Σ υ λ λ ο γ έ ς Π ε τ ρ ω μ ά τ ω ν & Φ υ σ ι κ ώ ν Υ λ ι κ ώ ν Δ ό μ η σ η ς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ υ λ λ ο γ έ ς Π ε τ ρ ω μ ά τ ω ν & Φ υ σ ι κ ώ ν Υ λ ι κ ώ ν Δ ό μ η σ η ς 2 0 0 8"

Transcript

1

2 Σ υ λ λ ο γ έ ς Π ε τ ρ ω μ ά τ ω ν & Φ υ σ ι κ ώ ν Υ λ ι κ ώ ν Δ ό μ η σ η ς ΝΝ6: Ακανόνιστος Ωχρός Πορόλιθος Σερρών. (Με επιφάνεια και ακμές χτενισμένες & σφυρηλατημένες στο χέρι)

3 126 MPE ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΔΩΝ MPE1 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΨΗΦΙΔΩΝ

4 A ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ AA ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ...13 ΑΑ10 Γραμμική Σφυρήλατη Ασβεστόπετρα & Μαρμαρόπετρα...14 ΑΑ20 Γραμμικός Σφυρήλατος Μπέζ Καλσίτης Βράτσας...15 ΑΑ30 Γραμμικός Σφυρήλατος Πορόλιθος Σερρών...16 ΑΑ40 Γραμμικός Θαμπός Πορόλιθος Σερρών...18 ΑΑ50 Γραμμικός Σφυρήλατος Ωχρός Πορόλιθος Σερρών...20 ΑΑ60 Γραμμικός Σφυρήλατος Τραβερτίνης Μπεζ Κοχυλωτός...22 Περιεχόμενα ΑΑ80 Γραμμική Μπεζ Πέτρα...23 ΑΑ70 Γραμμική Σφυρήλατη Χιονόλευκη Θάσου...24 ΑΑΚ ΓΡΑΜΜΙΚΟΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ...25 ΑΑΚ10 Γραμμικός Αλπικός Σχιστόλιθος...26 ΑΑΚ20 Γραμμικός Αλπικός Μαύρος Σχιστόλιθος...27 ΑΑΚ30 Γραμμικός Ψαμμίτης Φλωρεντίας...28 ΑΑΚ50 Γραμμικός Κεροστιλβικός Σχιστόλιθος...29 ΑΑΚ60 Γραμμικός Χρυσαφί Σχιστόλιθος...30 ΑΑΚ80 Γραμμικός Οξειδωμένος Σχιστόλιθος...32 ΑΑΚ70 Γραμμικός Μπρονζέ Σχιστόλιθος...34

5 ΟΡ ΠΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ OPT ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ...35 Με Καπάκια, Σκαλοπάτια, Ρίχτια και Κατωκάσια OPB ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗ...53 Σκαλοπάτια, Ρίχτια και Κατωκάσια ΟΡΤ10 Πλεγμένη Σφυρήλατη Ασβεστόπετρα & Μαρμαρόπετρα...36 ΟΡΒ10 Πλεγμένη Βυζαντινή Ασβεστόπετρα & Μαρμαρόπετρα...54 ΟΡΤ20 Πλεγμένος Σφυρήλατος Μπεζ Καλσίτης Βράτσας...38 ΟΡΒ30 Πλεγμένος Βυζαντινός Πορόλιθος Σερρών...55 ΟΡΤ30 Πλεγμένος Σφυρήλατος Πορόλιθος Σερρών...40 ΟΡΤ30 Πλεγμένος Σφυρήλατος Πορόλιθος Σερρών...42 ΟΡΤ40 Πλεγμένος Σφυρήλατος Ωχρός Πορόλιθος Σερρών...44 OPE ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΛΕΚΗΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ...56 Με Καπάκια, Σκαλοπάτια, Ρίχτια και Κατωκάσια ΟΡΕ10 Πλεγμένη Πελεκητή Ασβεστόπετρα & Μαρμαρόπετρα...57 ΟΡΕ30 Πλεγμένος Πελεκητός Πορόλιθος Σερρών...58 ΟΡΕ20 Πλεγμένος Πελεκητός Μπεζ Καλσίτης Βράτσας...60 OPK ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ...48 ΟΡK10 Πλεγμένη Κλασσική Ασβεστόπετρα & Μαρμαρόπετρα...49 ΟΡK30 Πλεγμένος Κλασσικός Πορόλιθος Σερρών...50 ΟΡK40 Πλεγμένος Κλασσικός Ωχρός Πορόλιθος Σερρών

6 ΕΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΑ10 Πρωτοποριακός Σφυρήλατος Μπεζ Καλσίτης Βράτσας...62 ΕΑ50 Πρωτοποριακός Κεροστιλβικός Σχιστόλιθος...64 ΕΑ30 Πρωτοποριακός Σφυρήλατος Πορόλιθος Σερρών...62 ΕΑ60 Πρωτοποριακός Χρυσαφί Σχιστόλιθος...64 ΕΑ70 Πρωτοποριακός Οξειδωμένος Σχιστόλιθος...62 EANET Πρωτοποριακή Συλλογή Πετρωμάτων σε δίχτυ...64 EA20 Πρωτοποριακός Σφυρήλατος Ωχρός Πορόλιθος Σερρών...63 ΚΒ ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ ΚΒ10 Κυβόλιθοι Πορόλιθου Σερρών...66 ΚΒ70 Κυβόλιθοι Μαύρου Βασάλτη Φλωρεντίας...69 ΚΒ30 Κυβόλιθοι Ασβεστόπετρας & Μαρμαρόπετρας...67 ΚΒ50Α Traditional (Παραδοσιακός) Κυβόλιθος κλασσικού γκρι Γρανίτη σε δίχτυ...70 ΚΒ40 Κυβόλιθοι Καλσίτη Βράτσας...67 ΚΒ60Α Traditional (Παραδοσιακός) Κυβόλιθος χρυσαφί Γρανίτη σε δίχτυ...70 ΚΒ50 Κυβόλιθοι Κλασσικού Γκρι Γρανίτη...67 ΚΒ70A Traditional (Παραδοσιακός) Κυβόλιθος μαύρου Βασάλτη σε δίχτυ...71 ΚΒ60 Κυβόλιθοι Χρυσαφί Γρανίτη...68 ΚΒ80A Traditional (Παραδοσιακός) Κυβόλιθος Βυζαντινού Πορφυρίτη σε δίχτυ...71 ΚΒ80 Κυβόλιθοι Βυζαντινού Πορφυρίτη

7 ΧΑ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΟΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ ΧΑ20 Ακανόνιστος Κεροστιλβικός Σχιστόλιθος...73 ΧΑ30 Ακανόνιστος Οξειδωμένος Σχιστόλιθος...73 ΧΑ10 Ακανόνιστος Χρυσαφί Σχιστόλιθος...74 ΧΑ50 Ακανόνιστος Ψαμμίτης Φλωρεντίας...76 ΝΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ NN1 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ...77 NN20 ΣΤΕΝΑΡΙΑ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΔΙΧΤΥ...92 ΝΝ2 Κομμένη Πέτρα Τοσκάνης σε ελεύθερα μήκη...78 ΝΝ21 Αλπικό Χρυσαφί Στενάρι σε δίχτυ...93 ΝΝ3 Ακανόνιστη Επένδυση Πέτρας Τοσκάνης...82 ΝΝ23 Αλπικό Μαύρο Στενάρι σε δίχτυ...93 ΝΝ6 Ακανόνιστος Ωχρός Πορόλιθος Σερρών...84 ΝΝ25 Στενάρι Κτισίματος Πέτρας Τοσκάνης σε δίχτυ...94 NN10 ΣΤΕΝΑΡΙΑ & ΚΟΚΚΑΛΑ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ MASSIV...85 ΝΝ11 Στενάρι Κεροστιλβικής Γρανιτόπετρας Κτισίματος massiv...86 ΝΝ12 Στενάρι Μαρμαρόπετρας & Ασβεστόπετρας Κτισίματος massiv...88 ΝΝ13 Κόκκαλα Κεροστιλβικής Γρανιτόπετρας Κτισίματος massiv...90 ΝΝ14 Κόκκαλα Πέτρας Τοσκάνης massiv

8 MP ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ MPP ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΑΛΕΣ Με Σκαλοπάτια, Ρίχτια και Κατωκάσια MPA ANTIQUE ΠΛΑΚΙΔΙΑ Με Καπάκια, Σκαλοπάτια, Ρίχτια και Κατωκάσια MPP30 Γυαλισμένος Κυματιστός Τραβερτίνης Σερρών MPA1 Συννεφιαστός Antique Τραβερτίνης Σερρών MPP50 Γυαλισμένος Οξειδωμένος Τραβερτίνης MPA10 Συννεφιαστός Antique Xρυσαφί Τραβερτίνης MPP120 Γυαλισμένος Κεραμιδί Κυματιστός Τραβερτίνης MPA20 Μπεζ Antique Καλσίτης Βράτσας MPP180 Γυαλισμένος Κρεμ Ξυλώδης Τραβερτίνης ΜΡΡ300 Γυαλισμένος Μπεζ Καλσίτης Βράτσας MPN ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ MPP400 Γυαλισμένος Μπεζ Μονόχρωμος Καλσίτης MPΝ1 Αλπικός Χρυσαφί Σχιστόλιθος MPP420 Γυαλισμένος Νεφρίτης MPΝ20 Αλπικός Μαύρος Σχιστόλιθος MPP430 Γυαλισμένος Μελί Όνυχας MPP500 Γυαλισμένος Φλωρεντινός Μαύρος Βασάλτης MPP600 Γυαλισμένος Χρυσαφί Γρανίτης MPT ΠΛΑΚΙΔΙΑ TUMBLED MPP800 Γυαλισμένος Κλασσικός Γκρι Γρανίτης MPT1 Τραβερτίνης Καρυδί MPT20 Τραβερτίνης Κρεμ MPM ΘΑΜΠΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΑΛΕΣ Με Καπάκια, Σκαλοπάτια, Ρίχτια και Κατωκάσια MPT40 Τραβερτίνης Χρυσαφί MPT60 Μπεζ Μονόχρωμος Καλσίτης MPM1 Θαμπός Τραβερτίνης Σερρών MPM20 Θαμπός Οξειδωμένος Τραβερτίνης MPM60 Θαμπός Γκρι-Μπλε Καλσίτης MPM80 Μονόχρωμος Μπεζ Θαμπός Καλσίτης Βράτσας MPM100 Καμμένος Χρυσαφί Γρανίτης MPM120 Καμμένος Μαύρος Φλωρεντινός Βασάλτης

9 MPE ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΔΩΝ MPE1 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΨΗΦΙΔΩΝ MPΕ2 Κλασσικός Kρεμ Τραβερτίνης MPE40 ΣΥΛΛΟΓΗ AVANT GARDE ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ MPΕ3 Κλασσικός Kεραμιδί Τραβερτίνης MPE4 Κλασσικός Μπεζ-Ροζ Τραβερτίνης TUMBLED MPE60 ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΑΠΙΣΣΕΡΙ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ MPΕ5 Κλασσική Σταχτί Πέτρα με Ιριδώσεις MPE6 Κλασσική Κόκκινη Πέτρα με Ιριδώσεις MPELIST ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΠΕΤΡΙΝΑ LISTELO MPE7 Κλασσική Χρυσαφί Πέτρα με Ιριδώσεις MPE8 Κλασσική Μαύρη Μονόχρωμη Πέτρα MPET ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΠΕΤΡΙΝΑ TORELLO MPE9 Κλασσική Λευκή Μονόχρωμη Πέτρα MPE10 Κλασσικός Μελί Όνυχας MPE20 ΣΥΛΛΟΓΗ ΨΗΦΙΔΩΝ MINIMAL MPE21 Minimal Κρεμ Τραβερτίνης MPE22 Minimal Κεραμιδί Τραβερτίνης MPE23 Minimal Μπεζ-Ροζ Τραβερτίνης MPE24 Mιnimal Σταχτί Πέτρα με Ιριδώσεις MPE25 Minimal Κόκκινη Πέτρα με Ιριδώσεις MPE26 Minimal Χρυσαφί Πέτρα MPE27 Minimal Μαύρη Μονόχρωμη Πέτρα MPE28 Minimal Λευκή Μονόχρωμη Πέτρα MPE29 Minimal ΜελίΌνυχας με Ιριδώσεις MPE30 Minimal Πράσινος Ροζ Νεφρίτης με Ιριδώσεις

10 Κ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ TK-POL ΠΟΔΙΕΣ, ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ, ΠΛΑΚΕΣ (ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ) TK-ANT ΠΟΔΙΕΣ, ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ, ΠΛΑΚΕΣ (ANTIQUE ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ) ΤΚ30 Γυαλισμένος Κυματιστός Τραβερτίνης Σερρών με Καραμελί Νερά ΤΚ50 Γυαλισμένος Οξειδωμένος Τραβερτίνης TK120 Γυαλισμένος Κεραμιδί Κυματιστός Τραβερτίνης TK-HAM ΠΟΔΙΕΣ, ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ, ΠΛΑΚΕΣ (ΣΦΥΡΗΛΑΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ) ΤΚ180 Γυαλισμένος Κρεμ Ξυλώδης Τραβερτίνης TK200 Γυαλισμένος Μπεζ Καλσίτης Βράτσας ΤΚ220 Γυαλισμένος Μπεζ Μονόχρωμος Καλσίτης TOΡ ΤΟΡΝΕΥΤΑ & ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ ΛΑΒΟΜΑΝΑ ΜΠΑΝΙΟΥ TK240 Γυαλισμένος Μαύρος Φλωρεντινός Βασάλτης ΤΟΡ100 Χειροποίητα Λαβομάνα μπάνιου Τύπου ALESSI ΤΚ260 Γυαλισμένος Χρυσαφί Γρανίτης TK300 Γυαλισμένος Κλασσικός Γκρι Γρανίτης ΚΑ ΚΡΗΝΕΣ & ΓΟΥΡΝΕΣ TK-MAT ΠΟΔΙΕΣ, ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ, ΠΛΑΚΕΣ (ΘΑΜΠΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ) TK400 Θαμπός Τραβερτίνης Σερρών ΚΤ ΠΕΤΡΙΝΑ ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΑ ΤΚ420 Θαμπός Οξειδωμένος Τραβερτίνης ΚΤ1 Πέτρινο Ωχρό Ηφαιστειακό Πυρότουβλο TK440 Θαμπός Γκρι-Μπλε Καλσίτης ΤΚ460 Μονόχρωμος Μπεζ Θαμπός Κασίτης Βράτσας TK480 Καμμένος Μαύρος Φλωρεντινός Βασάλτης

11 ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ 3 ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ XYLON LAMINATE ΔΑΠΕΔΑ ΜΕ ΦΕΛΛΟ ΣΥΛΛΟΓΗ PASSION ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ XYLON Αξεσουάρ XYLON - Σοβατεπί ξύλινο & Γωνία ξύλινη LAMINATE ΔΑΠΕΔΑ PASSION ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ - ΚΟΛΛΕΣ & ΑΡΜΟΙ - ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ ΟΡ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΕΚΕΔΩΝ ΟΡΚ ΚΟΛΛΕΣ & ΑΡΜΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗΣ ΟΡΥΚΤΗΣ ΒΑΣΗΣ DK ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ EX ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

12 A ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Σύστημα εύκολης εφαρμογής LINEAR ORAMA LINEAR Patent protected Σύστημα εύκολης εφαρμογής ΟΡΑΜΑ LINEAR από την παλέτα στον τοίχο 1

13 A Γραμμική Συλλογή Πετρωμάτων ΑΑ Γραμμικά Πετρώματα ΑΑ10 Γραμμική Σφυρήλατη Ασβεστόπετρα & Μαρμαρόπετρα ΚΩΔ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 AA11 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ Με ακμές ανάγλυφες. Συσκευασία ORAMA LINEAR 15 EM 1.2 AA12 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ Με ακμές ανάγλυφες. Συσκευασία ORAMA LINEAR 30 EM 3 Σφυρήλατη επιφάνεια με ακμές ανάγλυφες, με χρήση ανοιχτής γκρί ορυκτής κόλλας καί αρμόστοκου. Χρωματικά, η μαρμαρόπετρα & η ασβεστόπετρα συνδυάζονται τυχαία ΚΑΠΑΚΙΑ - ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ - ΡΙΧΤΙ - ΚΑΤΩΚΑΣΙ - ΣΟΒΑΤΕΠΙ, ΒΛΕΠΕ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΑ10 ΑΑ10 14

14 A Γραμμική Συλλογή Πετρωμάτων ΑΑ Γραμμικά Πετρώματα ΑΑ20 Γραμμικός Σφυρήλατος Μπέζ Καλσίτης Βράτσας ΚΩΔ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 ΑΑ21 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΣ ΜΠΕΖ ΚΑΛΣΙΤΗΣ ΒΡΑΤΣΑΣ Με ακμές ανάγλυφες. Συσκευασία ORAMA LINEAR 15 ΕΜ 1,2 ΑΑ22 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΣ ΜΠΕΖ ΚΑΛΣΙΤΗΣ ΒΡΑΤΣΑΣ Με ακμές ανάγλυφες. Συσκευασία ORAMA LINEAR 30 ΕΜ 3 Σφυρήλατη επιφάνεια με ακμές ανάγλυφες, με χρήση μπέζ ορυκτής κόλλας & αρμόστοκου. ΚΑΠΑΚΙΑ - ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ - ΡΙΧΤΙ - ΚΑΤΩΚΑΣΙ - ΣΟΒΑΤΕΠΙ, ΒΛΕΠΕ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΑ20 ΑΑ20 15

15 A Γραμμική Συλλογή Πετρωμάτων ΑΑ Γραμμικά Πετρώματα ΑΑ30 Γραμμικός Σφυρήλατος Πορόλιθος Σερρών ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 ΑΑ31 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΣ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Με ακμές ανάγλυφες. Συσκευασία ORAMA LINEAR 15 ΕΜ 1,2 ΑΑ32 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΣ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Με ακμές ανάγλυφες. Συσκευασία ORAMA LINEAR 15 ΕΜ 2 ΑΑ33 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΣ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Με ακμές ανάγλυφες. Συσκευασία ORAMA LINEAR 30 ΕΜ 2 Σφυρήλατη επιφάνεια με τρύπες & με ακμές ανάγλυφες, με χρήση μπέζ ορυκτής κόλλας καί αρμόστοκου ΚΑΠΑΚΙΑ - ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ - ΡΙΧΤΙ - ΚΑΤΩΚΑΣΙ - ΣΟΒΑΤΕΠΙ, ΒΛΕΠΕ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΑ30 ΑΑ30 ΑΑ30 16

16 ΑΑ30 ΑΑ30 ΑΑ30 17

17 A Γραμμική Συλλογή Πετρωμάτων ΑΑ Γραμμικά Πετρώματα ΑΑ40 Γραμμικός Θαμπός Πορόλιθος Σερρών ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 ΑΑ41 ΑΑ42 ΑΑ43 ΑΑ44 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΘΑΜΠΟΣ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΘΑΜΠΟΣ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΘΑΜΠΟΣ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΘΑΜΠΟΣ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Με ακμές κομμένες, χωρίς πόρους με επιφάνεια θαμπή χειροποίητη με εφαρμογή παλιάς Βενετσιάνικης συνταγής. Συσκευασία OΡAMA LINEAR Με ακμές κομμένες, χωρίς πόρους με επιφάνεια θαμπή χειροποίητη με εφαρμογή παλιάς Βενετσιάνικης συνταγής. Συσκευασία OΡAMA LINEAR Με ακμές κομμένες, χωρίς πόρους με επιφάνεια θαμπή χειροποίητη με εφαρμογή παλιάς Βενετσιάνικης συνταγής. Συσκευασία OΡAMA LINEAR Με ακμές κομμένες, χωρίς πόρους με επιφάνεια θαμπή χειροποίητη με εφαρμογή παλιάς Βενετσιάνικης συνταγής. Συσκευασία OΡAMA LINEAR Επιφάνεια θαμπή-χειροποίητη δουλεμένη με παλιά Βενετσιάνηκη συνταγή, χωρίς πόρους & ακμές κομμένες. Tο σμίλεμα των ακμών χρεώνεται επιπλέον. Συστήνεται η χρήση μπέζ ορυκτής κόλλας καί αρμόστοκου. ΚΑΠΑΚΙΑ - ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ - ΡΙΧΤΙ - ΚΑΤΩΚΑΣΙ - ΣΟΒΑΤΕΠΙ, ΒΛΕΠΕ ΘΑΜΠΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 15 ΕΜ 1,2 15 ΕΜ 2 30 ΕΜ 1,2 30 ΕΜ 2 ΑΑ40 18

18 ΑΑ40 ΑΑ40 ΑΑ40 19

19 A Γραμμική Συλλογή Πετρωμάτων ΑΑ Γραμμικά Πετρώματα ΑΑ50 Γραμμικός Σφυρήλατος Ωχρός Πορόλιθος Σερρών ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 ΑΑ51 ΑΑ52 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΣ ΩΧΡΟΣ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΣ ΩΧΡΟΣ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Με σφυρήλατη επιφάνεια καί ακμές σπασμένες. Συσκευασία ORAMA LINEAR Με σφυρήλατη επιφάνεια καί ακμές σπασμένες. Συσκευασία ORAMA LINEAR ΚΑΠΑΚΙΑ - ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ - ΡΙΧΤΙ - ΚΑΤΩΚΑΣΙ - ΣΟΒΑΤΕΠΙ, ΒΛΕΠΕ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ 15 ΕΜ 2 30 ΕΜ 2 ΑΑ50 20

20 ΑΑ50 ΑΑ50 21

21 A Γραμμική Συλλογή Πετρωμάτων ΑΑ Γραμμικά Πετρώματα ΑΑ60 Γραμμικός Σφυρήλατος Τραβερτίνης Μπεζ Κοχυλωτός ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 ΑΑ61 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΣ ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗΣ ΜΠΕΖ Ακμές ανάγλυφες. Συσκευασία ORAMA LINEAR 15 ΕΜ 2 Σφυρήλατη επιφάνεια με ακμές ανάγλυφες, με χρήση μπέζ ορυκτής κόλλας καί αρμόστοκου. ΑΑ60 22

22 A ΑΑ. Γραμμική.Συλλογή.Πετρωμάτων. Γραμμικά.Πετρώματα ΑΑ80. Γραμμική.Μπεζ.Πέτρα ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 ΑΑ81 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΜΠΕΖ ΠΕΤΡΑ Με φυσική ανάγλυφη επιφάνεια & καλεμιαστές ακμές, με αποχρώσεις μπέζ και ώχρας.. Συσκευασία ORAMA LINEAR 15 ΕΜ 2 ΑΑ80 2

23 A Γραμμική Συλλογή Πετρωμάτων ΑΑ Γραμμικά Πετρώματα ΑΑ70 Γραμμική Σφυρήλατη Χιονόλευκη Θάσου ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 ΑΑ71 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΧΙΟΝΟΛΕΥΚΗ ΘΑΣΟΥ Σφυρήλατη επιφάνεια με ακμές ανάγλυφες, με super λευκή μικρόκοκκη ορυκτή κόλλα καί αρμόστοκο.. Συσκευασία ORAMA LINEAR 15 ΕΜ 1,2 ΑΑ70 24

24 A ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΑΚ ΓΡΑΜΜΙΚΟΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ Συστήματα εύκολης εφαρμογής LINEAR ORAMA LINEAR Patent protected Σύστημα εύκολης εφαρμογής ΟΡΑΜΑ LINEAR από την παλέτα στον τοίχο 25

25 A ΑΑΚ. Γραμμική.Συλλογή.Πετρωμάτων. Γραμμικοί.Σχιστόλιθοι ΑΑΚ10. Γραμμικός.Αλπικός.Σχιστόλιθος ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 ΑΑΚ11 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΑΛΠΙΚΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ Με σταθερό πάχος 1 cm, φυσική επιφάνεια με ακμές κλασσικής κοπής. Συσκευασία ORAMA LINEAR 15 ΕΜ 1,5 ΑΑΚ10 ΑΑΚ10 ΑΑΚ10 26

26 A Γραμμική Συλλογή Πετρωμάτων ΑΑΚ Γραμμικοί Σχιστόλιθοι ΑΑΚ20 Γραμμικός Αλπικός Μαύρος Σχιστόλιθος ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 ΑΑΚ21 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΑΛΠΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ Με σταθερό πάχος 1 cm, φυσική επιφάνεια με ακμές κλασσικής κοπής. Συσκευασία ORAMA LINEAR 15 ΕΜ 1,5 ΑΑΚ20 ΑΑΚ20 27

27 A Γραμμική Συλλογή Πετρωμάτων ΑΑΚ Γραμμικοί Σχιστόλιθοι ΑΑΚ30 Γραμμικός Ψαμμίτης Φλωρεντίας ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 ΑΑΚ31 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΨΑΜΜΙΤΗΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ Με φυσική επιφάνεια με ακμές κλασσικής κοπής. Συσκευασία ORAMA LINEAR 15 ΕΜ 2-3,5 ΑΑΚ32 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΨΑΜΜΙΤΗΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ Με φυσική επιφάνεια με ακμές κλασσικής κοπής. Συσκευασία ORAMA LINEAR 30 ΕΜ 2-3,5 Σχιστοειδές υλικό με φυσική επιφάνεια και ακμές κλασσικής κοπής. Με χρήση αποκλειστικά super lux λευκής μικρόκοκκης ορυκτής κόλλας και μπεζ αρμόστοκου. ΑΑΚ30 ΑΑΚ30 28

28 A Γραμμική Συλλογή Πετρωμάτων ΑΑΚ Γραμμικοί Σχιστόλιθοι ΑΑΚ50 Γραμμικός Κεροστιλβικός Σχιστόλιθος ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 ΑΑΚ51 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΚΕΡΟΣΤΙΛΒΙΚΟΣ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ Φυσική επιφάνεια με ακμές κλασσικής κοπής. Συσκευασία ORAMA LINEAR. 15 ΕΜ 2-3,5 ΑΑΚ52 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΚΕΡΟΣΤΙΛΒΙΚΟΣ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ Φυσική επιφάνεια με ακμές κλασσικής κοπής. Συσκευασία ORAMA LINEAR 30 ΕΜ 2-3,5 ΑΑΚ50 ΑΑΚ50 29

29 A Γραμμική Συλλογή Πετρωμάτων ΑΑΚ Γραμμικοί Σχιστόλιθοι ΑΑΚ60 Γραμμικός Χρυσαφί Σχιστόλιθος ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 AAK61 AAK62 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ Με φυσική επιφάνεια με ακμές κλασσικής κοπής. Συσκευασία ORAMA LINEAR Με φυσική επιφάνεια με ακμές κλασσικής κοπής. Συσκευασία ORAMA LINEAR 15 ΕΜ 2-3,5 30 ΕΜ 2-3,5 ΑΑΚ60 ΑΑΚ60 30

30 ΑΑΚ60 31

31 A Γραμμική Συλλογή Πετρωμάτων ΑΑΚ Γραμμικοί Σχιστόλιθοι ΑΑΚ80 Γραμμικός Οξειδωμένος Σχιστόλιθος ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 AAK81 AAK82 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΟΣ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΟΣ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ Με φυσική επιφάνεια με ακμές κλασσικής κοπής. Συσκευασία ORAMA LINEAR Με φυσική επιφάνεια με ακμές κλασσικής κοπής. Συσκευασία ORAMA LINEAR 15 ΕΜ 2-3,5 30 ΕΜ 2-3,5 ΑΑΚ80 ΑΑΚ80 32

32 ΑΑΚ80 33

33 A Γραμμική Συλλογή Πετρωμάτων ΑΑΚ Γραμμικοί Σχιστόλιθοι ΑΑΚ70 Γραμμικός Μπρονζέ Σχιστόλιθος ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 AAK71 AAK72 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΜΠΡΟΝΖΕ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΜΠΡΟΝΖΕ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ Με φυσική επιφάνεια με ακμές κλασσικής κοπής. Συσκευασία ORAMA LINEAR Με φυσική επιφάνεια με ακμές κλασσικής κοπής. Συσκευασία ORAMA LINEAR 15 ΕΜ 1,5 καλιμπραρισμένος / m 2 30 ΕΜ 1,5 καλιμπραρισμένος / m 2 ΑΑΚ70 34

34 ΟΡ ΠΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΡΤ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ Συστήματα εύκολης εφαρμογής CLICK - PLUS - EXTRA ORAMA CLICK Patent protected ORAMA EXTRA Patent protected ORAMA PLUS Patent protected Σύστημα εύκολης εφαρμογής ΟΡΑΜΑ CLICK από την παλέτα στον τοίχο Παλέτα Σύστημα εύκολης εφαρμογής ΟΡΑΜΑ EXTRA από την παλέτα στον τοίχο Παλέτα Σύστημα εύκολης εφαρμογής ΟΡΑΜΑ PLUS από την παλέτα στον τοίχο Παλέτα Δομική μονάδα 0.81 m 2 Δομική μονάδα 4.59 m 2 Δομική μονάδα 5.35 m 2 5

35 ΟΡ Πλεγμένες Συλλογές Πετρωμάτων ΟΡΤ Πλεγμένη σφυρήλατη συλλογή ΟΡΤ10 Πλεγμένη Σφυρήλατη Ασβεστόπετρα & Μαρμαρόπετρα ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΧΟΣ cm/m 2 OPT11 ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ Με ακμές ανάγλυφες. Συσκευασία ORAMA CLICK 1,2 OPT12 ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ Με ακμές ανάγλυφες. Συσκευασία ORAMA PLUS 1,2 OPT13 ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ Με ακμές ανάγλυφες. Συσκευασία ORAMA EXTRA 3 Συστήνεται η χρήση απαλής γκρί ορυκτής κόλλας καί αρμόστοκου. ΚΩΔ. ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ OPT17 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ. Με ακμές ανάγλυφες. Συσκευασία ORAMA CLICK, ORAMA PLUS ή ORAMA EXTRA με γωνίες. ΚΩΔ. OPT18 OPT19 OPT19Α ΚΑΠΑΚΙΑ - ΡΙΧΤΙ- ΚΑΤΩΚΑΣΙ - ΣΟΒΑΤΕΠΙ & ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 30% ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΝΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ & ΓΙΑ ΕΥΘΕΑ ΜΗΚΗ 120 ΕΩΣ 150 cm 30% ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 ΚΑΠΑΚΙΑ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ. Mε δύο (2) σφυρήλατα σόκορα, παράλληλα μεταξύ τους ΕΜ ,3 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ. Mε σφυρήλατη εμπρός κάθετη πλευρά & άνω γωνία. 32 <120 3 ΡΙΧΤΙ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ. Mε ανάγλυφες ακμές. 15 <120 2 OPT19Α1 ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ. 25 <120 3 OPT19Α2 ΣΟΒΑΤΕΠΙ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ. 7,5 1 ΟΡΤ10 36

36 ΟΡΤ10 ΟΡΤ10 37

37 ΟΡ Πλεγμένες Συλλογές Πετρωμάτων ΟΡΤ Πλεγμένη σφυρήλατη συλλογή ΟΡΤ20 Πλεγμένος Σφυρήλατος Μπεζ Καλσίτης Βράτσας ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΧΟΣ cm/m 2 OPT21 ΠΛΕΓΜΕΝΟΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΣ ΜΠΕΖ ΚΑΛΣΙΤΗΣ ΒΡΑΤΣΑΣ Με ακμές ανάγλυφες. Συσκευασία ORAMA CLICK 1,2 OPT22 ΠΛΕΓΜΕΝΟΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΣ ΜΠΕΖ ΚΑΛΣΙΤΗΣ ΒΡΑΤΣΑΣ Με ακμές ανάγλυφες. Συσκευασία ORAMA PLUS 1,2 OPT23 ΠΛΕΓΜΕΝΟΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΣ ΜΠΕΖ ΚΑΛΣΙΤΗΣ ΒΡΑΤΣΑΣ Με ακμές ανάγλυφες. Συσκευασία ORAMA EXTRA 3 ΚΩΔ. ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ OPT27 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΜΠΕΖ ΚΑΛΣΙΤΗ ΒΡΑΤΣΑΣ. Mε ακμές ανάγλυφες. Συσκευασία ORAMA CLICK, ORAMA PLUS ή ORAMA EXTRA με γωνίες. ΚΩΔ. OPT28 ΚΑΠΑΚΙΑ - ΡΙΧΤΙ- ΚΑΤΩΚΑΣΙ - ΣΟΒΑΤΕΠΙ & ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΜΕ ΠΑΧΟΣ 3cm ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 30% ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΝΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ & ΓΙΑ ΕΥΘΕΑ ΜΗΚΗ 120 ΕΩΣ 150 cm 30% ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 ΚΑΠΑΚΙΑ ΑΠΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΜΠΕΖ ΚΑΛΣΙΤΗ ΒΡΑΤΣΑΣ. Με δύο (2) σφυρήλατα σόκορα, παράλληλα μεταξύ τους ΕΜ ,3 OPT29 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΑΠΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΜΠΕΖ ΚΑΛΣΙΤΗ ΒΡΑΤΣΑΣ. ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ. Ορθό 32 <120 3 OPT29Α ΡΙΧΤΙ ΑΠΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΜΠΕΖ ΚΑΛΣΙΤΗ ΒΡΑΤΣΑΣ. ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ. Ανάγλυφες ακμές. 15 <120 2 OPT29Α1 ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΑΠΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΜΠΕΖ ΚΑΛΣΙΤΗ ΒΡΑΤΣΑΣ. ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ. Ανάγλυφες ακμές. 25 <120 3 OPT29Α2 ΣΟΒΑΤΕΠΙ ΑΠΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΜΠΕΖ ΚΑΛΣΙΤΗ ΒΡΑΤΣΑΣ. Με ακμές κομμένες. 7,5 1 ΟΡΤ20 38

38 ΟΡΤ20 ΟΡΤ20 39

39 ΟΡ Πλεγμένες Συλλογές Πετρωμάτων ΟΡΤ Πλεγμένη σφυρήλατη συλλογή ΟΡΤ30 Πλεγμένος Σφυρήλατος Πορόλιθος Σερρών ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΧΟΣ cm/m 2 ΟΡΤ31 ΠΛΕΓΜΕΝΟΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΣ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Με ακμές ανάγλυφες. Συσκευασία ORAMA CLICK. 2 ΟΡΤ32 ΠΛΕΓΜΕΝΟΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΣ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Με ακμές ανάγλυφες. Συσκευασία ORAMA PLUS. 2 Συστήνεται η χρήση μπεζ ορυκτής κόλλας και αρμόστοκου. ΚΩΔ. ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ OPT37 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟ ΣΕΡΡΩΝ. Mε ακμές ανάγλυφες. Συσκευασία ORAMA CLICK, ORAMA PLUS ή ORAMA EXTRA με γωνίες. Πάχος 2 cm ΚΩΔ. ΚΑΠΑΚΙΑ - ΡΙΧΤΙ- ΚΑΤΩΚΑΣΙ - ΣΟΒΑΤΕΠΙ & ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΜΕ ΠΑΧΟΣ 3cm ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 30% ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΝΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ & ΓΙΑ ΕΥΘΕΑ ΜΗΚΗ 120 ΕΩΣ 150 cm 30% ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 OPT38 ΚΑΠΑΚΙΑ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟ ΣΕΡΡΩΝ. Mε δύο (2) παράλληλα σφυρήλατα σόκορα EM ΟΡΤ39 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟ ΣΕΡΡΩΝ. Ορθό και με σφυρήλατη εμπρός κάθετη πλευρά & άνω γωνία. 32 <120 3 OPT39A ΡΙΧΤΙ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟ ΣΕΡΡΩΝ. 15 <120 2 OPT39A1 ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟ ΣΕΡΡΩΝ. Με ακμές ανάγλυφες. 25 <120 3 OPT39A2 ΣΟΒΑΤΕΠΙ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟ ΣΕΡΡΩΝ. Με ακμές κομμένες. 7,5 1 ΟΡΤ30 40

40 ΟΡΤ30 ΟΡΤ30 41

41 ΟΡ Πλεγμένες Συλλογές Πετρωμάτων ΟΡΤ Πλεγμένη σφυρήλατη συλλογή ΟΡΤ30 Πλεγμένος Σφυρήλατος Πορόλιθος Σερρών ΟΡΤ30 ΟΡΤ30 42

42 ΟΡΤ30 43

43 ΟΡ Πλεγμένες Συλλογές Πετρωμάτων ΟΡΤ Πλεγμένη σφυρήλατη συλλογή ΟΡΤ40 Πλεγμένος Σφυρήλατος Ωχρός Πορόλιθος Σερρών ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΧΟΣ cm/m 2 ΟΡΤ41 ΠΛΕΓΜΕΝΟΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΣ ΩΧΡΟΣ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Με ακμές σπασμένες. Συσκευασία ORAMA CLICK. 2 OPT42 ΠΛΕΓΜΕΝΟΣ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΣ ΩΧΡΟΣ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Με ακμές σπασμένες. Συσκευασία ORAMA PLUS. 2 Με τελείωμα σφυρήλατο & ακμές σπασμένες σε καλούπι, πάχος 2cm. ΚΩΔ. ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ OPT47 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΩΧΡΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟ ΣΕΡΡΩΝ. Mε ακμές σπασμένες. Συσκευασία ORAMA CLICK, ORAMA PLUS ή ORAMA EXTRA με γωνίες. Πάχος 2 cm ΚΩΔ. ΚΑΠΑΚΙΑ - ΡΙΧΤΙ- ΚΑΤΩΚΑΣΙ - ΣΟΒΑΤΕΠΙ & ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΜΕ ΠΑΧΟΣ 3cm ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 30% ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΝΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ & ΓΙΑ ΕΥΘΕΑ ΜΗΚΗ 120 ΕΩΣ 150 cm 30% ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 OPT48 ΚΑΠΑΚΙΑ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΩΧΡΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟ ΣΕΡΡΩΝ. Με δύο (2) παράλληλα σφυρήλατα σόκορα ΕΜ ,3 OPT49 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΩΧΡΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟ ΣΕΡΡΩΝ. Με σφυρήλατη εμπρός κάθετη πλευρά & άνω γωνία. 32 <120 3 ΟΡΤ49Α ΡΙΧΤΙ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΩΧΡΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟ ΣΕΡΡΩΝ. Με ανάγλυφες ακμές. 15 <120 2 OPT49A1 ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΩΧΡΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟ ΣΕΡΡΩΝ. Με ανάγλυφες ακμές. 25 <120 3 OPT49A2 ΣΟΒΑΤΕΠΙ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΩΧΡΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟ ΣΕΡΡΩΝ. Με ακμές κομμένες. 7,5 1 ΟΡΤ40 ΟΡΤ40 44

44 ΟΡΤ40 45

45 ΟΡ ΟΡΤ. Πλεγμένες.Συλλογές.Πετρωμάτων. Πλεγμένη.σφυρήλατη.συλλογή ΟΡΤ40. Πλεγμένος.σφυρήλατος.ωχρός.Πορόλιθος.Σερρών ΟΡΤ40 6

46 ΟΡΤ40 47

47 ΟΡ ΠΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΡΚ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ Συστήματα εύκολης εφαρμογής CLICK - PLUS - EXTRA ORAMA CLICK Patent protected ORAMA EXTRA Patent protected ORAMA PLUS Patent protected Σύστημα εύκολης εφαρμογής ΟΡΑΜΑ CLICK από την παλέτα στον τοίχο Παλέτα Σύστημα εύκολης εφαρμογής ΟΡΑΜΑ EXTRA από την παλέτα στον τοίχο Παλέτα Σύστημα εύκολης εφαρμογής ΟΡΑΜΑ PLUS από την παλέτα στον τοίχο Παλέτα Δομική μονάδα 0.81 m 2 Δομική μονάδα 4.59 m 2 Δομική μονάδα 5.35 m 2 8

48 ΟΡ Πλεγμένες Συλλογές Πετρωμάτων ΟΡΚ Πλεγμένη κλασσική συλλογή ΟΡK10 Πλεγμένη Κλασσική Ασβεστόπετρα & Μαρμαρόπετρα ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΧΟΣ cm/m 2 OPK11 ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ Με ακμές ανάγλυφες & σμιλεμένες. Συσκευασία ORAMA CLICK. 3 OPK12 ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ Με ακμές ανάγλυφες & σμιλεμένες. Συσκευασία ORAMA PLUS. 3 Με Πλεγμένη Τραχύς επιφάνεια, λακκουβίτσες δουλεμένες στο χέρι, ακμές ανάγλυφες & σμιλεμένες, πάχος 3 cm. ΚΩΔ. ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ OPK17 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΩΝΙΑΣ Mε ανάγλυφες & σμιλεμένες. Συσκευασία ORAMA CLICK, ORAMA PLUS ή ORAMA EXTRA με γωνίες. ΚΑΠΑΚΙΑ - ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ - ΡΙΧΤΙ - ΚΑΤΩΚΑΣΙ - ΣΟΒΑΤΕΠΙ, ΒΛΕΠΕ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΡK10 49

49 ΟΡ Πλεγμένες Συλλογές Πετρωμάτων ΟΡΚ Πλεγμένη κλασσική συλλογή ΟΡK30 Πλεγμένος Κλασσικός Πορόλιθος Σερρών ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΧΟΣ cm/m 2 OPK31 ΠΛΕΓΜΕΝΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Με ακμές ανάγλυφες & σμιλεμένες. Συσκευασία ORAMA CLICK. 2 OPK32 ΠΛΕΓΜΕΝΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Με ακμές ανάγλυφες & σμιλεμένες. Συσκευασία ORAMA PLUS. 2 Mε τραχύς επιφάνεια, με τρύπες & λακκουβίτσες δουλεμένες στο χέρι & ακμές ανάγλυφες & σμιλεμένες. Συστήνεται η χρήση μπέζ ορυκτής κόλλας καί αρμόστοκου. ΚΩΔ. ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ OPK37 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΩΝΙΑΣ Mε ανάγλυφες & σμιλεμένες. Συσκευασία ORAMA CLICK, ORAMA PLUS ή ORAMA EXTRA με γωνίες. ΚΑΠΑΚΙΑ - ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ - ΡΙΧΤΙ - ΚΑΤΩΚΑΣΙ - ΣΟΒΑΤΕΠΙ, ΒΛΕΠΕ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΡK30 ΟΡK30 50

50 ΟΡK30 51

51 ΟΡ Πλεγμένες Συλλογές Πετρωμάτων ΟΡΚ Πλεγμένη κλασσική συλλογή ΟΡK40 Πλεγμένος Κλασσικός Ωχρός Πορόλιθος Σερρών ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΧΟΣ cm/m 2 OPK41 ΠΛΕΓΜΕΝΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΩΧΡΟΣ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Με ακμές σπασμένες. Συσκευασία ORAMA CLICK. 2 OPK42 ΠΛΕΓΜΕΝΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΩΧΡΟΣ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Με ακμές σπασμένες. Συσκευασία ORAMA PLUS. 2 Με τραχύς επιφάνεια, λακκουβίτσες δουλεμένες στο χέρι & ακμές σπασμένες, πάχος 2.0 cm ΚΩΔ. ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ OPK47 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΩΝΙΑΣ Mε ακμές σπασμένες. Συσκευασία ORAMA CLICK, ORAMA PLUS ή ORAMA EXTRA με γωνίες. ΚΑΠΑΚΙΑ - ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ - ΡΙΧΤΙ - ΚΑΤΩΚΑΣΙ - ΣΟΒΑΤΕΠΙ, ΒΛΕΠΕ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΡK40 ΟΡK40 52

52 ΟΡ ΠΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΡΒ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗ Συστήματα εύκολης εφαρμογής CLICK - PLUS - EXTRA ORAMA CLICK Patent protected ORAMA EXTRA Patent protected ORAMA PLUS Patent protected Σύστημα εύκολης εφαρμογής ΟΡΑΜΑ CLICK από την παλέτα στον τοίχο Παλέτα Σύστημα εύκολης εφαρμογής ΟΡΑΜΑ EXTRA από την παλέτα στον τοίχο Παλέτα Σύστημα εύκολης εφαρμογής ΟΡΑΜΑ PLUS από την παλέτα στον τοίχο Παλέτα Δομική μονάδα 0.81 m 2 Δομική μονάδα 4.59 m 2 Δομική μονάδα 5.35 m 2 5

53 ΟΡ ΟΡΒ. Πλεγμένες.Συλλογές.Πετρωμάτων. Πλεγμένη.Βυζαντινή.Συλλογή ΟΡΒ10. Πλεγμένη.Βυζαντινή.Ασβεστόπετρα.&.Μαρμαρόπετρα ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΧΟΣ cm/m 2 OPB11 ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ Συσκευασία ORAMA CLICK. OPB12 ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ Συσκευασία ORAMA PLUS. Με τελείωμα, λακκουβίτσες, τρύπες, σπασίματα δουλεμένα στο χέρι & ακμές με έντονη κλίση, πάχος 3 cm & σκαλοπάτια. ΚΩΔ. ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ OPB1 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΩΝΙΑΣ Συσκευασία ORAMA CLICK, ORAMA PLUS ή ORAMA EXTRA με γωνίες. ΚΩΔ. OPB15 OPB16 OPB17 ΚΑΠΑΚΙΑ - ΡΙΧΤΙ- ΚΑΤΩΚΑΣΙ - ΣΟΒΑΤΕΠΙ & ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΜΕ ΠΑΧΟΣ 3cm ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 30% ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΝΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ & ΓΙΑ ΕΥΘΕΑ ΜΗΚΗ 120 ΕΩΣ 150 cm 30% ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ. Τραχύς επιφάνεια με λακκούβες, σπασίματα καί ρωγμές καί τρεις άνω εμπρός ακμές & σόκορα βαθιά σφυρηλατημένα στο χέρι για να πλαγιάσουν ΡΙΧΤΙ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ. Με ανάγλυφες ακμές. ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ. Με ανάγλυφες ακμές. 2 < < <120 OPB18 ΣΟΒΑΤΕΠΙ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ. 7,5 1 ΟΡB10 5

54 ΟΡ ΟΡΒ. Πλεγμένες.Συλλογές.Πετρωμάτων. Πλεγμένη.Βυζαντινή.Συλλογή ΟΡΒ30. Πλεγμένος.Βυζαντινός.Πορόλιθος.Σερρών ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΧΟΣ cm/m 2 OPB1 ΠΛΕΓΜΕΝΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Συσκευασία ORAMA CLICK. 2 OPB2 ΠΛΕΓΜΕΝΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Συσκευασία ORAMA PLUS. 2 Με λακκουβίτσες, τρύπες, σπασίματα σφυρηλατημένα στο χέρι & σόκορο βαθιά σφυρηλατημένο με έντονη κλίση, πάχος 1,8 cm ΚΩΔ. ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ OPB ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΩΝΙΑΣ Συσκευασία ORAMA CLICK, ORAMA PLUS ή ORAMA EXTRA με γωνίες. ΚΩΔ. OPB5 ΚΑΠΑΚΙΑ - ΡΙΧΤΙ- ΚΑΤΩΚΑΣΙ - ΣΟΒΑΤΕΠΙ & ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΜΕ ΠΑΧΟΣ 3cm ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 30% ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΝΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ & ΓΙΑ ΕΥΘΕΑ ΜΗΚΗ 120 ΕΩΣ 150 cm 30% ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟ ΣΕΡΡΩΝ. Τραχύς επιφάνεια με λακκούβες, σπασίματα καί ρωγμές καί τρεις άνω εμπρός ακμές & σόκορα βαθιά σφυρηλατημένα στο χέρι για να πλαγιάσουν 2 <120 OPB6 ΡΙΧΤΙ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟ ΣΕΡΡΩΝ. Με ανάγλυφες ακμές. 15 <120 2 OPB7 ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟ ΣΕΡΡΩΝ. Με ανάγλυφες ακμές. 25 <120 OPB8 ΣΟΒΑΤΕΠΙ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟ ΣΕΡΡΩΝ. Με ακμές κομμένες. 7,5 1 ΟΡB30 55

55 ΟΡ ΠΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΡΕ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΛΕΚΗΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ Συστήματα εύκολης εφαρμογής CLICK - PLUS - EXTRA ORAMA CLICK Patent protected ORAMA EXTRA Patent protected ORAMA PLUS Patent protected Σύστημα εύκολης εφαρμογής ΟΡΑΜΑ CLICK από την παλέτα στον τοίχο Παλέτα 0.81 m 2 Σύστημα εύκολης εφαρμογής ΟΡΑΜΑ EXTRA από την παλέτα στον τοίχο Παλέτα 4.59 m 2 Σύστημα εύκολης εφαρμογής ΟΡΑΜΑ PLUS από την παλέτα στον τοίχο Παλέτα 5,35 m 2 Δομική μονάδα 0.81 m 2 Δομική μονάδα 4.59 m 2 Δομική μονάδα 5.35 m 2 56

56 ΟΡ Πλεγμένες Συλλογές Πετρωμάτων ΟΡΕ Πλεγμένη Πελεκητή Συλλογή ΟΡΕ10 Πλεγμένη Πελεκητή Ασβεστόπετρα & Μαρμαρόπετρα ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΧΟΣ cm/m 2 OPE11 ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΛΕΚΗΤΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ Με ακμές και σόκορα σφυρηλατημένα. Συσκευασία ORAMA CLICK. 3 OPE12 ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΛΕΚΗΤΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ Με ακμές και σόκορα σφυρηλατημένα. Συσκευασία ORAMA PLUS. 3 Με επιφάνεια δουλεμένη στο χέρι & ακμές σφυρηλατημένες, πάχους 3 cm & Σκαλοπάτια ΚΩΔ. ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ OPE14 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΩΝΙΑΣ Με ακμές και σόκορα σφυρηλατημένα Συσκευασία ORAMA CLICK, ORAMA PLUS ή ORAMA EXTRA με γωνίες. ΚΩΔ. OPE15 OPE16 OPE17 OPE18 OPE19 ΚΑΠΑΚΙΑ - ΡΙΧΤΙ- ΚΑΤΩΚΑΣΙ - ΣΟΒΑΤΕΠΙ & ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΜΕ ΠΑΧΟΣ 3cm ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 30% ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΝΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ & ΓΙΑ ΕΥΘΕΑ ΜΗΚΗ 120 ΕΩΣ 150 cm 30% ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 ΚΑΠΑΚΙΑ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΛΕΚΗΤΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ. Με ακμές και δύο παράλληλα σόκορα σφυρηλατημένα. ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΛΕΚΗΤΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ. Με πελεκητή επιφάνεια με λακουβίτσες, σχισμές καί σπασίματα και με τρεις εμπρός άνω σφυρήλατες ακμές καί τρία εμπρός κάθετα σφυρήλατα σόκορα. ΡΙΧΤΙ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΛΕΚΗΤΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ. Με ανάγλυφες ακμές. ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΛΕΚΗΤΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ. Με ακμές κομμένες. ΣΟΒΑΤΕΠΙ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΛΕΚΗΤΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ & ΜΑΡΜΑΡΟΠΕΤΡΑ. Με ακμές κομμένες ,3 32 < < < ,5 2 57

57 ΟΡ ΟΡΕ. Πλεγμένες.Συλλογές.Πετρωμάτων. Πλεγμένη.Πελεκητή.Συλλογή ΟΡΕ30. Πλεγμένος.Πελεκητός.Πορόλιθος.Σερρών ΚΩΔ. ΠΕΤΡΩΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΧΟΣ cm/m 2 ΟΡE1 ΠΛΕΓΜΕΝΟΣ ΠΕΛΕΚΗΤΟΣ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Με ακμές και σόκορα σφυρηλατημένα. Συσκευασία ORAMA CLICK. ΟΡE2 ΠΛΕΓΜΕΝΟΣ ΠΕΛΕΚΗΤΟΣ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Με ακμές και σόκορα σφυρηλατημένα. Συσκευασία ORAMA PLUS. Με επιφάνεια δουλεμένη στο χέρι & ακμές σφυρηλατημένες, πάχους 3 cm & Σκαλοπάτια ΚΩΔ. ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡE ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΩΝΙΑΣ Με ακμές και σόκορα σφυρηλατημένα Συσκευασία ORAMA CLICK, ORAMA PLUS ή ORAMA EXTRA με γωνίες. ΚΩΔ. ΟΡE5 ΟΡE6 ΚΑΠΑΚΙΑ - ΡΙΧΤΙ- ΚΑΤΩΚΑΣΙ - ΣΟΒΑΤΕΠΙ & ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΜΕ ΠΑΧΟΣ 3cm ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 30% ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΝΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ & ΓΙΑ ΕΥΘΕΑ ΜΗΚΗ 120 ΕΩΣ 150 cm 30% ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΨΟΣ cm ΜΗΚΟΣ cm ΠΑΧΟΣ cm/m 2 ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΛΕΚΗΤΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟ ΣΕΡΡΩΝ. Με ακμές και δύο παράλληλα σόκορα σφυρηλατημένα. ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΛΕΚΗΤΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟ ΣΕΡΡΩΝ. Με ακμές σφυρηλατημένες, πελεκητή επιφάνεια με λακουβίτσες, σχισμές καί σπασίματα και με τρεις εμπρός άνω σφυρήλατες ακμές καί τρία εμπρός κάθετα σφυρήλατα σόκορα , 2 <120 ΟΡE7 ΡΙΧΤΙ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΛΕΚΗΤΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟ ΣΕΡΡΩΝ. Με ακμές σφυρηλατημένες. 15 <120 2 ΟΡE8 ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΛΕΚΗΤΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟ ΣΕΡΡΩΝ. Με ακμές σφυρηλατημένες. 25 <120 ΟΡE9 ΣΟΒΑΤΕΠΙ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΛΕΚΗΤΟ ΠΟΡΟΛΙΘΟ ΣΕΡΡΩΝ. Με ακμές σφυρηλατημένες. 7,5 2 ΟΡE30 ΟΡE30 58

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. άπεδα Ακανόνιστε Πλάκε Κυβόλιθοι Πλακάκια απέδου Βυζαντινά άπεδα Σκάλε Slabs

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. άπεδα Ακανόνιστε Πλάκε Κυβόλιθοι Πλακάκια απέδου Βυζαντινά άπεδα Σκάλε Slabs ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ άπεδα Ακανόνιστε Πλάκε Κυβόλιθοι Πλακάκια απέδου Βυζαντινά άπεδα Σκάλε Slabs Επενδύσει Πλακάκια Επένδυση Σκαπιτσαριστά Καπάκια Επένδυση Πάνελ Πέτρα Τούβλα Πετρόχτιστα Λιθόπετρε Πρέκια - Αγκωνάρια

Διαβάστε περισσότερα

χρωματολογιο βαφή σε απομίμηση ξύλου

χρωματολογιο βαφή σε απομίμηση ξύλου χρωματολογιο ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ βαφή σε απομίμηση ξύλου ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΞΥΛΟΥ 12600Κ ΔΡΥΣ ΟΞΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΒΑΦΗ ΞΥΛΟΥ ή ΑΝΟΔΕΙΩΣΗ ή ηλεκτροστιλβωση ΦΑΛΤΣΟ / ΡΑΜΠΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΚΑΣ»

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΚΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 100 Ταχ. Κώδικας: 73100 Πληροφορίες: Αφροδίτη Παπαδάκη, Γιώργος Ευθυμίου

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασίες Συσκευασία των 5Kg Χαρτοκιβώτιο (4τεµ. x 5kg) 60 Σακιά των 25kg σε παλέτα SUPER ELASTIC 500 ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΗ Ρητινούχος αρµόστοκος, µε βάση το τσιµέντο, υψηλής ποιότητας, ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Εύκαμπτα τεχνητά πετρώματα

Εύκαμπτα τεχνητά πετρώματα 2 ΤΕΧΝΗΤΗ ΠΕΤΡΑ Εύκαμπτα τεχνητά πετρώματα ΣΕΙΡΑ 1-16 Χαρτοκιβώτιο 5,00 13,01 65,04 ΣΕΙΡΑ VILLAGE Η οικονομική σειράς πέτρας διατηρώντας την υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία της Tepostone. Διαθέσιμη σε πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Αντιολισθητικές γραμμές και αντιολισθητικά προφίλ Mega-Tread για δάπεδα και σκαλοπάτια

Αντιολισθητικές γραμμές και αντιολισθητικά προφίλ Mega-Tread για δάπεδα και σκαλοπάτια Αντιολισθητικές γραμμές και αντιολισθητικά προφίλ Mega-Tread για δάπεδα και σκαλοπάτια ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Στις σκάλες οι άνθρωποι μπορεί να κινδυνεύσουν να γλιστρήσουν και να πέσουν. Αυτού του τύπου τα

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Συνιστώμενες τιμές πώλησης

Τιμοκατάλογος Συνιστώμενες τιμές πώλησης Τιμοκατάλογος Συνιστώμενες τιμές πώλησης GR 2010 Περιεχόμενα Stimmen die Kontaktdaten? Στοιχεία επικοινωνίας wedi Verkauf Deutschland Τηλέφωνο + 49 2572 156-0 Φαξ + 49 2572 156-133 Στοιχεία επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Baumacol. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων για τις εργασίες κόλλησης πλακιδίων

Baumacol. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων για τις εργασίες κόλλησης πλακιδίων Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων για τις εργασίες κόλλησης πλακιδίων Για όλα τα είδη πλακιδίων και τα συνήθη υποστρώματα Όλα τα απαραίτητα προϊόντα μαζί Ποιότητα υψηλής αξίας ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Baumacol Fliese

Διαβάστε περισσότερα

Λιθοραμα. ο κόσμος της πέτρας. Π ω λ η σ η Χονδρικη

Λιθοραμα. ο κόσμος της πέτρας. Π ω λ η σ η Χονδρικη Λιθοραμα Τ ι μ ο κ α τ α λ ο γ ο σ Προϊοντων 2009 Π ω λ η σ η Χονδρικη EN ISO 9001:2000 No. 0107209 Η Εταιρεία μας εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας των προϊόντων μας conception, design, layout by:

Διαβάστε περισσότερα

FOLOTEC ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΑΠΕ Α ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ- ΙΑΣΤΟΛΗΣ

FOLOTEC ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΑΠΕ Α ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ- ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΑΠΕ Α ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ- ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ RJ Στρογγυλεµένο γωνιακό προφίλ για τέλειο και ανθεκτικό φινίρισµα στις εξωτερικές γωνίες τοίχων, χωρίς φαλτσογωνιές. ιατίθεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΟΥΔΑ ΠΕΤΡΑΣ Π.Λ Μ2 Π.Λ ΚΙΒ

ΦΛΟΥΔΑ ΠΕΤΡΑΣ Π.Λ Μ2 Π.Λ ΚΙΒ ΦΛΟΥΔΑ ΠΕΤΡΑΣ Π.Λ Μ2 Π.Λ ΚΙΒ Χρώμα : 1 Χρώμα : 2 Χρώμα : 3 Χρώμα : 4 Χρώμα : 5 Χρώμα : 6 Χρώμα : 7 Χρώμα : 8-1- ΦΛΟΥΔΑ ΠΕΤΡΑΣ Π.Λ Μ2 Π.Λ ΚΙΒ Χρώμα : 9 Χρώμα : 10 Χρώμα : 11 Χρώμα : 12 Χρώμα : 13 Χρώμα

Διαβάστε περισσότερα

Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης

Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης 1. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Hidrozol & Hidrozol Elastik: Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης Αδιάβροχο Ελαστικό Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 38/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΓΗΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΛ/ΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚ/ΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 38/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΓΗΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΛ/ΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚ/ΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 38/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΓΗΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΛ/ΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚ/ΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΧΡΩΜΑΤΩΝ-ΣΙΔΗΡΟΥ-ΞΥΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17741 Αρ. Μελέτης: 08/2014 Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Kavala s stones ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Panels ΠΑΝΕΛ. Thassos stones ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΘΑΣΟΥ Polygonal & Side sawn ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΕΣ ΠΕΤΡΕΣ & ΣΤΕΝΑΡΙΑ

Kavala s stones ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Panels ΠΑΝΕΛ. Thassos stones ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΘΑΣΟΥ Polygonal & Side sawn ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΕΣ ΠΕΤΡΕΣ & ΣΤΕΝΑΡΙΑ Kavala s stones ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 04-10 Panels ΠΑΝΕΛ 11 Thassos stones ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΘΑΣΟΥ 12-13 Polygonal & Side sawn ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΕΣ ΠΕΤΡΕΣ & ΣΤΕΝΑΡΙΑ 14 Pebbles ΒΟΤΣΑΛΑ 15 Gravels ΧΑΛΙΚΙΑ 16 Chippings ΨΗΦΙΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ - ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ

ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ - ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ http://www.e-stergiu.cm/index.php?lang=1 ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ - ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ Πλανισμένες δοκοί σύνθετης συγκολλητής ξυλείας εισαγωγής. Προσφέρουν υψηλή μηχανική αντοχη (GL24),διαθέτουν μικρό ειδικό βάρος (450kg/m

Διαβάστε περισσότερα

GR: 1. Πολυγωνική/ ακανόνιστη μορφή φυσική πέτρα γνευσίτης: Δάπεδα πεζοδρόμιο/: 3.5-5 εκατοστά, 15m2 Πάχος 1 παλέτα, βάρους 1100-1200kg

GR: 1. Πολυγωνική/ ακανόνιστη μορφή φυσική πέτρα γνευσίτης: Δάπεδα πεζοδρόμιο/: 3.5-5 εκατοστά, 15m2 Πάχος 1 παλέτα, βάρους 1100-1200kg GR: Η πέτρα είναι το πρώτο φυσικό υλικό που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος για την κατασκευή. Δίνει άνεση και ζεστασιά, μια αίσθηση της ειρήνης και της αρμονίας. Όμορφο και αποκλειστικό υλικό που αποτελεί το

Διαβάστε περισσότερα

εκρού by Spiros Kurou P1002 Διασφάλιση ποιότητας!

εκρού by Spiros Kurou P1002 Διασφάλιση ποιότητας! 2 1 P11 5 75 1 12 5 2 1 P12 5 75 1 12 5 2 1 P13 5 75 1 12 5 2 1 P14 5 75 1 12 5 2 1 P15 5 75 1 12 5 2 1 P16 5 75 1 12 5 2 1 P17 5 75 1 12 5 2 1 P18 5 75 1 12 5 2 1 P19 5 75 1 12 5 2 1 P11 5 75 1 12 5 2

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 76/64 20.3.20 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 20/474 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Μαρτίου 20 για την τροποποίησης της εκτελεστικής απόφασης 2013/92/ΕΕ της Επιτροπής για την επιτήρηση, τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

www.theodorou.info portfolio σελίδα 1

www.theodorou.info portfolio σελίδα 1 www.theodorou.info portfolio σελίδα 1 Ανάμικτη (σελ. 20, 23) Βασάλτης - Μαύρη πέτρα (σελ. 28) Κατεδαφίσεως (σελ. 4, 11, 13, 22, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 47, 48) Πορόλιθος (σελ. 31, 33, 38, 44, 47) Τούβλο

Διαβάστε περισσότερα

HIGH GLOSS ALVIC(ΙΣΠΑΝΙΑΣ) ΕΓΧΡΩΜΟ

HIGH GLOSS ALVIC(ΙΣΠΑΝΙΑΣ) ΕΓΧΡΩΜΟ H.P.L. HIGH GLOSS 30 35 40 45 50 60 90 12 6,50 7,22 7,51 8,09 8,72 9,86 14,28 15 7,00 7,93 8,25 8,92 9,64 10,94 15,82 20 8,00 9,11 9,51 10,31 11,17 12,73 17,72 25 9,00 10,30 10,76 11,91 12,69 14,51 20,95

Διαβάστε περισσότερα

BOSCH: Συγκέντρωση στην ταχύτητα.

BOSCH: Συγκέντρωση στην ταχύτητα. BOSCH: Συγκέντρωση στην ταχύτητα. Το πρόγραμμα εξαρτημάτων διαμαντοτεχνικής. ΝΕΟ! Ενημερωμένη έκδοση 2014 Διαμαντοκοπή, διαμαντολείανση, διαμαντοτρύπημα 2 Επισκόπηση Πρόγραμμα εξαρτημάτων Επισκόπηση Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΧΡΩΜΑ /TEM

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΧΡΩΜΑ /TEM NOMAD TERRA 6050 ΝD ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΧΡΩΜΑ /TEM Η σειρά Nomad Terra προσφέρει προϊόντα εξειδικευμένα στο να τρίβουν και να αφαιρούν τα χώματα σε εξωτερικούς και σε εσωτερικούς χώρους,

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα προστασίας επιφανειών

Προϊόντα προστασίας επιφανειών Προϊόντα προστασίας επιφανειών ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΤΣΟΧΑΚΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΡΦΩΤΑ Συνθετικά τσοχάκια καρφωτά Τσοχάκια προστασίας καρφωτά κατάλληλα για έπιπλα με ξύλινα πόδια. Επιτρέπουν την εύκολη και αθόρυθη μετακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

2. τα ρωμαϊκά, που το λούκι έχει μετασχηματιστεί σε επίπεδο και έχει ενσωματωθεί στο καπάκι

2. τα ρωμαϊκά, που το λούκι έχει μετασχηματιστεί σε επίπεδο και έχει ενσωματωθεί στο καπάκι Οι αριθμοί αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, αλλά είναι σημαντικό να μελετήσουμε τον τρόπο που σημειώνονται οι αριθμοί που αποδίδουν στα σχέδια τις διαστάσεις του αντικειμένου. Οι γραμμές διαστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 30.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 30.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 0.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mονάδα Ενδεικτική Τιμή Μερικό Α/Α Περιγραφή υλικού μέτρησης ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Οικοπλάστ Μετάλ ΑΕ με 45 χρόνια παρουσία στη διέλαση πλαστικού, παρουσιάζει τη διαχρονική γκάμα των προϊόντων της από σκληρό PVC.

Η εταιρεία Οικοπλάστ Μετάλ ΑΕ με 45 χρόνια παρουσία στη διέλαση πλαστικού, παρουσιάζει τη διαχρονική γκάμα των προϊόντων της από σκληρό PVC. Η εταιρεία Οικοπλάστ Μετάλ ΑΕ με 45 χρόνια παρουσία στη διέλαση πλαστικού, παρουσιάζει τη διαχρονική γκάμα των προϊόντων της από σκληρό PVC. Με την υψηλή ποιότητα στις πρώτες ύλες και στα τελικά προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Τέτοιες τιμές... δεν υπάρχουν

ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Τέτοιες τιμές... δεν υπάρχουν ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τέτοιες τιμές... δεν υπάρχουν ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2012 Λαιμοί Για παραγγελίες 210-3246612, 210-3246473, 210-3246486 Από 23 Από 27 Τώρα 12 Διαστάσεις: 19,5x15x28,5 εκ. Τώρα 13 Διαστάσεις: 19,5x15x33 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΑΠΕ Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ άπεδο καλείται η ανώτατη στρώση του πατώµατος, η διαµόρφωση της οποίας αποβλέπει στην εξασφάλιση µίας τελικής βατής επιφάνειας. Πιο συγκεκριµένα, ως

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές για μια ζωή!

Επιλογές για μια ζωή! Επιλογές για μια ζωή! H Ελληνική Εταιρία Γρανιτών ιδρύθηκε το 1989 και πρωταγωνιστεί σε μεγάλα και μικρά έργα, στην Ελλάδα και σε άλλες αγορές διεθνώς, καθώς εισάγει, επεξεργάζεται και διαθέτει μόνο τα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ!!! ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ. 01-004 Σταντ δίσκων ξύλινο πτυσσόμενο 6 25,77. 05-009 Σταντ δίσκων μεταλλικό πτυσσόμενο 6 20,48

ΝΕΑ!!! ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ. 01-004 Σταντ δίσκων ξύλινο πτυσσόμενο 6 25,77. 05-009 Σταντ δίσκων μεταλλικό πτυσσόμενο 6 20,48 Παραµάνες...57 Σταντ δίσκων...57 Δίσκοι φελού-pp...58 Δίσκοι αντιολισθητικοί...59 Σουπλά ξύλινα...60 Δαντέλες - Σουβέρ...60 Πιατέλες - Πιάτα inox...61 Μελιέρες - Ζαχαριέρες...62 Μπουκάλια κέτσαπ...63 Σαλτσιέρες...63

Διαβάστε περισσότερα

Διαμαντοκοπή, διαμαντολείανση και διαμαντοτρύπημα

Διαμαντοκοπή, διαμαντολείανση και διαμαντοτρύπημα Διαμαντοκοπή, διαμαντολείανση και διαμαντοτρύπημα Back 274 Διαμαντοκοπή, διαμαντολείανση και διαμαντοτρύπημα Επισκόπηση Εξαρτήματα Bosch /2 Η εφαρμογή βρίσκεται στο επίκεντρο: Το νέο δομημένο πλήρες πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ ATLAS STOPTER, ATLAS HOTER.

ΤΟΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ ATLAS STOPTER, ATLAS HOTER. ATLAS STOPTER K-10 /ATLAS HOTER S/ 3. Δεύτερο στρώμα κόλας εγκιβωτισμού ενισχυμένου γιαλοπλέγματος έως 1m πάνω από το επίπεδο του εδάφους. 4. Κόλα επικόλλησης πολυστερίνης ATLAS STOPTER K-20 6. Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

μάρμαρα Ιαν - Νοε 2010

μάρμαρα Ιαν - Νοε 2010 μάρμαρα εξαγωγές εισαγωγές Ιαν - Νοε 2010 marmaronet.com εξαγωγές/εισαγωγές μαρμάρων MARMAROnet 2010 Ιανουάριος - Νοέμβριος Εξαγωγές μαρμάρων + 7,8% Eισαγωγές - 16% Tα στοιχεία εξαγωγών εισαγωγών μαρμάρων

Διαβάστε περισσότερα

Πατάκια Εσωτερικών-Εξωτερικών Χώρων Γιατί το πρώτο βήμα έχει σημασία

Πατάκια Εσωτερικών-Εξωτερικών Χώρων Γιατί το πρώτο βήμα έχει σημασία Πατάκια Εσωτερικών-Εξωτερικών Χώρων Γιατί το πρώτο βήμα έχει σημασία EMD LTD EL. Venizelou 79 17671, Kallithea Greece T +30 210 9513139 F +30 210 9518294 info@emd-balsan.gr www.emd-balsan.gr Olefin Εξαιρετική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΥΛΙΚΩΝ-ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ-ΔΑΠΕΔΑ-ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΥΛΙΚΩΝ-ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ-ΔΑΠΕΔΑ-ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΥΛΙΚΩΝ-ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ-ΔΑΠΕΔΑ-ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ Πρόκειται για στοιχεία συμπλήρωσης των σχεδίων, που σκοπό έχουν να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες όπως για παράδειγμα από τι υλικά είναι φτιαγμένες κάποιες

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ. Δρ. Μιχάλης Σκαρβέλης Αναπλ. Καθηγητής

ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ. Δρ. Μιχάλης Σκαρβέλης Αναπλ. Καθηγητής ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ Δρ. Μιχάλης Σκαρβέλης Αναπλ. Καθηγητής Tο ξύλινο δάπεδο ήταν και παραμένει μια καλή επιλογή για χώρους κατοικιών και κτιρίων Στην Ευρώπη η ετήσια κατανάλωση το 2007 ήταν πολύ πάνω από 100

Διαβάστε περισσότερα

Λυγίστε τα δέµατα πριν τα ανοίξετε για να είναι πιο εύκολος ο διαχωρισµός των ασφαλτικών κεραµιδιών.

Λυγίστε τα δέµατα πριν τα ανοίξετε για να είναι πιο εύκολος ο διαχωρισµός των ασφαλτικών κεραµιδιών. IKO Setting the Standard Ο ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η ΙΚΟ δεν αναλαµβάνει ευθύνη για διαρροές που οφείλονται σε λανθασµένη εφαρµογή ή αστοχία στη σωστή προετοιµασία της επιφάνειας της στέγης. Τα ασφαλτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΤΗΛΗ C, D KAI G. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΣΕ ΆΛΛΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΤΗΛΗ C, D KAI G. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΣΕ ΆΛΛΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΤΗΛΗ C, D KAI G. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΣΕ ΆΛΛΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ 1 ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΒΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 100 2 ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 100% ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΙΤΡΑ 100

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013-2014. Συνιστώμενος τιμοκατάλογος / Ελλάδα Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ Ισχύει από 01-09-2013

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013-2014. Συνιστώμενος τιμοκατάλογος / Ελλάδα Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ Ισχύει από 01-09-2013 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013-2014 Συνιστώμενος τιμοκατάλογος / Ελλάδα Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ Ισχύει από 01-09-2013 ΕΓΓΥΗΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ελεγμένα ως προς την ασφάλεια Τα έπιπλα FLEXA κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ www.huema.de Περιεχομενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ... 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ... 5 ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ... 5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΟΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ. Στερεά σώματα, ποικίλων σχημάτων και

ΔΟΜΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ. Στερεά σώματα, ποικίλων σχημάτων και ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α. Δομικοί λίθοι Β. Αδρανή υλικά Γ. Συνδετικά υλικά - Κονιάματα ΔΟΜΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ Στερεά σώματα, ποικίλων σχημάτων και διαστάσεων. Κανονικού ή ακανόνιστου σχήματος, αλλά γενικά επιδιώκεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Ορυκτό ασβεστοκονίαμα σε παραδοσιακό μαροκινό στιλ για επιφάνειες ανθεκτικές στο νερό. Για χρήση σε εσωτερικούς χωρους.

Ορυκτό ασβεστοκονίαμα σε παραδοσιακό μαροκινό στιλ για επιφάνειες ανθεκτικές στο νερό. Για χρήση σε εσωτερικούς χωρους. Tadelakt Pro ΓΕΝΙΚΑ Ορυκτό ασβεστοκονίαμα σε παραδοσιακό μαροκινό στιλ για επιφάνειες ανθεκτικές στο νερό. Για χρήση σε εσωτερικούς χωρους. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 1. Ξηρό ασβεστοκονίαμα 2. Αμιγώς μεταλλικό 3. Εύπλαστο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Επειδή η ασφάλεια πρέπει να είναι πιστοποιημένη

ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Επειδή η ασφάλεια πρέπει να είναι πιστοποιημένη ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Επειδή η ασφάλεια πρέπει να είναι πιστοποιημένη Πάρου & Μπενάκη 01 Βάρη Αθήνα Τ.Κ. 16672, Τηλ: 211 4067307 FAX: 211 4067307 e mail: info@alutrust.com www.alutrust.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΥ 54.274,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (66.757,08 ευρώ ΜΕ ΦΠΑ 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΥ 54.274,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (66.757,08 ευρώ ΜΕ ΦΠΑ 23%) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ 14/05/2015 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:376 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΑΜΦΙΒΟΛΟΙ ΑΜΦΙΒΟΛΟΙ

ΙΝΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΑΜΦΙΒΟΛΟΙ ΑΜΦΙΒΟΛΟΙ ΙΝΟΠΥΡΙΤΙΚΑ Κεροστίλβη (πράσινη ή κοινή) (βασαλτική ή καστανή κεροστίλβη) μικρή κατασβεστική γωνία 0 ο 34 ο Ca 2 (Mg,Fe) 5 Si 8 O 22 (OH) 2 Αχρωμο (τρεμολίτης) έως ανοικτοπράσινο (ακτινόλιθος) Καθόλου

Διαβάστε περισσότερα

κουζίνα 01-210 Σφυρί κρέατος με μεταλλική άκρη 6 6,13 Διαστάσεις: 6χ30cm.

κουζίνα 01-210 Σφυρί κρέατος με μεταλλική άκρη 6 6,13 Διαστάσεις: 6χ30cm. κουζίνα 01-040 Κούτσουρο κρέατος 40χ40χ20cm 1 180,18 01-041 Κούτσουρο κρέατος 40χ40χ40cm 1 196,95 01-042 Κούτσουρο κρέατος 50χ50χ20cm 1 240,24 01-043 Κούτσουρο κρέατος 50χ50χ40cm 1 337,15 01-044 Κούτσουρο

Διαβάστε περισσότερα

υποδοχή-σήμανση www.newvolkan.gr 150

υποδοχή-σήμανση www.newvolkan.gr 150 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ υποδοχή-σήμανση 01-139 Πίνακας μαύρος «Οβάλ» με πόδια 60x125Ycm 1 68,94 01-134 Πίνακας μαύρος «Οβάλ» 50x75Ycm 1 37,15 01-135 Πίνακας μαύρος «Οβάλ» 40x60Ycm 1 31,15 01-136 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ Schlüter ΓΩΝΊΕΣ ΤΟΊΧΩΝ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΊΣΜΑΤΑ

Προφίλ Schlüter ΓΩΝΊΕΣ ΤΟΊΧΩΝ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΊΣΜΑΤΑ Προφίλ Schlüter ΓΩΝΊΕΣ ΤΟΊΧΩΝ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΊΣΜΑΤΑ Τα ακραία προφίλ της Schlüter-Systems δημιουργούν καλαίσθητα τελειώματα με δυνατότητα μηχανικής καταπόνησης για επενδύσεις τοίχων και σοβατεπί από πλακίδιο

Διαβάστε περισσότερα

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α!

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α! Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ. Περιγραφή χρήσης. Αρμόστοκος

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ. Περιγραφή χρήσης. Αρμόστοκος ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ Σύμβολο Περιγραφή Περιγραφή χρήσης Αρμόστοκος Εσωτερικές επιφάνειες τοίχων και δαπέδων, επίσης κάτω από το επίπεδο του εδάφους, εξωτερικές επιφάνειες τοίχων, επίσης κάτω από το επίπεδο του

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος: 3/7/2017 Αριθμ. Πρωτ.: 8624/ΔΕ1379

Βόλος: 3/7/2017 Αριθμ. Πρωτ.: 8624/ΔΕ1379 Σ ε λ ί δ α 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Φ.Μ. : 997708467 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΕΑ (NUTS) EL613 ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΠΕΡ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΕ Πειραιώς 236 - Ταύρος - Αθήνα - 17778 Τηλ 210 4836347 - Φαξ 210 4836366

ΒΙΟΠΕΡ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΕ Πειραιώς 236 - Ταύρος - Αθήνα - 17778 Τηλ 210 4836347 - Φαξ 210 4836366 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2011 ΒΙΟΠΕΡ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΕ Πειραιώς 236 - Ταύρος - Αθήνα - 17778 Τηλ 210 4836347 - Φαξ 210 4836366 SOLUTION 31 Polar Oak ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΧΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ / m2 H2706 Maple select

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές Προμετρήσεις

Αναλυτικές Προμετρήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ απο MDF & ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ απο MDF & ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ απο MDF & ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ COMPANY PROFILE Τα έπιπλα μπάνιου DESIGN παράγονται στην Ελλάδα με τις αυστηρότερες ποιοτικές προδιαγραφές. Κατασκευάζονται από MDF, Κόντρα πλακέ θαλάσσης

Διαβάστε περισσότερα

πάντοτε το σωστό εργαλείο.

πάντοτε το σωστό εργαλείο. Θέλετε ακόμα περισσότερες ιδέες; Επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση www.bosch.gr και πάρτε ιδέες γύρω από τη διακόσμηση και το σχεδιασμό του σπιτιού σας. Εδώ δε θα βρείτε μόνο συμβουλές και τεχνάσματα για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 1. Θεμέλια και σκελετός: Με οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν) σύμφωνα με τα σχέδια και στατικούς υπολογισμούς. Η σχεδίαση και κατασκευή των κατοικιών γίνεται με πλήρη αντισεισμική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΛΊΘΟΙ- ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ μέρος Α

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΛΊΘΟΙ- ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ μέρος Α ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΛΊΘΟΙ- ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ μέρος Α Πρώτες ύλες Οι πρώτες ύλες για την παρασκευή των τεχνητών δοµικών λίθων είναι : άργιλοι για αργιλικά ή κεραµικά δοµικά στοιχεία, καολίνης για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

η εταιρεία τα προϊόντα

η εταιρεία τα προϊόντα η εταιρεία Συνεχίζοντας μια μακρόχρονη παράδοση, δημιουργήσαμε μια πρότυπη μονάδα κοπής και επεξεργασίας λαμαρίνας, σιδήρου και άλλων μεταλλικών υλικών. Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 6600m 2 σε στεγασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (1 η Προκήρυξη)) ΘΑΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2013 Κωδικός προϊόντος -Νο

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2013 Κωδικός προϊόντος -Νο Νέο 121 Φυσικά Χρώματα ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2013 Κωδικός 102 Λάδι επίπλων κήπου 1 (3 αποχρώσεις) 106 Λάδι περιποίησης και 83 m 2 στίλβωσης 107 Κερί περιποίησης και στίλβωσης 83 m 2 108 Ρητινέλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμοι στερέωσης για στέγες

Σύνδεσμοι στερέωσης για στέγες Σύνδεσμοι στερέωσης για στέγες Συστήματα Στερέωσης Στέγης άγκιστρα στέγης ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Με 3 θέσεις στερέωσης Αλουμίνιο (ΕΝ-AW-6082 T6) g Χαμηλό βάρος Ευελιξία χάριν της προσαρμοστικότητας σε ύψος και πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα σκίασης Ρόλερ

Συστήματα σκίασης Ρόλερ Εσωτερική σκίαση Συστήματα σκίασης Ρόλερ Model 250A Ρόλερ με πλευρικό μηχανισμό αλυσίδας 250Α Συστήματα σκίασης Ρόλερ με πλευρικό μηχανισμό αλυσίδας ή ηλεκτροκίνησης. Τα συστήματα σκίασης ρόλερ Optima

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ MADE IN GERMANY

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ H πολυετής εμπειρία και τεχνογνωσία σε συνδυασμό με το πάθος για καινοτομία έχουν καταστήσει την εταιρία Sonneflex ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα σε παγκόσμιο επίπεδο στον

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος 01/2008

Τιµοκατάλογος 01/2008 Τιµοκατάλογος 01/2008 4037276 102839 Γενικοί όροι ϖωλήσεων, ϖαράδοσης και ϖληρωµής Συσκευασία Τα έξοδα συσκευασίας δεν συνυϖολογίζονται. Για ειδικές συσκευασίες συνυϖολογίζεται το ίδιο ϖρόσθετο κόστος

Διαβάστε περισσότερα

HANEX ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

HANEX ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ HANEX ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ HANEX Το Hanex είναι μία 100% συμπαγής, ακρυλική επιφάνεια με απεριόριστες σχεδιαστικές δυνατότητες για τη δημιουργία κατασκευών υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Ταινίες Χαρτοταινίες

Ταινίες Χαρτοταινίες ality by Mentor MENTOR ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 5558 5559/1 5557 5559 5556 19 mm 25 mm 30 mm 38 mm 50 mm 96 τεμ. 72 τεμ. 60 τεμ. 48 τεμ. 36 τεμ. Υψηλής ποιότητας PROFESSIONAL Αφαιρείται εύκολα και

Διαβάστε περισσότερα

δίσκοι μελαμίνης με φελλό

δίσκοι μελαμίνης με φελλό δίσκοι αντιολισθητικοί fiberglass δίσκοι διατίθενται επίσης και σε χρώμα καφέ δίσκος στρογ. μαύρος 018.01.000 35,5 cm 018.01.002 40,5 cm δίσκος οβάλ μαύρος 018.01.023 35x27 cm 018.01.027 59x49 cm 018.01.012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΔΙΆ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ... ... ... ... ΜΕ ΚΛΕΙΔΙΆ ΚΑΣΤΆΝΙΑΣ ... ... ... ΠΟΛΎΓΩΝΑ ΚΕΚΑΜΈΝΑ ΚΛΕΙΔΙΆ ... ... ... ΡΑΚΟΡΌΚΛΕΙΔΑ ... ...

ΚΛΕΙΔΙΆ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ... ... ... ... ΜΕ ΚΛΕΙΔΙΆ ΚΑΣΤΆΝΙΑΣ ... ... ... ΠΟΛΎΓΩΝΑ ΚΕΚΑΜΈΝΑ ΚΛΕΙΔΙΆ ... ... ... ΡΑΚΟΡΌΚΛΕΙΔΑ ... ... ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 2 ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΎΓΩΝΑ ΚΛΕΙΔΙΆ ΚΑΣΤΆΝΙΑΣ ΠΟΛΎΓΩΝΑ ΚΛΕΙΔΙΆ ΚΑΣΤΆΝΙΑΣ ΠΟΛΎΓΩΝΑ ΚΛΕΙΔΙΆ ΚΑΣΤΆΝΙΑΣ " ΣΕ " ΘΉΚΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙΆ ΚΑΣΤΆΝΙΑΣ 3 ΓΕΡΜΑΝΙΚΆ ΚΛΕΙΔΙΆ 3 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ DIN 3 ΠΟΛΎΓΩΝΑ ΚΕΚΑΜΈΝΑ ΚΛΕΙΔΙΆ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΣΟΠΥΡΙΤΙΚΑ X 3 Y 2 (SiO 4 ) 3 (X=Mg,Fe,Mn,Ca) (Y=Al,Cr,Fe Y=Al,Cr,Fe) Κυβικό τα πόλωσης Σχισμός Γενικά άχρωμο, γκριζωπό. Υψηλό έως πολύ υψηλό θετικό. Ιδιόμορφες εξαπλευρικές ή οκταπλευρικές τομές. Aποστρογγυλεμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΣΤΑΝΤ ΤΩΝ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΑ ΑΠΟΧΡΩΣΗ STD.01.002

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΣΤΑΝΤ ΤΩΝ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΑ ΑΠΟΧΡΩΣΗ STD.01.002 INCHEM ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΣΤΑΝΤ ΤΩΝ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΑ ΑΠΟΧΡΩΣΗ STD.01.002 ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΥΓΡΗ PIGMENT MIX 80 ml INCHEM ΣΕ 29 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ INC.01.* 80 ML I N C H E M 25.*ακολουθεί ο κωδικός της απόχρωσης ΜΠΛΕ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Katymper Piscine. Υψηλής Αισθητικής Στρώση Στεγανοποίησης για Κολυμβητικές Δεξαμενές

Katymper Piscine. Υψηλής Αισθητικής Στρώση Στεγανοποίησης για Κολυμβητικές Δεξαμενές 1 Katymper Piscine Υψηλής Αισθητικής Στρώση Στεγανοποίησης για Κολυμβητικές Δεξαμενές 2 Τσιμεντοειδούς Βάσης Έτοιμο προς χρήση Χρώματα: Λευκό, Μπλε, Γκρι, Κρεμ Μπορεί να χρωματιστεί με κατάλληλες χρωστικές

Διαβάστε περισσότερα

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Το υλικό µε την εµπορική ονοµασία EXPANDEX είναι ένα µη εκρηκτικό χηµικό µέσο εξόρυξης σκληρών και συµπαγών υλικών, όπως τα διάφορα πετρώµατα, το σκυρόδεµα κλπ. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Καταλόγου. Μπάνιο

Προϊόντα Καταλόγου. Μπάνιο Προϊόντα Καταλόγου 465 354 14 0 155 Μπάνιο 59003 Σκαμπό γενικής χρήσης λευκό 37cm. 59005 Σκαμπό γενικής χρήσης λευκό 47cm. 61,46 56,82 59004 Ρυθμιζόμενο σκαμπό μπανιέρας λευκό. 50,72 Για μπανιέρες από

Διαβάστε περισσότερα

Ιθάκη. Ξυλεία: Μαόνι. Οριζόντια τομή: Βαφή: Ειδική τεχνοτροπία παλαίωσης 3 στρωμάτων (χέρια) και τελείωμα με προεργασία και βερνίκι νερού.

Ιθάκη. Ξυλεία: Μαόνι. Οριζόντια τομή: Βαφή: Ειδική τεχνοτροπία παλαίωσης 3 στρωμάτων (χέρια) και τελείωμα με προεργασία και βερνίκι νερού. Member Εσώπορτες Μασίφ Πόρτες Ιθάκη Ξυλεία: Μαόνι Κατασκευή φύλλου: Μπόγια - Τραβέρσες από μασίφ ξυλεία 42 mm σύνδεση με εσωτερικά μόρσα. Περαστοί ταμπλάδες plywood οκουμέ 10 mm ευρωπαϊκής προέλευσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 2010 ΟΜΑΔΑ Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις ΚΑ 2000,00 Ομάδα Α Εργα Υποδομης Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑ 2000,00 Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200,00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 4.1 ΦΙΛΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑΚΗΣ ΑΜΜΟΥ Παροχής 9,5 m 3 / ώρα - FR Παροχής 13,5 m 3 / ώρα - FR Παροχής 21,0 m 3 / ώρα - FR Παροχής 28,0 m 3 / ώρα - FR Παροχής 32,0 m 3 / ώρα - FR Παροχής 8,0 m 3

Διαβάστε περισσότερα

Η καλή συσκευασία είναι όλα τα λεφτά!

Η καλή συσκευασία είναι όλα τα λεφτά! Tεύχος 4 Ισχύει μέχρι 30 Ιουνίου Η καλή συσκευασία είναι όλα τα λεφτά! Αεροχάρτ ρολό Χαρτί κραφτ σε ρολό Οντουλέ χαρτί Συνδυασμός χαρτονιού kraft με αεροπλάστ. Σκληρό και εύκαμπτο, ανθεκτικό στην υγρασία.

Διαβάστε περισσότερα

παρουσίαση νέο www.newvolkan.gr 44

παρουσίαση νέο www.newvolkan.gr 44 παρουσίαση 02-490 Βιτρίνα PG 2 ραφιών (συρόμενοι δίσκοι) 1 134,16 Διαστάσεις: 50χ40χ32Υcm. Από παχύ, διάφανο, ακρυλικό υλικό με συρόμενους δίσκους για να βγαίνουν και να δουλεύονται ευκολότερα. 02-491

Διαβάστε περισσότερα

επιτραπέζια www.newvolkan.gr 82 05-600 Μπουκαλάκια αλατοπίπερου «Ραβδωτό» σετ 48 1,08 Σετ 2 τεμαχίων. Διαστάσεις: 3,5χ8Υcm.

επιτραπέζια www.newvolkan.gr 82 05-600 Μπουκαλάκια αλατοπίπερου «Ραβδωτό» σετ 48 1,08 Σετ 2 τεμαχίων. Διαστάσεις: 3,5χ8Υcm. επιτραπέζια 05-600 Μπουκαλάκια αλατοπίπερου «Ραβδωτό» σετ 48 1,08 Σετ 2 τεμαχίων. Διαστάσεις: 3,5χ8Υcm. 05-599 Μπουκαλάκι αλατοπίπερου «Μεσάτο» 48 0,39 Διαστάσεις: 4,5χ8Υcm. 05-602 Αλατοπίπερο «Άιφελ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙAΒΡΟΧΟΙ ΑΡΜOΣΤΟΚΟΙ ASTARTE ΓΙΑ ΕYΚΟΛΗ ΑΡΜΟΛOΓΗΣΗ

ΑΔΙAΒΡΟΧΟΙ ΑΡΜOΣΤΟΚΟΙ ASTARTE ΓΙΑ ΕYΚΟΛΗ ΑΡΜΟΛOΓΗΣΗ ΑΔΙAΒΡΟΧΟΙ ΑΡΜOΣΤΟΚΟΙ ASTARTE ΓΙΑ ΕYΚΟΛΗ ΑΡΜΟΛOΓΗΣΗ ΕΥΚΟΛΗ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΥΣ ΑΡΜΟΥΣ ΑSTARTE ASTARTE Armos 0-2 mm ASTARTE Armos 2-5 mm ASTARTE Armos 6-20 mm ASTARTE Armos epoxy A+B 2-12 mm ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ασυνέχειες αποτελούν επίπεδα αδυναμίας της βραχόμαζας που διαχωρίζει τα τεμάχια του ακέραιου πετρώματος. Κάθετα σε αυτή η εφελκυστική αντοχή είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επικάλυψη δαπέδου. Δάπεδο Laden Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης

Επικάλυψη δαπέδου. Δάπεδο Laden Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης Επικάλυψη δαπέδου Δάπεδο Laden Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ «LADEN» Αυτός ο οδηγός περιλαμβάνει τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε

Διαβάστε περισσότερα

A.G.F PRIVATE COMPANY. Belyovskaya pastila

A.G.F PRIVATE COMPANY. Belyovskaya pastila A.G.F PRIVATE COMPANY Belyovskaya pastila Belyovskaya pastila Η Belyovskaya pastila (ένα αυθεντικό ρωσικό γλυκό) είναι ένα υπέροχο επιδόρπιο που έχει κερδίσει μια ιδιαίτερη θέση στις καρδιές των καταναλωτών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. www.synco.gr. Ασφαλής επιλογή, εγγυημένη ποιότητα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. www.synco.gr. Ασφαλής επιλογή, εγγυημένη ποιότητα Ασφαλής επιλογή, εγγυημένη ποιότητα Θωρακισμένες πόρτες Οι θωρακισμένες πόρτες δίνουν απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλειά σας. Είναι κατασκευασμένες από μονοκόμματα, διαμορφωμένα χαλύβδινα φύλλα, που καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

Baumit Baumacol. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων κόλλησης πλακιδίων

Baumit Baumacol. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων κόλλησης πλακιδίων Baumit Baumacol Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων κόλλησης πλακιδίων Για όλα τα είδη πλακιδίων και υποστρωμάτων Πλήρη σειρά προϊόντων Ποιότητα υψηλού επιπέδου Baumacol Κόλληση πλακιδίων Βλέποντας νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗ... 3 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΥ 54.497,03 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (67.031,35 ευρώ ΜΕ ΦΠΑ 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΥ 54.497,03 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (67.031,35 ευρώ ΜΕ ΦΠΑ 23%) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ 22/06/2012 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:431 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ ΤΗΤΗ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤΟ ΚΟ ΝΙΑ

ΠΑ ΤΗΤΗ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤΟ ΚΟ ΝΙΑ ΠΑ ΤΗΤΗ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤΟ ΚΟ ΝΙΑ 2 μοντέρνα επιλoγή με βάση την παράδοση Kατέχοντας την τεχνογνωσία αλλά και την εμπειρία, η ISOMAT εξελίσσει ένα κατασκευαστικό υλικό, απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΙ ΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕΛ. 7-8 ΠΕΡΣΙ ΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΣΙ Α ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΦΥΛΛΟ ΙΑΤΡΗΤΟ.

ΠΕΡΣΙ ΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕΛ. 7-8 ΠΕΡΣΙ ΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΣΙ Α ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΦΥΛΛΟ ΙΑΤΡΗΤΟ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΦΥΛΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕΛ. 1-4 ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΡΤΑΚΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΠΛΑΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ ΦΥΛΛΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 4.1 ΦΙΛΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑΚΗΣ ΑΜΜΟΥ Παροχής 9,5 m 3 / ώρα - FR Παροχής 13,5 m 3 / ώρα - FR Παροχής 21,0 m 3 / ώρα - FR Παροχής 28,0 m 3 / ώρα - FR Παροχής 32,0 m 3 / ώρα - FR Παροχής 8,0 m 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ 12 ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΚ Τηλ. / Φαξ:

ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ 12 ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΚ Τηλ. / Φαξ: ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 12 ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΚ 183 46 Τηλ. / Φαξ: 210 4821726 E-mail: p.smurnakis@gmail.com ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΚΟΡΔΟΝΙ ΣΤΡΙΦΤΟ ΤΡΙΚΛΩΝΟ ΜΕΤΑΞΩΤΟ ΚΩΔΙΚΟΣ: 0093/ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 3 mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 50 μετ. ΛΕΥΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ απο MDF & ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ απο MDF & ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ απο MDF & ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ COMPANY PROFILE Τα έπιπλα μπάνιου DESIGN παράγονται στην Ελλάδα με τις αυστηρότερες ποιοτικές προδιαγραφές. Κατασκευάζονται από MDF, Κόντρα πλακέ θαλάσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΠΕΤΡΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Φυσικές ή και τεχνητές πέτρες, κεραμικά ή τσιμεντοειδή διακοσμητικά τουβλάκια, ακανόνιστες μαρμάρινες πλάκες, βότσαλα. Ό,τι και αν επιλέξετε, για χρήση σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους, σε κάθετες ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2010/Β (21%) Κωδικός προϊόντος -Νο

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2010/Β (21%) Κωδικός προϊόντος -Νο Φυσικά Χρώµατα ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2010/Β (21%) Κωδικός 102 Λάδι επίπλων κήπου 23,60 1 106 Λάδι περιποίησης και 83 m 2 στίλβωσης 107 Κερί περιποίησης και στίλβωσης 83 m 2 108 Ρητινέλαιο επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι νεροχύτες

Ανοξείδωτοι νεροχύτες Ανοξείδωτοι νεροχύτες 424-BL830BIN 1 γούρνα στρόγγυλος 49X49 424-BL604INOX 1 γούρνα 480X430X170 424-BL626INOX 1 γούρνα 790X490X180 jumbo 424-BL905INOX 1 γούρνα με μαξιλάρι 780X430X160 163 Ανοξείδωτοι νεροχύτες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 331 Μεντεσέδες κρυφοί Μεντεσές κρυφός 89x25mm προμηθευτή 89 x 25 mm νίκελ - 110801.0000 20 τεμ. Ύψος έως 2100mm Πλάτος έως 850mm

Διαβάστε περισσότερα