Καλλιέργεια φυτών Έχει το χώµα σηµασία;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καλλιέργεια φυτών Έχει το χώµα σηµασία;"

Transcript

1 Για τον καθηγητή Καλλιέργεια φυτών Έχει το χώµα σηµασία; Στόχοι / Ικανότητες Στόχοι 1. Να προετοιµάσουν οι µαθητές δείγµατα ξηρού χώµατος και να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους. 2. Να κατανοήσουν οι µαθητές να το ρόλο του ph για την ανάπτυξη διαφορετικών φυτών. 3. Να παράσχει στους µαθητές τη γνώση και την ικανότητα να προσδιορίζουν το ph του χώµατος και να το τροποποιούν. 4. Να παράσχει στους µαθητές την πρακτική εµπειρία να εξετάζουν την επίδραση του ph του χώµατος στην ανάπτυξη συγκεκριµένων φυτών (φασόλια). Ικανότητες: ικανότητες διερεύνησης, οµαδική εργασία, χειρονακτικές ικανότητες, ικανότητες επικοινωνίας. Περιγραφή δραστηριότητας Σε αυτή τη δραστηριότητα, οι µαθητές συλλέγουν δείγµατα χώµατος και τα χαρακτηρίζουν, εξετάζοντας τη φυσική τους κατάσταση, την ικανότητα συγκράτησης νερού, την ιζηµατογένεση, και το ph. Βασισµένοι στις παρατηρήσεις τους, µπορούν να διαπιστώσουν ότι διαφορετικά δείγµατα ενός τόσο κοινού υλικού όπως το χώµα διαφέρουν το ένα από το άλλο. Φάση 1 Φαίνονται όλα τα δείγµατα χώµατος ίδια; Έχουν όλα την ίδια σύνθεση; Σ αυτή τη φάση, οι µαθητές θα συλλέξουν και θα αποξηράνουν δείγµατα χώµατος και θα εξετάσουν τη φυσική τους κατάσταση.

2 Υπάρχει κάποια σχέση µεταξύ της ανάπτυξης των φυτών και του ph του χώµατος; Ναι, υπάρχει: κάποια φυτά αναπτύσσονται καλύτερα σε όξινα χώµατα και άλλα σε αλκαλικά (βασικά). Αυτός είναι ο λόγος που οι καλλιεργητές πρέπει να ελέγχουν και να τροποποιούν εάν είναι απαραίτητο την οξύτητα των αγροκτηµάτων τους πριν τα καλλιεργήσουν. Η πειραµατική διαδικασία που περιγράφεται εδώ για την επίδραση του ph του χώµατος στην ανάπτυξη των φυτών βασίζεται στον Ho (1988). Παρατηρήσεις σχετικές µε τις ακόλουθες (και/ή) ερωτήσεις πρέπει να διατυπω8ούν από τους µαθητές στην αρχή της δραστηριότητας (Φάση 1). Όλα τα χώµατα µοιάζουν/είναι ίδια; Ποια είναι η µακροσκοπική τους σύνθεση; Αναπτύσσονται τα φυτά ο ίδιο σε διαφορετικά χώµατα; Παίζουν η θερµοκρασία, η υγρασία, το κλίµα και η εποχή του έτους επίσης σηµαντικό ρόλο; Μπορεί η προσθήκη φυσικών ή συνθετικών λιπασµάτων να βελτιώσει την ανάπτυξη των φυτών; ιάφορα χώµατα µπορούν να γίνουν όξινα για διάφορους λόγους. Η αποσύνθεση των φυτών και των νεκρών ζώων έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία των οξέων οξικού, κιτρικού, οξαλικού και του ανθρακικού. Το ανθρακικό οξύ (H 2 CO 3 ) µπορεί επίσης να προκύψει στην ατµόσφαιρα από τη διάλυση του διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) στο νερό της βροχής. Από την άλλη, το χώµα σε ξηρές και άγονες περιοχές είναι συνήθως αλκαλικό (βασικό). Φάση 2 A. ιαδικασία για τον προσδιορισµό του ph ενός δείγµατος χώµατος Ο προσδιορισµός του ph µπορεί να γίνει χρησιµοποιώντας διάφορους τρόπους. Για τους µικρότερους µαθητές είναι διδακτικό να προετοιµάσουν µια σειρά από διαλύµατα-δείκτες (δείτε την διαδικασία παρακάτω). Η χρήση του πεχαµετρικού χαρτιού είναι απλή και πρόσφορη. Εάν είναι διαθέσιµο ένα ph-µέτρο, αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον καθηγητή ως επίδειξη, χωρίς επεξήγηση των αρχών της λειτουργίας του.

