ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.: 169/2016. Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α.Δ.Α.Ε.) κατά τη συνεδρίαση της 1 ης Ιουνίου 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.: 169/2016. Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α.Δ.Α.Ε.) κατά τη συνεδρίαση της 1 ης Ιουνίου 2016"

Transcript

1 Μαρούσι, 25 Ιουλίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1700 ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.: 169/2016 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: «Απόφαση αναφορικά με την από 06 Φεβρουαρίου 2013 εταιρεία.». Συγκεντρωτική Έκθεση Εκτάκτων Ελέγχων στην Η (Α.Δ.Α.Ε.) κατά τη συνεδρίαση της 1 ης Ιουνίου 2016 Σήμερα, την 1 η Ιουνίου 2016, η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, παρισταμένων του Προέδρου της Αρχής κ. Χρήστου Ζαμπίρα, του Αντιπροέδρου κ. Μιχαήλ Σακκά και των τακτικών μελών κ.κ. Ιωάννη Ασκοξυλάκη, Μιχαήλ Γεωργιακόδη, Αικατερίνης Παπανικολάου, Παναγιώτη Ριζομυλιώτη και Γεωργίου Μπακάλη, συνήλθε σε συνεδρίαση προκειμένου να αποφασίσει επί της ενδεχόμενης κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας «..» με αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με το απόρρητο των επικοινωνιών αναφορικά με την από 06 Φεβρουαρίου 2013 «Συγκεντρωτική Έκθεση Εκτάκτων Ελέγχων στην εταιρεία..». Ειδικότερα, προκύπτουν τα ακόλουθα: Α. Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών με την από 13 Φεβρουαρίου 2013 υπ αριθ.81/2013 απόφασή της ενέκρινε την από 06 Φεβρουαρίου 2013 «Συγκεντρωτική Έκθεση Εκτάκτων Ελέγχων στην εταιρεία «..» και κάλεσε την εταιρεία να ενημερώσει την Α.Δ.Α.Ε. εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή της αναφορικά με την υλοποίηση των παρατηρήσεων που διατυπώνονται στην ενότητα Β της Έκθεσης αυτής με τίτλο «Αποτελέσματα των Ελέγχων», υποβάλλοντας αναλυτικό σχετικό χρονοδιάγραμμα. Ειδικότερα, σύμφωνα με την από 06 Φεβρουαρίου 2013 «Συγκεντρωτική Έκθεση Εκτάκτων Ελέγχων στην εταιρεία «..», προέκυψαν τα ακόλουθα: «Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Β1. Από τους επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «..», αναφορικά με την υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 240/ καταγγελία της κας Πανουριά, προκύπτουν τα ακόλουθα: (1) Στο πλαίσιο του επιτόπιου ελέγχου της (Αναφορά Διεξαγωγής Εκτάκτου Ελέγχου, με αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 114/ ), κατόπιν της υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 240/ καταγγελίας, παραδόθηκε από την εταιρεία στην Α.Δ.Α.Ε. ο Κατάλογος Πληροφοριακών Αγαθών που προβλέπεται στη Διαδικασία Διαχείρισης Αρχείων Καταγραφής της «..» (Document release: 2.0, Document version: 2.0, Νοέμβριος 2008), Ενότητα 3, παράγραφος

2 Από τη μελέτη του καταλόγου αυτού προκύπτει ότι η «Συχνότητα Ελέγχου» καταγράφεται για 20 από τα 104 συστήματα του καταλόγου, ενώ αναφέρεται ότι η χρονική διάρκεια διατήρησης των αρχείων καταγραφής «ορίζεται από τον κάθε Υπεύθυνο Συστήματος σύμφωνα με τους τεχνικούς περιορισμούς και τις επιχειρησιακές ανάγκες». Πλην όμως, στην παράγραφο της Διαδικασίας Διαχείρισης Αρχείων Καταγραφής της «..» (Document release: 2.0, Document version: 2.0, Νοέμβριος 2008), προβλέπεται ότι «η Διεύθυνση Ασφάλειας Πληροφοριών της «..» είναι υπεύθυνη για την προτεραιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων του οργανισμού βάσει του προφίλ επικινδυνότητάς τους (Risk Profile). Με βάση το προφίλ επικινδυνότητας η Διεύθυνση Ασφάλειας Πληροφοριών είναι υπεύθυνη να προσδιορίσει τη συχνότητα ελέγχου και ανάλυσης των αρχείων καταγραφής. Επιπρόσθετα, η Διεύθυνση Ασφάλειας Πληροφοριών πρέπει να υποδείξει την περίοδο διατήρησης των παραγόμενων αρχείων καταγραφής. Η Διεύθυνση Ασφάλειας Πληροφοριών καταγράφει τα αποτελέσματα της σχετικά με τη διαχείριση των αρχείων καταγραφής των πληροφοριακών συστημάτων του οργανισμού». (2) Κατά δήλωση της εταιρείας στο πλαίσιο του επιτόπιου ελέγχου της (Αναφορά Διεξαγωγής Εκτάκτου Ελέγχου, με αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 114/ ), «ο Κατάλογος Πληροφοριακών Αγαθών της Διαδικασίας Διαχείρισης Αρχείων Καταγραφής» συντάχθηκε το Δεκέμβριο του 2008 και η τελευταία ενημέρωσή του ήταν το Εντούτοις, στον εν λόγω κατάλογο αναφέρεται ότι για το σύστημα «..» (εγγραφή 62 του καταλόγου), η διατήρηση των αρχείων καταγραφής γίνεται μέσω του συστήματος «..» από την , δηλαδή, από ημερομηνία μεταγενέστερη από την ημερομηνία κατά την οποία, σύμφωνα με την εταιρεία, έγινε η τελευταία ενημέρωση του καταλόγου. (3) i. Η εταιρεία, παρέδωσε (αριθ. πρωτ ΕΜΠ 112/ ) στην Ο.Ε. «Φόρμες Ελέγχου Αρχείων Καταγραφής» για τα έτη 2008 έως 2011 για τα εξής συστήματα: «.». Οι φόρμες αυτές περιλαμβάνουν το «Όνομα Συστήματος», την «Ημερομηνία Ελέγχου», την πληροφορία για το αν παράγονται ή όχι Logs («Παραγωγή Logs») και για το αν υπάρχει «Πληρότητα σύμφωνα με τους δηλωθέντες χρόνους διατήρησης». Υπογράφονται μόνο από τον Υπεύθυνο Ασφάλειας και όχι από τον Υπεύθυνο Συστήματος. ii. Επίσης, παραδόθηκαν (αριθ. πρωτ ΕΜΠ 112/ ) τέσσερις (4) «Συνολικές Φόρμες Ελέγχου Αρχείων Καταγραφής» ως ακολούθως: 1. Δύο (2) φόρμες, οι οποίες είναι υπογεγραμμένες από το Γενικό Διευθυντή Δικτύου (περίοδος ελέγχου , ημερομηνία ελέγχου ) και το Γενικό Διευθυντή Πληροφορίας (περίοδος ελέγχου , ημερομηνία ελέγχου ) αντίστοιχα, περιέχουν τα ονόματα συνολικά 14 συστημάτων και τη γενική έκφραση «Δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου κάποιο πρόβλημα με τα Logs των παραπάνω συστημάτων για την περίοδο...» 2. Δύο (2) φόρμες, οι οποίες είναι ανυπόγραφες και περιλαμβάνουν Πίνακες με τα πεδία «Όνομα Συστήματος», «Παραγωγή Logs», «Πληρότητα σύμφωνα με τους δηλωθέντες χρόνους διατήρησης» και «Ημερομηνία Ελέγχου». Από τα πεδία αυτά είναι συμπληρωμένα μόνο τα «Όνομα Συστήματος» και «Ημερομηνία Ελέγχου» και 2

3 περιλαμβάνεται επίσης η γενική έκφραση «Κατόπιν των ελέγχων που διενεργήθηκαν στα πιο πάνω συστήματα, σας ενημερώνω ότι ουδέν πρόβλημα επισημάνθηκε». Πλην όμως, αναφορικά με τις φόρμες που παραδόθηκαν σύμφωνα με τα σημεία 3.i και 3.ii της παρούσας ενότητας, στη Διαδικασία Διαχείρισης Αρχείων Καταγραφής της «..», και ειδικότερα στην Ενότητα 3 παρ αυτής, αναφέρονται τα ακόλουθα: I. «Οι Υπεύθυνοι Συστημάτων είναι υπεύθυνοι για την επιθεώρηση των αρχείων καταγραφής ασφάλειας που II. παράγονται από τα πληροφοριακά συστήματα τα οποία είναι υπό την αρμοδιότητά τους. Ο Υπεύθυνος Συστήματος λαμβάνει τα αρχεία καταγραφής από τον αρμόδιο διαχειριστή συστήματος, προσυπογράφει την παραλαβή τους, και τα ελέγχει, προκειμένου να διαβεβαιώσει ότι... συστήματος». «ο Υπεύθυνος συστήματος καταγράφει τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στα αρχεία καταγραφής και προωθεί μια αναφορά στη Διεύθυνση Ασφάλειας Πληροφοριών της «..» ενημερώνοντάς την σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου και της παρακολούθησης των Π.Σ. του οργανισμού», «Ο Υπεύθυνος Συστήματος λαμβάνει τα αρχεία καταγραφής από τον αρμόδιο διαχειριστή συστήματος, προσυπογράφει την παραλαβή τους, και τα ελέγχει προκειμένου να διαβεβαιώσει ότι: Όλες οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από τους χρήστες της «..» μέσω ή/ και στα πληροφοριακά συστήματα είναι εξουσιοδοτημένες και σύμφωνες με την πολιτική ασφάλειας πληροφοριών του οργανισμού. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται από τα συστήματα επεξεργάζονται σύμφωνα με το εκχωρημένο επίπεδο διαβάθμισης. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται/επεξεργάζονται από τα συστήματα παραμένουν ακέραιες και διαθέσιμες στους εξουσιοδοτημένους χρήστες. Ο Υπεύθυνος Συστήματος εκτελεί την ανάλυση/έλεγχο των αρχείων καταγραφής εστιάζοντας στους παρακάτω τύπους καταχωρήσεων στα αρχεία καταγραφής: Συνεχόμενη αποτυχημένη πρόσβαση εισόδου ειδικά σε ώρες εκτός γραφείου. Είσοδος στα πληροφοριακά συστήματα σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον διαχειριστή συστήματος». (4) Η εταιρεία παρέδωσε στην Α.Δ.Α.Ε. στο πλαίσιο του επιτόπιου ελέγχου της (Αναφορά Διεξαγωγής Εκτάκτου Ελέγχου με αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 117/ ) τις Λίστες Ελέγχου Ασφάλειας Πληροφοριών, οι οποίες συντάχθησαν για την εγκατάσταση των συστημάτων «..» και «..», κατ εφαρμογή της ισχύουσας Διαδικασίας Διαχείρισης Εξοπλισμού της εταιρείας. Η Ο.Ε. κατόπιν εξέτασης αυτών, διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για διατήρηση αρχείων καταγραφής στα εν λόγω συστήματα καθώς και για μέτρα διασφάλισης της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων που διατηρούν τα συστήματα αυτά. 3

4 Επίσης, στην υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 819/ επιστολή της εταιρείας, η εταιρεία «..» δήλωσε ότι «δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα λήψης αρχείων καταγραφής ενεργειών των συστημάτων «..» εκτός του «..» (database logs)». Όπως προέκυψε από την έρευνα της Α.Δ.Α.Ε., τα database logs που συλλέγονται μέσω του «..» δεν είναι πλήρη ούτε συνεχή, δεδομένου ότι κατά δήλωση της «..» στο πλαίσιο του από επιτόπιου ελέγχου (Αναφορά Διεξαγωγής Εκτάκτου Ελέγχου, με αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 234/ ), «το «..» καταγράφει τις κινήσεις που γίνονται στη βάση, αλλά είναι πιθανό, υπό ορισμένες συνθήκες, να παραλειφθούν ορισμένες καταγραφές (π.χ. λόγω αυξημένου αριθμού συναλλαγών (transactions) ανά δευτερόλεπτο)». Κατόπιν των παραπάνω, διαπιστώνεται ότι τα μέτρα ασφάλειας για τη διατήρηση και διαχείριση των αρχείων καταγραφής των συστημάτων «..» και «..», θα πρέπει να επανεξεταστούν από την εταιρεία, υπό το πρίσμα της ισχύος της υπ αριθ. 165/2011 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. («Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», ΦΕΚ B 2715/ ), και ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των παραγράφων και αυτής. (5) Η εταιρεία «..» δεν διαθέτει αρχεία καταγραφής ενεργειών (application logs) από την εφαρμογή «..», η οποία διατηρεί δεδομένα επικοινωνίας συνδρομητών (σύστημα τιμολόγησης πελατών με συμβόλαιο, το οποίο περιέχει υποσυστήματα που εξυπηρετούν rating, billing, mediation, κλπ), όπως προκύπτει από το σημείο 2 της υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 538/ επιστολής της εταιρείας, καθώς και τον επιτόπιο έλεγχο (Αναφορά Διεξαγωγής Εκτάκτου Ελέγχου, με αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 234/ ), κατά τον οποίο η Εταιρεία δήλωσε ότι «το «..» δεν έχει application logs, ανάλογα όμως με την διαμόρφωση καταγράφονται στη βάση ενέργειες, όπως αυτές που απεστάλησαν με την υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1528/ επιστολή της «..». Επιπλέον, από την εξέταση του συνημμένου στην υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 538/ επιστολή με τίτλο Παραδοτέο 0, προκύπτει ότι η αλλαγή στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου της καταγγέλλουσας ολοκληρώθηκε στις ενώ η αλλαγή στον αριθμό του σταθερού τηλεφώνου στις Η Ο.Ε. προσπάθησε να διασταυρώσει τις παραπάνω ημερομηνίες μέσω της εξέτασης των αντίστοιχων database logs του συστήματος «..» από το «..». Μετά την εξέταση των αντίστοιχων αρχείων καταγραφής που περιέχονται στον σκληρό δίσκο, που παρέδωσε η εταιρεία «..» στο πλαίσιο του από επιτόπιου ελέγχου (Αναφορά Διεξαγωγής Εκτάκτου Ελέγχου, με αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 114/ ), ευρέθη η αντίστοιχη εγγραφή μόνο για την αλλαγή του αριθμού σταθερής τηλεφωνίας ( ). Η εταιρεία δήλωσε στον από επιτόπιο έλεγχο (Αναφορά Διεξαγωγής Εκτάκτου Ελέγχου, με αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 234/ ) ότι η εγγραφή στα «..» logs του «..» για την αλλαγή του αριθμού σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας ( ) δεν ευρέθη, λόγω του ότι το «..» είναι πιθανό υπό ορισμένες συνθήκες να παραλείψει ορισμένες καταγραφές (π.χ. λόγω αυξημένου αριθμού συναλλαγών ανά δευτερόλεπτο). Επίσης, στην υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 819/ επιστολή της, η εταιρεία «..» δήλωσε ότι «δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα λήψης αρχείων καταγραφής ενεργειών των συστημάτων «..» εκτός του «..» (database logs)». Κατόπιν των παραπάνω, διαπιστώνεται ότι εταιρεία θα πρέπει να επανεξετάσει τη δυνατότητα διατήρησης αρχείων καταγραφής ενεργειών (application logs) της εφαρμογής «..», υπό το πρίσμα της ισχύος της υπ αριθμ 165/2011 4

5 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. («Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», ΦΕΚ B 2715/ ), και ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των παραγράφων και αυτής. Β2. Από τους επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «..», αναφορικά με την υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1950/ καταγγελία της κας «..», προκύπτουν τα ακόλουθα: (1) Η Ο.Ε. απέστειλε στην εταιρεία «..» την υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 522/ επιστολή, με την οποία ζητήθηκαν «τα αποτελέσματα ελέγχου για ενδεχόμενη πρόσβαση στο λογαριασμό σύνδεσης στο Διαδίκτυο του καταγγέλλοντος με user-name «..» από τρίτο πρόσωπο για το χρονικό διάστημα από έως την ημέρα παραλαβής της επιστολής από την Εταιρεία» (ερώτημα 3), καθώς και «τα στοιχεία προσβάσεων στον εν λόγω λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το χρονικό διάστημα από έως την ημέρα παραλαβής της επιστολής από την Εταιρεία» (ερώτημα 4). Η εταιρεία «..» απάντησε με την υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 616/ επιστολή, στην οποία ανέφερε ότι ήλεγξε τα αιτηθέντα, αλλά για διαστήματα διαφορετικά από αυτά που ζητήθηκαν με την επιστολή της Α.Δ.Α.Ε., χωρίς να παρέχονται πρόσθετες διευκρινίσεις. Πιο συγκεκριμένα, ως προς το ερώτημα 3, η εταιρεία αναφέρει ότι ήλεγξε την περίοδο από έως (αντί για το διάστημα από έως την ημέρα παραλαβής της επιστολής από την εταιρεία) και, ως προς το ερώτημα 4, την περίοδο από έως (αντί για την περίοδο από έως την ημέρα παραλαβής της επιστολής από την εταιρεία) για την πλατφόρμα του Mail Server. (2) Στο πλαίσιο του από επιτόπιου ελέγχου (Αναφορά Διεξαγωγής Έκτακτης Έρευνας, με αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 122/ ) η εταιρεία δήλωσε ότι αναφορικά με τον έλεγχο της πλατφόρμας Mail Server ήλεγξε τα logs για το διάστημα από έως από τους Servers «..», δεδομένου ότι για το χρονικό διάστημα πριν από τις δεν διατηρούνται αρχεία καταγραφής. Η παραπάνω δήλωση της εταιρείας δεν συνάδει με τον Πίνακα Application Logs, που παραδόθηκε με την υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 715/ επιστολή της εταιρείας, στον οποίο αναφέρεται ότι η περίοδος διατήρησης για τα αρχεία καταγραφής στους «..» Servers είναι πάνω από τον ένα χρόνο (σύμφωνα με αυτή την αναφορά, η εταιρεία θα είχε δυνατότητα ελέγχου στα logs για το διάστημα έως ). Στο πλαίσιο του από επιτόπιου ελέγχου (Αναφορά Διεξαγωγής Έκτακτης Έρευνας, με αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 122/ ), η εταιρεία δήλωσε ότι ο λόγος μη ύπαρξης αρχείων καταγραφής είναι ότι στις μπήκε σε λειτουργία καινούργια «..» πλατφόρμα μαζί με σύστημα «..». Πλην όμως, αυτό δεν αναγράφεται στον εν λόγω Πίνακα, που παραδόθηκε με την υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 715/ επιστολή της εταιρείας, ούτε αναφέρθηκε στην υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 616/ επιστολή της εταιρείας «..». (3) Στο πλαίσιο του από επιτόπιου ελέγχου (Αναφορά Διεξαγωγής Έκτακτης Έρευνας, με αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 122/ ), η εταιρεία δήλωσε σε σχετικό ερώτημα της Ο.Ε. ότι δεν ήλεγξε τα αρχεία καταγραφής από τους «..», και συγκεκριμένα τα «..» που διατηρούνται για 5 μήνες, σύμφωνα με τον Πίνακα «..» (υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 715/ επιστολή της Εταιρείας), επειδή στους συγκεκριμένους servers δεν υπάρχει πλήρης πληροφορία για το «..» (υπάρχει μόνο πληροφορία για εισερχόμενα προς τον ελεγχόμενο λογαριασμό s και για εξερχόμενα 5

6 μόνο μέσω Webmail). Για το λόγο αυτό, η εταιρεία δήλωσε ότι δεν χρησιμοποιούνται οι εν λόγω servers όταν πρόκειται για έλεγχο των προσβάσεων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η παραπάνω δήλωση της εταιρείας δεν συνάδει με τον Πίνακα Application Logs, που παραδόθηκε με την υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 715/ επιστολή της εταιρείας, στον οποίο αναγράφεται ότι στους «..» Servers υπάρχει πληροφορία για εισερχόμενα και εξερχόμενα s. (4) Η Ο.Ε. μετά από έλεγχο στα αρχεία που προβλέπονται από τη Διαδικασία Διαχείρισης Εξοπλισμού για την εγκατάσταση νέας «..» πλατφόρμας μαζί με σύστημα «..», και συγκεκριμένα στις Λίστες Α, Β και Γ (Συνημμένο 1 της από Αναφοράς Διεξαγωγής Εκτάκτου Ελέγχου, με αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 122/ ), διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν υπογραφές από τους αντίστοιχους υπεύθυνους, ενώ το πεδίο «ημερομηνία» έχει συμπληρωθεί με τη μορφή μήνας/έτος, δηλαδή χωρίς αναφορά της ημέρας. Συγκεκριμένα, στη Λίστα Β, η οποία φέρει ημερομηνία 1/2012, αναφέρεται «ότι συμπληρώνεται από τα αρμόδια στελέχη όταν έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός/αρχιτεκτονική του Προϊόντος/Υπηρεσία προς ανάπτυξη». Επιπλέον, στη Λίστα Γ, η οποία φέρει ημερομηνία 3/2012, αναφέρεται ότι «συμπληρώνεται από τα αρμόδια στελέχη όταν έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή του Προϊόντος/Υπηρεσία». Επιπλέον, αναφορικά με τα Συνοδευτικά έγγραφα τις Λίστας Γ (υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 908/ επιστολή της εταιρείας «..»), το έγγραφο με τίτλο «..» φέρει ημερομηνία 5 Μαρτίου 2012, ενώ στην ενότητα Document History αναφέρεται το έγγραφο με μεταγενέστερη έκδοση και ημερομηνία ««..» ». Αντιστοίχως, το έγγραφο με τίτλο «..» φέρει ημερομηνία 9 Φεβρουαρίου 2012, ενώ στο Document History αναφέρεται το έγγραφο με μεταγενέστερη έκδοση και ημερομηνία «..». Κατόπιν των παραπάνω διαπιστώσεων, διαπιστώνεται η ανάγκη πλήρους και ορθής συμπλήρωσης του πεδίου «ημερομηνία», του πεδίου με τις υπογραφές των αρμόδιων στελεχών, καθώς και της ενότητας Document History στις Λίστες Α, Β και Γ, που προβλέπονται στη Διαδικασία Διαχείρισης Εξοπλισμού. Β3. Από τους επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις της εταιρείας«..», αναφορικά με την υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1978/ καταγγελία του κ. «..», προκύπτουν τα ακόλουθα: (1) Η εταιρεία «..» απάντησε στην υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ11/ επιστολή της Α.Δ.Α.Ε. με την υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 276/ επιστολή της, στην οποία ανέφερε ότι ήλεγξε τα αιτηθέντα αρχεία καταγραφής για διαστήματα διαφορετικά από αυτά που ζητήθηκαν με την επιστολή της Α.Δ.Α.Ε., χωρίς να παράσχει πρόσθετες διευκρινίσεις. Πιο συγκεκριμένα για τα ερωτήματα Α, Β και Γ που αναγράφονται στην επιστολή της Α.Δ.Α.Ε. αναφέρει ότι ήλεγξε μόνο την περίοδο από έως (αντί για έως και έως ). Στο πλαίσιο του από επιτόπιου ελέγχου (Αναφορά Διεξαγωγής Έκτακτης Έρευνας, με αρ.πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 110/ ), η εταιρεία «..» μετά από σχετική ερώτηση της Ο.Ε., διευκρίνισε ότι ο έλεγχος στα ηλεκτρονικά αρχεία καταγραφής εντολών του συστήματος άρσης απορρήτου LI της εταιρείας (IMS) έγινε για το διάστημα από έως , ενώ για το διάστημα από έως η εταιρεία επιφυλάχθηκε να απαντήσει. 6

7 Στη συνέχεια, κατά τον από επιτόπιο έλεγχο (Αναφορά Διεξαγωγής Έκτακτης Έρευνας, με αρ.πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 118/ ), η εταιρεία διευκρίνισε ότι για το διάστημα από έως δεν έγινε έλεγχος των ηλεκτρονικών αρχείων καταγραφής εντολών του συστήματος άρσης απορρήτου LI της εταιρείας «..» λόγω μη ύπαρξης αυτών, εξαιτίας της αναβάθμισης του συστήματος «..» και μετάβαση σε νέο release (από το 23 στο 24) τον Ιούνιο του Επίσης, η Α.Δ.Α.Ε. στην υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ11/ επιστολή της, και συγκεκριμένα στο ερώτημα Γ, ζητούσε από την εταιρεία τα «Αποτελέσματα του ελέγχου στα ηλεκτρονικά αρχεία καταγραφής ενεργειών των συστημάτων Διαχείρισης Δικτύου «..» και καταγραφής εντολών των στοιχείων του δικτύου (network elements) για την παραπάνω τηλεφωνική σύνδεση για τα χρονικά διαστήματα έως και έως ». Η εταιρεία στην υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 276/ επιστολή της ανέφερε σχετικά με το παραπάνω ερώτημα ότι «μετά από έρευνα που διενεργήσαμε δεν προκύπτουν από τα αρχεία καταγραφής ενεργειών, στοιχεία για το MSISDN «..» από τα υπόλοιπα συστήματα που μπορεί να γίνει χρήση εντολών εποπτείας για το χρονικό διάστημα από έως όπου έχουμε αρχεία καταγραφής». Η εταιρεία στον από επιτόπιο έλεγχο (Αναφορά διεξαγωγής έκτακτης έρευνας, με αρ.πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 110/ ), διευκρίνισε ότι στην παραπάνω επιστολή της αναφέρεται μόνο στο σύστημα «..», αλλά επιφυλάχτηκε να παράσχει περαιτέρω διευκρινίσεις κατά τον επόμενο επιτόπιο έλεγχο. Στη συνέχεια, στο πλαίσια του από επιτόπιου έλεγχου (Αναφορά Διεξαγωγής Έκτακτης Έρευνας, με αρ.πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 118/ ), η εταιρεία δήλωσε ότι πρόκειται μόνο για το σύστημα «..»και ότι για το διάστημα έως δεν έγινε έλεγχος λόγω μη ύπαρξης των αρχείων καταγραφής. Στη συνέχεια, η εταιρεία «..» με το υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 909/ έγγραφο της προέβη σε διαφορετικές δηλώσεις σε σχέση με τον από επιτόπιο έλεγχο (Αναφορά Διεξαγωγής Έκτακτης Έρευνας, με αρ.πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 118/ ). Συγκεκριμένα αναφέρει ότι: «πραγματοποιήθηκε έλεγχος, με τον οποίο πιστοποιήθηκε ότι τα αρχεία καταγραφής του παλιού release (23), καθώς και του προσωρινού server έχουν διατηρηθεί ανέπαφα και είναι διαθέσιμα στο νέο σύστημα» και ότι «παρότι δε, η εταιρεία μας στο (στ) σχετικό ανέφερε ότι για το διάστημα από έως δεν έγινε έλεγχος των ηλεκτρονικών αρχείων καταγραφής εντολών του συστήματος άρσης απορρήτου LI της εταιρείας «..» λόγω μη ύπαρξης αυτών, σε συνέχεια των ανωτέρω και του εσωτερικού ελέγχου των ηλεκτρονικών αρχείων καταγραφής εντολών του συστήματος άρσης απορρήτου δεν προκύπτουν στοιχεία σχετιζόμενα με τις αναφερθείσες καταγγελίες. Προς επιβεβαίωση των επανελέγχων θα σας αποσταλούν σχετικές επιστολές». Στην συνέχεια, με το υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 911/ έγγραφο, η εταιρεία «..» δήλωσε τα ακόλουθα: «Σε απάντηση της από επιστολής σας με αριθμό πρωτ.11, σας ενημερώνουμε ότι μετά από έρευνα που διενεργήσαμε στα αρχεία καταγραφής ενεργειών (log files), του συστήματος νόμιμης συνακρόασης «..» για το χρονικό διάστημα από έως και έως δεν προκύπτουν στοιχεία σχετικά με το MSISDN «..». Η επιβεβαίωση για το ανωτέρω διάστημα από το σύστημα «..», δεν είναι εφικτή λόγω μη διαθεσιμότητας των αρχείων καταγραφής ενεργειών (διατήρηση έως 6 μήνες).» 7

8 Κατόπιν των παραπάνω, εξετάζεται η πληρότητα της γνώσης που είχε ο πάροχος αναφορικά με τις τεχνικές δυνατότητες των υπό την εποπτεία του συστημάτων κατά το διάστημα διενέργειας του ελέγχου της Α.Δ.Α.Ε., σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. (2) Αναφορικά με την αναβάθμιση του «..» που αναφέρεται ανωτ.υπό σημ.1, κατά τον από επιτόπιο έλεγχο (Αναφορά Διεξαγωγής έκτακτης έρευνας, με αρ.πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 118/ ), η εταιρεία δήλωσε ότι «τον Ιούνιο του 2011 έγινε αναβάθμιση του συστήματος «..» και μετάβαση σε νέο release (από το 23 στο 24), το οποίο περιελάμβανε καινούργιο server και νέες ταινίες για back-up, οι οποίες δεν ήταν συμβατές με τις παλιές. Το παλιό σύστημα έγινε πρώτα back-up, στη συνέχεια έγινε διαγραφή του λογισμικού και καταστροφή των δίσκων του συστήματος». Η Ο.Ε. ζήτησε το πρωτόκολλο καταστροφής των ανωτέρω. Ως προς το αίτημα αυτό προέκυψαν τα ακόλουθα: i. Αρχικά η εταιρεία παρέδωσε ως πρωτόκολλο καταστροφής έγγραφο (συνημμένο 1 στην υπ αριθμ πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 118/ Αναφορά Διεξαγωγής Έκτακτης Έρευνας) με ημερομηνία και με τις υπογραφές δύο υπαλλήλων της εταιρείας «..». ii. Στη συνέχεια η εταιρεία παρέδωσε ως πρωτόκολλο καταστροφής άλλο έγγραφο (συνημμένο 1 στην υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 197/ Αναφορά Διεξαγωγής Έκτακτης Έρευνας) με τίτλο «Certificate of Delivery of Secure Data Sanitisation Service for«..», με διαφορετική μορφή από το υπό σημ.i έγγραφο, ήτοι, με το λογότυπο της εταιρείας «..», υπογραφές από τον πελάτη «..» και από την προμηθεύτρια εταιρεία «..» και με ημερομηνία Για το υπό σημ.i έγγραφο, που είχε ήδη παραδώσει στην Α.Δ.Α.Ε., η εταιρεία, με το υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 909/ έγγραφό της, δήλωσε τα ακόλουθα: «Σε συνέχεια, εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας διαπιστώθηκε ότι οι ανωτέρω τεχνικές λεπτομέρειες αφορούσαν την αναβάθμιση του συστήματος «..» της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2010 και όχι τον Ιούνιο του 2011, όπως εκ παραδρομής αναφέρθηκε. Επίσης το ανωτέρω αναφερθέν έγγραφο που η Εταιρεία παρέδωσε στους εκπροσώπους της Αρχής σας ως συνημμένο 1 ήταν το πρωτόκολλο καταστροφής που αφορούσε την αναβάθμιση του 2010» (δηλαδή, από έκδοση 21 σε έκδοση 23). iii. Η Ο.Ε. διαπίστωσε περαιτέρω ότι μεταξύ των εγγράφων που απορρέουν από τη Διαδικασία Διαχείρισης Εξοπλισμού για την εγκατάσταση του«..», και που παραδόθηκαν από την εταιρεία «..» (αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1104/ επιστολή της εταιρείας), και, ειδικότερα, στη Λίστα Ελέγχου Ασφάλειας Πληροφοριών Γ, περιλαμβάνεται συνημμένο ανυπόγραφο έγγραφο με τίτλο «Certificate of Delivery of Secure Data Sanitisation Service for «..», το οποίο αναφέρεται στη διαγραφή των σκληρών δίσκων κατά την αναβάθμιση του συστήματος «..» από την έκδοση 21 στην έκδοση 23 και έχει τον ίδιο μορφότυπο με το αναφερόμενο ανωτ.υπό σημ. ii «Certificate of Delivery of Secure Data Sanitisation Service for «..», το οποίο παρουσίασε, τελικά, η εταιρεία «..» ως το πρωτόκολλο καταστροφής κατά τη μετάβαση από έκδοση 23 σε έκδοση 24. Εν προκειμένω, το εν λόγω (συνημμένο στη Λίστα Ελέγχου Ασφάλειας Πληροφοριών Γ) έγγραφο φέρει ημερομηνία , και αναφέρεται στην καταστροφή δίσκων, μεταξύ των οποίων και οι παρακάτω: - Κατασκευαστής «..», χωρητικότητα 72G 8

9 o S/N «..» - Κατασκευαστής «..», χωρητικότητα 72G o S/N «..» Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω ίδιοι δίσκοι αναφέρονται και στο προαναφερόμενο ανωτ.υπό σημ.i πρωτόκολλο καταστροφής με ημερομηνία που, σύμφωνα με την εταιρεία, αφορούσε την αναβάθμιση από την έκδοση 21 σε έκδοση 23. Επίσης, η ημερομηνία του εν λόγω εγγράφου είναι κατά πολύ προγενέστερη του προαναφερόμενου ανωτ.υπό σημ.i πρωτόκολλου καταστροφής, το οποίο φέρει ημερομηνία Κατόπιν των παραπάνω, από τα έγγραφα που ετέθησαν υπόψη της Ο.Ε. προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία αναφορικά με τον χρόνο διαγραφής του λογισμικού και καταστροφής των δίσκων του συστήματος λόγω αναβάθμισης του «..»: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ «..» ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ από έκδοση 21 σε έκδοση Σύμφωνα με το ανυπόγραφο συνημμένο στην υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1104/ επιστολή της εταιρείας Σύμφωνα με το συνημμένο 1 στην υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 118/ Αναφορά Διεξαγωγής Έκτακτης Έρευνας. από έκδοση 23 σε έκδοση Σύμφωνα με το συνημμένο 1 στην υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 197/ Αναφορά Διεξαγωγής Έκτακτης Έρευνας. Επισημαίνεται ότι η εταιρεία «..» δήλωσε, όπως προαναφέρθηκε, ότι για την αναβάθμιση από την έκδοση 21 σε έκδοση 23 το πρωτόκολλο καταστροφής είναι το έγγραφο με ημερομηνία Πλην όμως, στην περίπτωση αυτή τίθεται ζήτημα ως προς τη χρονική αλληλουχία καταστροφής του λογισμικού και των δίσκων του συστήματος «..» κατά τις εν λόγω αναβαθμίσεις, καθώς η καταστροφή του λογισμικού και των δίσκων του συστήματος «..» κατά την αναβάθμιση από την έκδοση 21 σε 23 φαίνεται να έλαβε χώρα την , δηλαδή έξι (6) μήνες μετά την καταστροφή λόγω αναβάθμισης σε μεταγενέστερη έκδοση (από την έκδοση 23 σε 24), που έλαβε χώρα την Β4. Από τους επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «..», αναφορικά με την απάντηση που έδωσε στην Α.Δ.Α.Ε. η εταιρεία «..» (υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1878/ ) ως προς την υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1028/ καταγγελία του κ. «..», προκύπτουν τα ακόλουθα: 9

10 Στο πλαίσιο ελέγχου στην εταιρεία «..» με αφορμή την με αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1028/ καταγγελία του κ. «..», απεστάλη προς την εταιρεία η υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 229/ επιστολή, με την οποία εζητούντο τα αποτελέσματα του ελέγχου στα ηλεκτρονικά αρχεία καταγραφής εντολών του συστήματος «..» της εταιρείας για την τηλεφωνική σύνδεση του καταγγέλλοντος για το διάστημα από έως Επίσης, εζητούντο τα αποτελέσματα του ελέγχου για τον αριθμό σύνδεσης του καταγγέλλοντος στα αρχεία καταγραφής ενεργειών των συστημάτων, στα οποία μπορεί να γίνει χρήση εντολών εποπτείας δικτύου για το διάστημα από έως Η εταιρεία «..» απάντησε με την υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1878/ επιστολή της, στην οποία ανέφερε ότι «μετά από έρευνα που διενεργήσαμε, δεν προκύπτει από τα αρχεία καταγραφής ενεργειών, (log files), στοιχεία για το MSISDN «..» από τα συστήματα νόμιμης συνακρόασης (LI), ή από τα υπόλοιπα συστήματα που μπορεί να γίνει χρήση εντολών εποπτείας για το χρονικό διάστημα από έως ». Στον από επιτόπιο έλεγχο για τη διερεύνηση άλλης καταγγελίας (Αναφορά Διεξαγωγής Έκτακτης Έρευνας, με αρ.πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 118/ , υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1978/ καταγγελία του κ. «..» ), και εν όψει της δήλωσης της εταιρείας στο πλαίσιο του ιδίου ελέγχου, ότι «για το διάστημα από έως δεν έγινε έλεγχος των ηλεκτρονικών αρχείων καταγραφής εντολών του συστήματος άρσης απορρήτου LI της εταιρείας «..» λόγω μη ύπαρξης αυτών» η Ο.Ε. ζήτησε από την εταιρεία «..» να διευκρινίσει εάν όντως ήλεγξε τα αρχεία καταγραφής ενεργειών των συστημάτων που αναφέρονταν στην υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1878/ επιστολή της για το διάστημα από έως Η εταιρεία απάντησε ότι ήλεγξε μόνο τα διαθέσιμα αρχεία και ότι τη χρονική στιγμή που έδωσε την παραπάνω έγγραφη απάντηση δεν διατηρούνταν τα εν λόγω αρχεία καταγραφής για το διάστημα πριν από Στην συνέχεια, με το υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 910/ έγγραφο, η εταιρεία «..» δήλωσε ότι τελικά ήλεγξε τα αρχεία καταγραφής ενεργειών του LI για την περίοδο από έως , αναφέροντας τα ακόλουθα: «Σε απάντηση της από επιστολής σας με αριθμό πρωτ.229, σας ενημερώνουμε ότι μετά από έρευνα που διενεργήσαμε στα αρχεία καταγραφής ενεργειών (log files), του συστήματος νόμιμης συνακρόασης «..» για το χρονικό διάστημα από έως δεν προκύπτουν στοιχεία σχετικά με το MSISDN «..» και επιβεβαιώνουμε την προηγούμενη απάντηση μας. Αντίστοιχη επιβεβαίωση από το σύστημα «..», δεν είναι εφικτή, λόγω μη διαθεσιμότητας των αρχείων καταγραφής ενεργειών (διατήρηση έως 6 μήνες).» Στον από επιτόπιο έλεγχο, η εταιρεία δήλωσε ότι «τα logs για το διάστημα πριν την εγκατάσταση του «..» 24 ( ) υπάρχουν αποθηκευμένα στον ίδιο υπολογιστή με αυτά του «..» 24 από , αλλά σε άλλο folder». Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι «προέβη σε επανέλεγχο με αφορμή τον έλεγχο της Α.Δ.Α.Ε. και κατέληξε στην ανωτέρω αναφερόμενη δήλωση». Κατά τον ίδιο επιτόπιο έλεγχο η Ο.Ε. επιβεβαίωσε την ύπαρξη των αρχείων καταγραφής ενεργειών στο σύστημα LI από Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν είναι σαφές το διάστημα για το οποίο η εταιρεία «..» ήλεγξε τα αρχεία καταγραφής ενεργειών προκειμένου να αποστείλει στην Α.Δ.Α.Ε. την υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1878/ επιστολή 10

11 παροχής πληροφοριών, ενώ εξετάζεται η πληρότητα της γνώσης που είχε ο πάροχος αναφορικά με τις τεχνικές δυνατότητες των υπό την εποπτεία του συστημάτων κατά το κρίσιμο διάστημα. Ειδικότερα, παρόλο που από τη διατύπωση της υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1878/ επιστολής δεν προκύπτει ρητά αλλά ούτε και υπονοείται ότι για κάποιο χρονικό διάστημα δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία, κατά τον μεταγενέστερο επιτόπιο έλεγχο της για τη διερεύνηση άλλης καταγγελίας, εδόθη από την εταιρεία η πληροφορία ότι «για το διάστημα από έως δεν έγινε έλεγχος των ηλεκτρονικών αρχείων καταγραφής εντολών του συστήματος άρσης απορρήτου LI της εταιρείας «..» λόγω μη ύπαρξης αυτών». Πλην όμως, η εταιρεία ανακάλεσε τη δήλωση αυτή με το υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 910/ έγγραφό της αλλά και με δήλωσή της κατά τον από επιτόπιο έλεγχο, όπως προαναφέρθηκε, κατά τον οποίο η O.E. προέβη σε έλεγχο του συστήματος LI και επιβεβαίωσε την ύπαρξη των αρχείων καταγραφής ενεργειών του συστήματος άρσης απορρήτου LI της εταιρείας «..» ήδη από ». Β. Η εταιρεία «..» (εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας «..») παρέλαβε την υπ αριθ.81/2013 Απόφαση μετά της συνημμένης σε αυτήν από 06 Φεβρουαρίου 2013 «Συγκεντρωτικής Έκθεσης Εκτάκτων Ελέγχων στην εταιρεία «..» την , σύμφωνα με την υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 813/ Απόδειξη Παράδοσης-Παραλαβής. Με την από υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1093/ (αριθ. πρωτ. «..» Τμ.Ασφ.449) επιστολή με θέμα «Σχόλια της «..» Ελλάς επί της υπ αρ.81/2013 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε.», η εταιρεία «..» απέστειλε τις απόψεις της αναφορικά με την από 6 Φεβρουαρίου 2013 «Συγκεντρωτική Έκθεση Εκτάκτων Ελέγχων στην εταιρεία «..». Το πλήρες κείμενο του εν λόγω εγγράφου ετέθη υπόψη της Ολομέλειας της Αρχής, συνημμένο στην υπ αριθ.97/2016 εισήγηση. Με το έγγραφό της, η εταιρεία σημείωσε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: «Πρώτον, όπως προκύπτει από τη διεξοδική ανάλυση που παραθέτουμε κατωτέρω επί ενός εκάστου σημείου της «Συγκεντρωτικής Έκθεσης Εκτάκτων Ελέγχων», είναι σαφές πως στο σύνολο των περιπτώσεων, η συμμόρφωση της «..» ως προς τις υποχρεώσεις της τις προερχόμενες από το πρωτογενές & δευτερογενές κανονιστικό πλαίσιο είναι αυταπόδεικτη και σε πλήρη εναρμόνιση με το ανωτέρω πλαίσιο. Επομένως, πιστεύουμε ότι δεν τίθεται ουδέν θέμα ρυθμιστικής συμμόρφωσης της «..», γεγονός που αποδεικνύει, αν μη τι άλλο, την προσπάθεια που καταβάλλεται από τη «..» στο πεδίο αρμοδιότητας της Α.Δ.Α.Ε.. Δεύτερον, σε μία και μόνη περίπτωση υπό Β.3.(1)- όπου υπήρξε από πλευράς «..» ασαφής πληροφόρηση των ελεγκτών της Αρχής, επανήλθαμε πάραυτα (με την από επιστολή μας)και παρείχαμε όλες τις σχετικές πληροφορίες κατά τρόπο διεξοδικό και αναλυτικό, γεγονός που ακολούθως επιβεβαιώθηκε από νεότερο έλεγχο. Τρίτον, με αίσθημα ευθύνης έναντι της Αρχής, όπως μας καλεί και η υπ αριθ.81/2013 Απόφασή σας, στα σημεία εκείνα όπου δεν τίθεται απλά θέμα παροχής διευκρινίσεων, αλλά πράγματι χωρεί βελτίωση των διαδικασιών της «..» (ενδεικτικά υπό Β.1.3.i & ii, Β.1.4 &5, Β.2.4.), δεσμευόμαστε να αναλάβουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, τις οποίες εν προκειμένω τις καταγράφουμε, προς την κατεύθυνση όσων η Α.Δ.Α.Ε. υποδεικνύει, παρέχοντας και χρονικά έναν ορίζοντα υλοποίησης/ενημέρωσης της Αρχής Σας για την πρόοδο των ενεργειών που προτιθέμεθα να αναλάβουμε». 11

12 Γ. Επισημαίνεται ότι η από 06 Φεβρουαρίου 2013 «Συγκεντρωτική Έκθεση Εκτάκτων Ελέγχων στην εταιρεία «..» αφορά στην εφαρμογή από την εταιρεία «..» της εγκεκριμένης με την υπ αριθ.211/2009 απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας. Εν τω μεταξύ εξεδόθη η υπ αριθ. 165/2011 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. «Κανονισμός για την Διασφάλιση Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ B 2715/ ), στην οποία προβλέπεται ότι «Τα πρόσωπα που παρέχουν δίκτυα ή/και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, όπως αυτό καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Α.Δ.Α.Ε. προς έγκριση Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, καθώς και κάθε αναθεώρηση αυτής, όποτε αυτή λάβει χώρα» (άρθρο 1 παρ.1.2), και ότι «Οι υπ αριθ. 629 α /2004 («Κανονισμός για τη Διασφάλιση Απορρήτου κατά την Παροχή Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών», ΦΕΚ Β 87/2005), 630 α /2004 («Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορρήτου κατά την Παροχή Σταθερών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών», ΦΕΚ Β 87/2005), 631 α /2004 («Κανονισμός για τη Διασφάλιση Απορρήτου κατά την Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών μέσω Ασυρμάτων Δικτύων», ΦΕΚ Β 87/2005), 632 α /2005 («Κανονισμός για την Διασφάλιση του Απορρήτου στις Διαδικτυακές Επικοινωνίες και τις συναφείς Υπηρεσίες και Εφαρμογές», ΦΕΚ Β 88/2005), 633 α /2005 («Κανονισμός για την Διασφάλιση του Απορρήτου Διαδικτυακών Υποδομών», ΦΕΚ Β 88/2005), και 634 α /2005 («Κανονισμός για την Διασφάλιση του Απορρήτου Εφαρμογών και Χρήστη Διαδικτύου», ΦΕΚ Β 88/2005) Αποφάσεις της Α.Δ.Α.Ε. παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού», ενώ «Τα υπόχρεα πρόσωπα που έχουν υποβάλει στην Α.Δ.Α.Ε. Πολιτική Ασφάλειας σε εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσής τους με βάση τους καταργούμενους διά του παρόντος Κανονισμούς της Α.Δ.Α.Ε., υποχρεούνται, χωρίς άλλη ειδοποίηση, να υποβάλουν στην Α.Δ.Α.Ε. προς έγκριση Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των επικοινωνιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού» (άρθρο 17 παρ.1 και 2). Σε εκπλήρωση των προαναφερόμενων υποχρεώσεων, η εταιρεία «..» έχει υποβάλει στην Α.Δ.Α.Ε. την υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 161/ Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθ.161/2012 Απόφαση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε.. Στη συνέχεια εξεδόθη η υπ αριθ. 1361/2013 απόφαση του Δ Τμήματος του ΣτΕ, με την οποία επανεξετάστηκε το περιεχόμενο της υπ αριθ. 3319/2010 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ και εκρίθη ότι, μετά την έκδοση της απόφασης του ΕΔΔΑ ΣΙΓΜΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ κατά Κύπρου της , οι συνεδριάσεις των συνταγματικώς κατοχυρωμένων ανεξαρτήτων αρχών μπορεί να είναι σύννομα μυστικές. Ακολούθησε η από παραίτηση του τότε Προέδρου της Α.Δ.Α.Ε., η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την υπ αριθ. 175/ Απόφασή του (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 19/ ) και η έκδοση των διατάξεων των άρθρων 26 παρ.7 του ν.4325/2015 (ΦΕΚ Α 47/2015), 55 παρ.10 του ν.4339/2015 (ΦΕΚ Α 133/2015), 73 του ν.4369/2016 (ΦΕΚ Α 33/2016), καθώς και η υπ αριθ / Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 151/ ), περί συγκρότησης της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. Σημειώνεται ότι επί της εφαρμογής της υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 161/ Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας, η Α.Δ.Α.Ε. έχει ήδη πραγματοποιήσει τακτικό έλεγχο, η Έκθεση Διενέργειας του οποίου (από «Έκθεση Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις Εγκαταστάσεις της εταιρείας «..»), έχει εγκριθεί με την από υπ αριθ.212/ Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. (παραλαβή από την εταιρεία την ), με την οποία 12

13 αποφασίστηκε η προώθηση της υπόθεσης στην Νομική Υπηρεσία της Α.Δ.Α.Ε. για κλήση σε ακρόαση της εταιρείας για ενδεχόμενη παράβαση της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών. Δ. Κατόπιν των παραπάνω, και έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 19 του Συντάγματος, 2. Το ν.3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α 47/2003), όπως ισχύει, 3. Το ν.3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», ΦΕΚ Α 133, όπως ισχύει, 4. Το ν.3674/2008 «Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 136/ ), όπως ισχύει, 5. Την υπ αριθ. 97 Α /2012 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. «Τροποποίηση της απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. 44/ Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) (ΦΕΚ1642/Β/ ), όπως ισχύει» (ΦΕΚ 1650/Β/ και 1751/Β/ ) και ιδίως τα άρθρα 1 και 2 αυτής, 6. Τις διατάξεις της υπ αριθ. 44/ Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.)» (ΦΕΚ Β 1642/ ), όπως ισχύει, 7. Τις υπ αριθ. 3319/2010 και 1361/2013 Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, 8. Το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος, περί δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου, 9. Το ν.3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 220/2002), όπως ισχύει, 10. Το ν.4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ Α 51/2012), όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 61 και 110 αυτού, 11. Tην από παραίτηση του τότε Προέδρου της Α.Δ.Α.Ε., η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την υπ αριθ. 175/ Απόφασή του (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 19/ ), 12. Τη διάταξη του άρθρου 26 παρ.7 του ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 47/2015), 13. Τη διάταξη του άρθρου 55 παρ.10 του ν.4339/2015 (ΦΕΚ Α 133/2015) «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης με την E.P.Τ. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α' 82) και άλλες διατάξεις», 14. Τη διάταξη του άρθρου 73 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α 33/2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις», 15. Την υπ αριθ / Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 151/ ), περί συγκρότησης της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, 13

14 16. Τις διατάξεις του Κανονισμού «για τη Διασφάλιση Απορρήτου κατά την Παροχή Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών» (υπ αριθ. 629 α /2004 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., ΦΕΚ Β 87/2005), 17. Τις διατάξεις του Κανονισμού «για τη Διασφάλιση του Απορρήτου κατά την παροχή Σταθερών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών» (υπ αριθ. 630 α /2004 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., ΦΕΚ Β 87/2005), 18. Τις διατάξεις του Κανονισμού «για τη Διασφάλιση Απορρήτου κατά την Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών μέσω Ασυρμάτων Δικτύων» (υπ αριθ. 631 α /2004 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., ΦΕΚ Β 87/ ), 19. Τις διατάξεις του Κανονισμού «για τη Διασφάλιση του Απορρήτου στις Διαδικτυακές Επικοινωνίες και τις συναφείς Υπηρεσίες και Εφαρμογές» (υπ αριθ. 632 α /2005 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., ΦΕΚ Β 88/ ), 20. Τις διατάξεις του Κανονισμού «για τη Διασφάλιση του Απορρήτου Διαδικτυακών Υποδομών» (υπ αριθ. 633 α /2005 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., ΦΕΚ Β 88/ ), 21. Τις διατάξεις του Κανονισμού «για τη Διασφάλιση του Απορρήτου Εφαρμογών και Χρήστη Διαδικτύου» (υπ αριθ. 634 α /2005 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., ΦΕΚ Β 88/ ), 22. Την εγκριθείσα με την υπ αριθ.211/2009 απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας «..», 23. Την Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. υπ αριθ. 165/2011 (ΦΕΚ Β 2715/ ), 24. Την υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 161/ Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας «..», η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθ.161/2012 Απόφαση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε Την από «Έκθεση Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις Εγκαταστάσεις της εταιρείας «..»), όπως έχει εγκριθεί με την από υπ αριθ.212/ Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., την οποία η εταιρεία παρέλαβε την , 26. Την με αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 54/ «Αναφορά Διεξαγωγής Έκτακτης Έρευνας στις Εγκαταστάσεις της 27. Την με αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 111/ «Αναφορά Διεξαγωγής Έκτακτης Έρευνας στις Εγκαταστάσεις της 28. Την με αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 114/ «Αναφορά Διεξαγωγής Έκτακτης Έρευνας στις Εγκαταστάσεις της 29. Την με αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ117/ «Αναφορά Διεξαγωγής Έκτακτης Έρευνας στις Εγκαταστάσεις της 30. Την με αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 234/ «Αναφορά Διεξαγωγής Έκτακτης Έρευνας στις Εγκαταστάσεις της 31. Την με αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ110/ «Αναφορά Διεξαγωγής Έκτακτου Ελέγχου στις Εγκαταστάσεις της 32. Την με αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ118/ «Αναφορά Διεξαγωγής Έκτακτου Ελέγχου στις Εγκαταστάσεις της 14

15 33. Την με αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ197/ «Αναφορά Διεξαγωγής Έκτακτου Ελέγχου στις Εγκαταστάσεις της 34. Την με αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 116/ «Αναφορά Διεξαγωγής Έκτακτης Έρευνας στις Εγκαταστάσεις της 35. Την με αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 122/ «Αναφορά Διεξαγωγής Έκτακτης Έρευνας στις Εγκαταστάσεις της 36. Την από 13 Ιουλίου 2012 «Έκθεση Ελέγχου Καταγγελίας Συνδρομητή με αρ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1950/ » και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, 37. Την από 16 Ιουλίου 2012 «Έκθεση Έρευνας Καταγγελίας Συνδρομητή με αρ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1978/ » και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, 38. Την από 9 Οκτωβρίου 2012 «Έκθεση Έρευνας κατόπιν καταγγελίας με αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 240/ » και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, 39. Την υπ αριθ.235/2012 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 40. Την υπ αριθ.247/2012 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 41. Την υπ αριθ.293/2012 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 42. Το πρακτικό της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. της , 43. Το πρακτικό της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. της , 44. Το πρακτικό της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. και , 45. Την από 6 Φεβρουαρίου 2013 «Συγκεντρωτική Έκθεση Εκτάκτων Ελέγχων στην εταιρεία «..», όπως εγκρίθηκε με την υπ αριθ.81/2013 απόφαση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 46. Το πρακτικό της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. της 13 Φεβρουαρίου 2013, 47. Την υπ αριθ.81/2013 απόφαση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., την οποία η εταιρεία «..» παρέλαβε μετά της συνημμένης σε αυτήν από 06 Φεβρουαρίου 2013 «Συγκεντρωτικής Έκθεσης Εκτάκτων Ελέγχων στην εταιρεία «..» την , σύμφωνα με την υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 813/ Απόδειξη Παράδοσης- Παραλαβής, 48. Το από υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1093/ (αριθ. πρωτ. «..» Τμ.Ασφ.449) έγγραφο της εταιρείας «..», 49. Το γεγονός ότι, σε εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει της υπ αριθ. 165/2011 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. «Κανονισμός για την Διασφάλιση Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ B 2715/ ), η εταιρεία «..» έχει υποβάλει στην Α.Δ.Α.Ε. την υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 161/ Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθ.161/2012 Απόφαση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 50. Τo γεγονός ότι στην εταιρεία «..» πραγματοποιήθηκε τακτικός έλεγχος σύμφωνα με την υπ αριθ. 165/2011 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. «Κανονισμός για την Διασφάλιση Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ B 2715/ ), και ότι η από «Έκθεση Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις Εγκαταστάσεις της εταιρείας «..», εγκρίθηκε με την από υπ αριθ.212/ Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. (παραλαβή από 15

16 την εταιρεία την ), με την οποία αποφασίστηκε η προώθηση της υπόθεσης στην Νομική Υπηρεσία της Α.Δ.Α.Ε. για κλήση σε ακρόαση της εταιρείας για ενδεχόμενη παράβαση της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών, 51. Το πρακτικό της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. της 23 Ιουλίου 2015, 52. Την υπ αριθ.97/2016 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 53. Το υπ αριθ.10/2016 πρακτικό της από συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 54. Την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, Και αφού όλα τα μέλη της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν πλήρως για τη μέχρι σήμερα εξέλιξη της υποθέσεως και ότι έχουν λάβει γνώση όλων των εγγράφων αυτής, Η (Α.Δ.Α.Ε.) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομοφώνως τη μη κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «..», με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως των υπ αριθ. 629 α /2004 «Κανονισμός για τη Διασφάλιση Απορρήτου κατά την Παροχή Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών», 630 α /2004 «Κανονισμός για τη Διασφάλιση Απορρήτου κατά την Παροχή Σταθερών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β 87/ ), 631 α /2004 «Κανονισμός για τη Διασφάλιση Απορρήτου κατά την Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών μέσω Ασυρμάτων Δικτύων» (ΦΕΚ Β 87/ ), 632 α /2005 «Κανονισμός για την Διασφάλιση του Απορρήτου στις Διαδικτυακές Επικοινωνίες και τις συναφείς Υπηρεσίες και Εφαρμογές» (ΦΕΚ Β 88/ ), 633 α /2005 «Κανονισμός για την Διασφάλιση του Απορρήτου Διαδικτυακών Υποδομών» (ΦΕΚ Β 88/ ) και 634 α /2005 «Κανονισμός για την Διασφάλιση του Απορρήτου Εφαρμογών και Χρήστη Διαδικτύου» (ΦΕΚ Β 88/ ) Αποφάσεων της Α.Δ.Α.Ε., αναφορικά με τις αποκλίσεις από την εγκεκριμένη με την υπ αριθ.211/2009 απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας, όπως αυτές αναφέρονται στην από 06 Φεβρουαρίου 2013 «Συγκεντρωτική Έκθεση Εκτάκτων Ελέγχων στην εταιρεία «..», ενόψει και α) των απαντήσεων που έχει δώσει η εν λόγω εταιρεία στο από υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1093/ (αριθ. πρωτ. «..»Τμ.Ασφ.449) έγγραφό της, β) του γεγονότος ότι στην εταιρεία έχει γίνει τακτικός έλεγχος, σύμφωνα με την υπ αριθ. 165/2011 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. «Κανονισμός για την Διασφάλιση Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ B 2715/ ), καθώς και γ) της από υπ αριθ.212/ Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε., περί έγκρισης της από «Έκθεσης Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις Εγκαταστάσεις της εταιρείας «..») και προώθησης της υπόθεσης για κλήση σε ακρόαση της εταιρείας ενόψει των συμπερασμάτων που περιλαμβάνονται σε αυτή. Η παρούσα απόφαση να επιδοθεί στην εταιρεία «..» με Δικαστικό Επιμελητή. Κρίθηκε και αποφασίστηκε την Τετάρτη, 1 η Ιουνίου 2016 και δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα, 25 Ιουλίου Χρήστος Ζαμπίρας Πρόεδρος 16

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 148/2016)

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 148/2016) Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1987 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 148/2016) Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «.» με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 152/2016)

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 152/2016) Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1988 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 152/2016) Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «...» με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 136/2016 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 136/2016 ) Μαρούσι, 27 Ιουνίου 2016 Αρ. πρωτ.:1431 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 136/2016 ) Θέμα: Μη Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «...», με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 147/2016 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 147/2016 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 147/2016 ) Μαρούσι, 29 Ιουλίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1752 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: Μη Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «...», με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 188/2016) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 188/2016) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 5 Ιανουαρίου 2017 Αρ. πρωτ.: 20 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 188/2016) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.: 299/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.: 299/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.: 299/2016 Μαρούσι, 7 Νοεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 2643 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία., με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 176/2015 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 176/2015 ) Μαρούσι, 30 Νοεμβρίου 2015 Αρ. πρωτ.: 2739 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 176/2015 ) Θέμα: Μη Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «..», με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1980 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Θέμα: Θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 151/2016 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 151/2016 ) Μαρούσι, 27 Ιουλίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1735 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 151/2016 ) Θέμα: Μη Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «.», με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 178/2015 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 178/2015 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 16 Μαΐου 2015 Αρ. πρωτ.: 1006 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 178/2015 ) Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 2306 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: «Ανάκληση της από 24.05.2013 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Επανάληψη της διαδικασίας ακρόασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΞΙΔ1-Ρ4Δ. Μαρούσι, 17 Μαρτίου 2014 Αρ. πρωτ.: 742 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ: 304/2013 )

ΑΔΑ: ΒΙΞΞΙΔ1-Ρ4Δ. Μαρούσι, 17 Μαρτίου 2014 Αρ. πρωτ.: 742 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ: 304/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ: 304/2013 ) Μαρούσι, 17 Μαρτίου 2014 Αρ. πρωτ.: 742 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθ. 2611/30.11.2009 κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «..» με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.:153/2015 ) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.:153/2015 ) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Μαρούσι, 26.10. 2015 Αριθ. Πρωτ.: 2401 ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.:153/2015 ) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 2688/08.12.2009 Κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) (αριθμ.: 19/2011)

Αρ.Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) (αριθμ.: 19/2011) Μαρούσι, 31 Ιανουαρίου 2011 Αρ.Πρωτ. 181 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) (αριθμ.: 19/2011) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθμ. πρωτ. 1931/04-09-2009 Κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «.» με

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Λαμπρινουδάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Εργαστήριο Ασφάλειας Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Κων/νος Λαμπρινουδάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Εργαστήριο Ασφάλειας Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Κων/νος Λαμπρινουδάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Εργαστήριο Ασφάλειας Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς With the financial support of the Prevention of and Fight against Crime Programme

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Οργάνωση και λειτουργία συνεργείων ελέγχου, μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και ομάδων εργασίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-6 - 2016 Αριθ. : 766-019 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικαιροποίηση του Κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής εθνικής εμβέλειας (ΚΑΛΔ) και περιφερειακής εμβέλειας (ΚΑΛΠΔ) για την υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ. : 273Α/2013)

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ. : 273Α/2013) ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ. : 273Α/2013) Μαρούσι, 14 Φεβρουαρίου 2014 Αρ. πρωτ.:439 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθ. 239/30.01.2013 κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «..» με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 Π ρ ό λ ο γ ο ς Η ΑΔΑΕ, όπως έχει αναφερθεί στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 13/03/2014 Αριθ. ΑΠ.: 710/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Διαδικασία εφαρμογής του εδαφίου ε της παραγράφου 2.1.16 του Παραρτήματος Β της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β/2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Fax:

Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Fax: ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1042042 / 1398 / ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β ΠΟΛ. 1074 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 5-4 - 2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 646/007 ΑΠΟΦΑΣΗ Απευθείας Ανάθεση, στην εταιρεία «ADACOM», του έργου : «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση ενεργειών ενίσχυσης της ασφάλειας των πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 05-08-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5003/05-08-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2180/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 42/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2180/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 42/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-03-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2180/27-03-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 42/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε µετά

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.175 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 25-07-2013 ΑΡΙΘ.ΑΠ.: 698/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), για την επιλογή Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 10.09.2012 Α. Π.: 664/55 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Επιτροπής για την έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας, σχετικά με την εποπτεία και τον έλεγχο της ταχυδρομικής αγοράς, βάσει του ν. 4053/2012 Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β 865, 1079 και

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β 865, 1079 και ΑΔΑ: 6ΨΟ1Η-506 ΦΕΚ: Β 823/12-5-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 2 Οκτωβρίου ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - Νέα ταχυδρομική Οδηγία 6/2008

Μαρούσι, 2 Οκτωβρίου ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - Νέα ταχυδρομική Οδηγία 6/2008 Μαρούσι, 2 Οκτωβρίου 2008 Ενημερωτική Συνάντηση Αντιπροέδρου Τομέα Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της ΕΕΤΤ, κ. Μ. Σακκά, με Δημοσιογράφους με θέμα τις τρέχουσες εξελίξεις στον Τομέα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης. Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 315/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 16 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.174 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σύμβαση για την Προμήθεια, Εγκατάσταση, Δοκιμαστική Λειτουργία, Εκπαίδευση στη Χρήση και Συντήρηση ενός Ψηφιακού μαστογράφου (A Digital Mammography System)

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη δημιουργία διαδικτυακού τόπου, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για θέματα κατασκευών κεραιών

ΑΠΟΦΑΣΗ. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη δημιουργία διαδικτυακού τόπου, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για θέματα κατασκευών κεραιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 22.1.2015 ΑΠ. : 746/29 ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη δημιουργία διαδικτυακού τόπου, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για θέματα κατασκευών κεραιών Η ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ:Β 2237/19-7-2016 ΑΔΑ: 7Ψ38Η-662 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (API) ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 15-01-2010 Α.Π.: 548/19 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό των Υποχρεώσεων των Φορέων Εκμετάλλευσης σχετικά με την Πρόσβαση στις Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (API) και στους Ηλεκτρονικούς

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου (07/2016)

Πολιτική Απορρήτου (07/2016) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πολιτική Απορρήτου (07/2016) Η CELLebrate είναι μια ιδιωτική εταιρεία με βάση το Ισραήλ, με κέντρο επιχειρηματικής δραστηριότητας στη διεύθυνση Box Office 211, Kiryat Chayim, Haifa. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 1 Κ.Δ.Π Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα αναφορικά με τη Γνωστοποίηση Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 53 /2009)

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 53 /2009) Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 53 /2009) Θέμα: «Αρμόδιες Αρχές κατά τη Λειτουργία του Συστήματος Άρσης Απορρήτου σε πραγματικό χρόνο». Την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2009 και ώρα 10.30 π.μ συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Διαχειριστής Ιδρύματος 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα «Απέλλα» ως Διαχειριστής Ιδρύματος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1200 Κ.Δ.Π. 142/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 142 Ο ΠΕΡΙ PYΘlVIIΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΙΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 115 (2) και 152

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση σύνδεσης με τον Server και με τη βάση αναφοράς. Διαθέσιμες βάσεις και την απόσταση από το ROVER

Κατάσταση σύνδεσης με τον Server και με τη βάση αναφοράς. Διαθέσιμες βάσεις και την απόσταση από το ROVER Σελίδα 1 από 6 Αξιότιμε/ή συνεργάτη, Σας ενημερώνουμε ότι έχει συμπληρωθεί (ή συμπληρώνεται σύντομα) ένας χρόνος από την ημερομηνία αγοράς του RTK δέκτη σας και πολύ σύντομα οι κωδικοί που χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),

Μαρούσι, ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), Μαρούσι, 16.04.2013 ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Υποψήφιοι

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Υποψήφιοι Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Υποψήφιοι 1 Δημιουργία Λογαριασμού και Είσοδος στο Σύστημα Για να εγγραφείτε στο Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος «Απέλλα» ως Υποψήφιος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της επικοινωνίας με τη Διαχειριστική Αρχή και της ενημέρωσης της κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων υλοποίησης των έργων,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Ε - ΣΤ 2.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΣΤΑΘΜΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ... 4 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ... 5 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 114/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της συμμετοχής ενός υπαλλήλου στο εκπαιδευτικό σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις»

κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις» Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 123/2008. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 7 η Μαρτίου 2008 και

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 123/2008. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 7 η Μαρτίου 2008 και Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 123/2008 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Απόφαση επί της Διενέργειας Ακροάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6617/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 164/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6617/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 164/2014 Αθήνα, 31-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6617/31-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 164/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΘΕΜΑ: 55 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση συγκρότησης συλλογικού οργάνου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΦΕΚ: Β 3366/31.12.2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Α'

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ [ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ] Αθήνα, 12 Ιουλίου 2012 1 ΓΕΝΙΚΑ Η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υποδοχή και αποστολή εγγράφων μέσω Διαδικτύου Δ. Δημάκος Διευθυντής Γραμματείας Διοίκησης 3 Ιουνίου 2015

Υποδοχή και αποστολή εγγράφων μέσω Διαδικτύου Δ. Δημάκος Διευθυντής Γραμματείας Διοίκησης 3 Ιουνίου 2015 Υποδοχή και αποστολή εγγράφων μέσω Διαδικτύου Δ. Δημάκος Διευθυντής Γραμματείας Διοίκησης 3 Ιουνίου 2015 Τι είναι η Ηλεκτρονική Θυρίδα; η Ηλεκτρονική Θυρίδα είναι ένα ακόμα κανάλι εισόδου / εξόδου εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Πρόλογος Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) ιδρύθηκε το 2003 κατ επιταγήν του άρθρου 19 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Μαρούσι, 8/7/2010 ΑΡΙΘ. AΠ: 570/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 28.06.2016 Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Draft version Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ... 5 1.1. Πρόσβαση... 5 1.2. Χρήστες... 5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΜΑ... 6 2.1.

Διαβάστε περισσότερα