ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 81 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 81 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017"

Transcript

1 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 81 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος Α ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 81/ΣΥΓ/2.1 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των Πρακτικών της Εφορευτικής Επιτροπής των μελών των Συμβουλίων των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας, αναφορικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας για την Εκλογή του Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας για το υπόλοιπο της θητείας του Καθηγητή Κρίστη Χρυσοστόμου. Βάσει των αποτελεσμάτων της εκλογικής διαδικασίας, ο Καθηγητής Φαίδων Κυριακίδης έχει εκλεγεί στη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας, με ισχύ μέχρι την 21 η Νοεμβρίου Φ. Κυριακίδης 81/ΣΥΓ/2.2 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση και ενέκρινε ομόφωνα την Έκθεση Συμμόρφωσης αναφορικά με τις συστάσεις και τις εισηγήσεις του Γενικού Ελεγκτή για το έτος ΔΔΟ/ Εσωτερικός Ελεγκτής/ ΥΟικ 81/ΣΥΓ/2.3 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση αναφορικά με τον διορισμό του Επίκουρου Καθηγητή Αλέξανδρου Χαραλαμπίδη από το Υπουργικό Συμβούλιο ως αντιπρόσωπο της σε φόρουμ του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας- Τεχνολογίας «European Institute of Innovation (EIT) Stakeholder Forum». Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας- Τεχνολογίας αποτελεί ανεξάρτητο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ως στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης μέσα από την προώθηση και την ενίσχυση των συνεργειών και της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών φορέων, καθώς και τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για ανάπτυξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη. 81/ΣΥΓ/2.4 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των πρακτικών της Ειδικής Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου 2017, με σκοπό την εκλογή ενός εκπροσώπου του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (εκλελεγμένου) της Σχολής στη Σύγκλητο, για το υπόλοιπο της θητείας του Καθηγητή Φαίδωνα Κυριακίδη. Φ. Κυριακίδης/ Ε. Ακύλας Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ευάγγελος Ακύλας έχει εκλεγεί ως εκπρόσωπος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (εκλελεγμένου) της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας στη Σύγκλητο, με ισχύ μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου /ΣΥΓ/2.5 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των πρακτικών της Ειδικής Συνεδρίας του Συμβουλίου του τος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου 2017, με σκοπό την εκλογή Προέδρου του τος, Φ. Κυριακίδης/ Ε. Ακύλας 81 η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Α, 5 Απριλίου 2017 Σελ. 1

2 για το υπόλοιπο της θητείας του Καθηγητή Φαίδωνα Κυριακίδη. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ευάγγελος Ακύλας έχει εκλεγεί ως Πρόεδρος του τος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής. 81/ΣΥΓ/2.6 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των Πρακτικών της 87 ης Συνεδρίας του Πρυτανικού Συμβουλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου /ΣΥΓ/2.7 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση της συγκεντρωτικής κατάστασης για την απορρόφηση του Προϋπολογισμού του Έτους 2017 ανά κεφάλαιο/ άρθρο, που αφορά στην περίοδο από 1 η Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2017 και των συγκριτικών στοιχείων της απορρόφησης του Προϋπολογισμού για το 2016 αναφορικά με την πιο πάνω περίοδο. Επιπρόσθετα, η Σύγκλητος έτυχε ενημέρωσης για την κατάσταση εσόδων για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου 2017 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017 αλλά και για την Κατάσταση Προσωπικού για το έτος Επιπλέον, η Σύγκλητος έλαβε γνώση για το σύνολο των Τραπεζικών υπολοίπων του Πανεπιστημίου μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017, τα οποία ανέρχονταν στα 4.840,912 και των Εξωτερικών Ερευνητικών Προγραμμάτων στα 6.987,951, καθώς επίσης και το ύψος του ποσού που έλαβε το Πανεπιστήμιο από το Κράτος μέχρι τις 31/3/2017, το οποίο ανέρχεται στα 5.300, /ΣΥΓ/2.8 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των πρακτικών της Ειδικής Συνεδρίας του Συμβουλίου του τος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου 2017, με σκοπό την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου στο εν λόγω. Ν.Σουλελές Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Νίκος Σουλελές έχει εκλεγεί στη θέση του Προέδρου του τος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, ενώ για τη θέση του Αντιπροέδρου δεν υποβλήθηκε καμία υποψηφιότητα. 81/ΣΥΓ/2.9 Η Σύγκλητος αποφάσισε όπως υιοθετήσει την απόφαση της 69 ης Συνεδρίας του Συμβουλίου, ημερομηνίας 23/03/2017, σύμφωνα με την οποία το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως διατηρηθεί η μείωση του 20% στα δίδακτρα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων που θα ισχύσουν για το ακαδημαϊκό έτος 2017/ 2018 και όπως το θέμα επανεξεταστεί για τα επόμενα χρόνια. Ισχύουν τα ίδια δίδακτρα στα μεταπτυχιακά προγράμματα, για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών. Πρύτανης 81/ΣΥΓ/2.10 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Πρύτανη, ημερομηνίας 30/3/2017, αναφορικά με τη διαχείριση των επικοινωνιακών κρίσεων από αρνητικά δημοσιεύματα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, οι οποίες επηρεάζουν τη δημόσια αντίληψη για το Πανεπιστήμιο. 81/ΣΥΓ/2.11 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017/ 2018, όπως αυτό παρουσιάζεται στο σχετικό Παράρτημα που έχει υποβληθεί. ΑΑΥ/ 81 η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Α, 5 Απριλίου 2017 Σελ. 2

3 81/ΣΥΓ/2.12 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση επιστολής της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 29/3/2017, η οποία έχει αποσταλεί στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αναφορικά με τους περί Πανεπιστημίου (Διοικητικό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016, τους περί Πανεπιστημίου (Συντάξεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού) και την Ένταξη Ακαδημαϊκού Προσωπικού το οποίο προσλήφθηκε πριν από την σε Επαγγελματικό Σχέδιο Συντάξεων των κρατικών πανεπιστημίων. 81/ΣΥΓ/3.1.1 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των πρακτικών της 20 ης και 21 ης Συνεδρίας της Επιτροπής Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν 26 Ιανουαρίου και 23 Φεβρουαρίου 2017 αντίστοιχα. 81/ΣΥΓ/3.1.2 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας, αναφορικά με την εισήγηση της Επιτροπής Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας για υιοθέτηση της ηλεκτρονικής υπογραφής από όλα τα τα και όλες τις Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, κατόπιν απόφασης της 68 ης Συνεδρίας της Συγκλήτου, ημερομηνίας 05/10/2016, για παραπομπή του θέματος της ηλεκτρονικής υπογραφής στην ΕΣΠΤ για περαιτέρω εξέταση και ετοιμασία τελικής εισήγησης. Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της Συγκλητικής Επιτροπής Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας αναφορικά με την υιοθέτηση και χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής από το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου. Η Σύγκλητος αποφάσισε όπως υποβάλει θετική εισήγηση στο Συμβούλιο για επικύρωση του πιο πάνω θέματος. Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε όπως σε περιπτώσεις που σε Συνεδρίες της Συγκλητικής Επιτροπής Οργάνωσης και Ανάπτυξης Κτηριακών Υποδομών εξετάζονται θέματα που αφορούν ανάγκες για μηχανογραφικό εξοπλισμό σε κτήρια του Πανεπιστημίου να καλείται ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας. ΥΣΠΤ- Συγκλητική ΕΣΠΤ Πρύτανης ΑΟιΠΑ/ ΕΟΑΚΥ/ ΥΣΠΤ Σε επόμενη Συνεδρία του Συμβουλίου 81/ΣΥΓ/3.1.3 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας, αναφορικά με την εισήγηση της Επιτροπής Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας για την πιλοτική εφαρμογή της υπηρεσίας φιλοξενίας ιστοσελίδων (web hosting). Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της Συγκλητικής Επιτροπής Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας για την πιλοτική εφαρμογή της υπηρεσίας φιλοξενίας ιστοσελίδων (web hosting) για διάστημα ενός έτους. ΥΣΠΤ- Συγκλητική ΕΣΠΤ 81/ΣΥΓ/3.1.4 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Προέδρου της Συγκλητικής Επιτροπής Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας αναφορικά με το πόρισμα της adhoc Επιτροπής για την αξιοποίηση Συστημάτων Ανοικτού κώδικα προς αντικατάσταση κρίσιμων συστημάτων του Πανεπιστημίου με στόχο τη μείωση του κόστους, διατηρώντας ταυτόχρονα ψηλά επίπεδα ασφάλειας, απόδοσης και αξιοπιστίας των υφιστάμενων 81 η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Α, 5 Απριλίου 2017 Σελ. 3

4 συστημάτων. 81/ΣΥΓ/ /ΣΥΓ/3.1.6 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Συγκλητικής Επιτροπής Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας καθώς και τον Οικονομικό Απολογισμό της Υπηρεσίας Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας για το έτος Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας αναφορικά με την εισήγηση της Επιτροπής Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας για διεύρυνση της λειτουργίας του Training Center of I.T. Professionals. Η Σύγκλητος, αφού έλαβε γνώση της εισήγησης της Συγκλητικής Επιτροπής Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας για Διεύρυνση λειτουργίας Training Center of I.T. Professionals αποφάσισε ομόφωνα όπως παραπέμψει: Α) στο Συμβούλιο το οικονομικό μέρος της εισήγησης για λήψη τελικής απόφασης. Β) στη Συγκλητική Επιτροπή Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών το ακαδημαϊκό μέρος της εισήγησης για περαιτέρω εξέταση. Πρύτανης/ ΥΣΠΤ/ Συγκλητική ΕΣΠΤ ΑΑΥ- Συγκλητική Επιτροπή Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών/ Σε επόμενη Συνεδρία του Συμβουλίου 81/ΣΥΓ/3.1.7 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας αναφορικά με την ανάλυση αναγκών και των υποχρεώσεων της Υπηρεσίας που αφορούν στα άρθρα 3/332 «Συντήρηση και λειτουργία Μηχανογραφικών, Ηλεκτρονικών και άλλων Συστημάτων» και 4/412 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού» για το έτος Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως η Συγκλητική Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού επανεξετάσει την κατανομή των άρθρων του Προϋπολογισμού 3/332 «Συντήρηση και λειτουργία Μηχανογραφικών, Ηλεκτρονικών και άλλων Συστημάτων» και 4/412 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού» για το έτος 2017 και προωθήσει σχετική εισήγηση στην επόμενη Συνεδρία της Συγκλήτου. ΑΟιΠΑ- Συγκλητική Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού/ ΥΣΠΤ/ ΥΟικ 81/ΣΥΓ/ /ΣΥΓ/ Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των Πρακτικών της 7 ης Συνεδρίας της Συγκλητικής Επιτροπής Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του ΑΑΥ αναφορικά με την εισήγηση της Συγκλητικής Επιτροπής Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών για πίστωση διδακτικού χρόνου στο ακαδημαϊκό προσωπικό για επίβλεψη διπλωματικών εργασιών φοιτητών καθώς και καταγραφή συμμετοχής σε Επιτροπές του Πανεπιστημίου. Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την πίστωση του διδακτικού χρόνου στο ακαδημαϊκό προσωπικό με την καταγραφή του ΑΑΥ/ 81 η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Α, 5 Απριλίου 2017 Σελ. 4

5 αριθμού των διπλωματικών εργασιών, μεταπτυχιακών διατριβών που επιβλέπονται από κάθε μέλος ΔΕΠ του οικείου τος. 81/ΣΥΓ/ Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του ΑΑΥ αναφορικά με την εισήγηση της Συγκλητικής Επιτροπής Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών για έγκριση της προσθήκης ενός διατμηματικού μαθήματος ελεύθερης/ περιορισμένης επιλογής στο πρόγραμμα σπουδών του τος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, υπό την προϋπόθεση ότι το θα αποφασίζει κατά πόσο το εν λόγω μάθημα θα προσφέρεται με βάση τις ανάγκες του τος, θα δίνεται προτεραιότητα στους φοιτητές της κατεύθυνσης Πολυμέσων και το μάθημα αυτό θα εγκριθεί ως μάθημα του τος και όχι συγκεκριμένου ακαδημαϊκού μέλους. Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της Συγκλητικής Επιτροπής Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών για προσφορά ενός διατμηματικού μαθήματος ελεύθερης/ περιορισμένης επιλογής στο πρόγραμμα σπουδών του τος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, υπό την προϋπόθεση ότι το θα αποφασίζει κατά πόσο το εν λόγω μάθημα θα προσφέρεται με βάση τις ανάγκες του τος, θα δίνεται προτεραιότητα στους φοιτητές της κατεύθυνσης Πολυμέσων και το μάθημα αυτό θα εγκριθεί ως μάθημα του τος και όχι συγκεκριμένου ακαδημαϊκού μέλους. ΑΑΥ/ Ν. Σουλελές/ 81/ΣΥΓ/ Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του ΑΑΥ αναφορικά με την εισήγηση της Συγκλητικής Επιτροπής Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών για υποχρεωτική δημιουργία ORCID και σύνδεσή του με το ΤΠΚ για την κατάθεση διδακτορικών διατριβών. Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της Συγκλητικής Επιτροπής Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών για υποχρεωτική δημιουργία ORCID και σύνδεσή του με το ΤΠΚ για την κατάθεση διδακτορικών διατριβών. ΑΑΥ/ Μ. Ζέρβας/ ΥΣΠΤ/ 81/ΣΥΓ/ Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του ΑΑΥ αναφορικά με την εισήγηση της Συγκλητικής Επιτροπής Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών για Αναδιάρθρωση των Προγραμμάτων Μάστερ του τος Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, όπως αυτή παρουσιάζεται στο σχετικό Παράρτημα που έχει υποβληθεί. Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της Συγκλητικής Επιτροπής Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών για Αναδιάρθρωση των Προγραμμάτων Μάστερ του τος Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, σύμφωνα με την οποία τα προγράμματα μάστερ έχουν ως συνολικό αριθμό 80 ECTS, υπό την προϋπόθεση ότι το Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας θα καταθέσει πρόταση στην Επιτροπή Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών με προγράμματα μάστερ με συνολικό αριθμό 90 ECTS. AAY- Συγκλητική Επιτροπή Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών/ Π. Θεοδοσίου/ Ν. Λαμπερτίδης/ 81 η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Α, 5 Απριλίου 2017 Σελ. 5

6 81/ΣΥΓ/ Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του ΑΑΥ αναφορικά με την εισήγηση της Συγκλητικής Επιτροπής Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών για έγκριση του αιτήματος της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών για προσφορά δύο επιστημονικών καλοκαιρινών σχολείων (Summer Schools) από το Κέντρο Κοινωνικής Πληροφορικής, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του έτους Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το αίτημα της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών για προσφορά δύο επιστημονικών καλοκαιρινών σχολείων (Summer Schools) από το Κέντρο Κοινωνικής Πληροφορικής, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του έτους ΑΑΥ/ 81/ΣΥΓ/ Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του ΑΑΥ αναφορικά με την εισήγηση της Συγκλητικής Επιτροπής Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών για έγκριση του αιτήματος του τος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών για προσθήκη του μαθήματος «Εκπαιδευτικά Πολυμέσα» στα επιλεγόμενα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τος. Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το αίτημα του τος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών για προσθήκη του μαθήματος «Εκπαιδευτικά Πολυμέσα» στα επιλεγόμενα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του. 81/ΣΥΓ/3.3.1 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των πρακτικών της 46 ης 48 ης Συνεδρίας της Συγκλητικής Επιτροπής Οικονομικών και Προσωπικού, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Νοεμβρίου 2016, στις 13 Μαρτίου και στις 21 Μαρτίου 2017 αντίστοιχα. ΑΑΥ/ Ν. Σουλελές/ 81/ΣΥΓ/ Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του ΑΟιΠΑ αναφορικά με την εισήγηση της Συγκλητικής Επιτροπής Οικονομικών και Προσωπικού για έγκριση των κατανομών του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, για το έτος Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των κατανομών για όλα τα άρθρα του Προϋπολογισμού για το Έτος 2017 όπως παρουσιάζονται στο σχετικό Παράρτημα που υποβλήθηκε, εκτός των άρθρων 3/332 «Συντήρηση και λειτουργία Μηχανογραφικών, Ηλεκτρονικών και άλλων Συστημάτων» και 4/412 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού». Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως υποβάλει θετική εισήγηση στο Συμβούλιο για έγκριση της πιο πάνω απόφασης. Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως η Συγκλητική Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού επανεξετάσει την κατανομή των άρθρων του Προϋπολογισμού 3/332 «Συντήρηση και λειτουργία Μηχανογραφικών, Ηλεκτρονικών και άλλων Συστημάτων» και 4/412 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού» για το έτος 2017 και προωθήσει σχετική εισήγηση στην επόμενη Συνεδρία της Συγκλήτου. ΑΟιΠΑ/ ΔΔΟ/ ΥΟικ Πρύτανης ΑΟιΠΑ- Συγκλητική Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού/ ΥΣΠΤ/ ΥΟικ 81/ΣΥΓ/3.4.1 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των πρακτικών της 4 ης Συνεδρίας της Εσωτερικής Επιτροπής Ποιότητας η οποία πραγματοποιήθηκε στις 30 Νοεμβρίου η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Α, 5 Απριλίου 2017 Σελ. 6

7 81/ΣΥΓ/3.4.2 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του ΑΑΥ αναφορικά με την απόφαση της Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας για επανασύσταση των Τμηματικών Επιτροπών Ποιότητας. Οι όροι εντολής των Τμηματικών Επιτροπών Ποιότητας θα είναι ανάλογοι των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας όπως αυτές αναφέρονται στους Κανόνες Σύνθεσης και Λειτουργίας της Επιτροπής. ΑΑΥ 81/ΣΥΓ/5 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση αιτήματος της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας αναφορικά με την πραγματοποίηση Συνεδρίας της Συγκλήτου στις 12 Ιουνίου 2017, για σκοπούς επικύρωσης των αποφοίτων του Ακαδημαϊκού Έτους 2016/ Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την πραγματοποίηση της Συνεδρίας της στις 12 Ιουνίου 2017 και όχι στις 7 Ιουνίου 2017, για σκοπούς επικύρωσης των αποφοίτων του Ακαδημαϊκού Έτους 2016/ Πρύτανης/ 81/ΣΥΓ/6 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Κοσμήτορα της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 13/3/2017, αναφορικά με το αίτημα για κατ εξαίρεση έγκριση της συνέχισης της προσφορά του μεταπτυχιακού μαθήματος ΕΤΠ 537 «Σχεδιασμός Συστημάτων Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών», το οποίο διδάσκεται στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων», του τος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος. Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει κατ εξαίρεση τη συνέχιση της προσφοράς του μεταπτυχιακού μαθήματος ΕΤΠ 537 «Σχεδιασμός Συστημάτων Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών», κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2016/ 2017, το οποίο διδάσκεται στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων», του τος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος. Θ. Ζαχαριάδης/ Κ. Κώστα/ 81 η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Α, 5 Απριλίου 2017 Σελ. 7

8 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος B ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕ ΣΗΣ 81/ΣΥΓ/2.1 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Πρύτανη, ημερομηνίας 31/3/2017, αναφορικά με τη λήψη δύο νομικών γνωματεύσεων σχετικά με το πιο πάνω θέμα, βάσει της απόφασης της 77ης Συνεδρίας της Συγκλήτου, ημερομηνίας 8/2/2017, σύμφωνα με την οποία «η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία, όπως ο Πρύτανης λάβει νομική γνωμάτευση αναφορικά με το αίτημα για μείωση των διδακτικών υποχρεώσεων του Προέδρου της Συντεχνίας του Ακαδημαϊκού Προσωπικού του Πανεπιστημίου και επανέλθει σε επόμενη Συνεδρία της Συγκλήτου». Οι εν λόγω γνωματεύσεις (από Εξωτερικό Νομικό Σύμβουλο και από την Εσωτερική Νομικό Σύμβουλο) παρουσιάζονται στο σχετικό Παράρτημα. Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως παραπέμψει το θέμα της μείωσης διδακτικών υποχρεώσεων του Προέδρου της ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ σε επόμενη Συνεδρία. Πρύτανης Σε επόμενη Συνεδρία της Συγκλήτο υ 81/ΣΥΓ/2.2 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Κοσμήτορα της Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, ημερομηνίας 22/3/2017, αναφορικά με την εξέταση σύγκρουσης συμφερόντων μελών Ειδικής Επιτροπής με υποψηφίους για την πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Δημοσιογραφία και Μέσα Ενημέρωσης» στο Δημόσιας Επικοινωνίας. Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την αντικατάσταση του Ομότιμου Καθηγητή Γιώργου Ζώτου με τον Καθηγητή Παναγιώτη Ζαφείρη ως μέλος της Ειδικής Επιτροπής για την πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Δημοσιογραφία και Μέσα Ενημέρωσης» στο Δημόσιας Επικοινωνίας, με σκοπό την αποτροπή οποιασδήποτε σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των μελών της Ειδικής Επιτροπής και των υποψηφίων. Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την παραμονή του Αναπληρωτή Καθηγητή Στέλιου Στυλιανού από τη σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής για την πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Δημοσιογραφία και Μέσα Ενημέρωσης» στο Δημόσιας Επικοινωνίας, λόγω μη ύπαρξης οποιασδήποτε μορφής σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των μελών της Ειδικής Επιτροπής και των υποψηφίων. Γ. Γιατράκος/ Γ. Γιατράκος/ 81/ΣΥΓ/2.3 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση της γνωμάτευσης της Εσωτερικής Νομικού Συμβούλου αναφορικά με την ακυρωτική απόφαση που εκδόθηκε στην προσφυγή με αριθμό 503/2012, η οποία καταχωρήθηκε εναντίον του Πανεπιστημίου από την κ. Χρυσούλα Δρούζα. Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την ανάκληση της απόφασης της 77 ης Συνεδρίας της, ημερομηνίας 08/02/2017, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη της Λέκτορος Χρυσούλας Δρούζα του τος Γεωτεχνικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας, ως ακολούθως: Θ. Ζαχαριάδης/ Α. Κατσιώτης/ 81 η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Β, 5 Απριλίου 2017 Σελ. 8

9 1 Καθηγητής Ανδρέας Κατσιώτης, Τεχνολογικό Πρόεδρος Πανεπιστήμιο 2 Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτρης Τσάλτας Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 3 Καθηγητής Κώστας Κώστα Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 4 Professor Serkos Haroutounian Agricultural University of Athens, Greece 5 Professor Mike Morgan University of Leeds, UK Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την ανάκληση της απόφασης για ορισμό των Αναπληρωματικών Μελών της εν λόγω Ειδικής Επιτροπής (η σειρά δεν υποδηλώνει προτεραιότητα): 1 Αναπληρωτής Καθηγητής Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 2 Καθηγητής Στέλιος Χούλης Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 3 Καθηγητής Παντελής Κελίρης Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 4 Professor Richard Frazier University of Reading, UK 5 Professor dr.ir Harry Gruppen Wageningen University, the Netherlands 6 Professor Serafim Bakalis The University of Birmingham, UK Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως ακολουθηθεί η διαδικασία που αναφέρεται στη γνωμάτευση της Εσωτερικής Νομικού Συμβούλου, σύμφωνα με την οποία η ακυρωτική απόφαση, ημερομηνίας 23/8/2016 στην προσφυγή Χρυσούλα Δρούζα v. ΤΠΚ, αριθμός υπόθεσης 503/2012 θα εξεταστεί βάσει του άρθρου 25 της Νομοθεσίας, το οποίο εφαρμόζεται μετά την αυτονόμηση του Πανεπιστημίου, και ο Πρύτανης να ενημερώσει σχετικά τη Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος καθώς και το Γεωτεχνικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων. Πρύτανης/ Θ. Ζαχαριάδης/ Α. Κατσιώτης/ Εσωτερική Νομικός Σύμβουλος 81/ΣΥΓ/2.4 Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει τον απόφοιτο του Προγράμματος Τοπογράφων Μηχανικών, Σάββα Οδυσσέως, του τος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, ο οποίος ολοκλήρωσε τις σπουδές του με τη λήξη του Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2016/ 2017, με ημερομηνία αποφοίτησης τις 5 Απριλίου Φ. Κυριακίδης/ Ε. Ακύλας/ Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας για έκδοση βεβαίωσης 81 η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Β, 5 Απριλίου 2017 Σελ. 9

10 ολοκλήρωσης φοίτησης για τον πιο πάνω απόφοιτο, με ημερομηνία 5 Απριλίου Η απονομή του πτυχίου του εν λόγω αποφοίτου θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της τελετής αποφοίτησης του /ΣΥΓ/3.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση της απόφασης του Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη της Επίκουρης Καθηγήτριας Ευριδίκης Παπασταύρου στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, του τος Νοσηλευτικής. 81/ΣΥΓ/3.2 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας σύμφωνα με την τελική σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη της Λέκτορος Στεφανίας Παπαθεοδώρου στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας, στο Νοσηλευτικής (με απόσπαση στο Διεθνές Ινστιτούτο για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία), η οποία έχει οριστικοποιηθεί ως εξής: Α/ Όνομα Α 1 Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Ραφτόπουλος, Πρόεδρος 2 Αναπληρωτής Καθηγητής Νίκος Μίτλεττον Πανεπιστήμιο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 3 Αναπληρωτής Καθηγητής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κώστας Χριστοφή 4 Professor Georgios Sarogiou National and Kapodistrian University of Athens, Greece 5 Professor Jocelyn DeJong American University of Beirut 81/ΣΥΓ/3.3 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος αναφορικά με τη διαδικασία ανέλιξης της Λέκτορος Στεφανίας Παπαθεοδώρου στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας, στο Νοσηλευτικής (με απόσπαση στο Διεθνές Ινστιτούτο για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία), ως ακολούθως: Α/Α Όνομα 1 Καθηγητής Γιάννης Γιατράκος, Πρόεδρος 2 Καθηγητής Παντελής Κελίρης 3 Καθηγητής Τάκης Κασπαρής 4 Καθηγητής Ανδρέας Κατσιώτης 5 Καθηγητής Ερρίκος Κοντογιώργης Η Σύγκλητος, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τα ακόλουθα Αναπληρωματικά Μέλη: Α/Α Όνομα 1 Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός 2 Καθηγητής Διόφαντος Χατζημιτσής 3 Καθηγητής Κρίστης Χρυσοστόμου 4 Καθηγήτρια Τούλα Ονουφρίου 5 Καθηγητής Φαίδων Κυριακίδης 81/ΣΥΓ/3.4 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη συμπλήρωση της Ειδικής Επιτροπής για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Π. Θεοδοσίου/ Α. Ζωπιάτης/ 81 η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Β, 5 Απριλίου 2017 Σελ. 10

11 Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση με έμφαση στην Επιχειρηματικότητα ή Καινοτομία ή Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, στο Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, ως ακολούθως (με σειρά προτεραιότητας): Α/Α Όνομα Πανεπιστήμιο 1 Professor Tobias Kretschemer University of Munich, Germany 2 Professor Karin Hoisl University of Mannheim, Germany 81/ΣΥΓ/3.5.1 Η Σύγκλητος λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές γνωματεύσεις, την υφιστάμενη κατάσταση των πολλαπλών δημόσιων αντιπαραθέσεων, τις δικαστικές υποθέσεις καθώς και τις αλληλοκατηγορίες που κατατέθηκαν στην Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου Ακαδημαϊκού και άλλου Προσωπικού μεταξύ του Καθηγητή Παναγιώτη Θεοδοσίου και του Επίκουρου Καθηγητή Αντώνη Θεοχάρους, αποφάσισε ομόφωνα (16 υπέρ, 3 αποχές) την εξαίρεση του Καθηγητή Παναγιώτη Θεοδοσίου από όλες τις διαδικασίες ανέλιξης του Επίκουρου Καθηγητή Αντώνη Θεοχάρους στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, και την παραπομπή του θέματος στο Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού για επανέναρξη της διαδικασίας. Η Σύγκλητος σημειώνει ότι η πιο πάνω απόφαση έχει ως σκοπό την προστασία τόσο της διαδικασίας, όσο και των εμπλεκομένων καθώς και του Πανεπιστημίου γενικότερα. Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης δικαιολόγησε την αποχή του διότι θεωρεί ότι η Σύγκλητος δεν έχει τη δικαιοδοσία να λάβει την απόφαση αυτή, αφαιρώντας δικαιώματα συναδέλφου. Π. Θεοδοσίου/ Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού/ 81/ΣΥΓ/3.6 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της απόφασης του Εκλεκτορικού Σώματος για την προσφορά διορισμού στον Δρ. Λουκά Κανέτη, στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα «Αντιμετώπιση των Ασθενειών των Φυτών» στο Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων. Θ. Ζαχαριάδης/ Α. Κατσιώτης/ 81/ΣΥΓ/3.7 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη σύσταση της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Επίκουρου Καθηγητή Γιώργου Μαγγανάρη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη και Τεχνολογία Οπωροκηπευτικών Φυτών», στο Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, ως ακολούθως: Θ. Ζαχαριάδης/ Α. Κατσιώτης/ 1 Καθηγητής Ανδρέας Τεχνολογικό Κατσιώτης, Πρόεδρος 2 Καθηγητής Κώστας Κώστα Τεχνολογικό 3 Professor Samir Droby University of Jerusalem, Israel 4 Professor Carle Reinhold Hohenheim University, Stuttgart, Germany 5 Professor Tiziano Caruso Universita degle Studi di Palerma, Italy Η Σύγκλητος, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τα ακόλουθα 81 η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Β, 5 Απριλίου 2017 Σελ. 11

12 Αναπληρωματικά Εσωτερικά Μέλη: 1 Καθηγητής Κωνσταντίνος Τεχνολογικό Βαρώτσης 2 Καθηγητής Διόφαντος Τεχνολογικό Χατζημιτσής Επιπρόσθετα, η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως ορίσει τα πιο κάτω Αναπληρωματικά Εξωτερικά Μέλη της εν λόγω Επιτροπής, (η σειρά δεν υποδηλώνει προτεραιότητα): 1 Professor Francisco Artés Universidad Polytecnica Caretgena, Spain 2 Professor Bard Nicolai Katholieke Universiteit Leuven, Belgium 3 Καθηγητής Γιώργος Νάνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα 81/ΣΥΓ/3.8 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση της απόφασης του Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη του Λέκτορα Μιχάλη Μιχαηλίδη, του τος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Φ. Κυριακίδης/ Κ. Καλλή/ 81/ΣΥΓ/3.9 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση της απόφασης του Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη του Αναπληρωτή Καθηγητή Ανδρέα Λανίτη στη βαθμίδα του Καθηγητή, του τος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών. Ν. Σουλελές/ 81/ΣΥΓ/3.10 Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την ανάκληση μέρους της απόφασης που έλαβε κατά την 68 η Συνεδρία, ημερομηνίας 6/10/2016, με την οποία ενέκρινε τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Γνωστικές Νευροεπιστήμες και Μέθοδοι Αποκατάστασης», στο Επιστημών Αποκατάστασης. Κ. Πετεινού/ Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την επανασύσταση της Ειδικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Γνωστικές Νευροεπιστήμες και Μέθοδοι Αποκατάστασης» στο Επιστημών Αποκατάστασης, ως ακολούθως: Κ. Πετεινού/ 1 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τεχνολογικό Κάκια Πετεινού, Πρόεδρος 2 Αναπληρωτής Καθηγητής Τεχνολογικό Νίκος Μίτλετον 3 Αναπληρωτής Καθηγητής Τεχνολογικό Χριστάκης Δαμιανού 4 Professor Naama Friedmann Tel Aviv University, Israel 5 Professor David Howard University of Newcastle upon Tyne, UK Η Σύγκλητος, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τα ακόλουθα Αναπληρωματικά Εσωτερικά Μέλη (η σειρά δεν υποδηλώνει 81 η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Β, 5 Απριλίου 2017 Σελ. 12

13 προτεραιότητα): 1 Καθηγητής Παναγιώτης Τεχνολογικό Ζαφείρης 2 Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός Τεχνολογικό Επιπρόσθετα, η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως ορίσει τα πιο κάτω Αναπληρωματικά Εξωτερικά Μέλη της εν λόγω Επιτροπής ( η σειρά δεν υποδηλώνει προτεραιότητα): 1 Professor Martin Ball Linkoping University, Sweden 2 Professor Sue Franklin University of Limerick, Ireland 81/ΣΥΓ/3.11 Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως ανακαλέσει μέρος της απόφασης που έλαβε κατά την 68 η Συνεδρία της, ημερομηνίας 6/10/2016, με την οποία ενέκρινε τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Επίκτητες Διαταραχές Επικοινωνίας», στο Επιστημών Αποκατάστασης. Κ. Πετεινού/ Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την επανασύσταση της Ειδικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Επίκτητες Διαταραχές Επικοινωνίας», στο Επιστημών Αποκατάστασης, ως ακολούθως: Κ. Πετεινού/ 1 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τεχνολογικό Μαρία Καμπανάρου, Πρόεδρος 2 Αναπληρωτής Καθηγητής Τεχνολογικό Νίκος Μίτλεττον 3 Καθηγητής Παναγιώτης Τεχνολογικό Ζαφείρης 4 Professor Martin Ball Linkoping University, Sweden 5 Professor Sue Franklin University of Limerick, Ireland Η Σύγκλητος, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τα ακόλουθα Αναπληρωματικά Εσωτερικά Μέλη: 1 Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός Τεχνολογικό 2 Αναπληρωτής Καθηγητής Αναστάσιος Μερκούρης Τεχνολογικό Επιπρόσθετα, η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τα πιο κάτω Αναπληρωματικά Εξωτερικά Μέλη (η σειρά δεν υποδηλώνει προτεραιότητα): 81 η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Β, 5 Απριλίου 2017 Σελ. 13

14 1 Professor Areti Okalidou University of Macedonia, Greece 2 Professor Naama Friedmann Tel Aviv University, Israel 81/ΣΥΓ/5.1 Η Σύγκλητος, αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που έχουν υποβληθεί για την απονομή διδακτορικού τίτλου, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή διδακτορικού τίτλου στην κυρία Έλενα Γαβριήλ, του τος Νοσηλευτικής. 81/ΣΥΓ/5.2 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την προσωρινή διακοπή φοίτησης του μεταπτυχιακού φοιτητή Ανδρέα Χαριδήμου, του τος Γεωτεχνικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Περιβάλλοντος για το Εαρινό Εξάμηνο 2016/ Θ. Ζαχαριάδης/ Α. Κατσιώτης/ 81/ΣΥΓ/6.1.1 Πεπραγμένων της Σαββατικής Άδειας του Επίκουρου Καθηγητή Αλέξανδρου Χαραλαμπίδη, του τος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, η οποία χορηγήθηκε για την περίοδο του Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2016/ Θ. Ζαχαριάδης/ Κ. Κώστα/ 81/ΣΥΓ/6.3.1 Πεπραγμένων της Σαββατικής Άδειας της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ελένης Κύζα, του τος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, η οποία χορηγήθηκε για την περίοδο του Φθινοπωρινού και Εαρινού Εξαμήνου 2014/ Γ. Γιατράκος/ Ν. Τσαπατσούλης/ 81/ΣΥΓ/6.3.2 Πεπραγμένων της Σαββατικής Άδειας της Επίκουρης Καθηγήτριας Δήμητρας Μηλιώνη, του τος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, η οποία χορηγήθηκε για την περίοδο του Εαρινού Εξαμήνου 2012/ Γ. Γιατράκος/ Ν. Τσαπατσούλης/ 81/ΣΥΓ/6.3.3 Πεπραγμένων της Σαββατικής Άδειας του Επίκουρου Καθηγητή Λάμπρου Λαμπρινού, του τος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, η οποία χορηγήθηκε για την περίοδο από 01/01/2015 μέχρι 31/12/2015. Γ. Γιατράκος/ Ν. Τσαπατσούλης/ 81/ΣΥΓ/6.3.4 Πεπραγμένων της Σαββατικής Άδειας του Επίκουρου Καθηγητή Διονύση Πάνου, του τος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, η οποία χορηγήθηκε για την περίοδο του Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2012/ Γ. Γιατράκος/ Ν. Τσαπατσούλης/ 81/ΣΥΓ/6.3.5 Πεπραγμένων της Σαββατικής Άδειας της Επίκουρης Καθηγήτριας Αγγελικής Γαζή, του τος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, η οποία χορηγήθηκε για την περίοδο του Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2015/ Γ. Γιατράκος/ Ν. Τσαπατσούλης/ 81/ΣΥΓ/6.3.6 Πεπραγμένων της Σαββατικής Άδειας του Αναπληρωτή Καθηγητή Νικόλα Τσαπατσούλη, του τος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, η οποία χορηγήθηκε για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου Γ. Γιατράκος/ Ν. Τσαπατσούλης/ 81 η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Β, 5 Απριλίου 2017 Σελ. 14

15 81/ΣΥΓ/6.4.1 Πεπραγμένων της Σαββατικής Άδειας της Καθηγήτριας Ελισάβετ Παπαθανάσογλου, του τος Νοσηλευτικής, η οποία χορηγήθηκε για την περίοδο του Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2014/ /ΣΥΓ/6.4.2 Πεπραγμένων της Σαββατικής Άδειας της Επίκουρης Καθηγήτριας Ευρυδίκης Παπασταύρου, του τος Νοσηλευτικής, η οποία χορηγήθηκε για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου /ΣΥΓ/6.4.3 Πεπραγμένων της Σαββατικής Άδειας της Επίκουρης Καθηγήτριας Χριστιάνας Κούτα, του τος Νοσηλευτικής, η οποία χορηγήθηκε για την περίοδο του Εαρινού Εξαμήνου 2014/ /ΣΥΓ/6.4.4 Πεπραγμένων της Σαββατικής Άδειας του Επίκουρου Καθηγητή Ανδρέα Χαραλάμπους, του τος Νοσηλευτικής, η οποία χορηγήθηκε για την περίοδο του Εαρινού Εξαμήνου 2014/ /ΣΥΓ/6.4.5 Πεπραγμένων της Σαββατικής Άδειας της Επίκουρης Καθηγήτριας Μαρίας Καρανικόλα, του τος Νοσηλευτικής, η οποία χορηγήθηκε για την περίοδο του Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2016/ /ΣΥΓ/6.4.6 Πεπραγμένων της Σαββατικής Άδειας του Αναπληρωτή Καθηγητή Βασίλειου Ραφτόπουλου, του τος Νοσηλευτικής, η οποία χορηγήθηκε για την περίοδο του Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2016/ /ΣΥΓ/6.5.1 Πεπραγμένων της Σαββατικής Άδειας του Καθηγητή Παναγιώτη Ζαφείρη, του τος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, η οποία χορηγήθηκε για την περίοδο του Εαρινού Εξαμήνου 2013/ Ν. Σουλελές/ 81/ΣΥΓ/6.5.2 Πεπραγμένων της Σαββατικής Άδειας του Αναπληρωτή Καθηγητή Ανδρέα Λανίτη, του τος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, η οποία χορηγήθηκε για την περίοδο του Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2015/ Ν. Σουλελές/ 81/ΣΥΓ/6.5.3 Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Σαββατικής Άδειας της Λέκτορος Θεοπίστης Στυλιανού - Λάμπερτ, του τος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, η οποία χορηγήθηκε για την περίοδο του Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2014/ Ν. Σουλελές/ 81/ΣΥΓ/6.5.4 Πεπραγμένων της Σαββατικής Άδειας της Επίκουρης Καθηγήτριας Άντρης Ιωάννου, του τος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, η οποία χορηγήθηκε για την περίοδο του Εαρινού Εξαμήνου 2014/ 2015 Ν. Σουλελές/ 81/ΣΥΓ/6.5.5 Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Σαββατικής Άδειας του Αναπληρωτή Καθηγητή Αντώνη Δανού, του τος Καλών Τεχνών, η οποία χορηγήθηκε για την περίοδο του Εαρινού Εξαμήνου 2014/ Α. Δανός/ 81 η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Β, 5 Απριλίου 2017 Σελ. 15

16 81/ΣΥΓ/6.6.1 Πεπραγμένων της Σαββατικής Άδειας του Καθηγητή Παντελή Κελίρη, του τος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, η οποία χορηγήθηκε για την περίοδο του ακαδημαϊκού έτους 2014/ Φ. Κυριακίδης/ Τ. Γεωργιάδης/ 81/ΣΥΓ/6.6.2 Πεπραγμένων της Σαββατικής Άδειας του Επίκουρου Καθηγητή Παύλου Χριστοδουλίδη, του τος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, η οποία χορηγήθηκε για την περίοδο από 1/7/2015 μέχρι 30/06/2016. Φ. Κυριακίδης/ Κ. Καλλή/ 81/ΣΥΓ/6.6.3 Πεπραγμένων της Σαββατικής Άδειας του Επίκουρου Καθηγητή Βάσου Σωτηρίου, του τος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, η οποία χορηγήθηκε για την περίοδο από 1/1/2016 μέχρι 31/12/2016 Φ. Κυριακίδης/ Κ. Καλλή/ 81 η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Β, 5 Απριλίου 2017 Σελ. 16

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 75 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Μέρος A

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 75 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Μέρος A ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 75 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Μέρος A ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος A ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 77 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 77 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 77 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος Α ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2.1 Α) Η Σύγκλητος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 63 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ 2016 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 63 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ 2016 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 63 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ 2016 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 3.1 Α) Η Σύγκλητος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 10 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 10 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 10 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 68 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 68 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 68 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος Α ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 68/2.1/Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 64 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 64 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 64 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ Σ /2.5 Α) Η Σύγκλητος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 82 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2017

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 82 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2017 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 82 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2017 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος Α ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 82/ΣΥΓ/2.1

Διαβάστε περισσότερα

1 Αναπλ. Καθ. Στέλιος Χούλης, Συντονιστής 2 Καθ. Νικόλας Ιωάννου 3 Αναπλ. Καθ. Διόφαντος Χατζημιτσής

1 Αναπλ. Καθ. Στέλιος Χούλης, Συντονιστής 2 Καθ. Νικόλας Ιωάννου 3 Αναπλ. Καθ. Διόφαντος Χατζημιτσής ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 86 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 86 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 86 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος Α ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 86/ΣΥΓ/2.1 86/ΣΥΓ/2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 44 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 44 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 44 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 40 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 40 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 40 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 70 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 70 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 70 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος A ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 70/ΣΥΓ/2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 83 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 83 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 83 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος Α ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 83/ΣΥΓ/2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 37 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 37 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 37 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 13 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 13 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 13 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 91 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 91 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 91 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος Α ) 91/ΣΥΓ/2.1 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΜΕΡΟΣ Α )

ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΜΕΡΟΣ Α ) ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 67 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 3 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 3 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 3 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 73 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Μέρος A Ι

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 73 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Μέρος A Ι ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 73 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Μέρος A Ι ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος A ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 54ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 54ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 54 ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017, ΩΡΑ 9.30 π.μ. ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Συζήτηση-Αποφάσεις Ενέργεια Ημερομηνία Εκτέλεσης 28/ΣΥΜ/2.5 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 39 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 39 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 39 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 51 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 51 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 51 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 75 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 75 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 75 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 74 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 49 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Αρ. Απόφασης 49/ΔΕ/2.1.1 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 61 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 61 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 61 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 Συζήτηση-Αποφάσεις Ενέργεια Ημερομηνία εκτέλεσης 2.2.4 Σημείωμα από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 49 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 49 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 49 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 43 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Τούλα Ονουφρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 2 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 2 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 2 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Ο Κοσμήτορας καλωσόρισε στο Συμβούλιο της τους νεοεκλεγέντες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 50ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 50ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 50 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016, ΩΡΑ 10.30 πμ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 9 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 9 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 9 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 35ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 35ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 35 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3, ΩΡΑ 9.00 πμ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1, ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ ΜΕΡΟΣ Α (χωρίς την παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 73 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Σημαντικές αποφάσεις και σημαντικές ψηφοφορίες του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

2.2 Σημαντικές αποφάσεις και σημαντικές ψηφοφορίες του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου ΘΕΜΑΤΑ: Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 06/2012 Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012, Ώρα 11:00 π.μ. 2:00 μ.μ. (Μέρος Α ) και Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012, Ώρα 08:45 π.μ. 11:00 π.μ.(μέρος Β ) 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση Πρακτικών Ρόδια Πατσαλίδου, Λειτουργός - Γραφείο ΔΔΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Τήρηση Πρακτικών Ρόδια Πατσαλίδου, Λειτουργός - Γραφείο ΔΔΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 10 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 11 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 11 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 11 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσια Διάταξη (ΜΕΡΟΣ Α ) Οι εκπρόσωποι των Φοιτητών εξαιρούνται από την συζήτηση των θεμάτων του Α ΜΕΡΟΥΣ.

Ημερήσια Διάταξη (ΜΕΡΟΣ Α ) Οι εκπρόσωποι των Φοιτητών εξαιρούνται από την συζήτηση των θεμάτων του Α ΜΕΡΟΥΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 55 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017, ΩΡΑ 9.30 π.μ. ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - Πρακτικά 8ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - Πρακτικά 8ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 8 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α (χωρίς την παρουσία Φοιτητών) Όλα τα Μέλη Μηχανικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 48ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 48ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 48 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΩΡΑ 10.30 πμ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1, ΑΙ- ΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 49ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 49ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 49 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΩΡΑ 10.00 πμ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - Πρακτικά 10ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - Πρακτικά 10ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 10 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ (ΜΕΡΟΣ Α ) ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 Νοεμβρίου 2012 ΜΕΡΟΣ Α (χωρίς την παρουσία Φοιτητών) Όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ Καθ. Τούλα Ονουφρίου, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων (απουσία λόγω απουσίας στο εξωτερικό)

ΑΠΟΝΤΕΣ Καθ. Τούλα Ονουφρίου, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων (απουσία λόγω απουσίας στο εξωτερικό) Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 12 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 3 ΜΑΙΟΥ 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 43ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 43ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 43 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 Μαρτίου 2016, ΩΡΑ 10.00 πμ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕ- ΔΡΙΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ Δρ. Ανδρέας Μαλλούππας, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών (Προαφυπηρετική άδεια)

ΑΠΟΝΤΕΣ Δρ. Ανδρέας Μαλλούππας, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών (Προαφυπηρετική άδεια) Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 16 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού,

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 68 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22/06/2010

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 68 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22/06/2010 Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 68 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22/06/2010 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού, Πρόεδρος Ιωάννης Μαντάς, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 60 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Αρ. Απόφασης 60/ΔΕ/2.1.2 60/ΔΕ/2.1.3 ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 47 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 47 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 47 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2.1 Απορρόφηση Προϋπολογισμού 2015 (Παράρτημα 2.1) Συζήτηση-Αποφάσεις Ενέργεια Ημερομηνία Εκτέλεσης Το Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 15/2012 Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, Ώρα 11:30 π.μ. 2:30 μ.μ.

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 15/2012 Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, Ώρα 11:30 π.μ. 2:30 μ.μ. Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 15/2012 Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, Ώρα 11:30 π.μ. 2:30 μ.μ. ΘΕΜΑΤΑ: 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1.1 Γενική Ενημέρωση Πρύτανη 1.1.1 Εκδηλώσεις Πανεπιστημίου Κύπρου 1.2 Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 45ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 45ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 45 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 Μαΐου 2016, ΩΡΑ 12.30 μμ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ- ΣΕΩΝ, ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 60 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ (ΜΕΡΟΣ Β) ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Ελπίδα Κεραυνού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές εγγεγραμμένοι σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ σε πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές εγγεγραμμένοι σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ σε πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 16/2012 Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012, Ώρα 08:45 π.μ. 2:00 μ.μ.

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 16/2012 Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012, Ώρα 08:45 π.μ. 2:00 μ.μ. Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 16/2012 Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012, Ώρα 08:45 π.μ. 2:00 μ.μ. ΘΕΜΑΤΑ: 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1.1 Πρακτικά Συνεδρίας 15/2012 (το έγγραφο θα σας σταλεί σε μεταγενέστερο

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 83ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 20/05/2011

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 83ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 20/05/2011 Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 83ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 20/05/2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Νικόλας Παπαμιχαήλ, Πρόεδρος Καθ. Τάσος Χριστοφίδης, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 66 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 66 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 66 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Συζήτηση - Αποφάσεις Ενέργεια Ημερομηνία Εκτέλεσης 2.4 Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 66 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 30/04/2010

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 66 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 30/04/2010 Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 66 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 30/04/2010 Α/Α ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 66/ΑΠΣ/2.3 66/ΑΠΣ/3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές εγγεγραμμένοι σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ σε πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 52 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 52 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 52 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Αρ. Τίτλος θέματος Θέματος 2.3 Υλοποίηση Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 60 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ (ΜΕΡΟΣ Α) ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 27 ΜΑΙΟΥ 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - Πρακτικά 2ης Συνεδρίας του Συµβουλίου του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήµης και Μηχανικής Υλικών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - Πρακτικά 2ης Συνεδρίας του Συµβουλίου του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήµης και Μηχανικής Υλικών ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 22 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 26/01/2012

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 26/01/2012 Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 26/01/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Ελπίδα Κεραυνού, Πρύτανης Καθ. Ανδρέας Αναγιωτός, Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ Καθ. Τούλα Ονουφρίου, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. Τήρηση Πρακτικών Στέλλα Ιωάννου, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

ΑΠΟΝΤΕΣ Καθ. Τούλα Ονουφρίου, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. Τήρηση Πρακτικών Στέλλα Ιωάννου, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 39 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ 03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού,

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 88ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 28/09/2011

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 88ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 28/09/2011 Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 88ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 28/09/2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Νικόλας Παπαμιχαήλ, Πρόεδρος Καθ. Τάσος Χριστοφίδης, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 1 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 1 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 202 Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ /ΣΥΜ/2.9

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 64 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 64 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 64 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Αρ. Απόφασης 64/ΔΕ/2.1.1 ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 38 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2009

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 38 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2009 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 38 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2009 Αρ. Απόφασης ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 38/ΔΕ/2.1.1 Η ΔΕ αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012 Αρ. 4335, 25.5.2012 56(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 144 του 1989 137 του 1990 53(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ. Τήρηση Πρακτικών Ρόδια Πατσαλίδου, Λειτουργός - Γραφείο ΔΔΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ. Τήρηση Πρακτικών Ρόδια Πατσαλίδου, Λειτουργός - Γραφείο ΔΔΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 5 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού,

Διαβάστε περισσότερα

: Τ.Θ Ηράκλειο Τ.Κ : Μ. Μούντη : : :

: Τ.Θ Ηράκλειο Τ.Κ : Μ. Μούντη : : : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 23/05/2019 Αριθ. Πρωτ. 463/Φ20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Π ρ ύ τ α ν η ς τ ο υ Τ Ε Ι Κ ρ ή τ η ς

Ο Π ρ ύ τ α ν η ς τ ο υ Τ Ε Ι Κ ρ ή τ η ς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. Διεύθυνση Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail : Τ.Θ. 1939

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 77ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 04/02/2011

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 77ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 04/02/2011 Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 77ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 04/02/2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Νικόλας Παπαμιχαήλ, Πρόεδρος Τάσος Χριστοφίδης, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 92ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 28/12/2011

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 92ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 28/12/2011 Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 92ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 28/12/2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Νικόλας Παπαμιχαήλ, Πρόεδρος Καθ. Τάσος Χριστοφίδης, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 65 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ 2011

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 65 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ 2011 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 65 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ 2011 Αρ. Απόφασης 65/ΔΕ/2.1.1 65/ΔΕ/2.1.4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 53 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ, 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ, 05 ΜΑΙΟΥ 2009

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 53 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ, 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ, 05 ΜΑΙΟΥ 2009 Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 53 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ, 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ, 05 ΜΑΙΟΥ 2009 Α/Α ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 53/ΑΠΣ/3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 78 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1 η ΜΑΡΤΙΟΥ2017

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 78 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1 η ΜΑΡΤΙΟΥ2017 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 78 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1 η ΜΑΡΤΙΟΥ2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος Α ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 78/ΣΥΓ/2.1 Η Σύγκλητος

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 91ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 01/12/2011

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 91ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 01/12/2011 Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 91ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 01/12/2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Νικόλας Παπαμιχαήλ, Πρόεδρος Καθ. Τάσος Χριστοφίδης, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 71 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 71 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 71 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 73ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 29/10/2010

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 73ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 29/10/2010 Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 73ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 29/10/2010 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού, Πρόεδρος Ιωάννης Μαντάς, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Συνεδρία )

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Συνεδρία ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Συνεδρία 20 9 2010) Αίθουσα εκλογών του Γ.Π.Α. Ώρα: 12:00 μ.μ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικόλαος Μπεόπουλος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 84ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 02/06/2011

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 84ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 02/06/2011 Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 84ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 02/06/2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Νικόλας Παπαμιχαήλ, Πρόεδρος Καθ. Τάσος Χριστοφίδης, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 82ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 04/05/2011

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 82ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 04/05/2011 Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 82ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 04/05/2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Νικόλας Παπαμιχαήλ, Πρόεδρος Γιώργος Χαραλαμπίδης, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Π ρ ύ τ α ν η ς τ ο υ Τ Ε Ι Κ ρ ή τ η ς

Ο Π ρ ύ τ α ν η ς τ ο υ Τ Ε Ι Κ ρ ή τ η ς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. Διεύθυνση Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail : Τ.Θ. 1939

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 81ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 11/04/2011

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 81ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 11/04/2011 Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 81ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 11/04/2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Νικόλας Παπαμιχαήλ, Πρόεδρος Καθ. Τάσος Χριστοφίδης, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που Παρουσίαση από την Πρόεδρο της ιοικούσας Επιτροπής Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού ΟΡΑΜΑ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 63 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 63 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 63 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αρ. Απόφασης 63/ΔΕ/2.1.1 63/ΔΕ/2.1.3 63/ΔΕ/2.1.4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ. Αρ. Πρωτ.: 4823/18/ΓΠ Βόλος,

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ. Αρ. Πρωτ.: 4823/18/ΓΠ Βόλος, Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4823/18/ΓΠ Βόλος, 26-3-2018 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Έχοντας υπ όψιν: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών 1. Η Σύγκλητος συγκροτεί τις πιο κάτω Συμβουλευτικές Επιτροπές για μελέτη και υποβολή εισηγήσεων επί θεμάτων των αρμοδιοτήτων της: (α) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014/15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014/15 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014/15 Οδηγίες Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την πιο κάτω ανακοίνωση που αφορά την εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 39ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 39ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 39 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 Σεπτεμβρίου 2015, ΩΡΑ 9.30 πμ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1, ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ ΜΕΡΟΣ Α (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 72ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 29/9/2010

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 72ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 29/9/2010 Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 72ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 29/9/2010 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού, Πρόεδρος Ιωάννης Μαντάς, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ. Αρ. Πρωτ.: 11023/17/ΓΠ Βόλος,

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ. Αρ. Πρωτ.: 11023/17/ΓΠ Βόλος, Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 11023/17/ΓΠ Βόλος, 18-7-2017 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της σύνθεσης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Έχοντας υπ όψιν: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 62 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Παρόντες: Καθ. Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα απο τον Πρόεδρο του Συμβουλίου 4 Μήνυμα απο την Πρύτανη 5 1: Εισαγωγή 10 2: Αναπτυξιακές Εξελίξεις 18 3: Σπουδές 24 4: Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 67 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 67 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 67 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα