Σ υ λ λ ο γ έ ς Π ε τ ρ ω μ ά τ ω ν & Φ υ σ ι κ ώ ν Υ λ ι κ ώ ν Δ ό μ η σ η ς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ υ λ λ ο γ έ ς Π ε τ ρ ω μ ά τ ω ν & Φ υ σ ι κ ώ ν Υ λ ι κ ώ ν Δ ό μ η σ η ς 2 0 0 8"

Transcript

1

2 Σ υ λ λ ο γ έ ς Π ε τ ρ ω μ ά τ ω ν & Φ υ σ ι κ ώ ν Υ λ ι κ ώ ν Δ ό μ η σ η ς ΝΝ6: Ακανόνιστος Ωχρός Πορόλιθος Σερρών. (Με επιφάνεια και ακμές χτενισμένες & σφυρηλατημένες στο χέρι)

3 126 MPE ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΔΩΝ MPE1 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΨΗΦΙΔΩΝ

4 A ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ AA ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ...13 ΑΑ10 Γραμμική Σφυρήλατη Ασβεστόπετρα & Μαρμαρόπετρα...14 ΑΑ20 Γραμμικός Σφυρήλατος Μπέζ Καλσίτης Βράτσας...15 ΑΑ30 Γραμμικός Σφυρήλατος Πορόλιθος Σερρών...16 ΑΑ40 Γραμμικός Θαμπός Πορόλιθος Σερρών...18 ΑΑ50 Γραμμικός Σφυρήλατος Ωχρός Πορόλιθος Σερρών...20 ΑΑ60 Γραμμικός Σφυρήλατος Τραβερτίνης Μπεζ Κοχυλωτός...22 Περιεχόμενα ΑΑ80 Γραμμική Μπεζ Πέτρα...23 ΑΑ70 Γραμμική Σφυρήλατη Χιονόλευκη Θάσου...24 ΑΑΚ ΓΡΑΜΜΙΚΟΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ...25 ΑΑΚ10 Γραμμικός Αλπικός Σχιστόλιθος...26 ΑΑΚ20 Γραμμικός Αλπικός Μαύρος Σχιστόλιθος...27 ΑΑΚ30 Γραμμικός Ψαμμίτης Φλωρεντίας...28 ΑΑΚ50 Γραμμικός Κεροστιλβικός Σχιστόλιθος...29 ΑΑΚ60 Γραμμικός Χρυσαφί Σχιστόλιθος...30 ΑΑΚ80 Γραμμικός Οξειδωμένος Σχιστόλιθος...32 ΑΑΚ70 Γραμμικός Μπρονζέ Σχιστόλιθος...34

5 ΟΡ ΠΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ OPT ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ...35 Με Καπάκια, Σκαλοπάτια, Ρίχτια και Κατωκάσια OPB ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗ...53 Σκαλοπάτια, Ρίχτια και Κατωκάσια ΟΡΤ10 Πλεγμένη Σφυρήλατη Ασβεστόπετρα & Μαρμαρόπετρα...36 ΟΡΒ10 Πλεγμένη Βυζαντινή Ασβεστόπετρα & Μαρμαρόπετρα...54 ΟΡΤ20 Πλεγμένος Σφυρήλατος Μπεζ Καλσίτης Βράτσας...38 ΟΡΒ30 Πλεγμένος Βυζαντινός Πορόλιθος Σερρών...55 ΟΡΤ30 Πλεγμένος Σφυρήλατος Πορόλιθος Σερρών...40 ΟΡΤ30 Πλεγμένος Σφυρήλατος Πορόλιθος Σερρών...42 ΟΡΤ40 Πλεγμένος Σφυρήλατος Ωχρός Πορόλιθος Σερρών...44 OPE ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΛΕΚΗΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ...56 Με Καπάκια, Σκαλοπάτια, Ρίχτια και Κατωκάσια ΟΡΕ10 Πλεγμένη Πελεκητή Ασβεστόπετρα & Μαρμαρόπετρα...57 ΟΡΕ30 Πλεγμένος Πελεκητός Πορόλιθος Σερρών...58 ΟΡΕ20 Πλεγμένος Πελεκητός Μπεζ Καλσίτης Βράτσας...60 OPK ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ...48 ΟΡK10 Πλεγμένη Κλασσική Ασβεστόπετρα & Μαρμαρόπετρα...49 ΟΡK30 Πλεγμένος Κλασσικός Πορόλιθος Σερρών...50 ΟΡK40 Πλεγμένος Κλασσικός Ωχρός Πορόλιθος Σερρών

6 ΕΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΑ10 Πρωτοποριακός Σφυρήλατος Μπεζ Καλσίτης Βράτσας...62 ΕΑ50 Πρωτοποριακός Κεροστιλβικός Σχιστόλιθος...64 ΕΑ30 Πρωτοποριακός Σφυρήλατος Πορόλιθος Σερρών...62 ΕΑ60 Πρωτοποριακός Χρυσαφί Σχιστόλιθος...64 ΕΑ70 Πρωτοποριακός Οξειδωμένος Σχιστόλιθος...62 EANET Πρωτοποριακή Συλλογή Πετρωμάτων σε δίχτυ...64 EA20 Πρωτοποριακός Σφυρήλατος Ωχρός Πορόλιθος Σερρών...63 ΚΒ ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ ΚΒ10 Κυβόλιθοι Πορόλιθου Σερρών...66 ΚΒ70 Κυβόλιθοι Μαύρου Βασάλτη Φλωρεντίας...69 ΚΒ30 Κυβόλιθοι Ασβεστόπετρας & Μαρμαρόπετρας...67 ΚΒ50Α Traditional (Παραδοσιακός) Κυβόλιθος κλασσικού γκρι Γρανίτη σε δίχτυ...70 ΚΒ40 Κυβόλιθοι Καλσίτη Βράτσας...67 ΚΒ60Α Traditional (Παραδοσιακός) Κυβόλιθος χρυσαφί Γρανίτη σε δίχτυ...70 ΚΒ50 Κυβόλιθοι Κλασσικού Γκρι Γρανίτη...67 ΚΒ70A Traditional (Παραδοσιακός) Κυβόλιθος μαύρου Βασάλτη σε δίχτυ...71 ΚΒ60 Κυβόλιθοι Χρυσαφί Γρανίτη...68 ΚΒ80A Traditional (Παραδοσιακός) Κυβόλιθος Βυζαντινού Πορφυρίτη σε δίχτυ...71 ΚΒ80 Κυβόλιθοι Βυζαντινού Πορφυρίτη

7 ΧΑ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΟΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ ΧΑ20 Ακανόνιστος Κεροστιλβικός Σχιστόλιθος...73 ΧΑ30 Ακανόνιστος Οξειδωμένος Σχιστόλιθος...73 ΧΑ10 Ακανόνιστος Χρυσαφί Σχιστόλιθος...74 ΧΑ50 Ακανόνιστος Ψαμμίτης Φλωρεντίας...76 ΝΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ NN1 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ...77 NN20 ΣΤΕΝΑΡΙΑ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΔΙΧΤΥ...92 ΝΝ2 Κομμένη Πέτρα Τοσκάνης σε ελεύθερα μήκη...78 ΝΝ21 Αλπικό Χρυσαφί Στενάρι σε δίχτυ...93 ΝΝ3 Ακανόνιστη Επένδυση Πέτρας Τοσκάνης...82 ΝΝ23 Αλπικό Μαύρο Στενάρι σε δίχτυ...93 ΝΝ6 Ακανόνιστος Ωχρός Πορόλιθος Σερρών...84 ΝΝ25 Στενάρι Κτισίματος Πέτρας Τοσκάνης σε δίχτυ...94 NN10 ΣΤΕΝΑΡΙΑ & ΚΟΚΚΑΛΑ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ MASSIV...85 ΝΝ11 Στενάρι Κεροστιλβικής Γρανιτόπετρας Κτισίματος massiv...86 ΝΝ12 Στενάρι Μαρμαρόπετρας & Ασβεστόπετρας Κτισίματος massiv...88 ΝΝ13 Κόκκαλα Κεροστιλβικής Γρανιτόπετρας Κτισίματος massiv...90 ΝΝ14 Κόκκαλα Πέτρας Τοσκάνης massiv

8 MP ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ MPP ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΑΛΕΣ Με Σκαλοπάτια, Ρίχτια και Κατωκάσια MPA ANTIQUE ΠΛΑΚΙΔΙΑ Με Καπάκια, Σκαλοπάτια, Ρίχτια και Κατωκάσια MPP30 Γυαλισμένος Κυματιστός Τραβερτίνης Σερρών MPA1 Συννεφιαστός Antique Τραβερτίνης Σερρών MPP50 Γυαλισμένος Οξειδωμένος Τραβερτίνης MPA10 Συννεφιαστός Antique Xρυσαφί Τραβερτίνης MPP120 Γυαλισμένος Κεραμιδί Κυματιστός Τραβερτίνης MPA20 Μπεζ Antique Καλσίτης Βράτσας MPP180 Γυαλισμένος Κρεμ Ξυλώδης Τραβερτίνης ΜΡΡ300 Γυαλισμένος Μπεζ Καλσίτης Βράτσας MPN ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ MPP400 Γυαλισμένος Μπεζ Μονόχρωμος Καλσίτης MPΝ1 Αλπικός Χρυσαφί Σχιστόλιθος MPP420 Γυαλισμένος Νεφρίτης MPΝ20 Αλπικός Μαύρος Σχιστόλιθος MPP430 Γυαλισμένος Μελί Όνυχας MPP500 Γυαλισμένος Φλωρεντινός Μαύρος Βασάλτης MPP600 Γυαλισμένος Χρυσαφί Γρανίτης MPT ΠΛΑΚΙΔΙΑ TUMBLED MPP800 Γυαλισμένος Κλασσικός Γκρι Γρανίτης MPT1 Τραβερτίνης Καρυδί MPT20 Τραβερτίνης Κρεμ MPM ΘΑΜΠΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΑΛΕΣ Με Καπάκια, Σκαλοπάτια, Ρίχτια και Κατωκάσια MPT40 Τραβερτίνης Χρυσαφί MPT60 Μπεζ Μονόχρωμος Καλσίτης MPM1 Θαμπός Τραβερτίνης Σερρών MPM20 Θαμπός Οξειδωμένος Τραβερτίνης MPM60 Θαμπός Γκρι-Μπλε Καλσίτης MPM80 Μονόχρωμος Μπεζ Θαμπός Καλσίτης Βράτσας MPM100 Καμμένος Χρυσαφί Γρανίτης MPM120 Καμμένος Μαύρος Φλωρεντινός Βασάλτης

9 MPE ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΔΩΝ MPE1 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΨΗΦΙΔΩΝ MPΕ2 Κλασσικός Kρεμ Τραβερτίνης MPE40 ΣΥΛΛΟΓΗ AVANT GARDE ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ MPΕ3 Κλασσικός Kεραμιδί Τραβερτίνης MPE4 Κλασσικός Μπεζ-Ροζ Τραβερτίνης TUMBLED MPE60 ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΑΠΙΣΣΕΡΙ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ MPΕ5 Κλασσική Σταχτί Πέτρα με Ιριδώσεις MPE6 Κλασσική Κόκκινη Πέτρα με Ιριδώσεις MPELIST ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΠΕΤΡΙΝΑ LISTELO MPE7 Κλασσική Χρυσαφί Πέτρα με Ιριδώσεις MPE8 Κλασσική Μαύρη Μονόχρωμη Πέτρα MPET ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΠΕΤΡΙΝΑ TORELLO MPE9 Κλασσική Λευκή Μονόχρωμη Πέτρα MPE10 Κλασσικός Μελί Όνυχας MPE20 ΣΥΛΛΟΓΗ ΨΗΦΙΔΩΝ MINIMAL MPE21 Minimal Κρεμ Τραβερτίνης MPE22 Minimal Κεραμιδί Τραβερτίνης MPE23 Minimal Μπεζ-Ροζ Τραβερτίνης MPE24 Mιnimal Σταχτί Πέτρα με Ιριδώσεις MPE25 Minimal Κόκκινη Πέτρα με Ιριδώσεις MPE26 Minimal Χρυσαφί Πέτρα MPE27 Minimal Μαύρη Μονόχρωμη Πέτρα MPE28 Minimal Λευκή Μονόχρωμη Πέτρα MPE29 Minimal ΜελίΌνυχας με Ιριδώσεις MPE30 Minimal Πράσινος Ροζ Νεφρίτης με Ιριδώσεις

10 Κ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ TK-POL ΠΟΔΙΕΣ, ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ, ΠΛΑΚΕΣ (ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ) TK-ANT ΠΟΔΙΕΣ, ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ, ΠΛΑΚΕΣ (ANTIQUE ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ) ΤΚ30 Γυαλισμένος Κυματιστός Τραβερτίνης Σερρών με Καραμελί Νερά ΤΚ50 Γυαλισμένος Οξειδωμένος Τραβερτίνης TK120 Γυαλισμένος Κεραμιδί Κυματιστός Τραβερτίνης TK-HAM ΠΟΔΙΕΣ, ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ, ΠΛΑΚΕΣ (ΣΦΥΡΗΛΑΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ) ΤΚ180 Γυαλισμένος Κρεμ Ξυλώδης Τραβερτίνης TK200 Γυαλισμένος Μπεζ Καλσίτης Βράτσας ΤΚ220 Γυαλισμένος Μπεζ Μονόχρωμος Καλσίτης TOΡ ΤΟΡΝΕΥΤΑ & ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ ΛΑΒΟΜΑΝΑ ΜΠΑΝΙΟΥ TK240 Γυαλισμένος Μαύρος Φλωρεντινός Βασάλτης ΤΟΡ100 Χειροποίητα Λαβομάνα μπάνιου Τύπου ALESSI ΤΚ260 Γυαλισμένος Χρυσαφί Γρανίτης TK300 Γυαλισμένος Κλασσικός Γκρι Γρανίτης ΚΑ ΚΡΗΝΕΣ & ΓΟΥΡΝΕΣ TK-MAT ΠΟΔΙΕΣ, ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ, ΠΛΑΚΕΣ (ΘΑΜΠΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ) TK400 Θαμπός Τραβερτίνης Σερρών ΚΤ ΠΕΤΡΙΝΑ ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΑ ΤΚ420 Θαμπός Οξειδωμένος Τραβερτίνης ΚΤ1 Πέτρινο Ωχρό Ηφαιστειακό Πυρότουβλο TK440 Θαμπός Γκρι-Μπλε Καλσίτης ΤΚ460 Μονόχρωμος Μπεζ Θαμπός Κασίτης Βράτσας TK480 Καμμένος Μαύρος Φλωρεντινός Βασάλτης

11 ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ 3 ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ XYLON LAMINATE ΔΑΠΕΔΑ ΜΕ ΦΕΛΛΟ ΣΥΛΛΟΓΗ PASSION ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ XYLON Αξεσουάρ XYLON - Σοβατεπί ξύλινο & Γωνία ξύλινη LAMINATE ΔΑΠΕΔΑ PASSION ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ - ΚΟΛΛΕΣ & ΑΡΜΟΙ - ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ ΟΡ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΕΚΕΔΩΝ ΟΡΚ ΚΟΛΛΕΣ & ΑΡΜΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗΣ ΟΡΥΚΤΗΣ ΒΑΣΗΣ DK ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ EX ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

12 A ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Σύστημα εύκολης εφαρμογής LINEAR ORAMA LINEAR Patent protected Σύστημα εύκολης εφαρμογής ΟΡΑΜΑ LINEAR από την παλέτα στον τοίχο 1

13 A Γραμμική Συλλογή Πετρωμάτων ΑΑ Γραμμικά Πετρώματα ΑΑ10 Γραμμική Σφυρήλατη Ασβεστόπετρα & Μαρμαρόπετρα ΚΩΔ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 AA11 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ Με ακμές ανάγλυφες. Συσκευασία ORAMA LINEAR 15 EM 1.2 AA12 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ Με ακμές ανάγλυφες. Συσκευασία ORAMA LINEAR 30 EM 3 Σφυρήλατη επιφάνεια με ακμές ανάγλυφες, με χρήση ανοιχτής γκρί ορυκτής κόλλας καί αρμόστοκου. Χρωματικά, η μαρμαρόπετρα & η ασβεστόπετρα συνδυάζονται τυχαία ΚΑΠΑΚΙΑ - ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ - ΡΙΧΤΙ - ΚΑΤΩΚΑΣΙ - ΣΟΒΑΤΕΠΙ, ΒΛΕΠΕ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΑ10 ΑΑ10 14

14 A Γραμμική Συλλογή Πετρωμάτων ΑΑ Γραμμικά Πετρώματα ΑΑ20 Γραμμικός Σφυρήλατος Μπέζ Καλσίτης Βράτσας ΚΩΔ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 ΑΑ21 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΣ ΜΠΕΖ ΚΑΛΣΙΤΗΣ ΒΡΑΤΣΑΣ Με ακμές ανάγλυφες. Συσκευασία ORAMA LINEAR 15 ΕΜ 1,2 ΑΑ22 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΣ ΜΠΕΖ ΚΑΛΣΙΤΗΣ ΒΡΑΤΣΑΣ Με ακμές ανάγλυφες. Συσκευασία ORAMA LINEAR 30 ΕΜ 3 Σφυρήλατη επιφάνεια με ακμές ανάγλυφες, με χρήση μπέζ ορυκτής κόλλας & αρμόστοκου. ΚΑΠΑΚΙΑ - ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ - ΡΙΧΤΙ - ΚΑΤΩΚΑΣΙ - ΣΟΒΑΤΕΠΙ, ΒΛΕΠΕ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΑ20 ΑΑ20 15

15 A Γραμμική Συλλογή Πετρωμάτων ΑΑ Γραμμικά Πετρώματα ΑΑ30 Γραμμικός Σφυρήλατος Πορόλιθος Σερρών ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 ΑΑ31 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΣ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Με ακμές ανάγλυφες. Συσκευασία ORAMA LINEAR 15 ΕΜ 1,2 ΑΑ32 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΣ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Με ακμές ανάγλυφες. Συσκευασία ORAMA LINEAR 15 ΕΜ 2 ΑΑ33 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΣ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Με ακμές ανάγλυφες. Συσκευασία ORAMA LINEAR 30 ΕΜ 2 Σφυρήλατη επιφάνεια με τρύπες & με ακμές ανάγλυφες, με χρήση μπέζ ορυκτής κόλλας καί αρμόστοκου ΚΑΠΑΚΙΑ - ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ - ΡΙΧΤΙ - ΚΑΤΩΚΑΣΙ - ΣΟΒΑΤΕΠΙ, ΒΛΕΠΕ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΑ30 ΑΑ30 ΑΑ30 16

16 ΑΑ30 ΑΑ30 ΑΑ30 17

17 A Γραμμική Συλλογή Πετρωμάτων ΑΑ Γραμμικά Πετρώματα ΑΑ40 Γραμμικός Θαμπός Πορόλιθος Σερρών ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 ΑΑ41 ΑΑ42 ΑΑ43 ΑΑ44 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΘΑΜΠΟΣ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΘΑΜΠΟΣ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΘΑΜΠΟΣ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΘΑΜΠΟΣ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Με ακμές κομμένες, χωρίς πόρους με επιφάνεια θαμπή χειροποίητη με εφαρμογή παλιάς Βενετσιάνικης συνταγής. Συσκευασία OΡAMA LINEAR Με ακμές κομμένες, χωρίς πόρους με επιφάνεια θαμπή χειροποίητη με εφαρμογή παλιάς Βενετσιάνικης συνταγής. Συσκευασία OΡAMA LINEAR Με ακμές κομμένες, χωρίς πόρους με επιφάνεια θαμπή χειροποίητη με εφαρμογή παλιάς Βενετσιάνικης συνταγής. Συσκευασία OΡAMA LINEAR Με ακμές κομμένες, χωρίς πόρους με επιφάνεια θαμπή χειροποίητη με εφαρμογή παλιάς Βενετσιάνικης συνταγής. Συσκευασία OΡAMA LINEAR Επιφάνεια θαμπή-χειροποίητη δουλεμένη με παλιά Βενετσιάνηκη συνταγή, χωρίς πόρους & ακμές κομμένες. Tο σμίλεμα των ακμών χρεώνεται επιπλέον. Συστήνεται η χρήση μπέζ ορυκτής κόλλας καί αρμόστοκου. ΚΑΠΑΚΙΑ - ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ - ΡΙΧΤΙ - ΚΑΤΩΚΑΣΙ - ΣΟΒΑΤΕΠΙ, ΒΛΕΠΕ ΘΑΜΠΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 15 ΕΜ 1,2 15 ΕΜ 2 30 ΕΜ 1,2 30 ΕΜ 2 ΑΑ40 18

18 ΑΑ40 ΑΑ40 ΑΑ40 19

19 A Γραμμική Συλλογή Πετρωμάτων ΑΑ Γραμμικά Πετρώματα ΑΑ50 Γραμμικός Σφυρήλατος Ωχρός Πορόλιθος Σερρών ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 ΑΑ51 ΑΑ52 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΣ ΩΧΡΟΣ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΣ ΩΧΡΟΣ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Με σφυρήλατη επιφάνεια καί ακμές σπασμένες. Συσκευασία ORAMA LINEAR Με σφυρήλατη επιφάνεια καί ακμές σπασμένες. Συσκευασία ORAMA LINEAR ΚΑΠΑΚΙΑ - ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ - ΡΙΧΤΙ - ΚΑΤΩΚΑΣΙ - ΣΟΒΑΤΕΠΙ, ΒΛΕΠΕ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ 15 ΕΜ 2 30 ΕΜ 2 ΑΑ50 20

20 ΑΑ50 ΑΑ50 21

21 A Γραμμική Συλλογή Πετρωμάτων ΑΑ Γραμμικά Πετρώματα ΑΑ60 Γραμμικός Σφυρήλατος Τραβερτίνης Μπεζ Κοχυλωτός ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 ΑΑ61 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΣ ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗΣ ΜΠΕΖ Ακμές ανάγλυφες. Συσκευασία ORAMA LINEAR 15 ΕΜ 2 Σφυρήλατη επιφάνεια με ακμές ανάγλυφες, με χρήση μπέζ ορυκτής κόλλας καί αρμόστοκου. ΑΑ60 22

22 A ΑΑ. Γραμμική.Συλλογή.Πετρωμάτων. Γραμμικά.Πετρώματα ΑΑ80. Γραμμική.Μπεζ.Πέτρα ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 ΑΑ81 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΜΠΕΖ ΠΕΤΡΑ Με φυσική ανάγλυφη επιφάνεια & καλεμιαστές ακμές, με αποχρώσεις μπέζ και ώχρας.. Συσκευασία ORAMA LINEAR 15 ΕΜ 2 ΑΑ80 2

23 A Γραμμική Συλλογή Πετρωμάτων ΑΑ Γραμμικά Πετρώματα ΑΑ70 Γραμμική Σφυρήλατη Χιονόλευκη Θάσου ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 ΑΑ71 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΧΙΟΝΟΛΕΥΚΗ ΘΑΣΟΥ Σφυρήλατη επιφάνεια με ακμές ανάγλυφες, με super λευκή μικρόκοκκη ορυκτή κόλλα καί αρμόστοκο.. Συσκευασία ORAMA LINEAR 15 ΕΜ 1,2 ΑΑ70 24

24 A ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΑΚ ΓΡΑΜΜΙΚΟΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ Συστήματα εύκολης εφαρμογής LINEAR ORAMA LINEAR Patent protected Σύστημα εύκολης εφαρμογής ΟΡΑΜΑ LINEAR από την παλέτα στον τοίχο 25

25 A ΑΑΚ. Γραμμική.Συλλογή.Πετρωμάτων. Γραμμικοί.Σχιστόλιθοι ΑΑΚ10. Γραμμικός.Αλπικός.Σχιστόλιθος ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 ΑΑΚ11 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΑΛΠΙΚΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ Με σταθερό πάχος 1 cm, φυσική επιφάνεια με ακμές κλασσικής κοπής. Συσκευασία ORAMA LINEAR 15 ΕΜ 1,5 ΑΑΚ10 ΑΑΚ10 ΑΑΚ10 26

26 A Γραμμική Συλλογή Πετρωμάτων ΑΑΚ Γραμμικοί Σχιστόλιθοι ΑΑΚ20 Γραμμικός Αλπικός Μαύρος Σχιστόλιθος ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 ΑΑΚ21 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΑΛΠΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ Με σταθερό πάχος 1 cm, φυσική επιφάνεια με ακμές κλασσικής κοπής. Συσκευασία ORAMA LINEAR 15 ΕΜ 1,5 ΑΑΚ20 ΑΑΚ20 27

27 A Γραμμική Συλλογή Πετρωμάτων ΑΑΚ Γραμμικοί Σχιστόλιθοι ΑΑΚ30 Γραμμικός Ψαμμίτης Φλωρεντίας ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 ΑΑΚ31 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΨΑΜΜΙΤΗΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ Με φυσική επιφάνεια με ακμές κλασσικής κοπής. Συσκευασία ORAMA LINEAR 15 ΕΜ 2-3,5 ΑΑΚ32 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΨΑΜΜΙΤΗΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ Με φυσική επιφάνεια με ακμές κλασσικής κοπής. Συσκευασία ORAMA LINEAR 30 ΕΜ 2-3,5 Σχιστοειδές υλικό με φυσική επιφάνεια και ακμές κλασσικής κοπής. Με χρήση αποκλειστικά super lux λευκής μικρόκοκκης ορυκτής κόλλας και μπεζ αρμόστοκου. ΑΑΚ30 ΑΑΚ30 28

28 A Γραμμική Συλλογή Πετρωμάτων ΑΑΚ Γραμμικοί Σχιστόλιθοι ΑΑΚ50 Γραμμικός Κεροστιλβικός Σχιστόλιθος ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 ΑΑΚ51 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΚΕΡΟΣΤΙΛΒΙΚΟΣ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ Φυσική επιφάνεια με ακμές κλασσικής κοπής. Συσκευασία ORAMA LINEAR. 15 ΕΜ 2-3,5 ΑΑΚ52 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΚΕΡΟΣΤΙΛΒΙΚΟΣ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ Φυσική επιφάνεια με ακμές κλασσικής κοπής. Συσκευασία ORAMA LINEAR 30 ΕΜ 2-3,5 ΑΑΚ50 ΑΑΚ50 29

29 A Γραμμική Συλλογή Πετρωμάτων ΑΑΚ Γραμμικοί Σχιστόλιθοι ΑΑΚ60 Γραμμικός Χρυσαφί Σχιστόλιθος ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 AAK61 AAK62 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ Με φυσική επιφάνεια με ακμές κλασσικής κοπής. Συσκευασία ORAMA LINEAR Με φυσική επιφάνεια με ακμές κλασσικής κοπής. Συσκευασία ORAMA LINEAR 15 ΕΜ 2-3,5 30 ΕΜ 2-3,5 ΑΑΚ60 ΑΑΚ60 30

30 ΑΑΚ60 31

31 A Γραμμική Συλλογή Πετρωμάτων ΑΑΚ Γραμμικοί Σχιστόλιθοι ΑΑΚ80 Γραμμικός Οξειδωμένος Σχιστόλιθος ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 AAK81 AAK82 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΟΣ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΟΣ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ Με φυσική επιφάνεια με ακμές κλασσικής κοπής. Συσκευασία ORAMA LINEAR Με φυσική επιφάνεια με ακμές κλασσικής κοπής. Συσκευασία ORAMA LINEAR 15 ΕΜ 2-3,5 30 ΕΜ 2-3,5 ΑΑΚ80 ΑΑΚ80 32

32 ΑΑΚ80 33

33 A Γραμμική Συλλογή Πετρωμάτων ΑΑΚ Γραμμικοί Σχιστόλιθοι ΑΑΚ70 Γραμμικός Μπρονζέ Σχιστόλιθος ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 AAK71 AAK72 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΜΠΡΟΝΖΕ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΜΠΡΟΝΖΕ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ Με φυσική επιφάνεια με ακμές κλασσικής κοπής. Συσκευασία ORAMA LINEAR Με φυσική επιφάνεια με ακμές κλασσικής κοπής. Συσκευασία ORAMA LINEAR 15 ΕΜ 1,5 καλιμπραρισμένος / m 2 30 ΕΜ 1,5 καλιμπραρισμένος / m 2 ΑΑΚ70 34

34 ΟΡ ΠΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΡΤ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ Συστήματα εύκολης εφαρμογής CLICK - PLUS - EXTRA ORAMA CLICK Patent protected ORAMA EXTRA Patent protected ORAMA PLUS Patent protected Σύστημα εύκολης εφαρμογής ΟΡΑΜΑ CLICK από την παλέτα στον τοίχο Παλέτα Σύστημα εύκολης εφαρμογής ΟΡΑΜΑ EXTRA από την παλέτα στον τοίχο Παλέτα Σύστημα εύκολης εφαρμογής ΟΡΑΜΑ PLUS από την παλέτα στον τοίχο Παλέτα Δομική μονάδα 0.81 m 2 Δομική μονάδα 4.59 m 2 Δομική μονάδα 5.35 m 2 5

35 ΟΡ Πλεγμένες Συλλογές Πετρωμάτων ΟΡΤ Πλεγμένη σφυρήλατη συλλογή ΟΡΤ10 Πλεγμένη Σφυρήλατη Ασβεστόπετρα & Μαρμαρόπετρα ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΧΟΣ cm/m 2 OPT11 ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ Με ακμές ανάγλυφες. Συσκευασία ORAMA CLICK 1,2 OPT12 ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ Με ακμές ανάγλυφες. Συσκευασία ORAMA PLUS 1,2 OPT13 ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ Με ακμές ανάγλυφες. Συσκευασία ORAMA EXTRA 3 Συστήνεται η χρήση απαλής γκρί ορυκτής κόλλας καί αρμόστοκου. ΚΩΔ. ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ OPT17 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ. Με ακμές ανάγλυφες. Συσκευασία ORAMA CLICK, ORAMA PLUS ή ORAMA EXTRA με γωνίες. ΚΩΔ. OPT18 OPT19 OPT19Α ΚΑΠΑΚΙΑ - ΡΙΧΤΙ- ΚΑΤΩΚΑΣΙ - ΣΟΒΑΤΕΠΙ & ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 30% ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΝΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ & ΓΙΑ ΕΥΘΕΑ ΜΗΚΗ 120 ΕΩΣ 150 cm 30% ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 ΚΑΠΑΚΙΑ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ. Mε δύο (2) σφυρήλατα σόκορα, παράλληλα μεταξύ τους ΕΜ ,3 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ. Mε σφυρήλατη εμπρός κάθετη πλευρά & άνω γωνία. 32 <120 3 ΡΙΧΤΙ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ. Mε ανάγλυφες ακμές. 15 <120 2 OPT19Α1 ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ. 25 <120 3 OPT19Α2 ΣΟΒΑΤΕΠΙ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ. 7,5 1 ΟΡΤ10 36

36 ΟΡΤ10 ΟΡΤ10 37

37 ΟΡ Πλεγμένες Συλλογές Πετρωμάτων ΟΡΤ Πλεγμένη σφυρήλατη συλλογή ΟΡΤ20 Πλεγμένος Σφυρήλατος Μπεζ Καλσίτης Βράτσας ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΧΟΣ cm/m 2 OPT21 ΠΛΕΓΜΕΝΟΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΣ ΜΠΕΖ ΚΑΛΣΙΤΗΣ ΒΡΑΤΣΑΣ Με ακμές ανάγλυφες. Συσκευασία ORAMA CLICK 1,2 OPT22 ΠΛΕΓΜΕΝΟΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΣ ΜΠΕΖ ΚΑΛΣΙΤΗΣ ΒΡΑΤΣΑΣ Με ακμές ανάγλυφες. Συσκευασία ORAMA PLUS 1,2 OPT23 ΠΛΕΓΜΕΝΟΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΣ ΜΠΕΖ ΚΑΛΣΙΤΗΣ ΒΡΑΤΣΑΣ Με ακμές ανάγλυφες. Συσκευασία ORAMA EXTRA 3 ΚΩΔ. ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ OPT27 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΜΠΕΖ ΚΑΛΣΙΤΗ ΒΡΑΤΣΑΣ. Mε ακμές ανάγλυφες. Συσκευασία ORAMA CLICK, ORAMA PLUS ή ORAMA EXTRA με γωνίες. ΚΩΔ. OPT28 ΚΑΠΑΚΙΑ - ΡΙΧΤΙ- ΚΑΤΩΚΑΣΙ - ΣΟΒΑΤΕΠΙ & ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΜΕ ΠΑΧΟΣ 3cm ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 30% ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΝΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ & ΓΙΑ ΕΥΘΕΑ ΜΗΚΗ 120 ΕΩΣ 150 cm 30% ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 ΚΑΠΑΚΙΑ ΑΠΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΜΠΕΖ ΚΑΛΣΙΤΗ ΒΡΑΤΣΑΣ. Με δύο (2) σφυρήλατα σόκορα, παράλληλα μεταξύ τους ΕΜ ,3 OPT29 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΑΠΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΜΠΕΖ ΚΑΛΣΙΤΗ ΒΡΑΤΣΑΣ. ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ. Ορθό 32 <120 3 OPT29Α ΡΙΧΤΙ ΑΠΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΜΠΕΖ ΚΑΛΣΙΤΗ ΒΡΑΤΣΑΣ. ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ. Ανάγλυφες ακμές. 15 <120 2 OPT29Α1 ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΑΠΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΜΠΕΖ ΚΑΛΣΙΤΗ ΒΡΑΤΣΑΣ. ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ. Ανάγλυφες ακμές. 25 <120 3 OPT29Α2 ΣΟΒΑΤΕΠΙ ΑΠΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΜΠΕΖ ΚΑΛΣΙΤΗ ΒΡΑΤΣΑΣ. Με ακμές κομμένες. 7,5 1 ΟΡΤ20 38

38 ΟΡΤ20 ΟΡΤ20 39

39 ΟΡ Πλεγμένες Συλλογές Πετρωμάτων ΟΡΤ Πλεγμένη σφυρήλατη συλλογή ΟΡΤ30 Πλεγμένος Σφυρήλατος Πορόλιθος Σερρών ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΧΟΣ cm/m 2 ΟΡΤ31 ΠΛΕΓΜΕΝΟΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΣ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Με ακμές ανάγλυφες. Συσκευασία ORAMA CLICK. 2 ΟΡΤ32 ΠΛΕΓΜΕΝΟΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΣ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Με ακμές ανάγλυφες. Συσκευασία ORAMA PLUS. 2 Συστήνεται η χρήση μπεζ ορυκτής κόλλας και αρμόστοκου. ΚΩΔ. ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ OPT37 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟ ΣΕΡΡΩΝ. Mε ακμές ανάγλυφες. Συσκευασία ORAMA CLICK, ORAMA PLUS ή ORAMA EXTRA με γωνίες. Πάχος 2 cm ΚΩΔ. ΚΑΠΑΚΙΑ - ΡΙΧΤΙ- ΚΑΤΩΚΑΣΙ - ΣΟΒΑΤΕΠΙ & ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΜΕ ΠΑΧΟΣ 3cm ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 30% ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΝΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ & ΓΙΑ ΕΥΘΕΑ ΜΗΚΗ 120 ΕΩΣ 150 cm 30% ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 OPT38 ΚΑΠΑΚΙΑ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟ ΣΕΡΡΩΝ. Mε δύο (2) παράλληλα σφυρήλατα σόκορα EM ΟΡΤ39 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟ ΣΕΡΡΩΝ. Ορθό και με σφυρήλατη εμπρός κάθετη πλευρά & άνω γωνία. 32 <120 3 OPT39A ΡΙΧΤΙ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟ ΣΕΡΡΩΝ. 15 <120 2 OPT39A1 ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟ ΣΕΡΡΩΝ. Με ακμές ανάγλυφες. 25 <120 3 OPT39A2 ΣΟΒΑΤΕΠΙ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟ ΣΕΡΡΩΝ. Με ακμές κομμένες. 7,5 1 ΟΡΤ30 40

40 ΟΡΤ30 ΟΡΤ30 41

41 ΟΡ Πλεγμένες Συλλογές Πετρωμάτων ΟΡΤ Πλεγμένη σφυρήλατη συλλογή ΟΡΤ30 Πλεγμένος Σφυρήλατος Πορόλιθος Σερρών ΟΡΤ30 ΟΡΤ30 42

42 ΟΡΤ30 43

43 ΟΡ Πλεγμένες Συλλογές Πετρωμάτων ΟΡΤ Πλεγμένη σφυρήλατη συλλογή ΟΡΤ40 Πλεγμένος Σφυρήλατος Ωχρός Πορόλιθος Σερρών ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΧΟΣ cm/m 2 ΟΡΤ41 ΠΛΕΓΜΕΝΟΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΣ ΩΧΡΟΣ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Με ακμές σπασμένες. Συσκευασία ORAMA CLICK. 2 OPT42 ΠΛΕΓΜΕΝΟΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΣ ΩΧΡΟΣ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Με ακμές σπασμένες. Συσκευασία ORAMA PLUS. 2 Με τελείωμα σφυρήλατο & ακμές σπασμένες σε καλούπι, πάχος 2cm. ΚΩΔ. ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ OPT47 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΩΧΡΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟ ΣΕΡΡΩΝ. Mε ακμές σπασμένες. Συσκευασία ORAMA CLICK, ORAMA PLUS ή ORAMA EXTRA με γωνίες. Πάχος 2 cm ΚΩΔ. ΚΑΠΑΚΙΑ - ΡΙΧΤΙ- ΚΑΤΩΚΑΣΙ - ΣΟΒΑΤΕΠΙ & ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΜΕ ΠΑΧΟΣ 3cm ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 30% ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΝΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ & ΓΙΑ ΕΥΘΕΑ ΜΗΚΗ 120 ΕΩΣ 150 cm 30% ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 OPT48 ΚΑΠΑΚΙΑ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΩΧΡΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟ ΣΕΡΡΩΝ. Με δύο (2) παράλληλα σφυρήλατα σόκορα ΕΜ ,3 OPT49 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΩΧΡΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟ ΣΕΡΡΩΝ. Με σφυρήλατη εμπρός κάθετη πλευρά & άνω γωνία. 32 <120 3 ΟΡΤ49Α ΡΙΧΤΙ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΩΧΡΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟ ΣΕΡΡΩΝ. Με ανάγλυφες ακμές. 15 <120 2 OPT49A1 ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΩΧΡΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟ ΣΕΡΡΩΝ. Με ανάγλυφες ακμές. 25 <120 3 OPT49A2 ΣΟΒΑΤΕΠΙ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΩΧΡΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟ ΣΕΡΡΩΝ. Με ακμές κομμένες. 7,5 1 ΟΡΤ40 ΟΡΤ40 44

44 ΟΡΤ40 45

45 ΟΡ ΟΡΤ. Πλεγμένες.Συλλογές.Πετρωμάτων. Πλεγμένη.σφυρήλατη.συλλογή ΟΡΤ40. Πλεγμένος.σφυρήλατος.ωχρός.Πορόλιθος.Σερρών ΟΡΤ40 6

46 ΟΡΤ40 47

47 ΟΡ ΠΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΡΚ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ Συστήματα εύκολης εφαρμογής CLICK - PLUS - EXTRA ORAMA CLICK Patent protected ORAMA EXTRA Patent protected ORAMA PLUS Patent protected Σύστημα εύκολης εφαρμογής ΟΡΑΜΑ CLICK από την παλέτα στον τοίχο Παλέτα Σύστημα εύκολης εφαρμογής ΟΡΑΜΑ EXTRA από την παλέτα στον τοίχο Παλέτα Σύστημα εύκολης εφαρμογής ΟΡΑΜΑ PLUS από την παλέτα στον τοίχο Παλέτα Δομική μονάδα 0.81 m 2 Δομική μονάδα 4.59 m 2 Δομική μονάδα 5.35 m 2 8

48 ΟΡ Πλεγμένες Συλλογές Πετρωμάτων ΟΡΚ Πλεγμένη κλασσική συλλογή ΟΡK10 Πλεγμένη Κλασσική Ασβεστόπετρα & Μαρμαρόπετρα ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΧΟΣ cm/m 2 OPK11 ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ Με ακμές ανάγλυφες & σμιλεμένες. Συσκευασία ORAMA CLICK. 3 OPK12 ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ Με ακμές ανάγλυφες & σμιλεμένες. Συσκευασία ORAMA PLUS. 3 Με Πλεγμένη Τραχύς επιφάνεια, λακκουβίτσες δουλεμένες στο χέρι, ακμές ανάγλυφες & σμιλεμένες, πάχος 3 cm. ΚΩΔ. ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ OPK17 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΩΝΙΑΣ Mε ανάγλυφες & σμιλεμένες. Συσκευασία ORAMA CLICK, ORAMA PLUS ή ORAMA EXTRA με γωνίες. ΚΑΠΑΚΙΑ - ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ - ΡΙΧΤΙ - ΚΑΤΩΚΑΣΙ - ΣΟΒΑΤΕΠΙ, ΒΛΕΠΕ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΡK10 49

49 ΟΡ Πλεγμένες Συλλογές Πετρωμάτων ΟΡΚ Πλεγμένη κλασσική συλλογή ΟΡK30 Πλεγμένος Κλασσικός Πορόλιθος Σερρών ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΧΟΣ cm/m 2 OPK31 ΠΛΕΓΜΕΝΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Με ακμές ανάγλυφες & σμιλεμένες. Συσκευασία ORAMA CLICK. 2 OPK32 ΠΛΕΓΜΕΝΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Με ακμές ανάγλυφες & σμιλεμένες. Συσκευασία ORAMA PLUS. 2 Mε τραχύς επιφάνεια, με τρύπες & λακκουβίτσες δουλεμένες στο χέρι & ακμές ανάγλυφες & σμιλεμένες. Συστήνεται η χρήση μπέζ ορυκτής κόλλας καί αρμόστοκου. ΚΩΔ. ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ OPK37 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΩΝΙΑΣ Mε ανάγλυφες & σμιλεμένες. Συσκευασία ORAMA CLICK, ORAMA PLUS ή ORAMA EXTRA με γωνίες. ΚΑΠΑΚΙΑ - ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ - ΡΙΧΤΙ - ΚΑΤΩΚΑΣΙ - ΣΟΒΑΤΕΠΙ, ΒΛΕΠΕ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΡK30 ΟΡK30 50

50 ΟΡK30 51

51 ΟΡ Πλεγμένες Συλλογές Πετρωμάτων ΟΡΚ Πλεγμένη κλασσική συλλογή ΟΡK40 Πλεγμένος Κλασσικός Ωχρός Πορόλιθος Σερρών ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΧΟΣ cm/m 2 OPK41 ΠΛΕΓΜΕΝΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΩΧΡΟΣ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Με ακμές σπασμένες. Συσκευασία ORAMA CLICK. 2 OPK42 ΠΛΕΓΜΕΝΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΩΧΡΟΣ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Με ακμές σπασμένες. Συσκευασία ORAMA PLUS. 2 Με τραχύς επιφάνεια, λακκουβίτσες δουλεμένες στο χέρι & ακμές σπασμένες, πάχος 2.0 cm ΚΩΔ. ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ OPK47 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΩΝΙΑΣ Mε ακμές σπασμένες. Συσκευασία ORAMA CLICK, ORAMA PLUS ή ORAMA EXTRA με γωνίες. ΚΑΠΑΚΙΑ - ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ - ΡΙΧΤΙ - ΚΑΤΩΚΑΣΙ - ΣΟΒΑΤΕΠΙ, ΒΛΕΠΕ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΡK40 ΟΡK40 52

52 ΟΡ ΠΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΡΒ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗ Συστήματα εύκολης εφαρμογής CLICK - PLUS - EXTRA ORAMA CLICK Patent protected ORAMA EXTRA Patent protected ORAMA PLUS Patent protected Σύστημα εύκολης εφαρμογής ΟΡΑΜΑ CLICK από την παλέτα στον τοίχο Παλέτα Σύστημα εύκολης εφαρμογής ΟΡΑΜΑ EXTRA από την παλέτα στον τοίχο Παλέτα Σύστημα εύκολης εφαρμογής ΟΡΑΜΑ PLUS από την παλέτα στον τοίχο Παλέτα Δομική μονάδα 0.81 m 2 Δομική μονάδα 4.59 m 2 Δομική μονάδα 5.35 m 2 5

53 ΟΡ ΟΡΒ. Πλεγμένες.Συλλογές.Πετρωμάτων. Πλεγμένη.Βυζαντινή.Συλλογή ΟΡΒ10. Πλεγμένη.Βυζαντινή.Ασβεστόπετρα.&.Μαρμαρόπετρα ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΧΟΣ cm/m 2 OPB11 ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ Συσκευασία ORAMA CLICK. OPB12 ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ Συσκευασία ORAMA PLUS. Με τελείωμα, λακκουβίτσες, τρύπες, σπασίματα δουλεμένα στο χέρι & ακμές με έντονη κλίση, πάχος 3 cm & σκαλοπάτια. ΚΩΔ. ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ OPB1 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΩΝΙΑΣ Συσκευασία ORAMA CLICK, ORAMA PLUS ή ORAMA EXTRA με γωνίες. ΚΩΔ. OPB15 OPB16 OPB17 ΚΑΠΑΚΙΑ - ΡΙΧΤΙ- ΚΑΤΩΚΑΣΙ - ΣΟΒΑΤΕΠΙ & ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΜΕ ΠΑΧΟΣ 3cm ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 30% ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΝΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ & ΓΙΑ ΕΥΘΕΑ ΜΗΚΗ 120 ΕΩΣ 150 cm 30% ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ. Τραχύς επιφάνεια με λακκούβες, σπασίματα καί ρωγμές καί τρεις άνω εμπρός ακμές & σόκορα βαθιά σφυρηλατημένα στο χέρι για να πλαγιάσουν ΡΙΧΤΙ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ. Με ανάγλυφες ακμές. ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ. Με ανάγλυφες ακμές. 2 < < <120 OPB18 ΣΟΒΑΤΕΠΙ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ. 7,5 1 ΟΡB10 5

54 ΟΡ ΟΡΒ. Πλεγμένες.Συλλογές.Πετρωμάτων. Πλεγμένη.Βυζαντινή.Συλλογή ΟΡΒ30. Πλεγμένος.Βυζαντινός.Πορόλιθος.Σερρών ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΧΟΣ cm/m 2 OPB1 ΠΛΕΓΜΕΝΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Συσκευασία ORAMA CLICK. 2 OPB2 ΠΛΕΓΜΕΝΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Συσκευασία ORAMA PLUS. 2 Με λακκουβίτσες, τρύπες, σπασίματα σφυρηλατημένα στο χέρι & σόκορο βαθιά σφυρηλατημένο με έντονη κλίση, πάχος 1,8 cm ΚΩΔ. ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ OPB ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΩΝΙΑΣ Συσκευασία ORAMA CLICK, ORAMA PLUS ή ORAMA EXTRA με γωνίες. ΚΩΔ. OPB5 ΚΑΠΑΚΙΑ - ΡΙΧΤΙ- ΚΑΤΩΚΑΣΙ - ΣΟΒΑΤΕΠΙ & ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΜΕ ΠΑΧΟΣ 3cm ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 30% ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΝΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ & ΓΙΑ ΕΥΘΕΑ ΜΗΚΗ 120 ΕΩΣ 150 cm 30% ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟ ΣΕΡΡΩΝ. Τραχύς επιφάνεια με λακκούβες, σπασίματα καί ρωγμές καί τρεις άνω εμπρός ακμές & σόκορα βαθιά σφυρηλατημένα στο χέρι για να πλαγιάσουν 2 <120 OPB6 ΡΙΧΤΙ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟ ΣΕΡΡΩΝ. Με ανάγλυφες ακμές. 15 <120 2 OPB7 ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟ ΣΕΡΡΩΝ. Με ανάγλυφες ακμές. 25 <120 OPB8 ΣΟΒΑΤΕΠΙ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟ ΣΕΡΡΩΝ. Με ακμές κομμένες. 7,5 1 ΟΡB30 55

55 ΟΡ ΠΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΡΕ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΛΕΚΗΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ Συστήματα εύκολης εφαρμογής CLICK - PLUS - EXTRA ORAMA CLICK Patent protected ORAMA EXTRA Patent protected ORAMA PLUS Patent protected Σύστημα εύκολης εφαρμογής ΟΡΑΜΑ CLICK από την παλέτα στον τοίχο Παλέτα 0.81 m 2 Σύστημα εύκολης εφαρμογής ΟΡΑΜΑ EXTRA από την παλέτα στον τοίχο Παλέτα 4.59 m 2 Σύστημα εύκολης εφαρμογής ΟΡΑΜΑ PLUS από την παλέτα στον τοίχο Παλέτα 5,35 m 2 Δομική μονάδα 0.81 m 2 Δομική μονάδα 4.59 m 2 Δομική μονάδα 5.35 m 2 56

56 ΟΡ Πλεγμένες Συλλογές Πετρωμάτων ΟΡΕ Πλεγμένη Πελεκητή Συλλογή ΟΡΕ10 Πλεγμένη Πελεκητή Ασβεστόπετρα & Μαρμαρόπετρα ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΧΟΣ cm/m 2 OPE11 ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΛΕΚΗΤΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ Με ακμές και σόκορα σφυρηλατημένα. Συσκευασία ORAMA CLICK. 3 OPE12 ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΛΕΚΗΤΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ Με ακμές και σόκορα σφυρηλατημένα. Συσκευασία ORAMA PLUS. 3 Με επιφάνεια δουλεμένη στο χέρι & ακμές σφυρηλατημένες, πάχους 3 cm & Σκαλοπάτια ΚΩΔ. ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ OPE14 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΩΝΙΑΣ Με ακμές και σόκορα σφυρηλατημένα Συσκευασία ORAMA CLICK, ORAMA PLUS ή ORAMA EXTRA με γωνίες. ΚΩΔ. OPE15 OPE16 OPE17 OPE18 OPE19 ΚΑΠΑΚΙΑ - ΡΙΧΤΙ- ΚΑΤΩΚΑΣΙ - ΣΟΒΑΤΕΠΙ & ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΜΕ ΠΑΧΟΣ 3cm ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 30% ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΝΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ & ΓΙΑ ΕΥΘΕΑ ΜΗΚΗ 120 ΕΩΣ 150 cm 30% ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 ΚΑΠΑΚΙΑ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΛΕΚΗΤΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ. Με ακμές και δύο παράλληλα σόκορα σφυρηλατημένα. ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΛΕΚΗΤΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ. Με πελεκητή επιφάνεια με λακουβίτσες, σχισμές καί σπασίματα και με τρεις εμπρός άνω σφυρήλατες ακμές καί τρία εμπρός κάθετα σφυρήλατα σόκορα. ΡΙΧΤΙ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΛΕΚΗΤΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ. Με ανάγλυφες ακμές. ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΛΕΚΗΤΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ. Με ακμές κομμένες. ΣΟΒΑΤΕΠΙ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΛΕΚΗΤΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ. Με ακμές κομμένες ,3 32 < < < ,5 2 57

57 ΟΡ ΟΡΕ. Πλεγμένες.Συλλογές.Πετρωμάτων. Πλεγμένη.Πελεκητή.Συλλογή ΟΡΕ30. Πλεγμένος.Πελεκητός.Πορόλιθος.Σερρών ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΧΟΣ cm/m 2 ΟΡE1 ΠΛΕΓΜΕΝΟΣ ΠΕΛΕΚΗΤΟΣ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Με ακμές και σόκορα σφυρηλατημένα. Συσκευασία ORAMA CLICK. ΟΡE2 ΠΛΕΓΜΕΝΟΣ ΠΕΛΕΚΗΤΟΣ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Με ακμές και σόκορα σφυρηλατημένα. Συσκευασία ORAMA PLUS. Με επιφάνεια δουλεμένη στο χέρι & ακμές σφυρηλατημένες, πάχους 3 cm & Σκαλοπάτια ΚΩΔ. ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡE ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΩΝΙΑΣ Με ακμές και σόκορα σφυρηλατημένα Συσκευασία ORAMA CLICK, ORAMA PLUS ή ORAMA EXTRA με γωνίες. ΚΩΔ. ΟΡE5 ΟΡE6 ΚΑΠΑΚΙΑ - ΡΙΧΤΙ- ΚΑΤΩΚΑΣΙ - ΣΟΒΑΤΕΠΙ & ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΜΕ ΠΑΧΟΣ 3cm ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 30% ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΝΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ & ΓΙΑ ΕΥΘΕΑ ΜΗΚΗ 120 ΕΩΣ 150 cm 30% ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΛΕΚΗΤΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟ ΣΕΡΡΩΝ. Με ακμές και δύο παράλληλα σόκορα σφυρηλατημένα. ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΛΕΚΗΤΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟ ΣΕΡΡΩΝ. Με ακμές σφυρηλατημένες, πελεκητή επιφάνεια με λακουβίτσες, σχισμές καί σπασίματα και με τρεις εμπρός άνω σφυρήλατες ακμές καί τρία εμπρός κάθετα σφυρήλατα σόκορα , 2 <120 ΟΡE7 ΡΙΧΤΙ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΛΕΚΗΤΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟ ΣΕΡΡΩΝ. Με ακμές σφυρηλατημένες. 15 <120 2 ΟΡE8 ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΛΕΚΗΤΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟ ΣΕΡΡΩΝ. Με ακμές σφυρηλατημένες. 25 <120 ΟΡE9 ΣΟΒΑΤΕΠΙ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΛΕΚΗΤΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟ ΣΕΡΡΩΝ. Με ακμές σφυρηλατημένες. 7,5 2 ΟΡE30 ΟΡE30 58

FINOMIX FINOMIX FINOMIX

FINOMIX FINOMIX FINOMIX ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1985 και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Κρήτη, στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης έτοιμου σκυροδέματος και ασφαλτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1959 EIΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1959 EIΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 959 EIΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ. Βελτιωτικά Κονιαμάτων Σελ. 4. Τσιμεντοειδή Στεγανωτικά Συστήματα Σελ. 5. Επαλειπτικά - Στεγανοποιητικά Σελ. 7 4.

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 1 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\10.01.01 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2011Γ Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1101 100% Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών,

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικά υλικά. Παροχή υπηρεσιών κατασκευής. Προϊόντα σχεδιασμού

Κατασκευαστικά υλικά. Παροχή υπηρεσιών κατασκευής. Προϊόντα σχεδιασμού Κατασκευαστικά υλικά Παροχή υπηρεσιών κατασκευής Προϊόντα σχεδιασμού GR Στόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Τα καινοτόμα προϊόντα δεν δημιουργούνται αποκλειστικά στο γραφείο. Η άμεση σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

D Γενικά Οικοδομικά Yλικά 2OI4

D Γενικά Οικοδομικά Yλικά 2OI4 D Γενικά Οικοδομικά Yλικά 2OI4 D ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ D.1 D.2 D.3 D.4 D.4.1 D.4.2 D.5 D.5.1 D.5.2 D.5.3 D.5.4 D.5.5 D.5.6 D.5.7 D.6 D.6.1 D.6.2 D.6.3 D.6.4 D.7 D.8 D.8.1 D.9 D.10 D.10.1 D.10.2 D.11 D.11.1

Διαβάστε περισσότερα

Σιλικονεσ / ΚΟΛΛΕΣ χρωματιστές σιλικόνες

Σιλικονεσ / ΚΟΛΛΕΣ χρωματιστές σιλικόνες Σιλικονεσ / ΚΟΛΛΕΣ χρωματιστές σιλικόνες Σιλικονεσ / ΚΟΛΛΕΣ χρωματιστές σιλικόνες GAP MASTER Η Gap Master είναι ακρυλική ελαστική σιλικόνη ειδική για ενώσεις ξύλινων επιφανειών, σοβατεπί κτλ. Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΠΕΤΡΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Φυσικές ή και τεχνητές πέτρες, κεραμικά ή τσιμεντοειδή διακοσμητικά τουβλάκια, ακανόνιστες μαρμάρινες πλάκες, βότσαλα. Ό,τι και αν επιλέξετε, για χρήση σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους, σε κάθετες ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 2014 1 Από το 1968 η MACON ΑΤΕΕ δραστηριοποιείται στο χώρο της διακίνησης και διάθεσης προηγμένων δομικών υλικών, τα οποία προορίζονται κυρίως για την προστασία και την ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 1. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 1.1 DOW Εξηλασμένη Πολυστερίνη STYROFOAM 1.1B XENERGY Εξηλασμένη Πολυστερίνη XENERGY 1.1D-1.7A- 1.7E-1.7K- ETICS ETICS PACK 3.21 3.21 PU DOW

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 10.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΟΙΚ-1101 ton 11,20 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα ΟΙΚ-1104 ton 1,50

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλοί Νιπτήρες κατασκευασμένοι από MIRANIT

Πολλαπλοί Νιπτήρες κατασκευασμένοι από MIRANIT Πολλαπλοί Νιπτήρες κατασκευασμένοι από MIRANIT Miranit - ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Smart Hygiene Solutions. MIRANIT Ο νέος συνθετικός γρανίτης Ο νέος συνθετικός γρανίτης

Διαβάστε περισσότερα

Wood Professional Cosmetics

Wood Professional Cosmetics Wood Professional Cosmetics Σειρά Φινιρίσματος Εσωτερικής/Εξωτερικής Χρήσης Λάδια και Συμπληρωματικά Είδη Επί πολλές δεκαετίες η Borma Wachs έχει αφιερωθεί στην παραγωγή προϊόντων που αφορούν τη συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδική ευκολία στην διαµόρφωση χώρων µε την Uniplatte!

Μοναδική ευκολία στην διαµόρφωση χώρων µε την Uniplatte! www.murexin.com Μοναδική ευκολία στην διαµόρφωση χώρων µε την Uniplatte! Εύκολος και δηµιουργικός σχεδιασµός στην επένδυση δαπέδων, τοίχων και µπάνιων. «Εύκολα, γρήγορα και καθαρά.» Η Uniplatte της Murexin

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοση: 150-250 gr/m²

Απόδοση: 150-250 gr/m² ΚΟΛΛΕΣ ΞΥΛΟΥ, ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΕΣ 326 TEMPO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ Επαγγελματική κόλλα ξύλου ταχείας PVA ισχυρή κρυσταλλιζέ Δοχείο 200gr 20 75-00-001008 Ισχυρή κόλλα ξύλου, λευκή, βάσεως PVAC, υδατοδιαλυτή,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προυπ 72.952,67 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

κατάλογος προϊόντων 2012

κατάλογος προϊόντων 2012 κατάλογος προϊόντων 2012 Πιστοποιήσεις ISO 9001 : 2000 ISO 14001 : 2004 Tα Ελληνικά Χρώματα OHSAS 18001-2007 03 Eco Τώρα Νέα σειρά οικολογικών προϊόντων για κάθε εργασία επιλέγουμε οικολογικά Πλαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ - ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ. Εύκολα! www.leroymerlin.gr Ισχύει από 06/07 έως 29/08/15

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ - ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ. Εύκολα! www.leroymerlin.gr Ισχύει από 06/07 έως 29/08/15 ΔΙΚΟΣΜΗΣΗ - ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ - ΕΡΓΛΕΙ - ΚΤΣΚΕΥΕΣ ΝΚΙΝΙΣΗ Εύκολα! www.leroymerlin.gr Ισχύει 06/07 έως 9/08/15 ΝΚΙΝΙΣΗ Εύκολα! ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σας λύνουμε τα χέρια! Τοποθετούμε μέσω εξειδικευμένων συνεργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΤΕΓΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο χαλκός χάρη στις εξαιρετικές φυσικές του ιδιότητες και τα σημαντικά πλεονεκτήματα που διαθέτει θεωρείται από τα ιδανικότερα υλικά στις αρχιτεκτονικές εφαρμογές με βασικότερη εφαρμογή του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 Α1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Α2. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3 Α3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 5 Α4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 6 Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 7 Β1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αρθρο: 32.01.06 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΕΡΓΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Σεπτέµβριος 2012 ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 1/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Α.Ε. Αποθηκεύσεις Διανομές - Εμπορία

Logistics Α.Ε. Αποθηκεύσεις Διανομές - Εμπορία XΤ Logistics Α.Ε. Αποθηκεύσεις Διανομές - Εμπορία Μηχανισμοί Εξαρτήματα για προφίλ Ξύλου Deventer Περιεχόμενα Μηχανισμοί για ανοιγόμενα ανακλινόμενα Κύλινδροι απλοί ασφαλείας Maco Multi 3,4 Vorne 5,6 AGB

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1 40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Π Ρ Ο Φ Ι Λ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ Η ΠΟΛΑΤ Α.Ε. αποτελεί εδώ και 40 χρόνια μια εταιρία με ισχυρή παρουσία στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας δομικών υλικών, τόσο στην

Διαβάστε περισσότερα

Index Περιεχόμενα. Περίπτερα Stands. Εκθέματα & Εκθέτες Exhibitors & products. Ευρετήριο Εκθετών Exhibitor's Index. Παράρτημα Annex 3-16 3-16

Index Περιεχόμενα. Περίπτερα Stands. Εκθέματα & Εκθέτες Exhibitors & products. Ευρετήριο Εκθετών Exhibitor's Index. Παράρτημα Annex 3-16 3-16 Index Περιεχόμενα 3-16 3-16 19-25 27-33 35-83 85-124 125-128 125-128 Περίπτερα Stands Εκθέματα & Εκθέτες Exhibitors & products Ευρετήριο Εκθετών Exhibitor's Index Παράρτημα Annex Καλώς ήλθατε! www.dapedofair.gr

Διαβάστε περισσότερα

Baumacol. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων για τις εργασίες κόλλησης πλακιδίων

Baumacol. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων για τις εργασίες κόλλησης πλακιδίων Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων για τις εργασίες κόλλησης πλακιδίων Για όλα τα είδη πλακιδίων και τα συνήθη υποστρώματα Όλα τα απαραίτητα προϊόντα μαζί Ποιότητα υψηλής αξίας ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Baumacol Fliese

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΑ ΣΠΑΓΓΟΙ - ΣΧΟΙΝΙΑ - ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΙΤΕΣ - ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΑΙΝΙΕΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΛΙΝΑΤΣΕΣ ΥΛΙΚΑ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΙΧΤΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΑ ΣΠΑΓΓΟΙ - ΣΧΟΙΝΙΑ - ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΙΤΕΣ - ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΑΙΝΙΕΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΛΙΝΑΤΣΕΣ ΥΛΙΚΑ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΙΧΤΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΑ σελ. 02 ΣΠΑΓΓΟΙ - ΣΧΟΙΝΙΑ - ΣΥΡΜΑΤΑ σελ. 06 ΣΙΤΕΣ - ΠΛΕΓΜΑΤΑ σελ. 10 ΤΑΙΝΙΕΣ σελ. 12 ΥΛΙΚΑ Σ σελ. 18 ΛΙΝΑΤΣΕΣ σελ. 22 ΥΛΙΚΑ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ σελ. 24 ΙΧΤΙΑ σελ. 26 ΣΩΛΗΝΕΣ σελ. 30 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών

Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών Βήμα προς βήμα παρουσίαση επισκευαστικών και κατασκευαστικών λύσεων 1.. 5. 4. 3. Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών Η σωστή στεγάνωση των κατοικιών καθώς και τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΥΠ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα