ΔΗΛΩΗ ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΑΜΠΕΛΟΤΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ. Αρχείο Βοήθειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΛΩΗ ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΑΜΠΕΛΟΤΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ. Αρχείο Βοήθειας"

Transcript

1 ΔΗΛΩΗ ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΑΜΠΕΛΟΤΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αρχείο Βοήθειας 1. Επεξήγηση Εικονιδίων και Λειτουργιών Διαμόρφωση. Πατώντας το εικονίδιο μεταβάλλουμε τα στοιχεία της επιλεγμένης εγγραφής. Διαγραφή. Πατώντας το εικονίδιο διαγράφουμε την επιλεγμένη εγγραφή. Πρόσθεση. Πατώντας το εικονίδιο προσθέτουμε μια καινούρια εγγραφή. Ανανέωση. Πατώντας το εικονίδιο πραγματοποιούμε ανανέωση των εγγραφών. έγγραφο. Βοήθεια. Πατώντας το εικονίδιο εμφανίζουμε το παρόν Ok. Πατώντας το εικονίδιο αποθηκεύουμε τις αλλαγές. Ακύρωση. Πατώντας το εικονίδιο ακυρώνουμε την ενέργεια.

2 2. Επεξήγηση Οθονών και λειτουργιών 1. Δήλωση υγκομιδής i. Ο χρήστης την πρώτη φορά που επιθυμεί να κάνει δήλωση για το έτος πραγματοποιεί πρόσθεση εγγραφής πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο. Σο έτος και τα στοιχεία συμπληρώνονται αυτόματα. ii. ε περίπτωση μεταβολής της ήδη υπάρχουσας πραγματοποιεί διαμόρφωση της δήλωσης πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο iii. Η περίοδος εγγραφής είναι συγκεκριμένη. Δεν μπορεί να γίνει πρόσθεση εγγραφή για το διάστημα πέραν του ορισμένου από την αρμόδια υπηρεσία. iv. Δεν γίνεται δεκτή άλλη εγγραφή για το ίδιο έτος.

3 2. Σροποποίηση Δήλωσης υγκομιδής για το έτος 2013 Μας εμφανίζεται το ακόλουθό μήνυμα. Σο οποίο μας ενημερώνει ότι δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε την δήλωση του Μόλις πατήσουμε το «OK» και φύγει το μήνυμα, εμφανίζεται η ακόλουθη εικόνα. το πάνω μέρος εμφανίζονται τα προσωπικά μας στοιχεία, στη συνέχεια υπάρχει το κουμπί «Εκτύπωση Δήλωσης υγκομιδής» όπου μας δίνεται η δυνατότητα να εκτυπώσουμε την δήλωση συγκομιδής για το έτος τη συνέχεια με κόκκινα γράμματα μας ενημερώνει το σύστημα ότι έχει ενημερωθεί η ΔΑΟΚ. το κάτω μέρος εμφανίζονται τα αμπελοτεμάχιά μας με τις πληροφορίες τους, όπως τα έχουμε δηλώσει στο Αμπελουργικό Μητρώο. Δεν μπορούμε να μεταβάλουμε τα στοιχεία των αμπελοτεμαχίων. Σροποποίηση γίνεται μόνο από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΑΟΚ. το τέλος κάθε γραμμής υπάρχουν δύο κουμπιά. Σο κουμπί της διαγραφής ουσιαστικά δεν μπορεί να επιλεγεί. Πατώντας όμως το κουμπί της διαμόρφωσης, εμφανίζονται συγκεντρωτικά οι αποδέκτες της παραγωγής για το συγκεκριμένο αμπελοτεμάχιο.

4 3. Λεπτομέρειες Αμπελοτεμαχίου για το έτος 2013 το πάνω μέρος εμφανίζονται απενεργοποιημένα τα στοιχεία του συγκεκριμένου αμπελοτεμαχίου. το κάτω μέρος παρουσιάζονται τα στοιχεία παράδοσης ανά αμπελοτεμάχιο της παραγωγής μας. Κάθε αμπελοτεμάχιο μπορεί να διανείμει την παραγωγή του σε περισσότερους του ενός αποδέκτες. Επειδή για το έτος 2013 δεν μπορούμε να κάνουμε τροποποιήσεις έχουμε την δυνατότητα μόνο να δούμε την περσινή μας δήλωση. Οπότε πατώντας διαμόρφωση ανοίγει η επόμενη οθόνη με τα τοιχεία Παράδοσης Αμπελοτεμαχίου.

5 4. τοιχεία Παράδοσης Αμπελοτεμαχίου για το έτος 2013 την οθόνη αυτή παρουσιάζονται τα αναλυτικά τα στοιχεία παράδοσης ανά αμπελοτεμάχιο. Επειδή για το έτος 2013 δεν μπορούμε να κάνουμε τροποποιήσεις έχουμε την δυνατότητα μόνο να δούμε την περσινή μας δήλωση.

6 5. Σροποποίηση Δήλωσης υγκομιδής για το έτος 2014 το πάνω μέρος εμφανίζονται τα προσωπικά μας στοιχεία. το κάτω μέρος εμφανίζονται τα αμπελοτεμάχιά μας με τις πληροφορίες τους, όπως τα έχουμε δηλώσει στο Αμπελουργικό Μητρώο. Δεν μπορούμε να μεταβάλουμε τα στοιχεία των αμπελοτεμαχίων. Σροποποίηση γίνεται μόνο από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΑΟΚ. το τέλος κάθε γραμμής υπάρχουν δύο κουμπιά. Σο κουμπί της διαγραφής ουσιαστικά δεν μπορεί να επιλεγεί. Πατώντας όμως το κουμπί της διαμόρφωσης, ανοίγει η οθόνη με τις Λεπτομέρειες Αμπελοτεμαχίου για να δηλώσουμε τους αποδέκτες της παραγωγής για το συγκεκριμένο αμπελοτεμάχιο. Αν τα αμπελοτεμάχια δεν εμφανίζονται όλα, πολύ πιθανό να υπάρχουν περισσότερες σελίδες. Μας αναγράφεται από την εφαρμογή πόσες σελίδες υπάρχουν, στην συγκεκριμένη περίπτωση 1. Αν υπήρχαν περισσότερες και θέλαμε να πλοηγηθούμε στις επόμενες σελίδες, μας δίνεται η δυνατότητα πατώντας το κουμπί «>» δίπλα από το 1/1 που στην προκειμένη περίπτωση θα ήταν 1 / 2. Πατώντας το πρώτο βέλος πάμε στην επόμενη σελίδα. Μπορούμε επίσης να σβήσουμε το «1» που αναγράφεται και να γράψουμε εμείς την σελίδα που θέλουμε να εμφανιστεί και να πατήσουμε το πλήκτρο Enter. Σο διπλό βέλος «>>» μας πλοηγεί στην τελευταία σελίδα. Σο ίδιο ισχύει με τα πίσω βέλη, το «<» μας κατευθύνει στην προηγούμενη σελίδα, και το «<<» στην αρχική.

7 6. Λεπτομέρειες Αμπελοτεμαχίου για το έτος 2014 το πάνω μέρος εμφανίζονται απενεργοποιημένα τα στοιχεία του συγκεκριμένου αμπελοτεμαχίου. το κάτω μέρος παρουσιάζονται τα στοιχεία παράδοσης ανά αμπελοτεμάχιο της παραγωγής μας. Κάθε αμπελοτεμάχιο μπορεί να διανείμει την παραγωγή του σε περισσότερους του ενός αποδέκτες. i) Πατάμε πρόσθεση εγγραφής για να προσθέσουμε έναν ακόμη αποδέκτη. ii) Πατάμε διαμόρφωση εγγραφής για να διορθώσουμε τους αποδέκτες της παραγωγής. Οπότε πατώντας διαμόρφωση/πρόσθεση ανοίγει η επόμενη οθόνη με τα τοιχεία Παράδοσης Αμπελοτεμαχίου. το κάτω μέρος με κόκκινο έχουμε κυκλώσει με κόκκινο το σύνολο των κιλών που εμφανίζονται αφότου έχετε δηλώσει την επόμενη οθόνη της παράδοσης.

8 7. τοιχεία Παράδοσης Αμπελοτεμαχίου για το έτος 2014 την οθόνη αυτή πρέπει να συμπληρώσουμε αναλυτικά τα στοιχεία παράδοσης ανά αμπελοτεμάχιο. i. Επιλέγουμε Είδος παραδοτέου ii. Υύση Προϊόντος iii. Ποσότητα παράδοσης (αν είναι 0 η ποσότητα παράδοσης πρέπει να επιλέξουμε το «ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» από την λίστα στο Είδος Παραδοτέου και στο Προορισμός. Πρέπει επίσης να επιλέξουμε και μία αιτία στην τελευταία λίστα Ζημιά/Αναδιάρθρωση.) iv. Επιλέγουμε Προορισμό v. Δηλώνουμε ΑΥΜ Οινοποιού ή συνεταιριστικού οινοποιείου (μόνο στην περίπτωση με μηδενική παραγωγή δεν το δηλώνουμε). vi. Πληκτρολογούμε τον αριθμό τιμολογίου. vii. Επιλέγουμε Ζημιά/Αναδιάρθρωση μόνο αν η παραγωγή μας ήταν 0 κιλά. viii. Πατάμε ΟΚ για την αποθήκευση των αλλαγών. ix. Μπορούμε να δημιουργήσουμε όσες εγγραφές θέλουμε ανά αμπελοτεμάχιο. Άλλη εγγραφή έχουμε για τα σταφύλια και άλλη για την γλεύκη. Καθώς και άλλη εγγραφή θα έχουμε αν τα παραδώσαμε σε περισσότερους από έναν προορισμούς. x. Όλες οι ποσότητες είναι σε Κιλά.

9 8. Μηνύματα εφαρμογής i) Έχετε λάθη στο Μητρώο. Η Τπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη. Όταν ο παραγωγός έχει λάθη στην αποτύπωσή του στο Αμπελουργικό μητρώο. Δεν μπορεί να συνεχίσει στην υπηρεσία ii) iii) iv) Σο ΑΥΜ που δώσατε δεν υπάρχει στο Μητρώο. Πατάμε ΟΚ για την αποθήκευση των αλλαγών. Ο χρήστης δεν έχει αμπελοτεμάχια στην κατοχή του στο Αμπελουργικό μητρώο ( Η διασταύρωση γίνεται με βάση το ΑΥΜ εγγραφής). Ημερομηνίες εκτός περιόδου. Δεν μπορεί να γίνει τροποποίησης της εγγραφής. Η περίοδος για τις νέες εγγραφές είναι συγκεκριμένη. Νέες εγγραφές σε ημερομηνίες εκτός των ορίων δεν γίνονται δεκτές υνολική ποσότητα για την συγκεκριμένη ποικιλία. Κιλά:... Όριο για το τεμάχιο... Ενημερωτικό για περιπτώσεις υπέρβασης ποσότητας ανά αμπελοτεμάχιο v) Τπάρχουν διαφορετικά στοιχεία ανάμεσα στα στοιχεία του μητρώου και της δήλωσης συγκομιδής. Επικοινωνήστε με την ΔΑΟΚ. Τπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα αμπελοτεμάχια του Αμπελουργικό μητρώου και της Δήλωση υγκομιδής. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της εφαρμογής. vi) Αν δηλώσαμε μη μηδενικά κιλά και έχουμε σωστά επιλέξει Είδος, Υύση, Προορισμό και ΑΥΜ, αν επιλέξουμε στο Ζημιά κάποια επιλογή η εφαρμογή αυτόματα θα αλλάξει την επιλογή μας σε «ΠΑΡΑΓΩΓΗ». vii) Κενή Υύση Προϊόντος, δεν έχουμε επιλέξει Υύση Προϊόντος. viii) Κενό είδος, δεν έχουμε επιλέξει Είδος Παραδοτέου. ix) Κενός Προορισμός, δεν έχουμε επιλέξει Προορισμό. x) Δεν έχετε συμπληρώσει ποσότητα παράδοσης, δεν έχουμε συμπληρώσει ποσότητα παράδοσης. xi) Μη αποδεκτή μορφή ποσότητας, Όχι δεκαδικά,όχι αρνητικά, έχουμε εισάγει λάθος μορφή στα κιλά. xii) Έχετε μηδενική ποσότητα χωρίς να αναφέρετε ζημιά, έχετε εισάγει αριθμό κιλών στην ποσότητα χωρίς να έχετε επιλέξει κάποια Ζημιά. xiii) Δεν έχετε Δηλώσει ΑΥΜ προορισμού, δεν έχετε εισάγει ΑΥΜ σε μη μηδενική παραγωγή.

10 xiv) Δεν έχετε Δηλώσει Σιμολόγιο, δεν έχετε εισάγει Σιμολόγιο σε μη μηδενική παραγωγή. xv) Έχετε δηλώσει 0 κιλά παράδοσης και έχετε επιλέξει μη μηδενική παράγωγη σε είδος ή φύση ή προορισμό. xvi) Έχετε δηλώσει 0 κιλά παράδοσης και έχετε επιλέξει παραγωγή στο πεδίο της ζημίας. xvii) Έχετε δηλώσει κιλά παράδοσης και έχετε επιλέξει μηδενική παραγωγή σε είδος ή φύση ή προορισμό. xviii) Έχετε επιλέξει Άλλο προορισμό χωρίς να έχετε δηλώσει που (Προορισμός σταφυλιών).

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1. Εισαγωγή ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ e - University / Unistudent Το εργαλείο Unistudent έχει υλοποιηθεί για να διευκολύνει τους φοιτητές του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής

Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής 2014 Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής Hair & Beauty Salon Management Εγχειρίδιο Χρήσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Σολωμού 41, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ/φαξ: 2810235901 www.nikos.michalo.gr Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΣ ΛΗΠ) V 4.07

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΣ ΛΗΠ) V 4.07 YΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΣ ΛΗΠ) V 4.07 Πίνακας παρακολούθησης ενημερώσεων του εγχειριδίου Version Αλλαγές Παράγραφος Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνεργάτες, sales@ots.gr http://www.ots.gr O P E N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S

Αγαπητοί συνεργάτες, sales@ots.gr http://www.ots.gr O P E N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S Αγαπητοί συνεργάτες, Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α & Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Σας ενημερώνουμε, ότι υπάρχει ήδη διαθέσιμη η νέα έκδοση 2.98.018 της εφαρμογής Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Έκθεσης Ολοκλήρωσης ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Για να εκκινήσουμε το Office PowerPoint 2007 ακολουθούμε τα εξής βήματα: Έναρξη à Όλα τα προγράμματα PowerPoint 2007. à Microsoft Office à Microsoft Office Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1 1. Δημιουργία Μεταβολή Καρτέλας Λογιστικής. Αν η καρτέλα έχει τύπο Λογιστικής και μορφή Κινούμενη, τότε ενεργοποιείται το πεδίο Αριθμός ΦΤΜ στην θέση του πεδίου Επάγγελμα.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ΗλεκτρονικήςΥποβολής Έκθεσης Α' Δόσης

Οδηγίες ΗλεκτρονικήςΥποβολής Έκθεσης Α' Δόσης ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.2 Δεκέμβριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 5 1.1 Υποχρεωτικά Πεδία... 5 1.2 Βοηθητική Λίστα Τιμών (drop down

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση προγράμματος 2. Διάβασμα προκήρυξης.7. Γενικές πληροφορίες.. 9. Προσφορά 10. Εισαγωγή εναλλακτικού είδους. 15.

Εγκατάσταση προγράμματος 2. Διάβασμα προκήρυξης.7. Γενικές πληροφορίες.. 9. Προσφορά 10. Εισαγωγή εναλλακτικού είδους. 15. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εγκατάσταση προγράμματος 2 Διάβασμα προκήρυξης.7 Γενικές πληροφορίες.. 9 Προσφορά 10 Εισαγωγή εναλλακτικού είδους. 15 Εξαρτήματα 16 Συμμετέχοντες 17 Δικαιολογητικά ανά προμηθευτή. 18 Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Meridian Order POS Για να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του Meridian Order POS θα πρέπει να έχετε τα παρακάτω: Ένα υπολογιστή με λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Σύστημα Business Intelligence (BI) Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Ιανουάριος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα...4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη ACS Connect Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web Έκδοση Οκτώβριος 2011 Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ACS & ΕΝΑΡΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ε.Μ.ΠΑ.)

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ε.Μ.ΠΑ.) ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ε.Μ.ΠΑ.) 7/8/2015 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) είναι ο αρμόδιος οργανισμός για την τήρηση και λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

YΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΣ ΛΗΠ)

YΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΣ ΛΗΠ) YΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΣ ΛΗΠ) V 3.0 Φεβρουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Είσοδος στην εφαρμογή...

Διαβάστε περισσότερα