ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ Συνοπτική διδασκόµενη ύλη του Μαθήµατος Φυσιολογία ΙII Νευρικό σύστηµα Ενδοκρινικό σύστηµα Φυσιολογία Αναπαραγωγής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ Συνοπτική διδασκόµενη ύλη του Μαθήµατος Φυσιολογία ΙII Νευρικό σύστηµα Ενδοκρινικό σύστηµα Φυσιολογία Αναπαραγωγής"

Transcript

1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ Συνοπτική διδασκόµενη ύλη του Μαθήµατος Φυσιολογία ΙII Νευρικό σύστηµα Τα Συστήµατα των αισθήσεων Έλεγχος Κίνησης του Σώµατος Συνείδηση Συµπεριφορά Κινητοποίηση Συναίσθηµα Αυτόνοµο ΝΣ-ΕΝΥ Μεταβολισµός εγκεφάλου Ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα Ύπνος Μάθηση και µνήµη Αντίληψη Ενδοκρινικό σύστηµα Γενικές αρχές της φυσιολογίας του ενδοκρινικού συστήµατος Υποθάλαµος και Υπόφυση Ορµόνες του παγκρέατος Επινεφρίδια Θυρεοειδής αδένας Αύξηση και Ανάπτυξη Ρύθµιση του µεταβολισµού Ενεργειακό ισοζύγιο και Θερµορύθµιση Φυσιολογία Αναπαραγωγής ιαφοροποίηση του φύλου Αναπαραγωγική φυσιολογία του άρρενος Αναπαραγωγική φυσιολογία του θήλεος Φυσιολογία της κύησης

2 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ Αναλυτικό περιεχόµενο µαθηµάτων-διδακτικοί στόχοι ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τα Συστήµατα των αισθήσεων Περιγραφή της εντόπισης σηµείου και της διάκρισης µεταξύ δύο σηµείων ερεθισµού µε όρους φυσιολογίας και νευροφυσιολογίας. Επεξήγηση του τρόπου µεταβολής της διακριτικής ικανότητας ερεθισµού δύο σηµείων σε διάφορα σηµεία του σώµατος (παράδειγµα χείλη, άκρες δακτύλων και πλάτη). Κατάλογος των υποκατηγοριών της αίσθησης της αφής Περιγραφή των µηχανοϋποδοχέων στην επιπολής και εν τω βάθει αισθητικότητα καθώς και της λειτουργίας τους: σωµάτια Pacini, Meisner, Ruffini, Merkle cell, Αδ και C νευρικές απολήξεις, τενόντια σωµάτια του Golgi, µυϊκές άτρακτοι. Λειτουργική ανατοµική οργάνωση της αισθητικότητας σε δεµάτια, ληµνίσκους και τα ισοδύναµα στην οδό του τριδύµου. Περιγραφή της feed-forward και feedback αναστολής στα νευρωνικά κυκλώµατα. Παραδείγµατα Σύγκριση της οδού της εν τω βάθει αισθητικότητας προς την παρεγκεφαλίδα και τον φλοιό του εγκεφάλου ιαφορές στην µη διακριτική αφή, αίσθηση της θερµοκρασίας και αίσθησης του πόνου αναφορικά µε τους µηχανισµούς µετατροπής του σήµατος σε επίπεδο υποδοχέων, εντόπισης των οδών στην φαιά ουσία του ΝΜ και τον τερµατισµό τους στο ΚΝΣ. Περιγραφή της λειτουργικής ανατοµίας των σωµατικών αισθήσεων σε σχέση µε το προσθιο-πλάγιο δεµάτιο του ΝΜ και της ισοδύναµης οδού του τριδύµου Περιγραφή του τρόπου ελέγχου της αίσθησης του πόνου στο ΚΝΣ και ο ρόλος των ενδορφινών. Ο µηχανισµός του ελέγχου πύλης (gating mechanism) στην αίσθηση του πόνου και η σχέση του µε τη χρήση µε τον διαδερµικό ελεκτρικό ερεθισµό και τη διέγερση του ΝΜ Η αντίληψη του πόνου και σύνδροµα κεντρικού πόνου. Το παράδειγµα του σύνδροµου του θαλαµικού πόνου 2

3 Περιγραφή των κεντρικών και περιφερικών µηχανισµών πρωτογενούς και δευτερογενούς υπεραλγησίας Περιγραφή του σπλαχνικού (αναφορικού) πόνου Συνειρµικός φλοιός και διαδικασία αντίληψης, πρωτοταγής αισθητική κωδικοποίηση Περιγραφή της διάθλασης του φωτός κατά τη πορεία του προς τον αµφιβληστροειδή. οµές του οφθαλµού που συµµετέχουν στη διάθλαση του φωτός στο κέντρο και στην περιφέρεια Μηχανισµός προσαρµογής, διάθλαση του φωτός από τον φακό του οφθαλµού σε κοντινή και µακρινή όραση ιαθλαστικές ανωµαλίες, µυωπία, υπερµετρωπία, πρεσβυωπία και αστιγµατισµός. ιόρθωση των διαθλαστικών ανωµαλιών µε τη χρήση φακών Ηλεκτρική απάντηση των διπόλων, οριζοντίων, αµάκρων και γαγγλιακών κυττάρων. Σχόλια σχετικά µε τη λειτουργία του κάθε τύπου κυττάρου Περιγραφή της απάντησης των ραβδίων και των 3 τύπων κωνίων. Ορατό φως, ιοντική βάση της απάντησης Περιγραφή του νευρωνικού κυκλώµατος στη δηµιουργία πεδίου κέντρουπεριφέρειας στα γαγγλιακά κύτταρα του αµφιβληστροειδή Περιγραφή του δεκτικού πεδίου σε όλους τους τύπους νευρικών κυττάρων στην οπτική οδό (από τον αµφιβληστροειδή, πλάγιο γονατώδες σώµα, οπτικός φλοιός). Περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο η σύγκλιση, απόκλιση και περιφερική αναστολή επηρεάζουν τα οπτικά πεδία. Περιγραφή των διαταραχών των οπτικών πεδίων σε βλάβες σε διάφορα επίπεδα της οπτικής οδού (βλάβες αµφιβληστροειδή, οπτικού νεύρου, οπτικού χιάσµατος, οπτικής οδού, πλάγιου γονατώδους σώµατος, οπτικής ακτινοβολίας, οπτικού φλοιού) Αντιπροσώπευση οπτικού πεδίου στον πρωτογενή οπτικό φλοιό, συµπεριλαµβανοµένης της κεντρικής και περιφερικής περιοχής του αµφιβληστροειδή, της ευαισθησίας προσανατολισµού και της οφθαλµικής επικράτησης Περιγραφή της µετάδοσης του οπτικού σήµατος στον οπτικό φλοιό και των συνεπειών από βλάβες σε δευτερογενείς περιοχές του οπτικού φλοιού Κατάλογος και σύγκριση της όρασης στο σκοτάδι και το φως 3

4 Περιγραφή της διαφοράς στην ευαισθησία στο φως στην ωχρά κηλίδα και τον οπτικό δίσκο Περιγραφή υποδοχέων όσφρησης και των µηχανισµών µετατροπής του ερεθίσµατος Περιγραφή των οδών της όσφρησης Περιγραφή υποδοχέων γεύσης και των µηχανισµών µετατροπής του ερεθίσµατος Περιγραφή των οδών της γεύσης Περιγραφή της λειτουργίας του έξω, µέσου και έσω ωτός, περιγραφή των δοµών µε την βοήθεια των οποίων η ενέργεια του ήχου µεταδίδεται στους υποδοχείς Επεξήγηση της ανάλυσης συχνοτήτων στον κοχλία µε βάση τις φυσικές του ιδιότητες Επεξήγηση του τρόπου µε τον οποίο οι δονήσεις της βασικής µεµβράνης µετατρέπονται σε δυναµικά ενεργείας στο ακουστικό νεύρο ιάγραµµα της ακουστικής οδού συµπεριλαµβανοµένων και των κεντρικών δοµών ιάκριση της συχνότητας και της έντασης του ήχου, εντοπισµός της κατεύθυνσης του ήχου Περιγραφή της δοµής, του φυσιολογικού ερεθίσµατος, της µεταγραφής του σήµατος σε επίπεδο υποδοχέων και της λειτουργίας των ωτολίθων. Περιγραφή της δοµής, του φυσιολογικού ερεθίσµατος, της µεταγραφής του σήµατος σε επίπεδο υποδοχέων και της λειτουργίας των ηµικύκλιων σωλήνων Περιγραφή των κεντρικών συνδέσεων του αιθουσαίου νεύρου και σε σχέση µε αυτές τις τρεις κύριες λειτουργίες της αιθουσαίας συσκευής Περιγραφή των εκούσιων και των ακούσιων οφθαλµικών κινήσεων Έλεγχος Κίνησης του Σώµατος Ιεραρχία κινητικού ελέγχου Οργάνωση του πρωτεύοντα κινητικού και προκινητικού φλοιού. Συµπληρωµατική κινητική περιοχή Σύγκριση των αποτελεσµάτων ηλεκτρικής διέγερσης περιοχών του πρωτεύοντα και προκινητικού φλοιού σε σχέση µε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα στον έλεγχο της εκούσιας κίνησης Αφετηρία, διαδροµή και τέρµα της πυραµιδικής οδού 4

5 Συνέπειες βλάβης του ανώτερου και κατώτερου κινητικού νευρώνα. Συνέπειες βλάβης της πυραµιδικής οδού. Ροή πληροφοριών στις διάφορες περιοχές του εγκεφάλου που ενέχονται στον σχεδιασµός, την έναρξη και την εκτέλεση επιδέξιων εκούσιων κινήσεων Τοπικός έλεγχος κινητικών νευρώνων Περιγραφή της ανατοµίας, λειτουργίας και προσαγωγού νεύρωσης της µυϊκής ατράκτου και του τενόντιου οργανου του Golgi Μυοτατικό αντανακλαστικό Ο ρόλος των προσαγωγών γ-κινητικών νευρώνων στο µυοτατικό αντανακλαστικό. Η σηµασία της συν-ενεργοποίησης των α και γ νευρώνων Περιγαφή της ανατοµίας και της λειτουργίας των κατιουσών οδών στον νωτιαίο µυελό καθώς και του διχασµού τους στη µέση γραµµή Εγκεφαλικά κινητικά κέντρα (κινητικός φλοιός, βασικά γάγγλια- παρεγκεφαλίδα) Περιγραφή του ρόλου της παρεγκεφαλίδας στην ρύθµιση των επιδέξιων κινήσεων Λειτουργικός διαχωρισµός της παρεγκεφαλίδας. Περιγραφή των προσαγωγών και απαγωγών οδών σε κάθε ένα από τα τµήµατα αυτά και της σχέσης τους µε τα πλάγια και µέσα συστήµατα κινητικού ελέγχου Κύκλωµα του φλοιού της παρεγκεφαλίδας- λειτουργικός ρόλος κάθε τύπου νευρώνα που εµπλέκεται. Περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο το κύκλωµα αυτό εµπλέκεται στη χρονοθέτηση της κίνησης και τη συνεργασία ανταγωνιστών µυών Συνολική λειτουργία της παρεγκεφαλίδας και νευρολογικές διαταραχές που προκύπτουν σε βλάβη των διαφόρων περιοχών της Κατάλογος και περιγραφή των κυρίων συνδέσεων µεταξύ των δοµών των βασικών γαγγλίων και του κινητικού φλοιού. Νευροδιαβιβαστές στο κύκλωµα των βασικών γαγγλίων Περιγραφή της συνολικής λειτουργίας των βασικών γαγγλίων στον έλεγχο της κίνησης σε σχέση µε τα µέσα και πλάγια κινητικά συστήµατα. Νόσος του Πάρκινσον, χορεία, ηµιβαλλισµός και αθέτωση. Περιγραφή της βλάβης που ενέχεται σε κάθε ένα από αυτά τα σύνδροµα. Βάση της θεραπευτικής αντιµετώπισης της νόσου του Πάρκινσον µε αντιχολινεργικά φάρµακα, L-DOPA ή µεταµόσχευση µε κύτταρα που εκκρίνουν κατεχολαµίνες 5

6 Κατιούσες οδοί που ελέγχουν εγκεφαλικός φλοιός- Υποφλοιϊκοί και στελεχιαίοι πυρήνες ιάγραµµα µε τα συστήµατα ελέγχου της κίνησης (κινητικός φλοιός, βασικά γάγγλια, παρεγκεφαλίδα, κινητικοί πυρήνες στελέχους και νωτιαίος µυελός). Ροή των πληροφοριών µεταξύ των δοµών αυτών προς τους α και γ κινητικούς νευρώνες ιατοµή του νωτιαίου µυελού και οργάνωση των αισθητικών και κινητικών στοιχείων της φαιάς ουσίας. Περιγραφή της σωµατοτοπικής οργάνωσης των κινητικών νευρώνων Κατάλογος των µέσων και πλάγιων κινητικών συστηµάτων. Περιγραφή της αφετηρίας της διαδροµής και του τέρµατος στον νωτιαίο µυελό. Σύγκριση της λειτουργία τους στον έλεγχο της κίνησης Επιδράσεις στην κίνησης των βλαβών των µέσων και πλάγιων κινητικών οδών -Μυϊκός τόνος - ιατήρηση της όρθιας στάσης και της ισορροπίας -Βάδιση Συνείδηση - Συµπεριφορά -Κινητοποίηση- Συναίσθηµα Κύριες δοµές του µεταιχµιακού συστήµατος Κύριες προσαγωγές και απαγωγές οδούς του µεταιχµιακού συστήµατος Κύριες απαγωγές και προσαγωγές οδούς προς την αµυγδαλή Λειτουργίες του υποθαλάµου Λειτουργίες της αµυγδαλής Ο ρόλος της ντοπαµίνης στο µεταιχµιακό σύστηµα και τις διαταραχές της σκέψης και του συναισθήµατος Λειτουργίες του προ-µετωπιαίου λοβού. Κύριες διαφορές στη λειτουργία των δύο ηµισφαιρίων στον άνθρωπο Εγκεφαλική κυριαρχία και γλώσσα -Περιοχές του φλοιού που εµπλέκονται στην γλώσσα Περιοχές του εγκεφάλου που ενέχονται στην αναγνώριση του προσωπικού και εξωπροσωπικού χώρου ιαταραχές συνείδησης 6

7 Αυτόνοµο ΝΣ-ΕΝΥ-Μεταβολισµός εγκεφάλου Σύγκριση συµπαθητικού και παρασυµπαθητικού ΝΣ (ΝΜ, µήκος προγαγγλιακών και µεταγαγγλιακών ινών, νευροδιαβιβαστές στα γάγγλια και στα όργανα στόχους) Κέντρα ελέγχου του ΑΝΣ ιάγραµµα του κοιλιακού συστήµατος του εγκεφάλου ενηλίκων και η εµβρυονική του προέλευση Μήνιγγες και υπαρραχνοειδής χώρος (διάγραµµα) Παραγωγή και απορρόφηση ΕΝΥ, λειτουργία χορειοειδούς πλέγµατος Φυσιολογικές τιµές όγκου και πίεσης ΕΝΥ, σύνθεση ΕΝΥ Μεταβολές ΕΝΥ σε παθολογικές καταστάσεις Ο ρόλος των ενδοθηλιακών κυττάρων στον αιµατοεγκεφαλικό φραγµό και η σηµασία του φραγµού στην κατανοµή λιπόφιλων και υδρόφοβων φαρµάκων στο ΚΝΣ Περιγραφή των τοπικών παραγόντων που επηρεάζουν την αιµατική ροή στον εγκέφαλο και σύγκριση της αποτελεσµατικότητας του µε την ρύθµιση της αιµατικής ροής από το ΑΝΣ Ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα Εγκεφαλικοί ρυθµοί του ΗΕΓ και τα στάδια συνείδησης που αντιστοιχούν σε αυτούς Ύπνος Συµπεριφορά, ΗΕΓ και άλλα χαρακτηριστικά του ύπνου των βραδέων κυµάτων και του ύπνου των ταχέων οφθαλµικών κινήσεων. Μεταβολές των σταδίων του ύπνου σε σχέση µε την ηλικία. ιάκριση ύπνου βραδέων κυµάτων και παράδοξου ύπνου Νευρωνικά συστήµατα που είναι σηµαντικά στην ρύθµιση ύπνου-εγρήγορσης Νευροχηµικά συστήµατα που είναι σηµαντικά στη ρύθµιση του ύπνου και της εγρήγορσης Ναρκοληψία και άπνοια στον ύπνο Μεταβολές στον ύπνο κατά την διάρκεια της ζωής Μάθηση και µνήµη Ορισµός των εννοιών µάθηση και µνήµη Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα της µάθησης 7

8 ιαχωρισµός της µνήµης µε βάση τη δυνατότητα περιγραφή της µε λέξεις Η έκδηλη µνήµη και οι περιοχές του εγκεφάλου στις οποίες εντοπίζεται Η άδηλη µνήµη και οι περιοχές του εγκεφάλου στις οποίες εντοπίζεται Μη εξαρτηµένη µάθηση. Εθισµός και ευαισθητοποίηση Εξαρτηµένη µάθηση. Κλασσική και συντελεστική εξαρτηµένη µάθηση ιαχωρισµός της µνήµης µε κριτήριο τη διάρκεια: αισθητική βραχύχρονη και µακρόχρονη µνήµη Μοριακοί µηχανισµοί της µνήµης σε απλά συστήµατα ασπόνδυλων Νευρωνικοί µηχανισµοί µάθησης και µνήµης στα θηλαστικά -Πλαστικότητα των νευρωνικών κυκλωµάτων στον εγκέφαλο -Μακρόχρονη ενδυνάµωση στον ιππόκαµπο -Μνήµη στο χώρο -Μακρόχρονη καταστολή Γενικές αρχές για τη µάθηση και τη µνήµη. 8

9 ΕΝ ΟΚΡΙΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γενικές αρχές της φυσιολογίας του ενδοκρινικού συστήµατος Το νευρικό και το ενδοκρινικό σύστηµα ως συντονιστές των λειτουργιών του σώµατος Ο ρόλος του ενδοκρινικού συστήµατος Σύγκριση ενδοκρινών και εξωκρινών αδένων Μεταγωγή σήµατος µέσω ενδοκρινών, παρακρινών ή αυτοκρινών οδών Οργάνωση του ενδοκρινικού συστήµατος: οι κύριοι ενδοκρινείς αδένες Ρύθµιση της δράσης των ορµονών: αρνητική ανάδραση Κατηγορίες ορµονών: σύνθεση, αποθήκευση, απελευθέρωση -Πεπτιδικές ορµόνες -Αµινοορµόνες -Στεροειδείς ορµόνες Μεταφορά των ορµονών στο αίµα Μεταβολισµός και απέκκριση των ορµονών Ορµονική δράση -Αναγνώριση από το κύτταρο στόχο (ορµονικοί υποδοχείς) - ηµιουργία δεύτερου ενδοκυττάριου σήµατος -Μεταβολή κυτταρικών διεργασιών Ρύθµιση της ορµονικής δράσης: καµπύλη δόσης απόκρισης ιαταραχές του ενδοκρινικού συστήµατος -Υποέκκριση -Υπερέκκριση -Μειωµένη απόκριση στην ορµόνη -Υπερβολική απόκριση στην ορµόνη Ποσοτικοποίηση της ορµονικής έκκρισης - Ανοσοπροσδιορισµός Υποθάλαµος και Υπόφυση Λειτουργική ανατοµική του συστήµατος υποθαλάµου υπόφυσης Ορµόνες της οπίσθιας υπόφυσης - Ωκυτοκίνη: δράση και έλεγχος της έκκρισής της - Αντιδιουρητική ορµόνη: δράση και διέγερτες της έκκρισής της. Άποιος διαβήτης Λειτουργική σχέση υποθαλάµου και πρόσθιας υπόφυσης 9

10 Ορµόνες της πρόσθιας υπόφυσης Υποφυσιοτροπικές ορµόνες ιαφορές µεταξύ των υποφυσιοτροπικών ορµονών και των ορµονών της οπίσθιας υπόφυσης Στόχοι & Κύριες Λειτουργίες των Ορµονών της Πρόσθιας Υπόφυσης Ρύθµιση της έκκρισης των ορµονών υποθαλάµου-υπόφυσης-αδένα στόχου. -Αναδραστικός έλεγχος του Άξονα Υποθαλάµου - Υπόφυσης Ο ρόλος των «µη αλεπάλληλων» ορµονών στον υποθάλαµο και στην υπόφυση Προλακτίνη: δράση και έλεγχος της έκκρισής της Ορµόνες του παγκρέατος Τύποι των κυττάρων του παγκρέατος Σύνθεση και έκκριση της ινσουλίνης ράσεις της ινσουλίνης στο µεταβολισµό -υδατανθράκων -λιπών -πρωτεϊνών Απόκριση των κυττάρων στόχων στην ινσουλίνη -Μυς -Λιποκύτταρα -Ήπαρ Αυξητικές δράσεις της ινσουλίνης Ρύθµιση της έκκρισης της ινσουλίνης Σύνθεση και έκκριση της γλυκαγόνης ράσεις της γλυκαγόνης Σακχαρώδης διαβήτης Υπογλυκαιµία Σωµατοστατίνη Επινεφρίδια Λειτουργική ανατοµική των επινεφριδίων Παρακρινικές επιδράσεις µεταξύ κυττάρων µυελού και φλοιού Κατηγορίες των ορµονών του φλοιού Σύνθεση των στεροειδών ορµονών ιαταραχές στη σύνθεση των στεροειδών ορµονών 10

11 Σύνθεση, µεταφορά και µεταβολισµός της κορτιζόλης Μηχανισµός δράσης της κορτιζόλης Άλλα γλυκοκορτικοειδή Επιδράσεις των γλυκοκορτικοειδών -στο µεταβολισµό -σε ιστούς και όργανα Έκκριση σε εντασιογόνες καταστάσεις Ρύθµιση της έκκρισης κορτιζόλης -Εκλυτική ορµόνη της φλοιοτρόπου ορµόνης (CRH) -Φλοιοτρόπος ορµόνη (ΑCΤH) Σχήµα έκκρισης της κορτζόλης Θεραπεία µε συνθετικά γλυκοκορτικοειδή Σύνθεση, µεταφορά και µεταβολισµός της αλδοστερόνης ράσεις των αλατοκορτικοειδών Ρύθµιση της έκκρισης της Αλδοστερόνης ιαταραχές στην Λειτουργία του Φλοιού των Επινεφριδίων -Νόσος του Addison -Σύνδροµο Cushing - ιαταραχές στην έκκριση Αλδοστερόνης Επινεφρίνη Σύνθεση & Αποθήκευση των Ορµονών του Μυελού Έκκριση & Μεταβολισµός των Ορµονών του Μυελού ράση των Ορµονών του Μυελού Ρύθµιση της έκκρισης του µυελού των επινεφριδίων Επιδράσεις των κατεχολαµινών στο σύνολο του σώµατος Λειτουργίες της Κορτιζόλης στην Ένταση Απόκριση του µάχεσαι ή άγχεσαι (fight or flight response) Θυρεοειδής αδένας οµή του θυρεοειδούς αδένα οµή των θυρεοειδικών ορµονών Σύνθεση και αποθήκευση των θυρεοειδικών ορµονών Θυρεοσφαιρίνη Μετατροπή της Τ4 σε Τ3 11

12 Ανεπάρκεια ιωδίου Κυκλοφορία των θυρεοειδικών ορµονών στο αίµα Μηχανισµός δράσεις των θυρεοειδικών ορµονών Επίδραση των θυρεοειδικών ορµονών στο µεταβολισµό Επίδραση των θυρεοειδικών ορµονών στην αύξηση και ανάπτυξη Ρύθµιση της έκκρισης των θυρεοειδικών ορµονών. Αύξηση και Ανάπτυξη Ορισµός των εννοιών αύξηση και ανάπτυξη Ανάπτυξη των οστών Περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη ράσεις της της αυξητικής ορµόνης ράσεις και ρύθµιση της έκκρισης του ινσουλινοµιµητικού αυξητικού παράγοντα Ι Ρύθµιση της έκκρισης της αυξητικής ορµόνης Επίδραση των θυρεοειδικών ορµονών στην αύξηση και ανάπτυξη Επίδραση της ινσουλίνης στην αύξηση και ανάπτυξη Επίδραση των ορµονών του φύλου στην αύξηση και ανάπτυξη Επίδραση της κορτιζόλης στην αύξηση και ανάπτυξη Αντισταθµιστική αύξηση Ρύθµιση του µεταβολισµού Μεταβολικά γεγονότα της απορροφητικής φάσης Μεταβολικά γεγονότα της µεταπορροφητικής φάσης Ενδοκρινικός και νευρικός έλεγχος της απορρογητικής και µεταπορροφητικής φάσης: οι επιδράσεις της ινσουλίνης, της γλυκαγόνης, της επινεφρίνης, της κορτιζόλης και της αυξητικής ορµόνης. Ενεργειακό ισοζύγιο και Θερµορύθµιση Ενεργειακή δαπάνη Μεταβολικός ρυθµός και βασικός µεταβολικός ρυθµός Ορµόνες που επηρεάζουν το βασικό µεταβολικό ρυθµό: θυρεοειδικές ορµόνες και επινεφρίνη Επίδραση της τροφικής θερµογένεσης και της µυϊκής δραστηριότητας στο µεταβολικό ρυθµό Ρύθµιση των ενργειακών αποθεµάτων του σώµατος 12

13 Έλεγχος της λήψης τροφής Ρύθµιση του σωµατικού βάρους Υπέρβαροι και παχύσαρκοι Ρύθµιση της θερµοκρασίας του σώµατος Μηχανισµοί κέρδους και απώλειας θερµότητας Θερµορυθµιστικά αντανακλαστικά Έλεγχος της παραγωγής θερµότητας Έλεγχος της απώλειας θερµότητας Θερµοεγκλιµατισµός Πυρετός και υπερθερµία Θερµική εξάντληση Θερµοπληξία 13

14 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ιαφοροποίηση του φύλου Καθορισµός του φύλου ιαφοροποίηση του φύλου Κύρια όργανα αναπαραγωγής Επικουρικά όργανα αναπαραγωγής ευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου Ορµόνες που ελέγχουν την αναπαραγωγική λειτουργία Αναπτυξιακά στάδια της αναπαραγωγικής λειτουργίας Φυσιολογία Αναπαραγωγής του άρρενος Τα αναπαραγωγικά όργανα του άρρενος Λειτουργική ανατοµική των όρχεων Κύτταρα Sertoli Κύτταρα Leydig Σπερµατογένεση Μεταφορά του σπέρµατος Ορµονικός έλεγχος της λειτουργίας των όρχεων Φυσιολογία Αναπαραγωγής του θήλεος Τα αναπαραγωγικά όργανα του θήλεος Ωογένεση Ανάπτυξη Θυλακίου Σχηµατισµός ωχρού σωµατίου Ορµόνες των ωοθηκών Ορµονικός έλεγχος της λειτουργίας των ωοθηκών -θυλακική φάση -παλιρροιακό κύµα LΗ και ωορρηξία -ωχρινική φάση Αλλαγές της µήτρας στον καταµήνιο κύκλο -παραγωγική φάση -εκκριτική φάση -εµµηνορρυσιακή φάση Επιδράσεις των οιστρογόνων Επιδράσεις της προγεστερόνης 14

15 Επιδράσεις των ανδρογόνων Φυσιολογία της κύησης Μεταφορά του ωαρίου Μεταφορά του σπέρµατος και απόκτηση ικανότητας Γονιµοποίηση Πρώιµη ανάπτυξη και εµφύτευση ηµιουργία και λειτουργία του πλακούντα Ορµινικές αλλαγές κατά την κύηση Τοκετός Γαλουχία Μηχανισµοί ελέγχου έκκρισης της προλακτίνης και τη ςωκυτοκίνης 15

ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγκεφαλονωτιαίο υγρό, αιματοεγκεφαλικός φραγμός Περιγραφή του κοιλιακού συστήματος του εγκεφάλου ενηλίκων Περιγραφή και ρόλος των μηνίγγων και του υπαραχνοειδούς

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία α λυκείου. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Η γνώση είναι αυτό που μένει, αφού ξεχάσετε όσα μάθατε!) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

Βιολογία α λυκείου. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Η γνώση είναι αυτό που μένει, αφού ξεχάσετε όσα μάθατε!) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Η γνώση είναι αυτό που μένει, αφού ξεχάσετε όσα μάθατε!) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1. Συγκρίνοντας τα κύτταρα του επιθηλιακού ιστού με τα κύτταρα του νευρικού ιστού, αυτά μεταξύ τους μοιάζουν ως προς το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Επιστηµών Υγείας Τµήµα Ιατρικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στις Βασικές Ιατρικές Επιστήµες

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Επιστηµών Υγείας Τµήµα Ιατρικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στις Βασικές Ιατρικές Επιστήµες Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Επιστηµών Υγείας Τµήµα Ιατρικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στις Βασικές Ιατρικές Επιστήµες ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Νευροενδοκρινική ρύθµιση της πρόσληψης τροφής: µόρια και δίκτυα»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α

ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α ΜΕΡΟΣ Α 01/30 1. Οργάνωση του νευρικού συστήµατος Βασικές λειτουργίες των συνάψεων και των νευροδιαβιβαστικών ουσιών 2. Αισθητικοί υποδοχείς 3. Πόνος, κεφαλαλγία και αίσθηση του θερµού 4. Αντανακλαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. Γεώργιος Θεοχαρίδης ΑΜ: 159 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Καραμπελιώτη Τριάδα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. Γεώργιος Θεοχαρίδης ΑΜ: 159 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Καραμπελιώτη Τριάδα Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Γεώργιος Θεοχαρίδης ΑΜ: 159 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Καραμπελιώτη Τριάδα Εκπονηθείσα πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ STRESS (ΟΡΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ) ΣΤΟ ΣΙΕΛΟ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ STRESS (ΟΡΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ) ΣΤΟ ΣΙΕΛΟ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ STRESS (ΟΡΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ) ΣΤΟ ΣΙΕΛΟ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου-Σ.Ε.Υ.Π. Ιωάννινα

Τμήμα Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου-Σ.Ε.Υ.Π. Ιωάννινα Τμήμα Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου-Σ.Ε.Υ.Π. Ιωάννινα Πτυχιακή Εργασία Αξιολόγηση και Θεραπεία της Δυσφαγίας στα πλαίσια της Αφασίας Επόπτης: Χριστοδουλίδης Παύλος Σπουδαστές: Γώρου Ουρανία Καπουνάς Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Υποφλοιϊκοί και στελεχιαίοι πυρήνες

Υποφλοιϊκοί και στελεχιαίοι πυρήνες Υποφλοιϊκοί και στελεχιαίοι πυρήνες Σχεδιασµός κινήσεων Παρακολούθηση της κίνησης ηµιουργία κινητικών προγραµµάτων Εκµάθηση επιδέξιων κινήσεων Βασικά γάγγλια κέλυφος Κερκοφόρος πυρήνας Ωχρά σφαίρα Ωχρά

Διαβάστε περισσότερα

A. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ. (i) Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση.

A. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ. (i) Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. A. ΕΡΩΤΗΣΕΣ ΚΛΕΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (i) Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. ΚΕΦΑΛΑΟ 1 1. Στον ανθρώπινο οργανισμό α. όλα τα κύτταρα έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο. Το νευρικό σύστημα ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι Β ΕΠΑ.Λ. ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο. Το νευρικό σύστημα ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι Β ΕΠΑ.Λ. ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο Το νευρικό σύστημα ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι Β ΕΠΑ.Λ. ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ Το νευρικό σύστημα Ρυθμίζει τις λειτουργίες των άλλων οργάνων και τις συντονίζει ανάλογα με Τα εξωτερικά και Τα εσωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΟΚΡΙΝΕΙΣ Α ΕΝΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΑΤΟΜΙΑ

ΕΝ ΟΚΡΙΝΕΙΣ Α ΕΝΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΝ ΟΚΡΙΝΕΙΣ Α ΕΝΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΑΤΟΜΙΑ 01/51 Σύστηµα ενδοκρινών αδένων 1. Υπόφυση 2. Επίφυση 3. Θυρεοειδής αδένας 4. Παραθυρεοειδής αδένες 5. Επινεφρίδια 6. Πάγκρεας 7. Ωοθήκες 8. Όρχεις 9. Θύµος αδένας 02/51

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Υ.Π. Ηπείρου - Τμήμα Λογοθεραπείας. Πτυχιακή Εργασία

Σ.Ε.Υ.Π. Ηπείρου - Τμήμα Λογοθεραπείας. Πτυχιακή Εργασία Σ.Ε.Υ.Π. Ηπείρου - Τμήμα Λογοθεραπείας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Οι λειτουργίες του εγκεφάλου και οι γνωστικές λειτουργίες στις ειδικές αναπτυξιακές μαθησιακές δυσκολίες Όνομα: Σαχπατζίδου Πελαγία (Α.Μ. 12755)

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σύγχρονα τεστ και μηχανήματα αξιολόγησης και βελτίωσης ισορροπίας. Η συμβολή τους στη φυσικοθεραπεία»

Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σύγχρονα τεστ και μηχανήματα αξιολόγησης και βελτίωσης ισορροπίας. Η συμβολή τους στη φυσικοθεραπεία» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σύγχρονα τεστ και μηχανήματα αξιολόγησης και βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟ Η βασική αρχή της Κινεζικής Παραδοσιακής Ιατρικής είναι η ύπαρξη της Ζωτικής Ενέργειας. Η ζωτική ενέργεια δεν κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΚΑΤΣΙΚΗΣ. ΦΛΩΡΑΚΗΣ. ΠΑΝΙ ΗΣ ΠΑΧ ΥΣΑΡΚΙΑ. Αίτια, διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση

Η. ΚΑΤΣΙΚΗΣ. ΦΛΩΡΑΚΗΣ. ΠΑΝΙ ΗΣ ΠΑΧ ΥΣΑΡΚΙΑ. Αίτια, διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση Η. ΚΑΤΣΙΚΗΣ. ΦΛΩΡΑΚΗΣ. ΠΑΝΙ ΗΣ ΠΑΧ ΥΣΑΡΚΙΑ Αίτια, διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Αίτια, διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση Η. ΚΑΤΣΙΚΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΥΡΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΝΕΥΡΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΝΕΥΡΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντής ο Καθηγητής Γ.Ανωγειανάκις

Διαβάστε περισσότερα

NEYPOE I THMH KAI YM EPIºOPA

NEYPOE I THMH KAI YM EPIºOPA NEYPOE I THMH KAI YM EPIºOPA Eric R. Kandel James H. Schwartz Thomas M. Jessell CENTER FOR NEUROBIOLOGY AND BEHAVIOR COLLEGE OF PHYSICIANS & SURGEONS OF COLUMBIA UNIVERSITY και THE HOWARD HUGHES MEDICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2013 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2013 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2013 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πιλοτική Εφαρμογή του Διαγνωστικού Εργαλείου «Λόγος Αφασία» σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ»

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ» ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ» Σπουδάστρια: Παντιέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA:NOΣHΛEYTIKH ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Αύρα Ευαγγελάτου Ανδρέας Τζανετής ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Σεπτέμβριος 2014 Copyright για τις απαντήσεις, Αύρα Ευαγγελάτου και Ανδρέας Τζανετής, 2014 Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α :

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α : Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α : «Ο ΠΟΝΟΣ ΜΙΚΡΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΦΟΡΟΥΝ» Σπουδάστρια : Νικητάκη Πηνελόπη Υπεύθυνη καθηγήτρια : Κοτζαµπασάκη Θεονύµφη Σ.Ε.Υ.Π. Α. Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις θεωρίας. 1ο Κεφάλαιο Από το κύτταρο στον οργανισμό

Ερωτήσεις θεωρίας. 1ο Κεφάλαιο Από το κύτταρο στον οργανισμό Ερωτήσεις θεωρίας 1ο Κεφάλαιο Από το κύτταρο στον οργανισμό 1. Ποια είναι τα βασικά είδη ιστών του ανθρώπινου οργανισμού; Τα βασικά είδη ιστών του ανθρώπινου οργανισμού είναι ο επιθηλιακός, ο μυικός, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΜΑ: «ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ. Παρουσιάσεις από το βιβλίο Σύγχρονη

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ. Παρουσιάσεις από το βιβλίο Σύγχρονη ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Παρουσιάσεις από το βιβλίο Σύγχρονη Εργονοµία ρ. Λάµπρου Λάϊου ρ. Μαρία Γιαννακοπούλου Σιουτάρη Εισηγητής: ρ. Γεώργιος Σκρουµπέλος (info@rms.gr) 1 ΚΕΦ.3.3-ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ θεωρητικη προσεγγιση των αναλγητικων µηχανισµων δρασεως του βελονισµου & του ηλεκτροβελονισµου

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ θεωρητικη προσεγγιση των αναλγητικων µηχανισµων δρασεως του βελονισµου & του ηλεκτροβελονισµου ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ θεωρητικη προσεγγιση των αναλγητικων µηχανισµων δρασεως του βελονισµου & του ηλεκτροβελονισµου Αθήνα, Οκτώβριος 1999 ιευθυντής Ιατρός: Μιλτιάδης Γ. Καράβης, M.D. Ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΜΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ

ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΜΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ Β ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΉΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β. ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ: 2007-2008 ΑΡΙΘΜ.: 1987

Διαβάστε περισσότερα

Δυσαρθρία. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Ε.Υ.Π. Τμήμα Λογοθεραπείας. Πτυχιακή Εργασία με Θέμα. Υπεύθυνος καθηγητής: Πέσχος Δημήτριος

Δυσαρθρία. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Ε.Υ.Π. Τμήμα Λογοθεραπείας. Πτυχιακή Εργασία με Θέμα. Υπεύθυνος καθηγητής: Πέσχος Δημήτριος Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Ε.Υ.Π. Τμήμα Λογοθεραπείας Πτυχιακή Εργασία με Θέμα Δυσαρθρία Υπεύθυνος καθηγητής: Πέσχος Δημήτριος Επιμέλεια: Μποτσέτος Κωνσταντίνος Α.Μ. : 591 Ιωάννινα 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΙ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΤΟΝΟΥ ΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΙ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΤΟΝΟΥ ΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΙ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΤΟΝΟΥ ΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα