Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων"

Transcript

1 IP/03/1318 Βρυξέλες, 30 Σεπτεµβρίου 2003 Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων Από αύριο, αρχίζει να εφαρµόζεται σηµαντικό µέρος της νέας νοµοθεσίας της ΕΕ σχετικά µε τη διανοµή αυτοκινήτων οχηµάτων, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου Την 1η Οκτωβρίου εκπνέει η µεταβατική περίοδος για όλες τις συµβάσεις που έληξαν µετά την 1η Οκτωβρίου Αφού µεσολαβήσει µία πρόσθετη µεταβατική περίοδος, την 1η Οκτωβρίου 2005 θα καταργηθεί η λεγόµενη ρήτρα του τόπου εγκατάστασης, οπότε θα αρχίσουν να εφαρµόζονται πλήρως οι νέοι κανόνες. Οι νέοι κανόνες, οι οποίοι αρχίζουν να ισχύουν την 1η Οκτωβρίου 2003, ανοίγουν το δρόµο σε καινούργιες τεχνικές διανοµής, όπως οι πωλήσεις µέσω ιαδικτύου και η διανοµή πολλαπλών σηµάτων, εντείνοντας τον ανταγωνισµό µεταξύ των διαφόρων διαύλων λιανικής πώλησης. Με τους νέους κανόνες καταργούνται οι εναποµένοντες φραγµοί στις διασυνοριακές αγορές και παρέχεται στους αντιπροσώπους η δυνατότητα να αναλαµβάνουν διαφηµιστικές εκστρατείες ή να διαφηµίζονται µέσω ταχυδροµείου σε ολόκληρη την ενιαία αγορά. Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων θα έχουν µεγαλύτερη επιλογή υπηρεσιών εξυπηρέτησης µετά την πώληση είτε µέσω εξουσιοδοτηµένων συνεργείων είτε µέσω εντελώς ανεξάρτητων συνεργείων. Τα συνεργεία θα έχουν στο εξής το δικαίωµα να παρέχουν εξυπηρέτηση σε διάφορα εµπορικά σήµατα, ενώ δεν θα είναι πλέον υποχρεωµένα να λειτουργούν ως αντιπρόσωποι σήµατος. Την παραµονή της εκπνοής της µεταβατικής περιόδου εφαρµογής της νέας νοµοθεσίας σχετικά µε τη διανοµή οχηµάτων, ο επίτροπος ανταγωνισµού Mario Monti επισηµαίνει: "Η αύξηση του ανταγωνισµού στον τοµέα της διανοµής αυτοκινήτων συνεπάγεται χαµηλότερες τιµές. Καταργώντας επιτέλους τα υπολειπόµενα εµπόδια στις διασυνοριακές αγορές αυτοκινήτων, οι καταναλωτές θα µπορούν να χρησιµοποιούν όλες τις δυνατότητες που παρέχει η ενιαία αγορά για την αγορά αυτοκινήτων. Από σήµερα παρέχονται επίσης νέες δυνατότητες για την εκµετάλλευση αυτοτελών υπηρεσιών µετά την πώληση και ευελπιστώ ότι οι νέοι αυτοί προµηθευτές υπηρεσιών θα ασκήσουν προς τα κάτω πιέσεις στις υψηλές τιµές που ισχύουν σήµερα στον τοµέα της εξυπηρέτησης µετά την πώληση. Ο νέος κανονισµός καλύπτει τον τοµέα της πώλησης και της εξυπηρέτησης µετά την πώληση για όλα τα αυτοκίνητα οχήµατα (επιβατικά, ελαφρά εµπορικά οχήµατα, φορτηγά και λεωφορεία).

2 Οι νέοι κανόνες επιτρέπουν στους κατασκευαστές αυτοκινήτων να επιλέγουν ανάµεσα στην αποκλειστική διανοµή, βάσει της οποίας παραχωρείται συγκεκριµένη περιοχή πωλήσεων σε κάθε εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο ή την επιλεκτική διανοµή, βάσει της οποίας οι αντιπρόσωποι επιλέγονται σύµφωνα µε αντικειµενικά κριτήρια, αλλά δεν τους παραχωρείται συγκεκριµένη περιοχή πωλήσεων 1. Όλοι σχεδόν οι κατασκευαστές της ενιαίας αγοράς έχουν προκρίνει την επιλεκτική διανοµή. Οι κυριότερες τροποποιήσεις Τα κυριότερα στοιχεία που θα τεθούν σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2003 είναι τα εξής: (1) διανοµή περισσότερων σηµάτων από τον ίδιο αντιπρόσωπο (2) αυτοτελή συνεργεία (3) ανεξάρτητα συνεργεία που δεν συνδέονται µε συγκεκριµένο σήµα (4) πιο ελεύθεροι κανόνες σχετικά µε τη χρησιµοποίηση ανταλλακτικών και (5) µεγαλύτερη ευχέρεια στους αντιπροσώπους να πωλούν σε πελάτες εγκατεστηµένους στο εξωτερικό. Εξάλλου, από την 1η Οκτωβρίου 2005, οι αντιπρόσωποι θα έχουν τη δυνατότητα να ανοίγουν καταστήµατα πώλησης ή σηµεία παράδοσης και σε χώρες εκτός της δικής τους. Αντιπροσωπείες πολλαπλών σηµάτων Από την 1η Οκτωβρίου 2003, οι αντιπρόσωποι θα µπορούν να πωλούν στο ίδιο κατάστηµα αυτοκίνητα περισσότερων σηµάτων. Η δυνατότητα πώλησης πολλαπλών σηµάτων ενισχύει την εµπορική ανεξαρτησία των αντιπροσώπων έναντι των προµηθευτών τους και επιπλέον παρέχει τη δυνατότητα σε αντιπροσώπους που εδρεύουν σε αραιοκατοικηµένες περιοχές να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους κερδοφόρες. Εποµένως ο νέος κανονισµός παρέχει στους λιανεµπόρους την ουσιαστική δυνατότητα να επιλέξουν αν θα πουλάνε περισσότερα του ενός σήµατα. Οι κατασκευαστές θα έχουν µόνο το δικαίωµα να απαιτούν να εκτίθενται τα αυτοκίνητά τους σε ειδικούς για το σήµα χώρους της έκθεσης αυτοκινήτων. Οι περισσότεροι κατασκευαστές έχουν αποδεχθεί τη δυνατότητα της πώλησης πολλαπλών σηµάτων. Σε ορισµένες περιπτώσεις, εξετάζεται ακόµη κατά πόσο οι απαιτήσεις των κατασκευαστών σχετικά µε τον τρόπο έκθεσης των αυτοκινήτων τους στον εκθεσιακό χώρο καθιστά την πώληση πολλαπλών σηµάτων βιώσιµη δραστηριότητα. Περισσότερα αυτοτελή συνεργεία Βάσει του παλαιού κανονισµού, κάθε πωλητής καινούργιων αυτοκινήτων ήταν υποχρεωµένος να παρέχει και υπηρεσίες επισκευής. Βάσει του νέου κανονισµού, οι αντιπρόσωποι είναι ελεύθεροι να επιλέξουν εάν επιθυµούν να παρέχουν οι ίδιοι υπηρεσίες επισκευής ή να τις αναθέτουν µε υπεργολαβία σε κάποιο άλλο εξουσιοδοτηµένο µέλος του δικτύου του κατασκευαστή, είτε πρόκειται για συνδυασµό αντιπροσωπίας και συνεργείου είτε για αµιγές συνεργείο αυτοκινήτων. 1 Εντούτοις οι κατασκευαστές δεν θα µπορούν, για τον ίδιο αντιπρόσωπο, να εφαρµόζουν συνδυασµένα την αποκλειστικότητα (παραχώρηση αποκλειστικής περιοχής πωλήσεων) και την επιλεκτικότητα (απαγόρευση πώλησης προς ανεξάρτητες επιχειρήσεις). Οι κατασκευαστές είναι πάντως ελεύθεροι να εφαρµόζουν, ανάλογα µε τις ανάγκες τους, αποκλειστικά συστήµατα σε ορισµένες αγορές της ΕΕ και επιλεκτικά συστήµατα σε άλλες. 2

3 Ο νέος κανονισµός προνοεί ακόµη ότι, αφ ής στιγµής πληρούν τις ποιοτικές προδιαγραφές που έχει καθορίσει ο κατασκευαστής, τόσο οι ανεξάρτητοι επισκευαστές όσο και οι σηµερινοί αντιπρόσωποι αυτοκινήτων µπορούν να λάβουν εξουσιοδότηση ως επισκευαστές και να ενταχθούν στο δίκτυο του εκάστοτε κατασκευαστή χωρίς να είναι υποχρεωµένοι να πωλούν καινούργια αυτοκίνητα. Ο κατασκευαστής δεν έχει το δικαίωµα να επιβάλλει ανώτατο όριο στον αριθµό των εξουσιοδοτηµένων επισκευαστών, ούτε να επιχειρεί να περιορίσει το δικαίωµα ενός εξουσιοδοτηµένου επισκευαστή να επισκευάζει οχήµατα άλλων κατασκευαστών. ιάφορες µελέτες έχουν καταδείξει ότι οι καταναλωτές προτιµούν να υπάρχει ένα πυκνό δίκτυο επισκευαστών. Η προτεινόµενη µεταβολή αναµένεται να συντελέσει στη διατήρηση της πυκνότητας των δικτύων, µε ταυτόχρονη ενίσχυση του τρέχοντος επιπέδου τεχνικής εµπειρογνωµοσύνης εντός του δικτύου. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι κατασκευαστές αποδέχονται το διαχωρισµό µεταξύ αντιπροσωπίας και συνεργείου, εξετάζονται ακόµη µεµονωµένες περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν παρέχεται σε πρώην αντιπροσώπους εξουσιοδότηση να λειτουργήσουν ως αυτοτελή συνεργεία. Περισσότερα ανεξάρτητα συνεργεία Ο κανονισµός προβλέπει ακόµη ότι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων είναι υποχρεωµένοι να επιτρέπουν στους επισκευαστές εκείνους που επιλέγουν να µη συνδεθούν µε ένα συγκεκριµένο σήµα να έχουν πρόσβαση σε όλες τις τεχνικές πληροφορίες, τα εργαλεία, τον εξοπλισµό, (περιλαµβανοµένου και του διαγνωστικού εξοπλισµού) και την κατάρτιση που τους είναι απαραίτητα. Πέραν αυτού, ο κανονισµός απαγορεύει τις ρήτρες µε τις οποίες παρεµποδίζονται οι εξουσιοδοτηµένοι επισκευαστές να εφοδιάζουν ανεξάρτητους επισκευαστές µε γνήσια ανταλλακτικά (δηλ. παραγωγής του κατασκευαστή) ή µε ανταλλακτικά εφάµιλλης ποιότητας. Με τις διατάξεις αυτές επιδιώκεται να διασφαλισθεί ότι οι ανεξάρτητοι επισκευαστές θα συνεχίσουν να ανταγωνίζονται επάξια το δίκτυο εξουσιοδοτηµένων επισκευαστών του κατασκευαστή. Συνεπώς, ο καταναλωτής θα µπορεί να επιλέξει πού θα επισκευάσει το αυτοκίνητό του. Μεγαλύτερη ποικιλία ανταλλακτικών Ο κανονισµός επιδιώκει ακόµη να δοθεί στους καταναλωτές η δυνατότητα επιλογής των ανταλλακτικών που θα χρησιµοποιηθούν για την επισκευή του οχήµατός τους. εν θα επιτρέπεται πλέον στους κατασκευαστές αυτοκινήτων να εµποδίζουν τα εξουσιοδοτηµένα συνεργεία να προµηθεύονται ανταλλακτικά από άλλες πηγές ούτε να περιστέλλουν το δικαίωµα των επισκευαστών να χρησιµοποιούν ανταλλακτικά ποιότητας εφάµιλλης µε τα γνήσια. Οι ανωτέρω ρυθµίσεις αναµένεται να οδηγήσουν σε αύξηση του όγκου των ανταλλακτικών που πωλούνται απευθείας από τους παραγωγούς ανταλλακτικών στους επισκευαστές, πράγµα που θα διευρύνει τα περιθώρια επιλογής των καταναλωτών και θα τονώσει τον ανταγωνισµό στον τοµέα της προµήθειας ανταλλακτικών. Παρόλα αυτά, λόγω της άµεσης συµβατικής ανάµειξης των κατασκευαστών αυτοκινήτων οχηµάτων στη δωρεάν εξυπηρέτηση, τις ανακλήσεις και τις επισκευές βάσει της εγγύησης, είναι δυνατό, για επισκευές αυτού του είδους, να επιβάλλεται στους εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές η υποχρέωση να χρησιµοποιούν γνήσια ανταλλακτικά τα οποία θα προµηθεύονται από τους κατασκευαστές. 3

4 Περισσότερες δυνατότητες πώλησης αυτοκινήτων σε πελάτες από άλλα κράτη µέλη Ήδη σήµερα, κανένας αντιπρόσωπος δεν µπορεί να παρεµποδιστεί να πωλεί αυτοκίνητα σε καταναλωτές από το εξωτερικό. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται στους καταναλωτές η δυνατότητα να πραγµατοποιούν διασυνοριακές αγορές, ενώ, επί παραδείγµατι, βρετανοί και ιρλανδοί καταναλωτές έχουν µπορέσει να αγοράσουν έτσι οχήµατα µε το τιµόνι στα δεξιά από αντιπροσώπους της ηπειρωτικής Ευρώπης σε χαµηλότερες τιµές. Οι εξαµηνιαίες εκθέσεις της Επιτροπής για τις τιµές των αυτοκινήτων οχηµάτων έχουν επανειληµµένως αποκαλύψει µεγάλες αποκλίσεις στις τιµές των καινούργιων αυτοκινήτων µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ. Μελέτη η οποία εκπονήθηκε πέρυσι για λογαριασµό της Επιτροπής κατέληγε στο συµπέρασµα ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν είναι δυνατό να αποδοθούν αποκλειστικά και µόνο σε διαφορές της φορολογικής επιβάρυνσης 2. Συνεπώς, προβλέπεται να καταργηθούν οι τρέχοντες περιορισµοί στους οποίους υπόκεινται οι ενδιάµεσοι αντιπρόσωποι που ενεργούν για λογαριασµό ενός καταναλωτή µε σκοπό την αγορά αυτοκινήτου οχήµατος. Στο µέλλον, τέτοιου είδους αντιπρόσωποι, οι κοινώς λεγόµενοι µεσάζοντες, θα είναι απλώς υποχρεωµένοι να επιδεικνύουν εντολή η οποία να πιστοποιεί ότι ενεργούν για λογαριασµό ενός καταναλωτή. Εξάλλου, οι αντιπρόσωποι που µετέχουν σε ένα σύστηµα επιλεκτικής διανοµής µπορούν να διαφηµίζονται σε ολόκληρη την ενιαία αγορά και να έρχονται σε επαφή µέσω ταχυδροµικών αποστολών ή προσωπικών ηλεκτρονικών µηνυµάτων µε καταναλωτές οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαγορεύεται η επιβολή οποιασδήποτε κύρωσης στους αντιπροσώπους για πωλήσεις αυτής της µορφής. Οι αντιπρόσωποι που µετέχουν σε ένα σύστηµα αποκλειστικής διανοµής µπορούν να προβαίνουν σε ενεργητική προώθηση των προϊόντων προς ανεξάρτητους µεταπωλητές εντός της αποκλειστικής περιοχής που τους έχει ορισθεί, καθώς και να εφοδιάζουν, όταν τους ζητείται, τελικούς καταναλωτές και µεταπωλητές εγκατεστηµένους εκτός της αποκλειστικής τους περιοχής. Οι ενεργές αυτές πωλήσεις εντός της περιοχής και οι αυτόκλητες πωλήσεις εκτός της περιοχής θα δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση του ανταγωνισµού στο πεδίο των τιµών σε ολόκληρη την ΕΕ σε σύγκριση µε το σηµερινό καθεστώς, βάσει του οποίου απαγορεύονται οι ενεργές πωλήσεις στο σύνολό τους εκτός της αποκλειστικής περιοχής, καθώς και οι πωλήσεις προς ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Καταστήµατα πώλησης και σηµεία παράδοσης σε διάφορα κράτη µέλη Τέλος, από την 1η Οκτωβρίου 2005, οι αντιπρόσωποι που ανήκουν σε σύστηµα επιλεκτικής διανοµής θα µπορούν να δηµιουργούν ένα δευτερεύον κατάστηµα πώλησης ή σηµείο παράδοσης σε κάποια άλλη περιοχή της χώρας τους ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, ένας αντιπρόσωπος µε έδρα την Ισπανία, ο οποίος συνήθως πωλεί πολλά οχήµατα σε γάλλους καταναλωτές, θα µπορούσε να κρίνει ως σωστή επιχειρηµατική κίνηση το άνοιγµα ενός καταστήµατος ή ενός σηµείου παράδοσης στη Μασσαλία. Με την κατάργηση της λεγόµενης ρήτρας του τόπου εγκατάστασης δεν θα υφίσταται πλέον εδαφική προστασία για τους αντιπροσώπους ενός δικτύου επιλεκτικής διανοµής. 2 Η µελέτη και άλλο υλικό που αναφέρεται στη διαδικασία αναθεώρησης έχουν δηµοσιευτεί στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής στην ακόλουθη διεύθυνση 4

5 Τα µέτρα αυτά θα συµβάλουν στη διασφάλιση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς έτσι ώστε να µπορούν οι καταναλωτές να εκµεταλλεύονται τις ενίοτε θεαµατικές αποκλίσεις των τιµών που εξακολουθούν να παρατηρούνται µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρµογή Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις συµφωνίες σχετικά µε τη διανοµή αυτοκινήτων οχηµάτων και να εξασφαλίζει ότι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων εφαρµόζουν ορθά τους νέους κανόνες τόσο στην αγορά πώλησης όσο και στην αγορά εξυπηρέτησης µετά την πώληση. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ κατασκευαστών και αντιπροσώπων, η Επιτροπή θα λάβει όλα τα αναγκαία νοµικά µέτρα ώστε να ωφελούνται στο έπακρο οι καταναλωτές από το νέο κανονισµό σχετικά µε τη διανοµή αυτοκινήτων οχηµάτων. 5

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1400/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιουλίου 2002 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 81 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 203/30 1.8.2002 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιουλίου 2002 για την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων

Διαβάστε περισσότερα

C 138/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010

C 138/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 C 138/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 Ανακοίνωση της Επιτροπής Συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους κάθετους περιορισμούς σε συμφωνίες για την πώληση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 461/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαΐου 2010 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

P8_TA-PROV(2015)0048 Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I

P8_TA-PROV(2015)0048 Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2015)0048 Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 27 Αυγούστου 2012 Από την έκδοση του νέου κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία των αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 19.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 130/1 ΙΙ (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2005 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 4.7.2001 COM(2001) 274 τελικό ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά το εφαρµοστέο κοινοτικό δίκαιο στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων και τις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.183(Ι)/2004 E.E. Παρ. 1(1) 3289 Ν. 183(Ι)/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Πρώτη έσµη µέτρων για την απελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Θεσπίστηκε το 1992

Διαβάστε περισσότερα

27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/81 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/81 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/81 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την έννοια του επηρεασµούτου εµπορίου των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης (2004/C 101/07)

Διαβάστε περισσότερα

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995»

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Ευρωπαϊκή Επιτροπή XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995 εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Βρυξέλλες Λουξεμβούργο 1996 Δελτίο βιβλιογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2011 COM(2011) 370 τελικό 2011/0172 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 23ης Απριλίου 2008

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 23ης Απριλίου 2008 L 133/66 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.5.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/243 ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Έκθεση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Αξιολόγηση της Πορείας και Προτάσεις Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Θετικός Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΡΘΡΟ. ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ Το παρόν άρθρο αφορά την άρση των κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό σε τέσσερις βασικούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας: Λιανεμπόριο, Επεξεργασία Τροφίμων,

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/23/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ... 2 Σελ. 1 από 54 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ... 2 2. ΔΗΜΌΣΙΑ ΔΙΑΒΟΎΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΈΝΩΝ ΣΧΕΔΊΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΏΝ... 3 2.1. ΔΊΚΤΥΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ... 4 2.2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΆ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ... 7 2.3. ΌΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

Διπλωματική Εργασία Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΑΓΟΡΑ της ΜΑΛΒΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) 1 Πρόλογος Το παρόν Κείµενο ηµόσιας ιαβούλευσης έχει ετοιµαστεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 2.9.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα