ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ ΓΕΝΙΚΗ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ ΓΕΝΙΚΗ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ ΓΕΝΙΚΗ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ Ι ) ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ Οι µύκητες είναι κατώτερα φυτά στερούµενα χλωροφύλλης, πολυκυττάριοι ή µονοκυττάριοι οργανισµοί. Ανήκουν στους ευκαρυωτικούς οργανισµούς και φέρουν χαρακτηριστικό σχηµατισµό, το µυκητύλλιο ή µυκήλιο. Το µυκητύλλιο σχηµατίζεται από νηµατοειδή τµήµατα, τις «υφές» που χωρίζονται µε διαφραγµάτια. Οι µονοκυττάριοι µύκητες πολλαπλασιάζονται µε εκβλαστήσεις, που µορφολογικά µοιάζουν µε µυκητύλλιο που καλείται «ψευδοµυκητύλλιο». Το σχηµατισµό αυτό έχουν συχνά οι ζυµοµύκητες. Πολλοί µύκητες εµφανίζονται, αναλόγως των συνθηκών αναπτύξεως, άλλοτε ως νηµατοειδής υφές, άλλοτε ως βλαστοκύτταρα. Το φαινόµενο αυτό λέγεται διµορφισµός. Ο Candida albicans, παθογόνο ζώων, στην παρασιτική του φάση έχει µορφή ζύµης, ενώ ως σαπρόφυτο του εδάφους παρουσιάζει µυκητυλλιακή µορφή. Αντίθετα, παθογόνα φυτών, όπως η Taphrina και τα Ustilaginales παρουσιάζουν µυκητυλλιακή µορφή στον ξενιστή, ενώ στην εργαστηριακή καλλιέργεια µορφή ζύµης. 5µ. Το πλάτος των υφών ή των βλαστοκυττάρων, κυµαίνεται µεταξύ 2 έως ΙΙ ) ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ 2 ΓΕΝΙΚΗ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ Τις µεταβολικές ιδιότητες των µυκήτων χρησιµοποιούµε ευρέως στην βιοµηχανία τροφίµων για την παραγωγή προϊόντων, όπως µπύρα, κρασί, τυριά αλλά και στην φαρµακοβιοµηχανία για την παραγωγή αντιβιοτικών, βιταµινών και άλλων χηµικών ουσιών. Οι µύκητες υπεισέρχονται σε πολλά σηπτικά φαινόµενα και αποσύνθεση νεκρών φυτικών υπολειµµάτων. εποµένως παίζουν πρωταρχικό ρόλο στη γονιµότητα του εδάφους. ηµιουργούν σοβαρές ασθένειες σε καλλιεργούµενα φυτά, στα ζώα και τον άνθρωπο. Ο βιολογικός κύκλος των µυκήτων ολοκληρώνεται µε εγγενή και αγενή αναπαραγωγή. Κατά την αγενή αναπαραγωγή ενδέχεται ολόκληρα κύτταρα θάλλου να µετασχηµατισθούν σε αναπαραγωγικά κύτταρα (σπόροι). Ο θάλλος αυτός χαρακτηρίζεται ως ολοκαρπικός. Σε αντίθεση, στους ευκαρπικούς θάλλους ένα τµήµα τους µόνον µετατρέπεται σε αναπαραγωγικά κύτταρα, ενώ το υπόλοιπο τµήµα αυξάνεται κανονικά. 1. Αγενής αναπαραγωγή Η αγενής αναπαραγωγή πραγµατοποιείται συνήθως στους κατώτερους µύκητες άνευ σύµµειξης κυττάρων και καταλήγει στη δηµιουργία µονογονικών σπόρων. Συχνά κατά την αγενή αναπαραγωγή παρατηρείται ανεξαρτητοποίηση των µηχανισµών πυρηνικής και κυτταρικής διαίρεσης. Ο πυρήνας διαιρείται µε τη διαδικασία της µίτωσης σε 2 θυγατρικούς πυρήνες που φέρουν πανοµοιότυπα χρωµοσώµατα. Κάθε ένα από τα παραχθέντα θυγατρικά κύτταρα φέρει το ίδιο γενετικό υλικό µε το µητρικό κύτταρο. Τα αναπαραγωγικά αυτά κύτταρα απελευθερώνονται υπό µορφή σπόρων. Οι σπόροι που απελευθερώνονται από το µητρικό µυκητύλλιο, αν µεταφερθούν σε ένα νέο θρεπτικό υλικό έχουν την ικανότητα να βλαστήσουν και να αναπαράγουν ένα νέο µύκητα.

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ 3 ΓΕΝΙΚΗ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ Είναι όµως γνωστό ότι και τµήµατα υφής ή στρώµατος του µύκητα, µπορεί να οδηγήσουν στην αγενή αναπαραγωγή ενός νέου µύκητα. Υπάρχουν πολλοί τύποι αγενών σπόρων. Στους κατώτερους µύκητες συχνά σχηµατίζονται πολυπύρηνα κύτταρα του θαλλού, τα σποριάγγεια (π.χ. Φυκοµύκητες Mucorales). Οι σπόροι αυτοί απελευθερώνονται στο περιβάλλον µέσα από λύση των τοιχωµάτων του σποραγγείου. Άλλοι σπόροι που ονοµάζονται κονίδια, σχηµατίζονται εξωτερικά σε υφές ή κλάδους µηκυτυλλίου. Ο τύπος αυτός απαντάται κυρίως στους ανώτερους µύκητες. Ο τρόπος σχηµατισµού, η διάταξη, το χρώµα, το σχήµα, η µορφή εκβλάστησης στα κονίδια παρουσιάζουν µεγάλο ταξινοµικό ενδιαφέρον. Περαιτέρω παρατίθεται ταξινόµηση των κονιδίων ανάλογα µε την τρόπο σχηµατισµού τους σε δύο διακριτούς τύπους: Ι. Βλαστοσπόρια Σχηµατίζονται µε εκβλάστηση των µητρικών κυττάρων Ια. Ενδοβλαστικά Στην περίπτωση αυτή µόνον το εσωτερικό του µητρικού κυττάρου συµµετέχει στο σχηµατισµό κονιδίων και όχι τα εξωτερικά του τοιχώµατα. ύο ειδών σπόρια µπορούν να σχηµατισθούν κατά αυτόν τον τρόπο. Τα φιαλιδοσπόρια (phialides) λόγω του σχηµατισµού τους σε ειδικά φιαλοειδή κύτταρα και τα ποροσπόρια (porospores) που προέρχονται από µικρούς πόρους στα τοιχώµατα των υφών. Ιβ. Ολοβλαστικά

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ Στην περίπτωση αυτή συµµετέχουν και τα εξωτερικά τοιχώµατα του µητρικού κυττάρου. ύο ειδών σπόρια σχηµατίζονται µε αυτή τη διαδικασία. Τα αλευροσπόρια που σχηµατίζονται σε ακραία σπορογόνα κύτταρα των υφών και τα βλαστοσπόρια που δηµιουργούνται µε ακραίες εκβλαστήσεις σε απλό ή διακλαδούµενο µυκητύλλιο. ΙΙ. Θαλλοσπόρια Σχηµατίζονται σε ολόκληρο το µητρικό κύτταρο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα αρθροσπόρια που σχηµατίζονται µε κατακερµατισµό των υφών και τα χλαµυδοσπόρια που προκύπτουν από µεµονωµένα κύτταρα υφών που εξελίσσονται σε κονίδια µε παχύτοιχα τοιχώµατα. 2. Εγγενής αναπαραγωγή Στην εγγενή επίσης αναπαραγωγή εµφανίζεται µεγάλη ποικιλία στις δίφορες οµάδες µυκήτων. Σε γενικές όµως γραµµές η εγγενής αναπαραγωγή εµφανίζει τα τρία ακόλουθα στάδια: Πλασµογαµία, καρυογαµία και µείωση. Η πλασµογαµία είναι η ένωση και σύντηξη των 2 πρωτοπλαστικών κυττάρων για τη δηµιουργία ενός κυττάρου. Η καρυογαµία είναι η συνένωση 2 απλοειδών πυρήνων σε ένα διπλοειδή πυρήνα. Η διαδικασία αυτή έπεται συνήθως της πλασµογαµίας. Η µείωση, τέλος, ακολουθεί την καρυογαµία και είναι η διαδικασία εκείνη κατά την οποία επέρχεται µιτωτική διαίρεση του διπλοειδούς πυρήνα σε 2 απλοειδείς πυρήνες. Ακολουθεί µιτωτική διαίρεση και οι νέοι απλοειδείς πυρήνες περιβάλλονται µε τοιχώµατα και δηµιουργούν τα σπόρια. Στα πλαίσια της διαδικασίας της πλασµογαµίας διακρίνουµε 5 πλασµογαµικούς τύπους (Σχήµα)

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ 5 ΓΕΝΙΚΗ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ 1. Πλανογαµετική σύζευξη (planogametic conjugation), όπου πραγµατοποιείται σύντηξη 2 γαµετών για σχηµατισµό του ζυγώτου. Όταν η συνένωση αυτή προέρχεται από ανόµοιους γαµέτες (ετερογαµή), τότε έχουµε σχηµατισµό ωοσπορίων 2. Γαµεταγγειακή επαφή (Gametangial contact). Οι γαµέτες δεν διαθέτουν αυτόνοµη κίνηση και η επαφή τους γίνεται δια µέσου ενός σωλήνα γονιµοποίησης (fertilization tube). 3. Γαµεταγγειακή σύζευξη (Gametanzial conjugation). Στην περίπτωση αυτή επίσης, οι γαµέτες δεν κινούνται αυτόνοµα και ολόκληρα τα γαµεταγγεία λειτουργούν ως γαλέτες µε σχηµατισµό ενός κοινού κυττάρου που ονοµάζεται ζυγοσπόριο. (Σχήµα) 4. Σπερµατογαµία (Spermatigation). Μικρά απλοειδή µονοπύρηνα άρρενα κύτταρα, τα σπερµάτια µεταφέρονται µε τον αέρα, το νερό, τα έντοµα σε ειδικούς υποδοχείς (receptive hypha) του θηλέος γαµεταγγείου. Η συνένωση αυτή καταλήγει στο σχηµατισµό ενός δικάριου κυττάρου που ακολούθως µε καρυογαµία δίνει εξειδικευµένα διπλοειδή κύτταρα (ασκούς, βασίδια). Η σπερµατογαµία συναντάται µόνον στους Ασκοµύκητες και τους Βασιοµύκητες. (Σχήµα) 5. Σωµατογαµία (Somatogamy). Πρόκειται για αναστόµωση σωµατικών υφών µε πυρήνες αντίθετου συζευτικού τύπου. Η διαδικασία συναντάται κυρίως στους ανώτερους µύκητες. ΙΙΙ) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ Οι µύκητες καλλιεργούνται σε θρεπτικά υποστρώµατα όπως και τα βακτήρια. Η όλη διαδικασία της ταυτοποίησης τους µοιάζει µε αυτή των βακτηρίων. Επωάζονται σε θερµοκρασία 30 0 C επί 24 µε 48 ώρες συνήθως. Ορισµένα δερµατόφυτα αναπτύσσονται βραδέως (3 εβδοµάδες).

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ 6 ΓΕΝΙΚΗ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ Στους νηµατοµύκητες που δε διασπούν τα σάκχαρα, προς τη διάκριση του είδους, χρησιµοποιούµε το «αυξανόγραµµα», µε το οποίο µελετάται ποιοι υδατάνθρακες ή ποιες βιταµίνες ή αζωτούχες ουσίες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη του µύκητα, βάσει των σχηµατιζόµενων ζωνών αναστολής. Οι µύκητες αναπτύσσονται κυρίως σε ph κατώτερο του 7 Το γνωστότερο θρεπτικό υλικό που χρησιµοποιείται για την ανάπτυξή τους είναι το SABOURAUD, που περιέχει πεπτόνη, γλυκόζη, άλατα και έχει ph από 5,5 έως 6,5. Οι µύκητες διακρίνονται αναλόγως της παθογόνου δράσης τους, σε παρασιτικούς (που πέπτουν την κερατίνη σαν πηγή αζώτου) και σε σαπροφυτικούς (που πέπτουν νεκρή κερατίνη). Από του µύκητες λαµβάνουµε πολλά αντιβιοτικά, που αναστέλλουν τον πολλαπλασιασµό των βακτηρίων. Στην κατά Gram χρώση, εµφανίζονται θετικοί, υπό µορφή µεµονωµένων κυττάρων ή νηµατίων, µε µέγεθος µεγαλύτερο των βακτηρίων. Κατά τις µυκητιάσεις αναπτύσσονται πολλές φορές γνωστά αντισώµατα (συγκολλητίνες, ιζηµατίνες, αντισώµατα συνδέοντα το συµπλήρωµα), σε µικρό τίτλο που χρησιµεύουν στην ταυτοποίηση των µυκήτων. Οι ανοσολογικές αντιδράσεις τύπου ELISA και ο ανοσοφθορισµός επίσης χρησιµοποιούνται ως τεχνικές ταυτοποίησης των µυκήτων, αλλά δυστυχώς παρατηρούνται πολλές διασταυρούµενες αντιδράσεις µε άλλα στελέχη µυκήτων ή βακτηρίων.

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ 7 ΓΕΝΙΚΗ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ Ι. ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΜΥΚΗΤΕΣ ΓΥΜΝΟΜΥΚΗΤΕΣ (SLIME MOULDS) ΜΥΞΟΜΥΚΟΤΙΝΑ 1. ΑΚΡΑΣΙΟΜΥΚΗΤΕΣ 2. ΜΥΞΟΜΥΚΗΤΕΣ 3. ΠΛΑΣΜΟ ΙΟΦΟΡΟΜΥΚΗΤΕΣ ΙΙ. ΕΥΜΥΚΗΤΕΣ Α. ΜΑΣΤΙΓΟΜΥΚΟΤΙΝΑ 1. Χυτριδιοµύκητες CHYTRIDIALES BLASTOCLADIALES MONOBLEPHARIDALES 2. Υφοχυτριδιοµύκητες 3. Ωοµύκητες SAPROLEGNIALES LEPTOMITALES LAGENIDIALES PERONOSPORALES

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ 8 ΓΕΝΙΚΗ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ Β. ΖΥΓΟΜΥΚΟΤΙΝΑ 1. Ζυγοµύκητες MYKORALES ENTOMOPHTHOLALES ZOOPAGALES 2. Τριχοµύκητες Γ. ΑΣΚΟΜΥΚΟΤΙΝΑ 1. Ηµιασκοµύκητες ENDOMYCETALES TARHRINALES 2. Πλεκτοµύκητες EUROTIALES ERYSIPHALES 3. Πυρινοµύκητες SPAERIALES 4. ισκοµύκητες PEZIZALES HELOTIALES TUBERALES LEGANORALES 5. Λοκουλοασκοµύκητες PLEOSPORALES DOTHIDEALES

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ 9 ΓΕΝΙΚΗ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ. ΒΑΣΙ ΙΟΜΥΚΟΤΙΝΑ 1. Υµενοµύκητες α. Ολοβασιδιοµύκητες AGARIGALES APHYLLOPHORALES β. Φραγµοβασιδιοµύκητες DACRYMYCETALES TREMELLALES AURICULARIALES SEPTOBASIDIALES 2. Γαστεροµύκητες 3. Τελειοµύκητες USTILAGINALES UREDINALES Ε. ΕΥΤΕΡΟΜΥΚΟΤΙΝΑ 1. Βλαστοµύκητες 2. Υφοµύκητες 3. Κοιλοµύκητες

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ 10 ΓΕΝΙΚΗ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ Ασκοσπόρια Βασιδιοσπόρια Ζυγοσπόρια Σχήµα 1 :Αµφιγονικοί σπόροι (Εγγενής αναπαραγωγή) Βλαστοσπόρια 2. Χλαµυδοσπόρια 3. Αρθροσπόρια 4. Σποραγγειοσπόρια 5. Κονίδια Σχήµα 2: Μονογονικοί σπόροι Θαλλοσπόρια (Αγενής αναπαραγωγή)

ΜΥΚΗΤΕΣ-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΜΥΚΗΤΩΝ

ΜΥΚΗΤΕΣ-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΜΥΚΗΤΩΝ ΜΥΚΗΤΕΣ-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΜΥΚΗΤΩΝ ηµήτρης Μ. ήµου, Γεωπόνος, Μυκητολόγος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τη λέξη µανιτάρια ονοµάζονται οι µακροσκοπικές καρποφορίες εγγενούς αναπαραγωγής ορισµένων µυκήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ταξινόμηση των Ζωντανών Οργανισμών

Η Ταξινόμηση των Ζωντανών Οργανισμών Κεφάλαιο 6 Η Ταξινόμηση των Ζωντανών Οργανισμών Οι μύκητες fungi ΟΙ ΜΥΚΗΤΕΣ Γενικά χαρακτηριστικά Μοιάζουν με φυτά αλλά δεν έχουν χλωροφύλλη Δεν μοιάζουν με ζώα 1. Τα σώματά τους ονομάζονται μυκήλια και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. 8 η θεματική ενότητα: Eυκαρυωτικοί μικροοργανισμοί (μύκητες, φύκη, πρωτόζωα και έλμινθες)

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. 8 η θεματική ενότητα: Eυκαρυωτικοί μικροοργανισμοί (μύκητες, φύκη, πρωτόζωα και έλμινθες) ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΣ: Ρ. ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 8 η θεματική ενότητα: Eυκαρυωτικοί μικροοργανισμοί (μύκητες, φύκη, πρωτόζωα και έλμινθες)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 3 η ΕΚ ΟΣΗ 1 Λέξεις κλειδιά Αντιβιοτικά-Χηµικές ουσίες µε αντιµικροβιακή δράση που παράγονται από βακτήρια, µύκητες και φυτά. Τα αντιβιοτικά δρουν αναστέλλοντας ή παρεµποδίζοντας κάποια ειδική βιοχηµική

Διαβάστε περισσότερα

Το σχεδιάγραµµα πιο κάτω παριστάνει τον αυτοδιπλασιασµό και το διαµοιρασµό των χρωµατοσωµάτων στα θυγατρικά κύτταρα.

Το σχεδιάγραµµα πιο κάτω παριστάνει τον αυτοδιπλασιασµό και το διαµοιρασµό των χρωµατοσωµάτων στα θυγατρικά κύτταρα. ΜΙΤΩΣΗ Η διαίρεση του κυττάρου δεν είναι µια απλή διαδικασία, όπως για παράδειγµα µια φυσαλίδα που καθώς µεγαλώνει χωρίζεται στα δύο. Η κυτταρική διαίρεση περιλαµβάνει τον ακριβοδίκαιο διαµοιρασµό του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Αναπαραγωγή

Κεφάλαιο 13. Αναπαραγωγή 1 Κεφάλαιο 13 ο Αναπαραγωγή 2 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των οργανισμών, που μελετήσαμε στην αρχή του βιβλίου, είναι η ικανότητα αναπαραγωγής. Ο Pasteur, με το ομώνυμο πείραμά του,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Κ.Ε. ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Κ.Ε. ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στο εγχειρίδιο Βιολογίας της Γ Γυμνασίου, έγινε μια σημαντική προσπάθεια να παρουσιαστούν όλα τα θέματα που πραγματεύεται το σχολικό βιβλίο, με τρόπο σαφή, κατανοητό και με εμβάθυνση στα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Γενικής Παιδείας Κεφάλαιο 1 ο : Άνθρωπος και Υγεία

Βιολογία Γενικής Παιδείας Κεφάλαιο 1 ο : Άνθρωπος και Υγεία Βιολογία Γενικής Παιδείας Κεφάλαιο 1 ο : Άνθρωπος και Υγεία Ομοιόσταση: η ικανότητα του οργανισμού να διατηρεί σταθερές τις συνθήκες του εσωτερικού περιβάλλοντος (θερμοκρασία, συγκεντρώσεις διάφορων συστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ÂÓÈÎ ÁÈ ÙÔ K ÙÙ ÚÔ 1 Ô KÂÊ Ï ÈÔ 1.1 ÔÌ ÙˆÓ Î ÙÙ ÚˆÓ 1.2 ÚÔÎ Ú ˆÙÈÎ Î ÙÙ Ú

ÂÓÈÎ ÁÈ ÙÔ K ÙÙ ÚÔ 1 Ô KÂÊ Ï ÈÔ 1.1 ÔÌ ÙˆÓ Î ÙÙ ÚˆÓ 1.2 ÚÔÎ Ú ˆÙÈÎ Î ÙÙ Ú 11 1 Ô KÂÊ Ï ÈÔ ÂÓÈÎ ÁÈ ÙÔ K ÙÙ ÚÔ 1.1 ÔÌ ÙˆÓ Î ÙÙ ÚˆÓ Σύµφωνα µε την κυτταρική θεωρία των Schleiden και Schwann το κύτταρο είναι η απλούστερη και οργανωµένη οµάδα µορίων που βρίσκονται σε δυναµική αλληλεπίδραση.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 Μεταβολισμός και Βιοενεργητική [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 - Μεταβολισμός - Εισαγωγή Πολύ μεγάλο ρόλο στην λειτουργία ενός οργανισμού παίζει η ενέργεια και η κατάλληλη αξιοποίησή της.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΦΥΤΑ ΒΡΥΟΦΥΤΑ - ΠΤΕΡΙΔΟΦΥΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΦΥΤΑ ΒΡΥΟΦΥΤΑ - ΠΤΕΡΙΔΟΦΥΤΑ 43 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΦΥΤΑ ΒΡΥΟΦΥΤΑ - ΠΤΕΡΙΔΟΦΥΤΑ 44 ΤΑ ΦΥΤΑ Τα πρώτα χερσαία φυτά προήλθαν από ένα οργανισμό, που αν υπήρχε σήμερα, θα ταξινομούνταν ως πολυκύτταρο χλωροφύκος. Οι τόσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τους μαθητές στην ΆΜΕΣΗ κατανόηση των απαιτήσεων των πανελληνίων εξετάσεων δίνοντας τους τα θέματα των 15 χρόνων των κανονικών εξετάσεων του Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός) ΜΑΘΗΤΗΣ: Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΜΗΜΑ: Β2 Ο όρος «ενέργεια» πρωτοχρησιμοποιήθηκε πριν από δύο περίπου αιώνες, με τη βιομηχανική επανάσταση, και έγινε οικείος στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΟΥΡΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟ, ΩΙ ΙΟ ΚΑΙ ΚΛΑ ΟΣΠΟΡΙΑΣΗ

ΠΑΘΟΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΟΥΡΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟ, ΩΙ ΙΟ ΚΑΙ ΚΛΑ ΟΣΠΟΡΙΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΘΟΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΟΥΡΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟ, ΩΙ ΙΟ ΚΑΙ ΚΛΑ ΟΣΠΟΡΙΑΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MYKHTIAΣΕΙΣ. *δίµορφοι µύκητες: στον άνθρωπο έχουν µορφή βλαστοµύκητα στο περιβάλλον και την κ/α µορφή υφοµύκητα

MYKHTIAΣΕΙΣ. *δίµορφοι µύκητες: στον άνθρωπο έχουν µορφή βλαστοµύκητα στο περιβάλλον και την κ/α µορφή υφοµύκητα MYKHTIAΣΕΙΣ Mορφές µε βάση την εντόπιση της λοίµωξης: Επιπολής: ποικιλόχρους πιτυρίαση, πιεδρά, Tinea nigra έρµατος: δερµατοµυκητιάσεις Υποδορίου ιστού: σποροτρίχωση, µυκητώµατα, χρωµοµύκωση Συστηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ IN VITRO

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ IN VITRO ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ IN VITRO ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙ ΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ρ. ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή: Σ.Τε.Γ. Τµήµα: Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκοµίας

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή: Σ.Τε.Γ. Τµήµα: Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκοµίας Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σχολή: Σ.Τε.Γ. Τµήµα: Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκοµίας Τίτλος: Επαγόµενη αντοχή της αγγουριάς, στο µύκητα Sphaerotheca fuliginea από τα υπερπαράσιτα Acremonium alternatum και Acremonium

Διαβάστε περισσότερα

Παπανικολάου Βασιλική

Παπανικολάου Βασιλική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Τοµέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου Και Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ «ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΤΑΛΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ - ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ IN VITRO ΤΟΥ ΑΜΥΓ ΑΛΟΡΟ ΑΚΙΝΟΥ Ρ1 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γεωµετρική Μοντελοποίηση και Εντοπισµός του ιαµεµβρανικού Τµήµατος σε ιαµεβρανικές Πρωτεΐνες τύπου β-βαρελιού ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Ιωάννη Κ. Βαλαβάνη (Ηλεκτρολόγου

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Φυτοπαθολογία Θεωρία

Γενική Φυτοπαθολογία Θεωρία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γενική Φυτοπαθολογία Θεωρία Ενότητα 5: Φυτοπαθολογική Βακτηριολογία Δρ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Εντομολογίας 1 ΑνοιχτάΑκαδημαϊκάΜαθήματαστοΤΕΙΗπείρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (Σύνολο διδακτικών ωρών: 48)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (Σύνολο διδακτικών ωρών: 48) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (Σύνολο διδακτικών ωρών: 48) ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Η επιστήμη της Βιολογίας στην καθημερινή ζωή Ο ρόλος των βιολογικών επιστημών στην αντιμετώπιση προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

1 ο κεφάλαιο-το γενετικό υλικό 1.1. Το DNA είναι το γενετικό υλικό

1 ο κεφάλαιο-το γενετικό υλικό 1.1. Το DNA είναι το γενετικό υλικό 1 ο κεφάλαιο-το γενετικό υλικό 1.1. Το DNA είναι το γενετικό υλικό 1.1.1.Με βάση την εικόνα που σας δίνεται (πείραμα Griffith) να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Α. Το συστατικό των βακτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τους μαθητές στην ΆΜΕΣΗ κατανόηση των απαιτήσεων των πανελληνίων εξετάσεων δίνοντας τους τα θέματα των 14 χρόνων των κανονικών εξετάσεων του Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

MYCOTICON εγχειρίδιο. Αναγνώριση και αειφόρος διαχείριση των αυτοφυών εδώδιμων μανιταριών σε περιοχές της υπαίθρου

MYCOTICON εγχειρίδιο. Αναγνώριση και αειφόρος διαχείριση των αυτοφυών εδώδιμων μανιταριών σε περιοχές της υπαίθρου MYCOTICON εγχειρίδιο Αναγνώριση και αειφόρος διαχείριση των αυτοφυών εδώδιμων μανιταριών σε περιοχές της υπαίθρου Συντάκτες: Denchev, C. M. Venturella, G. Zervakis, G. (MYCOTa Intereuropean Cooperation

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΥΡΤΖΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΣΙΑΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Copyright: È ÎÔappleÔ ÏÔ - K ÚÈ Î Ô M Ú, EÎ fiûâè Z ÙË, ºÂ ÚÔ ÚÈÔ 2004, ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË

Copyright: È ÎÔappleÔ ÏÔ - K ÚÈ Î Ô M Ú, EÎ fiûâè Z ÙË, ºÂ ÚÔ ÚÈÔ 2004, ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË 2 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô Ê ÚÂÈ ÙËÓ appleôáú Ê ÙË Û ÁÁÚ Ê ˆ Aæéåòñîåôáé óôïù : èíüôòè Àîéá KöîóôáîôÝîï ISBN 960-431-900-0 Copyright: È ÎÔappleÔ ÏÔ - K ÚÈ Î Ô M Ú, EÎ fiûâè Z ÙË, ºÂ ÚÔ ÚÈÔ 2004, ÂÛÛ ÏÔÓ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα