10 Απριλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: /13547/2012 Πληροφορίες: κ.κ. Αγγελική Μποσδογιάννη Ιωάννα Κουφάκη (τηλ.: , 676)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "10 Απριλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 146072/13547/2012 Πληροφορίες: κ.κ. Αγγελική Μποσδογιάννη Ιωάννα Κουφάκη (τηλ.:2107289614, 676)"

Transcript

1 10 Απριλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: /13547/2012 Πληροφορίες: κ.κ. Αγγελική Μποσδογιάννη Ιωάννα Κουφάκη (τηλ.: , 676) Υ.ΠΕ.ΚΑ. Γραφείο Υπουργού Μεσογείων 119 Αθήνα ΣΥΓΑ-ΠΕΖ Ειδική Γραμματεία Περιβάλλοντος & Ενέργειας ΥΠΕΚΑ Μεσογείων Αθήνα Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Δ/νση 20 η Προϋπολογισμού Πανεπιστημίου Αθήνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Γενική Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Μεσογείων 239 & Παρίτση Ν.Ψυχικό Θέμα: Βαρέλια με επικίνδυνα απόβλητα στα Καμίνια Πειραιά Αξιότιμοι κύριοι, Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε έγγραφη αναφορά ***, με αρ. πρωτ / σχετικά με ανεξέλεγκτη απόθεση βαρελιών με επικίνδυνα απόβλητα στα Καμίνια Πειραιά. Συγκεκριμένα, καταγγέλθηκε ότι στις , επί της οδού Βασιλαδίου στον Πειραιά βρέθηκαν 4 βαρέλια που περιείχαν καυστικά επικίνδυνα απόβλητα. Το περιεχόμενο αυτών, μετά την πάροδο κάποιων ημερών, διαχύθηκε επί του οδοστρώματος. Ενημερώθηκε η Δημοτική Αστυνομία η οποία, την επομένη ημέρα, τοποθέτησε σήμανση στα βαρέλια. Επίσης καταγγέλθηκε ότι εντοπίστηκαν 4 βαρέλια στην οδό Δραγατσανίου και άλλα 4 βαρέλια στην οδό Νικολαδίου, με παρόμοιο περιεχόμενο. Τέλος καταγγέλθηκε ότι άλλα 4 βαρέλια γεμάτα με το ίδιο υλικό αφέθηκαν στην συμβολή της Αγίου Φιλίππου με την οδό Βασιλαδίου, στις Ο Συνήγορος του Πολίτη, ενεργώντας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του (Ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη»), έχει αναλάβει τη διερεύνηση της εν λόγω υποθέσεως.

2 Α. Νομοθετικό πλαίσιο Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Η.Π.13588/725/2006 «Εξυγίανση αποκατάσταση χώρων ρυπασμένων από επικίνδυνα απόβλητα» «...Η αναγνώριση και αποτίμηση (αξιολόγηση) της ρύπανσης σε χώρους ή εγκαταστάσεις, ή στον ευρύτερο χώρο, όπου έχουν διενεργηθεί εργασίες διαχείρισης ή απόρριψης επικινδύνων αποβλήτων, και η διακρίβωση του φορέα διαχείρισης ή του κατόχου των επικινδύνων αποβλήτων πραγματοποιούνται από την αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας. Μέσα σε ένα (1) χρόνο από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης ο φορέας διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων υποχρεούται να υποβάλει στην ως άνω αρμόδια υπηρεσία ειδική μελέτη εξυγίανσης αποκατάστασης των χώρων ή εγκαταστάσεων, το περιεχόμενο της οποίας προβλέπεται στις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης....». Σύμφωνα με την παρ. 2 του ως άνω άρθρου «... Με την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καθορίζεται ως φορέας εκτέλεσης των εργασιών αυτών: α) Ο φορέας διαχείρισης ή ο κάτοχος των επικινδύνων αποβλήτων,... β) Η Περιφέρεια, για τις περιπτώσεις εγκαταλελειμμένων χώρων ή εγκαταστάσεων διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων και μέχρις ότου διαπιστωθεί η ταυτότητα του παραγωγού ή κατόχου των επικινδύνων αποβλήτων,...». Σύμφωνα με το άρθρο 280 του ν.3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης «...οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ασκούν τις αρμοδιότητες των κρατικών Περιφερειών...». Σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 6 του Π.Δ. 148/2009 το οποίο μετέφερε στην εθνική έννομη τάξη την οδηγία 2004/35 ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη «...συνιστάται αυτοτελές συντονιστικό γραφείο... για την πρόληψη και την αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών...(συγα-πεζ),...ανατίθεται η εποπτεία και ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων παρόντος διατάγματος και ο συντονισμός των σχετικών δράσεων των αρμόδιων Υπηρεσιών Περιβάλλοντος σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο...». Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α Αδικήματα-Ευθύνη και Κυρώσεις Νομικών Προσώπων, άρθρο 3 του ν. 4042/2012 «...τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.1650/1986, όπως τροποποιείται με το άρθρο 7 του παρόντος νόμου...η συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση ή διάθεση αποβλήτων...που προκαλούν ή ενδεχομένως να προκαλέσουν το θάνατο ή σοβαρές σωματικές βλάβες σε πρόσωπα ή...στην ποιότητα του εδάφους...». Β. Ιστορικό Φάκελος της υπόθεσης Μετά την εξέταση του φακέλου της υπόθεσης, όπως αυτός συμπληρώθηκε με τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη, προκύπτουν τα κάτωθι: Το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροϊκονομίας της Π.Ε. Πειραιά στο υπ αρ. πρωτ. οικ35724/474/11/φ101πει12/11/ εγγράφου του, το οποίο απευθυνόταν στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, επεσήμαινε ότι «...η Υπηρεσία μας πραγματοποίησε αυτοψία στις 19 Μαίου επί της οδού

3 Βασιλαδίου...διαπιστώθηκε ότι...υπήρχαν 4 μεταλλικά βαρέλια...σε όλα τα βαρέλια υπάρχει αυτοκόλλητη ετικέτα στην οποία αναγράφεται... «Butyl Glycol» ένα από αυτά είχε διαρροή και υπήρχε στο έδαφος μαύρο πυκνόρρευστο υγρό...τα βαρέλια που είχαν εντοπιστεί επί της οδού Νικολετοπούλου...έχουν διαβρωθεί με αποτέλεσμα το περιεχόμενό τους να ρέει στο οδόστρωμα...το περιεχόμενο και αυτών των βαρελιών είναι ένα πυκνόρρευστο υγρό χρώματος μαύρου...». Επίσης, σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο, διαπιστώθηκε η ανεξέλεγκτη απόρριψη βαρελιών αγνώστου περιεχομένου και σε άλλα σημεία της ευρύτερης περιοχής, ενώ το πρόβλημα επαναλήφθηκε και το Νοέμβριο του Η ΕΥΕΠ Τομέας Νοτίου Ελλάδος με το υπ αρ. πρωτ. 2351/ έγγραφό της ζήτησε από τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροϊκονομίας της Π.Ε. Πειραιά και η Δ/νση ΠΕ.ΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής) ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειές τους για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί επικινδύνων αποβλήτων. Στην συνέχεια ο Συνήγορος του Πολίτη επικοινώνησε τηλεφωνικά με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, όπου ενημερώθηκε για την αδυναμία της υπηρεσίας να προβεί στις οφειλόμενες ενέργειες λόγω έλλειψης κονδυλίων. Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή είχε παρέλθει σημαντικό χρονικό διάστημα από τότε που ανέκυψε το πρόβλημα και από τη διαπίστωση αυτού από τις συναρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς ωστόσο να υλοποιηθεί η εξυγίανση και αποκατάσταση του χώρου, με αποτέλεσμα συστηματική ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων αλλά και επικείμενη απειλή της δημόσιας υγείας, ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε: από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ως αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 280 του ν.3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης και το άρθρο 12 της ΚΥΑ 13588/725/2006, να ενημερώσει την Αρχή σχετικά με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται και το χρονικό διάστημα εντός οποίου αναμενόταν η υλοποίηση του έργου απομάκρυνσης των επικίνδυνων αποβλήτων, καθαρισμού και εξυγίανσης του χώρου. από τη Δημοτική Αστυνομία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της να εντείνει την επιτήρηση της περιοχής, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροϊκονομίας, έχει επανειλημμένα διαπιστωθεί η ύπαρξη βαρελιών αγνώστου περιεχομένου στη συγκεκριμένη περιοχή. Σε συνέχεια αυτού η Αρχή έλαβε το υπ αρ. πρωτ. Φ12/5083/11/ έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής το οποίο απευθυνόταν στο Υ.ΠΕ.ΚΑ. και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προκειμένου «...να εξετάσουν τη δυνατότητα διάθεσης πίστωσης το ύψος της οποίας με βάση τα στοιχεία που διαθέτουμε...θα πρέπει να ανέρχεται στις ευρώ...». Στο ως άνω έγγραφο επισημάνθηκε επίσης ότι «...η υπηρεσία μας ενημερώθηκε για εναποθέσεις βαρελιών με περιεχόμενο άγνωστης σύστασης, ενδεχομένως επικίνδυνα απόβλητα, σε διάφορα σημεία του Πειραιά, στο Μαρκόπουλο Αττικής καθώς και σε διάφορα σημεία της Δυτικής Αττικής...». Τέλος περιήλθε στην Αρχή το υπ αρ 10453/382/ έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Πειραιά, το οποίο απευθύνεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και σύμφωνα με το οποίο «...η Υπηρεσία μας προέβη σε αυτοψία στις επί της οδού Σουλτάνη όπου διαπίστωσε ότι υπήρχαν 12 πλαστικά

4 δοχεία αγνώστου περιεχομένου και περιμετρικά αυτών υπήρχε διαρροή υγρών σκούρου χρώματος, μέρος των οποίων είχε σταθεροποιηθεί...». Γ. Διαπιστώσεις Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου: Κατά την παρούσα χρονική στιγμή το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου των τεσσάρων δοχείων που είχαν αφεθεί επί της οδού Βασιλαδίου έχει χυθεί στο έδαφος και το οδόστρωμα και ενδεχομένως έχει πλέον εκπλυθεί από τα νερά των βροχοπτώσεων, χωρίς να έχουν εφαρμοστεί οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν στη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρές επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον αλλά και στην ανθρώπινη υγεία. H ανεξέλεγκτη απόθεση δοχείων βαρελιών με άγνωστο, ενδεχομένως επικίνδυνο, περιεχόμενο, δεν είναι μεμονωμένη αλλά δυστυχώς συστηματική. Σε διάστημα ενός έτους διαπιστώθηκε ανεξέλεγκτη απόθεση σε πολλά σημεία του αστικού ιστού του Δήμου Πειραιά καθώς και σε σημεία της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής. Επισημαίνεται ότι η ανεξέλεγκτη απόθεση βαρελιών αναδεικνύει για μία ακόμη φορά την αποτυχία του εθνικού σχεδιασμού και την παραβίαση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν στη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων αλλά και την έλλειψη των ελεγκτικών μηχανισμών περιβαλλοντικής επιθεώρησης, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρές επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον αλλά και στην δημόσια υγεία. Επειδή τα δοχεία αφενός περιέχουν επικίνδυνες και τοξικές ουσίες αφετέρου παρουσιάζουν διαρροές ή εκρήγνυνται με αποτέλεσμα το περιεχόμενο τους να διαχέεται στη γύρω περιοχή είναι επιτακτική η άμεση επέμβαση των Αρμοδίων Υπηρεσιών για την διαπίστωση του προβλήματος, την ταυτοποίηση των επικίνδυνων αποβλήτων, την απομάκρυνση και ασφαλή διάθεση αυτών καθώς και την εξυγίανση και αποκατάσταση των ρυπασμένων χώρων. Οι συναρμόδιες υπηρεσίες καίτοι ενήργησαν άμεσα απλώς διαπίστωσαν το πρόβλημα. Ωστόσο, επειδή δεν είχε διαπιστωθεί η ταυτότητα των παραγωγών ή των κατόχων των επικίνδυνων αποβλήτων στις εν λόγω περιπτώσεις, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ως αρμόδια αρχή για την εκτέλεση των εργασιών απομάκρυνσης των επικίνδυνων αποβλήτων και εξυγίανση και αποκατάσταση των ρυπασμένων χώρων, δεν προέβη, μέχρι σήμερα, στις οφειλόμενες ενέργειες, επικαλούμενη έλλειψη κονδυλίων. Ως εκ τούτου παραβιάζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν στη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρές επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον αλλά και στην ανθρώπινη υγεία. Επειδή η εν λόγω δραστηριότητα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 148/2009 παραβιάζονται και οι διατάξεις αυτού που επιβάλει στις αρμόδιες υπηρεσίες τη άμεση λήψη των αναγκαίων μέτρων για την απομάκρυνση των επικίνδυνων αποβλήτων και την αποκατάσταση των ρυπασμένων χώρων.

5 Δ. Προτάσεις Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: το μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το πρόβλημα και από τη διαπίστωση αυτού κατά την αρχική αυτοψία του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροϊκονομίας της Π.Ε. Πειραιά την , χωρίς να έχει εξευρεθεί λύση μέχρι σήμερα, τη συνεχιζόμενη επιβάρυνση στο περιβάλλον και την επικείμενη απειλή για τη δημόσια υγεία, το γεγονός ότι παραβιάζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν στη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, κωλυσιεργώντας αδικαιολόγητα, την απομάκρυνση και ασφαλή διάθεση εγκαταλελειμμένων βαρελιών καθώς και την εξυγίανση και αποκατάσταση των ρυπασμένων χώρων, την αναγκαιότητα για άμεση επέμβαση των Αρμοδίων Υπηρεσιών σε τέτοιες περιπτώσεις το αίτημα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς το Υ.ΠΕ.ΚΑ. και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για διάθεση πίστωσης, το ότι η εν λόγω «δραστηριότητα» εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΠΔ148/2009 σύμφωνα με του Παρ του Παραρτήματος ΙΙΙ «...διαδικασίες διαχείρισης αποβλήτων...» που απαιτεί την λήψη άμεσων μέτρων για την αποκατάσταση της προκληθείσης ζημίας, κρίνεται αναγκαία η άμεση ικανοποίηση του αιτήματος της χρηματοδότησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ώστε να ανταποκριθεί στις επιταγές του ΠΔ 148/2009. Ενδεχομένως μέρος της δαπάνης θα μπορούσε να εξασφαλιστεί από υφιστάμενους πόρους (π.χ. από το πράσινο ταμείο) καταβαλλόμενους έστω και τμηματικά, ιεραρχώντας τη σπουδαιότητα των προβλημάτων που έχουν προκύψει και σχετίζονται με τη διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων και την ανάγκη άμεσης εφαρμογής του ΠΔ 148/2009. Σε κάθε περίπτωση κρίνεται απαραίτητο, με μέριμνα του (ΣΥΓΑ-ΠΕΖ), το οποίο έχει την ευθύνη για την ορθή εφαρμογή του ΠΔ 148/2009, να ενισχυθούν οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με τους αναγκαίους πόρους, ώστε αυτές να έχουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται άμεσα στις επιταγές του ΠΔ 148/2009. Εν αναμονή της γνωστοποίησης των ενεργειών σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας. Με τιμή Καλλιόπη Σπανού Συνήγορος του Πολίτη

6 Κοινοποίηση: 1. κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς 3. ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Ευριπίδου Πειραιάς 4.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πειραιώς Γρ. Λαμπράκη ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Κύκλος Ποιότητας Ζωής

Κύκλος Ποιότητας Ζωής Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», άρθρο 4, παράγραφος 6) ΘΕΜΑ: ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΟΣΣΙΝΙ» ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη, επιχειρηματικότητα και περιβάλλον

Ανάπτυξη, επιχειρηματικότητα και περιβάλλον Ανάπτυξη, επιχειρηματικότητα και περιβάλλον ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις Περιβαλλοντικά και λοιπά προσκόμματα στην αξιοποίηση ακινήτων ΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Υπόθεσης : 8151/2.6.2005 Πληροφορίες : Aγγελική Μποσδογιάννη Τηλέφωνα : 72 89 614 Α.Π. Επιστολής : 8151/05/5 Ημερομηνία : 5.8.2008.

Αρ. Υπόθεσης : 8151/2.6.2005 Πληροφορίες : Aγγελική Μποσδογιάννη Τηλέφωνα : 72 89 614 Α.Π. Επιστολής : 8151/05/5 Ημερομηνία : 5.8.2008. Προς: 1) Κύριο Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Αμαλιάδας 17 11523 Αθήνα 2Κύριο Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Αμαλιάδας 17 11523 Αθήνα 3) Κύριο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού Θεμιστοκλέους 7 & Γαμβέτα 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής

Κύκλος Ποιότητας Ζωής Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υπόθεση 3340/2008) ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΥΘΙΣΗ ΤΟΥ Κ/Ζ SEA DIAMOND ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β416Ι-ΕΤΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 6 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.

ΑΔΑ: Β416Ι-ΕΤΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 6 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 / 09 / 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ12/3687/14 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις»

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» Σκοπός του παρόντος σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ιευθέτησης ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ. Άνοιξης».

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ιευθέτησης ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ. Άνοιξης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-03-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: Φ7045/2966 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τµήµα Α /νση Περ/κου και Χωρικού Σχεδιασµού Τµηµα Περ/κου και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 69 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣτΠ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 69 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣτΠ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 69 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣτΠ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 72 ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 72 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 75 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-9-2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: Φ2989/3515 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τµήµα Α /νση Περ/κου και Χωρικού Σχεδιασµού Τµηµα Περ/κου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 18 Φεβρουαρίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.οικ.621/29431 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

1561/1985 "ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος της

1561/1985 ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος της KYA 5697/590/00 ΦΕΚ 405/Β/29-03-2000 Καθορισµός µέτρων και όρων για την αντιµετώπιση των κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή µονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής. ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ(Φ/Β) ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΥΛΙΚΗΣ (Υπόθεση 24473/2009)

Κύκλος Ποιότητας Ζωής. ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ(Φ/Β) ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΥΛΙΚΗΣ (Υπόθεση 24473/2009) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», άρθρο 4, παράγραφος 6) ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ(Φ/Β) ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα Ιούλιος 2013 - 2 - Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 3 Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ... 7 Α1. Νομική

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση σχεδίου νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων»

Αιτιολογική έκθεση σχεδίου νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων» Αιτιολογική έκθεση σχεδίου νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποιήσεις του ν. 2939/2001 και άλλες ρυθμίσεις για τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ3Ι-9Γ7 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΛΛ3Ι-9Γ7 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΒΛΛ3Ι-9Γ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα 25 /10/2013 Αριθ. Πρωτ. 6140 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/05/2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 5734 / 1813 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς κύριο Γιώργο Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων Θέμα: Βελτίωση διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υποθέσεις: 17005/2003, 10873/99) ΘΕΜΑ: ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΑΩΝ ΒΟΗΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Προς: Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου Κεντρικού & Νότιου Τομέα Αχαρνές 8/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΔ7Λ7-ΣΧ2. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΟΖΔ7Λ7-ΣΧ2. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4 Ταχ. Κώδικας: 104 33 Τηλ.: 213-2101102 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21-03 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθ. Πρωτ. 1521 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξίας & 112 51 Αθήνα. ΘΕΜΑ: Εφαρµογή της µε αριθ. πρωτ. 119014/7.7.2006 εγκυκλίου της Γενικής ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε

Χωροταξίας & 112 51 Αθήνα. ΘΕΜΑ: Εφαρµογή της µε αριθ. πρωτ. 119014/7.7.2006 εγκυκλίου της Γενικής ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε 1 Aρ.Πρωτ. Επιστολής: 2963/29.11.2006 Πληροφορίες: Ι. Κουφάκη Τηλ.: 210 7289676 Fax: 210 7289665 -------------------------------------- Ηµεροµηνία : 29.11.2006 Γενικό ιευθυντή Περιβάλλοντος Υπουργείο Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα