ΕΡΓΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (ΟΡΣΑ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΡΣΑ 2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (ΟΡΣΑ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΡΣΑ 2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (ΟΡΣΑ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΡΣΑ 2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΡΣΑ21 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, AΘΗΝΑ TH Λ , FAX: Αθήνα MAΡΤΙΟΣ 2012 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΡΣΑ 2021 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Παρουσίαση του ΡΣΑ 2021 Αναπτυξιακοί στόχοι και στρατηγικές κατευθύνσεις Συνοπτική παρουσίαση του ΡΣΑ Αναπτυξιακοί στόχοι και στρατηγικές κατευθύνσεις Χωροταξική οργάνωση Χωρικές Ενότητες Αθήνας / Αττικής...8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΡΣΑ Εισαγωγή Τομέας Προτεραιότητας 1. «Οικιστική Ανάπτυξη, Πολεοδομική Οργάνωση και Διαχείριση του Αστικού και Εξωαστικού Χώρου» Τομέας Προτεραιότητας 2: «Περιβαλλοντικές Πολιτικές» Τομέας Προτεραιότητας 3: «Παραγωγικές Δραστηριότητες» Τομέας Προτεραιότητας 4: «Συστήματα Μεταφορών, Ασφάλεια και Προστασία»...94 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΟΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΡΣΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΕΡΓΩΝ/ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το «Πρόγραμμα Δράσης του νέου ΡΣΑ 2021 Περιφερειακού Πλαισίου Αττικής» αποτελεί την επικαιροποιημένη έκδοση του αρχικού Προγράμματος Δράσης το οποίο εκπονήθηκε από την Ομάδα Έργου του Αναδόχου SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ για λογαριασμό του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ). Το Πρόγραμμα Δράσης αποτελεί εξειδίκευση των απαιτούμενων ενεργειών, ρυθμίσεων, μέτρων, δράσεων και προγραμμάτων για την υποστήριξη της εφαρμογής των κατευθύνσεων και των προτεραιοτήτων του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας / Αττικής Η επικαιροποιμένη έκδοση του Προγράμματος Δράσης ακολούθησε την αρχική έκδοση (Μάρτιος 2012) με σκοπό την ενσωμάτωση των αλλαγών που έχουν στο μεταξύ επέλθει στο περιεχόμενο του Σχεδίου Νόμου για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας/ Αττικής (ΡΣΑ). Το Πρόγραμμα Δράσης αποτελεί το Παράρτημα ΙΙ στο Σχέδιο Νόμου (Πρόγραμμα Δράσης του άρθ. 8 του Ν. 2742/97) το οποίο περιλαμβάνει επιμέρους Σχέδια Δράσης που λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους για την προώθηση των στόχων του ΡΣΑ και αποτελούν πλαίσια συντονισμού των προγραμμάτων των εμπλεκόμενων φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 1 SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΡΣΑ 2021 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1.1 Συνοπτική παρουσίαση του ΡΣΑ 2021 Το ισχύον Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας (ΡΣΑ) θεσμοθετήθηκε με το Νόμο 1515/85, ο οποίος ορίζει ως Ρυθμιστικό Σχέδιο της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας την ενιαία δέσμη κατευθύνσεων, στόχων, προγραμμάτων και μέτρων που επιβάλλονται από το νόμο και επηρεάζουν την χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση της περιοχής εφαρμογής στο πλαίσιο πενταετών προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Το ΡΣΑ του 1985 αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα πρωτοποριακό χωροταξικό και πολεοδομικό εργαλείο για τον συντονισμό και την εναρμόνιση πολιτικών ανάμεσα στην κεντρική, την περιφερειακή και την τοπική διοίκηση, καθώς και των λοιπών εμπλεκομένων δημόσιων οργανισμών, ενσωματώνοντας κατευθύνσεις από τη διεθνή πρακτική χωροταξικού σχεδιασμού και πολιτικές περιβαλλοντικής προστασίας και ανάδειξης των φυσικών πόρων και επιδρώντας σημαντικά στην ανάπτυξη και τη συνοχή της χωρικής ενότητας της ευρύτερης Αθήνας. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου κατέστη απαραίτητη η επικαιροποίησή του και η προσαρμογή του στα νέα δεδομένα και της συνθήκες που διέπουν τόσο τη φιλοσοφία χωρικού και χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό και ευρωπαϊκό διεθνές επίπεδο, όσο και τις νέες συνθήκες οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης της περιοχής εφαρμογής. Στο πλαίσιο αυτό, βασικό στόχο του ΡΣΑ 2021 αποτελεί η εναρμόνιση του ρυθμιστικού πλαισίου ανάπτυξης της Αθήνας Αττικής με τις τρέχουσες συνθήκες δεδομένα και τις πραγματικές ανάγκες αλλά και προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής εφαρμογής στον τιθέμενο χρονικό ορίζοντα έως το έτος 2021, λαμβάνοντας υπόψη: Τις σύγχρονες τάσεις στη φιλοσοφία αλλά και τις εφαρμοζόμενες εθνικές και ευρωπαϊκές διεθνείς πρακτικές χωροταξικού σχεδιασμού, που πλέον κατευθύνεται σε ένα συνεκτικό ολιστικό μοντέλο χωρικής ανάπτυξης με παράλληλη και ενιαία προώθηση των στόχων της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, απομακρυνόμενο από τη στενή αντίληψη του πολεοδομικού σχεδιασμού και της παράπλευρης λειτουργίας της περιβαλλοντικής και κοινωνικής συνιστώσας ως της της οικονομικές προτεραιότητες των ρυθμιστικών σχεδίων (Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, ΣΑΚΧ, Χάρτης Λειψίας, Εδαφική Ατζέντα κλπ.). Τις επιπτώσεις στη φυσιογνωμία, τη λειτουργία και τις ανάγκες της περιοχής εφαρμογής λόγω γεγονότων ορόσημων, τα νέα δεδομένα της παγκοσμιοποίησης, οι Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 με τα συνεπακόλουθα επενδυτικά σχέδια που υλοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας Αττικής και της στρατηγικής σημασίας παρεμβάσεις ως αποτέλεσμα των Κοινοτικών Προγραμματικών Περιόδων. Τα νέα προκύπτοντα οικονομικά δεδομένα για την περιοχή παρέμβασης εξαιτίας της διεθνούς αλλά και της εγχώριας οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής κρίσης. Έτσι, το ΡΣΑ 2021 αποτελεί πρωτοποριακό εργαλείο όχι μόνο χωροταξικού αλλά και ευρύτερου χωρικού σχεδιασμού για την περιοχή της Αθήνας Αττικής, ανταποκρινόμενο της τρέχουσες OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 2 SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ

5 ανάγκες της περιοχής εφαρμογής για την τόνωση της δικτύωσης και της ανταγωνιστικότητας, την προώθηση των στόχων της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της ανάδειξης των φυσικών πόρων και την ισόρροπη ανάπτυξη με ενιαία προώθηση της οικονομικής, της κοινωνικής και της περιβαλλοντικής συνιστώσας. Ακολουθεί επισκόπηση των περιεχομένων του ΡΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ Αρθρο 1. Ορισμός και περιεχόμενο του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας/ Αττικής Άρθρο 2. Χρονικός ορίζοντας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΡΣΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Αρθρο 3. Στρατηγικοί στόχοι του ΡΣΑ Άρθρο 4. Ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας/ Αττικής, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η αύξηση της παραγωγής και της απασχόλησης σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων Άρθρο 5. Η βιώσιμη χωρική ανάπτυξη, η εξοικονόμηση πόρων, η αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Άρθρο 6. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους, η εξισορρόπηση στην κατανομή των πόρων και των ωφελειών από την ανάπτυξη, ως βασικές προϋποθέσεις για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Αρθρο 7. Πρότυπο Χωρικής Οργάνωσης Αρθρο 8. Χωροταξική οργάνωση Άρθρο 9. Κατευθύνσεις για την Οργάνωση Χωρικών Ενοτήτων Άρθρο 10. Οικιστικό Δίκτυο-Δίκτυο Πολεοδομικών Κέντρων Άρθρο 11. Οργάνωση αξόνων και πόλων ανάπτυξης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Αρθρο 12. Οικιστική Ανάπτυξη και Πολεοδομική Οργάνωση Άρθρο 13. Αστική αναζωογόνηση Αρθρο 14. Μητροπολιτικές Παρεμβάσεις Αρθρο 15. Προστασία και ανάδειξη των ιστορικών/ πολιτιστικών πόρων και των πολιτιστικών υποδομών Άρθρο 16. Ολοκληρωμένος σχεδιασμός και διαχείριση του παράκτιου χώρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Αρθρο 17. Στόχοι για την προστασία του περιβάλλοντος Άρθρο 18. Προστασία του φυσικού χώρου και της βιοποικιλότητας και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή Άρθρο 19. Οργάνωση πλέγματος πρασίνου Άρθρο 20. Διαχείριση υδάτων Άρθρο 21. Περιβαλλοντικές υποδομές και παρακολούθηση κατάστασης περιβάλλοντος Άρθρο 22. Αττικό Τοπίο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 23. Πρωτογενής Τομέας Παραγωγής Αρθρο 24. Δευτερογενής και Τριτογενής τομέας - Χωρική στρατηγική για την οικονομική ανάπτυξη της OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 3 SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ

6 Περιφέρειας Αρθρο 25. Οργάνωση Δευτερογενούς Τομέα Αρθρο 26. Οργάνωση Δραστηριοτήτων Χονδρικού Εμπορίου και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Αρθρο 27. Οργάνωση Δραστηριοτήτων Λιανικού Εμπορίου - Εμπορικά Κέντρα Αρθρο 28. Τουρισμός ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Άρθρο 29. Μεταφορές, Μετακινήσεις Άρθρο 30. Οργάνωση συστήματος μεταφορών Άρθρο 31. Ασφάλεια και Προστασία Άρθρο 32. Κοινωνικές εξυπηρετήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ H. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ Αρθρο 33. Αναθεώρηση ΡΣΑ και Παραρτημάτων Αρθρο 34. Συντονισμός και εναρμόνιση πολιτικών με το ΡΣΑ και παρακολούθηση εφαρμογής. Αρθρο 35. Τροποποιούμενες, καταργούμενες του Ν.1515/85 και μεταβατικές διατάξεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Παραρτήματα Άρθρων του ΡΣΑ 1.2 Αναπτυξιακοί στόχοι και στρατηγικές κατευθύνσεις Οι στρατηγικές κατευθύνσεις του ΡΣΑ 2021 διέπονται από την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, όπου η ανάπτυξη αποκτά πολυδιάστατο χαρακτήρα και άπτεται τόσο του οικονομικού τομέα, όσο και της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, μέσω των Άρθρων 3 6 του Κεφαλαίου Β, το ΡΣΑ θέτει τους εξής τρεις Στρατηγικούς και επιμέρους Ειδικούς Στόχους: Α) Ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας/ Αττικής, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η αύξηση της παραγωγής και της απασχόλησης σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων Στρατηγική συνάρτηση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας με την οικονομική ανάπτυξη. Ο διεθνής ρόλος συναρτάται και ολοκληρώνεται με τον ρόλο της Αθήνας ως πόλου ενίσχυσης της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας, την προώθηση/ βελτίωση δικτυώσεων με τα άλλα αστικά κέντρα και τις όμορες Περιφέρειες. Έμφαση στις διεθνείς δικτυώσεις για την ανάπτυξη κοινών δράσεων και συνεργασιών : με τις ευρωπαϊκές μητροπόλεις της Μεσογείου, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των παραδουνάβιων περιοχών. ως επιχειρηματικού συνδέσμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Μέση Ανατολή και τις χώρες της Ασίας, με την Αφρική, καθώς και με τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τις χώρες του Εύξεινου Πόντου, από κοινού με τη Θεσσαλονίκη. με αξιοποίηση της υπερτοπικής προσπελασιμότητας της Περιφέρειας και λειτουργική ένταξή της στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, για την ενίσχυση του ρόλου της ως διεθνούς κόμβου μεταφορών. OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 4 SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ

7 Ισχυροποίηση του ρόλου σε εθνικό και διαπεριφερειακό επίπεδο με: συμπληρωματικότητα των πόλεων Αθήνας και Θεσσαλονίκης και ενίσχυση του διακριτού ρόλου τους ως προς το Μεσογειακό και Νοτιοανατολικό τόξο. δικτύωση με διεθνείς κυκλοφοριακούς άξονες και τα όμορα περιφερειακά αστικά κέντρα. συντονισμό πολιτικών και διαχείρισης με τις όμορες Περιφέρειες για θέματα παραγωγικών δραστηριοτήτων, μεταφορών και περιβάλλοντος όπως ενδεικτικά εξειδικεύονται στο Παράρτημα Ι. Προώθηση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας/ Αττικής και της χωρικά στοχευμένης εξειδίκευσης σε σχέση με τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα με: διατήρηση του ρόλου των κέντρων Αθήνας και Πειραιά, ως κέντρων επιτελικών διοικητικών υπηρεσιών. χωρική αναδιάρθρωση των παραγωγικών κλάδων με κατεύθυνση την ανάπτυξη δυναμικών, υπερεθνικής σημασίας κλάδων σε στρατηγικούς τομείς. εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων δραστηριοτήτων, διατήρηση της ισορροπίας της παραγωγικής βάσης και αντιμετώπιση της ανεργίας. ενίσχυση της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος και επιδίωξη οργάνωσης των επιχειρήσεων σε συστάδες ομοειδών / συμπληρωματικών (clusters). αύξηση της ελκυστικότητας της Αθήνας/ Αττικής ως τουριστικού προορισμού με διεθνή ακτινοβολία, με: ενίσχυση της τουριστικής υποδομής, διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, επέκταση της τουριστικής περιόδου και δικτύωση των πολιτιστικών πόλων και του φυσικού περιβάλλοντος. υποστήριξη του χονδρεμπορίου και του διαμετακομιστικού εμπορίου, με προώθηση συνδυασμένων μεταφορών και οργάνωση εμπορευματικών πάρκων παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής διαχείρισης (logistics). αξιοποίηση/ εντατικοποίηση της χρήσης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και άλλων αθλητικών υποδομών. αξιοποίηση αστικών κενών. ανάπτυξη του κλάδου υγείας πρόνοιας περίθαλψης. έλεγχο της αδόμητης γης, με ταυτόχρονη διαφύλαξη της γεωργικής γης της βιοποικιλότητας και του αγροτικού τοπίου. OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 5 SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ

8 Β) Η βιώσιμη χωρική ανάπτυξη, η εξοικονόμηση πόρων, η αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή Διαφύλαξη των πολύτιμων και πεπερασμένων πόρων της Αθήνας /Αττικής. Ειδικότερα: προστασία και οικολογική διαχείριση των φυσικών οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας και της γεωργικής γης. διασφάλιση της αειφόρου και ορθολογικής χρήσης των επιφανειακών, παράκτιων και υπόγειων υδάτων. διαμόρφωση δικτύου προστατευόμενων περιοχών και οικολογική διαχείριση των περιοχών αυτών ως πυρήνων βιοποικιλότητας. ανάδειξη των ορεινών όγκων ως αδιάκοπης συνέχειας πρασίνου, υπό μορφή «πράσινου τόξου», από το Σαρωνικό και τον Κορινθιακό κόλπο μέχρι τον Ευβοϊκό. διαμόρφωση δικτύου κοινόχρηστων χώρων πρασίνου εντός του αστικού ιστού για τη δημιουργία ευνοϊκών μικροκλιματικών συνθηκών. Κάλυψη των οικιστικών αναγκών, κυρίως εντός της θεσμοθετημένης αστικής γης, με βάση την αρχή της «συμπαγούς» πόλης, και ειδικότερα: βελτίωση της εσωτερικής συνοχής του συστήματος χωρικού σχεδιασμού και χωρικής διακυβέρνησης, και διατύπωση κατευθύνσεων προς τα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού. προώθηση ενός πολυκεντρικού και ιεραρχημένου συστήματος χωρικής οργάνωσης και αντιμετώπιση του μη δομημένου περιβάλλοντος ως κρίσιμου παράγοντα βιωσιμότητας. οργάνωση της Αττικής σε ολοκληρωμένες Χωροταξικές Ενότητες (Χ.Ε.) με σχετική λειτουργική αυτοτέλεια, ιδιαίτερη φυσιογνωμία και συμπληρωματικότητα. δραστικός περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης μέσω της σταδιακής κατάργησης των παρεκκλίσεων. προώθηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων αστικής αναζωογόνησης. ανάπτυξη πολύπλευρου πλέγματος παρεμβάσεων μικρής / τοπικής κλίμακας και επανάχρηση εγκαταλελειμμένων κτηρίων και εκτάσεων. συγκρότηση συνεχούς δικτύου σημαντικών χώρων και αξιοποίηση χώρων ευνοϊκών για την ανάπτυξη της αστικής φύτευσης. ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Εναρμόνιση της προστασίας της φύσης και της διαφύλαξης/ ανάδειξης της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, με την οικονομική ανάπτυξη και την χωρική συνοχή, μέσω: ενίσχυσης της ταυτότητας της Αθήνας /Αττικής και ανάδειξη της διαχρονικότητας του πολιτισμού της. OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 6 SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ

9 εμπλουτισμού των πολιτιστικών υποδομών της Αθήνας / Αττικής, ενίσχυσης των πολιτιστικών θεσμών και των σχετικών εκπαιδευτικών υποδομών, καθώς και προώθησης της έρευνας, της καινοτομικής παραγωγής και της πολιτιστικής οικονομίας. ανάδειξης της διαχρονικότητας μνημείων και τοπίων, με τη δημιουργία δικτύων και διαδρομών που συνδυάζονται με το δίκτυο χώρων πρασίνου αναβάθμισης του δημόσιου χώρου και της καθημερινότητας στην πόλη, ως συστατικού στοιχείου της πολιτιστικής ταυτότητας της Αθήνας / Αττικής. αξιοποίησης του κενού κτιριακού αποθέματος για την εγκατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων πολιτιστικής οικονομίας. ενίσχυσης πολιτικής προστασίας ιστορικών κέντρων, συνόλων και μεμονωμένων εγκαταστάσεων μέσω των υποκειμένων επιπέδων σχεδιασμού και σε συντονισμό με την πολιτική των αναπλάσεων. Ανάπτυξη του συστήματος μεταφορών στην κατεύθυνση της βιώσιμης κινητικότητας και της αειφορίας, μέσω: ενιαίου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού και προσανατολισμού της χωρικής ανάπτυξης, κυρίως, προς τα δίκτυα των Μέσων Σταθερής Τροχιάς (ΜΣΤ) και σε συνάρθρωση με τη Δημόσια Συγκοινωνία ολοκλήρωσης βασικού οδικού δικτύου Αττικής. κυκλοφοριακής αναδιοργάνωσης σε επίπεδο Πολεοδομικής Ενότητας και Δήμου, με βάση τις αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας προώθησης των ήπιων μέσων μετακίνησης. χωροθέτησης βασικών μονάδων εφοδιαστικής διαχείρισης και πρακτορείων μεταφορών, σε συνάρτηση με τη χωροταξική οργάνωση. Ολοκληρωμένη θεώρηση της διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών, που περιλαμβάνει: την προετοιμασία για την αντιμετώπιση βιομηχανικών ατυχημάτων, επεισοδίων ρύπανσης και λοιπών περιβαλλοντικών καταστροφών. την ενίσχυση των πολιτικών πρόληψης καταστροφών και του μετριασμού των κινδύνων. Γ) Η βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους, η εξισορρόπηση στην κατανομή των πόρων και των ωφελειών από την ανάπτυξη, ως βασικές προϋποθέσεις για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή Άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και καταπολέμηση των φαινόμενων κοινωνικού αποκλεισμού που έχουν χωρική διάσταση, μέσω: μείωσης των αποστάσεων κατοικίας-εργασίας-κατανάλωσης-αναψυχής με ανακατανομή των οικονομικών και κεντρικών λειτουργιών, βάσει ενός ιεραρχημένου πλέγματος κέντρων σε όλη την έκταση της Περιφέρειας, για την αύξηση της OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 7 SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ

10 προσπελασιμότητας από όλους, αλλά παράλληλα και για τη μείωση του συνολικού όγκου των μετακινήσεων, και συνακόλουθα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπεμπόμενων ρύπων. ενδυνάμωσης της πολυλειτουργικότητας των κέντρων όλων των βαθμίδων, με χρήσεις που αποτείνονται σε ομάδες διαφορετικής οικονομικής, ηλικιακής και πολιτισμικής ταυτότητας. ανάδειξης της πολυλειτουργικής φυσιογνωμίας των Κέντρων Αθήνας - Πειραιά ως πολιτισμικού αγαθού που χαρακτηρίζει την ιστορική πορεία τους προώθησης τοπικού σχεδιασμού για την ένταξη των παρεμβάσεων μικρής κλίμακας σε δίκτυο πρασίνου. άσκησης πολιτικών για την εξασφάλιση κοινωνικής κατοικίας ή κατοικίας προσιτής τιμής για συγκεκριμένες ευάλωτες ή στοχευμένες ομάδες του πληθυσμού. Ισόρροπη χωρική κατανομή κοινωνικών εξυπηρετήσεων, αναπτυξιακών έργων και επενδύσεων και αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος σε όλες τις περιοχές, μέσω: βελτίωσης του συστήματος αστικών υποδομών και αναβάθμισης των υπηρεσιών. πολιτικών για την αύξηση της προσπελασιμότητας με ΜΜΜ και μορφές βιώσιμης κινητικότητας. προώθησης πολιτικών απασχόλησης. πολιτικών στήριξης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Βελτίωση της ποιότητας ζωής, της καθημερινής λειτουργίας και της εικόνας της πόλης, με έμφαση στην ποικιλότητα, στη διεύρυνση των επιλογών κατοικίας, εργασίας και αναψυχής και στην ισότητα πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες και υποδομές για όλους τους κατοίκους, μέσω: σχεδιασμού και προγραμματισμού της πολεοδομικής και οικιστικής ανάπτυξης, με προτεραιότητες την αναβάθμιση του αστικού τοπίου και της ποιότητας κατοικίας αναπλάσεων των μειονεκτικών περιοχών εφαρμογής κοινωνικής πολιτικής κατοικίας Χωροταξική οργάνωση Χωρικές Ενότητες Αθήνας / Αττικής Για την υποστήριξη των τριών Στρατηγικών Στόχων που εξειδικεύτηκαν στην Παράγραφο 1.2, το ΡΣΑ 2021 προωθεί ένα μοντέλο ιεραρχημένης και ορθολογικής χωροταξικής οργάνωσης της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο βασίζεται της αρχές της «συμπαγούς» πόλης και στην ορθολογική διαχείριση πόρων του φυσικού περιβάλλοντος, εδαφών και ενέργειας. Παράλληλα, ο αστικός και ο εξωαστικός χώρος αντιμετωπίζονται για πρώτη φορά με την ίδια βαρύτητα ως συμπληρωματικές συνιστώσες ενός ενιαίου χωρικού συνόλου. OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 8 SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ

11 Σε ό,τι αφορά στη χωροταξική οργάνωση της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κεφαλαίου Γ του ΡΣΑ 2021 η περιοχή παρέμβασης διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) Χωρικές Ενότητες, που παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα. (1) ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Υποενότητα Κεντρικής Αθήνας Υποενότητα Βόρειας Αθήνας Υποενότητα Νότιας Αθήνας Υποενότητα Δυτικής Αθήνας Υποενότητα Πειραιά (2) ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Υποενότητα Μεσογείων Υποενότητα Λαυρεωτικής Υποενότητα Βόρειας Αττικής (3) ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Υποενότητα Θριασίου Υποενότητα Μεγαρίδας (4) ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αναλυτικότερη γεωγραφική εξειδίκευση των Χωρικών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής σε επίπεδο Καλλικρατικών Δήμων περιλαμβάνεται στο Άρθρο 8 του Κεφαλαίου Γ του ΡΣΑ Στους Πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι Κατευθύνσεις για τη οργάνωση των Χωρικών Ενοτήτων σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Κεφαλαίου Γ του ΡΣΑ 2021, με στόχο την προώθηση του οράματος της βιώσιμης οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης της Αθήνας / Αττικής. ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Λειτουργεί ως η κυριότερη περιοχή συγκέντρωσης πληθυσμού και δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα των μητροπολιτικών λειτουργιών, με συνεχή οικιστικό ιστό. Βασική προτεραιότητα είναι η αστική αναζωογόνηση η οποία περιλαμβάνει και τη συμπλήρωση/ αναβάθμιση των αστικών υποδομών, με προτεραιότητα το ιστορικό κέντρο, τις περιοχές με στοιχεία πολεοδομικής υποβάθμισης, γερασμένο κτηριακό απόθεμα και μεγάλες πυκνότητες. Διακρίνεται από ανισότητες που αφορούν την πρόσβαση σε κοινωνικό και αστικό εξοπλισμό, αλλά και στην ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος. Προτεραιότητα αποτελεί η άμβλυνση των ανισοτήτων μέσω της χωροθέτησης υποδομών σε συσχετισμό με την αύξηση και την ανισοκατανομή του πληθυσμού εντός της Χωρικής Ενότητας και μέσω της βελτίωσης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος στις περιοχές που παρουσιάζουν υστέρηση OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 9 SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ

12 ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Χωρική Υποενότητα Κεντρικής Αθήνας Το Μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας αποτελεί το επιτελικό κέντρο της Μητροπολιτικής Περιοχής και της χώρας, με πολλαπλές λειτουργίες και επιτελικές δραστηριότητες, κυρίως αντικειμένου διοίκησης, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, γραφείων/εδρών επιχειρήσεων, εμπορίου, τουρισμού εκπαίδευσης και πολιτισμού. Επιδιώκεται η ενίσχυση της θέσης του Μητροπολιτικού κέντρου της Αθήνας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με μέτρα που αποσκοπούν στην ποιοτική αναβάθμιση παραδοσιακών ζωνών κεντρικών λειτουργιών, με παράλληλη τόνωση και νέων πυρήνων μητροπολιτικών δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και στην αναβάθμιση της ποιότητας διαβίωσης στο κέντρο της πόλης και στη συγκράτηση του διαμένοντος πληθυσμού. Επιδιώκεται η αναβάθμιση των πολιτιστικών πόρων, η συμπλήρωση και αναβάθμιση των πολιτιστικών υποδομών Μητροπολιτικού επιπέδου στην κατεύθυνση προώθησης του αστικού τουρισμού (π.χ. συνεδριακού, εκθεσιακού, αθλητικού, επιχειρηματικού, πολιτιστικού, αναψυχής, υγείας), η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας της πόλης και η αναβάθμιση του κοινωνικού εξοπλισμού. Χωρική Υποενότητα Πειραιά Η Μητροπολιτική περιοχή του Πειραιά συνιστά τη Νότια Πύλη του Πολεοδομικού Συγκροτήματος του Λεκανοπεδίου, με δραστηριότητες εθνικής και διεθνούς εμβέλειας, που συνδέονται με τη ναυτιλία και τη διαμετακόμιση. Στόχος είναι η ενίσχυση του ρόλου της ως διαμετακομιστικού κέντρου στη μεσογειακή λεκάνη με την παράλληλη αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων σε κόμβο συνδυασμένων μεταφορών και την βελτίωση του περιβάλλοντος αστικού ιστού του Δήμου Πειραιά, εξασφαλίζοντας καλύτερη λειτουργική διασύνδεση μεταξύ τους. Επιδιώκεται η ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού της πόλης, η διάσωση της παραδοσιακής αγοράς και του λιανικού εμπορίου, της βιοτεχνίας και της μεταποίησης. Επιδιώκεται η επανενεργοποίηση της δυναμικής της περιοχής, παράλληλα με την εφαρμογή βέλτιστων περιβαλλοντικών πρακτικών, για την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής της Περιφέρειας και της χώρας. Η δυναμική αυτή εντοπίζεται στην παράκτια ζώνη και στις ήδη χωροθετημένες δραστηριότητες του ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα. Προτεραιότητα αποτελεί και η ενεργοποίηση της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Πειραιώς Θηβών Αλιπέδου και Κηφισού στα Καμίνια Αγ. Ιωάννη Ρέντη, με την επανάχρηση του ανενεργού κτιριακού αποθέματος και τη χωροθέτηση δραστηριοτήτων του δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Χωρική Υποενότητα Δυτικής Αθήνας Διατηρείται και ενισχύεται ο χαρακτήρας της ως περιοχής κυρίως κατοικίας με παράλληλη στήριξη της παραγωγικής βάσης. Προωθείται η αναζωογόνηση των περιοχών με προβλήματα αστικής υποβάθμισης, καθώς επίσης και η αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος. Προτεραιότητα αποτελεί και η χωροθέτηση υποδομών υγείας, περίθαλψης και πρόνοιας. Χωρική Υποενότητα Βόρειας Αθήνας Διατηρείται ο χαρακτήρας της ως περιοχής κυρίως κατοικίας, αλλά και εμπορίου, υπηρεσιών και αναψυχής. Κατεύθυνση αποτελεί η πολεοδομική οργάνωση των περιοχών, κυρίως με τον σχεδιασμό των OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 10 SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ

13 ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ χρήσεων μέσω των υποκείμενων επιπέδων σχεδιασμού, προς την κατεύθυνση της εξισορρόπησης των συγκρούσεων χρήσεων γης κυρίως όσον αφορά την κατοικία και τις υπηρεσίες και το εμπόριο Χωρική Υποενότητα Νότιας Αθήνας Διατηρείται ο χαρακτήρας της ως περιοχής κυρίως κατοικίας, αλλά και τουρισμού, αναψυχής και εμπορίου. Κατεύθυνση αποτελεί η πολεοδομική οργάνωση των περιοχών, κυρίως με τον έλεγχο των χρήσεων μέσω των υποκείμενων επιπέδων σχεδιασμού, προς την κατεύθυνση της εξισορρόπησης των συγκρούσεων χρήσεων γης, κυρίως όσον αφορά την κατοικία και την αναψυχή. Προωθείται η βελτίωση της δικτύωσης και η χωροθέτηση υποδομών υγείας περίθαλψης πρόνοιας ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χωρική Υποενότητα Μεσογείων Συνιστά την ευρύτερη περιοχή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, για την οποίο απαιτείται η διασφάλιση περιβάλλοντος χώρου υψηλού επιπέδου, καθώς αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου στην χώρα από αέρος Λειτουργεί ως πόλος ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, καθώς αποτελεί υποδοχέα νέων οικονομικών δραστηριοτήτων και περιλαμβάνει σημαντικές διαπεριφερειακές λειτουργίες και οικονομικές δραστηριότητες. Αποτελούν μείζονα προτεραιότητα η άμεση προστασία και οργάνωση των εξωαστικών περιοχών. Οι οργανωμένες περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων σε θέσεις με πολύ καλή υπερτοπική προσπελασιμότητα λειτουργούν ως βασικοί πόλοι ανάπτυξης για την περιοχή και αποτελούν υποδοχείς δραστηριοτήτων κατά προτεραιότητα εξαρτημένων από τον Διεθνή Αερολιμένα. Ενισχύεται η συγκέντρωση δραστηριοτήτων υψηλής τεχνολογίας, έρευνας και καινοτομίας στους θεσμοθετημένους υποδοχείς αναπτυξιακών δραστηριοτήτων και στον ευρύτερο πόλου περιοχής Αεροδρομίου, με παράλληλη οργάνωση των διαμεταφορών και των υπηρεσιών εφοδιαστικής διαχείρισης. Προωθούνται κατά προτεραιότητα ο συνεδριακός, επιχειρηματικός, πολιτιστικός και περιηγητικός τουρισμός. Η περιοχή συσχετίζεται λειτουργικά με τη Χωρική Ενότητα Αθήνας - Πειραιά και τις υποενότητες Λαυρεωτικής και Βόρειας Αττικής Αναπτύσσονται υπηρεσίες υγείας εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. Ενισχύεται ο πρωτογενής τομέας, ιδιαίτερα οι παραδοσιακές καλλιέργειες, η προστασία της γεωργικής γης και οι σχετιζόμενος με την οινοπαραγωγή τουρισμός. Τμήμα της Υποενότητας Μεσογείων, αποτελεί ο Καλλικρατικός Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης ο οποίος όμως λειτουργικά αποτελεί τμήμα της Χωρικής Υποενότητας Νότιας Αθήνας με τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτή. Για τον εν λόγω Δήμο ισχύουν οι κατευθύνσεις που αναφέρονται στην Χωρική Υποενότητα Νότιας Αθήνας. Χωρική Υποενότητα Λαυρεωτικής Λειτουργεί ως περιοχή φυσικού αποθέματος και υποδοχής δραστηριοτήτων πρώτης και δεύτερης κατοικίας και αναψυχής, που θα κατευθυνθούν στο εσωτερικό των υφιστάμενων OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 11 SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ

14 ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ οικισμών, η οργάνωση των οποίων, παράλληλα με την προστασία των εκτός σχεδίου περιοχών αποτελεί μείζονα προτεραιότητα. Αναδεικνύεται ο ιδιαίτερος περιβαλλοντικός χαρακτήρας και η πολιτιστική κληρονομιά διεθνούς ακτινοβολίας της περιοχής για την τόνωση του τουρισμού. Με την ολοκλήρωση των μεταφορικών αξόνων ο Λιμένας Λαυρίου αναβαθμίζεται σε δεύτερο λιμένα Αττικής και προωθείται σε αυτόν η διεύρυνση του φάσματος παραγωγικών δραστηριοτήτων, για την υποστήριξη της παραγωγικής αναδιάρθρωσης των αναπτυξιακών υποδοχέων της Υποενότητας. Επιδιώκεται η ισχυροποίηση της δυναμικής του Λαυρίου με την ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς του, η σύνδεσή της με την έρευνα και καινοτομία, η οργάνωση των δραστηριοτήτων και η ενίσχυση των τουριστικών υποδομών. Αναδεικνύεται ο χαρακτήρας της Μακρονήσου ως τόπου μνήμης της ιστορίας της νεότερης Ελλάδας Χωρική Υποενότητα Βόρειας Αττικής Χαρακτηρίζεται από σημαντικούς φυσικούς και παραγωγικούς πόρους που συνεισφέρουν στη βιωσιμότητα του συνόλου της Περιφέρειας και περιλαμβάνει σημαντικές διαπεριφερειακές λειτουργίες. Προωθείται κατά προτεραιότητα η οργάνωση των συγκεντρώσεων κύριας και παραθεριστικής κατοικίας προς τις οποίες κατευθύνονται οι πιέσεις αστικοποίησης. Οι θεσμοθετημένες περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με νέες περιοχές που χωροθετούνται στην πύλη εισόδου της Αττικής και κοντά στο εθνικό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, αποτελούν τους υποδοχείς ανάπτυξης της Υποενότητας. Προτεραιότητες για τη χωρική οργάνωση της Υποενότητας αποτελούν: η προστασία του περιβάλλοντος και της αγροτικής γης και η ενθάρρυνση δραστηριοτήτων που κατευθύνονται σε πειραματικές οικολογικές καλλιέργειες σε συνεργασία με τα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα. η οργάνωση της αστικής ανάπτυξης κυρίως στο οικιστικό σύμπλεγμα που στρέφεται προς το ΒΑ πολεοδομικό συγκρότημα, με ορθολογική ανάπτυξη κυρίας και παραθεριστικής κατοικίας στους ηπειρωτικούς και παράκτιους οικισμούς. η πολεοδομική οργάνωση των παραγωγικών ζωνών εκατέρωθεν του εθνικού και σιδηροδρομικού δικτύου, που αποτελούν τμήμα του Στρατηγικού αναπτυξιακού άξονα Βορρά - Νότου (Διεθνούς και Εθνικής εμβέλειας) με σημαντικούς πόλους ανάπτυξης στην περιοχή της περιοχής Αυλώνα (Βόρεια πύλη Περιφέρειας Αττικής) και Αγίου Στεφάνου - Κρυονερίου (Βόρεια Πύλη του Μητροπολιτικού συγκροτήματος της Αθήνας). η πολεοδομική οργάνωση των θεσμοθετημένων περιοχών παραγωγικών δραστηριοτήτων. η ενίσχυση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας, σε συνδυασμό με τις σχετικές μεταποιητικές δραστηριότητες. η ανάπτυξη υπερτοπικών πόλων αναψυχής και πολιτισμού με ήπιες δραστηριότητες και λειτουργίες, σε συνάρτηση με το πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής για την προβολή της φυσιογνωμίας της και την απόδοση κοινωφελών και κοινόχρηστων λειτουργιών στους πολίτες της Περιφέρειας. η ανάδειξη του ιστορικού τόπου του Μαραθώνα, ως παγκόσμιας μητρόπολης του αθλήματος μαραθωνίου δρόμου και περιοχής συγκέντρωσης αρχαιολογικών μνημείων διεθνούς ακτινοβολίας OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 12 SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ

15 ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χωρική Υποενότητα Θριασίου Επιδιώκεται η ανάπτυξη οργανωμένων επιχειρηματικών περιοχών και η ανάδειξη νέων προωθητικών δραστηριοτήτων, η δημιουργία αξόνων ανάπτυξης με την αξιοποίηση των νέων μεγάλων οδικών και σιδηροδρομικών αξόνων που διαπερνούν την περιοχή και η ενσωμάτωση προηγμένης τεχνολογίας στις παραγωγικές δραστηριότητες και στις υπηρεσίες. Η στρατηγική περιλαμβάνει τους παρακάτω άξονες προτεραιότητας: Οργάνωση ισχυρού αναπτυξιακού / επιχειρηματικού Πόλου δευτερογενούς τομέα, χονδρεμπορίου και διαμετακομιστικού εμπορίου. Κλαδική ανάπτυξη και ανάδειξη νέων προωθητικών δραστηριοτήτων Έλεγχος επέκτασης βιομηχανικής ανάπτυξης παράλληλης προς την ακτή, με εξαίρεση τις μονάδες που αποδεδειγμένα λειτουργούν σε άμεση σχέση με τη θάλασσα. Χωροθέτηση νέων ζωνών χονδρεμπορίου κοντά στην Εθνική και Αττική οδό, που ήδη λειτουργούν σε περιοχές εκτός σχεδίου και σε θέσεις με καλή προσπελασιμότητα. Ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των αστικών κέντρων, οργάνωση και ανάδειξη δικτύου πολιτιστικών πόρων διεθνούς κληρονομιάς, σε συνδυασμό με την ενίσχυση επιλεκτικών μορφών τουρισμού και συμπληρωματικών δράσεων. Εξυγίανση του βυθού του κόλπου Ελευσίνας - Ασπροπύργου και διαχρονική παρακολούθηση αναβάθμισης του Σαρωνικού. Πρόγραμμα εντοπισμού ρυπασμένων εδαφών και υπογείων υδάτων, σημειακών πηγών παραγωγής επικίνδυνων αποβλήτων, απορρύπανσης και αποκατάστασης των φυσικών πόρων και τοπίου. Κατάρτιση Σχεδίου Διαχείρισης για τεχνολογικά ατυχήματα Χωρική Υποενότητα Μεγαρίδας Λειτουργεί ως απόθεμα γης για τη μελλοντική μέσο-μακροπρόθεσμη εσωτερική αποκέντρωση της Περιφέρειας, μέσω νέων μορφών οργανωμένης χωρικής ανάπτυξης σε θέσεις με πολύ καλή υπερτοπική προσπελασιμότητα. Προωθούνται μέτρα προστασίας των φυσικών, παράκτιων και άλλων εκτός σχεδίου περιοχών που αποτελούν τους βασικούς πόλους έλξης για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων αναψυχής, παραθερισμού - τουρισμού. Προωθείται η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα και η διασφάλιση και ενίσχυσή του, στις περιοχές Μεγάρων, Ερυθρών και Οινόης με προοπτική πρωτογενούς καθετοποίησης και σύνδεσης της αγροτικής παραγωγής με την τουριστική ανάπτυξη. Προωθείται η οργάνωση πόλου διαπεριφερειακής σημασίας στην περιοχή των Μεγάρων με ενίσχυση των υποδοχέων μεταποίησης ιδιαίτερα του πρωτογενούς τομέα και του χονδρεμπορίου. Αναπτύσσεται Τεχνολογικό Πάρκο στα Μέγαρα, με ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, με έμφαση στον πρωτογενή τομέα, με εγκαταστάσεις υψηλής τεχνολογίας και αγροτουριστικές μονάδες (με εξαίρεση τα τουριστικά καταλύματα) ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Προωθείται η ήπια ανάπτυξη λαμβάνοντας υπόψη τα κατά τόπους συγκριτικά πλεονεκτήματα, με σεβασμό στον ευαίσθητο χαρακτήρα του νησιωτικού και παράκτιου τοπίου και περιβάλλοντος. Η ήπια οικιστική ανάπτυξη πρέπει να συσχετίζεται με την αναζωογόνηση - ανάπλαση των φθινόντων οικισμών ή την περιορισμένη επέκταση των υπαρχόντων. Ενθαρρύνονται ειδικές μορφές τουρισμού, που συνδέονται με δίκτυα πολιτισμικών, τουριστικών, χερσαίων και θαλάσσιων διαδρομών, λαμβάνοντας υπόψη τον φυσικό, αρχιτεκτονικό και πολιτισμικό πλούτο των νησιών. OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 13 SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ

16 ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Διατηρείται ο πρωτογενής τομέας, ως βασικός παράγοντας βιωσιμότητας των νησιών, σε περιοχές με προοπτικές ανάπτυξής του (πχ. Αίγινα, Σαλαμίνα, Πόρο, Τροιζηνία). Αναπτύσσονται ειδικές καλλιέργειες και συναφείς δραστηριότητες εκμετάλλευσης τους, ενώ παράλληλα διατηρούνται και ενισχύονται οι παραδοσιακές δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα, σε συνδυασμό με τις λοιπές αναπτυξιακές δραστηριότητες των νησιών. Ενισχύονται οι συνδέσεις των νησιών και η λειτουργική μεταξύ τους συσχέτιση. Βελτιώνεται η θαλάσσια σύνδεση της Αίγινας με τη μεταφορά των πορθμειακών και θαλάσσιων εμπορευματικών συνδέσεων στο Λεόντι και αναβαθμίζονται οι εσωτερικές οδικές συνδέσεις του νησιού. Λαμβάνονται μέτρα για την βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και βιολογικών καθαρισμών, δικτύων ομβρίων και αντιπλημμυρικής προστασίας, για την αντιμετώπιση της υφαλμύρωσης των υδάτων και της υπεράντλησης από τις γεωτρήσεις, καθώς και για την οργάνωση των χώρων διάθεσης απορριμμάτων και ανακύκλωσης. Οικιστικό Δίκτυο Αναφορικά με την χωρική εξειδίκευση του μοντέλου ιεραρχημένης χωροταξικής οργάνωσης της Περιφέρειας Αττικής, που διέπεται από της αρχές της πολυκεντρικότητας, της συμπληρωματικότητας, της πολλαπλότητας δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της διαφύλαξης της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας και της αξιοποίησης των συνεργειών, προωθείται η ιεράρχηση ενός Οικιστικού Δικτύου κέντρων μητροπολιτικής, ευρείας και τοπικής εμβέλειας. Τα κέντρα αυτά αποκτούν διευρυμένο ρόλο κλειδί για τον καθορισμό του χαρακτήρα και την ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της περιοχής εμβέλειάς τους και συγκεντρώνουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και εξυπηρετήσεων όπως: διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, λιανικό εμπόριο, αναψυχή, πολιτιστικές, παραγωγικές δραστηριότητες και κατοικία. Ακολουθεί σύντομη επισκόπηση του ιεραρχημένου Οικιστικού Δικτύου. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αποτελούν διπολικό σύστημα ανάπτυξης. Λειτουργούν ως Μητροπολιτικά κέντρα σε τρία ιεραρχικά επίπεδα ταυτόχρονα: στον εθνικό χώρο στην Περιφέρεια Αττικής στην Χωρικής Ενότητας Αθήνας - Πειραιά Επιδιώκεται η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και των λειτουργιών τους, και η επιλεκτική ενίσχυση μητροπολιτικών δραστηριοτήτων. Περαιτέρω εξειδίκευση των προτεραιοτήτων στρατηγικής περιλαμβάνεται στο Άρθρο 10 του ΡΣΑ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Διακρίνονται σε Διαδημοτικά Κέντρα: OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 14 SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ

17 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ εντός Χωρικής Ενότητας Αθήνας Πειραιά: Καλλιθέα, Γλυφάδα, Μαρούσι, Κηφισιά, Νέα Ιωνία, Περιστέρι, Κερατσίνι, Δραπετσώνα εκτός Χωρικής Ενότητας Αθήνας Πειραιά:: Παλλήνη, Κορωπί, Ραφήνα, Λαύριο, Αχαρνές, Αγ. Στέφανος, Ωρωπός, Ελευσίνα, Ασπρόπυργος, Μέγαρα, Αίγινα. Συγκεντρώνουν πολυδιάστατη ανάπτυξη, αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της Χωρικής Ενότητας στην οποία ανήκουν και μπορεί να περιλαμβάνουν και ορισμένες συμπληρωματικές δραστηριότητες μητροπολιτικής ακτινοβολίας. Κατηγοριοποιούνται με βάση κριτήρια όπως: γεωγραφική θέση στο ευρύτερο οικιστικό δίκτυο, βέλτιστη διασύνδεση με εθνικές και διαπεριφερειακές μεταφορές, επίπεδο παρερχομένων υπηρεσιών διοίκησης, πρόνοιας και εκπαίδευσης πληθυσμιακό μέγεθος, επίπεδο απασχόλησης, κοινωνική συνοχή, πολυλειτουργικότητα, προοπτικές ανάπτυξης χρήσης κατοικίας, προσβασιμότητα στα ΜΣΤ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Συνιστούν έδρες Καλλικρατικών Δήμων Η πολυλειτουργικότητά τους είναι στρατηγικής σημασίας για την τήρηση της αρχής της πολυκεντρικότητας στη λειτουργία του συνόλου της Περιφέρειας. Επιδιώκεται σε αυτά η ενίσχυση της επάρκειάς τους, για την κάλυψη των τοπικών αναγκών σε υπηρεσίες και αγαθά χωρίς την προσθήκη κυκλοφοριακών φόρτων, καθώς και για την πρόσβαση σε εξυπηρετήσεις των κατοίκων που δεν έχουν δυνατότητα χρήσης ιδιωτικού αυτοκινήτου. Σύμφωνα με το Άρθρο 10 του ΡΣΑ 2021, επιπλέον της παραπάνω ιεράρχησης, είναι δυνατόν να χωροθετούνται νέες οργανωμένες περιοχές κεντρικών λειτουργιών μέσα στον αστικό ιστό ή σε περιοχές απαξιωμένων / ανενεργών αστικών χρήσεων (brownfield sites), ανάλογα με τη θέση και τη δυναμικότητα των περιοχών αυτών, με στόχο την αποσυμφόρηση υπαρχουσών αναπτύξεων, διασφαλίζοντας όμως ταυτοχρόνως την βιωσιμότητά τους. Αξονες και Πόλοι Ανάπτυξης Επιπλέον των προαναφερθέντων, συγκροτείται και ενισχύεται πλέγμα αναπτυξιακών αξόνων και πόλων στρατηγικού χαρακτήρα, το οποίο συνιστά τον σκελετό για τη χωρική διάρθρωση των οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων των Χωρικών Ενοτήτων της Περιφέρειας, και το οποίο επιδιώκεται να λειτουργήσει ως μοχλός ολοκληρωμένης οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης της Περιφέρειας. Ακολουθεί η επισκόπηση του πλέγματος αναπτυξιακών αξόνων και πόλων Αττικής. Η αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων και κατευθύνσεων στρατηγικής για τους αναπτυξιακούς πόλους και άξονες της Περιφέρειας Αττικής παρατίθεται στο Άρθρο 11 του Κεφαλαίου Γ του ΡΣΑ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αναπτυξιακοί Άξονες διεθνούς και εθνικής εμβέλειας Κεντρικός Άξονας του Πολεοδομικού Συγκροτήματος: Ξεκινά από την περιοχή του Επιβατικού Λιμένα και την κεντρική περιοχή του Πειραιά, διέρχεται από την περιοχή Γηπέδου Καραϊσκάκη, τις OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 15 SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ

18 ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ περιοχές περί τον Φαληρικό Όρμο με το ΣΕΦ και τις λοιπές Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, την περιοχή του πρώην Ιπποδρόμου, αναπτύσσεται με Β.Α. κατεύθυνση και άξονα την Λ. Συγγρού, διασχίζει τον βασικό πόλο του κέντρου της Αθήνας, συνεχίζει κατά μήκος του άξονα τριτογενών δραστηριοτήτων της Λ. Κηφισίας και καταλήγει στον αναπτυξιακό πόλο του Μαρουσίου, όπου συναντά τον αναπτυξιακό άξονα Ανατολής - Δύσης. Αναπτυξιακός Άξονας Βορρά - Νότου: Ξεκινά με 2 κλάδους από το λιμάνι της Ελευσίνας και τον Εμπορικό Λιμένα Πειραιά/ Ικονίου και ακολουθεί την κατεύθυνση του ΠΑΘΕ, διασχίζει τις δυτικές περιοχές του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Λ. Αθηνών, Πέτρου Ράλλη, Θηβών, Ελαιώνας, Κηφισού, διασχίζει τις βόρειες / βορειοδυτικές περιοχές του Λεκανοπεδίου Νέα Φιλαδέλφεια, Μεταμόρφωση, Κηφισιά, και τη Χωρική Ενότητα Βόρειας Αττικής Αγ. Στέφανος, Αφίδνες, και καταλήγει στη Βόρεια Πύλη της Περιφέρειας Αττικής, στην περιοχή της Αυλώνας, απ όπου συνδέει την Περιφέρεια με την άμεσα συναρτώμενη βιομηχανική συγκέντρωση των Οινοφύτων και συνεχίζει ως βασικός αναπτυξιακός άξονας του εθνικού χώρου. Αναπτυξιακός Άξονας Ανατολής-Δύσης: Ακολουθεί την κατεύθυνση της Αττικής Οδού και του δυτικού σκέλους του ΠΑΘΕ, ξεκινώντας από την ευρύτερη περιοχή του Διεθνούς Αερολιμένα με τους αναπτυξιακούς πόλους Κορωπίου-Παιανίας και Σταυρού-Παλλήνης, διέρχεται από τον πόλο του Μαρουσίου, την περιοχή Συγκοινωνιακού Κέντρου Αχαρνών, διασχίζει το Βόρειο Θριάσιο με το Εμπορευματικό Κέντρο και το Σταθμό Διαλογής ΟΣΕ και καταλήγει στη Δυτική Πύλη της Περιφέρειας (ευρύτερη περιοχή Μεγάρων), από όπου εισέρχονται στην Αττική οι άξονες διασύνδεσης με τη Δυτική Ευρώπη. Αναπτυξιακοί Άξονες μητροπολιτικής ακτινοβολίας Άξονας Θαλάσσιου Μετώπου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος, από το Φαληρικό μέχρι τη Βουλιαγμένη. Άξονας Οδού Πειραιώς. Αναπτυξιακοί Άξονες ενδοπεριφερειακής σημασίας Άξονας Λ. Βουλιαγμένης, από την κεντρική περιοχή της Αθήνας προς το Ελληνικό καιι τη Βουλιαγμένη. Άξονας Λ. Μεσογείων - Σταυρού Ραφήνας. Άξονας Αεροδρομίου Λαυρίου. ΠΟΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πόλοι Διεθνούς και Εθνικής Εμβέλειας Πόλος Αθήνας Πειραιά. Πόλος Ελληνικού Αγίου Κοσμά. Σύστημα συμπληρωματικών πόλων Σταυρός - Παλλήνη και Παιανία - Κορωπί στην περιοχή του Διεθνούς Αερολιμένα. Πόλος Φαληρικού Όρμου. Πόλοι Εθνικής και Μητροπολιτικής Εμβέλειας Θριάσιο (Λιμένας Ελευσίνας - Υποδοχείς Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Θριασίου). Ερευνητικός - Εκπαιδευτικός Πόλος Ζωγράφου - Αγ. Παρασκευής. Μαρούσι. Πόλοι Ενδοπεριφερειακής Εμβέλειας Αχαρνές, μεταξύ Εθνικής Οδού και Συγκοινωνιακού Κέντρου. Ραφήνα. Λαύριο. Αυλώνα. OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 16 SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ

19 ΠΟΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μέγαρα, παρά τον ΠΑΘΕ και τη γραμμή του υπεραστικού σιδηροδρόμου. OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 17 SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΡΣΑ Εισαγωγή Για την προώθηση της Στρατηγικής που περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 1, το ΡΣΑ 2021 εισηγείται μια σειρά κατευθύνσεων πολιτικής, τα οποία αναφέρονται σε εντοπισμένους Τομείς Προτεραιότητας, που διατρέχουν το σύνολο των παραμέτρων που επηρεάζουν την βιώσιμη ισόρροπη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη της Περιφέρειας Αττικής. Οι εν λόγω Τομείς Προτεραιότητας είναι οι εξής: Τομέας Προτεραιότητας 1: «Οικιστική Ανάπτυξη, Πολεοδομική Οργάνωση Και Διαχείριση του Αστικού και Εξωαστικού Χώρου» Τομέας Προτεραιότητας 2: «Περιβαλλοντικές Πολιτικές» Τομέας Προτεραιότητας 3: «Οργάνωση Παραγωγικών Δραστηριοτήτων» Τομέας Προτεραιότητας 4: «Συστήματα Μεταφορών, Ασφάλεια και Προστασία» Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν Πρόγραμμα Δράσης του νέου ΡΣΑ 2021 Περιφερειακού Πλαισίου Αττικής περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών, ρυθμίσεων, μέτρων, δράσεων και προγραμμάτων για την υποστήριξη της εφαρμογής των κατευθύνσεων του ΡΣΑ 2021 και διαρθρώνεται σε θεματικά επιμέρους Σχέδια Δράσης υπό τους παραπάνω Τομείς Προτεραιότητας. Τα Σχέδια Δράσης λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ της και συνθέτουν ένα ενιαίο πλέγμα συντονισμού των παρεμβάσεων των εμπλεκόμενων φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αυτό το σύστημα των Τομέων Προτεραιότητας Σχεδίων Δράσης παρουσιάζεται αναλυτικά της ακόλουθες Παραγράφους ως εξής: Για κάθε Τομέα Προτεραιότητας προσδιορίζονται οι Στόχοι και η Στρατηγική, τα κριτήρια ιεράρχησης των περιλαμβανομένων Παρεμβάσεων κατά προτεραιότητες και παρουσιάζονται τα Σχέδια Δράσης. Στη συνέχεια, για κάθε Τομέα Προτεραιότητας, ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση κάθε Σχεδίου Δράσης, για το οποίο προσδιορίζονται: οι Στόχοι, οι Προτεραιότητες, τα Μέτρα Πολιτικής, καθώς και πλήρης ανάλυση των περιλαμβανομένων προτεινόμενων Παρεμβάσεων, για της οποίες εξειδικεύονται οι απαιτούμενες παράμετροι σχεδιασμού και εφαρμογής, ήτοι: το αντικείμενο, το χωρικό επίπεδο σχεδιασμού, οι συνέργειες με το Πρόγραμμα Δράσης, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι κύριοι και λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς, οι απαιτήσεις ωρίμανσης, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, οι πιθανές πηγές χρηματοδότησης και ο ενδεικτικός χρονικός προγραμματισμός. OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 18 SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ

21 2.2 Τομέας Προτεραιότητας 1. «Οικιστική Ανάπτυξη, Πολεοδομική Οργάνωση και Διαχείριση του Αστικού και Εξωαστικού Χώρου» ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Α) ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η στρατηγική για την οικιστική ανάπτυξη, την πολεοδομική οργάνωση και την διαχείριση του αστικού και του εξωαστικού χώρου της Περιφέρειας Αττικής ανταποκρίνεται στον στόχο του ΡΣΑ 2021 για την προώθηση ενός πολυκεντρικού και ιεραρχημένου συστήματος χωρικής οργάνωσης της περιοχής παρέμβασης, με έμφαση στην αξιοποίηση της δυναμικής του δικτύου Πόλων και Αξόνων Ανάπτυξης. Διέπεται δε από τις αρχές ενός ισόρροπου αναπτυξιακού προτύπου για την περιοχή παρέμβασης, που ενσωματώνει τόσο την περιβαλλοντική, όσο και την κοινωνική και οικονομική διάσταση μέσω των Παρεμβάσεων αλλά και των Μέτρων Πολιτικής των Σχεδίων Δράσης που ακολουθούν. Ιδαίτερη έμφαση δίνεται στους παρακάτω επιμέρους θεματικούς τομείς παρέμβασης: Οικιστική ανάπτυξη και πολεοδομική οργάνωση Αστική αναζωογόνηση Μητροπολιτικές παρεμβάσεις Ανάδειξη πολιτιστικών πόρων Σχεδιασμός και διαχείριση του παράκτιου χώρου Στο πλαίσιο αυτό, οι Βασικοί Στόχοι αυτής της ενότητας που συνδέονται με την επιλογή των Παρεμβάσεων των Σχεδίων Δράσης διαρθρώνονται υπό τους Στρατηγικούς Στόχους του ΡΣΑ 2021: «Ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας/ Αττικής, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η αύξηση της παραγωγής και της απασχόλησης σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων». «Βιώσιμη χωρική ανάπτυξη, εξοικονόμηση πόρων, αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή». «Βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους, η εξισορρόπηση στην κατανομή των πόρων και των ωφελειών από την ανάπτυξη, ως βασικές προϋποθέσεις για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή». Συγκεκριμένα, οι βασικοί στόχοι αυτής της ενότητας είναι: Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Στόχου του ΡΣΑ 2021: «Ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας/ Αττικής, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η αύξηση της παραγωγής και της απασχόλησης σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων». Εναρμόνιση της προστασίας ιστορικής - πολιτιστικής κληρονομιάς, με την προστασία των φυσικών πόρων, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Αναγνωρίζεται η σημασία του πολιτισμού ως πόρου ανάπτυξης και πεδίου προώθησης νέων μορφών επιχειρηματικής δραστηριότητας και απασχόλησης. OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 19 SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ

22 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Ενίσχυση της συμβολικής ταυτότητας της Αθήνας και της ευρύτερης ζώνης επιρροής της και έκφραση της χωρικής της ταυτότητας με την προβολή και τη δικτύωση των διακριτών πολιτιστικών πόλων και του ιστορικού και σύγχρονου πολιτιστικού τοπίου. Ενδυνάμωση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας συναρτημένα στρατηγικά με την ισόρροπη, κοινωνικά δίκαιη και περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Σε αυτήν την προοπτική ο διεθνής ρόλος συναρτάται και ολοκληρώνεται με τον ρόλο της Αθήνας ως πόλου ενίσχυσης της αναπτυξιακής δυναμικής στο σύνολο της χώρας. Αύξηση της ελκυστικότητας της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού με διεθνή και εθνική ακτινοβολία. Διατήρηση του ρόλου των κέντρων Αθήνας και Πειραιά ως κέντρων επιτελικών διοικητικών υπηρεσιών. Ενθάρρυνση της ενεργοποίησης και αξιοποίησης του κενού κτιριακού αποθέματος για την εγκατάσταση γραφειακών χώρων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, διοικητικών υπηρεσιών και συναφών τριτογενών δραστηριοτήτων. Αποφυγή της διάχυσης με προγραμματική κατεύθυνση των αναγκαίων νέων αναπτύξεων Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Στόχου του ΡΣΑ 2021: «Βιώσιμη χωρική ανάπτυξη, εξοικονόμηση πόρων, αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» Προώθηση της αρχής της συμπαγούς πόλης για την κάλυψη της πληθυσμιακής ανάπτυξης και των οικιστικών αναγκών, κυρίως εντός της θεσμοθετημένης αστικής γης και την αναχαίτιση του φαινομένου της αστικής διάχυσης στον φυσικό χώρο. Ανάδειξη του αποθέματος της πόλης σε γη και οικοδομή ως βασικού πεδίου για την ανάπτυξη της οικοδομικής δραστηριότητας, με στροφή σε έργα ολοκληρωμένων προγραμμάτων αστικής ανασυγκρότησης. Προώθηση προγραμμάτων στρατηγικών παρεμβάσεων στο εσωτερικό του οικιστικού ιστού, σε περιοχές οι οποίες είτε χαρακτηρίζονται από έντονα εντοπισμένα προβλήματα, είτε έχουν στρατηγική θέση στην αστική δομή, είτε μπορούν να λειτουργήσουν ως εστίες βελτίωσης ευρύτερων ζωνών. Προώθηση των πολιτικών για τη συγκρότηση ενός συνεχούς δικτύου περιβαλλοντικά και τοπιακά σημαντικών χώρων. Συσχετισμός του «πράσινου τόξου» με μικρότερα στοιχεία του φυσικού ανάγλυφου εντός του Λεκανοπεδίου, με τις εντός του αστικού ιστού δασικού χαρακτήρα περιοχές, με αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, ιστορικά κέντρα, μνημεία, ρέματα, το Θαλάσσιο Μέτωπο, τα Μητροπολιτικά Πάρκα και χώρους πολιτισμού και αθλητισμού. Ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους και επισκέπτες της Αττικής, μέσα από την αποτελεσματική μείωση του θορύβου και της οπτικής ρύπανσης, την άρση της απομόνωσης των αστικών κέντρων από τους χώρους πρασίνου και το Θαλάσσιο Μέτωπο και τη δημιουργία πόλων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Στόχου του ΡΣΑ 2021: «Βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους, η εξισορρόπηση στην κατανομή των πόρων και των ωφελειών από την ανάπτυξη, ως βασικές προϋποθέσεις για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή». OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 20 SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ

23 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και καταπολέμηση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού που έχουν χωρική διάσταση. Ανάδειξη της πολυλειτουργικής φυσιογνωμίας των Μητροπολιτικών Κέντρων Αθήνας - Πειραιά ως πολιτισμικού αγαθού που χαρακτηρίζει την ιστορική πορεία τους και αποτυπώνει τις πολυδιάστατες σύγχρονες μεταλλαγές. Προσέγγιση των πρακτικών προστασίας / διατήρησης και μέσα από το πρίσμα της πολιτιστικής διαφοράς. Βελτίωση της ποιότητας ζωής, της καθημερινής λειτουργίας και της εικόνας της πόλης, με έμφαση στην ποικιλότητα, στη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών (διεύρυνση των επιλογών κατοικίας, εργασίας και αναψυχής), και στην ισότητα πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες και υποδομές για όλους τους κατοίκους. Β) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ-ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Στο πλαίσιο αυτό, για κάθε Σχέδιο Δράσης εντοπίζονται οι προτεινόμενες Παρεμβάσεις του Προγράμματος Δράσης, οι οποίες διακρίνονται σε Παρεμβάσεις 1 ης (Α ) και 2 ης (Β ) Προτεραιότητας με βάση τα παρακάτω γενικά κριτήρια αξιολόγησης: Σπουδαιότητα της παρέμβασης για την εφαρμογή της στρατηγικής του Σχεδίου Δράσης. Εφικτότητα Παρέμβασης σε σχέση με τους υφιστάμενους θεσμικούς, χωροταξικούς και οργανωτικούς περιορισμούς. Χρηματοδοτική εφικτότητα Παρέμβασης σε σχέση με τις υπάρχουσες εναλλακτικές δυνατότητες χρηματοδότησης. Βαθμός αξιοπιστίας ως προς τους περιβαλλοντικούς όρους και άλλες θετικές ή αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Κοινωνική αποδοχή και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Βαθμός συνέργιας και συμπληρωματικότητας μεταξύ των Παρεμβάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός ολοκλήρωσης του Σχεδίου Δράσης. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις Κανονιστικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στην εκπόνηση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) των Ομάδων Δήμων της Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης 1.1: «Οικιστική Ανάπτυξη και Πολεοδομική Οργάνωση», λαμβάνονται υπόψη επιπλέον τα παρακάτω ειδικά κριτήρια αξιολόγησης: Σπουδαιότητα της παρέμβασης για την προώθηση του οράματος του ΡΣΑ 2021 για την ενίσχυση των Πόλων και των Αξόνων Ανάπτυξης. Βαθμός αναγκαιότητας εκπόνησης των ΓΠΣ, λόγω οικιστικών και αναπτυξιακών πιέσεων που δέχεται η εκάστοτε περιοχή και ανάλογα με την διαπιστωμένη ανάγκη για την υιοθέτηση και χρήση των σχετικών θεσμικών εργαλείων. Βαθμός ανταπόκρισης από τους αρμόδιους ΟΤΑ προς τις κατευθύνσεις του ΡΣΑ 2021 για την προώθηση της εκπόνησης των ΓΠΣ. Γ) ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 Τα Σχέδια Δράσης του Τομέα Προτεραιότητας «Πολεοδομική Οργάνωση και Αστική Ανασυγκρότηση» είναι τα εξής: OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 21 SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΣΑ Αθήνας / Αττικής (ΡΣΑ) 2021 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΣΑ Αθήνας / Αττικής (ΡΣΑ) 2021 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΣΑ) 2021 20 Δεκεμβρίου 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ 1 Ο Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής και άλλες διατάξεις

Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΚΒ, 30 Ιουλίου 2014, Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών Διεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4901 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 156 1 Αυγούστου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4277 Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας Αττικής και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4901 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4277 Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας Αττικής και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΣΑ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΣΑ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΣΑ) ΑΘΗΝΑ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 1 Περιεχόμενα ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ... Error! Bookmark not defined. Κεφάλαιο Α : Ορισμοί, Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ όπως διαμορφώθηκε μετά από τις Συνεδρίες: 11 η 3.8.2012, 12 η 23.8.2012, 13 η 31.8.2012, 14 η 6.9.2012 και 15 η 14.9.2012 της Ε.Ε. του ΟΡ.ΘΕ. και εγκρίθηκε με την αρ. 3/15/14.09.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

ΑΘΗΝΑΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΑΘΗΝΑΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ 2021 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ Το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Ορισμοί, Περιεχόμενα και προβλεπόμενες Διαδικασίες του ΡΣΘ Άρθρο 1. Ορισμός και Περιεχόμενο του ΡΣΘ 1. Επικαιροποιημένο Ρυθμιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ 2012-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Αθήνα, Σεπτέμβριος 2011 Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

1 3 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 3 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 2021 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 20112021 2021 ΤΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΕΚΔΟΣΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Περιγραφή της στρατηγικής του προγράμματος για να συμβάλει στη στρατηγική της

Διαβάστε περισσότερα

Click here to get your free novapdf Lite registration key

Click here to get your free novapdf Lite registration key ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Αιγάλεω, Δεκέì βριος 2011 Ιανουάριος 2012 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΡΟΣ 1 Ο - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

ΘΕΜΑ: «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διεύθυνση Χωροταξίας Τμήμα Α Ταχ. Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : 11523 TELEX : 216938 TELEFAX : 6458690 Πληροφορίες : Ι. Κουκάς Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΘΕΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΘΕΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 4, Τ.Κ. 71202 Πληροφορίες:Νικ. Μιχελάκης

Διαβάστε περισσότερα

Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Α.6.1. Γενικά Στο παρόν κεφάλαιο αναπτύσσεται η προκαταρκτική πρόταση και παρατίθενται τα βασικά στοιχεία των σεναρίων σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στο σχέδιο νόμου. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στο σχέδιο νόμου. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στο σχέδιο νόμου Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής Παράρτημα Ι Άρθρο 4, Παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

µε το χαρακτήρα τους, οι κατευθύνσεις που περιλαµβάνονται αναφέρονται σε έναν ή περισσότερους χρονικούς ορίζοντες.

µε το χαρακτήρα τους, οι κατευθύνσεις που περιλαµβάνονται αναφέρονται σε έναν ή περισσότερους χρονικούς ορίζοντες. 4. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΦΕΚ 151/Τ.Α.Α.Π./2009) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Οι στόχοι 1 του ΕΠΧΣΑΑ για τη βιοµηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α... 5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α... 5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α... 5 Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 Π.1.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογική Παρουσίαση του εγκεκριμένου Ειδικoύ Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό

Μεθοδολογική Παρουσίαση του εγκεκριμένου Ειδικoύ Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό Μεθοδολογική Παρουσίαση του εγκεκριμένου Ειδικύ Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό Παναγιώτης Πανταζής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμ. ΜΧΠΠΑ Ο χωροταξικός σχεδιασμός, ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Ρυθμιστικό Σχέδιο της Πάτρας: Εξειδίκευση ή αμφισβήτηση του κυρίαρχου πρότυπου ανάπτυξης;

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Ρυθμιστικό Σχέδιο της Πάτρας: Εξειδίκευση ή αμφισβήτηση του κυρίαρχου πρότυπου ανάπτυξης; Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Κρήτης Διημερίδα: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Παρασκευή 12 και Σάββατο 13/06/09 Ρυθμιστικό Σχέδιο της Πάτρας: Εξειδίκευση ή αμφισβήτηση του κυρίαρχου πρότυπου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΣΑ) 2021 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Περιεχόμενα Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Τίτλος Σύμβασης: Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) ΔΕ Μεσσάτιδος Δ. Πατρέων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ () ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα