ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την περάτωση της διαδικασίας κύρωσης και τη θέση της σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2016 EL EL

2 Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 314, σε συνδυασμό με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 106α, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 1, και ιδίως το άρθρο 41, τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, που εγκρίθηκε στις 25 Νοεμβρίου , τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 1/2016 3, που εγκρίθηκε στις 14 Απριλίου 2016, τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 2/2016 4, που εγκρίθηκε στις 6 Ιουλίου 2016, το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2016 5, που εγκρίθηκε στις 30 Ιουνίου 2016, το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2016 6, που εγκρίθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2016, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει με το παρόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 στον προϋπολογισμό του ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Οι μεταβολές στην κατάσταση εσόδων και δαπανών ανά τμήμα είναι διαθέσιμες στο EUR- Lex ( Η απόδοση στην αγγλική γλώσσα των μεταβολών στην κατάσταση αυτή επισυνάπτεται για ενημερωτικούς λόγους ως παράρτημα του προϋπολογισμού ΕΕ L 298 της , σ. 1. ΕΕ L 48 της , σ. 1. ΕΕ L 143 της , σ. 1. ΕΕ L 248 της , σ. 1. COM(2016) 227 final της COM(2016) 623 final της

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΙΠ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΠΙΠ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΦΠΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΕΕ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΒ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΠΟΡΟΥ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΙΠ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΙΠ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΠΙΠ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΦΠΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΕΕ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΒ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΠΟΡΟΥ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΙΠ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΙΠ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΠΙΠ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΦΠΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΕΕ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΒ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΠΟΡΟΥ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΙΠ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΆΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΙΠ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΙΠ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 στον προϋπολογισμό για το 2016 (ΣΔΠ 5/2016) καλύπτει την εφαρμογή της νέας απόφασης αριθ. 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ για τους ιδίους πόρους (εφεξής ΑΙΠ 2014), μετά την περάτωση της διαδικασίας κύρωσης και την έναρξη ισχύος την 1η Οκτωβρίου 2016 της απόφασης ΑΙΠ Το ΣΔΠ 5/2016 λαμβάνει υπόψη την αναδρομική ισχύ της ΑΙΠ 2014 από την 1η Ιανουαρίου 2014 και, συνεπώς, περιλαμβάνει για τα οικονομικά έτη 2014, 2015 και 2016 τις προσαρμογές που αφορούν τις νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν με την ΑΙΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΙΠ 2014 Οι αναδρομικές επιπτώσεις υπολογίζονται διά της σύγκρισης των ποσών τα οποία θα έπρεπε να έχουν αποδοθεί από τα κράτη μέλη για το 2014 σύμφωνα με την ΑΙΠ 2014 και των ποσών που έχουν ήδη αποδοθεί για το εν λόγω έτος σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 2007/436/EΚ, Ευρατόμ για τους ιδίους πόρους (εφεξής ΑΙΠ 2007). Επομένως, ο υπολογισμός της αναδρομικής ισχύος βασίζεται στα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα πραγματικά δεδομένα για κάθε είδος ίδιου πόρου. 2.1 Μείωση των εξόδων είσπραξης των παραδοσιακών ίδιων πόρων (ΠΙΠ) Η ΑΙΠ 2014 μειώνει τα έξοδα είσπραξης των παραδοσιακών ίδιων πόρων (ΠΙΠ) από 25% σε 20% για ποσά τα οποία θα έπρεπε να έχουν αποδοθεί από τα κράτη μέλη μετά την 1η Μαρτίου Τα στοιχεία ΠΙΠ που περιλαμβάνονται στον διορθωτικό προϋπολογισμό (ΔΠ) αριθ. 7/2014 αποτελούσαν προβλέψεις. Ωστόσο, κατά το εν λόγω έτος τα κράτη μέλη απέδωσαν τα πραγματικά εισπραχθέντα ποσά. Συνεπώς, ο υπολογισμός των αναδρομικών επιπτώσεων βασίζεται στους πραγματικά εισπραχθέντες ΠΙΠ. Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει μια σύνοψη των επιπτώσεων των μειωμένων εξόδων είσπραξης. Κράτος μέλος Πραγματικό ποσό εισφορών ζάχαρης που εισπράχθηκε με ποσοστό 25% Οικονομικό έτος 2014 (σε EUR) Πραγματικό Πραγματικό ποσό δασμών ποσό εισφορών που ζάχαρης που εισπράχθηκε με εισπράχθηκε με ποσοστό 25% ποσοστό 20% 4 Πραγματικό ποσό δασμών που εισπράχθηκε με ποσοστό 20% Διαφορά στα έξοδα είσπραξης (1) (2) (3) (4) (5) = (3+4) - (1+2) Βέλγιο Βουλγαρία Τσεχική Δανία Γερμανία Εσθονία Ιρλανδία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Κροατία Ιταλία Κύπρος Λετονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Ουγγαρία Μάλτα

5 Κράτος μέλος Πραγματικό ποσό εισφορών ζάχαρης που εισπράχθηκε με ποσοστό 25% Πραγματικό ποσό δασμών που εισπράχθηκε με ποσοστό 25% Πραγματικό ποσό εισφορών ζάχαρης που εισπράχθηκε με ποσοστό 20% Πραγματικό ποσό δασμών που εισπράχθηκε με ποσοστό 20% Διαφορά στα έξοδα είσπραξης (1) (2) (3) (4) (5) = (3+4) - (1+2) Κάτω Χώρες Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβενία Σλοβακική Φινλανδία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο Σύνολο Συντελεστής καταβολής του πόρου που βασίζεται στον ΦΠΑ Η ΑΙΠ 2007 προέβλεπε την εφαρμογή ενιαίου συντελεστή 0,30% για όλα τα κράτη μέλη στις εναρμονισμένες βάσεις υπολογισμού του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), οι οποίες καθορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες της Ένωσης. Ορισμένα κράτη μέλη επωφελήθηκαν από τους μειωμένους συντελεστές, ωστόσο μόνο για την περίοδο 2007 έως Σύμφωνα με την ΑΙΠ 2014, ο ενιαίος συντελεστής καταβολής του πόρου που βασίζεται στον ΦΠΑ ορίζεται στο 0,30% από την 1η Ιανουαρίου Ωστόσο, για την περίοδο , ο συντελεστής καταβολής του ίδιου πόρου που βασίζεται στον ΦΠΑ για τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία έχει καθοριστεί στο 0,15%. Οι επιπτώσεις της νέας ΑΙΠ έχουν υπολογιστεί βάσει του τελικού προϋπολογισμού του 2014 (ΔΠ 7/2014) επικαιροποιημένου με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για τη βάση ΦΠΑ. Τα εν λόγω στοιχεία ανταποκρίνονται στα ποσά του 2014 που ελήφθησαν υπόψη στα ετήσια υπόλοιπα ΦΠΑ που υπολογίστηκαν το φθινόπωρο του 2015 και αποδόθηκαν την 1η Δεκεμβρίου Οι αναθεωρημένες συνεισφορές του ίδιου πόρου που βασίζεται στον ΦΠΑ λαμβανομένων υπόψη των νέων συντελεστών και των πραγματικών βάσεων ΦΠΑ απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα: Κράτος μέλος 1% της προσαρμοσμένης βάσης ΦΠΑ που χρησιμοποιήθηκε για υπόλοιπα ΦΠΑ (βλ. επικαιροποιημένο ΔΠ 7/2014) Οικονομικό έτος 2014 (σε EUR) 1% της προσαρμοσμένης βάσης ΦΠΑ που χρησιμοποιήθηκε για υπόλοιπα ΦΠΑ (προσαρμογή ΑΕΕ ΕΣΛ 2010) Ενιαίος συντελεστής ίδιου πόρου που βασίζεται στον ΦΠΑ (σε %) σύμφωνα με την ΑΙΠ Ενιαίος συντελεστής ίδιου πόρου που βασίζεται στον ΦΠΑ (σε %) σύμφωνα με την ΑΙΠ 2014 Διαφορά στις συνεισφορές του ίδιου πόρου που βασίζεται στον ΦΠΑ σύμφωνα με την ΑΙΠ 2014 (1) (2) (3) (4) (5) = (2 x 4) - (1 x 3) Βέλγιο ,30 0,30 0 Βουλγαρία ,30 0,30 0 Τσεχική ,30 0,30 0 Δανία ,30 0,30 0 Γερμανία ,30 0, Εσθονία ,30 0,30 0 Ιρλανδία ,30 0,30 0

6 Κράτος μέλος 1% της προσαρμοσμένης βάσης ΦΠΑ που χρησιμοποιήθηκε για υπόλοιπα ΦΠΑ (βλ. επικαιροποιημένο ΔΠ 7/2014) 1% της προσαρμοσμένης βάσης ΦΠΑ που χρησιμοποιήθηκε για υπόλοιπα ΦΠΑ (προσαρμογή ΑΕΕ ΕΣΛ 2010) Ενιαίος συντελεστής ίδιου πόρου που βασίζεται στον ΦΠΑ (σε %) σύμφωνα με την ΑΙΠ 2007 Ενιαίος συντελεστής ίδιου πόρου που βασίζεται στον ΦΠΑ (σε %) σύμφωνα με την ΑΙΠ 2014 Διαφορά στις συνεισφορές του ίδιου πόρου που βασίζεται στον ΦΠΑ σύμφωνα με την ΑΙΠ 2014 (1) (2) (3) (4) (5) = (2 x 4) - (1 x 3) Ελλάδα ,30 0,30 0 Ισπανία ,30 0,30 0 Γαλλία ,30 0,30 0 Κροατία ,30 0, Ιταλία ,30 0,30 0 Κύπρος ,30 0, Λετονία ,30 0,30 0 Λιθουανία ,30 0,30 0 Λουξεμβούργο ,30 0, Ουγγαρία ,30 0,30 0 Μάλτα ,30 0, Κάτω Χώρες ,30 0, Αυστρία ,30 0,30 0 Πολωνία ,30 0,30 0 Πορτογαλία ,30 0,30 0 Ρουμανία ,30 0,30 0 Σλοβενία ,30 0,30 0 Σλοβακική ,30 0,30 0 Φινλανδία ,30 0,30 0 Σουηδία ,30 0, Ηνωμένο Βασίλειο ,30 0,30 0 Σύνολο Ακαθάριστες μειώσεις των ετήσιων συνεισφορών που βασίζονται στο ΑΕΕ της Δανίας, των Κάτω Χωρών, της Σουηδίας και της Αυστρίας Σύμφωνα με την ΑΙΠ 2014, η Δανία, οι Κάτω Χώρες, η Σουηδία και η Αυστρία δικαιούνται ακαθάριστη μείωση των ετήσιων συνεισφορών τους που βασίζονται στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημά (ΑΕΕ) για την περίοδο Η ΑΙΠ 2014 καθορίζει το ποσό της εν λόγω μείωσης (που πρέπει να προσαρμοστεί για τις τρέχουσες τιμές) και αναφέρει ότι η μείωση χορηγείται μετά τη χρηματοδότηση του διορθωτικού μηχανισμού υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου (διόρθωση υπέρ του ΗΒ) και πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από όλα τα κράτη μέλη. Η ακαθάριστη μείωση για τη Δανία, τις Κάτω Χώρες, τη Σουηδία και την Αυστρία, που ανέρχεται αντίστοιχα σε 130 εκατ. EUR, 695 εκατ. EUR, 185 εκατ. EUR και 30 εκατ. EUR σε τιμές 2011, προσαρμόζεται στις τρέχουσες τιμές με την εφαρμογή του αποπληθωριστή ΑΕΠ, εκφρασμένου σε ευρώ, για την ΕΕ. Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει μια σύνοψη των ακαθάριστων μειώσεων και της χρηματοδότησής τους: Κράτος μέλος Οικονομικό έτος 2014 (σε EUR) Ποσοστιαίο Κλείδα του ΑΕΕ που Ακαθάριστη μείωση μερίδιο στη βάση εφαρμόζεται στην Χρηματοδότηση της μείωσης υπέρ της Δανίας, 6

7 ΑΕΕ ακαθάριστη μείωση των Κάτω Χωρών, της Αυστρίας και της Σουηδίας (1) (2) (3) (4) = (1 + 3) Βέλγιο 2,92% Βουλγαρία 0,31% Τσεχική 1,03% Δανία ,90% Γερμανία 21,47% Εσθονία 0,14% Ιρλανδία 1,18% Ελλάδα 1,27% Ισπανία 7,45% Γαλλία 15,63% Κροατία 0,30% Ιταλία 11,57% Κύπρος 0,12% Λετονία 0,17% Λιθουανία 0,26% Λουξεμβούργο 0,24% Ουγγαρία 0,74% Μάλτα 0,05% Κάτω Χώρες ,82% Αυστρία ,35% Πολωνία 2,87% Πορτογαλία 1,23% Ρουμανία 1,05% Σλοβενία 0,27% Σλοβακική 0,53% Φινλανδία 1,47% Σουηδία ,29% Ηνωμένο Βασίλειο 15,36% Σύνολο ,00% Αποπληθωριστής τιμών ΑΕΠ της ΕΕ, σε EUR, (οικονομικές προβλέψεις της άνοιξης του 2013) : α) 2011 ΕΕ27 = 107,5085 / β) 2013 ΕΕ27 = 111,0906 γ) 2013 ΕΕ28 = 111,1304 / δ) 2014 ΕΕ28 = 112,9234 Κατ αποκοπή ποσό για τις Κάτω Χώρες: σε τιμές του 2014: EUR [(β/α) (δ/γ)] = EUR Κατ αποκοπή ποσό για τη Σουηδία: σε τιμές του 2014: EUR [(β/α) (δ/γ)] = EUR Κατ αποκοπή ποσό για τη Δανία: σε τιμές του 2014: EUR [(β/α) (δ/γ)] = EUR Κατ αποκοπή ποσό για την Αυστρία: σε τιμές του 2014: EUR [(β/α) (δ/γ)] = EUR 2.4 Υπολογισμός του διορθωτικού μηχανισμού υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου (διόρθωση υπέρ του ΗΒ) Η ΑΙΠ 2014 δεν αλλάζει τις διατάξεις περί υπολογισμού της διόρθωσης υπέρ του ΗΒ Οι διάφορες αλλαγές στις βάσεις των ιδίων πόρων (μεταβολή των εξόδων είσπραξης των ΠΙΠ, μειωμένοι συντελεστές καταβολής ΦΠΑ για ορισμένα κράτη μέλη και εισαγωγή του ΕΣΛ 2010 για τον πόρο του ΑΕΕ) έχουν επιπτώσεις στο ποσό των διορθώσεων υπέρ του ΗΒ από τη διόρθωση για το 2014 (εγγράφηκε για πρώτη φορά στον προϋπολογισμό το 2015). Ο προϋπολογισμός του 2014 (ΔΠ 7/2014) περιλάμβανε την εγγραφή στον προϋπολογισμό της διόρθωσης για το 2013 και την επικαιροποίηση της διόρθωσης για το 2011, καθώς και το οριστικό ποσό της διόρθωσης για το Όλες αυτές οι διορθώσεις υπολογίζονται βάσει των κανόνων της ΑΙΠ 2007 και επομένως τα ποσά δεν αλλάζουν. Ωστόσο, η διόρθωση υπέρ του ΗΒ για το 2013 εγγράφηκε στον προϋπολογισμό το 2014 και η χρηματοδότηση του ποσού από τα 27 κράτη μέλη 7

8 υπολογίζεται βάσει των στοιχείων του ΑΕΕ για το 2014 που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της χρηματοδότησης του προϋπολογισμού του Επομένως, αν και το ποσό της διόρθωσης για το 2013 όπως περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 2014 ( EUR) δεν αλλάζει, η κλείδα χρηματοδότησης αλλάζει λόγω της αλλαγής του ΑΕΕ που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ (δηλαδή, ΑΕΕ που βασίζεται στο ΕΣΛ 2010 αντί του ΕΣΛ 95). Η αναθεωρημένη χρηματοδότηση της διόρθωσης υπέρ του ΗΒ για το 2013 παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα: 8

9 Κράτος μέλος Διόρθωση υπέρ του ΗΒ για το 2013 (1 η επικαιροποίηση) χρηματοδότηση σύμφωνα με τον ΔΠ 7/2014 Διόρθωση υπέρ του ΗΒ για το 2013 (1 η επικαιροποίηση) χρηματοδότηση βάσει του πλέον πρόσφατου διαθέσιμου ΑΕΕ για το 2014 (ΕΣΛ 2010) (1 η επικαιροποίηση) χρηματοδότηση βάσει του πλέον πρόσφατου διαθέσιμου ΑΕΕ για το 2014 ΕΣΛ 2010 Διαφορά στη χρηματοδότηση της 1 ης επικαιροποίησης της διόρθωσης για το 2013 (1) (2) (3) = (2) - (1) Βέλγιο Βουλγαρία Τσεχική Δανία Γερμανία Εσθονία Ιρλανδία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Κροατία Ιταλία Κύπρος Λετονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Ουγγαρία Μάλτα Κάτω Χώρες Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβενία Σλοβακική Φινλανδία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο Σύνολο Επιπτώσεις στη συνεισφορά του ίδιου πόρου που βασίζεται στο ΑΕΕ για το 2014 Οι επιπτώσεις της νέας ΑΙΠ θα υπολογιστούν βάσει του τελικού προϋπολογισμού του 2014 (ΔΠ 7/2014) επικαιροποιημένου με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για τη βάση ΑΕΕ που παρείχε η Eurostat. Τα εν λόγω στοιχεία αντιστοιχούν στα ποσά του 2014 ΕΣΛ 95 που ελήφθησαν υπόψη στα 9

10 ετήσια υπόλοιπα ΑΕΕ που υπολογίστηκαν το φθινόπωρο του 2015 και αποδόθηκαν την 1η Δεκεμβρίου Καθώς σύμφωνα με την ΑΙΠ 2014 η συνεισφορά ΑΕΕ των κρατών μελών θα πρέπει να υπολογίζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εξής βάσει των δεδομένων του ΕΣΛ 2010 και όχι του ΕΣΛ 95, τα ποσά επικαιροποιήθηκαν για δεύτερη φορά ώστε να περιλαμβάνουν το εν λόγω αποτέλεσμα. Με την εφαρμογή των νέων κανόνων σχετικά με τον νέο συντελεστή των εξόδων είσπραξης, ο μειωμένος συντελεστής καταβολής ΦΠΑ για ορισμένα κράτη μέλη και η χρήση του ΕΣΛ 2010 αντί του ΕΣΛ 95 για τη βάση ιδίου πόρου ΑΕΕ, το ποσό των ίδιων πόρων εκτός του ΑΕΕ μειώθηκε κατά EUR. Για την τήρηση της αρχής της ισοσκέλισης που εφαρμόζεται στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ενιαίος συντελεστής που εφαρμόζεται στο σύνολο των ΑΕΕ όλων των κρατών μελών πρέπει να υπολογιστεί εκ νέου, λαμβανομένων υπόψη όλων των άλλων εσόδων. Μετά τον νέο αυτό υπολογισμό, ο ενιαίος συντελεστής για τον ίδιο πόρο που βασίζεται στο ΑΕΕ καθορίζεται ως εξής: Ο ενιαίος συντελεστής που πρέπει να εφαρμοστεί στο 1% του ΑΕΕ = (σύνολο δαπανών άλλα έσοδα συνολικό καθαρό ποσό των ΠΙΠ συνεισφορές στον ίδιο πόρο που βασίζονται στον ΦΠΑ) / 1% του ΑΕΕ Ενιαίος συντελεστής : = ) / = 0, % Οι αναθεωρημένες συνεισφορές των ιδίων πόρων που βασίζονται στο ΑΕΕ, λαμβανομένου υπόψη του νέου ενιαίου συντελεστή, απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα: Κράτος μέλος 1% της βάσης ΑΕΕ που χρησιμοποιήθηκε για υπόλοιπα ΑΕΕ (επικαιροποιημένο πραγματικό ΑΕΕ ΕΣΛ 95) Βέλγιο Οικονομικό έτος 2014 (σε EUR) Ενιαίος συντελεστής ίδιου πόρου που βασίζεται στο ΑΕΕ (σε%) σύμφωνα με την ΑΙΠ 2007 (επικαιροποιημένα πραγματικά στοιχεία) 10 1% της βάσης ΑΕΕ (ΑΕΕ ΕΣΛ 2010) Ενιαίος συντελεστής ίδιου πόρου που βασίζεται στο ΑΕΕ (σε%) σύμφωνα με την ΑΙΠ 2014 (επικαιροποιημένα πραγματικά στοιχεία) Διαφορά στο ΑΕΕ (1) (2) (3) (4) (5) = (3 x 4) - (1 x 2) Βουλγαρία Τσεχική Δανία Γερμανία Εσθονία Ιρλανδία Ελλάδα Ισπανία , , Γαλλία Κροατία Ιταλία Κύπρος Λετονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Ουγγαρία

11 Κράτος μέλος 1% της βάσης ΑΕΕ που χρησιμοποιήθηκε για υπόλοιπα ΑΕΕ (επικαιροποιημένο πραγματικό ΑΕΕ ΕΣΛ 95) Ενιαίος συντελεστής ίδιου πόρου που βασίζεται στο ΑΕΕ (σε%) σύμφωνα με την ΑΙΠ 2007 (επικαιροποιημένα πραγματικά στοιχεία) 1% της βάσης ΑΕΕ (ΑΕΕ ΕΣΛ 2010) Ενιαίος συντελεστής ίδιου πόρου που βασίζεται στο ΑΕΕ (σε%) σύμφωνα με την ΑΙΠ 2014 (επικαιροποιημένα πραγματικά στοιχεία) Διαφορά στο ΑΕΕ (1) (2) (3) (4) (5) = (3 x 4) - (1 x 2) Μάλτα Κάτω Χώρες Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβενία Σλοβακική Φινλανδία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο Σύνολο Συνοπτική παρουσίαση των δημοσιονομικών επιπτώσεων από την εφαρμογή της ΑΙΠ 2014 για το έτος 2014 Ο ακόλουθος συνοπτικός πίνακας δείχνει για το 2014 τις συνολικές επιπτώσεις της εφαρμογής της ΑΙΠ Οι εν λόγω συνολικές επιπτώσεις είναι αποτέλεσμα του συνόλου τροποποιήσεων που αφορούν το νέο συντελεστή για τα έξοδα είσπραξης, τον μειωμένο συντελεστή καταβολής ΦΠΑ για ορισμένα κράτη μέλη, τη χρήση δεδομένων του ΕΣΛ 2010 για το ΑΕΕ, την ακαθάριστη μείωση της ετήσιας συνεισφοράς που βασίζεται στο ΑΕΕ της Δανίας, των Κάτω Χωρών, της Αυστρίας και της Σουηδίας και την αναθεωρημένη χρηματοδότηση της διόρθωσης υπέρ του ΗΒ για το

12 Κράτη μέλη (ποσά σε EUR) Συνολικές επιπτώσεις της μείωσης των εξόδων είσπραξης των ΠΙΠ από 25% σε 20%. Αναδρομικές επιπτώσεις της νέας ΑΙΠ για τον προϋπολογισμό του 2014 (ΔΠ 7/2014) Συνολικές επιπτώσεις των μειωμένων συντελεστών καταβολής που βασίζονται στον ΦΠΑ για τη Δανία, τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία + επικαιροποίηση προσαρμογής (ΑΕΕ ΕΣΛ 2010) Μείωση ΑΕΕ υπέρ των Κάτω Χωρών, της Σουηδίας, της Δανίας και της Αυστρίας (καθαρές επιπτώσεις) 12 Επιπτώσεις των αλλαγών στο ΑΑΕ για τη χρηματοδότηση της διόρθωσης υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2013 Καθαρές επιπτώσεις όλων των αλλαγών του πόρου του ΑΕΕ (χαμηλότερα έξοδα είσπραξης των ΠΙΠ, μειωμένοι συντελεστές καταβολής ΦΠΑ, ΕΣΛ 2010) Επιπτώσεις της εισαγωγής της νέας ΑΙΠ στο σύνολο των ίδιων πόρων για το 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (1 έως 5) Βέλγιο Βουλγαρία Τσεχική Δανία Γερμανία Εσθονία Ιρλανδία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Κροατία Ιταλία Κύπρος Λετονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Ουγγαρία Μάλτα Κάτω Χώρες Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβενία Σλοβακική Φινλανδία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο Σύνολο

13 13

14 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΙΠ 2014 Οι αναδρομικές επιπτώσεις υπολογίζονται με χρήση της ίδιας μεθοδολογίας με αυτή του 2014 και βασίζονται στα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για κάθε είδος ίδιου πόρου. 3.1 Μείωση των εξόδων είσπραξης των παραδοσιακών ίδιων πόρων (ΠΙΠ) Τα στοιχεία ΠΙΠ που περιλαμβάνονται στον ΔΠ 8/2015 αποτελούσαν προβλέψεις που λάμβαναν υπόψη έξοδα είσπραξης ποσοστού 25%. Ωστόσο, κατά το εν λόγω έτος τα κράτη μέλη απέδωσαν τα πραγματικά εισπραχθέντα ποσά. Συνεπώς, ο υπολογισμός των αναδρομικών επιπτώσεων βασίζεται στους πραγματικά εισπραχθέντες ΠΙΠ που έχουν επικαιροποιηθεί με τα έξοδα είσπραξης ποσοστού 20%. Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει μια σύνοψη των επιπτώσεων των μειωμένων εξόδων είσπραξης. Κράτος μέλος Πραγματικό ποσό εισφορών ζάχαρης που εισπράχθηκε με ποσοστό 25% Οικονομικό έτος 2015 (σε EUR) Πραγματικό Πραγματικό ποσό δασμών ποσό εισφορών που ζάχαρης που εισπράχθηκε με εισπράχθηκε με ποσοστό 25% ποσοστό 20% Πραγματικό ποσό δασμών που εισπράχθηκε με ποσοστό 20% Διαφορά στα έξοδα είσπραξης (1) (2) (3) (4) (5) = (3+4) - (1+2) Βέλγιο Βουλγαρία Τσεχική Δανία Γερμανία Εσθονία Ιρλανδία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Κροατία Ιταλία Κύπρος Λετονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Ουγγαρία Μάλτα Κάτω Χώρες Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβενία Σλοβακική Φινλανδία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο Σύνολο

15 3.2 Συντελεστής καταβολής του πόρου που βασίζεται στον ΦΠΑ Σύμφωνα με την ΑΙΠ 2014, ο ενιαίος συντελεστής καταβολής του πόρου που βασίζεται στον ΦΠΑ ορίζεται στο 0,30% από την 1η Ιανουαρίου Ωστόσο, για την περίοδο , ο συντελεστής καταβολής του ίδιου πόρου που βασίζεται στον ΦΠΑ για τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία έχει καθοριστεί στο 0,15%. Οι επιπτώσεις της νέας ΑΙΠ έχουν υπολογιστεί βάσει των προβλέψεων που περιλαμβάνονται στον τελικό προϋπολογισμό του 2015 (ΔΠ 8/2015) που αντιστοιχεί στα ποσά που εγκρίθηκαν στην 163η σύσκεψη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδίων Πόρων της 19ης Μαΐου Τα εν λόγω δεδομένα είναι τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα για τη βάση ΦΠΑ για το Οι αναθεωρημένες συνεισφορές του ίδιου πόρου που βασίζεται στον ΦΠΑ λαμβανομένων υπόψη των νέων συντελεστών απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα: Κράτος μέλος 1% της προσαρμοσμένης βάσης ΦΠΑ (σύμφωνα με τον ΔΠ 8/2015) Οικονομικό έτος 2015 (σε EUR) Ενιαίος 1% της συντελεστής ίδιου προσαρμοσμένης πόρου που βάσης ΦΠΑ βασίζεται στον (προσαρμογή ΦΠΑ (σε %) ΑΕΕ ΕΣΛ 2010) σύμφωνα με την ΑΙΠ Ενιαίος συντελεστής ίδιου πόρου που βασίζεται στον ΦΠΑ (σε %) σύμφωνα με την ΑΙΠ 2014 Διαφορά στις συνεισφορές του ίδιου πόρου που βασίζεται στον ΦΠΑ σύμφωνα με την ΑΙΠ 2014 (1) (2) (3) (4) (5) = (2 x 4) - (1 x 3) Βέλγιο ,30 0,30 0 Βουλγαρία ,30 0,30 0 Τσεχική ,30 0,30 0 Δανία ,30 0,30 0 Γερμανία ,30 0, Εσθονία ,30 0,30 0 Ιρλανδία ,30 0,30 0 Ελλάδα ,30 0,30 0 Ισπανία ,30 0,30 0 Γαλλία ,30 0,30 0 Κροατία ,30 0, Ιταλία ,30 0,30 0 Κύπρος ,30 0, Λετονία ,30 0,30 0 Λιθουανία ,30 0,30 0 Λουξεμβούργο ,30 0, Ουγγαρία ,30 0,30 0 Μάλτα ,30 0, Κάτω Χώρες ,30 0, Αυστρία ,30 0,30 0 Πολωνία ,30 0,30 0 Πορτογαλία ,30 0,30 0 Ρουμανία ,30 0,30 0 Σλοβενία ,30 0, Σλοβακική ,30 0,30 0 Φινλανδία ,30 0,30 0 Σουηδία ,30 0, Ηνωμένο Βασίλειο ,30 0,30 0 Σύνολο

16 3.3 Ακαθάριστες μειώσεις των ετήσιων συνεισφορών που βασίζονται στο ΑΕΕ της Δανίας, των Κάτω Χωρών, της Σουηδίας και της Αυστρίας Σύμφωνα με την ΑΙΠ 2014, η Δανία, οι Κάτω Χώρες, η Σουηδία και η Αυστρία δικαιούνται ακαθάριστη μείωση των ετήσιων συνεισφορών τους που βασίζονται στο ΑΕΕ η οποία ανέρχεται αντίστοιχα σε 130 εκατ. EUR, 695 εκατ. EUR, 185 εκατ. EUR και 20 εκατ. EUR σε τιμές 2011 που προσαρμόζονται στις τρέχουσες τιμές με την εφαρμογή του αποπληθωριστή ΑΕΠ, εκφρασμένου σε ευρώ, για την ΕΕ. Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει μια σύνοψη των ακαθάριστων μειώσεων και της χρηματοδότησής τους. Κράτος μέλος Ακαθάριστη μείωση Οικονομικό έτος 2015 (σε EUR) Ποσοστιαίο μερίδιο στη βάση ΑΕΕ Κλείδα του ΑΕΕ που εφαρμόζεται στην ακαθάριστη μείωση Χρηματοδότηση της μείωσης υπέρ της Δανίας, των Κάτω Χωρών, της Αυστρίας και της Σουηδίας (1) (2) (3) (4) = (1 + 3) Βέλγιο 2,89% Βουλγαρία 0,29% Τσεχική 1,04% Δανία ,89% Γερμανία 21,43% Εσθονία 0,14% Ιρλανδία 1,18% Ελλάδα 1,24% Ισπανία 7,57% Γαλλία 15,46% Κροατία 0,29% Ιταλία 11,36% Κύπρος 0,12% Λετονία 0,17% Λιθουανία 0,25% Λουξεμβούργο 0,21% Ουγγαρία 0,73% Μάλτα 0,06% Κάτω Χώρες ,67% Αυστρία ,33% Πολωνία 2,82% Πορτογαλία 1,22% Ρουμανία 1,06% Σλοβενία 0,26% Σλοβακική 0,52% Φινλανδία 1,44% Σουηδία ,12% Ηνωμένο Βασίλειο 16,27% Σύνολο ,00% Αποπληθωριστής τιμών ΑΕΠ της ΕΕ, σε EUR, (οικονομικές προβλέψεις της άνοιξης του 2014) : α) 2011 ΕΕ27 = 107,6804 / β) 2013 ΕΕ27 = 111,0466 γ) 2013 ΕΕ28 = 111,0822 / δ) 2015 ΕΕ28 = 114,4090 Κατ αποκοπή ποσό για τις Κάτω Χώρες: σε τιμές του 2015: EUR [(β/α) (δ/γ)] = EUR Κατ αποκοπή ποσό για τη Σουηδία: σε τιμές του 2015: EUR [(β/α) (δ/γ)] = EUR Κατ αποκοπή ποσό για τη Δανία: σε τιμές του 2015: EUR [(β/α) (δ/γ)] = EUR Κατ αποκοπή ποσό για την Αυστρία: σε τιμές του 2015: EUR [(β/α) (δ/γ)] = EUR 16

17 3.4 Υπολογισμός του διορθωτικού μηχανισμού υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου (διόρθωση υπέρ του ΗΒ) Η διόρθωση για το 2014, καθώς και οι επικαιροποιήσεις της διόρθωσης για το 2013 και το 2012 και το οριστικό ποσό της διόρθωσης για το 2011 εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό του 2015 (ΔΠ 6/2015). Η έναρξη ισχύος της ΑΙΠ 2014 δεν επηρεάζει τον υπολογισμό ή τη χρηματοδότηση του 2012 και του Έχει ωστόσο επίπτωση στη χρηματοδότηση της διόρθωσης για το 2013 (όπως αναλύεται στο τμήμα 2.4 της παρούσας αιτιολογικής έκθεσης) και στο ποσό και τη χρηματοδότηση της διόρθωσης για το Επικαιροποίηση της χρηματοδότησης της διόρθωσης για το 2013 Η 2 η επικαιροποίηση της διόρθωσης υπέρ του ΗΒ του 2013 που εγγράφηκε στον προϋπολογισμό στον ΔΠ 6/2015 ανερχόταν σε EUR, που αντιστοιχούν σε αύξηση EUR σε σύγκριση με την 1 η επικαιροποίηση της διόρθωσης για το 2013 που εγγράφηκε στον προϋπολογισμό το Η εν λόγω διαφορά εγγράφηκε στο κεφάλαιο 36 του προϋπολογισμού του Όπως εξηγείται στο τμήμα 2.4 ανωτέρω, ο υπολογισμός του ποσού δεν αλλάζει, επικαιροποιείται όμως η κλείδα χρηματοδότησης με χρήση του ΑΕΕ του 2014 βάσει του ΕΣΛ Η αναθεωρημένη χρηματοδότηση της διαφοράς μεταξύ της 2ης και της 1ης επικαιροποίησης της διόρθωσης του 2013 όπως εγγράφηκε στον προϋπολογισμό στον ΔΠ 6/2015 παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα: Κράτος μέλος Διόρθωση υπέρ του ΗΒ για το 2013 (2 η επικαιροποίηση) χρηματοδότηση σύμφωνα με τον ΔΠ 6/2015 Διόρθωση υπέρ του ΗΒ για το 2013 (2 η επικαιροποίηση) χρηματοδότηση βάσει του πλέον πρόσφατου διαθέσιμου ΑΕΕ για το 2014 (ΕΣΛ 2010) 17 Διαφορά στη χρηματοδότηση της 2 ης επικαιροποίησης της διόρθωσης για το 2013 (1) (2) (3) = (2) - (1) Βέλγιο Βουλγαρία Τσεχική Δανία Γερμανία Εσθονία Ιρλανδία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Κροατία Ιταλία Κύπρος Λετονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Ουγγαρία Μάλτα Κάτω Χώρες Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία

18 Κράτος μέλος Διόρθωση υπέρ του ΗΒ για το 2013 (2 η επικαιροποίηση) χρηματοδότηση σύμφωνα με τον ΔΠ 6/2015 Διόρθωση υπέρ του ΗΒ για το 2013 (2 η επικαιροποίηση) χρηματοδότηση βάσει του πλέον πρόσφατου διαθέσιμου ΑΕΕ για το 2014 (ΕΣΛ 2010) 18 Διαφορά στη χρηματοδότηση της 2 ης επικαιροποίησης της διόρθωσης για το 2013 (1) (2) (3) = (2) - (1) Ρουμανία Σλοβενία Σλοβακική Φινλανδία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο Σύνολο Επικαιροποίηση του ποσού και της χρηματοδότησης της διόρθωσης για το 2014 Η ΑΙΠ 2014 δεν αλλάζει τους κανόνες για τον υπολογισμό της διόρθωσης υπέρ του ΗΒ. Ωστόσο, οι αναδρομικές επιπτώσεις των αλλαγών για τους διαφορετικούς τύπους ίδιων πόρων επηρεάζει το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα: Μείωση των εξόδων είσπραξης των παραδοσιακών ίδιων πόρων από 25% σε 20%: η αλλαγή εξουδετερώνεται μέσω του υπολογισμού των «έκτακτων κερδών των ΠΙΠ» Οι μειωμένοι συντελεστές καταβολής ΦΠΑ (0,15% έναντι 0,30%) για τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία, καθώς και οι επιπτώσεις από τη χρήση του ΕΣΛ 2010 για τον πόρο του ΑΕΕ εξουδετερώνονται μέσω του «πλεονεκτήματος του ΗΒ». Το ποσό της διόρθωσης υπέρ του ΗΒ για το 2014 πρέπει να υπολογιστεί εκ νέου ώστε να λαμβάνει υπόψη τις εν λόγω αλλαγές. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τον υπολογισμό της 1ης επικαιροποίησης της διόρθωσης για το 2014 όπως περιλαμβάνεται στον ΔΠ 6/2015 και την επικαιροποίησή του βάσει των κανόνων της ΑΙΠ 2014: Διόρθωση υπέρ του ΗΒ για το 2014 Διόρθωση υπέρ του ΗΒ για το η επικαιροποίηση ΑΙΠ 2007 ΔΠ 6/2015 Διόρθωση υπέρ του ΗΒ για το η επικαιροποίηση ΑΙΠ 2014 ΣΔΠ 5/2016 Διαφορά (1) Μερίδιο του ΗΒ στη μη προσαρμοσμένη βάση ΦΠΑ 17,7333% 17,7333% + 0,0000% (2) Μερίδιο του ΗΒ στο σύνολο των κατανεμημένων δαπανών προσαρμοσμένων βάσει της 7,3956% 7,3956% + 0,0000% διεύρυνσης (3) = (1) - (2) 10,3377% 10,3377% + 0,0000% (4) Σύνολο των κατανεμημένων δαπανών (5) Δαπάνες σχετικές με τη διεύρυνση (6) Σύνολο κατανεμημένων δαπανών προσαρμοσμένων βάσει της διεύρυνσης = (4) - (5) (7) Αρχικό ποσό διόρθωσης υπέρ του ΗΒ = (3) x (6) x 0,

19 (8) Πλεονέκτημα του ΗΒ (9) Βασική διόρθωση υπέρ του ΗΒ = (7) - (8) (10) Έκτακτα κέρδη των ΠΙΠ (11) Διόρθωση υπέρ του ΗΒ = (9) - (10) Το επικαιροποιημένο ποσό της διόρθωσης για το 2014 θα χρηματοδοτηθεί με χρήση του ΑΕΕ για το 2015 βάσει του ΕΣΛ 2010 που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τη διαφορά μεταξύ της χρηματοδότησης της 1 ης επικαιροποίησης της διόρθωσης υπέρ του ΗΒ για το 2014 όπως περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο 15 του ΔΠ 6/2015 και της αναθεώρησής του βάσει των κανόνων της ΑΙΠ 2014 και του ΑΕΕ για το 2015 βάσει του ΕΣΛ 2010: 19

20 Κράτος μέλος Διόρθωση υπέρ του ΗΒ για το 2014 (1 η επικαιροποίηση) χρηματοδότηση σύμφωνα με τον ΔΠ 6/2015 (1 η επικαιροποίηση) χρηματοδότηση σύμφωνα με τον ΔΠ 6/2015 Αναθεωρημένη διόρθωση υπέρ του ΗΒ για το 2014 (1 η επικαιροποίηση) χρηματοδότηση βάσει του πλέον πρόσφατου διαθέσιμου ΑΕΕ για το 2015 (ΕΣΛ 2010) (1η επικαιροποίηση) χρηματοδότηση βάσει του πλέον πρόσφατου διαθέσιμου ΑΕΕ για το 2015 (ΕΣΛ 2010) Διαφορά στη χρηματοδότηση της 1 ης επικαιροποίησης της διόρθωσης για το 2014 (1) (2) (3) = (2) - (1) Βέλγιο Βουλγαρία Τσεχική Δανία Γερμανία Εσθονία Ιρλανδία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Κροατία Ιταλία Κύπρος Λετονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Ουγγαρία Μάλτα Κάτω Χώρες Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβενία Σλοβακική Φινλανδία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο Σύνολο Επιπτώσεις στη συνεισφορά του ίδιου πόρου που βασίζεται στο ΑΕΕ για το 2015 Οι επιπτώσεις της νέας ΑΙΠ θα υπολογιστούν βάσει των προβλέψεων που περιλαμβάνονται στον τελικό προϋπολογισμό του 2015 (ΔΠ 8/2015) που αντιστοιχούν στα ποσά που εγκρίθηκαν στην 163η 20

21 σύσκεψη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδίων Πόρων της 19ης Μαΐου Τα εν λόγω δεδομένα είναι τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα για τη βάση ΑΕΕ για το Καθώς σύμφωνα με την ΑΙΠ 2014 η συνεισφορά ΑΕΕ των κρατών μελών θα πρέπει να υπολογίζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εξής βάσει των δεδομένων του ΕΣΛ 2010 και όχι του ΕΣΛ 95, τα ποσά επικαιροποιήθηκαν ώστε να περιλαμβάνουν το εν λόγω αποτέλεσμα. Με την εφαρμογή των νέων κανόνων σχετικά με τον νέο συντελεστή των εξόδων είσπραξης, τον μειωμένο συντελεστή καταβολής ΦΠΑ για ορισμένα κράτη μέλη, τη χρήση του ΕΣΛ 2010 αντί του ΕΣΛ 95 για τη βάση ΑΕΕ ίδιου πόρου, το ποσό ίδιων πόρων πέραν του ΑΕΕ μειώθηκε κατά EUR. Για την τήρηση της αρχής της ισοσκέλισης που εφαρμόζεται στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ενιαίος συντελεστής που εφαρμόζεται στο σύνολο των ΑΕΕ όλων των κρατών μελών πρέπει να υπολογιστεί εκ νέου, λαμβανομένων υπόψη όλων των άλλων εσόδων. Μετά τον νέο αυτό υπολογισμό, ο ενιαίος συντελεστής για τον ίδιο πόρο που βασίζεται στο ΑΕΕ καθορίζεται ως εξής: Ο ενιαίος συντελεστής που πρέπει να εφαρμοστεί στο 1% του ΑΕΕ = (σύνολο δαπανών άλλα έσοδα συνολικό ποσό καθαρό ποσό των ΠΙΠ συνεισφορές στον ίδιο πόρο που βασίζονται στον ΦΠΑ) / 1% του ΑΕΕ Ενιαίος συντελεστής : = ) / = 0, % Οι αναθεωρημένες συνεισφορές των ιδίων πόρων που βασίζονται στο ΑΕΕ, λαμβανομένου υπόψη του νέου ενιαίου συντελεστή, απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα: Κράτος μέλος 1% της βάσης ΑΕΕ (βλ. ΔΠ 8/2015 ΑΕΕ ΕΣΛ 95) Βέλγιο Οικονομικό έτος 2015 (σε EUR) Ενιαίος συντελεστής ίδιου πόρου που βασίζεται στο ΑΕΕ (σε %) σύμφωνα με την ΑΙΠ % της βάσης ΑΕΕ (ΑΕΕ ΕΣΛ 2010) Ενιαίος συντελεστής ίδιου πόρου που βασίζεται στο ΑΕΕ (σε%) σύμφωνα με την ΑΙΠ 2014 (επικαιροποιημένα πραγματικά στοιχεία) Διαφορά στο ΑΕΕ (1) (2) (3) (4) (5) = (3 x 4) - (1 x 2) Βουλγαρία Τσεχική Δανία Γερμανία Εσθονία Ιρλανδία Ελλάδα Ισπανία , , Γαλλία Κροατία Ιταλία Κύπρος Λετονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Ουγγαρία

22 Κράτος μέλος 1% της βάσης ΑΕΕ (βλ. ΔΠ 8/2015 ΑΕΕ ΕΣΛ 95) Ενιαίος συντελεστής ίδιου πόρου που βασίζεται στο ΑΕΕ (σε %) σύμφωνα με την ΑΙΠ % της βάσης ΑΕΕ (ΑΕΕ ΕΣΛ 2010) Ενιαίος συντελεστής ίδιου πόρου που βασίζεται στο ΑΕΕ (σε%) σύμφωνα με την ΑΙΠ 2014 (επικαιροποιημένα πραγματικά στοιχεία) Διαφορά στο ΑΕΕ (1) (2) (3) (4) (5) = (3 x 4) - (1 x 2) Μάλτα Κάτω Χώρες Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβενία Σλοβακική Φινλανδία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο Σύνολο Συνοπτική παρουσίαση των δημοσιονομικών επιπτώσεων από την εφαρμογή της ΑΙΠ 2014 για το έτος 2015 Ο ακόλουθος συνοπτικός πίνακας δείχνει για το 2015 τις συνολικές επιπτώσεις της εφαρμογής της ΑΙΠ Οι εν λόγω συνολικές επιπτώσεις είναι αποτέλεσμα του συνόλου τροποποιήσεων που αφορούν τον νέο συντελεστή για τα έξοδα είσπραξης, τον μειωμένο συντελεστή καταβολής ΦΠΑ για ορισμένα κράτη μέλη, τη χρήση δεδομένων του ΕΣΛ 2010 για το ΑΕΕ, την ακαθάριστη μείωση της ετήσιας συνεισφοράς που βασίζεται στο ΑΕΕ της Δανίας, των Κάτω Χωρών, της Αυστρίας και της Σουηδίας και την αναθεωρημένη χρηματοδότηση της 2ης επικαιροποίησης της διόρθωσης υπέρ του ΗΒ για το 2013 και το αναθεωρημένο ποσό και χρηματοδότηση της 1 ης επικαιροποίησης της διόρθωσης υπέρ του ΗΒ για το

23 Αναδρομικές επιπτώσεις της νέας ΑΙΠ για τον προϋπολογισμό του 2015 (ΔΠ 8/2015) Κράτη μέλη (ποσά σε EUR) Συνολικές επιπτώσεις της μείωσης των εξόδων είσπραξης των ΠΙΠ από 25% σε 20%. Συνολικές επιπτώσεις των μειωμένων συντελεστών καταβολής που βασίζονται στον ΦΠΑ για τη Δανία, τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία Μείωση ΑΕΕ υπέρ των Κάτω Χωρών, της Σουηδίας, της Δανίας και της Αυστρίας (καθαρές επιπτώσεις) 23 Επιπτώσεις των αλλαγών στο ΑΕΕ για τη χρηματοδότηση του επικαιροποιημένου ποσού της διόρθωσης υπέρ του ΗΒ για το 2013 και το αναθεωρημένο ποσό και τη χρηματοδότηση της διόρθωσης υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου για το Καθαρές επιπτώσεις όλων των αλλαγών του πόρου του ΑΕΕ (χαμηλότερα έξοδα είσπραξης των ΠΙΠ, μειωμένοι συντελεστές καταβολής ΦΠΑ, ΕΣΛ 2010) Επιπτώσεις της εισαγωγής της νέας ΑΙΠ στο σύνολο των ίδιων πόρων για το 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (1 έως 5) Βέλγιο Βουλγαρία Τσεχική Δανία Γερμανία Εσθονία Ιρλανδία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Κροατία Ιταλία Κύπρος Λετονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Ουγγαρία Μάλτα Κάτω Χώρες Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβενία Σλοβακική Φινλανδία Σουηδία

24 Ηνωμένο Βασίλειο Σύνολο

25 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΙΠ 2014 Οι αναδρομικές επιπτώσεις υπολογίζονται με χρήση της ίδιας μεθοδολογίας με αυτή του 2014 και βασίζονται στα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για κάθε είδος ίδιου πόρου. 4.1 Μείωση των εξόδων είσπραξης των παραδοσιακών ίδιων πόρων (ΠΙΠ) Τα στοιχεία ΠΙΠ που περιλαμβάνονται στο ΣΔΠ 4/2016 αποτελούσαν προβλέψεις λαμβανομένων υπόψη των εξόδων είσπραξης ποσοστού 25% και αντιστοιχούν στα ποσά που εγκρίθηκαν στην 166 η σύσκεψη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδίων Πόρων της 18ης Μαΐου Τα εν λόγω ποσά επικαιροποιήθηκαν για τα έξοδα είσπραξης ποσοστού 20% για τον υπολογισμό του αναδρομικών επιπτώσεων. Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει μια σύνοψη των επιπτώσεων των μειωμένων εξόδων είσπραξης. Κράτος μέλος προβλεπόμενο ποσό εισφορών ζάχαρης που εισπράχθηκε με ποσοστό 25% ΣΕΙΠ Μαΐου 2016 Οικονομικό έτος 2016 (σε EUR) προβλεπόμενο προβλεπόμενο ποσό εισφορών ποσό δασμών που ζάχαρης που εισπράχθηκε με εισπράχθηκε με ποσοστό 25% ποσοστό 20% ΣΕΙΠ Μαΐου ΣΕΙΠ Μαΐου προβλεπόμενο ποσό δασμών που εισπράχθηκε με ποσοστό 20% ΣΕΙΠ Μαΐου 2016 Διαφορά στα έξοδα είσπραξης (1) (2) (3) (4) (5) = (3+4) - (1+2) Βέλγιο Βουλγαρία Τσεχική Δανία Γερμανία Εσθονία Ιρλανδία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Κροατία Ιταλία Κύπρος Λετονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Ουγγαρία Μάλτα Κάτω Χώρες Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβενία Σλοβακική Φινλανδία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο Σύνολο

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%) ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΤΟΜΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού Πιστώσεις που πρέπει να καλυφτούν

Διαβάστε περισσότερα

13584/16 ΧΜΑ/μκρ 1 DG G 2A

13584/16 ΧΜΑ/μκρ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού του 2016: Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Στις 9 Οκτωβρίου 2017 η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 6 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017.

Στις 9 Οκτωβρίου 2017 η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 6 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14275/17 BUDGET 32 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017: Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου 2017 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις Οριστική έκδοση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/303 του διορθωτικού

Διαβάστε περισσότερα

16707/14 ADD 13 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2A

16707/14 ADD 13 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16707/14 ADD 13 FIN 988 INST 616 PE-L 94 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Όσον αφορά τις δαπάνες, προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

Όσον αφορά τις δαπάνες, προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13583/16 BUDGET 29 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4 στον γενικό προϋπολογισμό του 2016: Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 545 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 545 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13159/15 FIN 699 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.12.2014 COM(2014) 730 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.10.2014 COM(2014) 649 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ -

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.5.2014 COM(2014) 271 final EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τον υπολογισμό, τη χρηματοδότηση, την πληρωμή και την εγγραφή στον προϋπολογισμό της διόρθωσης των δημοσιονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.6.2012 COM(2012) 340 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 4 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 3 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Πρόταση ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 3 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.4.2015 COM(2015) 160 final Πρόταση ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 3 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 EL EL

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ. Σύνολο δαπανών 3 140 369 176 508 144 450 831 942 2,83 ΕΣΟΔΑ

ΔΑΠΑΝΕΣ. Σύνολο δαπανών 3 140 369 176 508 144 450 831 942 2,83 ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6 ΤΟΜΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού Πιστώσεις

Διαβάστε περισσότερα

16707/14 ADD 8 ΕΠ/μκρ 1 DG G 2A

16707/14 ADD 8 ΕΠ/μκρ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16707/14 ADD 8 FIN 988 INST 616 PE-L 94 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

12608/14 γπ 1 DG G II A

12608/14 γπ 1 DG G II A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12608/14 BUDGET 16 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015: της 2ας Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18)

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 - FAX: 210.32.59.169 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat Το ωριαίο κόστος εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat. - Β τρίμηνο

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat. - Β τρίμηνο ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat Το ωριαίο κόστος εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11432/16 LIMITE PUBLIC POLGEN 92 JUR 361 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2017 COM(2017) 242 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την επανεξέταση της πρακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναπροσαρμογή, από την 1η Ιουλίου 2013, των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 - FAX: 210.32.59.169 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιούλιο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιούλιο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Ιούλιο 2011.

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Ιούλιο 2011. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ι- δίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ι- δίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ι- δίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το παρόν σχέδιο νόµου έχει

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en) 5063/15 ADD 1 STATIS 24 COMPET 123 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015.

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10830/2/15

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Ιανουάριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Ιανουάριο Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 28 Μαρτίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ Επιμέλεια Επιστημονική ομάδα Taxheaven Στο δεύτερο κατά σειρά άρθρο για την φορολογία στην ευρωπαϊκή ένωση, παρουσιάζουμε αναλυτικά τι ισχύει ως προς την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat - Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5602/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0183 (CNS) RESPR 5 FIN 53 CADREFIN 11 POLGEN 14 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 09 Beschluss Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 09 Beschluss Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 09 Beschluss Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Μαΐου 2014 για το σύστημα των ιδίων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λετονία την 1η Ιανουαρίου 2014

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λετονία την 1η Ιανουαρίου 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λετονία την 1η Ιανουαρίου 2014 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Απαντήσεις από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπήςσχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Απαντήσεις από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπήςσχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπήςσχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.5.2017 COM(2017) 220 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Tεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2018 σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. Τρίτη 26 Απριλίου 2011

ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. Τρίτη 26 Απριλίου 2011 Τρίτη 26 Απριλίου ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), για τον Φεβρουάριο, με χώρες εκτός αυτής (Ε.Ε.) - Eurostat Η πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2017 (OR. en) 8328/17 ADD 4 JAI 350 ASIM 37 CO EUR-PREP 15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1340/2008 του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 14333/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 13884/14 Θέμα: CDR 109 INST 511 AG 17 Πρόταση απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2017 COM(2017) 473 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2018 σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπόλοιποι των μνημονίων

Οι υπόλοιποι των μνημονίων Το θέμα του αφορολογήτου βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Το ΔΝΤ πιέζει για μείωσή του, οι ευρωπαίοι εταίροι δεν φέρνουν αντίρρηση, η ελληνική κυβέρνηση «δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2015 COM(2015) 117 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Eξαιρέσεις χορηγούμενες από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 541 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 541 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 2 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 2 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.4.2016 COM(2016) 227 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 2 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 EL EL ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.5.2010 COM(2010) 239 τελικό 2010/0135 (NLE) C7-0131/10 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την υιοθέτηση του ευρώ από την Εσθονία την 1 η Ιανουαρίου 2011 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Α τρίμηνο Δ τρίμηνο 2013

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Α τρίμηνο Δ τρίμηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 28/3/2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πληροφορίες: Δ/νση Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας Τμήμα Μισθωτής Εργασίας Σ. Μπακαλίδου: τηλ: 213 135 2175

Διαβάστε περισσότερα

Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή

Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.11.2013 COM(2013) 768 final ANNEX 1 Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών του 2014

Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών του 2014 P7_TA(2013)0082 Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών του 2014 Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2013 σχετικά µε τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών

Διαβάστε περισσότερα

L 243/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗ

L 243/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 243/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.9.2006 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Αυγούστου 2006 για τον καθορισμό ενδεικτικής κατανομής, ανά κράτος μέλος, των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73 26.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 889/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Σεπτεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο 1

34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο 1 C 310/382 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.12.2004 34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Επιστημονική ομάδα Taxheaven Στοιχεία για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία και την Νορβηγία: 1. Συντελεστές φορολογίας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (OR. en)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (OR. en) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/13 INST 234 POLGEN 69 OC 295 ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΩΤΑΤΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ (Επίπεδα τέλους έτους)

ΚΑΤΩΤΑΤΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ (Επίπεδα τέλους έτους) ΚΑΤΩΤΑΤΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ (Επίπεδα τέλους έτους) Αύξηση συστηµατικά µε ρυθµό υψηλότερο από τον πληθωρισµό Πίνακας 1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ/ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΓΣΣΕ & ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1999-2007 (επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν δείχνουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), και συγκεκριμένα: τη γεωργική βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2016 COM(2016) 618 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έκθεση για να διευκολυνθεί ο υπολογισμός της καταλογισθείσας ποσότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και έκθεση προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 101 AELE 77 EEE 41 CODEC 1506

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική πολιτική και ανταγωνιστικότητα Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Φορολογική πολιτική και ανταγωνιστικότητα Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2009/790/ΕΚ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0231(COD)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0231(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 07.2.2017 2016/0231(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 269-283 Σχέδιο έκθεσης Gerben-Jan Gerbrandy (PE592.423v02-00) σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 597 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την παροχή στοιχείων που αφορούν τις δημοσιονομικές επιπτώσεις από την επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα