ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 178/2015 )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 178/2015 )"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 16 Μαΐου 2015 Αρ. πρωτ.: 1006 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 178/2015 ) Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «..» με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως των υπ αριθ. 630 α /2004 «Κανονισμός για την Διασφάλιση Απορρήτου κατά την Παροχή Σταθερών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β 87/ ), 632 α /2005 «Κανονισμός για την Διασφάλιση του Απορρήτου στις Διαδικτυακές Επικοινωνίες και τις συναφείς Υπηρεσίες και Εφαρμογές» (ΦΕΚ Β 88/ ), 633 α /2005 «Κανονισμός για την Διασφάλιση του Απορρήτου Διαδικτυακών Υποδομών» (ΦΕΚ Β 88/ ) και 634 α /2005 «Κανονισμός για την Διασφάλιση του Απορρήτου Εφαρμογών και Χρήστη Διαδικτύου» (ΦΕΚ Β 88/ ) Αποφάσεων της Α.Δ.Α.Ε., σύμφωνα με τις αποκλίσεις που προσδιορίζονται στην εγκεκριμένη με την υπ αριθ. 138/2006 απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, όπως αυτές αναφέρονται στην από 3 Μαρτίου 2010 Έκθεση Διενέργειας τακτικού Ελέγχου στην εν λόγω εταιρεία, αναφορικά με την εφαρμογή της Πολιτικής διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών. Την Τετάρτη, 1 η Ιουλίου 2015, η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, παρισταμένων του Αντιπροέδρου της Αρχής κ. Κωνσταντίνου Μαραβέλα, των τακτικών μελών κ.κ. Νικόλαου Καλουπτσίδη, Κωνσταντίνου Λαμπρινουδάκη και Μιχαήλ Γεωργιακόδη και του αναπληρωματικού μέλους κ. Δημοσθένη Βουγιούκα, ο οποίος παρέστη σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Δημητρίου Βαρουτά, ο οποίος δεν παρέστη αν και είχε νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί, και απόντος επίσης του τακτικού μέλους κ. Χρήστου Καψάλη, ο οποίος δεν παρέστη αν και είχε νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί, συνήλθε σε συνεδρίαση προκειμένου να αποφασίσει επί της ενδεχόμενης κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως των υπ αριθ. 630 α /2004 «Κανονισμός για την Διασφάλιση Απορρήτου κατά την Παροχή Σταθερών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β 87/ ), 632 α /2005 «Κανονισμός για την Διασφάλιση του Απορρήτου στις Διαδικτυακές Επικοινωνίες και τις συναφείς Υπηρεσίες και Εφαρμογές» (ΦΕΚ Β 88/ ), 633 α /2005 «Κανονισμός για την Διασφάλιση του Απορρήτου Διαδικτυακών Υποδομών» (ΦΕΚ Β 88/ ) και 634 α /2005 «Κανονισμός για την Διασφάλιση του Απορρήτου Εφαρμογών και Χρήστη Διαδικτύου» (ΦΕΚ Β 88/ ) Αποφάσεων της Α.Δ.Α.Ε., σύμφωνα με τις αποκλίσεις που προσδιορίζονται στην εγκεκριμένη με την υπ αριθ. 138/2006 απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, όπως αυτές αναφέρονται στην 1

2 από 3 Μαρτίου 2010 Έκθεση Διενέργειας τακτικού Ελέγχου στην εν λόγω εταιρεία, αναφορικά με την εφαρμογή της Πολιτικής διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών. Α. Σύμφωνα με την από 3 Μαρτίου 2010 Έκθεση Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στην εταιρεία με την επωνυμία «...», αναφορικά με την εφαρμογή της Πολιτικής διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών στην εταιρεία παρατηρήθηκαν αποκλίσεις από την Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της ως άνω εταιρείας, όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 138/2006 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε.. Τα αποτελέσματα του εν λόγω τακτικού ελέγχου, σύμφωνα με την ως άνω έκθεση ελέγχου, έχουν ως εξής : «Ε. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Από τους επιτόπιους ελέγχους της Ο.Ε. στις εγκαταστάσεις της ελεγχόμενης εταιρείας, όπως περιγράφονται στην Β ενότητα της παρούσας Έκθεσης και την εξέταση των στοιχείων που προσκομίστηκαν, προκύπτουν τα ακόλουθα: 1. Η εφαρμογή της παρ «Τοπική πρόσβαση στα ενεργά στοιχεία δικτύου» της Διαδικασίας «Λογική πρόσβαση στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και τις υποδομές του» έχει πραγματοποιηθεί μόνο για την τοπική πρόσβαση στα ψηφιακά κέντρα. ενώ για τα ψηφιακά κέντρα.., κατά δήλωση του., η εφαρμογή ξεκίνησε τον Αύγουστο του Συνεπώς, υπήρξε ελλιπής εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας. 2. Διαπιστώθηκε ότι ο φάκελος (υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΑΠΡ846/ ) δεν περιλαμβάνει διαδικασία για την απομακρυσμένη πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα. 3. Διαπιστώθηκε αναντιστοιχία μεταξύ της πολιτικής πρόσβασης (ενότητα 3.3., παρ.4) και της διαδικασίας «Διαχείριση πρόσβασης τελικών χρηστών» (ενότητα Δ, παρ. 14) αναφορικά με την έγκριση της απομακρυσμένης πρόσβασης. Συνεπώς, δεν υπήρξε ορθή εφαρμογή της πολιτικής πρόσβασης. 4. Διαπιστώθηκε ότι ο φάκελος (υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΑΠΡ846/ ) δεν περιλαμβάνει την διαδικασία απαξίωσης υλικού, στην οποία αναφέρεται η διαδικασία «Σχεδιασμού/ ανασχεδιασμού δικτύων και συστημάτων». 5. Διαπιστώθηκε ότι ο φάκελος (υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΑΠΡ846/ ) δεν περιλαμβάνει διαδικασία ελέγχων ασφάλειας δικτύου για το εταιρικό δίκτυο δεδομένων. 6. Διαπιστώθηκε ότι στην εφαρμογή. δεν έχουν υλοποιηθεί οι κανόνες δημιουργίας κωδικών ασφαλείας για όλους τους χρήστες. Συνεπώς, υπήρξε ελλιπής εφαρμογή της πολιτικής χρήσης κωδικών ασφαλείας. 7. Οι περιοδικοί έλεγχοι προκειμένου να διαπιστώνονται αποκλίσεις από τους κανόνες δημιουργίας και διαχείρισης λογαριασμών χρήσης και κωδικών ασφαλείας πραγματοποιούνται μερικώς, σύμφωνα με τη δήλωση των εκπροσώπων του... Συνεπώς, υπήρξε ελλιπής εφαρμογή της πολιτικής χρήσης κωδικών ασφαλείας. 2

3 8. Διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία διαχείρισης περιστατικών ασφάλειας αφορά μόνο τη Γενική Διεύθυνση Τεχνολογιών Πληροφορικής. Δηλαδή, η διαδικασία που εφαρμόζεται για την διαχείριση περιστατικών ασφάλειας δεν καλύπτει όλη την εταιρεία. 9. Από την εξέταση των αναφορών περιστατικών ασφάλειας της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογιών Πληροφορικής διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ένα περιστατικό (αναφορά ) εντός του 2008 για το οποίο δεν υπήρξε ενημέρωση της Α.Δ.Α.Ε. στο με αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΑΠΡ 380/ έγγραφο του (Υποβολή Ετήσιας Έκθεσης για το 2008, σχετ. Νο. 30). Επίσης, υπάρχει ένα περιστατικό εντός του 2007 για το οποίο δεν υπήρξε ενημέρωση της Α.Δ.Α.Ε. στο με αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΑΠΡ 290/ έγγραφο του.. (Υποβολή Ετήσιας Έκθεσης για το 2007 σχετ. Νο. 31). Επιπλέον, από τις αναφορές των περιστατικών ασφάλειας δεν φαίνεται να έχει λάβει γνώση ο Υπεύθυνος Ασφάλειας του.. Από τα παραπάνω διαπιστώνεται η ελλιπής εφαρμογή της πολιτικής διαχείρισης των περιστατικών ασφάλειας. 10. Από τις διαδικασίες που υπάρχουν στον υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΑΠΡ 846/ φάκελο, διαπιστώθηκε ότι η εφαρμογή ορισμένων διαδικασιών - οδηγιών ξεκίνησε σε χρόνο μεταγενέστερο της λήξης του ενός έτους από την έγκριση της πολιτικής διασφάλισης του απορρήτου (8/11/2007). Πιο συγκεκριμένα: Διαδικασία σχεδιασμού / ανασχεδιασμού δικτύων και συστημάτων ( ). Διαδικασία Υλοποίησης έργων ενεργού εξοπλισμού δικτύων με ημερομηνία ( ). Διαδικασία λογικής πρόσβασης στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και τις υποδομές του ( ). Διαδικασία Απομακρυσμένης πρόσβασης σε συστήματα διαχείρισης του.. ( ). Διαδικασία ελέγχων ασφάλειας δικτύου & συστημάτων διαχείρισης ( ). Κανόνες διαχείρισης και χρήσης κωδικών πρόσβασης τεχνολογιών δικτύου 11. Στο βήμα 1.1 της διαδικασίας «ελέγχου φυσικής πρόσβασης» της Γενικής Διεύθυνσης τεχνολογιών πληροφορικής αναφέρεται ότι, στο κτίριο του μηχανογραφικού κέντρου του.. επιτρέπεται η είσοδος σε υπαλλήλους ή εξωτερικούς συνεργάτες χωρίς να γίνεται καμία αναφορά σε εγκεκριμένη άδεια εισόδου από την.. Στην διαδικασία «ελέγχου φυσικής πρόσβασης στις κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές του» γίνεται σαφής αναφορά ότι για την είσοδο των υπαλλήλων του που εργάζονται σε άλλη Υ.Λ. και των εξωτερικών συνεργατών, θεωρείται απαραίτητη η έκδοση της σχετικής άδειας εισόδου από την..και η επίδειξή της στα αρμόδια όργανα ελέγχου. Δηλαδή, σε 2 διαφορετικά έγγραφα, διαφορετικών διευθύνσεων, αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο ο έλεγχος της φυσικής πρόσβασης. Δεν υπήρξε, συνεπώς, ενιαία υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας τηλεπικοινωνιακού δικτύου, μέσω των ανάλογων διαδικασιών, που να αφορά όλη την εταιρεία. 3

4 12. Διαπιστώθηκε ότι ο φάκελος (υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΑΠΡ846/ ) δεν περιλαμβάνει διαδικασίες (ή διαδικασία) αναφορικά με την προστασία της επεξεργασίας των δεδομένων επικοινωνίας, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, ενότητα 3.2 της πολιτικής προστασίας επεξεργασίας δεδομένων επικοινωνίας και άρσης απορρήτου. 13. Σύμφωνα με τη δήλωση των εκπροσώπων του. ότι η λήψη των αντιγράφων ασφαλείας των ψηφιακών κέντρων και πραγματοποιείται με τοπική πρόσβαση στα κέντρα και την εξέταση του αρχείου τοπικών προσβάσεων για τα κέντρα στο οποίο δεν υπάρχει καταγεγραμμένη πρόσβαση για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας, διαπιστώνεται ότι δεν εφαρμόζεται συστηματικά η παράγραφος «Τοπική πρόσβαση στα ενεργά στοιχεία δικτύου», της διαδικασίας «λογική πρόσβαση στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και τις υποδομές του». 14. Για την πρόσβαση στους χώρους Ψ/Κ και Ψ/Κ, στα., δεν χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου πρόσβασης και δεν καταγράφονται οι προσβάσεις με κάποιον άλλο τρόπο. Συνεπώς, δεν εφαρμόζεται η διαδικασία «ελέγχου φυσικής πρόσβασης στις κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές του» ως προς την καταγραφή της πρόσβασης. 15. Όπως προκύπτει από: α) την εξέταση του καταλόγου των χρηστών που προκύπτει από τα συστήματα..,... και. όπου εντοπίστηκαν ονόματα χρηστών (usernames) τα οποία δεν υπάρχουν στον κατάλογο με τις εγκεκριμένες αιτήσεις (σημειώνεται, όμως, ότι τα συγκεκριμένα ονόματα χρηστών, που εντοπίστηκαν στο σύστημα, είναι παραπλήσια με κάποια από αυτά που υπάρχουν στον κατάλογο με τις εγκεκριμένες αιτήσεις, π.χ. στο σύστημα καταγράφεται το όνομα χρήστη «..» ενώ στον κατάλογο με τις εγκεκριμένες αιτήσεις (μέσω ΚΣΔΠ) υπάρχει το «..»), β) την εξέταση της κατάστασης των χρηστών από το σύστημα..και του αρχείου των εγκεκριμένων χρηστών (.xls) όπου διαπιστώθηκε ότι τα ονόματα χρηστών (userid) που φαίνονται από το σύστημα δεν είναι ίδια με τα ονόματα χρηστών των εγκεκριμένων αιτήσεων, διαπιστώνεται, η μη ορθή εφαρμογή της διαδικασίας «λογική πρόσβαση στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και τις υποδομές του». 16. Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο των αιτήσεων απομακρυσμένης πρόσβασης σε συστήματα διαχείρισης και των αρχείων καταγραφής απομακρυσμένης πρόσβασης (access logs), διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν αιτήσεις για την , ενώ από τα access logs προκύπτει ότι έχουν πραγματοποιηθεί προσβάσεις εκείνη την ημερομηνία. Δηλαδή, δεν υπάρχει συστηματική εφαρμογή της διαδικασίας «απομακρυσμένη πρόσβαση σε συστήματα διαχείρισης». 17. Όπως προκύπτει από: α) τον δειγματοληπτικό έλεγχο 100 λογαριασμών χρηστών του συστήματος.. όπου διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν 35 λογαριασμοί (8 με status OPEN και 27 με status LOCKED ή EXPIRED) οι οποίοι δεν υπάρχουν στο αρχείο με τις εγκεκριμένες αιτήσεις χρηστών, 4

5 β) την εξέταση του καταλόγου των χρηστών του συστήματος. όπου διαπιστώθηκε ότι 2 λογαριασμοί χρηστών δεν υπάρχουν στο αρχείο με τις εγκεκριμένες αιτήσεις, γ) τον δειγματοληπτικό έλεγχο 40 λογαριασμών χρηστών του συστήματος.. όπου διαπιστώθηκε ότι 14 λογαριασμοί χρηστών δεν υπάρχουν στο αρχείο με τις εγκεκριμένες αιτήσεις, δ) τον δειγματοληπτικό έλεγχο 50 λογαριασμών χρηστών του συστήματος όπου διαπιστώθηκε ότι 7 λογαριασμοί χρηστών δεν υπάρχουν στο αρχείο με τις εγκεκριμένες αιτήσεις, διαπιστώνεται η μη συστηματική εφαρμογή των διαδικασιών «διαχείριση πρόσβασης τελικών χρηστών» και «εκκαθάριση χρηστών». 18. Όπως προκύπτει από: α) την εξέταση του βιβλίου επισκεπτών του φυλακίου του κτιρίου.και των αιτήσεων επιτόπου επέμβασης προμηθευτών οίκων για συστήματα εντός του κτιρίου της.., για το χρονικό διάστημα από έως και , όπου διαπιστώθηκε ότι από τις 6 αιτήσεις επιτόπου επέμβασης που υπάρχουν, για το εν λόγω διάστημα, σε 3 περιπτώσεις δεν έχει καταγραφεί η φυσική πρόσβαση των μηχανικών υποστήριξης των προμηθευτών οίκων στο βιβλίο επισκεπτών την ημερομηνία άφιξης που αναφέρεται στις αντίστοιχες αιτήσεις, β) την εξέταση του βιβλίου επισκεπτών του φυλακίου του κτιρίου. και του αρχείου τοπικών προσβάσεων για τα κέντρα.., για το χρονικό διάστημα από έως και , όπου διαπιστώθηκε ότι σε 1 από τις 2 περιπτώσεις τοπικών προσβάσεων υπαλλήλων του εντός του κτιρίου της. δεν έχει καταγραφεί η φυσική πρόσβαση του υπαλλήλου στο βιβλίο επισκεπτών την ημερομηνία (ή τις ημερομηνίες) για την οποία δόθηκε ο προσωρινός κωδικός για την τοπική πρόσβαση, γ) την εξέταση του βιβλίου επισκεπτών του φυλακίου του κτιρίου. και των αιτήσεων επιτόπου επέμβασης προμηθευτών οίκων για συστήματα εντός του κτιρίου.., για το χρονικό διάστημα από έως και , όπου διαπιστώθηκε ότι από τις 2 αιτήσεις επιτόπου επέμβασης που υπάρχουν, για το εν λόγω διάστημα, στην 1 περίπτωση δεν έχει καταγραφεί η φυσική πρόσβαση του μηχανικού υποστήριξης του προμηθευτή οίκου στο βιβλίο επισκεπτών την ημερομηνία άφιξης που αναφέρεται στην αίτηση, δ) την εξέταση του αρχείου καταγραφής φυσικών προσβάσεων στο χώρο του Ψ/Κ και του αρχείου τοπικών προσβάσεων για τα ψηφιακά κέντρα.., όπου διαπιστώθηκε ότι δεν έχει καταγραφεί η φυσική πρόσβαση του υπαλλήλου του στο εν λόγω Ψ/Κ για την άρση της βλάβης, την , στον οποίο είχε χορηγηθεί προσωρινός κωδικός πρόσβασης για αυτόν τον λόγο, ε) την εξέταση του βιβλίου επισκεπτών των εγκαταστάσεων του.. επί της οδού. 20, για το διάστημα από έως και , στα.. και των αιτημάτων επιτόπου επέμβασης προμηθευτών οίκων για τις εν λόγω εγκαταστάσεις του.., όπου διαπιστώθηκε ότι, και για τις 5

6 δύο αιτήσεις που υπάρχουν, δεν έχουν καταγραφεί οι φυσικές προσβάσεις των μηχανικών υποστήριξης στις ημερομηνίες άφιξης που αναφέρονται στις αιτήσεις ( και ), διαπιστώνεται ότι δεν καταγράφεται συστηματικά η φυσική πρόσβαση (είτε σε βιβλίο ή με τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος), δηλαδή δεν εφαρμόζεται συστηματικά η διαδικασία «ελέγχου φυσικής πρόσβασης στις κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές του». 19. Από την εξέταση του αρχείου καταγραφής φυσικών προσβάσεων στο χώρο του Ψ/Κ.. και του αρχείου τοπικών προσβάσεων για τα ψηφιακά κέντρα.., διαπιστώθηκε ότι δεν έχει καταγραφεί η φυσική πρόσβαση του υπαλλήλου του στο εν λόγω Ψ/Κ, από την έως και την , στον οποίο είχε χορηγηθεί προσωρινός κωδικός πρόσβασης. Επιπλέον, σημειώνεται ότι στο αρχείο καταγραφής φυσικών προσβάσεων για το χώρο του εν λόγω Ψ/Κ δεν έχει καταγραφεί καμία πρόσβαση, δηλαδή δεν χρησιμοποιείται καθόλου το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου της πρόσβασης. Συνεπώς, δεν εφαρμόζεται η διαδικασία «ελέγχου φυσικής πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και υποδομές του». 20. Όπως προκύπτει από: α) την εξέταση των αρχείων καταγραφής φυσικών προσβάσεων στους χώρους.. (.) και.. και του καταλόγου των υπαλλήλων που έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτούς τους χώρους, όπου διαπιστώθηκε ότι τα ονόματα που εμφανίζονται στο αρχείο καταγραφής δεν υπάρχουν στον κατάλογο με τα δικαιώματα πρόσβασης, β) την εξέταση των αρχείων καταγραφής φυσικών προσβάσεων στους χώρους Ψ/Κ. και. και του καταλόγου των υπαλλήλων που έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτούς τους χώρους, όπου διαπιστώθηκε ότι τα ονόματα που εμφανίζονται στο αρχείο καταγραφής δεν υπάρχουν στον κατάλογο με τα δικαιώματα πρόσβασης (με εξαίρεση ένα όνομα υπαλλήλου), γ) την εξέταση του αρχείου καταγραφής φυσικών προσβάσεων στο χώρο Φ.Σ. και του καταλόγου των υπαλλήλων που έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτόν τον χώρο, όπου διαπιστώθηκε ότι τα ονόματα που εμφανίζονται στο αρχείο καταγραφής και αφορούν υπαλλήλους του., δεν υπάρχουν στον κατάλογο με τα δικαιώματα πρόσβασης (με εξαίρεση ένα όνομα υπαλλήλου), δ) την εξέταση του αρχείου καταγραφής φυσικών προσβάσεων στο χώρο Φ.Σ. και του καταλόγου των υπαλλήλων που έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτόν τον χώρο, όπου διαπιστώθηκε ότι τα ονόματα που εμφανίζονται στο αρχείο καταγραφής και αφορούν υπαλλήλους του, δεν υπάρχουν στον κατάλογο με τα δικαιώματα πρόσβασης (με εξαίρεση δύο ονόματα υπαλλήλων), ε) την εξέταση του αρχείου καταγραφής φυσικών προσβάσεων στο χώρο του Ψ/Κ και του καταλόγου των υπαλλήλων που έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό τον χώρο, όπου διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν καταγεγραμμένες προσβάσεις από τρεις (3) υπαλλήλους των οποίων τα ονόματα δεν υπάρχουν στον κατάλογο αυτών που έχουν δικαίωμα πρόσβασης, στ) την εξέταση του αρχείου καταγραφής φυσικών προσβάσεων στο χώρο του Ψ/Κ και του καταλόγου των υπαλλήλων που έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό τον χώρο, όπου διαπιστώθηκε 6

7 ότι υπάρχουν καταγεγραμμένες προσβάσεις από έναν (1) υπάλληλο του οποίου το όνομα δεν υπάρχει στον κατάλογο αυτών που έχουν δικαίωμα πρόσβασης, ζ) την εξέταση των αρχείων καταγραφής φυσικών προσβάσεων στους χώρους των Ψ/Κ και. και του καταλόγου των υπαλλήλων που έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτούς τους χώρους, όπου διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν καταγεγραμμένες προσβάσεις από δύο (2) υπαλλήλους, και στους δύο παραπάνω χώρους, των οποίων τα ονόματα δεν υπάρχουν στον κατάλογο αυτών που έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διαπιστώνεται η μη συστηματική εφαρμογή της διαδικασίας «ελέγχου φυσικής πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και υποδομές του..». 21. Όπως προκύπτει από: α) την εξέταση των αιτημάτων επιτόπου επέμβασης για το χρονικό διάστημα από έως και και των αδειών εισόδου που έχουν εγκριθεί για το ίδιο διάστημα, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν οι εγκεκριμένες άδειες εισόδου για τους 3 μηχανικούς υποστήριξης που αναφέρονται στα αντίστοιχα αιτήματα, β) την εξέταση του βιβλίου επισκεπτών του φυλακίου του κτιρίου.. και των αδειών εισόδου που έχουν εγκριθεί για το χρονικό διάστημα από έως και , όπου εντοπίστηκαν προσβάσεις τρίτων για τις οποίες δεν υπάρχουν οι εγκεκριμένες άδειες εισόδου (δειγματοληπτικά, και μόνο για την , βρέθηκαν 23 προσβάσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν οι εγκεκριμένες άδειες εισόδου), διαπιστώνεται η μη συστηματική εφαρμογή της διαδικασίας «ελέγχου φυσικής πρόσβασης στις κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές του..». 22. Από την εξέταση του αρχείου καταγραφής φυσικών προσβάσεων του χώρου Φ.Σ..,.. και.. και του βιβλίου παράδοσης παραλαβής κλειδιών Φ.Σ., διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν καταγραφεί οι παραδόσεις και οι παραλαβές των κλειδιών στο αντίστοιχο βιβλίο, για τις προσβάσεις των υπαλλήλων του.. σε μη εργάσιμες ώρες αργίες στους παραπάνω χώρους Φ.Σ.. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι δεν έχει καταγραφεί καμία ενέργεια παράδοσης και παραλαβής κλειδιών από υπαλλήλους του. στο βιβλίο παράδοσης παραλαβής κλειδιών Φ.Σ. Διαπιστώνεται η μη εφαρμογή της διαδικασίας «ελέγχου φυσικής πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και υποδομές του». 23. Από την εξέταση του βιβλίου επισκεπτών του φυλακίου για το κτίριο και των αιτήσεων επιτόπου επέμβασης, διαπιστώθηκε ότι έχουν πραγματοποιηθεί προσβάσεις των μηχανικών υποστήριξης των προμηθευτών οίκων για τις οποίες δεν υπάρχουν οι αιτήσεις επιτόπου επέμβασης. Δειγματοληπτικά, και μόνο για την , βρέθηκαν 4 προσβάσεις μηχανικών υποστήριξης της. για τις οποίες δεν υπάρχουν οι αιτήσεις επιτόπου επέμβασης. Διαπιστώνεται η μη συστηματική εφαρμογή της διαδικασίας «άρσης βλαβών των εγκαταστάσεων». 7

8 24. Από την εξέταση των αρχείων καταγραφής τοπικών λογικών προσβάσεων στα Ψ/Κ. και διαπιστώθηκε ότι στα εν λόγω αρχεία δεν καταγράφονται τα ονόματα χρηστών (usernames) για κάθε πρόσβαση. Διαπιστώνεται η ελλιπής εφαρμογή της πολιτικής πρόσβασης στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Επιπροσθέτως, πέραν των διαπιστώσεων που άπτονται της εφαρμογής της Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας, διατυπώνονται οι ακόλουθες παρατηρήσεις: 1. Διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία «διαχείρισης αιτημάτων άρσης απορρήτου τηλεπικοινωνιών» δεν αναφέρει απαραίτητες διαδικαστικές και τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν τη διαχείριση των αιτημάτων άρσης απορρήτου. Πιο συγκεκριμένα, δεν περιγράφονται τα συστήματα υλικού και λογισμικού μέσω των οποίων πραγματοποιείται η άρση απορρήτου, ο τρόπος διαβίβασης των σχετικών με την άρση απορρήτου στοιχείων είτε εσωτερικά είτε στην αιτούσα Αρχή, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που εφαρμόζονται. 2. Οι διαδικασίες «υλοποίηση έργων ενεργού εξοπλισμού δικτύου», «διαχείριση λογισμικού δικτύου» και «εγκατάσταση λογισμικού» δεν περιλαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα και ελέγχους ασφάλειας ως προς τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. 3. Η Ο.Ε. διαπίστωσε ότι στους χώρους των Ψ/Κ,. και. έχει δικαίωμα πρόσβασης εξαιρετικά μεγάλος αριθμός υπαλλήλων (676, 695 και 591 υπάλληλοι, αντίστοιχα), γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με την γενική αρχή του περιορισμού της πρόσβασης σε χώρους που φιλοξενούν κρίσιμα τηλεπικοινωνιακά συστήματα στον ελάχιστο δυνατό αριθμό εξουσιοδοτημένων ατόμων. 4. Σε σχετική ερώτηση της Ο.Ε. στον έλεγχο της , αναφορικά με τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας των ψηφιακών κέντρων. και.., οι εκπρόσωποι του.. δήλωσαν ότι πραγματοποιείται με τοπική πρόσβαση στα κέντρα. Όμως, διαπιστώθηκε ότι η λήψη των αντιγράφων στα ψηφιακά κέντρα στην.και. (έλεγχοι και ) πραγματοποιείται απομακρυσμένα από την.. 5. Στην από επιστολή του. (αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΑΠΡ 1716/ ) εστάλη το μοναδικό αίτημα τοπικής λογικής πρόσβασης για τα Ψ/Κ.. και στο διάστημα ενός έτους (.., ). Όμως, από το αρχείο τοπικών προσβάσεων για τα κέντρα., που παρελήφθη στον έλεγχο της , υπάρχει ακόμα ένα αίτημα για το Ψ/Κ.. ( ). 6. Στην αναφορά ελέγχου της σημειώθηκε ότι για την πρόσβαση στους χώρους Ψ/Κ. και Ψ/Κ δεν χρησιμοποιείται σύστημα ελέγχου πρόσβασης και δεν καταγράφονται οι προσβάσεις. Όμως, στο υπ αριθ. Α.Δ.Α.Ε. ΑΠΡ 1837/ έγγραφο του. παραδόθηκε αρχείο καταγραφής φυσικών προσβάσεων και αρχείο με τα δικαιώματα πρόσβασης για τους χώρους των Ψ/Κ και Ψ/Κ... 8

9 Σημειώνεται ότι οι ως άνω διαπιστώσεις που προέκυψαν από τον δειγματοληπτικό έλεγχο εφαρμογής της «Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών» της εταιρείας.. αφορούν μόνον τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος. ΣΤ. ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διενέργειας ελέγχου στην εταιρεία.., τα οποία προέκυψαν από: τη μελέτη της Πολιτικής Διασφάλισης του Απορρήτου των επικοινωνιών, των Διαδικασιών Ασφάλειας, λοιπών εγγράφων και στοιχείων του σχετικού φακέλου, το δειγματοληπτικό έλεγχο εφαρμογής της Πολιτικής Διασφάλισης του Απορρήτου των επικοινωνιών και των Διαδικασιών Ασφάλειας της εταιρείας που έλαβε χώρα κατά τους επιτόπιους ελέγχους, και την εξέταση των παραληφθέντων στοιχείων, όπως αναφέρονται στην παρούσα Έκθεση και όπως προκύπτουν από τα σχετικά έγγραφα, τα οποία είναι στη διάθεση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., προκύπτει ότι η εταιρεία.., κατά το χρόνο διεξαγωγής του τακτικού ελέγχου, δεν εφάρμοζε τμήματα επιμέρους πολιτικών και διαδικασιών της εγκριθείσας (Απόφαση 138/2006) Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας. Ως εκ τούτου, δεν υπήρχε πλήρης εφαρμογή της εγκριθείσας (Απόφαση 138/2006) Πολιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας.» Η εν λόγω Έκθεση διενέργειας τακτικού ελέγχου στην εταιρεία «..» εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε. σύμφωνα με το Πρακτικό της από 2 Ιουνίου 2010 συνεδρίασης. Εν συνεχεία και κατόπιν της αποστολής της εν λόγω έκθεσης ελέγχου στην εταιρεία, η «.» απέστειλε στην Α.Δ.Α.Ε. την υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΑΠΡ 2561/ επιστολή της σχετικά με τις διαπιστωθείσες αποκλίσεις από την εγκεκριμένη Πολιτική Ασφάλειας της εταιρείας, όπως αυτές διατυπώθηκαν στην έκθεση ελέγχου. Ακολούθως και σε εκτέλεση της από 10 Απριλίου 2013 Απόφασης της Ολομέλειας της Αρχής, η Α.Δ.Α.Ε. με το υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1043/ έγγραφό της απηύθυνε ερώτημα προς την εταιρεία αναφορικά με τις διορθωτικές ενέργειες στις οποίες προέβη κατόπιν της αποστολής της από Έκθεσης Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου. Η εταιρεία «...», με το υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΑΠΡ 2023/ έγγραφό της, αναφερόμενη δε και στην προαναφερθείσα υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΑΠΡ 2561/ επιστολή της, απάντησε τα εξής ως προς τις επιμέρους αποκλίσεις : 1. Η εταιρεία δηλώνει ότι πράγματι η εφαρμογή «Τοπική πρόσβαση στα ενεργά στοιχεία δικτύου» υλοποιήθηκε μεταγενέστερα αναφορικά στα ψηφιακά κέντρα.. και τούτο οφείλεται σε 9

10 συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με τις οποίες απαιτούνταν προηγούμενη τοπική παρέμβαση σε όλα αυτά τα ψηφιακά κέντρα, δηλώνει δε ότι κατά τη διενέργεια του ελέγχου η εν λόγω εφαρμογή υλοποιείτο κανονικά και για αυτά τα ψηφιακά κέντρα. 2. Η εταιρεία δηλώνει ότι συντάχθηκε ξεχωριστή διαδικασία για την απομακρυσμένη πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα, κατόπιν της υπόδειξης της Α.Δ.Α.Ε.. 3. Η εταιρεία δηλώνει εν προκειμένω ότι δεν υφίσταται αναντιστοιχία μεταξύ της Πολιτικής Πρόσβασης και της διαδικασίας «Διαχείριση πρόσβασης τελικών χρηστών», αλλά για εξαιρέσεις ως προς την εν λόγω διαδικασία που αφορούν στην απομακρυσμένη πρόσβαση και οι οποίες ήταν καταγεγραμμένες και εφαρμόζονταν. 4. Αναφορικά με την έλλειψη της διαδικασίας απαξίωσης υλικού, η εταιρεία δηλώνει ότι από το έτος 2006 εφαρμοζόταν εγκύκλιος με θέμα «Διαχείριση υλικών», στην οποία περιγραφόταν επακριβώς η διαδικασία αχρήστευσης των υλικών και κινητών παγίων της εταιρείας. 5. Σχετικά με τη διαδικασία ελέγχων ασφάλειας δικτύου για το εταιρικό δίκτυο δεδομένων, η εταιρεία δηλώνει ότι, κατόπιν της υπόδειξης της Αρχής δια της εκθέσεως ελέγχου, προέβη στην καταγραφή και έγκριση διακριτών σχετικών διαδικασιών. 6. Αναφορικά με τη μη υλοποίηση κανόνων δημιουργίας κωδικών ασφαλείας για τους χρήστες στην εφαρμογή., η εταιρεία αποδέχεται την καθυστερημένη δημιουργία των κωδικών ασφαλείας για τη συγκεκριμένη εφαρμογή, αιτιολογώντας τη σχετική καθυστέρηση λόγω της ανάγκης προηγούμενης γενικότερης αναβάθμισης του συστήματος. 7. Η εταιρεία, προκειμένου να αιτιολογήσει τη μερική εφαρμογή περιοδικών ελέγχων της διαχείρισης των λογαριασμών χρήσης και κωδικών ασφαλείας, υποστηρίζει ότι κατά τους εν λόγω ελέγχους χρησιμοποιούσε ειδικά εργαλεία που παραβιάζουν κωδικούς ασφαλείας (password cracking tools), τα οποία όμως μειώνουν την ασφάλεια μέσω της υποβάθμισης της εμπιστευτικότητας του δικτύου και κατά συνέπεια, όπως υποστηρίζει η εταιρεία, δημιουργούν μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που ενδεχομένως επιλύουν. Για το λόγο αυτό άλλωστε, όπως υποστηρίζει η εταιρεία, «στο νέο Κανονισμό για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών η υποχρέωση διενέργειας τέτοιων ελέγχων έχει απαλειφθεί.». Πλην όμως, η χρήση τέτοιων ειδικών εργαλείων δεν ήταν ο μόνος τρόπος για τη διενέργεια των εν λόγω ελέγχων, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο της Α.Δ.Α.Ε. που ίσχυε κατά το χρόνο του διενεργηθέντος ελέγχου. 8. Η εταιρεία δηλώνει ότι, κατόπιν της σχετικής υπόδειξης της Α.Δ.Α.Ε. όπως αυτή διατυπώθηκε στην έκθεση ελέγχου, προέβη σε τροποποίηση της διαδικασίας διαχείρισης περιστατικών ασφαλείας, ώστε αυτή να μην αφορά μόνο στη Γενική Διεύθυνση Τεχνολογιών Πληροφορικής, αλλά να αφορά τόσο στο δίκτυο, όσο και στην πληροφορική. 9. Σχετικά με τη διαπίστωση της έλλειψης ενημέρωσης της Α.Δ.Α.Ε. για δύο συγκεκριμένα περιστατικά ασφαλείας, η εταιρεία δηλώνει ότι τα περιστατικά αυτά, αφενός αντιμετωπίστηκαν κατά τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό, αφετέρου δε δεν έθεσαν σε κίνδυνο τη διασφάλιση του απορρήτου των 10

11 επικοινωνιών συνδρομητών της εταιρείας, για το λόγο δε αυτό και δεν γνωστοποιήθηκαν στην Α.Δ.Α.Ε.. Πρέπει εν προκειμένω να επισημανθεί ότι τα περιστατικά ασφαλείας γνωστοποιούνται στην Α.Δ.Α.Ε. από τον πάροχο, ανεξαρτήτως του εάν εκ του αποτελέσματος δεν προέκυψε παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών των συνδρομητών αυτού. 10. Αναφορικά με την καθυστερημένη (πέραν του ενός έτους από την έγκριση της Πολιτικής διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών της εταιρείας), εφαρμογή ορισμένων Διαδικασιών, η εταιρεία αποδέχεται το συγκεκριμένο γεγονός, υποστηρίζει όμως ότι σε όλες τις περιπτώσεις υφίσταντο και εφαρμόζονταν ως εσωτερικές διαδικασίες προγενέστερα έγγραφα, τα οποία κάλυπταν τις σχετικές απαιτήσεις. 11. Αναφορικά με το διαφορετικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο έλεγχος της φυσικής ασφάλειας, όπως διαπιστώθηκε κατά το διενεργηθέντα έλεγχο, η εταιρεία υποστηρίζει ότι «για την πρόσβαση στα κτίρια εφαρμόζεται η Διαδικασία ελέγχου φυσικής πρόσβασης στις κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές του., ενώ για την πρόσβαση στα data centers εφαρμόζεται επιπλέον και η Διαδικασία ελέγχου φυσικής πρόσβασης της Διεύθυνσης Πληροφορικής.». Πλην όμως, η εν λόγω αιτιολογία της εταιρείας δεν προκύπτει από τις καταγεγραμμένες σχετικές διαδικασίες. 12. Αναφορικά με την έλλειψη διαδικασίας σχετικά με την προστασία της επεξεργασίας δεδομένων επικοινωνίας, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, ενότητα 3.2 της Πολιτικής προστασίας επεξεργασίας δεδομένων επικοινωνίας και άρσης απορρήτου, η εταιρεία δεν απαντά τίποτε σχετικό. 13. Αναφορικά με τη λήψη αντιγράφων ασφάλειας των ψηφιακών κέντρων και., η εταιρεία δηλώνει ότι «έχουν δημιουργηθεί δύο local χρήστες, ένας απλός χρήστης με περιορισμένα δικαιώματα και ένας χρήστης με αυξημένα δικαιώματα. Για τη λήψη αντιγράφων ασφάλειας των ψηφιακών κέντρων, χρησιμοποιείται ο δημιουργημένος απλός χρήστης κάθε κέντρου. Έτσι, δεν ενεργοποιείται η διαδικασία τοπικής λογικής πρόσβασης για τη λήψη backup, καθώς το password του απλού χρήστη είναι γνωστό, χωρίς αυτό να αποτελεί κενό ασφάλειας, λόγω του πολύ χαμηλού επιπέδου δικαιωμάτων που αυτός κατέχει.». Κατά τα λεγόμενα της εταιρείας, σύμφωνα με νέα διαδικασία δεν θα απαιτείται πλέον καθόλου τοπική λογική πρόσβαση, ούτε του απλού χρήστη, για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας, αλλά αυτή θα πραγματοποιείται με τη μετάβαση επιτόπου προσωπικού μόνο για την εισαγωγή του οπτικού δίσκου και στη συνέχεια, οι εντολές θα δίνονται απομακρυσμένα από τα αντίστοιχα συστήματα NMS. 14. Αναφορικά με την έλλειψη, που διαπιστώθηκε, ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου πρόσβασης στους χώρους των ψηφιακών κέντρων και στα, η εταιρεία, αποδεχόμενη ουσιαστικά την εν λόγω διαπίστωση, απαντά ότι υπάρχει τέτοιο σύστημα, πλην όμως ότι η μη καταγραφή ορισμένων προσβάσεων οφείλεται σε ενδεχόμενη μη συστηματική χρήση του εν λόγω συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής προσβάσεων, λόγω και του περιορισμένου προσωπικού της εταιρείας στα εν λόγω ψηφιακά κέντρα. 15. Σχετικά με την αντιστοίχιση ονομάτων χρηστών που εντοπίστηκαν στο σύστημα με τον κατάλογο των εγκεκριμένων αιτήσεων, η εταιρεία απαντά ότι υφίσταται πλήρης αντιστοίχιση και ότι με τη θέση σε 11

12 εφαρμογή του συστήματος. διατηρούνται τα στοιχεία που εκχωρούνται σε κάθε χρήστη ως αποτέλεσμα της έγκρισης του αιτήματός του. 16. Αναφορικά με το εύρημα της έκθεσης ελέγχου περί μη ύπαρξης αιτήσεων πρόσβασης για μια συγκεκριμένη ημερομηνία, ενώ προέκυψε ότι είχαν πραγματοποιηθεί προσβάσεις την ημέρα εκείνη, η εταιρεία αποδέχεται το γεγονός, αναφέροντας ότι «προφανώς πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό επείγουσας αντιμετώπισης, κατά το οποίο προηγήθηκε αρμοδίως σχετική τηλεφωνική εξουσιοδότηση.». 17. Αναφορικά με τη μη συστηματική εφαρμογή των διαδικασιών «διαχείριση πρόσβασης τελικών χρηστών» και «εκκαθάριση χρηστών», η εταιρεία αποδέχεται το γεγονός αυτό, παρέχοντας συγκεκριμένες αιτιολογίες. Δηλώνει παράλληλα δε ότι «για την αποφυγή των ανωτέρω αναφερόμενων διαφοροποιήσεων έχει ήδη υλοποιηθεί η αυτόματη απόδοση λογαριασμών χρηστών κατόπιν έγκρισης σε περισσότερα συστήματα, με χρήση ειδικού πληροφοριακού συστήματος identity management, ώστε να παρεμβάλλεται κατά το δυνατόν λιγότερο ο ανθρώπινος παράγοντας.». 18. Σχετικά με τη μη συστηματική καταγραφή της φυσικής πρόσβασης στις κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές της εταιρείας (είτε σε ειδικό βιβλίο επισκεπτών, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος), η εταιρεία αναφέρει ότι «οι αιτήσεις επιτόπιας επέμβασης προμηθευτών οίκων στα πλαίσια τεχνικής υποστήριξης, δεν συνοδεύονται απαραίτητα στη συνέχεια από επιτόπια επέμβαση στον τόπο της βλάβης, δεδομένου ότι συχνά η τεχνική υποστήριξη πραγματοποιείται τελικά μέσω του αντίστοιχου (σύστημα διαχείρισης) από το Διοικητικό Μέγαρο.». Επίσης αναφέρει ότι «αναφορικά με την καταγραφή εισόδου για το προσωπικό στο κτίριο και στα λοιπά κτίρια του., αυτή γίνεται με κάρτα πρόσβασης, επομένως δεν υπάρχει λόγος καταγραφής σε βιβλίο επισκεπτών.». 19. Αναφορικά με την καταγραφή των φυσικών προσβάσεων στο ψηφιακό κέντρο, η εταιρεία αποδέχεται το γεγονός ότι, παρόλο που το σύστημα είναι εγκατεστημένο, ενδεχομένως να μη γίνεται συστηματική καταγραφή των προσβάσεων σε αυτό. 20. Σχετικά με την αναντιστοιχία που διαπιστώθηκε μεταξύ των αρχείων καταγραφής φυσικών προσβάσεων σε συγκεκριμένους χώρους και των καταλόγων με τα δικαιώματα πρόσβασης, η εταιρεία προσπαθεί να αιτιολογήσει το γεγονός αυτό, αναφέροντας ότι ο κατάλογος με τα δικαιώματα πρόσβασης είναι δυναμικός και ενημερώνεται σε τακτά χρονικά, με αποτέλεσμα να είχε επικαιροποιηθεί ο εν λόγω κατάλογος. 21. Σχετικά με τη διαφοροποίηση μεταξύ αιτημάτων επιτόπου επέμβασης και εγκεκριμένων αδειών εισόδου και συγκεκριμένα, για περιπτώσεις προσβάσεων τρίτων όπου διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταντο αντίστοιχες άδειες εισόδου, η εταιρεία αναφέρει ότι «είναι πολύ συχνό φαινόμενο επισκέπτες του κτιρίου να μεταβαίνουν εκεί για ποικίλους λόγους. Οι παραπάνω επισκέπτες καταγράφονται μεν στο βιβλίο επισκεπτών, αλλά, όπως είναι φυσικό, δεν εκδίδονται για αυτούς ειδικές άδειες εισόδου, εφόσον δεν πρόκειται για προγραμματισμένες επισκέψεις μηχανικών οίκων για τεχνική υποστήριξη.». 22. Αναφορικά με την έλλειψη καταγραφής παράδοσης παραλαβής κλειδιών στο αντίστοιχο βιβλίο, κατόπιν της εξέτασης του αρχείου καταγραφής φυσικών προσβάσεων σε χώρους φυσικής 12

13 συνεγκατάστασης, η εταιρεία αποδέχεται το γεγονός αυτό, πλην όμως υποστηρίζει ότι από την έλλειψη αυτή δεν προκαλείται κενό ασφάλειας, δεδομένου ότι όλες αυτές οι προσβάσεις πραγματοποιήθηκαν από υπαλλήλους του. και ότι σε όλους αυτούς τους χώρους υπάρχει σύστημα ελέγχου φυσικής πρόσβασης. 23. Σχετικά με την πραγματοποίηση προσβάσεων από μηχανικούς υποστήριξης προμηθευτών οίκων για τις οποίες δεν υφίσταντο αιτήσεις επιτόπου επέμβασης, η εταιρεία αναφέρει ότι «είναι σφόδρα πιθανό, όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις, οι συγκεκριμένοι μηχανικοί να μετέβησαν στο κτίριο όχι για εργασίες σχετικές με το αντικείμενό τους, αλλά για άλλο λόγο. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι αναγκαία ούτε η υποβολή αιτήματος ούτε η έκδοση άδειας.». 24. Αναφορικά με τη μη καταγραφή των ονομάτων χρηστών (usernames) για κάθε πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής τοπικών λογικών προσβάσεων στα ψηφιακά κέντρα και., η εταιρεία δηλώνει ότι στα εν λόγω ψηφιακά κέντρα υπάρχουν ομαδικά ονόματα χρηστών για τους εξής λόγους : «α) υπάρχει πρακτική δυσκολία δημιουργίας τόσων προσωπικών local λογαριασμών σε κάθε Ψ/Κ, ώστε να καλύπτονται όλοι οι τεχνικοί που μπορεί να χρειαστούν τοπική λογική πρόσβαση και β) η παραπάνω πρακτική θα δημιουργούσε μεγαλύτερο κενό ασφάλειας, καθώς δε θα ήταν πλέον αναγκαία η τηλεφωνική κλήση σε κεντρική υπηρεσία για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης εφόσον κάθε τεχνικός θα είχε το δικό του -, καθιστώντας τον κεντρικό έλεγχο των τοπικών λογικών προσβάσεων ουσιαστικά αδύνατο.». Σχετικά με τις διατυπωθείσες παρατηρήσεις στην από έκθεση ελέγχου, η εταιρεία αναφέρει τα εξής : 1. Αναφορικά με τη Διαδικασία Διαχείρισης Αιτημάτων Άρσης Απορρήτου, η εταιρεία δηλώνει ότι προέβη στην υλοποίηση κεντρικού συστήματος διαχείρισης αιτημάτων αρχών, μέσω του οποίου αυτοματοποιείται και ελέγχεται καθημερινά η ορθή εκτέλεση όλων των αιτημάτων άρσης του απορρήτου που λαμβάνει η εταιρεία. 2. Αναφορικά με την έλλειψη μέτρων και ελέγχων ασφάλειας που διαπιστώθηκε σε ορισμένες διαδικασίες, η εταιρεία υποστηρίζει ότι τα μέτρα αυτά προβλέπονται και λαμβάνουν χώρα μέσω άλλων διαδικασιών και πολιτικών. 3. Η εταιρεία δηλώνει ότι, κατόπιν της σχετικής σύστασης της Α.Δ.Α.Ε., όπως αυτή αποτυπώθηκε στην εν λόγω έκθεση ελέγχου, έχουν ήδη γίνει σχετικές ενέργειες για τον περιορισμό των υπαλλήλων που έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε χώρους όπου φιλοξενούνται κρίσιμα τηλεπικοινωνιακά συστήματα. 4. Αναφορικά με τη λήψη αντιγράφων ασφάλειας των ψηφιακών κέντρων. και. η εταιρεία δηλώνει ότι, όταν κατά τόπους δεν υπάρχει κατάλληλο προσωπικό για να δώσει τοπικά εντολές, τότε μεταβαίνει στο συγκεκριμένο χώρο μόνο για να τοποθετήσει τον οπτικό δίσκο και οι σχετικές εντολές για τη λήψη αντιγράφων δίνονται απομακρυσμένα μέσω του συστήματος από προσωπικό του αρμόδιου κέντρου λειτουργίας. Β. Κατόπιν των παραπάνω, και έχοντας υπόψη: 13

14 1. Το άρθρο 19 του Συντάγματος, 2. Το ν.3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α 47/2003), όπως ισχύει, 3. Το ν. 3674/2008 «Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 136/ ), όπως ισχύει, 4. Τις διατάξεις : α) του Κανονισμού για την Διασφάλιση Απορρήτου κατά την Παροχή Σταθερών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών (υπ αριθ. 630 α /2004 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., ΦΕΚ Β 87/ ), β) του Κανονισμού για την Διασφάλιση του Απορρήτου στις Διαδικτυακές Επικοινωνίες και τις συναφείς Υπηρεσίες και Εφαρμογές (υπ αριθ. 632 α /2005 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε, ΦΕΚ Β 88/ ), γ) του Κανονισμού για την Διασφάλιση του Απορρήτου Διαδικτυακών Υποδομών (υπ αριθ. 633 α /2005 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε, ΦΕΚ Β 88/ ), δ) του Κανονισμού για την Διασφάλιση του Απορρήτου Εφαρμογών και Χρήστη Διαδικτύου (υπ αριθ. 634 α /2005 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε, ΦΕΚ Β 88/ ), 5. Το ν.3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 220/2002), όπως ισχύει, 6. Το ν. 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ Α 51/2012), όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 61 και 110 παρ. 12 αυτού, 7. Την υπ αριθ. 97 Α /2012 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. «Τροποποίηση της απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. 44/ Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) (ΦΕΚ1642/Β/ ), όπως ισχύει» (ΦΕΚ 1650/Β/ και 1751/Β/ ), 8. Τις διατάξεις της υπ αριθ. 44/ Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.)» (ΦΕΚ Β 1642/ ), όπως ισχύει, 9. Τις υπ αριθ. 3319/2010 και 1361/2013 Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, 10. Την από παραίτηση του τότε Προέδρου της Α.Δ.Α.Ε. κου Α. Λαμπρινόπουλου, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την υπ αριθ. 175/ Απόφασή του (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 19/ ), 11. Το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος, περί δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου, 12. Τη διάταξη του άρθρου 26 παρ.7 του ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 47/2015), 13. Τη διάταξη του άρθρου 55 παρ.10 του ν.4339/2015 (ΦΕΚ Α 133/2015) «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης με την E.P.Τ. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων 14

15 Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α' 82) και άλλες διατάξεις», 14. Τη διάταξη του άρθρου 73 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α 33/2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις», 15. Την υπ αριθ / Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 151/ ), περί συγκρότησης της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, 16. Την υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 52/ Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας «.», όπως αυτή αναθεωρήθηκε με το υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΕΜΠ 153/ έγγραφο της εταιρείας και η οποία τελικώς εγκρίθηκε ως προς το περιεχόμενο με την υπ αριθ. 138/2006 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., 17. Την υπ αριθ. 149/2009 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου της εταιρείας «..», 18. Την από 3 Μαρτίου 2010 Έκθεση Διενέργειας Τακτικού Ελέγχου στην εταιρεία «.» αναφορικά με την εφαρμογή της πολιτικής διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, 19. Την υπ αριθ. 103/2010 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 20. Το πρακτικό της από συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 21. Το πρακτικό της από συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 22. Την υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΑΠΡ 2561/ επιστολή της εταιρείας «.» προς την Α.Δ.Α.Ε., 23. Το υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 1043/ έγγραφο της Α.Δ.Α.Ε. προς την εταιρεία «..», 24. Την υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. ΑΠΡ 2023/ απαντητική επιστολή της εταιρείας «...», 25. Την υπ αριθ. 132/2015 εισήγηση προς της Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε., 26. Το πρακτικό της από συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., 27. Την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α.Δ.Α.Ε.) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ την κλήση σε Ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία, ενώπιον της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε., την 25 η Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα μ.μ., στην έδρα της Α.Δ.Α.Ε., Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι, για παράβαση των υπ αριθ. 630 α /2004 «Κανονισμός για την Διασφάλιση Απορρήτου κατά την Παροχή Σταθερών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β 87/ ), 632 α /2005 «Κανονισμός για την Διασφάλιση του Απορρήτου στις Διαδικτυακές Επικοινωνίες και τις συναφείς Υπηρεσίες και Εφαρμογές» (ΦΕΚ Β 88/ ), 633 α /2005 «Κανονισμός για την Διασφάλιση του Απορρήτου Διαδικτυακών Υποδομών» (ΦΕΚ Β 88/ ) και 634 α /2005 «Κανονισμός για την Διασφάλιση του 15

16 Απορρήτου Εφαρμογών και Χρήστη Διαδικτύου» (ΦΕΚ Β 88/ ) Αποφάσεων της Α.Δ.Α.Ε., σύμφωνα με τις αποκλίσεις που προσδιορίζονται στην εγκεκριμένη με την υπ αριθ. 138/2006 απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, όπως αυτές αναφέρονται στην από 3 Μαρτίου 2010 Έκθεση Διενέργειας τακτικού Ελέγχου στην εν λόγω εταιρεία, αναφορικά με την εφαρμογή της Πολιτικής διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών και όπως αυτές αναλυτικά εκτίθενται ανωτέρω στο σημείο Α της παρούσας. Εισηγητής για την εν λόγω υπόθεση ορίζεται το τακτικό μέλος της Α.Δ.Α.Ε., κος Παναγιώτης Ριζομυλιώτης. Η παρούσα απόφαση να επιδοθεί στην εταιρεία «..» με Δικαστικό Επιμελητή. Κρίθηκε και αποφασίστηκε την και δημοσιεύτηκε την 16 Μαΐου 2016, δυνάμει της υπ αριθ / (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 151/ ) Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο Πρόεδρος Χρήστος Ζαμπίρας 16

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 2306 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: «Ανάκληση της από 24.05.2013 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Επανάληψη της διαδικασίας ακρόασης της

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΘΕΜΑ: 55 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση συγκρότησης συλλογικού οργάνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 21 η Μαΐου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ 477/ΥΟΔΔ/9-11-2009). Η

(ΦΕΚ 477/ΥΟΔΔ/9-11-2009). Η Μαρούσι, 07-01-2014 Αριθ. ΑΠ.:702/6 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 536/175/15-10-2009 «Συγκρότηση Διαρκών Επιτροπών Ακροάσεων της ΕΕΤΤ και ορισμός αρμοδιοτήτων αυτών», (ΦΕΚ 477/ΥΟΔΔ/9-11-2009).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 12-06-2012 Α. Π. 656/8

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 12-06-2012 Α. Π. 656/8 Μαρούσι, 12-06-2012 Α. Π. 656/8 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση ένστασης της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.» κατά του αποκλεισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 30 η Απόφαση υπ αριθ. 1462/2014

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 24 η Απόφαση υπ αριθ. 1140/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΛΛ0465ΦΘΘ-Σ10 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.27 14:28:28 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002854021 2015-06-17

15REQ002854021 2015-06-17 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 28328/17.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 22 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 16.06.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΑΧ-ΜΡΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΑΧ-ΜΡΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της από 19-11-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΘΕΜΑ: 25 ο Έγκριση για την Ανάδειξη μειοδότη (συμφερότερη προσφορά) «ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 21.09.2012 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. ========================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 561/2015 ΘΕΜΑ: 46 ο Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών(Ε.Σ.Υ.Π.)».

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών(Ε.Σ.Υ.Π.)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ I. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα, 24-2 -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-05-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3212/09-05-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της τη 15/07/2010

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία αρωγής χρηστών του δικτύου ΕΔΕΤ

Υπηρεσία αρωγής χρηστών του δικτύου ΕΔΕΤ Συντάκτης: Γιάννης Μητσός Ανδρέας Πολυράκης Κωδικός: NOC CP 0002 Αρμόδιο Τμήμα: Τεχνική διεύθυνση Κέντρο Αριθμός Αναθεώρησης: R2 Περιεχόμενα 1 Σκοπός... 3 2 Αρωγή Φορέων ΕΔΕΤ Helpdesk... 3 3 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΊΉΛ.: 33 52 604-605 ΑΘΗΝΑ 08-02-2002

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013 Αριθμός Απόφασης 254/2013 Θέμα 5 ο : Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 129 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015 ΘΕΜΑ: 7 ο Ανάκληση της προκήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014 ΘΕΜΑ: 74 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

3 / 15-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3 / 15-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 3 / 15-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στη Θεσσαλονίκη και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την διόρθωση του Β σκέλους του αποφασιστικού

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την διόρθωση του Β σκέλους του αποφασιστικού ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την διόρθωση του Β σκέλους του αποφασιστικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 13 0 63 776 13 0 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015 ΘΕΜΑ: 31 ο Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Ενστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στόχοι της παρουσίασης H παρουσίαση αυτή στοχεύει στην απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10-03-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 595/15 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 10-03-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 595/15 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-03-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 595/15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Ανάθεση στη δικηγόρο Παρασκευή Ρέππα του έργου της νομικής υποστήριξης της ΕΕΤΤ επί θεμάτων διαχείρισης, ελέγχου και εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο. Θεσµικό πλαίσιο και λειτουργία της Α ΑΕ

Κεφάλαιο. Θεσµικό πλαίσιο και λειτουργία της Α ΑΕ Κεφάλαιο Θεσµικό πλαίσιο και λειτουργία της Α ΑΕ 14 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΔΑΕ 1. Σύσταση της Α ΑΕ Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) συστάθηκε με τον Ν. 3115/2003 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 369-19/03-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013 ΘΕΜΑ 20 ο Αποστολή εισήγησης για έγκριση τευχών δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28/30.8.2013 Θέμα: Κανονισμός Εργασιών της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων (άρθρο 68Α του ν.3601/2007) Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΘΕΜΑ: 12 ο Έγκριση: 1.«Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης πρόχειρων διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Από το πρακτικό 2/14-2-2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου. Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών

Κανονισμός για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών Κανονισμός για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο Εφαρμογής 1.1. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εμπίπτουν όλα τα πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 601/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 601/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 601/2015 ΘΕΜΑ: 85 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης και επιτροπής δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στον Πειραιά, σήμερα την 26 η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. του ΕΒΕΠ, συνήλθε σε συνεδρίαση, η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΓΧ-ΞΒΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 457ΓΧ-ΞΒΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ: Επανεξέταση δεδομένων διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πότε είναι παράνομες οι κάμερες σε χώρους εργασίας

Πότε είναι παράνομες οι κάμερες σε χώρους εργασίας Πότε είναι παράνομες οι κάμερες σε χώρους εργασίας Αθήνα, 27-01-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/550/27-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα, Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 473-20/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΡΟΥ 78/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΡΟΥ 78/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πόρος 4 Ιουλίου 2014. Αρ. Πρωτ: - 4467 -- ΑΔΑ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ. 12/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 749/30.06.2015 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 1

ΑΠΟΦΑΣΗ 749/30.06.2015 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 749/30.06.2015 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 1 Θέμα: Διενέργεια Πρόχειρου διαγωνισμού στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Πληροφοριακό Σύστημα myschool» του Έργου «Υποστήριξη Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) H «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», µε σκοπό την ενηµέρωση και διευκόλυνση των µετόχων της και του επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05)

Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05) Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05) Χ. Καρανίκας κατά Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 1. Επειδή, έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (ειδικά έντυπα παραβόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 50 ο «Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση adidas Open Run Όροι συμμετοχής στην κλήρωση ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία adidas Hellas ΑΕ, και έδρα στην Γλυφάδα (Λεωφ. Βουλιαγμένης 112) (εφεξής ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011 ΘΕΜΑ: 8 ο Ανάκληση της απόφασης αριθμ.14/167/13-9-2010 της Ν.Ε. Έργων Υποδομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Κανονισµός λειτουργίας και εσωτερικής υπηρεσίας του Ειδικού ικαστηρίου του άρθρου 99 του Συντάγµατος και αναπροσαρµογή του παραβόλου για την άσκηση αγωγής κακοδικίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 186 /ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /26-7-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /26-7-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟΝ Οργανισµό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. ΟΤΕ, νοµίµως εκπροσωπουµένου

ΠΡΟΣ ΤΟΝ Οργανισµό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. ΟΤΕ, νοµίµως εκπροσωπουµένου ΕΞΩ ΙΚΟΣ ΟΧΛΗΣΗ (Αποτελεί προσχέδιο) Της εν Πάτραις εδρευούσης (Καλαβρύτων 46) ανωνύµου εταιρείας µε την επωνυµία Γ. ΜΩΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. νοµίµως εκπροσωπούµενης ΠΡΟΣ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ () ιαδικασία ελέγχου των αναγκαίων λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 78ΜΤΟΚ67-6Β0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια-Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Για το 2014, η ΑΔΑΕ έχει προγραμματίσει να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

Διαβάστε περισσότερα