Βιολογία α λυκείου. Στις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις να συμπληρώσετε τα κενά με τη σωστή λέξη ή φράση.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιολογία α λυκείου. Στις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις να συμπληρώσετε τα κενά με τη σωστή λέξη ή φράση."

Transcript

1 Στις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις να συμπληρώσετε τα κενά με τη σωστή λέξη ή φράση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1. Συγκρίνοντας τα κύτταρα του επιθηλιακού ιστού με τα κύτταρα του νευρικού ιστού, αυτά μεταξύ τους μοιάζουν.. αλλά διαφέρουν.. 2. Κροσσωτός επιθηλιακός ιστός υπάρχει.. ενώ τα επιθηλιακά κύτταρα του λεπτού εντέρου φέρουν.. 3. Το πάγκρεας είναι μεικτός αδένας γιατί 4. Τα πρωτεϊνικά ινίδια της μεσοκυττάριας ουσίας του ερειστικού ιστού είναι 5. Οι σύνδεσμοι των αρθρώσεων και οι τένοντες των μυών αποτελούνται από 6. Δύο ιδιαίτεροι τύποι συνδετικού ιστού είναι.. 7. Κυλινδρικές μυϊκές ίνες που φέρουν γραμμώσεις υπάρχουν 8. Τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής, από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο κατά σειρά είναι:. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 9. Τα τμήματα της καρδιάς που συνδέονται μεταξύ τους είναι... Τα τμήματα της καρδιάς που χωρίζονται μεταξύ τους είναι 10. Βαλβίδες στην καρδιά υπάρχουν μεταξύ Η αρτηρία που μεταφέρει αίμα πλούσια σε CO 2 είναι Αυτορρύθμιση είναι Οι αρτηρίες σε σύγκριση με τις φλέβες. 1

2 14. Οι φλέβες δεν εμφανίζουν... και έχουν. 15. Δύο χαρακτηριστικά των τριχοειδών είναι 16. Μέσω των τοιχωμάτων των τριχοειδών έχουμε μεταφορά ενώ παραμένουν στο εσωτερικό των τριχοειδών. 17. Κατά τη συστολή της καρδιάς η πίεση του αίματος στις αρτηρίες είναι.. και κατά τη διαστολή της καρδιάς η πίεση του αίματος στις αρτηρίες είναι. 18. Η κίνηση του φλεβικού αίματος επιτυγχάνεται 19. Κατά τη ροή του αίματος, η πτώση της πίεσης του αίματος οφείλεται 20. Τα έμμορφα συστατικά του αίματος είναι. 21. Το χαρακτηριστικό σχήμα των ώριμων ερυθρών αιμοσφαιρίων είναι.. και οφείλεται Η αιμοσφαιρίνη Α αποτελείται 23. Ο αριθμός των ερυθροκυττάρων αυξάνεται Το διοξείδιο του άνθρακα που έχει παραχθεί με το μεταβολισμό των κυττάρων απομακρύνεται. 25. Τα ερυθροκύτταρα καταστρέφονται 26. Στο σημείο μιας μόλυνσης συναντούμε.... τα οποία αποτελούν κύτταρα της άμυνας του οργανισμού. 27. Τα αντισώματα παράγονται. 28. Οι πρωτεΐνες του πλάσματος διακρίνονται σε: αλβουμίνες:. σφαιρίνες:.. ινωδογόνο:. συμπλήρωμα:.. 2

3 29. Ορός ονομάζεται Η πήξη του αίματος είναι πολύ σημαντική διότι 31. Απαραίτητοι παράγοντες για το σχηματισμό της θρομβίνης είναι το 32. Η αδυναμία πήξης του αίματος ονομάζεται και είναι ασθένεια Τα συγκολλητινογόνα εντοπίζονται. και διακρίνονται Συγκόλληση ερυθροκυττάρων μπορεί να γίνει 35. Οι ομάδες αίματος καθορίζονται γενετικά 36. Ευαισθητοποίηση της μητέρας ως προς τον παράγοντα Rh μπορεί να γίνει 37. Αναιμία λόγω διατροφής έχουμε 38. Αιμόλυση είναι. και μπορεί να οφείλεται Κληρονομικοί τύποι αναιμίας είναι... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 40. Ο μυελός των οστών είναι ένας ειδικός τύπος. ιστού και βρίσκεται 41. Στην ηλικία των 20 ετών ερυθρός μυελός υπάρχει ενώ ωχρός μυελός υπάρχει Οι επιτρεπτές κινήσεις σε μια διάρθρωση είναι. 43. Σε μια διάρθρωση υπάρχουν χόνδροι. 3

4 44. Σε μια διάρθρωση υπάρχει συνδετικός ιστός... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο 45. Οι γραμμωτοί μύες, ανάλογα με τη μορφολογία τους, διακρίνονται Ένας σκελετικός μυς αποτελείται Με την ένας σκελετικός μυς προσφύεται στο οστό που δεν κινείται ενώ με την.. προσφύεται στο οστό που ο μυς κινεί. 48. Για την κάμψη του πήχη, κύριος μυς είναι και ανταγωνιστής μυς είναι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο 49. Οι αποφυάδες ενός νευρικού κυττάρου είναι. 50. Εκτελεστικά όργανα είναι 51. Οι ενδιάμεσοι ή συνδετικοί νευρώνες βρίσκονται. 52. Ο ρόλος των νευρογλοιακών κυττάρων είναι Τα γάγγλια είναι.. βρίσκονται. και δίνουν Το αντανακλαστικό τόξο είναι 55. Στο αντανακλαστικό του γονάτου συμμετέχουν 4

5 56. Το ΚΝΣ αποτελείται από τα οποία προστατεύονται. 57. Το ΕΝΥ κυκλοφορεί... Το ΕΝΥ παράγεται στις Ο νωτιαίος μυελός αρχίζει. και καταλήγει. Εμφανίζεται διογκωμένος 59. Τα κέντρα του εγκεφάλου είναι 60. Οι σχισμές είναι και χωρίζουν 61. Οι λοβοί του εγκεφάλου είναι Τα εγκεφαλικά ημισφαίρια συνδέονται με το νωτιαίο μυελό... του οποίου οι σημαντικότερες λειτουργικές περιοχές του είναι Το κέντρο της ομοιόστασης του οργανισμού είναι.. που ελέγχει 64. Ο προμήκης περιλαμβάνει κέντρα του που ελέγχουν 65. Η παρεγκεφαλίδα αποτελεί κέντρο Δέχεται νευρικές ώσεις από Μνήμη ονομάζεται Στη μακροπρόθεσμη μνήμη αποθηκεύονται ευκολότερα ερεθίσματα 68. Η εξοικείωση, ως τύπος μάθησης, είναι Η αντίληψη είναι Συμπεριφορά είναι και διαμορφώνεται από την αλληλεπίδραση.... 5

6 71. Παραδείγματα ενστικτώδους συμπεριφοράς είναι τα αντανακλαστικά και οι εκφράσεις του προσώπου μας (χαμόγελο, έκφραση φόβου) και συμπεριφοράς που τροποποιείται με τη μάθηση είναι 72. Το ΑΝΣ χωρίζεται σε. τα οποία έχουν ανταγωνιστική δράση.. Ο συντονισμός δράσης των δύο συστημάτων ρυθμίζει με ακρίβεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο 73. Οι αισθητήριοι υποδοχείς είναι. που συλλέγουν πληροφορίες που αφορούν. 74. Οι χημειοϋποδοχείς παίζουν ρόλο στη δημιουργία της αίσθησης... και ανιχνεύουν αλλαγές στη συγκέντρωση Οι μηχανοϋποδοχείς ανιχνεύουν αλλαγές Αίσθηση είναι το αποτέλεσμα της ερμηνείας των ερεθισμάτων που φτάσουν στον εγκέφαλο. Διαφορετικές αισθήσεις είναι αποτέλεσμα 77. Οι υποδοχείς των σωματικών αισθήσεων βρίσκονται 78. Στο δέρμα περιέχονται υποδοχείς Οι υποδοχείς του πόνου είναι. εντοπίζονται.. εκτός από. και διεγείρονται Μεγάλη συγκέντρωση υποδοχέων αφής έχουμε ενώ υποδοχείς πίεσης έχουμε Υποδοχείς θερμοκρασίας βρίσκονται Το κέντρο των σωματικών αισθήσεων βρίσκεται Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας περιέχει τα.. που εντοπίζονται στην περιφέρειά του και τα.. που εντοπίζονται κυρίως.... 6

7 84. Οπτική θηλή είναι. 85. Η δομή του αυτιού, κατά σειρά από το εξωτερικό προς το εσωτερικό, είναι: Η ευσταχιανή σάλπιγγα είναι 87. Το όργανο του Corti είναι Οι υποδοχείς της ισορροπίας είναι που βρίσκονται Μορφολογικό χαρακτηριστικό των υποδοχέων της ακοής και της ισορροπίας είναι Οι ωτόλιθοι είναι που εντοπίζονται Η επιλογή της τροφής γίνεται με τις αισθήσεις Τα χαρακτηριστικά των χημειοϋποδοχέων στο αισθητήριο της όσφρησης και της γεύσης είναι ότι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο 93. Οι ορμόνες είναι. και διακρίνονται, ως προς τον τρόπο δράσης τους,. 94. Οι ορμόνες που ενεργοποιούν ένζυμα του κυττάρου είναι και οι ορμόνες που ενεργοποιούν γονίδια του κυττάρου είναι... 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο 95. Το αναπαραγωγικό σύστημα του άντρα αποτελείται Ιδανική θερμοκρασία για τη σπερματογένεση είναι.. και υπάρχει στο Η πορεία έκκρισης του σπέρματος είναι: Πόσθη είναι Η έκκριση τεστοστερόνης συμβάλλει Το αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας αποτελείται Οι ορμόνες που παράγονται από τις ωοθήκες είναι. που παίζουν σημαντικό ρόλο Στην περιφέρεια των σπερματικών σωληναρίων των όρχεων υπάρχουν τα: μίτωση σπερματογόνια. σπερματίδες χρωμοσώματα.. χρωμοσώματα σπερματοζωάρια 103. Στη δομή του σπερματοζωαρίου διακρίνουμε Ένα ωογόνιο κατά την εμβρυική ζωή αυξάνεται σε μέγεθος.. μεταμορφώνεται σε.. το οποίο βρίσκεται μέσα σε. και παραμένει στο στάδιο αυτό Κατά την ανάπτυξη του ωοθυλακίου κάθε ημέρες, το ωοκύτταρο ωριμάζει, υφίσταται.. από την οποία θα προκύπτει ένα μικρό κύτταρο,.., και ένα μεγάλο κύτταρο το οποίο θα εξελιχθεί Το πρώτο κύτταρο του νέου οργανισμού είναι... που έχει. χρωμοσώματα και προκύπτει κατά τη. δηλαδή από τη σύντηξη των πυρήνων δύο απλοειδών γαμετικών κυττάρων (..). 8

9 107. Κατά τη διάρκεια του τοκετού, η μήτρα και το στόμιο του τραχήλου Στο πρώτο στάδιο του τοκετού γίνεται, στο δεύτερο στάδιο γίνεται. και στο τρίτο στάδιο αποβάλλεται Τα δίδυμα που μοιάζουν σαν συνηθισμένα αδέλφια είναι τα Δίδυμα που ανήκουν υποχρεωτικά στο ίδιο φύλο προκύπτουν... και ονομάζονται Αμέσως μετά τον τοκετό, η υπόφυση παράγει σε μεγαλύτερα ποσά την ορμόνη. και λόγω θηλασμού την ορμόνη Οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία του εμβρύου, κατά τη διάρκεια της κύησης, μπορεί να είναι. και 113. Περιβαλλοντικοί παράγοντες, κατά τη διάρκεια της κύησης, είναι: χημικές ουσίες, όπως, φάρμακα, όπως.. με αποτέλεσμα να γεννιούνται παιδιά με σοβαρές παραμορφώσεις άκρων, μικροοργανισμοί, όπως ο ιός της ερυθράς, απόρροια του τρόπου ζωής, όπως με αποτέλεσμα τα νεογνά να έχουν μειωμένο βάρος και σπασμούς και που μπορούν να προκαλέσουν Για να μειώνονται οι πιθανότητες γέννησης ενός παιδιού με κληρονομικές ασθένειες, όπως. και κληρονομικών ανωμαλιών, όπως.., οι μελλοντικοί γονείς πρέπει να ζητήσουν Η πιθανότητα να γεννηθεί παιδί.. αυξάνεται με την μεγάλη ηλικία της μητέρας Αμέσως μετά τον τοκετό, η.. παράγει σε μεγαλύτερα ποσά την ορμόνη. η οποία ενεργοποιεί τη διαδικασία παραγωγής γάλακτος. Κατά τη διάρκεια του θηλασμού, νευρικές ώσεις φθάνουν στον., ο οποίος διεγείρει την υπόφυση για παραγωγή της.. που προκαλεί σύσπαση των λοβών του μαστικού αδένα Διαγνωστικές εξετάσεις που πρέπει να κάνει μια γυναίκα για τον εντοπισμό όγκων στο μαστό της είναι και. και για το έλεγχο της μήτρας, Κατά την εφηβεία υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μειωθεί η ικανότητα παραγωγής φυσιολογικών σπερματοζωαρίων λόγω Τα παιδιά του σωλήνα είναι αποτέλεσμα.... 9

10 120. Δύο φυσικές μεθόδους αντισύλληψης είναι Μηχανικές μέθοδοι αντισύλληψης που παρεμποδίζουν την είσοδο σπερματοζωαρίων στον κόλπο της γυναίκας είναι αποτρέπει την εμφύτευση ενός γονιμοποιημένου ωαρίου στη μήτρα Στις ορμονικές μεθόδους περιλαμβάνεται. που διακόπτουν ή αποτρέπουν Αντισυλληπτικό μέσο που μειώνει την πιθανότητα ΣΜΝ είναι... ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ SCIENCE PRESS 10

Βιολογία α λυκείου. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Η γνώση είναι αυτό που μένει, αφού ξεχάσετε όσα μάθατε!) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

Βιολογία α λυκείου. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Η γνώση είναι αυτό που μένει, αφού ξεχάσετε όσα μάθατε!) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Η γνώση είναι αυτό που μένει, αφού ξεχάσετε όσα μάθατε!) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1. Συγκρίνοντας τα κύτταρα του επιθηλιακού ιστού με τα κύτταρα του νευρικού ιστού, αυτά μεταξύ τους μοιάζουν ως προς το

Διαβάστε περισσότερα

A. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ. (i) Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση.

A. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ. (i) Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. A. ΕΡΩΤΗΣΕΣ ΚΛΕΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (i) Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. ΚΕΦΑΛΑΟ 1 1. Στον ανθρώπινο οργανισμό α. όλα τα κύτταρα έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις θεωρίας. 1ο Κεφάλαιο Από το κύτταρο στον οργανισμό

Ερωτήσεις θεωρίας. 1ο Κεφάλαιο Από το κύτταρο στον οργανισμό Ερωτήσεις θεωρίας 1ο Κεφάλαιο Από το κύτταρο στον οργανισμό 1. Ποια είναι τα βασικά είδη ιστών του ανθρώπινου οργανισμού; Τα βασικά είδη ιστών του ανθρώπινου οργανισμού είναι ο επιθηλιακός, ο μυικός, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Αύρα Ευαγγελάτου Ανδρέας Τζανετής ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Σεπτέμβριος 2014 Copyright για τις απαντήσεις, Αύρα Ευαγγελάτου και Ανδρέας Τζανετής, 2014 Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΙ. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΙ. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o Από το κύτταρο στον οργανισμό Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συμπληρώνει σωστά τη πρόταση Σε ένα ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1 2 3 ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 1.Απο τι αποτελείται το κυτταρο; Ο οργανισμός του ανθρώπου συνίσταται από

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Κύτταρα μορφολογικά όμοια, που συμμετέχουν στην ίδια λειτουργία αποτελούν έναν ιστό.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Κύτταρα μορφολογικά όμοια, που συμμετέχουν στην ίδια λειτουργία αποτελούν έναν ιστό. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1. Τι είναι η κυτταρική διαφοροποίηση; Ο ανθρώπινος οργανισμός συνίσταται από τρισεκατομμύρια κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά εμφανίζουν σημαντική ποικιλομορφία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Να γράψετε τον αριθμό καθενός από τα παρακάτω θέματα και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η σπερματογένεση και η ωογένεση: Α. πραγματοποιούνται στους 36,6 ΟC Β. ενεργοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β ΘΕΜΑ Δ. β) Πώς χαρακτηρίζονται τα κύτταρα που είναι ικανά να διεγείρονται από μια ορμόνη; Πώς έχει φτάσει η ορμόνη σ αυτά; (4μ)

ΘΕΜΑ Β ΘΕΜΑ Δ. β) Πώς χαρακτηρίζονται τα κύτταρα που είναι ικανά να διεγείρονται από μια ορμόνη; Πώς έχει φτάσει η ορμόνη σ αυτά; (4μ) Ι. Το σύστημα των ενδοκρινών αδένων είναι το ένα από τα δύο συστήματα του οργανισμού μας που συντονίζουν και ρυθμίζουν τις λειτουργίες του σώματός μας. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: α) Ποια είναι τα δύο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις θεωρίας. 1ο Κεφάλαιο Από το κύτταρο στον οργανισμό

Ερωτήσεις θεωρίας. 1ο Κεφάλαιο Από το κύτταρο στον οργανισμό Ερωτήσεις θεωρίας 1ο Κεφάλαιο Από το κύτταρο στον οργανισμό 1. Ποια είναι τα βασικά είδη ιστών του ανθρώπινου οργανισμού; Τα βασικά είδη ιστών του ανθρώπινου οργανισμού είναι ο επιθηλιακός, ο μυικός, ο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12. Α. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ Συμπληρώστε σε κάθε κενό τη λέξη που ταιριάζει σωστά.

Κεφάλαιο 12. Α. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ Συμπληρώστε σε κάθε κενό τη λέξη που ταιριάζει σωστά. Κεφάλαιο 12 Α. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ Συμπληρώστε σε κάθε κενό τη λέξη που ταιριάζει σωστά. 1. Τα επιθηλιακά κύτταρα του τοιχώματος του ωοθυλακίου παράγουν 2. Ο ενδομήτριος κύκλος ελέγχεται ορμονικά από 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ Λειτουργία απαραίτητη για τη διαιώνιση του είδους. Προϋποθέτει την ύπαρξη δύο φύλων. Το αναπαραγωγικό σύστημα κάθε φύλου έχει ιδιαίτερα ανατομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά.

Διαβάστε περισσότερα

7. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΠΤΥ

7. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΠΤΥ 7. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΠΤΥ 7.1 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 7.1.1 Γενικά Το γεννητικό σύστημα χρησιμεύει για την αναπαραγωγή και αποτελείται από διαφορετικά όργανα στον άνδρα και διαφορετικά στη γυναίκα. Τα γεννητικά όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11208 Ι. Ένα από τα τμήματα του αναπαραγωγικού συστήματος του άνδρα είναι η εκφορητική οδός του σπέρματος η οποία ξεκινά από την επιδιδυμίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ - ΤΟΚΕΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ - ΤΟΚΕΤΟΣ 7. Να συγκρίνετε τη σπερματογένεση και την ωογένεση. Οι παρακάτω ερωτήσεις θα σας βοηθήσουν. Σπερματογένεση Ωογένεση Σε ποιο όργανο σχηματίζονται τα γαμετικά κύτταρα; Ποιος είναι ο αριθμός των γαμετών

Διαβάστε περισσότερα

3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η μεταφορά των θρεπτικών ουσιών στα μα που κυκλοφορεί μέσα σ' αυτά. Στενά συνδεδεμένο με το κυκλοφορικό σύστημα είναι κύτταρα των ιστών και η απομάκρυνση από αυτά των

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα

Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα 2013-2014 Θέματα πολλαπλής επιλογής Κύτταρα όμοια μορφολογικά και λειτουργικά αποτελούν α. ένα όργανο. β. ένα ιστό. γ. ένα οργανισμό. δ. ένα σύστημα οργάνων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ 1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11207, 108ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11315 ΙΙ. Το αίμα κυκλοφορεί μέσα στα αγγεία του κυκλοφορικού μας συστήματος. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: α) Ποια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Δομή και λειτουργία του αναπαραγωγικού συστήματος 1. Να ονομάσετε τις αριθμημένες δομές του παρακάτω σχήματος. Βλέπε εικ. 12.1 της σ. 219 του βιβλίου του μαθητή. 2. Να ενώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Το νευρικό σύστημα μαζί με το σύστημα των ενδοκρινών αδένων συμβάλλουν στη διατήρηση σταθερού εσωτερικού περιβάλλοντος (ομοιόσταση), ελέγχοντας και συντονίζοντας τις λειτουργίες των υπόλοιπων συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΙ Ως προς τη µορφή και τη λειτουργία τους. Κυτταρική διαφοροποίηση.

ΙΣΤΟΙ Ως προς τη µορφή και τη λειτουργία τους. Κυτταρική διαφοροποίηση. ΙΣΤΟΙ 1. Τα κύτταρα που αποτελούν τον οργανισµό µας, διακρίνονται σε διάφορους τύπους, παρά το γεγονός ότι όλα, τελικώς, προέρχονται από το ζυγωτό, δηλαδή το πρώτο κύτταρο µε το οποίο ξεκίνησε η ζωή µας.

Διαβάστε περισσότερα

Το κύριο όργανο του κυκλοφορικού συστήματος είναι η καρδιά, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στους δύο πνεύμονες πίσω από το στέρνο και παίρνει το κωνικό

Το κύριο όργανο του κυκλοφορικού συστήματος είναι η καρδιά, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στους δύο πνεύμονες πίσω από το στέρνο και παίρνει το κωνικό ΚΑΡΔΙΑ Το κύριο όργανο του κυκλοφορικού συστήματος είναι η καρδιά, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στους δύο πνεύμονες πίσω από το στέρνο και παίρνει το κωνικό της σχήμα από το μυοκάρδιο Η καρδιά είναι μία μυώδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (Σύνολο διδακτικών ωρών: 48)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (Σύνολο διδακτικών ωρών: 48) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (Σύνολο διδακτικών ωρών: 48) ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Η επιστήμη της Βιολογίας στην καθημερινή ζωή Ο ρόλος των βιολογικών επιστημών στην αντιμετώπιση προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Αναπαραγωγή

Κεφάλαιο 13. Αναπαραγωγή 1 Κεφάλαιο 13 ο Αναπαραγωγή 2 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των οργανισμών, που μελετήσαμε στην αρχή του βιβλίου, είναι η ικανότητα αναπαραγωγής. Ο Pasteur, με το ομώνυμο πείραμά του,

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Χρησιμότητα κυκλοφορικού συστήματος 1. Μεταφορά O2 θρεπτικών συστατικών στους ιστούς 2. Απομάκρυνση

Διαβάστε περισσότερα

12. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

12. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ 12. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η αναπαραγωγή είναι μία χαρακτηριστική λειτουργία, η μόνη που δεν είναι απαραίτητη για την επιβίωση του ίδιου του οργανισμού αλλά για τη διαιώνιση του είδους. Η αναπαραγωγή στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΜΑ: «ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα