ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ A' ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ A' ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ A' ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1

2 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Α τάξη του προτεινόμενου νέου τύπου Ενιαίου Λυκείου αποτελείται από μαθήματα κοινά για όλους τους μαθητές, ενώ των τάξεων Β και Γ αποτελείται από μαθήματα Κοινού Κορμού και από μαθήματα επιλογής. Με αυτόν τον τρόπο, η επιλογή των μαθημάτων ειδίκευσης μετατίθεται κατά ένα χρόνο, σε σύγκριση με το υφιστάμενο σχολείο ΛΕΜ. Έτσι, η Α τάξη αποτελεί τάξη ενημέρωσης, παρατήρησης, καθοδήγησης και προσανατολισμού. Οι μαθητές θα επιλέξουν τα μαθήματα της Β τάξης, αφού δεχθούν τη διδασκαλία των κοινών μαθημάτων της Α τάξης και σχηματίσουν έτσι πληρέστερη εικόνα για το κάθε μάθημα. Ένα από τα μαθήματα επιλογής στις Β και Γ τάξεις είναι η Τεχνολογία. Η εισαγωγή του μαθήματος αυτού δίνει τη δυνατότητα ουσιαστικής διεύρυνσης των επιλογών των μαθητών στις δύο τελευταίες τάξεις σε σύγκριση με τις περιορισμένες επιλογές στο ΛΕΜ. Το μάθημα στις δύο τελευταίες τάξεις δίνει στο μαθητή την ευκαιρία να ασχοληθεί σε μεγαλύτερο βάθος με τη μελέτη θεμάτων που αφορούν το τεχνολογικό περιβάλλον του σύγχρονου ανθρώπου. Η εισαγωγή της Τεχνολογίας ως μαθήματος επιλογής εκσυγχρονίζει το Κυπριακό Λύκειο και αποτελεί βήμα εναρμόνισής του με τα ευρωπαϊκά σχολεία. Η σε βάθος, τέλος, διδασκαλία του μαθήματος στις δύο τελευταίες τάξεις θα ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες των μαθητών που έχουν τεχνολογικά ενδιαφέροντα και θέλουν να σπουδάσουν επιστήμες σχετικές με την Τεχνολογία σε Τεχνικά Πανεπιστήμια και άλλα Τεχνολογικά Ιδρύματα. Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη εισαγωγής του μαθήματος της Τεχνολογίας στην Α τάξη, που θα εξυπηρετήσει την ενημέρωση των μαθητών για το μάθημα, την επαφή τους με τις διαδικασίες και μεθόδους της Τεχνολογίας και θα διαμορφώσουν ολοκληρωμένη εικόνα και άποψη για το μάθημα. Τότε, θα μπορέσουν να προβούν σε σωστή επιλογή του μαθήματος στις επόμενες τάξεις. Τα μαθήματα της Α τάξης, που ήδη καθορίστηκαν και είναι κοινά για όλους, θεωρούνται ότι αποτελούν τα βασικά μαθήματα γενικής παιδείας. Με την εισαγωγή της Τεχνολογίας στην Α τάξη εμπλουτίζεται και διευρύνεται ο κύκλος των μαθημάτων γενικής παιδείας. Τέλος, με την εισαγωγή της Τεχνολογίας στην Α τάξη για όλους, ικανοποιείται η βασική ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου για επικοινωνία και αλληλοεπίδρασή του με το πλούσιο τεχνολογικό περιβάλλον στο οποίο ζει. Η διδασκαλία του μαθήματος στην Α τάξη στα τρία υφιστάμενα Ενιαία Λύκεια έδειξε ότι το μάθημα «Τεχνολογία» θα πρέπει να είναι ένα αυτοτελές μάθημα με συνοχή στη δομή και παρουσίαση της ύλης. Το μάθημα θα πρέπει να διδάσκεται από έναν καθηγητή και όχι από πολλούς, όπου ο καθένας είναι ειδικός σε ένα συγκεκριμένο κλάδο. Τέλος, για τον καταρτισμό του αναλυτικού προγράμματος και της διδακτικής προσέγγισης, πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι εμπειρίες των μαθητών στην τεχνολογία από τις γυμνασιακές τους σπουδές. ΙΙ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Οι γενικοί σκοποί του μαθήματος είναι: 1. Η ανάπτυξη θετικών στάσεων και εκτιμήσεων για την τεχνολογία, την προσφορά της και τις επιπτώσεις της στην κοινωνία και στο φυσικό περιβάλλον. 2. Η απόκτηση τεχνολογικών γνώσεων και δεξιοτήτων. 2

3 3. Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη τεχνολογικού αλφαβητισμού, έτσι ώστε ως αυριανοί πολίτες να κατανοούν το τεχνολογικό περιβάλλον, να επικοινωνούν μαζί του και να είναι σε θέση να παίρνουν αποφάσεις για θέματα τεχνολογίας. 4. Η καλλιέργεια δεξιοτήτων έρευνας, σχεδιασμού ή/και κατασκευής με την αξιοποίηση ποικιλίας διαδικασιών, εξοπλισμού και υλικών και που οδηγούν σε λύσεις συγκεκριμένων τεχνολογικών προβλημάτων. ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η Ειδική Επιτροπή έχει καταρτίσει αναλυτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία του μαθήματος στο οποίο περιλαμβάνονται: α. οι ενότητες και υποενότητες που αποτελούν το περιεχόμενο, β. οι ειδικοί στόχοι κάθε ενότητας, γ. παραδείγματα δραστηριοτήτων σε κάθε ενότητα, δ. ο αριθμός των διδακτικών περιόδων για την κάθε ενότητα, ε. τα διδακτικά βιβλία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Το μάθημα θα διδάσκεται δύο περιόδους την εβδομάδα. Για την κάλυψη της ύλης των ενοτήτων του αναλυτικού προγράμματος αφιερώνονται 60 περίοδοι, που κατανέμονται στις ενότητες ανάλογα με το περιεχόμενο και την έκτασή τους. Η διδακτική προσέγγιση πρέπει να εισάγει έναν ευρύ προβληματισμό και οι μαθητές να οδηγούνται στην αναζήτηση λύσεων. Κατά τη διδασκαλία των ενοτήτων, θα πρέπει να προσφέρεται έτοιμη γνώση στους μαθητές σε μικρό βαθμό και να επιδιώκεται κυρίως η αναζήτηση και η ανεύρεση των γνώσεων και των πληροφοριών από τους μαθητές. Ο κύριος χαρακτήρας προσέγγισης θα είναι ερευνητικός και πρακτικός. Οι διδάσκοντες θα οργανώνουν δραστηριότητες πρακτικής φύσης, κατά τις οποίες οι μαθητές θα χρησιμοποιούν εργαλεία, όργανα και μηχανήματα και ποικιλία υλικών. Στο τέλος κάθε ενότητας ή στο τέλος δύο συνεχόμενων ενοτήτων, οι μαθητές θα εμπλέκονται σε μικρής κλίμακας μελέτες/κατασκευές σχετικές με το περιεχόμενο των ενοτήτων. Επειδή οι μαθητές της Α Λυκείου έχουν παρακολουθήσει για τρία χρόνια το μάθημα Σχεδιασμός Τεχνολογία, είναι απαραίτητο, πριν από την έναρξη της διδασκαλίας κάθε ενότητας να αναζητούνται οι γνώσεις και οι δεξιότητες που κατέχουν από τις γυμνασιακές τους σπουδές. Ο καθορισμός του σημείου εκκίνησης της διδασκαλίας κάθε ενότητας είναι απαραίτητος, γιατί τότε γίνεται δυνατή η αξιοποίηση στο μέγιστο βαθμό των εμπειριών, γνώσεων και δεξιοτήτων που ήδη κατέχουν. Διευθετήσεις του προγράμματος. Το μάθημα θα διδάσκεται για δύο περιόδους την εβδομάδα. Κατά τη μια περίοδο, η διδασκαλία θα απευθύνεται σε ολόκληρο το τμήμα, ενώ, κατά την άλλη περίοδο, το τμήμα θα διαιρείται σε δύο ομάδες. Κάθε ομάδα θα εκτελεί, κυρίως κατά τη δεύτερη αυτήν περίοδο, πρακτική εργασία. Έτσι, το τμήμα θα διδάσκεται το μάθημα δύο περιόδους, ενώ ο διδάσκων καθηγητής θα απασχολείται στο τμήμα για τρεις περιόδους. Για να γίνει αυτό, πρέπει να συνδεθεί με άλλο μάθημα που συνήθως μοιράζεται σε δύο ομάδες, όπως η Πληροφορική, ή άλλο. Η υποεπιτροπή αναλυτικού προγράμματος προτείνει τα ακόλουθα δύο διδακτικά βιβλία: 3

4 α. Τεχνολογία Α Ενιαίου Λυκείου, ΟΕΔΒ β. Τεχνολογία Collins, ΥΑΠ, ΜΕ. Τα δύο αυτά βιβλία καλύπτουν το περιεχόμενο του μαθήματος σε σημαντικό βαθμό. Η ερευνητική και πρακτική προσέγγιση που θα ακολουθηθεί για τη διδασκαλία του μαθήματος επιβάλλει τη χρήση βιβλίων αναφοράς από τους μαθητές. Γι αυτό, επιβάλλεται η ύπαρξη βιβλιοθήκης εργαστηρίου. 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 Περίοδοι Σελ Εισαγωγή - σκοποί του μαθήματος. 1.2 Τομείς εξέλιξης της Τεχνολογίας: τεχνολογία στο σπίτι, μεταφορές, επικοινωνίες/ τηλεπικοινωνίες, ιατρική. 1.3 Διαχείριση της τεχνολογίας Οι επιδράσεις της τεχνολογίας στην ανθρώπινη κοινωνία. 2.0 ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 Περίοδοι Σελ Εισαγωγή, αναφορά στις μεθόδους σχεδίασης (με όργανα και με ελεύθερο χέρι). 2.2 Συστήματα προβολών σχεδίασης διαφορές μεταξύ τους και επιλογή προβολής για σχεδίαση. 2.3 Χρήση προγραμμάτων CAD και γραφικών (graphics). 3.0 ΕΡΕΥΝΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ 11 Περίοδοι Σελ Είδη έρευνας. Σκοποί και στόχοι μιας έρευνας. 3.2 Έρευνα σε θέματα τεχνολογίας. 3.3 Στάδια διαδικασίας εκπόνησης μιας έρευνας 3.4 Παρουσίαση έρευνας 4.0 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚA 21 Περίοδοι Σελ Ηλεκτρονικά εξαρτήματα - αναφορά. 4.2 Στοιχεία μικροηλεκτρονικής ολοκληρωμένα κυκλώματα (IC-μικροτσίπ). 4.3 Λογικά κυκλώματα και Πύλες AND, OR, NOT, NAND, NOR. 4.4 Ψηφιακή ηλεκτρονική - ολοκληρωμένα κυκλώματα TTL και CMOS. 4.5 Επίλυση απλών ψηφιακών προβλημάτων - κατασκευή πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος. 5.0 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟI 18 Περίοδοι Σελ Βασικά είδη κίνησης αναφορά. 5.2 Είδη μηχανισμών αναφορά. 5.3 Υπολογισμός δύναμης, ροπής δύναμης, ισορροπίας ροπών, μηχανικού πλεονεκτήματος, λόγου ταχυτήτων, απόδοσης, ταχύτητας περιστροφής, ροπής στρέψης. 5.4 Στοιχεία μηχανών μοχλοί, σύνδεσμοι, κεκλιμένο επίπεδο, τροχαλίες, οδοντοτροχοί, συμπλέκτες, φρένα, έκκεντρα, στρόφαλοι και ολισθητήρες. 5.5 Επίλυση προβλήματος με τη χρήση του συστήματος συναρμολόγησης μηχανισμών Fischertechnic 5

6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εισαγωγή - σκοποί του μαθήματος. Τομείς εξέλιξης της Τεχνολογίας: τεχνολογία στο σπίτι, μεταφορές, επικοινωνίες/ τηλεπικοινωνίες, ιατρική και εργασία. Διαχείριση της τεχνολογίας. Οι επιδράσεις της τεχνολογίας στην ανθρώπινη κοινωνία. Με τη συμπλήρωση της ύλης οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να αναφέρουν και να σχολιάζουν τους γενικούς σκοπούς του μαθήματος εξηγούν τον όρο τεχνολογία αναφέρουν προβλήματα που λύθηκαν από την τεχνολογία καθώς και προβλήματα που δημιουργήθηκαν από αυτή εξετάζουν την κοινωνία ως το φορέα της τεχνολογικής συνέχειας και εξέλιξης αναφέρουν παραδείγματα οργάνωσης της κοινωνίας, ανάλογα με την τεχνολογική γνώση και πείρα κάνουν καταγραφή των τεχνολογικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται στο σπίτι τους αναλύουν με λεπτομέρεια τεχνολογικά συστήματα που υπάρχουν και χρησιμοποιούνται στο σπίτι τους αναφέρουν και να εξηγούν πως η τεχνολογία άλλαξε τη ζωή των ανθρώπων στους διάφορους τόπους εργασίας αναφέρουν τους διάφορους σταθμούς εξέλιξης στις μεταφορές και να εξηγούν πώς έγινε κατορθωτή αυτή η εξέλιξη αναφέρουν και να σχολιάζουν τους Καθηγητής/τρια Παρουσίαση των θεμάτων: - Ο όρος τεχνολογία. - Γενικοί σκοποί του μαθήματος. - Προβλήματα που λύθηκαν ή που δημιουργήθηκαν από την τεχνολογία. Παρουσίαση των σημαντικών τομέων όπου χρησιμοποιείται η τεχνολογία μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής και άλλης δραστηριότητας του ανθρώπου, καθώς και των θετικών επιδράσεων και των αρνητικών επιπτώσεων από τη χρήση της στο φυσικό και στο κοινωνικό περιβάλλον. Μαθητές/τριες Ομαδικές/ατομικές εργασίες με θέματα όπως τα ακόλουθα: Κατασκευή αφισών ή/και μικρών μελετών με εικόνες και επεξηγήσεις που να δείχνουν την εξέλιξη ενός προϊόντος ή μιας δραστηριότητας, σύμφωνα με την διαχρονική εξέλιξη και πληροφόρηση για την 4 6

7 διάφορους σταθμούς στην εξέλιξη των επικοινωνιών, όπως η τυπογραφία, η ενσύρματη και ασύρματη τηλεπικοινωνία, η χρήση δορυφόρων και οπτικών ινών, τα τρανζίστορ και τα ολοκληρωμένα κυκλώματα, το διαδίκτυο κτλ κάνουν κατάλογο με σύντομη περιγραφή του τρόπου χρήσης των τεχνολογικών μέσων που χρησιμοποιούνται στα διάφορα επαγγέλματα, π.χ. από τους γιατρούς για διάγνωση και θεραπεία παθήσεων αναφέρουν τις επιπτώσεις που έχει για την ανθρωπότητα η κακή διαχείριση της τεχνολογίας και να αναπτύσσουν σε συντομία τραγικά για την ανθρωπότητα γεγονότα που σχετίζονται με αυτή, όπως η ρίψη ατομικής βόμβας στην Ιαπωνία, η διαφυγή αερίων στην Μποπάλ στην Ινδία, το ατύχημα του Τσιέρνομπιλ κτλ αναφέρουν, να μελετούν και να σχολιάζουν τεχνολογικά προβλήματα που υπάρχουν στον τόπο μας και σχετίζονται με τη μόλυνση του εδάφους, του υπεδάφους, της ατμόσφαιρας της θάλασσας και των ποταμών. τεχνολογία, πχ. αυτοκίνητο, αεροπλάνο, άντληση νερού, κτλ. Καταγραφή και κριτική ανάλυση της χρήσης τεχνολογίας στο σπίτι, στην εργασία, στο σχολείο, στις μεταφορές, στις επικοινωνίες/τηλεπικοινωνίες κτλ. Έρευνα και μελέτη για τις θετικές επιδράσεις και αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση τεχνολογίας σε ένα συγκεκριμένο τομέα (βιομηχανία, γεωργία ), καθώς και τη μόλυνση του περιβάλλοντος, όπως του αέρα, του εδάφους, του υπεδάφους, των θαλασσών κτλ. Ερευνητικές δραστηριότητες σχετικά με την καταγραφή του βάρους των απορριμμάτων που παράγει μια οικογένεια σε μια βδομάδα, την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, βενζίνης, χαρτιού, πλαστικών, αλουμινίου κτλ. Εισηγήσεις στρατηγικής για μείωση της κατανάλωσης. 7

8 ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Εισαγωγή, αναφορά στις μεθόδους σχεδίασης (με όργανα και με ελεύθερο χέρι). Συστήματα προβολών σχεδίασης διαφορές μεταξύ τους και επιλογή προβολής για σχεδίαση. Χρήση προγραμμάτων CAD και γραφικών (graphics). Με τη συμπλήρωση της ύλης οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να αναφέρουν τη σπουδαιότητα της γραφικής επικοινωνίας ως διεθνούς μέσου επικοινωνίας σε σχέση με τους άλλους τρόπους επικοινωνίας αναγνωρίζουν και να κατονομάζουν τα συστήματα προβολών (πλάγια, ισομετρική, ορθογραφική προβολή, προοπτικό σχέδιο με ένα σημείο φυγής) και να επιλέγουν την κατάλληλη προβολή για σχεδίαση κάποιου αντικειμένου σχεδιάζουν με ελεύθερο χέρι τα τρισδιάστατα σχέδια αντικειμένω/προϊόντων που υπάρχουν στο εργαστήριο και να τοποθετούν διαστάσεις και άλλες απαραίτητες πληροφορίες σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα σχεδίασης σχεδιάζουν με όργανα σχεδίασης τα τρισδιάστατα σχέδια αντικειμένων/προϊόντων που υπάρχουν στο εργαστήριο, καθώς και τα ορθογραφικά (κατασκευαστικά) τους σχέδια και να τοποθετούν διαστάσεις και άλλες απαραίτητες πληροφορίες σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα σχεδίασης Καθηγητής/τρια Παρουσιάζει σχέδια αντικειμένων και εξηγεί γιατί σχεδιάστηκαν με το συγκεκριμένο σύστημα προβολής. Παρουσιάζει αντικείμενα και προκαλεί τα παιδιά να αποφασίσουν με ποια προβολή πρέπει να σχεδιαστούν. Κάνει επίδειξη των διάφορων τεχνικών σχεδίασης με όργανα και με ελεύθερο χέρι. Παρουσιάζει πρόγραμμα CAD και γραφικών (graphics) σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μαθητές/τριες Ασκούνται στην σχεδίαση διαφόρων αντικειμένων του εργαστηρίου ή προϊόντων/ συσκευών με όργανα σχεδίασης, με ελεύθερο χέρι και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε πλάγια, ισομετρική και ορθογραφική προβολή, τοποθετώντας τις 6 8

9 Με τη συμπλήρωση της ύλης οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να βασικές διαστάσεις σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα σχεδίασης. Χρησιμοποιούν το πρόγραμμα 2D Design τύπου CAD για την ετοιμασία των σχεδίων κάποιων αντικειμένων (ή προϊόντων) με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. 9

10 ΕΡΕΥΝΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ Είδη έρευνας. Σκοποί και στόχοι μιας έρευνας. Έρευνα σε θέματα τεχνολογίας. Στάδια διαδικασίας εκπόνησης μιας έρευνας Παρουσίαση έρευνας Σύντομη αναφορά στις διάφορες πηγές και μορφές ενέργειας. Με τη συμπλήρωση της ύλης οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να εξηγούν τι είναι έρευνα και γιατί πραγματοποιείται αναφέρουν τα διάφορα είδη έρευνας εξετάζουν και να εφαρμόζουν την έρευνα και τον πειραματισμό ως μια διαδικασία επίλυσης τεχνολογικών και επιστημονικών προβλημάτων αναγνωρίζουν τη σημασία διεξαγωγής έρευνας αγοράς πριν αναπτυχθεί και παραχθεί ένα προϊόν για να διαπιστωθεί αν οι καταναλωτές το χρειάζονται ή αν το θέλουν κατονομάζουν και να επεξηγούν με συντομία τις μεταβλητές που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών (προϊόν, αγορά, προώθηση, τιμή) αναφέρουν και να αναλύουν τα στάδια μιας έρευνας δημοσκόπησης (περιγραφικής) επιλέγουν το καταλληλότερο είδος έρευνας που μπορεί να εφαρμοστεί σε μια συγκεκριμένη περίπτωση αναφέρουν τους σκοπούς και τους περιορισμούς πραγματοποίησης της έρευνας και να θέτουν στόχους που επιδιώκουν να ικανοποιήσουν με την επίλυση του προβλήματος που μελετούν Καθηγητής/τρια Παρουσιάζει το χώρο της παραγωγή ως τομέα έρευνας και επίλυσης προβλημάτων. Επεξηγεί την ανάγκη για έρευνα που σχετίζεται με θέματα τεχνολογίας και τη σπουδαιότητά της στην επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων και παραγωγή προϊόντων. Παρουσιάζει δείγματα ερευνών, αναφέρει και επεξηγεί τα διάφορα είδη έρευνας και περιγράφει τη διαδικασία πραγματοποίησης μιας επιστημονικής έρευνας. Παρουσιάζει και επεξηγεί τους τρόπους επιλογής και ετοιμασίας της μεθοδολογίας στην έρευνα. Παρουσιάζει και επεξηγεί τους τρόπους ανάλυσης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων (με πίνακες, ραβδόγραμμα κτλ ) και με τη χρήση του προγράμματος Microsoft Excel. Αναφέρει και αναλύει το στοιχείο της καινοτομίας και επεξηγεί τι 11 10

11 Με τη συμπλήρωση της ύλης οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να συλλέγουν, να αξιολογούν και να καταγράφουν πληροφορίες από βιβλία και το διαδίκτυο που αφορούν προβλήματα έρευνας επιλέγουν τη κατάλληλη μεθοδολογία για την εκπόνηση μιας επιτυχημένης έρευνας καθορίζουν τον πληθυσμό - δείγμα μιας έρευνας ετοιμάζουν ερωτηματολόγια ή/και συνεντεύξεις έρευνας καθορίζουν τους τρόπους συλλογής των πληροφοριών αναφέρουν και να χρησιμοποιούν τους τρόπους παρουσίασης και ανάλυσης των αποτελεσμάτων μιας έρευνας χρησιμοποιούν το πρόγραμμα Microsoft Excel για τη γραφική παρουσίαση των αποτελεσμάτων στον Η.Υ. διατυπώνουν συμπεράσματα με σαφήνεια, απλότητα και ακρίβεια που προέκυψαν από απλά ερευνητικά προβλήματα και να κάνουν εισηγήσεις για βελτίωση της είναι και πώς κατοχυρώνονται τα πνευματικά δικαιώματα. Να γίνει αναφορά σε θέματα ενέργειας για να μπορούν οι μαθητές να αντλήσουν ιδέες για έρευνα σε σχέση με την ενέργεια. Σύντομη αναφορά στις διάφορες πηγές και μορφές ενέργειας. Παρουσίαση και ανάλυση ενός συγκεκριμένου συστήματος κατανάλωσης ενέργειας (π.χ. θέρμανση οικίας) και εισηγήσεις για εξοικονόμηση ενέργειας. Παρουσίαση και ανάλυση παραδείγματος για εξοικονόμησης θερμοκρασίας με θερμομονωτικό υλικό. Παρουσίαση και ανάλυση ψηφιακού δίσκου Ιδρύματος Λαμπράκη. Μαθητές / τριες Μελετούν τα δείγματα ερευνών που τους δόθηκαν και απαντούν σε συγκεκριμένα φύλλα εργασίας στις πιο κάτω ερωτήσεις: - Τι είναι έρευνα και ποιοι οι 11

12 Με τη συμπλήρωση της ύλης οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να ακολουθούν μια συγκεκριμένη τυποποίηση κατά την παρουσίαση της βιβλιογραφίας παρουσιάζουν την έρευνά τους ενώπιον ακροατηρίου (π.χ με αντανακλαστικό επιδιασκόπιο ή με τη βοήθεια Η/Υ ενώπιον των συμμαθητών τους) προνοούν για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των ερευνών τους εξηγούν τι είναι, πως κατοχυρώνονται και γιατί πρέπει να σέβονται τα πνευματικά δικαιώματα. σκοποί της; - Ποιος είναι ο τίτλος των δειγμάτων έρευνας; (Προτρέπονται να δώσουν βελτιωμένους τίτλους στις έρευνες που μελέτησαν). - Σε ποιο είδος έρευνας κατατάσσονται τα δείγματα ερευνών; - Με ποια θέματα ασχολούνται οι συγκεκριμένες έρευνες; (παιδαγωγικά, κοινωνικά, τεχνολογικά, επιστημονικά, άλλα); Σε ομάδες, επιλέγουν ένα θέμα που σχετίζεται με το μάθημα της Τεχνολογίας ή την τεχνολογία γενικότερα ή την έρευνα αγοράς τεχνολογικού προϊόντος και προχωρούν στην εκπόνηση μιας σύντομης έρευνας. Τα θέματα μπορούν να είναι και τα ακόλουθα: - η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στο σπίτι - η εξοικονόμηση ενέργειας γενικά - η ανακύκλωση βιομηχανικών προϊόντων στην Κύπρο 12

13 - έρευνα αγοράς διαφόρων τεχνολογικών προϊόντων (π.χ κινητό τηλέφωνο, Η/Υ, ηλιακός συλλέκτης κτλ) Συσχετική έρευνα και καταγραφή συμπερασμάτων που σχετίζονται με το έργο, τις μετατροπές ενέργειας και την ανακύκλωση. Συσχετική έρευνα και καταγραφή συμπερασμάτων που σχετίζονται με την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος διαφόρων οικιακών συσκευών, τις θερμικές απώλειες σε ένα μέσο σπίτι και τα καύσιμα αυτοκινήτων. Πειραματική έρευνα για σύγκριση αποτελεσμάτων των μεταβλητών θερμομονωτικών υλικών. Έρευνα δημοσκόπησης για παρουσίαση στατιστικών αποτελεσμάτων π.χ. χρήση ηλιακού θερμοσίφωνα, ανακύκλωσης πλαστικού, χρήσης φωτοβολταϊκών. 13

14 Οι μαθητές θα πρέπει να κάνουν έρευνα και να εξηγήσουν τι σημαίνουν τα πιο πάνω. 14

15 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚA Ηλεκτρονικά εξαρτήματα - αναφορά. Στοιχεία μικροηλεκτρονικής ολοκληρωμένα κυκλώματα (ICμικροτσίπ). Λογικά κυκλώματα και πύλες AND, OR, NOT, NAND, NOR. Ψηφιακή ηλεκτρονική - ολοκληρωμένα κυκλώματα TTL και CMOS. Επίλυση απλών ψηφιακών προβλημάτων - κατασκευή πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος. Με τη συμπλήρωση της ύλης οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να αναφέρουν τη λειτουργία και τα βασικά χαρακτηριστικά των διαφόρων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων ανευρίσκουν την τιμή των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων (π.χ των αντιστατών και των πυκνωτών) και να επιλέγουν το κατάλληλο εξάρτημα για την κατάλληλη χρήση κάνουν ανάλυση ηλεκτρονικού συστήματος σε είσοδο - επεξεργασία - έξοδο, αναλύοντας διάφορες απλές ηλεκτρονικές κατασκευές εξηγούν τι είναι διαιρέτης τάσης και να κάνουν απλούς υπολογισμούς εξηγούν τι είναι μικροηλεκτρονική και τι είναι το ολοκληρωμένο κύκλωμα (IC - μικροτσίπ) και πως αναγνωρίζεται η αρίθμηση των ακροδεκτών του εξηγούν τι είναι ψηφιακή ηλεκτρονική, ποια είναι η βασική διαφορά της με την αναλογική και που χρησιμοποιείται εξηγούν τα απλά συστήματα - κυκλώματα λογικής AND, OR. εξηγούν τη λειτουργία των λογικών πυλών AND, OR, NOT, NAND, NOR και να ετοιμάζουν το σχετικό πίνακα αλήθειας. Καθηγητής/τρια Παρουσιάζει τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα που οι μαθητές γνώρισαν σε προηγούμενα χρόνια και ζητά από τους μαθητές/τριες να τα μελετήσουν ομαδικά και να καταγράψουν τα σημαντικά χαρακτηριστικά τους. Παρουσιάζει δείγματα βιομηχανικών και σχολικών κατασκευών που περιέχουν ολοκληρωμένα κυκλώματα (μικροτσίπ) και ζητά από τους μαθητές να καταγράψουν ηλεκτρονικές συσκευές (που υπάρχουν στο σπίτι ή αλλού) και χρησιμοποιούν την τεχνολογία της μικροηλεκτρονικής. Παρουσιάζει τη σειρά συναρμολόγησης ηλεκτρονικών συστημάτων OMEGA και επεξηγεί τη χρήση της, εφαρμόζοντας παραδείγματα λύσης προβλημάτων τόσο αυτών που βασίζονται σε αναλογικά κυκλώματα (χρήση τρανζίστορ και θυρίστορ) όσο 21 15

16 Με τη συμπλήρωση της ύλης οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να εξηγούν γιατί όλες οι πύλες μπορούν να δομηθούν από την πύλη NAND λύνουν απλά προβλήματα ψηφιακής ηλεκτρονικής εφαρμόζοντας τη μέθοδο ανάλυσης - λύσης απλού ψηφιακού κυκλώματος (καθορισμός λογικών καταστάσεων εισόδων και εξόδου, λύση προβλήματος ώστε να ικανοποιεί τις συνθήκες που δίνονται, ετοιμασία πίνακα αλήθειας και επιλογή πύλης) δοκιμάζουν με τη βοήθεια των σειρών OMEGA τη λειτουργία ενός ψηφιακού συστήματος κατονομάζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των δύο κατηγοριών ψηφιακών κυκλωμάτων TTL και CMOS και να τα χρησιμοποιούν σε κατασκευές εξομοιώνουν και να δοκιμάζουν με τη βοήθεια του προγράμματος CROCODILE CLIPS ψηφιακά κυκλώματα εντοπίζουν προβλήματα που μπορούν να λυθούν με τη βοήθεια των απλών ψηφιακών κυκλωμάτων σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν απλά έργα (projects) χρησιμοποιώντας τα ολοκληρωμένα κυκλώματα CMOS και TTL και σε ψηφιακά κυκλώματα που χρησιμοποιούν τις πύλες AND, OR, NOT, NAND, NOR. Παρουσιάζει το πρόγραμμα εξομοίωσης CROCODILE CLIPS και επεξηγεί τη χρήση του, σχεδιάζοντας στην οθόνη του Η.Υ. παραδείγματα λύσης προβλημάτων τόσο αυτών που βασίζονται σε αναλογικά κυκλώματα (χρήση τρανζίστορ και θυρίστορ) όσο και σε ψηφιακά κυκλώματα που χρησιμοποιούν τις πύλες AND, OR, NOT, NAND, NOR. Επεξηγεί με απλά παραδείγματα την έννοια της λογικής μέσω των κυκλωμάτων AND, OR. Παρουσιάζει και επεξηγεί τη λειτουργία και τους πίνακες αλήθειας AND, OR, NOT, NAND, NOR. Επεξηγεί τη μέθοδο ανάλυσης λύσης απλού ψηφιακού κυκλώματος και τη χρήση των λογικών πυλών για την επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων (καθορισμός λογικών 16

17 Με τη συμπλήρωση της ύλης οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να ελέγχουν για ανεύρεση πιθανού λάθους σε ένα απλό ψηφιακό κύκλωμα και να χρησιμοποιούν πολύμετρα για έλεγχο της λειτουργίας ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, πλακετών και κυκλώματος. καταστάσεων εισόδων και εξόδου, λύση προβλήματος ώστε να ικανοποιεί τις συνθήκες που δίνονται, ετοιμασία πίνακα αλήθειας και επιλογή πύλης). Επεξηγεί, επιδεικνύει και υπενθυμίζει τις μεθόδους σχεδίασης και κατασκευής τυπωμένης διάταξης των εξαρτημάτων. Παρουσιάζει και επεξηγεί τη χρήση του πολύμετρου στον έλεγχο λειτουργίας των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, πλακετών και κυκλωμάτων. Μαθητές/τριες Συναρμολογούν με τη σειρά OMEGA απλά ηλεκτρονικά συστήματα που αποτελούνται από εξαρτήματα και κυκλώματα, τα οποία γνώρισαν σε προηγούμενες χρονιές. Λύνουν απλά προβλήματα ψηφιακής ηλεκτρονικής, εφαρμόζοντας τη μέθοδο ανάλυσης - λύσης απλού 17

18 ψηφιακού κυκλώματος (καθορισμός λογικών καταστάσεων εισόδων και εξόδου, λύση προβλήματος ώστε να ικανοποιεί τις συνθήκες που δίνονται, ετοιμασία πίνακα αλήθειας και επιλογή πύλης). Συναρμολογούν με τη σειρά OMEGA απλά ψηφιακά συστήματα που χρησιμοποιούν τις πύλες AND, OR, NOT, NAND, NOR και που δίνουν λύση σε προβλήματα, τα οποία τους δόθηκαν ή εντόπισαν οι ίδιοι. Εξομοιώνουν και δοκιμάζουν με τη βοήθεια του προγράμματος CROCODILE CLIPS απλά ψηφιακά κυκλώματα που χρησιμοποιούν τις πύλες AND, OR, NOT, NAND, NOR και που δίνουν λύση σε προβλήματα, τα οποία τους δόθηκαν ή εντόπισαν οι ίδιοι. 18

19 Ελέγχουν με τη βοήθεια πολύμετρου τη λειτουργία ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, πλακετών και κυκλωμάτων. Εφαρμόζουν τη Διαδικασία Σχεδιασμού για την επίλυση πρακτικού προβλήματος. 19

20 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟI Βασικά είδη κίνησης αναφορά. Είδη μηχανισμών αναφορά. Υπολογισμός δύναμης, ροπής δύναμης, ισορροπίας ροπών, μηχανικού πλεονεκτήματος, λόγου ταχυτήτων, απόδοσης, ταχύτητας περιστροφής, ροπής στρέψης. Στοιχεία μηχανών μοχλοί, σύνδεσμοι, κεκλιμένο επίπεδο, τροχαλίες, οδοντοτροχο, συμπλέκτες, φρένα, έκκεντρα, στρόφαλοι και ολισθητήρες. Επίλυση προβλήματος με τη χρήση του συστήματος συναρμολόγησης μηχανισμών Με τη συμπλήρωση της ύλης οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να: επεξηγούν τις έννοιες μηχανισμός, τα βασικά είδη μηχανισμών μετατροπής κίνησης και τα διάφορα είδη κίνησης αναγνωρίζουν και να επεξηγούν τα είδη των μηχανισμών σε αντικείμενα καθημερινής χρήσης σχεδιάζουν συστήματα μετάδοσης και μετατροπής κίνησης επεξηγούν τους όρους δύναμη, ροπή δύναμης, ισορροπία ροπών, μηχανικό πλεονέκτημα, λόγος ταχυτήτων, βαθμός απόδοσης και ροπή στρέψης. δίνουν τα κωδικοποιημένα σύμβολα των πιο πάνω φυσικών μεγεθών, τις μονάδες μέτρησής τους και τα κωδικοποιημένα σύμβολα των μονάδων μέτρησής τους κάνουν υπολογισμούς και να λύνουν προβλήματα χρησιμοποιώντας τους όρους δύναμη, ροπή δύναμης, ισορροπία ροπών, μηχανικό πλεονέκτημα, λόγος ταχυτήτων, βαθμός απόδοσης και ροπή στρέψης. εξηγούν τι είναι μοχλοί, πιο είναι το μηχανικό πλεονέκτημα και ποιος ο λόγος ταχυτήτων σε κάθε είδος να αναφέρουν τα διάφορα είδη συνδέσμων Καθηγητής/τρια Κάνει σύντομη εισαγωγή για το ρόλο των μηχανισμών στην καθημερινή ζωή. Παρουσιάζει διάφορα αντικείμενα που λειτουργούν με διάφορους μηχανισμούς και μαζί με τους μαθητές κατονομάζουν το είδος του μηχανισμού, εντοπίζουν τα τέσσερα βασικά είδη κίνησης, τη μετατροπή ενός είδους κίνησης σε άλλο και το πλεονέκτημα του κέρδους δύναμης (ροπής) ή απόστασης όταν χρησιμοποιείται συγκεκριμένος μηχανισμός. Παρουσιάζει κατασκευές που λειτουργούν με όλα τα είδη συνδέσμων και εφαρμόζοντας τη μέθοδο του μαύρου κουτιού καλεί τους μαθητές να: - εντοπίσουν το είδος και την απόσταση διαδρομής των εισόδων - εξόδων και το είδος του συνδέσμου που χρησιμοποιείται σε κάθε κατασκευή 18 20

21 Fischertechnic. και παραδείγματα εφαρμογών τους. Επεξηγούν με συντομία: τι είναι κεκλιμένο επίπεδο και σπειρώματα και να αναφέρουν τη χρήση τους τα δύο βασικά είδη συστημάτων ανύψωσης (πολύσπαστο και τροχαλία Weston) και να αναφέρουν τη χρήση τους την έννοια της ιμαντοκίνησης Κατονομάζουν τα μέρη του συστήματος ιμαντοκίνησης, να επεξηγούν με συντομία την αρχή λειτουργίας του και να αναφέρουν εφαρμογές του επεξηγούν με συντομία τι είναι αλυσοκίνηση κατονομάζουν τα μέρη του συστήματος αλυσοκίνησης, να επεξηγούν με συντομία την αρχή λειτουργίας του και να αναφέρουν εφαρμογές του επεξηγούν με συντομία τι είναι οδοντοκίνηση κατονομάζουν τα είδη και τα μέρη των συστημάτων οδοντοκίνησης, να επεξηγούν με συντομία την αρχή λειτουργίας τους και να αναφέρουν εφαρμογές τους - σχεδιάσουν με σχηματικό διάγραμμα, να αναλύσουν και να εξηγήσουν τη λειτουργία των διαφόρων ειδών συνδέσμων. Κάνει απλή αναφορά στα συστήματα ανύψωσης (πολύσπαστο, τροχαλία Weston, μηχανισμός καστάνιας), έκκεντραστρόφαλοι, κεκλιμένο επίπεδο, κοχλίας και σπειρώματα. Με τη βοήθεια εποπτικών μηχανισμών που υπάρχουν στο εργαστήριο) εξηγεί τους τρόπους μετάδοσης κίνησης στην ιμαντοκίνηση, οδοντοκίνηση και αλυσοκίνηση. Παρουσιάζει μηχανισμούς που χρησιμοποιούν έκκεντρα (κυκλικό, αχλαδιού, καρδίας κτλ), στρόφαλους και ολισθητήρες και επεξηγεί τη λειτουργία τους. 21

22 Με τη συμπλήρωση της ύλης οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να: αναφέρουν και να χρησιμοποιούν σε παραδείγματα εφαρμογών και για τη λύση προβλημάτων συστήματα: - ιμαντοκίνησης - αλυσοκίνησης - οδοντοκίνησης αναφέρουν τα διάφορα είδη συνδέσμων αξόνων και τις εφαρμογές τους αναφέρουν και να εξηγούν σε συντομία τα διάφορα είδη συμπλεκτών και φρένων να αναφέρουν τα βασικά είδη των εκκέντρων, να επεξηγούν τη λειτουργία τους και να αναφέρουν εφαρμογές τους επεξηγούν τη λειτουργία του στροφάλου - ολισθητήρα και να αναφέρουν εφαρμογές του χρησιμοποιούν τη σειρά συναρμολόγησης Fischertechnic και εποπτικών μηχανισμών για επίλυση προβλημάτων με μηχανισμούς. Παρουσιάζει τη σειρά συναρμολόγησης μηχανισμών Fischertechnic και επεξηγεί τη χρήση της με στόχο την επίλυση προβλημάτων με μηχανισμούς. Μαθητές/τριες Δίνουν λύσεις σε προβλήματα που χρησιμοποιούν μηχανισμούς και κάμνουν υπολογισμούς χρησιμοποιώντας τους όρους δύναμη, ροπή δύναμης, ισορροπία ροπών, μηχανικό πλεονέκτημα, λόγος ταχυτήτων, βαθμός απόδοσης και ροπή στρέψης. Συγκρίνουν τους διάφορους τρόπους μετάδοσης κίνησης και κάνουν υπολογισμούς σε περιστροφικά συστήματα που σχετίζονται με την: - αύξηση/μείωση στροφών - αύξηση/μείωση δύναμης - αύξηση/μείωση ροπής στρέψης Σχεδιάζουν συστήματα μετάδοσης κίνησης, μελετούν 22

23 την εφαρμογή τους και υπολογίζουν τη μετάδοση και μετατροπή της κίνησης/ δύναμης/ροπής στρέψης. Σχεδιάζουν (σχηματικά) μοντέλα ανυψωτικών και περιστροφικών συστημάτων και εξηγούν τη λειτουργία τους και τη χρήση τους στη βιομηχανία. Καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τη μετατροπή κίνησης πειραματιζόμενοι με έκκεντρα, στρόφαλους και ολισθητήρες. Χρησιμοποιούν τη σειρά συναρμολόγησης μηχανισμών Fischertechnic για επίλυση προβλημάτων με μηχανισμούς. Χρησιμοποιούν μια κατασκευή με μηχανισμούς ως έξοδο του ηλεκτρονικού συστήματος που κατασκεύασαν στο κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚA. Συνδυάζουν μηχανισμούς ως έξοδο για την κατασκευή στα ηλεκτρονικά. Αξιοποιούν τους μηχανισμούς που συναρμολογούνται για της κατασκευή του Project. 23

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 1 περίοδος Σελ. 4 α) Εισαγωγή. β) Πορεία προς το σημερινό τεχνολογικό κόσμο. ΥΛΙΚΑ 2 περίοδοι Σελ. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 1 περίοδος Σελ. 4 α) Εισαγωγή - συμβολή της ηλεκτρικής/ηλεκτρονικής τεχνολογίας στην κοινωνία. β) Διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης υποψήφιων καθηγητών Τεχνολογίας 2010-2011 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ **********

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ********** ΗΕ2-Μ5 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ********** ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΛΑΔΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΑΘΗΜΑ : ΤΑΞΗ: ΠΕΡΙΟΔΟΙ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΩΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 14 Περίοδοι Σελ.1 1.1 Εργονομία (και ανθρωπομετρία). 1.2 Απλή ομαδική εργασία στην εργονομία

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Πίνακας περιεχομένων Τίτλος της έρευνας (title)... 2 Περιγραφή του προβλήματος (Statement of the problem)... 2 Περιγραφή του σκοπού της έρευνας (statement

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ B' ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ B' ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ B' ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Σελ. 4 1.1 Σχεδιαστικά στοιχεία. 1 περίοδος 1.2 Μέθοδοι γραφικής παρουσίασης. 3 περίοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Τεχνολογία Γ! τάξης γυμνασίου Οργάνωση και προγραμματισμός μεθόδου «ΕΡΕΥΝΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Προβληματισμοί στο ξεκίνημα της χρονιάς. Η υποδομή του σχολείου μου πως μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Μέση Γενική Εκπαίδευση

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Μέση Γενική Εκπαίδευση Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Σχεδιασμός και Τεχνολογία Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλεία Crocodile clips Technology 607 Economatics Airways Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 11 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 11 περίοδος ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 11 περίοδος Παραδείγματα 30/10/2009 12:58 (01) Παραδείγματα 30/10/2009 12:59 (02) Η έρευνα είναι μια πρωτότυπη διαδικασία η οποία γίνεται με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1. Εισαγωγή Στο νέο πλάνο της ευρωπαϊκής ευέλικτης οικονομίας ιδιαίτερη σημασία αποκτά εκείνο το είδος της εκπαίδευσης που επιδιώκει την εξοικείωση στις νέες τεχνολογίες και

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Τούρλος, ΠΕ 17 Ηλεκτρολόγος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Τεχνολογίας (ΠΕΚΑΤΕ)

Γιάννης Τούρλος, ΠΕ 17 Ηλεκτρολόγος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Τεχνολογίας (ΠΕΚΑΤΕ) Γιάννης Τούρλος, ΠΕ 17 Ηλεκτρολόγος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Τεχνολογίας (ΠΕΚΑΤΕ) 1 Α Λυκείου Δύο ώρες/εβδομάδα Ατομική έρευνα Ολόκληρο τμήμα (μέχρι 27 έρευνες ταυτόχρονα) Πρόγραμμα Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7701 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Α.Μ. Μέθοδοι Διδασκαλίας Φυσικής

Ονοματεπώνυμο: Α.Μ. Μέθοδοι Διδασκαλίας Φυσικής Ονοματεπώνυμο: Α.Μ. Αθήνα, 28 IAN 2016 Υποθέστε ότι πρόκειται να διδάξετε σε μαθητές Λυκείου τα φαινόμενα: της θέρμανσης και της φωτοβολίας μεταλλικού αγωγού που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. Περιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογικά & Ψηφιακά Κυκλώματα ιαφάνειες Μαθήματος ρ. Μηχ. Μαραβελάκης Εμ.

Αναλογικά & Ψηφιακά Κυκλώματα ιαφάνειες Μαθήματος ρ. Μηχ. Μαραβελάκης Εμ. Αναλογικά & Ψηφιακά Κυκλώματα ιαφάνειες Μαθήματος ρ. Μηχ. Μαραβελάκης Εμ. 1 Οι λογικές πύλες (ή απλά πύλες) είναι οι θεμελιώδεις δομικές μονάδες των ψηφιακών κυκλωμάτων. Όπως φαίνεται και από την ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008 2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IOYNIΟΥ 2009 ΤΑΞΗ: Β ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2009 ΧΡΟΝΟΣ: 07:45-10:15 ΒΑΘΜΟΣ Αριθμητικώς:... Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2702006 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/-ΩΝ

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/-ΩΝ YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ - ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/-ΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδος. 24/11/2011 12:09 Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος καθ. Τεχνολογίας

ΘΕΜΑ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδος. 24/11/2011 12:09 Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος καθ. Τεχνολογίας ΘΕΜΑ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδος 24/11/2011 12:09 καθ. Τεχνολογίας ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ Ένας μικροεπεξεργαστής είναι ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα που επεξεργάζεται όλες τις πληροφορίες σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1η: ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ MOSFET Σκοπός της άσκησης Στην άσκηση αυτή θα μελετήσουμε το τρανζίστορ τύπου MOSFET και τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υπάρχουν. Ελληνική/Αγγλική

Παραδόσεις 4. Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υπάρχουν. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD2740 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψηφιακές Επικοινωνίες ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος Στο μάθημα μας θα ασχοληθούμε, με τις πιο κάτω τεχνολογικές έρευνες. Έρευνες που διερευνούν: 1. Τις στάσεις των ανθρώπων έναντι τεχνολογικών έργων, συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Θέμα/τίτλος: Η δική μου πολιτεία-διάσημα Κτίρια Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε 2 Διάρκεια: 7Χ80 λεπτά Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/μαθήτριες ανακαλούν εμπειρίες, εκφράζουν συναισθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ (CAD) Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις ,5

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ (CAD) Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις ,5 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2702002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Υ52 Σχεδίαση Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων και Συστημάτων. Δεληγιαννίδης Σταύρος Φυσικός, MsC in Microelectronic Design

Υ52 Σχεδίαση Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων και Συστημάτων. Δεληγιαννίδης Σταύρος Φυσικός, MsC in Microelectronic Design Υ52 Σχεδίαση Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων και Συστημάτων Δεληγιαννίδης Σταύρος Φυσικός, MsC in Microelectronic Design TEI Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟ του Κύπρου Κυπρίδηµου, µαθηµατικού ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ Περίληψη Στη δραστηριότητα αυτή οι µαθητές καλούνται να διερευνήσουν το πρόσηµο του τριωνύµου φ(x) = αx 2 + βx + γ. Προτείνεται να διδαχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ' Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ( Εικαστική και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Τούρλος, ΠΕ 17 Ηλεκτρολόγος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Τεχνολογίας (ΠΕΚΑΤΕ)

Γιάννης Τούρλος, ΠΕ 17 Ηλεκτρολόγος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Τεχνολογίας (ΠΕΚΑΤΕ) Γιάννης Τούρλος, ΠΕ 17 Ηλεκτρολόγος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Τεχνολογίας (ΠΕΚΑΤΕ) 1 Να μπορεί ο μαθητής να εφαρμόζει τον επιστημονικό τρόπο έρευνας. Να κατακτήσει αυτή την ικανότητα συμμετέχοντας

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΠΑ.Λ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

1 ο ΕΠΑ.Λ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Γ ΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙKΤΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Γνωρίζει τη βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ο κάθε εκπαιδευτικός λειτουργός αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά την αξιολόγηση του. Για αντικειμενική

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ [δύο (2) ώρες την εβδομάδα]

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ [δύο (2) ώρες την εβδομάδα] ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ [δύο (2) ώρες την εβδομάδα] Εισαγωγικό σημείωμα Οι οδηγίες που ακολουθούν αναφέρονται στο μάθημα «Τεχνικό», που διδάσκεται στην Α τάξη ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και είναι μάθημα της

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Δροσερά φλιτζάνια

Τίτλος: Δροσερά φλιτζάνια Τίτλος: Δροσερά φλιτζάνια Θέματα: Μεταφορά ενέργειας, γραφική αναπαράσταση, δύναμη και συζήτηση των αποτελεσμάτων. Χρόνος: 120 λεπτά Ηλικία: 13-14 Διαφοροποίηση: Οι περισσότερο ικανοί μαθητές θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Μέθοδος Project Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1207002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012 Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Διαδικασία η γνώση ως ανάπτυξη υψηλών νοητικών λειτουργιών (

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό περιβάλλον. Ορισμοί της Τεχνολογίας. Σχέση Τεχνολογίας και Επιστήμης. Επιπτώσεις της Τεχνολογίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ στην ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τεχνολογικό περιβάλλον. Ορισμοί της Τεχνολογίας. Σχέση Τεχνολογίας και Επιστήμης. Επιπτώσεις της Τεχνολογίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ στην ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ορισμοί της Τεχνολογίας Τεχνολογικό περιβάλλον ΕΙΣΑΓΩΓΗ στην ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σχέση Τεχνολογίας και Επιστήμης Επιπτώσεις της Τεχνολογίας Ορισμός σχολικού βιβλίου για την Τεχνολογία Με την ευρεία έννοια του όρου

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education «Πράσινη» Θέρμανση Μετάφραση-επιμέλεια: Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Σεπτέμβριος 007 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Περίγραμμα Ενότητα-Κεφάλαιο Δ.Π.(*). Λογισμικό Εφαρμογών 9. Εφαρμογές Διαδικτύου 3. Επεξεργαστής

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Μαθήματος. Τίτλος: Εφαρμογές αρχών διατήρησης στη μελέτη ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Παραγρ. 2.5 (Συνδεσμολογία αντιστατών)

Σενάριο Μαθήματος. Τίτλος: Εφαρμογές αρχών διατήρησης στη μελέτη ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Παραγρ. 2.5 (Συνδεσμολογία αντιστατών) Σενάριο μαθήματος Τίτλος: Εφαρμογές αρχών διατήρησης στη μελέτη ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Παραγρ. 2.5 (Συνδεσμολογία αντιστατών) Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Φυσική Γ Γυμνασίου Γνώσεις και αντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Σχεδιασμός και Τεχνολογία Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

"Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!"

Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς! ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος:2015-2016 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 6o ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: "Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!" ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 2013-2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 2013-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 2013-2014 ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΤΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΕΚ) ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ελικόπτερο. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Κίνηση - Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου

Το ελικόπτερο. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Κίνηση - Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου Το ελικόπτερο Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Κίνηση - Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου Χρονική Διάρκεια Προτεινόμενη χρονική διάρκεια σχεδίου εργασίας: 5 διδακτικές ώρες Διδακτικοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα: 1 η ενότητα: Από τον τόπο μου σ όλη την Ελλάδα Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία με ανθρώπους, έθιμα πολιτισμό Περίοδοι διδασκαλίας: 7 1 η περίοδος: Μέρος Α Εισαγωγικά κείμενα Μέσα από κείμενα οι μαθητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8: Εισαγωγή στη Διδακτική - Διδακτικές Τεχνικές Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. 478 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Γλάρος Ιωάννης ΤΕ 01 Ηλεκτρονικός Εκπαιδευτικός Δ.Ε http://3tee-rodou.dod.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Βιβλία-βιβλιοθήκες» ΣΩΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Ενότητας «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ: Τροχοί - Τροχαλίες» ΣΤ ΤΑΞΗ. (Ενδεικτικός χρόνος 6 Χ 80 )

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Ενότητας «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ: Τροχοί - Τροχαλίες» ΣΤ ΤΑΞΗ. (Ενδεικτικός χρόνος 6 Χ 80 ) Page1 Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής Ενότητας «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ: Τροχοί - Τροχαλίες» ΣΤ ΤΑΞΗ (Ενδεικτικός χρόνος 6 Χ 80 ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο (1Χ80) ( υπόβαθρο) ΥΛΗ 1. Γενικό πλαίσιο: Μηχανισμοί Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ **********

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ********** ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ********** ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑ: : ΠΕΡΙΟ ΟΙ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Τούρλος, ΠΕ 17 Ηλεκτρολόγος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Τεχνολογίας (ΠΕΚΑΤΕ)

Γιάννης Τούρλος, ΠΕ 17 Ηλεκτρολόγος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Τεχνολογίας (ΠΕΚΑΤΕ) Γιάννης Τούρλος, ΠΕ 17 Ηλεκτρολόγος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Τεχνολογίας (ΠΕΚΑΤΕ) 1 Να μπορεί ο μαθητής να εφαρμόζει τον επιστημονικό τρόπο έρευνας. Να κατακτήσει αυτή την ικανότητα συμμετέχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Φιλαράκος - Το δικό μου μαλακό υφασμάτινο παιχνίδι Βαθμίδα: 1 Τάξη: Β Διάρκεια: 4 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας στη συνέχεια για έκφραση. Οι μαθητές/τριες ανακαλούν εμπειρίες

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται: Στην Α τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα. Στην Β τάξη 1 διδακτική περίοδο την εβδομάδα

Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται: Στην Α τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα. Στην Β τάξη 1 διδακτική περίοδο την εβδομάδα Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται: Στην Α τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα Στην Β τάξη 1 διδακτική περίοδο την εβδομάδα Στην Γ τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα Το βιβλίο δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/-ΩΝ

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/-ΩΝ YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/-ΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΠΟΥΡΔΗ ΜΑΡΙΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στην αλόγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας 1.Συνοπτική Παρουσίαση Σεναρίου 1.1 Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας 1.2 Εμπλεκόμενες Γνωστικές Περιοχές Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Πληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ » : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση ΤΕΚΕ

ΤΕΚΕ » : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση ΤΕΚΕ Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση ΤΕΚΕ 2015-2016 Κωδικός Πρόσκλησης : ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΤΕΚΕ/1015

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας GLOBAL COLLEGE 9. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (2 Έτη, Δίπλωμα) Εγγεγραμμένος Διάρκεια Σπουδών: 2 Έτη Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Στόχοι του κλάδου Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχέδιο Διδασκαλίας Τάξη: Β Γυμνασίου Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Θέμα: Η συνοχή ενός ευρύτερου Κειμένου Διάρκεια: Μία περίοδος Στην τέταρτη ενότητα ο προγραμματισμός προβλέπει έξι περιόδους. Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός

Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός 1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Τρασανίδης Γεώργιος, διπλ. Ηλεκ/γος Μηχανικός Μsc ΠΕ12 05 Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός Στόχος της Τεχνολογίας στην Γ Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού για τη Φυσική Α Λυκείου

Οδηγός Διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού για τη Φυσική Α Λυκείου Οδηγός Διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού για τη Φυσική Α Λυκείου Το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο αντιστοιχεί στο νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Α Λυκείου αποτελείται από: 1. Το βιβλίο μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής

Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής ομάδας 2 ώρες Υλοποίηση δράσεων από υπο-ομάδες για συλλογή

Διαβάστε περισσότερα