3 ιαδικασία για την προετοιµασία ενός γενικού δείκτη από κόκκινο λάχανο (Ho, 1988). 1) Μέσα σ ένα µπρίκι, βράζουµε λίγο ψιλοκοµµένο κόκκινο λάχανο σε δισαπεσταγµένο νερό. Το βράζουµε για περίπου 2 λεπτά, έως ότου πάρουµε ένα βαθύ κόκκινο εκχύλισµα. Τότε µεταφέρουµε το καθαρό υγρό σε ένα άλλο δοχείο, διαχωρίζοντας το από το υπόλοιπο υγρό. 2 Έχουµε έτοιµους 14 στεγνούς δοκιµαστικούς σωλήνες, µε άγραφες ετικέτες που έχουν τοποθετηθεί στον καθένα από αυτούς. Τους ονοµάζουµε αριθµητικά από το 1 έως το 14. 3) Προσθέτουµε στον δοκιµαστικό σωλήνα #1 5 cm 3 διαλύµατος HCl σε συγκέντρωση 1/10 Μ (10-1 M). Σηµειώνουµε στην ετικέτα ph 1. ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν χειρίζεστε το όξινο διάλυµα, πρέπει να προσέξετε να µην έρθει σε επαφή µε το δέρµα, δεν πρέπει να πέσει στα µάτια. Επιπροσθέτως, δεν πρέπει να το δοκιµάσετε, και ούτε πρέπει να πέσει πάνω στα ρούχα σας. Εάν για οποιοδήποτε λόγο έλθει σε επαφή µε το δέρµα σας,ή πάει στα µάτια σας, πρέπει να ξεπλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό. 4) Στη συνέχεια, βάζουµε σ ένα δοκιµαστικό σωλήνα 45 cm 3 δισαπεσταγµένο νερό, και προσθέτουµε σε αυτό 5 cm 3 από το παραπάνω έτοιµο διάλυµα 10-1 M διαλύµατος HCl (ph = 1). Ανακινούµε το µείγµα προσεκτικά µε µια γυάλινη ράβδο έτσι ώστε να γίνει οµοιογενές (διάλυµα). Παίρνουµε 5 cm 3 από αυτό και το βάζουµε στον δοκιµαστικό #2, και σηµειώνουµε στην ετικέτα ph =2. 5) Με τον ίδιο τρόπο, ετοιµάζουµε τα διαλύµατα µε ph = 3, 4, 5 και 6, αραιώνοντας 10 φορές το εκάστοτε προηγούµενο διάλυµα. Σηµειώνουµε τους δοκιµαστικούς σωλήνες αντίστοιχα. 6) Στον δοκιµαστικό σωλήνα # 7, προσθέτουµε µόνο δισαπεσταγµένο νερό και σηµειώνουµε ph 7. 7) Στον δοκιµαστικό σωλήνα # 14, προσθέτουµε 5 cm 3 διαλύµατος 0.1 M NaOH. Σηµειώνουµε στην ετικέτα ph 14. ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν χειρίζεστε το βασικό διάλυµα, να δώσετε ανάλογη προσοχή όπως στο διάλυµα HCl. 8) Αραιώνοντας το διάλυµα NaOH δέκα φορές παίρνουµε ένα διάλυµα µε ph = 13, και συνεχίζοντας µε παρόµοιο τρόπο ετοιµάζουµε τα διαλύµατα µε ph = 12, 11, 10, 9 και 8. Με

4 αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώνουµε τη συλλογή των όξινων και αλκαλικών διαλυµάτων, συµπεριλαµβανοµένου του ουδέτερου διαλύµατος. Σηµείωση 1: Επειδή η παραπάνω διαδικασία είναι χρονοβόρος, προτείνεται να έχετε έτοιµα σε κλειστά πλαστικά µπουκάλια όλα τα διαλύµατα Μπορούµε να δείξουµε στους µαθητές την προετοιµασία 1-2 διαλυµάτων ως επίδειξη. Σηµείωση 2. Επειδή τα ισχυρά αλκαλικά διαλύµατα διαβρώνουν το γυαλί, είναι καλύτερα να τα φυλάσσετε τε σε πλαστικά µπουκάλια. 9) Τακτοποιούµε τους 14 δοκιµαστικούς σωλήνες σε σειρά από το ph 1 έως το ph 14 και προσθέτουµε στον καθένα 1 cm 3 από τον κόκκινο δείκτη από λάχανο. Οι µαθητές πρέπει να καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους σε κατάλληλο πίνακα στο σηµειωµατάριό τους. Άλλοι δείκτες. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και άλλους δείκτες. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε άλλα λαχανικά στη θέση του κόκκινου λάχανου ή λουλούδια, φύλλα, π.χ. καρότα, φλούδα κόκκινης νεροκολοκύθας, φλούδα κρεµµυδιού, φλούδα αχλαδιού, φλούδα µήλου, κεράσια, διάφορα είδη τσαγιού κ.λπ. B. ιαδικασία για την τροποποίηση του ph του χώµατος Ένας τρόπος για να τροποποιήσουµε το ph του όξινου χώµατος είναι να προσθέσουµε σε αυτό ένα από τα ακόλουθα: Ασβεστόλιθο (ανθρακικό ασβέστιο, CaCO 3 ) Ασβέστη (οξείδιο ασβεστίου, CaO) ή Σβησµένο ασβέστη [υδροξύλιο ασβεστίου, Ca(OH) 2 ]. Σε όλες τις περιπτώσεις, η οξύτητα του εδάφους τροποποιείται από µια αντίδραση εξουδετέρωσης οξέος-βάσεως. Εξάλλου, για να τροποποιήσουµε το ph του αλκαλικού χώµατος, µπορούµε να προσθέσουµε θείο (θειάφι) (S). Το θείο ενεργεί παρουσία βακτηρίων στο χώµα και µετατρέπεται σε θειικό οξύ (H 2 SO 4 ) που εξουδετερώνει την αλκαλικότητα του χώµατος.

5 Φάση 3 Πανεπιστήµιο Η απάντηση στην ερώτηση (γ) [Ποιο είναι το καλύτερο εύρος ph για την ανάπτυξη των φασολιών;], ο εκπαιδευτικός θα κατευθύνει µια συζήτηση στην τάξη. Πρώτα οι µαθητές πρέπει να παρατηρήσουν και να συγκρίνουν την ανάπτυξη των φυτών στα διαφορετικά φλιτζάνια και να καθορίζουν το βέλτιστο εύρος ph. Η Φάση 3 µπορεί να ολοκληρωθεί από µια γενική συνοπτική συζήτηση στην τάξη για διάφορους άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τη γονιµότητα του χώµατος και την ανάπτυξη των φυτών: θερµοκρασία, υγρασία, κλίµα, εποχή του έτους, προσθήκη φυσικών ή συνθετικών λιπασµάτων, φυτοφάρµακα, τροποποιηµένοι γενετικά σπόροι. Ο σκοπός της χρήσης των θερµοκηπίων για την ανάπτυξη των φυτών σε ανεπιθύµητα κλίµατα ή για εκτός εποχής λαχανικά και φρούτα µπορεί επίσης να συζητηθεί.

Επιστηµονικό µέρος. Τα οξέα

Επιστηµονικό µέρος. Τα οξέα Τα οξέα Επιστηµονικό µέρος Οξέα ονοµάζονται οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό "δίνουν" κατιόντα Η +. Τα οξέα οφείλουν το όνοµα τους στην οξεία δηλαδή την ξινή και διαπεραστική τους γεύση. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ

ΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education 1 ΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ Μετάφραση-Επιµέλεια: Κάλλια Κατσαµποξάκη

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 33. Έκτη οθόνη του ενδεικτικού κουίζ για το βαθµό ενηµέρωσης σε σχέση µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα

Εικόνα 33. Έκτη οθόνη του ενδεικτικού κουίζ για το βαθµό ενηµέρωσης σε σχέση µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα Εικόνα 32. Πέµπτη οθόνη του ενδεικτικού κουίζ για το βαθµό ενηµέρωσης σε σχέση µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα Εικόνα 33. Έκτη οθόνη του ενδεικτικού κουίζ για το βαθµό ενηµέρωσης σε σχέση µε τα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνιες Γαίες. Δηµητριοµετρία. ΔιΧηΝΕΤ. Δαµιανός Πασχαλίδης. Η Πράσινη Προσέγγιση της Οξείδωσης

Σπάνιες Γαίες. Δηµητριοµετρία. ΔιΧηΝΕΤ. Δαµιανός Πασχαλίδης. Η Πράσινη Προσέγγιση της Οξείδωσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστηµιακό Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 1 ΔιΧηΝΕΤ ηνετ ΔιΧηΝΕΤ ΧηΝΕΤ Διδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Φυλάξτε το παρόν φυλλάδιο για μελλοντική αναφορά.

Προειδοποίηση. Φυλάξτε το παρόν φυλλάδιο για μελλοντική αναφορά. ERGASTHRIO_XHMEIAS_2013_LIBRETTO 19/09/2013 10:24 π.μ. Page 1 Προειδοποίηση. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 8 ετών. Να χρησιμοποιείται υπό την επίβλεψη ενηλίκου. Περιέχει χημικά που θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Υγιεινής Περιβάλλοντος Συνοπτική Θεωρία και Εργαστηριακές Ασκήσεις

Σημειώσεις Υγιεινής Περιβάλλοντος Συνοπτική Θεωρία και Εργαστηριακές Ασκήσεις ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π.) ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Σημειώσεις Υγιεινής Περιβάλλοντος Συνοπτική Θεωρία και Εργαστηριακές Ασκήσεις Αρτίν Χατζηκιοσεγιάν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-39) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ποια από τις παρακάτω είναι

Διαβάστε περισσότερα

Chem-PA 2006. Βιβλίο μαθητή. Χημεία Γυμνασίου. Εγχειρίδιο χρήσης & φύλλα εργασίας

Chem-PA 2006. Βιβλίο μαθητή. Χημεία Γυμνασίου. Εγχειρίδιο χρήσης & φύλλα εργασίας Chem-PA 2006 Χημεία Γυμνασίου Βιβλίο μαθητή Εγχειρίδιο χρήσης & φύλλα εργασίας Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόλογος................................................ 5 ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΞΗ Α Περιοδικός Πίνακας.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Στην Α τάξη του Γυμνασίου η Χημεία προσφέρεται στους μαθητές και στις μαθήτριες μέσα στα πλαίσια διδασκαλίας της Φυσικής και της Βιολογίας (Φυσικές Επιστήμες).

Διαβάστε περισσότερα

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9 2 Ανάλογα με τον χρόνο εφαρμογής της, η λίπανση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Αθανάσιος Κ. Λάνταβος Καθηγητής ΑΓΡΙΝΙΟ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Εισαγωγή Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 2. ΚΟΜΠΟΣΤ(A) ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Οι γεωργικές πρακτικές σήµερα εξακολουθούν κατά κανόνα να απηχούν την παραδοσιακή άποψη ότι το έδαφος είναι µία αδρανής µάζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ i Φυσική Α Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΤΑΞΗ Α Συγγραφή: Ιωάννης Καρμιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

3.1 Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 3. Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθηγητής Νικόλαος Α. Χουλιαράς Τµήµα Φυτικής Παραγωγής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Λάρισας 41110 Λάρισα. 3.1 Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 3.1.1 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Chem-PA 2006. Βιβλίο μαθητή. Χημεία Γυμνασίου. Εγχειρίδιο χρήσης & φύλλα εργασίας

Chem-PA 2006. Βιβλίο μαθητή. Χημεία Γυμνασίου. Εγχειρίδιο χρήσης & φύλλα εργασίας Chem-PA 2006 Χημεία Γυμνασίου Βιβλίο μαθητή Εγχειρίδιο χρήσης & φύλλα εργασίας Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόλογος................................................ 5 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΞΗ Β Στοιχεία Χημικές ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Δ. Κομιώτης Σ. Μαντά Αναπληρωτής Καθηγητής Λέκτορας Π.Δ. 407/80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Οξέα - Βάσεις Άλατα Σελίδα 15 1. Τι ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ολοκληρωµένων Εκπαιδευτικών Πακέτων»

«Ανάπτυξη Ολοκληρωµένων Εκπαιδευτικών Πακέτων» Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισµικού και Ολοκληρωµένων Εκπαιδευτικών Πακέτων για τα Ελληνικά σχολεία της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης & ιάθεση Προϊόντων Εκπαιδευτικού Λογισµικού στα Σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

Τα µείγµατα και τα διαλύµατα

Τα µείγµατα και τα διαλύµατα Τα µείγµατα και τα διαλύµατα Οι καθρέφτες και οι φακοί 175 Επιστηµονικό µέρος Μείγµα ονοµάζεται το σώµα που αποτελείται από δύο ή περισσότερες χηµικές ουσίες, οι οποίες συνυπάρχουν χωρίς να αντιδρούν µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ HO 3 S Εφαρµογή της Ιοντοεναλλαγής SO 3 H SO 3 H στην Επεξεργασία Νερού & Υδατικών ιαλυµάτων HO 3 S SO 3 H Πτυχιακή SO 3 HΕργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-03-00. 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 03 Λίπανση 00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-03-00. 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 03 Λίπανση 00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-03-00 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 03 Λίπανση 00 Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ- ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ Υπεύθυνη Μαθήματος - Εργαστηρίου Παπαδάκη Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΡΑΤΑ, ΑΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ;

ΑΟΡΑΤΑ, ΑΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ; Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education ΑΟΡΑΤΑ, ΑΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ; Μετάφραση-Επιµέλεια: Κάλλια Κατσαµποξάκη Καίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΥΡΤΖΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΣΙΑΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 1 Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Βιολογική παραγωγή ελαιόκαρπου... 4 2.1. Προετοιµασία και διαχείριση εδάφους...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Εργαστηριακός Οδηγός Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Εργαστηριακός Οδηγός Εργαστηριακές Ασκήσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργαστηριακός Οδηγός Εργαστηριακές Ασκήσεις Δημήτρης Κομιώτης Καθηγητής Οργανικής Χημείας Ιανουάριος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές μέθοδοι αποτίμησης ποιότητας νερού & λυμάτων

Εργαστηριακές μέθοδοι αποτίμησης ποιότητας νερού & λυμάτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο Τεχνικής και Σχεδιασμού Περιβάλλοντος Εργαστηριακές μέθοδοι αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

µετά τη σφαγή παύουν οι δραστηριότητες οι σχετιζόµενες µε τη ζωή, όπως η αερόβια αναπνοή, καθώς και η αντίσταση στην ανάπτυξη και προσβολή από

µετά τη σφαγή παύουν οι δραστηριότητες οι σχετιζόµενες µε τη ζωή, όπως η αερόβια αναπνοή, καθώς και η αντίσταση στην ανάπτυξη και προσβολή από ΨΥΞΗ Η συντήρηση ενός τροφίµου σε θερµοκρασία χαµηλότερη των 15 ο C και ψηλότερη του σηµείου έναρξης της κατάψυξης καλείται συντήρηση µε ψύξη. Η αύξηση του χρόνου ζωής του τροφίµου µέσω της ψύξης οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα