Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ. Εισήγηση του Ιωάννου Α. Βαρότσου, δικηγόρου, στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων (ΔΣΑ) την

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ. Εισήγηση του Ιωάννου Α. Βαρότσου, δικηγόρου, στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων (ΔΣΑ) την 26.03."

Transcript

1 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ Εισήγηση του Ιωάννου Α. Βαρότσου, δικηγόρου, στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων (ΔΣΑ) την Χαιρετισμοί, ευχαριστίες Είναι προφανές για το εκλεκτό ακροατήριο, ότι το θέμα που πρόκειται να εισηγηθώ έχει τεράστια ευρύτητα, με συνέπεια, η περιήγηση που θα προβώ σε αυτό επιβάλλεται να είναι προσαρμοσμένη στα χρονικά πλαίσια, μέσα στα οποία μου προσφέρεται το βήμα αυτό. Άλλωστε, και χρονικά το ζήτημα των σχέσεων πολιτικής και διοικητικής δικονομίας έχει μακρά ιστορία, αφού από τη μελέτη διαπίστωσα ότι συγκεκριμένες εκφάνσεις του έχουν απασχολήσει τους συγγραφείς ήδη από πολλών ετών (1929) 1, τοσούτω μάλλον καθόσον επί έτη οι άλλοτε διαφορές «αμφισβητουμένου διοικητικού» επιλύοντο σύμφωνα με την τότε Πολιτική Δικονομία. Ιστορικά, στο πλαίσιο της προσέγγισης τις επιρροής του ΚΠολΔ στην διοικητική δίκη οφείλω να αναφερθώ στην ανακοίνωση της Αντιπροέδρου του ΣτΕ ε.τ. κας Αθανασίας Τσαμπάση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων την προς τιμήν του Ακαδημαϊκού Καθηγητού αειμνήστου Γ. Μητσόπουλου. Θέμα της ήταν «Επίδραση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στο δίκαιο των διοικητικών διαφορών» που έχει δημοσιευθέι στην Ελληνική Δικαιοσύνη του Όμως «τα πάντα ρει»: τόσο οι νομοθετικές παρεμβάσεις, όσο και η νομολογιακή μεταχείριση του αστικού δικονομικού δικαίου από το ΣτΕ και τα Διοικητικά Δικαστήρια, στην οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια, προδίδει τη διαχρονική ενάργεια που χαρακτηρίζει το ζήτημα της εφαρμογής των κανόνων της πολιτικής δικονομίας από τα δικαστήρια αυτά. Σχετικά προθύστερα παρατηρώ, έστω με κάποια επιφύλαξη, ότι αντίστροφα, καταγραφή νομοθετικών ρυθμίσεων στον ΚΠολΔ ή νομολογιακών λύσεων των πολιτικών δικαστηρίων με ανάλογη εφαρμογή κανόνων της Διοικητικής Δικονομίας δεν υφίσταται. 1 Δ. Παπασταθόπουλος, Θέματα διοικητικού δικονομικού δικαίου, τόμοι δύο 1929 και 1932, αναφορά από Βελισσάριο Καράκωστα: Η αναγκαιότητα συνταγματικής τομής στην αναιρετική διαδικασία, ΔΦΝ 2001, Τ. 43/1

2 Επειδή, ως γνωστόν, η διοικητική δίκη διέπεται ουσιαστικά από δύο δικονομίες, την δικονομία των ακυρωτικών διαφορών του πδ 18/1989 (εφεξής το «πδ 18») και την δικονομία των διοικητικών διαφορών ουσίας, δηλαδή τον ΚΔΔ, προτείνω η ανάπτυξη της εισηγήσεώς μου να γίνει, μετά από μία σύντομη εισαγωγή, σε τρία μέρη: π ρ ώ τ ο ν η εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από το ΣτΕ και τα τον Ακυρωτικό Σχηματισμό των Διοικητικών Εφετείων, δ ε ύ τ ε ρ ο ν η εφαρμογή διατάξεων του ΚΠολΔ στις διοικητικές διαφορές ουσίας και τ ρ ί τ ο ν η αναζήτηση σημαντικών, κατά την άποψη του ομιλούντος, ομοιοτήτων ή και διαφορών μεταξύ διατάξεων του ΚΔΔ και του ΚΠολΔ. Εισαγωγή Όπως είναι γνωστό, η διάκριση μεταξύ ιδιωτικών και διοικητικών διαφορών γίνεται στο άρθρο 94 του Συντάγματος του 1975, του οποίου η αναθεώρησή το 2001 το τροποποίησε στο σύνολο του. Έτσι με την τροποποίηση της παρ. 1 αυτού καταργήθηκε η κατανομή των διαφορών μεταξύ του ΣτΕ και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, βάσει της διακρίσεως σε ακυρωτικές διαφορές, που υπήγοντο αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του ΣτΕ, με εξαίρεση τις διαφορές που είχαν υπαχθεί ήδη στα Διοικητικά Εφετεία με το ν. 702/1977, και διοικητικές διαφορές ουσίας, οι οποίες υπήγοντο στα διοικητικά δικαστήρια 3. Η αναφορά στους λόγους της κατάργησης αυτής δεν είναι αντικείμενο της παρούσης εισηγήσεως, αλλά οι επακολουθείσασες νομοθετικές ρυθμίσεις, με τις οποίες έχουν αφαιρεθεί σωρεία ακυρωτικών διαφορών από το ΣτΕ και έχουν υπαχθεί στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, οφείλεται σε μία προφανή εξήγηση: την ελάφρυνση του ΣτΕ από τον υπερβολικό φόρτο, με αμφίβολη όμως την αποτελεσματικότητα του μέτρου. Παρά ταύτα, η συνταγματική αυτή τροποποίηση δεν επηρέασε την πολύ βασική διάκριση μεταξύ ακυρωτικών διαφορών και διοικητικών διαφορών ουσίας ούτε βοήθησε στην επίλυση του «χρονίζοντος» προβλήματος, δηλαδή 3 Ν. Χατζητζανής: Ερμηνεία κατ άρθρον Κώδικος Διοικητικής Δικονομίας, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, 2002, σ

3 του χαρακτηρισμού μιας διοικητικής διαφοράς ως ακυρωτικής ή ουσίας. Έτσι, αν το ζήτημα της φύσης μιας διαφοράς που αναφύεται δεν έχει επιλυθεί οριστικά ή δεν έχει υπαχθεί σε μία από τις δύο δικαιοδοσίες, θα συνεχίζεται η ad hoc αναζήτηση της φύσης της διοικητικής διαφοράς ως ακυρωτικής ή ως ουσίας και η συνεπακόλουθη αναζήτηση του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου. Ούτε όμως πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι δεν έχει εκλείψει η αναζήτηση του δικαιοδοτούντος δικαστηρίου, πολιτικού ή διοικητικού, λόγω του προβληματισμού που μερικές φορές αναφύεται γύρω από την φύση της διαφοράς ως πολιτικής ή διοικητικής. Τα Συντάγματα ουδέποτε έταμαν ρητά τα ζητήματα αυτά, πολύ δε λιγότερο οι σχετικοί νόμοι από ιδρύσεως του Ελληνικού Κράτους, τόσο για το ΣτΕ, όσο και για τα διοικητικά δικαστήρια. Το ΣτΕ ιδρύεται για πρώτη φορά με το β.δ. της 3/6 Απριλίου 1833, είχε δε υποστεί περιοδικές εκλείψεις έως το Από την 17 η Μαΐου 1929 και μετά τούτο λειτουργεί αδιάλειπτα. Τα διοικητικά δικαστήρια συνιστώνται ως «πρωτόκλητα» διοικητικά δικαστήρια με το β.δ. της 9 ης Ιουλίου 1838, διέρχεται δε η ύπαρξή τους ποικίλες διακυμάνσεις έως την οριστική καθύδρισή τους, αρχικά ως φορολογικών δικαστηρίων με το ν.δ. 3845/1958, υπό την ισχύ του άρθρου 82 παρ. 2 του Σ 1952, και την αδιάλειπτη από 1 ης Μαρτίου 1962 λειτουργία τους (σήμερα 50 χρόνια). Η μετονομασία των φορολογικών δικαστηρίων σε διοικητικά δικαστήρια έγινε με το άρθρο 94 του Σ 1975 και της κάτω από αυτό ερμηνευτικής δηλώσεως, ότι δηλαδή «Ως τακτικά διοικητικά δικαστήρια νοούνται μόνο τα τακτικά φορολογικά δικαστήρια που έχουν συσταθεί με το νομοθετικό διάταγμα 3845/1958». Περαιτέρω, οι παρ. 3 και 4 του αναθεωρημένου το 2001 άρθρου 94 αφήνουν μεγάλη ευελιξία στον κοινό νομοθέτη προκειμένου να υπαγάγει πολιτικές διαφορές στα διοικητικά δικαστήρια και διοικητικές στα πολιτικά, αν και η τάση είναι «μονόδρομος». Δηλαδή αφαιρούνται υποθέσεις διοικητικής φύσεως από τα πολιτικά και υπάγονται στα διοικητικά δικαστήρια ουσίας ή το ΣτΕ, όπως προδίδει και ο πρόσφατος νόμος 3900/2010 σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις 3

4 κοινοτικού/ενωσιακού ενδιαφέροντος. Με τον τρόπο αυτόν επιδιώκεται η ενιαία εφαρμογή της αυτής νομοθεσίας επί κατηγοριών ομοειδών υποθέσεων 4. Στην μακρόχρονη αυτή ιστορία του ΣτΕ και των διοικητικών δικαστηρίων, όταν αυτά λειτουργούσαν, η διαδικασία ενώπιόν τους διήπετο κατ εξοχήν από τις διατάξεις της το β.δ. της 18/18 Σεπ 1835, από τις διατάξεις της άλλοτε Πολιτικής Δικονομίας και ιδίως από τις ποικίλες τροποποιήσεις του β.δ. έως ότου ο νομοθέτης καταλήξει στον ιδρυτικό νόμο 3713/1928 του σύγχρονου ΣτΕ. Μετά τις τροποποιήσεις που υπέστη και αυτός οι σχετικές με αυτό διατάξεις κωδικοποιήθηκαν στο ν.δ. 170/1973, πρόδρομο του ισχύοντος βδ 18/ Στις δε διοικητικές διαφορές που εκρίνοντο από τα πολιτικά δικαστήρια, ως μόνα τακτικά δικαστήρια έως την ίδρυση και λειτουργία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, εφηρμόζοντο οι διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας, ακόμη και υπό το Σ 1952, αφού το άρθρο 86 προέβλεπε, ότι «θα εξακολουθήσουν να εκδικάζονται από τα τακτικά (δηλαδή τότε τα πολιτικά) δικαστήρια, ως νόμω προτετιμημέναι αι διοικητικαί διαφοραί (αμφισβητουμένου διοικητικού), πλην εκείνων δι ας ειδικοί νόμοι συνιστώσι διοικητικά δικαστήρια». Όπως δε ήδη ανέφερα, με το άρθρο 82 παρ. 2 του Σ 1952 προεβλέπετο για πρώτη φορά η σύσταση των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Η κατάσταση αυτή ουσιαστικά έπαυσε με το νόμο 702/1977 και ιδίως το ν. 1406/1983, με τον οποίο οι διοικητικής φύσεως διαφορές ουσίας υπήχθησαν στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Συμπέρασμα: η Πολιτική Δικονομία έχει μακρά παράδοση εφαρμογής στις διοικητικές διαφορές, τόσο στις ακυρωτικές, όσο και στις διαφορές ουσίας. Η σχέση αυτή «αγάπης» συνεχίζεται έως σήμερα και προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί τόσο στη δικονομία των ακυρωτικών διαφορών του π.δ. 18, είτε ενώπιον του ΣτΕ είτε ενώπιον του Ακυρωτικού Σχηματισμού του Διοικητικού Εφετείου μέσω του άρθρου 4 ν. 702/1977, όσο και κυρίως θα έλεγα στη Διοικητική Δικονομία (ν. 2717/1999) που διέπει από το καλοκαίρι του 1999 τις 4 Ν. Χατζητζανής, οπ. αν. σελ. 53 4

5 διοικητικές διαφορές ουσίας, αλλά και την διοικητική εκτέλεση με τον ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974). Και τούτο κυρίως, όπως επισημαίνεται 5, λόγω της έλλειψης ολοκληρωμένης ρυθμίσεως του αντικειμένου των νομοθετημάτων του διοικητικού δικονομικού δικαίου που οδηγεί στη συμπλήρωσή τους με την μέθοδο της παραπομπής και μάλιστα, αφενός, της αλληλοπαραπομπής μεταξύ διοικητικών δικονομικών νόμων, όπως συμβαίνει ακόμη και σήμερα στον καταργηθέντα κατά τα άλλα Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας 6, αφετέρου, της παραπομπής στον ΚΠολΔ. Σχετικά δε με το θέμα της εφαρμογής του ΚΠολΔ στην διοικητική δίκη, λόγω της μη πλήρους ρυθμίσεως του διοικητικού δικονομικού δικαίου, για την εφαρμογή δικονομικών όρων χωρίς ο νόμος να τους ορίζει, το διοικητικό δικαστήριο εφαρμόζει είτε γενικές αρχές διοικητικού δικαίου που αντλεί κυρίως από τους διοικητικούς νόμους, είτε επικουρικά από τον ΚΠολΔ 7. Και τούτο πέρα από την αναλογική εφαρμογή διατάξεων του ΚΠολΔ σύμφωνα με το άρθρο 40 π.δ.18 ή συγκεκριμένων διατάξεων του ΚΔΔ που θα δούμε πιο κάτω. Συνέπεια τούτου είναι ο ΚΠολΔ να θεωρείται μία, έστω επικουρική, πηγή του διοικητικού δικονομικού δικαίου 89. Βασικά νομοθετικά κείμενα που προϋπήρξαν του ΚΔΔ ήσαν ο Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας που κυρώθηκε με τον ν. 4125/1960 και το π.δ. 341/1978 για τις ασφαλιστικές διαφορές του άρθρου 7 ν. 702/1977. Μία σειρά μεταγενέστερων νόμων πριν τον ΚΔΔ επέφερε μεταβολές σε δικονομικά και διαδικαστικά θέματα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων 10. Αλλά και μετά την ψήφιση του ΚΔΔ οι τροποποιήσεις του είναι ποικίλες, ακόμη και πολύ πρόσφατες. Παρά ταύτα οι ομοιότητες των δύο συστημάτων δικονομικών κανόνων είναι πολλές και θα επιχειρήσω να τις προσεγγίσω συνοπτικά στο τρίτο μέρος της εισηγήσεως αυτής. Σημειώνω εκ των προτέρων, ότι οι αναφορές μου γίνονται στις ισχύουσες διατάξεις, δηλαδή χωρίς αναφορές στις τροποποιήσεις των 5 Π. Δαγτόγλου: Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2012, σελ Ν. 2753/1999 άρθρο 5 7 Π. Δαγτόγλου όπ. Ανωτ. σελ Π. Δαγτόγλου όπ. ανωτ. σελ Βλ. α. Τσαμπάση περί στενής εφαρμογής των διατάξεων του ΚΠολΔ από το ΣτΕ σε «Επίδραση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στο δίκαιο των διοικητικών διαφορών, Δ/ΝΗ 2002, σελ Βλ. Ν. Χατζητζανή, όπ. ανωτ. σελ. 21 επ. 5

6 σχετικών διατάξεων, δεδομένου μάλιστα ότι η κάθε τροποποίηση που έχει επέλθει θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης μελέτης! Μέρος πρώτο: Η εφαρμογή από το ΣτΕ στην ακυρωτική και αναιρετική διαδικασία και από τους Ακυρωτικούς Σχηματισμούς των Διοικητικών Εφετείων των κανόνων της Πολιτικής Δικονομίας και ειδικότερα άρθρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Σπεύδω να σημειώσω, ότι η έρευνα στο Μέρος αυτό της εισηγήσεως περιορίστηκε στην εφαρμογή κανόνων του ΚΠολΔ από το ΣτΕ μέσω του άρθρου 40 πδ 18. Το άρθρο αυτό, το οποίο είναι το τελευταίο του πρώτου κεφαλαίου του πδ 18 με τίτλο «Γενικοί Δικονομικοί Κανόνες», ορίζει: «Κατά τα λοιπά και ιδίως (δηλ. ενδεικτικά) ως προς τις κοινοποιήσεις, τους λόγους εξαίρεσης των δικαστών και των υπαλλήλων της Γραμματείας και τη διαδικασία της εξαίρεσης, τη συγγνώμη συγγένειας, τη διεξαγωγή των συζητήσεων, την ευταξία του ακροατηρίου και την ενέργεια αποδείξεων που τυχόν διατάσσονται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ΚΠολΔ και του Οργανισμού των δικαστηρίων που ισχύουν για τη διαδικασία πολιτικών δικών ενώπιον του Αρείου Πάγου». Αν και η έρευνά μου δεν επεκτάθηκε στη νομολογία του ΕλΣυν, αξίζει να σημειωθεί, ότι όσον αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων του ΚΠολΔ από αυτό, το άρθρο 123 του π.δ. 1225/1981 ορίζει: «Για κάθε θέμα το οποίο δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας». Η λιτότητα και η γενικότητα της διάταξης αυτής σε σχέση με την διάταξη του άρθρου 40 του π.δ. 18 είναι χαρακτηριστική. Στη συνέχεια θα παραθέσω μία καταγραφή της νομολογίας του ΣτΕ, αλλά και του ακυρωτικού σχηματισμού των Διοικητικών Δικαστηρίων, η οποίες εφαρμόζουν διατάξεις του ΚΠολΔ, με συχνή μάλιστα αναφορά και στη νομολογία του ΑΠ. Την παράθεση αυτή θα κάνω ακολουθώντας την κατ αύξοντα αριθμό κατάστρωση των διατάξεων στον ΚΠολΔ. Έτσι: 6

7 Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων απορρίπτεται λόγω της ετεροδικίας της καθ ης αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 ΚΠολΔ 11. Γίνεται δεκτό από το Διοικητικό Εφετείο το αμετάβλητο της αρμοδιότητος, σύμφωνα με το άρθρο 45 ΚΠολΔ, του καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδίου δικαστηρίου σε περίπτωση που μεταβληθούν στην πορεία τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία προσδιορίζουν την αρμοδιότητα. Ας σημειωθεί ότι όμοια διάταξη περιέχει το άρθρο 8 ΚΔΔ. Το ΣτΕ, προφανώς μη δεσμευόμενο ευθέως μέσω της διατάξεως του άρθρου 40 του πδ 18, δεν εφήρμοζε την διάταξη του άρθρου 46 ΚΠολΔ περί αυτεπάγγελτης έρευνας της αρμοδιότητος του δικάζοντος δικαστηρίου και παραπομπής στο αρμόδιο πολιτικό δικαστήριο σε περίπτωση διαπίστωσης της αναρμοδιότητός του και απέρριπτε τις αιτήσεις ακυρώσεως που έπρεπε να είχαν εισαχθεί ως διαφορές ουσίας ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Η κατάσταση αυτή, που είχε αποδειχθεί πολύ επικίνδυνη, για όσους ζητούσαν ενώπιον του δικαστική προστασία, ιδίως λόγω του κινδύνου απώλειας της προθεσμίας ασκήσεως του ενδίκου βοηθήματος, ήρθει με το άρθρο 34 ν. 1968/1991. Η διάταξη αυτή δεν αφορά μόνο την έρευνα από το ΣτΕ της αρμοδιότητός του και την τυχόν παραπομπή της υπόθεσης στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο της ουσίας ή το ακυρωτικό Εφετείο, αλλά και αντιστρόφως την έρευνα και παραπομπή από τα δικαστήρια της ουσίας προς κατώτερου ή ανώτερου βαθμού δικαστήριο, ακόμη και το ΣτΕ, με τις διακρίσεις της διάταξης ως προς την δεσμευτικότητα της παραπεμπτικής απόφασης. Εξοικονομώντας χρόνο, σημειώνω ήδη ότι όμοια διάταξη απαντάται στο άρθρο 12 ΚΔΔ, η οποία μάλιστα προβλέπει την παραπομπή υποθέσεως λόγω αρμοδιότητος ακόμη και στο ΕλΣυν, πράγμα που δεν κάνει το άρθρο 34 ν. 1968/1991που μόλις ανέφερα. Η αποδοχή της αποφάσεως αυτής από το ΕλΣυν δεν ερευνάται στην εισήγηση αυτή. Οι αποφάσεις παραπομπής του διοικ. Πρωτοδικείου και του διοικ. Εφετείου δεν υπόκεινται αυτοτελώς σε έφεση (αρθ. 12 παρ. 2 και 3 ΚΔΔ). Σπουδαία όμως τομή έκανε ο νομοθέτης με τη 11 ΣτΕ Ασφ. 112/2207 7

8 διάταξη του άρθρου 41 ν. 3658/2008, με την οποία επέτρεψε την εκ νέου άσκηση του ενδίκου βοηθήματος που απορρίφθηκε τελεσίδικα από το πολιτικό ή το διοικητικό δικαστήριο λόγω ελλείψεως δικαιοδοσίας ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου της άλλης δικαιοδοσίας εντός προθεσμίας δύο μηνών από την επίδοση της απορριπτικής αποφάσεως. Στις περιπτώσεις που συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτοεξαιρέσεως ή αιτήσεως εξαιρέσεως δικαστού ή γραμματέως εφαρμόζονται οι διατάξεις ων άρθρων 52 επ. ΚΠολΔ και η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη σε περίπτωση που διαπιστωθεί μετά τη συζήτηση της υποθέσεως ότι μέλος της συνθέσεως είχε συμμετάσχει στη σύνθεση του ΔΕΦΑ που εξέδωσε την εκκαλουμένη 12. Σχετικά έχει κριθεί ότι η αίτηση εξαιρέσεως από διάδικο πρέπει να υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 και 2 που ρυθμίζει τα περί καταθέσεως δικογράφου, διότι με την αίτηση αυτή δημιουργείται παρεμπίπτουσα δίκη απολήγουσα στη έκδοση παρεμπίπτουσας αποφάσεως που δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση 13. Η ικανότης του είναι διάδικος και του παρίστασθαι επί δικαστηρίου κρίνεται από το ΣτΕ με εφαρμογή των άρθρων 62, 63, 64 και 66 ΚΠολΔ 14. Να σημειώσω εδώ ότι είχε τεθεί παλαιότερα το θέμα του κατά πόσον οι ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων έχουν την ικανότητα να είναι διάδικοι. Το ΣτΕ, παρά την ρητή θετική ρύθμιση του ζητήματος αυτού από το άρθρο 62 ΚΠολΔ, το έλυσε θετικά και με πάγια πλέον νομολογία με την επίκληση του άρθρου 47 παρ. 1 του π.δ. 18, αναγνωρίζοντας στη ένωση αυτή, όπως και στη κοινοπραξία, ως προσωρινή αυτοτελή ένωση προσώπων, το έννομο συμφέρον να ασκούν αίτηση ακυρώσεως, υπό την προϋπόθεση ότι ο νόμος τις αναγνωρίζει ως φορείς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 15. Ας σημειωθεί ότι η διάταξη του άρθρου 23 ΚΔΔ αναγνωρίζει ρητά την ικανότητα διαδίκου και την δικανική ικανότητα στις ενώσεις προσώπων (ΚΔΔ 23 και 25) /2009, 1573/2009, 1571/ /2002, 1539/1995, 2408/ / Ολ. 2302/95, Ολ. 2059/2009, Ολ. 2201/2010 κ.ά. 8

9 Η διαπίστωση ότι το π.δ. 18 δεν περιέχει πρόβλεψη για την άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως σε περιπτώσεις αναγκαστικής ομοδικίας οδήγησε το ΣτΕ στην εφαρμογή των περί αναγκαστικής ομοδικίας διατάξεων του ΚΠολΔ που ισχύουν ενώπιον του ΑΠ ήτοι των άρθρων 75 παρ. 2, 76 παρ. 1 και 4, 110 παρ. 2, 558 ΚΠολΔ 16. Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων αυτών και της παραλήψεως του Δημοσίου να κοινοποιήσει 20 ημέρες προ της μετ αναβολή συζητήσεως της αναιρέσεως την πράξη προσδιορισμού δικασίμου με αντίγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως, που είχε παραλείψει και πριν την πρώτη δικάσιμο, υπογραμμίζω την μάλλον υπερβολική πρόνοια του ΣτΕ υπέρ του Δημοσίου με το να παραπέμψει αυτό την υπόθεση στην 7μελή σύνθεση λόγω σπουδαιότητος του ζητήματος των συνεπειών της παραλείψεως του αναιρεσείοντος Δημοσίου να προσεπικαλέσει την κατ αναίρεση δίκη αναγκαστική ομόδικό του. Με την απόφαση αυτή 17 αποφεύχθηκε η απόρριψη της αιτήσεως αναιρέσεως του Δημοσίου ως απαράδεκτης σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 π.δ. 18. Δεδομένου ότι το πδ. 18 περιλαμβάνει την διάταξη του άρθρου 27 για την παροχή πληρεξουσιότητος, το ζήτημα της ισχύος της γενικής πληρεξουσιότητος για την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως ή αναιρέσεως, καθώς και της χρονικής διάρκειας της πληρεξουσιότητος κρίνονται από το ΣτΕ υπό το φως της διατάξεως του άρθρου 97 του ΚΠολΔ 18. Προκειμένου το ΣτΕ να παρακινήσει τη Διοίκηση να αποφύγει την άσκηση προφανώς αστήρικτων ενδίκων βοηθημάτων, υπό την έννοια ότι, κατά παγιωμένη νομολογία του, το τιθέμενο ζήτημα έχει λυθεί και το ένδικο βοήθημα απορρίπτεται ή ότι ο νόμος δεν επιτρέπει την άσκηση του ενδίκου βοηθήματος, όπως την άσκηση δεύτερης αιτήσεως ακυρώσεως κατά της ιδίας πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, το ΣτΕ επανειλημμένως επιβάλλει αυτεπαγγέλτως στην αιτούσα ή αναιρεσείουσα Διοίκηση την ποινή τάξεως του άρθρου Επίσης επιβάλλονται όχι σπάνια η , 161/2013, 3145/2010, 2096/11, 1905/ / /2011, 1594/2011, 2693/2011, 281/2009, 743/ /2010, 1714/2010, 2314/2010, 2316/2010, 2952/2010 κ.ά 9

10 διαγραφή εξυβριστικών φράσεων κατ άρθρο 205, όπως φράσεων καταφρονητικών για το κύρος του εκδόσαντος την αναιρεσιβαλλομένη απόφαση δικαστηρίου ή μέλους του 20, απορρίπτεται όμως το αίτημα διαγραφής όταν οι φράσεις των οποίων ζητείται η διαγραφή είναι αναγκαίες για τη θεμελίωση της πραγματικής και νομικής βάσης του λόγου ακυρώσεως (π.χ. «ιδιαίτερη εύνοια προς την παρεμβαίνουσα και ιδιαίτερη εχθρότητα προς τον αιτούντα»). Επίσης επιβάλλεται όχι σπάνια η ποινή τάξεως του άρθρου 206 ΚΠολΔ, είτε αυτοτελώς είτε, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, σωρευτικά με την ποινή του άρθρου 116 ΚΠολΔ 21. Αξίζει να αναφερθεί εδώ η επιβολή με απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων 22 ποινής του άρθρου 116 ΚΠολΔ 500,00 σε βάρος της Περιφέρειας Αττικής διότι αυτή, παρά τον επείγοντα χαρακτήρα της σχετικής διαδικασίας, παρέλειψε να αποστείλει στο ΣτΕ τον φάκελο της Διοίκησης, παρά το ότι είχε προηγουμένως αναβληθεί η συζήτηση της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων προκειμένου ν αποσταλεί ο φάκελος. Προσφάτως το ΣτΕ έχει κάπως μειώσει τις ποινές, δηλαδή από 700,00 που επέβαλε σε 500, προφανώς λόγω της δυσμενούς δημοσιονομικής καταστάσεως Αγνοώ αν τις ποινές αυτές η Διοίκηση τις πληρώνει. Αν τούτο συνέβαινε, θα ήταν ευεργετικό πρώτα για το ΣτΕ, λόγω τις πιθανής και με τον τρόπο αυτόν αποσυμφόρησής του. Όμως απόφαση του ΣτΕ 23 έχει διατυπώσει αποκλίνουσα άποψη από την ανωτέρω κρατούσα νομολογία: έχει γίνει δεκτό ότι σε περίπτωση άσκησης προφανώς αβάσιμης αίτησης εν γνώσει της αναληθείας και κατά παράβαση των χρηστών ηθών, δεν επιβάλλεται η ποινή του άρθρου 205 αλλά διπλασιάζεται το παράβολο του άρθρου 36 παρ. 4 του π.δ. 18 που προβλέπεται για την άσκηση προφανώς απαραδέκτου ή αβασίμου ενδίκου μέσου. Ο ν. 3900/2010 την ποινή του πολλαπλασίου παραβόλου αύξησε έως το 20πλάσιο! Αντίθετα ο Άρειος Πάγος δεν επιβάλλει αυτεπαγγέλτως τις ποινές τάξεως και κατά κανόνα / /2012, 2910/2012, 1224/2011, 131/2011, 97/ / /

11 απορρίπτει σχετικά αιτήματα που υποβάλλονται από τους διαδίκους, κρίνοντας δικαιολογημένη της άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως 24. Σημειώνω ότι αντίστοιχες διατάξεις περιέχει και ο ΚΔΔ στα άρθρα 42 και 43. Ποιο κάτω θα δούμε μία νέα συνέπεια της παραβατικής συμπεριφοράς της Διοίκησης απέναντι στο ΣτΕ. Σε ό,τι αφορά στο κύρος, τις συνέπειες της έγκυρης κοινοποίησης και τις συνέπειες της παράλειψης ή της ελλειπούς κοινοποίησης (στο πδ 18 χρησιμοποιείται ο όρος αυτός αντί του όρου «επίδοση», τον οποίο όμως χρησιμοποιεί ο ΚΔΔ) ή της θυροκόλλησης 25 πράξεων της Διοικήσεως ή δικαστικών αποφάσεων, καθώς και για τις επιδόσεις σε αγνώστου διαμονής το ΣτΕ εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 122 επ. ΚΠολΔ. Έτσι η αφετηρία της προθεσμίας των 60 ημερών για την άσκηση αναιρέσεως ή εφέσεως αρχίζει από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης και όχι από την αποστολή της ή την υποβολή της με αριθμό πρωτοκόλλου 26. Ειδικά δε σε περίπτωση επιδόσεως σε αγνώστου διαμονής, η επίδοση, έστω και αν έχουν γίνει οι δημοσιεύσεις στις εφημερίδες που ορίζει ο εισαγγελέας, κρίνεται έγκυρη εφόσον βεβαιώνεται από τον δικαστικό επιμελητή ότι καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια για την ανεύρεση του προς ον η επίδοση και αυτός δεν κατέστη δυνατόν να ανευρεθεί στην διαμονή του ή την κατοικία του 27. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί η εξής διαφορά μεταξύ της αναιρετικής δίκης στον ΑΠ και της αναιρετικής δίκης ενώπιον του ΣτΕ. Το άρθρο 21 παρ. 4 του πδ 18 προβλέπει, ότι αν η πράξη ορισμού δικασίμου με το αντίγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως δεν επιδοθεί ή δεν επιδοθεί εγκύρως στον προς ον, το δικαστήριο αναβάλλει αυτεπαγγέλτως άπαξ τη συζήτηση για εύλογο χρόνο προκειμένου να γίνουν έγκυρες κοινοποιήσεις, οι οποίες αν δεν έχουν γίνει έως την μετ αναβολή δικάσιμο ή ο αναιρεσίβλητος δεν παραστεί, η αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται ως απαράδεκτη 28. Μπορεί όμως το δικαστήριο, σε περίπτωση που οι κοινοποιήσεις δεν κατέστησαν δυνατές, εκτιμώντας 24 ΑΠ 1230/2003, 110/2008, 1997/2008, 738/ ΣτΕ 2187/ /2012, 2388/2008, 993/ /2012, 1188/2012, 1866/2011, 398/2005 κ.ά /2011, 1905/

12 τις δυσχέρειες της κοινοποίησης, να αναβάλλει περαιτέρω την συζήτηση με αίτημα του αναιρεσείοντος. Τη διάταξη του άρθρου 575 ΚΠολΔ που επιτρέπει την αναβολή της συζητήσεως για μία μόνο φορά, με δυνατότητα και δεύτερης αναβολής, θεωρώ ευρύτερη, αφού δεν περιορίζει τους λόγους αναβολής. Είναι όμως αυστηρότερη στο ότι ο ΑΠ δεν υποχρεούται να αναβάλλει άπαξ την συζήτηση αν δεν εχώρισε ή δεν εχώρισε έγκυρη επίδοση της αιτήσεως αναιρέσεως με ορισμό δικασίμου. Το ΣτΕ έχει απασχολήσει και η κοινοποίηση σε χώρα εκτός ΕΚ της πράξεως του Προέδρου του Τμήματος περί ορισμού εισηγητή και δικασίμου και αντιγράφου της αιτήσεως αναιρέσεως με εφαρμογή της Διεθνούς Συμβάσεως της Χάγης για την επίδοση και κοινοποίηση στο εξωτερικό δικαστικών και εξωδίκων πράξεων που έχει κυρωθεί με το ν. 1334/ Δέχθηκε λοιπόν το ΣτΕ ότι στις περιπτώσεις επιδόσεως σε διάδικο γνωστής διαμονής σε χώρα που μετέχει της Διεθνούς αυτής Συμβάσεως, όπως μετέχει και η Ελλάδα, εφαρμόζονται οι υπερεθνικές διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως που τροποποιούν στις περιπτώσεις αυτές τις διατάξεις των άρθρων 134 και 136 ΚΠολΔ. Ενόψει της διατάξεως του άρθρου 27 παρ. 5 του π.δ. 18, η οποία στα πλαίσια της ακυρωτικής διαδικασίας επιτρέπει την επανασυζήτηση της υποθέσεως σε περίπτωση που ο πληρεξούσιος δικηγόρος εμποδίστηκε να παραστεί κατά τη συζήτηση λόγω κωλύματος ανωτέρας βίας, το ΣτΕ δεν δέχεται την αναλογική εφαρμογή των άρθρων 152 έως 158 ΚΠολΔ περί επαναφοράς των πραγμάτων στη προτέρα κατάσταση, όταν η αποκλειστική προθεσμία που τίθεται στο το άρθρο 27 παρ. 5 για την υποβολή της αίτησης επανασυζήτησης δεν τηρήθηκε 30. εμπειρία μου. Υπό το πρίσμα του άρθρου 159 παρ. 1 ΚΠολΔ έχει γίνει δεκτό ότι σε διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων ν. 2552/1997 η πλημμελής κοινοποίηση της αιτήσεως σε συνυποψήφιο σε διαγωνισμό δημόσιας σύμβασης δεν 29 Ολ. 3486/2000, 3597/2001, 2316/ /2005 σκ. 8 12

13 επάγεται απαράδεκτο της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων όταν δεν προκύπτει δικονομική βλάβη του παρεμβαίνοντος 31. Το ευεργέτημα της πενίας χορηγείται, σύμφωνα με τα άρθρα 194 επ. ΚΠολΔ και όχι σύμφωνα με το ν. 3226/2004, που αφορά τη νομική βοήθεια σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος, διότι δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο από το άρθρο 16 του νόμου π.δ. για την εφαρμογή του νόμου και στις διοικητικές διαφορές 32. Όταν δε το ευεργέτημα χορηγείται πρωτοδίκως, ισχύει και για την αναιρετική δίκη 33. Το πότε δε η δίκη την οποία εισάγει ο αιτούμενος το ευεργέτημα της πενίας θεωρείται «φανερά άδικη» το ΣτΕ ανάγεται στην ερμηνεία της διάταξης από τον ΑΠ 34. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η διάταξη του άρθρου 37 του π.δ. 18 αφορά αποκλειστικά στην απαλλαγή του ενδεούς από τα τέλη και το παράβολο της άσκησης του ενδίκου μέσου, όχι δε από την αμοιβή δικηγόρου. Το ΣτΕ εφαρμόζοντας τα άρθρα 304 παρ. 2 ΚΠολΔ και 18 παρ. 6 του Κώδικα περί Οργανισμού των Δικαστηρίων (ν. 1756/1988) που ορίζει ότι η συνεδρίαση μπορεί να διακοπεί και για ημέρα που είναι αργία, έκρινε ότι είχε παρέλθει η ετήσια προθεσμία από την δημοσίευση της αποφάσεως σε ημέρα αργίας, επειδή αυτή δεν είχε κοινοποιηθεί 35. Το ΣτΕ διατάσσει την επανάληψη της διαδικασίας κατ άρθρο 307 ΚΠολΔ, λόγω παρόδου χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου του ευλόγου κατά το οποίο δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί η διάσκεψη λόγω αναρρωτικής αδείας του εισηγητή της υπόθεσης 36 ή λόγω θανάτου του εισηγητού 37. Γίνεται δεκτό ότι η αυτοτελώς υποβαλλομένη αίτηση ανακλήσεως δημοσιευθείσης αποφάσεως του ΣτΕ (επρόκειτο περί παραπομπής στο ΔΕΚ προδικαστικού ζητήματος) δεν μπορεί να ασκείται αυτοτελώς σύμφωνα με το άρθρο 309 ΚΠολΔ, αλλά μόνον κατά τη νέα συζήτηση της υποθέσεως / /2010, 1396/2010, 1195/ / / / / / /

14 Η αποδεικτική ισχύς των πρακτικών της δίκης βασίζεται στο άρθρο 312 ΚΠολΔ. Η διάταξη του άρθρου 336 παρ. 2 ΚΠολΔ εφαρμόζεται προκειμένου το ΣτΕ να λάβει υπόψη πραγματικά γεγονότα που στοιχειοθετούν το έννομο συμφέρον του αιτούντος για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως, όταν έχει διαπιστωθεί αυτό με προηγούμενη απόφαση του δικαστηρίου ή προκύπτει από στοιχεία του φακέλου 39. Στην ακυρωτική δίκη ενώπιον του ΣτΕ το πδ δεν προβλέπει ως αποδεικτικό μέσο την ομολογία, την οποία θεωρώ, αν γίνει, ότι τούτο θα την λάβει υπόψη και εκτιμήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΠολΔ. Πλην όμως η παρ. 3 του άρθρου 24 πδ 18 υπέστη μία λίαν σηματική τροποποίηση με το άρθρο 43 ν. 4055/2012: το ΣτΕ μπορεί να συναγάγει τεκμήριο ομολογίας από την μη αποστολή του φακέλου από την Διοίκηση κατά την μετ αναβολή εκδίκαση της υποθέσεως, αν η αναβολή ωφείλετο στην ίδια αιτία. Η ισχύς της διατάξεως αυτής άρχισε την Με την διάταξη αυτή καθίσταται πλέον αποτελεσματική για την επιτάχυνση της δίκης η μέχρι τότε νομολογία του ΣτΕ, το οποίο ερμηνεύοντας την διάταξη του άρθρου 24 πδ 18 περί πειθαρχικής ευθύνης των υπαλλήλων της Διοικήσεως λόγω της καθυστερημένης ή της μη αποστολής του φακέλου, σε συνδυασμό με τα άρθρα 20 παρ. 1 και 95 παρ. 1 του Σ/τος, είχε καταλήξει στη θέση ότι σε περίπτωση που εκδόθηκε και κοινοποιήθηκε στη Διοίκηση προδικαστική απόφαση για την αποστολή του φακέλου και αυτή δεν συμμορφώθηκε, το δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει ως ακριβή την πραγματική βάση των ισχυρισμών του αιτούντος (439/2009-Ασφ). Με τη νέα διάταξη δεν επιβάλλεται η έκδοση και κοινοποίηση προδικαστικής αποφάσεως στη Διοίκηση. Όμως εντυπωσιάζει το γεγονός ότι το άρθρο 129 ΚΔΔ που αφορά στις υποχρεώσεις της Διοίκησης έναντι του επιληφθέντος της υποθέσεως διοικητικού δικαστηρίου δεν υπέστη την ίδια τροποποίηση. Για την αυτεπάγγελτη λήψη υπόψη του αλλοδαπού δικαίου το ΣτΕ έχει προσφύγει στη διάταξη του άρθρου 337 ΚΠολΔ, διατάσσοντας μάλιστα /

15 σχετικά την επανάληψη της δίκης μετά την προσκομιδή της σχετικής τεκμηρίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 254 ΚΠολΔ 40. Το ΣτΕ μέσω του άρθρου 40 έχει εφαρμόσει ποικίλες διατάξεις περί εγγράφων του ΚΠολΔ. Έτσι, το δημόσιο έγγραφο αποτελεί πλήρη απόδειξη κατ άρθρο 438 ΚΠολΔ, εκτός αν προσβληθεί νομίμως ως πλαστό. Σύμφωνα με το άρθρο 454 ΚΠολΔ, δεν λαμβάνονται υπόψη έγγραφα που είναι συντεταγμένα σε γλώσσα άλλη πλην της ελληνικής, εάν δεν συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική 41. Ούτε λαμβάνεται υπόψη φωτοαντίγραφο πληρεξουσίου μη επικυρωμένο για την ακρίβειά του με το έγκυρο 42. Σε περίπτωση προσβολής εγγράφου ως πλαστού επιβάλλεται η τήρηση της διατάξεως του άρθρου 461 ΚΠολΔ 43 και εφαρμόζονται αναλόγως οι επόμενες διατάξεις των άρθρων 462 επ.. Πλην όμως, ο τρόπος αντιμετώπισης της προβολής της πλαστότητος εγγράφου όπως και της ψευδούς βεβαιώσεως ενώπιον του ΣτΕ στην ακυρωτική και αναιρετική δίκη έχει παρουσιάσει διακυμάνσεις 44. Γενικά το ΣτΕ δέχεται ότι η αποδεικτική δύναμη των εγγράφων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΠολΔ έχει γενική εφαρμογή, εκτός εάν υπάρχει ειδική διάταξη που ρυθμίζει ειδικότερα το θέμα. Η αίτηση αναιρέσεως στρέφεται κατά εκείνων που ήσαν διάδικοι στη δίκη στην οποία εκδόθηκε η αναιρεσιβαλλομένη απόφαση ή κατά των καθολικών διαδόχων του, σύμφωνα με το άρθρο 558 ΚΠολΔ. Η απαγόρευση ανακοπής ερημοδικίας ενώπιον του ΣτΕ πηγάζει από την εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 576 ΚΠολΔ 45. Αξίζει να τονιστεί ότι το άρθρο 54 του πδ 18 ορίζει ότι η άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, όπως βέβαια στερείται του αποτελέσματος αυτού και η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως στα πολιτικά δικαστήρια, σύμφωνα με το άρθρο /2012, 3256/ /2006, ΔΕΦΑ 63/ / / Αικ. Γιαλιτάκη: ΕΔΔΔΔ 2006, σελ /2012, 3037/

16 παρ. 1 ΚΠολΔ πρώτο εδάφιο, με τις εξαιρέσεις του δευτέρου εδαφίου. Όμως, η παρ. 2 του άρθρου 565 ΚΠολΔ προβλέπει τις προϋποθέσεις ασκήσεως αιτήσεως αναστολής ενώπιον του ΑΠ μετά την άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως και τις προϋποθέσεις χορήγησής της. Ενόψει της διατάξεως αυτής έχει προταθεί, χωρίς βέβαια αποτέλεσμα, η ανάλογη εφαρμογή της στην αναιρετική δίκη ενώπιον του ΣτΕ μέσω του άρθρου 40 πδ Μία ιδιομορφία της διοικητικής δίκης συνίσταται στο ότι σε αυτήν, σε αντίθεση με το αστικό δικονομικό δίκαιο, δεν επιτρέπεται η «κατ άλμα» αναίρεση (Sprungsrevision) 47. Δηλαδή δεν επιτρέπεται η άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως κατά πρωτόδικης αποφάσεως αφού αφεθεί να παρέλθει άπρακτη η προθεσμία εφέσεως ή παραιτηθεί από την προθεσμία ο διάδικος που έχει έννομο συμφέρον στην άσκησή της 48. Τούτο βέβαια αν η απόφαση δεν είναι εκ του νόμου ανέκκλητη. Αντίθετα, επιτρέπεται η άσκησή αιτήσεως αναιρέσεως κατά αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου που εκδίδονται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Η θέση αυτή του ΣτΕ βασίζεται στη διάταξη του άρθρου 53 παρ. 1 εδ. α του πδ 18, η οποία ορίζει: «Η αίτηση αναιρέσεως ασκείται κατά αποφάσεων που εκδίδονται είτε σε πρώτο και τελευταίο βαθμό είτε τελεσιδίκως κατ έφεση, αναθεώρηση ή αναψηλάφηση». Με άλλες λέξεις, δεν επιτρέπεται η άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως κατά αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου που κατέστησαν τελεσίδικες, αν και υπέκειντο σε έφεση. Με τη ρητή αυτή διάταξη προφανώς δεν χωρεί ανάλογη εφαρμογή των αντιστοίχων διατάξεων του ΚΠολΔ μέσω του άρθρου 40 πδ 18. Μέρος Δεύτερο: Η εφαρμογή του ΚΠολΔ από τα Διοικητικά Δικαστήρια της ουσίας Στον ΚΔΔ δεν περιέχεται η γενική ρήτρα του άρθρου 40 πδ 18 περί αναλογικής εφαρμογής των διατάξεων του ΚΠολΔ. Παρά ταύτα, υπάρχουν 46 Ελ. Λεκέας, ΔΦΝ Τεύχος 2005, σελ Κων. Γιαννόπουλος, ΔΔΙΚΗ 2001, /

17 ελάχιστες διατάξεις που καλύπτουν την έλλειψη ειδικών ρυθμίσεων στον ΚΔΔ με την παραπομπή από αυτόν στην αναλογική εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων του ΚΠολΔ. Τούτο πρέπει μάλλον να αποδοθεί στο γεγονός ότι τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια ασκούν κατ εξοχήν πλήρη δικαιοδοσία, υπό την έννοια ότι κρίνουν επί αιτημάτων καταψήφισης σε χρηματική ή άλλη παροχή, ή αναγνώριση ή αποκατάσταση δικαιωμάτων ή καταστάσεων που αναφέρονται στο δημόσιο δίκαιο, και το δικαστήριο έχει την εξουσία να διαμορφώνει το ουσιαστικό περιεχόμενο του δικαιώματος ή της νομικής κατάστασης 49. Στην σχετική έρευνά που διεξήγαγα εντόπισα τις εξής αναφορές στις διατάξεις του ΚΔΔ σε διατάξεις του ΚΠολΔ, με την επιφύλαξη να υπάρχουν και άλλες: Η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 3 παραπέμπει στις προϋποθέσεις του άρθρου 323 ΚΠολΔ ως προς την δεσμευτικότητα αποφάσεων των αλλοδαπών δικαστηρίων. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 199 ορίζουν ότι οι τελεσίδικες, οι ανέκκλητες και οι προσωρινές εκτελεστές καταψηφιστικές αποφάσεις που άγονται προς εκτέλεση με την άσκηση αγωγής (όχι προσφυγής) αποτελούν τίτλο εκτελεστό κατά το άρθρο 904 ΚΠολΔ, ο δε εκτελεστήριος τύπος περιάπτεται σε αυτές σύμφωνα με το άρθρο 918 ΚΠολΔ. Ως προς δε το επιτρεπτό της αναγκαστικής εκτέλεσης των καταψηφιστικών αποφάσεων και την διαδικασία της εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση των καταψηφιστικών αποφάσεων των πολιτικών δικαστηρίων. Αντίθετα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 199, για τις καταψηφιστικές αποφάσεις υπέρ του Δημοσίου ή άλλου ν.π.δ.δ. έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ΚΕΔΕ, σε συνδυασμό προς την ειδική νομοθεσία που διέπει κάθε νομικό πρόσωπο, εκτός αν καταψηφιστική απόφαση αφορά σε απαίτηση ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 216 και πάλι του ΚΕΔΕ. Όμως και ο ΚΕΔΕ σε σειρά διατάξεών του κάνει παραπομπή σε συγκεκριμένες διατάξεις του ΚΠολΔ στις οποίες θα αναφερθώ σε λίγο. 49 Μωϋσίδης: Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας,

18 Η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 215 ΚΔΔ, η οποία αφορά στις αποφάσεις επί αιτήσεων προσωρινής επιδίκασης απαιτήσεων, παραπέμπει για την εκτελεσή τους στην διάταξη του άρθρου 199 ΚΔΔ, η οποία με τη σειρά της παραπέμπει στη διάταξη του άρθρου 904 ΚΠολΔ. 3) Αντίθετα προς τον ΚΔΔ, ο ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974) περιέχει σειρά διατάξεων που προβλέπουν ή αποκλείουν την αναλογική εφαρμογή του ΚΠολΔ κατά την διοικητική εκτέλεση. Θυμίζω, ότι οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία της διοικητικής εκτελέσεως σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ υπάγονται από την θέση σε ισχύ του Ν. 1406/1983 στα Διοικητικά Δικαστήρια και δικάζονται σύμφωνα με τα άρθρα 216 και 218 ΚΔΔ, εφόσον οι διαφορές αυτές αφορούν στην είσπραξη δημοσίων εσόδων. Αν όμως η αναγκαστική εκτέλεση αφορά σε απαιτήσεις ιδιωτικού δικαίου, οι αναφυόμενες διαφορές υπάγονται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 50. Έτσι: Η παρ. 7 του άρθρου 41 ΚΕΔΕ δεν επιτρέπει την εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 1019 ΚΠολΔ για την ανατροπή της κατασχέσεως, προφανώς για την διαφύλαξη των δικαιωμάτων του δυσκίνητου Δημοσίου. Το άρθρο 45 ορίζει ότι ο πίνακας κατατάξεως συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 974 ΚΠολΔ. Σύμφωνα με το άρθρο 57, οι αναγγελίες των τρίτων όταν τον πλειστηριασμό επισπεύδει το Δημόσιο διέπονται από τις διατάξεις του ΚΠολΔ. Η δε κατάταξη του Δημοσίου μετά από αναγκαστικό πλειστηριασμό, για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις του με τις προσαυξήσεις τους γίνεται στην 5 η σειρά του άρθρου 975 ΚΠολΔ. Με τους νόμους 1653/1986 και 3714/2008 ορίστηκε ότι οι διατάξεις των άρθρων 959 παρ. 1 και 2, 965 παρ. 1 εδ. δ, 972 παρ. 1 εδ. γ, 988 παρ. 1 και 3 του ΚΠολΔ εφαρμόζονται και επί πλειστηριασμών με τον ΚΕΔΕ. Το άρθρο 84 ορίζει ότι οι κοινοποιήσεις του ΚΕΔΕ γίνονται χωρίς ειδική έγγραφη παραγγελία του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου, κατά τις διατάξεις όμως του ΚΠολΔ. 50 ΑΕΔ 5/1989, 8/1989, Α. Τσιρώνας ΕΔΔΔΔ 2007, σελ

19 Τέλος, δε υπάρχει η γενική ρήτρα του άρθρου 89, ότι δηλαδή οι διατάξεις του ΚΠολΔ εφαρμόζονται (ευθέως και όχι αναλόγως), εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του ΚΕΔΕ, με την επιφύλαξη του άρθρου 75 που αφορά στις παραλείψεις και ακυρότητες των πράξεων εκτελέσεως και στον καταλογισμό ευθυνών στον υπεύθυνο γι αυτές υπάλληλο του Δημοσίου. Μέρος τρίτο: Ομοιότητες και διαφορές ΚΠολΔ και ΚΔΔ Η δομή του ΚΔΔ, που εφαρμόζεται στις διοικητικές διαφορές ουσίας (άρθρο 1), δεν είναι όμοια με το ΚΠολΔ, περιέχει δε πολύ ολιγότερες διατάξεις από εκείνες του ΚΠολΔ: 285 άρθρα έναντι 1054 άρθρων. πράγμα που δικαιολογείται κατ εξοχήν από την απουσία στον ΚΠολΔ διατάξεων σχετικών με την αναίρεση και την αναγκαστική εκτέλεση, καθώς και την εκουσία διαδικασία, τα ασφαλιστικά μέτρα και την πληθώρα των ειδικών διαδικασιών και διαιτησίας. Πλην όμως, από την αντιστοίχηση των διατάξεων των δύο Κωδίκων προκύπτει ότι ο ΚΠολΔ είναι συντελεστής εμπνεύσεως του ΚΔΔ. Αν λοιπόν η αναφορά σε διατάξεις του ΚΔΔ όμοιες προς εκείνες του ΚΠολΔ μπορεί να είναι ανιαρή, η ανάδειξη μερικών ουσιαστικών διαφορών μπορεί να αναδειχθεί πλέον ενδιαφέρουσα. Έτσι: 1) Η απόφαση του διοικητικού πρωτοδικείου ή εφετείου για την παραπομπή της υπόθεσης σε άλλο διοικητικό δικαστήριο λόγω αναρμοδιότητας του παραπέμποντος δεν υπόκειται αυτοτελώς σε ένδικο μέσο (άρ. 12 παρ. 3) σε αντίθεση προς τον ΚΠολΔ (άρθ. 46 και 47 ΚΠολΔ). 2) Η πολύ ουσιαστική διαφορά μεταξύ των δύο δικονομικών συστημάτων είναι ότι το αστικό διέπεται από την αρχή της συζητήσεως και κινείται με την πρωτοβουλία των διαδίκων (ΚΠολΔ 106), ενώ στο διοικητικό εφαρμόζεται το εξεταστικό ή ανακριτικό σύστημα και, εφόσον ενεργοποιηθεί με πρωτοβουλία του ενδιαφερομένου, η πρόοδος της διαδικασίας δεν εξαρτάται από την περαιτέρω πρωτοβουλία του, αλλά την πρωτοβουλία του δικαστηρίου (ΚΔΔ αρ. 33). 3) Ως ένδικα βοηθήματα ο ΚΔΔ προβλέπει όχι μόνον την αγωγή, αλλά και την προσφυγή. Η δεύτερη έχει μεγαλύτερο ρόλο στο δίκαιο της διοικητικής 19

20 δικονομίας, αφού μπορεί να έχει διπλό ρόλο: τόσο της ακύρωσης μιας διοικητικής πράξης ή και της διάπλασης μιας κατάστασης δημοσίου δικαίου, όσο και της καταψήφισης του αντιδίκου Δημοσίου ή ν.π.δ.δ. σε παροχή. Στρέφεται δε αυτή κατά των εκτελεστών ατομικών διοικητικών πράξεων ή παραλείψεων, από τις οποίες δημιουργούνται κατά νόμο διοικητικές διαφορές ουσίας (ΚΔΔ 63 επ.). Εδώ υπάρχει ακόμη μία διαφορά με τον ΚΠολΔ: η υποχρεωτικότητα, της προηγούμενης άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής όταν ο νόμος προβλέπει τούτο επί ποινή απαραδέκτου της προσφυγής που θα ακολουθήσει από τον διοικούμενο αν η ενδικοφανής προσφυγή απορριφθεί. Η ενδικοφανής προσφυγή είναι ένα άλλο ακανθώδες θέμα του Διοικητικού Δικαίου. Με την ενδικοφανή και όχι την απλή ιεραρχική προσφυγή, η Διοίκηση καλείται να επανεξετάσει την νομιμότητα και την ουσία της διοικητικής πράξης. Η αγωγή: αυτή είναι το κατ εξοχήν ένδικο βοήθημα για την άσκηση αγωγής αποζημιώσεως κατά του Δημοσίου και των ΟΤΑ από τα άρθρα 105 και 106 του ΕισΝΑΚ. Ρητά δε ορίζει το άρθρο 71 ΚΔΔ ότι η αγωγή είναι απαράδεκτη όταν πρόκειται για αξίωση φορολογικού εν γένει περιεχομένου, Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται μόνο η άσκηση προσφυγής. 4) Η εξουσία του δικαστηρίου επί προσφυγής καταλαμβάνει ιδιαίτερο κεφάλαιο (Κεφάλαιο Γ αρθ. 78 επ. ΚΔΔ), δεδομένου ότι αυτή αποτελεί το κύριο ένδικο βοήθημα ελέγχου της διοικητικής δράσης της Διοίκησης. 5) Ο ΚΔΔ καθιδρύει και αυτός δύο βαθμούς δικαιοδοσίας, δεν περιέχει όμως διατάξεις για την αναιρετική δίκη, αφού αυτές αποτελούν αντικείμενο του πδ 18. Περαιτέρω, το ένδικο μέσο της ανακοπής προβλέπεται και από ΚΔΔ (αρθ. 89 επ.), ενώ η αναψηλάφηση μιάς υπόθεσης ζητείται στην διοικητική δίκη με την αίτηση αναθεώρησης (αρ. 101 επ.). Ρητά δε ορίζεται (ΚΔΔ 88) ότι η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση των ενδίκων μέσων δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα, πλην αν η αναστολή της πράξης ή της απόφασης χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 200 έως 209 που αφορούν στην αναστολή διοικητικών πράξεων και δικαστικών αποφάσεων. Εξαιρούνται οι αποφάσεις που διατάσσουν την επιστροφή, χωρίς ο νόμος να ορίζει τίνος πράγματος, αλλά προφανώς στο πλαίσιο του ν. 2873/2000, η παρ. 3 του άρθρου 19 του οποίου 20

21 προσέθεσε στο άρθρο 88 την διάταξη αυτή, νοείται η επιστροφή εμμέσων φόρων. Στις περιπτώσεις αυτές η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση του ενδίκου μέσου αναστέλλει την εκτέλεση της αποφάσεως σε βάρος του Δημοσίου. 6) Η παρέμβαση μπορεί να είναι κύρια, αλλά μόνο σε περίπτωση αγωγής (αρ. 112), ή πρόσθετη υπέρ διαδίκου σε δίκη επί προσφυγής ή αγωγής (αρ. 113). Αντίθετα στις ακυρωτικές διαφορές του πδ. 18, η παρέμβαση μπορεί να είναι μόνο πρόσθετη υπέρ της διατήρησης του κύρους της προσβαλλομένης διοικητικής πράξεως. Η δε ομοδικία (αρθ. 225 επ.) διακρίνεται σε δυνητική, όχι «απλή» όπως στον ΚΠολΔ (αρθ. 74), και σε αναγκαστική. 7) Ο ΚΔΔ προνοεί με ιδιαίτερο κεφάλαιο για την προδικασία της άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και μέσων (άρθ. 126 επ.). Αυτό δεν αφορά μόνο στην άσκηση της αγωγής, άλλα και της προσφυγής και των ενδίκων μέσων της έφεσης, της ανακοπής και της αναθεώρησης. Να σημειωθεί ότι με το ν. 3900/ 2010 τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 126 και προβλέφθηκε ότι επί ποινή απαραδέκτου της προσφυγής, οι προσφυγές στις φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις πρέπει να επιδίδονται εντός 20 ημερών από την λήξη της προθεσμίας για την άσκηση της προσφυγής, δηλαδή πριν καν οριστεί δικάσιμος γι αυτήν. Το κεφάλαιο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την διοικητική δίκη, δεδομένου ότι ρυθμίζει την πολύ βασική υποχρέωση της Διοίκησης να ενημερώσει εγκαίρως και εγγράφως το Δικαστήριο με την αποστολή του διοικητικού φακέλου σ αυτό για την υπόθεση, και τις συνέπειες της βραδείας ή της μη αποστολής του (αρ. 129), καθώς και το δικαίωμα των διαδίκων να λαμβάνουν γνώση της δικογραφίας, δικαίωμα σημαντικότατο για τον διοικούμενο διάδικο (αρ. 130). Προφανώς η διάταξη αυτή καλύπτει την μη εφαρμογή του συζητητικού συστήματος στην διοικητική δίκη. Συνέπεια του συστήματος τούτου είναι και το ότι οι επιδόσεις του αντιγράφου του εισαγωγικού δικογράφου και της κλήσης για την συζήτηση στους διαδίκους γίνεται με επιμέλεια της γραμματείας του δικαστηρίου και όχι του επισπεύδοντος διαδίκου. Είναι ενδιαφέρον να αναφερθεί εδώ η νέα διάταξη του άρθρου 127 Α που προσετέθη με το άρθρο 60 ν. 4055/2012, με την οποία 21

22 για πρώτη φορά παρέχεται ρητά το δικαίωμα στους διαδίκους να ζητούν την επιτάχυνση προτίμηση της εκδίκασης της υπόθεσης, εάν αυτή δεν έχει συζητηθεί για διάστημα μεγαλύτερο των 24 μηνών από την κατάθεση του εισαγωγικού δικογράφου. Όμως η αίτηση αυτή πρέπει να αφορά μόνο σε ένδικα βοηθήματα και μέσα που ασκήθηκαν μετά την 16 η Σεπτεμβρίου Οι προτιμώμενες αυτές υποθέσεις για διάρκεια μιας 5ετίας δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 1/3 της δικασίμου στην οποία προσδιορίζονται κατά προτίμηση. Μήπως «ώδεινεν όφις και έτεκεν μυν»; Δεδομένου μάλιστα, ότι στην πράξη η υποβολή αίτησης προτίμησης προς τον Πρόεδρο του δικαστηρίου από τον ενδιαφερόμενο διάδικο, κυρίως τον αντίδικο του Δημοσίου, ήταν γνωστή και παραδεκτή μέθοδος επιτάχυνσης της διαδικασίας αν η αίτηση εγίνετο δεκτή. 8) Κατά τον ΚΔΔ το δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν οι διάδικοι έχουν κλητευθεί, με συνέπεια η απουσία του νόμιμα κλητευθέντος διαδίκου να μη κωλύει την πρόοδο της δίκης (αρ. 135). 9) Μεταξύ των δύο Κωδίκων η διαδικασία της αποδείξεως και η αξιολόγηση της από το δικαστήριο διαφέρει (αρ. 144 επ.). Κατ αρχάς, τα αποδεικτικά μέσα είναι η αυτοψία, η πραγματογνωμοσύνη, τα έγγραφα, η ομολογία του ιδιώτη διαδίκου, οι εξηγήσεις των διαδίκων οι μάρτυρες και τα δικαστικά τεκμήρια. Η απόδειξη στη διοικητική δίκη, ακόμη και με μάρτυρες γίνεται προαποδεικτικά, τα δε έγγραφα και οι ένορκες βεβαιώσεις πρέπει να κατατίθενται στο δικαστήριο έως την παραμονή της πρώτης συζητήσεως (αρ. 150). Πάντως το δικαστήριο μπορεί να διατάξει αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση διαδίκου συμπληρωματική απόδειξη. Στο σύστημα του ΚΔΔ ισχύει ο κανόνας της ελεύθερης εκτίμησης των αποδείξεων, εκτός αν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά. Η διάταξη του άρθρου 155 «Αναζήτηση στοιχείων Εντολή επανελέγχου» είναι το έντονο σημάδι της εφαρμογής του εξεταστικού συστήματος στη διοικητική δίκη. Με τη διάταξη αυτή χορηγείται στο δικαστήριο ευρεία εξουσία για ενέργειες προς την Διοίκηση για την ανεύρεση της αλήθειας. Ελλείπει δε το τεκμήριο της ομολογίας από την ερημοδικία διαδίκου. Είναι απορίας άξιο πώς η με την διάταξη του άρθρου 43 ν. 22

23 4055/2012 ππυ τροποποίησε την παρ. 3 του άρθρου 24 πδ 18 δεν τροποποιήθηκε και ο ΚΔΔ αντίστοιχα, ώστε να ισχύσει και σ αυτόν η «τιμωρητική» ομολογία της Διοίκησης που ήδη αναφέραμε. Ως προς την απόδειξη δια μαρτύρων, ο ΚΔΔ προνοεί και την εξέταση μαρτύρων επ ακροατηρίου ή ενώπιον εισηγητή δικαστή αυτεπαγγέλτως ή με πρόταση του διαδίκου, η οποία όμως πρέπει να περιέχεται είτε στο αρχικό δικόγραφο είτε στο δικόγραφο των προσθέτων λόγων είτε με αίτηση που κατατίθεται στη γραμματεία προ 5 ημερών. Ως προς τα έγγραφα, η ρυθμίσεις του ΚΔΔ είναι περιορισμένες σε σχέση με εκείνες του ΚΠολΔ, όπως π.χ. στην προσβολή εγγράφου ως πλαστού, για την οποία ο ΚΔΔ περιέχει μόνο μία διάταξη, του άρθρου 176. Και το μεν ΣτΕ, όπως είδαμε, μέσω του άρθρου 40 του πδ 18, μπορεί να κάνει ευρεία χρήση των ρυθμίσεων του ΚΠολΔ. Ο τακτικός διοικητικός δικαστής όμως; 10) Και ας έλθουμε σε ένα από τους όρους φετίχ της πολιτικής δικονομίας: το δεδικασμένο. Τούτο δεν καταλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο, όπως το 11 ο Κεφάλαιο (αρ. 321 επ.) του ΚΠολΔ. Αντίθετα κατατάσσεται στο Κεφάλαιο Ε του ΚΔΔ «Συνέπειες των αποφάσεων». Θεωρώ ότι τούτο δικαιολογείται από το γεγονός ότι η πρώτη συνέπεια που αναφέρεται στο Κεφάλαιο αυτό (άρ. 196), δηλαδή ότι οι αποφάσεις με τις οποίες απαγγέλλεται η ακύρωση ή η τροποποίηση εκτελεστής διοικητικής πράξης ή η ακύρωση παράλειψης οφειλόμενης ενέργειας της ισχύουν έναντι όλων. Είναι μία συνέπεια της αρχής του κράτους δικαίου και της υποχρέωσης της νόμιμης δράσης της Διοίκησης που αφορά το σύνολο των διοικουμένων ή ευρύ κύκλο αυτών. Με άλλες λέξεις, στη διοικητική δίκη, η erga omnes ισχύς της αποφάσεως έχει μεγαλύτερη σημασία από το δεδικασμένο από το οποίο δεσμεύεται περιορισμένος κύκλος προσώπων. Κατά τα λοιπά το δεδικασμένο, σύμφωνα με το άρθρο 197 ΚΔΔ, παράγεται, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν υπόκεινται σε ανακοπή ερημοδικίας,, από τις τελεσίδικες και ανέκκλητες αποφάσεις ως προς το ουσιαστικό και δικονομικό, διοικητικής φύσεως ζήτημα που κρίθηκε με αυτές, εφόσον τούτο τελεί σε άμεση και αναγκαία συνάρτηση προς το συμπέρασμα που με τις ίδιες έγινε δεκτό. Δεδικασμένο δημιουργείται και όταν 23

24 το ζήτημα αυτό κρίθηκε παρεμπιπτόντως, αν το δικαστήριο ήταν καθ ύλην αρμόδιο προς τούτο και εφόσον η απόφασή του γι αυτό ήταν αναγκαία προκειμένου τούτο να αποφανθεί για το κύριο ζήτημα. Δηλαδή στον ΚΔΔ συμπυκνώνονται σε μία διάταξη οι διατάξεις των άρθρων 321 και 331 ΚΠολΔ. Κατά τα λοιπά στις λιτές και σύντομες διατάξεις των επομένων παραγράφων του άρθρου 197 περιέχονται σχεδόν όλες οι λοιπές ρυθμίσεις του ΚΠολΔ. Και στη διοικητική δικονομία γίνεται διάκριση των αποφάσεων σε ανέκκλητες, τελεσίδικες και αμετάκλητες. Ανέκκλητες είναι αυτές που από την έκδοσή τους δεν υπόκεινται σε έφεση, ενώ τελεσίδικες είναι αυτές που εκδόθηκαν μετά από άσκηση εφέσεως ή λόγω παρόδου της προθεσμίας ασκήσεως του ενδίκου μέσου, με συνέπεια να μην υπόκεινται πλέον σε έφεση ή, όπου επιτρέπεται, σε ανακοπή ερημοδικίας. Τέλος, αμετάκλητες αποφάσεις είναι αυτές που από την έκδοσή τους, όπως οι αποφάσεις του ΣτΕ (πδ. 18 άρ. 50 παρ. 5), ή λόγω παραιτήσεως από την άσκηση των τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων εναντίον τους δεν υπόκεινται πλέον σε κανένα ένδικο μέσο. Από τις ανέκκλητες και τελεσίδικες αποφάσεις παράγεται τυπικό και ουσιαστικό δεδικασμένο, το περιεχόμενο των οποίων δεν διαφέρει εκείνου που παράγεται από τις αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων. Δεδικασμένο δεν παράγουν οι αποφάσεις που απορρίπτουν την προσφυγή ή αγωγή για τυπικό λόγο, ούτε, κατ αρχάς, οι αποφάσεις του ΣτΕ που εκδίδονται επί εφέσεως ή αναιρέσεως υπέρ του νόμου που ασκεί ο αρμόδιος υπουργός και ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Οι διοικητικές πράξεις δεν παράγουν δεδικασμένο. Η δεσμευτική δύναμη του δεδικασμένου προϋποθέτει ταυτότητα αντικειμένου της δίκης ή ταυτότητα της διαφοράς. Δηλαδή όταν προσβάλλεται το ίδιο δικαίωμα ή έννομο συμφέρον που αφορά το ίδιο αντικείμενο (π.χ. η ίδια διοικητική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως) και έχει την ίδια ιστορική και νομική βάση 51. Σχετικά με το αντικείμενο της δίκης, διακρίνεται και στη διοικητική δίκη σε δικονομικό και ουσιαστικό 52. Το δικονομικό ανάγεται στις προϋποθέσεις του παραδεκτού του ενδίκου 51 Π. Δαγτόγλου: όπ. ανωτ. σελ Π. Δαγτόγλου όπ. ανωτ. σελ. 245 επ. 24

25 βοηθήματος, την δικαιοδοσία και αρμοδιότητα του δικαστηρίου ή τη νομική φύση της προσβαλλομένης πράξεως ως εκτελεστής διοικητικής πράξεως. Το ουσιαστικό αντικείμενο ανάγεται στο αν ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος είναι βάσιμος, αν δηλαδή η προσβαλλομένη διοικητική πράξη ή παράλειψη της διοικήσεως είναι παράνομη και προσβάλλει έννομα συμφέροντα του προσφεύγοντος. Επί αγωγής, το ουσιαστικό αντικείμενο είναι η διάγνωση της ύπαρξης ή ανυπαρξίας μιας έννομης σχέσης ή αξίωσης, επί δε ακυρωτικών διαφορών, το αν μία διοικητική πράξη είναι άκυρη ή ανυπόστατη. 11) Λόγω της φύσης των αποφάσεων επί προσφυγών, με τις οποίες, αν η προσφυγή γίνει δεκτή, η ατομική διοικητική πράξη ή παράλειψη ακυρώνεται, με δυνατότητα, σύμφωνα με το αιτητικό, να διαπλάθεται και έννομη σχέση, οι αποφάσεις δε των διοικητικών δικαστηρίων, όπως είδαμε, ισχύουν έναντι όλων, ο ΚΔΔ στο άρθρο 198 προτάσσει την υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης σε αυτές. Η συμμόρφωση της Διοικήσεως δεν συνδέεται με την τελεσιδικία και το ανέκκλητο της αποφάσεως. Η συμμόρφωση της Διοίκησης ρυθμίζεται από το νόμο 3068/2002, όπως ισχύει, ιδίως μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 20 ν. 3900/2010, με το οποίο αναιρείται εν πολλοίς η υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης σε αποφάσεις που την καταδικάζουν σε χρηματική παροχή. Η αναγκαστική εκτέλεση των τελεσίδικων, των ανέκκλητων και των προσωρινά εκτελεστών αποφάσεων επί αγωγών, όπως αναφέρεται στην ίδια διάταξη, όμως, προσθέτω, και επί αποδοχής από το δικαστήριο προσφυγών με καταψηφιστικό αίτημα (αρ. 199) εκτελούνται με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών με την αναγκαστική εκτέλεση διατάξεων του ΚΠολΔ. 12) Η διοικητική δίκη μπορεί να έχει ως αντικείμενο την ακύρωση ατομικής διοικητικής πράξης ή την επιδίκαση απαίτησης, ή και τα δύο. Γι αυτό ο ΚΔΔ ρυθμίζει την αναστολή εκτελέσως τόσο των διοικητικών πράξεων μετά από άσκηση αναστολής (αρ. 200 επ.), όσο και των δικαστικών αποφάσεων (αρ. 206 επ.). Και ενώ η αναστολή δικαστικών αποφάσεων δεν παρουσιάζει ουσιώδεις διαφορές προς τις αντίστοιχες διατάξεις του ΚΠολΔ, η αναστολή εκτελέσεως των διοικητικών πράξεων, αποτελεί ιδιόμορφο ένδικο βοήθημα συναφές με την 25

26 φύση της προσφυγής. Αξίζει να αναφερθεί ότι αυτή στις φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις έχει καταστεί, μετά και την υπ αριθ. 496/2011 απόφαση της ΕΑ σε Ολομέλεια του ΣτΕ με τη διαδικασία της «δίκης πιλότος» του άρθρου 1 ν. 3900/2010, δυσχερέστατη. Το άρθρο όριζε στην παρ. 1: «Λόγο αναστολής μπορεί να θεμελιώσει η από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλομένης πράξης απειλούμενη οποιαδήποτε φύσης υλική ή ηθική βλάβη του αιτούντος, εφόσον η επανόρθωσή της θα είναι αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής σε περίπτωση ευδοκίμησης της αντίστοιχης προσφυγής». Το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ. 1 ν 3900/2010 και μεταξύ των σημαντικών τροποποιήσεών του η παρ. 1 ορίζει πλέον: «Η αίτηση αναστολής γίνεται δεκτή μόνο εφόσον ο αιτών επικαλεσθεί και αποδείξει ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλομένης πράξης θα του προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη ή αν το δικαστήριο εκτιμά ότι το ένδικο βοήθημα είναι προδήλως βάσιμο.» Η απαλοιφή της φάσης «ή ιδιαίτερα δυσχερής» κρίθηκε από το ΣτΕ συνταγματική, με συνέπεια πλέον ο αιτών την αναστολή να πρέπει ο ίδιος ν αποδείξει ότι η εκτέλεση θα του προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη. Περαιτέρω η διάταξη του άρθρου 203 για την προδικασία της εκδίκασης της αιτήσεως καθιστά την ίδια την εκδίκαση της αιτήσεως ακόμη δυσχερέστερη με τις απαιτήσεις που θέτει. Όμως και ο ΚΠολΔ στο άρθρο 938 παρ. 1 προέβλεπε και προβλέπει ως μόνο λόγο αναστολής την ανεπανόρθωτη βλάβη του αιτούντος και η πιθανολόγηση της ευδοκίμησης της ανακοπής. 13) Σε μερική αντιστοιχία προς τα ασφαλιστικά μέτρα του ΚΠολΔ, ο ΚΔΔ εισάγει την προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως υπό την προϋπόθεση ότι έχει ασκηθεί αγωγή ή προσφυγή (αρ. 210). Αν η αίτηση γίνει δεκτή το δικαστήριο διατάσσει κάθε πρόσφορο κατά την κρίση του μέτρο. Ακόμη, ο ΚΔΔ προβλέπει και την προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεως, αν έχει ασκηθεί καταψηφιστική αγωγή. 14) Τέλος, η διαδικασία διαφορών διοικητικής εκτέλεσης αφορά στις υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης του ΚΕΔΕ για την ικανοποίηση απαιτήσεων του Δημοσίου που δεν είναι ιδιωτικού δικαίου, με συνέπεια να μην υφίσταται εν προκειμένω οποιαδήποτε αντιστοιχία με διατάξεις του ΚΠολΔ. 26

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ.

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής για απαίτηση, η οποία προέρχεται από διαφορά δημοσίου δικαίου, όπως είναι και οι διαφορές από την εξωσυμβατική ευθύνη του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου Δικηγόρος, Δ.Ν. Αθήνα Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 24.2.2016 1. Η θεματική «ακυρωτική

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 Θανάσης Κυριακόπουλος, Δικηγόρος, MBA, Εταίρος στη Δικηγορική Εταιρεία Κελεμένης & Συνεργάτες Άσκηση προσφυγής σε φορολογικές διαφορές μετά τους Ν 4152/2013 και Ν 4174/2013 Θανάσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Α. Έννοια Β. Πηγές. 2. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Α. Έννοια και διακρίσεις Β. Διακρίσεις και σύνθεση πολιτικών δικαστηρίων Γ. Χρόνος απονομής της δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 23/12/2016 ΠΟΛ. 1195 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Ε - Γ Κ Α Ρ Υ Δ Η

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Ε - Γ Κ Α Ρ Υ Δ Η Προς: Υπόψη: Θέμα: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κ. Αικ. Λαγού Άσκηση ενδίκων μέσων Τέθηκαν υπόψη μου οι υπ αρ. 76/2013 και 161/2014 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και του Εφετείου Κέρκυρας, επί των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015)

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Διοικητικές προσφυγές. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Διοικητικές προσφυγές. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Διοικητικές προσφυγές Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Πέτρος Αλικάκος Πρωτοδίκης, Δρ.Ν. Άρθρο 17 Προσαρμόζεται ως προς τις οικογενειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Σελ. Κεφάλαιο Α. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 1-6 1 Κεφάλαιο Β. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης 7-11 2 Κεφάλαιο Γ. Καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ

Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ Μία πρώτη αποτίμηση της ως τώρα νομολογίας Δημήτρης Σ. Νικηφόρος ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου & Πολιτικής Επιστήμης (ΑΠΘ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ. Αρθρο: 1 Ημ/νία: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ. Αρθρο: 1 Ημ/νία: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Ν. 3068/2002 «Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν.4329/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν.4329/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν.4329/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ *********************** Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β' 53/02-06-2015) ο Νόμος 4329/2015 με τίτλο «Έκδοση διαταγής πληρωμής Α Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α -ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ, ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Ι. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3730 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί Αριθμός 27 /2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Βελλή -Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Κατσίφα, Κωνσταντίνο Κωστήρη, Πέτρο Κακκαλή και Δημήτριο Λινό, Αρεοπαγίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Η δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις έργων κατά το στάδιο της ανάθεσης και κατά το στάδιο της εκτέλεσής τους

Η δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις έργων κατά το στάδιο της ανάθεσης και κατά το στάδιο της εκτέλεσής τους Παναγιώτης Σκουρής, δκηγόρος, δν Η δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις έργων κατά το στάδιο της ανάθεσης και κατά το στάδιο της εκτέλεσής τους Εισαγωγή Το ζήτημα της δικαστικής προστασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αθήνα, 05.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης)

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) Πρόεδρος: Μ. Τατσέλου Δικηγόρος: Α. Αγγελίδης Το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής ή η επικύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 6.11.15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4359 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 223/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 223/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 223/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δικαστή Σοφία - Αλεξάνδρα Ζήκου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε κατόπιν νόμιμης κλήρωσης. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ Φ. 4285/Κ ΑΤΕΛΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... Συζητήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28/01/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 43 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στον Πειραιά, σήμερα την 26 η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. του ΕΒΕΠ, συνήλθε σε συνεδρίαση, η

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3875 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κωδ.: 176 71, Καλλιθέα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 29-06-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης:160 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Έννομη προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο των δημόσιων συμβάσεων Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διοικητική δικαιοδοσία και διοικητικές διαφορές 1

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διοικητική δικαιοδοσία και διοικητικές διαφορές 1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. VII ΧΧΧVII ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διοικητική δικαιοδοσία και διοικητικές διαφορές 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Έννοια, συνταγματικά θεμέλια και ιστορική εξέλιξη της διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 06/04/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμός απόφασης: 15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3

ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 25.10.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3591 ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 15-02-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 444 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 30-09-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3300 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α. Ειδική Διοικητική Διαδικασία ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης 1. Τι είναι η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης; Η

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σελίδα 1 από 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Οικονομική Επιτροπή Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αριθμ.πρωτ.: 8152/13-6-2013 Αριθμός Απόφασης 110/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης / 11-6-2013

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 05/09/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2982 YΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : Α3 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν αυτού, δεν εκδόθηκε απόφαση επί της αγωγής.

Κατόπιν αυτού, δεν εκδόθηκε απόφαση επί της αγωγής. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Αρείου Πάγου Αξιότιμε κύριε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αξιότιμε κύριε Αντιπρόεδρε του Αρείου Πάγου Όπως γνωρίζετε, η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου άσκησε κατά του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 21/12/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4786 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 29.12.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4867 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Παραίτηση από Δικόγραφο και Δικαίωμα αγωγής 2 Περιεχόμενα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Περιεχόμενα Α. ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠολΔ Άρθρα 294 - Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής του ηπιότερου νόμου περί φορολογικών κυρώσεων Ι. Δημητρακόπουλος Πάρεδρος Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

Αποδέκτες Π.Δ. Ταχ. Κώδικας

Αποδέκτες Π.Δ. Ταχ. Κώδικας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΜΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑ Τ/Α ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦOPOΛOΓlKΩN ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1194 ΓΕΝΙΚΗ Δ1ΝΣΗ ΦOPOΛOΓlKΩN ΕΛΕΓΧΩΝ Δ1ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα:

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: «Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω κεφαλαιακών ελέγχων») ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Σπυρίδωνα Ζιάκα, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βαρβάρα Κριτσωτάκη, Ανδρέα Δουλγεράκη, Νικόλαο Πάσσο και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα, 06/10/2016. Αριθμός απόφασης: 3354

Καλλιθέα, 06/10/2016. Αριθμός απόφασης: 3354 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α6 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 18/04/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1487 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 09/11/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4373 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Τμήμα 16 ο ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Τμήμα 16 ο ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 16 ο ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σ υ ν ή λ θ ε στις 28 Ιουλίου 2011, με δικαστές τους: Γεώργιο Κωστάκη, Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ., Ζαφειρία Γιαλελή και Αριστείδη Γκάγκαρη Εισηγητή, Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 10-03-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 929 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

1. Το άρθρο 44 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του Ν.Δ. 3026/1954 Κώδικα Δικηγόρων (Α 235) αντικαθίσταται ως εξής:

1. Το άρθρο 44 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του Ν.Δ. 3026/1954 Κώδικα Δικηγόρων (Α 235) αντικαθίσταται ως εξής: Ολη η πρόταση της κυβέρνησης για τους δικηγόρους Αναλυτικά η κυβερνητική πρόταση για τους δικηγόρους έχει ως εξής: Αναλυτικά η κυβερνητική πρόταση για τους δικηγόρους έχει ως εξής: Αρθρο 5 1. Το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 29/05/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1434 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013)

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) LEGAL INSIGHTS Η ΕΝ ΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1256/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1256/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 73 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1256/2012 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της έφεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα,06-03-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 896 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α.

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5215000 e-mail: diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει Σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1741/2015 Ολομ. [δέσμευση από αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου]

ΣτΕ 1741/2015 Ολομ. [δέσμευση από αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου] ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 1. Φορολογικές διαφορές: ΣτΕ 761/2014 [δημοτική φορολογία] 2. Δέσμευση από αποφάσεις διοικητικών και ποινικών δικαστηρίων: ΣτΕ 1741/2015 Ολομ. [δέσμευση από

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 2 Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2735. Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2735. Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2735 Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Οι διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.:1129 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα