ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 83 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 83 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017"

Transcript

1 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 83 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος Α ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 83/ΣΥΓ/2.1 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση επιστολής του Καθηγητή Παναγιώτη Ζαφείρη, ημερομηνίας 19/4/2017, με την οποία κοινοποιεί την υποβολή παραίτησής του από τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών λόγω αυξημένων υποχρεώσεων. Σχολή ΚΕΤ 83/ΣΥΓ/2.2 83/ΣΥΓ/2.3 83/ΣΥΓ/2.5 83/ΣΥΓ/2.7 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των Πρακτικών της Εφορευτικής Επιτροπής αναφορικά με την πραγματοποίηση Ειδικής Συνεδρίας στις 5/5/2017 με σκοπό την εκλογή Προσωρινού Κοσμήτορα της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας, ο Καθηγητής Ανδρέας Λανίτης έχει εκλεγεί ως Προσωρινός Κοσμήτορας της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών. Η Σύγκλητος έλαβε γνώση της συγκεντρωτικής κατάστασης για την απορρόφηση του Προϋπολογισμού του Έτους 2017 ανά κεφάλαιο/ άρθρο, που αφορά στην περίοδο από 1 η Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαΐου 2017 και των συγκριτικών στοιχείων της απορρόφησης του Προϋπολογισμού για το 2016 αναφορικά με την πιο πάνω περίοδο. Επιπρόσθετα, η Σύγκλητος έτυχε ενημέρωσης για την κατάσταση εσόδων για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου 2017 μέχρι τις 31 Μαΐου 2017 αλλά και για την Κατάσταση Προσωπικού για το έτος Επιπλέον, η Σύγκλητος έλαβε γνώση για το σύνολο των Τραπεζικών υπολοίπων του Πανεπιστημίου μέχρι τις 31 Μαΐου 2017, τα οποία ανέρχονταν στα 7.962,114 και των Εξωτερικών Ερευνητικών Προγραμμάτων στα , καθώς επίσης και το ύψος του ποσού που έλαβε το Πανεπιστήμιο μέχρι τις 31/5/2017 από το Κράτος, τους Χρηματοδότες Ερευνητικών Προγραμμάτων και από άλλες πηγές εσόδων το οποίο ανέρχεται στα ,092. Η Σύγκλητος έλαβε γνώση της επιστολής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 9/5/2017, προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων σε εισακτέους προπτυχιακούς φοιτητές για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017/ 2018 στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη σχετική επιστολή που απέστειλε ο στο ΥΠΠ, στις 8/5/2017. Η Σύγκλητος έλαβε γνώση της επιστολής του Πρύτανη προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 12/5/2017, αναφορικά με την κατάταξη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με τις διεθνείς λίστες κατατάξεις στις οποίες συμμετείχε, κατά τα έτη , κατόπιν αποστολής σχετικής επιστολής, ημερομηνίας 13/3/2017, από το ΥΠΠ. Α. Λανίτης 83 η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Α, 12 Ιουνίου 2017 Σελ. 1

2 83/ΣΥΓ/2.8 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, ημερομηνίας 19/5/2017, με σκοπό την ενημέρωση αναφορικά με την απόφαση του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού για ένταξη μαθήματος Πληροφοριακής Παιδείας στα Προγράμματα Σπουδών του εν λόγω Τμήματος. Π. Θεοδοσίου/ Α. Ζωπιάτης 83/ΣΥΓ/3.2.2 Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της Συγκλητικής Επιτροπής Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών αναφορικά με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «MSc Brain and Cognitive Sciences» και σε συνέχεια της τελικής απόφασης του Φορέα ΔΙΠΑΕ για τη μη πιστοποίησή του, ως ακολούθως: - Το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης να προχωρήσει άμεσα σε μελέτη ώστε να διαφανεί κατά πόσο το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει προοπτική και ζήτηση αγοράς, ούτως ώστε να δικαιολογείται η προφορά του, κάθε ακαδημαϊκό έτος, και αν αυτό ισχύει, τότε να προχωρήσει σε αλλαγές λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις υποδείξεις του Φορέα. ΑΑΥ- Επ. Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών/ Κ. Μακρής/ Κ. Πετεινού/ - Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερωθούν αναφορικά με την απόφαση του Φορέα ΔΙΠΑΕ για μη πιστοποίηση του εν λόγω μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και να τους δοθούν οι πιο κάτω επιλογές: 1. Να συνεχίσουν και να πάρουν τον τίτλο ως έχει (μη πιστοποιημένο Πρόγραμμα) 2. Εάν επιθυμούν να μεταγραφούν σε άλλο πιστοποιημένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα το οποίο να έχει συνάφεια με το εν λόγω μεταπτυχιακό 3. Να τους δοθεί η δυνατότητα να πιστωθούν μαθήματα και να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα διδακτορικού επιπέδου - Σε περίπτωση που το πρόγραμμα υποβληθεί εκ νέου για αξιολόγηση και πιστοποιηθεί, τότε οι υφιστάμενοι φοιτητές, μέσω πίστωσης μαθημάτων, να μπορούν να πάρουν τον πιστοποιημένο τίτλο. Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως σε περίπτωση που υπάρξουν φοιτητές οι οποίοι θα επιθυμούν επιστροφή χρημάτων, τότε οι περιπτώσεις αυτές θα εξεταστούν από τη Σύγκλητο σε μεταγενέστερο στάδιο. Κ. Μακρής/ Κ. Πετεινού 83/ΣΥΓ/3.2.3 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει, με σκοπό την κατανομή κενών προπτυχιακών θέσεων που ενδεχομένως θα προκύψουν από τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2017, καθώς και την κατανομή θέσεων στις ειδικές κατηγορίες σύμφωνα με τον σχετικό Κανονισμό και Κανόνες, τα πιο κάτω μέλη της Επιτροπής Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών: ΑΑΥ- Επιτροπή Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών/ - Επίκουρο Καθηγητή Πολύβιο Ελευθερίου - Λέκτορα Ιωάννη Βυρίδη - Δρ. Βασίλη Πρωτοπαπά - Εκπρόσωπο φοιτητών, Μιχάλη Χριστοδούλου - Εκπρόσωπο φοιτητών, Χρίστια Κλεόπα 83 η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Α, 12 Ιουνίου 2017 Σελ. 2

3 83/ΣΥΓ/3.3.1 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, ημερομηνίας 31/5/2017, αναφορικά με την εισήγηση της Συγκλητικής Επιτροπής Ευημερίας Φοιτητών για την κατανομή υποτροφιών σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2017/ Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της Επιτροπής Ευημερίας Φοιτητών και Λειτουργίας Εστιών για κατανομή δεκατεσσάρων πλήρων υποτροφιών στις αιτήσεις που συγκέντρωσαν συνολικά μέχρι και 21 μόρια. / ΥΟικ Η Σύγκλητος αποφάσισε όπως υποβάλει θετική εισήγηση στο Συμβούλιο για επικύρωση της πιο πάνω απόφασης. Σε επόμενη Συνεδρία του Συμβουλίου 83/ΣΥΓ/3.5.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως στις συνεδρίες της Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας καλείται ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ή εξουσιοδοτημένος από τον Προϊστάμενο Λειτουργός Σπουδών για παροχή πληροφόρησης ή/ και ενημέρωσης που αφορούν στα θέματα σπουδών. ΑΑΥ Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας/ 83/ΣΥΓ/ Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του ΑΑΥ, ημερομηνίας 25/5/2017, αναφορικά με την ανακοίνωση του Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε., η οποία έχει ληφθεί κατά την 8 η Σύνοδό του, ημερομηνίας 18 και 19 Ιουλίου 2016, αναφορικά με την υποβολή και τη διάρκεια φύλαξης των γραπτών και των εργασιών. Συγκεκριμένα, ο Φορέας ΔΙ.ΠΑΕ αποφάσισε τα ακόλουθα: - Όλες οι εργασίες των φοιτητών θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ίδρυμα ούτως ώστε να καταστεί δυνατός ο έλεγχος για λογοκλοπή - Το Ίδρυμα να τηρεί ιστορικό φοίτησης (αποδεικτικά στοιχεία φοίτησης) για όλους τους φοιτητές - Όλα τα γραπτά και δοκίμια των τελικών εξετάσεων φυλάσσονται στο ίδρυμα για 5 τουλάχιστον έτη, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα σε περιοδικές αξιολογήσεις από τον Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε - Εργασίες για κάθε μάθημα, με αξιολόγηση αριθμητική ή περιγραφική με Αποτυχία/ Μέτρια/ Άριστα, επιλέγονται δειγματοληπτικά από το ίδρυμα και φυλάσσονται για 2 τουλάχιστον χρόνια. Η Σύγκλητος αποφάσισε όπως η ανακοίνωση του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση αναφορικά με την υποβολή και τη διάρκεια φύλαξης των γραπτών κοινοποιηθεί στους Κοσμήτορες των Σχολών και τους Προέδρους των Τμημάτων για ενημέρωση όλου του ακαδημαϊκού προσωπικού. ΑΑΥ/ Κοσμήτορες Σχολών/ Πρόεδροι Τμημάτων 83/ΣΥΓ/ Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως το νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών MSc in Public Health επανέλθει στην επόμενη συνεδρία της Συγκλήτου, εφόσον ο Συντονιστής του εν λόγω προγράμματος προβεί στις ακόλουθες διορθώσεις: - Διόρθωση του αριθμού των εβδομάδων διδασκαλίας κάθε εξαμήνου από 15 σε 13 - Καθορισμός φόρτου διδασκαλίας 4 μαθημάτων στον Κ. Μακρής 83 η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Α, 12 Ιουνίου 2017 Σελ. 3

4 Διευθυντή του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία - Διευκρίνιση ως προς τα συγκεκριμένα μαθήματα στα οποία θα γίνει συνδιδασκαλία μεταξύ των υφιστάμενων προγραμμάτων και του νέου προτεινόμενου προγράμματος Μάστερ, με αντίστοιχη συγκεκριμένη αναφορά στις αλλαγές που θα γίνουν στα υφιστάμενα μαθήματα, ώστε να συμπίπτουν σε ώρες διδασκαλίας και ECTS με τα προτεινόμενα νέα μαθήματα, έτσι ώστε να δικαιολογείται στον Φορέα η δήλωση περί συνδιδασκαλίας που υπάρχει στην αίτηση του νέου Μάστερ. Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας, εφόσον το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών MSc in Public Health αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί από τον Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε., να αναθεωρήσει τα άλλα δύο υφιστάμενα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται από το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία. Κ. Μακρής 83/ΣΥΓ/ Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα (14 υπέρ, 1 αποχή) όπως εγκρίνει την αίτηση για αξιολόγηση πιστοποίηση του νέου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στις Καλές Τέχνες, και εξουσιοδοτήσει τα μέλη της ΕΕΠ όπως υπογράψουν όλα τα σχετικά έγγραφα της αίτησης και τα καταθέσουν, μετά την έγκριση από το Συμβούλιο, στον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης. ΑΑΥ / Α. Δανός Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα (14 υπέρ, 1 αποχή) όπως ενεργοποιηθεί ο θεσμός των Επισκεπτών Καθηγητών ή των Συμβολαίων μακράς διάρκειας, με προκηρύξεις, όπου δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση μόνιμων μελών ΔΕ με σκοπό την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του προγράμματος. Η Σύγκλητος αποφάσισε όπως υποβάλει θετική εισήγηση στο Συμβούλιο για επικύρωση των πιο πάνω αποφάσεων. Σε επόμενη Συνεδρία του Συμβουλίου 83/ΣΥΓ/ Η Σύγκλητος έλαβε γνώση της εισήγησης της Συγκλητικής Επιτροπής Οικονομικών και Προσωπικού, η οποία εξετάστηκε κατά την 51 η Συνεδρία της, ημερομηνίας 6/6/2017, αναφορικά με την Κατανομή Νέων θέσεων Μελών ΔΕΠ και ΕΕΠ για το έτος Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (23 υπέρ, 1 εναντίον, 1 αποχή) όπως εγκρίνει την Κατανομή των 30 Νέων θέσεων Μελών ΔΕΠ και ΕΕΠ, όπως παρουσιάζεται στον σχετικό Πίνακα των Πρακτικών της 51 ης Συνεδρίας της Συγκλητικής Επιτροπής Οικονομικών και Προσωπικού. ΑΟιΠΑ Η Σύγκλητος αποφάσισε όπως υποβάλει θετική εισήγηση στο Συμβούλιο για επικύρωση της πιο πάνω απόφασης. Σε επόμενη Συνεδρία του Συμβουλίου 83/ΣΥΓ/ Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου για το έτος 2018, όπως παρουσιάζεται στον σχετικό πίνακα των Πρακτικών της 51 ης Συνεδρίας της Συγκλητικής Επιτροπής Οικονομικών και Προσωπικού με τις εξής τροποποιήσεις: - Προσθήκη ποσού, ύψους 30,860 στο κεφάλαιο/ άρθρο ΑΟιΠΑ/ ΔΔΟ/ ΥΟικ 83 η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Α, 12 Ιουνίου 2017 Σελ. 4

5 2/217 «Δημοσιεύσεις, Δημοσιότητα και Διαφημίσεις» - Προσθήκη ποσού, ύψους 40,000 στο κεφάλαιο/ άρθρο 3/303 «Μεταφορικά και Επιδόματα Εκλεκτόρων και Μελών Συμβουλευτικών και άλλων Επιτροπών». Διευκρινίζεται ότι η Συγκλητική Επιτροπή Έρευνας πιθανόν να εισηγηθεί την τροποποίηση των ποσών που αναγράφονται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2018 για τα κεφάλαια/ άρθρα 3/319 «Ερευνητική και άλλη Δραστηριότητα» και 3/324 «Στήριξη Προγράμματος Ορίζοντας 2020». ΑΑΥ- Συγκλητική Επιτροπή Έρευνας/ ΥΕΔΣ Η Σύγκλητος αποφάσισε όπως υποβάλει θετική εισήγηση στο Συμβούλιο για επικύρωση της πιο πάνω απόφασης. Σε επόμενη Συνεδρία του Συμβουλίου 83/ΣΥΓ/ Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της Συγκλητικής Επιτροπής Οικονομικών και Προσωπικού αναφορικά με τις μεταφορές κονδυλίων για τον Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου για το ΑΟιΠΑ/ ΥΟικ 83/ΣΥΓ/ Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος της Προέδρου της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας, Επίκουρης Καθηγήτριας Άντρης Παναγιώτου, ημερομηνίας 7/6/2017, αναφορικά με την υποβολή εντύπου ενημέρωσης για διεξαγωγή έρευνας από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας για υιοθέτηση του εντύπου ενημέρωσης για διεξαγωγή έρευνας, όπως αυτό παρουσιάζεται στο σχετικό Παράρτημα που έχει υποβληθεί, με τις ακόλουθες τροποποιήσεις: - Συμπερίληψη επιπρόσθετου δείκτη ο οποίος θα επικεντρώνεται στην έρευνα στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμης - Τροποποίηση του σημείου 10 ως εξής: περιλαμβάνει πειραματική ή άλλη διαδικασία, επιστημονική ή μη που εφαρμόζεται πάνω σε πρωτεύοντα ζώα και που πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση στα ζώα αυτά πόνου, ταλαιπωρίας, φόβου, έντασης ή μόνιμης βλάβης. ΑΑΥ Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας/ ΥΕΔΣ/ Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την ενθάρρυνση των Τμημάτων για πιλοτική χρήση του εντύπου ενημέρωσης για διεξαγωγή έρευνας, όπου ισχύει, για χρονικό διάστημα ενός έτους, με σκοπό την επαναξιολόγηση του εν λόγω εντύπου από τη Σύγκλητο. ΑΑΥ/ Πρόεδροι Τμημάτων/ 83/ΣΥΓ/3.9 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Πρύτανη, ημερομηνίας 6/6/2017, αναφορικά με την υποβολή των αναθεωρημένων Κανόνων Σύνθεσης και Λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών, κατόπιν και της απόφασης της 82 ης Συνεδρίας της Συγκλήτου, ημερομηνίας 3/5/2017, σύμφωνα με την οποία η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη συμμετοχή Αρμόδιου Λειτουργού της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας στη Συγκλητική Επιτροπή Έρευνας, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τους αναθεωρημένους Κανόνες Σύνθεσης και Λειτουργίας των 83 η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Α, 12 Ιουνίου 2017 Σελ. 5

6 Συγκλητικών Επιτροπών, όπως αυτοί παρουσιάζονται στο σχετικό Παράρτημα που έχει υποβληθεί. Η Σύγκλητος αποφάσισε όπως υποβάλει θετική εισήγηση στο Συμβούλιο για επικύρωση της πιο πάνω απόφασης. Σε επόμενη Συνεδρία του Συμβουλίου 83/ΣΥΓ/3.10 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τις αλλαγές στους εκπροσώπους της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στις Συγκλητικές Επιτροπές, με ισχύ από 1/7/2017, ως ακολούθως: Όνομα Επιτροπής Υφιστάμενο Μέλος Νέο Μέλος Επιτροπή Αν. Καθηγητή Επίκουρη Εκδοτικής Πολιτικής, Ευριπίδη Ζαντίδη Καθηγήτρια Ασπασία Δημοσίων και Παπαδήμα Διεθνών Σχέσεων και Εκδηλώσεων Επιτροπή Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιτροπή Έρευνας Επίκουρη Καθηγήτρια Δέσποινα Μιχαήλ Επίκουρη Καθηγήτρια Θεοπίστη Στυλιανού Επίκουρος Καθηγητής Ανδρέας Λαγός Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης Επιτροπή Εκδοτικής Πολιτικής, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων και Εκδηλώσεων/ ΑΑΥ Επιτροπή Έρευνας, Επιτροπή Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών/ / ΥΕΔΣ 83/ΣΥΓ/3.11 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα (24 υπέρ, 1 αποχή) όπως εγκρίνει την αντικατάσταση του Καθηγητή Παναγιώτη Θεοδοσίου στη Συγκλητική Επιτροπή Έρευνας από τον Καθηγητή Ερρίκο Κοντογιώργη, του Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας με άμεση ισχύ. ΑΑΥ Επιτροπή Έρευνας/ Π. Θεοδοσίου 83/ΣΥΓ/5 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τον επαναδιορισμό του Καθηγητή Κώστα Κώστα και του Καθηγητή Ανδρέα Λανίτη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με άμεση ισχύ. 83/ΣΥΓ/6 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του ΔΔΟ, ημερομηνίας 7/6/2017, αναφορικά με την εισήγηση της Διευθυντικής Ομάδας των Διοικητικών Υπηρεσιών σχετικά με την Προτεινόμενη Οργανωτική Δομή των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου. Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως ο αποστείλει την Προτεινόμενη Οργανωτική Δομή των Διοικητικών Υπηρεσιών στα μέλη της Συγκλήτου για υποβολή πιθανών εισηγήσεων μέχρι τις 30/6/2017, με σκοπό την επανεξέταση του θέματος και λήψη απόφασης στην επόμενη Συνεδρία της Συγκλήτου. 83/ΣΥΓ/7.2 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Προέδρου της Συγκλητικής Επιτροπής Βιβλιοθήκης, ημερομηνίας 24/5/2017, αναφορικά με τη δημιουργία κονδυλίου «open access author fund» από τον Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου, βάσει νέας πολιτικής για κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης σε περιοδικά ανοικτής πρόσβασης, η οποία παρουσιάζεται στο σχετικό Παράρτημα που έχει υποβληθεί. 83 η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Α, 12 Ιουνίου 2017 Σελ. 6

7 Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της Συγκλητικής Επιτροπής Βιβλιοθήκης για τη νέα πολιτική κάλυψης των εξόδων δημοσίευσης σε περιοδικά ανοικτής πρόσβασης, η οποία παρουσιάζεται στο σχετικό Παράρτημα που έχει υποβληθεί. Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει την κατανομή ποσού, ύψους 15,000, από εξοικονομήσεις του κονδυλίου 3/319 «Ερευνητική και άλλη Δραστηριότητα», με σκοπό την κάλυψη των αναγκών δημοσίευσης σε περιοδικά ανοικτής πρόσβασης για το Η Σύγκλητος αποφάσισε όπως υποβάλει θετική εισήγηση στο Συμβούλιο για επικύρωση των πιο πάνω αποφάσεων. ΑΑΥ/ Διευθυντής Βιβλιοθήκης/ ΥΕΔΣ/ ΑΑΥ/ Διευθυντής Βιβλιοθήκης/ ΥΕΔΣ/ ΥΟικ Σε επόμενη Συνεδρία του Συμβουλίου 83 η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Α, 12 Ιουνίου 2017 Σελ. 7

8 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος B ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ Σ 83/ΣΥΓ/2.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα (17 υπέρ, 1 αποχή) όπως εγκρίνει τη σύσταση της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Επίκουρου Καθηγητή Αντώνη Θεοχάρους, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. Φ. Παναγίδης/ Α. Ζωπιάτης/ Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης αιτιολόγησε την αποχή του αναφέροντας τις ανησυχίες του σε περίπτωση που δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα με τη συμμετοχή του Καθηγητή Φώτη Παναγίδη στην Ειδική Επιτροπή, λόγω δημόσιας αντιπαράθεσης μεταξύ του Δρ. Παναγίδη και του Δρ. Θεοχάρους. Επιπρόσθετα ανέφερε ότι η σύσταση της Ειδικής Επιτροπής συμπεριλαμβάνει μέλη τα οποία συμμετείχαν σε συνέδριο ICOT που οργανώθηκε από το Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. 83/ΣΥΓ/2.2 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Κοσμήτορα της Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, ημερομηνίας 9/5/2017, σύμφωνα με το οποίο αναφέρεται η συμμετοχή του Επίκουρου Καθηγητή Διονύση Πάνου, του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, στην ομάδα εργασίας που ετοιμάζει το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Δημόσια Επικοινωνία. Γ. Γιατράκος 83/ΣΥΓ/2.3 Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την προκήρυξη της Θέσης Διευθυντή στην Ερευνητική Μονάδα «Κοινωνικής Πληροφορικής», της Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου του Πανεπιστημίου Κύπρου, άρθρα 20 και 32, με βάση τις οποίες εκδόθηκαν οι ΚΔΠ 144/1999 και ΚΔΠ 114/2010 «Περί Ερευνητικές Μονάδες (Γενικοί) Κανονισμοί του 1999 και 2010» και οι «3.1.4 Κανόνες Επιλογής Διευθυντή Ερευνητικών Μονάδων», με τις ακόλουθες διευκρινίσεις: Γ. Γιατράκος/ Εσωτερική Νομικός Σύμβουλος/ - Η προκήρυξη είναι εσωτερική και αίτηση για τη θέση μπορούν να υποβάλουν Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, (κατά προτίμηση Καθηγητές) του αυτού ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου. - Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα διατηρεί τη βαθμίδα που κατέχει την στιγμή της επιλογής του καθώς επίσης και τις απολαβές που συνάγονται από αυτή, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Η εκλογή/επιλογή υποψηφίου στη θέση του Διευθυντή της Ερευνητικής Μονάδας δεν συνεπάγεται οποιοδήποτε επιπλέον αμοιβή και/ή αντιμισθία και/ή επίδομα και/ή άλλως πως. - Η χρηματοδότηση της Ερευνητικής Μονάδας θα γίνεται εξ ολοκλήρου από πόρους, οι οποίοι δεν προέρχονται από κυβερνητική χορηγία προς το Πανεπιστήμιο. - Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τη Θέση του Διευθυντή στην Ερευνητική Μονάδα «Κοινωνικής Πληροφορικής», της Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης καθορίζεται στις πέντε εβδομάδες. Β) Η Σύγκλητος διευκρινίζει ότι η διαδικασία ελέγχου τυχόν ύπαρξης Γ. Γιατράκος/ 83 η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Β, 12 Ιουνίου 2017 Σελ. 8

9 σύγκρουσης συμφερόντων θα είναι η ίδια με αυτή που ακολουθείται στις περιπτώσεις πλήρωσης θέσης Μελών ΔΕΠ, η οποία πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού. Γ) Η Σύγκλητος διευκρινίζει ότι η πιο πάνω απόφαση αναφορικά με την Προκήρυξη Θέσης Διευθυντή της Ερευνητικής Μονάδας «Κοινωνικής Πληροφορικής», της Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης αφορά και τις άλλες δύο Ερευνητικές Μονάδες του Πανεπιστημίου. Π. Θεοδοσίου/ Φ. Κυριακίδης 83/ΣΥΓ/2.4 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως παραπέμψει το θέμα της μείωσης των διδακτικών υποχρεώσεων του Προέδρου της Συντεχνίας του Ακαδημαϊκού Προσωπικού ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ στην Επιτροπή Κανόνων και Κανονισμών για περαιτέρω εξέταση και υποβολή εισήγησης σε επόμενη Συνεδρία της Συγκλήτου. - Επιτροπή Κανόνων και Κανονισμών Σε επόμενη Συνεδρία της Συγκλήτου 83/ΣΥΓ/3.1 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας σύμφωνα με την τελική σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Επίκουρου Καθηγητή Χρήστου Σάββα στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, η οποία έχει οριστικοποιηθεί. Π. Θεοδοσίου/ Ν. Λαμπερτίδης/ 83/ΣΥΓ/3.2 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Σαββατικής Άδειας Άδειας της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Μαρίας Καπαρδή, του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. Π. Θεοδοσίου/ Α. Ζωπιάτης/ 83/ΣΥΓ/3.3 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Σαββατικής Άδειας του Επίκουρου Καθηγητή Χρήστου Σάββα, του Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας. Π. Θεοδοσίου/ Ν. Λαμπερτίδης/ 83/ΣΥΓ/3.4 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως παραπέμψει το θέμα της ανασύστασης της Ειδικής Επιτροπής για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα Νευροεπιστήμες με γνωστικό αντικείμενο «Γνωστικές Νευροεπιστήμες και Μέθοδοι Αποκατάστασης» στο Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης στη Σχολή Επιστημών Υγείας και στο οικείο Τμήμα με σκοπό την κοινοποίηση όλων των προτεινόμενων μελών της Ειδικής Επιτροπής στη Σύγκλητο. Κ. Μακρής/ Κ. Πετεινού 83/ΣΥΓ/3.5 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Σαββατικής Άδειας της Επίκουρης Καθηγήτριας Χριστιάνας Παναγιώτου, του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. Γ. Γιατράκος/ Ν. Τσαπατσούλης/ 83/ΣΥΓ/3.6 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το αίτημα της Επίκουρης Καθηγήτριας Βασιλικής Τρίγκα, του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, για παραχώρηση Σαββατικής Άδειας, διάρκειας ενός έτους, από την 1 η Ιανουαρίου 2018 μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου Γ. Γιατράκος/ Ν. Τσαπατσούλης/ 83/ΣΥΓ/3.7 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος αναφορικά με τη διαδικασία ανέλιξης του Αναπληρωτή Καθηγητή Νικόλα Τσαπατσούλη στη βαθμίδα του Καθηγητή, στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. Γ. Γιατράκος/ Τμήμα ΕΣΔI/ 83 η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Β, 12 Ιουνίου 2017 Σελ. 9

10 83/ΣΥΓ/3.8 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση της απόφασης του Εκλεκτορικού Σώματος αναφορικά με την ανέλιξη του Επίκουρου Καθηγητή Βάσου Σωτηρίου, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Φ. Κυριακίδης/ Κ. Καλλή/ 83/ΣΥΓ/3.9 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την προσφορά θέσης Adjunct/ Affiliate Professor (Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ) στον Dr. Albert Ansmann, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής. Φ. Κυριακίδης/ Ε. Ακύλας/ 83/ΣΥΓ/3.10 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το αίτημα για αποπαγοποίηση δύο θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, κατόπιν παραίτησης δύο μελών ΕΕΠ λόγω της εκλογής τους σε θέσεις ΔΕΠ και το Πανεπιστήμιο υποβάλει σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για άμεση αποπαγοποίηση των εν λόγω θέσεων. / Θ. Ζαχαριάδης/ Α. Κατσιώτης/ 83/ΣΥΓ/3.11 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη σύσταση της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Επίκουρου Καθηγητή Αλέξανδρου Χαραλαμπίδη, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος. Θ. Ζαχαριάδης/ Α. Κατσιώτης/ 83/ΣΥΓ/3.12 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το αίτημα της Επίκουρης Καθηγήτριας Άντρης Ιωάννου, του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, για παραχώρηση Σαββατικής Άδειας, διάρκειας ενός εξαμήνου, από την 1 η Ιανουαρίου 2018 μέχρι την 30 η Ιουνίου Ν. Σουλελές/ 83/ΣΥΓ/3.13 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την απόφαση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης για μονιμοποίηση της κυρίας Εύας Κοραή, στη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών. Ν. Σουλελές/ 83/ΣΥΓ/3.14 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη σύσταση της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη της Επίκουρης Καθηγήτριας Ασπασίας Παπαδήμα, στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών. Ν. Σουλελές/ 83/ΣΥΓ/3.15 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση της απόφασης του Εκλεκτορικού Σώματος για την ανέλιξη της Επίκουρης Καθηγήτριας Θεοπίστης Στυλιανού Λάμπερτ, στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών. Ν. Σουλελές/ 83/ΣΥΓ/3.16 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη σύσταση της Ειδικής Επιτροπής με σκοπό την επαναξιολόγηση του Επίκουρου Καθηγητή Ανδρέα Λαγού, στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών. Ν. Σουλελές/ 83/ΣΥΓ/3.17 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση της απόφασης του Εκλεκτορικού Σώματος για την προσφορά διορισμού στον Δρ. Γιώργο Πανηγυράκη, στη βαθμίδα του Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Επικοινωνία με έμφαση στο Μάρκετινγκ και τη Διαφήμιση», στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. Γ. Γιατράκος/ Ν. Τσαπατσούλης/ 83/ΣΥΓ/3.18 Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το αίτημα για αποπαγοποίηση θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα Λέκτορα ή / Π. Θεοδοσίου/ 83 η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Β, 12 Ιουνίου 2017 Σελ. 10

11 Επίκουρου Καθηγητή, στο Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, κατόπιν και της ολοκλήρωσης της υπόθεσης Δρ. Αντώνη Μαδέλλα και το Πανεπιστήμιο υποβάλει σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για άμεση αποπαγοποίηση της εν λόγω θέσης. Ν. Λαμπερτίδης/ Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Διανομές ή/και Ναυτιλιακά ή/και Οικονομικά Ενέργειας ή/και Οικονομικά Ενεργειακών Πόρων ή/και Οικονομικά Μεταφορών» (Logistics or/ and Shipping or/ and Energy Economics or/ and Economics of Energy Resources or/ and Transportation Economics), στο Τμήμα Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας. Π. Θεοδοσίου/ Ν. Λαμπερτίδης/ 83/ΣΥΓ/3.19 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Προέδρου της Ειδικής Επιτροπής, Καθηγητή Ανδρέα Κατσιώτη, ημερομηνίας 7/6/2017, αναφορικά με την τελική σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Επίκουρου Καθηγητή Βασίλειου Φωτόπουλου, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών και Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, η οποία έχει οριστικοποιηθεί. Θ. Ζαχαριάδης/ Α. Κατσιώτης/ 83/ΣΥΓ/3.20 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Κοσμήτορα της Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, ημερομηνίας 8/6/2017, σύμφωνα με την τελική σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής για την πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Επικοινωνία», στο Τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας, η οποία έχει οριστικοποιηθεί. Γ. Γιατράκος/ 83/ΣΥΓ/5.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει τα ακόλουθα όπως παρουσιάζονται στο σχετικό παράρτημα που έχει υποβληθεί: 1. Τον κατάλογο με τους 411 προπτυχιακούς φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους το Εαρινό Εξάμηνο 2016/ 2017, με τη συμπερίληψη της φοιτήτριας Μαρίας Θεοδοσίου, του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών 2. Τον κατάλογο με τους 107 μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους το Εαρινό Εξάμηνο 2016/ Τον κατάλογο με 3 διδακτορικούς φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους το Εαρινό Εξάμηνο 2016/ 2017, με τη συμπερίληψη του αποβιώσαντα διδακτορικού φοιτητή Χρυσόστομου Ιταλού, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής. Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει τον Πρύτανη να εγκρίνει τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν στους εν λόγω καταλόγους, κατόπιν πρόσθετων ελέγχων από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, πριν την Τελετή Αποφοίτησης. 83/ΣΥΓ/ Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την αποφοίτηση της φοιτήτριας Μαρίας Θεοδοσίου, του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών. Ν. Σουλελές/ Η Σύγκλητος αποφάσισε όπως εξουσιοδοτήσει την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας να συμπεριλάβει το όνομα της εν 83 η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Β, 12 Ιουνίου 2017 Σελ. 11

12 λόγω φοιτήτριας στον κατάλογο των προπτυχιακών φοιτητών που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους το Εαρινό Εξάμηνο 2016/ /ΣΥΓ/5.2 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει τους βραβευθέντες, στους οποίους θα απονεμηθούν τα δύο Βραβεία του Προέδρου της Δημοκρατίας για την ακαδημαϊκή χρονιά 2016/2017, ως ακολούθως: Πρώτο Βραβείο Προέδρου της Δημοκρατίας Αντώνης Χαραλάμπους, Πτυχίο Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. Δεύτερο Βραβείο Προέδρου της Δημοκρατίας Άντρια Πολυκάρπου, Πτυχίο Λογοθεραπείας/ Λογοπαθολογίας. 83/ΣΥΓ/5.3 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τους πρωτεύσαντες προπτυχιακούς αποφοίτους ανά Πρόγραμμα Σπουδών, στους οποίους θα απονεμηθεί Χρηματικό Βραβείο, ύψους 1000,00 από το Πανεπιστήμιο, ως ακολούθως: Α/Α Όνομα Πτυχίο / ΥΟικ 1 ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ Πτυχίο Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων 2 ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΙΡΕΝΑ Πτυχίο Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος 3 ΧΑΜΠΑΛΗ ΑΛΕΞΙΑ Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού 4 ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Πτυχίο Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας 5 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Πτυχίο Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου 6 ΦΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ Πτυχίο Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών 7 ΚΟΥΖΟΥΠΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 8 ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής 9 ΒΟΥΤΟΥΡΗ ΦΩΤΗΣ Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών 83 η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Β, 12 Ιουνίου 2017 Σελ. 12

13 10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών 11 ΣΙΜΟΥ ΜΑΡΙΟΣ Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικών 12 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Πτυχίο Νοσηλευτικής 13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΝΤΡΙΑ Πτυχίο Λογοθεραπείας/ Λογοπαθολογίας 83/ΣΥΓ/5.4 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει τον απόφοιτο με την υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, στον οποίο θα απονεμηθεί το Βραβείο του Δήμου Λεμεσού, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2016/ 2017, ως ακολούθως: Βραβείο Δήμου Λεμεσού: Νικόλας Βαλανίδης, Πτυχίο Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων 83/ΣΥΓ/5.5 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την προσωρινή διακοπή φοίτησης της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Mbah Evelyn, του Κέντρου Γλωσσών για το Εαρινό Εξάμηνο 2016/ Σ. Παπαδήμα/ 83/ΣΥΓ/5.6 Η Σύγκλητος, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή διδακτορικού τίτλου στον αποβιώσαντα Χρυσόστομο Ιταλό, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής. Φ. Κυριακίδης/ Ε. Ακύλας/ Η Σύγκλητος αποφάσισε όπως εξουσιοδοτήσει την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας να συμπεριλάβει το όνομα του αποβιώσαντα Χρυσόστομου Ιταλού στον κατάλογο των διδακτορικών φοιτητών που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους το Εαρινό Εξάμηνο 2016/ /ΣΥΓ/5.7 Η Σύγκλητος, αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που έχουν υποβληθεί για την απονομή διδακτορικού τίτλου, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή διδακτορικού τίτλου στην κυρία Μαρία Ασπρή, του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων. Ζαχαριάδης/ Α. Κατσιώτης/ 83/ΣΥΓ/5.8 Η Σύγκλητος, αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που έχουν υποβληθεί για την απονομή διδακτορικού τίτλου, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή διδακτορικού τίτλου στην κυρία Χριστίνα Βασιλείου, του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών. Ν. Σουλελές/ 83/ΣΥΓ/5.9 Η Σύγκλητος, αφού εξέτασε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που έχουν υποβληθεί για την απονομή διδακτορικού τίτλου, αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την απονομή διδακτορικού τίτλου στην κυρία Μαρία Χριστοδούλου - Φελλά, του Τμήματος Νοσηλευτικής. Κ. Μακρής/ Τμήμα Νοσηλευτικής/ 83/ΣΥΓ/6.1 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Πρύτανη, ημερομηνίας 8/6/2017, αναφορικά με τις διεργασίες των Ειδικών Επιτροπών για εκλογή μελών Ακαδημαϊκού Προσωπικού. Στο σημείωμα αναφέρεται 83 η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Β, 12 Ιουνίου 2017 Σελ. 13

14 η πρόσφατη απόφαση της Προέδρου του Διοικητικού Δικαστηρίου σε υπόθεση εναντίον του Πανεπιστημίου Κύπρου που αφορά τον τρόπο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων από τις Ειδικές Επιτροπές για την εκλογή και ανέλιξη του ακαδημαϊκού προσωπικού. Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την υιοθέτηση των δύο εντύπων (Παράρτημα Ι και Παράρτημα ΙΙ) του σχετικού Παραρτήματος που έχει υποβληθεί, τα οποία αφορούν στις διεργασίες Ειδικών Επιτροπών για εκλογή μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού, με τις ανάλογες τροποποιήσεις από την Εσωτερική Νομικό Σύμβουλο. / Εσωτερική Νομικός Σύμβουλος 83 η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Β, 12 Ιουνίου 2017 Σελ. 14

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 75 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Μέρος A

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 75 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Μέρος A ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 75 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Μέρος A ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος A ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 64 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 64 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 64 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ Σ /2.5 Α) Η Σύγκλητος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 68 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 68 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 68 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος Α ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 68/2.1/Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 40 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 40 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 40 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 77 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 77 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 77 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος Α ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2.1 Α) Η Σύγκλητος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 82 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2017

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 82 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2017 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 82 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2017 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος Α ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 82/ΣΥΓ/2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 10 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 10 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 10 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 86 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 86 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 86 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος Α ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 86/ΣΥΓ/2.1 86/ΣΥΓ/2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΜΕΡΟΣ Α )

ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΜΕΡΟΣ Α ) ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 67 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 63 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ 2016 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 63 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ 2016 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 63 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ 2016 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 3.1 Α) Η Σύγκλητος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 3 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 3 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 3 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 13 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 13 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 13 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 75 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 75 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 75 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 70 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 70 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 70 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος A ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 70/ΣΥΓ/2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 44 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 44 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 44 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 37 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 37 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 37 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 51 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 51 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 51 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Αναπλ. Καθ. Στέλιος Χούλης, Συντονιστής 2 Καθ. Νικόλας Ιωάννου 3 Αναπλ. Καθ. Διόφαντος Χατζημιτσής

1 Αναπλ. Καθ. Στέλιος Χούλης, Συντονιστής 2 Καθ. Νικόλας Ιωάννου 3 Αναπλ. Καθ. Διόφαντος Χατζημιτσής ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 73 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Μέρος A Ι

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 73 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Μέρος A Ι ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 73 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Μέρος A Ι ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος A ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 39 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 39 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 39 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 9 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 9 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 9 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 91 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 91 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 91 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος Α ) 91/ΣΥΓ/2.1 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 61 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 61 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 61 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 Συζήτηση-Αποφάσεις Ενέργεια Ημερομηνία εκτέλεσης 2.2.4 Σημείωμα από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 49 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 49 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 49 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Συζήτηση-Αποφάσεις Ενέργεια Ημερομηνία Εκτέλεσης 28/ΣΥΜ/2.5 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 74 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 35ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 35ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 35 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3, ΩΡΑ 9.00 πμ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1, ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ ΜΕΡΟΣ Α (χωρίς την παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - Πρακτικά 10ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - Πρακτικά 10ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 10 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ (ΜΕΡΟΣ Α ) ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 Νοεμβρίου 2012 ΜΕΡΟΣ Α (χωρίς την παρουσία Φοιτητών) Όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 81 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 81 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 81 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος Α ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 81/ΣΥΓ/2.1 Η Σύγκλητος

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 43 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Τούλα Ονουφρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 54ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 54ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 54 ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017, ΩΡΑ 9.30 π.μ. ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 49ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 49ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 49 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΩΡΑ 10.00 πμ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 50ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 50ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 50 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016, ΩΡΑ 10.30 πμ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 48ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 48ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 48 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΩΡΑ 10.30 πμ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1, ΑΙ- ΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 73 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Σημαντικές αποφάσεις και σημαντικές ψηφοφορίες του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

2.2 Σημαντικές αποφάσεις και σημαντικές ψηφοφορίες του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου ΘΕΜΑΤΑ: Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 06/2012 Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012, Ώρα 11:00 π.μ. 2:00 μ.μ. (Μέρος Α ) και Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012, Ώρα 08:45 π.μ. 11:00 π.μ.(μέρος Β ) 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 2 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 2 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 2 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Ο Κοσμήτορας καλωσόρισε στο Συμβούλιο της τους νεοεκλεγέντες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 66 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 66 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 66 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Συζήτηση - Αποφάσεις Ενέργεια Ημερομηνία Εκτέλεσης 2.4 Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 11 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 11 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 11 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 52 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 52 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 52 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Αρ. Τίτλος θέματος Θέματος 2.3 Υλοποίηση Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 43ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 43ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 43 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 Μαρτίου 2016, ΩΡΑ 10.00 πμ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕ- ΔΡΙΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 47 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 47 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 47 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2.1 Απορρόφηση Προϋπολογισμού 2015 (Παράρτημα 2.1) Συζήτηση-Αποφάσεις Ενέργεια Ημερομηνία Εκτέλεσης Το Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση Πρακτικών Ρόδια Πατσαλίδου, Λειτουργός - Γραφείο ΔΔΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Τήρηση Πρακτικών Ρόδια Πατσαλίδου, Λειτουργός - Γραφείο ΔΔΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 10 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 49 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Αρ. Απόφασης 49/ΔΕ/2.1.1 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 45ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 45ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 45 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 Μαΐου 2016, ΩΡΑ 12.30 μμ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ- ΣΕΩΝ, ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 60 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ (ΜΕΡΟΣ Β) ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Ελπίδα Κεραυνού

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 68 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22/06/2010

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 68 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22/06/2010 Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 68 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22/06/2010 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού, Πρόεδρος Ιωάννης Μαντάς, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που Παρουσίαση από την Πρόεδρο της ιοικούσας Επιτροπής Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού ΟΡΑΜΑ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 69 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 69 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 69 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 53 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ, 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ, 05 ΜΑΙΟΥ 2009

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 53 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ, 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ, 05 ΜΑΙΟΥ 2009 Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 53 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ, 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ, 05 ΜΑΙΟΥ 2009 Α/Α ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 53/ΑΠΣ/3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2014

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2014 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2014 Συζήτηση Αποφάσεις Ενέργεια Ημερομηνία εκτέλεσης 2.3 Παραχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - Πρακτικά 8ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - Πρακτικά 8ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 8 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α (χωρίς την παρουσία Φοιτητών) Όλα τα Μέλη Μηχανικής και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσια Διάταξη (ΜΕΡΟΣ Α ) Οι εκπρόσωποι των Φοιτητών εξαιρούνται από την συζήτηση των θεμάτων του Α ΜΕΡΟΥΣ.

Ημερήσια Διάταξη (ΜΕΡΟΣ Α ) Οι εκπρόσωποι των Φοιτητών εξαιρούνται από την συζήτηση των θεμάτων του Α ΜΕΡΟΥΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 55 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017, ΩΡΑ 9.30 π.μ. ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 73ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 29/10/2010

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 73ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 29/10/2010 Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 73ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 29/10/2010 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού, Πρόεδρος Ιωάννης Μαντάς, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 65 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ 2011

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 65 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ 2011 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 65 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ 2011 Αρ. Απόφασης 65/ΔΕ/2.1.1 65/ΔΕ/2.1.4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 66 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 30/04/2010

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 66 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 30/04/2010 Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 66 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 30/04/2010 Α/Α ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 66/ΑΠΣ/2.3 66/ΑΠΣ/3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012 Αρ. 4335, 25.5.2012 56(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 144 του 1989 137 του 1990 53(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

1.1 τον Ερευνητικό Σύμβουλο του φοιτητή (Πρόεδρος της Επιτροπής) 1.2 ένα μέλος από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος

1.1 τον Ερευνητικό Σύμβουλο του φοιτητή (Πρόεδρος της Επιτροπής) 1.2 ένα μέλος από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Σύμφωνα με τους Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 15/2012 Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, Ώρα 11:30 π.μ. 2:30 μ.μ.

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 15/2012 Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, Ώρα 11:30 π.μ. 2:30 μ.μ. Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 15/2012 Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, Ώρα 11:30 π.μ. 2:30 μ.μ. ΘΕΜΑΤΑ: 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1.1 Γενική Ενημέρωση Πρύτανη 1.1.1 Εκδηλώσεις Πανεπιστημίου Κύπρου 1.2 Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ Αίτηση για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (MA/MSc) ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Η αίτηση υποβάλλεται από υποψήφιους φοιτητές για τα μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μάστερ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 26/01/2012

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 26/01/2012 Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 26/01/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Ελπίδα Κεραυνού, Πρύτανης Καθ. Ανδρέας Αναγιωτός, Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ (Συμπληρώνεται από το ακαδημαϊκό Τμήμα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 39ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 39ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 39 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 Σεπτεμβρίου 2015, ΩΡΑ 9.30 πμ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1, ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ ΜΕΡΟΣ Α (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 16/2012 Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012, Ώρα 08:45 π.μ. 2:00 μ.μ.

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 16/2012 Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012, Ώρα 08:45 π.μ. 2:00 μ.μ. Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 16/2012 Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012, Ώρα 08:45 π.μ. 2:00 μ.μ. ΘΕΜΑΤΑ: 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1.1 Πρακτικά Συνεδρίας 15/2012 (το έγγραφο θα σας σταλεί σε μεταγενέστερο

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 64 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 23/03/2010

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 64 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 23/03/2010 Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 64 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 23/03/2010 Α/Α ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 64/ΑΠΣ/2.1 Το ΑΠΣ αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες. 1. Γενικά

5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες. 1. Γενικά 5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες 1. Γενικά 1.1 Οι Ειδικοί Επιστήμονες είναι Επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες, οι οποίοι εργοδοτούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα με πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πιο κάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα, όπως αυτά έχουν προκύψει από την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση. Συγκεκριμένα, τα ποσοτικά αποτελέσματα αφορούν στο ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ Καθ. Τούλα Ονουφρίου, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. Τήρηση Πρακτικών Στέλλα Ιωάννου, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

ΑΠΟΝΤΕΣ Καθ. Τούλα Ονουφρίου, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. Τήρηση Πρακτικών Στέλλα Ιωάννου, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 39 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ 03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές εγγεγραμμένοι σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ σε πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές εγγεγραμμένοι σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ σε πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές εγγεγραμμένοι σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ σε πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ Καθ. Τούλα Ονουφρίου, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων (απουσία λόγω απουσίας στο εξωτερικό)

ΑΠΟΝΤΕΣ Καθ. Τούλα Ονουφρίου, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων (απουσία λόγω απουσίας στο εξωτερικό) Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 12 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 3 ΜΑΙΟΥ 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 64 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 64 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 64 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Αρ. Απόφασης 64/ΔΕ/2.1.1 ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά.

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά. IΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.1.1 Το ΤΕΠΑΚ προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού. Τα προγράμματα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 83ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 20/05/2011

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 83ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 20/05/2011 Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 83ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 20/05/2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Νικόλας Παπαμιχαήλ, Πρόεδρος Καθ. Τάσος Χριστοφίδης, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014/15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014/15 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014/15 Οδηγίες Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την πιο κάτω ανακοίνωση που αφορά την εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΝΟΝΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εισαγωγή Το Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ Δρ. Ανδρέας Μαλλούππας, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών (Προαφυπηρετική άδεια)

ΑΠΟΝΤΕΣ Δρ. Ανδρέας Μαλλούππας, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών (Προαφυπηρετική άδεια) Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 16 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 88ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 28/09/2011

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 88ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 28/09/2011 Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 88ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 28/09/2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Νικόλας Παπαμιχαήλ, Πρόεδρος Καθ. Τάσος Χριστοφίδης, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 32ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 32ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 32 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 Μαρτίου 2015, ΩΡΑ 1.00 μμ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1, ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ ΜΕΡΟΣ Α (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο

1. Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο Ενημέρωση για την πρόταση του Τμήματος Μαθηματικών σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικού διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας στους αποφοίτους του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. 1. Εισαγωγή Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr/ Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες: Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο: 28310 77904 Τηλεομοιοτυπία:

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών 1. Η Σύγκλητος συγκροτεί τις πιο κάτω Συμβουλευτικές Επιτροπές για μελέτη και υποβολή εισηγήσεων επί θεμάτων των αρμοδιοτήτων της: (α) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Διοικούσας Επιτροπής Καθηγητή Νικόλα Παπαμιχαήλ

Χαιρετισμός Προέδρου Διοικούσας Επιτροπής Καθηγητή Νικόλα Παπαμιχαήλ Χαιρετισμός Προέδρου Διοικούσας Επιτροπής Καθηγητή Νικόλα Παπαμιχαήλ στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου «Φίλοι του ΤΕΠΑΚ» Τετάρτη 23 Μαρτίου, 2011 Πανιερώτατε, Αξιότιμοι βουλευτές, Έντιμοι δήμαρχοι, Φίλε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ 2012-2013 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΟ ΤΕΠΑΚ 8 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜHΜΑΤΑ 11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 28 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ( ΦΕΚ 787Β / 7-3-2018 ) Άρθρο 1. Αντικείμενο - Σκοπός Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού

Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού Published on Eurydice (https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice) Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού Οι διατάξεις του Νόμου 4009/2011 [1] όπως έχουν τροποποιηθεί και

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18,

Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροφορίες: Όλγα Μπουσίου Τηλ. : 60 367.37 Fax : 60 367.6 Πάτρα /0/08 e-mail : tao@eap.gr Αριθμ. Πρωτ. TAO 666 Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 8, 63 3 ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο A1 Νομική Μορφή 1. Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το κράτος μέσω του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 15/11/2017 Αριθ. Πρωτ. 6344 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 84ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 02/06/2011

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 84ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 02/06/2011 Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 84ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 02/06/2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Νικόλας Παπαμιχαήλ, Πρόεδρος Καθ. Τάσος Χριστοφίδης, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα