Τεχνητές Υδατοσυλλογές της Κρήτης Ταµιευτήρες νερού ή και Υγρότοποι; υνατότητες Πολλαπλών ρόλων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνητές Υδατοσυλλογές της Κρήτης Ταµιευτήρες νερού ή και Υγρότοποι; υνατότητες Πολλαπλών ρόλων"

Transcript

1 Τεχνητές Υδατοσυλλογές της Κρήτης Ταµιευτήρες νερού ή και Υγρότοποι; υνατότητες Πολλαπλών ρόλων Μιχάλης ρετάκης Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Πανεπιστήµιο Κρήτης

2 Το υγροτοπικό µωσαϊκό στην Κρήτη LIFE 00/GR/000685

3 Φυσικοί υγρότοποι: Κατάσταση στην Κρήτη Είναι µικροί, αλλά πολλοί πόσοι; Βρίσκονται κυρίως στις ακτές Βιοποικιλότητα - Αισθητική αξία Χωρίς ουσιαστική προστασία, συνεχής υποβάθµιση

4 Φυσικοί υγρότοποι Κρήτης: Τύποι και ποικιλία Οικοσυστήµατα: Ποικιλία, διαφορετικότητα, σε γειτονία µε άλλα παράδειγµα µε αµµοθίνες ή χερσαία οικοσ/µατα Τύποι οικοτόπων: πολύ µεγάλη ποικιλότητα, ανάµιξη σε µικρό χώρο, πολλές µορφές στη διάρκεια του έτους

5 Φυσικοί υγρότοποι Κρήτης: Χλωρίδα - Βλάστηση Η µορφή της Βλάστησης συνδέεται µε την ιστορία της Κρήτης, υπό συνεχή διαµόρφωση, ενδιαφέρουσες φυτοκοινωνίες (πηγές, παραποτάµια βλάστηση, τέλµατα) Χλωριδική ιδιοµορφία, τοπικά σηµαντική, και ανάµιξη µε στοιχεία χερσαίων οικοσυστηµάτων

6 Φυσικοί υγρότοποι Κρήτης: Πανίδα εκτός πτηνών Ασπόνδυλα: ενδιαφέρουσα ποικιλία κυρίως στα υδρόβια έντοµα και σαλιγκάρια. Από τα σπονδυλωτά ξεχωρίζουν ο κρητικός (ενδηµ.) λιµνοβάτραχος Rana cretensis και η νεροχελώνα (προστατευόµενη) Mauremis rivulata

7 Φυσικοί υγρότοποι Κρήτης: Ορνιθοπανίδα Το πέρασµα των µεταναστευτικών πουλιών δίνει ιδιαίτερη σηµασία στους υγρότοπους της Κρήτης. Το νησί είναι υπεύθυνο για την καλή διατήρηση ενός µεγάλου ποσοστού της Ευρωπαϊκής ορνιθοπανίδας! Αλκυόνη Alcedo atthis Χαλκόκοτα Plegadis falcinellus Λασπότρυγγας Tringa glareola

8 Παραλιακοί εποχιακοί υγρότοποι Μεταναστευτικά πουλιά: Μεγάλη σηµασία το χειµώνα και την άνοιξη Αισθητική αξία - τουριστική ανάπτυξη

9 Εκβολές ποταµών 2 χαρακτηριστικοί τύποι Αντιµετωπίζονται σαν κανάλια

10 Εσωτερικά ύδατα: φυσικές και ηµιφυσικές λίµνες - πηγές Λίµνες δηµιουργηµένες από καρστικές πηγές σε χαµηλά υψόµετρα Αντιµετωπίζονται συχνά σαν απλές δεξαµενές

11 Εσωτερικά ύδατα: ποταµάκια και βάλτοι Ορεινοί βάλτοι Ποτάµια και χείµαρροι Έλη πληµµυρικά κοντά σε κοίτες ποταµών, µαίανδροι

12 Άλλοι φυσικοί µικροί υγρότοποι: ίοδοι άγριας ζωής Ρέµατα πρόσκαιρης ροής νησιωτική σηµασία Μικρά έλη - καλαµιώνες Έλη υφάλµυρα εσωτερικά

13 Κουρνάς Γεωργιούπολη Το µεγαλύτερο σε έκταση σύστηµα υγροτόπων της Κρήτης Μεγάλη ποικιλία οικοτόπων, τύπων βλάστησης, ενδιαιτηµάτων Νόµοι που δεν εφαρµόζονται (ΖΟΕ)

14 Γεροπόταµος Μεσσαράς Κάποτε σηµαντικό δέλτα. Τώρα τµήµατα φυσικών υγροτόπων υπό το φάσµα της ξηρασίας

15 Κουρταλιώτης και Πρέβελη Ανεκτίµητης αξίας βιότοπος Αλλά και δείγµα πρόχειρης και επικίνδυνης διαχείρισης από πολλούς φορείς

16 Γεροπόταµος Ρεθύµνου Ένας υπέροχος άγνωστος βιότοπος! Πηγές, κολύµπες και εκβολές

17 Κατάσταση φυσικών υγροτόπων της Κρήτης Υποβάθµιση Συρρίκνωση - Αποξήρανση Έλλειψη ιαχείρισης και Προστασίας Θεωρούνται πόροι κυρίως για τουριστική ανάπτυξη µε το δεδοµένο µαζικό µοντέλο της Κρήτης χωρίς µακρόπνοη προοπτική

18 Αυξάνονται Κυρίως στο εσωτερικό της Κρήτης Αναπλήρωση οικολογικών λειτουργιών Συµπληρωµατικότητα Υγρό περιβάλλον στον ξηρό περίγυρο ιαχείριση ετεροβαρής αλλά και κάποιας µορφής προστασία Να δούµε τι ρόλους συµπληρωµατικούς µπορούν να παίξουν Τεχνητοί υγρότοποι

19 ΦΡΑΓΜΑΤΑ Αγιά το παλιότερο, 1928 Μικρά για άρδευση και ΕΗ Μεγάλο Μπραµιανά Ιεράπετρας, 1986 Υπό κατασκευή και σε σχεδιασµό

20 ιαφορά µε µεγάλα φράγµατα Φράγµα Θησαυρού, Ποταµός Νέστος

21 ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΕΣ Εξωποτάµιες Μικρές ιδιωτικές και διαχειριζόµενες από φορείς Όλες πρόσφατες, 1994 Σκινιάς

22 Υψόµετρο, θέση Τρόπος κατασκευής Γλάροι και µόνο γλάροι, αρκεί αυτό; Γιατί καταστρέφονται εύκολα;

23 Τα θετικά Ιδιοκτησιακό Θέση µακριά από ακτές Ρύπανση περιορισµένη ή ελεγχόµενη Εύκολα αντικαθιστά λειτουργίες φυσικών υγροτόπων σπάνιων στα νησιά όπως µεγάλη έκταση ελεύθερου νερού, βάθος

24 Τεχνητοί υγρότοποι και βιοποικιλότητα Ποικιλία τύπων υγροτόπων λίµνη, καλαµιώνας, ποτάµι Χαµηλό υψόµετρο, συνεύρεση οργανισµών Έλλειψη ανάλογων φυσικών υγροτόπων στην Κρήτη Μεγάλη σχετικά επιφάνεια ελεύθερου νερού Προστασία από κυνήγι, αυθαιρεσία LIFE 00/GR/000685

25 Υδρο-Οικολογικές λειτουργίες LIFE 00/GR/000685

26 LIFE 00/GR/ Αντιστοιχία µε πεδινές ηπειρωτικές λίµνες Συγκράτηση φερτών υλικών και άλλα εν χάνεται όλο το χειµερινό νερό Λίµνες = εσωτερικές νησίδες ανάµεσα σε καλλιέργειες ή χέρσες περιοχές Αποστάσεις που «µικραίνουν» Πολλαπλοί ρόλοι

27 Βαλτόπαπια Μειούµενο Παγκόσµια Η Βαλτόπαπια (Aythya nyroca) Παγκόσµια τρωτό είδος, φώλιαζε παλιότερα στην Κρήτη τώρα Ξεχειµωνιάζει ΣΤΟΥΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ σε µεγάλους για το είδος αριθµούς άτοµα κάθε χρόνο και αρκετά περαστικά Κυνήγι και περιορισµός φυσικών βιότοπων

28 Τα αρνητικά Νερό στάθµη, διαχείρισή του από Νερό στάθµη, διαχείρισή του από διάφορους φορείς Πολυµεταβλητότητα συνθηκών σε χρόνο και χώρο Αστοχία επιλογών Ξενόφερτα είδη πανίδας φυτέυσεις ύσκολα αντικαθιστά ορισµένες φυσικές λειτουργίες και αξίες φυσικών υγροτόπων

29 Η περίπτωση της Λίµνης Αγιάς Χανίων Η παλαιότερη τεχνητή λίµνη της Κρήτης αλλά στην ουσία φυσικός υγρότοπος ίσως ο σηµαντικότερος της Κρήτης Σηµαντικοί πληθυσµοί απειλουµένων ειδών πτηνών Ανυπαρξία ολοκληρωµένης διαχείρισης Οικοτουριστική και εκπαιδευτική σηµασία

30 LIFE 00/GR/ Το πρόγραμμα LIFE-Περιβάλλον Αξιολόγηση και αποτίμηση αξιών των φυσικών υγροτόπων και των συνθηκών των τεχνητών υδατοσυλλογών στην Κρήτη. Υλοποίηση μέτρων αποκατάστασης σε επιλεγμένες τεχνητές υδατοσυλλογέςμε τη χρήση διαχειριστικών σχεδίων ώστε να βελτιωθούν και αναδειχθούν οι υγροτοπικές τους αξίες και η κοινωνικοοικονομική τους σημασία. Ενσωμάτωση της κατάλληλης μεθοδολογίαςγια να συμβάλει στην κατανόηση της πολυλειτουργικής διαχείρισης των τεχνητών υδατοσυλλογών σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, και έτσι να μπουν μαζί με την άρδευση οι υγροτοπικές λειτουργίες ως σημαντικής αξίας για τη βιοποικιλότητα. Περιοχές Επίδειξης Gergeri res.

31 ΕΤΑΙΡΟΙ Μ.Φ.Ι.Κ. Π.Κ. ως ικαιούχος Μ.Α.Ι.Χ. ήµοι: Ιεράπετρας, Αρκαλοχωρίου, Ρούβα, Θραψανού και Αστερουσίων Τυπική αρχή: Ιούνιος 2001 Ουσιαστική αρχή: Νοέμβριος 2001 Διάρκεια 42 μήνες Αρχική πρόταση για τέλος στις 30 Νοεμβρίου 2004 Παράταση 10 μήνες Τέλος 30 Σεπτεμβρίου 2005

32 Λίμνη Φράγματος Μπραμιανών Ιεράπετρας

33 Μπραµιανά LIFE 00/GR/000685

34 Μπραµιανά LIFE 00/GR/000685

35 LIFE 00/GR/ Μπραµιανά

36 Λίμνη Φράγματος Αμουργελλών

37 Αµουργέλλες LIFE 00/GR/ Ταχύτατος εποικισµός Εµπλουτισµός µε κεφάλους

38 LIFE 00/GR/ Πάρτιρα

39 η Λιµνοδεξαµενή Σκινιά και ο Μπαρίτης Χλωρίδα και ορνιθοπανίδα LIFE 00/GR/000685

40 Λιβάδα Θραψανού LIFE 00/GR/000685

41 Λιµνοδεξαµενή Γέργερης

42 Καθορισµός και εκτίµηση συνθηκών των υδατοσυλλογών Απογραφή υγροτόπων, φυσικών και τεχνητών της Κρήτης µε κριτήρια υδρολογικά, λειτουργικά και οικολογικά Αοτίµηση οικονοµικών και κοινωνικών λειτουργιών (ΜΑΙΧ) Αποτίµηση οικολογικών συνθηκών Αναφορά δεικτών αξιολόγησης Περιγραφή της µεθόδου αξιολόγησης των υγροτοπικών λειτουργιών (IVA) και της πιλοτικής εφαρµογής της στις υδατοσυλλογές της Κρήτης Γεωγραφική Βάση εδοµένων Εγχειρίδιο χρήσης του D.S.T. Γενικές κατευθύνσεις διαχείρισης των υδατοσυλλογών για την επίτευξη πολλαπλών λειτουργιών µε έµφαση στην υποστήριξη της βιοποικιλότητας

43 Αποτίµηση οικολογικών συνθηκών Χλωρίδα και Βλάστηση (ΜΑΙΧ) Πανίδα Παρακολούθηση Αξιολόγηση Αποτίµηση σε 13 κύριους βιότοπους εφαρµογή σε περισσότερους

44 Βάση εδοµένων

45 Εργαλείο Υποστήριξης της Απόφασης

46 DST εγχειρίδιο

47 Αποσελέµης και Πλακιώτισσα αντιπαραβολή Α. Εκτροπή και καταστροφή φυσικών υγροτόπων και άλλων φυσικών ενδιαιτηµάτων Π. Φράγµα σε φυσική ροή ποταµού µε ισχυρή χειµαρώδη ροή το χειµωνα και όχι µεταφορά από νερά πηγών Α. Σχετικά µεγάλα βάθη, απότοµες όχθες Π. Βάθη σχετικά µεγάλα αλλά οµαλές όχθες περιθώριο στην ανάπτυξη παρόχθιας βλάστησης Α. Κοντά στη λογική µεγάλων φραγµάτων Π. Πολλά περιθώρια δράσεων για ποικίλες λειτουργίες και σε όφελος της βιοποικιλότητας

48 Μέτρα επίδειξης και αποκατάστασης (WP3) ιαχειριστικά σχέδια Τεχνικές µελέτες Γεωτεχνικές µελέτες άλλες µελέτες Τεχνητός υγρότοπος στα Μπραµιανά

49

50 Σ Χ Ε Ι Ε Σ

51 Νησίδες

52 Λιβάδα Θραψανού Νησίδα στη Λιβάδα Θραψανού

53 Τα χρυσόψαρα τα αλλάζουν όλα!

54 Έργα επίδειξης Παρατηρητήριο Μπραμινά Λιβάδα - ταμπέλα

55 Έργα επίδειξης Γέργερη Εξέδρα Αμμουργέλες

56 Έργα επίδειξης Θέση θέας - Αμμουργέλλες Περίπτερο ενημέρωσης - Αμμουργέλλες

57 Έργα επίδειξης Περίπτερο ενημέρωσης στα Μπραμιανά τώρα χρησιμοποιείται από το ΚΠΕ Ιεράπετρας Τραπεζόπαγκοι στις Αμμουργέλλες

58 Ιστοσελίδα

59 Οικοτουριστικός Οδηγός

60 Οδηγός Καλής Πρακτικής και CD-ROM

61 Υγρότοποι: Ιδανικός τόπος εκπαίδευσης για τη φύση υνατότητα παρατήρησης πολλών µορφών ζωής, ιδίως πουλιών υνατότητα πρακτικής άσκησης

62

63

64

65

66

67 Ευχαριστώ

Κοινωνικο-οικονοµικές λειτουργίες-χρήσεις των υπό µελέτη υγροτόπων. Προσδιορισµός και Αξιολόγηση.

Κοινωνικο-οικονοµικές λειτουργίες-χρήσεις των υπό µελέτη υγροτόπων. Προσδιορισµός και Αξιολόγηση. ΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΝΙΩΝ Κοινωνικο-οικονοµικές λειτουργίες-χρήσεις των υπό µελέτη υγροτόπων. Προσδιορισµός και Αξιολόγηση. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Εμμ. Δασκαλάκης 1, Ευστράτιος Μυλωνάκης 2, Βουμβουλάκης Χαρίδημος 3, Τσαντηράκη Σοφία 4.

Παύλος Εμμ. Δασκαλάκης 1, Ευστράτιος Μυλωνάκης 2, Βουμβουλάκης Χαρίδημος 3, Τσαντηράκη Σοφία 4. «Νήσος Χρυσή: Η διαμαντόπετρα της Μεσογείου και η αειφορική της διαχείρισης», καλές πρακτικές και δράσεις που εφαρμόζονται στα πλαίσια του Περιφερειακού Θεματικού Δικτύου «Υγροτ(ρ)οπο ποιώ τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΗΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΡΑΜΑ 2008 ΝΤΟΒΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΣΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία επικοινωνίας: Βιβλιογραφική αναφορά:

Στοιχεία επικοινωνίας: Βιβλιογραφική αναφορά: Για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης συνεργάστηκαν: (με αλφαβητική σειρά) Στέλλα Βαρελτζίδου (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία), Ναταλία Καλεύρα (WWF Ελλάς), Μαριάννα Καρίβαλη (WWF Ελλας), Νίκη Καρδακάρη (Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Γενικά περί Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων ΜΕΛ Η µεγάλη οικονοµική ανάπτυξη της Κρήτης τα τελευταία χρόνια τόσο στον τουριστικό όσο και στον γεωργικό τοµέα είχε σαν αποτέλεσµα την

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟ-ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ (2007-2012)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟ-ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ (2007-2012) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟ-ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ (2007-2012) Περιγραφή της περιοχής μελέτης Ως υγρά λιβάδια ή υγρολίβαδα χαρακτηρίζονται τα λιβάδια που καλύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Τεχνική Έκθεση

Τελική Τεχνική Έκθεση ACTIONS FOR THE CONSERVATION OF MEDITERRANEAN TEMPORARY PONDS IN CRETE LIFE04NAT/GR/000105 Τελική Τεχνική Έκθεση Μελέτη ανθρωπογενών πιέσεων και ποιότητας νερού και εδάφους στα Μεσογειακά Εποχικά Λιµνία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 11473 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος

Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος Λ. Τάτσης, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.Π.Μ.Σ. "Περιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε την επιστηµονική παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας και παραµέτρων σχετιζόµενων µε την εν λόγω βλ. Ενότητα 7.1.4.

Σχετικά µε την επιστηµονική παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας και παραµέτρων σχετιζόµενων µε την εν λόγω βλ. Ενότητα 7.1.4. 7.3.4 Σχέδιο επιστηµονικής παρακολούθησης ιχθυοπανίδας Σχετικά µε την επιστηµονική παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας και παραµέτρων σχετιζόµενων µε την εν λόγω βλ. Ενότητα 7.1.4. 7.3.5 Σχέδιο επιστηµονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΡΗΤΗΣ LIFE ENVIRONMENT «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΕΣ: ΕΠΙ ΕΙΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» LIFE00ENV/GR/000685 ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστροφή στην αρχική σελίδα Ικαριακά και Φουρνιώτικα Νέα Ηλεκτρονική έκδοση αναπτυξιακού χαρακτήρα της Επαρχίας Ικαρίας εκδότης: Ηλίας Γιαννίρης Νέα Περίοδος Τεύχος 7, Μάρτιος-Απρίλιος 2007 προηγούµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑ Σύµβουλοι ιαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστηµάτων Συντονισµός Μελέτης Άννα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΥ Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island, Skyros Επιδεικτική εφαρμογή της προσέγγισης «Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα» για τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και βρίσκονται σε λειτουργία, 15 μεγάλα και 9 μικρά Υδροηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΡΗΤΗΣ LIFE ENVIRONMENT «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΕΣ: ΕΠΙ ΕΙΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» LIFE00ENV/GR/000685 ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Μηχ. Περ/ντος, ΤΕΕ/ΠΤ Μαγνησίας, Μέλος Αντιπρ., Επιμελήτρια της ΜΕ Περ/ντος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο

Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο Για τη διατήρηση ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των περιοχών Natura 2000 στο Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα (2009 2013) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009, ΧΑΛΑΣΤΡΑ Συγγραφείς: Στέλλα Βαρελτζίδου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων

Σχέδιο ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (βλέπε επίσης Πίνακα ΙΙ στο Παράρτηµα) Σηµαντικό σε επίπεδο Είδος οικοτόπου Κωδικός Είδος πτηνού 2 Κατάσταση ιεθνές Ευρώπη ς Εθνικό Παγκοσµίως απειλούµενο. Παρόν όλο το χρόνο, 10-20 ζευγάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Δραστηριότητες σε αστική περιοχή

Α. Δραστηριότητες σε αστική περιοχή Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Αναλυτικός πίνακας δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2010 2011... 3 3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ... 8 Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ... 8 Α.1 Πάρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΠΜΣ Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΠΜΣ Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος Πίνακας περιεχομένων Κατάλογος πινάκων και εικόνων...4 Περίληψη...6 Abstract...7 Εισαγωγή...8 1. Παρουσίαση πρότασης δημιουργίας Ορνιθολογικού Περιβαλλοντικού Πάρκου Παμβώτιδας... 10 1.1. Υφιστάμενη κατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ. και αναθεωρήσεις στην αντιμετιοπιση της εκμετάλλευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ. και αναθεωρήσεις στην αντιμετιοπιση της εκμετάλλευσης ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 7.1 Διαχείριση φυσικών περιοχών Ο σεβασμός του ανθρώπου προς το περιβάλλον μέσα στο χρόνο έχει περάσει από διαδοχικά στάδια βαθμού εκτίμησης προς αυτό. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΙβΓΕΚΒ Υ ΐ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΙβΓΕΚΒ Υ ΐ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΙβΓΕΚΒ Υ ΐ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ 1993 Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) ιδρύθηκε το 1991 ύστερα από πρόταση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε προς την

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα Ιταλία 2007 2013»

Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα Ιταλία 2007 2013» Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα Ιταλία 2007 2013» Άξονας Προτεραιότητας 3: «Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από τους Υπεύθυνους Παρακολούθησης για τις ΙΒΑ, 2009.

Στοιχεία από τους Υπεύθυνους Παρακολούθησης για τις ΙΒΑ, 2009. IBA caretakers Το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο του Δικτύου των Υπ. Παρακολούθησης των ΙΒΑ V O L U M E 1 2 0 7 / 2 0 1 0 Στοιχεία από τους Υπεύθυνους Παρακολούθησης για τις ΙΒΑ, 2009. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα