ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΑΛΥΤΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΑΛΥΤΕΣ"

Transcript

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΑΛΥΤΕΣ Μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων Σε µεγάλο αριθµό κλάδων της παραγωγής αλλά και των υπηρεσιών, χρησιµοποιούνται σήµερα σηµαντικές ποσότητες διαλυτών, δηλαδή υγρών χηµικών ενώσεων ή µιγµάτων που επιτυγχάνουν τη διάλυση ουσιών αδιάλυτων στο νερό. Οι βιοµηχανίες χρωµάτων, βερνικιών, µελανιών, κόλλας, πολυµερών, η βυρσοδεψία, η ξυλουργία, η υφαντουργία, η χηµική και η φαρµακευτική βιοµηχανία, τα µηχανουργεία, τα καθαριστήρια, τα νοσοκοµεία και πλήθος άλλων δραστηριοτήτων χρησιµοποιούν διαλύτες. Σε όλα τα νοικοκυριά, τέλος, υπάρχουν προϊόντα που περιέχουν χηµικούς διαλύτες (π.χ. σπρέι, αντιδιαβρωτικά, καθαριστικά κλπ.). Κάθε διαλύτης διαθέτει ιδιότητες που εξαρτώνται από τη χηµική φύση των ουσιών που τον αποτελούν. Κατά κανόνα οι διαλύτες προκαλούν προβλήµατα υγείας όταν παρουσιάζουν τοξική ή ναρκωτική δράση και ασφάλειας όταν είναι εύφλεκτοι. Μερικές βασικές γνώσεις βοηθούν σηµαντικά στην αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών. ΤΡΟΠΟΙ ΕΙΣΟ ΟΥ ΤΩΝ ΙΑΛΥΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Η είσοδος των χηµικών ενώσεων στον ανθρώπινο οργανισµό πραγµατοποιείται δια µέσου: της εισπνοής (κατά κύριο λόγο) της κατάποσης της δερµατικής επαφής Η ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΑΛΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ Η δραστικότητα ενός διαλύτη είναι συνάρτηση της χηµικής δοµής των συστατικών του. Στη βιοµηχανία διαλύτης σηµαίνει κατά κανόνα οργανικός διαλύτης. Τα µόρια, όµως, των διαλυτών αυτών διαθέτουν ανάλογη δοµή µε αυτή πολλών ανθρωπίνων ιστών (είναι π.χ. λιπόφιλα) και αλληλεπιδρούν µαζί τους. Σ αυτό ακριβώς ωφείλεται και η βλαπτική τους δράση για τον οργανισµό. ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ α) Κίνδυνοι από ανάφλεξη και έκρηξη Οι διαλύτες είναι κατά κανόνα πτητικοί και εύφλευκτοι. Όσο πτητικότεροι είναι τόσο ευκολότερα αποµακρύνονται από τη διαλελυµµένη ουσία.

2 Αρκετοί σχηµατίζουν εκρηκτικά µίγµατα µε τον αέρα ακόµα και σε κανονική θερµοκρασία δωµατίου. Υπάρχει άµεσος κίνδυνος εάν η θερµοκρασία του δωµατίου είναι ανώτερη από το σηµείο ανάφλεξης του διαλύτη. Το σηµείο ανάφλεξης είναι η κατώτατη θερµοκρασία στην οποία µπορεί να παραχθεί ικανή ποσότητα ευφλέκτων ατµών που να αναφλέγεται µε την εφαρµογή µιας µικρής φλόγας. β) Κίνδυνοι για την υγεία Νάρκωση Οι διαλύτες προκαλούν νάρκωση διότι είναι δυνατόν να καταλάβουν λιπόφιλες θέσεις των νευρικών κυττάρων. Η πλήρης ανάνηψη είναι συνήθως δυνατή. Τοξική δράση των διαλυτών Οι διαλύτες είναι δυνατόν να προκαλέσουν µόνιµες βλάβες σε διάφορα όργανα και ιστούς (στο αιµοποιητικό σύστηµα, το νευρικό σύστηµα, τους πνεύµονες, το συκώτι κλπ.) ή και το θάνατο. Η τοξικότητα του διαλύτη εξαρτάται από τη διάρκεια της έκθεσης και τη συγκέντρωση του διαλύτη. Ερεθισµός του δέρµατος και των βλεννογόνων µε τη δηµιουργία ξηρής, εύθραυστης και ευαίσθητης επιδερµίδας. ΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑΛΥΤΩΝ εδοµένου ότι η δραστικότητα µιας ουσίας εξαρτάται από τη χηµική της δοµή, είναι δυνατόν να παρουσιασθούν σε γενικές γραµµές οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία ανά κατηγορία διαλυτών. Υδρογονάνθρακες Είναι εύφλεκτοι µε χαµηλά σηµεία ανάφλεξης. Οι αλειφατικοί (π.χ. ο πετρελαϊκός αιθέρας, το εξάνιο, το επτάνιο κλπ.) παρουσιάζουν ναρκωτική δράση αλλά χαµηλή τοξικότητα. Οι αρωµατικοί (π.χ. το βενζόλιο, το τολουόλιο, το ξυλόλιο, το στυρόλιο κλπ.) παρουσιάζουν ισχυρή ναρκωτική δράση και πολύ υψηλή τοξικότητα (απώλεια µυικού συντονισµού, απώλεια συνείδησης, υψηλότατη τοξική δράση στο αίµα και τον µυελό των οστών). Αλογονωµένοι υδρογονάνθρακες Οι αλειφατικοί (π.χ. το χλωροφόρµιο, ο τετραχλωράνθρακας, το τριχλωροαιθυλένιο, το τετραχλωροαιθυλένιο, το µεθυλενοχλωρίδιο, το 1,1,1 τριχλωροαιθάνιο κλπ.) δεν είναι εύφλεκτοι. Μερικοί απ αυτούς είναι ιδιαίτερα τοξικοί ενώ όλοι παρουσιάζουν ναρκωτική δράση. Η πυρόλυσή τους µπορεί να δηµιουργήσει το τοξικό αέριο φωσγένιο. Οι αρωµατικοί (π.χ. το χλωροβενζόλιο) είναι εύφλεκτοι. Ισχυρή ναρκωτική δράση αλλά όχι χρόνια τοξικά αποτελέσµατα. Μερικοί απ αυτούς είναι καρκινογόνοι.

3 Αλδεΰδες (π.χ. η φορµαλδεΰδη κλπ.) Πτητικές και εύφλεκτες. Ιδιαίτερα οι αλδεΰδες είναι ερεθιστικές του δέρµατος, των µατιών και του αναπνευστικού συστήµατος. Αλκοόλες (π.χ. η µεθανόλη, η αιθανόλη, η n-προπανόλη, η ισοπροπανόλη, η n-βουτανόλη κλπ.) Σηµεία ανάφλεξης κοντά στη θερµοκρασία δωµατίου. Μέτρια η ναρκωτική δράση των ατµών τους. Αιθέρες (π.χ. ο διαιθυλαιθέρας κλπ.) Εξαιρετικά εύφλεκτοι (πολύ χαµηλά σηµεία ανάφλεξης). Ισχυρές ναρκωτικές ιδιότητες αλλά µετρίως τοξικοί. Παράγωγα της γλυκόλης (π.χ. η µεθυλογλυκόλη και η οξεική µεθυλογλυκόλη, η αιθυλογλυκόλη και η οξεική αιθυλογλυκόλη κλπ.) Σχετικά υψηλά σηµεία ανάφλεξης. Τοξική δράση στο νευρικό σύστηµα και το αίµα. Εστέρες (π.χ. ο οξεικός αιθυλεστέρας, ο οξεικός βουτυλεστέρας κλπ.) Εύφλεκτοι (σηµεία ανάφλεξης κοντά στη θερµοκρασία δωµατίου). εν αποτελούν ιδιαίτερο κίνδυνο για την υγεία. Οι ατµοί τους µπορεί να είναι ερεθιστικοί των µατιών, του δέρµατος ή του αναπνευστικού. Κετόνες (π.χ. η ακετόνη, κυκλοεξανόνη, µεθυλισοβουτυλοκετόνη [ΜΙΒΚ] κλπ.) Εύφλεκτες (σηµεία ανάφλεξης κάτω από το µηδέν). Σχετικά χαµηλή τοξικότητα. ιάφοροι διαλύτες Οι νιτροπαραφίνες είναι εύφλεκτες. Παρουσιάζουν ναρκωτική δράση και είναι ερεθιστικές του ήπατος και των νεφρών. Ο διθειάνθρακας είναι εξαιρετικά εύφλεκτος. Είναι ιδιαίτερα τοξικός, δρα κυρίως επί του κεντρικού και του περιφερειακού νευρικού συστήµατος και είναι δυνατό να προκαλέσει παράνοια και θάνατο. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΙΑΛΥΤΩΝ Οι βασικές ιδιότητες των επικινδύνων διαλυτών (και γενικότερα των επικινδύνων χηµικών ουσιών και παρασκευασµάτων) επισηµαίνονται βάσει των κανόνων που προβλέπονται από τις ευρωπαϊκές Οδηγίες 67/548/ΕΟΚ ( Π.. 329/1983, ΦΕΚ 118Α και 140Β/1983) και 88/379/ΕΟΚ για την ταξινόµηση, τη συσκευασία και την επισήµανση των επικινδύνων ουσιών και των παρασκευασµάτων. Οι οδηγίες αυτές

4 καθιερώνουν ειδικά εικονίδια σε πορτοκαλί ή κίτρινο φόντο για κάθε κατηγορία χηµικών ουσιών π.χ. για τις εύφλεκτες, τις τοξικές, τις ερεθιστικές, τις διαβρωτικές κλπ ουσίες. Εκτός των σηµάτων, ιδιαίτερα χρήσιµες είναι και οι λεγόµενες φράσεις κινδύνου (φράσεις R) και οι φράσεις για προφύλαξη (φράσεις S) που προσφέρουν συγκεκριµµένες πληροφορίες τόσο για τους κινδύνους όσο και για τα κατάλληλα µέτρα προστασίας. Όλες οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να βρίσκονται πάντοτε στην ετικέτα της συσκευασίας. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Υποκατάσταση µε λιγότερο επικίνδυνο διαλύτη Ορισµένες βιοµηχανίες προσπαθούν να αντικαταστήσουν τους βλαπτικούς διαλύτες µε άλλους λιγότερο βλαπτικούς, εφόσον είναι εφικτή ανάλογη ποιότητα εργασιών. Σήµερα υπάρχουν π.χ. υδατοδιαλυτά χρώµατα τοίχων. Προστασία από ανάφλεξη/έκρηξη Iδιαίτερος χώρος αποθήκευσης των ευφλέκτων και των επικινδύνων διαλυτών σηµασµένος µε τις κατάλληλες πινακίδες, εφοδιασµένος µε ειδικά συστήµατα πυρασφάλειας και µεταφοράς των διαλυτών. Οι βιοµηχανίες που διαθέτουν εγκαταστάσεις οι οποίες περιέχουν µεγάλες ποσότητες διαλυτών και υπάγονται στην Οδηγία Seveso (Οδηγία 96/82/ΕΚ της ), θα πρέπει να λαµβάνουν τα µέτρα που προβλέπονται από την οδηγία αυτή. Στη βιοµηχανία, όπου υπάρχουν δεξαµενές διαλυτών θα πρέπει να υπάρχουν στο έδαφος κατάλληλες κλίσεις για την αποµάκρυνση των διαλυτών. Έντονος τοπικός εξαερισµός (ρυθµός εξαερισµού τουλάχιστον 5πλάσιος από τον ελάχιστο απαιτούµενο για τη µη ανάφλεξη). Αποκλεισµός κάθε πιθανής πηγής ανάφλεξης. Χρησιµοποίηση ειδικών δοχείων αποθήκευσης αεροστεγώς κλεισµένων και, ει δυνατόν, µε κατάλληλο σύστηµα τροφοδοσίας διαλύτη. Μικρότερες ποσότητες διαλυτών να τοποθετούνται σε ειδικούς θαλάµους ασφαλείας. Πριν τις εργασίες συγκόλλησης ή κοπής θα πρέπει ένα δοχείο διαλύτη να εκκενώνεται και να αποµακρύνονται ακόµη και ίχνη υγρού ή ατµών. Προστασία της υγείας Οι διεργασίες που συµπεριλαµβάνουν διαλύτες πρέπει να επιτελούνται σε κλειστά δοχεία και κυκλώµατα, εάν είναι δυνατόν υπό αρνητική πίεση. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, απαιτείται κατάλληλος εξαερισµός του χώρου. Παρακολούθηση της συγκέντρωσης των ατµών στον αέρα µε φορητά όργανα. Ιατρικός περιοδικός έλεγχος σε εργαζόµενους που εκτίθενται σε διαλύτες. Παρακολούθηση βιολογικών παραµέτρων (µεταβολιτών των διαλυτών σε βιολογικά υγρά π.χ. στο αίµα ή τα ούρα).

5 Χρησιµοποίηση προστατευτικών του αναπνευστικού συστήµατος (µάσκες αερίων, γραµµές τροφοδοσίας αέρα, φιάλες κλπ.). Χρησιµοποίηση προστατευτικών γαντιών για την πρόληψη ερεθισµών του δέρµατος.

6 Παράγοντας Κινδύνου Ιατρικός Έλεγχος Εργαζόµενων Επαγγελµατική Έκθεση στον παράγοντα (ενδεικτική) 1 ος έλεγχος Περιοδικός περ/τητα 1. Ακετόνη αλογονωµένα παράγωγα και οξικό οξύ, οξικός ανυδρίτης, χλωροακετυλένιο, ακετυλακετόνη. Στην παραγωγή της ακετόνης και των αλογονωµένων παραγώγων καθώς και στην παραγωγή του οξικού οξέως, του οξικού ανυδρίτη του χλωροακετυλενίου και της ακετυλακετόνης. Στη χρήση των προαναφερθέντων ουσιών ως πρώτων υλών στην χηµική βιοµηχανία. Στη χρήση διαλυτών που περιέχουν ακετόνη. Νευρολογικός Νευρολογικός 1.α. Οξικό οξύ. επιπλέον, Οδοντιατρικός επιπλέον, Οδοντιατρικός 2. Αλκοόλες. α. Αµυλική. β. Βουτυλική. γ. Προπυλική. δ. Ισοπροπυλική. ε. Μεθυλική. Στην παραγωγή της αµυλικής, βουτυλικής, προπυλικής, ισοπροπυλικής και µεθυλικής αλκοόλης. Στην χρήση των προαναφερθεισών ουσιών ως πρώτων υλών στην χηµική βιοµηχανία. Στη χρήση διαλυτών που περιέχουν τις προαναφερθείσες ουσίες. Νευρολογικός Νευρολογικός Προσδιορισµός της αιθυλικής αλκοόλης στον εκπνεόµενο αέρα, καθώς και στο αίµα (βιολογικός δείκτης έκθεσης) 2.α. Βουτυλική και µεθυλική αλκοόλη επιπλέον, Οφθαλµολογικός επιπλέον, Οφθαλµολογικός

7 Παράγοντας Κινδύνου Ιατρικός Έλεγχος των Εργαζόµενων Επαγγελµατική Έκθεση στον παράγοντα (ενδεικτική) 1 ος έλεγχος περιοδικός περ/τητα 3. Αρωµατικοί υδρογονάθρακες α) Βενζόλιο. β) Τολουόλιο. γ) Ξυλόλιο. δ) Στυρόλιο. ε) Κουµένιο. Στην παραγωγή των αρωµατικών υδρογονανθράκων. Στην διύλιση του βενζολίου και των οµολόγων του. Στη χρήση τους σε διάφορες παραγωγικές διαδικασίες σαν πρώτες ύλες. Στην παραγωγή διαλυτών και χρωµάτων που περιέχουν αρωµατικούς υδρογονάθρακες. Στη χρήση των αρωµατικών υδρογονανθράκων σε εργασίες χηµικής σύνθεσης. Στην επαγγελµατική χρήση προϊόντων που περιέχουν αρωµατικούς υδρογονάνθρακες. 3.α. Βενζόλιο. Λειτουργικές δοκιµασίες αιµοπεταλίων. Προσδιορισµός δικτυοερυθροκυττάρων. Λειτουργικές δοκιµασίες αιµοπεταλίων. Προσδιορισµός δικτυοερυθροκυττάρων. Προσδιορισµός της φαινόλης στα ούρα, στο τέλος της εργασίας (βάρδιας), ως βιολογικού δείκτη επαγγελµατικής έκθεσης. 3.β. Τολουόλιο. Νευρολογικός Εξέταση του κερατοειδή χιτώνα. Νευρολογικός Εξέταση του κερατοειδή χιτώνα. Προσδιορισµός του ιππουρικού οξέως στα ούρα ως βιολογικού δείκτη επαγγελµατικής έκθεσης (διαφορά τιµών µεταξύ, αρχής της εργασίας και τέλος εργασίας).

8 Παράγοντας Κινδύνου Ιατρικός Έλεγχος των Εργαζόµενων Επαγγελµατική Έκθεση στον παράγοντα (ενδεικτική) 1 ος έλεγχος περιοδικός περ/τητα 3.γ. Ξυλόλιο. 3.δ. Στυρόλιο. Νευρολογικός Εξέταση του κερατοειδή χιτώνα. Νευρολογικός Εξέταση του κερατοειδή χιτώνα. Προσδιορισµός του µεθυλιππουρικού οξέως στα ούρα στο τέλος της εργασίας (βάρδιας), ως βιολογικού δείκτη επαγγελµατικής έκθεσης. Προσδιορισµός του αµυγδαλικού οξέως στα ούρα στο τέλος της εργασίας (βάρδιας), ως βιολογικού δείκτη επαγγελµατικής έκθεσης. 3.ε. Κουµένιο. 4. Γλυκόλες, Στην παραγωγή γλυκόλης, νιτρογλυκερίνης και των οµολόγων τους. Στη χρήση των προαναφερθεισών ουσιών ως πρώτων υλών στην χηµική βιοµηχανία. Στη χρήση διαλυτών που περιέχουν γλυκόλες.

9 Παράγοντας Κινδύνου Ιατρικός Έλεγχος των Εργαζόµενων Επαγγελµατική Έκθεση στον παράγοντα (ενδεικτική) 1 ος έλεγχος περιοδικός περ/τητα 4.α. Γλυκόλες. (συνέχεια) Ουρία αίµατος. Γενική ούρων. Στην οξεία δηλητηρίαση. οκιµασίες νεφρικής 5. Παράγωγα των αλειφατικών αλογονωµένων υδρογονανθράκων. Στην παραγωγή των αλογονωµένων παραγώγων των αλειφατικών υδρογονανθράκων. Στη χρήση των προαναφερθεισών ουσιών ως πρώτων υλών στην χηµική βιοµηχανία. Στην χρήση διαλυτών που περιέχουν παράγωγα των αλειφατικών αλογονωµένων υδρογονανθράκων. 5α. Τετραχλωροαιθάνιο. Ουρία αίµατος. Γενική ούρων. Ηλεκτρ/φηµα. Προσδιορισµός των αιµοπεταλίων. ψυχιατρικός έλεγχο Ηλεκτρ/φηµα. οκιµασίες νεφρικής Προσδιορισµός των αιµοπεταλίων. 5.β. Τριχλωροµεθάνιο. 5.γ. Χλωριούχο αιθυλένιο. 5.δ. Χλωριούχο µεθύλιο. 5.ε. Βρωµιούχο µεθύλιο. Ουρία αίµατος. Γενική ούρων. Ηλεκτρ/φηµα. Ηλεκτρ/φηµα. οκιµασίες νεφρικής

10 Παράγοντας Κινδύνου Ιατρικός Έλεγχος των Εργαζόµενων Επαγγελµατική Έκθεση στον παράγοντα (ενδεικτική) 1 ος έλεγχος περιοδικός περ/τητα 5.ζ Τριχλωροαιθυλένιο. Ουρία αίµατος. Γενική ούρων. Ηλεκτρ/φηµα. Οφθαλµολογικός οκιµασίες λαβυρίνθου. Ηλεκτρ/φηµα. οκιµασίες νεφρικής Οφθαλµολογικός οκιµασίες λαβυρίνθου. 6. Πετρελαϊκός αιθέρας και βενζίνη. Στη διύλιση του πετρελαίου. Στην παραγωγή της βενζίνης. Στην παραγωγή και χρήση διαλυτών που περιέχουν βενζίνη. Νευρολογικός Νευρολογικό έλεγχο. 7. Πυριδίνη. Στην παραγωγή της πυριδίνης. Στη χρήση της πυριδίνης ως πρόσθετον (νοθευτικόν) στην βενζίνη. Στη χρήση της πυριδίνης στη βιοµηχανία χρωµάτων. Στη χρήση διαλυτών που περιέχουν πυριδίνη. Στη χρήση της πυριδίνης στη χηµική και φαρµακευτική βιοµηχανία. ψυχιατρικός έλεγχο. Γενική ούρων. Προσδιορισµός της πυριδίνης στον εκπνεόµενο αέρα και στα ούρα, ως βιολογικό δείκτη έκθεσης. Προσδιορισµός της Ν- µεθυλπυριδίνης στα ούρα, ως βιολογικό δείκτη επαγγελµατικής έκθεσης.

11 Παράγοντας Κινδύνου Ιατρικός Έλεγχος των Εργαζόµενων Επαγγελµατική Έκθεση στον παράγοντα (ενδεικτική) 1 ος έλεγχος περιοδικός περ/τητα 8. Τετραχλωριούχος άνθρακας. Στην παραγωγή του τετραχλωριούχου άνθρακα. Στη χρήση του τετραχλωριούχου άνθρακα ως διαλύτη. Στις εργασίες αναγόµωσης των πυροσβεστήρων. Στην παραγωγή ψυκτικών µειγµάτων (freon). Στην παραγωγή βερνικιών και λάκας. Ουρία αίµατος. Σάκχαρο αίµατος. οκιµασίες νεφρικής Νευρολογικός οκιµασίες νεφρικής Νευρολογικός 9. Φαινόλες. θειοφαινόλες. Κρεσόλες. Στην παραγωγή φαινόλης, θειοφαινόλης και κρεσόλης. Στη χρήση των προαναφερθεισών ουσιών ως πρώτων υλών στη χηµική βιοµηχανία. Στην παραγωγή και χρήση φυτοφαρµάκων. Γενική ούρων. Ουρία αίµατος. οκιµασίες νεφρικής Εξέταση του κερατοειδή χιτώνα. οκιµασίες νεφρικής Εξέταση του κερατοειδή χιτώνα. 10. Φορµαλδεΰδη και µυρµηκικό οξύ. Στην παραγωγή της φορµαλδεΰδης και του µυρµηκικού οξέως. Στην παραγωγή συνθετικής ρητίνης. Στην παραγωγή και επεξεργασία κόντρα πλακέ. Στην χρήση της φορµαλδεΰδης ως συντηρητικού στα υφάσµατα. ερµατικές δοκιµασίες (Patch testing). Ρινοσκοπικός ερµατικές δοκιµασίες (Patch testing). Ρινοσκοπικός κάθε 3 χρόνια

12 Για τον έλεγχο των ατόµων που εκτίθενται σε ηπατοτοξικές ουσίες προτείνουµε ο ιατρικός έλεγχος να περιλαµβάνει δύο οµάδες εξετάσεων, την «οµάδα ελέγχου» και την «οµάδα επιβεβαίωσης». Η «οµάδα ελέγχου» αποτελείται από 3 εξετάσεις: ALT (αλανινο-αµινο-τρανσφεράση). γgt (γ-γλουταµινική τρανσφεράση). CHE (χολινεστεράση). Η «οµάδα επιβεβαίωσης» αποτελείται από 5 εξετάσεις: AST (ασπαρτική αµινοτρανσφεράση). ALB (λευκωµατίνη). BIL-d (χολερυθρίνη άµεσος) PT (χρόνος προθροµβίνης). ALP (αλκαλική φωσφατάση). Στην περίπτωση που οι τιµές της «οµάδας ελέγχου» είναι φυσιολογικές µπορούµε να αποκλείσουµε την βλάβη στο ήπαρ. Στην περίπτωση που έστω και µία τιµή της «οµάδας ελέγχου» δεν είναι φυσιολογική, πρέπει να προχωρήσουµε για την διάγνωση στην υλοποίηση της «οµάδα επιβεβαίωσης».

ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Η σωστή χρήση και αποθήκευση των επικινδύνων ουσιών προϋποθέτει την ταξινόµηση και επισήµανσή τους

ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Η σωστή χρήση και αποθήκευση των επικινδύνων ουσιών προϋποθέτει την ταξινόµηση και επισήµανσή τους ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σπύρος οντάς, ρ. Χηµικός, Κέντρο Υγείας Υγιεινής της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Η σωστή χρήση και αποθήκευση των επικινδύνων ουσιών προϋποθέτει την ταξινόµηση και

Διαβάστε περισσότερα

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά Καθετί στο φυσικό κόσµο που µας περιβάλλει αποτελείται από χηµικές ουσίες. Η γη που κατοικούµε, ο αέρας που αναπνέουµε, οι τροφές που τρώµε, τα αυτοκίνητα που οδηγούµε, τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοθέα Α. Λαζαρίδου ΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Αριστοθέα Α. Λαζαρίδου ΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Σελίδα 1 από 17 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Χηµικός Μηχανικός M.Sc. Ch.E., N.J.I.T. Μηχανικός Ασφαλείας Οµίλου Εταιρειών ΕΤΜΑ Α.Ε. Καθηγήτρια Πυροσβεστικής Ακαδηµίας - Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣ 50/70 Αριθµός CAS: 8052-42-4 Αριθµός EINECS: 232-490-9 Χρήση: Κατασκευή έργων οδοποιίας. 1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ),

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβολα Επικινδυνότητας

Σύµβολα Επικινδυνότητας Σύµβολα Επικινδυνότητας Με την Οδηγία για τις Επικίνδυνες Ουσίες θεσµοθετήθηκε η χρήση των Συµβόλων επικινδυνότητας για την επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών. Η Οδηγία των Επικίνδυνων Ουσιών είναι ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: Α ΙΠΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Ερεθιστικό στα µάτια. έρµα : Προκαλεί ερεθισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΝΤΑΛΑΜΠΙΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Φώτης Ρήγας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Φώτης Ρήγας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Φώτης Ρήγας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (MULTIMEDIA) (ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ HAZARD SPOTTING ΤΟΥ ICHEME) ΑΘΗΝΑ 2004 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εύη Γεωργιάδου, Χηµικός Μηχανικός Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας του ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή Σε κάθε εργασιακό χώρο υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς ή/και έκρηξης

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης

1. Πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης ΑΕΒΕ 1. Πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης Η επιχείρηση έχει την επωνυµία ΑΕΒΕ µε ΑΦΜ. Η επιχείρηση κατασκευάζει µεταλλικές κατασκευές, εξοπλισµό καταστηµάτων και γραφείων καθώς και επιπλώσεις και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MONOCELL R

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MONOCELL R Σύµφωνα µε την οδηγία 1907/2006/EK REACH 1 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Προσδιορισµός του προϊόντος Χηµική ονοµασία ιογκώσιµο πολυστυρένιο Προσδιορισµός ή εµπορική ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 1/11 1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία A/C FOAM CLEANER 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Ετικέτα γεωργικών φαρµάκων, καθορισµός και τυποποίηση σήµανσης, προφυλάξεων και διάταξης. (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ετικέτα γεωργικών φαρµάκων, καθορισµός και τυποποίηση σήµανσης, προφυλάξεων και διάταξης. (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 83345/88 Ετικέτα γεωργικών φαρµάκων, καθορισµός και τυποποίηση σήµανσης, προφυλάξεων και διάταξης. (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 14 και 22

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ Φ. Ρήγας Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ Χηµικός Μηχανικός - Υγιεινολόγος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικειµενικός στόχος του ελέγχου της ατµοσφαιρικής ρύπανσης είναι η διατήρηση της ατµόσφαιρας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ FIBRAN Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ FIBRAN Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ FIBRAN Α.Ε. Φεβρουάριος 2005 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Σύγχρονες τεχνολογίες ελέγχου ποιότητας εσωτερικού αέρα»

«Σύγχρονες τεχνολογίες ελέγχου ποιότητας εσωτερικού αέρα» «Σύγχρονες τεχνολογίες ελέγχου ποιότητας εσωτερικού αέρα» 2011 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 4751 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... σελ4 Κεφάλαιο1 : Σημαντικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία και απόρριψη των χηµικών αποβλήτων κατά την ηµερήσια εργαστηριακή εργασία

Επεξεργασία και απόρριψη των χηµικών αποβλήτων κατά την ηµερήσια εργαστηριακή εργασία Επεξεργασία και απόρριψη των χηµικών αποβλήτων κατά την ηµερήσια εργαστηριακή εργασία Εισαγωγή Τι είναι απόβλητο? Τα απόβλητα ορίζονται στην Νοµοθετική Πράξη Ανακύκλωση και ιαχείρηση Αποβλήτων (KrW-/AbfG)

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ & ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ & ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ l r -. waam ι a w * i i 1 Β Π τ Ί Μ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ & ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ II I k J S. ^. ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέση Εικόνας Εξώφυλλου. Το πείραµα στη διδασκαλία της Χηµείας Χηµεία και Καθηµερινή Ζωή. Τσιοµλεκτσής Αλέξανδρος Χρηστίδης Σταύρος

Θέση Εικόνας Εξώφυλλου. Το πείραµα στη διδασκαλία της Χηµείας Χηµεία και Καθηµερινή Ζωή. Τσιοµλεκτσής Αλέξανδρος Χρηστίδης Σταύρος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστηµιακό Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔιΧηΝΕΤ Διδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες Το πείραµα στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

To Σύνδρομο του Άρρωστου Κτιρίου (Sick building Syndrome)

To Σύνδρομο του Άρρωστου Κτιρίου (Sick building Syndrome) To Σύνδρομο του Άρρωστου Κτιρίου (Sick building Syndrome) Ειρήνη Αργυροπούλου, Ζωή Καζαντζίδου, Φοιτήτριες Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ. Ως άρρωστα κτίρια, χαρακτηρίζονται τα νεόκτιστα κτίρια που

Διαβάστε περισσότερα

ελτιο δεδοµενοζ ασφαλειασ

ελτιο δεδοµενοζ ασφαλειασ Αριθµός προϊόντος : AT12-0004 RM25 Σελίδα 1 από 16 1 01 Σοιχεία ουσίας / µίγµατος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος RAL 9010 25L. AT12-0004 RM25 53200593 Συναφείς προσδιοριζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Τµήµα Χηµείας Σελίδα 1 9/8/2003 ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓIΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Εισαγωγή Για την οµαλή και ασφαλή λειτουργία του Τµήµατος είναι απαραίτητη η ενηµέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ευθύµιος Νταρακάς Θεσσαλονίκη 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συµµορφώνεται στον Κανονισµό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτηµα II - Ελλάδα 1. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ CAS : 86290-81-5 ΑΡΙΘΜΟΣ EINECS : 289-220-8

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ CAS : 86290-81-5 ΑΡΙΘΜΟΣ EINECS : 289-220-8 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ CAS : 86290-81-5 ΑΡΙΘΜΟΣ EINECS : 289-220-8 ΧΡΗΣΗ : Ως καύσιμο σε κινητήρες εσωτερικής καύσης, που λειτουργούν με σύστημα επιβαλλόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31 Ηµεροµηνία έκδοσης: 19/01/2011 Έκδοση :01 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Στοιχεία της ουσίας η του παρασκευάσµατος 1.1 Εµπορική Ονοµασία «DESMOS» SOLVE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα