Θέμα: Διερεύνηση ενδεχόμενης τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: Διερεύνηση ενδεχόμενης τέλεσης αξιόποινων πράξεων."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδιος: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταμούλας Ειδικός Επιστήμονας Τηλ.: Fax: Αθήνα 24 Σεπτεμβρίου 2012 Αριθ. πρωτ.: 8605 Προς: κ. Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Πρώην Σχολή Ευελπίδων (Κτίριο 16) Θέμα: Διερεύνηση ενδεχόμενης τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Σχετ.: Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Καταναλωτή επί του εμπορικού κλάδου των ενεχυροδανειστηρίων αυτοκινήτων. Αξιότιμη κ. Εισαγγελέα, Ενόψει της εκ του άρθρου 3, παρ. 2 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259), όπως ισχύει τροποποιημένος, πρόβλεψης, βάσει της οποίας ο Συνήγορος του Καταναλωτή μπορεί να επιλαμβάνεται των υποθέσεων της αρμοδιότητάς του κατόπιν σχετικής ενυπόγραφης αναφοράς ή και αυτεπαγγέλτως, και με αφορμή τα πορίσματα που προέκυψαν από τη διενέργεια της ανωτέρω σχετικής έρευνάς μας, Σάς υποβάλλουμε την παρούσα συνοδεία σχετικών αποδεικτικών στοιχείων (ηλεκτρονικά δημοσιεύματα και εμπορικού χαρακτήρα ανακοινώσεις στο διαδίκτυο), με την παράκληση να ενεργήσετε τα δέοντα προς διερεύνηση ενδεχόμενης τέλεσης αξιόποινων πράξεων από πλευράς των ως κατωτέρω κατονομαζόμενων εταιρειών. 1

2 Αντικείμενο, περιεχόμενο και διαπιστώσεις της αυτεπάγγελτης έρευνας του Συνηγόρου του Καταναλωτή -Α- Στην αγορά λειτουργούν ευρέως εταιρείες, που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στη χορήγηση δανείων αντί εναπόθεσης πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων, ως διασφάλιση του δανείζοντος απέναντι στον δανειζόμενο (δανεισμός επί ενεχύρω). Πρόκειται για έναν από τους πιο παλαιούς τρόπους δανεισμού, που μάλιστα σε προηγούμενους καιρούς μικρής ανάπτυξης της τραπεζικής αγοράς ήταν και αρκετά διαδεδομένος. Εν μέσω της δυσάρεστης οικονομικής συγκυρίας που βιώνει τα τελευταία χρόνια η χώρα έχουν διαμορφωθεί συνθήκες, οι οποίες ομολογουμένως ευνοούν την εκ νέου ραγδαία ανάπτυξη του εμπορικού κλάδου των ενεχυροδανειστηρίων, την ίδια στιγμή που αντιθέτως άλλοι κλάδοι της αγοράς γνωρίζουν πρωτόγνωρη ύφεση. Και τούτο διότι η δραματική συρρίκνωση των οικογενειακών εισοδημάτων λόγω της θεσμοθέτησης έκτακτων μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής από την Κυβέρνηση, σε συνδυασμό παράλληλα με την κρίση του τραπεζικού συστήματος και τον αυστηρό περιορισμό του τραπεζικού δανεισμού, συνυπολογιζομένης ταυτοχρόνως της αφόρητης πίεσης που ασκείται σε ιδιώτες και επιχειρηματίες εξαιτίας ανειλημμένων οικονομικών υποχρεώσεων, καθιστούν επιτακτική την αναζήτηση κάποιας διεξόδου μέσα από εναλλακτικές μορφές δανεισμού. Πέραν των ανωτέρω πρόσφορων συνθηκών, επικουρικό ρόλο στην εξάπλωση του συγκεκριμένου εμπορικού κλάδου διαδραματίζει αναμφίβολα η ευκολία με την οποία φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του ενεχυροδανειστή, δεδομένου ότι με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας (υπ' αριθ. 1010/10/5 - ΦΕΚ Β' 1948/2011) υφίσταται απλώς από την πλευρά των ενδιαφερομένων η υποχρέωση της αναγγελίας της έναρξης άσκησης του επαγγέλματός τους στις οικείες αστυνομικές Αρχές, συνοδεία κάποιων τυπικής μόνο φύσης δικαιολογητικών. -Β- Ένα τμήμα του ακμάζοντος αυτού εμπορικού κλάδου των ενεχυροδανειστηρίων απαρτίζεται από εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο ή αποκλειστικά ως ενεχυροδανειστήρια αυτοκινήτων. Μελετώντας προσεκτικά τη λειτουργία αυτού του τύπου των εταιρειών, διαπιστώνουμε την ύπαρξη ορισμένων κοινών μεταξύ τους χαρακτηριστικών και εφαρμοζόμενων πρακτικών κατά τις συναλλαγές τους με καταναλωτές, ως εξής: Στάδιο πρώτο: Οι εν λόγω εταιρείες διαφημίζουν τη χορήγηση δανείων αντί μηνιαίου επιτοκίου ύψους 0,75%, με μοναδική εγγύηση το αυτοκίνητο του ενδιαφερόμενου, εφόσον δεν υπάρχει παρακράτηση κυριότητας, και δίχως καμία περαιτέρω εξέταση της πιστοληπτικής του δυνατότητας. Στάδιο δεύτερο : Ο ενδιαφερόμενος έρχεται σε επαφή με τον εκπρόσωπο ή τον ιδιοκτήτη του ενεχυροδανειστηρίου, προσκομίζοντας το προς ενεχυρίαση αυτοκίνητο, του οποίου είναι κύριος κάτοχος. 2

3 Στάδιο τρίτο: Ο ενεχυροδανειστής προβαίνει σε εκτίμηση της τρέχουσας εμπορικής αξίας του οχήματος, προκειμένου να αποδώσει ως δάνειο στον ενεχυριαστή χρηματικό ποσόν ίσο -κατ' ανώτατο όριο- με το 50% αυτής. Κατόπιν τούτου, το ποσόν που καλείται να αποπληρώσει ο ενεχυριαστής στη λήξη του δανείου ισοδυναμεί με το άθροισμα: (1) των χρημάτων που δόθηκαν ως δάνειο (κεφάλαιο) (2) του τόκου των χρημάτων (3) του κόστους για την ασφάλιση, την 24ωρη στάθμευση και τη φύλαξη (σε ειδικά φυλασσόμενους χώρους) του οχήματος για όσο χρόνο αυτό αποτελεί ενέχυρο. Κατά μέσο όρο, τα ασφάλιστρα και τα φύλακτρα ανέρχονται μηνιαίως από δεκαπέντε (15) ευρώ ανά χίλια (1000) ευρώ δανείου, ενώ η στάθμευση κυμαίνεται από 190 έως 210 ευρώ ανά μήνα. (4) των αποκαλούμενων εξόδων φακέλου (επιβάλλονται στον ενεχυριαστή για τον έλεγχο της κατάστασης και την εκτίμηση της εμπορικής αξίας του προς ενεχυρίαση οχήματος, καθώς και για τη σύνταξη διάφορων εγγράφων), τα οποία ανέρχονται σε 150 ευρώ ανά σύμβαση δανείου και καταβάλλονται εφάπαξ. Στάδιο τέταρτο: Συνάπτεται η σχετική συμφωνία σύστασης ενεχύρου, με αρχική διάρκεια από έναν (1) έως τρεις (3) μήνες. Με την παρέλευση του χρόνου της αρχικής σύμβασης, ο ενεχυριαστής καταβάλει το ποσόν που οφείλει να αποπληρώσει σύμφωνα με το προηγούμενο στάδιο, προκειμένου να του επιστραφεί το όχημά του. Στάδιο πέμπτο: Σε περίπτωση πρόσκαιρου προβλήματος αποπληρωμής του δανείου (μαζί με όλες τις συνοδευτικές επιβαρύνσεις του), παρέχεται κατά το δοκούν στον ενεχυριαστή η επιλογή της ανανέωσης της σύμβασης για μικρό ακόμα χρονικό διάστημα (συνήθως ένα ακόμα τρίμηνο). Ελλείψει παντελώς αυτής της δυνατότητας αποπληρωμής, το ενέχυρο περιέρχεται στην ιδιοκτησία του ενεχυροδανειστή, ο οποίος ακολούθως αποκτά δικαίωμα εκποίησής του για την κάλυψη της απαίτησης που έχει. Ορισμένες από τις εταιρείες που έχουμε εντοπίσει στο πλαίσιο της μέχρι σήμερα έρευνάς μας, δίχως βεβαίως να αποκλείεται ο εντοπισμός και άλλων κατόπιν περαιτέρω έρευνας, είναι οι ακόλουθες: Γ- Έχει σημασία, στο σημείο αυτό, να δούμε σχηματικά με βάση τα προλεχθέντα πώς διαμορφώνεται το τελικό ποσόν που οφείλει να καταβάλει ένας ενεχυριαστής στον 3

4 ενεχυροδανειστή κατά την εκπνοή της σύμβασης του δανείου. Για τον σκοπό αυτό, παραθέτουμε: (α) ένα παράδειγμα οχήματος, με τρέχουσα εμπορική αξία ευρώ. (β) ένα παράδειγμα οχήματος, με τρέχουσα εμπορική αξία ευρώ. Με βάση έρευνα που διενεργήσαμε σε ιστοσελίδες πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, σχεδόν το 70% των οχημάτων ανήκει σε αυτή την κατηγορία τιμής. Συνεπώς, η συγκεκριμένη κατηγορία θεωρείται η πολυπληθέστερη και, κατ' επέκταση, εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από πλευράς καταναλωτών για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας. (γ) ένα παράδειγμα οχήματος, με τρέχουσα εμπορική αξία ευρώ. Σε όλα τα παραδείγματα που παρατίθενται, οι υπολογισμοί γίνονται επί συμβάσεων ενεχυροδανεισμού τρίμηνης όσο και ετήσιας διάρκειας, χάριν της πραγματοποίησης χρήσιμων αναγωγών και συγκρίσεων. 1ο παράδειγμα: Όχημα προς ενεχυρίαση, εμπορικής αξίας ευρώ. Διάρκεια δανεισμού (σε μήνες) 3 12 Ποσόν δανείου (= 50% της εμπορικής αξίας) Τόκος (= 0,75% / μήνα) 56, Ασφάλιση οχήματος (= 15 / 1000 δανείου) 112,5 450 Φύλαξη οχήματος (= 15 / 1000 δανείου) 112,5 450 Στάθμευση (= 200 / μήνα) Έξοδα φακέλου (= 150 εφάπαξ) Τελικό ποσόν πληρωμής Μηνιαία επιβάρυνση ενεχυριαστή 13,75% 12,25% Συνολική επιβάρυνση ενεχυριαστή 41,24% 147% 4

5 2ο παράδειγμα: Όχημα προς ενεχυρίαση, εμπορικής αξίας ευρώ. Διάρκεια δανεισμού (σε μήνες) 3 12 Ποσόν δανείου (= 50% της εμπορικής αξίας) Τόκος (= 0,75% / μήνα) Ασφάλιση οχήματος (= 15 / 1000 δανείου) Φύλαξη οχήματος (= 15 / 1000 δανείου) Στάθμευση (= 200 / μήνα) Έξοδα φακέλου (= 150 εφάπαξ) Τελικό ποσόν πληρωμής Μηνιαία επιβάρυνση ενεχυριαστή 10% 9,06% Συνολική επιβάρυνση ενεχυριαστή 30% 108,75% 3ο παράδειγμα: Όχημα προς ενεχυρίαση, εμπορικής αξίας ευρώ. Διάρκεια δανεισμού (σε μήνες) 3 12 Ποσόν δανείου (= 50% της εμπορικής αξίας) Τόκος (= 0,75% / μήνα) Ασφάλιση οχήματος (= 15 / 1000 δανείου) Φύλαξη οχήματος (= 15 / 1000 δανείου) Στάθμευση (= 200 / μήνα) Έξοδα φακέλου (= 150 εφάπαξ) Τελικό ποσόν πληρωμής Μηνιαία επιβάρυνση ενεχυριαστή 6,25% 5,88% Συνολική επιβάρυνση ενεχυριαστή 18,75% 70,5% 5

6 Λαμβανομένων υπόψη όλων των επιμέρους εξόδων και χρεώσεων, που διαμορφώνουν τη συνολική οφειλή του δανειολήπτη, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι: (1) Η διαμόρφωση της συνολικής επιβάρυνσης, αναγόμενη σε επίπεδο έτους, καταλήγει να ισοδυναμεί με το 70% έως και σχεδόν 150% του κεφαλαίου του δανείου, ενώ είναι επίσης κατά σχεδόν τέσσερις (4) έως και οκτώ (8) φορές υψηλότερη, συγκρινόμενη με τη συνολική επιβάρυνση που θα προέκυπτε από την επιβολή του νομίμου ετήσιου επιτοκίου της τάξης του 19%, που ενδεικτικά ισχύει για λογαριασμούς χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων από την Τράπεζα της Ελλάδος έναντι ενεχύρου τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου (βλ. υπ' αριθ. 1/ [ΦΕΚ Α' 74/1998] Πράξη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος). (2) Όσο μικρότερη είναι η εμπορική αξία του ενεχυριαζόμενου οχήματος, τόσο μεγαλύτερη καταλήγει να είναι η συνολική επιβάρυνση για τον ενεχυριαστή. Δηλαδή, από τις υπέρογκες επιβαρύνσεις που συνοδεύουν τα συγκεκριμένα δάνεια επί ενεχύρω πλήττονται κυρίως οι κάτοχοι μιας μέσης εμπορικής αξίας οχημάτων, που αποτελούν και την πολυπληθέστερη ομάδα καταναλωτών. (3) Το ύψος των επιβαλλόμενων ασφαλίστρων, ιδωμένο υπό το πρίσμα των μέσων τιμών που αυτή τη στιγμή ισχύουν στην ασφαλιστική αγορά, παραπέμπει σε κόστος μεικτής ασφάλισης οχήματος, η οποία ως γνωστόν, πέραν όλων των άλλων, καλύπτει και ίδιες ζημιές (ζημιές του οδηγού). Δεδομένης της επί 24ώρου στάθμευσης και φύλαξης των ενεχυριασθέντων οχημάτων σε ειδικά φυλασσόμενους χώρους, αντί μάλιστα αδρού μηνιαίου τιμήματος, γνωρίζοντας περαιτέρω ότι ο ενεχυροδανειστής υπέχει υποχρέωση όχι μόνο φύλαξης του ενεχύρου, αλλά και αποχής από τη χρήση του, εκτός εάν υπάρχει περί του αντιθέτου συναίνεση του ενεχυριαστή (άρθρο 1224 ΑΚ), δεν υφίσταται προφανής αιτιολογία για την επιβολή τόσο υψηλών ασφαλίστρων. -Δ- Επειδή: Τα τελευταία δύο (2) κυρίως χρόνια έχει ευνοηθεί, λόγω της οικονομικής συγκυρίας, η δυναμική ανάπτυξη του εμπορικού κλάδου των ενεχυροδανειστηρίων και δη, εν προκειμένω, των ενεχυροδανειστηρίων αυτοκινήτων. Σε μια εποχή με ιδιαιτέρως δυσμενή δημοσιονομικά χαρακτηριστικά, όπως η σημερινή, η ομάδα-στόχος των ενεχυροδανειστηρίων είναι προδήλως πολίτες με συσσωρευμένες και επείγουσες οικονομικές υποχρεώσεις, οι οποίοι ανήκουν σε μια κατά τεκμήριο ευκόλως χειραγωγούμενη κοινωνική ομάδα, δεδομένου ότι η πιεστική τους ανάγκη για δανεισμό λογίζεται ως αντικειμενική αδυναμία, που δύναται να τους στερεί τη δυνατότητα λήψης ψύχραιμων αποφάσεων και τους καθιστά ευάλωτους. Οι πολίτες αυτοί πρωτίστως από ανάγκη, λόγω των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν, και όχι ίσως από αβίαστη και λελογισμένη επιλογή καταφεύγουν στον ενεχυριασμό των οχημάτων τους, προκειμένου κατ' αυτόν τον τρόπο να πετύχουν την επιδιωκόμενη άμεση δανειοδότησή τους. 6

7 Η έμφαση που δίνεται από τα ενεχυροδανειστήρια αυτοκινήτων στη διαφημιστική προβολή του δελεαστικού μηνιαίου επιτοκίου δανεισμού (0,75%) είναι δυσανάλογα μεγαλύτερη της πρακτικά υποδεέστερης αναφοράς που γίνεται στις υπόλοιπες επιβαρύνσεις, οι οποίες συνοδεύουν το δάνειο και συμβάλλουν, όμως, κατά πολύ ουσιαστικότερα και καταλυτικότερα στη διαμόρφωση της συνολικής οφειλής του δανειολήπτη. Η ανωτέρω επιχειρηματική πρακτική από πλευράς των ενεχυροδανειστών δύναται να εκληφθεί ως παράγων ουσιώδους στρέβλωσης της οικονομικής συμπεριφοράς των καταναλωτών, με πιθανό συνεπακόλουθο τη σημαντική μείωση της ικανότητάς τους να λάβουν τεκμηριωμένη απόφαση συναλλαγής, εν μέσω ενός γενικότερου οικονομικού κλίματος που ούτως ή άλλως -όπως προείπαμε- τους έχει ήδη καταστήσει ευάλωτους και ενδεχομένως επιρρεπείς σε μη συμφέρουσες συναλλαγές. Οι όροι συναλλαγής των δανειοληπτών κρίνονται προδήλως επαχθείς, υπό το φως της υπέρμετρης συνολικής τους επιβάρυνσης που προκύπτει εξαιτίας των πολλών -πέραν του ονομαστικού επιτοκίου- επιμέρους χρεώσεων που συνοδεύουν τα δάνεια. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την ακριβή προέλευση και την πηγή των κεφαλαίων των ενεχυροδανειστηρίων, από τα οποία δανειοδοτούνται οι ενδιαφερόμενοι, ούτε εάν τηρείται ο νόμιμος τύπος σύστασης των ενεχύρων, κατ' άρθρο 1211 ΑΚ (με έγγραφο συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό, με βέβαιη χρονολογία). Κλιμάκια της Ασφάλειας και του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών, ενεργώντας στο πλαίσιο μιας ελεγκτικής εξόρμησης που πραγματοποιείται τους τελευταίους μήνες σε ενεχυροδανειστήρια σε όλη τη χώρα, έχουν διαπιστώσει σωρεία σοβαρών παραβατικών ενεργειών, ανάμεσα στις οποίες: πραγματοποίηση συναλλαγών χωρίς την τήρηση παραστατικών και δίχως ενημέρωση των βιβλίων, λειτουργία χωρίς άδεια, διάπραξη φορολογικών παραβάσεων, καθώς και των αδικημάτων της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, όπως επίσης της εκβίασης. Η δυσκολία των συναλλασσόμενων να πιστοποιήσουν τη φερεγγυότητα του ενεχυροδανειστηρίου, με το οποίο θα συνεργαστούν, είναι το ίδιο μεγάλη με την αδυναμία τους να προστατευτούν από εφαρμοζόμενες ενδεχομένως αθέμιτες ή και παράνομες επιχειρηματικές πρακτικές. Τα θέματα της σημαντικής διατάραξης της ισορροπίας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων σε μια συναλλαγή μερών σε βάρος του καταναλωτή, όπως επίσης της διάπραξης αξιόποινων πράξεων σε βάρος μεγάλου αριθμού απλών και ανυποψίαστων καταναλωτών είναι μείζονος σημασίας για τον Συνήγορο του Καταναλωτή. Η Αρχή μας έχει δεχτεί προφορικά αρκετές καταγγελίες καταναλωτών επί του θέματος, ωστόσο παρατηρείται δισταγμός εκ μέρους τους να προβούν σε έγγραφη και επώνυμη υποβολή των καταγγελιών τους. Σάς υποβάλλουμε την παρούσα, συνοδεία σχετικών αποδεικτικών στοιχείων (ηλεκτρονικά δημοσιεύματα και εμπορικού χαρακτήρα ανακοινώσεις στο διαδίκτυο). 7

8 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Παρακαλούμε θερμά για τη μελέτη και αξιολόγηση των πορισμάτων μας, καθώς και για δέουσες κατά την εκτίμησή σας ενέργειες προς διερεύνηση ενδεχόμενης τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ευάγγελος Ζερβέας Κοιν.: (1) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) , Αθήνα (2) ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΚΓΛΗΜΑΤΟΣ Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος , Αθήνα (3) Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας & του Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος , Αθήνα (4) ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Π. Κανελλοπούλου , Αθήνα 8

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΟΡΦΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΝΕΧΥΡΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Επιμέλεια: Ανδρέου Νικόλαος Αρ. Μητρώου 13867 Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πόρισμα-σύσταση Συνηγόρου του Καταναλωτή. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4, παρ. 5, ν. 3297/2004)

Θέμα: Πόρισμα-σύσταση Συνηγόρου του Καταναλωτή. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4, παρ. 5, ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδιος: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταμούλας Ειδικός Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Ιδρυμα Καβάλας Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τεχνολογικό Ιδρυμα Καβάλας Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τεχνολογικό Ιδρυμα Καβάλας Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΛΩΛΟΥ ΓΛΑΥΚΗ ΚΑΒΑΛΑ 2006 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ - ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΕΝΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή...σελ.3. Πλάνο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος...σελ.4. Γενικές εισαγωγικές πληροφορίες..σελ.5

Εισαγωγή...σελ.3. Πλάνο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος...σελ.4. Γενικές εισαγωγικές πληροφορίες..σελ.5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες.σελ.2 Εισαγωγή...σελ.3 Πλάνο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος...σελ.4 Γενικές εισαγωγικές πληροφορίες..σελ.5 Δάνεια.σελ.6 Η κατάσταση αυτή τη στιγμή και οι προβλέψεις.σελ.13 Ο πελάτης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007) ΑΘΗΝΑ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1. Καταναλωτικά ήθη και παγκοσμιοποίηση... 4 2. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές... 4 3. Μέτρα νομοθετικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΟΥ ΛΙΑΡΔΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΕΜ: 5423 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χρηματοοικονομική συμπεριφορά : Η περίπτωση των δανειοληπτών Ανδρομανέτσικου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Πασχαλίδης Νικόλαος Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 23ης Απριλίου 2008

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 23ης Απριλίου 2008 L 133/66 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.5.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΟΚΟΔΡΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΑΝΑΚΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06 Νοεμβρίου 2007 Αρ. Πρωτ.: 1522

Αθήνα, 06 Νοεμβρίου 2007 Αρ. Πρωτ.: 1522 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδιος: κ. Γιάννης Αδαμόπουλος Συνήγορος του Καταναλωτή Χειριστής: Αριστοτέλης Σταμούλας Ειδικός Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460814 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 06

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εισηγήτρια: Κουκίδου Ειρήνη Α.Μ.: 9794 Επιβλέπων: Μπογάς Χρήστος Μάιος 2014 2 Περίληψη Την περίοδο αυτή που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τραπεζικό σύστημα και σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα. Μόσχου Νικόλαος Εισηγητής: Γεώργιος Κοκκίνης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τραπεζικό σύστημα και σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα. Μόσχου Νικόλαος Εισηγητής: Γεώργιος Κοκκίνης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τραπεζικό σύστημα και σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα Μόσχου Νικόλαος Εισηγητής: Γεώργιος Κοκκίνης ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΝΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ LEASING ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤIΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤIΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤIΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2007 ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΡΕΒΕΖΑ 2013] ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΤΖΑΛΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ

[ΠΡΕΒΕΖΑ 2013] ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΤΖΑΛΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 2013 Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΤΖΑΛΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ [ΠΡΕΒΕΖΑ 2013] ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ θερμά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών επί του Σχεδίου Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας του Συνηγόρου του Καταναλωτή

Παρατηρήσεις Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών επί του Σχεδίου Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας του Συνηγόρου του Καταναλωτή Παρατηρήσεις Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών επί του Σχεδίου Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας του Συνηγόρου του Καταναλωτή Ι. Γενικές παρατηρήσεις 1. Εισαγωγική παρατήρηση Στο χρονικό διάστημα των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ. προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ. προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ Αθήνα, Αύγουστος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΙΙ. ΝΕΑ ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 Σελ. ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Κεφάλαιο 1 Βήματα Χορήγησης Στεγαστικών Δανείων 1.1 8 Κεφάλαιο 2 Η Διάρκεια και τα Επιτόκια των Στεγαστικών Δανείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 B. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΓΙΑΤΙ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: CITIBANK International plc ΚΟΙΝ.:

ΠΡΟΣ: CITIBANK International plc ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιοι: 1. ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή 2. ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτριες: 1.Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Νοµικός 2. ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο Ι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο Ι 1. Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης στη διεθνή αγορά α. Η εμφάνιση και εξέλιξη του leasing β. Ομαδοποίηση και παρουσίαση μορφών leasing Operating leasing Financial leasing 2. Η

Διαβάστε περισσότερα