 28,48 Σελίδα 3 από 16

4 20 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ % 0,90 37,80 46,49 21 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ % 0,90 37,80 46,49 22 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ % 0,90 56,70 69,74 23 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ % 0,90 56,70 69,74 24 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ % 0,90 37,80 46,49 25 ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΚΟΛΛΑΡΑ S % 6,00 252,00 284, ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΚΟΛΛΑΡΑ Μ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΚΟΛΛΑΡΑ L ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΚΟΛΛΑΡΑ XL ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛΗ ΠΑΙ ΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 100% Ο2 (ΜΗ ΕΠΑΝΑΕΙΣΠΝΟΗΣ) ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ VENTURI ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ % 6,00 378,00 427, % 6,00 378,00 427, % 6,00 126,00 142, % 1,20 75,60 92, % 1,60 33,60 41, % 2,40 50,40 61, % 3,00 126,00 154, % 3,00 630,00 774,90 34 JELL % 1,50 31,50 38,75 35 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΒΑΡΕΛΑΚΙ (ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ) % 1,70 35,70 43,91 36 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ % 0,30 31,50 38,75 37 ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ % 1,70 71,40 87,82 38 ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ % 3,00 126,00 142,38 39 TEGATERM 10x12cm % 0,75 94,50 106,79 Σελίδα 4 από 16

5 ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΜΠΛΕ ΡΟΖ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΓΚΡΙ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ % 0,45 18,90 23, % 0,40 42,00 51, % 0,40 42,00 51, % 0,40 42,00 51, % 0,40 42,00 51, % 0,10 10,50 12,92 46 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2ml % 0,07 7,35 9,04 47 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5ml % 0,08 8,40 10,33 48 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10ml % 0,13 13,65 16,79 49 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20ml % 0,18 3,78 4,65 50 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 60ml % 0,33 6,93 8, RINGERS LACTATE 500ml SOD CHLOR 0,9% 500ml DEXTROSE 5% 500ml ,50% 1,27 53,26 56, ,50% 1,27 53,26 56, ,50% 1,41 59,22 63,07 54 ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ,50% 1,23 25,83 27, NELATON KOKK.(No18) NELATON ΠΡΑΣ..(No14) NELATON ΠΟΡΤ. (No16) NELATON ΜΠΛΕ.(No8) % 0,25 15,75 19, % 0,25 15,75 19, % 0,25 15,75 19, % 0,25 15,75 19,37 59 ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ % 0,20 4,10 5,04 60 ΣΑΚΟΣ ΝΕΚΡΟΥ % 13,00 546,00 671,58 61 ΤΑΙΝΙΕΣ ONE TOUCH % 22,12 464,52 524,91 Σελίδα 5 από 16

6 ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡ. ΒΕΛΟΝΩΝ ΧΕΙΡ/ΚΕΣ ΠΟ ΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΥΑΛΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ % 1,00 21,00 25, % 0,61 76,86 94, % 4,00 504,00 619,92 65 ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΑΠΛΟ ΧΩΡΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ % 12,00 252,00 309,96 66 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ % 4,00 84,00 103,32 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α ,68 Σελίδα 6 από 16

