ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... ιάγραμμα περιεχομένων... Πίνακας περιεχομένων... Συντομογραφίες... Βιβλιογραφία... ΙΧ ΧΙ XV LI LV ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια και σημασία του κληρονομικού δικαίου Ιστορική εξέλιξη του κληρονομικού δικαίου μέχρι τον ΑΚ Πηγές, ιδεολογική κατεύθυνση και νομοθετική εξέλιξη του κληρονομικού 21 δικαίου... ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΑΡΧΕΣ 4. Κληρονομική διαδοχή και κληρονομικό δικαίωμα Λόγοι κλήσης στην κληρονομία Άλλοι τρόποι διαδοχής στην περιουσία του αποβιώσαντος Αντικείμενο της αιτία θανάτου διαδοχής Υποκείμενα της αιτία θανάτου διαδοχής Επαγωγή και κτήση της κληρονομίας ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΤΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑ ΟΧΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΙΑ ΟΧΗ ΑΠΟ ΙΑΘΗΚΗ 10. Η διαθήκη γενικά Ικανότητα για σύνταξη διαθήκης Τύπος της διαθήκης γενικά Ιδιόγραφη διαθήκη ημόσια διαθήκη Μυστική διαθήκη Έκτακτες διαθήκες Ανάκληση διαθηκών ημοσίευση των διαθηκών Προϋποθέσεις εγκυρότητας του περιεχομένου της διαθήκης Ανίσχυρες διαθήκες

2 XII ιάγραμμα Περιεχομένων 21. Ερμηνεία των διαθηκών Εγκατάσταση κληρονόμου Αιρέσεις και προθεσμίες στη διαθήκη Αποκλήρωση υπό ευρεία έννοια Εκτελεστής της διαθήκης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ Η ΕΞ Α ΙΑΘΕΤΟΥ ΙΑ ΟΧΗ 26. ικαιολογία και ιθύνουσες αρχές Το εξ αδιαθέτου κληρονομικό δικαίωμα των συγγενών Το εξ αδιαθέτου κληρονομικό δικαίωμα του συζύγου Το εξ αδιαθέτου κληρονομικό δικαίωμα του ημοσίου ιαδοχή τάξεων και προσαύξηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑ ΟΧΗ 31. Εισαγωγή στο δίκαιο της νόμιμης μοίρας Νόμιμη μοίρα: ικαιούμενα πρόσωπα, ποσοστό και τρόποι κατάλειψης Νόμιμη μοίρα: Προσβολή και παραίτηση Υπολογισμός της νόμιμης μοίρας Υπολογισμός της νόμιμης μοίρας σε περίπτωση συνεισφοράς Προστασία του δικαιώματος της νόμιμης μοίρας Αποκλήρωση υπό στενή έννοια ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Η ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 38. Κτήση και αποδοχή της κληρονομίας Αποποίηση της κληρονομίας Σχολάζουσα κληρονομία Κληρονομική αναξιότητα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 42. Τα χρέη της κληρονομίας Ευεργέτημα απογραφής ικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας

3 ιάγραμμα Περιεχομένων XIII ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ 45. Το κληρονομητήριο Η αγωγή περί κλήρου: Έννοια, φύση και προϋποθέσεις Η αγωγή περί κλήρου: Ευθύνη και άμυνα του εναγομένου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ 48. Η κοινωνία των συγκληρονόμων Η λύση της κοινωνίας H συνεισφορά ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 51. Η πώληση της κληρονομίας Άλλες συμβάσεις εκποιητικές της κληρονομίας ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΙ ΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΙΑ ΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ KΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 53. Η σύσταση της κληροδοσίας Κτήση, αποδοχή και αποποίηση της κληροδοσίας Είδη κληροδοσιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ 56. Έννοια, μορφές και σύσταση καθολικού καταπιστεύματος Νομική θέση του βεβαρημένου με καταπίστευμα Nομική θέση του καταπιστευματοδόχου ΤΜΗΜΑ Β : ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ 59. Καταπιστευτική υποκατάσταση

4 XIV ιάγραμμα Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΟΠΟΣ 60. Έννοια και μορφές του τρόπου Εξαναγκασμός του τρόπου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ΕΝ ΖΩΗ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΣΕΣ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑ ΟΧΗ 62. Απαγόρευση των κληρονομικών συμβάσεων Νέμηση ανιόντος ωρεά αιτία θανάτου Άλλες συμβάσεις εν ζωή για την περίπτωση του θανάτου ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... ιάγραμμα περιεχομένων... Πίνακας περιεχομένων... Συντομογραφίες... Βιβλιογραφία... IX XI XV LI LV ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια και σημασία του κληρονομικού δικαίου... 1 Ι. Έννοια και περιεχόμενο Έννοια Περιεχόμενο... 1 ΙΙ. Λειτουργική σημασία... 2 ΙΙΙ. Η θέση του κληρονομικού δικαίου στο σύστημα του αστικού δικαίου... 5 IV. Κύρια χαρακτηριστικά του κληρονομικού δικαίου του ΑΚ Η αναγνώριση του ιδιωτικού κληρονομικού δικαιώματος Η ελευθερία διάθεσης Η προστασία της οικογένειας Ο κλειστός αριθμός των μορφών διάθεσης Η προστασία των δανειστών Η συμμετοχή του Κράτους στην κληρονομία Ειδικότερα η φορολόγηση της κληρονομίας Ιστορική εξέλιξη του κληρονομικού δικαίου μέχρι τον ΑΚ Ι. Εισαγωγικά ΙΙ. Βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο ΙΙΙ. Επιστήμη του δικαίου των πανδεκτών ΙV. Νεότερη νομοθεσία V. Τοπικά και προσωπικά δίκαια Τοπικοί κώδικες Προσωπικά δίκαια VI. Η αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου με τον ΑΚ Πηγές, ιδεολογική κατεύθυνση και νομοθετική εξέλιξη του κληρονομικού δικαίου Ι. Πηγές του κληρονομικού δικαίου Ο Αστικός Κώδικας Ο Εισαγωγικός Νόμος του Αστικού Κώδικα Ο Κώδικας Πολιτικής ικονομίας... 23

6 XVI Πίνακας Περιεχομένων 4. Ειδικοί Νόμοι ΙΙ. Ιδεολογική κατεύθυνση του κληρονομικού δικαίου του ΑΚ ΙΙΙ. Εξέλιξη του κληρονομικού δικαίου μετά τον ΑΚ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΑΡΧΕΣ 4. Κληρονομική διαδοχή και κληρονομικό δικαίωμα Ι. Έννοια και δικαιολογία της κληρονομικής διαδοχής Έννοια ικαιολογία ΙΙ. ιάκριση από την αιτία θανάτου διαδοχή IΙΙ. Κληρονομικό δικαίωμα Λόγοι κλήσης στην κληρονομία Ι. Αυτονομία της βουλήσεως στο κληρονομικό δίκαιο Η ελευθερία του διατιθέναι Περιορισμοί της ελευθερίας διάθεσης ΙΙ. Οι θεσμοί του κληρονομικού δικαίου Ο νόμος και η διαθήκη Κλειστός αριθμός των θεσμών ΙΙΙ. Πρωταρχία της εκ διαθήκης διαδοχής IV. Εξ αδιαθέτου διαδοχή V. Συνύπαρξη εκ διαθήκης και εξ αδιαθέτου διαδοχής VI. Αναγκαστική διαδοχή: Περιορισμός της εκ διαθήκης διαδοχής 47 VII. Απαγόρευση κληρονομικών συμβάσεων Έννοια κληρονομικής σύμβασης Συμβάσεις που περιορίζουν την ελευθερία διάθεσης Συνέπειες κατάρτισης κληρονομικής σύμβασης Οι μη γνήσιες κληρονομικές συμβάσεις Άλλοι τρόποι διαδοχής στην περιουσία του αποβιώσαντος Ι. Εισαγωγικά ΙΙ. Κληροδοσία ΙΙΙ. Κληρονομικό καταπίστευμα IV. Καταπιστευτική υποκατάσταση V. Τρόπος VI. Αιτία θανάτου δωρεά VII. Άλλες δικαιοπραξίες εν ζωή Γενικά ωρεά εν ζωή για την περίπτωση θανάτου Επαχθής δικαιοπραξία για την περίπτωση θανάτου Μεταθανάτια πληρεξουσιότητα Σύμβαση υπέρ τρίτου για την περίπτωση θανάτου Αντικείμενο της αιτία θανάτου διαδοχής Ι. Έννοια κληρονομίας... 62

7 Πίνακας Περιεχομένων XVII ΙΙ. Περιουσιακές σχέσεις και δικαιώματα Γενικές Αρχές α) Πληρεξουσιότητα β) Προσύμφωνο γ) ήλωση βούλησης δ) Παραγραφή ε) Λογοδοσία 2. Ενοχικό δίκαιο α) Εντολή β) Σύμβαση εργασίας γ) Σύμβαση έργου δ) Εγγύηση ε) Αστική εταιρεία στ) Προσωπικές εμπορικές εταιρείες ζ) Ανώνυμες εταιρείες η) Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης 3. Εμπράγματο δίκαιο α) Εμπράγματα δικαιώματα β) Νομή γ) Χρησικτησία 4. Άυλα αγαθά Λοιπά δικαιώματα Αξιώσεις Κληρονομικό δίκαιο ημόσιο δίκαιο Η δίκη ΙΙΙ. Μη περιουσιακές σχέσεις και δικαιώματα Το δικαίωμα της προσωπικότητας ικαίωμα για την ταφή Το πτώμα του κληρονομουμένου ικαιώματα και υποχρεώσεις του οικογενειακού δικαίου Σχέσεις δημοσίου δικαίου Λειτουργήματα του κληρονομικού δικαίου και άλλα IV. Προσδιορισμός του κληρονομητού ή ακληρονόμητου με την ι- διωτική βούληση V. Ο θάνατος ως δημιουργός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων Υποκείμενα της αιτία θανάτου διαδοχής Ι. Κληρονομούμενος Εισαγωγικά Θάνατος Αφάνεια Κυοφορούμενος Μοναχοί ΙΙ. Κληρονόμος Εισαγωγικά Ικανότητα φυσικού προσώπου Τεχνητή γονιμοποίηση Έλλειψη ικανότητας ως προς φυσικά πρόσωπα Ικανότητα νομικού προσώπου Εγκατάσταση νομικού προσώπου που δεν έχει ακόμη συσταθεί Ίδρυμα Έλλειψη ικανότητας ως προς νομικά πρόσωπα Ένωση προσώπων... 92

8 XVIII Πίνακας Περιεχομένων 10. Νομικά πρόσωπα με κοινωφελή σκοπό ΙΙΙ. Καταπιστευματοδόχος Έννοια Νομική θέση του καταπιστευματοδόχου IV. Κληροδόχος Έννοια Συνέπειες της ειδικής διαδοχής ιάκριση από καταπιστευματοδόχο V. Αιτία θανάτου δωρεοδόχος Έννοια Νομική φύση Επαγωγή και κτήση της κληρονομίας Ι. Έννοιες Εισαγωγικά Άμεση και αυτοδίκαιη κτήση Αναγκαστικό δίκαιο ΙΙ. Χρόνος επαγωγής Γενικά Αφάνεια Εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων της κληρονομίας Άλλα απόλυτα δικαιώματα ΙΙΙ. Φύση του δικαιώματος από την επαγωγή Προσωρινό Συνέπειες εκ του προσωρινού χαρακτήρα του δικαιώματος Τροπή του δικαιώματος σε οριστικό Αμεταβίβαστο και κληρονομητό ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΤΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑ ΟΧΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΙΑ ΟΧΗ ΑΠΟ ΙΑΘΗΚΗ 10. Η διαθήκη γενικά Ι. Έννοια Ορολογικές διευκρινήσεις Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της διαθήκης α) Μονομερής δικαιοπραξία β) Μη απευθυντέα γ) Αιτία θανάτου δ) Απεριόριστα ανακλητή ε) Μη επιδεκτική α- ντιπροσώπευσης στ) Αυστηρά τυπική ΙΙ. ικαιολογία και σημασία Ελευθερία του διατιθέναι Συνταγματική θεμελίωση Αντιρρήσεις Περιορισμοί

9 Πίνακας Περιεχομένων XIX ΙΙΙ. υνατό περιεχόμενο της διαθήκης Υποχρεωτικό περιεχόμενο υνητικό περιεχόμενο IV. Όροι κύρους της διαθήκης Γενικές διατάξεις για τις δικαιοπραξίες ιάταξη σαφής Αντιστοιχία δήλωσης και βούλησης του διαθέτη α) Εικονικότητα β) Αστεϊσμός γ) Πλάνη της ΑΚ Μη εξάρτηση από τη γνώμη άλλου Βούληση απαλλαγμένη από ελαττώματα α) Πλάνη ως προς τα παραγωγικά αίτια β) Απάτη γ) Α- πειλή 6. Μη αντίθεση στον νόμο και στα χρηστά ήθη Ικανότητα για σύνταξη διαθήκης Ι. Η έννοια της ανικανότητας για σύνταξη διαθήκης Εισαγωγικά Περιορισμένη ικανότητα για σύνταξη διαθήκης Χρόνος κατά τον οποίον απαιτείται να συντρέχει η ικανότητα Επιγενόμενη ανικανότητα ή ανάκτηση ικανότητας Κληρικοί και μοναχοί ΙΙ. Ανίκανοι (ΑΚ 1719) Όποιος δεν συμπλήρωσε το 18ο έτος Όποιος τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση α) Στερητική δικαστική συμπαράσταση β) Επικουρική δικαστική συμπαράσταση γ) Χρόνος έναρξης της ανικανότητας δ) Θάνατος του διαθέτη πριν από την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που τον υπέβαλε σε δικαστική συμπαράσταση ε) Έκδοση τελεσίδικης δικαστικής α- πόφασης που αίρει τη δικαστική συμπαράσταση 3. Όποιος δεν έχει συνείδηση των πράξεών του ή βρίσκεται σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή που περιορίζει αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησής του α) Γενικοί ορισμοί β) Η έλλειψη συνειδήσεως των πραττομένων ειδικότερα γ) Η ψυχική ή διανοητική διαταραχή που περιορίζει αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησης ειδικότερα 4. Ειδικές περιπτώσεις ανικανότητας για σύνταξη ορισμένου τύπου διαθήκης ΙΙΙ. ικονομικά ζητήματα Βάρος απόδειξης Αντιφατικές αιτιολογίες Ακυρότητα δημόσιας διαθήκης λόγω ανικανότητας του διαθέτη και αποδεικτική ισχύς του εγγράφου της Ιατρικά πιστοποιητικά ως αποδεικτικά μέσα

10 XX Πίνακας Περιεχομένων 5. Αναιρετικός έλεγχος Τύπος της διαθήκης γενικά Ι. Η αυστηρή τυπικότητα της διαθήκης ικαιολογητική βάση Έννοια ικαιολογία του τύπου Αναγκαστικός χαρακτήρας Τελολογική ερμηνεία Ιστορική επισκόπηση ΙΙ. Είδη διαθηκών Κλειστός αριθμός των διάφορων ειδών διαθήκης Αρχή της ισοτιμίας όλων των ειδών διαθήκης IΙΙ. Αυτοπρόσωπη σύνταξη της διαθήκης Έννοια Συνέπειες της μη αυτοπρόσωπης σύνταξης ΙV. Απαγόρευση της συνδιαθήκης Έννοια και νομική φύση α) Έννοια β) Νομική φύση 2. ικαιολογητική βάση της απαγόρευσης Σχέση μεταξύ συνδιαθήκης και κληρονομικής σύμβασης Συνέπειες παράβασης της απαγόρευσης V. Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Η ιδιόγραφη διαθήκη Ι. Έννοια και σημασία Έννοια και νομική φύση ημοσίευση Ερμηνεία διατάξεων Αναγκαστικός χαρακτήρας Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο ΙΙ. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα ΙΙΙ. Ικανότητα για σύνταξη ιδιόγραφης διαθήκης ΙV. Συστατικά στοιχεία Ιδιόχειρη γραφή Χρονολογία α) Ανακριβής χρονολογία β) Απουσία χρονολογίας γ) Ατελής (ή ελλιπής) χρονολογία δ) Ανύπαρκτη ή αδύνατη χρονολογία ε) Πολλαπλή χρονολογία στ) Το βέβαιο της χρονολογίας 3. Υπογραφή V. Προσθήκες και εξωτερικά ελαττώματα Προσθήκες Εξωτερικά ελαττώματα VI. Κατάθεση

11 Πίνακας Περιεχομένων XXI VII. Κήρυξη κυρίας VIII. Απώλεια, καταστροφή κλπ. ιδιόγραφης διαθήκης ημόσια διαθήκη Ι. Έννοια ΙΙ. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα III. Ικανότητα για σύνταξη δημόσιας διαθήκης ΙV. Συμπράττοντα πρόσωπα O συμβολαιογράφος α) Γενικά β) Κατά τόπον αρμοδιότητα γ) Αναπλήρωση δ) Λόγοι ανικανότητας 2. Οι μάρτυρες α) Γενικά β) Λόγοι ανικανότητας γ) Ανικανότητα προς σύμπραξη με επιτακτικό χαρακτήρα δ) Ανικανότητα προς σύμπραξη με δεοντολογικό χαρακτήρα V. H διαδικασία σύνταξης της δημόσιας διαθήκης Προκαταρκτικές πράξεις α) Βεβαίωση της ταυτότητας του διαθέτη και των μαρτύρων β) Όρκιση των μαρτύρων 2. ήλωση της βούλησης του διαθέτη Παρουσία των προσώπων που συμπράττουν Πράξη του συμβολαιογράφου α) Περιεχόμενο της πράξης β) Ανάγνωση της πράξης γ) Υπογραφή της πράξης δ) Εφαρμογή των διατάξεων για τα συμβολαιογραφικά έγγραφα VI. Αποδεικτική δύναμη VIΙ. Εκτελεστότητα Μυστική διαθήκη Ι. Έννοια ΙΙ. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα ΙΙΙ. Ικανότητα για σύνταξη μυστικής διαθήκης ΙV. Εγχειριζόμενο έγγραφο Σύνταξη του εγχειριζόμενου εγγράφου Εγχείριση του εγγράφου Σφράγιση του εγγράφου Σημείωση στο έγγραφο V. Πράξη περί της μυστικής διαθήκης VI. Μυστική διαθήκη που ισχύει ως ιδιόγραφη Έκτακτες διαθήκες Ι. Έννοια, δικαιολογία και είδη

12 XXII Πίνακας Περιεχομένων 1. Έννοια και νομική φύση ικαιολογητική βάση Είδη α) ιαθήκη σε πλοίο β) ιαθήκη σε εκστρατεία ή στρατιωτική διαθήκη γ) ιαθήκη σε αποκλεισμό ΙΙ. ιατυπώσεις σύνταξης ιαθήκη σε πλοίο α) ιαθέτες - συντάκτες β) ιατυπώσεις σύνταξης 2. Στρατιωτική διαθήκη α) ιαθέτες - συντάκτες β) ιατυπώσεις σύνταξης 3. ιαθήκη σε αποκλεισμό α) ιαθέτες - συντάκτες β) ιατυπώσεις σύνταξης ΙΙΙ. Χρονικός περιορισμός ισχύος Ανάκληση διαθηκών Ι. Έννοια και δικαιολογία Έννοια ικαιολογία Όρια της ελευθερίας ανάκλησης ΙΙ. Προϋποθέσεις Ικανότητα Τύπος Γενικές προϋποθέσεις του κύρους κάθε διάταξης τελευταίας βούλησης α) Αυτοπρόσωπη ενέργεια του διαθέτη β) Απαγόρευση συνανάκλησης γ) Πρόθεση ανάκλησης δ) Βούληση ανάκλησης απαλλαγμένη από ελαττώματα ε) Μη αντίθεση στα χρηστά ήθη ΙΙΙ. Τρόποι ανάκλησης Γενικοί τρόποι Ρητή ή σιωπηρή ανάκληση με μεταγενέστερη διαθήκη α) Ρητή ανάκληση β) Σιωπηρή ανάκληση 3. Ανάκληση με συμβολαιογραφική δήλωση IV. Ειδική ανάκληση ιδιόγραφης Προϋποθέσεις α) Καταστροφή β) Επιχείρηση μεταβολών 2. Τεκμήριο πρόθεσης ανακλήσεως V. Ειδική ανάκληση μυστικής VI. Οιονεί ανάκληση VIΙ. Αποτελέσματα της ανάκλησης VIII. Ανάκληση της ανακλήσεως ημοσίευση των διαθηκών Ι. Έννοια και δικαιολογία Έννοια ικαιολογία

13 Πίνακας Περιεχομένων XXIII ΙΙ. Υποχρέωση προσαγωγής διαθήκης για δημοσίευση ιαθήκη που πρέπει να προσαχθεί Υποχρέωση συμβολαιογράφου Υποχρέωση κατόχου ιδιόγραφης ΙΙΙ. Αρμόδιο όργανο ΙV. ιαδικασία δημοσίευσης Προϋποθέσεις εγκυρότητας του περιεχομένου της διαθήκης Ι. Εφαρμογή στις διαθήκες των γενικών διατάξεων για τις δικαιοπραξίες ΙΙ. ιάταξη σαφής Εισαγωγικά Προϋποθέσεις εφαρμογής της ΑΚ α) Αοριστία ως προς ουσιώδες σημείο της διαθήκης β) Αδυναμία άρσης της αοριστίας ΙΙΙ. ιάταξη αντιστοιχούσα στη βούληση του διαθέτη Εκούσια διάσταση μεταξύ δήλωσης και βούλησης Ακούσια διάσταση μεταξύ δήλωσης και βούλησης ΙV. Βούληση απαλλαγμένη από ελαττώματα Πλάνη ως προς τα παραγωγικά αίτια (ΑΚ 1784) ιάταξη υπέρ του συζύγου (ΑΚ 1785) Παράλειψη μεριδούχου (ΑΚ 1786) Απάτη Απειλή V. ιάταξη μη εξαρτώμενη από τη γνώμη άλλου Εξάρτηση της ισχύος διάταξης της διαθήκης από τη γνώμη άλλου (ΑΚ 1789 εδ. α ) Ανάθεση σε άλλον του προσδιορισμού του τιμώμενου προσώπου ή του καταλειπόμενου πράγματος (ΑΚ 1789 εδ. β ) VI. ιάταξη διαθήκης μη προσκρούουσα στον νόμο ή στην ηθική ιαθήκη που προσκρούει στον νόμο ιαθήκη που προσκρούει στην ηθική Ανίσχυρες διαθήκες Ι. Άκυρη διαθήκη Έννοια ιακρίσεις της ακυρότητας α) Αρχική και επιγενόμενη ακυρότητα β) Απόλυτη και σχετική ακυρότητα γ) Ολική και μερική ακυρότητα δ) Οριστική και θεραπεύσιμη ακυρότητα 3. Αναγνώριση της ακυρότητας α) Αναγνωριστική αγωγή β) Περιορισμοί της αναγνωριστικής αγωγής 4. Μετατροπή ΙΙ. Ακυρώσιμη διαθήκη

14 XXIV Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγικά Φύση του δικαιώματος για ακύρωση Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση α) Ενεργητική νομιμοποίηση β) Παθητική νομιμοποίηση 4. Αποτελέσματα ακύρωσης Απόσβεση του δικαιώματος ακύρωσης α) Παραγραφή β) Άλλοι τρόποι απόσβεσης του δικαιώματος ακύρωσης 6. ικονομικά ζητήματα Ερμηνεία των διαθηκών Ι. Σχέση προς τις γενικές διατάξεις για την ερμηνεία των δικαιοπραξιών ΙΙ. Πότε είναι αναγκαία η ερμηνεία III. Μέθοδος ερμηνείας των διαθηκών Αναζήτηση της πραγματικής βούλησης Αναζήτηση με βάση στοιχεία εκτός του κειμένου της διαθήκης «Φιλάγαθη» ερμηνεία Σχέση ακύρωσης και ερμηνείας ΙV. Ειδικοί ερμηνευτικοί κανόνες Εισαγωγικά ιάταξη υπέρ «συγγενών» κλπ ιάταξη υπέρ του κατιόντος ιάταξη υπέρ των πτωχών Αμφιβολία ως προς τον τιμώμενο V. Κενά της διαθήκης και η πλήρωσή τους VI. Μεταβολή των συνθηκών VII. Αναιρετικός έλεγχος Εγκατάσταση κληρονόμου Ι. Τρόπος εγκατάστασης Πώς γίνεται η εγκατάσταση κληρονόμου Εγκατάσταση σε περιουσιακά αντικείμενα που ανήκαν στον διαθέτη Εγκατάσταση ενός ή περισσότερων κληρονόμων ΙΙ. Μορφές εγκατάστασης Εγκατάσταση επί του συνόλου Εγκατάσταση επί ποσοστού α) Εισαγωγικά β) Εγκατάσταση σε ποσοστά που δεν εξαντλούν τον κλήρο γ) Εγκατάσταση προσώπων που ο διαθέτης θέλησε ως μοναδικούς του κληρονόμους σε ποσοστά που δεν εξαντλούν τον κλήρο δ) Εγκαταστάσεις που υ- περβαίνουν τον κλήρο 3. Αόριστη εγκατάσταση Εγκατάσταση επί δήλου

15 Πίνακας Περιεχομένων XXV α) Έννοια δήλου β) Ο ερμηνευτικός κανόνας της ΑΚ γ) Συνέπειες του χαρακτηρισμού του εγκαταστάτου σε δήλο ως κληρονόμου δ) Εγκατάσταση σε δήλο που δεν ανήκει στην κληρονομία ε) Κατάλειψη επικαρπίας 5. Συνδυασμός μορφών εγκατάστασης Εγκατάσταση σε κοινή μερίδα Εγκατάσταση με αίρεση ή προθεσμία ιαζευκτική εγκατάσταση ΙΙΙ. ιανεμητική παραγγελία ΙV. Προσαύξηση Έννοια και δικαιολογία Προϋποθέσεις α) Να έχουν εγκατασταθεί περισσότεροι κληρονόμοι με τέτοιον τρόπο, ώστε να αποκλείεται η εξ αδιαθέτου διαδοχή β) Να εκπέσει ένας από τους εγκαταστάτους πριν από την επαγωγή ή μετά την επαγωγή γ) Να μην έχει αποκλειστεί η προσαύξηση από τον διαθέτη ρητά ή σιωπηρά 3. Αποτελέσματα Νομική φύση της κατά προσαύξηση μερίδας Αιρέσεις και προθεσμίες στη διαθήκη Ι. Εισαγωγικά ΙΙ. Αναβλητική αίρεση και προθεσμία Εισαγωγικά Εγκατάσταση υπό αναβλητική αίρεση ή προθεσμία Η ρύθμιση της ΑΚ ΙΙΙ. ιαλυτική αίρεση και προθεσμία Εγκατάσταση κληρονόμου υπό διαλυτική αίρεση ή προθεσμία Κληροδοσία υπό διαλυτική αίρεση ή προθεσμία Η ρύθμιση της ΑΚ ΙV. Ειδικές αιρέσεις Παράνομες αιρέσεις Ανήθικες αιρέσεις Αίρεση ακατάληπτη Αίρεση αγαμίας ιάταξη δελεαστική Αίρεση για την πλήρωση της οποίας απαιτείται η σύμπραξη τρίτου V. Ρήτρες εκπτώσεως VI. Υποκατάσταση Έννοια και όροι α) Έννοια β) Είδη 2. ιάκριση από καταπίστευμα Όροι της υποκατάστασης α) ιορισμός υποκαταστάτου β) Έκπτωση του πρώτου καλουμένου

16 XXVI Πίνακας Περιεχομένων 4. Νομική φύση και έννομες συνέπειες της υποκατάστασης α) Νομική φύση β) Έννομες συνέπειες 5. ιαδοχική υποκατάσταση Περισσότεροι υποκατάστατοι α) Παράλληλη υποκατάσταση β) Αμοιβαία υποκατάσταση 7. Σχέση με προσαύξηση Αποκλήρωση υπό ευρεία έννοια Ι. Έννοια ΙΙ. Είδη Ρητή ή σιωπηρή Ολική ή μερική Με αίρεση ή προθεσμία ΙΙΙ. Αιτιολογία της αποκλήρωσης ΙV. Αποτελέσματα Εκτελεστής διαθήκης Ι. Έννοια και νομική θέση Έννοια Νομική θέση του εκτελεστή Εκτελεστής επόπτης και εκτελεστής διαχειριστής ΙΙ. ιορισμός ΙΙΙ. Ικανότητα IV. Έναρξη και λήξη του λειτουργήματος Έναρξη Παύση του εκτελεστή α) Επαρκής εγγύηση ότι ο κληρονόμος θα εκτελέσει τις διατάξεις της διαθήκης β) Θάνατος ή διάλυση νομικού προσώπου γ) Απώλεια της δικαιοπρακτικής ικανότητας δ) Παραίτηση ε) Παύση με δικαστική απόφαση στ) Άλλοι λόγοι παύσης του εκτελεστή V. Εξουσίες και ευθύνη του εκτελεστή Έκταση των εξουσιών του εκτελεστή Πράξεις για τις οποίες απαιτείται άδεια του δικαστηρίου ιεξαγωγή δικών Αμοιβή του εκτελεστή VI. Περισσότεροι εκτελεστές VΙI. Σχέση μεταξύ εκτελεστή και κληρονόμου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ Η ΕΞ Α ΙΑΘΕΤΟΥ ΙΑ ΟΧΗ 26. ικαιολογία και ιθύνουσες αρχές Ι. ικαιολογία ΙΙ. Σχέση της εξ αδιαθέτου διαδοχής με τα άλλα είδη διαδοχής Σχέση με την εκ διαθήκης διαδοχή

17 Πίνακας Περιεχομένων XXVII 2. Σχέση με την αναγκαστική διαδοχή ΙΙΙ. Ιθύνουσες αρχές Τα θεμέλια της κλήσης στην εξ αδιαθέτου διαδοχή ιαδοχή κατά τάξεις (γενεές), ρίζες και γραμμές Κληρονομικό δικαίωμα του συζύγου που επιζεί εν υπάρχει κληρονομία χωρίς κληρονόμο Το εξ αδιαθέτου κληρονομικό δικαίωμα των συγγενών Ι. Η πρώτη τάξη Ποιοί καλούνται α) Κληρονομικό δικαίωμα του τέκνου έναντι της μητέρας του β) Κληρονομικό δικαίωμα του τέκνου έναντι του πατέρα του γ) Κληρονομικό δικαίωμα θετού τέκνου 2. Κατανομή της κληρονομίας μεταξύ των κατιόντων α) Ο εγγύτερος κατιών αποκλείει τον απώτερο β) Μερίδες των κατιόντων γ) ιαδοχή κατά ρίζες ΙΙ. Η δεύτερη τάξη Ποιοί καλούνται α) Κληρονομικό δικαίωμα των γονέων β) Κληρονομικό δικαίωμα των αδελφών και των κατιόντων τους 2. Κατανομή της κληρονομίας μεταξύ των συγγενών της δεύτερης τάξης α) Μερίδες των γονέων, των αμφιθαλών αδελφών και των κατιόντων τους β) Μερίδες των ετεροθαλών αδελφών και των κατιόντων τους ΙΙΙ. Η τρίτη τάξη Ποιοί καλούνται Κατανομή της κληρονομίας μεταξύ των συγγενών της τρίτης τάξης α) Μερίδες των παππούδων και των γιαγιάδων β) Μερίδες των θείων και των πρώτων εξαδέλφων ΙV. Η τέταρτη τάξη Ποιοί καλούνται Κατανομή της κληρονομίας μεταξύ των συγγενών της τέταρτης τάξης V. Πολλαπλή συγγένεια Το εξ αδιαθέτου κληρονομικό δικαίωμα του συζύγου Ι. ικαιολογία ΙΙ. Προϋποθέσεις Η ύπαρξη γάμου α) Ανυπόστατος γάμος β) Άκυρος γάμος γ) Ακυρώσιμος γάμος 2. Μη άσκηση αγωγής διαζυγίου για βάσιμο λόγο α) ιαζύγιο κατ αντιδικία β) Συναινετικό διαζύγιο

18 XXVIII Πίνακας Περιεχομένων ΙΙΙ. Ποσοστό Πάγιο ποσοστό Στην πρώτη τάξη Στη δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη τάξη Στην πέμπτη τάξη IV. Εξαίρετο Έννοια και δικαιολογία Προϋποθέσεις Αντικείμενο Νομική φύση Περιορισμός του εξαιρέτου υπέρ των τέκνων V. Κληρονομικό δικαίωμα και αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα. 462 VI. Η μίσθωση οικογενειακής στέγης στην περίπτωση θανάτου του συζύγου-μισθωτή Εκ του νόμου διαδοχή Η έκταση της διαδοχής VII. Σύμφωνο συμβίωσης και κληρονομικό δικαίωμα επιζώντος συμβίου Το εξ αδιαθέτου κληρονομικό δικαίωμα του ημοσίου Ι. Εισαγωγικά ΙΙ. Η νομική φύση του κληρονομικού δικαιώματος του ημοσίου ΙΙΙ. Η ρύθμιση των ΑΚ 1824 και 1868 επ Προϋποθέσεις ικαστική βεβαίωση ότι δεν υπάρχει άλλος κληρονόμος ΙV. Εξαιρέσεις από τη ρύθμιση της ΑΚ ιαδοχή τάξεων και προσαύξηση Ι. ιαδοχή τάξεων ΙΙ. Προσαύξηση Έννοια και δικαιολογία Προϋποθέσεις Σειρά προτίμησης στην προσαύξηση ΙΙΙ. Νομική φύση της κατά προσαύξηση μερίδας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑ ΟΧΗ 31. Εισαγωγή στο δίκαιο της νόμιμης μοίρας Ι. Έννοια και δικαιολογία Έννοια ικαιολογία IΙ. Ιθύνουσες αρχές ικαιούχοι Μέγεθος της νόμιμης μοίρας και υπολογισμός αυτής Νομική φύση του δικαιώματος της νόμιμης μοίρας

19 Πίνακας Περιεχομένων XXIX 4. υνατότητα παραίτησης μεριδούχου Αποκλήρωση μεριδούχου ΙΙΙ. Προϋποθέσεις ΙV. ιατάξεις για τη νόμιμη μοίρα σε ειδικούς νόμους Νόμιμη μοίρα: ικαιούμενα πρόσωπα, ποσοστό και τρόποι κατάλειψης Ι. ικαιούμενα πρόσωπα Εισαγωγικά Κατιόντες Γονείς Σύζυγος που επιζεί Σύμβιος που επιζεί (σύμφωνο συμβίωσης) ΙΙ. Ποσοστό της νόμιμης μοίρας ΙΙΙ. ιαδοχή ή προσαύξηση στη νόμιμη μοίρα Το πρόβλημα Οι ΑΚ 1826 και Λόγοι έκπτωσης ΙV. Τρόποι κατάλειψης της νόμιμης μοίρας Εισαγωγικά Εγκατάσταση του μεριδούχου ως κληρονόμου Ειδικότερα η εγκατάσταση μεριδούχου ως κληρονόμου σε δήλο α) Κατάλειψη αντικειμένων ή χρημάτων που δεν υπάρχουν στην κληρονομία β) Κατάλειψη της νόμιμης μοίρας με εγκατάσταση στην επικαρπία ή στην ψιλή κυριότητα κληρονομιαίων στοιχείων 4. Κατάλειψη της νόμιμης μοίρας με κληροδοσία Κάλυψη της νόμιμης μοίρας με εν ζωή χαριστικές παροχές Κατάλειψη της νόμιμης μοίρας με δωρεές αιτία θανάτου Κατάθεση σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό Νόμιμη μοίρα: Προσβολή και παραίτηση Ι. Προσβολή της νόμιμης μοίρας Εισαγωγικά Ολική μη κατάλειψη της νόμιμης μοίρας Συνέπειες Μερική μη κατάλειψη της νόμιμης μοίρας Συνέπειες (ΑΚ 1827) Περιορισμοί της νόμιμης μοίρας (ΑΚ 1829) Περιπτωσιολογία περιορισμών υπό την έννοια της ΑΚ α) Κληροδοσίες ή τρόποι σε βάρος του μεριδούχου β) Εγκατάσταση του μεριδούχου υπό αναβλητική αίρεση ή προθεσμία γ) Εγκατάσταση του μεριδούχου υπό διαλυτική αίρεση ή προθεσμία δ) ιορισμός εκτελεστή διαθήκης - Περιορισμοί στη διαχείριση των κληρονομιαίων ε) Περιορισμοί της εξουσίας διάθεσης στ) Νέμηση ανιόντος που προ-

20 XXX Πίνακας Περιεχομένων σβάλλει τη νόμιμη μοίρα ζ) ιανεμητικές διατάξεις που θίγουν τη νόμιμη μοίρα η) Οριοθέτηση από συγγενείς περιπτώσεις που δεν αποτελούν περιορισμούς κατά την ΑΚ Σοκίνεια ρήτρα ΙΙ. Παραίτηση από τη νόμιμη μοίρα Εισαγωγικά Νομική φύση Προϋποθέσεις Μερική παραίτηση Συνέπειες Υπολογισμός της νόμιμης μοίρας Ι. Σκιαγράφηση της διαδικασίας υπολογισμού ΙI. Αποτίμηση της κληρονομίας Πότε δεν είναι απαραίτητη η αποτίμηση της κληρονομίας Πότε είναι απαραίτητη η αποτίμηση της κληρονομίας ΙΙI. Η αξία της πραγματικής κληρονομίας Τί περιλαμβάνεται στην πραγματική κληρονομία Εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων Κρίσιμος χρόνος ΙV. O προσδιορισμός της πλασματικής κληρονομίας Εισαγωγικά Αφαιρούμενα κονδύλια α) Χρέη β) απάνες κηδείας γ) απάνες απογραφής της κληρονομίας 3. Προστιθέμενα κονδύλια α) Παροχές προς μεριδούχους β) Παροχές προς τρίτους γ) Κρίσιμος χρόνος V. Η νόμιμη μοίρα των γονέων και το εξαίρετο του επιζώντος συζύγου Σκοπός της ΑΚ Εφαρμογή της διάταξης κυρίως επί εξ αδιαθέτου διαδοχής Η περίπτωση έκπτωσης του επιζώντος συζύγου Έκταση εφαρμογής της διάταξης Το εξαίρετο επί προσβολής της νόμιμης μοίρας κατιόντος VΙ. Ο καταλογισμός στον υπολογισμό της νόμιμης μοίρας Έννοια του καταλογισμού Παροχές που καταλογίζονται Καταλογισμός σε περίπτωση έκπτωσης του λήπτη της παροχής Υπολογισμός της νόμιμης μοίρας σε περίπτωση συνεισφοράς I. Προϋποθέσεις και μέθοδος εφαρμογής της ΑΚ ΙΙ. Παροχές μόνο συνεισενεκτέες ΙΙΙ. Παροχές συνάμα συνεισενεκτέες και καταλογιστέες ΙV. Αποκλεισμός της συνεισφοράς από τον κληρονομούμενο V. Τρόπος υπολογισμού όταν συντρέχει και σύζυγος

21 Πίνακας Περιεχομένων XXXI VΙ. Κριτική της ρύθμισης Προστασία του δικαιώματος της νόμιμης μοίρας Ι. Εισαγωγικά ΙΙ. Αγωγή περί κλήρου Άσκηση της αγωγής Eνστάσεις του εναγομένου ΙΙΙ. Μέμψη άστοργης δωρεάς Έννοια και δικαιολογία Προϋποθέσεις α) Πράξεις που υπόκεινται σε μέμψη β) Ανεπάρκεια της πραγματικής κληρονομίας για την κάλυψη της νόμιμης μοίρας 3. Νομιμοποίηση των διαδίκων α) Ενεργητική νομιμοποίηση β) Παθητική νομιμοποίηση 4. Βάση και αίτημα της αγωγής α) Βάση της αγωγής β) Αίτημα της αγωγής 5. ικονομικά ζητήματα α) Υλική και τοπική αρμοδιότητα β) Βάρος απόδειξης γ) ικαστικό ένσημο δ) Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων ε) Φύση της απόφασης 6. Άμυνα του εναγομένου α) Η ένσταση ότι η αναφερόμενη στην αγωγή δωρεά δεν υπόκειται σε ανατροπή με τις ΑΚ 1835 επ., διότι έγινε από τον κληρονομούμενο προς αυτόν για λόγους ευπρέπειας ή από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον β) Η ένσταση καταβολής ή προσφοράς του ισαξίου γ) Η ένσταση παραγραφής (ΑΚ ) δ) Η ένσταση τακτικής ή έκτακτης χρησικτησίας ε) Η ένσταση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος (ΑΚ 281) στ) Η ένσταση ότι είναι και αυτός (ο εναγόμενος) μεριδούχος και ότι συνεπώς δεν χωρεί ανατροπή της δωρεάς που του έκανε ο κληρονομούμενος, διότι αυτή δεν υπερβαίνει τη νόμιμη μοίρα του (ΑΚ 1838) ζ) Άλλες ενστάσεις 7. Αποτελέσματα ανατροπής α) Ενοχή του δωρεοδόχου β) Ευθύνη για τους καρπούς γ) Περιεχόμενο της ενοχής δ) Ευθύνη τρίτων ε) Ευθύνη του δωρεοδόχου κατά την ΑΚ Απόσβεση του δικαιώματος μέμψης Αποκλήρωση υπό στενή έννοια Ι. Έννοια και δικαιολογία Έννοια ικαιολογητική βάση ΙΙ. Προϋποθέσεις Εισαγωγικά ήλωση της βούλησης αποκλήρωσης σε διαθήκη Ύπαρξη νόμιμου λόγου αποκλήρωσης

22 XXXII Πίνακας Περιεχομένων 4. Αναφορά του λόγου αποκλήρωσης στη διαθήκη Τύχη της αποκληρωτικής διάταξης σε περίπτωση μη συνδρομής των προϋποθέσεων ΙΙΙ. Λόγοι αποκλήρωσης Εισαγωγικά Λόγοι υπέρ ανιόντος α) Επιβουλή της ζωής του διαθέτη, του συζύγου του ή άλλου κατιόντος του (ΑΚ 1840 αρ. 1) β) Πρόκληση σωματικών κακώσεων στον διαθέτη ή στον σύζυγό του, από τον οποίο κατάγεται ο κατιών (ΑΚ 1840 αρ. 2) γ) ιάπραξη κακουργήματος ή σοβαρού πλημμελήματος κατά του διαθέτη ή του συζύγου του (ΑΚ 1840 αρ. 3) δ) Κακόβουλη αθέτηση της εκ του νόμου υποχρέωσης για διατροφή του διαθέτη (ΑΚ 1840 αρ. 4) ε) Βίος άτιμος ή ανήθικος (ΑΚ 1840 αρ. 5) 3. Λόγοι υπέρ κατιόντος Λόγοι υπέρ του συζύγου α) Βάσιμος λόγος διαζυγίου β) Υπαιτιότητα του αποκληρούμενου συζύγου γ) ικαίωμα του διαθέτη να ασκήσει αγωγή διαζυγίου, το οποίο να υφίσταται κατά τον χρόνο θανάτου του IV. Συνέπειες της αποκλήρωσης V. Άρση της αποκλήρωσης Απόσβεση του δικαιώματος αποκλήρωσης με συγγνώμη Ματαίωση της αποκλήρωσης για άλλους λόγους VI. Αποκλήρωση για λόγους πρόνοιας Εισαγωγικά Προϋποθέσεις α) ήλωση της βούλησης αποκλήρωσης με διαθήκη β) Λόγοι αποκλήρωσης επί προνοία γ) Αναφορά του λόγου αποκλήρωσης στη διαθήκη δ) Πρόνοια για τη συντήρηση του μεριδούχου ε) Περιέλευση της νόμιμης μοίρας του αποκληρουμένου στους κατιόντες του ή ορισμός εκτελεστή διαθήκης 3. Αποτελέσματα ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Η ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 38. Κτήση και αποδοχή της κληρονομίας Ι. Κτήση της κληρονομίας Κτήση και επαγωγή Προσωρινή κτήση Πλάσμα δικαίου

23 Πίνακας Περιεχομένων XXXIII 4. Ανυπαρξία σταδίου σχολάζουσας κληρονομίας Αυτοδίκαιη υπεισέλευση στις κατ ιδίαν έννομες σχέσεις της κληρονομίας Χρόνος επαγωγής Αναγκαστικό δίκαιο ΙΙ. Αποδοχή της κληρονομίας Έννοια και νομική φύση Τρόποι αποδοχής α) Ρητή αποδοχή β) Σιωπηρή αποδοχή γ) Πλασματική αποδοχή 3. Προϋποθέσεις της αποδοχής α) Ικανότητα για δικαιοπραξία β) Αποδοχή πριν από την επαγωγή ή από πλάνη ως προς τον λόγο της επαγωγής (ΑΚ 1851 εδ. α ) γ) Αποδοχή υπό αίρεση ή προθεσμία (ΑΚ 1851 εδ. β ) δ) Μερική αποδοχή ε) Αποδοχή κληρονομίας που καταλείπεται στο ημόσιο εκ διαθήκης 4. Ακυρωσία της αποδοχής Συνέπειες αποδοχής Μεταγραφή της αποδοχής Απώλεια του δικαιώματος αποδοχής Αποποίηση της κληρονομίας Ι. Έννοια, νομική φύση, αντικείμενο Έννοια Νομική φύση Αντικείμενο ΙΙ. Προϋποθέσεις Ικανότητα Τύπος Προθεσμία ΙΙΙ. Ακυρότητα και ακυρωσία αποποίησης Εισαγωγικά Ακυρότητα Ακυρωσία ΙV. Το κληρονομητό του δικαιώματος αποποίησης V. Συνέπειες της αποποίησης Εισαγωγικά Η επαγωγή θεωρείται ότι δεν έγινε σε αυτόν που αποποιήθηκε Η κληρονομία επάγεται σε αυτόν που θα είχε κληθεί Η επαγωγή θεωρείται ότι έγινε κατά τον θάνατο του κληρονομουμένου Αγωγές κατά της κληρονομίας VI. Αποποίηση «υπέρ τρίτου» VΙΙ. Η διαχείριση πριν από την αποποίηση

24 XXXIV Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγικά Σχέση προσωρινού και οριστικού κληρονόμου Τύχη δικαιοπραξιών προσωρινού κληρονόμου α) Εκποιητικές δικαιοπραξίες β) Υποσχετικές δικαιοπραξίες γ) Μονομερείς δικαιοπραξίες τρίτων προς τον προσωρινό κληρονόμο 40. Σχολάζουσα κληρονομία Ι. Έννοια και δικαιολογία Έννοια, ιστορική επισκόπηση ικαιολογία ΙΙ. Περιπτώσεις ΙΙΙ. Κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομίας ιορισμός Noμική θέση Έργο Αμοιβή Αντικατάσταση και παύση ΙV. Αξίωση διατροφής μητέρας κυοφορούμενου κληρονόμου Κληρονομική αναξιότητα Ι. Έννοια, δικαιολογία και πεδίο εφαρμογής Έννοια ικαιολογία ιάκριση από συγγενείς έννοιες α) Αποκλήρωση β) Κληρονομική ανικανότητα 4. Πεδίο εφαρμογής ΙΙ. Ως προς τους λόγους αναξιότητας Περιοριστική απαρίθμηση Σχετικότητα των λόγων αναξιότητας Αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των παραπτωμάτων που συνιστούν λόγους αναξιότητας Χρόνος τέλεσης του παραπτώματος που συνιστά λόγο α- ναξιότητας ΙΙΙ. Οι κατ ιδίαν λόγοι αναξιότητας Εισαγωγικά Θανάτωση ή απόπειρα θανάτωσης (ΑΚ 1860 αρ. 1) Ψευδής καταμήνυση για κακούργημα (ΑΚ 1860 αρ. 2) Παρακώλυση σύνταξης ή ανάκλησης διαθήκης (ΑΚ 1860 αρ. 3) Απάτη ή απειλή για σύνταξη ή μεταβολή διαθήκης (ΑΚ 1860 αρ. 4) Αλλοίωση ή εξαφάνιση της διαθήκης (ΑΚ 1860 αρ. 5) ΙV. Πώς επέρχεται η αναξιότητα Κήρυξη με δικαστική απόφαση Το δικαίωμα για κήρυξη της αναξιότητας α) Νομική φύση β) Γέννηση γ) Απώλεια

25 Πίνακας Περιεχομένων XXXV 3. Συρροή αναξιότητας και αποκλήρωσης V. Παροχή συγγνώμης στον ανάξιο Έννοια, νομική φύση Προϋποθέσεις ικονομικά VΙ. Αποτελέσματα της κήρυξης κληρονόμου ως αναξίου Η πλασματική κατασκευή της ΑΚ α) Πρώτο πλάσμα β) εύτερο πλάσμα γ) Τρίτο πλάσμα 2. Πράξεις του αναξίου που έγιναν πριν από την κήρυξη της αναξιότητας VIΙ. Αναξιότητα κληροδόχου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 42. Τα χρέη της κληρονομίας Ι. Η κληρονομία και η ατομική περιουσία του κληρονόμου ως ενιαία ομάδα ΙΙ. Ευθύνη του κληρονόμου για τις υποχρεώσεις της κληρονομίας Εισαγωγικά Υποχρεώσεις της κληρονομίας α) Χρέη του κληρονομουμένου β) Βάρη της κληρονομίας 3. Κληροδοσίες και τρόποι ΙΙΙ. Ευθύνη συγκληρονόμων Εισαγωγικά Αυτοδίκαιη διαίρεση ιαφορετική πρόβλεψη με διαθήκη ΙV. Περιπτώσεις χωρισμού περιουσιών Ευεργέτημα απογραφής Ι. Έννοια και σκοπός Έννοια Σκοπός ΙΙ. Πώς γίνεται η αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής Προϋποθέσεις Μεταγραφή της αποδοχής με το ευεργέτημα της απογραφής Αποδοχή επ ωφελεία απογραφής απευθείας από τον νόμο 756 ΙΙΙ. ιαδικασία απογραφής IV. Αποτελέσματα της αποδοχής με το ευεργέτημα της απογραφής Εισαγωγικά Η κληρονομία χωριστή ομάδα Περιορισμένη ευθύνη του εξ απογραφής κληρονόμου Μη επέλευση σύγχυσης Τύχη υποθήκης ή προσημείωσης που εγγράφηκε σε κληρονομιαία ακίνητα μετά τον θάνατο του κληρονομουμένου. 765

26 XXXVI Πίνακας Περιεχομένων 6. Αγωγές του κληρονόμου κατά της κληρονομίας και αντίστροφα V. ικαιώματα και υποχρεώσεις του κληρονόμου με απογραφή Εισαγωγικά ιοίκηση της κληρονομίας Πληρωμή των δανειστών Πράξεις που απαιτούν άδεια του δικαστηρίου Υποχρέωση για λογοδοσία Ευθύνη του κληρονόμου με απογραφή VI. Απώλεια του ευεργετήματος απογραφής Εισαγωγικά Παραίτηση από το ευεργέτημα Μη εμπρόθεσμη σύνταξη απογραφής (ΑΚ 1911 αρ. 1) Σύνταξη με δόλο ανακριβούς απογραφής (ΑΚ 1911 αρ. 2) όλια παράβαση των υποχρεώσεων από τη διοίκηση (ΑΚ 1911 αρ. 3) Εκποίηση ακινήτων ή τίτλων χωρίς δικαστική άδεια (ΑΚ 1911 αρ. 4) Έκπτωση από το ευεργέτημα ανίκανων ή περιορισμένα ικανών για δικαιοπραξία προσώπων Συνέπειες της απώλειας του ευεργετήματος VII. Παραχώρηση της κληρονομίας στους κληρονομικούς δανειστές ικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας Ι. Εισαγωγικά για τη δικαστική εκκαθάριση Έννοια και σκοπός ιάκριση από την αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής ιατάσσεται με απόφαση του δικαστηρίου ΙΙ. Πώς διατάσσεται η δικαστική εκκαθάριση Ενεργητική νομιμοποίηση Περιεχόμενο της αίτησης Αρμόδιο δικαστήριο - ιαδικασία Κλήτευση τρίτων Απόφαση που διατάσσει την εκκαθάριση ΙΙΙ. Aποτελέσματα της κήρυξης δικαστικής εκκαθάρισης της κληρονομίας Χωρισμός περιουσιών Ανατροπή σύγχυσης Τύχη υποθήκης ή προσημείωσης που εγγράφηκε σε ακίνητα της κληρονομίας μετά τον θάνατο του κληρονομουμένου Απώλεια της εξουσίας διοίκησης από τον κληρονόμο και περιέλευσή της στον εκκαθαριστή α) ιαθέσεις β) ίκες 5. Αναστολή ατομικών καταδιωκτικών μέτρων Αναστολή δικών διανομής

27 Πίνακας Περιεχομένων XXXVII 7. Χρόνος επέλευσης των αποτελεσμάτων IV. Εκκαθαριστής κληρονομίας ιορισμός Αντικατάσταση και παύση Νομική θέση Αμοιβή Ευθύνη Λογοδοσία V. Έργο του εκκαθαριστή Εισαγωγικά Πρόσκληση δανειστών (ΑΚ 1916) Αναγγελία δανειστών (ΑΚ ) Σύνταξη απογραφής (ΑΚ ) Είσπραξη απαιτήσεων - Ρευστοποίηση κληρονομίας (ΑΚ 1918) Επαλήθευση υποχρεώσεων της κληρονομίας VΙ. Πληρωμή των δανειστών της κληρονομίας Όταν η κληρονομία επαρκεί Όταν η κληρονομία δεν επαρκεί α) Προνόμια, υποθήκες και ενέχυρα β) Απαιτήσεις υπό αίρεση γ) Κληροδοσίες και τρόποι 3. ανειστές που δεν αναγγέλθηκαν εμπρόθεσμα Ευθύνη του κληρονόμου VIΙ. Λήξη της εκκαθάρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ 45. Το κληρονομητήριο Ι. Έννοια, νομική φύση, σκοπός και είδη κληρονομητηρίου Έννοια Νομική φύση Σκοπός Είδη κληρονομητηρίου Αναγκαστικός χαρακτήρας των διατάξεων ΙΙ. ιαδικασία έκδοσης Ενεργητική νομιμοποίηση του αιτούντος α) Κληρονόμος β) Καταπιστευματοδόχος γ) Κληροδόχος δ) Εκτελεστής διαθήκης ε) Όποιος έχει δικαίωμα να ε- νεργήσει αναγκαστική εκτέλεση στ) Οι δανειστές του κληρονόμου και της κληρονομίας και ο σύνδικος της πτώχευσης ζ) Το ημόσιο 2. ιεθνής δικαιοδοσία Υλική και τοπική αρμοδιότητα ιαδικασία

28 XXXVIII Πίνακας Περιεχομένων 5. Αντικείμενο της δίκης Περιεχόμενο της αίτησης Απόδειξη Αυτεπάγγελτη έρευνα από το δικαστήριο Έκδοση του κληρονομητηρίου Ένδικα μέσα IΙΙ. Περιεχόμενο του κληρονομητηρίου Εισαγωγικά Το ατομικό κληρονομητήριο Το κοινό κληρονομητήριο Το κληρονομητήριο του εκτελεστή διαθήκης ΙV. To τεκμήριο που απορρέει από το κληρονομητήριο Εισαγωγικά Μαχητό τεκμήριο Αντικείμενο του τεκμηρίου Έναρξη και λήξη του τεκμηρίου Λειτουργία του τεκμηρίου α) Νομιμοποιητική λειτουργία β) Αποδεικτική λειτουργία V. Η δημόσια πίστη του κληρονομητηρίου Εισαγωγικά Προϋποθέσεις ισχύος των δικαιοπραξιών α) ικαιοπραξίες β) ιαδικαστικές πράξεις γ) Ενεργό κληρονομητήριο δ) Καλή πίστη 3. Συνέπειες Η έκταση της δημόσιας πίστης του κληρονομητηρίου VI. Ανακριβές κληρονομητήριο Εισαγωγικά Η έννοια του ανακριβούς κληρονομητηρίου α) Πότε υπάρχει ανακρίβεια β) Πότε δεν υπάρχει ανακρίβεια 3. Παράδοση του ανακριβούς κληρονομητηρίου στο δικαστήριο Αφαίρεση του ανακριβούς κληρονομητηρίου Ακύρωση του ανακριβούς κληρονομητηρίου ημοσιότητα εδικασμένο Ένδικα μέσα Η αγωγή περί κλήρου: Έννοια, φύση και προϋποθέσεις Ι. Η δικαστική προστασία του κληρονόμου γενικά ΙΙ. Έννοια, φύση και δικαιολογία της περί κλήρου αγωγής Έννοια Νομική φύση ικαιολογία ιαφορές της αγωγής περί κλήρου από τη διεκδικητική αγωγή

29 Πίνακας Περιεχομένων XXXIX ΙΙΙ. Νομιμοποίηση των διαδίκων, βάση και αίτημα της αγωγής Ενεργητική νομιμοποίηση Παθητική νομιμοποίηση Αίτημα α) Αναγνωριστικό αίτημα β) Καταψηφιστικό αίτημα 4. Βάση της αγωγής IV. Άλλα δικονομικά ζητήματα Αρμοδιότητα Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων και καταχώρηση στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου ικαστικό ένσημο Πιστοποιητικό οικονομικού εφόρου Σώρευση αγωγών εδικασμένο Εκτέλεση της απόφασης V. Ειδικότερα το αντικατάλλαγμα Έννοια Νομική φύση Κύρωση διαθέσεων που έγιναν από τον νομέα της κληρονομίας Η αγωγή περί κλήρου: Ευθύνη και άμυνα του εναγομένου Ι. Η ευθύνη του εναγομένου Η ρύθμιση των ΑΚ Κριτήρια διαβάθμισης της ευθύνης α) Καλή πίστη β) Επίδοση της αγωγής γ) Υπερημερία του κακόπιστου νομέα δ) Κτήση της νομής με κολάσιμη πράξη 3. Νομική φύση και προϋποθέσεις ΙΙ. Ευθύνη για τα ωφελήματα Εισαγωγικά Ο καλόπιστος νομέας πριν από την επίδοση της αγωγής Ο καλόπιστος νομέας μετά την επίδοση της αγωγής Ο κακόπιστος νομέας Ο κακόπιστος και υπερήμερος νομέας ΙΙΙ. 6. Ο αποκτήσας τη νομή με κολάσιμη πράξη Αξίωση αποζημίωσης λόγω καταστροφής ή χειροτέρευσης των κληρονομιαίων Εισαγωγικά Ο καλόπιστος νομέας πριν από την επίδοση της αγωγής Ο καλόπιστος νομέας μετά την επίδοση της αγωγής Ο κακόπιστος νομέας Ο κακόπιστος και υπερήμερος νομέας Ο αποκτήσας τη νομή με κολάσιμη πράξη ΙV. Παραγραφή των αξιώσεων V. H ανταξίωση του εναγομένου για δαπάνες

30 XL Πίνακας Περιεχομένων 1. Σκοπός και δικαιολογία της ρύθμισης Κριτήρια διαβάθμισης της υποχρέωσης του κληρονόμου α) Αναγκαίες δαπάνες β) απάνες για πληρωμή βαρών ή χρεών της κληρονομίας γ) Επωφελείς δαπάνες δ) Πολυτελείς δαπάνες 3. Το περιεχόμενο της ανταξίωσης του νομέα α) Ο καλόπιστος νομέας πριν από την επίδοση της αγωγής β) Ο καλόπιστος νομέας μετά την επίδοση της αγωγής και ο κακόπιστος νομέας 4. «Επαύξηση» της κληρονομίας λόγω ενώσεως από τον νομέα συστατικού σε κληρονομιαίο ενσώματο Άσκηση της ανταξίωσης δαπανών Παραγραφή VΙ. Άμυνα του εναγομένου Άρνηση της αγωγής Ένσταση παραγραφής Ένσταση χρησικτησίας α) Τακτική χρησικτησία β) Έκτακτη χρησικτησία VΙΙ. Σχέση προς ειδικές αγωγές Συνδρομή περισσότερων αξιώσεων Η ρύθμιση της ΑΚ VIΙI. Αξίωση για παροχή πληροφοριών Kατά του νομέα κληρονομίας Κατά άλλων προσώπων IX. H περί κλήρου αγωγή του αφάντου Η αξίωση του εμφανισθέντος αφάντου Προϋποθέσεις άσκησης της αξιώσεως Ειδικότερα για την αξίωση του εμφανισθέντος αφάντου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ 48. Η κοινωνία των συγκληρονόμων I. Eισαγωγικά ΙΙ. Έννοια, νομική φύση και αντικείμενο Έννοια Νομική φύση Αντικείμενο Η μερίδα του συγκληρονόμου ΙΙΙ. ικαιώματα του συγκληρονόμου Εισαγωγικά Το δικαίωμα στους καρπούς του κοινού αντικειμένου Το δικαίωμα χρήσης του κοινού αντικειμένου Το δικαίωμα συμμετοχής στη διοίκηση του κοινού α) ιοίκηση με ομόφωνη απόφαση των συγκληρονόμων β)

31 Πίνακας Περιεχομένων XLI ιοίκηση με απόφαση της πλειοψηφίας γ) ιοίκηση με απόφαση του δικαστηρίου δ) ιορισμός διαχειριστή ε) Ατομική λήψη μέτρων 5. Το δικαίωμα διάθεσης της μερίδας ΙV. Υποχρεώσεις του συγκληρονόμου Υποχρέωση συμμετοχής στις δαπάνες Υποχρεώσεις που πηγάζουν από την καλή πίστη Η λύση της κοινωνίας Ι. Eισαγωγικά Έννοια της λύσης Το δικαίωμα για λύση της κοινωνίας Παραγραφή του δικαιώματος ΙΙ. Εξώδικη διανομή Σύμβαση διανομής Νομική φύση της σύμβασης ΙΙΙ. ικαστική διανομή Έννοια Αγωγή διανομής του κοινού κλήρου Αυτούσια διανομή α) Έννοια β) Προϋποθέσεις γ) Μορφές αυτούσιας διανομής δ) «ικανικοί κανόνες» εκτέλεσης της αυτούσιας διανομής 4. Πώληση με πλειστηριασμό ΙV. Συνέπειες της διανομής ημιουργία νέων δικαιωμάτων Αμοιβαίες απαιτήσεις από την κοινωνία Η τύχη των εμπράγματων δικαιωμάτων τρίτων στα αντικείμενα της συγκληρονομίας Ευθύνη για ελαττώματα V. Αποκλεισμός της λύσης της κοινωνίας Εισαγωγικά Απαγόρευση διανομής με διάταξη διαθήκης Απαγόρευση διανομής με συμφωνία όλων των συγκληρονόμων Προσωπικά έγγραφα (ΑΚ ) VΙ. Επιδίκαση επιχείρησης Έννοια Πεδίο εφαρμογής ιαδικασία VΙΙ. Επιδίκαση της οικογενειακής στέγης Εισαγωγικά Προϋποθέσεις ιαδικασία επιδίκασης VIΙΙ. Προσδιορισμός του τρόπου διανομής από τον διαθέτη

32 XLII Πίνακας Περιεχομένων 1. ιανεμητικές διατάξεις α) Εγκατάσταση σε δήλο β) Καθορισμός του μηχανισμού της διανομής 2. έσμευση των συγκληρονόμων Ανάθεση του τρόπου διανομής στην εύλογη κρίση τρίτου H συνεισφορά Ι. Έννοια, δικαιολογία και νομική φύση Έννοια ικαιολογία Νομική φύση α) Η ενοχική θεωρία β) Η καθαρή εμπράγματη θεωρία γ) Η συντηρητική εμπράγματη θεωρία 4. Ενδοτικό δίκαιο ΙΙ. Προϋποθέσεις της συνεισφοράς Εισαγωγικά Εξ αδιαθέτου διαδοχή Ύπαρξη περισσότερων κατιόντων Συνεισενεκτέα παροχή (ή δαπάνη) ΙΙΙ. Υποκείμενα της συνεισφοράς Εισαγωγικά Υπόχρεοι συνεισφοράς α) Ο κατιών λήπτης της παροχής β) Ο κατιών που υπεισέρχεται στη θέση του εκπεσόντος λήπτη της παροχής γ) Ο υποκατάστατος του εκπεσόντος λήπτη της παροχής δ) Απώτεροι κατιόντες ε) Κληρονόμοι 3. ικαιούχοι συνεισφοράς ΙV. Παροχές που συνεισφέρονται Εισαγωγικά Εννοιολογικά στοιχεία της συνεισενεκτέας παροχής α) Περιουσιακή επίδοση β) Από τον ανιόντα προς τον κατιόντα γ) Επίδοση εν ζωή δ) Χαριστική επίδοση 3. Κρίσιμος χρόνος για τον υπολογισμό της αξίας της παροχής Απαλλαγή από τη συνεισφορά V. Συνεισφορά στην κληρονομική διαδοχή από διαθήκη VΙ. Πώς διεξάγεται η συνεισφορά Εισαγωγικά Η διαδικασία της συνεισφοράς Η διεξαγωγή της συνεισφοράς σε περίπτωση υπερκαλυμμένου κατιόντος Συνέπειες της συνεισφοράς, ιδίως σε περίπτωση υπερκαλυμμένου κατιόντος α) Συμμετοχή στο ενεργητικό της κληρονομίας και στην κοινωνία των συγκληρονόμων β) Ευθύνη απέναντι στους δανειστές της κληρονομίας γ) Συνέπειες της συνεισφοράς ως προς την εξουσία διάθεσης των κληρονομιαίων

15PROC002628326 2015-03-10

15PROC002628326 2015-03-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δεσ. Μπαλωμένου Τηλ. 26513-61332

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 145/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 16(Ι)/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο ΠΕΡΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ Σύμφωνα με την αριθμ. Κ1-941 οικ./27.4.12 και την Κ1-1484/12.6.2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας πρέπει να γίνει εγγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3834, 8/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3834, 8/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Καθίδρυση Αστυνομίας Κύπρου. 4. Εξουσίες Υπουργού. 5. Συγκρότηση Αστυνομίας. 6. Εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ 1. Κοινόχρηστα... 3 A Κυριότητα επί κοινοχρήστων Κοινή χρήση πλατειών, κατάργησή της, παραίτηση, μεταβίβαση κυριότητας. 1 Β Έναρξη κοινοχρησίας.. 9 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α. Β. Ε. Ε.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α. Β. Ε. Ε. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ: της ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρ. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι

Ανδρ. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΑΥΛΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΑΥΛΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Η προσέγγιση του προβλήματος... 1 ΙΙ. Σκοπός και διάρθρωση της εργασίας... 2 ΙΙΙ. Σκοπός του αναγνωριζόμενου από τον ΚΙΝΔ στο ναυλωτή δικαιώματος υπαναχώρησης... 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Εισαγωγή.................. 29 2. Δικαιολογητική βάση επιβολής του φόρου μεταβίβασης πλοίων... 30 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Συνοπτικός τίτλος. 9 του 1965 51 του 1970 3 του 1978 6 του 1981 181(Ι) του 2002 59(Ι) του 2006

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ "ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ"

ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ "ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ" ΑΘΗΝΑ 1997 1 Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Οι Αρχαιολογικοί Χώροι και οι Διαδρομές που οδηγούς σ' αυτούς αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Πλαίσιο προδιαγραφών Ι. Δομή θεμάτων Η διαδικασία εισαγωγής των μαθητών/τριών στην Α Λυκείου προβλέπει τη δοκιμασία τους σε τρία θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας, καθένα από τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο Ι-1. Ίδρυση της Ένωσης. Άρθρο Ι-2. Οι αξίες της Ένωσης

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο Ι-1. Ίδρυση της Ένωσης. Άρθρο Ι-2. Οι αξίες της Ένωσης 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/11 ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Άρθρο Ι-1 Ίδρυση της Ένωσης 1. Εκφράζοντας τη βούληση των πολιτών και των κρατών της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργού Οικονομικών» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Υπουργού Οικονομικών» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αθήνα, 08 Φεβρουαρίου 2013 ΑρΠρωτ:ΔΤΥ Ε 1022756/298ΕΞ2013 ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 19/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 201/2015

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Ροζάκου. Διδακτορική Διατριβή. Οι πολιτικές του δώρου: Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της εθελοντικής εργασίας.

Κατερίνα Ροζάκου. Διδακτορική Διατριβή. Οι πολιτικές του δώρου: Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της εθελοντικής εργασίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Κατερίνα Ροζάκου Διδακτορική Διατριβή Οι πολιτικές του δώρου: Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της εθελοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ Κεφ. 350. 25 του 1972 31 του 1982 172 του 1988 9(Ι) του 1994 18(Ι) του 1996 24(Ι) του 2007 63(Ι) του 2007 9(Ι) του 2012 199(I) του 2012 105(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21. 12. 2015. Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961

Αθήνα, 21. 12. 2015. Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961 Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμός σκοπός διαβάθμιση δραστηριότητες 1. Η Δασική Συνεταιριστική Οργάνωση (ΔΑ.Σ.Ο.) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

...105 ...109...111...112 - ...117 9....118...119 ...130 1. ...133...136 10. ...138...146

...105 ...109...111...112 - ...117 9....118...119 ...130 1. ...133...136 10. ...138...146 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...i ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ...7 1. Επιχειρήσεων των ΟΤΑ µέχρι τον Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων του 1954...7 Α. Νοµική µορφή των επιχειρήσεων...7

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων. (ΦΕΚ Α' 208/27-09-2013) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1. Η φύση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012. Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012. Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015 116(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ.

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015 116(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 116(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) TOY 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 118(I) του 2002 230(Ι) του 2002

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 3121/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ιαδικασία Εκουσίας ικαιοδοσίας)

Αριθμός 3121/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ιαδικασία Εκουσίας ικαιοδοσίας) ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός 3121/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ιαδικασία Εκουσίας ικαιοδοσίας) Συγκροτήθηκε από τους ικαστές Σοφία Καλούδη Πρόεδρο Πρωτοδικών-εισηγήτρια, Γεώργιο Ξυνόπουλο και

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 3820/2010 (Μαρόκο) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ Η Εκπαίδευση έχει σκοπό την παροχή κατάλληλων και εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με την κατασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV ΦΑΚΕΛΟΙ. Το παρόν Παράρτημα ορίζει γενικές αρχές για την εκπόνηση φακέλου προκειμένου να προταθούν και να αιτιολογηθούν:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV ΦΑΚΕΛΟΙ. Το παρόν Παράρτημα ορίζει γενικές αρχές για την εκπόνηση φακέλου προκειμένου να προταθούν και να αιτιολογηθούν: L 396/390 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV ΦΑΚΕΛΟΙ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το παρόν Παράρτημα ορίζει γενικές αρχές για την εκπόνηση φακέλου προκειμένου να προταθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 215(Ι)/2012 215(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 Άρθρο: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Ευρωπαϊκό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2015 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 Απόφαση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003 (2001/903/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Προσκοπικού Πρατηρίου Λευκωσία Μάιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υπόσταση.... 2 2. Σκοπός... 2 3. Λειτουργία... 2 4. Διαχειριστική Επιτροπή..... 2 5. Πελάτες.... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1600 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Kαθορισμός των απαιτούμενων προϋποθέσεων εξετάσεων, που αποδεικνύουν την

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για το διορισμό Καθηγητών με Ετήσια Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, με Ωριαία Αποζημίωση, για το Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. ΑΓΟΡΑΝΟΥ Νικολάου, Ιατρού Ε.Σ.Υ., Επιμελητή Α Γενικής Ιατρικής στο Κέντρο Υγείας Ν. Μάκρης, δικαιοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Γ Τάξη Δημοτικού. 2. Ζωντανοί οργανισμοί-ζώα (Πρώτα βήματα στην Επιστήμη) Ζώα του τόπου μας

Γ Τάξη Δημοτικού. 2. Ζωντανοί οργανισμοί-ζώα (Πρώτα βήματα στην Επιστήμη) Ζώα του τόπου μας Γ Τάξη Δημοτικού 1. Ζωντανοί οργανισμοί-φυτά (Πρώτα βήματα στην Επιστήμη) Μελέτη του καρπού Η χρησιμότητα των φυτών Το άνθος (κατασκευή, επικονίαση, γονιμοποίηση) 2. Ζωντανοί οργανισμοί-ζώα (Πρώτα βήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις Αρ. 1 Ίδρυση Αποστολή 1. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ιδρύεται αυτοτελής Υπηρεσία με τον τίτλο «Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2015-2020

ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2015-2020 9 ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2015-2020 Πώληση αγροτικής γης σημαίνει μεταβίβαση δικαιωμάτων ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛΑΙΩΝΩΝ ΔΙΠΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 2

Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 5 Γ. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου... 7 Δ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστες Προδιαγραφές Ιατρικής Περίθαλψης στα Πλοία) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας Φ092.22/739 Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπλοκή των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας 1. Η Ελλάδα υπέγραψε το Προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς:- (α) εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 29

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 1 Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα"(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α).

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α). ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93). [ΙΣΧΥΕΙ από 13-7-93 ΠΡΟΣΟΧΗ βλ.σημ.συντ] (Προσοχή Βλέπε και Αρθ-4 παρ.8 του Ν-2508/97 ΦΕΚ-124/Α/13-6-97, και Αρθρα 326 έως 336 του ΠΔ/14-7-99 ΦΕΚ-580/Δ/27-7-99) 'Εχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3759, 3/10/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3759, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ή ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

περιουσιακής κατάστασης έτους 2014. (ΦΕΚ309/Α/31-12-2003)

περιουσιακής κατάστασης έτους 2014. (ΦΕΚ309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία...200... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2014. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων Κ.Α.: 20.7135.001 Προϋπολογισμός 436.650,00 Έτος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. «Μεταβολές στη Φορολογία Εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις» Άρθρο Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3299/2004 1. Στο άρθρο 1 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου... 5 II.Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταϖτυχιακή Εργασία. Εκτίµηση εϖικινδυνότητας της ϖοιότητας του νερού του δικτύου ύδρευσης του ήµου Ηρακλείου του Νοµού Ηρακλείου Κρήτης

Μεταϖτυχιακή Εργασία. Εκτίµηση εϖικινδυνότητας της ϖοιότητας του νερού του δικτύου ύδρευσης του ήµου Ηρακλείου του Νοµού Ηρακλείου Κρήτης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Μεταϖτυχιακή Εργασία Εκτίµηση εϖικινδυνότητας της ϖοιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Αριθ.Αποφ: 2/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4213, 17/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4213, 17/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 219. 10 του 1965 81 του 1970 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Φεβρουαρίου 2015, έχει ως εξής:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Φεβρουαρίου 2015, έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Φεβρουάριος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2. Την έκτακτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.18.03.1/8 Αρ. Τηλ.:22800945/918 Αρ. Φαξ:22428268/ 22800869 E-mail:circularsec@schools.ac.cy ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ «Προξενικά Τέλη και Δικαιώματα» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 52, 53 και 60 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός, ειδικές χρήσεις νερού 7 Άρθρο 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά παροχής δικαιώματα..7 Άρθρο 3 Σχέση του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα Επιμέλεια Έκδοσης: Γεώργιος Κ. Σιάρδος Τηλ. 2310-998.808, Fax: 2310-998.828, e-mail: siardos@agro.auth.gr ISBN 960 431 955 8 1 η Έκδοση 1997 2 η Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Αθήνα, 16.5.2014 Πληροφορίες: Χ. Νούνης Α.Π. 839/379 Διευθυντής Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...XXVII ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Κεφαλαιο Πρωτο ΔΙΚΑΙΟ - ΗΘΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΗΘΗ 1. Έννοια του δικαίου... 3 2. Δίκαιο και ηθική... 4 3. Δίκαιο και κοινωνικά ήθη...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 5,5 % τον Ιούλιο 2010,σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2009.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 5,5 % τον Ιούλιο 2010,σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2009. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 Αυγούστου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 5,5 % τον Ιούλιο 2010,σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2009. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΦΩΝ Π. ΜΠΑΚΑΛΑ. Το Δ.Σ του Ιδρύματος λαμβάνοντας υπ όψη του:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΦΩΝ Π. ΜΠΑΚΑΛΑ. Το Δ.Σ του Ιδρύματος λαμβάνοντας υπ όψη του: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΦΩΝ Π. ΜΠΑΚΑΛΑ Το Δ.Σ του Ιδρύματος λαμβάνοντας υπ όψη του: 1) Τις από 5/4/1959, 8/8/1960 και 20/10/1961 ιδιόγραφες διαθήκες του Κωνστ. Π. Μπάκαλα, δημοσιευθείσες από το

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Αναπτυξιακός Νόµος - Επενδυτικός Νόµος 3299/2004

Νέος Αναπτυξιακός Νόµος - Επενδυτικός Νόµος 3299/2004 Νέος Αναπτυξιακός Νόµος - Επενδυτικός Νόµος 3299/2004 Business Unit: CON No of Pages: 10 Authors: AR Use: External Info Date: 17/09/2007 Τηλ.: 210 6545340, Fax: 210 6545342 email: info@abele.gr - www.abele.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Φυσική με Πειράματα

Η Φυσική με Πειράματα Α Γυμνασίου Η Φυσική με Πειράματα Πρόγραμμα Σπουδών Περιγραφή Το μάθημα της Φυσικής, η "Φυσική με Πειράματα", στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου προβλέπεται να διδάσκεται μία ώρα την εβδομάδα, στην τάξη ή στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 108(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ.

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 108(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 Ν. 108(Ι)/2014 108(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2013 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α /10.2.2004)) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 29.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 95/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 322/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαρτίου 2014 για την επιβολή ειδικών όρων

Διαβάστε περισσότερα

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης Η άλωση της Κωνσταντινούπολης Η Δυναστεία των Παλαιολόγων ΜΙΧΑΗΛ Η 1261-1282 Ανδρόνικος Β 1282-1328 Ανδρόνικος Γ 1328-1341 Ιωάννης Ε 1341-1391 Ιωάννης Καντακουζηνός 1347-1354 Ανδρόνικος Δ 1376-1379 Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιανουάριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Φεβρουαρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιανουάριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιανουάριος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή µε βάση το έτος 2009=100,0, του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι δυνατότητες ένταξης έργων και δράσεων της Τ.Α. στα Επιχειρησιακά Προγράμματα

Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι δυνατότητες ένταξης έργων και δράσεων της Τ.Α. στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι δυνατότητες ένταξης έργων και δράσεων της Τ.Α. στα Επιχειρησιακά Προγράμματα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 3 Περιεχόμενα 5 Πρόλογος 6 Εισαγωγικές πληροφορίες 11 23 29 69

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΕΪΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΦ.1 Γενική Εφορεία ΚΕΦ.2 Περιφερειακή Οργάνωση Επαρχιακές Εφορείες Τοπικές Εφορείες Καθήκοντα και υποχρεώσεις Επαρχιακών και Τοπικών Εφόρων ιαδικασία ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Σκοπός-Πόροι ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Φίλων Τοιχοσφαίρισης»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δήμος Ανατολικής Μάνης Σχολική Επιτροπή Β'/θμιας Εκπ/σης Ελευθερολακώνων 23200 - Γύθειο Πληρ.: Δρακουλάκου Ελένη Τηλ.: 2733360349, 6946558500 Φαξ: 2733360348 Γύθειο 06-03-2013 Αριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσηµη έκδοση Φεβρουαρίου 2008, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του ( 5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣ 29.05.2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8017 Έδρα: Δημοτικό Κατάστημα Θάσου

- 1 - ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣ 29.05.2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8017 Έδρα: Δημοτικό Κατάστημα Θάσου - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣ 29.05.2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8017 Έδρα: Δημοτικό Κατάστημα Θάσου

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης για την κάλυψη των δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός της Επικράτειας και άλλες διατάξεις.

Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης για την κάλυψη των δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός της Επικράτειας και άλλες διατάξεις. Αριθμ. 2/54866/0022/20-7-1999 (ΦΕΚ Β 1583/Β/6-8-1999) Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης για την κάλυψη των δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός της Επικράτειας και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Ζ1/9760/23.12.14 (ΦΕΚ 3591/31.12.14, τ. Β ), Υ.Α. Β7/29073/6.7.06

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. Άρθρο 27 -Έργο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων 1. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ημερ. Ανάρτησης: 05/01/2015 ΠΟΛ. 1002 Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 2 Για σκοπούς εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε

Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 2 Για σκοπούς εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ..Π. 301/2005 Αρ. 4009, 1.7.2005 Αριθµός 301 Οι περί Επικίνδυνων Ουσιών (Ταξινόµηση, Συσκευασία και Επικίνδυνων Ουσιών και Παρασκευασµάτων) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2005, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 29. Κατάργηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης και Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2014 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2014 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:... 2014 ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2014 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 23-6-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 528/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289) Άρθρο 1 - Γενικές διατάξεις 1. Το άρθρο 1 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κρατικής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα