Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin)"

Transcript

1 Published on PRISMA Win Help - Megasoft ( Home > Εμπορική Διαχείριση > Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Μέσα από τη διαχείριση βάσης δεδομένων μπορείτε να εκτελέσετε εργασίες της Βάσης Δεδομένων, δημιουργίας Εταιριών, Χρήσεων, Χειριστών, Εισαγωγής Αρχείων ASCII κ.α. Για να εισαχθείτε στην ομάδα εργασιών: «Διαχείριση Βάσης Δεδομένων» πληκτρολογείτε τον Κωδικό σας και πατάτε το πλήκτρο Σύνδεση. Διακομιστής Βάσης Αποσύνδεση Εκτελείτε την εργασία αυτή όταν επιθυμείτε να κάνετε προσωρινή διακοπή της επικοινωνίας, της βάσης δεδομένων με την εφαρμογή για να προβείτε σε εργασίες όπως έλεγχος & συντήρηση της βάσης. Σύνδεση Εκτελείτε την εργασία αυτή όταν επιθυμείτε να κάνετε επαναφορά της Σύνδεσης Δημιουργία της κεντρικής βάσης δεδομένων Με την επιλογή αυτή δημιουργείτε την κεντρική βάση δεδομένων σας. Στην πρώτη οθόνη δημιουργίας αναφέρεται το όνομα της βάσης "Megasoft" το οποίο δεν μεταβάλλεται για λόγους ασφαλείας. Πατώντας το πλήκτρο "Επόμενο" ελέγχεται η δυνατότητα σύνδεσης με τον διακομιστή βάσης στον οποίο και θα δημιουργηθεί η βάση. Στην επόμενη οθόνη που σας εμφανίζεται πατώντας "Επόμενο", ελέγχεται η ύπαρξη προγενέστερης βάσης με το ίδιο όνομα και εφόσον δεν υπάρχει, πατώντας το πλήκτρο "Τέλος" ολοκληρώνεται η διαδικασία. της κεντρικής βάσης δεδομένων Mε την επιλογή αυτή διαγράφετε την κεντρική βάση δεδομένων σας. Στην πρώτη οθόνη επιλέγετε τον διαθέσιμο διακομιστή βάσης από τον οποίο θα διαγράψετε την κεντρική βάση. Μέσα από την συγκεκριμένη διαδικασία διαγράφεται μόνο η βάση με όνομα "Μegasoft". Πατώντας το πλήκτρο "Επόμενο" εκτελείται έλεγχος και αναφορά των εγκατεστημένων στοιχείων, όπως εταιρίες και χρήσεις που αφορούν στην κεντρική βάση. Τέλος ολοκληρώνετε τη διαδικασία διαγραφής, πατώντας το πλήκτρο "Επόμενο". Στην κεντρική βάση δεδομένων εισάγονται όλες οι εταιρίες και ότι αφορά σε αυτές δηλαδή χρήσεις,

2 ρόλοι - χειριστές και εγγραφές. Εταιρίες Δημιουργία Για να δημιουργήσετε μια εταιρία εισάγετε όλα τα στοιχεία της. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται και στις Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ. Ενεργή εταιρία θεωρείται κάθε εταιρία με πραγματικά δεδομένα, ενώ Δοκιμαστική εταιρία είναι η εταιρία που θα δημιουργήσετε για να κάνετε πιθανές δοκιμές και έχει όριο εγγραφών. Η εφαρμογή με τη δημιουργία της εταιρίας δημιουργεί αυτόματα και έναν αποθηκευτικό χώρο. Η επιλογή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να μεταβάλετε τα στοιχεία των εταιριών σας Η επιλογή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε τις εταιρίες που επιθυμείτε, διαγράφοντας αμετάκλητα όλες τις χρήσεις και τους αποθηκευτικούς χώρους της εταιρίας που διαγράφετε. Ευρετήριο Η καρτέλα αυτή σας δίνει μια λίστα με τις εταιρίες που έχετε δημιουργήσει στην εγαρμογή καθώς και τα βασικά στοιχεία και τις πληροφορίες που την αφορού (π.χ. Τύπος, Επωνυμία, Διακριτικός Τίτλος, Επάγγελμα κτλ). Χρήσεις Δημιουργία Επιλέγοντας την εταιρία που δημιουργήσατε, ορίζετε τα όρια ημερομηνιών της χρήσης που επιθυμείτε Με την επιλογή αυτή μεταβάλλετε τα όρια ημερομηνιών της χρήσης που έχετε δημιουργήσει Με την επιλογή αυτή διαγράφετε την χρήση που επιθυμείτε.

3 Αποθηκευτικοί Χώροι Δημιουργία Με τη δημιουργία κάθε εταιρίας δημιουργείται αυτόματα ένας αποθηκευτικός χώρος. Η εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε από αυτή την εργασία επιπλεόν αποθηκευτικούς χώρους, για την εταιρία και την χρήση που επιθυμείτε Με την εργασία αυτή έχετε τη δυνατότητα να μετονομάσετε τον αποθηκευτικό χώρο που επιθυμείτε Με την διαγραφή έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε τον αποθηκευτικό χώρο της εταιρίας και της χρήσης που επιθυμείτε Αρχεία Εισαγωγή από αρχείο ASCII Με την εργασία αυτή έχετε την δυνατότητα να εισάγετε εγγραφές-αρχεία από άλλες εφαρμογές στην εφαρμογή PRISMA Win. Η διαδικασία εισαγωγής αρχείων ASCII περιγράφεται παρακάτω αναλυτικά: Ανάκτηση Ρυθμίσεων Η εφαρμογή σας προσφέρει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις που κάνετε για να εισάγετε κάποιο αρχείο με σκοπό να τις ξαναχρησιμοποιήσετε. Επιλέγετε την ονομασία που έχετε ορίσει για τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, στην Αποθήκευση ρυθμίσεων κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής. Επιλέγοντας μία ήδη υπάρχουσα διαδικασία εισαγωγής ASCII η εφαρμογή σας μεταφέρει σε επόμενα βήματα παραλείποντας βήματα με ρυθμίσεις που έχετε ήδη κάνει κατά την πρώτη φορά εκτέλεσης της διαδικασίας για το συγκεκριμένο ASCII. Επιλέγετε για να διαγράψετε μία ήδη υπάρχουσα διαδικασία εισαγωγής ASCII Εισαγωγή Βήμα 1 Δημιουργείτε την σύνδεση με την επιθυμητή Βάση Δεδομένων Καθορισμός Παραμέτρων Σύνδεσης Διακομιστής: συμπληρώνετε τον Διακομιστή σας (όνομα Η/Υ) Χειριστής: συμπληρώνετε το χειριστή

4 Βήμα 2 Κωδικός Πρόσβασης: συμπληρώνετε τον κωδικό πρόσβασης Επιλέγετε την εφαρμογή (Εμπορικό, Λογιστική ή Έσοδα - Έξοδα), την εταιρία και την χρήση για την οποία επιθυμείτε να κάνετε εισαγωγή αρχείων Βήμα 3 Επιλέγετε τα αρχεία από τον πίνακα Αρχεία Βάσης που επιθυμείτε να ενημερωθούν από την εισαγωγή του ASCII και πατώντας το πλήκτρο Προσθήκη μεταφέρονται στον πίνακα Επιλεγμένα Αρχεία. Επιλέγετε Προσθήκη Όλων στην περίπτωση που επιθυμείτε να εισαχθούν εγγραφές σε όλα τα Αρχεία Βάσης. Επιλέγετε ένα Επιλεγμένο Αρχείο και πατάτε το πλήκτρο Αφαίρεση για να το διαγράψετε ή Αφαίρεση Όλων για να διαγράψετε όλα. Βήμα 4 Επιλέγετε τα πεδία από τα αρχεία που έχετε ήδη επιλέξει και που επιθυμείτε να ενημερωθούν από την εισαγωγή του αρχείου ASCII. Επιλέγετε τον πίνακα που επιθυμείτε να ενημερωθεί επιλέγοντας στα Πεδία Βάσης εκείνα τα πεδία που επιθυμείτε να ενημερώσετε και με Προσθήκη μεταφέρονται στον πίνακα Επιλεγμένα Πεδία. Επιλέγετε Προσθήκη Όλων στην περίπτωση που επιθυμείτε να εισαχθούν εγγραφές σε όλα τα Πεδία Βάσης. Επιλέγετε ένα Επιλεγμένο Πεδίο και πατάτε το πλήκτρο Αφαίρεση για να το διαγράψετε ή Αφαίρεση Όλων για να τα διαγράψετε όλα. Βήμα 5 Επιλέγετε σταθερές τιμές οι οποίες επιθυμείτε να προστεθούν στα επιλεγμένα αρχεία της βάσης Επιλέγετε το πεδίο και αυτόματα η εφαρμογή σας εμφανίζει τον Τύπο Πεδίου και το Μέγεθος Πεδίου Στο πεδίο Εξ'ορισμού τιμή συμπληρώνετε την σταθερή τιμή και κατόπιν πατάτε το πλήκτρο Προσθήκη για να μεταφέρθουν στον πίνακα Εξ'ορισμού τιμές πεδίων Επιλέγετε ένα Πεδίο και πατάτε το πλήκτρο για να το διαγράψετε ή Όλων για να τα διαγράψετε όλα. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε οτι: Στην περίπτωση που επιθυμείτε να ενημερώσετε περισσότερους από έναν πίνακες πατώντας το πλήκτρο επόμενο σας εμφανίζεται η αντίστοιχη σελίδα όπου μπορείτε να σχεδιάσετε τα αρχεία, τις συνδέσεις μεταξύ τους και τις ιδιότητες των πεδίων. Βήμα 6 Επιλέγετε το Αρχείο και κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την γραμμογράφηση τους Κάνετε Αναζήτηση του Αρχείου Εισαγωγής και κατόπιν επιλέγετε το πεδίο Με καθορισμένο μέγεθος στην περίπτωση που το αρχείο είναι ομοιόμορφα στοιχισμένο και είναι ευδιάκριτες οι στήλες ή Με διαχωριστικό χαρακτήρα στην περίπτωση που στο αρχείο έχουν χρησιμοποιηθεί διάφοροι χαρακτήρες για τον διαχωρισμό των πεδίων. Στην Κωδικοποίηση χαρακτήρων επιλέγετε Dos or OS 8 ή Windows (Ansi) σύμφωνα με την προέλευση του αρχείου. Στο Πλήθος γραμμών δείγματος έχετε την δυνατότητα να αυξομοιώσετε τον αριθμό των γραμμών

5 δείγματος που θα σας εμφανιστούν στον πίνακα Δείγμα εγγραφών αρχείου. Επιλέγετε Η πρώτη γραμμή περιέχει τα ονόματα των πεδίων για να ονομάσετε τις στήλες του αρχείου. Για κάθε αλλαγή που εκτελείτε στις παραπάνω επιλογές είναι απαραίτητο να πατήσετε το πλήκτρο Ανανέωση Δείγματος για να προβάλετε τις αλλαγές αυτές στον πίνακα Δείγμα εγγραφών αρχείου. Βήμα 7 Σε αυτό το βήμα έχετε την δυνατότητα να ορίσετε το μέγεθος κάθε στήλης μετακινώντας στο σημείο που επιθυμείτε την στήλη που χωρίζει τα πεδία. Μπορείτε να εισάγετε στήλες κάνοντας αριστερό κλικ στο σημείο που επιθυμείτε ή να διαγράψετε κάνοντας δεξί κλικ πάνω στην στήλη που επιθυμείτε να διαγραφεί ή πατώντας το πλήκτρο των στηλών να τις διαγράψετε όλες. Στο κάτω μέρος της οθόνης μπορείτε να δείτε την Ανάλυση των Στηλών όπως: τον αριθμό της στήλης που ξεκινά κάθε πεδίο, τα πεδία, καθώς και τον αριθμό της στήλης που τελειώνει κάθε πεδίο. Πατώντας το πλήκτρο Ονομασία Στήλης έχετε την δυνατότητα να ονομάσετε τις στήλες Βήμα 8 Κάνετε αντιστοίχιση των Επιλεγμένων πεδίων αρχείου βάσης της εφαρμογής, με τις Στήλες αρχείου που εισάγετε. Πατώντας το πλήκτρο Προσθήκη εισάγονται οι αντιστοιχίσεις στο πλαίσιο, όπου εμφανίζονται τα Πεδία Βάσης, ο Τύπος του πεδίου (π.χ. αλφαριθμητικό ή BIT και 15 μήκος πεδίου) και οι Στήλες Αρχείου. Πατώντας το πλήκτρο μπορείτε να διαγράψετε την αντιστοίχιση που επιθυμείτε εφόσον την επιλέξετε. Επιλογή πεδίου ταυτότητας (ID): Στην περίπτωση που η εισαγωγή του αρχείου ASCII γίνεται σε κενό αρχείο βάσης (δηλαδή χωρίς εγγραφές) τότε πρέπει να επιλέξετε όλα τα πεδία που εμφανίζονται στο πλαίσιο του πεδίου ID. Βήμα 9 Επιλέγετε Ενεργοποίηση Ενοποίησης Χαρακτήρων, εφόσον επιθυμείτε το αρχείο που θα εισάγετε να έχει κοινούς ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες. Σε περίπτωση που υπάρχουν εγγραφές στο αρχείο της βάσης, επιλέγετε Εγγραφών: όταν επιθυμείτε να διαγραφούν οι υπάρχουσες εγγραφές και να αντικατασταθούν με τις νέες από το αρχείο ASCII. Εισαγωγή: όταν επιθυμείτε να εισαχθούν όλες οι εγγραφές του αρχείου, βάσει του πεδίου ελέγχου χωρίς να επηρεαστούν οι υπάρχουσες εγγραφές Εισαγωγή-Ενημέρωση: όταν επιθυμείτε να εισαχθούν οι εγγραφές του αρχείου βάσει του Πεδίου Ελέγχου ενημερώνοντας τα κενά πεδία του αρχείου. Ενημέρωση: όταν επιθυμείτε να γίνει μόνο ενημέρωση και όχι εισαγωγή νέων εγγραφών. Σε περίπτωση που το αλφαριθμητικό είναι μεγαλύτερο από αυτό του πεδίου βάσης, έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε το πεδίο με κίνδυνο απώλειας των τελευταίων χαρακτήρων, ή να ακυρώσετε την εισαγωγή του πεδίου. Σε περίπτωση εγγραφής δεκαδικού αριθμού σε ακέραιο πεδίο της βάσης (π.χ. ημέρες πίστωσης 60,2), έχετε την δυνατότητα να εισάγετε το πεδίο χωρίς δεκαδικά (π.χ. 602) επιλέγοντας το διαχωριστικό δεκαδικών που χρησιμοποιείται στο αρχείο (τελεία ή κόμμα -.,) που εισάγετε προκειμένου να το εξαιρέσει η εφαρμογή, ή να εισάγετε το πεδίο στρογγυλοποιημένο (π.χ. 60) επιλέγοντας το διαχωριστικό δεκαδικών που χρησιμοποιείται στο αρχείο ή να ακυρώσετε την εισαγωγή του πεδίου. Καθορίζετε την μορφή ημερομηνίας και την μορφή ώρας του αρχείου όταν εισάγετε αρχείο που περιέχει ημερομηνίες, προκειμένου να ενημερωθεί σωστά με την μορφή που απαιτεί η βάση.

6 Βήμα 10 Στο βήμα αυτό προβάλλονται οι ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε προκειμένου να γίνει η εισαγωγή αρχείου ASCII. Στον πίνακα Πληροφορίες εισαγωγής αρχείου ASCII μπορείτε να δείτε όλα τα βήματα που κάνατε και πατώντας το + μπορείτε να προβάλετε αναλυτικά τις ρυθμίσεις σε κάθε βήμα. Βήμα 11 Σε αυτό το βήμα δημιουργείται το αρχείο των εγγραφών που θα εισαχθούν στην βάση εκτελώντας παράλληλα έλεγχο των εγγραφών του αρχείου, εμφανίζοντας τις λάθος ρυθμίσεις προς διόρθωση. Βήμα 12 Αποθήκευση ρυθμίσεων: Επιλέγετε στην περίπτωση που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε, με κάποια περιγραφή έτσι ώστε, την επόμενη φορά που θα εισάγετε το ίδιο αρχείο, να επιλέξετε τις ίδιες ρυθμίσεις από την Ανάκτηση ρυθμίσεων. Πατώντας το πλήκτρο Τέλος ολοκληρώνεται η διαδικασία εισαγωγής από αρχείο ASCII. Εξαγωγή σε αρχείο ASCII Με την εργασία αυτή έχετε τη δυνατότητα να εξάγετε εγγραφές-αρχεία από την εφαρμογή PRISMA Win. Η διαδικασία εξαγωγής αρχείων ASCII περιγράφεται παρακάτω αναλυτικά: Βήμα 1 Επιλέγετε την εφαρμογή (Εμπορικό, Λογιστική ή Έσοδα - Έξοδα), την εταιρία, την χρήση και το αρχείο από το οποίο θα γίνει η εξαγωγή των δεδομένων. Βήμα 2 Επιλογή Πεδίων για την Εξαγωγή τους σε αρχείο ASCII: έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τα Πεδία της βάσης που θα εξαχθούν σε αρχείο ASCII, καθώς επίσης να ορίσετε και το Μέγεθος (μήκος) που επιθυμείτε να έχει το πεδίο. Επιπλέον, μπορείτε να δείτε τον Τύπο του Πεδίου. Πατώντας το πλήκτρο Επιλογή Όλων επιλέγετε αυτόματα όλα τα πεδία, ενώ με το πλήκτρο Ακύρωση ακυρώνετε τις επιλογές των πεδίων. Βήμα 3 Επιλογές Διαχείρισης Εξαγωγής σε αρχείο ASCII Όνομα Αρχείου και διαδρομής που θα γίνει η Εξαγωγή: Πατώντας με το αριστερό κλικ του ποντικιού σας στο πλαίσιο κάνετε αναζήτηση της διαδρομής που θα εξάγετε το αρχείο σας και δίνετε την ονομασία του. Dos ή Windows: Επιλέγετε Dos or OS 8 ή Windows (Ansi) σύμφωνα με την μορφή που επιθυμείτε να έχει το αρχείο που θα εξαχθούν τα δεδομένα. Με καθορισμένο μέγεθος: Επιλέγετε το πεδίο αυτό, στην περίπτωση που το αρχείο είναι ομοιόμορφα στοιχισμένο και είναι ευδιάκριτες οι στήλες. Με διαχωριστικό χαρακτήρα: Επιλέγετε το πεδίο αυτό, στην περίπτωση που στο αρχείο θα χρησιμοποιηθούν διάφοροι χαρακτήρες για τον διαχωρισμό των πεδίων. Κατόπιν επιλέγετε τον χαρακτήρα που θα χρησιμοποιηθεί για να διαχωρίζονται τα πεδία μεταξύ τους (π.χ. ; -, -. Tab - /). Πρώτη γραμμή ονόματα πεδίων: Επιλέγετε το πεδίο αυτό, στην περίπτωση που το αρχείο στο οποίο θα γίνει η Εξαγωγή θα έχει σαν πρώτη γραμμή τους τίτλους των πεδίων (π.χ. Κωδικός,

7 Επωνυμία). Πατώντας το πλήκτρο Επόμενο και κατόπιν το πλήκτρο Τέλος, ολοκληρώνεται η διαδικασία εξαγωγής σε αρχείο ASCII. Στοιχεία Λογιστή Στην καρτέλα αυτή μπορείτε να συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία του λογιστή σας, έχοντας τη δυνατότητα να ενημερώσετε και όλες τις εταιρείες με το πλήκτρο Ενημέρωση Εταιρειών. Ολοκληρώνετε τη συμπλήρωση των στοιχείων πατώντας το πλήκτρο Καταχώρηση. Εισαγωγή Προτύπων Φορμών Παραστατικών Επιλέγετε εταιρεία και χρήση και εισάγετε τις πρότυπες φόρμες εκτύπωσης. Προσοχή! Οι ήδη υπάρχουσες φόρμες εκτύπωσης θα διαγραφούν οπότε προχωρήστε μόνο αν είστε βέβαιοι ότι θέλετε να εισάγετε τις νέες πρότυπες φόρμες εκτυπώσεων. Εξαγωγή Προτύπων Φορμών Παραστατικών Επιλέγετε εταιρεία και χρήση και κατόπιν επιλέξτε τη διαδρομή αρχείου που θέλετε να αποθηκευτούν οι φόρμες εκτύπωσης. Ενημέρωση αρχείου Πελατών από εταιρίες Επιλέγετε την εταιρεία της Εμπορικής σας Διαχείρισης στην οποία επιθυμείτε να μεταφερθούν οι εταιρίες-πελάτες σας που έχετε καταχωρήσει στην Λογιστική σας εφαρμογή. Ρόλοι Εισαγωγή Μπορείτε να εισάγετε Ρόλους χειριστών, συμπληρώνοντας την Περιγραφή του εκάστοτε Ρόλου και πιθανά σχόλια που επιθυμείτε. Ενεργοποιώντας την παράμετρο Εισαγωγή νέου ρόλου χωρίς έξοδο, η εφαρμογή σας δίνει την δυνατότητα να εισάγετε μαζικά Ρόλους χωρίς να εξέλθετε από την επιλογή

8 Εισαγωγή Με την εργασία έχετε την δυνατότητα να μεταβάλλετε τα σχόλια του εκάστοτε Ρόλου Με την εργασία της ς έχετε την δυνατότητα να διαγράψετε τους Ρόλους που επιθυμείτε εκτός του Ρόλου Διαχειριστές. Προσθαφαίρεση Χειριστών Με την εργασία αυτή εντάσσετε τους Χειριστές στους Ρόλους που επιθυμείτε, όπως και το αντίστροφο. Οι Ρόλοι σας δίνουν την δυνατότητα να ομαδοποιήσετε τους Χειριστές, που έχετε εισάγει από την εργασία: Εισαγωγή Χειριστών οι οποίοι θα έχουν τα ίδια δικαιώματα (π.χ. Βοηθοί Λογιστή, Λογιστής κ.τ.λ.) Χειριστές Εισαγωγή Για να εισάγετε ένα νέο χειριστή πληκτρολογείτε στο πεδίο Χειριστής την ονομασία του και του δίνετε ένα κωδικο πρόσβασης με τον οποίο θα έχει δικαίωμα εισόδου στην εφαρμογή. Επίσης μπορείτε να συμπληρώσετε και όλα τα προσωπικά του στοιχεία, όπως Επώνυμο, Όνομα, Διεύθυνση κ.τ.λ. Ενεργοποιώντας την παράμετρο Καταχώρηση νέου χειριστή, η εφαρμογή σας δίνει την δυνατότητα να εισάγετε μαζικά χειριστές χωρίς να εξέλθετε από την επιλογή Εισαγωγή. Με την εργασία της ς έχετε την δυνατότητα να αλλάξετε τον Κωδικό χειριστή, καθώς και τα προσωπικά του στοιχεία, όπως Επώνυμο, Όνομα, Διεύθυνση κ.τ.λ. Με την εργασία της ς έχετε την δυνατότητα να διαγράψετε τους Χειριστές που επιθυμείτε. Δεν μπορείτε να διαγράψετε μόνο, τον χειριστή με τον οποίο έχετε εισαχθεί εκείνη την στιγμή, στην Διαχείριση Βάσης Δεδομένων Ο κάθε χειριστής πρέπει να ενταχθεί σε ένα Ρόλο χειριστών από την ομάδα εργασιών: Διαχείριση Βάσης Δεδομένων -->Ρόλοι--> Προσθαφαίρεση Χειριστών. Τα δικαιώματα ορίζονται ανά Ρόλο Χειριστών από την ομάδα εργασιών: Αρχεία --> Επίπεδα Πρόσβασης Αρχεία Βάσης Δεδομένων

9 Εμφάνιση Δομής Βάσης Η επιλογή αφορά στην ανάλυση - επεξήγηση των αρχείων (πινάκων) που δημιουργούνται στην εφαρμογή, κατά τη δημιουργία εταιρειών και χρήσεων και αποτελούν τη δομή της βάσης δεδομένων. Αφού συμπληρώσετε στα αντίστοιχα πεδία το όνομα του Διακομιστή Βάσης, τον Χειριστή και τον Κωδικό πατάτε το πλήκτρο Είσοδο και στην οθόνη σας εμφανίζονται τα Αρχεία βάσης. Στη στήλη Αρχείο αναφέρονται οι ονομασίες των αρχείων (πινάκων) όπως είναι καταχωρημένες στη βάση δεδομένων, ενώ στη στήλη Ονομασία Αρχείου βλέπετε την επεξήγηση αυτών. Έχετε την δυνατότητα να: Ταξινομήσετε την λίστα που σας εμφανίζεται κατά Αρχείο ή κατά Ονομασία Αρχείου επιλέγοντας την αντίστοιχη παράμετρο στην «Ταξινόμηση αρχείων κατά» Δείτε ή να εκτυπώσετε τα στοιχεία Όλων των Αρχείων ή του Επιλεγμένου επιλέγοντας την αντίστοιχη παράμετρο στην «Εμφάνιση στοιχείων» Εμφανίσετε μόνο τα Αρχεία της εφαρμογής ή των εφαρμογών που διαθέτε επιλέγοντας την αντίστοιχη παράμετρο στην «Εμφάνιση Αρχείων» Πατώντας το πλήκτρο «Περιεχόμενα», έχετε την δυνατότητα να δείτε και κατόπιν να εκτυπώσετε όλα τα αρχεία της βάσης, σύμφωνα με την ταξινόμηση που έχετε ορίσει στην επιλογή «Ταξινόμηση αρχείων κατά». Πατώντας το πλήκτρο Ανάλυση Αρχείων, έχετε τη δυνατότητα να δείτε και κατόπιν να εκτυπώσετε είτε όλα τα αρχεία της βάσης, είτε του επιλεγμένου αρχείου, με την επεξήγηση των περιεχομένων, σύμφωνα με την παράμετρο που έχετε ορίσει στην επιλογή Εμφάνιση στοιχείων. Έχετε επιπλέον τη δυνατότητα Εξαγωγής των δεδομένων σε αρχείο Excel, σε αρχείο κειμένου ή σε εκτυπωτή. Προβολή Αρχείων Από την καρτέλα αυτή μπορείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που έχετε εισάγει για τις εταιρείες, τους ρόλους και τους χειριστές της εφαρμογής.

Διαγραφή Επιλέγετε Διαγραφή για να διαγράψετε μία ήδη υπάρχουσα διαδικασία εισαγωγής ASCII

Διαγραφή Επιλέγετε Διαγραφή για να διαγράψετε μία ήδη υπάρχουσα διαδικασία εισαγωγής ASCII Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Home > Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) > Αρχεία Αρχεία Εισαγωγή από αρχείο ASCII Με την εργασία αυτή έχετε την δυνατότητα να εισάγετε

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιλογή Κατάσταση Αρχείων εμφανίζεται ένας πίνακας με όλα τα Αρχεία της εφαρμογής και τον Αριθμό των Εγγραφών που έχουν εισαχθεί.

Με την επιλογή Κατάσταση Αρχείων εμφανίζεται ένας πίνακας με όλα τα Αρχεία της εφαρμογής και τον Αριθμό των Εγγραφών που έχουν εισαχθεί. Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Home > Γενική Λογιστική > Εργασίες Αρχείων Εργασίες Αρχείων Κατάσταση Αρχείων Με την επιλογή Κατάσταση Αρχείων εμφανίζεται ένας πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσεις: Στην καρτέλα Χρήσεις βλέπετε και δημιουργείτε τις Χρήσεις άνα ημερολογιακό έτος.

Χρήσεις: Στην καρτέλα Χρήσεις βλέπετε και δημιουργείτε τις Χρήσεις άνα ημερολογιακό έτος. Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Home > POS Manager > Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις Βασικά Εταιρία: Στην καρτέλα εταιρία συμπληρώνετε τα στοιχεία της εταιρείας σας (Επωνυμία, Φορολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 1. ΓΕΝΙΚΑ... 227 2. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 228 3. ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ... 230 4. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ... 232 4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 232 copyright DATA COMMUNICATION ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Η.

Διαβάστε περισσότερα

Για να δείτε όλες τις εγγραφές της εκτύπωσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα βελάκια.

Για να δείτε όλες τις εγγραφές της εκτύπωσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα βελάκια. Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Home > PRISMA Win Εμπορικό > Πελάτες > Εκτυπώσεις Εκτυπώσεις Λογιστικές Καρτέλα Πελάτη Στην Καρτέλα του Πελάτη εμφανίζονται αναλυτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Γ ε ν ι κ ή Λ ο γ ι σ τ ι κ ή

Γ ε ν ι κ ή Λ ο γ ι σ τ ι κ ή Γενική Λογιστική ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εφαρµογή PRISMA Win Γενική Λογιστική είναι µία ακόµα πρωτοποριακή εφαρµογή της Megasoft, που αξιοποιεί την τελευταία λέξη στην τεχνολογία της πληροφορικής. Ενσωµατώνει όλες

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω οδηγίες αναλύεται η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων μέσω του εργαλείου FastImport.

Στις παρακάτω οδηγίες αναλύεται η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων μέσω του εργαλείου FastImport. Fast Import Στις παρακάτω οδηγίες αναλύεται η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων μέσω του εργαλείου FastImport. 2 Περιεχόμενα 3. Επιλογή εγκατάστασης λογιστικής και μεθόδου εισαγωγής αρχείου εγγραφών... 4

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Διαχείρισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Εταιρίας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες δυνατότητες εφαρμογών PRISMA Win

Νέες δυνατότητες εφαρμογών PRISMA Win Νέες δυνατότητες εφαρμογών PRISMA Win Αριθμός Έκδοσης: 7.0.1.0002 Εμπορικές εφαρμογές Η Εξέλιξη των εφαρμογών PRISMA Win δε σταματά ποτέ! Παρακάτω μπορείτε να δείτε νέες δυνατότητες που προστέθηκαν στις

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Εκτύπωσης Γενικού Ημερολογίου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Γέφυρα με Λογιστική/Έσοδα-Έξοδα. Ρυθμίσεις. Αποθήκης. Published on PRISMA Win Help - Megasoft (

Γέφυρα με Λογιστική/Έσοδα-Έξοδα. Ρυθμίσεις. Αποθήκης. Published on PRISMA Win Help - Megasoft ( Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Home > PRISMA Win Εμπορικό > Εργαλεία > Γέφυρα με Λογιστική/Έσοδα-Έξοδα Γέφυρα με Λογιστική/Έσοδα-Έξοδα Στην Γέφυρα με την Γενική Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΝΟΤΗΤΑ 1...1 ΠΛΗΚΤΡΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2...3 ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ...4 - Ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Ενότητα 3 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων 17 18 3.1 Εισαγωγή Μία βάση δεδομένων αποτελείται από δεδομένα για διάφορα θέματα τα οποία όμως σχετίζονται μεταξύ τους και είναι καταχωρημένα με συγκεκριμένο τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα

5. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟ ASCII ΑΡΧΕΙΟ

5. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟ ASCII ΑΡΧΕΙΟ 5. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟ ASCII ΑΡΧΕΙΟ Είναι δυνατή η ενημέρωση της απογραφής μέσω αρχείων ASCII. Όσον αφορά το αρχείο ειδών είναι δυνατόν μέσω αυτής της διαδικασίας να ενημερωθεί η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες

Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης των νέων εκτυπωτικών φορμών. 1 Δομή Νέας Εκτυπωτικής Φόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Στοιχεία: Συμπληρώνετε κατηγορία βιβλίων, ρυθμίσεις ΦΠΑ και τους κωδικούς ΚΑΔ της εταιρίας.

Φορολογικά Στοιχεία: Συμπληρώνετε κατηγορία βιβλίων, ρυθμίσεις ΦΠΑ και τους κωδικούς ΚΑΔ της εταιρίας. Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Home > Γενική Λογιστική > Εργαλεία Εργαλεία Εταιρίες Διαχείριση Εταιριών Βασικά Στοιχεία: Συμπληρώνετε τα βασικά στοιχεία της εταιρίας.

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA Win POS Sync Merge Replication

PRISMA Win POS Sync Merge Replication ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Οδηγός Ρυθμίσεων Συγχρονισμού PRISMA Win POS Sync Merge Replication Η διαδικασία του συγχρονισμού γίνεται από τον Η/Υ που έχει το Back Office. Βασική προϋπόθεση για να ενεργοποιηθεί ο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού Έκδοση 1.2 Περιεχόμενα 1. Είσοδος και Έξοδος από το Σύστημα... 3 2. Βοήθεια... 3 3. Αλλαγή Συνθηματικού... 3 4. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 3.1 Μεταφορά Δεδομένων από ASCII (Utilities) Απαραίτητες προϋποθέσεις για σωστή μεταφορά από αρχείο ASCII 1. Θα πρέπει να γνωρίζετε ποια ακριβώς πεδία βρίσκονται στο αρχείο ASCII και

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Διαχείρισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Εταιρίας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Αρχείων από Εμπορικό Epsilon

Εισαγωγή Αρχείων από Εμπορικό Epsilon Εισαγωγή Αρχείων από Εμπορικό Epsilon Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει στην κατανόηση της διαδικασίας εισαγωγής αρχείου εγγραφών της Γενικής Λογιστικής από εφαρμογές της Business.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Εναλλακτικού Σχεδίου σε Β Κατηγορίας

Λειτουργία Εναλλακτικού Σχεδίου σε Β Κατηγορίας Λειτουργία Εναλλακτικού Σχεδίου σε Β Κατηγορίας 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Λειτουργίας Εναλλακτικού Σχεδίου σε Β Κατηγορίας Βιβλία.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Β.6

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Β.6 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Β.6 Με τις διατάξεις του ν.4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δίνεται η δυνατότητα στις πολύ μικρές οντότητες (καθαρός κύκλος εργασιών μέχρι 1.500.000 ευρώ) της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι Εφαρμογής. Γενικές. Published on PRISMA Win Help - Megasoft (

Παράμετροι Εφαρμογής. Γενικές. Published on PRISMA Win Help - Megasoft ( Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Home > PRISMA Win Εμπορικό > Εργαλεία > Παράμετροι Εφαρμογής Παράμετροι Εφαρμογής Γενικές Μηνύματα Σφαλμάτων χειρισμού: επιλέγετε το πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Οδηγιών Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμού στην εφαρμογή extra Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Έκδοση Παραστατικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Έκδοσης Παραστατικών στην εφαρμογή της Extra. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού

Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εισαγωγής νέου λογαριασμού καθώς και την παραμετροποίησή του. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων...

Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων... Μέρος 2 Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων... 211 Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων... 241 Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων... 257 Kεφάλαιο 14 Συναρτήσεις Μέρος Β... 285 Kεφάλαιο 15 Ευρετήριο

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Υπολογισμού Φορολογικής Αναμόρφωσης στην εφαρμογή Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ELTA Courier. Ιούνιος ELTA Courier Διεύθυνση Πληροφορικής

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ELTA Courier. Ιούνιος ELTA Courier Διεύθυνση Πληροφορικής ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ELTA Courier Ιούνιος 2018 ELTA Courier Διεύθυνση Πληροφορικής itsupport@elta-courier.gr Σελίδα 1 Ο χρήστης καλείται να πληκτρολογήσει τον κωδικό του Πελάτη, τον Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ.... 3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΗ... 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δήλωσης Άφιξης Οχήματος- ΔΑΟ στο SEPAnet.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δήλωσης Άφιξης Οχήματος- ΔΑΟ στο SEPAnet. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δήλωσης Άφιξης Οχήματος- ΔΑΟ στο SEPAnet. Η Δήλωση Άφιξης Οχήματος ΔΑΟ, είναι ένα Εθνικό τελωνειακό παραστατικό που υποβάλλεται από τον υπόχρεο (μεταφορέα / παραλήπτη οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εξαγωγή Οικονοµικών Αναφορών (Ισολογισµός, Αποτελέσµατα Χρήσης, Λογαριασµοί Γενικής Εκµετάλλευσης) στην Εφαρµογή Ms Excel

Εξαγωγή Οικονοµικών Αναφορών (Ισολογισµός, Αποτελέσµατα Χρήσης, Λογαριασµοί Γενικής Εκµετάλλευσης) στην Εφαρµογή Ms Excel Εξαγωγή Οικονοµικών Αναφορών (Ισολογισµός, Αποτελέσµατα Χρήσης, Λογαριασµοί Γενικής Εκµετάλλευσης) στην Εφαρµογή Ms Excel Η εφαρµογή σε συνεργασία µε τη Microsoft σας προσφέρει τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Περιεχόμενα Διαδικασία Φυσικής Απογραφής... 3 Συμπλήρωση φόρμας... 3 Βήματα Απογραφής... 5 Εισαγωγή Αρχείου Απογραφής... 9 Εκτυπώσεις Φυσικής Απογραφής... 10 Λίστα

Διαβάστε περισσότερα

Αφού ολοκληρώσετε την ενημέρωση των στοιχείων στις λίστες, μπορείτε να καταχωρήσετε τη διασάφηση εισαγωγής.

Αφού ολοκληρώσετε την ενημέρωση των στοιχείων στις λίστες, μπορείτε να καταχωρήσετε τη διασάφηση εισαγωγής. Καταχώρηση στοιχείων διασάφησης εισαγωγής Αφού ολοκληρώσετε την ενημέρωση των στοιχείων στις λίστες, μπορείτε να καταχωρήσετε τη διασάφηση εισαγωγής. Από το αρχικό μενού του συστήματος επιλέγετε Δηλώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk

ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk Α. Καταχώρηση στοιχείων διασάφησης Για την διασφάλιση των δεδομένων του προγράμματος SEPAdesk, θα πρέπει να ορίσετε κωδικό πρόσβασης στον προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Academia Financials ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Academia Financials ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ copyright DATA COMMUNICATION 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ... 1 2.1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΣΟΔΑ ΕΡΓΩΝ»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΣΟΔΑ ΕΡΓΩΝ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΣΟΔΑ ΕΡΓΩΝ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγγελίες. Πελατών. Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Πελάτης Είδη Στοιχεία Αποστολής Λοιπά Στοιχεία.

Παραγγελίες. Πελατών. Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Πελάτης Είδη Στοιχεία Αποστολής Λοιπά Στοιχεία. Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Home > PRISMA Win Εμπορικό > Κινήσεις > Παραγγελίες Παραγγελίες Πελατών Πελάτης Είδη Στοιχεία Αποστολής Λοιπά Στοιχεία Πελάτης Είδη Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποθήκη. Διαχείριση Αποθήκης. Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr)

Αποθήκη. Διαχείριση Αποθήκης. Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Home > POS Manager > Αποθήκη Αποθήκη Διαχείριση Αποθήκης Στη Διαχείριση Αποθήκης έχετε τη δυνατότητα να δείτε τα είδη της αποθήκης σας,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης

Διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης Διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης. Παρουσιάζονται οι διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις. Πλήκτρα & Λειτουργίες Εκτυπώσεων. Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr)

Εκτυπώσεις. Πλήκτρα & Λειτουργίες Εκτυπώσεων. Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Home > Έσοδα - Έξοδα > Εκτυπώσεις Εκτυπώσεις Πλήκτρα & Λειτουργίες Εκτυπώσεων Στη δεξιά πλευρά των διαλόγων υπάρχουν τα παρακάτω πλήκτρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Μέτρο 2.2.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Μέτρο 2.2.1 On line ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μέτρο 2.2.1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 3 1.1 Υποχρεωτικά Πεδία... 3 1.2 Βοηθητική Λίστα Τιμών (drop down list)... 3 1.3 Αναζήτηση... 3 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία υπόχρεου /υποβάλλοντα τη ΔΑΟ. Στοιχεία παραλήπτη οχήματος. Στοιχεία κάθε Οχήματος ανά στίχο

Στοιχεία υπόχρεου /υποβάλλοντα τη ΔΑΟ. Στοιχεία παραλήπτη οχήματος. Στοιχεία κάθε Οχήματος ανά στίχο ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΦΙΞΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΑΟ ΣΤΟ SEPAdesktop. Εισαγωγή. Γενικά για τη ΔΑΟ Η ΔΑΟ είναι ένα εθνικό τελωνειακό παραστατικό έγγραφο, που υποβάλλεται από τον υπόχρεο (μεταφορέα / παραλήπτη

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:...

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:... Περιεχόμενα Είσοδος στην εφαρμογή... 3 Δημιουργία Εταιρίας... 5 Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας:... 6 Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία:... 6 Καρτέλα Τράπεζα:... 7 Καρτέλα λογιστική:... 9 Καρτέλα e-mail info... 9 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός εκτυπώσεων ERG

Σχεδιασμός εκτυπώσεων ERG Σχεδιασμός εκτυπώσεων ERG Περιεχόμενα Δημιουργία εκτυπώσεων ERG... 3 Επιλογή πεδίων... 4 Λεπτομέρειες... 6 Καθορισμός φίλτρων... 6 Ταξινόμηση και ομαδοποίηση... 7 Εξαγόμενο εκτύπωσης... 7 Δικαιώματα πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση λογαριασμών με ΕΛΠ

Αντιστοίχιση λογαριασμών με ΕΛΠ Αντιστοίχιση λογαριασμών με ΕΛΠ Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας αντιστοίχισης λογαριασμών με ΕΛΠ. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας προσωπικό μπορείτε να δείτε μία κατάσταση με τον προσωπικό σας.

Επιλέγοντας προσωπικό μπορείτε να δείτε μία κατάσταση με τον προσωπικό σας. Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Home > PRISMA Win Μισθοδοσία > Προσωπικό (F3) Προσωπικό (F3) Προσωπικό (F3) Προσωπικό Επιλέγοντας προσωπικό μπορείτε να δείτε μία κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση Browsers Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση 1 Πίνακας περιεχομένων Γενική περιγραφή... 3 Γενικά... 3 Ποιο αναλυτικά τα μέρη ενός browser... 4 Φίλτρα αναζήτησης... 4 Σενάρια αναζήτησης... 4 Όψεις εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ Π.Δ.80/2016

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ Π.Δ.80/2016 ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ Π.Δ.80/2016 Περιεχόμενα 1. Νέα δυνατότητα. Δυνατότητα ενεργοποίησης του κυκλώματος για το «Π.Δ. 80».... 2 2. Παραμετροποίηση εκτυπώσεων για προεδρικό διάταγμα....

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ OPEN TECHNOLOGY SERVICES 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ... 1-1 1.1 Τι απαιτείται για τη δημιουργία Νέας Περιόδου... 1-1 1.2 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων & Αυτόματης Υποβολής μέσω Internet

Διαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων & Αυτόματης Υποβολής μέσω Internet Διαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων & Αυτόματης Υποβολής μέσω 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εξαγωγής & Υποβολής Συγκεντρωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Παραμετροποίηση

Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Παραμετροποίηση Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Εάν αποφασιστεί η μετάβαση στο προτεινόμενο από τα ΕΛΠ λογιστικό σχέδιο, το ATLANTIS E.R.P. παρέχει αυτόματες εργασίες μετάβασης. Η μετάβαση στο νέο λογιστικό σχέδιο πρέπει να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ

Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ 1 Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π.

Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π. Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π. 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας σύνταξης οικονομικών καταστάσεων βάση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1 1. Δημιουργία Μεταβολή Καρτέλας Λογιστικής. Αν η καρτέλα έχει τύπο Λογιστικής και μορφή Κινούμενη, τότε ενεργοποιείται το πεδίο Αριθμός ΦΤΜ στην θέση του πεδίου Επάγγελμα.

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Απογραφή Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Απογραφής Ειδών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Σε οποιοδήποτε σημείο του Ημερολογίου και με διπλό κλικ του ποντικιού σας έχετε την δυνατότητα να καταχωρήσετε ένα Νέο Συμβάν στο Ημερολόγιο.

Σε οποιοδήποτε σημείο του Ημερολογίου και με διπλό κλικ του ποντικιού σας έχετε την δυνατότητα να καταχωρήσετε ένα Νέο Συμβάν στο Ημερολόγιο. Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Home > Έσοδα - Έξοδα > Megasoft Megasoft Ημερολόγιο F9 Με την επιλογή της εργασίας αυτής έχετε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Διαχείρισης Γραφείου.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες

Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Πλήρους Διαχείρισης Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες.

Διαβάστε περισσότερα

Με την Αναλυτική Λογιστική πραγματοποιείται η παρακολούθηση όλου του κυκλώματος και η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής από την εφαρμογή της

Με την Αναλυτική Λογιστική πραγματοποιείται η παρακολούθηση όλου του κυκλώματος και η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής από την εφαρμογή της Αναλυτική Λογιστική Με την Αναλυτική Λογιστική πραγματοποιείται η παρακολούθηση όλου του κυκλώματος και η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής από την εφαρμογή της Λογιστικής Η Αναλυτική Λογιστική περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές1 Καταστάσεις1

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές1 Καταστάσεις1 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές1 Καταστάσεις1 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης 1/4/2014 Σελίδα 1 από 12 8 2014 Rowega Consulting Ltd. i. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Κατά την εκκίνηση της εφαρµογής, εµφανίζεται στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση των εκτυπωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία. Επιλογή Εταιρίας-Χρήσης. Εργασίες Χρήσεις. Άνοιγμα νέας χρήσης. Published on PRISMA Win Help - Megasoft (

Εργαλεία. Επιλογή Εταιρίας-Χρήσης. Εργασίες Χρήσεις. Άνοιγμα νέας χρήσης. Published on PRISMA Win Help - Megasoft ( Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Home > PRISMA Win Εμπορικό > Εργαλεία Εργαλεία Επιλογή Εταιρίας-Χρήσης Με την εργασία Επιλογή Εταιρίας-Χρήσης εμφανίζονται στην οθόνη σας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού 1. Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει την επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Ο.Φ. (http://www.eof.gr) μέσω του διαθέσιμου προγράμματος πλοήγησης, του υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Χρήσης myschool

Σενάριο Χρήσης myschool Σενάριο Χρήσης ΦΟΡΕΙΣ Επιβεβαίωση των Στοιχείων του Φορέα Αρχικά, θα κληθείτε να ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων του Φορέα σας. Επιλέγοντας την καρτέλα «Φορείς», από το μενού που βρίσκεται στο πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Έκδοση Επιταγών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Έκδοσης Επιταγών στην εφαρμογή Λογιστική Διαχείριση της σειράς HyperΛογιστική. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Ενότητα 3 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων 2 3 3.1 Εισαγωγή Μία βάση δεδομένων αποτελείται από δεδομένα για διάφορα θέματα τα οποία όμως σχετίζονται μεταξύ τους και είναι καταχωρημένα με συγκεκριμένο τρόπο. Όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ALPHA WEB TRADING

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ALPHA WEB TRADING ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ALPHA WEB TRADING Το μενού του ALPHA WEB TRADING αποτελείται από τις εξής επιλογές: Το Προφίλ μου Πρόσθετος Κωδικός Ασφαλείας* Προσωπικές Πληροφορίες* Αλλαγή Ψευδωνύμου Αλλαγή Μυστικού

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί

Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί Περιεχόμενα Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς... 3 Καρτέλα Παραστατικού Αγοράς... 3 Καρτέλα Βασικό... 4 Καρτέλα Πρόσθετα Στοιχεία... 5 Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης επιλογών διαμόρφωσης εγγραφών Εσόδων Εξόδων & Άρθρων Γενικής Λογιστικής στην εφαρμογή της σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής

Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Νέας εγγραφής Εσόδου Εξόδου και Άρθρου Γενικής Λογιστικής.... 4 1.1. Διαδικασία εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προσαρτήματος

Οδηγίες Προσαρτήματος Οδηγίες Προσαρτήματος Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εκτύπωσης Προσαρτήματος στην εφαρμογή Γενική Λογιστική Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» 1η Έκδοση: 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 2 3 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΔΣ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Μαζική Έκδοση Παραστατικών

Μαζική Έκδοση Παραστατικών Μαζική Έκδοση Παραστατικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας μαζικής δημιουργίας και εκτύπωσης παραστατικών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώρηση Αποδείξεων

Καταχώρηση Αποδείξεων Καταχώρηση Αποδείξεων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Καταχώρησης Αποδείξεων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης V 1.02

Οδηγίες Χρήσης V 1.02 e-myf εφαρμογή διαχείρισης Συγκεντρωτικής Τιμολογίων σύμφωνο με τον ΚΦΑΣ Οδηγίες Χρήσης V 1.02 Περιεχόμενα Σελίδα Έναρξη εφαρμογής 2 Παραστατικά Εσόδων 2 Συγκεντρωτικά εσόδων 2 Συγκεντρωτικά εξόδων 6 Συγκεντρωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Έκδοση Παραστατικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Έκδοσης Παραστατικών στην εφαρμογή της Λογιστικής. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός εκτυπώσεων ERG

Σχεδιασμός εκτυπώσεων ERG Σχεδιασμός εκτυπώσεων ERG Περιεχόμενα Δημιουργία και διαχείριση εκτυπώσεων ERG... 3 Επιλογή πεδίων... 4 Λεπτομέρειες... 6 Καθορισμός φίλτρων... 6 Ταξινόμηση και ομαδοποίηση... 7 Εξαγόμενο εκτύπωσης...

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες

Πλήρης Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Πλήρης Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Πλήρους Διαχείρισης Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συντάκτης: Ρούσσος Γιάννης (Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ... 3 Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π.

Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π. Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π. 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας σύνταξης οικονομικών καταστάσεων βάση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού

Διαδικασία Διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού Διαδικασία Διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

1. Μετά την είσοδο στο SEPAnet, επιλέγουμε την ενότητα Δηλώσεις. Εμφανίζεται το βασικό μενού.

1. Μετά την είσοδο στο SEPAnet, επιλέγουμε την ενότητα Δηλώσεις. Εμφανίζεται το βασικό μενού. Οδηγίες τρόπου χρήσης της εφαρμογής για την έκδοση τιμολογίου εκτελωνιστικών υπηρεσιών στο SEPAnet. παροχής 1. Μετά την είσοδο στο SEPAnet, επιλέγουμε την ενότητα Δηλώσεις. Εμφανίζεται το βασικό μενού.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA Win Εμπορική Διαχείριση ver Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών & Προμηθευτών Μ.Υ.Φ.

PRISMA Win Εμπορική Διαχείριση ver Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών & Προμηθευτών Μ.Υ.Φ. 1 PRISMA Win Εμπορική Διαχείριση ver. 6.0.2.0175 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών & Προμηθευτών Μ.Υ.Φ. Γενικά Για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από 1.1.2014 υπάρχει η υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Υποκαταστήματος στην Γενική Λογιστική

Δημιουργία Υποκαταστήματος στην Γενική Λογιστική Δημιουργία Υποκαταστήματος στην Γενική Λογιστική Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας υποκαταστημάτων στην Γενική Λογιστική. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εισαγωγή γνωματεύσεων διαβητικών υλικών στο internet (eδαπυ) 1. Εισάγουμε τον κωδικό χρήστη και το συνθηματικό για να εισέλθουμε στην εφαρμογή https://apps.ika.gr/econsummedsuppl/faces/login.xhtml.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συντάκτης: Ρούσσος Γιάννης (Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ... 3 Κεντρικό Μενού...

Διαβάστε περισσότερα