7 10) ιεύθυνση που θα αποσταλούν ή θα υποβληθούν οι προσφορές : 4 η.υ.πε. Μακεδονίας και Θράκης, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη, FAX: 15PROC / ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι αιτήσεις : Ελληνική 12) ιάρκεια ισχύος προσφοράς: Τριάντα (30) ηµέρες από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού και µπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της. 13) ικαιολογητικά Συµµετοχής Οι συµµετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά συµµετοχής. α. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. β. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή ισοδύναµης επαγγελµατικής οργάνωσης, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (χωρίς να απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του προσώπου που υποβάλλει τη δήλωση. Η ως άνω δήλωση, ανεξάρτητα από την αναγραφόµενη σε αυτήν ηµεροµηνία, αποκτά βεβαία χρονολογία µε την υποβολή της προσφοράς ή της αιτήσεως συµµετοχής τις οποίες συνοδεύει.) στην οποία θα δηλώνουν ότι: i) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας, ii) δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό, µε αµετάκλητη απόφαση, iii) δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, iv) η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το ηµόσιο τοµέα και v) δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. 14. ιαδικασία ιενέργειας του ιαγωνισµού Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί την ηµέρα και ώρα που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης. Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ηµέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόµενη συνεδρίαση. Η Επιτροπή αριθµεί, αποσφραγίζει τους φακέλους των προσφορών και µονογράφει ανά φύλλο το περιεχόµενό τους. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωµένη να ελέγχει τη συµµόρφωση των διαγωνιζόµενων, δηλαδή των προσφορών τους προς τους όρους της παρούσας. Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής, τις τεχνικές προσφορές και αξιολογεί τις οικονοµικές προσφορές. Η επιτροπή του διαγωνισµού συντάσσει πρακτικό στο οποίο προτείνει την απόρριψη των εταιρειών που δεν πληρούν τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και την κατακύρωση της προσφοράς µε την χαµηλότερη τιµή. Η απόφαση του φορέα διενέργειας κοινοποιείται στους συµµετέχοντες (σύµφωνα µε το ν. 2672/1998). Η Επιτροπή του ιαγωνισµού µπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζοµένους επί των υποβληθέντων στοιχείων. 15. Τρόπος πληρωµής : 1) Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα (σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο Ζ, υποπαράγραφος Ζ5, 4 του Ν.4152/ 2013 (ΦΕΚ Α 107/ )). Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος είναι η κατάθεση στην οικονοµική υπηρεσία της 4 ης.υ.πε. Μακεδονίας και Θράκης: α) Τιµολογίου Πώλησης β) Αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. Σελίδα 7 από 16

8 2) Ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις επί του τιµήµατος των ειδών. Οι κρατήσεις 15PROC που διενεργούνται είναι οι ακόλουθες: i) Υπέρ του Κεφαλαίου Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής Αντίληψης του Υπουργείου Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης (άρθρο 3 εδ. ε περ. εε Ν. 3580/2007): 2,00%. iii) Κράτηση 0,10% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 3 του Ν.4013/2011 ΦΕΚ 204/ /Τεύχος Α ) η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α. της σύµβασης. iii) Κατά την πληρωµή του τιµήµατος των υπηρεσιών παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήµατος. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει την 4 η.υ.πε. Μακεδονίας και Θράκης. Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος, εφαρµόζονται οι διατάξεις περί προµηθειών του ηµοσίου και των φορέων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, όπως ισχύουν κάθε φορά. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ της 4 ης Yγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ Σελίδα 8 από 16

9 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ Θεσσαλονίκη σήµερα οι παρακάτω συµβαλλόµενοι: 1. Αφενός ο κ. Ευστράτιος Α. Πλωµαρίτης, ιοικητής της 4 ης Υ.Πε. Μακεδονίας & Θράκης που εκπροσωπεί µε την ιδιότητα του αυτή νόµιµα την 4 η.υ.πε. Μακεδονίας & Θράκης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ , Α.Φ.Μ ,.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης και αφετέρου 2. Ο κ...της εταιρείας που εκπροσωπεί νοµίµως µε την ιδιότητά του αυτή την εταιρεία, η οποία εδρεύει στην, Τ.Κ...,. και µε Α.Φ.Μ.,.Ο.Υ..., Λαµβάνοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του Π.. 166/2003 ( ΦΕΚ 138 Α ) «Τόκος επί καθυστερήσεων Πληρωµής Προµηθειών-Υπηρεσιών». β) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». γ) Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 Α του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», άρθρο 83 ιαγωνισµός Εξαιρέσεις, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 21 και 23 του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ141/ Τεύχος Α ). δ) Τις διατάξεις του Ν.2690/ 1999 «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις». ε) Τις διατάξεις του Ν. 2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων Υγείας των Πε. Σ. Υ.Π και άλλες διατάξεις» στ) Τις διατάξεις του Ν. 3329/ΦΕΚ 81/ /τεύχος Α. ζ) Τις διατάξεις του Ν. 3527/ ΦΕΚ 25/ / Τ. Α. η) Τις διατάξεις του Π.. 60/ 2007 (ΦΕΚ 64/ τεύχος Α ). θ) Τις διατάξεις του Ν.3580/ ΦΕΚ 134/ / Τεύχος. ι) Τις διατάξεις του Π.. 118/ 2007 ΦΕΚ 150 τεύχος Α / «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». ια) Τις διατάξεις του Π.. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/ για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές» ιβ) Τις διατάξεις του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α 202/ ). ιγ) Τις διατάξεις του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συµφωνίας περί ηµοσίων συµβάσεων Προµηθειών» (ΦΕΚ Α 139/ ) ιδ) Τις διατάξεις του N.3784/ 2009 ( ΦΕΚ Α 137/ ) «Αναθεώρηση διατάξεων του Ν.703/ 1997 περί Ανταγωνισµού και άλλες διατάξεις», άρθρο 37. ιε) Τις διατάξεις του Ν.3867/ 2010 ( ΦΕΚ Α 128/ ). ιστ) Τις διατάξεις του Ν. 3886/ 2010 (ΦΕΚ Α 173/ ) ιζ) Τις διατάξεις του Π.. 113/ 2010 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες» Σελίδα 9 από 16

10 (ΦΕΚ194/ Τεύχος Α ). ιη) Τις διατάξεις του Ν.3918/ ΦΕΚ 31/ / Τεύχος Α «ιαρθρωτικές αλλαγές στο 15PROC σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις». ιθ) Τις διατάξεις του Ν. 4052/ 2012 (ΦΕΚ 41/ Α/ ). κ) Τις διατάξεις του Ν /2012 (ΦΕΚ Α 51/ ) «ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής». κα) Την υπ αριθµ. 15/ διακήρυξη του ιεθνή ηµόσιου Ανοιχτού ιαγωνισµού για την εν λόγω προµήθεια. κβ) Την από (Α ΑΜ:14SYMV ) υπογεγραµµένη σύµβαση µε την εταιρεία MERCEDES-BENZ Α.Ε.Ε.. κγ) Την υπ αριθµ. 538/ (Α Α: 7ΚΓΧΟΡ1Ο-ΣΤΨ) Απόφαση ιοικητή της 4 ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης µε την οποία εγκρίνει τη δέσµευση πίστωσης ύψους πενήντα µίας χιλιάδων ευρώ (50.000,00 ) για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων της 4 ης Υ.Πε.- Π.Ε..Υ. Μακεδονίας και Θράκης, Κ.Α.Ε. 1311,01 οικονοµικό έτος 2015 για την κάλυψη της δαπάνης προµήθειας υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας-Π.Ε.Υ. της 4 ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. κδ) Την υπ αριθµ. 538/ (Α Α: 7ΚΓΧΟΡ1Ο-ΣΤΨ) Απόφαση ιοικητή της 4 ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης σχετικά µε 1) Την έγκριση διενέργειας διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια υγειονοµικού υλικού για τον εξοπλισµό των Ασθενοφόρων Οχηµάτων των Κέντρων Υγείας, εποπτείας της 4 ης.υ.πε. Μακεδονίας και Θράκης, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, προϋπολογισθείσας δαπάνης ,68 µε Φ.Π.Α.. 2) Τη διενέργεια της διαδικασίας από την επιτροπή έρευνας και αγοράς για την προµήθεια υλικών και την ανάθεση υπηρεσιών και έργων, για την κάλυψη των αναγκών της 4 ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (εκτός αυτών που αφορούν την Τεχνική Υπηρεσία), που συγκροτήθηκε µε την υπ αριθµ. 124/ Απόφαση ιοικητή της 4 ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. κε) Την υπ αριθµ. 11/ (Α Α: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της διαδικασίας έρευνας αγοράς για το εν λόγω έργο. κστ) Την υπ αριθµ (Α Α:..) Απόφαση ιοικητή της 4 ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης σχετικά µε την έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής έρευνας και αγοράς της διαδικασίας.. Συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1. Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, έναντι της αµοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προµήθειας υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των είκοσι ενός (21) Τυποποιηµένων Ασθενοφόρων Οχηµάτων Προνοσοκοµειακής Φροντίδας 4x2 και 4x4- Diesel τύπου SPRINTER 313 CDI για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας εποπτείας της 4 ης.υ.πε. Μακεδονίας και Θράκης, σύµφωνα µε τον κάτωθι πίνακα: Σελίδα 10 από 16

11 α/α ΕΙ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ για ένα (1) Ασθενοφόρο ΠΟΣΟΤΗΤΑ για είκοσι ένα (21) Ασθενοφόρα Φ.Π.Α. ΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΕΙ ΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ΜΕΦ.Π.Α. 1 ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 800 GR % 2 ΓΑΝΤΙΑ LATEX M (κουτί) % 3 ΓΑΝΤΙΑ LATEX L (κουτί) % 4 ΓΑΝΤΙΑ ΣΑΓΡΕ % 5 6 ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ % % 7 ΟΞΥΖΕΝΕ % 8 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ % 9 BETADINE ,50% 10 ΓΑΖΕΣ ΠΑΚΕΤΩΝ 10Χ % ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ FUCIDIN (1box x 10cloth x 10cm) ΣΕΝΤΟΝΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ % ,50% % 14 ΣΤΙΚ ΑΜΜΩΝΙΑΣ % 15 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΕΜΕΤΟΥ % 16 ΝΕΦΡΟΕΙ Η ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ % 17 ΕΠΙ ΕΣΜΟΙ 12cm % 18 ΕΠΙ ΕΣΜΟΙ 10 cm % 19 ΕΠΙ ΕΣΜΟΙ 8 cm % 20 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ % Σελίδα 11 από 16

12 21 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ % 22 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ % 23 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ % 24 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ % ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΚΟΛΛΑΡΑ S ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΚΟΛΛΑΡΑ Μ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΚΟΛΛΑΡΑ L ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΚΟΛΛΑΡΑ XL ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛΗ ΠΑΙ ΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 100% Ο2 (ΜΗ ΕΠΑΝΑΕΙΣΠΝΟΗΣ) ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ VENTURI ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ % % % % % % % % % 34 JELL % 35 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΒΑΡΕΛΑΚΙ (ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ) % 36 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ % 37 ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ % 38 ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ % 39 TEGATERM 10x12cm % 40 ΠΑΙ ΙΚΟΙ % Σελίδα 12 από 16

13 ΜΠΛΕ ΡΟΖ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΓΚΡΙ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ % % % % % 46 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2ml % 47 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5ml % 48 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10ml % 49 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20ml % 50 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 60ml % RINGERS LACTATE 500ml SOD CHLOR 0,9% 500ml DEXTROSE 5% 500ml ,50% ,50% ,50% 54 ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ,50% NELATON KOKK.(No18) NELATON ΠΡΑΣ..(No14) NELATON ΠΟΡΤ. (No16) NELATON ΜΠΛΕ.(No8) % % % % 59 ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ % 60 ΣΑΚΟΣ ΝΕΚΡΟΥ % ΤΑΙΝΙΕΣ ONE TOUCH ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡ. ΒΕΛΟΝΩΝ % % Σελίδα 13 από 16

14 63 64 ΧΕΙΡ/ΚΕΣ ΠΟ ΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΥΑΛΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ % % 65 ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΑΠΛΟ ΧΩΡΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ % 66 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ % ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. Σελίδα 14 από 16

15 ΑΡΘΡΟ 2 1. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται από την αρµόδια υπηρεσία της 4 ης.υ.πε. 15PROC Μακεδονίας και Θράκης µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την προσκόµισή τους, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο Ζ, υποπαράγραφος Ζ5, 4 του Ν.4152/ 2013 (ΦΕΚ Α 107/ ), µετά από προηγούµενη θεώρηση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος είναι η κατάθεση στην οικονοµική υπηρεσία της 4 ης.υ.πε. Μακεδονίας και Θράκης: α) Τιµολογίου πώλησης β) Αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. γ) Πρωτόκολλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής του εξοπλισµού, υπογεγραµµένο από την Επιτροπή Παραλαβής. 2. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόµιµες κρατήσεις, ήτοι: i) Υπέρ του Κεφαλαίου Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής Αντίληψης του Υπουργείου Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης (άρθρο 3 εδ. ε περ. εε Ν. 3580/2007): 2,00%. iii) Κράτηση 0,10% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 3 του Ν.4013/2011 ΦΕΚ 204/ /Τεύχος Α ) η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α. της σύµβασης. iii) Κατά την πληρωµή του τιµήµατος της προµήθειας παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήµατος. 3. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µε βάση την περιγραφή και την τιµή, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στην προσφορά του και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του. ΑΡΘΡΟ 3: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ α. Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την 4 η.υ.πε. Μακεδονίας και Θράκης, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, σχετικά µε την εκτέλεση της προµήθειας. β. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της. γ. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. ε. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν γι αυτόν από την παρούσα. ΑΡΘΡΟ 4: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και να επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή, τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ηµερών στο σχετικό αίτηµα του Αναδόχου, διαφορετικά, µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας, τεκµαίρεται αποδοχή του αιτήµατος. ΑΡΘΡΟ 5: ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου, η µε αρίθµ διακήρυξη του σχετικού διαγωνισµού και η υπ αρ.πρωτ κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συµπληρωµατικά της παρούσας σύµβασης συµβατικά τεύχη. Σελίδα 15 από 16

16 1. Ο ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύµβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνηµµένα εδώ έγγραφα του 15PROC διαγωνισµού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτός έλαβε γνώση και µε τα οποία συµφωνεί. 2. Ο ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση. Φέρει δε την ευθύνη για την επίτευξη του συµβατικού σκοπού µετά των παρεποµένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προµήθειας, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης και επιβαρύνεται µε τις ενδεχόµενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 3. Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύµβαση, προσαρτώνται στην παρούσα σύµβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο µε τη σύµβαση, υπό την έννοια ότι, ό,τι δεν ρυθµίζεται στην σύµβαση συµπληρώνεται από τα προσαρτώµενα σ αυτή κατωτέρω τεύχη, οι όροι των οποίων ισχύουν το ίδιο µε τους όρους της παρούσας σύµβασης και συµφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής: α) η µε αρίθµ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, β) η υπ αρ.πρωτ κατατεθείσα προσφορά του αναδόχου. 4. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθµισης µεταξύ των συµβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: α) Η παρούσα σύµβαση β) Ο Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου γ) Η διακήρυξη του διαγωνισµού δ) Η προσφορά του Αναδόχου Για τα θέµατα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείµενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή µπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερµηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύµβαση. 5. Τέλος και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη επαναλαµβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συµφωνίες ανεπιφύλακτα και ότι θεωρούν τη σύµβαση έγκυρη και ισχυρή. ΑΡΘΡΟ 6: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Ο Ανάδοχος της προµήθειας και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης που θα υπογραφεί, µε βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα δικαστήρια του Ν.Θεσσαλονίκης, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάχθη το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, ένα έλαβε ο Ανάδοχος και δύο (2) η Αναθέτουσα Αρχή. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Για την 4 η.υ.πε. Μακεδονίας και Θράκης Για την ανάδοχο εταιρεία Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ της 4 ης Yγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ Σελίδα 16 από 16

15PROC002820680 2015-06-03

15PROC002820680 2015-06-03 15PROC002820680 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ. ΑΔΑ: Αρ. Πρωτ. 3702 Θεσσαλονίκη, 18 /2/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ. ΑΔΑ: Αρ. Πρωτ. 3702 Θεσσαλονίκη, 18 /2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΔΑ: Αρ. Πρωτ. 3702 Θεσσαλονίκη, 18 /2/2015 ΤΜΗΜΑ : ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 4555 /25-02-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 4555 /25-02-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ. ΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΠΥΡΓΟΥ Ταχ. /νση: Περιοχή Συντριάδα Τ.Κ. 27 100 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ.: 26210-82784 Φαξ: 26210-82378 Πληροφορίες: Πουλιάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Σελίδα 1 από 18. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΚΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΔΑ: Σελίδα 1 από 18. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΚΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΚΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διοικητής της 4 ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης Έχοντας υπόψη:

Ο Διοικητής της 4 ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης Έχοντας υπόψη: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

204/Α/19.07.1974) 3918/2011.

204/Α/19.07.1974) 3918/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Aριστοτέλους αρ. 16, 546 23 Θεσσαλονίκη ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 4/6/ 2013

Θεσσαλονίκη, 4/6/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 4/6/ 2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) Tαχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 3/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 16-1-2015 Αρ. Πρωτ.: 106 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ηράκλειο 30-12-2011 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 600 Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισµός για Υγειονοµικές Υπηρεσίες στο Χώρο Εργασίας, για ένα (1) έτος, CPV (85147000-1) Γραφείο Προµηθειών (Κτίριο ιοίκησης)

Πρόχειρος διαγωνισµός για Υγειονοµικές Υπηρεσίες στο Χώρο Εργασίας, για ένα (1) έτος, CPV (85147000-1) Γραφείο Προµηθειών (Κτίριο ιοίκησης) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ.(ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» (Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης) Θεσ/νίκη: 26-06-2014 Οικονοµικό Τµήµα/Γραφείο Προµηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Fax :210-7291808 Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Fax :210-7291808 Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 02/06/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI Αρ. Πρωτ.11/07/497/1093F ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π... ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠ ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1ΟΡ1Ο-ΩΗΑ. Θεσσαλονίκη, 2-5-2014 Αρ.Πρωτ. 7973. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ της 4 ης Yγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Ν.

ΑΔΑ: ΒΙΦ1ΟΡ1Ο-ΩΗΑ. Θεσσαλονίκη, 2-5-2014 Αρ.Πρωτ. 7973. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ της 4 ης Yγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΑΘΗΝΑ 14/06/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1178/1086F ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 39831200-8 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 39831200-8 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 39/2012 Πληροφορίες: Αραµπατζάκη Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Καβάλα, 21/08/2015 Αρ. Πρωτ. : 5908 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΗΛ.: 2510241913,2510241928,2510241930

Διαβάστε περισσότερα

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 39831200-8 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 39831200-8 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 50/2012 Πληροφορίες: Αραµπατζάκη Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 21.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5986 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 21.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5986 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 21.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5986 / 2014 Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις: 1. Του Π.. 118/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/06/2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/06/2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 6 η ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ: Οικονοµικό Προµηθειών Ταχ. /νση: Γρ. Λαµπράκη 13 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

18/5/2015 ΗΜΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ

18/5/2015 ΗΜΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ελένη Λαζαρίδου Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη Τηλ.:2313320587,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.:2313320584,537 Fax 2310252487 e-mail:elazaridou@3ype.gr

Τηλ.:2313320584,537 Fax 2310252487 e-mail:elazaridou@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ελένη Λαζαρίδου Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη Τηλ.:2313320584,537

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002839790 2015-06-11

15PROC002839790 2015-06-11 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 9-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 34678 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.:2313320584,537 Fax 2310252487 e-mail:elazaridou@3ype.gr

Τηλ.:2313320584,537 Fax 2310252487 e-mail:elazaridou@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ελένη Λαζαρίδου Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη Τηλ.:2313320584,537

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002310032 2014-09-26

14PROC002310032 2014-09-26 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ταχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας 1 Χανιά Πληροφορίες: ηµήτρης Κατσαβριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 26.01.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 26.01.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 26.01.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 598 / 2015 Πρόχειρου ηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την

Διαβάστε περισσότερα