Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Αναρτητέα στο Μητρώο ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 205 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ-ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν Λ. Αλεξάνδρας 73 Τ.Κ. 522 ΑΘΗΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΣ.: Υπαρχ/κας ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Θεόδωρος ΤΗΛ.: FAX: Τηλ. POL : FAX POL : ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:8032/0/574-λστ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις: α. Του Ν.4270/204 (άρθρα 24,66,68) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης κ.λ.π.» (Α -43). β. Του Ν.2452/996 (άρθρο 6), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4254/204 (άρθρο 39, υποπαράγραφος ΙΑ.3,παρ.2,εδαφιο ιζ). γ. Του Ν.403/20 (άρθρο 4, παρ.3) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.446/203 (άρθρο 6). δ. Του Ν.43/204 «Κύρωση Κρατικού Προϋπολογισμού Έτους 205» (Α -259). ε. Του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ.». στ. Του Ν.2362/995 (άρθρα 20, 2, 22, 38 και 8) «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λ.π.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.387/200 (Α.4). ζ. Του Ν.428/204 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». η. Του Ν.48/984 (άρθρο 20), του Ν.2362/995 (άρθρα 20, 2, 22 και 38), του Ν.2286/995, του Ν.2522/997, του Π.Δ.60/2007, του Π.Δ.8/2007 και το Ν.2685/999 όπως τροποποιήθηκαν-συμπληρώθηκαν και ισχύουν έως σήμερα, σε συντρέχουσα περίπτωση. θ. Του Π.Δ. 84/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» και Π.Δ. 85/202 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών». ι. Του Π.Δ. 3/200 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α.94). ια. Του Π.Δ. 24/205 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων». 2. Την υπ. αριθ.7004/3/63 από Απόφαση κ.υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων ΕΛ.ΑΣ. σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 7004/3/63-λα από όμοια (Β -2595)». - -

2 3. Την υπ.αριθ από Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Φ.Ε.Κ. 3692), που αφορά τροποποίηση της υπ. Αριθ. ΠΙ/732 από Απόφασης αναφορικά με την υλοποίηση προμηθειών. 4. Την υπ. αριθ. 8036//5/39 από Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με Α.Δ.Α.: 799ΡΙ-ΜΗΙ, ΑΔΑΜ:5REQ και αριθμό καταχώρησης λογιστικού βιβλίου Υ.Δ.Ε.: 5294) του Α.Ε.Α./Κ.Ο.Υ.Π./Διεύθυνση Οικονομικών/3 ο Τμ. Στέγασης Υλικού, με την οποία εγκρίθηκε πίστωση εβδομήντα τριών χιλιάδων ΕΥΡΩ (73.000,00 ), για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων διαφόρων διαστάσεων, προς κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής, έτους Την υπ αριθ. 8032/0/574 λε απο Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Προκηρύσσουμε ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ εντός του εγκριθέντος προαναφερομένου ποσού των εβδομήντα τριών χιλιάδων ΕΥΡΩ (73.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα Παραρτήματα Α,Α2,Β,Γ, για την προμήθεια, ελαστικών επισώτρων, μετά τοποθέτησης και ζυγοστάθμισης σε υπηρεσιακά οχήματα της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. 2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης και τα επισυναπτόμενα σ αυτή παρακάτω Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α-Α2 β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β γ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 3. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές, μέχρι την 2 η του μηνός Μαρτίου, έτους 205, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 08:30 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα), στο Γραφείο Τεχνικών Μέσων της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής, στον 0 ο όροφο, γραφείο 04, Λεωφ. Αλεξάνδρας 73. Πληροφορίες θα δίνονται Υπαρχιφύλακα ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ Θεόδωρο στο τηλέφωνο Οι προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα (ήτοι 2/3/205 και ω ρα 08:30 ), θα είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν από την Υπηρεσία. Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών, θα πραγματοποιηθεί αυθημερόν (ήτοι 2/3/205 και ώρα 08:30). 4. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από τη συγκροτηθείσα, με την υπ αριθ. 8032/0/574 λε από Απόφαση της Δ/νσής μας, επιτροπή. Κατά την αποσφράγιση δύνανται να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές. 5. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρων της Προκήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 6. Οι προσφορές θα ισχύουν καθ όλη την διάρκεια του τρέχοντος έτους διενέργειας του διαγωνισμού (205) και πρε πει να ει ναι συ μφωνες με τους Πι νακες Α, Β και Γ του Παραρτη ματος Α της παρούσας Διακήρυξης (επί ποινή αποκλεισμού), καθώς και να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις που αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α2 της παρούσας (επί ποινή αποκλεισμού). Η προσφερθείσα τιμή, όπως αυτή απαιτείται και καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο θ, του Παραρτήματος Α2 της παρούσας Διακήρυξης (ήτοι ζεύγος, τετράδα και εξάδα ανά περίπτωση), θα - 2 -

3 παραμείνει σταθερή σε όλη την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία. Σημει ωση: Τα στοιχει α των πινα κων Α, Β και Γ, του Παραρτήματος Α θα ταυτίζονται πλήρως με τα αντίστοιχα (στοιχεία) των πινάκων των προσφορών των ενδιαφερομένων, ενώ η δεύτερη, η τρίτη και η έκτη στήλη των εν λόγω Πινα κων Α, Β και Γ (επωνυμι α ελαστικου μάρκα, τύπος ελαστικού και Δ.Φ.Τ.), θα συμπληρώνεται υποχρεωτικά προσφέροντα (επί ποινή αποκλεισμού). Οι στήλες που αφορούν τις τιμές, θα συμπληρώνονται μόνο στην Οικονομική προσφορά (Παράρτημα Γ, Κατα ρτιση προσφορα ς). 7. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές, θεωρούμενες ως αντιπροσφορές. Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής. 8. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της απαιτούμενης ποσότητας όλων των διαστάσεων των οχημάτων (ο πως αυτε ς αναλυτικα περιγρα φονται στους Πι νακες Α, Β και Γ ), διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 9. Επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις των όρων της παρούσας Διακήρυξης, που θα αναφέρονται στην προσφορά, μπορούν κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού να αποτελέσουν λόγο αποκλεισμού. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές - απαιτήσεις της Διακήρυξης (Παραρτήματα Α Α2), απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 0. Ο προμηθευτής θα εγγυάται την καλή κατασκευή του προς προμήθεια είδους, από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του, σύμφωνα με την εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρείας του κάθε ελαστικού. Οι εγγυήσεις των κατασκευαστών θα δηλώνονται από τους προσφέροντες στην Τεχνική προσφορά τους. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, εντός δεκαπέντε (5) ημερών από την ενημέρωσή του και χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας, για την αντικατάσταση του είδους, σε περίπτωση βλάβης φθοράς, όταν αυτή (βλάβη φθορά) δεν προέρχεται από λάθος χειρισμό του προσωπικού ή από αντικανονική κακή χρήση.. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης της ποσότητας σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 8/ Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται μόνο σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς ως εξής: Ι. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. ΙΙ. Συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. 2.. Προσφορές που δεν δίνουν την τιμή σε ΕΥΡΩ ή που θα καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και παράδοσης των υλικών, ούτε στην περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος αυτής Η προσφερόμενη τιμή της εν λόγω προμήθειας, υπόκειται στις κρατήσεις ως ακολούθως: Υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ. συνολικά σε ποσοστό 5,44% (Μ.Τ.Σ. 2,72%, Τ.Π.Α.Σ. 2,72%,), 2% επί των κρατήσεων για τέλη χαρτοσήμου, 0,0% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ.) (Ν.403/20), 3% επί των κρατήσεων για τέλη χαρτοσήμου και - 3 -

4 20% επ αυτού υπέρ Ο.Γ.Α. Επίσης θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% για προμήθεια υλικών. 3. Η κατακύρωση του διαγωνισμού και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον αναδειχθέντα μειοδότη, θα γίνει Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Ο προμηθευτής, στον οποίον θα κατακυρωθεί ή ανατεθεί η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (0) ημερών, από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, στην Υπηρεσία μας, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής (Παρα ρτημα Β ). 4. Τα υπό προμήθεια ελαστικά, μετά την υπογραφή της σύμβασης, θα παραδίδονται και θα τοποθετούνται στα οχήματα της Υπηρεσίας μας τμηματικά, ανά μήνα και με δαπάνη του προμηθευτή, με την υποχρέωση τοποθέτησης και ζυγοστάθμισης, σε συνεργεία (βουλκανιζατέρ) που θα υποδείξει ο μειοδότης προμηθευτής, οπωσδήποτε εντός Αττικής (επί ποινή αποκλεισμού) και θα αναφέρονται στην συναφθείσα σύμβαση. Η παράδοση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 30 η Νοεμβρίου 205. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, πριν από τη λήξη του (άρθρα 26 και 32 του Π.Δ. 8/07). Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τοποθετήσει τα ελαστικά, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 5. Τη σύμβαση σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης υπογράφει ο ίδιος ο επιχειρηματίας ή πληρεξούσιός του. Σε περίπτωση δε εταιρείας οποιασδήποτε μορφής (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.), η υπογραφή της σχετικής σύμβασης θα γίνει από το πρόσωπο που έχει δικαίωμα με την υπογραφή του (σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας) να δεσμεύει την εταιρεία ή επιχείρηση. 6. Η πληρωμή της σχετικής δαπάνης, θα γίνεται, τμηματικά και ανά μήνα, από τη Διαχείριση Χρηματικού της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ύστερα από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών και αφού προσκομισθεί προμηθευτή νόμιμο τιμολόγιο καθώς και Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα, οι οποίες θα αναγράφουν «για κάθε νόμιμη χρήση» και «για συμμετοχή σε διαγωνισμό δημοσίου» αντίστοιχα. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ - 4 -

5 Συνημμένο στην υπ. αριθ. 8032/0/574- λστ από Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής, για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων, έτους 205. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΑ ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Α AYTOKINHTA ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΤΕΤΡΑΔΑ) ΜΑΡΚΑ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 245/45X8 CITROEN C5 3, /70X6 2 NISSAN TERRANO 2, /70X6 2 CHEROKEE 2,8 CRD 4 235/70X6 NISSAN PATHFINDER 2, /70X6 DAIMLER CHRYSLER CHEROKEE 2429cc 6 235/60X6 SUZUKI VITARA 7 235/60X6 2 TOYOTA RAV /45X7 AUDI A /55X8 MITSUBISHI OUTLANDER 2360cc 0 225/55X6 AUDI A4 TFSI,8 225/55X6 MERCEDES /45X7 2 SKODA OCTAVIA 5 RS /45X7 SKODA OCTAVIA /45X7 HONDA CIVIC 5 225/40X8 MERCEDES A80 796cc 6 25/70X6 2 FORD JEEP MAVERIC 2,0 7 25/70X5 2 PEUGEOT BOXER 4X4 2,2 8 25/65X6 2 NISSAN X-TRAIL SPORT 2,0 9 25/65X6 2 NISSAN X-TRAIL ACTION 2, /60X7 JEEP COMPASS 2000cc 2 25/60X6 3 NISSAN PRIMERA, /55X6 CITROEN C5 3, /55X6 VW PASSAT 800cc 23 25/55X6 MERCEDES E200 2, /55X6 NISSAN PRIMERA 600cc /75X6 RENAULT MASTER /70X5 CITROEN VAN JUMPER 2,5 Δείκτης Φορτίου Ταχύτητας (ΔΦΤ) ΤΙΜΗ ΤΕΤΡΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) - 5 -

6 27 205/70X5 DAIHATSU TERIOS, /70X5 HONDA CR-V 200LS JEEP /65X5 VW TRANSPORTER TDI /65X5 MERCEDES E /60X6 NISSAN PRIMERA 2, /60X6 5 NISSAN PRIMERA, /60X6 KIA LOTZE 2, /55X6 2 VW PASSAT, /55X6 BMW 38 C /55X6 AUDI A4 QUATRO /55X6 OPEL ASTRA, /55X6 3 SKODA OCTAVIA, /55X6 SKODA OCTAVIA, /55X6 SUBARU IMPREZA 2, /55X6 TOYOTA AURIS, /55X6 SEAT LEON, /55X6 FORD MONDEO, /55X6 FIAT STILO 800cc /50X6 NISSAN PRIMERA 2, /50X6 FORD FOCUS 600cc /45X6 MITSUBISHI COLT 500cc R 6 3 NISSAN PICK UP 49 95/70X5 4 CITROEN JUMPER 2, R 4 FORD TRANSIT 5 95/65X5 OPEL VECTRA, /65X5 5 SKODA OCTAVIA,8 ELEGANCE 53 95/65X5 2 AUDI A4, /65X5 6 SKODA OCTAVIA, /65X5 7 SKODA OCTAVIA, /65X5 SKODA OCTAVIA,6 MPI 57 95/65X5 SKODA OCTAVIA,6 S/W 58 95/65X5 MAZDA 6, /65X5 AUDI A3, /65X5 PEUGEOT /65X5 AUDI A4, /65X5 AUDI A4 2, /65X5 6 CITROEN C4, /65X5 OPEL ASTRA, /65X5 AUDI A3, /65X5 FIAT STILO, /60X6 FIAT DOBLO, /60X5 TOYOTA AVENSIS, /60X5 2 TOYOTA COROLLA, /60X5 TOYOTA COROLLA,4 7 95/60X5 FORD FOCUS, /60X4 HUYNDAI LANDRA,6 GLS S/W 73 95/55X5 4 CITROEN XSARA, /55X5 6 CITROEN XSARA 2, /55X5 CITROEN XSARA, /55X5 3 SKODA ROOMSTER, /55X5 5 CITROEN XSARA,6 S/W 78 95/55X5 SEAT IBIZA, /55X5 VOLVO S 40 S/W, /55X5 VOLVO S 40,6 8 95/45X7 SUZUKI SWIFT, /45X6 CITROEN C /70X4 OPEL CORSA, /65X5 2 NISSAN ALMERA, /65X5 5 HYUNDAI I30, /65X5 HYUNDAI I30 2, /65X4 3 KIA SEPHIA LS 88 85/65X4 9 CITROEN XSARA,6-6 -

7 89 85/65X4 3 FORD FOCUS, /60X5 2 CITROEN C3,4 XTR 9 85/60X4 2 VW POLO, /60X4 SEAT SENSO CLIMA 93 75/70X4 CITROEN BERLINGO, /65X5 FIAT PUNTO, /65X4 FORD FIESTA, /65X4 DAIHATSU SIRION, /65X4 NISSAN VAN KUBISTAR 98 75/65X4 CITROEN C3, /50X5 VW POLO 390cc 00 65/70X4 VW POLO,4 0 65/65X4 PEUGEOT /65X4 2 DAIHATSU SIRION, /65X3 RENAULT CLIO, /60X4 SUZUKI WAGON, /65X5 75/55Χ /65X5 75/60Χ5 MERCEDES SMART 700 MERCEDES SMART 700 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) ΣΥΝΟΛΙΚΟ Φ.Π.Α (23%) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ Φ.Π.Α.) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 90/90Χ2 &20/90Χ7 2 90/90Χ2 &20/90Χ7 3 90/90Χ2 &20/90Χ7 4 90/90Χ2 &20/90Χ7 5 90/00Χ9 20/90Χ6 6 60/00Χ7 80/90Χ7 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΑ ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣ ΜΟΥ (ΖΕΥΓΟΣ) ΜΑΡΚΑ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ HONDA NX 650 DOMINATOR YAMAHA XT 600 E HONDA TRANSALP 650 KAWASAKI KLR 650 HONDA NX 250 YAMAHA CRYPTON X 35cc Δείκτης Φορτίου Ταχύτητας (ΔΦΤ) ΤΙΜΗ ΖΕΥΓΟΥΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) - 7 -

8 7 60/00Χ7 80/90Χ /0 3.50/ /7 2.75/ /7 2.75/7 2.50/7 2.75/7 2 2,25/7 2,50/7 3 20/70Χ8 60/60Χ7 4 20/70Χ7 &90/50Χ7 5 20/70Χ7 80/55Χ7 6 20/70Χ7 80/55Χ7 7 20/70Χ7 80/55Χ7 8 20/70Χ7 70/60Χ7 9 20/70Χ7 60/60Χ /70Χ7 60/60Χ7 20/70Χ7 2 60/60Χ /60Χ7 60/60Χ7 23 0/70Χ6 40/70Χ4 24 0/70Χ6 &40/70Χ HONDA INNOVA 25cc SUZUKI SCOOTER AN 25cc HONDA ASTREA HONDA INNOVA 25cc SUZUKI FD 2cc KAWASAKI MAX 00cc YAMAHA TDM 900cc SUZUKI HAYABUSA HONDA CBR 00 XX HONDA CB 600 F YAMAHA FZ6-S FASER SUZUKI GSX 750 P YAMAHA XT 660 X KAWASAKI VERSYS HONDA NC 750 X SUZUKI SV 650 S APRILIA SCARABEO 300 PIAGGIO VESPA 250cc - 8 -

9 25 0/70Χ6 30/70Χ6 26 0/80Χ9 50/70Χ7 27 0/80Χ9 50/70Χ7 28 0/80Χ9 40/80Χ /90Χ9 30/80Χ /90Χ9 30/80Χ7 3 20/70Χ2 30/70Χ /00Χ2 00/90Χ HONDA SH 300i SUZUKI DL 000 VSTROM SUZUKI DL 650 VSTROM BMW F650 GS SUZUKI 650 XF HONDA TRANSALP PIAGGIO RUNNER 25cc SUZUKI DR 200 SE ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) ΣΥΝΟΛΙΚΟ Φ.Π.Α (23%) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ Φ.Π.Α.) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΑ ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Γ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΞΑΔΑ) ΜΑΡΚΑ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 95/75X6 TURBO DAILY 50 Δείκτης Φορτίου Ταχύτητας (ΔΦΤ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ Φ.Π.Α. (23%) ΤΙΜΗ ΕΞΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ Φ.Π.Α.) - 9 -

10 Συνημμένο στην υπ. αριθ. 8032/0/574- λστ από Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής, για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων, έτους 205. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ α) Τα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να είναι ακτινωτού τύπου «Radial» χωρίς αεροθαλάμους «Tubeless», να είναι καινούργια, τυποποιημένης σειράς παραγωγής, όχι από αναγόμωση και να στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων, αστοχίες ή παραμορφώσεις. Όσον αφορά στις μοτοσικλέτες που χρησιμοποιούν αεροθαλάμους, τα ελαστικά επίσωτρα να είναι εγκεκριμένα για αεροθαλάμους (ΤΤ) και οι αεροθάλαμοι που θα χρησιμοποιηθούν, να είναι εγκεκριμένοι και να καλύπτουν τις προδιαγραφές της Ε.Ε. β) Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλότητας σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό και την ελληνική νομοθεσία, να αναγράφεται σε αυτά η έγκριση [Ε], η χώρα έγκρισης και ο αριθμός αναγνώρισης. γ) Στο πλευρικό τοίχωμα των επισώτρων πρέπει να εμφαίνονται σε ανάγλυφη μορφή οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία και την E.T.R.T.O. επισημάνσεις, οι οποίες πρέπει να αποτυπώνονται στα ελαστικά κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και να αναγράφουν όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά (επωνυμία του Οίκου κατασκευής, τύπο, διάσταση, δείκτη φορτίου και ταχύτητας, ημερομηνία παραγωγής και χώρα παραγωγής που αποδεικνύουν την προέλευσή τους). δ) Τα προσφερόμενα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι κατάλληλα για τις ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες. ε) Τα προσφερόμενα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να έχουν αντοχή ανάλογη της ανώτατης ταχύτητας των λεωφορείων, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, για τα οποία προορίζονται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή για το συγκεκριμένο μοντέλο, όπως αυτά (κατασκευαστής - μοντε λο) εμφαι νονται στους Πι νακες (Α, Β & Γ του Παραρτη ματος Α). στ) Τα ελαστικά που είναι κατασκευασμένα από νάιλον αποκλείονται. ζ) Τα ελαστικά θα πρέπει να κατασκευάζονται σε εργοστάσια που έχουν πιστοποίηση κατά ISO, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του E.T.R.T.O. η)η ημερομηνία παράδοσης να μην υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία κατασκευής τους. θ) Για τα ελαστικά επίσωτρα μοτοσικλετών να δίδεται ενιαία τιμή σε ΕΥΡΩ ανά ζεύγος ίδιας μάρκας (εμπρόσθιο-οπίσθιο), των αυτοκινήτων ανά τετράδα (ίδιας μάρκας) και των λεωφορείων ανά εξάδα (ίδιας μάρκας), όπως εμφαίνεται στους παραπα νω Πι νακες (Α, Β & Γ του Παραρτη ματος Α). ι) Στην προσφερόμενη τιμή των ελαστικών επισώτρων θα περιλαμβάνεται η εργασία αποκαθήλωσης (ξεζαντάρισμα), η εργασία τοποθέτησης των καινούργιων ελαστικών στις ζάντες των τροχών (ζαντάρισμα), η ζυγοστάθμιση, η αντικατάσταση των παλαιών αεροθαλάμων (στην περίπτωση των μοτοσικλετών που χρησιμοποιούν ελαστικά με αεροθαλάμους), τοποθέτηση βαλβίδων και προεκτάσεων βαλβίδων όπου αυτά απαιτούνται. ια) Τα ελαστικά θα είναι κατασκευασμένα από πρωτογενή υλικά άριστης ποιότητας, το πέλμα των οποίων θα εξασφαλίζει ασφαλή οδήγηση και γερό κράτημα, τόσο σε στεγνό όσο και σε βρεγμένο ή ολισθηρό οδόστρωμα. ιβ) Οι προσφερόμενοι τύποι ελαστικών, να έχουν χρησιμοποιηθεί ως πρώτη τοποθέτηση από Ευρωπαϊκές ή Ιαπωνικές ή Αμερικάνικες αυτοκινητοβιομηχανίες την τελευταία τριετία, το οποίο να πιστοποιείται από επίσημο έγγραφο της κατασκευάστριας εταιρίας του ελαστικού και όχι από έγγραφο του αντιπροσώπου ή προμηθευτή. Το έγγραφο πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένο

11 Συνημμένο στην υπ. αριθ. 8032/0/574- λστ από Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής, για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων, έτους 205. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Οι προμηθευτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλουν, μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής (ταξινομημένα με τη σειρά που ζητούνται): α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.599/986 (Α -75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη κατά Νόμο υπεύθυνο της εταιρείας, η οποία να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, και στην οποία: i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν. ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, - δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση () του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 8/2007, - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 8/2007, - Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 8/2007, - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 8/2007. iii. «έχουν λάβει πλήρη γνώση των όρων της παρούσης προκήρυξης και αποδέχονται αυτούς ανεπιφύλακτα καθώς και ότι τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν πλήρως και στο ελάχιστο τις απαιτήσεις που απαιτούνται με την παρούσα Διακήρυξη (παρ. 2 Τεχνικές προδιαγραφές - Απαιτήσεις)». β. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη κατά Νόμο υπεύθυνο της εταιρείας, στην οποία να δηλώνεται η διάρκεια των εγγυήσεων που παρέχουν οι κατασκευαστές των προσφερόμενων ελαστικών. γ. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη κατά Νόμο υπεύθυνο της εταιρείας, στην οποία να υποδεικνύεται το συνεργείο ή τα συνεργεία (βουλκανιζατέρ), όπου θα τοποθετούνται τα ελαστικά στα υπηρεσιακά οχήματα (μετά ζυγοστάθμισης). Σημειώνεται ότι τα εν λόγω συνεργεία θα πρέπει να βρίσκονται οπωσδήποτε εντός Αττικής (επί ποινή αποκλεισμού). δ. Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας «για κάθε νόμιμη χρήση» και Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας «για συμμετοχή σε διαγωνισμό δημοσίου» (καλύπτοντας όλους τους - -

12 φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές, όπως δηλώνονται στην παραπάνω (α) υπεύθυνη δήλωση), οι οποίες να καλύπτουν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά, παραστατικό εκπροσώπησης. Διευκρίνηση Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τις παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλουν: α. οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., ή Ε.Π.Ε. β. ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ. σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. Όταν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισμός, οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται Πρόεδρο του Συνεταιρισμού. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών κοινοπραξία, οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται από κάθε μέλος που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. Δικαιολογητικά που κατατίθενται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης μειοδότη Ο μειοδότης, έως και την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης, οφείλει να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ύψους 5% επί της αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) και η οποία θα επιστραφεί στον προμηθευτή, μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμου Εμπορι ου, που κυρω θηκε με το ν. 253/997 (Α 39) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού

13 Συνημμένο στην υπ. αριθ. 8032/0/574- λστ από Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής, για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων, έτους 205. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Φάκελος Προσφοράς. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (με κεφαλαία γράμματα). β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. γ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. δ. Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 2. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία, τα οποία θα κατατίθενται εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) και ειδικότερα τα εξής: α. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ τοποθετούνται είτε σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς), είτε εντός του φακέλου Τεχνικής προσφοράς, με όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά. β. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς). Επισημαίνεται ότι τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά θα συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-35, κ.ο.κ.). Στο φα κελο της Τεχνικη ς προσφορα ς θα περιε χονται οι Πι νακες Α, Β και Γ, συμπληρωμε νοι, με τις αντίστοιχες διαστάσεις, την επωνυμία ελαστικού - μάρκα, τον τύπο και τον Δ.Φ.Τ. του ελαστικού, τον τύπο του οχήματος για τον οποίο προορίζονται, χωρίς να είναι συμπληρωμένες οι στη λες των Πινα κων (Α, Β και Γ ) «προσφερο μενη τιμη ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.» και «συνολική τιμή των ελαστικών ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.» γ. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή αποκλεισμού, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς). Στο φα κελο της οικονομικη ς προσφορα ς θα περιε χονται οι πι νακες Α, Β και Γ, συμπληρωμένοι, με τις αντίστοιχες διαστάσεις, την επωνυμία ελαστικού - μάρκα, τον τύπο και τον - 3 -

14 Δ.Φ.Τ. του ελαστικού, τον τύπο του οχήματος για τον οποίο προορίζονται, καθώς και την προσφερόμενη τιμή ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. και την συνολική τιμή των ελαστικών ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. - Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις προσφορές που θα υποβληθούν, έως και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία αποσφράγισής τους. Επισημάνσεις α. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. β. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. γ. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους, θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα».σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. στ. Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και υπογεγραμμένη προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. ζ. Όσα από τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της προσφοράς, είναι ξενόγλωσσα θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα τεσσάρων (64) Υπηρεσιακών Οχημάτων.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα τεσσάρων (64) Υπηρεσιακών Οχημάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002672914 2015-03-30

15PROC002672914 2015-03-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα