ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ A' ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ A' ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ A' ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1

2 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Α τάξη του προτεινόμενου νέου τύπου Ενιαίου Λυκείου αποτελείται από μαθήματα κοινά για όλους τους μαθητές, ενώ των τάξεων Β και Γ αποτελείται από μαθήματα Κοινού Κορμού και από μαθήματα επιλογής. Με αυτόν τον τρόπο, η επιλογή των μαθημάτων ειδίκευσης μετατίθεται κατά ένα χρόνο, σε σύγκριση με το υφιστάμενο σχολείο ΛΕΜ. Έτσι, η Α τάξη αποτελεί τάξη ενημέρωσης, παρατήρησης, καθοδήγησης και προσανατολισμού. Οι μαθητές θα επιλέξουν τα μαθήματα της Β τάξης, αφού δεχθούν τη διδασκαλία των κοινών μαθημάτων της Α τάξης και σχηματίσουν έτσι πληρέστερη εικόνα για το κάθε μάθημα. Ένα από τα μαθήματα επιλογής στις Β και Γ τάξεις είναι η Τεχνολογία. Η εισαγωγή του μαθήματος αυτού δίνει τη δυνατότητα ουσιαστικής διεύρυνσης των επιλογών των μαθητών στις δύο τελευταίες τάξεις σε σύγκριση με τις περιορισμένες επιλογές στο ΛΕΜ. Το μάθημα στις δύο τελευταίες τάξεις δίνει στο μαθητή την ευκαιρία να ασχοληθεί σε μεγαλύτερο βάθος με τη μελέτη θεμάτων που αφορούν το τεχνολογικό περιβάλλον του σύγχρονου ανθρώπου. Η εισαγωγή της Τεχνολογίας ως μαθήματος επιλογής εκσυγχρονίζει το Κυπριακό Λύκειο και αποτελεί βήμα εναρμόνισής του με τα ευρωπαϊκά σχολεία. Η σε βάθος, τέλος, διδασκαλία του μαθήματος στις δύο τελευταίες τάξεις θα ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες των μαθητών που έχουν τεχνολογικά ενδιαφέροντα και θέλουν να σπουδάσουν επιστήμες σχετικές με την Τεχνολογία σε Τεχνικά Πανεπιστήμια και άλλα Τεχνολογικά Ιδρύματα. Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη εισαγωγής του μαθήματος της Τεχνολογίας στην Α τάξη, που θα εξυπηρετήσει την ενημέρωση των μαθητών για το μάθημα, την επαφή τους με τις διαδικασίες και μεθόδους της Τεχνολογίας και θα διαμορφώσουν ολοκληρωμένη εικόνα και άποψη για το μάθημα. Τότε, θα μπορέσουν να προβούν σε σωστή επιλογή του μαθήματος στις επόμενες τάξεις. Τα μαθήματα της Α τάξης, που ήδη καθορίστηκαν και είναι κοινά για όλους, θεωρούνται ότι αποτελούν τα βασικά μαθήματα γενικής παιδείας. Με την εισαγωγή της Τεχνολογίας στην Α τάξη εμπλουτίζεται και διευρύνεται ο κύκλος των μαθημάτων γενικής παιδείας. Τέλος, με την εισαγωγή της Τεχνολογίας στην Α τάξη για όλους, ικανοποιείται η βασική ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου για επικοινωνία και αλληλοεπίδρασή του με το πλούσιο τεχνολογικό περιβάλλον στο οποίο ζει. Η διδασκαλία του μαθήματος στην Α τάξη στα τρία υφιστάμενα Ενιαία Λύκεια έδειξε ότι το μάθημα «Τεχνολογία» θα πρέπει να είναι ένα αυτοτελές μάθημα με συνοχή στη δομή και παρουσίαση της ύλης. Το μάθημα θα πρέπει να διδάσκεται από έναν καθηγητή και όχι από πολλούς, όπου ο καθένας είναι ειδικός σε ένα συγκεκριμένο κλάδο. Τέλος, για τον καταρτισμό του αναλυτικού προγράμματος και της διδακτικής προσέγγισης, πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι εμπειρίες των μαθητών στην τεχνολογία από τις γυμνασιακές τους σπουδές. ΙΙ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Οι γενικοί σκοποί του μαθήματος είναι: 1. Η ανάπτυξη θετικών στάσεων και εκτιμήσεων για την τεχνολογία, την προσφορά της και τις επιπτώσεις της στην κοινωνία και στο φυσικό περιβάλλον. 2. Η απόκτηση τεχνολογικών γνώσεων και δεξιοτήτων. 2

3 3. Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη τεχνολογικού αλφαβητισμού, έτσι ώστε ως αυριανοί πολίτες να κατανοούν το τεχνολογικό περιβάλλον, να επικοινωνούν μαζί του και να είναι σε θέση να παίρνουν αποφάσεις για θέματα τεχνολογίας. 4. Η καλλιέργεια δεξιοτήτων έρευνας, σχεδιασμού ή/και κατασκευής με την αξιοποίηση ποικιλίας διαδικασιών, εξοπλισμού και υλικών και που οδηγούν σε λύσεις συγκεκριμένων τεχνολογικών προβλημάτων. ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η Ειδική Επιτροπή έχει καταρτίσει αναλυτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία του μαθήματος στο οποίο περιλαμβάνονται: α. οι ενότητες και υποενότητες που αποτελούν το περιεχόμενο, β. οι ειδικοί στόχοι κάθε ενότητας, γ. παραδείγματα δραστηριοτήτων σε κάθε ενότητα, δ. ο αριθμός των διδακτικών περιόδων για την κάθε ενότητα, ε. τα διδακτικά βιβλία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Το μάθημα θα διδάσκεται δύο περιόδους την εβδομάδα. Για την κάλυψη της ύλης των ενοτήτων του αναλυτικού προγράμματος αφιερώνονται 60 περίοδοι, που κατανέμονται στις ενότητες ανάλογα με το περιεχόμενο και την έκτασή τους. Η διδακτική προσέγγιση πρέπει να εισάγει έναν ευρύ προβληματισμό και οι μαθητές να οδηγούνται στην αναζήτηση λύσεων. Κατά τη διδασκαλία των ενοτήτων, θα πρέπει να προσφέρεται έτοιμη γνώση στους μαθητές σε μικρό βαθμό και να επιδιώκεται κυρίως η αναζήτηση και η ανεύρεση των γνώσεων και των πληροφοριών από τους μαθητές. Ο κύριος χαρακτήρας προσέγγισης θα είναι ερευνητικός και πρακτικός. Οι διδάσκοντες θα οργανώνουν δραστηριότητες πρακτικής φύσης, κατά τις οποίες οι μαθητές θα χρησιμοποιούν εργαλεία, όργανα και μηχανήματα και ποικιλία υλικών. Στο τέλος κάθε ενότητας ή στο τέλος δύο συνεχόμενων ενοτήτων, οι μαθητές θα εμπλέκονται σε μικρής κλίμακας μελέτες/κατασκευές σχετικές με το περιεχόμενο των ενοτήτων. Επειδή οι μαθητές της Α Λυκείου έχουν παρακολουθήσει για τρία χρόνια το μάθημα Σχεδιασμός Τεχνολογία, είναι απαραίτητο, πριν από την έναρξη της διδασκαλίας κάθε ενότητας να αναζητούνται οι γνώσεις και οι δεξιότητες που κατέχουν από τις γυμνασιακές τους σπουδές. Ο καθορισμός του σημείου εκκίνησης της διδασκαλίας κάθε ενότητας είναι απαραίτητος, γιατί τότε γίνεται δυνατή η αξιοποίηση στο μέγιστο βαθμό των εμπειριών, γνώσεων και δεξιοτήτων που ήδη κατέχουν. Διευθετήσεις του προγράμματος. Το μάθημα θα διδάσκεται για δύο περιόδους την εβδομάδα. Κατά τη μια περίοδο, η διδασκαλία θα απευθύνεται σε ολόκληρο το τμήμα, ενώ, κατά την άλλη περίοδο, το τμήμα θα διαιρείται σε δύο ομάδες. Κάθε ομάδα θα εκτελεί, κυρίως κατά τη δεύτερη αυτήν περίοδο, πρακτική εργασία. Έτσι, το τμήμα θα διδάσκεται το μάθημα δύο περιόδους, ενώ ο διδάσκων καθηγητής θα απασχολείται στο τμήμα για τρεις περιόδους. Για να γίνει αυτό, πρέπει να συνδεθεί με άλλο μάθημα που συνήθως μοιράζεται σε δύο ομάδες, όπως η Πληροφορική, ή άλλο. Η υποεπιτροπή αναλυτικού προγράμματος προτείνει τα ακόλουθα δύο διδακτικά βιβλία: 3

4 α. Τεχνολογία Α Ενιαίου Λυκείου, ΟΕΔΒ β. Τεχνολογία Collins, ΥΑΠ, ΜΕ. Τα δύο αυτά βιβλία καλύπτουν το περιεχόμενο του μαθήματος σε σημαντικό βαθμό. Η ερευνητική και πρακτική προσέγγιση που θα ακολουθηθεί για τη διδασκαλία του μαθήματος επιβάλλει τη χρήση βιβλίων αναφοράς από τους μαθητές. Γι αυτό, επιβάλλεται η ύπαρξη βιβλιοθήκης εργαστηρίου. 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 Περίοδοι Σελ Εισαγωγή - σκοποί του μαθήματος. 1.2 Τομείς εξέλιξης της Τεχνολογίας: τεχνολογία στο σπίτι, μεταφορές, επικοινωνίες/ τηλεπικοινωνίες, ιατρική. 1.3 Διαχείριση της τεχνολογίας Οι επιδράσεις της τεχνολογίας στην ανθρώπινη κοινωνία. 2.0 ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 Περίοδοι Σελ Εισαγωγή, αναφορά στις μεθόδους σχεδίασης (με όργανα και με ελεύθερο χέρι). 2.2 Συστήματα προβολών σχεδίασης διαφορές μεταξύ τους και επιλογή προβολής για σχεδίαση. 2.3 Χρήση προγραμμάτων CAD και γραφικών (graphics). 3.0 ΕΡΕΥΝΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ 11 Περίοδοι Σελ Είδη έρευνας. Σκοποί και στόχοι μιας έρευνας. 3.2 Έρευνα σε θέματα τεχνολογίας. 3.3 Στάδια διαδικασίας εκπόνησης μιας έρευνας 3.4 Παρουσίαση έρευνας 4.0 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚA 21 Περίοδοι Σελ Ηλεκτρονικά εξαρτήματα - αναφορά. 4.2 Στοιχεία μικροηλεκτρονικής ολοκληρωμένα κυκλώματα (IC-μικροτσίπ). 4.3 Λογικά κυκλώματα και Πύλες AND, OR, NOT, NAND, NOR. 4.4 Ψηφιακή ηλεκτρονική - ολοκληρωμένα κυκλώματα TTL και CMOS. 4.5 Επίλυση απλών ψηφιακών προβλημάτων - κατασκευή πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος. 5.0 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟI 18 Περίοδοι Σελ Βασικά είδη κίνησης αναφορά. 5.2 Είδη μηχανισμών αναφορά. 5.3 Υπολογισμός δύναμης, ροπής δύναμης, ισορροπίας ροπών, μηχανικού πλεονεκτήματος, λόγου ταχυτήτων, απόδοσης, ταχύτητας περιστροφής, ροπής στρέψης. 5.4 Στοιχεία μηχανών μοχλοί, σύνδεσμοι, κεκλιμένο επίπεδο, τροχαλίες, οδοντοτροχοί, συμπλέκτες, φρένα, έκκεντρα, στρόφαλοι και ολισθητήρες. 5.5 Επίλυση προβλήματος με τη χρήση του συστήματος συναρμολόγησης μηχανισμών Fischertechnic 5

6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εισαγωγή - σκοποί του μαθήματος. Τομείς εξέλιξης της Τεχνολογίας: τεχνολογία στο σπίτι, μεταφορές, επικοινωνίες/ τηλεπικοινωνίες, ιατρική και εργασία. Διαχείριση της τεχνολογίας. Οι επιδράσεις της τεχνολογίας στην ανθρώπινη κοινωνία. Με τη συμπλήρωση της ύλης οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να αναφέρουν και να σχολιάζουν τους γενικούς σκοπούς του μαθήματος εξηγούν τον όρο τεχνολογία αναφέρουν προβλήματα που λύθηκαν από την τεχνολογία καθώς και προβλήματα που δημιουργήθηκαν από αυτή εξετάζουν την κοινωνία ως το φορέα της τεχνολογικής συνέχειας και εξέλιξης αναφέρουν παραδείγματα οργάνωσης της κοινωνίας, ανάλογα με την τεχνολογική γνώση και πείρα κάνουν καταγραφή των τεχνολογικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται στο σπίτι τους αναλύουν με λεπτομέρεια τεχνολογικά συστήματα που υπάρχουν και χρησιμοποιούνται στο σπίτι τους αναφέρουν και να εξηγούν πως η τεχνολογία άλλαξε τη ζωή των ανθρώπων στους διάφορους τόπους εργασίας αναφέρουν τους διάφορους σταθμούς εξέλιξης στις μεταφορές και να εξηγούν πώς έγινε κατορθωτή αυτή η εξέλιξη αναφέρουν και να σχολιάζουν τους Καθηγητής/τρια Παρουσίαση των θεμάτων: - Ο όρος τεχνολογία. - Γενικοί σκοποί του μαθήματος. - Προβλήματα που λύθηκαν ή που δημιουργήθηκαν από την τεχνολογία. Παρουσίαση των σημαντικών τομέων όπου χρησιμοποιείται η τεχνολογία μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής και άλλης δραστηριότητας του ανθρώπου, καθώς και των θετικών επιδράσεων και των αρνητικών επιπτώσεων από τη χρήση της στο φυσικό και στο κοινωνικό περιβάλλον. Μαθητές/τριες Ομαδικές/ατομικές εργασίες με θέματα όπως τα ακόλουθα: Κατασκευή αφισών ή/και μικρών μελετών με εικόνες και επεξηγήσεις που να δείχνουν την εξέλιξη ενός προϊόντος ή μιας δραστηριότητας, σύμφωνα με την διαχρονική εξέλιξη και πληροφόρηση για την 4 6

7 διάφορους σταθμούς στην εξέλιξη των επικοινωνιών, όπως η τυπογραφία, η ενσύρματη και ασύρματη τηλεπικοινωνία, η χρήση δορυφόρων και οπτικών ινών, τα τρανζίστορ και τα ολοκληρωμένα κυκλώματα, το διαδίκτυο κτλ κάνουν κατάλογο με σύντομη περιγραφή του τρόπου χρήσης των τεχνολογικών μέσων που χρησιμοποιούνται στα διάφορα επαγγέλματα, π.χ. από τους γιατρούς για διάγνωση και θεραπεία παθήσεων αναφέρουν τις επιπτώσεις που έχει για την ανθρωπότητα η κακή διαχείριση της τεχνολογίας και να αναπτύσσουν σε συντομία τραγικά για την ανθρωπότητα γεγονότα που σχετίζονται με αυτή, όπως η ρίψη ατομικής βόμβας στην Ιαπωνία, η διαφυγή αερίων στην Μποπάλ στην Ινδία, το ατύχημα του Τσιέρνομπιλ κτλ αναφέρουν, να μελετούν και να σχολιάζουν τεχνολογικά προβλήματα που υπάρχουν στον τόπο μας και σχετίζονται με τη μόλυνση του εδάφους, του υπεδάφους, της ατμόσφαιρας της θάλασσας και των ποταμών. τεχνολογία, πχ. αυτοκίνητο, αεροπλάνο, άντληση νερού, κτλ. Καταγραφή και κριτική ανάλυση της χρήσης τεχνολογίας στο σπίτι, στην εργασία, στο σχολείο, στις μεταφορές, στις επικοινωνίες/τηλεπικοινωνίες κτλ. Έρευνα και μελέτη για τις θετικές επιδράσεις και αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση τεχνολογίας σε ένα συγκεκριμένο τομέα (βιομηχανία, γεωργία ), καθώς και τη μόλυνση του περιβάλλοντος, όπως του αέρα, του εδάφους, του υπεδάφους, των θαλασσών κτλ. Ερευνητικές δραστηριότητες σχετικά με την καταγραφή του βάρους των απορριμμάτων που παράγει μια οικογένεια σε μια βδομάδα, την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, βενζίνης, χαρτιού, πλαστικών, αλουμινίου κτλ. Εισηγήσεις στρατηγικής για μείωση της κατανάλωσης. 7

8 ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Εισαγωγή, αναφορά στις μεθόδους σχεδίασης (με όργανα και με ελεύθερο χέρι). Συστήματα προβολών σχεδίασης διαφορές μεταξύ τους και επιλογή προβολής για σχεδίαση. Χρήση προγραμμάτων CAD και γραφικών (graphics). Με τη συμπλήρωση της ύλης οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να αναφέρουν τη σπουδαιότητα της γραφικής επικοινωνίας ως διεθνούς μέσου επικοινωνίας σε σχέση με τους άλλους τρόπους επικοινωνίας αναγνωρίζουν και να κατονομάζουν τα συστήματα προβολών (πλάγια, ισομετρική, ορθογραφική προβολή, προοπτικό σχέδιο με ένα σημείο φυγής) και να επιλέγουν την κατάλληλη προβολή για σχεδίαση κάποιου αντικειμένου σχεδιάζουν με ελεύθερο χέρι τα τρισδιάστατα σχέδια αντικειμένω/προϊόντων που υπάρχουν στο εργαστήριο και να τοποθετούν διαστάσεις και άλλες απαραίτητες πληροφορίες σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα σχεδίασης σχεδιάζουν με όργανα σχεδίασης τα τρισδιάστατα σχέδια αντικειμένων/προϊόντων που υπάρχουν στο εργαστήριο, καθώς και τα ορθογραφικά (κατασκευαστικά) τους σχέδια και να τοποθετούν διαστάσεις και άλλες απαραίτητες πληροφορίες σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα σχεδίασης Καθηγητής/τρια Παρουσιάζει σχέδια αντικειμένων και εξηγεί γιατί σχεδιάστηκαν με το συγκεκριμένο σύστημα προβολής. Παρουσιάζει αντικείμενα και προκαλεί τα παιδιά να αποφασίσουν με ποια προβολή πρέπει να σχεδιαστούν. Κάνει επίδειξη των διάφορων τεχνικών σχεδίασης με όργανα και με ελεύθερο χέρι. Παρουσιάζει πρόγραμμα CAD και γραφικών (graphics) σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μαθητές/τριες Ασκούνται στην σχεδίαση διαφόρων αντικειμένων του εργαστηρίου ή προϊόντων/ συσκευών με όργανα σχεδίασης, με ελεύθερο χέρι και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε πλάγια, ισομετρική και ορθογραφική προβολή, τοποθετώντας τις 6 8

9 Με τη συμπλήρωση της ύλης οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να βασικές διαστάσεις σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα σχεδίασης. Χρησιμοποιούν το πρόγραμμα 2D Design τύπου CAD για την ετοιμασία των σχεδίων κάποιων αντικειμένων (ή προϊόντων) με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. 9

10 ΕΡΕΥΝΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ Είδη έρευνας. Σκοποί και στόχοι μιας έρευνας. Έρευνα σε θέματα τεχνολογίας. Στάδια διαδικασίας εκπόνησης μιας έρευνας Παρουσίαση έρευνας Σύντομη αναφορά στις διάφορες πηγές και μορφές ενέργειας. Με τη συμπλήρωση της ύλης οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να εξηγούν τι είναι έρευνα και γιατί πραγματοποιείται αναφέρουν τα διάφορα είδη έρευνας εξετάζουν και να εφαρμόζουν την έρευνα και τον πειραματισμό ως μια διαδικασία επίλυσης τεχνολογικών και επιστημονικών προβλημάτων αναγνωρίζουν τη σημασία διεξαγωγής έρευνας αγοράς πριν αναπτυχθεί και παραχθεί ένα προϊόν για να διαπιστωθεί αν οι καταναλωτές το χρειάζονται ή αν το θέλουν κατονομάζουν και να επεξηγούν με συντομία τις μεταβλητές που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών (προϊόν, αγορά, προώθηση, τιμή) αναφέρουν και να αναλύουν τα στάδια μιας έρευνας δημοσκόπησης (περιγραφικής) επιλέγουν το καταλληλότερο είδος έρευνας που μπορεί να εφαρμοστεί σε μια συγκεκριμένη περίπτωση αναφέρουν τους σκοπούς και τους περιορισμούς πραγματοποίησης της έρευνας και να θέτουν στόχους που επιδιώκουν να ικανοποιήσουν με την επίλυση του προβλήματος που μελετούν Καθηγητής/τρια Παρουσιάζει το χώρο της παραγωγή ως τομέα έρευνας και επίλυσης προβλημάτων. Επεξηγεί την ανάγκη για έρευνα που σχετίζεται με θέματα τεχνολογίας και τη σπουδαιότητά της στην επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων και παραγωγή προϊόντων. Παρουσιάζει δείγματα ερευνών, αναφέρει και επεξηγεί τα διάφορα είδη έρευνας και περιγράφει τη διαδικασία πραγματοποίησης μιας επιστημονικής έρευνας. Παρουσιάζει και επεξηγεί τους τρόπους επιλογής και ετοιμασίας της μεθοδολογίας στην έρευνα. Παρουσιάζει και επεξηγεί τους τρόπους ανάλυσης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων (με πίνακες, ραβδόγραμμα κτλ ) και με τη χρήση του προγράμματος Microsoft Excel. Αναφέρει και αναλύει το στοιχείο της καινοτομίας και επεξηγεί τι 11 10

11 Με τη συμπλήρωση της ύλης οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να συλλέγουν, να αξιολογούν και να καταγράφουν πληροφορίες από βιβλία και το διαδίκτυο που αφορούν προβλήματα έρευνας επιλέγουν τη κατάλληλη μεθοδολογία για την εκπόνηση μιας επιτυχημένης έρευνας καθορίζουν τον πληθυσμό - δείγμα μιας έρευνας ετοιμάζουν ερωτηματολόγια ή/και συνεντεύξεις έρευνας καθορίζουν τους τρόπους συλλογής των πληροφοριών αναφέρουν και να χρησιμοποιούν τους τρόπους παρουσίασης και ανάλυσης των αποτελεσμάτων μιας έρευνας χρησιμοποιούν το πρόγραμμα Microsoft Excel για τη γραφική παρουσίαση των αποτελεσμάτων στον Η.Υ. διατυπώνουν συμπεράσματα με σαφήνεια, απλότητα και ακρίβεια που προέκυψαν από απλά ερευνητικά προβλήματα και να κάνουν εισηγήσεις για βελτίωση της είναι και πώς κατοχυρώνονται τα πνευματικά δικαιώματα. Να γίνει αναφορά σε θέματα ενέργειας για να μπορούν οι μαθητές να αντλήσουν ιδέες για έρευνα σε σχέση με την ενέργεια. Σύντομη αναφορά στις διάφορες πηγές και μορφές ενέργειας. Παρουσίαση και ανάλυση ενός συγκεκριμένου συστήματος κατανάλωσης ενέργειας (π.χ. θέρμανση οικίας) και εισηγήσεις για εξοικονόμηση ενέργειας. Παρουσίαση και ανάλυση παραδείγματος για εξοικονόμησης θερμοκρασίας με θερμομονωτικό υλικό. Παρουσίαση και ανάλυση ψηφιακού δίσκου Ιδρύματος Λαμπράκη. Μαθητές / τριες Μελετούν τα δείγματα ερευνών που τους δόθηκαν και απαντούν σε συγκεκριμένα φύλλα εργασίας στις πιο κάτω ερωτήσεις: - Τι είναι έρευνα και ποιοι οι 11

12 Με τη συμπλήρωση της ύλης οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να ακολουθούν μια συγκεκριμένη τυποποίηση κατά την παρουσίαση της βιβλιογραφίας παρουσιάζουν την έρευνά τους ενώπιον ακροατηρίου (π.χ με αντανακλαστικό επιδιασκόπιο ή με τη βοήθεια Η/Υ ενώπιον των συμμαθητών τους) προνοούν για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των ερευνών τους εξηγούν τι είναι, πως κατοχυρώνονται και γιατί πρέπει να σέβονται τα πνευματικά δικαιώματα. σκοποί της; - Ποιος είναι ο τίτλος των δειγμάτων έρευνας; (Προτρέπονται να δώσουν βελτιωμένους τίτλους στις έρευνες που μελέτησαν). - Σε ποιο είδος έρευνας κατατάσσονται τα δείγματα ερευνών; - Με ποια θέματα ασχολούνται οι συγκεκριμένες έρευνες; (παιδαγωγικά, κοινωνικά, τεχνολογικά, επιστημονικά, άλλα); Σε ομάδες, επιλέγουν ένα θέμα που σχετίζεται με το μάθημα της Τεχνολογίας ή την τεχνολογία γενικότερα ή την έρευνα αγοράς τεχνολογικού προϊόντος και προχωρούν στην εκπόνηση μιας σύντομης έρευνας. Τα θέματα μπορούν να είναι και τα ακόλουθα: - η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στο σπίτι - η εξοικονόμηση ενέργειας γενικά - η ανακύκλωση βιομηχανικών προϊόντων στην Κύπρο 12

13 - έρευνα αγοράς διαφόρων τεχνολογικών προϊόντων (π.χ κινητό τηλέφωνο, Η/Υ, ηλιακός συλλέκτης κτλ) Συσχετική έρευνα και καταγραφή συμπερασμάτων που σχετίζονται με το έργο, τις μετατροπές ενέργειας και την ανακύκλωση. Συσχετική έρευνα και καταγραφή συμπερασμάτων που σχετίζονται με την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος διαφόρων οικιακών συσκευών, τις θερμικές απώλειες σε ένα μέσο σπίτι και τα καύσιμα αυτοκινήτων. Πειραματική έρευνα για σύγκριση αποτελεσμάτων των μεταβλητών θερμομονωτικών υλικών. Έρευνα δημοσκόπησης για παρουσίαση στατιστικών αποτελεσμάτων π.χ. χρήση ηλιακού θερμοσίφωνα, ανακύκλωσης πλαστικού, χρήσης φωτοβολταϊκών. 13

14 Οι μαθητές θα πρέπει να κάνουν έρευνα και να εξηγήσουν τι σημαίνουν τα πιο πάνω. 14

15 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚA Ηλεκτρονικά εξαρτήματα - αναφορά. Στοιχεία μικροηλεκτρονικής ολοκληρωμένα κυκλώματα (ICμικροτσίπ). Λογικά κυκλώματα και πύλες AND, OR, NOT, NAND, NOR. Ψηφιακή ηλεκτρονική - ολοκληρωμένα κυκλώματα TTL και CMOS. Επίλυση απλών ψηφιακών προβλημάτων - κατασκευή πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος. Με τη συμπλήρωση της ύλης οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να αναφέρουν τη λειτουργία και τα βασικά χαρακτηριστικά των διαφόρων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων ανευρίσκουν την τιμή των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων (π.χ των αντιστατών και των πυκνωτών) και να επιλέγουν το κατάλληλο εξάρτημα για την κατάλληλη χρήση κάνουν ανάλυση ηλεκτρονικού συστήματος σε είσοδο - επεξεργασία - έξοδο, αναλύοντας διάφορες απλές ηλεκτρονικές κατασκευές εξηγούν τι είναι διαιρέτης τάσης και να κάνουν απλούς υπολογισμούς εξηγούν τι είναι μικροηλεκτρονική και τι είναι το ολοκληρωμένο κύκλωμα (IC - μικροτσίπ) και πως αναγνωρίζεται η αρίθμηση των ακροδεκτών του εξηγούν τι είναι ψηφιακή ηλεκτρονική, ποια είναι η βασική διαφορά της με την αναλογική και που χρησιμοποιείται εξηγούν τα απλά συστήματα - κυκλώματα λογικής AND, OR. εξηγούν τη λειτουργία των λογικών πυλών AND, OR, NOT, NAND, NOR και να ετοιμάζουν το σχετικό πίνακα αλήθειας. Καθηγητής/τρια Παρουσιάζει τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα που οι μαθητές γνώρισαν σε προηγούμενα χρόνια και ζητά από τους μαθητές/τριες να τα μελετήσουν ομαδικά και να καταγράψουν τα σημαντικά χαρακτηριστικά τους. Παρουσιάζει δείγματα βιομηχανικών και σχολικών κατασκευών που περιέχουν ολοκληρωμένα κυκλώματα (μικροτσίπ) και ζητά από τους μαθητές να καταγράψουν ηλεκτρονικές συσκευές (που υπάρχουν στο σπίτι ή αλλού) και χρησιμοποιούν την τεχνολογία της μικροηλεκτρονικής. Παρουσιάζει τη σειρά συναρμολόγησης ηλεκτρονικών συστημάτων OMEGA και επεξηγεί τη χρήση της, εφαρμόζοντας παραδείγματα λύσης προβλημάτων τόσο αυτών που βασίζονται σε αναλογικά κυκλώματα (χρήση τρανζίστορ και θυρίστορ) όσο 21 15

16 Με τη συμπλήρωση της ύλης οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να εξηγούν γιατί όλες οι πύλες μπορούν να δομηθούν από την πύλη NAND λύνουν απλά προβλήματα ψηφιακής ηλεκτρονικής εφαρμόζοντας τη μέθοδο ανάλυσης - λύσης απλού ψηφιακού κυκλώματος (καθορισμός λογικών καταστάσεων εισόδων και εξόδου, λύση προβλήματος ώστε να ικανοποιεί τις συνθήκες που δίνονται, ετοιμασία πίνακα αλήθειας και επιλογή πύλης) δοκιμάζουν με τη βοήθεια των σειρών OMEGA τη λειτουργία ενός ψηφιακού συστήματος κατονομάζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των δύο κατηγοριών ψηφιακών κυκλωμάτων TTL και CMOS και να τα χρησιμοποιούν σε κατασκευές εξομοιώνουν και να δοκιμάζουν με τη βοήθεια του προγράμματος CROCODILE CLIPS ψηφιακά κυκλώματα εντοπίζουν προβλήματα που μπορούν να λυθούν με τη βοήθεια των απλών ψηφιακών κυκλωμάτων σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν απλά έργα (projects) χρησιμοποιώντας τα ολοκληρωμένα κυκλώματα CMOS και TTL και σε ψηφιακά κυκλώματα που χρησιμοποιούν τις πύλες AND, OR, NOT, NAND, NOR. Παρουσιάζει το πρόγραμμα εξομοίωσης CROCODILE CLIPS και επεξηγεί τη χρήση του, σχεδιάζοντας στην οθόνη του Η.Υ. παραδείγματα λύσης προβλημάτων τόσο αυτών που βασίζονται σε αναλογικά κυκλώματα (χρήση τρανζίστορ και θυρίστορ) όσο και σε ψηφιακά κυκλώματα που χρησιμοποιούν τις πύλες AND, OR, NOT, NAND, NOR. Επεξηγεί με απλά παραδείγματα την έννοια της λογικής μέσω των κυκλωμάτων AND, OR. Παρουσιάζει και επεξηγεί τη λειτουργία και τους πίνακες αλήθειας AND, OR, NOT, NAND, NOR. Επεξηγεί τη μέθοδο ανάλυσης λύσης απλού ψηφιακού κυκλώματος και τη χρήση των λογικών πυλών για την επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων (καθορισμός λογικών 16

17 Με τη συμπλήρωση της ύλης οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να ελέγχουν για ανεύρεση πιθανού λάθους σε ένα απλό ψηφιακό κύκλωμα και να χρησιμοποιούν πολύμετρα για έλεγχο της λειτουργίας ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, πλακετών και κυκλώματος. καταστάσεων εισόδων και εξόδου, λύση προβλήματος ώστε να ικανοποιεί τις συνθήκες που δίνονται, ετοιμασία πίνακα αλήθειας και επιλογή πύλης). Επεξηγεί, επιδεικνύει και υπενθυμίζει τις μεθόδους σχεδίασης και κατασκευής τυπωμένης διάταξης των εξαρτημάτων. Παρουσιάζει και επεξηγεί τη χρήση του πολύμετρου στον έλεγχο λειτουργίας των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, πλακετών και κυκλωμάτων. Μαθητές/τριες Συναρμολογούν με τη σειρά OMEGA απλά ηλεκτρονικά συστήματα που αποτελούνται από εξαρτήματα και κυκλώματα, τα οποία γνώρισαν σε προηγούμενες χρονιές. Λύνουν απλά προβλήματα ψηφιακής ηλεκτρονικής, εφαρμόζοντας τη μέθοδο ανάλυσης - λύσης απλού 17

18 ψηφιακού κυκλώματος (καθορισμός λογικών καταστάσεων εισόδων και εξόδου, λύση προβλήματος ώστε να ικανοποιεί τις συνθήκες που δίνονται, ετοιμασία πίνακα αλήθειας και επιλογή πύλης). Συναρμολογούν με τη σειρά OMEGA απλά ψηφιακά συστήματα που χρησιμοποιούν τις πύλες AND, OR, NOT, NAND, NOR και που δίνουν λύση σε προβλήματα, τα οποία τους δόθηκαν ή εντόπισαν οι ίδιοι. Εξομοιώνουν και δοκιμάζουν με τη βοήθεια του προγράμματος CROCODILE CLIPS απλά ψηφιακά κυκλώματα που χρησιμοποιούν τις πύλες AND, OR, NOT, NAND, NOR και που δίνουν λύση σε προβλήματα, τα οποία τους δόθηκαν ή εντόπισαν οι ίδιοι. 18

19 Ελέγχουν με τη βοήθεια πολύμετρου τη λειτουργία ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, πλακετών και κυκλωμάτων. Εφαρμόζουν τη Διαδικασία Σχεδιασμού για την επίλυση πρακτικού προβλήματος. 19

20 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟI Βασικά είδη κίνησης αναφορά. Είδη μηχανισμών αναφορά. Υπολογισμός δύναμης, ροπής δύναμης, ισορροπίας ροπών, μηχανικού πλεονεκτήματος, λόγου ταχυτήτων, απόδοσης, ταχύτητας περιστροφής, ροπής στρέψης. Στοιχεία μηχανών μοχλοί, σύνδεσμοι, κεκλιμένο επίπεδο, τροχαλίες, οδοντοτροχο, συμπλέκτες, φρένα, έκκεντρα, στρόφαλοι και ολισθητήρες. Επίλυση προβλήματος με τη χρήση του συστήματος συναρμολόγησης μηχανισμών Με τη συμπλήρωση της ύλης οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να: επεξηγούν τις έννοιες μηχανισμός, τα βασικά είδη μηχανισμών μετατροπής κίνησης και τα διάφορα είδη κίνησης αναγνωρίζουν και να επεξηγούν τα είδη των μηχανισμών σε αντικείμενα καθημερινής χρήσης σχεδιάζουν συστήματα μετάδοσης και μετατροπής κίνησης επεξηγούν τους όρους δύναμη, ροπή δύναμης, ισορροπία ροπών, μηχανικό πλεονέκτημα, λόγος ταχυτήτων, βαθμός απόδοσης και ροπή στρέψης. δίνουν τα κωδικοποιημένα σύμβολα των πιο πάνω φυσικών μεγεθών, τις μονάδες μέτρησής τους και τα κωδικοποιημένα σύμβολα των μονάδων μέτρησής τους κάνουν υπολογισμούς και να λύνουν προβλήματα χρησιμοποιώντας τους όρους δύναμη, ροπή δύναμης, ισορροπία ροπών, μηχανικό πλεονέκτημα, λόγος ταχυτήτων, βαθμός απόδοσης και ροπή στρέψης. εξηγούν τι είναι μοχλοί, πιο είναι το μηχανικό πλεονέκτημα και ποιος ο λόγος ταχυτήτων σε κάθε είδος να αναφέρουν τα διάφορα είδη συνδέσμων Καθηγητής/τρια Κάνει σύντομη εισαγωγή για το ρόλο των μηχανισμών στην καθημερινή ζωή. Παρουσιάζει διάφορα αντικείμενα που λειτουργούν με διάφορους μηχανισμούς και μαζί με τους μαθητές κατονομάζουν το είδος του μηχανισμού, εντοπίζουν τα τέσσερα βασικά είδη κίνησης, τη μετατροπή ενός είδους κίνησης σε άλλο και το πλεονέκτημα του κέρδους δύναμης (ροπής) ή απόστασης όταν χρησιμοποιείται συγκεκριμένος μηχανισμός. Παρουσιάζει κατασκευές που λειτουργούν με όλα τα είδη συνδέσμων και εφαρμόζοντας τη μέθοδο του μαύρου κουτιού καλεί τους μαθητές να: - εντοπίσουν το είδος και την απόσταση διαδρομής των εισόδων - εξόδων και το είδος του συνδέσμου που χρησιμοποιείται σε κάθε κατασκευή 18 20

21 Fischertechnic. και παραδείγματα εφαρμογών τους. Επεξηγούν με συντομία: τι είναι κεκλιμένο επίπεδο και σπειρώματα και να αναφέρουν τη χρήση τους τα δύο βασικά είδη συστημάτων ανύψωσης (πολύσπαστο και τροχαλία Weston) και να αναφέρουν τη χρήση τους την έννοια της ιμαντοκίνησης Κατονομάζουν τα μέρη του συστήματος ιμαντοκίνησης, να επεξηγούν με συντομία την αρχή λειτουργίας του και να αναφέρουν εφαρμογές του επεξηγούν με συντομία τι είναι αλυσοκίνηση κατονομάζουν τα μέρη του συστήματος αλυσοκίνησης, να επεξηγούν με συντομία την αρχή λειτουργίας του και να αναφέρουν εφαρμογές του επεξηγούν με συντομία τι είναι οδοντοκίνηση κατονομάζουν τα είδη και τα μέρη των συστημάτων οδοντοκίνησης, να επεξηγούν με συντομία την αρχή λειτουργίας τους και να αναφέρουν εφαρμογές τους - σχεδιάσουν με σχηματικό διάγραμμα, να αναλύσουν και να εξηγήσουν τη λειτουργία των διαφόρων ειδών συνδέσμων. Κάνει απλή αναφορά στα συστήματα ανύψωσης (πολύσπαστο, τροχαλία Weston, μηχανισμός καστάνιας), έκκεντραστρόφαλοι, κεκλιμένο επίπεδο, κοχλίας και σπειρώματα. Με τη βοήθεια εποπτικών μηχανισμών που υπάρχουν στο εργαστήριο) εξηγεί τους τρόπους μετάδοσης κίνησης στην ιμαντοκίνηση, οδοντοκίνηση και αλυσοκίνηση. Παρουσιάζει μηχανισμούς που χρησιμοποιούν έκκεντρα (κυκλικό, αχλαδιού, καρδίας κτλ), στρόφαλους και ολισθητήρες και επεξηγεί τη λειτουργία τους. 21

22 Με τη συμπλήρωση της ύλης οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να: αναφέρουν και να χρησιμοποιούν σε παραδείγματα εφαρμογών και για τη λύση προβλημάτων συστήματα: - ιμαντοκίνησης - αλυσοκίνησης - οδοντοκίνησης αναφέρουν τα διάφορα είδη συνδέσμων αξόνων και τις εφαρμογές τους αναφέρουν και να εξηγούν σε συντομία τα διάφορα είδη συμπλεκτών και φρένων να αναφέρουν τα βασικά είδη των εκκέντρων, να επεξηγούν τη λειτουργία τους και να αναφέρουν εφαρμογές τους επεξηγούν τη λειτουργία του στροφάλου - ολισθητήρα και να αναφέρουν εφαρμογές του χρησιμοποιούν τη σειρά συναρμολόγησης Fischertechnic και εποπτικών μηχανισμών για επίλυση προβλημάτων με μηχανισμούς. Παρουσιάζει τη σειρά συναρμολόγησης μηχανισμών Fischertechnic και επεξηγεί τη χρήση της με στόχο την επίλυση προβλημάτων με μηχανισμούς. Μαθητές/τριες Δίνουν λύσεις σε προβλήματα που χρησιμοποιούν μηχανισμούς και κάμνουν υπολογισμούς χρησιμοποιώντας τους όρους δύναμη, ροπή δύναμης, ισορροπία ροπών, μηχανικό πλεονέκτημα, λόγος ταχυτήτων, βαθμός απόδοσης και ροπή στρέψης. Συγκρίνουν τους διάφορους τρόπους μετάδοσης κίνησης και κάνουν υπολογισμούς σε περιστροφικά συστήματα που σχετίζονται με την: - αύξηση/μείωση στροφών - αύξηση/μείωση δύναμης - αύξηση/μείωση ροπής στρέψης Σχεδιάζουν συστήματα μετάδοσης κίνησης, μελετούν 22

23 την εφαρμογή τους και υπολογίζουν τη μετάδοση και μετατροπή της κίνησης/ δύναμης/ροπής στρέψης. Σχεδιάζουν (σχηματικά) μοντέλα ανυψωτικών και περιστροφικών συστημάτων και εξηγούν τη λειτουργία τους και τη χρήση τους στη βιομηχανία. Καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τη μετατροπή κίνησης πειραματιζόμενοι με έκκεντρα, στρόφαλους και ολισθητήρες. Χρησιμοποιούν τη σειρά συναρμολόγησης μηχανισμών Fischertechnic για επίλυση προβλημάτων με μηχανισμούς. Χρησιμοποιούν μια κατασκευή με μηχανισμούς ως έξοδο του ηλεκτρονικού συστήματος που κατασκεύασαν στο κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚA. Συνδυάζουν μηχανισμούς ως έξοδο για την κατασκευή στα ηλεκτρονικά. Αξιοποιούν τους μηχανισμούς που συναρμολογούνται για της κατασκευή του Project. 23

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ B' ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ B' ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ B' ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Σελ. 4 1.1 Σχεδιαστικά στοιχεία. 1 περίοδος 1.2 Μέθοδοι γραφικής παρουσίασης. 3 περίοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Μέση Γενική Εκπαίδευση

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Μέση Γενική Εκπαίδευση Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Σχεδιασμός και Τεχνολογία Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλεία Crocodile clips Technology 607 Economatics Airways Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1. Εισαγωγή Στο νέο πλάνο της ευρωπαϊκής ευέλικτης οικονομίας ιδιαίτερη σημασία αποκτά εκείνο το είδος της εκπαίδευσης που επιδιώκει την εξοικείωση στις νέες τεχνολογίες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Σχεδιασμός και Τεχνολογία Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education «Πράσινη» Θέρμανση Μετάφραση-επιμέλεια: Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ' Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ( Εικαστική και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο)

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Περιγραφή Μέσα από ένα συνδυασμό μαθημάτων και από τους δύο τομείς, το πτυχίο Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική προσφέρει στους φοιτητές μια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού για τη Φυσική Α Λυκείου

Οδηγός Διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού για τη Φυσική Α Λυκείου Οδηγός Διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού για τη Φυσική Α Λυκείου Το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο αντιστοιχεί στο νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Α Λυκείου αποτελείται από: 1. Το βιβλίο μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ελέγχου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων Εργασίες

Συστήματα Ελέγχου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων Εργασίες ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" Descriptive Statistics % Σαφήνεια στόχων 78,2 Κάλυψη Ύλης 81,1 Οργάνωση διδασκαλίας 84,0 Εκπαιδευτικό Υλικό 81,7 Έγκαιρη παράδοση εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1. Να αναφέρετε μερικές από τις σημαντικότερες εξελίξεις και εφευρέσεις στην ιστορία των συστημάτων επικοινωνίας. Η ανακάλυψη του κινητού τυπογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας Α Τίτλος Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Β Ομάδα Στόχος στην οποία απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Γενικών / Τεχνικών Λυκείων, ΤΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

10 Ν 100 εκ (1 μέτρο) Άγνωστο Ψ (N) 20 εκ (0.2 Μ)

10 Ν 100 εκ (1 μέτρο) Άγνωστο Ψ (N) 20 εκ (0.2 Μ) Τεχνολογία A τάξης Λυκείου Μάθημα 20 ον - Μηχανισμοί Φύλλο εργασίας Μοχλοί σελίδες Dan-78-87 Collins 167-208 1. Ο άνθρωπος όταν πρωτοεμφανίστηκε στην γη ανακάλυψε πολύ σύντομα την χρήση του μοχλού για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ Θέμα Διδασκαλίας Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων (Κεφάλαιο 23 ο ) Σχολείο: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ίδα, 7 Ιουνίο ου 2012 Ημερ ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Προπτυχιακά μαθήματα ανά θεματική περιοχή: Ενεργειακή Διαχείριση Περιβάλλον Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα 1. Να αναφέρετε τρεις τεχνολογικούς τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται οι τελεστικοί ενισχυτές. Τρεις τεχνολογικοί τομείς που οι τελεστικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ **********

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ********** ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ********** ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : : ΠΕΡΙΟ ΟΙ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ΤΗ Β ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Σεπτέμβριος 007 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Περίγραμμα Ενότητα-Κεφάλαιο Δ.Π.(*). Λογισμικό Εφαρμογών 9. Εφαρμογές Διαδικτύου 3. Επεξεργαστής

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής. http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr

Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής. http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr Εισαγωγή Δεξιότητες του σύγχρονου φυσικού Οι τομείς και οι κατευθύνσεις στο Τμήμα φυσικής Τα μεταπτυχιακά Γιατί να σπουδάσω

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικά & Πνευματικά ΣΑΕ Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος

Υδραυλικά & Πνευματικά ΣΑΕ Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Υδραυλικά & Πνευματικά ΣΑΕ Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Ενότητα: Σημειώσεις Εργαστηρίου Μιχαήλ Παπουτσιδάκης Τμήμα Αυτοματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1561 17 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85038/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου

Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου Ο ετήσιος προγραμματισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στους Δείκτες Επιτυχίας της κάθε τάξης ξεχωριστά.

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ 1.1 Εισαγωγή...11 1.2 Τα κύρια αριθμητικά Συστήματα...12 1.3 Μετατροπή αριθμών μεταξύ των αριθμητικών συστημάτων...13 1.3.1 Μετατροπή ακέραιων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό περιβάλλον. Ορισμοί της Τεχνολογίας. Σχέση Τεχνολογίας και Επιστήμης. Επιπτώσεις της Τεχνολογίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ στην ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τεχνολογικό περιβάλλον. Ορισμοί της Τεχνολογίας. Σχέση Τεχνολογίας και Επιστήμης. Επιπτώσεις της Τεχνολογίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ στην ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ορισμοί της Τεχνολογίας Τεχνολογικό περιβάλλον ΕΙΣΑΓΩΓΗ στην ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σχέση Τεχνολογίας και Επιστήμης Επιπτώσεις της Τεχνολογίας Ορισμός σχολικού βιβλίου για την Τεχνολογία Με την ευρεία έννοια του όρου

Διαβάστε περισσότερα

One Laptop Per Child

One Laptop Per Child One Laptop Per Child Παρουσίαση του μαθητικού υπολογιστή Αν. Καθηγητής Τσινάκος Αύγουστος, Προϊστάμενος, Τμ. Βιομηχανικής Πληροφορικής TEI Kαβάλας tsinakos@teikav.edu.gr Γιατί μας αφορά ή όλη προσπάθεια?

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξεις 24/2013 και 32/2013 του.σ.) σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου. (μάθημα ενδιαφέροντος)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου. (μάθημα ενδιαφέροντος) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου (μάθημα ενδιαφέροντος) 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται η μύηση των μαθητών στον κόσμο της φωτογραφίας ώστε να: 1. Αντιλαμβάνονται οι

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠ Ε Α Π Λ Α ΑΡ Α Τ Ρ Α Τ Σ Α 1ο ΣΕΚ ΑΡΤΑΣ Παρουσίαση Τοµέα Ηλεκτρονικής

1ο ΕΠ Ε Α Π Λ Α ΑΡ Α Τ Ρ Α Τ Σ Α 1ο ΣΕΚ ΑΡΤΑΣ Παρουσίαση Τοµέα Ηλεκτρονικής 1 ο ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ 1 ο ΣΕΚ ΑΡΤΑΣ Παρουσίαση Τοµέα Ηλεκτρονικής ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΛ Α. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Είναι ισότιµο µε το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου, τόσο για την πρόσβαση στην Τριτοβάθµια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM Σκοπός: Η Εξέταση λειτουργίας του ενισχυτή κοινού εκπομπού και εντοπισμός βλαβών στο κύκλωμα με τη χρήση του προγράμματος προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

IUSES Toolkit Εισαγωγή Το «κουτί πειραµάτων» είναι ένα εκπαιδευτικό πακέτο για τη διεξαγωγή πειραµάτων σχετικά µε την εξοικονόµηση ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σκοπός του προγράμματος Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Βιβλίο Εργασιών) Δοκιμαστική έκδοση 2012 Συγγραφή: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM I Εκπαιδευτική Μονάδα Εργαστηριακών Ασκήσεων για προγραμματισμό LabVIEW TM και MultiSIM TM της National Instruments (Portable

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα

Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα Εισαγωγή Γιώργος Δημητρακόπουλος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φθινόπωρο 2013 Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα 1 O κόσμος των ηλεκτρονικών... Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 10 Ιουνίου 2008 07:30

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα - Εισαγωγή - Οι βάσεις του επεξεργαστή και της μνήμης - Οι υποδοχές της μητρικής πλακέτας - Άλλα μέρη της μητρική πλακέτας - Τυποποιήσεις στην κατασκευή μητρικών πλακετών Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα-ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος: Απορρίμματα, Παραγωγή και Κατανάλωση

Ενότητα-ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος: Απορρίμματα, Παραγωγή και Κατανάλωση ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 3 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Όνομα Εκπαιδευτικού: Μαρία Σωκράτους Σχολείο: Η Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (ΚΒ) Ζήτημα Σχολείου: Η αύξηση των σκουπιδιών εντός των χώρων του σχολείου, στα πάρκα της κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Βιβλίο Εργασιών - Σημειώσεις) Δοκιμαστική έκδοση 2013 Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δημήτριος Βουδούρης, Οικονομολόγος ΣΧΟΛΕΙΟ Γυμνάσιο Γουμέρου Πύργος, 22/03/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 10 Μετάδοση και Αποδιαμόρφωση Ραδιοφωνικών Σημάτων Λευκωσία, 2010 Εργαστήριο 10

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων Σύνδεση με τα προηγούμενα: 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων 2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων 3. Μεθοδολογία διδασκαλίας για ενήλικες εκπαιδευομένους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΜ 490: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου, Ι

ΠΠΜ 490: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου, Ι Εαρινό Εξάμηνο 2007 Τρίτη/Παρασκευή 3:00 μμ 4:30 μμ Ολοκληρωμένη και ενοποιημένη εργασία σχεδιασμού έργου (διαρκείας δύο εξαμήνων) που σκοπό έχει να παράσχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια και εμπειρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Παρασκευή 28 /3/2014, ώρα 16.30 μέχρι 21.30 & Σάββατο 29/3/2014, ώρα 9.00 μέχρι 14.00 Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ/ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ/ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ/ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Χ Ρ Ο Α Ι Ν ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 2 ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Απαντήσεων

Παρουσίαση Απαντήσεων Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Παρουσίαση Απαντήσεων Ερωτηματολογίου για το Πρόγραμμα Σπουδών και τους Τρόπους Μετάδοσης Γνώσης στη Σχολή Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σχολείο: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΛΕΜΕΣΟΣ Τάξη: Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Θέμα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ενότητα

Διαβάστε περισσότερα