Τα πλεονεκτήματα: προϊόντα πιστοποιημένα κατά CE The advantages: CE certified products

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα πλεονεκτήματα: προϊόντα πιστοποιημένα κατά CE The advantages: CE certified products"

Transcript

1

2 Τα πλεονεκτήματα: προϊόντα πιστοποιημένα κατά CE The advantages: CE certified products Όλες οι πόρτες EUROPA-GARDESA παράγονται σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN Αντιπροσωπευτικά δείγματα των προϊόντων που κατασκευάζονται, πέρασαν από έλεγχο συμόρφωσης με τα παρακάτω πρότυπα: Διαπερατότητα Αέρα (UNI EN 1026 UNI EN 12207) Αυτή η δοκιμή αξιολογεί την ικανότητα μιας κλειστής πόρτας να αποτρέψει την διέλευση αέρα ακόμα και σε περίπτωση διαφορετικής ατμοσφαιρικής πίεσης μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Διαπερατότητα Νερού (UNI EN UNI EN 12208) Αυτή η δοκιμή λαμβάνει χώρα αμέσως μετά την δοκιμή διαπερατότητας αέρα. Αξιολογεί την ικανότητα της πόρτας να αποτρέψει την είσοδο νερού ακόμα και στην περίπτωση που εφαρμοστεί θετική πίεση στην εξωτερική πλευρά της. Αντίσταση στον αέρα (UNI EN UNI EN 12210) Κατά την δοκιμή αξιολογείται η αντοχή στη στρέβλωση υποβάλλοντας την πόρτα σε συνθήκες έντονης ανεμοπίεσης διασφαλίζοντας ότι η στρέβλωση βρίσκεται εντός ανεκτών ορίων και ότι αυτή δεν επηρεάζει τη δομή του προϊόντος. Θερμική αγωγιμότητα (UNI EN ISO & ISO ) Η δοκιμή αυτή υπολογίζει την απαγωγή θερμικής ενέργειας στην επιφάνεια και το πλαίσιο της πόρτας. Όσο μικρότερος ο συντελεστής θερμικής διαπερατότητας (Ud) του προϊόντος τόσο μεγαλύτερη η ικανότητα θερμικής μόνωσης της οικίας. Ηχομόνωση (UNI EN ISO & UNI EN ISO 717-1) Η δοκιμή αυτή προσδιορίζει το επίπεδο ηχομόνωσης μιας πόρτας τοποθετημένης μεταξύ δύο ηχομονωμένων δωματίων. Μια γεννήτρια ηχητικών κυμάτων τοποθετείται στο εξωτερικό δωμάτιο (χώρος εκπομπής) ενώ ο εξοπλισμός μετρήσεων τοποθετείται στο εσωτερικό δωμάτιο (χώρος λήψης). Ακολουθώντας τις διαδικασίες, που προβλέπονται από τα ανωτέρω αναφερόμενα πρότυπα δοκιμών, καθορίζεται ο δείκτης Rw η αριθμητική αυτή τιμή εκφράζεται σε db και αντιπροσωπεύει το επίπεδο ηχομόνωσης της πόρτας. Ακόμα και αν αναφέρεται ως «προαιρετική» απαίτηση στο πρότυπο UNI EN ο βασικός στόχος των πορτών Europa-Gardesa είναι η παροχή αντιδιαρρηκτικής προστασίας. Αντιδιαρρηκτική προστασία (UNI ENV 1627, UNI ENV 1628, UNI ENV 1629, UNI ENV 1630) Η δοκιμή αυτή αξιολογεί τη συμπεριφορά μιας πόρτας υπό στατικό φορτίο, δυναμικό φορτίο και προσπάθεια διάρρηξης (προσομοίωση τεχνικών διάρρηξης ).Για να επιτευχθεί ένα θετικό αποτέλεσμα η πόρτα δεν θα πρέπει να στραβώσει ή να υποστεί μεγαλύτερη βλάβη από εκείνη που ορίζεται στα ανωτέρω αναφερόμενα πρότυπα. All Europa-Gardesa doors are in conformity with UNI EN standard. Representative samples of the products manufactured were tested for: Air permeability (UNI EN UNI EN 12207) This test assesses the ability of a closed door to keep the air from passing through it, even when there is a difference in atmospheric pressure between the inside and outside spaces. Water permeability (UNI EN UNI EN 12208) This test, carried out after testing air permeability, assesses the ability to prevent water infiltrations even when positive pressure is applied from the outside. Wind resistance (UNI EN UNI EN 12210) This test assesses the performance of product by stressing it as if under wind pressure, making sure that the warping is within acceptable tolerance and that the structure of the product is not altered. Thermal transmittance (UNI EN ISO and ISO ) This test estimates the thermal energy dissipation (heat/cooling) of the door through its surface, including the sub frame. The smaller the thermal transmittance coefficient (Ud) of the product, the greater its ability to thermally insulate the house. Acoustic performance (UNI EN ISO and UNI EN ISO 717-1) This test determines the soundproofing of a door positioned between two acoustically insulated rooms. A sound wave generator is placed in the outer emitting room, while the measurement equipment is in the inner receiving room. Following the procedures described in the standards mentioned above, the RW value is determined - that is the numerical value expressed in db which represents the acoustic insulation of the door. Even if indicated as an optional requirements by UNI EN , the main goal of Europa- Gardesa doors remains BURLGLAR RESISTANCE. Burglar resistance (UNI ENV UNI ENV ) This test assesses the behavior of a door under static load, dynamic load and manual attack (simulation of burglary techniques). To achieve a positive test, the door must not get warped or suffer more damage than that indicated in the reference standard. Επεξήγηση Συμβόλων Πιστοποίησης CE Explanation of CE Certification Symbols Ηχομόνωση Acoustic Insulation Θερμομόνωση Thermal Insulation Μόνωση σε Αέρα & Νερό Wind &Water Insulation 1

3 Χαρακτηριστικά Προϊόντος Product Characteristics Σύστημα Sen.t.in.el: Ο ενεργός συναγερμός στην «καρδιά» της πόρτας σας. Το αντιδιαρρηκτικό σύστημα Sen.t.in.el προσαρμόζεται στο εσωτερικό της πόρτας, σε περίπτωση απόπειρας διάρρηξης εκπέμπει ένα ισχυρό ηχητικό σήμα συναγερμού διάρκειας 60 δευτερολέπτων (Νόμος 447, άρθρο 6, μέρος 1ο, ημερομηνία έκδοσης 26η Οκτωβρίου 1995). Αυτή η συσκευή είναι «αόρατη», δεν έχει καλώδια, τροφοδοτείται από μπαταρίες, και ενεργοποιείται αυτόματα κάθε φορά που κλείνεται την πόρτα. Το σύστημα Sen.t.in.el παράγει ένα ηχητικό σήμα επιβεβαιώνοντας την ενεργοποίηση του μετά την ασφάλιση της πόρτας. Η απενεργοποίηση επιτυγχάνεται απλά όταν ανοίξουμε την πόρτα με το κλειδί. Και σε αυτή την περίπτωση το σύστημα εκπέμπει πάλι ηχητικό σήμα επιβεβαιώνοντας την απενεργοποίηση του. Επίπεδα Ασφάλειας, πώς να επιλέξετε την κατάλληλη πόρτα. Η επιλογή της πόρτας εισόδου βασίζεται στις ανάγκες του κάθε ατόμου. Η πόρτα εισόδου προσδίδει κύρος και αξία στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας. Προκειμένου να οδηγηθεί ο πελάτης στην σωστή επιλογή πόρτας εισόδου, έχουν θεσμοθετηθεί επίσημα 6 διαφορετικά επίπεδα ασφάλειας. Η κλάση 1 αποτελεί μια απλή εκδοχή για περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις, ενώ οι κλάσεις 6 και 5 αφορούν χώρους με ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες ασφάλειας. Οι κλάσεις 2, 3 και 4 είναι οι πλέον κατάλληλες για κατοικίες. Κιτ επιδόσεων της Europa- Gardesa. Τα κιτ επιδόσεων της Europa- Gardesa είναι οι συνδυασμοί μονωτικών υλικών και ειδικών συστημάτων σφράγισης που επιτρέπουν να βελτιωθεί περισσότερο το επίπεδο μόνωσης σε σχέση με τις στάνταρ πόρτες. Κιτ 1: πρόκειται για ένα σύστημα που βασίζεται στη δομή του πλαισίου και προσφέρει στην πόρτα καλύτερη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Χρησιμοποιείται σε πόρτες με μόνωση, ανεμοφράκτη και διπλό λάστιχο σφράγισης. Κιτ 2: πρόκειται για ένα σύστημα σφράγισης του κάτω μέρους της πόρτας με την χρήση μιας προσθήκης αλουμινίου για να καλυφτεί και η τέταρτη πλευρά του φύλλου έτσι ώστε να βελτιωθεί συνολικά η ακουστική και θερμική μόνωση της πόρτας. Χρησιμοποιείται σε πόρτες με μόνωση, ανεμοφράκτη και διπλό λάστιχο σφράγισης. Κιτ 3: αποτελείται από μια πρόσθετη εσωτερική μόνωση στο φύλλο, ένα εξωτερικό πάνελ με πάχος πάνω από 12mm και μόνωση στο εσωτερικό της κάσας. Αυτό το κιτ επιτυγχάνει καλύτερη θερμομόνωση και χρησιμοποιείται σε μονόφυλλες πόρτες των κατηγοριών 2 και 3 με ανεμοφράκτη και διπλό λάστιχο σφράγισης. Κιτ IDRO: Αυτό το κίτ έχει μελετηθεί έτσι ώστε να εξαλείφει την διείσδυση νερού από την κάτω πλευρά της πόρτας όταν αυτή δεν διαθέτει σκαλοπάτι ή υδατοφράκτη. Συνδυάζει την απόδοση με την λειτουργικότητα και χρησιμοποιείται σε πόρτες με μόνωση της κατηγορίας 2 και 3 με ανεμοφράκτη και διπλό λάστιχο σφράγισης. Sen.t.in.el: the active alarm in the heart of the door. The anti-burglary system Sen.t.in.el is fitted inside the door, with the aim to create a strong acoustic alarm system of 60 seconds (Law n. 447, article 6 part 1, dated 26th October 1995), to the burglar attacks. This device is invisible, it does not have cables, it is supplied with batteries and it is active automatically with the closure of the door. Sen.t.in.el generates a beep to confirm the activation after the closure. The deactivation is obtained easily opening the door with the key. Also in this case, an acoustic signal, confirms the deactivation. Security classes: how to choose the right door. The choice of the entrance door has done examining the different needs of each person. It is considered the prestige and the patrimony inside the house or in the work place. So, in order to guide the customer easily to the best solution, officially there are six different security classes. As the class 1 is used when particular risks are not present and the protective capacity of the classes 5 and 6 is necessary only in places with higher value, the more suitable ones to residential places and to homes are the classes 2,3 and 4. Performance kits of Europa-Gardesa. The performance kits of Europa-Gardesa are the combinations of insulated materials and special seals that allow to improve the insulated performances of the door than those with the standard features. Kit 1: it is a system based on the structure of the frame that allows to obtain a good thermal and acoustic insulation. It used on insulated doors, with mobile drop sill and double rubber seal. Kit 2: it is a closure of the bottom part of the door, with the addition of the aluminium seat to create the quarter side improving the acoustic insulated properties of the door. It is used on insulated doors, with mobile drop sill and double rubber seal. Kit 3: it is composed of an internal additional insulation in the leaf, an external panel with a minimum thickness of 12mm and with moldings fitted on the frame. This kit allows to reach a good acoustic and thermal insulation. It used on singles doors, insulated, of class 2 and class 3, with mobile drop sill and double rubber seal. Kit IDRO: it has been studied appropriately to eliminate water infiltration trough the door without inserting steps or sills, but combining performance and functionality. It is used on single doors, insulated, of class 2 and class 3, with mobile drop sill and double rubber seal. 2

4 F3000C-V C 3 ΚΛΑΣΗ L A S S Επίπεδα Ασφάλειας Security Levels F3000C-V2 Κλειδαριά Κυλίνδρου. Με την χρήση του μηχανικού σύρτη μπλοκαρίσματος ασφαλίζουμε την πόρτα σε περίπτωση που παραβιαστεί ο κύλινδρος της κλειδαριάς, οι πείροι ασφάλισης συμβάλουν στην υψηλή ασφάλεια ενώ το εξάρτημα προστασίας κυλίνδρου παρέχει ασφάλεια στην εξωτερική πλευρά της πόρτας. Στην εσωτερική πλευρά υπάρχει το πόμολο και το σύστημα κλειδώματος. Τα κλειδιά παρέχονται σε σφραγισμένη συσκευασία. 13 European Cylinder Lock. Locking with blocking-system in case of forced extraction of the Cylinder, deadbolts operates by high security Europrofile Cylinder, equipped by defender on external side, from inside are the handle and the locking system. Keys are in sealed package. STANDARD CARD /10 Ατσάλινα φύλλα. 12/10 Steel leaf. Ατσάλινα πλαίσια ενίσχυσης. Steel reinforcing box sections Ευρυγώνιο Ματάκι 180 ο. 180 o Wide-angle Spyhole. Ατσάλινη μπορντούρα με πλαστικοποίηση. Edging strip plasticized steel Διπλοί Πείροι ασφαλείας. Double Deadbolts. Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες σε ύψος/βάθος. Adjustable hinges in height and depth Λάστιχο σφράγισης. Rubber seal. Πάνελ επένδυσης. Panel. OPTIONAL μπουλόνια μεντεσέδων. 3 hinge bolts. Ψευδόκασα. Sub frame Ανεμοφράκτης. Mobile drop seal. Κλειδαριά. Locking device. SEN.T.IN.EL 7. 15/10 Ατσάλινο πλαστοικοποιμένο πλαίσιο. 15/10 Plasticized steel frame. Ηχομόνωση Acoustic Insulation Θερμομόνωση Thermal Insulation Μόνωση σε Αέρα & Νερό Wind &Water Insulation Περιμετρικοί Πείροι Ασφαλείας Perimeter Security Pins Εσωτερικός Ηχητικός Συναγερμός Internal Sound Alarm 3

5 MIMETIC 7 C 3 ΚΛΑΣΗ L A S S Επίπεδα Ασφάλειας Security Levels MIMETIC Ευρωπαϊκή Κλειδαριά Κυλίνδρου. Κλείδωμα με τον μηχανικό σύρτη μπλοκαρίσματος για την περίπτωση παραβίασης του κυλίνδρου, οι πείροι ασφαλείας συμβάλουν στην υψηλή ασφάλεια της πόρτας ενώ το εξάρτημα προστασίας του κυλίνδρου κλειδαριάς παρέχει ασφάλεια στον κύλινδρο. Τα κλειδιά παρέχονται σε σφραγισμένη συσκευασία. European Cylinder Lock. Lock with blocking system in case of forced extraction of the Cylinder, deadbolts operates by a high security Euro profile Cylinder and equipped by a defender on external side. Keys are in a sealed package. Ο σχεδιασμός της πόρτας Mimetic. Κατά την διάρκεια των ετών η Europa-Gardesa έχει αφιερώσει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αισθητική της πόρτας, επενδύοντας στην έρευνα νέων υλικών και ιδεών για νέα σχήματα. Το σχέδιο της πόρτας έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο και το άψογο στυλ προκαλεί επανάσταση στο χώρο και αυτό έγινε με την συνεργασία σχεδιαστών και αρχιτεκτόνων. Η Europa-Gardesa προτείνει σειρές πόρτας οι οποίες συνθέτουν ένα όμορφο περιβάλλον με κυρίαρχο στοιχείο τη δημιουργικότητα και την φαντασία. Πόρτες μοντέρνας, εκκεντρικής σχεδίασης, πολύχρωμες και με σύγχρονο εξοπλισμό τόσο για εσωτερικούς χώρους όσο και για εξωτερικούς, δίνουν την ευκαιρία στην εταιρία να προσφέρει μια νέα αισθητική στον χώρο σας. STANDARD CARD 5 Mimetic Design. During the years, Europa-Gardesa has dedicated a particular interest to the beauty of the door, investing on the research of materials and ideas to study new shapes. With the idea to make the door as a design protagonist object and to do a great style revolution, the main contribute arrived by the collaboration with designers, architects and international designers. Europa-Gardessa proposes collections that opens towards beauty worlds, creativity and fantasy. Modern, eccentric, colorful and new solutions for inside and outside doors, has given the opportunity to the Company to offer new aesthetics and new visible languages for the door o max /10 Ατσάλινα φύλλα με ειδική επεξεργασία της επιφάνειας (aluminised). 12/10 Aluminized steel leaf. Ατσάλινα πλαίσια ενίσχυσης. Steel reinforcing box sections. Διπλοί Πείροι ασφαλείας. Double Deadbolts. Κρυφοι Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες σε ύψος/βάθος. Adjustable hidden hinges in height and depth Περιμετρική ατσάλινη μπορντούρα. Polished steel edging strip. Πάνελ εσωτερικής πλευράς. Polished steel edging strip. Διπλό λάστιχο σφράγισης. Double rubber seal. Εσωτερική μόνωση από πετροβάμβακα. Inside rock-wool insulating panel. Ανεμοφράκτης. Mobile drop sill. STANDARD MIMETIC 40dB 1.7 W/m 2 K Αντοχή σε Ανεμοπίεση, Πίεση. Wind resistance, Pressure. Αντοχή σε Ανεμοπίεση, Κάμψη πλαισίου. Wind resistance, Inflection frame. Αεροδιαπερατότητα. Air Permeability. 3 C μπουλόνια μεντεσέδων. 3 hinge bolts. 12. Άνοιγμα φύλλου 90 ο max. Door opening 90 o max. 6. Ατσάλινο πλαίσιο βαμμένο. Painted steel frame. Ο συγκεκριμένος τύπος πόρτας δεν δέχεται ευρυγώνιο μάτι 180 ο. 180 o Wide-angle spyhole is not applicable for this type of door. Ηχομόνωση Acoustic Insulation Θερμομόνωση Thermal Insulation Μόνωση σε Αέρα & Νερό Wind &Water Insulation Περιμετρικοί Πείροι Ασφαλείας Perimeter Security Pins 4

6 CAVO FUTURA CAVO DYNAMIC 8 C 3 ΚΛΑΣΗ L A S S CAVO FUTURA Επίπεδα Ασφάλειας Security Levels CAVO DYNAMIC STANDARD CARD STANDARD CARD OPTIONAL OPTIONAL 9 6 CAVO FUTURA SEN.T.IN.EL Ηλεκτρικό κοντρόλ επιτρέπει το άνοιγμα και το κλείσιμο του μηχανισμού κλειδώματος, με αυτόματη λειτουργία ενώ οι πείροι ασφαλίζουν και απασφαλίζουν αυτόματα. Λειτουργία: η πόρτα μπορεί να ανοίξει -από την έξω πλευρά αγγίζοντας το πόμολο ενώ κρατάμε το ειδικό ηλεκτρονικό κλειδί Easy key. -Χρησιμοποιώντας το κλειδί αναμετάδοσης D25 και από τις δύο πλευρές της πόρτας. -Με το πάτημα ενός κουμπιού μόνο από την εσωτερική πλευρά. Η ηλεκτρική τροφοδοσία είναι των 9V (από εξωτερικό μετασχηματιστή). Υπάρχει επίσης και σύστημα έκτακτης ανάγκης που τροφοδοτείται από μπαταρίες 1,6 Α Ni-Mh 6x1,2V. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης το άνοιγμα της πόρτας μπορεί να γίνει από την εξωτερική πλευρά με μηχανικό κλειδί και από την εσωτερική πλευρά με τον μηχανισμό κλειδώματος. Το άνοιγμα της πόρτας μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά με την χρήση του κωδικού ενεργοποίησης. SEN.T.IN.EL CAVO DYNAMIC Ηλεκτρικό κοντρόλ επιτρέπει το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας μέσα σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα, ενεργοποιώντας τους πείρους ασφαλείας. Το άνοιγμα ή κλείσιμο από την εξωτερική πλευρά γίνεται πλησιάζοντας το κοντρόλ στην κλειδαριά ενώ από την εσωτερική πλευρά, με το πάτημα ενός κουμπιού ή πλησιάζοντας το κοντρόλ στην κλειδαριά. Η τροφοδοσία ρεύματος παρέχεται από 6 αλκαλικές μπαταρίες 1,5V μεγέθους D. Το άνοιγμα της πόρτας σε έκτακτη ανάγκη από την εξωτερική πλευρά, γίνεται με την χρήση του κλειδιού στον υψηλής ασφάλειας Ευρωπαϊκό κύλινδρο ενώ από την εσωτερική πλευρά γυρνώντας το σύστημα έκτακτης ανάγκης με το χέρι. 12 CAVO FUTURA Fully powered controls that allow the opening and the closing of the locking system, automatically operating the outlet and inlet of deadbolts. Functioning: the door can either be opened: -From the external side by touching the knob, wearing the special EASY electronic key. -Using TRANSPONDER D25key on the internal or external side; -By pushing the button, only from the internal side. Electric power supply 9V(by external transformer). Equipped with 1,6A and emergency batteries Ni-Mh 6x1,2V. Emergency opening with mechanical key for European Cylinder protected by defender on the external side, hidden thumbturn knob for the Cylinder on the internal side. Electronic emergency opening can be achieved using the code activated by the user. 4 Easy controls= αυτόματο άνοιγμα της πόρτας με το άγγιγμα του εξωτερικού πόμολου. 1 Remote Control= αυτόματο άνοιγμα της πόρτας όταν το control και ο αισθητήρας της πόρτας έρθουν σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. CAVO DYNAMIC Fully powered controls allow the opening and the closing of the locking system within few seconds, activating automatically the dead bolts outlet and inlet. Working: from outside approaching the Transponder key to the device, from inside opening by push-button or by approaching the key to the device. Power supply with 6 alkaline batteries 1,5V-D size. Emergency opening: from outside with high security European Cylinder key protected by a defender, from inside by tilting the emergency opening system. 5 Remote Control= αυτόματο άνοιγμα της πόρτας όταν το control και ο αισθητήρας της πόρτας έρθουν σε μικρή απόσταση μεταξύ τους /10 Φύλλο από ατσάλι. 18/10 Steel leaf. 7. Ευρυγώνιο Ματάκι 180 ο. 180 o Wide-angle Spyhole. 2. Ατσάλινα πλαίσια ενίσχυσης. Steel reinforcing box sections. 8. Περιμετρική ατσάλινη μπορντούρα με πλαστικοποίηση. Edging strip plasticized steel. 3. Διπλοί Πείροι ασφαλείας. Double Deadbolts. 9. Πάνελ εσωτερικής πλευράς. Door facing panel. 4. Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες σε ύψος/βάθος. Adjustable hinges in height and depth. 10. Διπλό λάστιχο σφράγισης. Double rubber seal μπουλόνια μεντεσέδων. 5 hinge bolts. 15/10 ατσάλινο πλαίσιο με πλαστικοποίηση. 15/10 plasticized steel frame Εσωτερική μόνωση από πετροβάμβακα. Rock-wool insulating panel. Ανεμοφράκτης. Mobile drop sill. Σύστημα ανοίγματος έκτακτης ανάγκης (εσωτερική πλευρά) Internal emergency opening Εσωτερική Πλευρά Internal Side Εξωτερική Πλευρά External Side Ηχομόνωση Acoustic Insulation Θερμομόνωση Thermal Insulation Μόνωση σε Αέρα & Νερό Wind &Water Insulation Περιμετρικοί Πείροι Ασφαλείας Perimeter Security Pins Εσωτερικός Ηχητικός Συναγερμός Internal Sound Alarm 5

7 RZ98C C 4 ΚΛΑΣΗ L A S S Επίπεδα Ασφάλειας Security Levels STANDARD CARD RZ98C 5 3 RZ98C Σύστημα κλειδαριάς με επανακωδικοποίηση και κύλινδρο Ευρωπαϊκού τύπου, με 3 κλειδιά σε σφραγισμένη συσκευασία και ροζέτα προστασίας του κυλίνδρου από την εξωτερική πλευρά της πόρτας. Οι κλειδαριές είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη. RZ98C Re codeable locking system with deadbolts operates with double bit key, nr3 keys in a sealed package and high security Euro-profile Cylinder with a defender for the external side. The locks are independent one from the other. Κατηγορία ασφάλειας 4. Παρέχει προστασία από διαρρήκτες εξοπλισμένους με κοπίδια, σφυρί, τσεκούρι, πριόνι, ηλεκτρικό τρυπάνι και κόφτες μετάλλων. Η πόρτα με κατηγορία ασφαλείας 4 τοποθετείται συνήθως σε τράπεζες, καταστήματα κοσμημάτων, εργαστήρια, νοσοκομεία, και απομακρυσμένα πολυτελή σπίτια. Οι πόρτες αυτής της κατηγορίας δοκιμάζονται στην αντίσταση κατά της παραβίασης της κλειδαριάς μέσω του κυλίνδρου ή μέσω των κουμπιών του μηχανισμού της κλειδαριάς, στην αντοχή σε πυρά όπλου και εργαλεία διάτρησης. Security class 4. Provides protection against burglars equipped with scalpels, hummer, ax, hand saw, power drill, metal shears etc. The use of doors with security class 4 recommended for banks, jewelry stores, laboratories, hospitals and elegant isolated houses. The doors of this class have been tested by trying to pick the lock, through the cylinder or the buttons of locking mechanism, tested also the resistance to gunfire and drilling tools. 16 OPTIONAL /10 Φύλλο από ατσάλι. 18/10 Steel leaf. Ατσάλινα πλαίσια ενίσχυσης. Steel reinforcing box sections. Διπλοί Πείροι ασφαλείας. Double Deadbolts. Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες σε ύψος/βάθος. Adjustable hinges in height and depth. 5 μπουλόνια μεντεσέδων. 5 hinge bolts Πάνελ επένδυσης. Panel. Διπλό λάστιχο σφράγισης. Double rubber seal. Εσωτερική μόνωση από πετροβάμβακα. Rock-wool insulating panel. Ανεμοφράκτης. Mobile drop sill. Σύρτης ασφαλείας. Safety block device. STANDARD RZ98C 38dB 2.1 W/m 2 K Αντοχή σε Ανεμοποίεση, Πίεση. Wind resistance, Pressure. Αντοχή σε Ανεμοποίεση, Κάμψη πλαισίου. Wind resistance, Inflection frame. Αεροδιαπερατότητα. Air Permeability. 3 C /10 ατσάλινο πλαίσιο με πλαστικοποίηση. 15/10 plasticized steel frame. 14. Ράβδος ενίσχυσης οπλισμού. Reinforcing round bar. 7. Ευρυγώνιο Ματάκι 180 ο. 180 o Wide-angle Spyhole. 15. Βάση λαβής Μαγγανίου. Manganese plate. 8. Περιμετρική ατσάλινη μπορντούρα. Polished steel edging strip. Ηχομόνωση Acoustic Insulation Θερμομόνωση Thermal Insulation Μόνωση σε Αέρα & Νερό Wind &Water Insulation Περιμετρικοί Πείροι Ασφαλείας Perimeter Security Pins 6

8 C 3 ΚΛΑΣΗ L A S S Aluminium Bronze Πόμολα Εσωτερικής Πλευράς / Internal Satined Brass Polished Brass Satined Chrome Polished Chrome F3000C-V2 Aluminium Bronze Πόμολα Εξωτερικής Πλευράς / External Satined Brass Polished Brass Satined Chrome Polished Chrome Πόμολο Handle PI1171 PI117Α PI1170 PI117Β PI1177 Πόμολο Handle PΕ1191 PΕ119Α PΕ1190 PΕ119Β PΕ1197 Ροζέτα Keyhole Plate Ροζέτα ασφαλείας Plate with defender system Πόμολο Μπίλια Knob PI1181 PI118Α PI1180 PI118Β PI1187 Σταθερό/Fixed Περιστρεφόμενο/ Turning Πόμολο Μπίλια Knob PΕ1171 PΕ1181 PΕ117Α PΕ118Α PΕ1170 PΕ1180 PΕ117Β PΕ118Β PΕ1177 PΕ1187 Ροζέτα Keyhole Plate Ροζέτα ασφαλείας Plate with defender system C 3 ΚΛΑΣΗ L A S S CAVO FUTURA CAVO DYNAMIC Τα πόμολα με φινίρισμα Aluminium Bronze περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό. The handles with Aluminium Bronze finishing are included in the basic equipment. Polished Chrome Satined Chrome Polished Brass Satined Brass Εξωτερική Λαβή External Handle Εσωτερική Λαβή Internal Handle Εξωτερική Λαβή External Handle Εσωτερική Λαβή Internal Handle Εξωτερική Λαβή External Handle Εσωτερική Λαβή Internal Handle Εξωτερική Λαβή External Handle Εσωτερική Λαβή Internal Handle ΜΙ4057 ΜΕ4057 ΜΙ405B ΜΕ405B ΜΙ4050 ΜΕ4050 ΜΙ405A ΜΕ405A 7

9 C 3 ΚΛΑΣΗ L A S S Πόμολο Handle H1045 Πόμολα Εσωτερικής Πλευράς / Internal Polished Chrome H354 H1048 MIMETIC Πόμολο Handle H1045 Πόμολα Εξωτερικής Πλευράς / External Polished Chrome H354 H1048 Λαβή Τόξο Handle-bar Arc. Με With Σύστημα Κλειδώματος Locking Knob Ροζέτα ασφαλείας Plate with defender system Κ1165 Κ332 Λαβή Κορόνα / Handle Crown. Ή Or Πόμολο Handle Ροζέτα Keyhole Plate Ροζέτα ασφαλείας Plate with defender system Τα παραπάνω πόμολα (εκτός της λαβής Τόξο και Κορόνα ) διατίθενται και σε φινίρισμα Satined Chrome The above handles (exsept Bar handle-bar and the Crown handle) are also available in Satined Chrome finish. Το κόστος των λαβών της MIMETIC δεν συμπεριλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό. The cost of MIMETIC handles is not included in standard equipment. C 4 ΚΛΑΣΗ L A S S Aluminium Bronze PI3511 Antique Brass PI351C Πόμολα Εσωτερικής Πλευράς / Internal Satined Brass PI351Α Polished Brass PI3510 Satined Chrome PI351Β Polished Chrome PI3517 RZ98C Aluminium Bronze PE1221 Πόμολα Εξωτερικής Πλευράς / External Antique Brass PE122C Satined Brass PE122Α Polished Brass PE1220 Satined Chrome PE122Β Polished Chrome PE1227 Πόμολο Handle Πόμολο Handle Σταθερό/Fixed Περιστρεφόμενο/ Turning PE1201 PE1211 PE120C PE121C PE120A PE121A PE1200 PE1210 PE120B PE121B PE1207 PE1217 Σύστημα Κλειδώματος Locking Knob Πόμολο Μπίλια Knob Πόμολο Μπίλια Knob PI3521 PI352C PI352Α PI3520 PI352Β PI3527 Ροζέτα Keyhole Plate Σύστημα Κλειδώματος Locking Knob Ροζέτα ασφαλείας Plate with defender system 8 Τα πόμολα με φινίρισμα Aluminium Bronze περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό. The handles with Aluminium Bronze finishing are included in the basic equipment.

10 LISCI COLLECTION YT03 Natural Tanganyka YT04 Light Tanganyka YR03 Natural Oak YN23 Light Walnut Mansonia YR05 Oak Antique YC13 Natural Chestnut YC14 Light Chestnut YT53 Teak Πάνελ από Mdf και βαμμένο καπλαμά: 5mm πάχος. / Mdf panel veneered and painted: 5mm thickness. 9

11 DIFFUSION COLLECTION - LINK F4181K Brown Stone / Moro Oak F4182K Star Grey / Graphite Oak F4183K Samarcanda / Teak F4184K Samarcanda / Moro Oak F4185K White Pearl / Gypsum Oak F4381K Brown Stone / Moro Oak F4382K Star Grey / Graphite Grey DIFFUSION COLLECTION - NEXUS F4383K Samarcanda / Teak F4384K Samarcanda / Moro Oak F4385K White Pearl / Gypsum Oak Πάνελ από ξύλο και μάρμαρο: 12mm πάχος. / Wood and Marble panel: 12mm thickness. Δεν δέχονται ευρυγώνιο ματάκι 180 ο. 10 Wide-angle spyhole of 180 o is not applicable.

12 MINIMAL COLLECTION Avana (F1726K - Natural Oak) Budapest (F1321K - Light Tanganyka) Cracovia (F1523K - Red Cherry) Panama (F1429K - Grey Line) Bogota (F1828K - Teak) Tirana (F1222K - Walnut on Strips) Riga (F1124K - Yellow Cherry) Lima (F1627K - Dark Oak) Πάνελ από Mdf Laminated: 21mm πάχος. / Mdf panel special laminated: 21mm thickness. 11

13 LISCI COLLECTION - LINE collection YF16 (Natural Ash/Wenge Lines) YW06 (Natural Wenge/Ash Lines) YR16 (Natural Oak/Wenge Lines) YR17 (Whitening Oak/Wenge Lines) YΤ28 (Natural Tanganyka/ Mahogany Lines) YΝ63 (Walnut Natural/Wenge Lines) YC28 (Natural Cherry/Wenge Lines) Y902 LISCI COLLECTION Y905 (Portland Horizontal / Aluminium Lines) (Seattle Vertical / Aluminium Lines) log in log out Πάνελ από Mdf και βαμμένο καπλαμά: 5mm πάχος. Mdf panel veneered and painted: 5mm thickness. 12 Πάνελ Laminated: 5mm πάχος. / Laminated panel: 5mm thickness.

14 LISCI COLLECTION - ZENITH collection YR14 Natural Oak YF15 Natural Ash YF05 Natural Beech YC27 Natural Cherry Πάνελ από Mdf και βαμμένο καπλαμά: 5mm πάχος. / Mdf panel veneered and painted: 5mm thickness. 13

15 LISCI COLLECTION - HORIZON collection YR20 Grey Oak YF14 Natural Ash YW04 Natural Wenge YC26 Natural Cherry Πάνελ από Mdf και βαμμένο καπλαμά: 5mm πάχος. / Mdf panel veneered and painted: 5mm thickness. 14

16 STILE COLLECTION Tokio (M4123A - Natural Pine) Rimini (M2916A - Mahogany) Bilbao (M4347A - Italian Walnut) Capri (M2633A - Natural Douglas) Flamengo (M3024A - Stained Pine) Serrano (M3241A - Stained Oak) Sonora (MC141A - Stained Oak) Μασίφ ξύλο: 22mm πάχος. / Mixer wood: 22mm. 15

17 Calgary Toronto (RD306B-Walnut Tanganyka) (RD506B-Walnut Tanganyka) ELITE COLLECTION Calibro (RH440B-Oak Antique) Napoli (R6140B-Oak Antique) Palermo (M6034A-Stained Douglas) ELITE COLLECTION Sidney (RD641B-Stained Oak) Πάνελ από κόντρα πλακέ θαλάσσης 15mm. 15mm Marine plywood. 15mm 15mm 14mm 14mm Πάνελ από κόντρα πλακέ θαλάσσης. / Marine plywood. Lione A (RE673C-Mahogany) BASIC COLLECTION Lugano A (RE772C-Italian Walnut) Madrid A (RF274C-Cherry) Monterey (MC516A-Mahogany) Μασίφ ξύλο: 22mm πάχος. Mixer wood: 22mm. Tucson (MC616A-Mahogany) Για ορισμένα από τα σχέδια των πάνελ και ανάλογα με τη διάσταση της πόρτας, ενδέχεται να μην είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ευρυγώνιο ματάκι 180 ο. For some panels and depending on the dimensions of the door, it may not be possible to use wide-angle spyhole. Πάνελ με κόντρα πλακέ θαλάσσης Okoume 8mm πάχος και MDF 12mm. Okoume marine plywood 8mm thickness and MDF 12mm. 16 Μασίφ ξύλο: 22mm πάχος. / Mixer wood: 22mm.

18 - Vik (F2368K-Stained Pine) MINIMAL COLLECTION Helsinki (F2465K-Stained Oak) Acapulco (F2867K-Natural Pine) SISTEMA COLLECTION PS4 (R1041B-Stained Oak) PS5 (R1124B-Stained Pine) Acapulco (F2863K-Mahogany) Salvador (F2662K-Italian Walnut Tanganyka) San Paolo (F2566K-Oak antique) PS6 (R1209B-Bronze) PR2 (R0234B-Stained Douglas) Για ορισμένα από τα σχέδια των πάνελ και ανάλογα με τη διάσταση της πόρτας, ενδέχεται να μην είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ευρυγώνιο ματάκι 180 ο. For some panels and depending on the dimensions of the door, it may not be possible to use wide-angle spyhole. Πάνελ κόντρα πλακέ θαλάσσης Okoume με (ανοξείδωτα στοιχεία):14mm πάχος. Okoume marine plywood panel (with inox inserts): 14mm thickness. 17 Πάνελ από κόντρα πλακέ θαλάσσης: 14mm πάχος. Marine plywood panel: 14mm thickness.

19 C 2340 C 2370 C 2140 C 2130 C 1180 C 1300 C 2070 C 2080 C 2290 C 1360 C 1160 C 1160S C 1000F Εξωτερική επένδυση αλουμινίου 5mm (MDF με φύλλο αλουμινίου). / Aluminium Panel 5mm (MDF with aluminium sheet). Τα Πάνελ Αλουμινίου έχουν την δυνατότητα βαφής σε όλες τις αποχρώσεις του Χρωματολόγιου Europa. The alumunium Panels can be painted in all shades of the Europa Colour gallery. 18

20 Αποχρώσεις Panel Εσωτερικής Πλευράς Colour Shades For Internal Side 1. Natural Tanganyka 11. Stained Oak 20. Stained Knotless Pine 89. Natural Beech 136. Yellow Cherry 2. Light Tanganyka 12. Oak Antique 22. Teak 120. Portland Laminated 137. Grey Line 4. Light Mahogany 13. Natural Douglas 30. Grey Oak 121. Seattle Laminated 138. White 5. Bright Light Mahogany 14. Natural Chestnut 80. Walnut Natural on Stripes 130. Teak 139. Natural Oak 6. Dark Mahogany 15. Natural Ash 84. Whitening Oak 131. Light Ash 170. White Gardesa (lacquered) 7. Light Walnut Mansonia 16. Stained Douglas 85. Natural Wenge 132. Light Tanganyka 8. Natural Italian Walnut 17. Light Chestnut 86. Natural Ebany 133. Walnut on Stripes 9. Italian Walnut on stripes 18. Natural Cherry 87. Natural Walnut 134. Dark Oak 10. Natural Oak 19. Natural Knotless Pine 88. Natural Zebrano 135. Red Cherry 19 Οι παραπάνω αποχρώσεις πιθανόν να παρουσιάζουν ελαφρές αποκλίσεις στο τελικό αποτέλεσμα. The colour shades represented in this colour gallery, may present some light deviation on the final aspect.

100 110 115 130 160 180 230 240 245 260 602 608 609 615 616 617 618 619 621 624 629 701 702 Θεσσαλονίκη

100 110 115 130 160 180 230 240 245 260 602 608 609 615 616 617 618 619 621 624 629 701 702 Θεσσαλονίκη ALUMINIUM SYSTEMS 100 110 115 130 160 180 230 240 245 260 602 608 609 615 616 617 618 619 621 624 629 701 702 Θεσσαλονίκη 2001 2101 2201 2301 2401 2435 2450 2500 3160 3390 3500 3510 3520 3530 3540 3550

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39 Σύστημαεισόδουμεθερμοδιακοπή, κατάλληλογια κατασκευές υψηλών προδιαγραφών με πάνελ ή υαλοπίνακες σε πληθώρα τυπολογιών. Το σύστημα ALBIO 135 λόγω της στιβαροτητάς του είναι κατάλληλο για εφαρμογή όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SECURITY STEEL DOORS

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SECURITY STEEL DOORS ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SECURITY STEEL DOORS εταιρεία ιδρύθηκε το 1994, και ασχολείται Η αποκλειστικά µε την κατασκευή θωρακισµένης πόρτας ασφαλείας. Στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 5000 m2. Εξοπλισµένη

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM ΝΕΟ Kλειδαριά γραναζωτή ΠΡΟΪΟΝ για όλες τις σειρές αλουμινίου Η κλειδαριά TOP GEAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε ανοιγόμενο προφίλ αλουμινίου. Αποτελείται από την κεντρική κλειδαριά

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL SPECIFICATIONS 08 Οι πόρτες Laminate συνδυάζουν δύο βασικά χαρακτηριστικά. Χαμηλή τιμή και μέγιστη ποιότητα εξαιτίας της αποδεδειγμένης αντοχής τους. Προτείνουμε κάσα σε οβάλ ή ίσια μορφή, επίσης διαφορετικά χρώματα

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

Χαμηλές Βιβλιοθήκες Low Cabinets

Χαμηλές Βιβλιοθήκες Low Cabinets Δελτίο Χαρακτηριστικών Είδους Item Data Sheet Χαμηλές Βιβλιοθήκες Low Cabinets Χαμηλές Βιβλιοθήκες (Μπουφέ) από πλαίσια μελαμίνης σε διάφορα χρώματα επιλογής, επενδυμένα με PVC. Ο σκελετός και η πλάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS 107 OFFICE PARTITION SYSTEM ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Χωρίσµατα γραφείων που συνθέτουν αρµονικά ένα λειτουργικό και µοντέρνο επαγγελµατικό χώρο. Εξασφαλίζουν ηχοµόνωση, συµβάλλοντας στη δηµιουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ DOORS FOR MODERNIZATION

ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ DOORS FOR MODERNIZATION ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ DOORS FOR MODERNIZATION ΠΟΡΤΑ ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANELS CENTRE PARTING LANDING DOOR.1. Πόρτα ορόφου χωρίς κάσωμα, για ανακαινίσεις Landing door without frames, for modernization

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΠΑΖΕΣ. SWIng Doors WITH ALUMINUM PROFILES

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΠΑΖΕΣ. SWIng Doors WITH ALUMINUM PROFILES ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΠΑΖΕΣ SWIng Doors WITH ALUMINUM PROFILES ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / SWING DOORS ΜΕ ΜΠΑΖΑ/ PROFILE TYPES Μπάζα πομπέ 125mm / Profile Curved 125mm INAL PATENT INAL PATENT KAΠΑΚΙ ΜΠΑΖΑΣ 125mm

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Επειδή η ασφάλεια πρέπει να είναι πιστοποιημένη

ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Επειδή η ασφάλεια πρέπει να είναι πιστοποιημένη ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Επειδή η ασφάλεια πρέπει να είναι πιστοποιημένη Πάρου & Μπενάκη 01 Βάρη Αθήνα Τ.Κ. 16672, Τηλ: 211 4067307 FAX: 211 4067307 e mail: info@alutrust.com www.alutrust.com

Διαβάστε περισσότερα

AΔ 1 ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΔΡΥΣ EMBOSSED OAK AΔ 2. σελ.2 σελ.4

AΔ 1 ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΔΡΥΣ EMBOSSED OAK AΔ 2. σελ.2 σελ.4 ΔΚ 1 σελ.3 AΔ 1 ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΔΡΥΣ EMBOSSED OAK AΔ 2 ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΔΡΥΣ EMBOSSED OAK σελ.2 σελ.4 ΔΡ 1 ΔΡΥΣ OAK ΟΚ 1 ΟΞΙΑ ΚΑΔΡΕΤΟ FRAMED BEECH σελ.3 σελ.5 ΑΔ 5 ΔΕΣΠΟΤΑΚΙ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΜΕ ΠΟΡΟ ASH ΛΑ 1 ΛΑΚΑ Φ1 LACQUER

Διαβάστε περισσότερα

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components 3 γνωρίστε τον κόσμο της ανοδίωσης discover the anodized world Η εταιρεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ-ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, με συνεχή παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ALUMINIUM DOOR SYSTEMS

ALUMINIUM DOOR SYSTEMS ALUMINIUM DOOR SYSTEMS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ SCHÜCO ADS 90.SI ADS 75.SI 2 Aluminium Door Systems Η ενεργειακή απόδοση και ο θερμικός συντελεστής διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο

Διαβάστε περισσότερα

είναι μια Ελληνική εταιρία που ταύτισε το όνομά της με το χώρο των Επενδεδυμένων προφίλ Εσωτερικής και Θωρακισμένης

είναι μια Ελληνική εταιρία που ταύτισε το όνομά της με το χώρο των Επενδεδυμένων προφίλ Εσωτερικής και Θωρακισμένης Η Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - PROFIL είναι μια Ελληνική εταιρία που ταύτισε το όνομά της με το χώρο των Επενδεδυμένων προφίλ Εσωτερικής και Θωρακισμένης πόρτας. Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας εκτείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL SPECIFICATIONS 74 Η σειρα Securis προσφε ρει ασφα λεια και ολοκληρω νει το συ γχρονο σπίτι. Συνδυα ζει την ποιο τητα και την αντοχη εξασφαλίζοντας την απο λυτη και διαχρονικη θωρα κιση. Securis series offers safety and

Διαβάστε περισσότερα

Πόμολα Πόρτας Door Handles

Πόμολα Πόρτας Door Handles 2016 κατάλογοςcatalogue Πόμολα + Λαβές Επίπλων Furniture Handles + Knobs Κρεμάστρες Hangers Πόμολα Πόρτας Door Handles Κλειδαριές Locks Αξεσουάρ Accessories 2016 H CONSET ιδρύθηκε πριν από 15 χρόνια και

Διαβάστε περισσότερα

Πόρτες ασφαλείας υψηλής αισθητικής

Πόρτες ασφαλείας υψηλής αισθητικής Πόρτες ασφαλείας υψηλής αισθητικής Απόλυτος συνδυασμός ασφάλειας και προστασίας! Από την ίδρυσή της η εταιρεία Golden Door έκανε αισθητή την παρουσία της στην ελληνική αγορά, χάρη στην αξιοπιστία και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ Security Steel Doors

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ Security Steel Doors ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ Security Steel Doors Πόρτες εξωτερικής χρήσης / Exterior doors ΘΟΡΥΒΟΣ / NOISE ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ / ΤΕMP ΔΙΑΡΗΞΗ/ BURGLARY ΑΝΕΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ / WIND 34 (-1; -2)dB 1,7 W/(m2.K) RC2 KLASSE 2 BRUNA

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / FOLDING DOORS. Πόρτες θαλάμου / Cabin doors

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / FOLDING DOORS. Πόρτες θαλάμου / Cabin doors ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / FOLDING DOORS Πόρτες θαλάμου / Cabin doors ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ G3 (Οδηγός mm)...12. 5 ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ G3 (Οδηγός 80mm)...12.

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICAL SPECIFICATIONS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TECHNICAL SPECIFICATIONS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 42 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Κατασκευή φύλλου πόρτας Το φυ λλο αποτελείται από ξυ λινο πλαίσιο γεμισμε νο με σταθεροποιητικό πυρη να honeycomb και είναι καλυμμε νο και από τις δυ ο πλευρε ς με MDF. Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

VIOMES S.A. has more than 30 years of experience in

VIOMES S.A. has more than 30 years of experience in 2 Η ΒΙΟΜΕΣ ΑΒΕ διαθέτει περισσότερο από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών οικιακής χρήσης και κήπου. Βασισμένη στην ποιότητα, την καινοτομία, στον σεβασμό των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ I-TYPE

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ I-TYPE ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ I-TYPE Η ACCESS, πρωτοπόρος στα ποιοτικά εξαρτήματα συστημάτων αλουμινίου, εισέρχεται δυναμικά στο χώρο του καγκέλου αλουμινίου με το σύστημα i- type. Το i-type είναι σύστημα ανοδιωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation. Ευρετήριο Προφίλ Profile Index. Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1

Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation. Ευρετήριο Προφίλ Profile Index. Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1 M7 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-24 Προφίλ 1: 1 Profiles 1:1 25-60 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

GLASS ACCESSORIES. χειρολαβές πόμολα. handles knobs. www.excel.com.gr

GLASS ACCESSORIES. χειρολαβές πόμολα. handles knobs. www.excel.com.gr GLASS ACCESSORIES χειρολαβές πόμολα handles knobs www.excel.com.gr εταιρεία excel δραστηριοποιείται στον χώρο του γυαλιού µε επιτυχία και Η συνεχώς ανοδική τάση από το 2006. Η πολυετής εµπειρία των ιδρυτών

Διαβάστε περισσότερα

ANOIΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟPENING SYSTEMS

ANOIΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟPENING SYSTEMS 1 ANOIΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟPENING SYSTEMS 2 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΠΑΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ ΣΥΡΤΕΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΕΓΓΙΤΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙΑ - ΚΟΜΠΑΣΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΛΑΒΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERTHERM ST.77. Quality Products ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ME PANEL EXCLUSIVE.

SUPERTHERM ST.77. Quality Products ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ME PANEL EXCLUSIVE. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ME PANE EXCUSIVE Quality Products www.thiral.gr 2 Aluminium Door Systems Quality Products Η νέα ολοκληρωμένη πρόταση της THIRA Supertherm ST.77 που συνδυάζει το σύστημα της EVIA 88 με

Διαβάστε περισσότερα

Company Profile. Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Θωρακισμ ένες

Company Profile. Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Θωρακισμ ένες Company Profile Τεχνικά Χαρακτηριστικά Η εταιρία Vairaktarakis δημιουργήθηκε το 1991, με αντικείμενο την κατασκευή Ξύλινων Πορτών Κουζίνας, Ντουλάπας, Εσωτερικών Πορτών & Επενδύσεων Επιφανειών. Επεκτείνοντας

Διαβάστε περισσότερα

MS SERIES MS DESK TOP ENCLOSURE APPLICATION EXAMPLE FEATURE. Measuring instruments. Power supply equipments

MS SERIES MS DESK TOP ENCLOSURE APPLICATION EXAMPLE FEATURE. Measuring instruments. Power supply equipments MS SERIES MS DESK TOP ENCLOSURE FEATURE Available in 176 sizes. Screws are not appeared on the surface. Usable as rack mount case with optinal mounting bracket. There are no ventilation hole for cover

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR

ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΥΑΛΙΝΗ FULL GLASS CENTRAL CABIN DOOR.1. C ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑ / CLEAR OPENING CO ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Μ / OPERATOR O 1/2 ΚΑ + 00 / 1/2 CO + 00 220 4 22 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

AL 590 AL 220 AL 250

AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 Φανταστείτε μια πόρτα..την έχουμε! Σύστημα ALUMINCO 590 Θερμομονωτικό Σύστημα για κύριες εισόδους, υψηλή θερμομόνωση στεγάνωση και ασφάλεια. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αδιάρρηκτος ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΠΑΖΕΣ. SWIng Doors WITH ALUMINUM PROFILES

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΠΑΖΕΣ. SWIng Doors WITH ALUMINUM PROFILES ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΠΑΖΕΣ SWIng Doors WITH ALUMINUM PROFILES ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / SWING DOORS ΜΕ ΜΠΑΖΑ/ PROFILE TYPES Μπάζα πομπέ 125mm / Profile Curved 125mm INAL PATENT ΤΑΠΑ MΠΑΖΑΣ SIDE END COVER

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά EUROPA σχεδιάστηκε για να δημιουργεί αίθρια. με δυνατότητα παραθύρων οροφής. Προσφέρει απόλυτη αντοχή, τέλεια

Η σειρά EUROPA σχεδιάστηκε για να δημιουργεί αίθρια. με δυνατότητα παραθύρων οροφής. Προσφέρει απόλυτη αντοχή, τέλεια Η σειρά EUROPA 7000 σχεδιάστηκε για να δημιουργεί αίθρια με δυνατότητα παραθύρων οροφής. Προσφέρει απόλυτη αντοχή, τέλεια λειτουργικότητα και όμορφο αισθητικά αποτέλεσμα, επιτρέποντας την άμεση επαφή με

Διαβάστε περισσότερα

www.thiral.gr ΠΡΟΪΟΝΤΑ PRODUCTS

www.thiral.gr ΠΡΟΪΟΝΤΑ PRODUCTS www.thiral.gr ΠΡΟΪΟΝΤΑ PRODUCTS Πάνελ αλουμινίου Press Πάνελ αλουμινίου Inox Πάνελ αλουμινίου Classic Πάνελ ABS Πάνελ PVC Θωρακισμένες πόρτες Ηλεκτροστατικές βαφές Βαφές απομίμησης ξύλου Σίτες κάθετης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Introduction

Εισαγωγή Introduction Doors by Όλα τα σχέδια και χρώματα σε αυτόν τον κατάλογο είναι προϊόν γραφιστικής απεικόνισης και ως εκ τούτου μπορεί να μην αναπαριστούν με ακρίβεια το φυσικό προϊόν. Για την ακριβή αντιστοιχία των χρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

EXP. proved to be the easiest starting choice

EXP. proved to be the easiest starting choice EXP Drop is a company born in the 80s that still moves steadily forward, following the road of recognized reliability in producing bathroom furniture, offering a wide range of quality, ergonomic, versatile

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέψαμε την ασφάλεια σε τέχνη

Μετατρέψαμε την ασφάλεια σε τέχνη Μετατρέψαμε την ασφάλεια σε τέχνη Συλλέγουμε ό,τι πιο πολύτιμο από τη φύση για να προσφέρουμε αυτό που είναι πολύτιμο για σας: το αίσθημα της ασφάλειας. ΑΠOΛΥΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜOΣ ΑΣΦAΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 Σύστημασυρόμενωνκουφωμάτωνμεφύλλα πλάτους 38mm. Δίνει τη δυνατότητα για κατασκευές όλων των τύπων, επάλληλων ή χωνευτών, ακόμη και σε περιπτώσεις μεγάλωνανοιγμάτων. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί ηχρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL SPECIFICATIONS 30 Η σειρά Classic αντιπροσωπεύει την κλασική κατασκευή πρεσαριστής πόρτας με σχέδιο παντογράφου ή επίπεδη - με καδρέτα ή χωρίς. Κάθε πόρτα έχει το δικό της μοναδικό σχεδιασμό, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

THERMAL BREAK OPENING SYSTEM

THERMAL BREAK OPENING SYSTEM 109 THERMAL BREAK OPENING SYSTEM ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, κατάλληλο για κατασκευές υψηλών προδιαγραφών σε πόρτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων. Συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

solid Design & Manufacturing

solid Design & Manufacturing από το σχεδιασμό... from design...... στην υλοποίηση... to implementation μελέτη και σχεδιασμός / research and design παραγωγή / production ποικιλία χρωμάτων / variety of colours εφαρμογή / applications

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ OPENING SYSTEMS Η σειρά EUROPA 5000 είναι ένα σύστημα ιδανικό για ανοιγόμενα κουφώματα, το οποίο σχεδιάστηκε με σκοπό να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 31-124. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 131-178

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 31-124. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 131-178 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

συρόμενες γυάλινες πόρτες sliding glass doors

συρόμενες γυάλινες πόρτες sliding glass doors GLASS ACCESSORIES συρόμενες γυάλινες πόρτες sliding glass doors www.excel.com.gr SL-D 001 οδηγοί αλουμινίου για επάλληλα συρόμενα εταιρεία excel δραστηριοποιείται στον χώρο του Η γυαλιού με επιτυχία και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ASSEMBLYINSTRUCTIONS...48 ΜΕΤΡΑΚΟΠΗΣ /CUTTING DIMENSIONS...53

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILPARTA... 13 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/PROFILPARTB... 39. Κράμααλουμινίου:AlMgSi0.5F22, σύμφωνα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILPARTA... 13 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/PROFILPARTB... 39. Κράμααλουμινίου:AlMgSi0.5F22, σύμφωνα 1 Ησειρά Albio 109 Cανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία, και το άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα με τα υψηλά standard κατασκευής. Είναι σχεδιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ / CODE CT-100 ΚΩΔ / CODE CT-110 ΚΩΔ / CODE CT-111

ΚΩΔ / CODE CT-100 ΚΩΔ / CODE CT-110 ΚΩΔ / CODE CT-111 8 9 ΚΩΔ / CODE CT-100 ΛΟΥΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (οριζόντια) Ο ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΛΕΓΕΤΑΙ 5 Κ-STYLE ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 1.00μ 1.50μ 2.00μ2.50μ 3.00μ 3.50μ 4.00μ 4.50μ 5.00μ 5.50μ 6.00μ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

LM Camera europea.

LM Camera europea. LM 2200 Camera europea Μονόφυλλο ανοιγόμενο - Turn only single sash Εξαρτήματα κάσας Accessories for frame Εξαρτήματα φύλλου Accessories for sash 0 0 9 8 0 4 2 2 0 0 0 0 0 2 Εξαρτήματα κάσας Accessories

Διαβάστε περισσότερα

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors Συρόμενeς Πόρτeς Sliding Doors ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / SLIDING DOORS ΜΕ ΜΠΑΖΑ / PROFILE TYPES με μπάζα mini πομπέ 70mm / with mini curved profile 70mm Μέγιστη διάσταση φύλλου (με δύο ράουλα) Max door dimension

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ Η 1η κάθετη στήλη του κάθε πίνακα αφορά την διάσταση του κουφώματος και η 1η οριζόντια γραμμή το πλάτος του κουφώματος. Η τιμή του κουφώματος για τις διαστάσεις που ζητάμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ROTO ACCESSORIES KL-3 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΚΑΣΩΝ PG-27 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΚΑΣΑΣ-ΦΥΛΛΟΥ CORNER JOINT FOR FRAMES

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ROTO ACCESSORIES KL-3 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΚΑΣΩΝ PG-27 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΚΑΣΑΣ-ΦΥΛΛΟΥ CORNER JOINT FOR FRAMES ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES KL-3 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΚΑΣΩΝ PG-27 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΚΑΣΑΣ-ΦΥΛΛΟΥ CORNER JOINT FOR FRAMES JOINT CORNER FOR FRAME AND SASH GU KL-24 ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧ. KL-4 ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Technical Manual. Top Star Pergola 120x70. metaform shading systems

Technical Manual. Top Star Pergola 120x70. metaform shading systems 02 Technical Manual Top Star Pergola 120x70 Exclusively designed by Metaform AVEE, this is an innova on in professional shading, as the pioneering li system allows you to install the pergola on any pre-exis

Διαβάστε περισσότερα

ΙΤΑΛΙKΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣHΣ ITALIAN FIRE-RATED & MULTIPURPOSE STEEL DOORS

ΙΤΑΛΙKΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣHΣ ITALIAN FIRE-RATED & MULTIPURPOSE STEEL DOORS μεταλλικές πόρτες steel doors ΙΤΑΛΙKΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣHΣ ITALIAN FIRE-RATED & MULTIPURPOSE STEEL DOORS πόρτες πυρασφα fire - rated steel doors ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING DOOR

ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING DOOR ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING DOOR ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING CAR DOOR VVVF.1. C ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ = ΚΑ / CLEAR OPENING = CO 2 1 220 ΚΑ (CO) + 200 ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

aluset sliding system for doors and windows

aluset sliding system for doors and windows aluset sliding system for doors and windows ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÁ - CERTIFICATES 4 aluset ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ - SYSTEM TECHNICAL FEATURES aluset 5 ÔÅ ÍÉÊH ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ - TECHNICAL DESCRIPTION TEXNIKH

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE)

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) Performing Static Analysis 1 Class Name: The fully qualified name of the specific class Type: The type of the class

Διαβάστε περισσότερα

Η θωρακισμένη πόρτα παίρνει τη θέση που της αξίζει

Η θωρακισμένη πόρτα παίρνει τη θέση που της αξίζει Έχουμε ξεπεράσει όλα τα τεστ αντοχής Ειδικές κατασκευές Η θωρακισμένη πόρτα παίρνει τη θέση που της αξίζει Σε έναν απαιτητικό τομέα ασφάλειας και αισθητικής, η ΒLOKAPORT με παράδοση από το 1981 δίνει στη

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλα συρόμενοι - ανακλινόμενοι μηχανισμοί, Φυσούνες. Το πρόγραμμα της G.U για παράθυρα και μπαλκονόπορτες ξύλου, PVC, και αλουμινίου

Παράλληλα συρόμενοι - ανακλινόμενοι μηχανισμοί, Φυσούνες. Το πρόγραμμα της G.U για παράθυρα και μπαλκονόπορτες ξύλου, PVC, και αλουμινίου Παράλληλα συρόμενοι - ανακλινόμενοι μηχανισμοί, Φυσούνες Το πρόγραμμα της G.U για παράθυρα και μπαλκονόπορτες ξύλου, PVC, και αλουμινίου Τα παράλληλα συρόμενα ανακλινόμενα Οι παράλληλα συρόμενοι ανακλινόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΡΑΦΙΑ WALL UNIT

ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΡΑΦΙΑ WALL UNIT ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΡΑΦΙΑ WALL UNIT # # NO ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PRODUCT DESCRIPTION 1 ΚΟΛΩΝΑ UPRIGHT ΠΟΔΑΡΙΚΟ BASELEG 3 ΠΛΑΤΗ BACK PANEL 4 ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ BRACKET 5 ΡΑΦΙ SHELF 6 ΚΟΡΝΙΖΑ ΤΙΜΩΝ PRICE STRIP 7 ΜΠΑΖΟ PLINTH

Διαβάστε περισσότερα

MOD. METALICA 16 ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΕΙΡΑ METALICA SECURITY DOORS - METALICA SERIES

MOD. METALICA 16 ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΕΙΡΑ METALICA SECURITY DOORS - METALICA SERIES ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΕΙΡΑ METALICA SECURITY DOORS - METALICA SERIES MOD. METALICA 16 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΠΛΑΤΟΣ 93/98/103 ΥΨΟΣ: 208/212/216 STANDARDIZED NOMINAL DIMENSIONS: WIDTH 93/98/103

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ INTERNAL CORNER SIZES

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ INTERNAL CORNER SIZES ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ 90 90 INTERNAL CORNER SIZES ΟΠΤΙΚΗ PERSPECTIVE ΠΑΝΩ ΟΨΗ TOP VIEW ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΑΦΙΩΝ SHELF DIMENSIONS T1 ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ (1) MAXIMUM LOADING CAPACITIES (1) ΤΥΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ. ΑUTOMATIC Doors

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ. ΑUTOMATIC Doors ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΑUTOMATIC Doors αυτοματεσ ΠΟΡΤΕΣ / ΑUTOMATIC DOORS ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ / ΑUTOMATIC SLIDING DOOR με μπάζα / with profile Διαστάσεις σε mm / Dimensions mm ME ΜΠΑΖΑ MINI WITH MINI PROFILE

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέψαμε την ασφάλεια σε τέχνη

Μετατρέψαμε την ασφάλεια σε τέχνη www.goldendoor.gr Μετατρέψαμε την ασφάλεια σε τέχνη Συλλέγουμε ό,τι πιο πολύτιμο από τη φύση για να προσφέρουμε αυτό που είναι πολύτιμο για σας: το αίσθημα της ασφάλειας. ΑΠOΛΥΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜOΣ ΑΣΦAΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκμηριώνεται από πιστοποιητικά και μετρήσεις των μεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

πόρτα με μεντεσέ hinge door الباب امفصي

πόρτα με μεντεσέ hinge door الباب امفصي Πόρτα ασφαλείας με επένδυση από ανοδιωμένο αλουμίνιο. Hinge Door covered with anodized aluminum. باب مفصي مغطى بطبقة من أكسيداألومنيوم. 58.59 πόρτα με μεντεσέ hinge door الباب امفصي Το μοντέρνο design

Διαβάστε περισσότερα

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors Συρόμενeς Πόρτeς Sliding Doors ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / SLIDING DOORS ΜΕ ΜΠΑΖΑ / PROFILE TYPES με μπάζα mini πομπέ 70mm / with mini curved profile 70mm Μέγιστη διάσταση φύλλου (με δύο ράουλα) Max door dimension

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 33-138. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 139-182

Περιεχόμενα Table of Contents. Mηχανισμός European Groove European Groove Mechanism 33-138. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 139-182 V/2015 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-32 Mηχανισμός European Groove European Groove

Διαβάστε περισσότερα

aluset system for folding doors and windows

aluset system for folding doors and windows aluset system for folding doors and windows ΣΕΙΡΑ: F - 450 ΥΛΙΚΟ: Al Mg Si 0.5 ( F 22 ) ΑΝΟΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ: ΕΝ 12020 2, DIN 17 615 ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ: Δέχεται μονούς υαλοπίνακες 5 6 mm και διπλούς από 18

Διαβάστε περισσότερα

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Jan Behrens 2012-12-31 In this paper we shall provide a method to approximate distances between two points on earth

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ DESIGN 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Τσουμάνης ΑΒΕΕ ιδρύεται το 1983, με αντικείμενο την επίπλωση καταστημάτων. Μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες εξελίσσεται σε μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα, ικανή να προσφέρει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ MULTILA B Multifunctional trolley set with modern design. White lacquered wooden trolley for 1 beauty ins - trument of MultiEquipment series. It is equipped with

Διαβάστε περισσότερα

Metal Oxide Leaded Film Resistor

Metal Oxide Leaded Film Resistor Features -Excellent Long-Time stability -High surge / overload capability -Wide resistance range : 0.1Ω~22MΩ -Controlled temperature coefficient -Resistance standard tolerance: ±5% (consult factory for

Διαβάστε περισσότερα

Doors. www.etem.gr. e-mail: marketing@etem.vionet.gr, etem@etem.gr

Doors. www.etem.gr. e-mail: marketing@etem.vionet.gr, etem@etem.gr Εγκαταστάσεις / Κεντρική Έκθεση Ηρώων Πολυτεχνείου 1-4, 190 18 Μαγούλα Tηλ.: 210 489 8605, 8001113836 (γραµµή χωρίς χρέωση) Fax: 210 489 8500-10, www.etem.gr e-mail: marketing@etem.vionet.gr, etem@etem.gr

Διαβάστε περισσότερα

Door Catalogue Κατάλογος Πορτών

Door Catalogue Κατάλογος Πορτών Door Catalogue Κατάλογος Πορτών 1 Index Περιεχόμενα Pg / Σελ. Company Εταιρεία 4 Automatic Αυτόματες 6 Bus - folding door G3 Αναδιπλούμενες 14 Semiautomatic Ημιαυτόματες 18 Decoration solutions Διακοσμητικές

Διαβάστε περισσότερα

La Pasteria. Δέλτα Φαλήρου

La Pasteria. Δέλτα Φαλήρου La Pasteria Δέλτα Φαλήρου Tο κατάστημα αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα ισόγειο και όροφο στο εμπορικό κέντρο South Polis στο Δέλτα Φαλήρου. Το ισόγειο είναι διαμπερές με εξωτερικό καθιστικό στο μπροστινό και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ / ΒΑLCONIES

ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ / ΒΑLCONIES ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ / ΒΑLCONIES Σφιγκτήρες Κρυστάλλων Glass Clamps INAL PATENT TEST CERTIFICATE ΣΦIΓΚΤΗΡΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ / GLASS CLAMPS Ρυθμιζόμενο πάχος σύσφιξης 16mm-24mm / Adjustable clamping thickness 16mm-24mm

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO PR-52 MULTI LOCKING CODE : AA052-016 Corner joint 41/15 Γωνία σύνδεσης 41/15 για 52-319 CODE : AA052-006 Gasket EPDM Λάστιχο κάσας-φύλλου CODE : AA052-070 Press corner joint 41/15 Γωνία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

GAUGE BLOCKS. Grade 0 Tolerance for the variation in length. Limit deviation of length. ± 0.25μm. 0.14μm ±0.80μm. ± 1.90μm. ± 0.40μm. ± 1.

GAUGE BLOCKS. Grade 0 Tolerance for the variation in length. Limit deviation of length. ± 0.25μm. 0.14μm ±0.80μm. ± 1.90μm. ± 0.40μm. ± 1. GAUGE BLOCKS Accuracy according to ISO650 Nominal length (mm) Limit deviation of length Grade 0 Tolerance for the variation in length Grade Grade Grade Grade 2 Limit deviations of Tolerance for the Limit

Διαβάστε περισσότερα

sliding system for doors and windows

sliding system for doors and windows I n l I n l sliding system for doors and windows ISO 9001 ISO 9001 t e r n a T h e U t i o n a l t i m a C e r t t e i f l u e V a i c a 03017000029 ALFA PRESS S.A. t i o n B o d y t e r n a T h e U t

Διαβάστε περισσότερα

SLIDING SYSTEM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

SLIDING SYSTEM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 220 SLIDING SYSTEM ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η σειρά Albio220 έρχεται να καλύψει την απαίτηση της αγοράς για συρόμενες πόρτες και παράθυρα με ανοξείδωτο οδηγό κύλισης. Ταυτόχρονα δίνει την επιλογή για χρήση ράγας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary. ΣΕΛΙΔΑ page 433. ΚΩΔΙΚΟΣ code. ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m. ΣΧΗΜΑ shape. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary. ΣΕΛΙΔΑ page 433. ΚΩΔΙΚΟΣ code. ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m. ΣΧΗΜΑ shape. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail SLIM 00 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary ΚΩΔΙΚΟΣ code ΣΧΗΜΑ shape ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description ΣΕΛΙΔΑ page SLIM 00 433 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail 5 SLIM 0 49 ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ single rail 5 SLIM 02 885

Διαβάστε περισσότερα

Linear diffuser. Dimensions. Description

Linear diffuser. Dimensions. Description Dimensions -- + D -- Description is a rectangular linear diffuser in aluminium. is suitable for both supply and exhaust air. is equipped with air guide baffles, making it possible to use for horizontal

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

our company [Ιστορικό] [01] since 1992

our company [Ιστορικό] [01] since 1992 premium doors [Ιστορικό] our company since 1992 [01] 1992 Η εταιρία alcon ιδρύθηκε στο Ξινό - Νερό, Φλώρινας από τον κ. Στέφανο Παπαστεφάνου το 1992 ως ατομική επιχείρηση με κύρια ενασχόληση την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ZOOM Modern LE Ds lamp of cold light with a 5X magni - fication. The intensity of light can be adjusted. Its articulated arm eases the movement

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα