Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής, 1955-1982 - 8 -"

Transcript

1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

2 Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

3 Δ-ΓΡΜ-001 Γραμματεία διάφορα Δ-ΓΡΜ-002 Γενικά γραμματείας Μηχανοργάνωση γραμματείας της Σχολής (η αλληλογραφία μεταφέρθηκε στο φάκελλο μηχανοργάνωσης) Δ-ΓΡΜ-003 Γραμματεία διάφορα Δ-ΓΡΜ-004 Γενικές προμήθειες γραμματείας Δ-ΓΡΜ-005 Πιστώσεις γραμματείας Δ-ΓΡΜ-006 Επέκταση γραμματείας Δ-ΓΡΜ-007 Πιστώσεις γραμματείας Δ-ΓΡΜ-008 Πιστώσεις γραμματείας Δ-ΓΡΜ-010 Γραμματεία Δ-ΔΜΣ-001 Επιτροπεία Δημοσιευμάτων - Εκθέσεις πεπραγμένων Δ-ΔΜΣ-002 Επιτροπεία Δημοσιευμάτων - Εκθέσεις πεπραγμένων Δ-ΔΜΣ-003 Επιτροπεία Δημοσιευμάτων - Επετηρίς - Επιστημονική Επετηρίς - Ενημερωτικό δελτίο Δ-ΔΦΡ-001 Διάφορα Δ-ΔΦΡ-002 Διάφορα Δ-ΔΦΡ-003 Διάφορα Δ-ΔΦΡ-004 Διάφορα Δ-ΔΦΡ-005 Διάφορα 1981 Δ-ΔΦΡ-006 Πιστώσεις γραμματείας (Αχρονολόγητα) Ελένη Ψαρρά -Τριανταφυλλίδου Υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού ΔΕ κατηγορίας Επιτροπεία Δημοσιευμάτων Επετηρίς παν/κού έτους Επετηρίς παν/κού έτους Επετηρίς παν/κού έτους Επετηρίς παν/κού έτους Επετηρίς παν/κού έτους Επετηρίς παν/κού έτους Επετηρίς παν/κού έτους Εκθέσεις πεπραγμένων Επετηρίς παν/κού έτους Επετηρίς παν/κού έτους Επιστημονική επετηρίδα Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

4 Διάφορα Δ-ΔΦΡ-008 Διάφορα Δ-ΔΦΡ-010 Διάφορα - Ε.Ο.Κ Δ-ΔΦΡ-011 Διάφορα - Ε.Λ.Ο.Τ. - Ε.Ο.Κ Δ-ΔΦΡ-012 Διάφορα Δ-ΔΦΡ-013 Προτάσεις για ίδρυση νέων Εδρών και θέσεων - Διάφορα Δ-ΔΦΡ-014 Διάφορα Δ-ΔΦΡ-015 Διάφορα 1977 Δ-ΔΦΡ-018 Διάφορα Δ-ΔΦΡ-019 Διάφορα Δ-ΔΦΡ-021 Διάφορα Δ-ΔΦΡ-022 Διάφορα Δ-ΔΦΡ-023 Διάφορα 1969,1970,1971 Δ-ΔΦΡ-024 Οργάνωση Γραφείου Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Παν/μίου Θεσ/νίκης Δ-ΔΦΡ-025 Ε.Λ.Ο.Τ Δ-ΔΦΡ-026 Διάφορα - Διπλώματα -Ορκωμοσίες Δ-ΔΦΡ-027 Διάφορα γενικά περί Εδρών Δ-ΔΦΡ-028 Δηλώσεις του προσωπικού της πρώην Εδρας Οικοδομικής για ένταξη στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Δ-ΔΦΡ-029 Βιβλιάριον σπουδών - Δίδακτρα - Απαλλαγαί - Εξέταστρα 1964 Δ-ΔΦΡ-030 Γενικά πρακτικών ασκήσεων Δ-ΔΦΡ-031 Πιστοποιητικά εκ του Παν/μίου Φλωρεντίας - Μετεγγραφαί και κατατάξεις Δ-ΔΦΡ-032 Μεταφοραί μαθημάτων Δ-ΔΦΡ-033 Αναθέσεις παν/κού έτους Αποσπάσματα πρακτικού αναθέσεων εντολών Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

5 διδασκαλίας Δ-ΔΦΡ-034 Ερευνητική δραστηριότητα των Α.Ε.Ι. Δ-ΔΦΡ-035 Τμηματική εξέταση Δ-ΔΦΡ-036 Διάφοροι γενικοί φάκελλοι Δ-ΔΦΡ-037 Μεγάλαι Γεωδαιτικαί και Τοπογραφικαί Ασκήσεις Δ-ΔΦΡ-038 Τ.Ε.Ε. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Δ-ΔΦΡ-039 Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Σχολής - Οδηγός Σπουδών - Περί βαθμού προόδου Δ-ΔΦΡ-040 Στρατολογικά - Γ.Ε.Σ. Δ-ΔΦΡ-041 "Σχετικά με το σύστημα σπουδών στην Σχολή μας " εξάμηνα Πολ. Μηχανικών Δ-ΔΦΡ-042 Μουσείο Αρχιτεκτονικής Δ-ΔΦΡ-043 Σχετικά με τον κύκλο σπουδών "Μηχανικού Διεργασιών" Δ-ΔΦΡ-044 Περί διαιρέσεως των Σχολών εις Τομείς - Τμήμα Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Δ-ΔΦΡ-046 Κτίριον Βασ.Όλγας 29 Δ-ΔΦΡ-047 Καταστατικός Χάρτης Ανωτάτης Εκπαίδευσης Δ-ΔΦΡ-048 Κέντρο Εξειδικεύσεων Μηχανικών και μεταπτυχιακών σπουδών στο Βόλο - Κύκλοι σπουδών - Περί δημιουργίας κλάδου Γεωπόνων - Υδραυλικών Δ-ΔΦΡ-049 Εισιτήριοι - Αριθμ. εισακτέων - Εισ. ομογενών Δ-ΔΦΡ-050 Γενικά - Τμήμα Πολ. Μηχανικών - Τμήμα Αρχιτεκτόνων - Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών - Τμήμα Μηχανολόγων - Τμήμα Ηλεκτρολόγων - Τμήμα Χημικών Μηχανικών- Τμήμα Μαθηματικών Φυσικών Δ-ΔΦΡ-051 Ιατρική υπηρεσία Δ-ΔΦΡ-052 Γενικά περί βιβλιοθηκών - Διάφορα Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

6 Δ-ΔΦΡ-055 Περί ιδρύσεως Εδρών Δ-ΔΦΡ-056 Σπουδαστήριο Μαθηματικών Έδρα - Σπουδαστήριο Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος Δ-ΔΦΡ-057 Δηλώσεις για ένταξη στα Τμήματα Δ-ΔΦΡ-058 Σχήματα μηχανοργάνωσης γραμματειών του Α.Π.Θ. εγχειρίδιο προδιαγραφών κατασκευής του συστήματος Δ-ΔΦΡ-059 Ίδρυση Εργαστηρίων Δ-ΔΦΡ-060 Συνεργασία με τα ξένα Παν/μια Δ-ΔΦΡ-061 Διάφορα Επιτροπής Περιβάλλοντος Δ-ΔΦΡ-062 Άδεια 1- τέως τεχνίτες - τέως Ε.Ε.Π. Δ-ΔΦΡ-063 Ισοτιμίες - Διάφορα περί ισοτιμιών Δ-ΔΦΡ-064 Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Δ-ΔΦΡ-065 Εισιτήριοι Δ-ΔΦΡ-066 Έδρα Μηχανουργικής Τεχνολογίας Δ-ΔΦΡ-067 Σύλλογοι διπλωματούχων Δ-ΔΦΡ-068 Εκπροσώπηση σε επιτροπές Δ-ΔΦΡ-069 Γυμναστήριο ποινές Δ-ΔΦΡ-070 I.A.E.S.T.E. Δ-ΔΦΡ-071 Επροσώπηση εις επιτροπάς Δ-ΔΦΡ-072 Ανωτέρα Σχολή Υπομηχανικών Δ-ΔΦΡ-073 Διάφορα Δ-ΔΦΡ-074 Προσκλήσεις συνεδρίων , Κοσμητείας, γενική συνέλευσης Δ-ΔΦΡ-075 Γενικές συνελεύσεις Δ-ΔΦΡ-076 Βεβαιώσεις Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α Δ-ΔΦΡ-077 Θύματα ανάπηροι πολέμου Δ-ΔΩΡ-001 Δωρεαί διάφοροι δωρεαί δι' εξοπλισμόν 1)Δωρεαί διάφοροι 2)Εξοπλισμός Εργαστηρίων 3) Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

7 Εργαστηρίων τεχνική βοηθ. συμμετοχή εις το πρόγραμμα Ατομ. Ενεργ. Δ-ΔΩΡ-002 Δωρεές - Κληροδοτήματα- Συμμετοχή στο πρόγραμμα Ατομ. Ενέργειας Δ-ΚΔΡ-001 Γενικά περί εκδρομών Δ-ΚΔΡ-002 Εκδρομές Πανεπιστημίου Τεχνική βοήθεια (Αχρονολόγητα) Εξοπλισμός Εργαστηρίων Υποτροφίες κληροδοτήματος "Θ.Παπαμιχαηλίδη" Εξοπλισμός Εργαστηρίων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας - Τεχνική βοήθεια Εκπαιδευτική εκδρομή Τμήματος Αγρ.Τοπ.Μηχ. εξωτερικού θέρους 1966 Α.Π Εκδρομή Παν/μίου Εκδρομή Παν/μίου Εκδρομαί Δ-ΚΔΡ-003 Γενικά περι εκδρομών Δ-ΚΔΡ-004 Γενικά περι εκδρομών Γενικά περι εκδρομών Εκδρομή τελειοφοίτων Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Εκδρομή τελειοφοίτων Πολιτικών Μηχανικών Εκδρομή τελειοφοίτων Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών Εκδρομή τελειοφοίτων Τοπογράφων Εκδρομή τελειοφοίτων Αρχιτεκτόνων Εκδρομή τελειοφοίτων Αρχιτεκτόνων Εκδρομή τελειοφοίτων Αρχιτεκτόνων Εκδρομή τελειοφοίτων Ηλεκτρολόγων - Μηχανολόγων Μηχανικών Εκδρομή τελειοφοίτων Τμήματος Αρχιτεκτόνων Εκδρομή τελειοφοίτων Τμήματος Χημικών Μηχανικών Εκδρομή τελειοφοίτων Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Εκδρομή τελειοφοίτων Τμήματος Χημικών Μηχανικών Εκδρομή τελειοφοίτων Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Εκδρομή τελειοφοίτων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Εκδρομή τελειοφοίτων Τμήματος Αρχιτεκτόνων Εκδρομή τελειοφοίτων Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Εκδρομή τελειοφοίτων Τμήματος Αρχιτεκτόνων Εκδρομή τελειοφοίτων Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Εκδρομή τελειοφοίτων Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Εκδρομή τελειοφοίτων Ηλεκτρολόγων - Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

8 Μηχανολόγων Μηχανικών Γενικά περί εκδρομών Εκδρομή τελειοφοίτων Πολιτικών Μηχανικών Δ-ΚΔΡ-005 Εκδρομές Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Δ-ΚΔΡ-006 Δ-ΚΤΡ-001 Διάθεση χώρων - Κατανομή χώρων - Αιθουσιολόγιο κτιρίου Σχολής Δ-ΚΤΡ-002 Κτίριο Σχολής Πολυτεχνικής Δ-ΚΤΡ-003 Δ-ΚΤΡ-004 Κτιριο Σχολής Πολυτεχνικής Δ-ΚΤΡ-005 Δ-ΚΤΡ-006 Διάθεση χώρων - Κατανομή χώρων - Κτίριο Δ-ΚΤΡ-007 Διάθεση χώρων κτιρίων Πολυτεχνικής Σχολής Δ-ΚΤΡ-008 Γενικά κτιρίου Πολυτεχνικής Σχολής Δ-ΚΤΡ-009 Διάθεση χώρων Πολυτεχνικής Σχολής Δ-ΚΤΡ-010 Κτίριο Σχολής Πολυτεχνικής Δ-ΚΤΡ-011 Κτίριον της Σχολής Εκδρομή τελειοφοίτων Τμήματος Χημικών Μηχανικών Εκδρομή Πολ. Μηχανικών Εκδρομή Πολ. Μηχανικών Εκδρομή Αρχιτεκτόνων Εκδρομή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Εκδρομή Αρχιτεκτονικής Εκδρομή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Εκδρομή Αρχιτεκτόνων Εκδρομή Πολ. Μηχανικών Φωτοαντιγραφικόν μηχάνημα XEROX της Σχολής και IBM Διάθεση χώρων κτιρίου Πολυτεχνικής Σχολής Περί της Πολυτεχνειουπόλεως - Απαλλοτριώσεις Διάθεσις χώρων κτιρίου Επέκτασις κτιρίου Πολυτεχνικής Σχολής Κυλικείον της Σχολής Περί προσθήκης ορόφων εις τας πτέρυγας των Πολ. Μηχανικών και των Αρχιτεκτόνων και περί κατασκευής νέας πτέρυγας Αγρ.Τοπ.Μηχανικών Περί διαμορφώσεως του χώρου προ του κτιρίου της Πολυτεχνικής Σχολής Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

9 Περί της αιθούσης συνεδριάσεων του κτιρίου της Σχολής Περί του κτιρίου - Αμφιθεάτρων της Σχολής Περί των ανελκυστήρων του κτιρίου Εδρών της Σχολής Δ-ΚΤΡ-012 Κτίριο Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων και Χημικών Μηχανικών γενικά έως 1977 Δ-ΝΜΘ-001 Νομοθεσία γενικά Δ-ΝΜΘ-002 Νομοθεσία γενικά Δ-ΟΙΚ-001 Δημόσιες επενδύσεις 1978 Κατανομή πιστώσεων δημοσίων επενδύσεων 1978 Δ-ΟΙΚ-002 Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 1975 Δ-ΟΙΚ-003 Οικονομικά - Πιστώσεις - Κατανομή πιστώσεων Δ-ΟΙΚ-004 Προϋπολογισμός Οικονομικά Προϋπολογισμός Πιστώσεις Απαντήσεις Καθηγητών επί του υπ. Αριθμόν Α.1110/ περί υποβολής πινάκων προμήθειας επιστημονικών οργάνων, ειδών και υλικών αξίας άνω των δια το 1975 Ιεράρχησης της Σχολής των αναγκών αυτής εις εξοπλισμό Εργαστηρίων και κτιριακής εγκατάστασης Δ-ΟΙΚ-005 Προϋπολογισμός - Προμήθειαι Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 1968 Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 1967 Προμήθεια Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 1964 Προϋπολογισμός - Προμήθειαι Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 1965 Χορήγησις τεχνικού επιδόματος Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 1966 Δ-ΟΙΚ-006 Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός 1981 Προϋπολογισμός 1982 Δ-ΟΙΚ-007 Δημόσιες επενδύσεις Δ-ΟΙΚ-008 Οικονομικά -Πιστώσεις- Προϋπολογισμός 1970 Προϋπολογισμός 1970 Πιστώσεις κατανομή πιστώσεων Οικονομικά Δ-ΟΙΚ-009 Πιστώσεις Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. - Αλγόριθμος - Πιστώσεις Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Καθορισμός ποσοστών εσόδων Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Δ-ΟΙΚ-010 Αλγόριθμος Κατανομή ποσού από τη Σ.Α.Ε. 045 έργου Προμήθεια μεγάλων οργάνων Καθορισμός ποσοστών εσόδων Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

10 Δημόσιαι επενδύσεις 1976 Δ-ΟΙΚ-011 Δημόσιαι επενδύσεις 1977 Δ-ΟΙΚ-012 Δ-ΟΙΚ-015 Δημόσιες επενδύσεις Δ-ΟΙΚ-016 Σχετικά με δαπάνες εξοπλισμού Α.Ε.Ι.- Οικονομικά - Πιστώσεις Περί προμήθειας οργάνων άνω των δρχ δια το έτος 1976 Προϋπολογισμός 1980 Προϋπολογισμός 1978 Προϋπολογισμός 1979 Εκτίμηση της αξίας των οργάνων, επίπλων κ.λ.π των Εδρών, Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Μουσείων Δ-ΟΙΚ-017 Αναθέσεις Αναθέσεις εις διδασκαλίας Αναθέσεις εντολής διδασκαλίας μαθημάτων Αναθέσεις εντολών διδασκαλίας μαθημάτων Αναθέσεις εις Καθηγητές έτος Αναθέσεις εις Υφηγητές Αναθέσεις εντολής διδασκαλίας μαθημάτων Αναθέσεις εντολής διδασκαλίας μαθημάτων Αναθέσεις εις διδασκαλίας Αναθέσεις Αναθέσεις Αναθέσεις διδασκαλίας εις Καθηγητές Παν/μίου Δ-ΟΙΚ-018 Αναθέσεις Αναθέσεις σε Υφηγητές για το Αναθέσεις σε Επιμελητές και Διδάκτορες Βοηθούς για το Δ-ΟΙΚ-019 Αναθέσεις - Βεβαιώσεις μισθοδοσίας Βεβαιώσεις μισθοδοσίας αναθέσεων έως Βεβαιώσεις μισθοδοσίας αναθέσεων Βεβαιώσεις μισθοδοσίας αναθέσεων Βεβαιώσεις μισθοδοσίας αναθέσεων Δ-ΟΙΚ-020 Αναθέσεις - Γενικά αναθέσεις Καθηγητών Αναθέσεις σε Καθηγητές Γενικά αναθέσεων Αναθέσεις Καθηγητές Γενικά αναθέσεων Αναθέσεις Καθηγητών Γενικά αναθέσεων Δ-ΟΙΚ-021 Αναθέσεις βεβαιώσεις μισθοδοσίας Δ-ΟΙΚ-022 Αναθέσεις Αναθέσεις Αναθέσεις σε Επιμελητές (ανεκλήθη με το 2288/ έγγραφο) Αναθέσεις Αναθέσεις χωρίς αμοιβή Αναθέσεις σε ειδικούς επιστήμονες Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

11 Αναθέσεις διάφορα Δ-ΟΙΚ-023 Αναθέσεις Αναθέσεις Δ-ΟΙΚ-024 Αναθέσεις Δ-ΟΙΚ-025 Αναθέσεις Δ-ΟΙΚ-027 Αναθέσεις Υφηγητών Επιμελητών Αναθέσεις Υφηγητών Αναθέσεις Επιμελητές και Διδάκτορες Βοηθούς για το Αναθέσεις Υφηγητών Επιμελητών Γενικά αναθέσεων σε Υφηγητές και Επιμελητές για το Γενικά Επιμελητών Αναθέσεις σε Υφηγητές για το Αναθέσεις σε Επιμελητές και Διδάκτορες Βοηθούς για το Γενικά αναθέσεων σε Υφηγητές και Επιμελητές παν/κού έτους Αναθέσεις σε Υφηγητές για το Δ-ΟΙΚ-028 Αναθέσεις - Βεβαιώσεις μισθοδοσίας Βεβαιώσεις μισθοδοσίας Δ-ΟΙΚ-029 Αναθέσεις Καθηγητών Υφηγητών και Αναθέσεις σε Υφηγητές - Επιμελητές Επιμελητών Ανανεώσεις σε Καθηγητές μαθημάτων και κενών Εδρών Δ-ΟΙΚ-030 Μισθοδοσία αναθέσεων Βεβαιώσεις μισθοδοσίας Βεβαιώσεις μισθοδοσίας Δ-ΠΡΓ-001 Πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων έως Δ-ΠΡΓ-002 Πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων & Δ-ΠΡΓ-003 Πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων - Συνεξετασταί έως Δ-ΠΡΓ-004 Εκσυγχρονισμένο πρόγραμμα σπουδών - Εναρμόνιση προγραμμάτων διδασκαλίας των Σχολών με τα αντίστοιχα των παν/μίων της Ε.Ο.Κ Δ-ΠΡΓ-005 Πρόγραμμα διδασκαλίας Δ-ΠΡΓ-006 Πρόγραμμα σπουδών Δ-ΠΡΓ-007 Πρόγραμμα Δ-ΠΡΓ-009 Πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

12 Δ-ΠΡΣ-001 Γενικά Ε.Δ.Π. Πλήρωση θέσεων Ε.Δ.Π. για το έτος 1981 Γενικά Ε.Δ.Π. Χορήγηση επιδόματος σε μέλη του Ε.Δ.Π. που έχουν διδακτορικό Δ-ΠΡΣ-002 Διδάσκαλοι Ξένων Γλωσσών, Υφηγητές, Διδάσκαλοι Μηχανολογικού Σχεδίου, κλητήρες, τεχνήτες Δ-ΠΡΣ-003 Προσωπικό - Διάφορα - Παρασκευαστές Ένταξη Παρασκευαστών σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 640/ 79 Μεταπτυχιακά διπλώματα Ε.Δ.Π. Ιεράρχηση της Σχολής για την πλήρωση θέσεων Ε.Δ.Π. Κρυσταλλένια Δεδεκα Παρασκευάστρια Υδρ.Εργων Σ. Φραγκιαδάκη Παρασκευάστρια Μουσείου Αρχιτεκτονικής Ολγα Αναστασάτου Παρασκευάστρια Ανωτ. Μαθηματικών Β. Τσελεμέγκου Παρασκευάστρια Εργαστ. Αντοχής Υλικού Α.Πουλάκου Παρασκευάστρια Εργαστ. Γεωδαισίας Α. Μπετσης Παρασκευαστής Μουσείου Αρχιτεκτόνων Δ-ΠΡΣ-004 Εκτακτοι βοηθοί - Προσωπικό Δ-ΠΡΣ-005 Διάφορα - Προσωπικό Διάφορα - Προσωπικό Ε.Μυλωνά Παρασκευάστρια Εργ.Γεωδαισίας Ε. Κανταρτζή Παρασκευάστρια Αντοχής Υλικού Ι. Θεοδώρου Παρασκευάστρια Υδρ.Εργων Α. Γεωργιάδου Παρασκευάστρια Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος Γενικά περί Βοηθ. Διδ. Προσωπικού Ανακατανομή θέσεων Βοηθητικού Προσωπικού (εγγ.υπουργείου Παιδείας / ) Βεβαιώσεις περί της γνώσης Ξένης Γλώσσας προταθέντων προς διορισμόν Νικόλαος Τζιβανάκης Βοηθός Σπουδαστηρίου Πολεοδομίας Ανασταλείσαι προτάσεις διορισμού Βοηθών Ευαγγελία Παπαϊωάννου Βοηθός Εδρας Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων (παρητήθη) Χαρ. Κυριακίδης Βοηθός Μαθηματικού Σπουδαστηρίου (παρητήθη) Κων/νος Πατραμάνης Βοηθός Εργαστηρίου Εφηρμοσμένης Στατικής (ανεστάλη υπ'αριθμ.13397/ έγγραφον Πρυτανείαςεις Φ.Ε.Κ. 712) Νικόλαος Πυροβέτσης Βοηθός Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής και Οδοστρωμάτων (ανεστάλη υπ'αριθμ.13397/ έγγραφον Πρυτανείαςεις Φ.Ε.Κ. 712) Διάφοροι προτάσεις διορισμών Βοηθών Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

13 Διάφορα - Προσωπικό Δ-ΠΡΣ-006 Γενικά - Προσωπικό - Β.Δ.Π. Δ-ΠΡΣ-007 Προσωπικό - Έκτακτοι άμισθοι Επιμεληταί Ιωάννης Φαφούτης Έκτατος Άμισθος Επιμελητής του Εργαστηρίου Μορφολογίας και Ρυθμολογίας (επροτάθη Βοηθός) Χριστόφορος Παυλίδης Βοηθός Εργαστηρίου Αντοχής Υλικών (ανεστάλη) Φαφούτης Ιωάννης Βοηθός Εργαστηρίου Μορφολογίας και Ρυθμολογίας (ανεστάλη) Ορέστης Σιμώνης Βοηθός Εδρας Κτιριολογίας Ασημίνα Ξηροτύρι Βοηθός Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων Γεώργιος Παπαγεωργίου Βοηθός Εργαστηρίου Εφηρμοσμένης Στατικής (ανεκλήθη) Γεώργιος Σαμαράς Βοηθός Εργαστηρίου Παραστατικής Γεωμετρίας και Προοπτικής Κων/νος Σκούλιος Βοηθός Μαθηματικού Σπουδαστηρίου (παρητήθη) Καλαντζής Νέστωρ Βοηθός Εργαστηρίου Γεωδαισίας Γεργιάδου Ι. Αγάπη Βοηθός Εργαστηρίου Αντοχής Υλικών (υπέβαλε παραίτηση- παραιτήθη) Κων/νος Γιαννακόπουλος Βοηθός Εργαστηρίου Γεωδαιτικής Αστρονομίας (ανεστάλη) Σουζάνα Ποζάνη Βοηθός Εργαστηρίου Γεωδαιτικής Αστρονομίας (ανεκλήθη) Δημήτριος Βαγγελόπουλος Βοηθός Εργαστηρίου Υδραυλικής & Υδραυλικών Έργων (ανεκλήθη) Ζωίδης Στριάγκος Βοηθός Μαθηματικού Σπουδαστηρίου Εριέττα Λιάνη Βοηθός Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Ρυθμολογίας (δεν ανανεώθει η θητεία της ) (παρητήθη) Δημητριάδης Δημήτριος του Γρηγορίου Βοηθός Εργαστηρίου Οικοδομικής και Δομήσιμων Υλικών (δεν πραγματοποιήθη ο διορισμός του καθ' όσον υπερέβη το όριο ηλικίας) Φαίδων Δούκας Βοηθός Εδρας Κτιριολογίας (ανεστάλη) Φωτεινή Μπουγδάνου Βοηθός Εδρας της Κτιριολογίας (ανεστάλη ο ως άνω διορισμός ) Αθαν.Μίχος Βοηθός Εργαστηρίου Γεωδαιτικής Αστρονομίας Κων. Κολιόπουλος Βοηθός Εργαστηρίου Γεωδαισίας (παρητήθη διορισθείς ως επιμελητής) Φώτης Παπαδόπουλος Βοηθός Σπουδαστηρίου Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων & Κτιριολογίας Νικόλαος Κωτσοβίνος Βοηθός Εδρας Υδραυλικής Μπαλόγλου Χρήστος Έκτακτος Άμισθος Επιμελητής παρά τω Εργαστηρίω Παραστατικής Γεωμετρίας Φιλίππου Κων. Έκτακτος Άμισθος Επιμελητής Εδρας Κτιριολογίας Δανιήλ Νικόλαος Έκτακτος Άμισθος Επιμελητής παρά Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

14 Προσωπικό - Έκτακτοι αμισθοι Επιμεληταί τη Εδρα του Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος Χατζηλάμπρου Κ. Έκτακτος Άμισθος Επιμελητής του Εργαστηρίου Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων Λυρίγκος Δημ. Έκτακτος Άμισθος Επιμελητής Εδρας Διακοσμητικής Δεληγιώργης Νικόλαος - Πετρίδης Μιχαήλ Έκτακτοι Άμισθοι Επιμεληταί Εδρας Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων (ανεκλήθη ο διορισμός των) Αργυροπούλου Μαρία Εκτ.Αμ. Επιμελήτρια Εδρας Πολεοδομίας Ζουμπουλίδης Γεώργιος Έκτακτος Άμισθος Επιμελητής του Εργαστηρίου Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων (παρητήθη) Κουντούρης Α. Έκτακτος Άμισθος Επιμελητής Δωρής Μιχαήλ Έκτακτος Άμισθος Επιμελητής Εδρας Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων (ανεκλήθη ο διορισμός του) Θωμαϊδης Θ. Απόστολος Έκτακτος Άμισθος Επιμελητής παρά τη Εδρα της Πολεοδομίας Θωμαϊδης Απόστολος Εκτ.Αμ. Επιμελητής Εδρας Διακοσμητικής Κεχαγιόγλου Ολυμπία Έκτακτος Άμισθος Επιμελήτρια του Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Ρυθμολογίας Κοντογιάννη Ιουλία Έκτακτος Άμισθος Επιμελήτρια Εδρας Κτιριολογίας Κρατερού Ιωάννου Έκτακτος Άμισθος Επιμελητής παρά τη Εδρα της Πολεοδομίας Κούτσης Ν Παναγιώτης Έκτακτος Άμισθος Επιμελητής της Εδρας της Γεωδαισίας Κορίκης Νικόλαος Έκτακτος Άμισθος Επιμελητής Εδρας Υδραυλικής Περί εξωπανεπιστημιακής απασχολήσεως των Β.Δ.Π. Τρεμπέλας Μηνάς Έκτακτος Άμισθος Επιμελητής του Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Ρυθμολογίας Καραγιάννης Βόρης Έκτακτος Άμισθος Επιμελητής Εργαστηρίου Πρακτικής Γεωμετρίας Γιαγάς Πάτροκλος Εκτακτος Αμισθος Επιμελητής παρα τη Εκτάκτω Αυτοτελεί Εδρα της Κτιριολογίας Συμεωνίδης Δημήτριος Εκτ Αμ. Επιμελητής Υδραυλικής Ορέστης Σιμώνης Εκτ Αμ. Επιμελητής Εδρας Κτιριολογίας Λάσκαρης Κων Εκτακτος Αμισθος Επιμελητής Εργαστηρίου Αντοχής Υλικών (ανεκλήθη ο διορισμός του) Ρέγκος Νικόλαος Εκτ Αμ Επιμελητής Εδρας Αρχιτ. Συνθέσεων Παπαδόπουλος Θρασύβουλος Εκτακτος Αμισθος Επιμελητής παρα τω Εργαστηρίω της Παραστατικής Γεωμετρίας Παπαγιαννόπουλος Απόστολος Εκτακτος Αμισθος Επιμελητής παρα τη εδρα της Διακοσμιτικής Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

15 Πετράκης Ολύμπιος Εκτακτος Αμισθος Επιμελητής Εδρας Υδραυλικής Φλώρου Ν. Αθανάσιος Εκτακτος Αμισθος Επιμελητής παρά τη Εδρα της Πολεοδομίας Παπαδοπούλου Παρύσατις Εκτακτος Αμισθος Επιμελήτρια Σπουδαστηρίου Πολεοδομίας Αναγγελίαι Γρηγοριάδης Κων/νος Εκτακτος Αμισθος Επιμελητής παρα τη Εκτάκτω Αυτοτελεί Εδρα της Οδοποιίας Σαχίνης Νικόλαος Εκτακτος Αμισθος Επιμελητής Εδρας Ελευθέρου Σχεδίου Γεωργίου Ανδρέας Εκτακτος Αμισθος Επιμελητής του Εργαστηρίου της Γεωδαισίας Μπλέτσας Αναστάσιος Εκτακτος Αμισθος Επιμελητής παρα τη Εδρα της Πολεοδομίας Ιωάννης Αικατερινάρης Εκτακτος Αμισθος Επιμελητής παρά τω Εργαστηρίω Διακοσμητικών Τεχνών Γιακουμέλος Νικόλαος Εκτακτος Αμισθος Επιμελητής της Τακτικής Εδρας της Γεωδαισίας Παυλίδης Θεοδόσιος Εκτ Αμισθος Εππιμελητής (παρητήθη) Αθανασιάδης Ζήνων Εκτακτος Αμισθος Επιμελητής του Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής και Οδοστρωμάτων (προέγκρισις) Κατηργήθει η θέσις Ζάμπογλου Κων/νος Εκτακτος Αμισθος Επιμελητής παρα τη Εκτάκτω Αυτοτελεί Εδρα της Οδοποιίας Δ-ΠΡΣ-008 Γενικά περί Β.Δ.Π. Ιδρυση Εργαστηρίων, Εδρών και θέσεων Β.Δ.Π Δ-ΠΡΣ-009 Πλήρωση θέσεων Ε.Δ.Π. για το έτος Δ-ΠΡΣ-010 Α. Κακιούση Βοηθός Σπουδαστηρίου Πολεοδομίας Χρυσοθέα Παπαδοπούλου-Μίκου Βοηθός Εδρας Δομικών Μηχανών (ανεστάλη) Δ-ΠΤΡ-001 Υποτροφίες Α.Π.Θ. Δ-ΠΤΡ-002 Υποτροφίες διάφορα Υποτροφίες Δ-ΠΤΡ-003 Υποτροφίες διάφορα Ζ. Μητσάκη Βοηθός Εργαστηρίου Οικοδομικής και Δομήσιμων Υλικών (ανεκλήθη) Ανακληθείσαι προτάσεις Βοηθών Λεφάκης Κ. Βοηθός Εδρας Ελευθέρου Σχεδίου Ιωαννίδης Γ. Βοηθός της Εδρας των Υδρ. Έργων (ανεκλήθη) Γεωργιάδης Γ. Βοηθός Σπουδαστηρίου Πολεοδομίας (ανεκλήθη) Σεβίλλη Κονταξόγλου περί μετατάξεως της θέσεως Βοηθού του Εργαστηρίου Γεωδαισίας Μ. Μπάρη Βοηθός Εδρας Οικοδομικής και Δομήσιμων Υλικών Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

16 Δ-ΠΤΡ-004 Υποτροφίες έως Δ-ΠΤΡ-005 Υποτροφίες , , Δ-ΠΤΡ-006 Δ-ΠΤΡ-007 Δ-ΠΤΡ-008 Υποτροφίες Ι.Κ.Υ έως Δ-ΠΤΡ-009 Δ-ΠΤΡ-010 Υποτροφίες διάφοροι Δ-ΠΤΡ-011 Δ-ΠΤΡ-012 Υποτροφίαι Ι.Κ.Υ έως Δ-ΠΤΡ-013 Διάφορα περί υποτροφιών Δ-ΠΤΡ-014 Υποτροφίαι Ι.Κ.Υ έως Δ-ΠΤΡ-015 Υποτροφίαι διάφορες Δ-ΠΤΡ-016 Διάφορα περί υποτροφιών Δ-ΠΤΡ-017 Υποτροφίες Ι.Κ.Υ Δ-ΣΓΓ-001 Δωρεάν χορήγηση συγγραμμάτων - Δηλώσεις Καθηγητών Υποτροφίες Δήμου Θεσσαλονίκης Υποτροφίες ΝΑΤΟ Υποτροφίες διάφοραι Υποτροφίαι Δήμου Θεσσαλονίκης Υποτροφίες Υπουργείου Εργασίας Υποτροφίες ΝΑΤΟ Υποτροφίες Δήμου Θεσσαλονίκης Υποτροφίες "ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΙΦΤΙΞΗ" Υποτροφίες Εργατικής Εστίας Υποτροφίαι Ο.Τ.Ε. Υποτροφίαι Τ.Ε.Ε. Δ-ΣΓΓ-002 Δηλώσεις διανομής συγγραμμάτων Καθηγητών Δηλώσεις διατεθέντων συγγραμμάτων έως Δ-ΣΓΓ-003 Δηλώσεις Καθηγητών, χορήγηση συγγραμμάτων Δ-ΣΓΓ-004 Δωρεάν χορήγηση συγγραμμάτων έως Ιούνιο 1973 Δ-ΣΓΓ-005 Συγγράμματα Δ-ΣΓΓ-006 Υπεύθυνες δηλώσεις Καθηγητών για την χορήγηση συγγραμμάτων Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

17 Δωρεάν χορήγηση συγγραμμάτων - Δηλώσεις Καθηγητών Δ-ΣΓΓ-007 Συγγράμματα 1977 Δ-ΣΓΓ-008 Συγγράμματα 1981 Δ-ΣΓΓ-009 Χορήγηση συγγράμματων - Δηλώσεις Δ.Ε.Π Δ-ΣΓΓ-011 Χορήγηση συγγραμμάτων - Δηλώσεις Καθηγητών Δ-ΣΓΓ-012 Δηλώσεις διανομής συγγραμμάτων Καθηγητών Δ-ΣΓΓ-013 Δηλώσεις συγγραμμάτων πληρωμής Δ-ΣΓΓ-014 Χορήγηση συγγραμμάτων - Δηλώσεις Δηλώσεις για τα συγγράμματα που θα μοιραστούν το Καθηγητών απο Δ-ΣΓΓ-015 Χορήγηση συγγραμμάτων Δ-ΣΓΓ-016 Δωρεάν χορήγηση συγγράμματων 1976 Δ-ΣΓΓ-017 Δωρεάν χορήγηση συγγράμματων εις φοιτητές Δ-ΣΓΓ-018 Δωρεάν χορήγηση συγγραμμάτων Δ-ΣΓΓ-019 Δωρεάν συγγράμματα Σχετική αλληλογραφία Τμημα Αρχιτετκτόνων Συμπληρωματική κατάσταση Τμημα Αγρ.Τοπ.Μηχανικών Απαντήσεις Καθηγητών επι της υπ.αρ.25204/ εγκυκλίου της Πρυτανείας Απαντήσεις Καθηγητών επι του υπ.αρ. 568/ εγγράφου της Σχολής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Διεκπαιρέωση - διανομή συγγραμμάτων Χ.Μπούρα Σχέδιον νόμου "Περί δωρεάν διαθέσεως συγγραμμάτων εις σπουδαστάς των Α.Ε.Ι." Περι διανομής των συγγραμμάτων δια το παν/κό έτος Στοιχεία περί του αριθμού των διανεμηθέντων συγγραμμάτων Δ-ΣΓΓ-020 Δωρεάν χορηγήσεις συγγραμμάτων εις φοιτητάς Δηλώσεις συγγραμμάτων Δια το αρχείο - Δηλώσεις Καθηγητών Δηλώσεις Καθηγητών περί των χρησιμοποιηθησομένων συγγραμμάτων κατά το παν/κό έτος δια το αρχείο της Σχολής Δ-ΣΜΒ-001 Συμβούλιο Επικρατείας αποφάσεις προσφυγές Προσφυγή Κ. Παππά κατά Π. Καραντινού Υπόθεσις Κ. Χατζημιχελάκη Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

18 Προσφυγή Μ. Αγγελινού Υπόθεσις Παπαϊωακειμ Υπόθεσις Β. Κορκολόπουλος Προσφυγή Π.Ζαγοράρη περί ακυρώσεως αποφάσεως της Σχολής Συμβούλιο Επικρατείας αποφάσεις προσφυγές Προσφυγή Δ.Λαζάρου και Ν.Νεστερούλη Προσφυγή φοιτητού Σπ. Στρατάκη περί ακυρώσεως αποφάσεως της Σχολής Δ-ΣΜΒ-002 Αποφάσεις Νομικών Συμβούλων Δ-ΣΜΒ-003 Αποφάσεις Νομικού Συμβουλίου Δ-ΣΜΒ-004 Συμβούλιο Επικρατείας - Προσφυγές Δ-ΣΜΒ-005 Συμβούλιο Επικρατείας - Προσφυγές Δ-ΣΜΒ-006 Αποφάσεις Συμβουλίου Επικρατείας Δ-ΣΜΒ-007 Δ-ΣΜΒ-008 Προσφυγή Π. Σκοπετέα κατά Κορωναίου Νομικό Συμβούλιο του Κράτους Νομικός Σύμβουλος Υ.Π.Ε.Π.Θ Α.Σ.Δ.Υ Νομικόν Συμβούλιον του Κράτους - Δικηγόροι του Πανεπιστημίου Γνωμοδοτήσεις νομικού συμβούλου του Πανεπιστημίου Αθηνών Νομικός σύμβουλος Υπ.Παιδείας Προσφυγή Ι.Ασημακοπούλου Προσφυγή Α. Κέκκου - Π. Κεφαλοπούλου - Α. Μαλαματίδη - Β. Γρηγοριάδη - Α. Παπαναστασίου - Ε. Ζωγράφου - Ε.Καρρά Διάφορες προσφυγές Προσφυγή Φωτοπούλου Προσφυγή Δ.Ρόκου Προσφυγή Ν.Καλινδέρη Προσφυγή Λ. Μαυρίδη Προσφυγή Απ. Μπακάτση Προσφυγή Β.Τσαντικίου Προσφυγή Στ. Ιουλίδη Προσφυγή Γρ. Τσάγκα Προσφυγή Μ.Σκριμιζέα Προσφυγή Ε.Πανέρα Προσφυγή Αντζούλη - Μούρκου Αιτήσεις ακυρώσεως Ε.Αθανασίου και Ι.Στέλλα Προσφυγή Α Λακαφώση Προσφυγή Ελ. Λάσκους και Αγγ.Λάσκου Αίτηση ακυρώσεως Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καθηγητών Α.Ε.Ι. Προσφυγή Α.Καραγιάννη Διάφορα Εκπροσώπηση σε συμβούλια - Μελέτες Μελέτες Περι αναθέσεως μελετών Επιτροπή Εκπροσώπηση της Σχολής σε συμβούλια Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

19 Δ-ΣΜΒ-009 Συμβούλια - Επιτροπαί - Μελέται Δ-ΣΜΒ-010 Συμβούλια - Επιτροπαί - Μελέται Δ-ΣΜΒ-011 Εκπροσώπηση - Συμβούλια Δ-ΣΝΔ-001 Συνέδρια - Μετακλήσεις - Διαλέξεις Δ-ΣΝΔ-002 Συνέδρια - Μετακλήσεις Δ-ΣΝΔ-003 Συνέδρια - Συμπόσια Δ-ΣΝΔ-004 Συνέδρια - Διαλέξεις - Σεμινάρια Δ-ΣΝΔ-005 Αδειαι - Συνέδρια Διαλέξεις - Μετακλήσεις Δ-ΣΝΔ-006 Συνέδρια - Συμπόσια Δ-ΣΝΔ-007 Συνέδρια - Συμπόσια Δ-ΣΝΔ-008 Συνέδρια - Σεμινάρια Δ-ΣΝΔ-009 Σχέδιο νόμου για την επιστημονική έρευνα - Σεμινάρια Δ-ΣΝΔ-010 Σεμινάρια - Ερευνες Δ-ΣΝΔ-011 Διαλέξεις - Προσκλήσεις - Μετακλήσεις Δ-ΣΝΔ-012 Σεμινάρια - Ερευνες - Επιτροπή ερευνών Δ-ΣΝΔ-013 Προσκλήσεις μετακλήσεις - Μορφωτικές ανταλλαγές Δ-ΣΝΔ-014 Σεμινάρια - Συνέδρια - Διενέργεια επιστημονικών ερευνών Δ-ΣΤΤ-001 Στατιστικά διάφορα Δ-ΣΤΤ-002 Στατιστικά διάφορα Δ-ΣΤΤ-003 Σχεδίου κανονισμού περί διενέργειας επιστημονικών ερευνών ή εκπονήσεως μελετών κλπ. - Εκπόνησις μελέτης επεκτάσεως του σχεδίου πόλεως Λαρίσης Διάφορα έγγραφα Έρευναι και ανασκαφαί εις Αγ.Αχίλειον Πρέσπας Αναθέσεις μελετών Περι της Μελέτης περίφραξης του χώρου της Πανεπιστημιούπολης Χωροταξική μελέτη Θεσσαλονίκης (Πανεπιστήμια) Μελέται - Γενικόν Περιφερειακόν Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Διαλέξεις - Μετακλήσεις - Σεμινάρια 'Ερευνες - Σεμινάρια Μορφωτικές ανταλλαγές - Προσκλήσεις μετακλήσεις Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

20 Στατιστικά υπομνήματα φοιτητών Δ-ΣΤΤ-004 Στατιστικά διάφορα Δ-ΣΤΤ-005 Στατιστικά διάφορα Δ-ΣΤΤ-006 Στατιστικα - Κανονισμός λειτουργίας της Σχολής Δ-ΣΧΔ-001 Δ-ΣΧΔ-002 Διάρθρωσις - Σχεδια νόμων και διαταγμάτων - Προτάσεις σχολής περί ιδρύσεως θέσεων Διάρθρωσις - Σχεδια νόμων και διαταγμάτων - Προτάσεις σχολής περί ιδρύσεως θέσεων Τεχνικόν Επιμελητήριον Ελλάδος - Εν σχέσει με την ίδρυση Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Στατιστικά PLAN PILOTE PLAN PILOTE Οργανισμός Λειτουργίας της Σχολής Πολυτεχνείου Καθορισμός Εδρών στις οποίες διορίζονται επιμελητές χωρίς διδακτορικό Σχεδιο Π.Δ/τός "Περί μετατροπής πεπληρωμένων θέσεων Βοηθών εις θέσεις Ειδικού Διοικητικού και Τεχνικού προσωπικού" Σχέδιο Π. Δ. περί μετατροπής θέσεων Βοηθών και Επιμελητών σύμφωνα με το Ν.815/1978 Σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων περί μετατροπής θέσεων Βοηθών και Επιμελητών σύμφωνα με το Ν.815/1978 Σχέδια Π.Δ/τός περί μετατροπής θέσεων Βοηθών και Επιμελητών σύμφωνα με το Ν. 815/1978 Περί κατανομής θέσεων Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Περί των τυπικών προσόντων διορισμού σε θέση Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Περί υφισταμένων Εδρών και θέσεων Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού εν τη Πολυτεχνική Σχολή Πίνακες των υπό πλήρωσιν α)εδρών της Σχολής, β)θέσεων Βοηθητικού Διδακτικού και λοιπού προσωπικού κατά το έτος 1963 Περί καθορισμού προσόντων διορισμού Βοηθητικού προσωπικού - Εζητήθησαν δια θεσεις υπάρχουσες εις την διάρθρωσιν Περί ιδρύσεως θέσεων α)διοικητικού, β)υπηρεσιακού προσωπικού Περί ιδρύσεως α)εργαστηρίων, β)σπουδαστηρίων, γ)θέσεων Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Περί ιδρύσεως θέσεων - Εργατοτεχνικού προσωπικού Περί ιδρύσεως της εκτάκτου αυτοτελούς Εδρας της Ειδικής Κτιριολογίας και καταργήσεως της εκτάκτου αυτοτελούς Εδρας της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής Περί καθορισμού του τίτλου της Σχολής και των Τμημάτων αυτής εις Ξένην Γλώσσαν Αρχείον - Περί του χρώματος του επίσημου ενδύματος των Καθηγητών της Πολυτεχνικής Σχολής Σχέδιο Διατάγματος περί συστάσεως Πολεοδομικού Συμβουλίου Αρχείον - Περί κατανομής θέσεων Βοηθητικού Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

21 Δ-ΣΧΔ-003 Σχεδια νόμων, ιδρυση θέσεων Ε.Δ.Π. και τεχνιτών, Σχεδια νόμων, ιδρυση θέσεων Ε.Δ.Π. και τεχνιτών, Δ-ΣΧΔ-004 Σχέδια νόμων και διαταγμάτων - Διάρθωσις - Διάφορα Διδακτικού Προσωπικού Περί φοιτήσεως, βαθμολογιών και εξετάσεων περί της Πολυτεχνικής Σχολής Περί ιδρύσεως Σπουδαστηρίου Σιδηρών Κατασκευών Σχέδιο διατάγματος περί κατανομής θέσεων Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Ιδρυση θέσεων Ε.Δ.Π. α)εδρα Υδραυλκής, β)εδρα Ανωτέρων Μαθηματικών, γ)εδρα Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος Γενικά Σχέδιο νόμου περί λειτουργίας και διοικήσεως της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Ιδρυση θέσεων Ε.Δ.Π. α)εδρα Ανώτερων Μαθηματικών, β)εργαστήριο Παραστατικής Γεωμετρίας και Προοπτικής Ιδρυση θέσεων Ε.Δ.Π. Έδρα Ανωτέρας Γεωδαισίας και Χαρτογραφίας Αντικατάσταση της παρ.2 του άρθρου 68 του Ν.5343/ "Αδειες Καθηγητών για επιστημονικούς λόγους" Ιδρηση θέσεων Ε.Δ.Π. και Τεχνικών Ιδρυση Τμήματος επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Σχέδιο Π.Δ/τός "Περί συμπληρώσεως των τίτλων των Μαθηματικών Εδρών της Σχολής Ιδρυση θέσεων - Εδρα Τεχνικής Μηχανικής Σχεδίου Β.Δ/τός περί συμπληρώσεως των ειδικών τυπικών προσόντων διορισμού επιμελητών του Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Ρυθμολογίας και Βοηθών Εργ.Γεωδαισίας της Πολυτεχνικής Σχολής Σχέδιον Β.Δ/τός "περί ορισμού των ειδικών τυπικών προσόντων διορισμού εις τους εισαγωγικούς βαθμούς των κλάδων Παρασκευαστών Εργαστηρίων και Σπουδαστηρίων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Β.Δ.1064/ (Φ.Ε.Κ. Α.2881/ ) Περί μετατροπής θέσεων Ειδικά τυπικά προσόντα εις τους εισαγωγικούς βαθμούς των κλάδων Β8α Αρχιτεκτόνων, Β8αα Τεχνιτών και Β8β Σχεδιαστών 65092/ Ν.Δ. Περί της αποδεικτικής ισχύος των Αστυνομικών Ταυτοτήτων Ν.Δ. Περί τακτοποιήσεως εκτάκτων υπαλλήλων των Δημοσ. Υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. Περί της διδασκαλίας εις τους φοιτητάς της Πολυτεχνικής Σχολής των μαθημάτων των Ξύλινων Κατασκευών και της Υγιεινής των Πόλεων Σχεδιο νόμου για τροποποίηση του άρθρου 45 του Α.Ν 1895/39 Χορήγησις άδειας ασκήσεως επαγγέλματος εις διπλωματούχους Σχολών της αλλοδαπής Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

22 Σχέδια νόμων και διαταγμάτων - Διάρθωσις - Διάφορα Δ-ΣΧΔ-005 Σχεδιο νόμου περί εγγραφής πτυχιουχων Κ.Α.Τ.Ε.Ε Δ-ΣΧΔ-006 Σχεδια νόμων και διαταγμάτων περι Εργαστηρίων σπουδαστηρίων Διάφορα έγγραφα Περί τροποποιήσεως των ειδικών τυπικών προσόντων διορισμού εις του εισαγωγικού βαθμού Επιμελητού του Εργαστηρίου Παραστατικής Γεωμετρίας και Προοπτικής και του Βοηθού του Σπουδαστηρίου Πολεοδομίας της Πολυτεχνικής Σχολής Σχέδιον Β.Δ/τός περί της επισήμου μεταφράσεως εις τινάς Ξένας Γλώσσας του τίτλου της Πολυτεχνικής Σχολής Εν σχέσει με το σχ.νόμου περί αποστολής απαιτήσεως διδακτ. διπλώματος δια τους υποψηφίους των Εδρών τινών της Πολυτεχνικής Σχολής Εγκρισις σχεδ. Β.Δ/τός περί ιδρύσεως θέσεων Β κατηγορίας παρά τοις Σπουδαστηρίοις του Α.Π.Θ.σχέδιον Β.Δ/τός περί ιδρύσεως (1) θέσεως οδηγού αυτοκινήτου παρά τω Εργαστηρίω Γεωδαιτικής Αστρονομίας Περι συστάσεως θέσεων Τεχνιτών επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου Σχέδιον Π.Δ/τός "Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών των Ανωτάτων Πολυτεχνικών Σχολών (διδακτορικά διπλώματα) Σχεδιον Π.Δ/τος "περί διαχωρισμού του Τμήματος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών" Σχέδιον Β.Δ/τός "περί ιδρύσεως θέσεων Τεχνιτών παρά τω Εργ. Υδραυλικής και Υδραυλικών Εργων Σχεδιο υπουργικής αποφάσεως "περι βαθμολογίας των φοιτητών" Σχέδιον Β.Δ/τός "περί ιδρύσεως θέσεων Τεχνιτών παρά τω Εργ. Γεωδαιτικής Αστρονομίας Προκήρυξης πληρώσεως θέσεων Γ κατηγορίας (Κλητήρων) της Πολυτεχνικής Σχολής Εγγραφο επερωτήσεως στη Βουλή Σχεδιο νόμου περί κατατάξεως και εγγραφής πτυχιούχων Εγγραφή πτυχιούχων για 2ο πτυχίο Σχέδιο περί μετονομασίας του Εργαστηρίου Διακοσμητικών Τεχνικών εις Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων και Βιομηχανικής Αισθητικής Σχέδιο περί μετονομασίας του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Στατιστικής σε Εργαστήριο Στατιστικής Τασεομετρίας Κατάργηση Σπουδαστηρίου Πολεοδομίας και ίδρυσις Εργαστηρίου Πολεοδομίας Περί ιδρύσεως τριών Σχεδιαστηρίων Κατάργηση Σποδαστηρίου Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων και Κτιριολογίας και ίδρυσης Εργαστηρίων α)αρχιτεκτονικών Συνθέσεων και β)κτιριολογίας Κατάργηση Σπουδαστηρίου Σιδηροπαγούς Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

23 Δ-ΣΧΔ-007 Σχεδια νόμων και διαταγμάτων περί Θέσεων Β.Δ.Π. Σχεδια νόμων και διαταγμάτων περί Θέσεων Β.Δ.Π. Δ-ΣΧΔ-008 Νόμος πλαίσιο 1268/82 - Εντάξεις Δ-ΣΧΔ-009 Νόμος πλάισιο Περί οργανώσεως και λειτουργίας των Α.Ε.Ι. Σκυροδέματος και ίδρυση Εργαστηρίου Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος Περί Μετονομασίας του Εργαστηρίου και Εδαφομηχανικής και Οδοστρωμάτων εις Εργαστήριον Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων Σχέδιο περί ιδρύσεως α) Εργαστηρίου Υδραυλικής,β)Εργαστηρίου Δομικών Μηχανών Περί ιδρύσεως Εργαστηρίου Τεχνικής Μηχανικής Περί ιδρύσεως Σπουδαστηρίου Ιστορίας Αρχιτεκτονικής Ιδρυσις Εργαστηρίου Ειδικής Κτιριολογίας Περί ιδρύσεως Σπουδαστηρίου Οικονομικής και Δικαίου Περί εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου Ι παρ.2 και 5 του Α.Ν. 553/68 εν σχέσει με ορισμό θέσεων Βοηθού Διδακτικού Προσωπικού Σχέδιο διατάγματος κατάργηση και ίδρυση θέσεως Βοηθού (από Μηχανουργική Τεχνολογία στην Α Πολεοδομίας) Σχέδιο Διατάγματος "Περί Καταργήσεως και ιδρύσεως θέσεων Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού παρα τη Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. Κατάργηση δύο θέσεων Βοηθών και ίδρυση δύο θέσεων Παρασκευαστών στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Ρυθμολογίας Σχέδιο Π.Δ."Περί ιδρύσεως θέσεων Β.Δ.Π." Σχέδιο περί μεταφοράς θέσεων Επιμελητών Βοηθών και Παρασκευαστών εις το έργο Ειδικής Κτιριολογίας Σχέδια περί ιδρύσεως θέσεων Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού - Περί ορισμού ειδικών τυπικών προσόντων Δ-ΣΧΔ-010 Περί ιδρύσεως Εδρών Εργαστηρίων και θέσεων - Περί ιδρύσεως Εδρών, Εργαστηρίων και θέσεων Β.Δ.Π. Περί ιδρύσεως τακτικής Εδρας Οικοδομικής παρά τη Π.Σ. (προτεραιότης Εδρών) Δ-ΣΧΔ-011 Σχέδια νόμων και διαταγμάτων περί θέσεων βοηθητικού διδακτικού προσωπικού Δ-ΣΧΔ-012 Σχεδια νόμου περί ιδρυσεως Εδρών, Περί ιδρύσεως τακτικής Εδρας Οικοδομικής Σχέδιο Π.Δ. "Περί καταργήσεως Εδρας Παραστατικής Γεωμετρίας και ιδρύσεως Β Εδρας Ανωτέρων Μαθηματικών Περί ιδρύσεως και κατάργηση Εδρών περί ιδρύσεως της Εδρας της Εφαρμοσμένης Βοτανικής Σχέδιο Π.Δ/τός περί ιδρύσεως Εδρών και θέσεων Β.Δ.Π. Κατάργηση και Σύσταση θέσεων Ε.Δ.Π. και Παρασκευαστών Κατάργηση μιας θέσης Παρασκευαστή του Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

24 Εργαστηρίων και θέσεων Ε.Δ.Π. Σχεδια νόμου περί ιδρυσεως Εδρών, Εργαστηρίων και θέσεων Ε.Δ.Π. Δ-ΣΧΔ-013 Ν.1268/1982, νόμος πλαίσιο Διάφορα Σπουδαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής και ίδρυση μιας θέσης Παρασκευαστή στην Εδρα Τεχνικής Γεωλογίας Περί ιδρύσεως Τακτικών Εδρών Εργαστηρίων και θέσεων Β.Δ.Π. δια τα νέα Τμήματα Σχολής Σχέδιο νόμου περί τροποποιήσεως της παραγράφου 7 του άρθρου 43 του Α.Ν.1895/39 "Περί καταργήσεως και ιδρύσεως θέσεων Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού παρά τη Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ.(από Γεωδαισία σε Τοπογραφία) Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος περί συμπληρώσεως του τίτλου Εδρών της Σχολής α)διακοσμητικής β)κτιριολογίας, γ)ειδικής Κτιριολογίας Σχέδιον νόμου "Περί των προσόντων των ειδικών επιστημόνων των Διδασκόντων της Πολυτεχνικής Σχολής Μετατροπή Εδρας Βοτανικής Σχέδιο Π.Δ/τός "Περί ιδρύσεως παρά τη Πολυτεχνικη Σχολη του Α.Π.Θ. μιας θέσεως επί 1ω βαθμω" Καθορισμός του περιεχομένου της Εδρας των Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων Κατάργηση Σπουδαστηρίου και ίδρυση Εργαστηρίου στην Πολυτεχνική Σχολή Μετονομασία του Σπουδαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής σε Σπουδαστήριο Οδοποιίας Κατάργηση της Β Εκτακτης Αυτοτελούς Εδρας του Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος και ίδρυση Τακτικής Εδρας Υδατικής Οικονομίας των Φυτικών Οικοσυστημάτων Κατάργηση της Εδρας Υδατικής Οικονομίας των Φυτικών Οικοσυστημάτων και ίδρυση της Εδρας Γεωδαιτικών Στατιστικών Μεθόδων Σχετικά με την μετατροπή κενών θέσεων Επικουρικών Καθηγητών σε Τακτικές Εδρες της Πολυτεχνικής Σχολής Σχέδιο νόμου "Σχετικά με τον τρόπο κατανομής και συστάσεως θέσεων Β.Δ.Π. Σχέδιο Ν.Δ/τός "Περί τακτικοποιήσεως Εκτάκτων Αυτοτελών Εδρών της Πολυτεχνικής Σχολής Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Επιτροπή Ιστορικού Αρχείου ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1955-1982

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Επιτροπή Ιστορικού Αρχείου ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1955-1982 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Επιτροπή Ιστορικού Αρχείου ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1955-1982 Περιεχόμενα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2001 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής, 1955-1982 - 119 -

Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής, 1955-1982 - 119 - ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής, 1955-1982 - 119 - Φ-ΑΡ-001 Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές εξετάσεις 1959-60 1961-62 Διπλωματικές εξετάσεις Προφορικαί - γραπταί διπλωματικές 1959-60

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Γιώργος Ανδρέου Λέκτορας Θεσσαλονίκη, 14-16/12/2010 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Τμήμα Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Πρώτο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αρ. Πρωτοκόλλου 56/ 6-12-2010 Αθήνα 6-12-2010 ΑΠΌ: Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τ.Θ. 51807- Τ.Κ. 14502 ΠΡΟΣ:1) κ. Ιωάννη Ραγκούση Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ546ΨΖΥ1-ΡΑΡ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Φ.2/125186/Β3/22-11-2006 και Φ.2/63260/Β3/15-6-2007.

ΑΔΑ: ΒΕΝ546ΨΖΥ1-ΡΑΡ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Φ.2/125186/Β3/22-11-2006 και Φ.2/63260/Β3/15-6-2007. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ξάνθη, 20/5/2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνονται τα κάτωθι στους αποφοίτους των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3067 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αιτιολογική Έκθεση Εισαγωγικά Με το παρόν Προσχέδιο Π.Δ. για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα πτυχιούχων μηχανικών ΤΕ αποφοίτων

Διαβάστε περισσότερα

1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αθήνα, 30.4. 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-13 Ανακοινώνονται τα παρακάτω στους αποφοίτους

Διαβάστε περισσότερα

Κοζάνη, Ιούνιος 2012 Παρουσίαση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ

Κοζάνη, Ιούνιος 2012 Παρουσίαση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ Κοζάνη, Ιούνιος 2012 Παρουσίαση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ Ανανίας Τομπουλίδης Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Υπεύθυνος Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γραµµατεία ------------------------------------- Πληροφορίες: Φ.Βελδεµίρη Θεσσαλονίκη, 16/4/2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 995698 Fax: 2310 995862

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ Η ΑΛΛΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ Η ΑΛΛΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ Η ΑΛΛΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. Α. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Προπτυχιακές σπουδές : η ελληνική γλώσσα χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 3070 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 3070 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3078 3072 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 3070 3068 2103443569 2103442779 2103442769 2103442769 2103442737 2103442858 2103442851 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 24-6-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΔΦ16.2/Α/3071 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Ταχ. /νση: 34 400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΥΜ 114/2-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Ταχ. /νση: 34 400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΥΜ 114/2-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Ταχ. /νση: 34 400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΥΜ 114/2-6-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με βάση την με αριθ. 30/24-7-2013 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2.

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ) ΣΧΟΛΗ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε Ταχ.Δ/νση:Τ.Θ.141

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΤΕΑΜΧ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΤΕΑΜΧ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ 16 εκ 13 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΤΕΑΜΧ 1. Σύµφωνα µε τη Φ.392/96/13099/Σ.2530/12 εκ 13/ΓΕΣ/ ΕΚΠ/3γ,

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014 Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΤΜ) είναι ο μηχανικός που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ.

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. «Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. Ιστορική Αναδρομή Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι Αποκεντρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΑΙΤΗΣΗ

Προς: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Σπάρτη,.../.../2014 Αριθμ. Πρωτ.: Προς: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ "Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η σχετικά με κατατακτήριες εξετάσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η σχετικά με κατατακτήριες εξετάσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Αριθ. πρωτ.3505 Αθήνα 3 Σεπτεμβρίου 2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η σχετικά με κατατακτήριες εξετάσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Ι. Ποσοστά κατατασσόμενων. Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Φ1/192329/Β3/16.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΤΕΑΜΧ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΤΕΑΜΧ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 19 Φεβ 13 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΤΕΑΜΧ 1. Σύμφωνα με τη Φ.392/72/118908/Σ.323/15 Φεβ 13/ΓΕΣ/ΔΕΚΠ/3γ,

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023 IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Η κατάταξη πτυχιούχων ΑΕΙ & ΤΕΙ στη Σχολή ΗΜΜΥ, για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11, θα γίνει με κατατακτήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΞΑ0-ΒΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αιτιολογική Έκθεση 3 Εισαγωγικά 3 Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 4 Χαρακτηριστικά του Περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Φίλιππος Παττούρας Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Τηλ.: 22 89 40 22, E-mail: pattouras.philippos@ucy.ac.cy Κυριακή, 26 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, Α.Π.Θ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, Α.Π.Θ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, Α.Π.Θ. Άρθρο 1. ΙΔΡΥΣΗ Το Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Π P Y T A N I K O Σ Y M B O Y Λ I O

Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Π P Y T A N I K O Σ Y M B O Y Λ I O Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Π P Y T A N I K O Σ Y M B O Y Λ I O APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ-T.K. 382.21 THΛ. 2421074555 & 2421074591 FAX 2421074618 Aριθμ. πρωτ.: 430 Bόλος 16 Δεκεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη Τηλέφωνο: 210.3442354 ΦΑΞ: 210.3442365

Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη Τηλέφωνο: 210.3442354 ΦΑΞ: 210.3442365 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 2 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 15353 /Η ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. 3-2-2015 Φε. 16α/694 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 4 ο πεδίο ΣΤΟ 4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ οι πτυχιούχοι: Σε Οικονομικό τμήμα χωρίς να εξεταστεί στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. * Μπορεί κάποιος να περάσει σε Οικονομικό τμήμα χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πρακτικό Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΕΠ βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών

2 ο Πρακτικό Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΕΠ βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 2 ο Πρακτικό Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΕΠ βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών ειδικότητας Τοπογράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α! ΕΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α! ΕΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ &ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ) Α! ΕΤΟΣ Α! ΕΞΑΜΗΝΟ Μαθηματικά Ι ΠΜ0 Μαθηματικά Ι (Δ0) Υ Τ ΜΓΥ 0 8,, Μαθηματικά Ι (Υ0)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ggs@pathfinder.gr ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οι κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου για τη πρόσβασή τους στη ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ επιλέγουν

Διαβάστε περισσότερα

*NACE CODE: Architectural and engineering activities and related technical consultancy services

*NACE CODE: Architectural and engineering activities and related technical consultancy services *ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (συγκεκριμένης ειδικότητας) *NACE CODE: Architectural and engineering activities and related technical consultancy services *ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Περιεχόμενο: Το επάγγελμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2015-16 (Έναρξη μαθημάτων 6/10/2015)

Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2015-16 (Έναρξη μαθημάτων 6/10/2015) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Υποχρεωτικά 1ου Μαθηματική Ανάλυση Ι 4 Ι. Τσινιάς Γ. Σμυρλής Τεχνικό Σχέδιο 4 9:45-13:30 Γκίνη 104, 105, 204, 205, 206, 18 12:45-13:30 Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.:448 Αθήνα, 08 /01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.:448 Αθήνα, 08 /01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: 210 3291203 e-mail: exams@central.tee.gr Αριθμ. Πρωτ.:448 Αθήνα, 08 /01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014, 5 6 μμ. Σας καλωσορίζουμε!

Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014, 5 6 μμ. Σας καλωσορίζουμε! Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014, 5 6 μμ Σας καλωσορίζουμε! ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Εισαγωγή Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής Προγράμματα Μεταπτυχιακού Επιπέδου Μάστερ (M.Eng. & M.Sc.) Υποστήριξη Ερωτήσεις Απαντήσεις Διατμηματικό

Διαβάστε περισσότερα

(β) Χρόνια Νοσήματα και Συμπεριφορές Υγείας (έως 10 φοιτητές). (γ) Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία (έως 7 φοιτητές).

(β) Χρόνια Νοσήματα και Συμπεριφορές Υγείας (έως 10 φοιτητές). (γ) Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία (έως 7 φοιτητές). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20/3/ 2015 Αρ. Πρωτ. ΕΣΔΥ/ οικ. 466 Προς: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΘΕΜΑ: «Φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας για την απόκτηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Συντάκτες Παναγιώτης Αγγελίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ. Περικλής Λατινόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Σεμινάριο κατάρτισης και εργαστήριο εκμάθησης λογισμικού «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και εκμάθηση λογισμικού isbemcy» Διάρκεια 14 ώρες 6-7 Απριλίου 2015, Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (Καρδίτσα)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (Καρδίτσα) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (Καρδίτσα) Λάρισα 12/07/2014 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3023/30-6-2014 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συμβούλιο Ιδρύματος Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα ΤΗΛ: 28210-37760-37761-62 FAX: 28210-37843 e-mail : council@isc.tuc.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 3ης

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Υποδοχή Πρωτοετών, 1 / 11 / 2013

Υποδοχή Πρωτοετών, 1 / 11 / 2013 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (TETY) Υποδοχή Πρωτοετών, 1 / 11 / 2013 Παρουσίαση Τμήματος Παρουσίαση συμβουλευτικού κέντρου φοιτητών Παρουσίαση ΟΦΕΑΚ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Γ.Κ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009 2010

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009 2010 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009 2010 ΞΑΝΘΗ 2009 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Οδός Βασιλίσσης Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ ή Νέο Κτίριο Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Η λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένες Εφαρμογές Γ.Σ.Π. και ζητήματα εφαρμογής τους στο παραγωγικό περιβάλλον

Επιλεγμένες Εφαρμογές Γ.Σ.Π. και ζητήματα εφαρμογής τους στο παραγωγικό περιβάλλον Επιλεγμένες Εφαρμογές Γ.Σ.Π. και ζητήματα εφαρμογής τους στο παραγωγικό περιβάλλον Βασίλης Παππάς, Αναπληρωτής Καθηγητής vpappas@upatras.gr Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωρoταξικού Σχεδιασμού Τμήμα Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 15/2012 Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, Ώρα 11:30 π.μ. 2:30 μ.μ.

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 15/2012 Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, Ώρα 11:30 π.μ. 2:30 μ.μ. Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 15/2012 Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, Ώρα 11:30 π.μ. 2:30 μ.μ. ΘΕΜΑΤΑ: 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1.1 Γενική Ενημέρωση Πρύτανη 1.1.1 Εκδηλώσεις Πανεπιστημίου Κύπρου 1.2 Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικές οδηγίες για τη δημοπράτηση "υδραυλικών έργων υπό πίεση".

Συμπληρωματικές οδηγίες για τη δημοπράτηση υδραυλικών έργων υπό πίεση. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-7-1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ17α/04/60/Φ.Ν.312 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ15 και Δ17 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ. Βιογραφικά στοιχεία. Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ. Βιογραφικά στοιχεία. Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Βιογραφικά στοιχεία Σπουδές στο Χηµικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μεταπτυχιακές σπουδές, ιδακτορικό ίπλωµα (Ph D)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

«Ψηφιακά και Ενσωματωμένα Συστήματα Βιομηχανικές Εφαρμογές Αιχμής»

«Ψηφιακά και Ενσωματωμένα Συστήματα Βιομηχανικές Εφαρμογές Αιχμής» Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Ψηφιακά και Ενσωματωμένα Συστήματα Βιομηχανικές Εφαρμογές Αιχμής» Γρηγόρης Καλτσάς Καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ(ΠΜΣ) ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008. ΠΡΑΞΗ 58η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008. ΠΡΑΞΗ 58η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Διεύθυνση : Διδυμότειχο 16/01/2008 Λεωνίδου 52 54 Αριθ. Πρωτ. 33 Διδυμότειχο

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών

Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών Συμπεράσματα από συμμετοχή σε Ημερίδα ΑΔΙΠ 28-2-2014 Καλλιόπη Μιχαήλ-Κλεφτούρη καθηγήτρια 2/4/2014 Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας ΑΤΕΙΘ Αλλαγές στο νομικό πλαίσιο (Ν.4009/2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 Πάτρα, 02/04/2013 Αρ.Πρωτ. 11459 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/ Φ.13/26502 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa.

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου. 2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 3. Νομική Υπηρεσία. 4. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας 5. Αυτοτελές Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα: 31.5.2011 Αρ.Πρωτ. 441 Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Π Τ Υ Χ Ι Ο Υ Χ Ω Ν Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 1 2 0 1 2

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα: 31.5.2011 Αρ.Πρωτ. 441 Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Π Τ Υ Χ Ι Ο Υ Χ Ω Ν Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 1 2 0 1 2 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα: 31.5.2011 Αρ.Πρωτ. 441 Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Π Τ Υ Χ Ι Ο Υ Χ Ω Ν Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 1 2 0 1 2 Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008-2009. ΠΡΑΞΗ 32η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008-2009. ΠΡΑΞΗ 32η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΧΙΟΥ Διεύθυνση : 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 4 Χίος, 18-08-2008 Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ Αριθ. Πρωτ.:646

Διαβάστε περισσότερα

113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 330 115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ( ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΡΗΤΗΣ 200 109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 330

113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 330 115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ( ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΡΗΤΗΣ 200 109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 330 Κλάδος ΠΕ 02 Φιλολόγων: [Κωδικός: ΠΕ 02.00] [ΦΕΚ 515/8-10-2008] Τα πτυχία που οδηγούν στο επάγγελµα του εκπαιδευτικού στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση αναφέρονται στη προκήρυξη του ΑΣΕΠ που δηµοσιεύτηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα