ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 86 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 86 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017"

Transcript

1 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 86 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος Α ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 86/ΣΥΓ/2.1 86/ΣΥΓ/2.2 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση της ανακοίνωσης αναφορικά με τη σημαντικότατη διάκριση που είχε το ΤΠΚ σύμφωνα με τις πρόσφατες λίστες του Times Higher Education World University Rankings 2018, όπου αναδείχθηκε ως το μοναδικό κυπριακό Πανεπιστήμιο ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστήμια παγκόσμια και ισοβαθμεί μαζί με το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην πρώτη θέση μεταξύ των ελληνόφωνων Πανεπιστημίων, εξασφαλίζοντας τις υψηλότερες βαθμολογίες στις κατηγορίες «Ετεροαναφορές» και «Διεθνής Προσανατολισμός». Η Σύγκλητος έλαβε γνώση της επιστολής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 8/8/2017, αναφορικά με την πραγματοποίηση σύσκεψης στις 12 Σεπτεμβρίου 2017, στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού μεταξύ του ΠΚ και του ΤΠΚ για την ετοιμασία σχεδίων Κανονισμών για προσφορά προγραμμάτων σπουδών σε ξένες γλώσσες, καθώς και του προσχεδίου τροποποιήσεων στον Κανονισμό Σπουδών και Φοίτησης του ΤΠΚ, όπως παρουσιάζονται στο σχετικό παράρτημα που έχει υποβληθεί. Η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία (20 υπέρ, 1 εναντίον, 5 αποχές) όπως εξουσιοδοτήσει τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας να προβεί στην αλλαγή του λεκτικού του σημείου 9 του κειμένου της Τροποποίησης των περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Κανονισμών του 2015, με την αφαίρεση του λεκτικού «ή προφορικές εξετάσεις» προσθήκη του λεκτικού «και πρόσθετες προφορικές εξετάσεις, εάν το επιθυμεί το Τμήμα», του σχετικού Παραρτήματος που έχει υποβληθεί και να υποβάλει το κείμενο σε επόμενη Συνεδρία της Συγκλήτου. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών αιτιολόγησαν την αποχή τους αναφέροντας τη διαφωνία τους με την εισδοχή φοιτητών στο Πανεπιστήμιο μέσω διεθνών εξετάσεων. ΥΣΦΜ 86/ΣΥΓ/2.3 86/ΣΥΓ/2.4 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση της επιστολής του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 7/8/2017 προς τη Γενική Διευθύντρια της Βουλής των Αντιπροσώπων, με την οποία υποβάλλονται στη Βουλή οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στις Νομοθεσίες των Δημόσιων Πανεπιστημίων με σκοπό την ίδρυση νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και την επέκταση των σκοπών τους και το πλαίσιο Αρχών για ψήφισή τους σε Νόμο. Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των πρακτικών της 39 ης Συνεδρίας του Πρυτανικού, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουνίου η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Α, 13 Σεπτεμβρίου 2017 Σελ. 1

2 86/ΣΥΓ/2.5 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση της συγκεντρωτικής κατάστασης για την απορρόφηση του Προϋπολογισμού του Έτους 2017 ανά κεφάλαιο/ άρθρο, που αφορά στην περίοδο από 1 η Ιανουαρίου μέχρι 31 Αυγούστου 2017 και των συγκριτικών στοιχείων της απορρόφησης του Προϋπολογισμού για το 2016 αναφορικά με την πιο πάνω περίοδο. Επιπρόσθετα, η Σύγκλητος έτυχε ενημέρωσης για την κατάσταση εσόδων για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου 2017 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2017 αλλά και για την κατάσταση προσωπικού για το έτος Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως ο ΑΑΥ και ο ΑΟιΠΑ αποστείλουν σημείωμα με το οποίο να ζητούν από τους Προέδρους των Τμημάτων να προβούν άμεσα σε ενημέρωση αναφορικά με την υφιστάμενη καθώς και την προγραμματισμένη απορρόφηση του ποσού που έχει κατανεμηθεί στο Τμήμα τους στα ακόλουθα κεφάλαια/ άρθρα: - 3/319 «Ερευνητικές και άλλες Δραστηριότητες» - 3/324 «Στήριξη Προγράμματος Ορίζοντας 2020» - 3/334 «Συντήρηση Εξοπλισμού Εργαστηρίων» - 3/348 «Υλικά Εργαστηρίων» - 4/414 «Εξοπλισμός Εργαστηρίων» Η Σύγκλητος διευκρινίζει ότι σε περίπτωση που δεν παρατηρηθεί ικανοποιητική απορρόφηση του ποσού στα πιο πάνω κεφάλαια/ άρθρα τότε το υπολειπόμενο ποσό θα επιστραφεί κεντρικά στο Πανεπιστήμιο. 86/ΣΥΓ/2.6 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Πρύτανη, ημερομηνίας 8/9/2017, αναφορικά με τη διαδικασία για την εκλογή τριών (3) Εκπροσώπων του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Εκλεγμένου) στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την οποία, έχουν εκλεγεί οι ακόλουθοι, με ισχύ της θητείας τους από 1 η Σεπτεμβρίου 2017 και με διάρκεια 30 μηνών: - Καθηγητής Κώστας Κώστα, - Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλας Τσαπατσούλης, - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χριστιάνα Κούτα. 86/ΣΥΓ/2.7 Η Σύγκλητος, έλαβε γνώση σημειώματος του Πρύτανη, ημερομηνίας 8/9/2017, αναφορικά με τη διαδικασία για την αντικατάσταση της κ. Μάρως Νεοφύτου (λόγω αφυπηρέτησής της στις 31 Αυγούστου 2017), στη θέση της εκπροσώπου του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Ενταγμένου) στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, από τον Επίκουρο Καθηγητή Παύλο Χριστοδουλίδη με ισχύ της θητείας του την 1η Σεπτεμβρίου 2017 και για το υπόλοιπο της θητείας της κ. Νεοφύτου. ΑΟιΠΑ/ Κοσμήτορες Σχολών/ Πρόεδροι Τμημάτων Επόμενη Συνεδρία Επόμενη Συνεδρία 86/ΣΥΓ/2.8 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των Πρακτικών της Εφορευτικής Επιτροπής αναφορικά με την πραγματοποίηση Ειδικής Συνεδρίας στις 7/9/2017 με σκοπό την εκλογή Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Θεόδωρος Ζαχαριάδης έχει εκλεγεί ως Κοσμήτορας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, με έναρξη της θητείας του στις 21 Νοεμβρίου Θ. Ζαχαριάδης 86 η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Α, 13 Σεπτεμβρίου 2017 Σελ. 2

3 86/ΣΥΓ/2.9 86/ΣΥΓ/ /ΣΥΓ/ Αναφορικά με τη θέση του Αναπληρωτή Κοσμήτορα της εν λόγω Σχολής, δεν έχει υποβληθεί καμία υποψηφιότητα. Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των Πρακτικών της Εφορευτικής Επιτροπής αναφορικά με την πραγματοποίηση Ειδικής Συνεδρίας στις 7/9/2017 με σκοπό την εκλογή Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Νεόφυτος Λαμπερτίδης έχει εκλεγεί ως Κοσμήτορας και ο Καθηγητής Ερρίκος Κοντογιώργης έχει εκλεγεί ως Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, με έναρξη της θητείας τους στις 21 Νοεμβρίου Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των Πρακτικών της Εφορευτικής Επιτροπής αναφορικά με την πραγματοποίηση Ειδικής Συνεδρίας στις 7/9/2017 με σκοπό την εκλογή Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας, ο Καθηγητής Φαίδων Κυριακίδης έχει εκλεγεί ως Κοσμήτορας και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Χριστάκης Δαμιανού έχει εκλεγεί ως Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας, με έναρξη της θητείας τους στις 21 Νοεμβρίου Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας, ημερομηνίας 6/9/2017, αναφορικά με την πραγματοποίηση Ειδικής Συνεδρίας για εκλογή δύο εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ (ενταγμένων) της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ως μέλη της Συγκλήτου, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του Δρ. Σωτήρη Καλογήρου, ο οποίος έχει εκλεγεί στη βαθμίδα του Καθηγητή από 1/8/2017 και του Επίκουρου Καθηγητή Σώτου Βοσκαρίδη, ο οποίος απουσιάζει σε Σαββατική άδεια. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας, έχουν εκλεγεί ο Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Αγγελή και ο Επίκουρος Καθηγητής Βασίλειος Μεσαρίτης, ως εκπρόσωποι των ενταγμένων μελών ΔΕΠ της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας στη Σύγκλητο, για το υπόλοιπο της θητείας του Καθηγητή Σωτήρη Καλογήρου και του Επίκουρου Καθηγητή Σώτου Βοσκαρίδη. Π. Θεοδοσίου Φ. Κυριακίδης Φ. Κυριακίδης 86/ΣΥΓ/2.12 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση της απαντητικής επιστολής του Πανεπιστημίου προς τη Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, ημερομηνίας 30/6/2017, αναφορικά με τα ερευνητικά προγράμματα των Δημοσίων Πανεπιστημίων, σε συνέχεια επιστολής του ΥΠΠ, με την οποία έχουν ζητηθεί πληροφορίες για τα ερευνητικά προγράμματα που έχει εξασφαλίσει το ΤΠΚ από την έναρξή του έως σήμερα. ΥΕΔΣ 86/ΣΥΓ/2.13 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Πρύτανη, ημερομηνίας 4/7/2017, αναφορικά με τα πρακτικά των Συνεδριών Επιτροπών και άλλων Σωμάτων. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας και μετά από επισήμανση της Εσωτερικής Νομικού Συμβούλου θα πρέπει τα μέλη των Σωμάτων του Πανεπιστημίου, σε περίπτωση απουσίας τους από τις Συνεδρίες, να αποστέλλουν γραπτή ενημέρωση στον Πρόεδρο και στον Γραμματέα του Σώματος, στην οποία να φαίνεται ο λόγος της / Εσωτερική Νομικός Σύμβουλος 86 η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Α, 13 Σεπτεμβρίου 2017 Σελ. 3

4 86/ΣΥΓ/ /ΣΥΓ/ /ΣΥΓ/ /ΣΥΓ/ /ΣΥΓ/2.18 απουσίας τους. Στη συνέχεια, ο λόγος της απουσίας του κάθε μέλους θα καταγράφεται στο πρακτικό των σχετικών συνεδριών. Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας, ημερομηνίας 11/9/2017, αναφορικά με την πραγματοποίηση Ειδικής Συνεδρίας με σκοπό την αντικατάσταση του εκπροσώπου μέλους ΔΕΠ της Σχολής στη Σύγκλητο, Επίκουρου Καθηγητή Ανδρέα Χαραλάμπους λόγω Σαββατικής Άδειας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας, η Λέκτορας Μερόπη Μπουζίκα έχει εκλεγεί ως εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών Υγείας στη Σύγκλητο, σε αντικατάσταση του Επίκουρου Καθηγητή Ανδρέα Χαραλάμπους. Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, ημερομηνίας 31/8/2017, αναφορικά με την πραγματοποίηση Ειδικής Συνεδρίας για αντικατάσταση της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Μαρίας Καπαρδή στο Συμβούλιο της Σχολής, λόγω σαββατικής άδειας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας Πέτρου έχει εκλεγεί ως νέο μέλος του της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, σε αντικατάσταση της Καθηγήτριας Μαρίας Καπαρδή. Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, ημερομηνίας 1/9/2017, αναφορικά με την πραγματοποίηση Ειδικής Συνεδρίας για αντικατάσταση του Καθηγητή Φώτη Παναγίδη στο Συμβούλιο της Σχολής, λόγω σαββατικής άδειας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας, ο Καθηγητής Ανδρέας Σαββίδης έχει εκλεγεί ως νέο μέλος του της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, σε αντικατάσταση του Καθηγητή Φώτη Παναγίδη. Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των επιστολών του Πρύτανη, ημερομηνίας 25/7/2017 και 31/8/2017, προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με σκοπό την εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και την υποβολή αιτημάτων για αποπαγοποίηση νέων εγκεκριμένων και αγόνων θέσεων μελών ΔΕΠ καθώς και θέσεων ανελίξεων και προαγωγών μελών ΔΕΠ και μελών ενταγμένου προσωπικού. Παράλληλα, η Σύγκλητος έλαβε γνώση της απαντητικής επιστολής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, με την οποία αναφέρεται η έγκριση των αιτημάτων που υποβληθήκαν με την επιστολή του ΤΠΚ στις 25/7/2017 για αποπαγοποίηση των θέσεων ανελίξεων και προαγωγών μελών ΔΕΠ και μελών ενταγμένου προσωπικού. Η Σύγκλητος έλαβε γνώση της επιστολής του Πρύτανη, ημερομηνίας 6/9/2017, προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σε συνέχεια επιστολής του ΥΠΠ αναφορικά με τα αιτήματα για αποπαγοποίηση θέσεων, με την οποία υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας αιτήματα για εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Κ. Μακρής Π. Θεοδοσίου Π. Θεοδοσίου 86 η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Α, 13 Σεπτεμβρίου 2017 Σελ. 4

5 Δημόσιο Τομέα και αποπαγοποίηση νέων εγκεκριμένων και άγονων/ κενών θέσεων ΕΕΠ και εγκεκριμένων και άγονων/ κενών θέσεων διοικητικού προσωπικού. 86/ΣΥΓ/2.19 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση επιστολής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 3/7/2017 προς το ΤΠΚ, με την οποία αναφέρεται η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα αναφορικά με τον καθορισμό του ύψους των μεταπτυχιακών διδάκτρων σε ξενόγλωσσα προγράμματα, σύμφωνα με την οποία το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να υποβάλει σχέδια Κανονισμών που να ρυθμίζουν το εν λόγω ζήτημα. ΥΣΦΜ 86/ΣΥΓ/2.20 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, ημερομηνίας 11/9/2017, με το οποίο παρέχεται ενημέρωση για την εισδοχή νεοεισερχόμενων προπτυχιακών φοιτητών και την συμπλήρωση των θέσεων για την ακαδημαϊκή χρονιά 2017/ /ΣΥΓ/2.21 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως οι Κοσμήτορες, μέσω των Συμβουλίων των Σχολών τους, καταθέσουν τεκμηριωμένο σημείωμα προς τη Σύγκλητο αναφορικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα που πρόκειται να προσφερθούν στα οικεία Τμήματα της Σχολής τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018/ 2019, στη βάση πλαισίου που θα ετοιμάσει η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας καθώς και βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: Κοσμήτορες Σχολών/ Πρόεδροι Τμημάτων/ ΥΣΦΜ Επόμενη Συνεδρία Συγκλήτου - Τον αριθμό αιτήσεων και τον αριθμό των ενεργών φοιτητών τα τρία (3) τελευταία χρόνια σε κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα. - Τη δυνατότητα του οικείου Τμήματος να υποστηρίξει τη διδασκαλία των μαθημάτων του κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος μέσω των μελών ΔΕΠ και ΕΕΠ του καθώς και τις ανάγκες για πρόσληψη Εξωτερικών Διδασκόντων (Ειδικοί Επιστήμονες, Επισκέπτες Καθηγητές). - Τη μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας για κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα, η οποία απορρέει από τα δύο πιο πάνω κριτήρια. 86/ΣΥΓ/2.22 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση επιστολής της Φοιτητικής Ένωσης του ΤΠΚ προς τον Πρύτανη, αναφορικά με τα θετικά αποτελέσματα της ενεργοποίησης του καλοκαιρινού εξαμήνου. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι τους καλοκαιρινούς μήνες, προσφέρθηκαν μαθήματα με μεγάλο ποσοστό αποτυχίας και ως εκ τούτου δόθηκε η ευκαιρία σε φοιτητές να παρακολουθήσουν τα μαθήματα αυτά και να επιτύχουν στην εξέτασή τους, αποφορτίζοντας με τον τρόπο αυτό το πρόγραμμα του Φθινοπωρινού και Εαρινού Εξαμήνου. 86/ΣΥΓ/3.1.1 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των πρακτικών της 18 ης Συνεδρίας της Συγκλητικής Επιτροπής Στρατηγικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 27 Απριλίου /ΣΥΓ/3.1.2 Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τον Στρατηγικό Προγραμματισμό Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου όπως αυτός παρουσιάζεται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα και υποβάλει θετική εισήγηση στο Συμβούλιο για επικύρωσή του. Συνεδρία του Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως τα Τμήματα / 86 η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Α, 13 Σεπτεμβρίου 2017 Σελ. 5

6 ετοιμάσουν τον Στρατηγικό Προγραμματισμό τους, βάσει σχετικού εντύπου που θα αποσταλεί από το Γραφείο του Πρύτανη. Κοσμήτορες Σχολών/ Πρόεδροι Τμημάτων 86/ΣΥΓ/3.1.3 Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της 19ης Συνεδρίας της Συγκλητικής Επιτροπής Στρατηγικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης αναφορικά με τη δημιουργία Ερευνητικής Μονάδας για τον Καρκίνο μεταξύ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου. / ΑΟιΠΑ/ Φ. Κυριακίδης/ Τ. Γεωργιάδης Η Σύγκλητος διευκρινίζει ότι για την ίδρυση της εν λόγω Μονάδας δεν θα χρησιμοποιηθούν πόροι από κυβερνητική χορηγία (χρηματοδότηση εξολοκλήρου από άλλους πόρους). Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως υποβάλει θετική εισήγηση προς το Συμβούλιο για επικύρωση της εν λόγω απόφασης. Συνεδρία του 86/ΣΥΓ/3.2.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της Επιτροπής Κανόνων και Κανονισμών αναφορικά με την τροποποίηση της παραγράφου 3.1 των Κανόνων για Ειδικούς Επιστήμονες για Έρευνα, ως ακολούθως: ΥΕΔΣ/ - «Μετά την πρόσληψη και ένα μήνα τουλάχιστον πριν τη λήξη του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος απασχόλησης, εάν ο υπεύθυνος για το έργο κρίνει αναγκαία την παράταση της παραμονής του Ειδικού Επιστήμονα, στο ίδιο έργο/ πηγή χρηματοδότησης και στην ίδια βαθμίδα, τότε ο υπεύθυνος του έργου υποβάλλει νέα πρόταση προς το Πρυτανικό Συμβούλιο για έγκριση». Η Σύγκλητος υποβάλλει θετική εισήγηση στην επιτροπή Οικονομικών του για επικύρωση της πιο πάνω απόφασης. Συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών του 86/ΣΥΓ/3.3.1 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των πρακτικών της 28 ης, 29 ης, 30 ης, 31 ης, 32 ης και 33 ης Συνεδρίας της Συγκλητικής Επιτροπής Οργάνωσης και Ανάπτυξης Κτηριακών Υποδομών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 6 Σεπτεμβρίου 2016, 6 Οκτωβρίου 2016, 21 Οκτωβρίου 2016, 8 Δεκεμβρίου 2016, 24 Μαρτίου 2017 και 27 Ιουνίου 2017 αντίστοιχα. 86/ΣΥΓ/3.4.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση της Επιτροπής Ευημερίας και Φοιτητικών Εστιών αναφορικά με την κατανομή δεκαεπτά (17) πλήρων υποτροφιών στους υποψήφιους που συγκέντρωσαν μέχρι εικοσιένα (21) μόρια. ΥΣΦΜ/ ΥΟικ Η Σύγκλητος υποβάλλει θετική εισήγηση στην επιτροπή Οικονομικών του για επικύρωση της πιο πάνω απόφασης. Συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών του 86 η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Α, 13 Σεπτεμβρίου 2017 Σελ. 6

7 86/ΣΥΓ/3.4.2 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των πρακτικών της 1 ης, 2 ης, 3 ης και 4 ης Συνεδρίας της Συγκλητικής Επιτροπής Ευημερίας Φοιτητών και Λειτουργίας Εστιών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 2 Νοεμβρίου 2016, 25 Ιανουαρίου 2017, 31 Μαΐου 2017 και 21 Ιουνίου 2017 αντίστοιχα. 86/ΣΥΓ/3.5 Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την εισήγηση του Πρύτανη, σύμφωνα με την οποία η Συγκλητική Επιτροπή Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας μετατραπεί σε μη εκτελεστική επιτροπή του. Η εν λόγω Επιτροπή θα διορίζεται από το Συμβούλιο, θα είναι αρμόδια για τα θέματα καινοτομίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας και θα υποβάλει εισηγήσεις στο Συμβούλιο αναφορικά με τα θέματα αυτά. / ΥΕΔΣ Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τους όρους εντολής της Επιτροπής Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας, όπως αυτοί παρουσιάζονται στο σχετικό παράρτημα, καθώς και τη σύνθεση της Επιτροπής, ως ακολούθως: / ΥΕΔΣ - (Πρόεδρος) - Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων - Τρία (3) Εξωτερικά Μέλη του με γνώσεις/ εμπειρίες σε σχέση με τα θέματα καινοτομίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας - Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας (Γραμματέας- χωρίς δικαίωμα ψήφου) Γ) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως υποβάλει θετική εισήγηση στο Συμβούλιο για έγκριση της πιο πάνω απόφασης. Συνεδρία του 86/ΣΥΓ/3.6 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την αντικατάσταση των εκπροσώπων μελών ΔΕΠ της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας που απουσιάζουν σε σαββατική άδεια, στις Συγκλητικές Επιτροπές, ως ακολούθως: - Επιτροπή Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας: Διορισμός Αναπληρωτή Καθηγητή Κυριάκου Καλλή, σε αντικατάσταση του Καθηγητή Στέλιου Χούλη. - Επιτροπή Εκδοτικής Πολιτικής, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων: Διορισμός Λέκτορα Κωνσταντίνου Μιχαηλίδη, σε αντικατάσταση Επίκουρου Καθηγητή Σώτου Βοσκαρίδη. 86/ΣΥΓ/3.7 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την αντικατάσταση των εκπροσώπων μελών ΔΕΠ της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας που απουσιάζουν με σαββατική άδεια και άδεια μητρότητας στις Συγκλητικές Επιτροπές, ως ακολούθως: - Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας: Διορισμός Επίκουρου Καθηγητή Χριστόδουλου Λουκά, σε αντικατάσταση της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Μαρίας Καπαρδή. - Επιτροπή Εκδοτικής Πολιτικής Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων και Εκδηλώσεων: Διορισμός Επίκουρου Καθηγητή Χρήστου Σάββα, σε αντικατάσταση της / Φ. Κυριακίδης/ ΥΕΔΣ / Π. Θεοδοσίου/ ΥΕΔΣ 86 η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Α, 13 Σεπτεμβρίου 2017 Σελ. 7

8 Λέκτορος Άννας Φαρμάκη. 86/ΣΥΓ/3.8 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την αντικατάσταση των εκπροσώπων μελών ΔΕΠ της Σχολής Επιστημών Υγείας που απουσιάζουν σε σαββατική άδεια, στις Συγκλητικές Επιτροπές, ως ακολούθως: - Συγκλητική Επιτροπή Βιβλιοθήκης: Διορισμός Επίκουρης Καθηγήτριας Μαριάννας Κυράνου, σε αντικατάσταση του Επίκουρου Καθηγητή Ανδρέα Χαραλάμπους. - Συγκλητική Επιτροπή Εκδοτικής Πολιτικής και Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων: Διορισμός Πρώτου Εκπαιδευτή Σωτήρη Αυγούστη, σε αντικατάσταση της Επίκουρης Καθηγήτριας Μαρίας Καρανικόλα. / Κ. Μακρής/ ΥΕΔΣ/ Βιβλιοθήκη 86/ΣΥΓ/3.9.1 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των πρακτικών της 50 ης Συνεδρίας της Συγκλητικής Επιτροπής Έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουλίου ΥΕΔΣ 86/ΣΥΓ/ Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των Αναθεωρημένων Κανόνων Σπουδών και Φοίτησης, όπως αυτοί απορρέουν από τον Κανονισμό Σπουδών και Φοίτησης που έχει εγκριθεί από τη Βουλή και διαμορφώθηκαν από τις εισηγήσεις της 13 ης Συνεδρίας της Επιτροπής Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών, ημερομηνίας 22/6/2017, και παρουσιάζονται στο σχετικό παράρτημα που έχει υποβληθεί. Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως παραπέμψει τους Κανόνες Σπουδών και Φοίτησης στην Επιτροπή Κανόνων και Κανονισμών για περαιτέρω νομοτεχνική εξέταση και εκ νέου υποβολή του θέματος σε επόμενη Συνεδρία της Συγκλήτου. - Επιτροπή Κανόνων και Κανονισμών/ ΥΣΦΜ Συνεδρία της Επιτροπής Κανόνων και Κανονισμών 86/ΣΥΓ/5 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως η Ετήσια Έκθεση για το αυτοχρηματοδοτούμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Interaction Design παραπεμφθεί στη Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών για επανεξέταση και εκ νέου υποβολή της στη Σύγκλητο με πρόσθετη πληροφόρηση αναφορικά με τους διδάσκοντες των μαθημάτων, τη χρονική περίοδο που διδάσκονται τα μαθήματα, τις μελλοντικές δαπάνες του Προγράμματος καθώς και τον προγραμματισμό για αξιολόγηση πιστοποίηση από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ανώτερης Εκπαίδευσης. Α. Λανίτης/ Π. Ζαφείρης/ Ν. Σουλελές Συνεδρία της Συγκλήτου 86/ΣΥΓ/6 Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2018, όπως αυτός παρουσιάζεται στο σχετικό Παράρτημα που έχει υποβληθεί. ΑΟιΠΑ/ ΔΔΟ/ ΥΟικ Β) Η Σύγκλητος εκφράζει σοβαρές ανησυχίες αναφορικά με το χαμηλό ύψος του Προϋπολογισμού, ο οποίος επηρεάζει άμεσα τη βιωσιμότητα του Πανεπιστημίου καθώς και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης σύμφωνα και με τα κριτήρια του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ανώτερης Εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, η Σύγκλητος τονίζει ότι οι επιτυχίες του Πανεπιστημίου είναι αντιστρόφως ανάλογες με το ύψος του Προϋπολογισμού. 86 η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Α, 13 Σεπτεμβρίου 2017 Σελ. 8

9 Βάσει των πιο πάνω, η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την ετοιμασία σχετικής επιστολής προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Υπουργείο Οικονομικών. / ΑΟιΠΑ/ ΔΔΟ Γ) Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως υποβάλει θετική εισήγηση στο Συμβούλιο για έγκριση του Προϋπολογισμού του ΤΠΚ για το έτος 2018, σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα που έχει υποβληθεί. Συνεδρία του 86/ΣΥΓ/7 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τον πίνακα μεταφορών κονδυλίων 2017/ Γ, όπως αυτός παρουσιάζεται στο σχετικό Παράρτημα που έχει υποβληθεί, συμπεριλαμβανομένου και του αιτήματος της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού για ενίσχυση των ακόλουθων άρθρων: ΑΟιΠΑ/ ΔΔΟ/ ΥΟικ/ - Άρθρο 1/137 «Συντάξεις Ακαδημαϊκών» με το ποσό των ευρώ - Άρθρο 1/138 «Φιλοδωρήματα Ακαδημαϊκών» με το ποσό των ευρώ. Η Σύγκλητος υποβάλλει θετική εισήγηση στην επιτροπή Οικονομικών του για επικύρωση της πιο πάνω απόφασης. Συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών του 86 η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Α, 13 Σεπτεμβρίου 2017 Σελ. 9

10 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος B ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ Σ 86/ΣΥΓ/2.1 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Πρύτανη, ημερομηνίας 6/9/2017, αναφορικά με το αίτημα του Επίκουρου Καθηγητή Ιωάννη Λέστα, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής για επέκταση της άδειας άνευ απολαβών του για το Εαρινό Εξάμηνο 2016/2017. Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως ο ενημερώσει τον Δρ. Λέστα ότι δεν ισχύει η μείωση του διδακτικού φόρτου λόγω του ERC. 86/ΣΥΓ/2.2 Η Σύγκλητος, αποφάσισε ομόφωνα (15 υπέρ, 2 αποχές) όπως εγκρίνει την εγκύκλιο για Συμπληρωματικές δραστηριότητες Ακαδημαϊκού Προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΕΠ), που παρουσιάζεται στο σχετικό Παράρτημα που έχει υποβληθεί, με τις ακόλουθες τροποποιήσεις: - Την τροποποίηση της κατανομής των Διαχειριστικών Χρεώσεων για Εξωτερικά Ερευνητικά/ Διδακτικά Προγράμματα, ως εξής: Ποσοστό επί της Διαχειριστικής Χρέωσης Κατανέμεται προς: / Εσωτερική Νομικός Σύμβουλος Συνεδρία της Επιτροπής Κανόνων και Κανονισμών Συνεδρία του 30% Ταμείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης 30% Ταμείο Επιστημονικού Υπευθύνου 10% Ταμείο Οικείου Τμήματος ή Οικεία Ερευνητική Μονάδα του Υπεύθυνου Ερευνητή, ανάλογα με το κάτω από ποιαν οντότητα υποβλήθηκε το πρόγραμμα 15% Ταμείο Απόσβεσης Εξοπλισμού & ΦΠΑ 15% Κεντρικά Έσοδα (π.χ. για λειτουργικά/διαχειριστικά έξοδα - Τη μη ύπαρξη Διαχειριστικής Χρέωσης για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, όπου παρέχεται κάποιου είδους επίδομα μέχρι χιλίων (1000) ευρώ. - Την προσθήκη των πιο κάτω έξι (6) κριτηρίων με σκοπό την έγκριση της εξωτερικής διδασκαλίας: Να ικανοποιείται ο πλήρης διδακτικός, ερευνητικός και διοικητικός φόρτος του κάθε μέλους ΔΕΠ. Να βρίσκονται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα διεθνούς εμβέλειας στα οποία η συμμετοχή του μέλους ΔΕΠ 86 η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Β, 13 Σεπτεμβρίου 2017 Σελ. 10

11 του ΤΠΚ να προωθεί τη διεθνή προβολή του Πανεπιστημίου. Να είναι στα πλαίσια ερευνητικών συνεργασιών. Να προσθέτει αξία στο Πανεπιστήμιο. Η διάρκεια απουσίας δύναται να φτάσει μέχρι συνολικά δέκα (10) ημερολογιακές μέρες κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, νοουμένου ότι τηρούνται όλα τα κριτήρια. Να ορίζεται το ύψος της αμοιβής στη δήλωση του ακαδημαϊκού και να κατατίθενται το συμβόλαιο και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. - Την τροποποίηση της διαδικασίας έγκρισης της Επιπρόσθετης Διδασκαλίας, μέσω του Κοσμήτορα της οικείας Σχολής, αντί του της Σχολής. Β) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα (15 υπέρ, 2 αποχές) όπως η Επιτροπή Κανόνων και Κανονισμών εξετάσει την Εγκύκλιο για Συμπληρωματικές Δραστηριότητες Ακαδημαϊκού Προσωπικού σε συνάρτηση με τους Κανόνες Σύγκρουσης Συμφερόντων. Γ) Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως υποβάλει θετική εισήγηση στο Συμβούλιο για έγκριση των πιο πάνω αποφάσεων. Ο Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Αγγελή αιτιολόγησε την αποχή του αναφέροντας ότι, ως νέο μέλος της Συγκλήτου, δεν είχε τη δυνατότητα να μελετήσει την εγκύκλιο και χρειάζεται διευκρινήσεις αναφορικά με το κείμενο της εν λόγω εγκυκλίου. Ο Επίκουρος Καθηγητής Αντώνης Θεοχάρους αιτιολόγησε την αποχή του επισημαίνοντας την ύπαρξη ασαφειών στο κείμενο της εγκυκλίου, οι οποίες χρήζουν περαιτέρω εξέτασης. 86/ΣΥΓ/3.1 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Προέδρου της Ειδικής Επιτροπής, Καθηγητή Παναγιώτη Θεοδοσίου, ημερομηνίας 5/7/2017, αναφορικά με την τελική σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής για την πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα «Διοίκηση με έμφαση στην Επιχειρηματικότητα ή Καινοτομία ή Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, η οποία έχει οριστικοποιηθεί. Π. Θεοδοσίου/ Α. Ζωπιάτης/ 86/ΣΥΓ/3.2 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση σημειώματος του Προέδρου της Ειδικής Επιτροπής Καθηγητή Φώτη Παναγίδη, ημερομηνίας 17/7/2017, αναφορικά με τη διαδικασία ανέλιξης του Επίκουρου Καθηγητή Κωνσταντίνου Κοντογιώργη, του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως το Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, κατόπιν συνεννόησης με τη Εσωτερική Νομικό Σύμβουλο, να υποβάλει εισήγηση σε επόμενη Συνεδρία της Συγκλήτου αναφορικά με τα επόμενα βήματα σχετικά με τη διαδικασία ανέλιξης του Επίκουρου Καθηγητή Κωνσταντίνου Κοντογιώργη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Α. Ζωπιάτης/ Εσωτερική Νομικός Σύμβουλος/ 86 η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Β, 13 Σεπτεμβρίου 2017 Σελ. 11

12 86/ΣΥΓ/3.3 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως παραπέμψει το θέμα της εκλογής του Δόκτορος Γιώργου Πανηγυράκη στη βαθμίδα Καθηγητή στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου στην Επιτροπή Προσωπικού, Προσλήψεων και Προαγωγών, υποβάλλοντας θετική εισήγηση για ανάληψη καθηκόντων του την 1 η Νοεμβρίου Γ. Γιατράκος/ Ν. Τσαπατσούλης/ 86/ΣΥΓ/3.4 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση της απόφασης του Εκλεκτορικού Σώματος για την προσφορά διορισμού στην Δρ. Κλίτσα Αντωνίου και στην Δρ. Elizabeth Hoak Doering, στη βαθμίδα της Καθηγήτριας, στην ειδικότητα «Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία στη Δισδιάστατη Δημιουργία (Σχέδιο, Ζωγραφική, Χαρακτική κλπ)» ή «Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία στην Τρισδιάστατη Δημιουργία (Γλυπτική, Κατασκευές, Εγκαταστάσεις κλπ), συμπεριλαμβανομένης και της Εργαστηριακής Πρακτικής και Θεωρίας στην καλλιτεχνική δημιουργία στα Νέα Μέσα», στο Τμήμα Καλών Τεχνών. Α. Λανίτης/ Α. Δανός/ 86/ΣΥΓ/3.5 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος αναφορικά με τη διαδικασία ανέλιξης του Επίκουρου Καθηγητή Χρήστου Σάββα, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας. Π. Θεοδοσίου/ Ν. Λαμπερτίδης/ 86/ΣΥΓ/3.6 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Σαββατικής Άδειας του Επίκουρου Καθηγητή Χριστόδουλου Λουκά, του Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας. Π. Θεοδοσίου/ Ν. Λαμπερτίδης/ 86/ΣΥΓ/3.7 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη σύσταση της Ειδικής Επιτροπής για την ανέλιξη του Λέκτορα Χριστόδουλου Δανέζη, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής. Φ. Κυριακίδης/ Ε. Ακύλας/ 86/ΣΥΓ/3.8 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη σύσταση της Ειδικής Επιτροπής για τη πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στο Γνωστικό Αντικείμενο «Συστήματα Ισχύος» στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Φ. Κυριακίδης/ Κ. Καλλή/ 86/ΣΥΓ/3.9 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη σύσταση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Επίκτητες Διαταραχές Επικοινωνίας», του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης. Κ. Μακρής/ Κ. Πετεινού/ 86/ΣΥΓ/3.10 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως δεν εγκρίνει το αίτημα του Δρ. Μπόγλου για μείωση του διδακτικού φόρτου, καθότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Σ. Παπαδήμα 86/ΣΥΓ/3.11 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη σύσταση της Ειδικής Επιτροπής την ανέλιξη του Επίκουρου Καθηγητή Ανδρέα Χαραλάμπους στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Νοσηλευτικής. K. Μακρής/ Ε. Παπασταύρου/ 86/ΣΥΓ/3.12 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως το θέμα της έγκρισης της σύστασης της Ειδικής Επιτροπής με σκοπό την ανέλιξη της Επίκουρης Καθηγήτριας Μαρίας Καρανικόλα, του Τμήματος Νοσηλευτικής στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας επανέλθει σε επόμενη Κ. Μακρής/ Ε. Παπασταύρου/ 86 η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Β, 13 Σεπτεμβρίου 2017 Σελ. 12

13 Συνεδρία της Συγκλήτου. 86/ΣΥΓ/5.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει το αίτημα του φοιτητή Βασίλη Κουσιάππα, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών για προσωρινή διακοπή φοίτησης, για το ακαδημαϊκό έτος , λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της 70 ης Συνεδρίας της Συγκλήτου, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η προσωρινή διακοπή φοίτησης του εν λόγω φοιτητή για το ακαδημαϊκό έτος Φ. Κυριακίδης/ Τ. Γεωργιάδης/ ΥΣΦΜ 86/ΣΥΓ/6.1 Η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τη σύσταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενταγμένου Προσωπικού με σκοπό την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης και προαγωγής του ενταγμένου προσωπικού κατόπιν και της έγκρισης της αποπαγοποίησης των σχετικών θέσεων προαγωγής από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού. Α. Κατσιώτης/ 86 η Συνεδρία Συγκλήτου, Μέρος Β, 13 Σεπτεμβρίου 2017 Σελ. 13

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 75 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Μέρος A

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 75 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Μέρος A ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 75 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Μέρος A ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος A ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 68 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 68 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 68 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος Α ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 68/2.1/Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 77 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 77 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 77 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος Α ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2.1 Α) Η Σύγκλητος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 64 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 64 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 64 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ Σ /2.5 Α) Η Σύγκλητος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 44 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 44 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 44 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΜΕΡΟΣ Α )

ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΜΕΡΟΣ Α ) ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 67 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 10 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 10 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 10 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 83 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 83 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 83 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος Α ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 83/ΣΥΓ/2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 82 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2017

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 82 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2017 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 82 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2017 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος Α ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 82/ΣΥΓ/2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 63 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ 2016 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 63 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ 2016 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 63 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ 2016 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 3.1 Α) Η Σύγκλητος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 40 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 40 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 40 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 13 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 13 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 13 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 37 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 37 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 37 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 73 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Μέρος A Ι

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 73 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Μέρος A Ι ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 73 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Μέρος A Ι ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος A ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 70 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 70 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 70 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος A ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 70/ΣΥΓ/2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 91 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 91 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 91 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος Α ) 91/ΣΥΓ/2.1 Η Σύγκλητος έλαβε γνώση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 51 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 51 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 51 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Αναπλ. Καθ. Στέλιος Χούλης, Συντονιστής 2 Καθ. Νικόλας Ιωάννου 3 Αναπλ. Καθ. Διόφαντος Χατζημιτσής

1 Αναπλ. Καθ. Στέλιος Χούλης, Συντονιστής 2 Καθ. Νικόλας Ιωάννου 3 Αναπλ. Καθ. Διόφαντος Χατζημιτσής ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 61 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 61 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 61 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 Συζήτηση-Αποφάσεις Ενέργεια Ημερομηνία εκτέλεσης 2.2.4 Σημείωμα από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 35ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 35ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 35 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3, ΩΡΑ 9.00 πμ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1, ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ ΜΕΡΟΣ Α (χωρίς την παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 3 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 3 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 3 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 54ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 54ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 54 ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017, ΩΡΑ 9.30 π.μ. ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 39 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 39 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 39 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Συζήτηση-Αποφάσεις Ενέργεια Ημερομηνία Εκτέλεσης 28/ΣΥΜ/2.5 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 49ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 49ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 49 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΩΡΑ 10.00 πμ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 66 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 66 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 66 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Συζήτηση - Αποφάσεις Ενέργεια Ημερομηνία Εκτέλεσης 2.4 Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Σημαντικές αποφάσεις και σημαντικές ψηφοφορίες του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου

2.2 Σημαντικές αποφάσεις και σημαντικές ψηφοφορίες του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου ΘΕΜΑΤΑ: Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 06/2012 Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012, Ώρα 11:00 π.μ. 2:00 μ.μ. (Μέρος Α ) και Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012, Ώρα 08:45 π.μ. 11:00 π.μ.(μέρος Β ) 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 75 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 75 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 75 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 48ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 48ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 48 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΩΡΑ 10.30 πμ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1, ΑΙ- ΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 47 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 47 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 47 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2.1 Απορρόφηση Προϋπολογισμού 2015 (Παράρτημα 2.1) Συζήτηση-Αποφάσεις Ενέργεια Ημερομηνία Εκτέλεσης Το Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 52 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 52 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 52 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Αρ. Τίτλος θέματος Θέματος 2.3 Υλοποίηση Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 50ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 50ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 50 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016, ΩΡΑ 10.30 πμ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - Πρακτικά 10ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - Πρακτικά 10ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 10 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ (ΜΕΡΟΣ Α ) ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 Νοεμβρίου 2012 ΜΕΡΟΣ Α (χωρίς την παρουσία Φοιτητών) Όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 43 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Τούλα Ονουφρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών 1. Η Σύγκλητος συγκροτεί τις πιο κάτω Συμβουλευτικές Επιτροπές για μελέτη και υποβολή εισηγήσεων επί θεμάτων των αρμοδιοτήτων της: (α) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 11 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 11 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 11 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 74 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 45ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 45ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 45 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 Μαΐου 2016, ΩΡΑ 12.30 μμ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ- ΣΕΩΝ, ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 9 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 9 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 9 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση Πρακτικών Ρόδια Πατσαλίδου, Λειτουργός - Γραφείο ΔΔΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Τήρηση Πρακτικών Ρόδια Πατσαλίδου, Λειτουργός - Γραφείο ΔΔΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 10 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 73 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 81 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 81 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 81 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Μέρος Α ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 81/ΣΥΓ/2.1 Η Σύγκλητος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 43ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 43ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 43 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 Μαρτίου 2016, ΩΡΑ 10.00 πμ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕ- ΔΡΙΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 49 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 49 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 49 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 49 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Αρ. Απόφασης 49/ΔΕ/2.1.1 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 60 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ (ΜΕΡΟΣ Β) ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Ελπίδα Κεραυνού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012 Αρ. 4335, 25.5.2012 56(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 144 του 1989 137 του 1990 53(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 2 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 2 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 2 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Ο Κοσμήτορας καλωσόρισε στο Συμβούλιο της τους νεοεκλεγέντες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσια Διάταξη (ΜΕΡΟΣ Α ) Οι εκπρόσωποι των Φοιτητών εξαιρούνται από την συζήτηση των θεμάτων του Α ΜΕΡΟΥΣ.

Ημερήσια Διάταξη (ΜΕΡΟΣ Α ) Οι εκπρόσωποι των Φοιτητών εξαιρούνται από την συζήτηση των θεμάτων του Α ΜΕΡΟΥΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 55 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017, ΩΡΑ 9.30 π.μ. ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ Δρ. Ανδρέας Μαλλούππας, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών (Προαφυπηρετική άδεια)

ΑΠΟΝΤΕΣ Δρ. Ανδρέας Μαλλούππας, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών (Προαφυπηρετική άδεια) Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 16 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - Πρακτικά 8ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - Πρακτικά 8ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 8 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΡΟΣ Α (χωρίς την παρουσία Φοιτητών) Όλα τα Μέλη Μηχανικής και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 15/2012 Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, Ώρα 11:30 π.μ. 2:30 μ.μ.

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 15/2012 Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, Ώρα 11:30 π.μ. 2:30 μ.μ. Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 15/2012 Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, Ώρα 11:30 π.μ. 2:30 μ.μ. ΘΕΜΑΤΑ: 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1.1 Γενική Ενημέρωση Πρύτανη 1.1.1 Εκδηλώσεις Πανεπιστημίου Κύπρου 1.2 Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ Καθ. Τούλα Ονουφρίου, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. Τήρηση Πρακτικών Στέλλα Ιωάννου, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

ΑΠΟΝΤΕΣ Καθ. Τούλα Ονουφρίου, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. Τήρηση Πρακτικών Στέλλα Ιωάννου, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 39 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ 03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 39ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικά 39ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 39 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 Σεπτεμβρίου 2015, ΩΡΑ 9.30 πμ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1, ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ ΜΕΡΟΣ Α (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 1 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 1 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 202 Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ /ΣΥΜ/2.9

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 66 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 30/04/2010

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 66 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 30/04/2010 Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 66 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 30/04/2010 Α/Α ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 66/ΑΠΣ/2.3 66/ΑΠΣ/3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες. 1. Γενικά

5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες. 1. Γενικά 5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες 1. Γενικά 1.1 Οι Ειδικοί Επιστήμονες είναι Επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες, οι οποίοι εργοδοτούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα με πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αξιολόγησης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για Ανανέωση Συμβολαίου / Μονιμοποίηση

Διαδικασία Αξιολόγησης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για Ανανέωση Συμβολαίου / Μονιμοποίηση Διαδικασία Αξιολόγησης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για Ανανέωση Συμβολαίου / Μονιμοποίηση A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το διάγραμμα ροής που ακολουθεί καθορίζει τα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Συνεδρία )

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Συνεδρία ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Συνεδρία 20 9 2010) Αίθουσα εκλογών του Γ.Π.Α. Ώρα: 12:00 μ.μ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικόλαος Μπεόπουλος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αριθ. Πρωτ.: (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αριθ. Πρωτ.: (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 22-2 - 2018 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αριθ. Πρωτ.: - 72 - (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Ταχ.Δ/νση: Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 41110 ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού

Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού Published on Eurydice (https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice) Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού Οι διατάξεις του Νόμου 4009/2011 [1] όπως έχουν τροποποιηθεί και

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 53 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ, 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ, 05 ΜΑΙΟΥ 2009

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 53 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ, 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ, 05 ΜΑΙΟΥ 2009 Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 53 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ, 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ, 05 ΜΑΙΟΥ 2009 Α/Α ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 53/ΑΠΣ/3

Διαβάστε περισσότερα

Fax :

Fax : Αριθ. πρωτ.3013 Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2019 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Π Ρ Α Ξ Η Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ο Πρύτανης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, αφού έλαβε υπόψη: 1. Tις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ

ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΑΔ ΑΡΘΡΟ 1(01)/101(1) «ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΚΛ. Α15 ΚΑΙ Α16) Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΚΛ. Α14 ΚΑΙ Α15) Η ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΚΛ. Α13 ΚΑΙ Α14) Η ΛΕΚΤΟΡΑΣ (ΚΛ. Α12 ΚΑΙ Α13)» 15.375.080 ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 15.158.120 ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αριθ. Πρωτ.: (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αριθ. Πρωτ.: (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 31-5 - 2018 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αριθ. Πρωτ.: - 181 - (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Ταχ.Δ/νση: Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 41110 ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αριθ. Πρωτ.: (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αριθ. Πρωτ.: (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 31-5 - 2018 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αριθ. Πρωτ.: - 183 - (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Ταχ.Δ/νση: Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 41110 ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά.

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά. IΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.1.1 Το ΤΕΠΑΚ προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού. Τα προγράμματα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2014

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2014 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2014 Συζήτηση Αποφάσεις Ενέργεια Ημερομηνία εκτέλεσης 2.3 Παραχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο A1 Νομική Μορφή 1. Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το κράτος μέσω του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ της 17/06/2016. Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016, εργαστήριο 3ου ορόφου, Κτήριο Ττοφής, 10:00 πμ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ της 17/06/2016. Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016, εργαστήριο 3ου ορόφου, Κτήριο Ττοφής, 10:00 πμ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ της 17/06/2016 Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016, εργαστήριο 3ου ορόφου, Κτήριο Ττοφής, 10:00 πμ. Παρόντες: Μιχάλης Σιριβιανός, Πρόεδρος Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Γραμματέας Παύλος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 15/11/2017 Αριθ. Πρωτ. 6344 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ )

(ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ) ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΔΙΕΥΡΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ Ή ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-18) ΠΡΟΣΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ Καθ. Τούλα Ονουφρίου, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων (απουσία λόγω απουσίας στο εξωτερικό)

ΑΠΟΝΤΕΣ Καθ. Τούλα Ονουφρίου, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων (απουσία λόγω απουσίας στο εξωτερικό) Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 12 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 3 ΜΑΙΟΥ 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Εκλογών για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σ.Ε.Υ.Π.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Εκλογών για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σ.Ε.Υ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Π.Ο. Λάρισας- Τρικάλων Τ.Κ. 41 110 Λάρισα Πληροφορίες: Δ. Μάλαμα-Μπάρμπα Τηλ.: 2410684253

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αριθ. Πρωτ.: 351 (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αριθ. Πρωτ.: 351 (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 31 8 2017 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αριθ. Πρωτ.: 351 (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Ταχ.Δ/νση: ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 41110 ΛΑΡΙΣΑ ΠΡΟΣ: Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 26/01/2012

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 26/01/2012 Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 26/01/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Ελπίδα Κεραυνού, Πρύτανης Καθ. Ανδρέας Αναγιωτός, Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τρίπολη, 18 Ιουλίου 2019 Αριθ. Πρωτ.: 5911 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 68 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22/06/2010

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 68 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22/06/2010 Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 68 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22/06/2010 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού, Πρόεδρος Ιωάννης Μαντάς, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

: Τ.Θ Ηράκλειο Τ.Κ : Μ. Μούντη : : :

: Τ.Θ Ηράκλειο Τ.Κ : Μ. Μούντη : : : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. Διεύθυνση Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail : Τ.Θ. 1939

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων

Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 62 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Παρόντες: Καθ. Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 28.03.2018 Αρ. Πρωτ.: 1958 ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Προκήρυξη Εκλογών για τo Αξίωμα του Κοσμήτορα της ΣΕΥΠ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ: Προκήρυξη Εκλογών για τo Αξίωμα του Κοσμήτορα της ΣΕΥΠ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 10 / 10 / 2017 Αριθμ. Πρωτ. ΔΦ 30/5382 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Α. Ιωαννίδου Τηλ.: 2321049141,

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ: ΣΤΕΦ/817 Ψαχνά, 10-10-2017 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δ/νση : 34400 Ψαχνά, Εύβοια Τηλέφωνο : 22280 99528, 99707 Fax : 22280 23766 e-mail : stef@teiste.gr Προς : Τμήμα Μηχ.

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά 28-9-2017 Αρ. πρωτ. ΣΔΟ 388 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δ/νση: Ψαχνά, Εύβοια 34400 Τηλ: 2228099560 Fax: 2228023766 Πληρ: Κ. Κοντομανώλης e-mail: sdo@teiste.gr Προς Μέλη Εκλεκτορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 1. Εισαγωγή Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας αποτελεί συλλογικό όργανο το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 16/2012 Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012, Ώρα 08:45 π.μ. 2:00 μ.μ.

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 16/2012 Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012, Ώρα 08:45 π.μ. 2:00 μ.μ. Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 16/2012 Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012, Ώρα 08:45 π.μ. 2:00 μ.μ. ΘΕΜΑΤΑ: 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1.1 Πρακτικά Συνεδρίας 15/2012 (το έγγραφο θα σας σταλεί σε μεταγενέστερο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 69 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 69 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 69 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αρ. Απόφασης ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ... 4 4. ΠΟΙΝΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Π ρ ύ τ α ν η ς τ ο υ Τ Ε Ι Κ ρ ή τ η ς

Ο Π ρ ύ τ α ν η ς τ ο υ Τ Ε Ι Κ ρ ή τ η ς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. Διεύθυνση Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail : Τ.Θ. 1939

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ. Τήρηση Πρακτικών Ρόδια Πατσαλίδου, Λειτουργός - Γραφείο ΔΔΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ. Τήρηση Πρακτικών Ρόδια Πατσαλίδου, Λειτουργός - Γραφείο ΔΔΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 5 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Καθ. Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού,

Διαβάστε περισσότερα

: Τ.Θ Ηράκλειο Τ.Κ : Μ. Μούντη : : :

: Τ.Θ Ηράκλειο Τ.Κ : Μ. Μούντη : : : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 23/05/2019 Αριθ. Πρωτ. 463/Φ20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα