ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες."

Transcript

1 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες και 30 λεπτά Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη Α, Β και Γ. Στα μέρη Β και Γ υπάρχει επιλογή. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από επτά (7) σελίδες. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού. ΧΡΗΣΙΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Ατομικές Μάζες: Η=1, C=12, Ο=16, Να=23, S=32, K=39, Fe=56, Cu=64 Σταθερές Ηλεκτρολυτικής Διάστασης: K (CH 3 COOH) = 1,8 x10-5, K (NH 3 ) = 1,8 x10-5 ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. Ερώτηση 1 Να δηλώσετε ποιες από τις πιο κάτω ουσίες παρουσιάζουν ηλεκτρική αγωγιμότητα και ποιες όχι. Να εξηγήσετε την απάντησή σας για τις περιπτώσεις ι και ιι: ι. Υδατικό διάλυμα ΗCl ιι. Στερεό ΚCl ιιι. Υδατικό διάλυμα ΝαΟΗ ιν. Υδροχλώριο σε θερμοκρασία 90 0 C ( σημείο ζέσεως υδροχλωρίου C) ν. Υδατικό διάλυμα ζάχαρης. Ερώτηση 2 Να χαρακτηρίσετε, χωρίς να δικαιολογήσετε, ως ορθές ή λανθασμένες τις πιο κάτω δηλώσεις, που αφορούν τη χημική εξίσωση: 2ΚΟΗ(aq) + Η 2 SΟ 4 (aq) K 2 SO 4 (aq) + 2H 2 O(l) Α. Δύο mole υδροξειδίου του καλίου αντιδρούν με ένα mole θειικού οξέος και δίνουν ένα mole θειικού καλίου και δύο mole νερού. B. Λίγα λεπτά μετά την ανάμιξη των διαλυμάτων υδροξειδίου του καλίου και θειικού οξέος σε αναλογία 2:1, στο δοχείο αντίδρασης υπάρχει μίγμα προϊόντων και αντιδρώντων. Γ. Τα αντιδρώντα σώματα είναι διαλυμένα στο νερό. Δ. Οκτώ χιλιάδες μόρια υδροξειδίου του καλίου αντιδρούν με τέσσερεις χιλιάδες μόρια θειικού οξέος. E. Όταν τρία mole υδροξειδίου του καλίου αναμιχθούν με δύο mole θειικού οξέος, παράγονται δύο mole θειικού καλίου και τέσσερα mole νερού. 1

2 Ερώτηση 3 (α) Δίνονται τα ακόλουθα διαλύματα αλάτων που έχουν την ίδια μοριακότητα: Α: ΝaΝΟ 3 Β: CH 3 COOΝa Γ: NH 4 Cl Δ: CH 3 COONH 4 ι. Να χαρακτηρίσετε το κάθε διάλυμα ως όξινο, βασικό ή ουδέτερο. ιι. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας, που αναφέρεται στο διάλυμα Β μόνο, γράφοντας και τη χημική αντίδραση υδρόλυσης του άλατος. (β) Να δηλώσετε, χωρίς να δικαιολογήσετε, ποιο/α από τα διαλύματα που δίνονται πιο κάτω είναι ρυθμιστικό/ά. Α: ΝaNO 3 - ΝaΟΗ B: NH 3 NH 4 Cl Γ: HCl NH 4 Cl Ερώτηση 4 Σε 200 ml διαλύματος θειικού νατρίου, Na 2 SO 4, περιέχονται 2,84 g του άλατος. Να υπολογίσετε: (α) τη μοριακότητα του διαλύματος (β) τη συγκέντρωση των ιόντων νατρίου σε mol/l (γ) την % κ.ο. περιεκτικότητα του διαλύματος. Ερώτηση 5 Δίνονται αραιά διαλύματα των πιο κάτω οξέων: Α: ΗCl Β: HNO 3 Γ: Η 2 SO 4 Τα τρία αυτά διαλύματα θερμαίνονται χωριστά το καθένα με ρινίσματα χαλκού, Cu. Αντιδρά μόνο το ένα οξύ. (α) Να αναφέρετε ποιο από τα τρία οξέα αντιδρά. (β) Να γράψετε δύο παρατηρήσεις που αναμένετε να κάνετε κατά την αντίδραση του οξέος αυτού με το χαλκό. (γ) Να γράψετε τη χημική εξίσωση της αντίδρασης που πραγματοποιήθηκε. Ερώτηση 6 Σε δύο δοκιμαστικούς σωλήνες Α και Β, που περιέχουν αντίστοιχα διαλύματα των αλάτων Fe(NO 3 ) 3 και Cu(NO 3 ) 2, προσθέτουμε αρχικά λίγες σταγόνες και μετά περίσσεια διαλύματος ΝΗ 3. (α) Ποιες παρατηρήσεις αναμένετε σε κάθε περίπτωση; (β) Να γράψετε τις χημικές αντιδράσεις που πραγματοποιούνται σε κάθε δοκιμαστικό σωλήνα με την προσθήκη λίγων σταγόνων διαλύματος ΝΗ 3. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β 2

3 ΜΕΡΟΣ Β Από τις έξι (6) ερωτήσεις 7-12 να απαντήσετε μόνο τις τέσσερεις (4). Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες. Ερώτηση 7 Σε κλειστό δοχείο σταθερού όγκου ενός λίτρου και σε ορισμένη θερμοκρασία θ 1, εισάγονται 2 mol CO και 3 mol Η 2 Ο. Μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας CO(g) + H 2 O(g) CO 2 (g) + H 2 (g) στο δοχείο βρέθηκαν 0,5 mol CO 2. (α) Ποιες είναι οι συγκεντρώσεις των σωμάτων στο δοχείο μετά την αποκατάσταση της χημικής ισορροπίας; (β) Να υπολογίσετε τη σταθερά χημικής ισορροπίας Κ c της πιο πάνω χημικής εξίσωσης στη θερμοκρασία θ 1. (γ) Να δηλώσετε αν η ποσότητα του υδρογόνου θα μειωθεί, θα αυξηθεί ή θα παραμείνει η ίδια στο δοχείο με: ι. την προσθήκη αφυδατικού ιι. την αύξηση της πίεσης ιιι. την αύξηση της ποσότητας του μονοξειδίου του άνθρακα. Να δώσετε σύντομη εξήγηση για την κάθε περίπτωση. Ερώτηση 8 Δίνονται τα πιο κάτω ζεύγη χημικών ουσιών: ι. Στερεό ΝaCl - στερεό NH 4 Cl ιι. Αραιό διάλυμα Η 2 SΟ 4 - αραιό διάλυμα HCl ιιι. Στερεό Ca(NO 3 ) 2 - στερεό CaCO 3 ιν. Διάλυμα AgNO 3 διάλυμα Pb(NO 3 ) 2 ν. Διάλυμα ΝΗ 3 διάλυμα ΝaΟΗ. (α) Να εισηγηθείτε ένα αντιδραστήριο, διαφορετικό σε κάθε περίπτωση, που θα χρησιμοποιήσετε, για να διακρίνετε μεταξύ τους τα μέλη του καθενός από τα πιο πάνω ζεύγη. (β) Να αναφέρετε το εμφανές αποτέλεσμα που θα παρατηρηθεί σε κάθε περίπτωση. Ερώτηση 9 Δίνεται διάλυμα Α που περιέχει 9 γραμμάρια CH 3 COOH σε 500mL διαλύματος. (α)να υπολογίσετε: ι. Tο ph του διαλύματος A. ιι. Το ph του διαλύματος Β που προκύπτει, όταν σε ένα λίτρο του διαλύματος Α προστεθούν 0,1 mol ΝaΟΗ (η μεταβολή του όγκου θεωρείται αμελητέα). (β) Να δηλώσετε πώς θα μεταβληθεί το ph του διαλύματος Β και να δώσετε σύντομη εξήγηση, αν σε αυτό προστεθεί: ι. ίσος όγκος απεσταγμένου νερού. ιι. μικρή ποσότητα αραιού διαλύματος HCl. 3

4 Ερώτηση 10 (α) Να κατατάξετε τα οξέα Α, Β και Γ σε σειρά αυξανόμενης ισχύος από τα δεδομένα του πίνακα: Οξύ Κ οξ Α 6, Β 1, Γ 1, (β) Να υπολογίσετε το ph: ι. διαλύματος που περιέχει 5,6g στερεού ΚΟΗ σε 500mL διαλύματος. ιι. διαλύματος που προκύπτει με την προσθήκη 500mL νερού σε 500mL διαλύματος HCl 0,1Μ. (γ) Να υπολογίσετε τη μοριακότητα υδατικού διαλύματος ΝΗ 3 με ph = 11. Ερώτηση 11 Να δώσετε τις απαραίτητες επεξηγήσεις για καθεμιά από τις πιο κάτω προτάσεις: (α) Όταν σε διάλυμα αμμωνίας προσθέσουμε στερεό χλωριούχο αμμώνιο, τότε το ph του διαλύματος μειώνεται. (β) Το υδροξείδιο του ψευδαργύρου διαλύεται σε διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου, ενώ το υδροξείδιο του σιδήρου (III) δεν διαλύεται. (γ) Όταν ανακινήσουμε στερεό ιώδιο, νερό και πετρέλαιο, το ιώδιο διαλύεται περισσότερο στη στιβάδα του πετρελαίου. (δ) Το διάλυμα του ΝaΟΗ που θα χρησιμοποιηθεί ως μέτρο σε ογκομέτρηση αλκαλιμετρίας, πρέπει να επανατιτλοδοτηθεί λίγο πριν χρησιμοποιηθεί. (ε) Η προχοΐδα που είναι βρεγμένη μετά την έκπλυσή της με απεσταγμένο νερό, πρέπει να ξεπλένεται με το διάλυμα του μέτρου πριν από τη χρήση της. Ερώτηση 12 Πιο κάτω περιγράφονται τέσσερα απλά πειράματα: ι. Σε στερεό χλωριούχο κάλιο, προστίθεται προσεκτικά κατά σταγόνες πυκνό θειικό οξύ. ιι. Μικρή ποσότητα ασβεστίου προστίθεται σε νερό. ιιι. Σε διάλυμα νιτρικού νικελίου προστίθεται διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου. ιν. Σε διάλυμα νιτρικού αργιλίου προστίθενται στογόνες διαλύματος αμμωνίας. Για κάθε πείραμα: (α) Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγματοποιούνται. (β) Να γράψετε τις παρατηρήσεις που αναμένετε να κάνετε και σε περίπτωση έκλυσης αερίου να γράψετε τον τρόπο ανίχνευσής του. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ 4

5 ΜΕΡΟΣ Γ : Από τις τρεις (3) ερωτήσεις να απαντήσετε μόνο τις δύο (2). Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες. Ερώτηση 13 Ι. Δίνονται τα αντιδραστήρια: H 2 SO 4, HCl, ΗΝΟ 3, ΝaΟΗ, ΝΗ 3 και τα ακόλουθα ζεύγη διαλυμάτων αλάτων: ι. AgΝΟ 3 και Cu(ΝΟ 3 ) 2 ιι. Cu(ΝΟ 3 ) 2 και Pb(ΝΟ 3 ) 2 ιιι. Fe(NO 3 ) 3 και Pb(ΝΟ 3 ) 2 ιν. Fe(NO 3 ) 3 και Cu(ΝΟ 3 ) 2 (α) Να εισηγηθείτε ένα από τα πιο πάνω αντιδραστήρια, διαφορετικό για κάθε περίπτωση, που μπορεί να ιζηματοποιήσει το ένα κατιόν σε κάθε ζεύγος αλάτων. (β) Να γράψετε τις χημικές αντιδράσεις κατά τις οποίες σχηματίζεται ίζημα με το αντιδραστήριο που εισηγείστε για τα ζεύγη ι και ιι. ΙΙ. Δίνεται μίγμα Cu και CuO, μάζας 7,2 γραμμαρίων. Στο μίγμα επιδρά περίσσεια αραιού διαλύματος Η 2 SΟ 4 στις κατάλληλες συνθήκες. Μετά το τέλος της αντίδρασης στο δοχείο που πραγματοποιήθηκε η αντίδραση υπάρχει στερεό υπόλειμμα. Γίνεται διήθηση και στο διήθημα προσθέτουμε περίσσεια διαλύματος ΝaΟΗ, οπότε παράγονται 6,125 γραμμάρια ιζήματος Α. (α) Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγματοποιούνται. (β) Ποιο είναι το χρώμα του ιζήματος Α; (γ) Να βρείτε την % κατά μάζα σύσταση του μίγματος Cu και CuO. Ερώτηση 14 Ι. Να απαντήσετε στις πιο κάτω ερωτήσεις: (α) Πώς προσδιορίζεται το τέλος της ογκομέτρησης διαλύματος FeSO 4 με διάλυμα ΚΜnΟ 4 σε όξινο περιβάλλον; (β) Γιατί το διάλυμα Η 2 SΟ 4, που χρησιμοποιείται σε μια ογκομέτρηση διαλύματος FeSO 4 με διάλυμα ΚΜnO 4, δεν τοποθετείται στην προχοϊδα μαζί με το διάλυμα ΚΜnO 4 ; (γ) Γιατί το διάλυμα του ΚΜnΟ 4, πριν χρησιμοποιηθεί ως μέτρο στην υπερμαγγανομετρία, πρέπει να επανατιτλοδοτηθεί; (δ) Να δηλώσετε το σφάλμα που θα γίνει στην εύρεση της συγκέντρωσης διαλύματος FeSO 4 κατά την ογκομέτρηση με διάλυμα ΚΜnΟ 4 σε όξινο περιβάλλον αν: ι. κατά τη λήψη του αγνώστου είχε εγκλωβιστεί φυσαλίδα αέρα στο σιφώνιο; ιι. για την οξίνιση χρησιμοποιηθεί διάλυμα HCl; 5

6 ΙΙ. Κατά την ογκομέτρηση 10 ml διαλύματος FeSO 4 αγνώστου μοριακότητας καταναλώθηκαν 25 ml διαλύματος ΚΜnΟ 4 0,02 Μ στην παρουσία Η 2 SΟ 4. (α) Να γράψετε τη χημική εξίσωση της αντίδρασης που αναφέρεται πιο πάνω. (β) Να βρείτε τη μοριακότητα του διαλύματος FeSO 4. ΙΙΙ. Χ ml διαλύματος ΝaOH 0,2Μ αντιδρούν πλήρως με διάλυμα FeSO 4. Από την αντίδραση λαμβάνονται 0,09g ιζήματος. Να υπολογίσετε τα XmL NaOH. Ερώτηση 15 Η γραφική παράσταση που δίνεται πιο κάτω δείχνει τη μεταβολή του ph κατά τη διάρκεια εξουδετέρωσης 50mL διαλύματος ασθενούς μονοπρωτικού οξέος, HA, με διάλυμα NaOH 0,05 Μ Καμπύλη εξουδετέρωσης Σημείο Ισοδυναμίας Vμέτρου/mL Ι. Αφού αντιγράψετε την πιο πάνω καμπύλη στο τετράδιο απαντήσεών σας, να δείξετε το σημείο ή την περιοχή στην καμπύλη, όπου: (α) το ph ισούται με pk οξ (β) στο δοχείο της αντίδρασης (κωνική φιάλη) υπάρχει: ι. μόνο οξύ ιι. μόνο άλας ιιι. οξύ και άλας ιν. βάση και άλας. 6

7 ΙΙ. Ζητούνται: (α) Η μοριακότητα του οξέος. (β) Η σταθερά ηλεκτρολυτικής διάστασης του οξέος(κ οξ ), αν το αρχικό ph= 2,5. (γ) Το ph του διαλύματος μετά την προσθήκη 20mL του μέτρου. (δ) Να δώσετε δύο ενδείξεις από τη γραφική παράσταση, που επιβεβαιώνουν ότι το ΗΑ είναι ασθενές οξύ. (ε) Ποιος από τους τρεις δείκτες Α, Β, Γ, που έχουν αντίστοιχα σταθερές ηλεκτρολυτικής διάστασης Κ Α = 10-5, Κ Β = 10-7, Κ Γ = 10-9, είναι ο πιο κατάλληλος για την ογκομέτρηση αυτή; Να δώσετε σύντομη εξήγηση. (στ) Να δηλώσετε το σφάλμα που θα γινόταν στην εύρεση της συγκέντρωσης του αγνώστου (θετικό ή αρνητικό), αν ξεπλέναμε την κωνική φιάλη με το διάλυμα του αγνώστου. Να εξηγήσετε την απάντησή σας. ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 7

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2013 ΤΑΞΗ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 2.30 ώρες ΩΡΑ: 7:45 10:15 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 Ημερομηνία εξέτασης: Παρασκευή 28 Μαΐου 2010 Ώρα εξέτασης: 07:30

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2013 7:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθηµα: ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Πέµπτη, 8 Ιουνίου 2006 7:30-10:30 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-39) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ποια από τις παρακάτω είναι

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007.

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2007 7:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα.

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. 110 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. Α Δ Φ Μ Ξ Ο Θ Π Ρ Γ Λ α. Να βρεθούν οι ατομικοί αριθμοί των στοιχείων Δ,Θ,Π,Ο β. Να γραφούν οι κατανομές ηλεκτρονίων

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Οξέα - Βάσεις Άλατα Σελίδα 15 1. Τι ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο κεφάλαιο 1. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις που αφορούν την αιθανάλη ως σωστές η λανθασµένες σηµειώνοντας Σ ή Λ αντίστοιχα: α. Το µόριό της έχει 6 σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ

ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ ΘΕΩΡΙΑ Οξέα, βάσεις, άλατα και εξουδετέρωση Γνωρίζουμε ότι ενώσεις οι οποίες διαλυόμενες στο νερό δίνουν κατιόντα υδρογόνου (πρωτόνια) είναι οξέα: ΗΑ Η + + Α Ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

22 ος ΠΜ Χ. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο

22 ος ΠΜ Χ. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο 22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο 1. Σε 2 όµοια κενά δοχεία 1 και 2 στην ίδια θερµοκρασία εισάγεται η ίδια ποσότητα υγρής CH 3 CH(OH)CH 3 και υγρού CH 3 CH 2 -O-CH 3. Μετά από αρκετό

Διαβάστε περισσότερα

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014 Οργανώνεται από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Οι ασκήσεις διαλυμάτων που αφορούν τις περιεκτικότητες % w/w, % w/v και % v/v χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: α) Ασκήσεις όπου πρέπει να βρούμε ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Τι ονομάζουμε χημικές αντιδράσεις; Χημικά φαινόμενα (αντιδράσεις) ονομάζονται οι μεταβολές κατά τις οποίες από ορισμένες αρχικές

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑ (10) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1) Η αντίδραση CH 3 Cl + CH 3 CH 2 ONa CH 3 -O-CH 2 CH 3 + NaCl χαρακτηρίζεται ως: α. αντίδραση αποικοδόµησης β. αντίδραση πυρηνόφιλης υποκατάστασης γ. αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Αθανάσιος Κ. Λάνταβος Καθηγητής ΑΓΡΙΝΙΟ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Εισαγωγή Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ 2.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-28 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η καύση ορισµένων παραγώγων του πετρελαίου γίνεται µε σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση της Αρχής Le Chatelier και η μελέτη της διαλυτότητας των ιοντικών ενώσεων Θεωρητικό Μέρος Αρχή Le Chatelier Οι

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

HIPMIO EPft HHP ι or L

HIPMIO EPft HHP ι or L ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ / HIPMIO EPft HHP ι or L Η λ / ο (ΖόΉ-12 (Da \ - \ j p O, C" CO'i - H s C = ^ H a «- C = C - f / C - H a COOC- 2 -Hs ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι πρέπει να γνωρίζετε 1 Οξέα Τι πρέπει να γνωρίζετε 1. Τα οξέα υπάρχουν στη φύση αλλά και σε τεχνητά προϊόντα (προϊόντα που έφτιαξε ο άνθρωπος). 2. Τα υδατικά διαλύματα των οξέων έχουν κάποιες κοινές ιδιότητες, οι οποίες ως

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα