Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ"

Transcript

1 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 60 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Αρ. Απόφασης 60/ΔΕ/ /ΔΕ/2.1.3 ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η ΔΕ έλαβε γνώση σύντομου απολογισμού πεπραγμένων για τη διετία που κατέθεσε η απερχόμενη Πρόεδρος της ΔΕ Καθ. Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού. Η ΔΕ έλαβε γνώση σημειώματος που κατέθεσε η απερχόμενη Πρόεδρος της ΔΕ Καθ. Ελπίδα Κεραυνού- Παπαηλιού, αναφορικά με εκκρεμούντα θέματα των οποίων η νέα ΔΕ πρέπει να επιληφθεί. 60/ΔΕ/2.1.1 Ο κ. Κ. Χόππας, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού, ενημέρωσε τη ΔΕ ότι η τελική απορρόφηση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου για το έτος 2010 ανήλθε στο 85%. 60/ΔΕ/ /ΔΕ/ /ΔΕ/ /ΔΕ/ /ΔΕ/2.3.2 Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τη ΔΕ αναφορικά με το διορισμό του Ενταγμένου Αναπλ. Καθ. Γιαννάκη Μιχαηλίδη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης για περίοδο τριών χρόνων. Ο ΔΔΟ ενημέρωσε τη ΔΕ ότι ο Δήμος Λεμεσού μελετά την παραχώρηση χώρων στο κτήριο «Πάνος Σολομωνίδης» για χρήση από το Πανεπιστήμιο, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν προσωρινά οι πολύ πιεστικές ανάγκες που υπάρχουν σε διδακτικούς χώρους. Η ΔΕ αντιμετωπίζει θετικά την παράκληση του Δήμου όπως τα καθίσματα τα οποία θα τοποθετηθούν από το Πανεπιστήμιο στο κτήριο για τις ανάγκες των φοιτητών, παραμείνουν στο κτήριο μετά τη λήξη της χρήσης του από το Πανεπιστήμιο, για τις ανάγκες του Δήμου. Η ΔΕ έλαβε γνώση σημειώματος του κ. Ζ. Αχιλλίδη, Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσίας, αναφορικά με την κατάσταση χρήσης των υφιστάμενων κτηριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου. Η ΔΕ έλαβε γνώση σημειώματος του Ενταγμένου Αναπλ. Καθ. Ανδρέα Βαρνάβα, με το οποίο ζητεί την αντικατάσταση του, ως μέλους, στην Επιτροπή Κτηρίων. Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τον ονομαστικό κατάλογο των 51 Μεντόρων που προσέφεραν υπηρεσίας το χειμερινό εξάμηνο Επίσης, αποφασίστηκε όπως κάθε εξάμηνο υποβάλλεται προς έγκριση ονομαστικός κατάλογος των Μεντόρων καθώς και η αμοιβή τους. Σ. Σαββίδης 60/ΔΕ/3.1 Η ΔΕ έλαβε γνώση των πρακτικών της 2 ης και 3 ης συνεδρίας της Διαχειριστικής Συμπληρωματικής 60 η Συνεδρία της Διοικούσας 1/7

2 Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης όπως και των πρακτικών της 3 ης Γενικής Συνέλευσης Μελών του Σχεδίου Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης 60/ΔΕ/3.3 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως ο Πρόεδρος, οι δύο Αντιπρόεδροι και ο ΔΔΟ αποτελούν το Άτυπο Πρυτανικό Συμβούλιο, το οποίο έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες που αφορούν καθημερινά ή τρέχοντα θέματα. Αποφάσισε, επίσης, όπως το Άτυπο Πρυτανικό Συμβούλιο διατηρήσει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που του είχαν εκχωρήσει παλαιότερα οι προηγούμενες ΔΕ. 60/ΔΕ/3.5 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει: (α) Τα αιτήματα εναρκτήριας χρηματοδότησης του Λέκτορας Φώτη Παπαδήμα και του Λέκτορα Μενέλαου Σταυρινίδη (Παράρτημα 2). (β) Τα «Άλλα Αιτήματα» του ακαδημαϊκού προσωπικού (Παράρτημα 3). (γ) Την προτεινόμενη πολιτική και τα έντυπα για την Ερευνητική Δραστηριότητα για το 2011 (Παράρτημα 4). (δ) Την προτεινόμενη πολιτική και τα έντυπα για την Τελική Έκθεση Εναρκτήριας Χρηματοδότησης (Παράρτημα 5). (ε) Τα αιτήματα υπερβάσεων, μέχρι 100, που αφορούν την κατηγορία «Μικροεξοπλισμός / Μικροέξοδα /Αναλώσιμα» της Ερευνητικής Δραστηριότητας (Παράρτημα 6). 60/ΔΕ/3.6 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει: (α) Τις προτεινόμενες εκδόσεις και εκδηλώσεις για το (β) Την κατανομή του προϋπολογισμού για τα κονδύλια 2/218 «Εκδόσεις», 2/223 «Προβολή και Δημοσιότητα» και 3/345 «Εκδηλώσεις». 60/ΔΕ/4.2 Προσφορών ως ακολούθως: Γ. Χαραλαμπίδης Α/ Όνομα Θέση Α 1 Γιώργος Χαραλαμπίδης Πρόεδρος 2 Στάθης Παπαδάκης Αντιπρόεδρος 3 Καθ. Νίκος Ιωάννου Μέλος 4 Ζαχαρίας Κούντουρος Μέλος 60/ΔΕ/4.6 60/ΔΕ/4.7 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως η πολιτική για έναρξη εργοδότησης διοικητικού προσωπικού, η οποία αποφασίστηκε στην 59 η συνεδρία της ΔΕ, έχει ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα την κατανομή μιας θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, με σύμβαση εργοδότησης για δώδεκα μήνες και δικαίωμα ανανέωσης. Η θέση θα πληρωθεί από τον κατάλογο που προέκυψε από τη διαδικασία πλήρωσης των μόνιμων θέσεων για Βοηθούς Γραμματειακούς Κ. Χόππας Κ. Χόππας 60 η Συνεδρία της Διοικούσας 2/7

3 60/ΔΕ/4.8 Λειτουργούς του Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως επικυρώσει το διορισμό της Γαλάτειας Αγαθοκλέους στη μόνιμη θέση της Βοηθού Γραφείου, λόγω της συμπλήρωσης δύο χρόνων ικανοποιητικής υπηρεσίας από την αρχική ημερομηνία διορισμού της. Κ. Χόππας 60/ΔΕ/4.9 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως το ποσό που θα παραχωρηθεί στους συμμετέχοντες του προγράμματος κινητικότητας Erasmus, περιοριστεί στο 60% του ανώτατου ποσού που ορίζει ο εθνικός φορέας για μετακινήσεις (ταξιδιωτικά έξοδα). Επίσης, το ημερήσιο επίδομα περιοριστεί στην κάλυψη τριών ημερών αντί για πέντε. Η απόφαση αφορά αποκλειστικά την ακαδημαϊκή χρονιά /ΔΕ/4.10 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη συμμετοχή δύο ατόμων από το Πανεπιστήμιο σε εκπαιδευτική αποστολή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στη Μαριούπολη, στο πλαίσιο συμμετοχής στο διεθνές συνέδριο με θέμα «Επιστήμη και Παιδεία στο πλαίσιο της Διεθνούς Συνεργασίας». Υπολογίζεται ότι το κόστος της εκπροσώπησης θα ανέλθει στα 3,160 και θα καλυφθεί από το κονδύλι 3/320 «Αντιπροσώπευση σε πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς». 60/ΔΕ/5.1 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα, όπως καθορίσει τη σύνθεση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής, στην ειδικότητα «Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής» ως ακολούθως: Α/Α Όνομα Πανεπιστήμιο 1 Prof. Takis Kasparis, CUT, Cyprus Co-ordinator 2 Prof. Petar Kokotovic University of California, USA 3 Prof. Markos Papageorgiou Technical University of Crete, Greece 4 Prof. Bo Egard Chalmers University of Technology, Sweden 5 Prof. John O Reilly University of Glasgow, UK 6 Prof. Frank Lewis University of Texas at Arlington, USA Η ΔΕ αποφάσισε, επίσης, όπως ορίσει τα ακόλουθα αναπληρωματικά μέλη για το Εκλεκτορικό Σώμα (η σειρά δεν υποδηλώνει προτεραιότητα): Κ. Χόππας A/A Όνομα Πανεπιστήμιο 1 Prof. Laurent Praly MINES Paris Tech, France 2 Prof. Allen Technion, Israel Tannenbaum 3 Prof. John Lygeros ETH Zurich, 60 η Συνεδρία της Διοικούσας 3/7

4 60/ΔΕ/5.4 60/ΔΕ/5.5 60/ΔΕ/5.6 Switzerland 4 Prof. Jan Willems Katholieke Universiteit Leuven, Belgium 5 Prof. Basil Kouvaritakis University of Oxford, UK Η ΔΕ ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Βιοστατιστική και Επιδημιολογία» στο Τμήμα Νοσηλευτικής (με απόσπαση στο Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας) και αποφάσισε να προσφέρει διορισμό στον κ. Κώστα Χριστοφή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Σε περίπτωση μη αποδοχής του διορισμού από τον κ. Κώστα Χριστοφή, τότε προσφέρεται διορισμός στον κ. Στέφανο Μπονόβα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως συστήσει επιτροπή, η οποία θα έχει την ευθύνη αξιολόγησης των βιογραφικών των υπό ένταξη μελών και σε συνεργασία με τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες θα αποφασίσει που θα ενταχθούν, ως εξής: A/ Όνομα Θέση A 1 Καθ. Τάσος Πρόεδρος Χριστοφίδης 2 Καθ. Νίκος Ιωάννου Μέλος 3 Καθ. Τάκης Κασπαρής Μέλος 4 Ανδρέας Μαλλούππας Μέλος Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως συστήσει τριμελή επιτροπή, η οποία θα εξετάσει τις προτάσεις των τμηματικών επιτροπών για την αξιολόγηση και ανέλιξη των υφιστάμενων ενταγμένων μελών ΔΕΠ στη βαθμίδα του Ανώτερου Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, ως εξής: 1 Καθ. Τάσος Χριστοφίδης Πρόεδρος 2 Καθ. Μιχάλης Γιαννεσκής Μέλος 3 Καθ. Δημήτρης Τζιαλλής Μέλος Κ. Χόππας Τ. Χριστοφίδης Τ. Χριστοφίδης 60/ΔΕ/5.7 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως καταργήσει το θεσμό του Άτυπου Κοσμήτορα. Συντονιστές Τμημάτων 60/ΔΕ/5.9 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως ορίσει τον Καθ. Γεώργιο Ζώτο ως Συντονιστή του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου και τον Αναπλ. Καθ. Στέλιο Στυλιανού ως Αναπληρωτή Συντονιστή. 60/ΔΕ/5.10 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως ο Kαθ. Τάσος Χριστοφίδης, Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, αντικαταστήσει τον Καθ. Ι. Μαντά ως Αναπληρωτής Διευθυντής, Πρόεδρος της Καθοδηγητικής και Μέλος του Scientific Advisory Board του Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας. 60 η Συνεδρία της Διοικούσας 4/7

5 60/ΔΕ/ Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει άδεια άνευ απολαβών στον κ. Χαράλαμπο Θεοπέμπτου μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου ΔΔΟ 60/ΔΕ/ Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει άδεια με απολαβές στον κ. Μαρίνο Ιωαννίδη μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2011, αφού αυτός βρίσκεται με απόσπαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Παιδείας και Πολιτισμού) ως εθνικός εμπειρογνώμονας για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων. ΔΔΟ 60/ΔΕ/6.1 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως: 1. Προχωρήσει, σε επόμενη συνεδρία, στην σύσταση της εννεαμελούς Αναζήτησης και Επιλογής, η οποία θα διορίσει τον πρώτο Πρύτανη και τους πρώτους Αντιπρυτάνεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. 2. Όλα τα μέλη της εννεαμελούς Αναζήτησης και Επιλογής θα είναι, κατά το χρόνο που θα ληφθεί η απόφαση της ΔΕ για σύσταση της εν λόγω, Πρωτοβάθμιοι Καθηγητές ή/και Ομότιμοι Καθηγητές. Διευκρινίζεται ότι, Πρωτοβάθμιοι Καθηγητές είναι όσοι κατέχουν την βαθμίδα του Καθηγητή και όχι την βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή ή του Λέκτορα. 3. Οποιονδήποτε από τα μέλη της ΔΕ επιθυμεί, μπορεί να υποβάλει εισηγήσεις (μέχρι τρία άτομα το κάθε μέλος), αναφορικά με τα άτομα που θα απαρτίζουν την εννεαμελή Αναζήτησης και Επιλογής. Οποιεσδήποτε τυχόν εισηγήσεις των μελών της ΔΕ, να υποβληθούν μέχρι την επόμενη συνεδρία της ΔΕ. 60/ΔΕ/6.2 Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τη ΔΕ ότι οι «Περί της Συγκρότησης και Λειτουργίας (Διαδικασία Εκλογών, Διορισμοί και άλλα συναφή θέματα) των Οργάνων και Αξιωματούχων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Κανονισμοί του 2010» βρίσκονται στη Γενική Εισαγγελία για νομοτεχνικό έλεγχο. Αναμένεται ότι σύντομα θα προωθηθούν στη Βουλή για έγκριση. 60/ΔΕ/6.3 Ο ΔΔΟ ενημέρωσε τη ΔΕ αναφορικά με την υφιστάμενη στελέχωση των Τμημάτων, σε εκλελεγμένο ακαδημαϊκό προσωπικό, και εξήγησε πως η στελέχωση αυτή επηρεάζει την αυτονόμηση των Τμημάτων, των Σχολών και του Πανεπιστημίου. 60/ΔΕ/7 Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως επαναδιορίσει τις πιο κάτω Επιτροπές με τις ίδιες συνθέσεις: 1. Επιτροπή Έρευνας 2. Επιτροπή Διεθνούς Συνεργασίας 3. Επιτροπή Εκδόσεων και Εκδηλώσεων 4. Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών 5. Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών 6. Επιτροπή Ευημερίας Φοιτητών 7. Επιτροπή Βιβλιοθήκης 8. Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού 9. Επιτροπή Συστημάτων Πληροφορικής και 60 η Συνεδρία της Διοικούσας 5/7

6 Τεχνολογίας 10. Πειθαρχική Επιτροπή 11. Επιτροπή Εκστρατείας «ΤΕΠΑΚ: Αριστεία, Κοινωνική Στήριξη και Ευημερία των Φοιτητών» 12. Συμβουλευτική Επιτροπή Διοικητικού Προσωπικού (ΣΕΔΙΠ) 13. Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων 14. Διαχειριστική Επιτροπή Σχεδίου Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Ασφάλειας και Υγείας ως ακολούθως: 1 Καθ. Νίκος Ιωάννου Πρόεδρος 2 Καθ. Τάκης Κασπαρής Μέλος 3 Ζαχαρίας Κούντουρος Μέλος 4 Αιμίλιος Αντωνίου Γραμματέας Συντονιστικής Ελέγχου Λειτουργιών Πανεπιστημίου ως ακολούθως: 1 Καθ. Μιχάλης Γιαννεσκής Πρόεδρος 2 Καθ. Δημήτρης Τζιαλλής Μέλος 3 Καθ. Παύλος Σπυράκης Μέλος 4 Κώστας Χόππας Γραμματέας Εξομοίωσης Τμήματος Νοσηλευτικής ως ακολούθως: 1 Αναπλ. Καθ. Ελισάβετ Πρόεδρος Παπαθανάσογλου 2 Επίκουρος Καθ. Νίκος Μίτλεττον Μέλος 3 Λέκτορας Ευρυδίκη Παπασταύρου Μέλος 4 Βασίλης Πρωτοπαπάς Μέλος 5 Κώστας Χόππας Μέλος Ραδιοσταθμού ως ακολούθως: 1 Καθ. Γεώργιος Ζώτος Πρόεδρος 2 Επίκουρος Καθ. Νίκος Μέλος Τσαπατσούλης 3 Λέκτορας Βάια Δουδάκη Μέλος 4 Βασίλης Πρωτοπαπάς Μέλος 60 η Συνεδρία της Διοικούσας 6/7

7 5 Γιάννος Αφροδίσης Γραμματέας Προσφορών ως ακολούθως: 1 Γιώργος Χαραλαμπίδης Πρόεδρος 2 Στάθης Παπαδάκης Αντιπρόεδρος 3 Καθ. Νίκος Ιωάννου Μέλος 4 Ζαχαρίας Κούντουρος Μέλος Η ΔΕ αποφάσισε ομόφωνα, όπως διευρύνει τη σύνθεση της Κτηρίων, με τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών και Διοίκησης, το ΔΔΟ και τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού. Η σύνθεση της είναι ως ακολούθως: 1 Γιώργος Χαραλαμπίδης Πρόεδρος 2 Αναπλ. Kαθ. Διόφαντος Μέλος Χατζημιτσής, 3 Καθ. Κωνσταντίνος Βαρώτσης Μέλος 4 Αναπλ. Καθ. Αναστάσιος Μέλος Μερκούρης 5 Αναπλ. Καθ. Κωνσταντίνος Μέλος Ανδριώτης 6 Αναπλ. Καθ. Στέλιος Μέλος Στυλιανού, 7 Ανδρέας Μαλλούππας Μέλος 8 Κώστας Χόππας Μέλος 9 Ζήνωνας Αχιλλίδης Γραμματέας 60/ΔΕ/8.1 Η ΔΕ καθόρισε τις επόμενες συνεδρίες της ως ακολούθως: 61 η 10 Φεβρουαρίου 62 η 25 Φεβρουαρίου 63 η 28 Μαρτίου 64 η 18 Απριλίου 65 η Μαΐου (η ημερομηνία θα αποφασιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο) 66 η 22 Ιουνίου Αποφασίστηκε, επίσης, όπως η επόμενη συνεδρία (61η συνεδρία) ασχοληθεί, κατά κύριο λόγο, με θέματα που αφορούν στην αυτονόμηση του Πανεπιστημίου. 60 η Συνεδρία της Διοικούσας 7/7