ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρµόδιος: Θεοδωρόπουλος Ε. Τηλ.: «Προµήθεια Εξοπλισµού Βρεφονηπιακού Σταθµού αφνών» Κ.Α Προϋπ: ,45 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Ντουλάπες κλειστές ιαστάσεις 200hΧ80Χ42 Το ερµάριο αποτελείται από τα εξής: 1. Καπάκι 2. Πλαϊνά 3. Πλάτη 4. Πάτος 5. Μπάζα 6. Ράφια 7. Πόρτες ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 1. Το καπάκι κατασκευάζεται από µοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 25χιλ. επικαλυµµένη 2χιλ. µε στρογγυλεµένες τις ακµές του, που θερµοσυγκολλάται µε ειδική κόλλα, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του µε την µοριοσανίδα. 2. Τα πλαϊνά κατασκευάζονται από µοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18χιλ. επικαλυµµένη την µοριοσανίδα. Κάθε πλαϊνό φέρει 2 ρεγουλατόρους ρυθµίσεως ύψους, προσαρµοσµένους έτσι ώστε να µην µειώνεται η αντοχή των πλαϊνών και να εξασφαλίζεται η απόλυτη έδραση τους. 3. Η πλάτη κατασκευάζεται από µοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18χιλ. επικαλυµµένη χηµική προσβολή. Στο πάνω µέρος της µοριοσανίδας τοποθετείται περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 0,4χιλ. που θερµοσυγκολλάται µε ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του µε την µοριοσανίδα. 4. Ο πάτος κατασκευάζεται από µοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18χιλ. επικαλυµµένη χηµική προσβολή. Στο µπροστινό µέρος της µοριοσανίδας τοποθετείται περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 0,4χιλ. που θερµοσυγκολλάται µε ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του µε την µοριοσανίδα. 5. Η µπάζα ύψους 6cm κατασκευάζεται από µοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18χιλ. επικαλυµµένη αµφίπλευρα µε επίστρωση µελαµίνης υψηλής αντοχής σε χτύπηµα, θερµοκρασία, υδάτινη και χηµική προσβολή. Στο κάτω µέρος της µοριοσανίδας τοποθετείται περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 0,4χιλ. που θερµοσυγκολλάται µε ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του µε την µοριοσανίδα. 6. Τα ράφια κατασκευάζονται από µοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18χιλ. επικαλυµµένη 1

2 την µοριοσανίδα. Τα ράφια είναι µετακινούµενα και στηρίζονται στα πλαϊνά των ερµαρίων µέσω ειδικών εξαρτηµάτων που εξασφαλίζουν αντοχή σε βάρος 30kg/ράφι. Το ερµάριο έχει τρία (3) ράφια µετακινούµενα και ένα (1) ράφι σταθερό στα 80cm από το έδαφος. 7. Οι πόρτες κατασκευάζονται από µοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18χιλ. επικαλυµµένη 2χιλ. µε στρογγυλεµένες τις ακµές του, που θερµοσυγκολλάται µε ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του µε την µοριοσανίδα. Οι µεντεσέδες των φύλλων είναι ειδικά ρυθµιζόµενοι, µε αντοχή σε βάρος 60kg/µεντεσέ. Εξασφαλίζουν το αθόρυβο άνοιγµα-κλείσιµο των φύλλων και επιτρέπουν γωνία στροφής τέτοια ώστε να σύρονται οι µηχανισµοί των φακέλων όταν απαιτείται η τοποθέτηση τους στα ερµάρια. Οι πόρτες φέρουν κλειδαριά ασφαλείας τύπου σπανιολέτας και χειρολαβές καλαίσθητες, εύχρηστες και ανθεκτικές. Οι συνδέσεις των επιφανειών γίνονται µε καβίλιες και φυράµια που δένουν µε µεταλλικούς πύρους βιδωµένους σε µεταλλικές φωλιές. Το ερµάριο είναι λυόµενο για την εύκολη µεταφορά του και την αντικατάσταση τµηµάτων του σε περίπτωση φθορά τους. Η συναρµολόγηση γίνεται µε τρόπο απλό, εξασφαλίζοντας όµως αντοχή και απόλυτη σταθερότητα. 2. Βιβλιοθήκες ανοικτές µε ράφια ιαστάσεις 120hΧ80Χ42 Το ερµάριο αποτελείται από τα εξής: 1. Καπάκι 2. Πλαϊνά 3. Πλάτη 4. Πάτος 5. Μπάζα 6. Ράφια ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 1. Το καπάκι κατασκευάζεται από µοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 25χιλ. επικαλυµµένη 2χιλ. µε στρογγυλεµένες τις ακµές του, που θερµοσυγκολλάται µε ειδική κόλλα, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του µε την µοριοσανίδα. 2. Τα πλαϊνά κατασκευάζονται από µοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18χιλ. επικαλυµµένη την µοριοσανίδα. Κάθε πλαϊνό φέρει 2 ρεγουλατόρους ρυθµίσεως ύψους, προσαρµοσµένους έτσι ώστε να µην µειώνεται η αντοχή των πλαϊνών και να εξασφαλίζεται η απόλυτη έδραση τους. 3. Η πλάτη κατασκευάζεται από µοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18χιλ. επικαλυµµένη χηµική προσβολή. Στο πάνω µέρος της µοριοσανίδας τοποθετείται περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 0,4χιλ. που θερµοσυγκολλάται µε ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του µε την µοριοσανίδα. 4. Ο πάτος κατασκευάζεται από µοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18χιλ. επικαλυµµένη χηµική προσβολή. Στο µπροστινό µέρος της µοριοσανίδας τοποθετείται περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 0,4χιλ. που θερµοσυγκολλάται µε ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του µε την µοριοσανίδα. 5. Η µπάζα ύψους 6cm κατασκευάζεται από µοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18χιλ. επικαλυµµένη αµφίπλευρα µε επίστρωση µελαµίνης υψηλής αντοχής σε χτύπηµα, θερµοκρασία, υδάτινη και χηµική προσβολή. Στο κάτω µέρος της µοριοσανίδας τοποθετείται περιθώριο από 2

3 ειδικό PVC πάχους 0,4χιλ. που θερµοσυγκολλάται µε ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του µε την µοριοσανίδα. 6. Τα ράφια κατασκευάζονται από µοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18χιλ. επικαλυµµένη την µοριοσανίδα. Τα ράφια είναι µετακινούµενα και στηρίζονται στα πλαϊνά των ερµαρίων µέσω ειδικών εξαρτηµάτων που εξασφαλίζουν αντοχή σε βάρος 30kg/ράφι. Το ερµάριο έχει τρία (3) ράφια. Οι συνδέσεις των επιφανειών γίνονται µε καβίλιες και φυράµια που δένουν µε µεταλλικούς πύρους βιδωµένους σε µεταλλικές φωλιές. Το ερµάριο είναι λυόµενο για την εύκολη µεταφορά του και την αντικατάσταση τµηµάτων του σε περίπτωση φθορά τους. Η συναρµολόγηση γίνεται µε τρόπο απλό, εξασφαλίζοντας όµως αντοχή και απόλυτη σταθερότητα. 3. Γραφείο 120Χ80 Το γραφείο αποτελείται από τα εξής: 1. Καπάκι (επιφάνεια εργασίας) 2. Πλαϊνά 3. Μετώπη ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 1. Το καπάκι κατασκευάζεται από µοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 25χιλ. επικαλυµµένη 2χιλ. µε στρογγυλεµένες τις ακµές του, που θερµοσυγκολλάται µε ειδική κόλλα, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του µε την µοριοσανίδα. 2. Τα πλαϊνά κατασκευάζονται από µοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 25χιλ. επικαλυµµένη χηµική προσβολή. Περιµετρικά της µοριοσανίδας τοποθετείται περιθώριο από ειδικό PVC στα εµφανή σηµεία πάχους 2χιλ. µε στρογγυλεµένες τις ακµές του και στα µη εµφανή σηµεία πάχους την µοριοσανίδα. Κάθε πλαϊνό φέρει 2 ρεγουλατόρους ρυθµίσεως ύψους, προσαρµοσµένους έτσι ώστε να µην µειώνεται η αντοχή των πλαϊνών και να εξασφαλίζεται η απόλυτη έδραση τους. 3. Η µετώπη κατασκευάζεται από µοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18χιλ. επικαλυµµένη την µοριοσανίδα. Η µετώπη τοποθετείται ανάµεσα στα πλαϊνά και σε εσοχή 15εκ. από το πρόσωπο του γραφείου. Το ύψος της µετώπης είναι 45εκ. Οι συνδέσεις των επιφανειών γίνονται µε καβίλιες και φυράµια που δένουν µε µεταλλικούς πύρους βιδωµένους σε µεταλλικές φωλιές. Το γραφείο είναι λυόµενο για την εύκολη µεταφορά του και την αντικατάσταση τµηµάτων του σε περίπτωση φθοράς τους. Η συναρµολόγηση γίνεται µε τρόπο απλό, εξασφαλίζοντας όµως αντοχή και απόλυτη σταθερότητα. 4. Συρταριέρα γραφείου τροχήλατη ιαστάσεις 40Χ57Χ54h Η συρταριέρα κατασκευάζεται από µοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18χιλ. επικαλυµµένη χηµική προσβολή. Περιµετρικά της µοριοσανίδας τοποθετείται περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 0,45χιλ. που θερµοσυγκολλάται µε ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του µε την µοριοσανίδα. Η σύνδεση των τµηµάτων της συρταριέρας γίνεται µε καβίλιες και κόλλα ταχείας πήξεως. 3

4 Στο κάτω µέρος της βάσης βιδώνονται τέσσερις (4) εµφανείς δίδυµοι τροχοί ασφαλείας από πολυαµίδιο, µε ικανότητα κίνησης καθ όλες τις διευθύνσεις και ικανότητα παραλαβής φορτίου τουλάχιστον 35kg ανά τροχό. ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ Τα συρτάρια κατασκευάζονται από µοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 12χιλ. επικαλυµµένη αµφίπλευρα µε επίστρωση PVC υψηλής αντοχής και αισθητικής. Οι εσωτερικές ωφέλιµες διαστάσεις του συρταριού είναι 30Χ47Χ8h. και έχει αντοχή σε βάρος 30kg. Σε πλήρες άνοιγµα δύο διαδοχικών συρταριών µη πλήρες φορτίο του επάνω συρταριού, οι µετώπες των συρταριών δεν εφάπτονται. Τα συρτάρια κλειδώνουν ταυτόχρονα µε κλειδαριά ασφαλείας που βρίσκεται στο µπροστινό µέρος αυτών. Η µετώπες των συρταριών είναι από µοριοσανίδα πάχους 18χιλ. επικαλυµµένη αµφίπλευρα µε επίστρωση µελαµίνης υψηλής αντοχής σε χτύπηµα, θερµοκρασία, υδάτινη και χηµική προσβολή. Περιµετρικά της µοριοσανίδας τοποθετείται περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 0,45χιλ. που θερµοσυγκολλάται µε ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του µε την µοριοσανίδα. Η µετώπη φέρει χειρολαβή καλαίσθητη, εύχρηστη και ανθεκτική. Ο ΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ Η κίνηση των συρταριών γίνεται µε µεταλλικούς οδηγούς πάχους 12χιλ. µε την βοήθεια ρουλεµάν που εξασφαλίζουν αντοχή, σταθερότητα και αθόρυβη κίνηση του συρταριού. Το συρτάρι έχει δυνατότητα ανοίγµατος 80% και αντέχει σε βάρος 30kg. Κάθε τροχήλατη συρταριέρα έχει τρία(3) συρτάρια. ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ISO Κουζίνα επαγγελµατική 4 εστιών ρεύµατος και φούρνου ανοξείδωτη Η κουζίνα θα είναι επαγγελµατική ηλεκτρική µε φούρνο και 4 εστίες και θα είναι κατασκευασµένη εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI /10. Οι διαστάσεις της κουζίνας θα είναι 700 Χ 700 Χ 900mm περίπου. Οι εστίες θα είναι κατασκευασµένες από χυτοσίδηρο υψηλής αντοχής. Θα διαθέτει συρτάρι περισυλλογής και φούρνο µε ράφι στη µέση. Η συνολική ισχύς της κουζίνας θα είναι 12 Κw περίπου.. Ο φούρνος θα φέρει αντιστάσεις κατασκευασµένες εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα και ρυθµιζόµενες από θερµοστάτες στεατίτη, διαβάθµισης 50 ο -300 ο C και θα είναι µονωµένος µε υψηλής ποιότητας πετροβάµβακα χωρητικότητας 1GN 2/1. Η όλη κατασκευή θα είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές HACCP και θα διαθέτει πιστοποιητικό CE. 6. Πλυντήριο πιάτων επαγγελµατικό Πλυντήριο πιάτων και ποτηριών µε χωρητικότητα κάδου 17 λίτρων και µπόϊλερ 3,5 λίτρων. Οι διαστάσεις του πλυντηρίου θα είναι 470 Χ 510 Χ 710mm, κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304(18/8). Θα διαθέτει τετράγωνο καλάθι 400Χ400 mmκαι ύψος πόρτας 320 mm και ένα καλάθι Ποτηριών και θήκη για µαχαιροπήρουνα. Επίσης το πλυντήριο θα διαθέτει οικονοµία στην κατανάλωση νερού, περιστρεφόµενα µπράτσα πλυσίµατος επάνω κάτω και ειδική βαλβίδα παροχής στεγνωτικού. Αντλία στεγανού τύπου µε προστασία ΙΡ 44. Χρόνος κύκλου πλύσης 120 sec περίπου και ισχύς αντλίας νερού 0,30 ΗΡ. 7. Καρέκλες γραφείου Kαρέκλες γραφείου τροχήλατες πεντακτινωτές µε µπράτσα, µε 2 µοχλούς,ένα για ρύθµιση ύψους της έδρας και ένα για ρύθµιση της κλίσης της πλάτης. Βίδα για ρύθµιση ύψους της πλάτης. ιαστάσεις 61χ54χ101. Επένδυση από ύφασµα. 8. Καρεκλάκια Καρεκλάκια παιδικά µε ανατοµικό κάθισµα, κατασκευασµένο εξολοκλήρου από ξύλο οξιάς. 9. Τραπεζάκια ορθογώνια, ηµικύκλια Τραπεζάκια ορθογώνια, ηµικύκλια, από ξύλο φουρνιστής οξιάς ο σκελετός και από συνθετικό ξύλο MDF µε επένδυση ανιγκρέ ή φορµάϊκα το καπάκι. Οι διαστάσεις τους θα είναι 120Χ65Χ56 εκ. 10. Συρταριέρα εργασιών 30 θέσεων 4

5 Συρταριέρα εργασιών 30 θέσεων ξύλινη χωρίς ράφια. 11. Καταψύκτης 150 λίτρων Καταψύκτης 150 λίτρων. ιαστάσεις 66χ62χ87 µε 1 καλάθι και ρύθµιση θερµοκρασίας από 18 έως - 25 βαθµούς Ενεργειακή κατανάλωση 1,1kwh/24h και ισχύς 80 w. Πάχος µόνωσης 65mm 12. Ψυγείο πάγκου Ψυγείο πάγκου συντήρηση, ανοξείδωτο επαγγελµατικό, χωρητικότητας 160 λίτρων και ισχύος 0,1 Kw. ιαστάσεων 600 Χ 600 Χ 830mm. Το ψυγείο θα δια θέτει ψηφιακή ένδειξη θερµοκρασίας, κλειδαριά, εσωτερικό φωτισµό, 3 ρυθµιζόµενες σχάρες, αυτόµατη απόψυξη µε εξατµιστή και ειδικό κοµπρεσέρ χαµηλού κραδασµού. 13. Καρότσι µεταφοράς φαγητού Kαρότσι µεταφοράς φαγητού τροχήλατο, ανοξείδωτο µε 3 ράφια. Βάρος αντοχής έως 80kg και διαστάσεις 85χ53χ Καρέκλες επισκεπτών Καρέκλες επισκεπτών µε κάθισµα από πανί και πλάτη από πανί που διπλώνουν. ιαστάσεις 58χ50χ Κρεβατάκια παιδικά Κρεβατάκια παιδικά µε κάγκελο ασφαλείας µε τα αντίστοιχα ορθοπεδικά στρώµατα. 16. Εκτυπωτής Γενικά χαρακτηριστικά; Λειτουργίες: Εκτυπωτής Τύπος εκτύπωσης: Μονόχρωµη Τεχνολογία εκτυπωτή: Laser Μέγεθος χαρτιού: Α4 Συνδέσεις: 1Χ USB 2.0 WiFi Ανάλυση εκτύπωσης (DPI):1200x1200 Ταχύτητα ασπρόµαυρης εκτύπωσης: 20 σελ/λεπτό Ενσωµατωµένη µνήµη: 32ΜΒ Μηνιαίος κύκλος εργασιών: έως σελίδες Γλώσσα : SPL Εκτύπωση διπλής όψης: Χειροκίνητη Τροφοδοσία χαρτιού: 150 φύλλα Μέγιστο βάρος χαρτιού: 163 γραµµ. Λειτουργικό σύστηµα: Mac OS 10.4, Mac OS 10.5, Mac OS 10.6, Mac OS 10.7 Windows 2000, Windows7, Windows 8 32Bit, Windows 8 64 Bit, Windows Vista Windows XP. 17. Συσκευή τηλεµοιοτυπίας (FAX) Γενικά χαρακτηριστικά; Σύστηµα συµπίεσης: MH/MR/MMR Μέγεθος χαρτιού: Α4 Αυτόµατος τροφοδότης: έως 10 φύλλα Χωρητικότητα χαρτιού: 20 φύλλα Τρόπος κλήσης: Τονικό Οθόνη LCD: Ναι Ταχύτητα µεταβίβασης : 12 sec/σελίδα Τεχνολογία εκτύπωσης: Θερµική µεταφορά Ταχύτητα εκτύπωσης: 2 σελ./λεπτό Ταχύτητα φωτογράφησης: 0.03 σελ./sec 5

6 Πλάτος σάρωσης: 20.8 cm Μεγέθυνση φωτοαντιγραφής: 200%,150% Σµίκρυνση φωτοαντιγραφής : 92%,86%,72% Αναγνώριση κλήσης: Ναι Μνήµη εγγράφων: 28 σελίδες Τηλεφωνικός κατάλογος: 59 επαφές Ευκρίνεια: Std, Fine, Super fine, Photo ιαβαθµίσεις γκρί: 64 επίπεδα ιαδοχική πολλαπλή αποστολή: 20 σταθµοί ιόρθωση λαθών: Ναι Ηλεκτρονική Ρύθµιση Έντασης: Volume Control Πλήκτρο πλοήγησης: 59 σταθµοί Τύπος αναλωσίµου: Μελανοταινία 18. Φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα Γενικά χαρακτηριστικά; Λειτουργίες: Εκτυπωτής-Σαρωτής-Αντιγραφικό Ταχύτητα εκτύπωσης: έως 18σελ./λεπτό Μηνιαίος κύκλος εργασιών: έως σελίδες Συνδέσεις: 1Χ USB 2.0 Μέγεθος µνήµης: 128 ΜΒ Ανάλυση εκτύπωσης : έως 600 x 600 dpi Ανάλυση σαρωτή: : έως 600 x 600 dpi Εκτύπωση διπλής όψης: Χειροκίνητη Τροφοδοσία χαρτιού: Βοηθητικός δίσκος, 100 φύλλα (Α5-Α3) ίσκος 1, 250 φύλλα (Β5-Α3) Έξοδος χαρτιού: Κεντρικό δίσκος εξόδου 250 φύλλα Χρόνος εµφάνισης 1 ης σελ.: 15 δευτερόλεπτα Λειτουργίες αντιγραφής: Σµίκρυνση/µεγέθυνση, πολλαπλά είδωλα (N-up), Αντιγραφή ταυτότητας(id Card), Σκούρο/Φωτεινό, Αυτόµατη Περιστροφή. Λειτουργίες εκτύπωσης: Υδατογραφήµατα, Αφίσες, N-up, δηµιουργία φυλλαδίου, Mixed Document, λειτουργία εξοικονόµησης γραφίτη, 256 bit κλίµακα του γκρί. Λειτουργικά συστήµατα: Windows XP(32/64Bit), Server 2003(32/64Bit), Vista(32/64Bit) Server 2008(32/64Bit), Server 2008R2, Windows7(32/64Bit),Windows 8(32/64Bit),Linux 19. Αλλαξιέρες ξύλινες Αλλαξιέρα απο mdf λουστραρισµένη διαστάσεων 78χ43χ107 µε 4 συρτάρια 20. Πλυντήριο ρούχων 6 Kg. Πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, ηµιεπαγγελµατικό, ισχύος 3,2 kw περίπου και διαστάσεων 595Χ595Χ850mm. Το πλυντήριο θα έχει την δυνατότητα επιλογής 8 προγραµµάτων, χρονοδιακόπτη, πρόγραµµα ισορροπίας για έλεγχο του στροβιλισµού και επαναδιανοµή της πλυντικής φόρτωσης. Το τύµπανο εσωτερικά και εξωτερικά θα είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10 AISI304, ενσωµατωµένο σε 4 απορροφητήρες κραδασµών, µε αντλία αποχέτευσης. 21. Μικροκούζινο µήκους 1µ.(παιχνίδι) Μικροκούζινο µήκους 1µ. αποτελούµενο από γούρνα διαστάσεων 40Χ40 εκ. µε ντουλάπι και ράφι. 22. Σπιτάκι πολυµορφικό (παιχνίδι) Σπιτάκι πολυµορφικό 6 τοίχων,1 πόρτα εισόδου, 5 παράθυρα, 2 φεγγίτες, καπνοδόχο µε πάγκο και τραπεζάκι διαστάσεων 2,15Χ1,72 µ. από ανθεκτικό πλαστικό, αντιαλλεργικό για τα παιδιά Φιλικό προς το περιβάλλον και τα χρώµατα τους να διατηρούνται 6

7 23. Αγροτόσπιτο (παιχνίδι) Αγροτόσπιτο µε κύρια πόρτα προέκταση µε σαλέ πόρτες περιλαµβάνει 4 παράθυρα, 2 ζαρντινιέρες καρότσι κηπουρού, ποτιστήρι, φτυαράκι, τσουγκράνα, διαστάσεις 1,70Χ1,70Χ1,10 µ. αντιαλλεργικό για τα παιδιά Φιλικό προς το περιβάλλον και τα χρώµατα τους να διατηρούνται 24. Κάµπια-τούνελ (παιχνίδι) Κάµπια-τούνελ. Αποτελείται από 4 κοµµάτια τούνελ διαφόρων χρωµάτων και 1 κεφάλι κάµπιας. Περιλαµβάνει 10 παραθυράκια διαστάσεων 2,20Χ1,00 Χ 1, Προέκταση κάµπιας(παιχνίδι) Προέκταση κάµπιας περιλαµβάνει 4 κοµµάτια όµοια µε της κάµπιας προκειµένου να προεκτείνεται. 26. Τραµπάλα αλογάκι(παιχνίδι) Τραµπάλα αλογάκι 3 θέσεων ιαστάσεων 1,20Χ0,35Χ0,50 µ. 27. Τραµπάλα ψαράκια (παιχνίδι) Τραµπάλα ψαράκι 2 θέσεων ιαστάσεων 1,25Χ0,40Χ0,60 µ. 28. Κουνιστό αλογάκι(παιχνίδι) Κουνιστό αλογάκι διαστάσεων 0,85Χ0,30Χ0,45 µ. 29. Κουζινάκι (παιχνίδι) Κουζινάκι (κουζίνα µε εστίες και φούρνο, φουρνάκι µικροκυµάτων, νεροχύτη και ντουλαπάκι) διαστάσεων 70Χ65Χ100 εκ. 30. Γωνία κοµµωτηρίου(παιχνίδι) Γωνία κοµµωτηρίου µε καθρέπτη διαστάσεων 75Χ40Χ110 εκ. 31. Πάρκο βρεφών πτυσσόµενο Πάρκο βρεφών πτυσσόµενο διαστάσεων 110Χ80Χ85 εκ. 32. Τηλεόραση έγχρωµη 26 Τηλεόραση LED 26" ιαγώνιος: 26'' Τύπος οθόνης: LED Αναλογία οθόνης: 16:9 Μέγιστη Ανάλυση: 1366x768 Συχνότητα σάρωσης: 100 Ηz Φωτεινότητα(cd/m2): 250 Αντίθεση: :1, (LED) Χρόνος Απόκρισης: 8ms 7

8 VESA: 100/100 Ενεργειακή κλάση: Α Συνδεσιµότητα: 2 HDMI,Scart,Component video, Composite video, PC input, 1XUSB,Digital audio out. 33. DVD αναπαραγωγής Γενικά χαρακτηριστικά Τύπος συσκευής: DVD player Αναπαραγωγή USB:Βίντεο, µουσική, φωτογραφίες Αναβάθµιση εικόνας: 1080ρ Αναπαραγωγή:CD-R/-RW, DVD+RW, DivX, JPEG, MP3, MPEG4, WMV Αποκωδικοποιητές ήχου:dolby Digital Είσοδοι : 1x USB2.0 Έξοδοι : 1x HDMI x Composite x Coaxial out 34. Φορητό σύστηµα ήχου CD player-μρ3 Γενικά χαρακτηριστικά Τύπος συσκευής: Ραδιόφωνο/CD Αναπαραγωγή:CD, CD-R, CD-RW, MP3, Τύπος δέκτη: Ψηφιακός (Digital) Συχνότητες: FM/AM Μνήµες σταθµών: FM 20, AM 10 Οθόνη LCD: Ναι Τροφοδοσία : DC Ισχύς : 3W Είσοδοι/ Έξοδοι : USB, SD Card Επιπρόσθετα: Pin Jack, Sleep mode, Timer 35. Ηλεκτρονικός υπολογιστής Τύπου Workstation Περιλαµβάνει : ΚΟΥΤΙ: BLACK mini tower ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ:INTEL Core I3 Pentium 3.20 GHz MNHMH: RAM 4 GB, DDR3, ταχύτητα 1333ΜΗz KAΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ: Intel HD Graphics 2500 ΜΗΤΡΙΚΗ: Intel H61 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ - MOUSE ΣΚΛΗΡΟΣ ΙΣΚΟΣ:Χωρητικότητα: 500 GB, ταχύτητα 7200 rpm ΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΟ:DVD Dual RW Double layer ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:Windows 8 64 Bit ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ: 400W ΙΚΤΥΩΣΗ: Gigabit Ethernet, ταχύτητα: 10/100/1000 Mbps ΟΘΟΝΗ: ιαγώνιος: Τύπος οθόνης: 22'' LED Αναλογία οθόνης: 16:9 Μέγιστη Ανάλυση: Φωτεινότητα(cd/m2): 250 Αντίθεση: Χρόνος Απόκρισης: 1920x :1, (LED) 5ms Γωνία προβολής: 90/65 Συνδεσιµότητα: D-Sub 8

9 Ειδικά χαρακτηριστικά: DDC/CI, Intelligent Auto, Plug and Play, Super Energy Saving, Picture Mode. 36. Απορροφητήρας τοίχου ανοξείδωτος Απορροφητήρας ανοξείδωτος τοίχου τύπου κώνου, διαστάσεων 1000 X 800 X 300mm. Θα φέρει 2 ανοξείδωτα φίλτρα συγκράτησης λίπους µε διάταξη λαβυρίνθου µε µεγάλο συντελεστή συγκράτησης και δυνατότητα άνετου καθαρισµού. Ο απορροφητήρας θα έχει δυνατότητα απαγωγής αέρα 1700 m3/h. Ο απορροφητήρας θα παραδοθεί τοποθετηµένος µε τις απαραίτητες συνδέσεις(κανάλια απαγωγής, ηλεκτρική σύνδεση κ.λ.π) και έτοιµος προς χρήση. Ηράκλειο 15 /11/ 2010 Ο Συντάκτης Ο Προϊστάµένος της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Θεοδωρόπουλος Ευάγγελος Μηχανολόγος Μηχ/κός Τ. Ε µε Α βαθµό Βαγγέλης Φωσκολάκης Αρχιτέκτων Μηχανικός µε Α βαθµό 9

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : Προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Ηρακλείου επί της Λουδοβίκου Παστέρ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : Προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Ηρακλείου επί της Λουδοβίκου Παστέρ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 13 / 07 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : Προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΑΦΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΑΦΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 20/01/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥ ΠΑΙ ΟΠΟΛΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. A. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΠΙΠΛΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) ΓΡΑΦΕΙΟ Γραφείο µε µετώπη και επιφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥ ΠΑΙ ΟΠΟΛΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. A. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΠΙΠΛΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) ΓΡΑΦΕΙΟ Γραφείο µε µετώπη και επιφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ PC INTEL 1) ΚΟΥΤΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ PC INTEL 1) ΚΟΥΤΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ PC INTEL (Κωδικός: 1) ΚΟΥΤΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Θα είναι κατηγορίας midi tower, θα είναι κατασκευασµένος από ηλεκτρογαλβανισµένο εν ψυχρώ χάλυβα (SECC - Steel Electrogalvanized Cold Rolled) και η τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Υποεργο 2: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Υποεργο 2: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Υποεργο 2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 1111 ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Α & Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ»

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Α & Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Α & Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΘΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΑΒΙΩΣΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. A. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΠΙΠΛΑ 1) ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟ ΟΧΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟ ΟΧΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟ ΟΧΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΑΜΠΟ 1. Να είναι τροχήλατο. 2. Να ρυθμίζεται το ύψος υδραυλικά από 550 έως 750 mm περίπου. 3. Η βάση να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI

Διαβάστε περισσότερα

. . : 77 / 2012 : : 13.085,97 :.

. . : 77 / 2012 : : 13.085,97 :. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ.Τ.Υ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 77 / 2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.951,83 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.951,83 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Έ ν ω σ η Ε υ ρ ω π α ϊ κ ό Κ ο ι ν ω ν ι κ ό Τ α μ ε ί ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΗ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ A. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΣΙΔΕΣ 1) ΠΡΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η Πίνακες Συμμόρφωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Η.Α. ΠΑΚΕΤΟ Α(Η/Υ)

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. 2/2012 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α.Μ. 2/2012 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩN ΣΧΟΛΕΙΩΝ Τ.Ε.2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2010 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2010 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2010 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - Τα προαναφερόµενα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Υπολογιστές (επιτραπέζιοι και φορητοί) - Μηχανές γραφείου/ Συσκευές ήχου και εικόνας...7 PC INTEL (Κωδικός: 1)...8 PC AMD (Κωδικός: 2)...10 ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (LAPTOP)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΗ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ A. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΣΙΔΕΣ 1) ΠΡΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Αρ.Μελέτης: 119/2011 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 60/2007:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Αρ.Μελέτης: 119/2011 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 60/2007: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ.Τ.Υ. Προµήθεια υπολειπόµενου εξοπλισµού των ειδικών σχολείων του ήµου Σερρών µετά την 1 η κατακύρωση. Αρ.Μελέτης: 119/2011 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Υποέργο 2: Του Έργου: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Υποέργο 2: Του Έργου: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 29 / 06 / 2015. βρεφονηπιακού σταθμού

Ηράκλειο, 29 / 06 / 2015. βρεφονηπιακού σταθμού Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηράκλειο, 29 / 06 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14248/27.04.2012 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14248/27.04.2012 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι παρακάτω όροι είναι απαράβατοι, ισχύουν για όλα τα προς προμήθεια είδη και η μη συμμόρφωση έστω και με ένα από αυτούς θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑ /ΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA:ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φλώρινα, 02 εκεµβρίου 2013 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 46822 Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΚΩΝ στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (ΕΚΠΟΤΑ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ (ΕΚΠΟΤΑ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ (ΕΚΠΟΤΑ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ» ΟΜΑΔΑ Α ΕΠΙΠΛΑ ΟΜΑΔΑ Β ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα