ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ: 340/2016)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ: 340/2016)"

Transcript

1 Μαρούσι, 17 Φεβρουαρίου 2017 Αρ. πρωτ.: 479 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ: 340/2016) Θέμα: Απόφαση αναφορικά με τη διαδικασία ακρόασης της εταιρείας με την επωνυμία «.», η οποία πραγματοποιήθηκε την κατόπιν της υπ αριθμ. 99/2015 απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. περί κλήσης της εταιρείας σε ακρόαση με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών. Την Τετάρτη, 2 α Νοεμβρίου 2016, η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, παρισταμένων του Προέδρου της Αρχής κ. Χρήστου Ζαμπίρα, του Αντιπροέδρου της Αρχής κ. Μιχαήλ Σακκά, καθώς και των τακτικών μελών κ.κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδη, Ιωάννη Ασκοξυλάκη, Γεωργίου Μπακάλη, Αικατερίνης Παπανικολάου και Παναγιώτη Ριζομυλιώτη, συνήλθε σε συνεδρίαση προκειμένου να αποφασίσει σε συνέχεια της κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «..», η οποία πραγματοποιήθηκε την κατόπιν της υπ αριθμ. 99/2015 απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών. Τα μέλη της Ολομέλειας δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν για τη μέχρι σήμερα εξέλιξη της υπόθεσης και ότι έλαβαν πλήρη γνώση αυτής. Ειδικότερα: Α. Στην Α.Δ.Α.Ε. υπεβλήθη η υπ αριθμ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 2117/ καταγγελία της κ.., για παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών της, μετά τη διαδικασία φορητότητας της σύνδεσής της κινητής τηλεφωνίας. Συγκεκριμένα, η καταγγέλλουσα ισχυρίστηκε ότι μετά από πολλά χρόνια που υπήρξε συνδρομήτρια στην εταιρεία «...» αποφάσισε να αλλάξει πάροχο και με τη μέθοδο της φορητότητας μετέτρεψε τη σύνδεσή της σε καρτοσυμβόλαιο... Η σύνδεσή της λειτούργησε με τον ίδιο αριθμό τηλεφώνου, τον οποίο είχε και όσο ήταν συνδρομήτρια της «.» από τις Τον Αύγουστο του ίδιου έτους παρατήρησε ότι δεχόταν sms και κλήσεις που φαίνονταν να μην απευθύνονται σε εκείνη, όταν δε κάλεσε η ίδια από άλλη συσκευή τον αριθμό του κινητού της τηλεφώνου, διαπίστωσε ότι απάντησε κάποια άγνωστη 1

2 σε εκείνη κυρία. Σε σχετική ερώτηση της καταγγέλλουσας, η άγνωστη της είπε ότι είχε ως αριθμό τηλεφώνου τον ίδιο με εκείνη. Η καταγγέλλουσα διαπίστωσε ότι, όταν το δικό της τηλέφωνο ήταν απασχολημένο, την προς αυτήν κλήση δεχόταν η άγνωστη, που είχε τον ίδιο με εκείνη αριθμό και το αντίστροφο. Κατόπιν σχετικής αναφοράς της προς τους εμπλεκόμενους παρόχους, η εταιρεία «..» με την από επιστολή της απάντησε ότι «το πρόβλημα δημιουργήθηκε από δυσλειτουργία του συστήματος της βάσης των αριθμών συνδέσεων της εταιρείας μετά τη μεταφορά της σύνδεσης στην». Η καταγγελία αυτή που υπεβλήθη αρχικώς στις από την κ.. προς τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή προωθήθηκε στην Α.Δ.Α.Ε. με το ως άνω έγγραφο από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην οποία και προωθήθηκε από την ως άνω Γενική Γραμματεία. Η Α.Δ.Α.Ε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α, ιβ, και παρ. 2 του Ν. 3115/2003, όπως ισχύει), προέβη, στη διενέργεια έρευνας της ως άνω καταγγελίας. Από την από «Έκθεση έρευνας καταγγελίας συνδρομητή με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2117/ » της Επιτροπής Έρευνας της Α.Δ.Α.Ε. προκύπτουν τα ακόλουθα : Μετά την λήψη από την Α.Δ.Α.Ε. της ως άνω καταγγελίας της κ., εστάλη προς την «..» η υπ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2509/ επιστολή, με την οποία ζητούνταν οι απόψεις της για την υπό εξέταση καταγγελία και τέθηκαν προς αυτήν τα ακόλουθα ερωτήματα : α) εάν το πρόβλημα που αναφέρονταν στην καταγγελία αφορούσε την ενεργοποίηση του τηλεφωνικού της αριθμού σε νέα σύνδεση άλλου συνδρομητή; Εάν ναι, πότε πραγματοποιήθηκε αυτό και πότε έπαυσε; β) τι δυσλειτουργία παρουσιάστηκε στο σύστημα της βάσης των αριθμών συνδέσεων και πότε εμφανίστηκε; Τι ενέργειες έγιναν για την αποκατάστασή της; και γ) εάν εξαιτίας της δυσλειτουργίας στο σύστημα της βάσης των αριθμών συνδέσεων, εμφανίστηκε το ίδιο πρόβλημα σε άλλους συνδρομητές και εάν είχε παρουσιαστεί τέτοιο πρόβλημα κατά το παρελθόν. Η εταιρεία «.» περιέλαβε τις απαντήσεις της στην υπ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2788/ επιστολή της και συγκεκριμένα ανέφερε ότι: «1. Αυτό που συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ο αριθμός της να γίνει port- out και παράλληλα να εμφανίζεται διαθέσιμος στη βάση της., με αποτέλεσμα το σημείο πώλησης να καταχωρήσει στον ίδιο αριθμό αίτημα σύνδεσης σε άλλον συνδρομητή στις Η νέα αίτηση ενεργοποιήθηκε στις , οπότε ο ported out πελάτης δεν δεχόταν κλήσεις από... Στις , μόλις διαπιστώσαμε το πρόβλημα πραγματοποιήσαμε αλλαγή στο νέο πελάτη και διορθώθηκε στο δίκτυό μας η εγγραφή στο. 2. Υπήρξε misalignment (λάθος αντιστοίχιση) μεταξύ της βάσης των αριθμών εξωτερικών συνδέσεων και της βάσης εσωτερικών συνδρομητών λόγω τεχνικού προβλήματος, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαφορετικές 2

3 καταχωρήσεις ως προς την κατάσταση του ίδιου αριθμού στις ανωτέρω βάσεις. Έγινε αναβάθμιση όλου του συστήματος με παράλληλη ενεργοποίηση μηχανισμών αποτροπής τέτοιων καταστάσεων και 3. Δεν έχει παρουσιαστεί άλλη παρόμοια καταγγελία.». Στη συνέχεια, η από Έκθεση Έρευνας καταγγελίας συνδρομητή με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2117/ καταλήγει στο ακόλουθο συμπέρασμα : Όπως προκύπτει από την απάντηση της «...», λόγω τεχνικού προβλήματος, ο αριθμός της καταγγέλλουσας ήταν ενεργοποιημένος για 8 ημέρες ( έως ) σε κάποιον συνδρομητή της... Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι κλήσεις προς την καταγγέλλουσα από το δίκτυο της «.» να μην λαμβάνονται από την ίδια, αλλά από τον συνδρομητή στον οποίο είχε ενεργοποιηθεί ο αριθμός της. Επίσης, είναι πιθανό και κάποιες κλήσεις προς την καταγγέλλουσα από άλλα δίκτυα να δρομολογούνταν προς τον συνδρομητή της «.» στο οποίο είχε ενεργοποιηθεί ο αριθμός της. Ως εκ τούτου, σε αυτές τις περιπτώσεις δεδομένα επικοινωνίας ήλθαν σε γνώση τρίτου. Η από Έκθεση Έρευνας της εν λόγω καταγγελίας εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., σύμφωνα με το από πρακτικό συνεδρίασης αυτής. Κατά την ίδια συνεδρίαση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. αποφασίστηκε η προώθηση των σχετικών με το θέμα στοιχείων στη Νομική Υπηρεσία της Αρχής προκειμένου να προχωρήσει στην κλήση της εταιρείας σε ακρόαση. Έκτοτε μεσολάβησε η απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας 3319/2010, σύμφωνα με την οποία κρίθηκε ότι οι αποφάσεις των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξαρτήτων αρχών με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις εις βάρος διοικουμένων θα πρέπει να εκδίδονται ύστερα από προηγηθείσα δημόσια συνεδρίαση. Σε συμμόρφωση με την απόφαση αυτή εξεδόθη ο ν. 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ 51/Α/2012). Στη συνέχεια εξεδόθη η υπ αριθμ. 1361/2013 απόφαση του Δ Τμήματος του ΣτΕ, με την οποία επανεξετάστηκε το περιεχόμενο της υπ αριθμ. 3319/2010 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ και εκρίθη ότι, μετά την έκδοση της απόφασης του ΕΔΔΑ ΣΙΓΜΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ κατά Κύπρου της , οι συνεδριάσεις των συνταγματικώς κατοχυρωμένων ανεξαρτήτων αρχών μπορεί να είναι σύννομα μυστικές. Κατόπιν τούτου, η Αρχή επανήλθε στην παρούσα υπόθεση και με την υπ αριθμ. 99/2015 Απόφαση αποφάσισε την κλήση σε ακρόαση της εταιρείας «.» με αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο των επικοινωνιών. Η υπ αριθμ. 99/2015 Απόφαση επεδόθη νομίμως στην εταιρεία, όπως προκύπτει από την υπ αριθμ. 7108/

4 2015 Έκθεση Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών κας Γεωργίας Γιωτοπούλου, και η ακρόαση αυτής έλαβε χώρα την , όπως προκύπτει από το υπ αριθμ. 24/2015 Πρακτικό Ακρόασης, το οποίο επεδόθη νομίμως στην εταιρεία την , όπως προκύπτει από την υπ αριθμ. 7186/ Έκθεση Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών κας Γεωργίας Γιωτοπούλου. Κατόπιν της επίδοσης του πρακτικού ακρόασης στην εταιρεία «...», η εταιρεία υπέβαλε εμπροθέσμως ενώπιον της Α.Δ.Α.Ε. το υπ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2786/ έγγραφο υπόμνημά της. Β. Στην προκειμένη περίπτωση προκύπτουν τα ακόλουθα: Σύμφωνα με την από Έκθεση Έρευνας της εν λόγω καταγγελίας, η οποία ενεκρίθη από την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε. κατά τη συνεδρίαση της , προκύπτει ότι ο αριθμός της καταγγέλλουσας, μετά την αλλαγή παρόχου αυτής ήταν ενεργοποιημένος για 8 ημέρες ( έως ) σε άλλον συνδρομητή της Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι κλήσεις προς την καταγγέλλουσα από το δίκτυο της να μην λαμβάνονται από την ίδια, αλλά από τον συνδρομητή στον οποίο είχε ενεργοποιηθεί ο αριθμός της. Επίσης, είναι πιθανό και κάποιες κλήσεις προς την καταγγέλλουσα από άλλα δίκτυα να δρομολογούνταν προς τον συνδρομητή της «..» στον οποίο είχε ενεργοποιηθεί ο αριθμός της. Ως εκ τούτου, σε αυτές τις περιπτώσεις δεδομένα επικοινωνίας της καταγγέλλουσας ήλθαν σε γνώση τρίτου. Γ. Επί των συγκεκριμένων ισχυρισμών της εταιρείας «.». 1. Η εταιρεία «..», δια του υποβληθέντος εγγράφου υπομνήματός της (σελ. 2-9) επικαλείται έλλειψη νόμιμης σύνθεσης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. κατά την ακρόαση αυτής, η οποία διενεργήθηκε την Συγκεκριμένα, η εταιρεία υποστηρίζει ότι έχει λήξει η θητεία μελών της Αρχής και ότι κακώς ο Αντιπρόεδρος της Α.Δ.Α.Ε., ο οποίος προήδρευε κατά την ακρόαση αυτής, αναπλήρωνε τον Πρόεδρο της Αρχής, δεδομένου ότι η αναπλήρωση του Προέδρου από τον Αντιπρόεδρο υφίσταται όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται και όχι όταν ελλείπει, όπως εν προκειμένω, δεδομένου ότι αυτός έχει παραιτηθεί. Επί του συγκεκριμένου ισχυρισμού της ελεγχόμενης εταιρείας, επισημαίνονται τα κάτωθι: Στην από συνεδρίαση της Ολομέλειας της Αρχής, όπου διενεργήθηκε η ακρόαση της ελεγχόμενης εταιρείας ήταν παρόντα τα κάτωθι μέλη της Α.Δ.Α.Ε.: Ο Αντιπρόεδρος κ. Κων/νος Μαραβέλας, τα τακτικά μέλη κ.κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδης, Νικόλαος Καλουπτσίδης και Κων/νος 4

5 Λαμπρινουδάκης, καθώς και το αναπληρωματικό μέλος κ. Δημοσθένης Βουγιούκας, σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κου Δημητρίου Βαρουτά, ο οποίος δεν παρέστη λόγω κωλύματος. Ο κ. Κων/νος Μαραβέλας, όπως και ο κ. Χρήστος Καψάλης διορίστηκαν αρχικά ως τακτικά μέλη της Α.Δ.Α.Ε. με την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β 1072/ ) και η θητεία τους ανανεώθηκε με την υπ αριθμ /2008 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 256/ ). Στη συνέχεια μάλιστα, με την υπ αριθμ /2011 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 112/ ) ο κ. Κων/νος Μαραβέλας διορίστηκε ως Αντιπρόεδρος της Α.Δ.Α.Ε. στη θέση του παραιτηθέντος Αντιπροέδρου της Αρχής, κ. Μιχαήλ Καρατζά και μέχρι τη λήξη της θητείας αυτού, ήτοι μέχρι την Ο κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδης διορίστηκε με την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 305/ ) στη θέση του παραιτηθέντος μέλους κ. Σωκράτη Κάτσικα και μέχρι τη λήξη της θητείας αυτού, ήτοι μέχρι την Εν συνεχεία, με την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 457/ ) η θητεία του παρατάθηκε αυτοδικαίως και μέχρι τη συμπλήρωση οκταετίας από τον αρχικό διορισμό του, δυνάμει του άρθρου 110 παρ. 12 του Ν. 4055/2012. Ο κ. Νικόλαος Καλουπτσίδης διορίστηκε ως τακτικό μέλος της Αρχής, από αναπληρωματικό που είχε αρχικώς διοριστεί, με την υπ αριθμ. 2918/ απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 257/ ). Ο κ. Κων/νος Λαμπρινουδάκης διορίστηκε αρχικά με την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 305/ ) ως αναπληρωματικό μέλος της Αρχής στη θέση του παραιτηθέντος μέλους κου Χρ. Βασιλόπουλου και μέχρι τη λήξη της θητείας αυτού, ήτοι μέχρι την , εν συνεχεία δε, με την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 1/ ) διορίστηκε ως τακτικό μέλος της Αρχής με πλήρη θητεία. Τέλος, ο κ. Δημοσθένης Βουγιούκας διορίστηκε με την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 457/ ) ως αναπληρωματικό μέλος του κου Δημητρίου Βαρουτά με εξαετή θητεία. Εν συνεχεία, εξεδόθη ο Ν. 4055/2012, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 110 παρ. 12 του οποίου «από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου λήγει η θητεία των μελών των προβλεπόμενων από το Σύνταγμα ανεξαρτήτων αρχών, που έχουν επιλεγεί από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής και έχουν υπηρετήσει ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη στην ίδια αρχή συνολικά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της οκταετίας. Για όσα από τα υπηρετούντα μέλη δεν έχουν συμπληρώσει οκταετία, από την αρχική επιλογή τους, η θητεία τους παρατείνεται μέχρι τη 5

6 συμπλήρωση της οκταετίας. Η αντικατάσταση των αποχωρούντων κατά τα ανωτέρω μελών πραγματοποιείται μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου. Μέχρι την αντικατάσταση παρατείνεται η θητεία των αποχωρούντων.». Με βάση την ανωτέρω διάταξη, από την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι από , έληξε η θητεία των κ.κ. Ανδρέα Λαμπρινόπουλου, Προέδρου της Α.Δ.Α.Ε., Κων/νου Μαραβέλα, Αντιπροέδρου της Α.Δ.Α.Ε. και Χρήστου Καψάλη, τακτικού μέλους, οι οποίοι είχαν συμπληρώσει οκταετή θητεία στην Αρχή ήδη από την Με βάση την ανωτέρω διάταξη, η αντικατάσταση των ανωτέρω μελών της Α.Δ.Α.Ε. θα έπρεπε να γίνει εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου. Η εν λόγω προθεσμία παρατάθηκε από τη λήξη της και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 12 παρ. 3 του Ν. 4081/2012, εν συνεχεία, παρατάθηκε εκ νέου και για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 166 παρ. 3 του Ν. 4099/2012, παρατάθηκε επίσης εκ νέου και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 του Ν. 4126/2013, παρατάθηκε εκ νέου και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 26 του Ν. 4151/2013, παρατάθηκε εκ νέου και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 108 παρ. 2 του Ν. 4172/2013, παρατάθηκε εκ νέου και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 του Ν. 4237/2014, παρατάθηκε επίσης εκ νέου και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 του Ν. 4271/2014 και τέλος, παρατάθηκε εκ νέου και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 109 παρ. 1 του Ν. 4316/2014. Δεν ευσταθεί, συνεπώς, εν προκειμένω ο ισχυρισμός της εταιρείας «.» ότι την παρήλθε η προθεσμία αντικατάστασης των μελών των οποίων η θητεία είχε λήξει, ενόψει του ότι μετά την παράταση της θητείας τους με τη διάταξη του άρθρου 26 παρ. 1 του Ν. 4151/2013, ακολούθησαν νέες παρατάσεις με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που προαναφέρθηκαν, με τελευταία αυτή της διάταξης του άρθρου 109 παρ. 1 του Ν. 4316/2014. Σε κάθε περίπτωση, άλλωστε, εξακολουθούσε να ισχύει η διάταξη του άρθρου 110 παρ. 12 του Ν. 4055/2012 σύμφωνα με την οποία, μέχρι την αντικατάσταση των αποχωρούντων μελών λόγω συμπλήρωσης οκταετίας, παρατείνεται η θητεία των αποχωρούντων, ανεξαρτήτως της δημοσίευσης των ανωτέρω νομοθετικών διατάξεων, με τις οποίες παρατεινόταν η προθεσμία αντικατάστασής τους. 6

7 Επομένως, σύμφωνα με τις ανωτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις η Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε. κατά το χρόνο της διενέργειας ακρόασης της εταιρείας «.» συνεδρίασε με νόμιμη συγκρότηση, συμμορφούμενη προς τις εν λόγω νομοθετικές επιταγές. Είναι εξάλλου ευρέως αποδεκτό το γεγονός ότι το Σύνταγμα επιτάσσει την αδιάλειπτη άσκηση των αρμοδιοτήτων της δημόσιας διοίκησης με την ευρεία έννοια, προκειμένου να διασφαλισθεί η εξυπηρέτηση ζωτικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου. Ειδικά ως προς τις ανεξάρτητες αρχές, ιδίως δε τις συνταγματικώς κατοχυρωμένες, όπως είναι η Α.Δ.Α.Ε., στις οποίες έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες με ιδιαίτερη σημασία για τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και τις ατομικές ελευθερίες, όπως εν προκειμένω το απολύτως απαραβίαστο δικαίωμα του απορρήτου των επικοινωνιών, η επιταγή της αδιάλειπτης λειτουργίας τους συνάγεται από τις οικείες συνταγματικές διατάξεις, ερμηνευόμενες ενόψει του σκοπού στον οποίο αποβλέπει η σύσταση των αρχών αυτών. Η πρόβλεψη στο άρθρο 101 Α του Συντάγματος ότι τα μέλη των προβλεπόμενων από το Σύνταγμα ανεξαρτήτων αρχών «διορίζονται με ορισμένη θητεία» έχει πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας τους, υπό την έννοια ότι δεν είναι επιτρεπτή η παύση τους πριν από τη λήξη της θητείας τους, δεν απαγορεύεται δε στον κοινό νομοθέτη να προβλέψει παράταση της αρχικής θητείας των μελών των ανεξαρτήτων αρχών επί όσο χρόνο δεν έχουν ορισθεί τα νέα μέλη, χωρίς να τίθεται θέμα υπέρβασης ευλόγου χρόνου από τη λήξη της αρχικής θητείας των μελών αυτών. Επίσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 3051/2002, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν. 4055/2012, και όπως εκ νέου αντικαταστάθηκε από τη διάταξη του άρθρου 26 παρ. 7 του Ν. 4325/2015, «σε περίπτωση που ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη, καθώς και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη Ανεξάρτητης Αρχής εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιοδήποτε λόγο ή παραιτηθούν ή απολέσουν την ιδιότητα, βάσει της οποίας ορίστηκαν, η Αρχή συνεχίζει να έχει νόμιμη συγκρότηση μέχρι το διορισμό νέων, εφόσον τα λοιπά μέλη επαρκούν για το σχηματισμό απαρτίας. Στην περίπτωση αυτή τα καθήκοντα του Προέδρου ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο της Αρχής ή σε περίπτωση ελλείψεώς τους από τον αναπληρωτή τους ή από μέλος που ορίζεται από την Ολομέλεια της Αρχής.». Επομένως, δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός της εταιρείας «.» ότι παρανόμως ο Αντιπρόεδρος της Α.Δ.Α.Ε. προήδρευε κατά την ακρόαση αυτής, ενόψει της ανωτέρω διάταξης νόμου. Τέλος, αβασίμως επικαλείται η εταιρεία δια του υπομνήματός της τη διάταξη του άρθρου 55 παρ. 10 του Ν. 4339/2015, με την οποία καταργήθηκε η διάταξη του άρθρου 110 παρ. 12 του Ν. 7

8 4055/2012, και σύμφωνα με την οποία αποχωρούν αυτοδικαίως τα μέλη των Ανεξαρτήτων Αρχών των οποίων η θητεία έχει λήξει, δεδομένου ότι ο εν λόγω νόμος 4339/2015 δημοσιεύτηκε την , η δε ακρόαση της εταιρείας πραγματοποιήθηκε την , οπότε και δεν ίσχυε η συγκεκριμένη διάταξη. 2. Αβασίμως, επίσης, επικαλείται η εταιρεία «...» δια του εγγράφου υπομνήματός της (σελ ) ότι παραβιάζεται ουσιώδης τύπος της διαδικασίας κατά την τυχόν επιβολή διοικητικής κύρωσης εις βάρος της, με την αιτιολογία ότι, ενόψει της αυτοδίκαιης αποχώρησης από την Α.Δ.Α.Ε. των μελών των οποίων η θητεία έχει πλέον λήξει, δυνάμει της διάταξης του άρθρου 55 παρ. 10 του Ν. 4339/2015, άλλα μέλη, διαφορετικά από τα παρόντα κατά την ακρόασή της, θα κληθούν να αποφανθούν επί της συγκεκριμένης υπόθεσης. Και τούτο διότι, κατά τη διάταξη του άρθρου 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, εφόσον για μια υπόθεση το συλλογικό διοικητικό όργανο απαιτείται να συνεδριάσει σε περισσότερες από μία συνεδριάσεις, είναι δυνατό αυτό να πραγματοποιείται και με διαφορετική σύνθεση, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέλη που δεν έχουν παραστεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις θα ενημερωθούν πλήρως για αυτές και θα το δηλώσουν αρμοδίως. 3. Επικαλείται η εταιρεία «..» δια του υπομνήματός της (σελ. 12) ότι αναρμοδίως υπεγράφη από τον Αντιπρόεδρο της Αρχής η Απόφαση περί κλήσης σε ακρόαση αυτής, ενόψει του ότι δεν δύναται να αναπληρώνει τον Πρόεδρο, ο οποίος έχει παραιτηθεί. Επ αυτού, επανερχόμαστε στην προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 26 παρ. 7 του Ν. 4325/2015, σύμφωνα με την οποία, «σε περίπτωση που ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη, καθώς και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη Ανεξάρτητης Αρχής εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιοδήποτε λόγο ή παραιτηθούν ή απολέσουν την ιδιότητα, βάσει της οποίας ορίστηκαν, η Αρχή συνεχίζει να έχει νόμιμη συγκρότηση μέχρι το διορισμό νέων, εφόσον τα λοιπά μέλη επαρκούν για το σχηματισμό απαρτίας. Στην περίπτωση αυτή τα καθήκοντα του Προέδρου ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο της Αρχής ή σε περίπτωση ελλείψεώς τους από τον αναπληρωτή τους ή από μέλος που ορίζεται από την Ολομέλεια της Αρχής.». 8

9 4. Επικαλείται η εταιρεία «..» δια του υπομνήματός της (σελ ) ότι για την εξέταση της εν θέματι καταγγελίας, η οποία οδήγησε στην ακρόαση αυτής, καθορίστηκε Επιτροπή Έρευνας αποτελούμενη από ένα πρόσωπο. Πλην όμως, αλυσιτελώς προβάλλεται ο συγκεκριμένος ισχυρισμός της εταιρείας, δεδομένου ότι η έρευνα της συγκεκριμένης καταγγελίας διενεργήθηκε δια αλληλογραφίας με την εταιρεία, από την οποία ζητήθηκαν από την Α.Δ.Α.Ε. συγκεκριμένα στοιχεία. Τα στοιχεία εξετάστηκαν και η σχετική έκθεση έρευνας ενεκρίθη από την Ολομέλεια της Αρχής κατά τη συνεδρίαση της Επομένως, η ακρόαση της εταιρείας διενεργήθηκε κατόπιν έρευνας που έχει εγκριθεί από την Ολομέλεια και συνεπώς, ουδόλως πάσχει η ακρόαση της εταιρείας εξαιτίας αυτής. 5. Επικαλείται η εταιρεία «..» δια του εγγράφου υπομνήματός της (σελ ) ότι δεν προσδιορίζονται από την έκθεση έρευνας του συγκεκριμένου περιστατικού τα δεδομένα επικοινωνίας της καταγγέλλουσας που περιήλθαν σε γνώση τρίτου και επίσης, το εάν πρόκειται για προσωπικά της δεδομένα, και όχι για δεδομένα επικοινωνίας, με αποτέλεσμα να στοιχειοθετείται αρμοδιότητα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και όχι της Α.Δ.Α.Ε.. Πλην όμως, όπως επισημαίνεται στην έκθεση έρευνας του εν λόγω περιστατικού, «λόγω τεχνικού προβλήματος, ο αριθμός της καταγγέλλουσας ήταν ενεργοποιημένος για 8 ημέρες ( έως ) σε κάποιον συνδρομητή της.. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι κλήσεις προς την καταγγέλλουσα από το δίκτυο της. να μην λαμβάνονται από την ίδια αλλά από το συνδρομητή στον οποίο είχε ενεργοποιηθεί ο αριθμός της. Επίσης, είναι πιθανό και κάποιες κλήσεις προς την καταγγέλλουσα από άλλα δίκτυα να δρομολογούνταν προς το συνδρομητή της.. στον οποίο είχε ενεργοποιηθεί ο αριθμός της. Ως εκ τούτου, σε αυτές τις περιπτώσεις δεδομένα επικοινωνίας της καταγγέλλουσας ήλθαν σε γνώση τρίτου.». Η αναφορά της καταγγέλλουσας ότι είναι πιθανόν να έχουν διαρρεύσει προσωπικά της στοιχεία, ενδεχομένως και τραπεζικά, σε τρίτα πρόσωπα, εξαιτίας του περιστατικού, όπως και η σχετική αναφορά εκ μέρους μέλους της Ολομέλειας της Αρχής, κατά την ακρόαση της εταιρείας, σχετικά με πιθανά τραπεζικά στοιχεία που τυχόν περιήλθαν σε γνώση τρίτου, αποτελούν πιθανές περιπτώσεις βλάβης της καταγγέλλουσας, ως αποτέλεσμα του περιστατικού και της δρομολόγησης των κλήσεων που προορίζονταν για αυτήν σε τρίτο συνδρομητή. Το ίδιο το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τα δεδομένα επικοινωνίας της να δρομολογούνται σε τρίτο πρόσωπο. Το εάν αυτά τα δεδομένα επικοινωνίας ήταν τηλεφωνικοί αριθμοί, μηνύματα SMS και με τί περιεχόμενο ή άλλα, 9

10 προφανώς και δεν είναι κρίσιμο στοιχείο και οι σχετικοί ισχυρισμοί της εταιρείας είναι αβάσιμοι. Όλως αβασίμως και αλυσιτελώς συνεπώς υποστηρίζει η εταιρεία ότι «το περιεχόμενο ενός SMS που περιέχει έναν κωδικό για χρήση στο web banking δεν συνιστά δεδομένο επικοινωνίας, αλλά περιεχόμενο αυτής», δεδομένου ότι κρίσιμο στοιχείο, εν προκειμένω, δεν είναι το περιεχόμενο τυχόν SMS που δρομολογήθηκε σε τρίτο, αλλά αυτή καθαυτή η δρομολόγηση σε τρίτο SMS και κλήσεων που απευθύνονταν στην καταγγέλλουσα. Σύμφωνα, συνεπώς, με τα ανωτέρω, στοιχειοθετείται αρμοδιότητα της Αρχής, εν προκειμένω, και όχι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διότι, ακόμη και στην περίπτωση της διαρροής προσωπικών δεδομένων (π.χ. τραπεζικών ή άλλων) της καταγγέλλουσας σε τρίτο πρόσωπο, η διαρροή αυτή επήλθε ως αποτέλεσμα της διαρροής αυτών καθαυτών κλήσεων και μηνυμάτων που απευθύνονταν σε εκείνη, ανεξαρτήτως του περιεχομένου τους, γεγονός για το οποίο αρμόδια είναι η Α.Δ.Α.Ε.. Η ίδια μάλιστα η Α.Π.Δ.Π.Χ., δια του υπ αριθμ. πρωτ. 5762/ εγγράφου της προς τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο θέμα βρίσκεται εκτός αρμοδιότητάς της, για το λόγο δε αυτό και το γνωστοποιεί στην Α.Δ.Α.Ε., προκειμένου να επιληφθεί εκείνη του περιστατικού. 6. Επικαλείται, επίσης, η εταιρεία «..» δια του υπομνήματός της (σελ ) ότι αναφορικά με το συγκεκριμένο περιστατικό, «πρόκειται για τεχνικό πρόβλημα, επομένως ελλείπει τόσο το στοιχείο του δόλου, όσο και της αμέλειας, καθώς υπήρχαν δύο βάσεις δεδομένων εκ των οποίων στη μια (εξωτερικές συνδέσεις) καταγράφονταν όλοι οι αριθμοί κινητής τηλεφωνίας πελατών που είτε είχαν γίνει ήδη ported out (είχαν μεταφερθεί με φορητότητα σε άλλο πάροχο), είτε είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον να μεταφερθούν σε άλλο πάροχο και είχε ξεκινήσει η εν λόγω διαδικασία. Στη δεύτερη βάση (εσωτερικών συνδέσεων) καταγράφονταν οι διαθέσιμοι αριθμοί κινητής τηλεφωνίας αλλά και οι ενεργοί αριθμοί της εταιρείας. Λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εγγραφή συγκεκριμένου MSISDN που είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για μεταφορά στον πάροχο.. (βάση εξωτερικών συνδέσεων), με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο MSISDN να εμφανίζεται διαθέσιμο προς εκχώρηση». Πλην όμως, όπως η ίδια η εταιρεία επισημαίνει, λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εγγραφή του συγκεκριμένου αριθμού της καταγγέλλουσας στον οποίο πραγματοποιήθηκε φορητότητα σε άλλο πάροχο, γεγονός για το οποίο προφανώς ευθύνεται η εταιρεία. Όπως επισημαίνεται, άλλωστε, στο υπόμνημά της (σελ. 22), προκειμένου να αποφευχθεί παρόμοιο περιστατικό στο μέλλον, η εταιρεία ενεργοποίησε μία νέα πλατφόρμα στα 10

11 συστήματά της, «η οποία έδινε τη δυνατότητα ενοποίησης των δύο ανωτέρω αναφερθέντων βάσεων δεδομένων. Το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας ήταν η εταιρεία να έχει κεντρικά διαχειριζόμενο σύστημα των αριθμοδοτικών πόρων και να μην υπάρχει πλέον πιθανότητα επανάληψης της συγκεκριμένης αστοχίας.». Το γεγονός ότι η εταιρεία προέβη, συνεπεία του εν λόγω περιστατικού, σε ενέργειες προκειμένου να αποφευχθεί επανάληψή του στο μέλλον, καταδεικνύει την αποδοχή της ευθύνης για αυτό. 7. Σχετικά με τον ισχυρισμό της εταιρείας «.» περί υπέρβασης της εύλογης προθεσμίας (σελ ) λεκτέα τα ακόλουθα : Πράγματι η σχετική καταγγελία για το εν θέματι περιστατικό υπεβλήθη στην Α.Δ.Α.Ε. την και η εταιρεία «...» απέστειλε σχετική απαντητική επιστολή στην Αρχή για το συμβάν την Πλην όμως, όπως προαναφέρθηκε, περί τα τέλη του μηνός Νοεμβρίου 2010, κοινοποιήθηκε στην Α.Δ.Α.Ε. η υπ αριθμ. 3319/2010 απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία κρίθηκε ότι οι αποφάσεις των συνταγματικώς κατοχυρωμένων ανεξαρτήτων αρχών με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις εις βάρος διοικουμένων θα πρέπει να εκδίδονται ύστερα από προηγηθείσα δημόσια συνεδρίαση. Το γεγονός αυτό, ενόψει της διάφορης μέχρι τότε νομοθετικής πρόβλεψης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας περί μυστικότητας στις συνεδριάσεις των διοικητικών οργάνων, σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο της Αρχής Ν. 3115/2003 και δεδομένης της σχετικής παραπομπής σε αυτόν από το Ν. 3051/2002 περί ανεξαρτήτων αρχών, ο οποίος σημειωτέον είναι εκτελεστικός νόμος του άρθρου 101 Α του Συντάγματος, σε συνδυασμό με τη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 61 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α 51/ ), οδήγησε την Α.Δ.Α.Ε. να τροποποιήσει αντίστοιχα τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της. Στη συνεχεία, εξεδόθη η υπ αριθμ. 1361/2013 απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία επανεξετάστηκε το περιεχόμενο της υπ αριθμ. 3319/2010 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ και εκρίθη ότι, μετά την έκδοση της απόφασης του ΕΔΔΑ ΣΙΓΜΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ κατά Κύπρου της , οι συνεδριάσεις των συνταγματικώς κατοχυρωμένων ανεξαρτήτων αρχών μπορεί να είναι σύννομα μυστικές Συνεπεία αυτών, η Αρχή επανήλθε στην υπό κρίση υπόθεση. Αβασίμως συνεπώς υποστηρίζεται από την εταιρεία ότι πέντε έτη μετά την απαντητική επιστολή της εκλήθη σε ακρόαση ενώπιον της Αρχής, ενώ θεωρούσε ότι η Αρχή δεν 11

12 επρόκειτο να επανέλθει, ενόψει των όσων έκτοτε έχουν μεσολαβήσει, για τα οποία, προφανώς και η Α.Δ.Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη, όπως λανθασμένα επικαλείται η εταιρεία. Σχετικά, άλλωστε, με το ζήτημα της χρονικής διάρκειας της διοικητικής διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων, το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει ότι «η ως άνω διάταξη του άρθρου 10 παρ. 5 εδ. β του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας δεν δύναται να συσχετισθεί και να τύχει εφαρμογής επί της διατάξεως του άρθρου 2 του Κ.Δ.Δ., η οποία, αποσκοπούσα μόνο στην επιτάχυνση των διοικητικών ενεργειών, δεν θεσπίζει γενική αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών για την έκδοση δυσμενών διοικητικών πράξεων, η υπέρβαση της οποίας θα καθιστούσε την οικεία αρχή άνευ ετέρου αναρμόδια κατά χρόνο, αλλά υπόδειξη προς τη Διοίκηση για την εντός ευλόγου χρόνου ολοκλήρωση των αυτεπάγγελτων ενεργειών της. Τα ανωτέρω ισχύουν και για την άσκηση της αρμοδιότητας επιβολής διοικητικών κυρώσεων από την ΑΔΑΕ, όπως η αρμοδιότητα αυτή προβλεπόταν από το άρθρο 11 του ν. 3115/2003, δεδομένου ότι η διάταξη αυτή δεν τάσσει ειδικώς προθεσμία εντός της οποίας η ΑΔΑΕ οφείλει να εκδίδει τις σχετικές πράξεις (πρβλ. ΣτΕ 3073/2012, 1967/2011 επτ.). Ενόψει των ανωτέρω, η ΑΔΑΕ δεν όφειλε σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 5 εδ, β του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, να εκδώσει την προσβαλλόμενη απόφαση εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ακροάσεως και συνεπώς ο σχετικός λόγος ακυρώσεως είναι απορριπτέος ως αβάσιμος» (ΣτΕ 4880/2014, 4881/2014, 4882/2014, 245/2014). Δ. Κατόπιν τούτων και έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 19 του Συντάγματος, 2. Το ν.3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α 47/2003), 3. Το ν. 3674/2008 «Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 136/ ), και ιδίως το άρθρο 8 παρ.1 αυτού, 4. Το ν.3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/1997» (ΦΕΚ 133 Α / ), όπως ισχύει, 5. Το ν.3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 220/2002), όπως ισχύει, 12

13 6. Το ν. 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ Α 51/2012), όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 61 και 110 παρ. 12 αυτού, 7. Την υπ αριθμ. 97 Α /2012 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. «Τροποποίηση της απόφασης της ΑΔΑΕ 44/ Απόφασης της ΑΔΑΕ Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) (ΦΕΚ1642/Β/ ), όπως ισχύει» (ΦΕΚ 1650/Β/ και 1751/Β/ ), 8. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. 44/ Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.)» (ΦΕΚ Β 1642/ ), όπως ισχύει, 9. Τις υπ αριθμ. 3319/2010 και 1361/2013 Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, 10. Την από παραίτηση του τότε Προέδρου της Α.Δ.Α.Ε. κου Α. Λαμπρινόπουλου, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 175/ Απόφασή του (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 19/ ), 11. Το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος, περί δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου, 12. Τη διάταξη του άρθρου 26 παρ.7 του ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 47/2015), 13. Τη διάταξη του άρθρου 55 παρ.10 του ν.4339/2015 (ΦΕΚ Α 133/2015) «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης με την E.P.Τ. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α' 82) και άλλες διατάξεις», 14. Τη διάταξη του άρθρου 73 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α 33/2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις», 15. Την υπ αριθμ / Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 151/ ), περί συγκρότησης της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, 16. Τις διατάξεις του άρθρου εικοστού τρίτου του Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ Α 142/ ), 13

14 17. Το υπ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2117/ έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με το οποίο προωθήθηκε στην Α.Δ.Α.Ε. η από καταγγελία της κας.., 18. Την υπ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2506/ επιστολή της Α.Δ.Α.Ε. προς την εταιρεία «..», 19. Την υπ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2788/ επιστολή της εταιρείας «...» προς την Α.Δ.Α.Ε., 20. Την από έκθεση έρευνας καταγγελίας συνδρομητή με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2117/ , 21. Την υπ αριθμ. 18/2011 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ, 22. Το Πρακτικό της από Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Α.Δ.Α.Ε., σύµφωνα µε το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση της από έκθεσης έρευνας, καθώς και η κλήση σε ακρόαση της εταιρείας «.....», προκειµένου να διερευνηθεί το ενδεχόµενο παραβίασης από µέρους της εταιρείας της νοµοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών, 23. Την υπ αριθμ. 50/2015 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 24. Το Πρακτικό της από 3 Ιουνίου 2015 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 25. Την υπ αριθμ. 99/2015 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. για την κλήση σε ακρόαση της εταιρείας «...» με αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο των επικοινωνιών, η οποία επεδόθη νομίμως στην εταιρεία, συνημμένη στην υπ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 1882/ κλήση της Α.Δ.Α.Ε., όπως προκύπτει από την υπ αριθμ. 7108/ Έκθεση Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών κας Γεωργίας Γιωτοπούλου, 26. Την υπ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2118/ κλήση μετά από αναβολή σε ακρόαση της εταιρείας «..», η οποία επεδόθη νομίμως στην εταιρεία, όπως προκύπτει από την υπ αριθμ. 7134/ έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών κας Γεωργίας Γιωτοπούλου, 27. Το υπ αριθμ. 24/2015 Πρακτικό της Ακρόασης της , το οποίο επεδόθη νομίμως στην εταιρεία συνημμένο στην υπ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2523/ επιστολή της Α.Δ.Α.Ε., όπως προκύπτει από την υπ αριθμ. 7186/ Έκθεση Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών κας Γεωργίας Γιωτοπούλου, 14

15 28. Το υπ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 2786/ έγγραφο υπόμνημα της εταιρείας «..», 29. Την υπ αριθμ. 104/2016 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 30. Το Πρακτικό της από 8 Ιουνίου 2016 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 31. Την υπ αριθμ. 251/2016 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 32. Το υπ αριθμ. 38 Πρακτικό της από 2 Νοεμβρίου 2016 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. 33. Την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Α) Την ύπαρξη ευθύνης της εταιρείας με την επωνυμία «..» για την αποδιδόμενη σε αυτήν παράβαση, όπως αναλύεται ανωτέρω στις ενότητες Β και Γ της παρούσας. Β) Την επιβολή στην εταιρεία με την επωνυμία «.» της διοικητικής κύρωσης του χρηματικού προστίμου ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ ( ) για την ως άνω αποδιδόμενη παράβαση, λαμβανομένων υπόψη της αρχής της αναλογικότητας, της αρχής της χρηστής Διοίκησης, της αρχής της εύλογης διάρκειας της διαδικασίας, τη βαρύτητα της αποδιδόμενης παράβασης, καθώς και τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας. Η παρούσα απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. να επιδοθεί στην εταιρεία «..» με Δικαστικό Επιμελητή. Κρίθηκε και αποφασίστηκε την Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου Ο Πρόεδρος Χρήστος Ζαμπίρας 15

Μαρούσι, 29 Αυγούστου 2017 Αρ. πρωτ. : 2446 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 29 Αυγούστου 2017 Αρ. πρωτ. : 2446 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 29 Αυγούστου 2017 Αρ. πρωτ. : 2446 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 243/2017) Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 188/2016) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 188/2016) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 5 Ιανουαρίου 2017 Αρ. πρωτ.: 20 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 188/2016) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ: 298/2017)

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ: 298/2017) Μαρούσι, 19 Οκτωβρίου 2017 Αρ. πρωτ.: 2988 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ: 298/2017) Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 136/2016 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 136/2016 ) Μαρούσι, 27 Ιουνίου 2016 Αρ. πρωτ.:1431 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 136/2016 ) Θέμα: Μη Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «...», με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 114/2016 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 114/2016 ) Μαρούσι, 27 Ιουνίου 2016 Αρ. πρωτ.:1429 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 114/2016 ) Θέμα: Μη Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «..», με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 115/2016 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 115/2016 ) Μαρούσι, 27 Ιουνίου 2016 Αρ. πρωτ.:1430 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 115/2016 ) Θέμα: Μη Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «.»), με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 152/2016)

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 152/2016) Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1988 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 152/2016) Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «...» με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η συζήτηση της υποθέσεως έλαβε χώρα αυθημερόν, καθώς και η λήψη της σχετικής απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η συζήτηση της υποθέσεως έλαβε χώρα αυθημερόν, καθώς και η λήψη της σχετικής απόφασης. Μαρούσι, 19 Ιανουαρίου 2017 Αρ. πρωτ. :150 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 323/2016) Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «...» με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 342/2016 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 342/2016 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 342/2016 ) Μαρούσι, 16 Νοεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 2740 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: Έγκριση των από 17 Οκτωβρίου 2016 «Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν καταγγελίας με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 17 Μαρτίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 797

Μαρούσι, 17 Μαρτίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 797 A Π Ο Φ Α Σ Η ( αριθμ: 149/2016 ) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Μαρούσι, 17 Μαρτίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 797 Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «..» με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 148/2016)

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 148/2016) Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1987 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 148/2016) Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «.» με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 7 Σεπτεµβρίου 2017 Αρ. πρωτ. : 2539 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 7 Σεπτεµβρίου 2017 Αρ. πρωτ. : 2539 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 7 Σεπτεµβρίου 2017 Αρ. πρωτ. : 2539 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθµ.: 208/2017) Θέµα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας µε

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 7 Σεπτεµβρίου 2017 Αρ. πρωτ. : 2543 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 7 Σεπτεµβρίου 2017 Αρ. πρωτ. : 2543 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 7 Σεπτεµβρίου 2017 Αρ. πρωτ. : 2543 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθµ.: 225/2017) Θέµα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 147/2016 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 147/2016 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 147/2016 ) Μαρούσι, 29 Ιουλίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1752 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: Μη Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «...», με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 282/2017 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 282/2017 ) Μαρούσι, 20 Σεπτεμβρίου 2017 Αρ. πρωτ.: 2677 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 282/2017 ) Θέμα: Έγκριση της από 31 Αυγούστου 2017 «Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν καταγγελίας του με

Διαβάστε περισσότερα

Η συζήτηση της υποθέσεως έλαβε χώρα αυθημερόν, καθώς και η λήψη της σχετικής απόφασης.

Η συζήτηση της υποθέσεως έλαβε χώρα αυθημερόν, καθώς και η λήψη της σχετικής απόφασης. Μαρούσι, 24 Μαΐου 2016 Αριθ. Πρωτ.: 1082 A Π Ο Φ Α Σ Η ( αριθ.: 182/2014 ) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «...» με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 1 Μαρτίου 2016 Αρ. πρωτ. : 456 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθ..: 316/2015) Θέμα: Μη επιβολή κύρωσης στην εταιρεία με την επωνυμία «.

Μαρούσι, 1 Μαρτίου 2016 Αρ. πρωτ. : 456 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθ..: 316/2015) Θέμα: Μη επιβολή κύρωσης στην εταιρεία με την επωνυμία «. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 1 Μαρτίου 2016 Αρ. πρωτ. : 456 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ..: 316/2015) Θέμα: Μη επιβολή κύρωσης στην εταιρεία με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ: 17/2017)

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ: 17/2017) Μαρούσι, 25 Απριλίου 2017 Αρ. πρωτ.:1245 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ: 17/2017) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 690/10-03-2014 κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «.»,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αριθ. πρωτ.: 2286 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μαρούσι, Αριθ. πρωτ.: 2286 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 16.10.2015 Αριθ. πρωτ.: 2286 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.:159/2015 ) Θέμα: : Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «...» με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 61/2011) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 61/2011) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Μαρούσι, 8 Απριλίου 2011 Αρ. Πρωτ. : 632 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 61/2011) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθμ. πρωτ. 922/13-05-2010 Κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «.» με

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ. 1400

Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ. 1400 Μαρούσι, 13.07.2015 Αριθ. Πρωτ. 1400 A Π Ο Φ Α Σ Η ( αριθ.: 170/2014 ) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 2306 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: «Ανάκληση της από 24.05.2013 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Επανάληψη της διαδικασίας ακρόασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 176/2015 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 176/2015 ) Μαρούσι, 30 Νοεμβρίου 2015 Αρ. πρωτ.: 2739 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 176/2015 ) Θέμα: Μη Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «..», με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.: 299/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.: 299/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.: 299/2016 Μαρούσι, 7 Νοεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 2643 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία., με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 305 /2013 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 305 /2013 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 19 Μαρτίου 2014 Αρ. πρωτ.: 775 ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 305 /2013 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: Ανάκληση της υπ αριθμ. 150/2010 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. και κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 252/2010)

Αρ.Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 252/2010) Μαρούσι, 1 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ. 2555 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 252/2010) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθμ. πρωτ. 2689/08-12-2009 Κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία με αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) (αριθμ.: 81/2011)

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) (αριθμ.: 81/2011) Μαρούσι, 16 Μαίου 2011 Αρ.Πρωτ.: 819 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) (αριθμ.: 81/2011) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθμ. πρωτ. 1906/28-08-2009 Κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία, με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΞΙΔ1-Ρ4Δ. Μαρούσι, 17 Μαρτίου 2014 Αρ. πρωτ.: 742 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ: 304/2013 )

ΑΔΑ: ΒΙΞΞΙΔ1-Ρ4Δ. Μαρούσι, 17 Μαρτίου 2014 Αρ. πρωτ.: 742 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ: 304/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ: 304/2013 ) Μαρούσι, 17 Μαρτίου 2014 Αρ. πρωτ.: 742 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθ. 2611/30.11.2009 κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «..» με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) (αριθμ.: 82/2011)

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) (αριθμ.: 82/2011) Μαρούσι, 16 Μαίου 2011 Αρ.Πρωτ.:820 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) (αριθμ.: 82/2011) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθμ. πρωτ. 1902/28-08-2009 Κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «.» και με

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 24 Μαΐου 2016 Αριθ. πρωτ.: 1080

Μαρούσι, 24 Μαΐου 2016 Αριθ. πρωτ.: 1080 Μαρούσι, 24 Μαΐου 2016 Αριθ. πρωτ.: 1080 A Π Ο Φ Α Σ Η ( αριθ.: 313/2015 ) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «...» με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) (αριθμ.: 19/2011)

Αρ.Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) (αριθμ.: 19/2011) Μαρούσι, 31 Ιανουαρίου 2011 Αρ.Πρωτ. 181 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) (αριθμ.: 19/2011) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθμ. πρωτ. 1931/04-09-2009 Κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «.» με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.: 339/2016 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.: 339/2016 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Μαρούσι, 9 Φεβρουαρίου 2017 Αρ. πρωτ.: 385 ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.: 339/2016 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: «Απόφαση επί της από 02.04.2014 ακρόασης της εταιρείας με την επωνυμία... με αντικείμενο τον έλεγχο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθμ: 117Β/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθμ: 117Β/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ αριθμ: 117Β/2017 Μαρούσι, 2 Ιουνίου 2017 Αρ. πρωτ.: 1700 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία.., με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 301/2015 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 301/2015 ) Μαρούσι, 18 Απριλίου 2016 Αριθ. πρωτ.:798 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 301/2015 ) Θέμα: Μη Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «..» (εφεξής καλούμενη Κανονισμός για τη Διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 226 /2009) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθμ. πρωτ..κλήσης σε ακρόαση της

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 226 /2009) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθμ. πρωτ..κλήσης σε ακρόαση της Μαρούσι, 15 Οκτωβρίου 2009 Αρ.Πρωτ. :. ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 226 /2009) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθμ. πρωτ..κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία με αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1980 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Θέμα: Θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.:153/2015 ) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.:153/2015 ) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Μαρούσι, 26.10. 2015 Αριθ. Πρωτ.: 2401 ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.:153/2015 ) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 2688/08.12.2009 Κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθµ: 140/2017)

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθµ: 140/2017) Μαρούσι, 13 Ιουνίου 2017 Αρ. πρωτ.:1782 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθµ: 140/2017) Θέµα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας µε την επωνυµία «...» µε αντικείµενο τον έλεγχο της ενδεχόµενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ. : 273Α/2013)

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ. : 273Α/2013) ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ. : 273Α/2013) Μαρούσι, 14 Φεβρουαρίου 2014 Αρ. πρωτ.:439 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθ. 239/30.01.2013 κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «..» με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθµ: 315/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθµ: 315/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ αριθµ: 315/2017 Μαρούσι, 19 Οκτωβρίου 2017 Αρ. πρωτ.: 2992 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) Θέµα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας µε την επωνυµία..., µε αντικείµενο τον έλεγχο της ενδεχόµενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓΙΔ1-Ρ4Γ. Μαρούσι, 22 Απριλίου 2014 Αρ. πρωτ.: 1108 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 357/2013 )

ΑΔΑ: ΒΙΦΓΙΔ1-Ρ4Γ. Μαρούσι, 22 Απριλίου 2014 Αρ. πρωτ.: 1108 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 357/2013 ) Μαρούσι, 22 Απριλίου 2014 Αρ. πρωτ.: 1108 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 357/2013 ) Θέμα: Θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία με αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 217/2015 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 217/2015 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 217/2015 ) Μαρούσι, 2 Νοεμβρίου 2015 Αρ. πρωτ.:2485 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: Μη Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «...» και διακριτικό τίτλο «...», με αντικείμενο τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθμ: 116Β/2017. Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ) κατά τη συνεδρίαση της 22 ης Μαρτίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθμ: 116Β/2017. Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ) κατά τη συνεδρίαση της 22 ης Μαρτίου 2017 ΑΠΟΦΑΣΗ αριθμ: 116Β/2017 Μαρούσι, 25 Οκτωβρίου 2017 Αρ. πρωτ.: 3042 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: «Επιβολή κύρωσης στην εταιρεία με την επωνυμία «...» κατόπιν της διαδικασίας ακρόασης της εταιρείας με

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 22-2-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 28 Δεκεμβρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 178/2015 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 178/2015 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 16 Μαΐου 2015 Αρ. πρωτ.: 1006 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 178/2015 ) Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 561/122 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 561/122 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-4-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 561/122 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας στο Δήμο Γαλατσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 334/

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 334/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 334/19.10.2015 Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης συνεδρίασε την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015 μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/17 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/17 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 13-11-2012 ΑΠ.: 672/17 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση σε εφαρμογή της ΑΠ 629/50/17-11-2011 Απόφασης της ΕΕΤΤ με θέμα: «Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/057 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/057 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-7-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/057 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 27 Ιουνίου 2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της εταιρείας με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 301/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 301/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 301/17.9.2015 Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης συνεδρίασε την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 11:00, κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.: 169/2016. Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α.Δ.Α.Ε.) κατά τη συνεδρίαση της 1 ης Ιουνίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.: 169/2016. Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α.Δ.Α.Ε.) κατά τη συνεδρίαση της 1 ης Ιουνίου 2016 Μαρούσι, 25 Ιουλίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1700 ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.: 169/2016 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: «Απόφαση αναφορικά με την από 06 Φεβρουαρίου 2013 εταιρεία.». Συγκεντρωτική Έκθεση Εκτάκτων Ελέγχων στην

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 514/056 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 514/056 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-3-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 514/056 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 2 Φεβρουαρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία OTE Α.Ε. με αντικείμενο την παράνομη κατασκευή κεραίας στο Δήμο Τριπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 Π ρ ό λ ο γ ο ς Η ΑΔΑΕ, όπως έχει αναφερθεί στα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.»,

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», Μαρούσι, 30-05-2013 ΑΠ.: 692/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 686/47/26-03-2013: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 649/36 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 649/36 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 26-4-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 649/36 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «VODAFONE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί

Διαβάστε περισσότερα

MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Μαρούσι, 27-06-2013 ΑΠ.: 695/50 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 687/297/11-04-2013: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 611/078 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 611/078 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 7-7-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 611/078 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 335/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 335/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 335/19.10.2015 Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης συνεδρίασε την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015 μετά από πρόσκληση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 22/

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 22/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 22/20.1.2014 Σήμερα ημέρα Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 11:00, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 629/060 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 629/060 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 17-11-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 629/060 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 7-9-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 633/172 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 633/172 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-12-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 633/172 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 21-11-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 524/079 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 524/079 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 26-5-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 524/079 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 10 Μαρτίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με αντικείμενο την παράνομη κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 658/65 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 658/65 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 658/65 ΑΠΟΦΑΣΗ Μερική Αποδοχή της αίτησης θεραπείας της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και το διακριτικό τίτλο TELEWAVE κατά της ΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/055 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/055 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 1-3-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/055 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 13-1-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/075 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 16-12-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα: 17/06/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2201 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 591/015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 591/015 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 25-01-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 591/015 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟ ΕΚΦΡΑΣΗ Ε.Π.Ε.», φορέα του

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 506/074 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 506/074 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-1-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 506/074 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 6 Μαίου 2008 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών με αντικείμενο την

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 604/055 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 604/055 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 19-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 604/055 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 3-5-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 522/054 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 522/054 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 12-5-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 522/054 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 23 Φεβρουαρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 673/30 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 673/30 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 20-11-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 673/30 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 4-10-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της εταιρείας COSMOTE με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας επί της Λεωφ. Ειρήνης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Δ.Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πειραιάς, 19.07.2017 Αρ. Πρωτ.: 42675 Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 652/60 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 652/60 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 17-5-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 652/60 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Πρόλογος Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) ιδρύθηκε το 2003 κατ επιταγήν του άρθρου 19 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2011 Πρόλογος Η ΑΔΑΕ είναι μια από τις συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες διοικητικές αρχές. Ιδρύθηκε το 2003 σε εφαρμογή συνταγματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-01-2013 ΑΠ.: 680/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Φίλιππου Τσολάκη με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 675/42 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 675/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 11-12-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 675/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 645/27/03-04-2012 με θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 530/209 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 530/209 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 14-7-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 530/209 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 16 Φεβρουαρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 151/2016 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 151/2016 ) Μαρούσι, 27 Ιουλίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1735 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 151/2016 ) Θέμα: Μη Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «.», με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 617/047 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 617/047 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-9-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 617/047 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της από 13-7-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/066 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/066 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 16-12-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/066 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 26-11-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθµ: 108/2017)

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθµ: 108/2017) Μαρούσι, 3 Απριλίου 2017 Αρ. πρωτ.:1029 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθµ: 108/2017) Θέµα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας µε την επωνυµία «...» µε αντικείµενο τον έλεγχο της ενδεχόµενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/944/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17 /2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/944/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17 /2013 Αθήνα, 11-02-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/944/11-02-2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17 /2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 332/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 332/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 332/19.10.2015 Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης συνεδρίασε την Δευτέρα 19.10.2015 μετά από πρόσκληση της Αντιπροέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 607/031 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 607/031 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 16-6-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 607/031 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 6-6-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 694/81 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 694/81 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 18-6-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 694/81 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 20-5-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 13/03/2014 Αριθ. ΑΠ.: 710/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Διαδικασία εφαρμογής του εδαφίου ε της παραγράφου 2.1.16 του Παραρτήματος Β της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β/2013)

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 556/066 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 556/066 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 11-3-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 556/066 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 9 Φεβρουαρίου 2010 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. για εγκατάσταση κατασκευής κεραίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 186/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 186/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 186/2.6.2014 Σήμερα ημέρα Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 19-05-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 604/ 050 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Γ. Αλοίμονου, με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 693/33 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 693/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 4-6-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 693/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 28-3-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 510/059 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 510/059 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-2-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 510/059 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 24 Σεπτεμβρίου 2008 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με αντικείμενο παράνομη κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Δ Αριθμός απόφασης 1098/2011

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Δ Αριθμός απόφασης 1098/2011 Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Δ Αριθμός απόφασης 1098/2011 Περίληψη Μέλη Ανεξάρτητων Αρχών - Η συνέχιση της θητείας των μελών των Ανεξάρτητων Αρχών μετά τη λήξη της μέχρι την επιλογή των νέων μελών είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 27-06-2013 ΑΠ.: 695/54 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 687/286/11-04-2013: «Κλήση σε ακρόαση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 548/047 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 548/047 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-1-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 548/047 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 24 Δεκεμβρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με αντικείμενο την παράνομη κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 647/30 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 647/30 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-04-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 647/30 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση της υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 13613/04-04-2012 αιτήσεως χορήγησης παράτασης προθεσμίας υποβολής υπομνήματος του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) του Ν. Αχαϊας με το

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/976/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 19/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/976/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 19/2013 Αθήνα, 12-02-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/976/12-02-2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 19/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα