ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Transcript

1 !Unexpected End of Formula l ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Παραδεισανός Αδάμ

2 1. Σκοπός του πειράµατος Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων χημείας και η ευαισθητοποίηση για την αποφυγή καθημερινών δραστηριοτήτων και πράξεων που συμβάλλουν στη ρύπανση και στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Στόχος των πειραμάτων επίδειξης Ø Η μέτρηση του ph σε όξινα διαλύματα με πεχάμετρο και πεχαμετρικό χαρτί, καθώς και η αλλαγή αυτής της τιμής με προσθήκη άλλων ουσιών (αντιδραστηρίων) Ø Η παρατήρηση της αλλοίωσης που υφίστανται οι επιφάνειες μαρμάρινων και μεταλλικών αντικειμένων με την επίδραση, ακόμη και με την παρουσία οξέων (ατμών). Συσκευές: ποτήρια ζέσεως, ύαλος ωρολογίου ή τριβλίο, σφαιρική φιάλη, σταγονόμετρο, μικρή σπάτουλα ή κουταλάκι, γυάλινη ράβδος, πεχάμετρο ή πεχαμετρικό χαρτί. Αντιδραστήρια: τεμάχια μαρμάρου, ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3), σόδα φαγητού (NaHCO3), υδατικά διαλύματα οξέων, λεπτό φύλλο χαλκού. 1

3 2. Πειράµατα επίδειξης 1. Σε δυο ποτήρια ζέσεως ρίχνουμε χωριστά μικρές ποσότητες απιονισμένου νερού και οξικού οξέος (ξύδι). Μετρούμε το ph των δειγμάτων χρησιμοποιώντας πεχάμετρο και πεχαμετρικό χαρτί. Συγκρίνουμε τις δυο τιμές. 2. Σε τριβλίο τοποθετούμε μικρή ποσότητα από ανθρακικό ασβέστιο και με σταγονόμετρο ρίχνουμε λίγες σταγόνες από υδατικό διάλυμα οξικού οξέος. Παρατηρούμε τον αφρισμό στον προβολέα διαφανειών (Overhead) και ερμηνεύουμε το φαινόμενο. CaCO CH 3 COOH (CH 3 COO) 2 Ca + H 2 O + CO 2 3. Σε τριβλίο τοποθετούμε μικρή ποσότητα από σόδα φαγητού και ρίχνουμε λίγες σταγόνες υδατικού διαλύματος οξικού οξέος. Παρατηρούμε τον έντονο αφρισμό στον προβολέα διαφανειών και ερμηνεύουμε το φαινόμενο. NaHCO3 + CH3COOH CH3COONa + H2O + CO2 4. Σε ποτήρι ζέσεως ρίχνουμε μικρή ποσότητα από τριμμένο μάρμαρο (μαρμαρόσκονη) και προσθέτουμε λίγο οξύ (κεζάπ). Παρατηρούμε τον έντονο αφρισμό και εξηγούμε το φαινόμενο. CaCO3 + 2 HCl CaCl2 + H2O + CO2 2

4 5. Σε μικρή μαρμάρινη επιφάνεια ρίχνουμε με σταγονόμετρο λίγες σταγόνες υδατικού διαλύματος υδροχλωρικού οξέος (κεζάπ). Παρατηρούμε τον αφρισμό και την διαφορετικότητά του σε περιοχές ασυνέχειας (πιο έντονος). Σκουπίζουμε καλά την επιφάνεια και συγκρίνουμε την περιοχή που αντέδρασε, με το υπόλοιπο μάρμαρο. Συζητούμε την δυνατότητα χρήσης οξικού οξέος (ξύδι), για τον καθαρισμό μαρμάρινων επιφανειών. Επίσης, για να διαλύσουμε το πουρί (ανθρακικό ασβέστιο) από τα είδη υγιεινής, χωρίς να επιβαρύνεται το περιβάλλον με τη χρήση ισχυρών οξέων του εμπορίου. 6. Σε σφαιρική γυάλινη φιάλη ρίχνουμε μικρή ποσότητα οξικού οξέος (ξύδι). Σ αυτό βαπτίζουμε λεπτή λωρίδα χαλκού, έτσι ώστε ένα μεγάλο μέρος της να βρίσκεται έξω από το οξύ. Καλύπτουμε το στόμιο της φιάλης και μετά από ένα εικοσιτετράωρο παρατηρούμε την επιφανειακή διάβρωση που έχει υποστεί η επιφάνεια του χαλκού έξω από το οξύ (στο όξινο περιβάλλον) από τον ατμοσφαιρικό αέρα. 2 CH3COOH + 2 Cu 2 CuCH3COO + H2 3

5 3. Πειραµατική διαδικασία Μελέτη της εξουδετέρωσης του όξινου περιβάλλοντος και της επίδρασης των συστατικών της όξινης βροχής σε μαρμάρινες επιφάνειες. 1. Σε ποτήρι ζέσεως ρίχνουμε μικρή ποσότητα οξικού οξέος (CH3COOH) και με πεχάμετρο ή πεχαμετρικό χαρτί μετρούμε το ph και καταγράφουμε την τιμή του. Στη συνέχεια, προσθέτουμε μικρή ποσότητα σόδας φαγητού (NaHCO3), αναδεύουμε με γυάλινη ράβδο και μετρούμε ξανά την τιμή του ph στο νέο διάλυμα. Συγκρίνουμε τις δύο τιμές (πριν και μετά) και προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τη διαφορά. NaHCO3 + CH3COOH CH3COONa + H2O + CO2 2. Σε λεία μαρμάρινη επιφάνεια ρίχνουμε (με σταγονόμετρο) 3-4 σταγόνες θειικού οξέος (H2SO4) 2Ν. Παρατηρούμε και καταγράφουμε το φαινόμενο (ταχύτητα αντίδρασης χρόνος αφρισμού). CaCO3 + H2SO4 (aq) CaSO4 + H2O + CO2 3. Με τον ίδιο τρόπο, σε άλλο όμως σημείο, ρίχνουμε πάλι με σταγονόμετρο 3-4 σταγόνες αραιού νιτρικού οξέος (HNO3) και παρατηρούμε το φαινόμενο. Καταγράφουμε τις παρατηρήσεις μας (όπως πρωτύτερα). CaCO3 + 2 HNO3 Ca(NO3)2 + H2O + CO2 4

6 4. Προσπαθούμε να ρίξουμε μαζί (σχεδόν ταυτόχρονα) τα δυο οξέα, σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, έτσι που να μπορούμε να συγκρίνουμε τις δύο περιπτώσεις. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε τη διαφορά εξέλιξης των δύο φαινομένων, εντοπίζοντάς την στα διαφορετικά προϊόντα της κάθε αντίδρασης. 5. Καταγράφουμε την ταυτόχρονη επίδραση των δύο οξέων, συστατικών της όξινης βροχής, στις μαρμάρινες επιφάνειες των μνημείων και περιγράφουμε τα μακρόχρονα αποτελέσματα αυτών στο περιβάλλον. 5

7 4. Διαχείριση των υγρών αποβλήτων του εργαστηρίου Σε όλη τη διάρκεια της πειραµατικής διαδικασίας αλλά και των εργαστηριακών ασκήσεων επιδείξεως χρησιµοποιούνται ισχυρά οξέα, όπως το θειικό οξύ συγκεντρώσεως 2Ν, το νιτρικό οξύ και το υδροχλωρικό οξύ. Επειδή ορισμένες από τις αντιδράσεις δεν είναι πλήρεις και περισσεύουν μικρές ποσότητες οξέων, αυτές δεν θα πρέπει να αποβάλλονται στις αποχετεύσεις των χημικών εργαστηρίων, γιατί έτσι καταλήγουν στους τελικούς υδάτινους αποδέκτες με αποτέλεσμα την οξίνισή τους. Γι αυτό, αυτές οι ποσότητες των οξέων θα πρέπει πρωτύτερα να εξουδετερώνονται με κάποια βάση π.χ. NaOH, έτσι ώστε η τιμή του ph των υγρών αποβλήτων να είναι περίπου 7. H2SO4 + 2 NaOH Na2SO4 + H2O HCl + NaOH NaCl + H2O 6

8 5. Ανάλυση επικινδυνότητας των αντιδραστηρίων Οξικό οξύ Συνώνυμα: αιθανικό οξύ, ξύδι (πολύ αραιωμένο υδατικό διάλυμα) Χημικός τύπος: CH3COOH Φυσικές ιδιότητες: άχρωμο υγρό (σε καθαρή κατάσταση). Συνήθως χρησιμοποιείται ως άχρωμο υδατικό διάλυμα. Κυριότεροι κίνδυνοι: Επαφή με τα μάτια μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες βλάβες. Σε καθαρή κατάσταση, αλλά και υπό μορφή υδατικών διαλυμάτων είναι διαβρωτικό. Σε περίπτωση κατάποσης προκαλεί σοβαρές βλάβες. Μεγάλης συγκέντρωσης υδατικά διαλύματα μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα. Για ασφαλή χρήση καλό είναι να χρησιμοποιούνται πάντα γυαλιά ασφαλείας. Καλό είναι τα υδατικά διαλύματά του να μην έρχονται σε επαφή με το δέρμα. Σε περίπτωση ανάγκης: Εάν έρθει σε επαφή με τα μάτια ξεπλένουμε με άφθονο νερό, για τουλάχιστον δέκα λεπτά και καλούμε για άμεση ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλένουμε με άφθονο νερό και εάν αυτό έχει υποστεί βλάβες, ζητούμε ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση κατάποσης πίνουμε άφθονο νερό και καλούμε άμεσα ιατρική βοήθεια. Ασφαλής διάθεση αποβλήτων: Μικρές ποσότητες υδατικού διαλύματος του οξέος μπορούν να διατεθούν στην αποχέτευση με άφθονο νερό, εκτός εάν ειδικοί τοπικοί κανόνες δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο. Μεγαλύτερες ποσότητες θα πρέπει να εξουδετερώνονται, πριν τη διάθεσή τους στο αποχετευτικό δίκτυο. 7

9 Υδροχλωρικό οξύ Χημικός τύπος: HCl Φυσικές ιδιότητες: σε μεγάλες συγκεντρώσεις είναι άχρωμο ως ελαφρώς κίτρινο ατμίζον υγρό, ενώ είναι εντελώς άχρωμο σε υδατικό διάλυμα. Αντιδρά έντονα με τα περισσότερα μέταλλα και τις βάσεις. Διαλύεται στο νερό σε όλες τις αναλογίες. Κυριότεροι κίνδυνοι: Επαφή με τα μάτια ή το δέρμα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές μόνιμες βλάβες. Μεγάλης συγκέντρωσης υδατικά διαλύματα του οξέος είναι πολύ διαβρωτικά και ελευθερώνουν επικίνδυνες ποσότητες ατμών, τοξικών για το αναπνευστικό σύστημα, ενώ μικρής συγκέντρωσης υδατικά διαλύματα είναι ελαφρώς διαβρωτικά. Για ασφαλή χρήση χρειάζονται πάντα προστατευτικά γυαλιά. Δεν επιτρέπεται το οξύ ή το υδατικό διάλυμά του να έρχεται σε επαφή με το δέρμα. Απαραίτητο να χρησιμοποιούνται γάντια για διαλύματα μεγάλης συγκέντρωσης. Ο χώρος στον οποίο χρησιμοποιείται οξύ μεγάλης συγκέντρωσης πρέπει να είναι εξοπλισμένος με καλό εξαερισμό και ποτέ σε ανοικτό εργαστήριο. Σε περίπτωση ανάγκης: Εάν έρθει σε επαφή με τα μάτια ξεπλένουμε με άφθονο νερό, για τουλάχιστον δέκα λεπτά και καλούμε για άμεση ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλένουμε με άφθονο νερό και εάν αυτό έχει υποστεί βλάβες, ζητούμε ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση κατάποσης πίνουμε άφθονο νερό και καλούμε άμεσα ιατρική βοήθεια. Ασφαλής διάθεση αποβλήτων: Μικρές ποσότητες αραιού υδατικού διαλύματος του οξέος μπορούν να διατεθούν στην αποχέτευση με άφθονο νερό, εκτός εάν ειδικοί τοπικοί κανόνες δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο. Μεγαλύτερες ποσότητες θα πρέπει να εξουδετερώνονται, πριν τη διάθεσή τους στο αποχετευτικό δίκτυο. Διάλυμα οξέος μεγάλης συγκέντρωσης δεν πρέπει να ρίχνεται στην αποχέτευση. 8

10 Νιτρικό οξύ Χημικός τύπος: HNO3 Φυσικές ιδιότητες: άχρωμο ως ελαφρώς κίτρινο ατμίζον υγρό σε μεγάλες συγκεντρώσεις, εντελώς άχρωμο σε μικρότερες συγκεντρώσεις. Αντιδρά βίαια με πολλά μέταλλα. Είναι ισχυρό οξειδωτικό και γι αυτό πρέπει να διατηρείται μακριά από οργανικά υλικά. Διαλύεται στο νερό σε όλες τις αναλογίες. Κυριότεροι κίνδυνοι: Επαφή με τα μάτια μπορεί να προκαλέσει σοβαρές μακροχρόνιες βλάβες. Υδατικά διαλύματα του οξέος μεγάλης ή ενδιάμεσης συγκέντρωσης είναι διαβρωτικά και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες στο δέρμα. Ατμοί του οξέος είναι πολύ επιβλαβείς όταν αυτοί εισπνέονται. Για ασφαλή χρήση χρειάζονται πάντα προστατευτικά γυαλιά. Για υδατικά διαλύματα των οποίων η συγκέντρωση είναι πάνω από 70% πρέπει απαραίτητα να χρησιμοποιούνται γάντια. Δεν επιτρέπεται το οξύ, ακόμη και το υδατικό διάλυμά του να έρχεται σε επαφή με το δέρμα. Ο χώρος στον οποίο χρησιμοποιείται οξύ μεγάλης συγκέντρωσης πρέπει να είναι εξοπλισμένος με καλό εξαερισμό. Σε περίπτωση ανάγκης: Εάν έρθει σε επαφή με τα μάτια ξεπλένουμε με άφθονο νερό, για τουλάχιστον δέκα λεπτά και καλούμε για άμεση ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλένουμε με άφθονο νερό και εάν αυτό έχει υποστεί βλάβες, ζητούμε ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση κατάποσης πίνουμε άφθονο νερό και καλούμε άμεσα ιατρική βοήθεια. Ασφαλής διάθεση αποβλήτων: Μικρές ποσότητες αραιού υδατικού διαλύματος του οξέος μπορούν να διατεθούν στην αποχέτευση με άφθονο νερό, εκτός εάν ειδικοί τοπικοί κανόνες δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο. Μεγαλύτερες ποσότητες θα πρέπει να εξουδετερώνονται, πριν τη διάθεσή τους στο αποχετευτικό δίκτυο. 9

11 Θειικό οξύ Συνώνυμα: Βιτριόλι, οξύ των μπαταριών. Χημικός τύπος: H2SO4 Φυσικές ιδιότητες: υγρό άοσμο, ελαιώδες, άχρωμο ως ελαφρώς καφέ. Κυριότεροι κίνδυνοι: Είναι πολύ υγροσκοπικό υγρό. Αν έρθει σε επαφή με τα μάτια προκαλεί ερεθισμό και εγκαύματα, μπορεί δε να προκαλέσει μη αναστρεπτές βλάβες. Επίσης, σε επαφή με το δέρμα προκαλεί σοβαρό ερεθισμό και εγκαύματα. Σε περίπτωση κατάποσης προκαλεί εγκαύματα στο στόμα, στον οισοφάγο, στο στομάχι και μπορεί να αποβεί ακόμη και θανατηφόρο. Τις παραπάνω βλάβες μπορεί να προκαλέσουν ακόμη και αραιά υδατικά διαλύματά του. Μεγάλης συγκέντρωσης υδατικά διαλύματα του οξέος είναι πολύ διαβρωτικά και ελευθερώνουν επικίνδυνες ποσότητες ατμών, τοξικών για το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα, ενώ παρατεταμένη εισπνοή τους μπορεί να προκαλέσει ακόμη και πνευμονικό οίδημα. Για ασφαλή χρήση χρειάζονται πάντα προστατευτικά γυαλιά. Δεν επιτρέπεται το οξύ ή το υδατικό διάλυμά του να έρχεται σε επαφή με το δέρμα. Πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά γάντια για διαλύματα μεγάλης συγκέντρωσης. Ο χώρος στον οποίο χρησιμοποιείται οξύ μεγάλης συγκέντρωσης πρέπει να είναι εξοπλισμένος με καλό εξαερισμό και ποτέ σε ανοικτό εργαστήριο. Για ασφάλεια πρέπει να διατηρείται σε μέρος δροσερό και ξηρό, σε γυάλινο δοχείο καλά κλεισμένο. Σε αντίθετη περίπτωση οι ατμοί του διαβρώνουν την γύρω περιοχή. Αποφεύγουμε να έρχεται σε επαφή με νερό, μέταλλα και οργανικά υλικά. Σε περίπτωση ανάγκης: Εάν έρθει σε επαφή με τα μάτια καλούμε άμεσα ιατρική βοήθεια. Σε επαφή με το δέρμα πλένουμε καλά με νερό και σαπούνι για τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά και ανάλογα καλούμε ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση κατάποσης δεν προκαλούμε εμετό, αλλά πίνουμε αρκετό νερό ή γάλα. Τέλος, σε περίπτωση εισπνοής ατμών μετακινούμαστε αμέσως σε χώρο με καθαρό αέρα. 10

12 Σε περίπτωση πυρκαγιάς δεν χρησιμοποιούμε απ ευθείας νερό στη φωτιά, αλλά πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα ή ξηράς κόνεως. Τοξικότητα και ασφαλής διάθεση αποβλήτων: Το θειικό οξύ, ακόμη και σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις, είναι πολύ βλαβερό για το υδάτινο περιβάλλον στο σύνολό του. Γίνεται επικίνδυνο για όλους τους οργανισμούς, όταν εισέρχεται σε υδάτινους αποδέκτες. Μικρές ποσότητες πολύ αραιού υδατικού διαλύµατος του οξέος µπορούν να διατεθούν στην αποχέτευση µε άφθονο νερό, εκτός εάν ειδικοί τοπικοί κανόνες δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο. Μεγαλύτερες ποσότητες θα πρέπει να εξουδετερώνονται, πριν τη διάθεσή τους στο αποχετευτικό δίκτυο. Διάλυµα οξέος µεγάλης συγκέντρωσης σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να ρίχνεται στην αποχέτευση. 11

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ- ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ Υπεύθυνη Μαθήματος - Εργαστηρίου Παπαδάκη Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ!

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ! ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ! 1 Καλό το Εργαστήριο και πολύτιμο, αλλά πολυτιμότερη η υγεία και η ασφάλεια των μαθητών και η δική μας. Για να πάνε λοιπόν όλα καλά, ας έχουμε υπόψη μας τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Γυμνασίου Τετράδιο Εργασιών

Χημεία Γ Γυμνασίου Τετράδιο Εργασιών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Χημεία Γ Γυμνασίου Τετράδιο Εργασιών ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: ΧΗΜΕΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Φυλάξτε το παρόν φυλλάδιο για μελλοντική αναφορά.

Προειδοποίηση. Φυλάξτε το παρόν φυλλάδιο για μελλοντική αναφορά. ERGASTHRIO_XHMEIAS_2013_LIBRETTO 19/09/2013 10:24 π.μ. Page 1 Προειδοποίηση. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 8 ετών. Να χρησιμοποιείται υπό την επίβλεψη ενηλίκου. Περιέχει χημικά που θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Αθανάσιος Κ. Λάνταβος Καθηγητής ΑΓΡΙΝΙΟ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Εισαγωγή Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Οξέα - Βάσεις Άλατα Σελίδα 15 1. Τι ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

[prnrnpiikoi ηηιοι. Wo. Hs S. SOe. C O O O i -Hs Ή3Ρ. (S-Hs. C0H12 Ο ό Λ ( 9 3. C-f-/

[prnrnpiikoi ηηιοι. Wo. Hs S. SOe. C O O O i -Hs Ή3Ρ. (S-Hs. C0H12 Ο ό Λ ( 9 3. C-f-/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ H s S O 4 I V Hs S [prnrnpiikoi ηηιοι 0 f Wo. C0H12 Ο ό Ή3Ρ λ SOe Λ ( 9 3 - H a C = ^ - H z C-f-/ (S-Hs C O O O i -Hs ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Τµήµα Χηµείας Σελίδα 1 9/8/2003 ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓIΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Εισαγωγή Για την οµαλή και ασφαλή λειτουργία του Τµήµατος είναι απαραίτητη η ενηµέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Εργαστηριακός Οδηγός Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Εργαστηριακός Οδηγός Εργαστηριακές Ασκήσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργαστηριακός Οδηγός Εργαστηριακές Ασκήσεις Δημήτρης Κομιώτης Καθηγητής Οργανικής Χημείας Ιανουάριος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Το θειικό οξύ είναι διαβρωτική ουσία και µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό (ερυθρότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Δ. Κομιώτης Σ. Μαντά Αναπληρωτής Καθηγητής Λέκτορας Π.Δ. 407/80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι T.E.T.Y. 124 Υπεύθυνη Σημειώσεων: Μαρία Βαμβακάκη Ηράκλειο Φεβρουάριος 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Φράσεις ειδικών κινδύνων και ασφαλούς χρήσης (R & S Phrases) Εισαγωγή

Φράσεις ειδικών κινδύνων και ασφαλούς χρήσης (R & S Phrases) Εισαγωγή Φράσεις ειδικών κινδύνων και ασφαλούς χρήσης (R & S Phrases) Εισαγωγή Οι αποκαλούμενες φράσεις R (Risk Phrases) δίνουν υποδείξεις για ειδικούς κινδύνους οι οποίοι μπορεί να προέλθουν από τη χρήση επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικό µέρος. Τα οξέα

Επιστηµονικό µέρος. Τα οξέα Τα οξέα Επιστηµονικό µέρος Οξέα ονοµάζονται οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό "δίνουν" κατιόντα Η +. Τα οξέα οφείλουν το όνοµα τους στην οξεία δηλαδή την ξινή και διαπεραστική τους γεύση. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Θέση Εικόνας Εξώφυλλου. Το πείραµα στη διδασκαλία της Χηµείας Χηµεία και Καθηµερινή Ζωή. Τσιοµλεκτσής Αλέξανδρος Χρηστίδης Σταύρος

Θέση Εικόνας Εξώφυλλου. Το πείραµα στη διδασκαλία της Χηµείας Χηµεία και Καθηµερινή Ζωή. Τσιοµλεκτσής Αλέξανδρος Χρηστίδης Σταύρος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστηµιακό Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔιΧηΝΕΤ Διδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες Το πείραµα στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ph. Δέκτης πρωτονίου ( ) + ( ) ( ) + ( ) HCl g H O l H O aq Cl aq

ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ph. Δέκτης πρωτονίου ( ) + ( ) ( ) + ( ) HCl g H O l H O aq Cl aq ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ph Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων οξέων και βάσεων και η μελέτη και μέτρηση του ph διαλυμάτων οξέων, βάσεων και αλάτων. Θεωρητικό Μέρος Η πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΗΛΙΕΛΑΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΗΛΙΕΛΑΙΟ !Unexpected End of Formula l ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Επταμηνιτάκης Θεόδωρος Θεοδώρου Δήμητρα Ντρέλιας Παναγιώτης ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Οι πρώτες προσπάθειες Βασικός στόχος των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γ.Α. ΦΙΣΤΑ, ΕΕΔΙΠ ΙΙ Ι.Γ. ΜΠΛΟΥΚΑΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΜΥΛΟΥ ΑΠΟ ΑΜΥΛΟ ΠΑΤΑΤΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΜΥΛΟΥ ΑΠΟ ΑΜΥΛΟ ΠΑΤΑΤΑΣ !Unexpected End of Formula l ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΜΥΛΟΥ ΑΠΟ ΑΜΥΛΟ ΠΑΤΑΤΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Βαλαχής Ανδρέας Μπεζεργιαννίδου Αικατερίνη 2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1 2.1. Πείραµα επιδείξεως Πλαστικό από

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Υγιεινής Περιβάλλοντος Συνοπτική Θεωρία και Εργαστηριακές Ασκήσεις

Σημειώσεις Υγιεινής Περιβάλλοντος Συνοπτική Θεωρία και Εργαστηριακές Ασκήσεις ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π.) ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Σημειώσεις Υγιεινής Περιβάλλοντος Συνοπτική Θεωρία και Εργαστηριακές Ασκήσεις Αρτίν Χατζηκιοσεγιάν

Διαβάστε περισσότερα

ίρππηρίμΰί mm Ο *~~~Ή CH3 COOC2 -Hs ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΊ2 :: I Η2 5 όί Ιΐ2 Ο ό HgP^v Η 2 < 2 = ^ Ή 2

ίρππηρίμΰί mm Ο *~~~Ή CH3 COOC2 -Hs ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΊ2 :: I Η2 5 όί Ιΐ2 Ο ό HgP^v Η 2 < 2 = ^ Ή 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΊ2 :: I Η2 5 ίρππηρίμΰί mm Ο όί Ιΐ2 Ο ό HgP^v *~~~Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ Η 2 < 2 = ^ Ή 2 CH3 COOC2 -Hs ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ

ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ ΘΕΩΡΙΑ Οξέα, βάσεις, άλατα και εξουδετέρωση Γνωρίζουμε ότι ενώσεις οι οποίες διαλυόμενες στο νερό δίνουν κατιόντα υδρογόνου (πρωτόνια) είναι οξέα: ΗΑ Η + + Α Ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χειρισμός Χημικών Ουσιών

Χειρισμός Χημικών Ουσιών Χειρισμός Χημικών Ουσιών Τι πρέπει να προσέχω όταν χειρίζομαι χημικές ουσίες; Βασικοί κανόνες για το χειρισμό χημικών ουσιών Αν μια ουσία δεν γνωρίζεις αν είναι επικίνδυνη, θεώρησέ την ότι ΕΙΝΑΙ, μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ Α & Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Η ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ Α & Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΕ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 2013 Η ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ Α & Β ΛΥΚΕΙΟΥ Περιεχόμενα Χημικές Αντιδράσεις στο εργαστήριο...4 1.Αντιδράσεις με ιόντα χαλκού...5 2.Ψευδάργυρος και υδροχλώριο...8 3.Ανίχνευση ιόντων χλωρίου και ιωδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΝΤΑΛΑΜΠΙΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: Α ΙΠΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Ερεθιστικό στα µάτια. έρµα : Προκαλεί ερεθισµό

Διαβάστε περισσότερα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Οξέα Είναι οι χημικές ενώσεις οι οποίες όταν διαλυθούν στο νερό, ελευθερώνουν κατιόντα υδρογόνου (Η + ) Ιδιότητες Οξέων 1. Έχουν όξινη γεύση. 2. Επιδρούν με τον ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες - Από την ιστοσελίδα http://www.sydesys.gr

Γενικές πληροφορίες - Από την ιστοσελίδα http://www.sydesys.gr Γενικές πληροφορίες - Από την ιστοσελίδα http://www.sydesys.gr Οι µπαταρίες των αυτοκινήτων είναι συστοιχίες επαναφορτιζόµενων στοιχείων. Είναι σχεδόν πάντα µολύβδου - θειικού οξέος, αν και σε ορισµένες

Διαβάστε περισσότερα