Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής, 1955-1982 - 8 -"

Transcript

1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

2 Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

3 Δ-ΓΡΜ-001 Γραμματεία διάφορα Δ-ΓΡΜ-002 Γενικά γραμματείας Μηχανοργάνωση γραμματείας της Σχολής (η αλληλογραφία μεταφέρθηκε στο φάκελλο μηχανοργάνωσης) Δ-ΓΡΜ-003 Γραμματεία διάφορα Δ-ΓΡΜ-004 Γενικές προμήθειες γραμματείας Δ-ΓΡΜ-005 Πιστώσεις γραμματείας Δ-ΓΡΜ-006 Επέκταση γραμματείας Δ-ΓΡΜ-007 Πιστώσεις γραμματείας Δ-ΓΡΜ-008 Πιστώσεις γραμματείας Δ-ΓΡΜ-010 Γραμματεία Δ-ΔΜΣ-001 Επιτροπεία Δημοσιευμάτων - Εκθέσεις πεπραγμένων Δ-ΔΜΣ-002 Επιτροπεία Δημοσιευμάτων - Εκθέσεις πεπραγμένων Δ-ΔΜΣ-003 Επιτροπεία Δημοσιευμάτων - Επετηρίς - Επιστημονική Επετηρίς - Ενημερωτικό δελτίο Δ-ΔΦΡ-001 Διάφορα Δ-ΔΦΡ-002 Διάφορα Δ-ΔΦΡ-003 Διάφορα Δ-ΔΦΡ-004 Διάφορα Δ-ΔΦΡ-005 Διάφορα 1981 Δ-ΔΦΡ-006 Πιστώσεις γραμματείας (Αχρονολόγητα) Ελένη Ψαρρά -Τριανταφυλλίδου Υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού ΔΕ κατηγορίας Επιτροπεία Δημοσιευμάτων Επετηρίς παν/κού έτους Επετηρίς παν/κού έτους Επετηρίς παν/κού έτους Επετηρίς παν/κού έτους Επετηρίς παν/κού έτους Επετηρίς παν/κού έτους Επετηρίς παν/κού έτους Εκθέσεις πεπραγμένων Επετηρίς παν/κού έτους Επετηρίς παν/κού έτους Επιστημονική επετηρίδα Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

4 Διάφορα Δ-ΔΦΡ-008 Διάφορα Δ-ΔΦΡ-010 Διάφορα - Ε.Ο.Κ Δ-ΔΦΡ-011 Διάφορα - Ε.Λ.Ο.Τ. - Ε.Ο.Κ Δ-ΔΦΡ-012 Διάφορα Δ-ΔΦΡ-013 Προτάσεις για ίδρυση νέων Εδρών και θέσεων - Διάφορα Δ-ΔΦΡ-014 Διάφορα Δ-ΔΦΡ-015 Διάφορα 1977 Δ-ΔΦΡ-018 Διάφορα Δ-ΔΦΡ-019 Διάφορα Δ-ΔΦΡ-021 Διάφορα Δ-ΔΦΡ-022 Διάφορα Δ-ΔΦΡ-023 Διάφορα 1969,1970,1971 Δ-ΔΦΡ-024 Οργάνωση Γραφείου Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Παν/μίου Θεσ/νίκης Δ-ΔΦΡ-025 Ε.Λ.Ο.Τ Δ-ΔΦΡ-026 Διάφορα - Διπλώματα -Ορκωμοσίες Δ-ΔΦΡ-027 Διάφορα γενικά περί Εδρών Δ-ΔΦΡ-028 Δηλώσεις του προσωπικού της πρώην Εδρας Οικοδομικής για ένταξη στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Δ-ΔΦΡ-029 Βιβλιάριον σπουδών - Δίδακτρα - Απαλλαγαί - Εξέταστρα 1964 Δ-ΔΦΡ-030 Γενικά πρακτικών ασκήσεων Δ-ΔΦΡ-031 Πιστοποιητικά εκ του Παν/μίου Φλωρεντίας - Μετεγγραφαί και κατατάξεις Δ-ΔΦΡ-032 Μεταφοραί μαθημάτων Δ-ΔΦΡ-033 Αναθέσεις παν/κού έτους Αποσπάσματα πρακτικού αναθέσεων εντολών Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

5 διδασκαλίας Δ-ΔΦΡ-034 Ερευνητική δραστηριότητα των Α.Ε.Ι. Δ-ΔΦΡ-035 Τμηματική εξέταση Δ-ΔΦΡ-036 Διάφοροι γενικοί φάκελλοι Δ-ΔΦΡ-037 Μεγάλαι Γεωδαιτικαί και Τοπογραφικαί Ασκήσεις Δ-ΔΦΡ-038 Τ.Ε.Ε. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Δ-ΔΦΡ-039 Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Σχολής - Οδηγός Σπουδών - Περί βαθμού προόδου Δ-ΔΦΡ-040 Στρατολογικά - Γ.Ε.Σ. Δ-ΔΦΡ-041 "Σχετικά με το σύστημα σπουδών στην Σχολή μας " εξάμηνα Πολ. Μηχανικών Δ-ΔΦΡ-042 Μουσείο Αρχιτεκτονικής Δ-ΔΦΡ-043 Σχετικά με τον κύκλο σπουδών "Μηχανικού Διεργασιών" Δ-ΔΦΡ-044 Περί διαιρέσεως των Σχολών εις Τομείς - Τμήμα Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Δ-ΔΦΡ-046 Κτίριον Βασ.Όλγας 29 Δ-ΔΦΡ-047 Καταστατικός Χάρτης Ανωτάτης Εκπαίδευσης Δ-ΔΦΡ-048 Κέντρο Εξειδικεύσεων Μηχανικών και μεταπτυχιακών σπουδών στο Βόλο - Κύκλοι σπουδών - Περί δημιουργίας κλάδου Γεωπόνων - Υδραυλικών Δ-ΔΦΡ-049 Εισιτήριοι - Αριθμ. εισακτέων - Εισ. ομογενών Δ-ΔΦΡ-050 Γενικά - Τμήμα Πολ. Μηχανικών - Τμήμα Αρχιτεκτόνων - Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών - Τμήμα Μηχανολόγων - Τμήμα Ηλεκτρολόγων - Τμήμα Χημικών Μηχανικών- Τμήμα Μαθηματικών Φυσικών Δ-ΔΦΡ-051 Ιατρική υπηρεσία Δ-ΔΦΡ-052 Γενικά περί βιβλιοθηκών - Διάφορα Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

6 Δ-ΔΦΡ-055 Περί ιδρύσεως Εδρών Δ-ΔΦΡ-056 Σπουδαστήριο Μαθηματικών Έδρα - Σπουδαστήριο Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος Δ-ΔΦΡ-057 Δηλώσεις για ένταξη στα Τμήματα Δ-ΔΦΡ-058 Σχήματα μηχανοργάνωσης γραμματειών του Α.Π.Θ. εγχειρίδιο προδιαγραφών κατασκευής του συστήματος Δ-ΔΦΡ-059 Ίδρυση Εργαστηρίων Δ-ΔΦΡ-060 Συνεργασία με τα ξένα Παν/μια Δ-ΔΦΡ-061 Διάφορα Επιτροπής Περιβάλλοντος Δ-ΔΦΡ-062 Άδεια 1- τέως τεχνίτες - τέως Ε.Ε.Π. Δ-ΔΦΡ-063 Ισοτιμίες - Διάφορα περί ισοτιμιών Δ-ΔΦΡ-064 Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Δ-ΔΦΡ-065 Εισιτήριοι Δ-ΔΦΡ-066 Έδρα Μηχανουργικής Τεχνολογίας Δ-ΔΦΡ-067 Σύλλογοι διπλωματούχων Δ-ΔΦΡ-068 Εκπροσώπηση σε επιτροπές Δ-ΔΦΡ-069 Γυμναστήριο ποινές Δ-ΔΦΡ-070 I.A.E.S.T.E. Δ-ΔΦΡ-071 Επροσώπηση εις επιτροπάς Δ-ΔΦΡ-072 Ανωτέρα Σχολή Υπομηχανικών Δ-ΔΦΡ-073 Διάφορα Δ-ΔΦΡ-074 Προσκλήσεις συνεδρίων , Κοσμητείας, γενική συνέλευσης Δ-ΔΦΡ-075 Γενικές συνελεύσεις Δ-ΔΦΡ-076 Βεβαιώσεις Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α Δ-ΔΦΡ-077 Θύματα ανάπηροι πολέμου Δ-ΔΩΡ-001 Δωρεαί διάφοροι δωρεαί δι' εξοπλισμόν 1)Δωρεαί διάφοροι 2)Εξοπλισμός Εργαστηρίων 3) Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

7 Εργαστηρίων τεχνική βοηθ. συμμετοχή εις το πρόγραμμα Ατομ. Ενεργ. Δ-ΔΩΡ-002 Δωρεές - Κληροδοτήματα- Συμμετοχή στο πρόγραμμα Ατομ. Ενέργειας Δ-ΚΔΡ-001 Γενικά περί εκδρομών Δ-ΚΔΡ-002 Εκδρομές Πανεπιστημίου Τεχνική βοήθεια (Αχρονολόγητα) Εξοπλισμός Εργαστηρίων Υποτροφίες κληροδοτήματος "Θ.Παπαμιχαηλίδη" Εξοπλισμός Εργαστηρίων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας - Τεχνική βοήθεια Εκπαιδευτική εκδρομή Τμήματος Αγρ.Τοπ.Μηχ. εξωτερικού θέρους 1966 Α.Π Εκδρομή Παν/μίου Εκδρομή Παν/μίου Εκδρομαί Δ-ΚΔΡ-003 Γενικά περι εκδρομών Δ-ΚΔΡ-004 Γενικά περι εκδρομών Γενικά περι εκδρομών Εκδρομή τελειοφοίτων Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Εκδρομή τελειοφοίτων Πολιτικών Μηχανικών Εκδρομή τελειοφοίτων Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών Εκδρομή τελειοφοίτων Τοπογράφων Εκδρομή τελειοφοίτων Αρχιτεκτόνων Εκδρομή τελειοφοίτων Αρχιτεκτόνων Εκδρομή τελειοφοίτων Αρχιτεκτόνων Εκδρομή τελειοφοίτων Ηλεκτρολόγων - Μηχανολόγων Μηχανικών Εκδρομή τελειοφοίτων Τμήματος Αρχιτεκτόνων Εκδρομή τελειοφοίτων Τμήματος Χημικών Μηχανικών Εκδρομή τελειοφοίτων Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Εκδρομή τελειοφοίτων Τμήματος Χημικών Μηχανικών Εκδρομή τελειοφοίτων Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Εκδρομή τελειοφοίτων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Εκδρομή τελειοφοίτων Τμήματος Αρχιτεκτόνων Εκδρομή τελειοφοίτων Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Εκδρομή τελειοφοίτων Τμήματος Αρχιτεκτόνων Εκδρομή τελειοφοίτων Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Εκδρομή τελειοφοίτων Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Εκδρομή τελειοφοίτων Ηλεκτρολόγων - Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

8 Μηχανολόγων Μηχανικών Γενικά περί εκδρομών Εκδρομή τελειοφοίτων Πολιτικών Μηχανικών Δ-ΚΔΡ-005 Εκδρομές Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Δ-ΚΔΡ-006 Δ-ΚΤΡ-001 Διάθεση χώρων - Κατανομή χώρων - Αιθουσιολόγιο κτιρίου Σχολής Δ-ΚΤΡ-002 Κτίριο Σχολής Πολυτεχνικής Δ-ΚΤΡ-003 Δ-ΚΤΡ-004 Κτιριο Σχολής Πολυτεχνικής Δ-ΚΤΡ-005 Δ-ΚΤΡ-006 Διάθεση χώρων - Κατανομή χώρων - Κτίριο Δ-ΚΤΡ-007 Διάθεση χώρων κτιρίων Πολυτεχνικής Σχολής Δ-ΚΤΡ-008 Γενικά κτιρίου Πολυτεχνικής Σχολής Δ-ΚΤΡ-009 Διάθεση χώρων Πολυτεχνικής Σχολής Δ-ΚΤΡ-010 Κτίριο Σχολής Πολυτεχνικής Δ-ΚΤΡ-011 Κτίριον της Σχολής Εκδρομή τελειοφοίτων Τμήματος Χημικών Μηχανικών Εκδρομή Πολ. Μηχανικών Εκδρομή Πολ. Μηχανικών Εκδρομή Αρχιτεκτόνων Εκδρομή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Εκδρομή Αρχιτεκτονικής Εκδρομή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Εκδρομή Αρχιτεκτόνων Εκδρομή Πολ. Μηχανικών Φωτοαντιγραφικόν μηχάνημα XEROX της Σχολής και IBM Διάθεση χώρων κτιρίου Πολυτεχνικής Σχολής Περί της Πολυτεχνειουπόλεως - Απαλλοτριώσεις Διάθεσις χώρων κτιρίου Επέκτασις κτιρίου Πολυτεχνικής Σχολής Κυλικείον της Σχολής Περί προσθήκης ορόφων εις τας πτέρυγας των Πολ. Μηχανικών και των Αρχιτεκτόνων και περί κατασκευής νέας πτέρυγας Αγρ.Τοπ.Μηχανικών Περί διαμορφώσεως του χώρου προ του κτιρίου της Πολυτεχνικής Σχολής Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

9 Περί της αιθούσης συνεδριάσεων του κτιρίου της Σχολής Περί του κτιρίου - Αμφιθεάτρων της Σχολής Περί των ανελκυστήρων του κτιρίου Εδρών της Σχολής Δ-ΚΤΡ-012 Κτίριο Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων και Χημικών Μηχανικών γενικά έως 1977 Δ-ΝΜΘ-001 Νομοθεσία γενικά Δ-ΝΜΘ-002 Νομοθεσία γενικά Δ-ΟΙΚ-001 Δημόσιες επενδύσεις 1978 Κατανομή πιστώσεων δημοσίων επενδύσεων 1978 Δ-ΟΙΚ-002 Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 1975 Δ-ΟΙΚ-003 Οικονομικά - Πιστώσεις - Κατανομή πιστώσεων Δ-ΟΙΚ-004 Προϋπολογισμός Οικονομικά Προϋπολογισμός Πιστώσεις Απαντήσεις Καθηγητών επί του υπ. Αριθμόν Α.1110/ περί υποβολής πινάκων προμήθειας επιστημονικών οργάνων, ειδών και υλικών αξίας άνω των δια το 1975 Ιεράρχησης της Σχολής των αναγκών αυτής εις εξοπλισμό Εργαστηρίων και κτιριακής εγκατάστασης Δ-ΟΙΚ-005 Προϋπολογισμός - Προμήθειαι Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 1968 Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 1967 Προμήθεια Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 1964 Προϋπολογισμός - Προμήθειαι Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 1965 Χορήγησις τεχνικού επιδόματος Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 1966 Δ-ΟΙΚ-006 Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός 1981 Προϋπολογισμός 1982 Δ-ΟΙΚ-007 Δημόσιες επενδύσεις Δ-ΟΙΚ-008 Οικονομικά -Πιστώσεις- Προϋπολογισμός 1970 Προϋπολογισμός 1970 Πιστώσεις κατανομή πιστώσεων Οικονομικά Δ-ΟΙΚ-009 Πιστώσεις Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. - Αλγόριθμος - Πιστώσεις Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Καθορισμός ποσοστών εσόδων Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Δ-ΟΙΚ-010 Αλγόριθμος Κατανομή ποσού από τη Σ.Α.Ε. 045 έργου Προμήθεια μεγάλων οργάνων Καθορισμός ποσοστών εσόδων Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

10 Δημόσιαι επενδύσεις 1976 Δ-ΟΙΚ-011 Δημόσιαι επενδύσεις 1977 Δ-ΟΙΚ-012 Δ-ΟΙΚ-015 Δημόσιες επενδύσεις Δ-ΟΙΚ-016 Σχετικά με δαπάνες εξοπλισμού Α.Ε.Ι.- Οικονομικά - Πιστώσεις Περί προμήθειας οργάνων άνω των δρχ δια το έτος 1976 Προϋπολογισμός 1980 Προϋπολογισμός 1978 Προϋπολογισμός 1979 Εκτίμηση της αξίας των οργάνων, επίπλων κ.λ.π των Εδρών, Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Μουσείων Δ-ΟΙΚ-017 Αναθέσεις Αναθέσεις εις διδασκαλίας Αναθέσεις εντολής διδασκαλίας μαθημάτων Αναθέσεις εντολών διδασκαλίας μαθημάτων Αναθέσεις εις Καθηγητές έτος Αναθέσεις εις Υφηγητές Αναθέσεις εντολής διδασκαλίας μαθημάτων Αναθέσεις εντολής διδασκαλίας μαθημάτων Αναθέσεις εις διδασκαλίας Αναθέσεις Αναθέσεις Αναθέσεις διδασκαλίας εις Καθηγητές Παν/μίου Δ-ΟΙΚ-018 Αναθέσεις Αναθέσεις σε Υφηγητές για το Αναθέσεις σε Επιμελητές και Διδάκτορες Βοηθούς για το Δ-ΟΙΚ-019 Αναθέσεις - Βεβαιώσεις μισθοδοσίας Βεβαιώσεις μισθοδοσίας αναθέσεων έως Βεβαιώσεις μισθοδοσίας αναθέσεων Βεβαιώσεις μισθοδοσίας αναθέσεων Βεβαιώσεις μισθοδοσίας αναθέσεων Δ-ΟΙΚ-020 Αναθέσεις - Γενικά αναθέσεις Καθηγητών Αναθέσεις σε Καθηγητές Γενικά αναθέσεων Αναθέσεις Καθηγητές Γενικά αναθέσεων Αναθέσεις Καθηγητών Γενικά αναθέσεων Δ-ΟΙΚ-021 Αναθέσεις βεβαιώσεις μισθοδοσίας Δ-ΟΙΚ-022 Αναθέσεις Αναθέσεις Αναθέσεις σε Επιμελητές (ανεκλήθη με το 2288/ έγγραφο) Αναθέσεις Αναθέσεις χωρίς αμοιβή Αναθέσεις σε ειδικούς επιστήμονες Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

11 Αναθέσεις διάφορα Δ-ΟΙΚ-023 Αναθέσεις Αναθέσεις Δ-ΟΙΚ-024 Αναθέσεις Δ-ΟΙΚ-025 Αναθέσεις Δ-ΟΙΚ-027 Αναθέσεις Υφηγητών Επιμελητών Αναθέσεις Υφηγητών Αναθέσεις Επιμελητές και Διδάκτορες Βοηθούς για το Αναθέσεις Υφηγητών Επιμελητών Γενικά αναθέσεων σε Υφηγητές και Επιμελητές για το Γενικά Επιμελητών Αναθέσεις σε Υφηγητές για το Αναθέσεις σε Επιμελητές και Διδάκτορες Βοηθούς για το Γενικά αναθέσεων σε Υφηγητές και Επιμελητές παν/κού έτους Αναθέσεις σε Υφηγητές για το Δ-ΟΙΚ-028 Αναθέσεις - Βεβαιώσεις μισθοδοσίας Βεβαιώσεις μισθοδοσίας Δ-ΟΙΚ-029 Αναθέσεις Καθηγητών Υφηγητών και Αναθέσεις σε Υφηγητές - Επιμελητές Επιμελητών Ανανεώσεις σε Καθηγητές μαθημάτων και κενών Εδρών Δ-ΟΙΚ-030 Μισθοδοσία αναθέσεων Βεβαιώσεις μισθοδοσίας Βεβαιώσεις μισθοδοσίας Δ-ΠΡΓ-001 Πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων έως Δ-ΠΡΓ-002 Πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων & Δ-ΠΡΓ-003 Πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων - Συνεξετασταί έως Δ-ΠΡΓ-004 Εκσυγχρονισμένο πρόγραμμα σπουδών - Εναρμόνιση προγραμμάτων διδασκαλίας των Σχολών με τα αντίστοιχα των παν/μίων της Ε.Ο.Κ Δ-ΠΡΓ-005 Πρόγραμμα διδασκαλίας Δ-ΠΡΓ-006 Πρόγραμμα σπουδών Δ-ΠΡΓ-007 Πρόγραμμα Δ-ΠΡΓ-009 Πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

12 Δ-ΠΡΣ-001 Γενικά Ε.Δ.Π. Πλήρωση θέσεων Ε.Δ.Π. για το έτος 1981 Γενικά Ε.Δ.Π. Χορήγηση επιδόματος σε μέλη του Ε.Δ.Π. που έχουν διδακτορικό Δ-ΠΡΣ-002 Διδάσκαλοι Ξένων Γλωσσών, Υφηγητές, Διδάσκαλοι Μηχανολογικού Σχεδίου, κλητήρες, τεχνήτες Δ-ΠΡΣ-003 Προσωπικό - Διάφορα - Παρασκευαστές Ένταξη Παρασκευαστών σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 640/ 79 Μεταπτυχιακά διπλώματα Ε.Δ.Π. Ιεράρχηση της Σχολής για την πλήρωση θέσεων Ε.Δ.Π. Κρυσταλλένια Δεδεκα Παρασκευάστρια Υδρ.Εργων Σ. Φραγκιαδάκη Παρασκευάστρια Μουσείου Αρχιτεκτονικής Ολγα Αναστασάτου Παρασκευάστρια Ανωτ. Μαθηματικών Β. Τσελεμέγκου Παρασκευάστρια Εργαστ. Αντοχής Υλικού Α.Πουλάκου Παρασκευάστρια Εργαστ. Γεωδαισίας Α. Μπετσης Παρασκευαστής Μουσείου Αρχιτεκτόνων Δ-ΠΡΣ-004 Εκτακτοι βοηθοί - Προσωπικό Δ-ΠΡΣ-005 Διάφορα - Προσωπικό Διάφορα - Προσωπικό Ε.Μυλωνά Παρασκευάστρια Εργ.Γεωδαισίας Ε. Κανταρτζή Παρασκευάστρια Αντοχής Υλικού Ι. Θεοδώρου Παρασκευάστρια Υδρ.Εργων Α. Γεωργιάδου Παρασκευάστρια Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος Γενικά περί Βοηθ. Διδ. Προσωπικού Ανακατανομή θέσεων Βοηθητικού Προσωπικού (εγγ.υπουργείου Παιδείας / ) Βεβαιώσεις περί της γνώσης Ξένης Γλώσσας προταθέντων προς διορισμόν Νικόλαος Τζιβανάκης Βοηθός Σπουδαστηρίου Πολεοδομίας Ανασταλείσαι προτάσεις διορισμού Βοηθών Ευαγγελία Παπαϊωάννου Βοηθός Εδρας Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων (παρητήθη) Χαρ. Κυριακίδης Βοηθός Μαθηματικού Σπουδαστηρίου (παρητήθη) Κων/νος Πατραμάνης Βοηθός Εργαστηρίου Εφηρμοσμένης Στατικής (ανεστάλη υπ'αριθμ.13397/ έγγραφον Πρυτανείαςεις Φ.Ε.Κ. 712) Νικόλαος Πυροβέτσης Βοηθός Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής και Οδοστρωμάτων (ανεστάλη υπ'αριθμ.13397/ έγγραφον Πρυτανείαςεις Φ.Ε.Κ. 712) Διάφοροι προτάσεις διορισμών Βοηθών Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

13 Διάφορα - Προσωπικό Δ-ΠΡΣ-006 Γενικά - Προσωπικό - Β.Δ.Π. Δ-ΠΡΣ-007 Προσωπικό - Έκτακτοι άμισθοι Επιμεληταί Ιωάννης Φαφούτης Έκτατος Άμισθος Επιμελητής του Εργαστηρίου Μορφολογίας και Ρυθμολογίας (επροτάθη Βοηθός) Χριστόφορος Παυλίδης Βοηθός Εργαστηρίου Αντοχής Υλικών (ανεστάλη) Φαφούτης Ιωάννης Βοηθός Εργαστηρίου Μορφολογίας και Ρυθμολογίας (ανεστάλη) Ορέστης Σιμώνης Βοηθός Εδρας Κτιριολογίας Ασημίνα Ξηροτύρι Βοηθός Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων Γεώργιος Παπαγεωργίου Βοηθός Εργαστηρίου Εφηρμοσμένης Στατικής (ανεκλήθη) Γεώργιος Σαμαράς Βοηθός Εργαστηρίου Παραστατικής Γεωμετρίας και Προοπτικής Κων/νος Σκούλιος Βοηθός Μαθηματικού Σπουδαστηρίου (παρητήθη) Καλαντζής Νέστωρ Βοηθός Εργαστηρίου Γεωδαισίας Γεργιάδου Ι. Αγάπη Βοηθός Εργαστηρίου Αντοχής Υλικών (υπέβαλε παραίτηση- παραιτήθη) Κων/νος Γιαννακόπουλος Βοηθός Εργαστηρίου Γεωδαιτικής Αστρονομίας (ανεστάλη) Σουζάνα Ποζάνη Βοηθός Εργαστηρίου Γεωδαιτικής Αστρονομίας (ανεκλήθη) Δημήτριος Βαγγελόπουλος Βοηθός Εργαστηρίου Υδραυλικής & Υδραυλικών Έργων (ανεκλήθη) Ζωίδης Στριάγκος Βοηθός Μαθηματικού Σπουδαστηρίου Εριέττα Λιάνη Βοηθός Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Ρυθμολογίας (δεν ανανεώθει η θητεία της ) (παρητήθη) Δημητριάδης Δημήτριος του Γρηγορίου Βοηθός Εργαστηρίου Οικοδομικής και Δομήσιμων Υλικών (δεν πραγματοποιήθη ο διορισμός του καθ' όσον υπερέβη το όριο ηλικίας) Φαίδων Δούκας Βοηθός Εδρας Κτιριολογίας (ανεστάλη) Φωτεινή Μπουγδάνου Βοηθός Εδρας της Κτιριολογίας (ανεστάλη ο ως άνω διορισμός ) Αθαν.Μίχος Βοηθός Εργαστηρίου Γεωδαιτικής Αστρονομίας Κων. Κολιόπουλος Βοηθός Εργαστηρίου Γεωδαισίας (παρητήθη διορισθείς ως επιμελητής) Φώτης Παπαδόπουλος Βοηθός Σπουδαστηρίου Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων & Κτιριολογίας Νικόλαος Κωτσοβίνος Βοηθός Εδρας Υδραυλικής Μπαλόγλου Χρήστος Έκτακτος Άμισθος Επιμελητής παρά τω Εργαστηρίω Παραστατικής Γεωμετρίας Φιλίππου Κων. Έκτακτος Άμισθος Επιμελητής Εδρας Κτιριολογίας Δανιήλ Νικόλαος Έκτακτος Άμισθος Επιμελητής παρά Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

14 Προσωπικό - Έκτακτοι αμισθοι Επιμεληταί τη Εδρα του Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος Χατζηλάμπρου Κ. Έκτακτος Άμισθος Επιμελητής του Εργαστηρίου Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων Λυρίγκος Δημ. Έκτακτος Άμισθος Επιμελητής Εδρας Διακοσμητικής Δεληγιώργης Νικόλαος - Πετρίδης Μιχαήλ Έκτακτοι Άμισθοι Επιμεληταί Εδρας Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων (ανεκλήθη ο διορισμός των) Αργυροπούλου Μαρία Εκτ.Αμ. Επιμελήτρια Εδρας Πολεοδομίας Ζουμπουλίδης Γεώργιος Έκτακτος Άμισθος Επιμελητής του Εργαστηρίου Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων (παρητήθη) Κουντούρης Α. Έκτακτος Άμισθος Επιμελητής Δωρής Μιχαήλ Έκτακτος Άμισθος Επιμελητής Εδρας Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων (ανεκλήθη ο διορισμός του) Θωμαϊδης Θ. Απόστολος Έκτακτος Άμισθος Επιμελητής παρά τη Εδρα της Πολεοδομίας Θωμαϊδης Απόστολος Εκτ.Αμ. Επιμελητής Εδρας Διακοσμητικής Κεχαγιόγλου Ολυμπία Έκτακτος Άμισθος Επιμελήτρια του Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Ρυθμολογίας Κοντογιάννη Ιουλία Έκτακτος Άμισθος Επιμελήτρια Εδρας Κτιριολογίας Κρατερού Ιωάννου Έκτακτος Άμισθος Επιμελητής παρά τη Εδρα της Πολεοδομίας Κούτσης Ν Παναγιώτης Έκτακτος Άμισθος Επιμελητής της Εδρας της Γεωδαισίας Κορίκης Νικόλαος Έκτακτος Άμισθος Επιμελητής Εδρας Υδραυλικής Περί εξωπανεπιστημιακής απασχολήσεως των Β.Δ.Π. Τρεμπέλας Μηνάς Έκτακτος Άμισθος Επιμελητής του Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Ρυθμολογίας Καραγιάννης Βόρης Έκτακτος Άμισθος Επιμελητής Εργαστηρίου Πρακτικής Γεωμετρίας Γιαγάς Πάτροκλος Εκτακτος Αμισθος Επιμελητής παρα τη Εκτάκτω Αυτοτελεί Εδρα της Κτιριολογίας Συμεωνίδης Δημήτριος Εκτ Αμ. Επιμελητής Υδραυλικής Ορέστης Σιμώνης Εκτ Αμ. Επιμελητής Εδρας Κτιριολογίας Λάσκαρης Κων Εκτακτος Αμισθος Επιμελητής Εργαστηρίου Αντοχής Υλικών (ανεκλήθη ο διορισμός του) Ρέγκος Νικόλαος Εκτ Αμ Επιμελητής Εδρας Αρχιτ. Συνθέσεων Παπαδόπουλος Θρασύβουλος Εκτακτος Αμισθος Επιμελητής παρα τω Εργαστηρίω της Παραστατικής Γεωμετρίας Παπαγιαννόπουλος Απόστολος Εκτακτος Αμισθος Επιμελητής παρα τη εδρα της Διακοσμιτικής Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

15 Πετράκης Ολύμπιος Εκτακτος Αμισθος Επιμελητής Εδρας Υδραυλικής Φλώρου Ν. Αθανάσιος Εκτακτος Αμισθος Επιμελητής παρά τη Εδρα της Πολεοδομίας Παπαδοπούλου Παρύσατις Εκτακτος Αμισθος Επιμελήτρια Σπουδαστηρίου Πολεοδομίας Αναγγελίαι Γρηγοριάδης Κων/νος Εκτακτος Αμισθος Επιμελητής παρα τη Εκτάκτω Αυτοτελεί Εδρα της Οδοποιίας Σαχίνης Νικόλαος Εκτακτος Αμισθος Επιμελητής Εδρας Ελευθέρου Σχεδίου Γεωργίου Ανδρέας Εκτακτος Αμισθος Επιμελητής του Εργαστηρίου της Γεωδαισίας Μπλέτσας Αναστάσιος Εκτακτος Αμισθος Επιμελητής παρα τη Εδρα της Πολεοδομίας Ιωάννης Αικατερινάρης Εκτακτος Αμισθος Επιμελητής παρά τω Εργαστηρίω Διακοσμητικών Τεχνών Γιακουμέλος Νικόλαος Εκτακτος Αμισθος Επιμελητής της Τακτικής Εδρας της Γεωδαισίας Παυλίδης Θεοδόσιος Εκτ Αμισθος Εππιμελητής (παρητήθη) Αθανασιάδης Ζήνων Εκτακτος Αμισθος Επιμελητής του Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής και Οδοστρωμάτων (προέγκρισις) Κατηργήθει η θέσις Ζάμπογλου Κων/νος Εκτακτος Αμισθος Επιμελητής παρα τη Εκτάκτω Αυτοτελεί Εδρα της Οδοποιίας Δ-ΠΡΣ-008 Γενικά περί Β.Δ.Π. Ιδρυση Εργαστηρίων, Εδρών και θέσεων Β.Δ.Π Δ-ΠΡΣ-009 Πλήρωση θέσεων Ε.Δ.Π. για το έτος Δ-ΠΡΣ-010 Α. Κακιούση Βοηθός Σπουδαστηρίου Πολεοδομίας Χρυσοθέα Παπαδοπούλου-Μίκου Βοηθός Εδρας Δομικών Μηχανών (ανεστάλη) Δ-ΠΤΡ-001 Υποτροφίες Α.Π.Θ. Δ-ΠΤΡ-002 Υποτροφίες διάφορα Υποτροφίες Δ-ΠΤΡ-003 Υποτροφίες διάφορα Ζ. Μητσάκη Βοηθός Εργαστηρίου Οικοδομικής και Δομήσιμων Υλικών (ανεκλήθη) Ανακληθείσαι προτάσεις Βοηθών Λεφάκης Κ. Βοηθός Εδρας Ελευθέρου Σχεδίου Ιωαννίδης Γ. Βοηθός της Εδρας των Υδρ. Έργων (ανεκλήθη) Γεωργιάδης Γ. Βοηθός Σπουδαστηρίου Πολεοδομίας (ανεκλήθη) Σεβίλλη Κονταξόγλου περί μετατάξεως της θέσεως Βοηθού του Εργαστηρίου Γεωδαισίας Μ. Μπάρη Βοηθός Εδρας Οικοδομικής και Δομήσιμων Υλικών Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

16 Δ-ΠΤΡ-004 Υποτροφίες έως Δ-ΠΤΡ-005 Υποτροφίες , , Δ-ΠΤΡ-006 Δ-ΠΤΡ-007 Δ-ΠΤΡ-008 Υποτροφίες Ι.Κ.Υ έως Δ-ΠΤΡ-009 Δ-ΠΤΡ-010 Υποτροφίες διάφοροι Δ-ΠΤΡ-011 Δ-ΠΤΡ-012 Υποτροφίαι Ι.Κ.Υ έως Δ-ΠΤΡ-013 Διάφορα περί υποτροφιών Δ-ΠΤΡ-014 Υποτροφίαι Ι.Κ.Υ έως Δ-ΠΤΡ-015 Υποτροφίαι διάφορες Δ-ΠΤΡ-016 Διάφορα περί υποτροφιών Δ-ΠΤΡ-017 Υποτροφίες Ι.Κ.Υ Δ-ΣΓΓ-001 Δωρεάν χορήγηση συγγραμμάτων - Δηλώσεις Καθηγητών Υποτροφίες Δήμου Θεσσαλονίκης Υποτροφίες ΝΑΤΟ Υποτροφίες διάφοραι Υποτροφίαι Δήμου Θεσσαλονίκης Υποτροφίες Υπουργείου Εργασίας Υποτροφίες ΝΑΤΟ Υποτροφίες Δήμου Θεσσαλονίκης Υποτροφίες "ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΙΦΤΙΞΗ" Υποτροφίες Εργατικής Εστίας Υποτροφίαι Ο.Τ.Ε. Υποτροφίαι Τ.Ε.Ε. Δ-ΣΓΓ-002 Δηλώσεις διανομής συγγραμμάτων Καθηγητών Δηλώσεις διατεθέντων συγγραμμάτων έως Δ-ΣΓΓ-003 Δηλώσεις Καθηγητών, χορήγηση συγγραμμάτων Δ-ΣΓΓ-004 Δωρεάν χορήγηση συγγραμμάτων έως Ιούνιο 1973 Δ-ΣΓΓ-005 Συγγράμματα Δ-ΣΓΓ-006 Υπεύθυνες δηλώσεις Καθηγητών για την χορήγηση συγγραμμάτων Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

17 Δωρεάν χορήγηση συγγραμμάτων - Δηλώσεις Καθηγητών Δ-ΣΓΓ-007 Συγγράμματα 1977 Δ-ΣΓΓ-008 Συγγράμματα 1981 Δ-ΣΓΓ-009 Χορήγηση συγγράμματων - Δηλώσεις Δ.Ε.Π Δ-ΣΓΓ-011 Χορήγηση συγγραμμάτων - Δηλώσεις Καθηγητών Δ-ΣΓΓ-012 Δηλώσεις διανομής συγγραμμάτων Καθηγητών Δ-ΣΓΓ-013 Δηλώσεις συγγραμμάτων πληρωμής Δ-ΣΓΓ-014 Χορήγηση συγγραμμάτων - Δηλώσεις Δηλώσεις για τα συγγράμματα που θα μοιραστούν το Καθηγητών απο Δ-ΣΓΓ-015 Χορήγηση συγγραμμάτων Δ-ΣΓΓ-016 Δωρεάν χορήγηση συγγράμματων 1976 Δ-ΣΓΓ-017 Δωρεάν χορήγηση συγγράμματων εις φοιτητές Δ-ΣΓΓ-018 Δωρεάν χορήγηση συγγραμμάτων Δ-ΣΓΓ-019 Δωρεάν συγγράμματα Σχετική αλληλογραφία Τμημα Αρχιτετκτόνων Συμπληρωματική κατάσταση Τμημα Αγρ.Τοπ.Μηχανικών Απαντήσεις Καθηγητών επι της υπ.αρ.25204/ εγκυκλίου της Πρυτανείας Απαντήσεις Καθηγητών επι του υπ.αρ. 568/ εγγράφου της Σχολής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Διεκπαιρέωση - διανομή συγγραμμάτων Χ.Μπούρα Σχέδιον νόμου "Περί δωρεάν διαθέσεως συγγραμμάτων εις σπουδαστάς των Α.Ε.Ι." Περι διανομής των συγγραμμάτων δια το παν/κό έτος Στοιχεία περί του αριθμού των διανεμηθέντων συγγραμμάτων Δ-ΣΓΓ-020 Δωρεάν χορηγήσεις συγγραμμάτων εις φοιτητάς Δηλώσεις συγγραμμάτων Δια το αρχείο - Δηλώσεις Καθηγητών Δηλώσεις Καθηγητών περί των χρησιμοποιηθησομένων συγγραμμάτων κατά το παν/κό έτος δια το αρχείο της Σχολής Δ-ΣΜΒ-001 Συμβούλιο Επικρατείας αποφάσεις προσφυγές Προσφυγή Κ. Παππά κατά Π. Καραντινού Υπόθεσις Κ. Χατζημιχελάκη Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

18 Προσφυγή Μ. Αγγελινού Υπόθεσις Παπαϊωακειμ Υπόθεσις Β. Κορκολόπουλος Προσφυγή Π.Ζαγοράρη περί ακυρώσεως αποφάσεως της Σχολής Συμβούλιο Επικρατείας αποφάσεις προσφυγές Προσφυγή Δ.Λαζάρου και Ν.Νεστερούλη Προσφυγή φοιτητού Σπ. Στρατάκη περί ακυρώσεως αποφάσεως της Σχολής Δ-ΣΜΒ-002 Αποφάσεις Νομικών Συμβούλων Δ-ΣΜΒ-003 Αποφάσεις Νομικού Συμβουλίου Δ-ΣΜΒ-004 Συμβούλιο Επικρατείας - Προσφυγές Δ-ΣΜΒ-005 Συμβούλιο Επικρατείας - Προσφυγές Δ-ΣΜΒ-006 Αποφάσεις Συμβουλίου Επικρατείας Δ-ΣΜΒ-007 Δ-ΣΜΒ-008 Προσφυγή Π. Σκοπετέα κατά Κορωναίου Νομικό Συμβούλιο του Κράτους Νομικός Σύμβουλος Υ.Π.Ε.Π.Θ Α.Σ.Δ.Υ Νομικόν Συμβούλιον του Κράτους - Δικηγόροι του Πανεπιστημίου Γνωμοδοτήσεις νομικού συμβούλου του Πανεπιστημίου Αθηνών Νομικός σύμβουλος Υπ.Παιδείας Προσφυγή Ι.Ασημακοπούλου Προσφυγή Α. Κέκκου - Π. Κεφαλοπούλου - Α. Μαλαματίδη - Β. Γρηγοριάδη - Α. Παπαναστασίου - Ε. Ζωγράφου - Ε.Καρρά Διάφορες προσφυγές Προσφυγή Φωτοπούλου Προσφυγή Δ.Ρόκου Προσφυγή Ν.Καλινδέρη Προσφυγή Λ. Μαυρίδη Προσφυγή Απ. Μπακάτση Προσφυγή Β.Τσαντικίου Προσφυγή Στ. Ιουλίδη Προσφυγή Γρ. Τσάγκα Προσφυγή Μ.Σκριμιζέα Προσφυγή Ε.Πανέρα Προσφυγή Αντζούλη - Μούρκου Αιτήσεις ακυρώσεως Ε.Αθανασίου και Ι.Στέλλα Προσφυγή Α Λακαφώση Προσφυγή Ελ. Λάσκους και Αγγ.Λάσκου Αίτηση ακυρώσεως Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καθηγητών Α.Ε.Ι. Προσφυγή Α.Καραγιάννη Διάφορα Εκπροσώπηση σε συμβούλια - Μελέτες Μελέτες Περι αναθέσεως μελετών Επιτροπή Εκπροσώπηση της Σχολής σε συμβούλια Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

19 Δ-ΣΜΒ-009 Συμβούλια - Επιτροπαί - Μελέται Δ-ΣΜΒ-010 Συμβούλια - Επιτροπαί - Μελέται Δ-ΣΜΒ-011 Εκπροσώπηση - Συμβούλια Δ-ΣΝΔ-001 Συνέδρια - Μετακλήσεις - Διαλέξεις Δ-ΣΝΔ-002 Συνέδρια - Μετακλήσεις Δ-ΣΝΔ-003 Συνέδρια - Συμπόσια Δ-ΣΝΔ-004 Συνέδρια - Διαλέξεις - Σεμινάρια Δ-ΣΝΔ-005 Αδειαι - Συνέδρια Διαλέξεις - Μετακλήσεις Δ-ΣΝΔ-006 Συνέδρια - Συμπόσια Δ-ΣΝΔ-007 Συνέδρια - Συμπόσια Δ-ΣΝΔ-008 Συνέδρια - Σεμινάρια Δ-ΣΝΔ-009 Σχέδιο νόμου για την επιστημονική έρευνα - Σεμινάρια Δ-ΣΝΔ-010 Σεμινάρια - Ερευνες Δ-ΣΝΔ-011 Διαλέξεις - Προσκλήσεις - Μετακλήσεις Δ-ΣΝΔ-012 Σεμινάρια - Ερευνες - Επιτροπή ερευνών Δ-ΣΝΔ-013 Προσκλήσεις μετακλήσεις - Μορφωτικές ανταλλαγές Δ-ΣΝΔ-014 Σεμινάρια - Συνέδρια - Διενέργεια επιστημονικών ερευνών Δ-ΣΤΤ-001 Στατιστικά διάφορα Δ-ΣΤΤ-002 Στατιστικά διάφορα Δ-ΣΤΤ-003 Σχεδίου κανονισμού περί διενέργειας επιστημονικών ερευνών ή εκπονήσεως μελετών κλπ. - Εκπόνησις μελέτης επεκτάσεως του σχεδίου πόλεως Λαρίσης Διάφορα έγγραφα Έρευναι και ανασκαφαί εις Αγ.Αχίλειον Πρέσπας Αναθέσεις μελετών Περι της Μελέτης περίφραξης του χώρου της Πανεπιστημιούπολης Χωροταξική μελέτη Θεσσαλονίκης (Πανεπιστήμια) Μελέται - Γενικόν Περιφερειακόν Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Διαλέξεις - Μετακλήσεις - Σεμινάρια 'Ερευνες - Σεμινάρια Μορφωτικές ανταλλαγές - Προσκλήσεις μετακλήσεις Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

20 Στατιστικά υπομνήματα φοιτητών Δ-ΣΤΤ-004 Στατιστικά διάφορα Δ-ΣΤΤ-005 Στατιστικά διάφορα Δ-ΣΤΤ-006 Στατιστικα - Κανονισμός λειτουργίας της Σχολής Δ-ΣΧΔ-001 Δ-ΣΧΔ-002 Διάρθρωσις - Σχεδια νόμων και διαταγμάτων - Προτάσεις σχολής περί ιδρύσεως θέσεων Διάρθρωσις - Σχεδια νόμων και διαταγμάτων - Προτάσεις σχολής περί ιδρύσεως θέσεων Τεχνικόν Επιμελητήριον Ελλάδος - Εν σχέσει με την ίδρυση Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Στατιστικά PLAN PILOTE PLAN PILOTE Οργανισμός Λειτουργίας της Σχολής Πολυτεχνείου Καθορισμός Εδρών στις οποίες διορίζονται επιμελητές χωρίς διδακτορικό Σχεδιο Π.Δ/τός "Περί μετατροπής πεπληρωμένων θέσεων Βοηθών εις θέσεις Ειδικού Διοικητικού και Τεχνικού προσωπικού" Σχέδιο Π. Δ. περί μετατροπής θέσεων Βοηθών και Επιμελητών σύμφωνα με το Ν.815/1978 Σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων περί μετατροπής θέσεων Βοηθών και Επιμελητών σύμφωνα με το Ν.815/1978 Σχέδια Π.Δ/τός περί μετατροπής θέσεων Βοηθών και Επιμελητών σύμφωνα με το Ν. 815/1978 Περί κατανομής θέσεων Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Περί των τυπικών προσόντων διορισμού σε θέση Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Περί υφισταμένων Εδρών και θέσεων Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού εν τη Πολυτεχνική Σχολή Πίνακες των υπό πλήρωσιν α)εδρών της Σχολής, β)θέσεων Βοηθητικού Διδακτικού και λοιπού προσωπικού κατά το έτος 1963 Περί καθορισμού προσόντων διορισμού Βοηθητικού προσωπικού - Εζητήθησαν δια θεσεις υπάρχουσες εις την διάρθρωσιν Περί ιδρύσεως θέσεων α)διοικητικού, β)υπηρεσιακού προσωπικού Περί ιδρύσεως α)εργαστηρίων, β)σπουδαστηρίων, γ)θέσεων Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Περί ιδρύσεως θέσεων - Εργατοτεχνικού προσωπικού Περί ιδρύσεως της εκτάκτου αυτοτελούς Εδρας της Ειδικής Κτιριολογίας και καταργήσεως της εκτάκτου αυτοτελούς Εδρας της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής Περί καθορισμού του τίτλου της Σχολής και των Τμημάτων αυτής εις Ξένην Γλώσσαν Αρχείον - Περί του χρώματος του επίσημου ενδύματος των Καθηγητών της Πολυτεχνικής Σχολής Σχέδιο Διατάγματος περί συστάσεως Πολεοδομικού Συμβουλίου Αρχείον - Περί κατανομής θέσεων Βοηθητικού Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

21 Δ-ΣΧΔ-003 Σχεδια νόμων, ιδρυση θέσεων Ε.Δ.Π. και τεχνιτών, Σχεδια νόμων, ιδρυση θέσεων Ε.Δ.Π. και τεχνιτών, Δ-ΣΧΔ-004 Σχέδια νόμων και διαταγμάτων - Διάρθωσις - Διάφορα Διδακτικού Προσωπικού Περί φοιτήσεως, βαθμολογιών και εξετάσεων περί της Πολυτεχνικής Σχολής Περί ιδρύσεως Σπουδαστηρίου Σιδηρών Κατασκευών Σχέδιο διατάγματος περί κατανομής θέσεων Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Ιδρυση θέσεων Ε.Δ.Π. α)εδρα Υδραυλκής, β)εδρα Ανωτέρων Μαθηματικών, γ)εδρα Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος Γενικά Σχέδιο νόμου περί λειτουργίας και διοικήσεως της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Ιδρυση θέσεων Ε.Δ.Π. α)εδρα Ανώτερων Μαθηματικών, β)εργαστήριο Παραστατικής Γεωμετρίας και Προοπτικής Ιδρυση θέσεων Ε.Δ.Π. Έδρα Ανωτέρας Γεωδαισίας και Χαρτογραφίας Αντικατάσταση της παρ.2 του άρθρου 68 του Ν.5343/ "Αδειες Καθηγητών για επιστημονικούς λόγους" Ιδρηση θέσεων Ε.Δ.Π. και Τεχνικών Ιδρυση Τμήματος επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Σχέδιο Π.Δ/τός "Περί συμπληρώσεως των τίτλων των Μαθηματικών Εδρών της Σχολής Ιδρυση θέσεων - Εδρα Τεχνικής Μηχανικής Σχεδίου Β.Δ/τός περί συμπληρώσεως των ειδικών τυπικών προσόντων διορισμού επιμελητών του Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Ρυθμολογίας και Βοηθών Εργ.Γεωδαισίας της Πολυτεχνικής Σχολής Σχέδιον Β.Δ/τός "περί ορισμού των ειδικών τυπικών προσόντων διορισμού εις τους εισαγωγικούς βαθμούς των κλάδων Παρασκευαστών Εργαστηρίων και Σπουδαστηρίων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Β.Δ.1064/ (Φ.Ε.Κ. Α.2881/ ) Περί μετατροπής θέσεων Ειδικά τυπικά προσόντα εις τους εισαγωγικούς βαθμούς των κλάδων Β8α Αρχιτεκτόνων, Β8αα Τεχνιτών και Β8β Σχεδιαστών 65092/ Ν.Δ. Περί της αποδεικτικής ισχύος των Αστυνομικών Ταυτοτήτων Ν.Δ. Περί τακτοποιήσεως εκτάκτων υπαλλήλων των Δημοσ. Υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. Περί της διδασκαλίας εις τους φοιτητάς της Πολυτεχνικής Σχολής των μαθημάτων των Ξύλινων Κατασκευών και της Υγιεινής των Πόλεων Σχεδιο νόμου για τροποποίηση του άρθρου 45 του Α.Ν 1895/39 Χορήγησις άδειας ασκήσεως επαγγέλματος εις διπλωματούχους Σχολών της αλλοδαπής Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

22 Σχέδια νόμων και διαταγμάτων - Διάρθωσις - Διάφορα Δ-ΣΧΔ-005 Σχεδιο νόμου περί εγγραφής πτυχιουχων Κ.Α.Τ.Ε.Ε Δ-ΣΧΔ-006 Σχεδια νόμων και διαταγμάτων περι Εργαστηρίων σπουδαστηρίων Διάφορα έγγραφα Περί τροποποιήσεως των ειδικών τυπικών προσόντων διορισμού εις του εισαγωγικού βαθμού Επιμελητού του Εργαστηρίου Παραστατικής Γεωμετρίας και Προοπτικής και του Βοηθού του Σπουδαστηρίου Πολεοδομίας της Πολυτεχνικής Σχολής Σχέδιον Β.Δ/τός περί της επισήμου μεταφράσεως εις τινάς Ξένας Γλώσσας του τίτλου της Πολυτεχνικής Σχολής Εν σχέσει με το σχ.νόμου περί αποστολής απαιτήσεως διδακτ. διπλώματος δια τους υποψηφίους των Εδρών τινών της Πολυτεχνικής Σχολής Εγκρισις σχεδ. Β.Δ/τός περί ιδρύσεως θέσεων Β κατηγορίας παρά τοις Σπουδαστηρίοις του Α.Π.Θ.σχέδιον Β.Δ/τός περί ιδρύσεως (1) θέσεως οδηγού αυτοκινήτου παρά τω Εργαστηρίω Γεωδαιτικής Αστρονομίας Περι συστάσεως θέσεων Τεχνιτών επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου Σχέδιον Π.Δ/τός "Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών των Ανωτάτων Πολυτεχνικών Σχολών (διδακτορικά διπλώματα) Σχεδιον Π.Δ/τος "περί διαχωρισμού του Τμήματος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών" Σχέδιον Β.Δ/τός "περί ιδρύσεως θέσεων Τεχνιτών παρά τω Εργ. Υδραυλικής και Υδραυλικών Εργων Σχεδιο υπουργικής αποφάσεως "περι βαθμολογίας των φοιτητών" Σχέδιον Β.Δ/τός "περί ιδρύσεως θέσεων Τεχνιτών παρά τω Εργ. Γεωδαιτικής Αστρονομίας Προκήρυξης πληρώσεως θέσεων Γ κατηγορίας (Κλητήρων) της Πολυτεχνικής Σχολής Εγγραφο επερωτήσεως στη Βουλή Σχεδιο νόμου περί κατατάξεως και εγγραφής πτυχιούχων Εγγραφή πτυχιούχων για 2ο πτυχίο Σχέδιο περί μετονομασίας του Εργαστηρίου Διακοσμητικών Τεχνικών εις Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων και Βιομηχανικής Αισθητικής Σχέδιο περί μετονομασίας του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Στατιστικής σε Εργαστήριο Στατιστικής Τασεομετρίας Κατάργηση Σπουδαστηρίου Πολεοδομίας και ίδρυσις Εργαστηρίου Πολεοδομίας Περί ιδρύσεως τριών Σχεδιαστηρίων Κατάργηση Σποδαστηρίου Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων και Κτιριολογίας και ίδρυσης Εργαστηρίων α)αρχιτεκτονικών Συνθέσεων και β)κτιριολογίας Κατάργηση Σπουδαστηρίου Σιδηροπαγούς Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

23 Δ-ΣΧΔ-007 Σχεδια νόμων και διαταγμάτων περί Θέσεων Β.Δ.Π. Σχεδια νόμων και διαταγμάτων περί Θέσεων Β.Δ.Π. Δ-ΣΧΔ-008 Νόμος πλαίσιο 1268/82 - Εντάξεις Δ-ΣΧΔ-009 Νόμος πλάισιο Περί οργανώσεως και λειτουργίας των Α.Ε.Ι. Σκυροδέματος και ίδρυση Εργαστηρίου Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος Περί Μετονομασίας του Εργαστηρίου και Εδαφομηχανικής και Οδοστρωμάτων εις Εργαστήριον Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων Σχέδιο περί ιδρύσεως α) Εργαστηρίου Υδραυλικής,β)Εργαστηρίου Δομικών Μηχανών Περί ιδρύσεως Εργαστηρίου Τεχνικής Μηχανικής Περί ιδρύσεως Σπουδαστηρίου Ιστορίας Αρχιτεκτονικής Ιδρυσις Εργαστηρίου Ειδικής Κτιριολογίας Περί ιδρύσεως Σπουδαστηρίου Οικονομικής και Δικαίου Περί εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου Ι παρ.2 και 5 του Α.Ν. 553/68 εν σχέσει με ορισμό θέσεων Βοηθού Διδακτικού Προσωπικού Σχέδιο διατάγματος κατάργηση και ίδρυση θέσεως Βοηθού (από Μηχανουργική Τεχνολογία στην Α Πολεοδομίας) Σχέδιο Διατάγματος "Περί Καταργήσεως και ιδρύσεως θέσεων Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού παρα τη Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. Κατάργηση δύο θέσεων Βοηθών και ίδρυση δύο θέσεων Παρασκευαστών στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Ρυθμολογίας Σχέδιο Π.Δ."Περί ιδρύσεως θέσεων Β.Δ.Π." Σχέδιο περί μεταφοράς θέσεων Επιμελητών Βοηθών και Παρασκευαστών εις το έργο Ειδικής Κτιριολογίας Σχέδια περί ιδρύσεως θέσεων Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού - Περί ορισμού ειδικών τυπικών προσόντων Δ-ΣΧΔ-010 Περί ιδρύσεως Εδρών Εργαστηρίων και θέσεων - Περί ιδρύσεως Εδρών, Εργαστηρίων και θέσεων Β.Δ.Π. Περί ιδρύσεως τακτικής Εδρας Οικοδομικής παρά τη Π.Σ. (προτεραιότης Εδρών) Δ-ΣΧΔ-011 Σχέδια νόμων και διαταγμάτων περί θέσεων βοηθητικού διδακτικού προσωπικού Δ-ΣΧΔ-012 Σχεδια νόμου περί ιδρυσεως Εδρών, Περί ιδρύσεως τακτικής Εδρας Οικοδομικής Σχέδιο Π.Δ. "Περί καταργήσεως Εδρας Παραστατικής Γεωμετρίας και ιδρύσεως Β Εδρας Ανωτέρων Μαθηματικών Περί ιδρύσεως και κατάργηση Εδρών περί ιδρύσεως της Εδρας της Εφαρμοσμένης Βοτανικής Σχέδιο Π.Δ/τός περί ιδρύσεως Εδρών και θέσεων Β.Δ.Π. Κατάργηση και Σύσταση θέσεων Ε.Δ.Π. και Παρασκευαστών Κατάργηση μιας θέσης Παρασκευαστή του Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

24 Εργαστηρίων και θέσεων Ε.Δ.Π. Σχεδια νόμου περί ιδρυσεως Εδρών, Εργαστηρίων και θέσεων Ε.Δ.Π. Δ-ΣΧΔ-013 Ν.1268/1982, νόμος πλαίσιο Διάφορα Σπουδαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής και ίδρυση μιας θέσης Παρασκευαστή στην Εδρα Τεχνικής Γεωλογίας Περί ιδρύσεως Τακτικών Εδρών Εργαστηρίων και θέσεων Β.Δ.Π. δια τα νέα Τμήματα Σχολής Σχέδιο νόμου περί τροποποιήσεως της παραγράφου 7 του άρθρου 43 του Α.Ν.1895/39 "Περί καταργήσεως και ιδρύσεως θέσεων Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού παρά τη Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ.(από Γεωδαισία σε Τοπογραφία) Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος περί συμπληρώσεως του τίτλου Εδρών της Σχολής α)διακοσμητικής β)κτιριολογίας, γ)ειδικής Κτιριολογίας Σχέδιον νόμου "Περί των προσόντων των ειδικών επιστημόνων των Διδασκόντων της Πολυτεχνικής Σχολής Μετατροπή Εδρας Βοτανικής Σχέδιο Π.Δ/τός "Περί ιδρύσεως παρά τη Πολυτεχνικη Σχολη του Α.Π.Θ. μιας θέσεως επί 1ω βαθμω" Καθορισμός του περιεχομένου της Εδρας των Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων Κατάργηση Σπουδαστηρίου και ίδρυση Εργαστηρίου στην Πολυτεχνική Σχολή Μετονομασία του Σπουδαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής σε Σπουδαστήριο Οδοποιίας Κατάργηση της Β Εκτακτης Αυτοτελούς Εδρας του Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος και ίδρυση Τακτικής Εδρας Υδατικής Οικονομίας των Φυτικών Οικοσυστημάτων Κατάργηση της Εδρας Υδατικής Οικονομίας των Φυτικών Οικοσυστημάτων και ίδρυση της Εδρας Γεωδαιτικών Στατιστικών Μεθόδων Σχετικά με την μετατροπή κενών θέσεων Επικουρικών Καθηγητών σε Τακτικές Εδρες της Πολυτεχνικής Σχολής Σχέδιο νόμου "Σχετικά με τον τρόπο κατανομής και συστάσεως θέσεων Β.Δ.Π. Σχέδιο Ν.Δ/τός "Περί τακτικοποιήσεως Εκτάκτων Αυτοτελών Εδρών της Πολυτεχνικής Σχολής Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής,

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Επιτροπή Ιστορικού Αρχείου ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1955-1982

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Επιτροπή Ιστορικού Αρχείου ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1955-1982 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Επιτροπή Ιστορικού Αρχείου ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1955-1982 Περιεχόμενα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2001 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009 2010

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009 2010 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009 2010 ΞΑΝΘΗ 2009 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Οδός Βασιλίσσης Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ ή Νέο Κτίριο Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας. 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας. 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αύγουστος 2010 1 1.Πανεπιστημιακά Όργανα... 15 1.1. Πεπραγμένα Συγκλήτου 2006-2010... 15 1.1.1. Γραμματεία Συγκλήτου... 15 1.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Αξιολόγηση δομών και υπηρεσιών. Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Αξιολόγηση δομών και υπηρεσιών. Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αξιολόγηση δομών και υπηρεσιών Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 2 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Το Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΠΚ) συστάθηκε με το Ν.Δ. 87/1973. Έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αποστολή, επιμέρους στόχοι και ειδικότερες γενικές αρχές και αξίες επί των οποίων βασίζεται η λειτουργία του ιδρύματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αποστολή, επιμέρους στόχοι και ειδικότερες γενικές αρχές και αξίες επί των οποίων βασίζεται η λειτουργία του ιδρύματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αποστολή, επιμέρους στόχοι και ειδικότερες γενικές αρχές και αξίες επί των οποίων βασίζεται η λειτουργία του ιδρύματος. ΦΕΚ... Π.Δ. Υπ αριθμ.... Οργανισμός Εθνικού Μετσοβίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 1 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 2.2. Ιστορικό της εξέλιξης της Σχολής... 4 2.2.1. Σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

σπουδάζω πολιτικός μηχανικός ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

σπουδάζω πολιτικός μηχανικός ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 σπουδάζω πολιτικός μηχανικός ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αθήνα, 2013. Ο Πρόεδρος του Τμήματος. Καθηγητής Αλέξιος Λέανδρος Σκαλτσούνης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αθήνα, 2013. Ο Πρόεδρος του Τμήματος. Καθηγητής Αλέξιος Λέανδρος Σκαλτσούνης 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σκοπός του παρόντος Οδηγού Σπουδών είναι η ενημέρωση των φοιτητών του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Τμήματος καθώς και για τη διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων

Οδηγός Σπουδών Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Οδηγός Σπουδών Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων Είναι ο Οδηγός του 2011, επικαιροποιημένος, με τροποποιημένες τις ECTS, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2010-2011

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2010-2011 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2010-2011 ΑΘΗΝΑ 2010 ii ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρα 1-2 Α' Περί συστάσεως του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Δομικών Έργων / Μηχανικού Δομικών Έργων ΤΕ

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Δομικών Έργων / Μηχανικού Δομικών Έργων ΤΕ Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Δομικών Έργων / Μηχανικού Δομικών Έργων ΤΕ ΜΑΡΟΥΣΙ 2013 . Μελέτη στο πλαίσιο της Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», συγχρηματοδοτούμενης, μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ακαδημαϊκό έτος: 2008-2009 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 11/05/2011 2 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 07 08 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007 2008 ISBN: 960-86977-9-9 2008 για την ελληνική γλώσσα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα www.asfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.

Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. Nόμος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995) Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Νέοι θεσμοί Άρθρο 1 Εθνικό Συμ8ούλιο Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ / ΙΟΥΝΙΟΣ 204 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ... 7 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 Σχέδιο Νέου Οργανογράμματος Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νόμος 3861/13-7-2010 (ΦΕΚ 112 τ.α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1404 οµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων

ΝΟΜΟΣ 1404 οµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων ΝΟΜΟΣ 1404 οµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα - Αποστολή 1. Ιδρύονται Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XAΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2009-2010

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2009-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2009-2010 Αθήνα 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σκοπός του παρόντος Οδηγού Σπουδών είναι η ενημέρωση των φοιτητών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013 Αθήνα 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σκοπός του παρόντος Οδηγού Σπουδών είναι η ενημέρωση των φοιτητών του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών για τα εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Ο δ η γ ό ς Σ π ο υ δ ώ ν ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΖΟΥΛΑΚΟΥ Πειραιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Αθήνα 2011 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σκοπός του παρόντος Οδηγού Σπουδών είναι η ενημέρωση των φοιτητών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ 1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 207 KB N.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

http://www.dsanet.gr:8080/webtop/print_law_record.jsp?doc_id=... ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

http://www.dsanet.gr:8080/webtop/print_law_record.jsp?doc_id=... ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 1268 Έτος: 1982 ΦΕΚ: Α 87 19820716 Τέθηκε σε ισχύ: 16.07.1982 Ημ.Υπογραφής: 16.07.1982 Τίτλος Για τη δομή και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΛΑΡΙΣΑ 2013 Πρόλογος Αγαπητές σπουδάστριες και αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Έργων Υποδομής / Μηχανικού Έργων Υποδομής ΤΕ

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Έργων Υποδομής / Μηχανικού Έργων Υποδομής ΤΕ Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Έργων Υποδομής / Μηχανικού Έργων Υποδομής ΤΕ ΜΑΡΟΥΣΙ 2013 . Μελέτη στο πλαίσιο της Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», συγχρηματοδοτούμενης, μέσω

Διαβάστε περισσότερα